papierów dłużnych

Fitch: Rynek nieskarbowych papierów dłużnych wzrósł o 4,3% r/r w III kwartale

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 145,95 mld zł na koniec III kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 4,3% r/r (oraz wzrost o 3% kw/kw), podała agencja Fitch Ratings. W tym okresie

Fitch: Rynek nieskarbowych papierów dłużnych wzrósł o 7,7% r/r w II kwartale

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 141,68 mld zł na koniec II kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 7,7% r/r (oraz wzrost o 0,9% kw/kw), podała agencja Fitch Ratings. W tym okresie

Gorenje pozyskało 27 mln euro z emisji 10-miesięcznych papierów dłużnych

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) – Gorenje, d.d. wyemitowało 10-miesięczne papiery dłużne z rocznym kuponem 2,2% o łącznej wartości 27 mln euro, o 35% wyższej niż planowano, podała spółka. "Dzięki emisji Gorenje pozyskało środki na sezonowe finansowanie działalności. Na początku

Fitch: Rynek nieskarbowych papierów dłużnych wzrósł o 13,1% r/r w IV kw. 2014 r.

Warszawa, 18.03.2015 (ISBnews) - Wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 139,44 mld zł na koniec IV kw. 2014 r., co oznacza wzrost o 13,1% r/r (oraz spadek o 0,4% kw/kw), podała agencja Fitch Ratings. W tym okresie

Fundusz obligacji w jeden dzień stracił 14 proc. Wypłaty zawieszone

zeszłego roku był prawdziwą gwiazdą - jego roczna stopa zwrotu sięgała 7,5 proc., gdy w tym samym czasie np. BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych osiągał raptem 4,9 proc., a - dajmy na to - Arka Papierów Korporacyjnych mniej więcej 5,6 proc. W zeszłym roku nie było funduszu lokującego w obligacje

Apple emituje dług. Rekordowa oferta obligacji

sześciu częściach, a termin zapadalności papierów obejmuje okres od trzech do 30 lat. Popyt na papiery dłużne firmy prawie trzykrotnie przewyższył podaż i sięgnął prawie 50 mld dol. - Cóż, Apple to firma, którą każdy inwestor chce mieć w swoim portfolio - skomentował dla BBC Rajeev Sharma z First

Fed wspomaga amerykańskie firmy

To kolejny pomysł władz w USA na ratowanie amerykańskiej gospodarki. Firmy w USA miały kłopoty z finansowaniem swoich codziennych operacji, ponieważ fundusze inwestycyjne i inni inwestorzy niechętnie od nich kupowały papiery dłużne. Dzięki pomocy władz przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej znajdować

Klienci kupowali, bo nie wiedzieli, co kupują. Coraz trudniej wkręcać w zakup ryzykownych obligacji

Klienci kupowali, bo nie wiedzieli, co kupują. Coraz trudniej wkręcać w zakup ryzykownych obligacji

przepisy, pośrednik (bank lub dom maklerski) sprzedający obligacje i akcje dbał tylko o interesy emitentów papierów wartościowych. Prawo nie chroniło interesów klientów - podkreśla KNF. Jeśli kupujący obligacje nie mieli odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, mogli się w każdej chwili stać ofiarą

Szykuje się amerykańsko-chińska wojna handlowa?

forum WTO argumentowali, że Chińczycy stosują niedozwolone subsydia eksportowe na samochody i części samochodowe, które w latach 2009-11 sięgnęły co najmniej 1 mld dol. Chińczycy nie zamierzają być dłużni Amerykanom i już zwrócili się do WTO, by organizacja rozstrzygnęła, czy Amerykanie mogą nakładać

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

Credit default swap (CDS) to instrument pochodny, dzięki któremu można przenieść ryzyko niewypłacalności wystawcy danego instrumentu bazowego, np. obligacji czy innych papierów dłużnych. Oznacza to, że jedna ze stron transakcji w zamian za uzgodnione wynagrodzenie zgadza się na spłatę długu

Trudniejszy pieniądz - od iluzji do kryzysu

. Przedsiębiorstwa straciły też możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję papierów dłużnych. Trzeba podkreślić, że przed wybuchem obecnego kryzysu przedsiębiorstwa nie przywiązywały dużej wagi do zagadnienia płynności. Zakładano bowiem milcząco, że gospodarka będzie się pomyślnie rozwijać i przedsiębiorstwa

W co inwestować? Jak nie akcje, to obligacje?

. Wojciech Matusiak: Czy warto inwestować w obligacje w perspektywie 12 najbliższych miesięcy? Konrad Augustyński*: Jeśli alternatywą miałyby być akcje, to nie ma się co zastanawiać. Ale nie tylko w polskie papiery dłużne, także w zagraniczne. Jeśli zbadamy trendy w perspektywie ostatnich 30 lat w

Amerykańskie banki oskarżone o zmowę przy sprzedaży papierów gmin

W pozwie, który złożyły władze miejskie Sacramento w Kalifornii, wspomina się m.in. o zmowie cenowej, fałszowaniu sprzedaży i łapówkach, co narusza prawo zarówno stanowe, jak i federalne. Zdaniem władz miasta banki miały wstępnie ustalać listę zwycięzców aukcji, podczas których sprzedawano papiery

Francja i Niemcy żądają śledztwa w sprawie spekulacji swapami

Przywódcy obu krajów opowiadają się za obowiązkową rejestracją obrotu tymi i innymi instrumentami pochodnymi. Chcieliby, aby unijne instytucje otrzymały narzędzia kontroli i walki ze spekulacją na rynku finansowym, a także monitorowania deficytów krajów członkowskich strefy euro- pisze Financia

"Kolejne wagony gotówki w drodze"? Drugi etap stimulusów?

- Firmy akumulują gotówkę, a konsumenci oszczędzają. Daję 25 proc. na drugie dno kryzysu - mówi Mohamed El-Erian, którego cytuje 'Puls Biznesu' prezes PIMOCO. Jospeh E. Stiglitz dodaje, że "jest jasne, że jest potrzebna druga runda stymulacji". Szef Fedu, Ben Bernanke kilkakrotnie dał już

Glapiński: NBP dokonał skupu papierów wart. na kwotę 96,2 mld zł w I poł. 2020

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) dokonał w I połowie 2020 roku skupu obligacji emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa na kwotę 96,2 mld zł, poinformował prezes NBP Adam Glapiński.   "Łącznie w I półroczu 2020 roku NBP dokonał skupu dłużnych

UE: Można było zapobiec kryzysowi w finansach?

związane z długiem pochodzącym z amerykańskiego rynku hipotecznego. Komisarz Charlie McCreevy odpowiedzialny za wewnętrzny rynek Unii spotka się w środę z członkami komitetu doradzającego Komisji Europejskiej w sprawach regulacji europejskiego rynku papierów wartościowych i zasięgnie ich opinii. Wcześniej

"Bild" nie akceptuje ugody Grecji z wierzycielami

Czytaj też:Grecy pozbywają się swoich plaż Gazeta kupiła dwie greckie obligacje na początku roku poniżej 50 procent ich wartości. Jeden z zakupionych papierów wartościowych ma czas zapadalności w marcu, a drugi w maju. W środę "Bild" ogłosił, że nie zamierza akceptować warunków ugody

Silvair planuje emisję 1,07 mln akcji zwykłych do końca 2020 r.

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Rada dyrektorów Silvair przyjęła uchwały w sprawie istotnych zmian warunków emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe, podała spółka. Silvair wyemituje: 1 073 757 akcji zwykłych do końca 2020 r.; 1 168 928 akcji zwykłych do końca 2021 r

Glapiński: Bank centralny myśli o dalszych elementach wspierania gospodarki

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Po kolejnej obniżce stóp procentowych oraz wprowadzeniu możliwości skupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez skarb państwa na rynku wtórnym i kredytu wekslowego, bank centralny myśli o dalszych elementach

Kredyt Inkaso spłacił w całości obligacje serii C1

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Kredyt Inkaso spłacił pozostałą część, tj. 16,9 mln zł, trzyletnich obligacji serii C1, podała spółka. Łączna wartość nominalna papierów dłużnych tej serii to 103 mln zł. "Dzięki optymalizacji struktury zadłużenia, m.in. za sprawą emisji obligacji serii F1

Silvair wyemitował obligacje zamienne o łącznej wartości 1,5 mln USD

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Silvair, Inc. wyemitował nowe papiery dłużne zamienne na akcje o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln USD, podała spółka. Emisja odbyła się w ramach limitu zobowiązań i na warunkach zatwierdzonych uchwałą rady dyrektorów spółki w dniu 8 sierpnia 2019 r

KNF nałożyła na Copernicus Capital TFI 450 tys. zł kary

: - art. 96 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 5% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Dłużnego Skarbowego Plus w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, - art. 98 ust. 2 ustawy o

Dobre wyniki, ale niepewne perspektywy amerykańskich firm

blue chipów pogrążały taniejące o 5,4 proc. papiery firmy 3M, która zrewidowała w dół prognozy rocznych wyników finansowych. Indeks S&P 500 spadał o 0,4 proc., do poziomu 1332 punktów. Istotna strefa wsparcia znajduje się kilkanaście punktów powyżej okrągłego poziomu 1300 punktów. Inwestorzy nie

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,84% m/m do 264,54 mld zł w listopadzie

gorzej wypadły fundusze papierów dłużnych zarówno polskich jak i zagranicznych. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do poziomu 1,77%, a polskich do 2,01%. Mimo to, to właśnie fundusze dłużne cieszyły się największą popularnością i to one w największym stopniu powiększyły

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 4,4% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 5,4%

dzięki dynamicznemu wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych o 8,1% r/r. Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 3,2% r/r do 79,87 mld zł dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (7,4% r/r) oraz rosnącym istotnie należnościom leasingowym

mBank uchwalił nowy program emisji obligacji o wartości do 3 mld euro

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Zarząd mBanku podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej

Analizy Online: Aktywa TFI spadły m/m do 255,7 mld zł w maju

aktywa netto w funduszach dłużnych uniwersalnych długoterminowych (+0,5 mld zł) - to efekt przeniesienia środków pomiędzy funduszami w ramach jednego TFI. Tym można tłumaczyć również spadek aktywów w grupie funduszy dłużnych papierów skarbowych (-0,4 mld zł)" - czytamy w raporcie.  O kilkaset

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8,2% r/r na koniec 2019 r.

kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 7,9% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (17% r/r) oraz rosnących istotnie należnościach leasingowych, podano także. "Marża odsetkowa osiągnięta w 2019 r. wyniosła 2,87% i była wyższa r/r o 4 pb

RPP obniżyła stopy proc., NBP będzie dalej prowadzić transakcje repo

- prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. "Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego

Bank Handlowy: Wynik odsetkowy będzie niższy o ok. 100-130 mln zł w 2020 r.

roku, podał bank. "Faktyczny wpływ na wynik netto grupy będzie uzależniony od realizacji założeń biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych oraz sytuacji makroekonomicznej" - czytamy w komunikacie.  Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec

NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

zysków śródrocznych), emisje akcji i instrumentów dłużnych zaliczanych do kapitału Tier II, zaciągnięte pożyczki podporządkowane zaliczane do kapitału Tier II i wzrost pozycji 'skumulowanych innych całkowitych dochodów' związany w dużej mierze z rynkową wyceną papierów skarbowych znajdujących się w

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki, o czym spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym" - napisano także w

TFI PZU zawarło 3 tys. umów o zarządzenie PPK z firmami z 50-249 pracowników

jeden z największych w kraju zespołów specjalistów w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. (ISBNews)  

TFI PZU odnotowało rekordowe 1,2 mld zł zewnętrznej sprzedaży netto w I-X 2019

sytuacji rynkowej, tzn. najwięcej aktywów towarzystwo pozyskało do funduszy obligacji skarbowych. Łącznie od początku roku nowe aktywa tych funduszy zwiększyły się o 1 mld zł, podano w materiale. "Największą popularnością cieszy się fundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez, który w okresie 12 miesięcy

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

roku. Pierwotną datą wykupu obligacji serii P był 1 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Wcześniejszy wykup obligacji realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. To kolejna w ostatnich dniach informacja powiązana z Grupą MCI dotycząca wcześniejszej

Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 400 mln zł

powiększony o marżę w wysokości 1,7 pkt proc. Dzień emisji obligacji to 4 grudnia 2019 r., zaś dzień wykupu to 4 czerwca 2031 r., z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu. Cel emisji nie został określony.  Obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi instrumentami

Analizy.pl: Średnie mies. stopy zwrotu TFI w zakresie od -0,1% do +6,6% w VI

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Średnie miesięczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w czerwcu br. mieściły się w zakresie od -0,1% w przypadku funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych (jedyna kategoria ze stratą) do +6,6% w przypadku funduszy akcji azjatyckich bez

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka. "Z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, emitent planuje emisję obligacji o następujących parametrach

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

kredytu lub występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych" - czytamy dalej. Ostateczna decyzja dotycząca pozyskania finansowania w postaci nowego kredytu lub ustanowienia programu oraz jego warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiednich uchwał przez

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 23,44 mln zł

: Pekao Zrównoważony, Pekao Obligacji Plus, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Stabilnego Wzrostu - Obligatariusza posiadające łącznie 33 330 obligacji serii G, 25 226 obligacji serii H oraz 127 060 obligacji serii I; 2) Gamma Parasol FIO Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych posiadający 1 230 obligacji serii

Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Obligacje KGHM Polska Miedź serii A i B o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. "Wcześniej finansowaliśmy się na rynku głównym, a drugi sposób - to finansowanie dłużne z banków. Mamy świetne relacje z bankami, więc

Atal wyemitował obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł

. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich. "W najnowszej emisji zaproponowaliśmy obligatariuszom 1,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Uplasowaliśmy papiery dłużne o wartości 100 mln zł i tym samym zrealizowaliśmy cały program emisji

Zarząd mBanku uchwalił substytucję emitenta obligacji z mFinance na bank

po stronie banku, podał mBank. "Substytucją objęte zostaną dwie serie obligacji wyemitowane przez mFinance w ramach ustanowionego programu emisji dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej do 3 mld euro: a) obligacje serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A" - czytamy w komunikacie.  Czynności związane z

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie

nich klienci wpłacili +0,9 mld zł. W przypadku funduszy niedetalicznych przeważyły umorzenia (-0,2 mld zł), podano. "Najwięcej nowych środków pozyskał tegoroczny lider, czyli fundusze dłużne. W listopadzie klienci wpłacili do nich +1,1 mld zł netto. Trwa przenoszenie kapitału między funduszami

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 7,8% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (15,7% r/r) oraz rosnącym istotnie należnościom leasingowym" - czytamy w raporcie. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec I kw. wobec 5,4% rok

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 9% r/r w I poł. 2019 r. 

dzięki dynamicznemu wzrostowi kluczowych produktów: kredytów konsumpcyjnych o 13% r/r i złotowych kredytów hipotecznych o 11% r/r. Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 8% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw oraz należnościach

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. W komunikacie zaznaczono, że bank centralny będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji

GPW chce zrolować 'na dobrych warunkach' obligacje zapadające w I 2017

przewidujemy zmieniania lub zwiększania zadłużenia" – powiedział Dziekoński podczas konferencji. Wskazał, że giełda dysponuje nadwyżką finansową, dzięki której mogłaby wykupić papiery dłużne, ale zaznaczył, że obecna struktura finansowa jest optymalna. „Daje swobodę działania i jest

Hardt: Po pandemii skup papierów wartościowych przez NBP powinien być wygaszany

prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. W marcu br. RPP obniżyła również stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc. i jednocześnie

ING BSK planuje emisję obligacji do kwoty 600 mln zł

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) – ING Bank Śląski planuje wyemitowanie drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych do wartości 600 mln zł w ramach Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych, podała instytucja. „Główne parametry drugiej emisji: Emisja

NBP wypracował 7,83 mld zł zysku w 2019 r., z tego 7,44 mld zł trafi do budżetu

bankowego). Na wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi składają się przede wszystkim odsetki od lokat terminowych i dłużnych papierów wartościowych w walutach obcych, jak też wynik ze sprzedaży tych papierów oraz koszty z tytułu spadku wartości rynkowej papierów wartościowych poniżej ich ceny zakupu (tzw

Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

Dłużny Uniwersalny i Skarbiec Konserwatywny Plus, opiera się obecnie na kilku filarach. "Po pierwsze, preferencji płynności. Mimo, że są to fundusze uniwersalne konkurujące w środowisku, gdzie udział polskich papierów korporacyjnych może sięgać 50% aktywów, ich pozycje w złotowych dłużnych

Bank Pekao wyemituje 700 obligacji podporządkowanych o wartości nom. 350 mln zł

1,7 pkt proc. Dzień emisji obligacji to 4 czerwca 2019 r., zaś dzień wykupu to 4 czerwca 2031 r., z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu. Cel emisji nie został określony.  Obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst

'Minutes' RPP: Koniunktura może poprawiać się stopniowo w średnim okresie

aktywów o dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa. Operacje skupu będą prowadzone na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji będzie zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

domowych, jak i przedsiębiorstw. By wzmocnić ten efekt rozpoczęliśmy także skup obligacji skarbowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym" - powiedział szef banku centralnego. Dotychczas NBP przeprowadził siedem operacji skupu aktywów, nabywając

Marvipol rozważa emisję kolejnej serii obligacji w ciągu trzech miesięcy

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Marvipol Development rozważa - z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych - przeprowadzenie emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu w okresie najbliższych trzech miesięcy, podała spółka. "Ponadto

Zapisy na obligacje detal. serii B PKN Orlen warte 200 mln zł ruszą 22 listopada

znajdują się w ostatecznych warunkach oferty obligacji" - czytamy w komunikacie. Druga seria obligacji PKN Orlen, poprzez sposób przydziału nadal promuje mniejszych inwestorów, ale jednocześnie daje możliwość zakupu papierów dłużnych większym uczestnikom rynku. Zastosowany mechanizm przewiduje

KNF wymierzyła 700 tys. złotych kary dla znanego TFI

Copernicus naruszył, po pierwsze, stosowną ustawę, kupując do portfela Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych papiery dłużne wyemitowane przez jeden podmiot, których wartość przekraczała 10 proc. całej jego emisji. Kupił również do portfela Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych papiery

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,2% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL: 4,5%

%) i wyniosły 82 918,8 mln zł. "Drugą pod względem wielkości pozycję zobowiązań i kapitałów Grupy mBanku (10,4%) stanowiły zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Wzrosły one w ujęciu kwartalnym o 565,2 mln zł, tj. +3,2% do kwoty 18 000,3 mln zł. Z uwagi na dominację emisji

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

centralny nadal będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, a także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych

Atal wyemitował obligacje serii AM wartości 70 mln zł

bardzo trudnej sytuacji na rynku papierów dłużnych. Obligatariusze wiedzą, że gwarantujemy im pewną oraz bezpieczną inwestycję. Jesteśmy pod tym względem doceniani przez sektor finansowy, także w różnego rodzaju rankingach i zestawieniach emitentów" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,6% m/m do 257,7 mld zł w marcu 

odnotowaliśmy spadek wartości środków o -232 mln zł (-0,9%) – zarówno funduszy akcji polskich (-169 mln zł) jak i zagranicznych (-63 mln zł), podano także.   Aktywa w segmencie dłużnym utrzymały się na podobnym poziomie, ale na poziomie poszczególnych grup różnice były znaczące.  "

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

przetargach NBP nie wyklucza możliwości określenia puli, podkreślono w materiale. Docelowa skala programu skupu przez NBP wybranych dłużnych papierów wartościowych nie jest określona. Operacje tego rodzaju będą kontynuowane do odwołania, a ich harmonogram będzie udostępniany w kolejnych komunikatach NBP

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 7,6 mld zł w marcu

odróżnieniu od lutego, napływ środków odnotowały głównie fundusze skupiające się na papierach zagranicznych (+132 mln zł netto). Fundusze dłużne polskie pozyskały +90 mln zł netto. Chociaż dla funduszy dłużnych polskich uniwersalnych i papierów skarbowych marzec był miesiącem rekordowym (odpowiednio +169 mln

Vantage Dev. przydzielił obligacje z dwóch emisji o łącznej wartości 65 mln zł

oprocentowane na WIBOR 3M + 4,15 pkt proc. marży, a ich termin wykupu to 3,5 roku od dnia przydziału, podano także. "Zainteresowanie naszymi papierami dłużnymi - szczególnie na taką skalę - to jasny dla naszej spółki sygnał o rosnącym do nas zaufaniu - tym razem ze strony inwestorów instytucjonalnych

Photon Energy: Mamy zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach

spłacamy odsetki od wyemitowanych papierów dłużnych, co świadczy o przejrzystości naszego działania. Dostęp do kapitału za pośrednictwem rynków publicznych jest dla spółki ważnym elementem strategii rozwoju, dlatego angażujemy się w otwartą i proaktywną komunikację z inwestorami" - powiedział CFO

GPW: Strategia dla rynku kapitałowego odpowiada inicjatywom strateg. giełdy

; "Pierwsza ocena strategii ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów pokazuje, że w dużym stopniu odpowiada ona inicjatywom strategicznym GPW. Nasze inicjatywy jak chociażby w segmencie instrumentów pochodnych, dłużnych, pożyczkach papierów wartościowych, czy rozwój segmentu pieniężnego, też znajdują

GPW: Za wcześnie na ocenę Segmentu Prime na Catalyst, to projekt długoterminowy

instrumentów dłużnych, których wartość nominalna wynosi co najmniej 100 mln zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie. Dodatkowo, w segmencie znajdą się papiery dłużne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję ratingową na zlecenie emitenta lub w stosunku do których członek ASO

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

" - wymieniono w komunikacie. Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, podano także. Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich

JSW chce wybrać TFI zarządzające funduszem stabilizacyjnym w ciągu 2 tygodni

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce wybrać towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) zarządzające funduszem stabilizacyjnym spółki w ciągu 2 tygodni, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Fundusz ma inwestować w instrumenty pieniężne i papiery dłużne. "

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

2020 r. (wobec 2,5-3,9% w projekcji z marca 2020 r.), 2,1-6,6% w 2021 r. (wobec 2,1–3,9%) oraz 1,9-6% w 2022 r. (wobec 1,8-3,7%)" - czytamy w komunikacie. NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez

MCI Venture Projects VI wykupi przed terminem obligacje warte ponad 118 mln zł

cyklu inwestycyjnego. Jesteśmy obecnie w fazie spłaty finansowań zapadających w ciągu 18 miesięcy i skupiamy nasze wysiłki na pozyskaniu długoterminowego finansowania dłużnego. Rozmawiamy zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi instytucjami finansowymi" - powiedziała członek zarządu MCI Capital

Victoria Dom chce pozyskać 10,5 mln zł z publicznej emisji obligacji

liczbę papierów. Papiery dłużne będą oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + 4,25%. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych. Zarząd Victoria Dom zdecydował o wprowadzeniu obligacji do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst" - czytamy w komunikacie. Dotychczas Victoria Dom realizowała

Jacek Drozd został powołany na wiceprezesa Rafako

dłużnych, organizacji obrotu papierami wartościowymi na rynku publicznym i prywatnym. Doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, współpracy z podległymi zespołami w zakresie rozwoju nowych kierunków działalności oraz opracowania planów wdrożenia strategii, podano także. Poprzednio był m.in. od 2013 do

Victoria Dom zaoferuje obligacje warte ok. 50 mln zł w ofercie publ. w II kw.

publicznej emisji sprzedała inwestorom czteroletnie obligacje korporacyjne o wartości 6,1 mln zł. Deweloper mieszkaniowy przygotowuje się już do kolejnej znacznie większej publicznej emisji, w której zaoferuje papiery dłużne o wartości około 50 mln zł. Duża oferta planowana jest na drugi kwartał br."

Firmy notowane na Catalyst nie spłaciły obligacji wartych 116,2 mln zł w I kw.

Vivid Games. Tym samym przypadający na 5 maja wykup jej obligacji stanął pod jeszcze większym znakiem zapytania niż dotychczas. Zawieszenie obsługi papierów dłużnych zapowiedziała już windykacyjna Kancelaria Medius. Spływają tez pozytywne informacje, jak ta, że EuCO udało się porozumieć z wierzycielami

Victoria Dom chce pozyskać 50 mln zł z emisji obligacji, złożyła prospekt do KNF

samo chcemy, żeby szerokie grono osób miało możliwość czerpania korzyści z objęcia naszych papierów dłużnych. Dzięki pozyskaniu środków z emisji papierów dłużnych będziemy mogli wprowadzać do oferty coraz więcej projektów. W efekcie pod względem liczby sprzedawanych mieszkań z pewnością dołączymy do

Zapisy na obligacje serii PA02 Kredyt Inkaso ruszają dziś

oferującego oraz w Expander Advisors, DM BOŚ, DM Michael/Strom, DM Noble Securities, BM Alior Bank. Przydział papierów dłużnych planowany jest 26 marca, zaś ich rejestracja w KDPW 28 marca. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst. W przypadku nadsubskrypcji

Vivid Games liczy na jak najszybsze uregulowanie kwestii spłaty obligacji

obligatariuszy także w kierunku zamiany na akcje lub rolowania papierów dłużnych. Vivid Games prognozuje wypracowanie 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w tym roku i 3,05 mln zł zysku w tym ujęciu w roku przyszłym. Przychody w tym roku mają wynieść ok. 11, 6 mln zł i wzrosnąć do ponad 19 mln zł w roku

Obligacje serii B Wikany zadebiutują na Catalyst w czwartek

zł. Są to niezabezpieczone papiery dłużne wyemitowane po koszcie WIBOR 6 miesięcy plus marża. Termin ich wykupu przypada na 18 stycznia 2017 roku. Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 26h ust. 1; 3) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank

CDRL ustanowił program emisji obligacji do maks. 40 mln zł

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot , podano także. "Emisja obligacji w ramach uchwalonego programu jest rozważana przez emitenta, obok innych form finansowania dłużnego, jako źródło finasowania nabycia udziałów zagranicznej spółki

Archicom pozyskał z emisji obligacji 50 mln zł

dobre wyniki finansowe. Potwierdza to zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy. Dzięki temu, oferując bezpieczne papiery dłużne, jesteśmy w stanie pozyskać środki na atrakcyjnych warunkach" - powiedział członek zarządu Archicom Paweł Ruszczak, cytowany w komunikacie. Archicom w ramach

Projekt SRKK zakłada rozwiązania celem pozyskania nowych emitentów i inwestorów

resortu. "Zależy nam na zachęceniu zagranicznych emitentów do emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, co wiąże się z wyzwaniem po stronie administracji w zakresie odpowiedniej elastyczności, np. w zakresie stosowania języka angielskiego. Według danych ESMA jesteśmy obecnie jednym z

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,3% m/m do 284,1 mld zł w maju

wysokich dodatnich napływów do funduszy detalicznych, dość burzliwa sytuacji na rynkach odbiła się na wypracowanym wyniku (przeszło -400 mln zł). Pod kreską znalazły się fundusze dłużne (rentowność obligacji na rynku globalnym wzrosła) oraz te inwestujące w akcje rynków wschodzących, w tym papiery

BBI Dev.: Pandemia może wpłynąć na czynsze i przekazania lokali w Koneserze

finansowania kapitałowego i dłużnego (oraz jego refinansowania) dla projektów emitenta; utrudnić pozyskiwanie kluczowych najemców lub spowodować wycofywanie się potencjalnych najemców z dotychczasowych zobowiązań i ustaleń. Zmiany przepisów dotyczące postępowań administracyjnych mogą mieć także wpływ na

'Minutes' RPP: Cięcie stóp w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego

wzrostu opłat pobieranych przez banki" - podano także. W dokumencie podano, że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. "

Velto Cars przesunęło termin wykupu obligacji serii A i B na 17 sierpnia

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Całkowity wykup obligacji serii A i serii B Velto Cars zostanie zakończony do dnia 17 sierpnia 2016 roku, podała spółka. "Przyczyną przesunięcia terminu wykupu wyemitowanych obligacji jest opóźnienie uruchomienia finansowania dłużnego przeznaczonego na ten

Zapisy na obligacje serii R4 Bestu przekroczyły ofertę, ich termin skrócony

ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończy się przed terminem. Zapisy na 5-letnie obligacje serii R4 już trzeciego dnia subskrypcji przekroczyły liczbę oferowanych papierów dłużnych. W związku z tym, zgodnie z warunkami emisji, przyjmowanie zapisów zakończy się 25 maja, a

KNF zgodziła się na powołanie Marcina Żółtka na prezesa PTE PZU

1999-2016 był pracownikiem Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, pełniąc role zarządzającego portfelem papierów dłużnych następnie dyrektora inwestycyjnego, a od 2009 roku członka zarządu i prezesa zarządu Aviva PTE, podano również. (ISBnews)

Casus Finanse wykupił obligacje za 10 mln zł, planuje kolejne rzędu 30-50 mln zł

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Casus Finanse wykupił w terminie 100 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej 10 mln zł i planuje nadal wykorzystywać papiery dłużne do finansowania zakupów pakietów wierzytelności. W tym roku planuje emisję kolejnej serii papierów dłużnych o wartości rzędu

Aktywa w usłudze asset management Skarbiec TFI przekroczyły 1 mld zł

rodzaju papierów wartościowych, które chce posiadać w portfelu inwestycyjnym. Nasi zarządzający oczywiście wspierają klientów w tworzeniu takich indywidualnych strategii. Bardzo ważne jest osiąganie wyników oczekiwanych przez klienta. Dlatego w strategiach staramy się wpisywać jasne benchmarki, przede

Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.

zmiennym" - czytamy w komunikacie. Spółka podała również, że zamierza przeprowadzić emisję obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji z uwzględnieniem powyższych warunków w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych

Dlaczego warto wycofać się z funduszy obligacji?

Wielu uważa, że fundusze obligacji skarbowych są bezpieczne. Problem w tym, że ceny papierów dłużnych emitowanych przez Państwo mogą nie tylko rosnąć, ale i spadać. Przekonali się o tym choćby inwestorzy, którzy w IV kwartale 2012 roku wypełnili swoje portfele tego rodzaju produktami - wtedy

Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,4 mld zł w czerwcu

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w czerwcu i wyniosło 2,4 mld zł, podały Analizy.pl. "Po dwóch miesiącach dominacji funduszy akcyjnych, w czerwcu najwięcej kapitału pozyskały fundusze dłużne. To one cieszyły się największą