pani teresa

MF: Premier powołała Teresę Czerwińską na wiceministra finansów

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołała dr hab. Teresę Czerwińską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, podał resort. Dotychczas była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Teresa Czerwińska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych

Sigvaris Holding skupił wszystkie pozostałe akcje Pani Teresa Medica

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - Sigvaris Holding w drodze przeprowadzonego przymusowego wykupu akcji nabył 111 024 akcje na okaziciela spółki Pani Teresa Medica, stanowiące 4,61 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym oraz 3,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Tym samym

Sigvaris Holding planuje przymusowy wykup pozostałych akcji Pani Teresa Medica

Warszawa, 07.12.2015 (ISBnews) - Sigvaris Holding AG nabył w wezwaniu akcje spółki Pani Teresa Medica stanowiące 95,39% ogólnej liczby akcji, uprawniające do 96,39% ogólnej liczby głosów i planuje przeprowadzenie przymusowego skupu pozostałych akcji i wycofania spółki z obrotu, podała Pani

Sigvaris Holding ogłosił wezwanie na 100% akcji Pani Teresa - Medica

Warszawa, 10.09.2015 (ISBnews) - Sigvaris Holding AG, w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Pani Teresa - Medica, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w spółce, oraz  zamiarem wycofania ich z obrotu regulowanego, ogłosił wezwanie na 2 408 077 akcji, co odpowiada

Lucjan Pilśniak zastąpi Teresę Jochemczyk na stanowisku prezesa ZM Mysław

Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach niniejszym informuje, że w dniu 3 lutego 2015 roku pani Teresa Jochemczyk - prezes zarządu emitenta - złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie. Także w dniu 3 lutego 2015 roku, uchwałą nr 2/02/2015, rada nadzorcza emitenta powołała pana

Pani Teresa Medica pozytywnie ocenia perspektywy, rozwija sprzedaż w Niemczech

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Pani Teresa Medica optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju i koncentruje się na wykorzystaniu możliwości, jakie wiążą się z wejściem na rynek niemiecki, poinformowała prezes Anna Sobkowiak. "Satysfakcjonujące wyniki finansowe spółki powodują, że z

Pani Teresa Medica złożyła do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Pani Teresa Medica złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na zniesienie dematerializacji wszystkich akcji, podała spółka. "W celu wykonania uchwały nr 3/2016 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 lutego 2016 roku

Pani Teresa Medica złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na GPW od 22 III

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Spółka Pani Teresa Medica  złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) począwszy od 22 marca br., podała spółka. "(…) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2016 r

A. Schoenenberger zastąpi A. Sobkowiak na stanowisku prezesa Pani Teresa Medica

Warszawa, 07.12.2015 (ISBnews) – Anna Sobkowiak zrezygnowała z funkcji prezesa zarządu Pani Teresa Medica z dniem 7 grudnia br., podała spółka. Zastąpi ją Andreas Schoenenberger, będący od czerwca 2014 r. CEO Sigvaris. Spółka podała dziś, że Sigvaris Holding AG nabył w wezwaniu akcje

Anna Sobkowiak zbyła w wezwaniu wszystkie swoje akcje Pani Teresa Medica

Warszawa, 04.12.2015 (ISBnews) - Anna Sobkowiak zbyła wszystkie 1,96 mln dotychczas posiadanych akcji spółki Pani Teresa Medica, podała spółka. "Zbycie ww. akcji nastąpiło w związku z rozliczeniem przez dom maklerski (…) transakcji zbycia przedmiotowych akcji, (…), w

Sigvaris ogłosił wezwanie na pozostałe ponad 111 tys. akcji Pani Teresa Medica

Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) - Sigvaris Holding AG ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 111 024 akcji spółki Pani Teresa Medica po cenie 15,45 zł za sztukę w ramach przymusowego wykupu, podała spółka.  "Przedmiotem przymusowego wykupu jest 111 024 akcje zwykłe na

Zapisy w wezwaniu na akcje Pani Teresa Medica zostały przedłużone do 27 XI

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu Sigvaris Holding AG na akcje spółki Pani Teresa Medica zostały przedłużone do 27 listopada, podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 2 grudnia, a planowana data rozliczenia to 4 grudnia. "

Proces Amber Gold. 67-letnia Teresa z Gdyni: "Ukradli mi 270 tys. zł"

Proces Amber Gold. 67-letnia Teresa z Gdyni: "Ukradli mi 270 tys. zł"

. spółka upadła. W trakcie niemal trzyletniego prokuratorskiego śledztwa okazało się, że z 851 mln zł klientów tylko niewiele ponad 10 mln zł Amber Gold zainwestował w metale szlachetne. - Ukradli mi 270 tys. zł - mówi 67-letnia pani Teresa z Gdyni, która przyglądała się w czwartek procesowi toczącemu się

Sigvaris przejmuje 81% akcji Pani Teresa Medica od A. Sobkowiak za 26,26 mln zł

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Anna Sobkowiak - większościowy akcjonariusz spółki Pani Teresa Medica - zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Sigvaris Holding AG dotyczącą warunków przejęcia kontroli nad spółką i sprzedaży pakietu akcji za łącznie 26,26 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z

Pani Teresa Medica: Wezwanie Sigvaris zgodne z interesem spółki, cena godziwa

Warszawa, 25.09.2015 (ISBnews) - Pani Teresa Medica uważa, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez Sigvaris Holding, jest zgodne z interesem spółki, podała PTM. Zarząd stwierdza także, że cena za akcje oferowana przez wzywającego jest godziwa. "W opinii

Czy syndyk Fagora przekroczyła uprawnienia? Śledztwo

Wiąże się to z doniesieniem, jakie do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Psie Pole skierował w lutym szef zakładowej "Solidarności" Lech Bąk. Zwraca w nim uwagę organów ścigania na fakty opisane wcześniej przez "Wyborczą"; iż Teresa Kalisz zatrudnia jako swojego pełnomocnika ds

Syndyk FagorMastercook na cenzurowanym. Kara za zwłokę

nałożył na Teresę Kalisz karę upomnienia. Jednocześnie zażądał, by w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego złożyła dymisję z zajmowanej funkcji. W przeciwnym razie grozi jej grzywną w wysokości 30 tys. zł. Dotarliśmy do uzasadnienia decyzji. Pełnomocnik i właściciel w jednym "Pani syndyk dalece

Przełom w sprawie Fagora. W tym tygodniu umowa z BSH

Teresy Kalisz zaoferowane przez nich 90 mln zł to cena "rażąco niska". I choć innych chętnych na kupno zakładu nie było, przez kilka miesięcy zwlekała z podpisaniem stosownej umowy. Sąd ukarał ją za to najpierw upomnieniem, a ostatnio również karą finansową w wysokości 30 tys. zł. Kalisz

Stare, ale jare RTV i AGD. Dawne produkcje były "nie do zdarcia"

Stare, ale jare RTV i AGD. Dawne produkcje były "nie do zdarcia"

Kilkadziesiąt lat temu wiele firm produkowało sprzęt, który bez awarii działa do dzisiaj. Część z nich upadła, inne zaczęły produkować taniej, kosztem jakości, by utrzymać się na rynku. Niektórzy z nas nadal cieszą się jednak wiekowymi mikserami czy pralkami. Nie chciała się zepsuć U Teresy z

Sąd traci cierpliwość w sprawie syndyka Fagor Mastercook

Sp. z o.o.". Żąda w nim także zwołania po raz kolejny rady wierzycieli fabryki, choć ta już raz wyraziła zgodę - i to wbrew woli pani syndyk - na przejęcie Fagora przez Niemców. Bosch traci cierpliwość Działania Teresy Kalisz powodują zniecierpliwienie po stronie BSH. Wczoraj reprezentujący

Nowe drogi i biura. Inwestycje na gruzach Stoczni Gdynia

posesji i obsługi infrastrukturą mediów. Trzeba to teraz wszystko uporządkować - tłumaczy Marek Karzyński, szef biuro planowania przestrzennego miasta Gdyni. I to właśnie będzie pierwsze zadanie spółki kierowanej przez Teresę Kamińską, która ma być spoiwem łączącym powstałą w wyniku podziału stoczni

Prezydent powołał Martę Kightley i Piotra Pogonowskiego do zarządu NBP

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego, postanowieniami z dnia 28 lutego 2020 r. : odwołał z dniem 29 lutego 2020 r. ze stanowiska członka zarządu Narodowego Banku Polskiego Teresę Czerwińską, powołał z dniem 8 marca 2020 r. na członka zarządu Narodowego

Paweł Gruza został powołany w skład KNF za Piotra Nowaka

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Minister finansów Teresa Czerwińska z dniem 2 lipca 2018 r. odwołała z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Nowaka, który zasiadał w Komisji jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji

MF: Strategia rozwoju rynku kapitałowego wpisana do wykazu prac legislacyjnych

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Strategia rozwoju rynku kapitałowego (SRRK) została wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) została wpisana do wykazu prac

Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe

? Odpowiedź: Mieszkanie zostało kupione przez oboje rodziców pani Teresy. Po śmierci ojca spadek odziedziczyły pani Teresa i jej matka. Z kolei przypadająca matce część majątku po jej śmierci przypadnie pani Teresie i obecnemu małżonkowi jej matki. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, że po śmierci ojca pani

Czrwińska: Deficyt budżetu po kwietniu był niższy niż na koniec marca

Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Deficyt budżetu państwa po kwietniu będzie niższy niż 4,5 mld zł odnotowane na koniec marca, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Spodziewamy się deficytu budżetowego, ale niższego niż po marcu" - powiedziała Czerwińska dziennikarzom w

T. Czerwińska przejmuje nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej MF

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Minister finansów Teresa Czerwińska przejęła nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej, wynika z Dziennika Urzędowego Ministra Finansów. "W zarządzeniu ministra finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie

Złożenie przez Czerwińską dymisji może być kwestią najbliższych dni - prasa

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Minister finansów Teresa Czerwińska może podać się do dymisji nawet w ciągu najbliższych dni, wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej". "Minister Teresa Czerwińska, która przebywała na zwolnieniu lekarskim, być może wróci do pracy

Czerwińska: Deficyt budżetu za 2018 to 10,3 mld zł wg wstępnych szacunków

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Deficyt budżetu za 2018 r., według szacunkowych danych na 4 lutego br., sięgnął 10,3 mld zł, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej. "Ostateczny wynik po 2018 r. będziemy mieli w marcu br. Natomiast narastająco miesiąc po miesiącu mamy

Czerwińska: Nadwyżka budżetu wyniosła ok. 6 mld zł na koniec października

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec października br. odnotowano nadwyżkę w wysokości ok. 6 mld zł, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Minister finansów prof. Teresa #Czerwińska: Wstępne informacje dot. wykonania #budżet wskazują, że po 10

W ramach rekonstrukcji rządu nowym szefem MF został Marian Banaś

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - W ramach rekonstrukcji rządu ministrem finansów - w miejsce Teresy Czerwińskiej - został obecny wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś, zaś ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej - Bożena Borys-Szopa (na miejsce

B.Spychalski: Rekonstrukcja rządu może odbyć się we wtorek bądź w piątek

rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji mediów, planowana rekonstrukcja rządu może objąć także minister finansów Teresą Czerwińską. (ISBnews)  

GUS: Wzrost PKB to 4,6% r/r w I kw. 2019 wg szybkiego szac., konsensus 4,5%

sezonowo. Zarówno minister finansów Teresa Czerwińska, jak i minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówili ostatnio, że wzrost PKB w I kw. tego roku wyniósł ok. 4,5% r/r. GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za I kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 31 maja br

Czerwińska: Wzrost PKB spowolnił do ok. 4,5% r/r w I kw. 2019 r.

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy spowolnił do ok. 4,5% r/r w I kw. 2019 r. (wobec 4,9% r/r w IV kw. 2018 r.), a spowolnienie w kolejnych kwartałach będzie miało łagodny charakter, prognozuje minister finansów Teresa Czerwińska. "Wyraźnie widać, że ta polityka gospodarcza

Czerwińska: Dochody podatkowe mogą o ok. 5% przekroczyć budżetowy plan w br.

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa mogą w tym roku okazać się o ok. 5% wyższe od poziomu zapisanego w ustawie budżetowej, przewiduje minister finansów Teresa Czerwińska. "Myślę, że w tym roku realna jest dynamika ok. 5%, jeśli chodzi o dochody podatkowe

Czerwińska: MF przedstawi SRRK do akceptacji Rady Ministrów w czerwcu

Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje przedłożyć projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) do akceptacji Rady Ministrów w czerwcu, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Planujemy przedłożyć Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego w czerwcu do

7Levels ma umowę ws. wydania 'Warplanes: WW1 Sky Aces' na Nintendo Switch

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - 7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek na grę "Warplanes: WW1 Sky Aces", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę

Czerwińska: Nasza reguła wydatkowa daje większą przestrzeń na impulsy fiskalne

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Stosowana przez Polskę reguła wydatkowa pozwala na większą przestrzeń na impulsy fiskalne niż rozwiązania stosowane np. we Francji czy we Włoszech, uważa minister finansów Teresa Czerwińska. "#PL reguła wydatkowa jest oceniana relatywnie jako bardziej

Wiesław Janczyk został odwołany ze stanowiska wiceministra finansów

kierunkiem pana ministra nowelizacja ustawy hazardowej naprawiła wiele błędów, które były istotnym zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa graczy, jak i rozwoju legalnego rynku" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.  Wiesław Janczyk pracował w resorcie finansów

Czerwińska: Słabsze euro do dolara może zaważyć na notowaniach złotego

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Osłabienie euro wobec amerykańskiego dolara może zaważyć na notowaniach złotego, uważa minister finansów Teresa Czerwińska. "Jeżeli chodzi o siłę złotego, to musimy rozpatrywać ją w odpowiednim kontekście. W tym znaczeniu istotne jest to, co dzieje się

Czerwińska: Należy liczyć się ze spowolnieniem tempa wzrostu PKB w br.

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Ubiegły rok przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu realnego PKB w Polsce do 5,1% wobec 4,8% rok wcześniej, jednak w bieżącym roku należy oczekiwać jego spowolnienia, uważa minister finansów Teresa Czerwińska.  "To najwyższa dynamika od 2007

Morawiecki: Deficyt 'general government' będzie niższy od 1% PKB w 2018 r.

proc." - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. W ub. tygodniu minister finansów Teresa Czerwińska szacowała, że deficyt general government może w tym roku obniżyć się do 0,5% PKB.  W listopadzie w jesiennych prognozach Komisja Europejska podała, że Polska odnotuje

Czerwińska: Wzrost PKB spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r., przewiduje minister finansów Teresa Czerwińska. "W ocenie parametrów makroekonomicznych - zarówno naszych, jak Komisji Europejskiej - tempo wzrostu PKB w przyszłym roku obniży się do

Kwieciński: Wzrost PKB przekroczy 5% r/r w 2018 roku

. Wzrost gospodarczy za cały rok 2018 przekroczy 5% r/r" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała dziś, że "trzyma kciuki" za wzrost gospodarczy powyżej 5% w tym roku i podkreślała, że istotne dla rozwoju kraju jest utrzymanie

Czerwińska: MF przedstawi propozycje dot. zmian w OFE w przyszłym roku

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedstawi propozycje dotyczące przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w przyszłym roku, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Premier Mateusz Morawiecki na samym początku zapowiadał, że kwestia OFE to

Skiba: Deficyt budżetu będzie niższy 40-50% od zakładanego na 2018 r.

;minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że deficyt tegorocznego budżetu wyniesie 50-60% zaplanowanej na ten rok kwoty 41,5 mld zł.  Według szacunkowych danych, w budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,05 mld zł.  (ISBnews)  

Czerwińska: Twój E-PIT obejmie deklaracje PIT-36, PIT-36L i PIT-28 od 2020 r.

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów rozszerzy system Twój e-PIT o deklarację PIT-36, PIT-36L i PIT-28 od 2020 r, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Zamierzamy od przyszłego roku rozszerzyć system o deklaracje PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Chcemy, aby osoby

Czerwińska: Skutki spowolnienia gosp. pojawią się w okolicach połowy roku

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce pojawią się w okolicach połowy roku, przy czym spowolnienie będzie miało najprawdopodobniej charakter "miękkiego lądowania", uważa minister finansów Teresa Czerwińska. "W styczniu oznak spowolnienia

Czerwińska: Wspólny budżet strefy euro to niepokojąca informacja dla Polski

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Powstanie ewentualnego osobnego budżetu dla strefy euro to niepokojąca informacja dla Polski, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej. "Co do szczegółów rozmów to nie mamy większej wiedzy. Nie znamy też żadnych szczegółów, na jakiej

Kwieciński: Chcemy wzrostu PKB na poziomie 4-5% w średnim terminie

dziennikarzom. Dodał, że celem jest też to, by dochód rozporządzalny rósł orfaz by gospodarka była oparta na innowacyjności. Kwieciński mówił dziś, że jego zdaniem wzrost PKB za cały rok 2018 przekroczy 5% r/r. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała dziś, że "trzyma kciuki" za wzrost

Czerwińska: Widzimy oznaki spowolnienia, podejmujemy działania uprzedzające

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów po ostatnich danych PMI dotyczących Polski analizuję sytuację i widzi oznaki pewnego spowolnienia, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła jednocześnie, że resort podejmuje działania uprzedzające, aby wzrost gospodarczy

Morawiecki: Budżet zanotuje 'paromiliardową nadwyżkę' na koniec października

października jest też paromiliardowa nadwyżka w budżecie państwa, co jest ważne dla percepcji naszej gospodarki w szerszym odbiorze społecznym" - powiedział Morawiecki podczas konferencji w trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie. Wcześniej dziś minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała podczas

Czerwińska: PKB za III kw. wskazuje, że wzrost w 2018 r. może przekroczyć 4,8%

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Dane o PKB za III kw. br. wskazują, że w całym 2018 r. tempo wzrostu gospodarczego może być wyższe od zanotowanego w 2017, kiedy wyniosło 4,8%, uważa minister finansów Teresa Czerwińska. "Wyniki PKB po III kw. wskazują, że w całym br. tempo wzrostu PKB może

MF szacuje deficyt 'general government' na 0,4% PKB w tym roku - prasa

. i 2% PKB w 2020 r. Minister finansów Teresa Czerwińska mówiła wówczas, że deficyt w tym ujęciu może wynieść ok. 1% PKB w 2018 r. (ISBnews)  

Umicore ma umowę z EBI wartą 125 mln euro na budowę fabryki materiał. katodowych

ściśle ze sobą współdziałać, tworzyć miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów i współpracować z miejscowymi uczelniami" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska nadzorująca działalność operacyjną w Polsce, cytowana w komunikacie. Wytwarzane materiały będą trafiały do producentów

MF szacuje łączne koszty propozycji zmian podatkowych na 10,4 mld zł

osób na 1,7 mld zł, koszty uzyskania przychodu: 3,4 mld zł i obniżka PIT do 17% na 5,3 mld zł" - czytamy w informacji resortu. Podczas spotkania z dziennikarzami minister finansów Teresa Czerwińska, że z ulgi na PIT skorzysta ok. 1,5 mln młodych pracowników. "Przepisy wejdą w życie 1

MF podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4% w ramach APK

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - W Aktualizacji planu konwergencji (APK), którą rząd zajmie się po Wielkanocy, została podniesiona m.in. prognoza wzrostu PKB na ten rok do 4% z 3,8%, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Do 30 kwietnia mamy obowiązek przekazać Aktualizację do

Prezydent proponuje 50-proc. koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zaproponował minister finansów Teresie Czerwińskiej objęcie pensji nauczycieli 50-proc. kosztami uzyskania przychodu, czytamy na stronie prezydenta. "Nie ukrywam, że złożyłem pani minister taką propozycję w sprawach

Czerwińska: Dzięki impulsowi fiskalnemu spowolnienie gosp. będzie łagodniejsze

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - W tym roku czeka Polskę nieco niższe tempo wzrostu gospodarczego, ale m.in. dzięki zapowiedzianemu impulsowi fiskalnemu spowolnienie będzie łagodniejsze, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Wstępny szacunek GUS dotyczący deficytu sektora

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 0,4% PKB w 2018 r.

2018 r. (wobec 50,6% PKB rok wcześniej), podano w komunikacie.  Wcześniej minister finansów Teresa Czerwińska szacowała, że deficyt general government za 2018 r. może obniżyć się do 0,5% PKB. W piątek wieczorem Fitch Ratings podał, że według prognoz agencji deficyt general government w Polsce

Morawiecki: Będziemy trzymać się reguły wydatkowej i kryterów konwergencji

prasowej. "Będziemy starali się utrzymać w tych kryteriach wynikających z konwergencji, czyli nie przekraczać 3%" - dodał.   Według jego słów, podczas posiedzenia rządu doszło do "konstruktywnej dyskusji" z minister finansów Teresą Czerwińską. "Jutro mamy kolejną sesję z

Szef Kancelarii Premiera: Deficyt na pewno nie przekroczy 3% PKB w 2020 r.

%" - powiedział Dworczyk w wywiadzie dla Radia Zet. Na pewno nie zostanie uruchomiona procedura nadmiernego deficytu wobec Polski, dodał. Informacje medialne o dymisji minister finansów Teresy Czerwińskiej określił jako "fake news". "Ministerstwo Finansów było zaangażowane w

Nowym szefem MF Czerwińska; Emilewicz i Kwieciński szefami nowych resortów

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - W ramach rekonstrukcji Rady Ministrów nowym ministrem finansów została Teresa Czerwińska (dotychczasowa wiceminister w tym resorcie), ministrem przedsiębiorczości i technologii została Jadwiga Emilewicz, zaś ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy

Nie jest łatwo dostać spadek. 10 historii z życia wziętych

zabezpieczyć za życia matki? Co się stanie, jeśli matka umrze i nie spisze testamentu? Co z majątku rodziców przysługuje według prawa Teresie, a co drugiemu mężowi matki? ODPOWIEDŹ: Mieszkanie zostało kupione przez oboje rodziców pani Teresy. Po śmierci ojca spadek odziedziczyły pani Teresa i jej matka. Z

Czerwińska: Oczekujemy 'miękkiego' spowolnienia wzrostu PKB w tym roku

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów oczekuje "miękkiego" spowolnienia gospodarczego w tym roku, ze wzrostem PKB zbliżonym do zakładanych w budżecie na ten rok 3,8%, wynika ze słów minister finansów Teresy czerwińskiej. "PKB na poziomie 4,9% w IV kw. nie jest

Czerwińska: Jutro udostępnimy zeznania roczne ponad 20 mln podatników w e-PIT

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Na portalu podatkowym podatki.gov.pl 15 lutego br. zostanie uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Urząd skarbowy automatycznie przygotuje i udostępni roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada

Kalendarium ISBnews

finansów Teresy Czerwińskiej nt. "Twój ePit" --10:00: Prezentacja wyników transakcyjnych BLIK-a w czwartym kwartale oraz całym roku 2018 na Twitterze --11:00: Spotkanie prasowe Poczty Polskiej dot. testów pojazdów elektrycznych --12:00: Konferencja prasowa Banku Handlowego nt. wyników

Czerwińska: Deficyt budżetu za 2018 rok szacujemy na 10,4 mld zł

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Deficyt budżetu za 2018 r., według szacunkowych danych, sięgnął 10,4 mld zł, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej. "Jeśli chodzi o wykonanie budżetu państwa, mamy dokładny wynik oszacowany, który w ujęciu narastającym po grudniu wynosi

Czerwińska: Przewidywane przez MFW spowolnienie w Polsce to zjawisko globalne

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Przewidywane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce wpisuje się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła, że prognozowany przez Fundusz poziom wzrostu PKB

Czerwińska liczy na decyzję premiera dot. analiz klina podatkowego za kilka tyg.

w ciągu kilku tygodni, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Jeśli chcemy stymulować aktywność gospodarczą, przedsiębiorczość, to powinniśmy spojrzeć na koszty pracy. I w tym kosztach pracy, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne mamy obciążenia również właśnie podatkowe

Czerwińska: Wpłynęło ponad 35 mln deklaracji PIT

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Liczba deklaracji PIT, które wpłynęły od pracodawców i płatników przekroczyła 35 mln, z czego ponad 22,8 mln to PIT-11, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Podtrzymała również, że Twój e-PIT będzie udostępniony podatnikom 15 lutego. "

Czerwińska: Sytuacja ekonomiczna w EU czynnikiem ryzyka dla polskiego PKB w 2019

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Sytuacja ekonomiczna w Unii Europejskiej będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Po wyraźnym spowolnieniu w trzecim kwartale, koniec

Metro Warszawskie kupi do 45 pociągów dzięki kredytowi EBI w wys. do 654 mln zł

publicznego" - dodała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. Środki z kredytu posłużą zabezpieczeniu finansowania zakupu do 45 nowych pociągów dla warszawskiego metra. Umowa na ich zakup została podpisana 30 stycznia br. z konsorcjum firm Skoda Transportation a.s. i Skoda Vagonka a.s. Wykonawca za swoje

Morawiecki: Deficyt budżetu wyniesie 10-11 mld zł w 2018 roku

2019 r. przewidujemy realny wzrost gospodarczy na poziomie 3,8%, a w ubiegłym roku będzie to ok. 5%" - powiedział także premier. Deficyt sektora finansów publicznych założony na ten rok to 1,7% PKB. W 2018 r. będzie to ok. 0,5% PKB, dodał. Na początku stycznia minister finansów Teresa

Czerwińska: Nadwyżka w budżecie po kwietniu ma charakter przejściowy

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Nadwyżka w budżecie państwa po kwietniu ma charakter przejściowy - wynika z mniejszych dotacji, niższych kosztów obsługi długu oraz przesunięć w wydatkach, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Według niej, na koniec roku w budżecie wystąpi

Skiba z MF: Deficyt w 2019 r. będzie mniejszy od zakładanego w budżecie

koniec listopada br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 11,06 mld zł. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu. Wcześniej w połowie listopada minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że deficyt budżetu centralnego w tym roku może wynieść nawet poniżej 50% zakładanego na ten rok.  

Ignitis Group ma 60 mln euro kredytu z EBI na pierwszą farmę wiatrową w Polsce

finansowaniu farm wiatrowych na całym świecie. Dzięki naszej nowej polityce udzielania kredytów energetycznych możemy wspierać jeszcze większą liczbę tego typu projektów. Bardzo cieszy nas fakt, że ta konkretna inwestycja jest zgodna z naszymi celami klimatycznymi" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa

Czerwińska: 'Trzymamy kciuki' za ponad 5% wzrostu PKB w 2018 r.

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów "trzyma kciuki" za wzrost gospodarczy powyżej 5% w tym roku, ale istotne dla rozwoju kraju jest utrzymanie dobrego wzrostu w przyszłym i kolejnym roku, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Również 'trzymamy

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 7 grudnia --Kongres Consumer Finance - II dzień --DBRS dokona przeglądu ratingu Polski --09:00: Posiedzenie Sejmu --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wyniki finansowe banków --10:30: Briefing z udziałem minister finansów prof. Teresy Czerwińskiej, wiceministra Leszka

Czerwińska: Najbliższa emisja długu za granicą możliwa w I poł. 2019 r.

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów w tym roku nie planuje już emisji obligacji na rynek zagraniczny, a z ofertą może wyjść w pierwszej połowie 2019 r., poinformowała ISBnews minister finansów Teresa Czerwińska.  "Zarządzamy długiem w taki sposób, aby zaspokajać

Syndyk znów nie zgodziła się na przejęcie Fagora

syndyk nie krył rozczarowania jej postawą: - Jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni działaniami pani syndyk, która nie wypełnia nałożonego na nią przez sąd obowiązku. BSH jest jedynym podmiotem zainteresowanym przejęciem fabryki. Podpisanie umowy z BSH nakazał Teresie Kalisz prowadzący postępowanie

Bunt skarbówki. Urzędnicy wyłączyli dziś komputery. "Zbyt rozrzutni", "Zbyt wolni" "Są kosztem"

Mateusz Morawiecki i słynny „gen oszczędności”), że są wyłącznie kosztem i hamulcem gospodarki (Minister Tadeusz Kościński) oraz, że są zbyt wolni (Prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej). " Dalej przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych Teresa

Nowela dot. m.in. pracow. funduszy emerytalnych skierowana do sejmowej komisji

powiedział m.in., że projekt zwiększa poziom bezpieczeństwa oszczędzających w tych programach, a także usprawnia przepływ informacji między Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE), Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń. Poseł Platformy Obywatelskiej Teresa Wargocka

Czerwińska: Niższy wzrost Polski to efekt obniżenia dynamiki PKB strefy euro

finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła, że Niewielka korekta w dół prognoz Komisji dotyczących dynamiki polskiego PKB to efekt m.in. wyraźnego obniżenia przewidywań dynamiki PKB strefy euro. "W najnowszym raporcie Komisja Europejska pozytywnie ocenia perspektywy polskiej gospodarki, szczególnie na

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

Warszawa, 13.10.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) może wynieść ok. 1% PKB w tym roku, ocenia minister finansów Teresa Czerwińska. "Oceniam, że deficyt sektora w okolicach 1% PKB może być w tym roku realny. Jest jeszcze trochę wcześnie

Czerwińska: Deficyt wyniesie ok. 60% planu w tym roku, tj. ok. 25 mld zł

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) -  Deficyt tegorocznego budżetu wyniesie ok. 60% zaplanowanej na ten rok kwoty 41,5 mld zł, wynika ze słów minister finansów Teresy Czerwińskiej.  "Wykonanie na ten rok będzie istotnie niższe, ja zakładam, że to będzie w okolicach 60% zaplanowanego

Nowak z MF: Wymogi związane z prowadzeniem PPK spełnia ok. 50 instytucji

instytucji na 64 spokojnie spełnia wymogi związane z prowadzeniem PPK". Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy o PPK, a premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w ciągu 10 lat państwo wpłaci na prywatne konta Polaków w PPK około 35 mld zł. Minister finansów Teresa Czerwińska wskazywała

Sejm ponownie skierował projekt dot. 13. emerutury do komisji sejmowej

procedujemy ten projekt bez poprawek i jest to bardzo dobra informacja dla Wysokiej Izby. [...] Dzisiaj tą ustawą wprowadzamy to rozwiązanie w systemie na stałe" - powiedziała Teresa Wargocka z Prawa i Sprawiedliwości podczas debaty w Sejmie.  "Posłowie Koalicji Obywatelskiej są za 13

Nowak z MF: Ponad 20 TFI spełnia wymogi związane z prowadzeniem PPK

przyjął projekt ustawy o PPK, a premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w ciągu 10 lat państwo wpłaci na prywatne konta Polaków w PPK około 35 mld zł. Minister finansów Teresa Czerwińska wskazywała wówczas, że PPK będą mogły prowadzić instytucje finansowe, takie jak towarzystwa funduszy

MF: Polacy złożyli ok. 16 mln rocznych PIT-ów przez internet

jednoznacznie pokazują, że przygotowaliśmy prostą, przyjazną i przejrzystą usługę" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie. W tym roku akcja składania rocznych zeznań podatkowych rozpoczęła się 15 lutego 2019 r., tj. od startu usługi Twój e-PIT. Skorzystanie z nowej

Biznes potrzebuje rozmowy w obliczu pandemii. XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach już w przyszłym tygodniu

pt. „Europa przyszłości”. O Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań, m.in. także pandemii koronawirusa, i również priorytetach unijnej polityki do roku 2024 czy cyfrowym przyspieszeniu w gospodarce rozmawiać będą m.in. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Hans

NWZ Redanu usunęło z porządku głosowanie nad zniesieniem dematerializacji akcji

wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW według projektów uchwał na walne zwołane na żądanie Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewskej, Teresy Wiśniewskiej, Redral i Ores kontrolujących łącznie 60,08% kapitału spółki. Na początku maja Radosław Wiśniewski, Piengjai Wiśniewska

Wpływy z VAT wzrosną do 179,6 mld zł, z CIT do 34,8 mld zł w 2019 r. - prasa

zł w 2018 r. Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała wczoraj, że zaplanowany na 2019 rok deficyt budżetowy wyniesie 28,5 mld zł, a w tym roku będzie on wykonany w 60-70 procentach.  W przyjętym wczoraj wstępnie projekcie budżetu na 2019 r. założono następujące podstawowe

Czerwińska: Niski planowany deficyt na 2019 r. świadczy o dyscyplinie fiskalnej

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - We wstępnym projekcie budżetu na 2019 r. planowany niski deficyt na poziomie 28,5 mld zł świadczy o dyscyplinie fiskalnej i gwarantuje niskie koszty obsługi, uważa minister finansów Teresa Czerwińska. "Przyjęty dziś wstępnie projekt budżetu na 2019 rok

Czerwińska: Planujemy 28,5 mld zł deficytu budżetowego na 2019 rok 

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Zaplanowany na 2019 rok deficyt budżetowy wyniesie 28,5 mld zł, a w tym roku będzie on wykonany w 60-70 procentach, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.  " Na przyszły rok zaplanowaliśmy 28,5 mld zł deficytu. Wszystko po to, aby

Czerwińska: Planujemy wzrost dochodów budżetu o ok. 5% w projekcie na 2019 r.

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zakłada, że wzrost dochodów budżetowych wyniesie w 2019 r. ok. 5%, zaś w tym roku dochody budżetu będą o ponad 10 mld zł wyższe od założonych w ustawie budżetowej na 2018 r., poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Rada