panią prezes

sprawdź też:

prezes

Maciej Samcik, Nina Hałabuz

Pekao będzie miało panią prezes?

Pekao będzie miało panią prezes?

Alicja Kornasiewicz, szefowa biura maklerskiego UniCredit CAIB, jest najpoważniejszą kandydatką do objęcia schedy w Banku Pekao po Janie Krzysztofie Bieleckim. Dziś o wszystkim zadecyduje rada nadzorcza banku

RN ZE PAK powołała zarząd kolejnej kadencji z A. Kłapsztą jako prezesem

Kłapsztę na stanowisko prezesa zarządu 2. panią Anetę Lato-Żuchowską na stanowisko wiceprezesa zarządu 3. panią Elżbietę Niebisz na stanowisko wiceprezesa zarządu 4. pana Zygmunta Artwika na stanowisko wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Skład zarządu nowej kadencji nie uległ zmianie

Marcin Halicki został odwołany z funkcji prezesa Brastera

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Brastera podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa zarządu Marcina Halickiego, podała spółka. "Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała z dniem 5 sierpnia 2019 panią Agnieszkę Byszek w skład zarządu spółki Braster, powierzając pełnienie funkcji

Zarząd Dom Development z J. Szanajcą na czele powołany na nową kadencję

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Dom Development posiadający co najmniej 50,1% akcji spółki powołał Jarosława Szanajcę na członka i prezesa zarządu, Janusza Zalewskiego na członka i wiceprezesa zarządu oraz Terry'ego Roydona na członka zarządu, podała spółka. "Ponadto

T. Lefebvre został prezesem zarządu Work Service, I. Szmitkowska - wiceprezesem

, powierzając mu funkcję prezesa zarządu spółki. Pan Thibault Lefebvre (47 lat) jest absolwentem ISG Business School w Paryżu, ze specjalizacją w Finansach. Thibault Lefebvre jest obecnie dyrektorem regionalnym Gi Group na Europę Środkową. 2. Panią Iwonę Szmitkowską do pełnienia funkcji w zarządzie spółki

Zarząd ZA Puławy został wybrany na nową 3-letnią kadencję

rok, podała spółka. "Rada nadzorcza powołała w skład zarządu: - pana Krzysztofa Bednarza, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, - pana Krzysztofa Homendę, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu, - panią Izabelę Świderek, powierzając jej pełnienie funkcji

Zarząd Getin Noble Bank powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Noble Bank powołała zarząd w składzie prezes Artur Klimczak na kolejną kadencję, podała spółka. Marcin Romanowski, który nie wyraził intencji powołania do zarządu banku na kolejną kadencję będzie pełnił swoją funkcję członka zarządu do

L. Kowalski powołany na stanowisko prezesa Energa Elektrownie Ostrołęka (aktual)

spółki z prezesem Leszkiem Kowalskim na czele, podała spółka. "W wyniku rozstrzygniętego konkursu do składu zarządu IX kadencji powołano: pana Leszka Kowalskiego - powierzając mu funkcję prezesa zarządu spółki, pana Mariusza Wdowczyka - powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki

L. Kowalski został powołany na stanowisko prezesa Energa Elektrownie Ostrołęka

: pana Leszka Kowalskiego - powierzając mu funkcję prezesa zarządu spółki pana Mariusza Wdowczyka - powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki panią Katarzynę Kamińską - powierzając jej funkcję wiceprezesa zarządu spółki" - czytamy w komunikacie. Wspólnikami Elektrowni Ostrołęka sp. z

Zarząd Trans Polonii z prezesem Dariuszem Cegielskim powołany na nową kadencję

spółki, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki; 2) pana Krzysztofa Luks, pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu spółki, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu spółki; 3) panią Adrianę Bosiacką, pełniącą funkcję członka zarządu spółki, powierzając jej pełnienie funkcji

Dariusz Ciecierski został powołany na stanowisko prezesa Macro Games

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Macro Games powołała Dariusza Ciecierskiego na stanowisko prezesa, poinformowała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie zarządu spółki. [...] Odwołała dotychczasowego prezesa zarządu panią

Katarzyna Iwuć powołana na p.o. prezesa Netii po rezygnacji Tomasza Szopy

jest skuteczna z momentem jej złożenia" – czytamy w komunikacie. Tomasz Szopa nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji. "Rada nadzorcza spółki powołała panią Katarzynę Iwuć do pełnienia funkcji – pełniącej obowiązki prezesa zarządu, dyrektora ds. finansowych" &ndash

Beata Stelmach została powołana na prezesa PZL-Świdnik

, który ogłosił wycofanie się ze spółki po udzieleniu wsparcia nowej prezes we wdrażaniu w obowiązki. "Z radością witamy panią Beatę w zespole Leonardo w Polsce. Jej głęboka znajomość polskiego krajobrazu przemysłowego oraz wizja sprawią, że zakłady PZL-Świdnik będą nadal odgrywać znaczącą rolę w

Tomasz Sarapata został mianowany na prezesa Miraculum

Warszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Miraculum powierzyła Tomaszowi Sarapacie pełnienie funkcji prezesa, podała spółka. "Rada Nadzorcza Miraculum S.A. dokonała następujących zmian w składzie zarządu spółki: - ze składu zarządu odwołano dotychczasowego prezesa zarządu panią

Michał Nidzgorski zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa Ursusa

Dadeja, powierzając mu funkcję członka zarządu" - czytamy w komunikacie. Na skutek ww. rezygnacji i podjętych przez radę nadzorczą uchwał skład zarządu Ursusa w restrukturyzacji od 8 sierpnia 2019 r. jest następujący: prezes zarządu - Arkadiusz Miętkiewicz, wiceprezes zarządu - Jan

ARP zawarła 7 umów z firmami w ramach projektu 'Polskie szwalnie'

świecie jest ogromne i na pewno przez długi czas ta produkcja będzie potrzebna" - powiedział prezydent podczas briefingu po spotkaniu z przedstawicielami firm, które realizują projekt.  "Ta akcja koordynowana przez panią premier, przez pana prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu jest faktem

RN Ronsona proponuje Nira Netzera na stanowisko prezesa

DEN Financial Consultancy LTD, oraz powołanie pana Shmuel Rofe na stanowisko członka rady nadzorczej. Proponowane jest, aby pan Netzer zastąpił pana Tomasza Łapińskiego, który zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki (...) oraz aby pan Rofe zastąpił panią Shapirę, która złożyła

Zarząd Getin Holding z prezesem Piotrem Kaczmarkiem powołany na nową kadencję

wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 13 maja 2018 r., następujące osoby: pana Piotra Kaczmarka jako prezesa zarządu, pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego jako I wiceprezesa zarządu oraz panią Izabelę Lubczyńską i pana Krzysztofa Florczaka jako członków zarządu" - czytamy w komunikacie. W marcu

Zarząd Radpolu z p.o. prezesa Anną Kułach powołany na nową kadencję

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Radpolu powołała zarząd ósmej kadencji w dotychczasowym składzie, z pełniącą obowiązki prezesa Anną Kułach, podała spółka. "Rada nadzorcza powołała w skład zarządu spółki ósmej kadencji Panią Annę Kułach, powierzając jej pełnienie obowiązków

Aneta Bińkiewicz powołana na prezesa Awbudu

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Aneta Bińkiewicz została powołana na stanowisko prezesa Awbudu, podała spółka. Aneta Bińkiewicz jest związana z grupą Awbud od 6 listopada 2014 r., najpierw jako członek zarządu Instal Lublin i dyrektor techniczny, a od listopada 2017 r. jako prezes zarządu

A. Garbarczyk i K. Raczkowski powołani na stanowiska wiceprezesów BOŚ Banku

posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 roku: - powołała z dniem 21 lutego 2018 r. pana Arkadiusza Garbarczyka na stanowisko wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku - w związku z decyzją Komisji Nadzoru

Przemysław Dąbrowski powołany na prezesa GetBacku

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza GetBack w restrukturyzacji powołała Przemysław Dąbrowskiego na prezesa zarządu oraz Magdalenę Nawłokę na członka zarządu, podała spółka. Jednocześnie RN delegowała Paulinę Pietkiewicz do czasowego (tj. 22 maja - 21 sierpnia 2018 r.) wykonywania

RN Netii powołała dwóch nowych członków zarządu

dyrektora finansowego. Pan Krzysztof Adaszewski zastąpił panią Katarzynę Iwuć w pełnionej przez nią dotychczas funkcji dyrektora finansowego. Pani Katarzyna Iwuć w dalszym ciągu pełni funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego w strukturze organizacyjnej spółki" - czytamy w komunikacie

Jakub Rutkowski ponownie na czele nowego zarządu Amiki Wronki

następujące osoby do składu zarządu spółki: pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka zarządu (przy jednoczesnym powierzeniu panu Jackowi Rutkowskiemu funkcji prezesa zarządu); pana Marcina Bilika, pana Jarosława Drabarka, panią Alinę Jankowską-Brzóska, pana Wojciecha Kocikowskiego, 

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółką komandytowo-akcyjną (MCI VP) oraz prezes zarządu ABC Data S.A., panią Iloną Weiss, wstępne porozumienie, na mocy którego mają zostać podjęte działania zmierzające do udzielenia przez MCI VP oraz panią Ilonę Weiss podporządkowanej pożyczki w łącznej

M. Nowakowska, M. Kamola i T. Tuora odeszli z zarządu Miraculum

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Monika Nowakowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Miraculum. Jednocześnie rezygnacje z funkcji członków zarządu złożyli Marek Kamola i Tomasz Tuora, podała spółka. "Przyczyną złożenia przez panią Monikę Nowakowską rezygnacji z pełnienia

Andrzej Sołdek powołany na wiceprezesa, CFO w Skarbiec Holding

funkcji prezesa zarządu Skarbiec Holding z dniem 31 maja 2018. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko Panią Ewę Radkowską-Świętoń, dotychczasową wiceprezes zarządu Skarbiec Holding, która obejmie stanowisko od 1 czerwca 2018 roku. Andrzej Sołdek będzie sprawował funkcje wiceprezesa zarządu Skarbiec

RN Erbudu powołała Agnieszkę Głowacką do zarządu od 1 VI

– zarówno w obszarze obsługi kontraktów i ich wykonania jak i  zarządzania szybko rosnącą organizacją. Jednomyślna decyzja rady nadzorczej, aby powołać panią Agnieszkę Głowacką na nowego członka zarządu niewątpliwie przyniesie ze sobą wiele korzyści. Wiedza i  doświadczenie

Merit Invest: Bloomga i VoiceFinder mogą zostać upublicznione w tym roku

zamierza w 2017 roku stać się spółką publiczną" - czytamy w komunikacie. Prezes Merit Invest Mirosław Stępień przyznał, że realizowana przez spółkę w latach 2012-2014 strategia ze względu na załamanie gospodarcze i słabość polskiego rynku kapitałowego nie przyniosła zakładanych rezultatów. "

Rząd nie planuje zmian w procedurze wyboru prezesa ZUS. "Na pewno nie w tej kadencji"

Wciąż nie ma decyzji ministra pracy na temat rozpoczęcia drugiego konkursu na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Zapewniam, że ZUS działa w najlepszym porządku. Rozmawiałem wczoraj z panią prezes Łopacińską. Na razie nie ma jeszcze terminu ogłoszenia nowego konkursu - powiedział

RN Alior Banku powierzyła Michałowi Chyczewskiego pełnienie funkcji prezesa

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alior Banku powierzyła Michałowi Janowi Chyczewskiemu kierowanie pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na objęcie przez niego funkcji prezesa oraz powołała nowych członków zarządu, podał bank. "Rada

Janusz Kaliszyk stanął na czele nowego zarządu w ZE PAK

Janusza Kaliszyka na stanowisko prezesa zarządu, - panią Anetę Lato-Żuchowską na stanowisko wiceprezesa zarządu, - pana Adriana Kaźmierczaka na stanowisko wiceprezesa zarządu, - oraz pana Tomasza Zadrogę na stanowisko wiceprezesa zarządu. Uchwały o powołaniu weszły w życie z chwilą podjęcia"

Sfinks odstapił od negocjacji ws. nabycia Premium Food Restaurants

. informuje o odstąpieniu w dniu dzisiejszym od negocjacji z panią Aleksandrą Tymińską oraz panem Markiem Tymińskim dotyczących nabycia przez spółkę większościowego pakietu akcji spółki Premium Food Restaurants posiadającej markę 77 sushi. [...] Powyższe związane jest brakiem pozytywnej rekomendacji rady

WALLSTREET 2016: Wiesław Rozłucki: Trwa kampania nienawiści wobec giełdy

politykę i otoczenie jest bardzo istotny. Będę wspierał panią prezes w każdej czynności, która ma temu służyć - powiedział Rozłucki. Ludzie wyczekują zysków Nawiązując do tematu panelu, czyli pytania, czy giełda może zostać miejscem powszechnego oszczędzania pieniędzy, uczestnicy dyskusji byli zgodni, że

Morawiecki: Kaczyński nigdy nie proponował mi teki premiera

mi się z panią premier i innymi ministrami - powtarzał Morawiecki. Podobnie skomentował doniesienia jednego z tabloidów, że Kaczyński ma plan, aby Morawiecki po Dudzie kandydował na prezydenta. - No comment jak poprzednio - mówił Morawiecki. Wczoraj, by przeciąć medialne spekulacje o szorstkich

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

ustawę – spadek obrotu o co najmniej 30 proc. – nie został spełniony, a więc dofinansowanie nie może zostać przyznane. Sytuacja rysowałaby się inaczej, gdyby np. pytający prowadził sklep internetowy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, a ponadto był np. prezesem zarządu spółki z

Stopy w USA w górę. Wybory w Holandii

procentowe wzrosną do końca roku do 1,25-1,50%. Analitycy zwracają uwagę, że pomimo podwyżki stóp nie pojawiły się żadne komunikaty o kolejnym ruchu. Pojawiła się również informacja prezes Janet Yellen, że w długim okresie stopy procentowe nie osiągną tak wysokich poziomów jak w poprzednich cyklach. Patrząc

LuxCo sprzedało wszystkie posiadane 1,46 mln akcji Alior Banku

zawiadomień (…) w związku ze zbyciem przez spółkę LuxCo 82 s.a.r.l. z siedzibą w Luxemburgu w dniu 15 lipca 2015 r. 1.458.012 akcji banku i jednoczesnym nabyciem pakietów akcji w liczbie: - 363.974 przez pana prezesa Wojciecha Sobieraja, - 103.935 przez pana wiceprezesa Witolda Skroka oraz - 34.300

Nieudana operacja, tragiczny poród i walka o odszkodowanie. Czy warto wybrać mediacje w sprawach błędów lekarskich?

tańsze i 7 razy szybsze (dane pochodzą z materiałów „Mediacje – nowe regulacje”, których autorem jest Maciej Bobrowicz, radca prawny, mediator sądowy, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych). Błędy medyczne - ugoda na siłę Dotyczy to wszystkich mediacji, ale te w sprawach o błędy medyczne

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (15 681 zł); zleceniobiorca zamieszkuje na terytorium RP oraz jest obywatelem polskim bądź cudzoziemcem leganie przebywającym na terenie Polski albo posiadającym prawo pobytu na terytorium Unii Europejskiej. Świadczenie postojowe będzie

Kokosy w sezonie, ciułanie na ratę kredytu po wakacjach. Coraz więcej rozczarowanych inwestycją w apartamenty dla turystów

, prezes Dekpol Deweloper. Nie brakuje też pośredników, którzy wykupują albo podnajmują mieszkania w różnych lokalizacjach, by pod wspólnym szyldem oferować je na Airbnb czy Booking.com. Figa z makiem i remont Ich ziarno pada na podatny grunt, bo bogacący się Polacy uważają nieruchomości za jedną z

Kto zostanie nowym prezesem ZUS?

dostają nowe zadania do wypełnienia, których fizycznie wypełnić się nie da. A dodatkowo są mobbingowani i dyskryminowani. - Konflikt brał się też stąd, że prezes Derdziuk co innego nam mówił, a co innego robił. Na przykład obiecał podwyżki, a później ich nie wypłacał. To my już woleliśmy dawną panią

Czy zdałbyś egzamin ustny na prezesa ZUS? Kalata oblała. Mamy pytania

: Proszę powiedzieć, co skłoniło panią do ubiegania się o stanowisko Prezesa ZUS. Dlaczego uważa pani, że jest właściwym kandydatem na to stanowisko? Odpowiedzi na te pytania zajęły Kalacie trzy godziny. Komisja nie była pod wrażeniem. - Jesteśmy zszokowani brakiem wiedzy kandydatki o strukturze ZUS i

Kalata: Domagam się transmisji nowego konkursu na prezesa ZUS w internecie

Weź udział w quizie (20 pytań) - zobacz, czy zdałbyś konkurs na prezesa ZUS jak Katarzyna Kalata. Mamy pytania z konkursu. Konkurs na prezesa ZUS składał się z dwóch części - egzaminu pisemnego i ustnego. Pisemny zdała tylko Katarzyna Kalata, doktor nauk prawnych, szefowa prywatnej firmy doradczej

Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

zawarła ta sama osoba z samą sobą, na pieczątkach jest (Pani X w zastępstwie kierownika firmą A z Panią X Prezes Zarządu firma B). Oferty podpisane są tak jak na porozumieniu Pani X w zastępstwie kierownika firma A z Panią X Prezes Zarządu firma B. W obydwóch ofertach jest oświadczenie, że wykonawca nie

P4 złożył do premiera wniosek o uchylenie rozporządzenia MAC ws. aukcji LTE

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play - złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o uchylenie rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji (MAC) zmieniającego rozporządzenie w sprawie aukcji LTE, podał operator. Załączył niezależne opinie profesorów prawa

Słońce, Majorka i "Por Favor". Żeglarskie biznesy Aleksandry Jankowskiej

rzecz sukcesu gospodarczego regionu i państwa. Jakość tych zarzutów jest bynajmniej mierna, ale świadczy też o poziomie dyskusji. Jestem atakowana choćby za to, że prowadziłam firmę żeglarską i że byłam prezesem fundacji, której celem było rozwijanie żeglarstwa morskiego" - tak Jankowska przed

Kłopotliwy monitoring i telemarketing. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego na temat RODO

jest o to, jak można wypisać się z firm telemarketingowych. Interesowało to m.in. panią Agatę. - Co zrobić, jeśli jakaś firma ma mój numer i w kółko do mnie wydzwania? - zapytała. Takie rzeczy już dziś nie powinny mieć miejsca, ale RODO dokłada nowe narzędzia ochrony i nakładania kar na tego typu

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

zakończenia tego okresu, (jak z prostej arytmetyki wychodzi po 3 latach od popełnienia czynu). Co jest wszczęciem postępowania? Zarządzenie prezesa sądu kierującego sprawę do rozpoznania na rozprawie lub na posiedzeniu. Mandat za jazdę bez biletu autobusem tramwajem/pociągiem (formalnie jest to kara za jazdę

Stanowisko KE w sprawie Polski. Szydło w Sejmie: "Zapominacie, że Polska jest suwerennym krajem!"

konstytucyjnego, wyda opinię na temat praworządności w Pols. To kolejny etap we wszczętej w styczniu procedurze. Wczoraj opozycja zwróciła się do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wygłoszenie informacji w sprawie zapowiadanej opinii. Dzisiejsza "Rzeczpospolita" napisała, że dotarła do treści opinii

Brytyjski resort edukacji radzi: "Matematyka i fizyka to przepis na sukces, porzućcie humanistykę"

nastolatków idzie na studia humanistyczne z błędnym założeniem, że taki kierunek da im szansę na rozwój. Komentarz pani Morgan wywołał wiele głosów sprzeciwu wśród liderów i zwolenników nauk humanistycznych. Christine Blower, prezes Krajowego Związku Nauczycieli, uznała wypowiedź pani sekretarz za

Ministerstwo Rodziny zapewnia, że Polki będą rodzić na potęgę. Ale profesor, na którego się powołuje, zaprzecza

możliwość łączenia wychowywania dziecka z pracą. - Zgadzam się z panią profesor, że na postawy prokreacyjne wpływa wiele czynników. Jeden z najważniejszych - o czym pani profesor zawsze kompetentnie pisze - to zagwarantowanie pewnych usług pomagających rodzicom w wychowaniu dzieci. Zgadzam się więc

Awantura o stadniny koni arabskich. PiS złożył zawiadomienie do prokuratury

dokładnie powiązania chodzi.W rozmowie z "Wyborczą" wyjaśnia to sama Anna Stojanowska. - Nie wiem, o jakich powiązaniach mogą mówić pan minister i pan prezes. Nigdy nie byłam wspólnikiem, pracownikiem, ani w żaden sposób osobą związaną z firmą Polturf. Owszem, znamy się z panią Barbarą Mazur

2,7 mln zł za dwie rozmowy telefoniczne. Firmy sprzedaży bezpośredniej, także nieuczciwe, mają się coraz lepiej

Parę dni temu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę VGET Polska za oszukiwanie konsumentów. Ma zapłacić 2,7 mln zł kary. Spółka zajmuje się sprzedażą podczas pokazów pseudomedycznych urządzeń; VitronMed, VitronMagnetic, VitroMag oraz Aplikatora Pola Magnetycznego. Firma

(Nie)polityczna ekonomia PZU

dotyczący Pekao zaczyna się ok. 29. minuty audycji) - Zadecyduje kalkulacja ekonomiczna - zapewniała prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - Jeżeli okaże się, że to transakcja opłacalna, to PZU bank kupi - dodała. Redaktor Głogowski był nieco sceptyczny i delikatnie spytał

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w związku z tym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie znała go i nie może się do niego odnieść. W celu uzyskania odpowiedzi prosimy o kontakt z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw". Jadwiga Emilewicz: „Sprawa opisana przez Panią

Jaki podatek od najmu mieszkań? Ministerstwo Finansów jedno, a dyrektorzy izb skarbowych drugie

  Doniesienia medialne mocno przestraszyły panią Martę. Jest właścicielką dwóch mieszkań. Jedno 46-metrowe na warszawskim Mokotowie wynajmuje od trzech lat studentom. Płacą jej 1800 zł czynszu plus opłaty i media. Razem około 2,5 tys. zł. – Nic na czarno. Mam z lokatorami podpisaną

Informacyjna żonglerka w Ministerstwie Cyfryzacji

Adamowi Sobczakowi, który jest jednocześnie prezesem i pośrednio wspólnikiem prywatnej spółki Cenatorium prowadzącej portal z informacjami o cenach nieruchomości (do niedawna w radzie nadzorczej tej spółki zasiadał wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny uchodzący za prawą rękę Streżyńskiej). Jednocześnie

Telefoniczne wkręcanie seniorów. Jakie triki stosują naciągacze?

Takich tekstów jak "Dzień dobry, chcę panią okraść" pisałam kilka, a może nawet kilkanaście. Trafiają do mnie coraz to nowsze umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, wysłuchuję kolejnych historii naszych Czytelników. Dzięki temu udało mi się zrozumieć, jak wkręca się seniora. Do

Gaj: Jak trzeba, umiem uderzyć w stół, ale stawiam na kompromis

nie liczył. Musiała zastosować cały wachlarz środków regulacyjnych, doprowadzić do powstania konkurencji i do spadku cen. I to się udało. Jest to więc pole wypielęgnowane. Jakie zadania panią czekają? Dalsza obniżka cen, zwiększanie konkurencji czy inwestycje? - Za kadencji prezes Streżyńskiej spadki

Katarzyna Kalata: Jestem gotowa na ZUS. Ale nie wiem, czy ZUS jest gotowy na mnie

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Z pięciu kandydatów tylko pani zdała test pisemny w konkursie na prezesa ZUS. Taki był trudny? Katarzyna Kalata : Były szczegółowe pytania o podstawę wymiaru zasiłku. Pytano o emerytury częściowe, przepisy BHP, umowy na zastępstwo, przetargi. Trzeba było

Sejm przyjął PiS-owską ustawę o TK. "Panie prezesie, na którą nastawił pan budzik panu prezydentowi Dudzie?"

- skoro pan się tak męczy na tym stanowisku, to niech pan poprosi panią marszałek Kidawę-Błońską, która godnie pana zastąpi i będzie szanować ludzi, którzy są z suwerennego wyboru, tak jak pan - zaapelowała. - Oczywiście nie był to wniosek formalny, bo nie ma wniosku formalnego o zmianę sposobu

Samorządy przeciw władzy PiS i centralizacji państwa

- Tu chodzi o władzę. A ta prawdziwa jest w samorządach - stwierdza Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i starosta powiatu bocheńskiego. - W samorządach jest mnóstwo stanowisk. To przecież prawie 2,6 tys. wójtów i burmistrzów - mówi Węgrzyn. Tak komentuje informacje, że PiS

Wielka awaria w Enerdze. Pomoże pielęgniarka w radzie nadzorczej?

zmarginalizowana, spadłyby wpływy z podatków i liczba miejsc pracy. Plan się nie powiódł, lecz na intrydze politycznej zyskał poseł Sławomir Neumann. Po tym gdy część Platformy wystąpiła przeciwko rządowi Ewy Kopacz przekonał panią premier, że należy uspokoić nastroje i przywrócić porządek. I że to jego w wyborach

Chcesz wyższe odszkodowanie? Idź do sądu [Pieniądze Ekstra]

Bartosz Boberski, prezes reprezentującej panią Barbarę firmy odszkodowawczej Auxilia. Prawnicy wystąpili o dodatkowe 320 tys. zł i przyznanie comiesięcznej renty. Na początku grudnia 2013 roku sąd przyznał poszkodowanej 320 tys. zł, 83 tys. zł odsetek za zwłokę i 6 tys. zł comiesięcznej renty. PZU złożyło

UOKiK: Nieuczciwi dostawcy prądu naciągają na nowe umowy. Klienci zostają z podwójnym rachunkiem albo karą

. Nie pamiętałam, bym kiedykolwiek dostała jakikolwiek aneks - opowiada kobieta. - Młody człowiek z przejęciem zapewniał, że to ważna sprawa, bo w tym roku ceny energii wzrastają o 10 proc., a podpisanie aneksu jest gwarancją utrzymania dotychczasowych stawek przez najbliższe pięć lat. Poprosił panią

Sejm po zamieszaniu wybrał sędziego TK. Małgorzata Zwiercan z Kukiz'15 zagłosowała za nieobecnego Kornela Morawieckiego

państwo, w którym prawo stosuje się tylko wtedy, kiedy się to podoba. PiS doskonale wiedziało, że popełnione zostaje przestępstwo. I nie zareagowało. Zbigniew Ziobro mówi, że przestępców będzie ścigał, ale gdy przestępstwo jest popełniane oczach jego, Polski, pani premier, pana prezesa, to nie reagują

Czystka w ARiMR opóźnia wypłatę unijnych pieniędzy. Bieda rolnika

czystek kadrowych w Agencji. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel szybko wymienił szefa ARiMR, jego zastępców, prezesów oddziałów regionalnych, a następnie dyrektorów. A 4 lutego pracę stracili wszyscy kierownicy biur powiatowych - ponad 300 osób. Z dnia na dzień biura, które zajmują się wypłacaniem

Nadchodzą zmiany w abonamencie RTV. Ile zapłacimy? Wszystko, co trzeba wiedzieć

". Pani Beata wymienia korespondencję z Pocztą Polską i Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, prosząc o ewentualny zwrot pieniędzy. Najpierw wysłała pismo do KRRiT, ale ta odesłała ją do Poczty Polskiej, tłumacząc, że to ona jest wierzycielem. Poczta skierowała panią Beatę z powrotem do KRRiT: "

Marszałek nie wie, co robi żona, czy nie wie, co mu nie wypada?

galeria sztuki, tylko restauracja w galerii handlowej. Szybko zrobiło się o niej głośno. Serwowała dania kuchni hiszpańskiej, ale Śląska Organizacja Turystyczna, której prezesem jest Kleszczewski, przyznała jej certyfikat przynależności do szlaku turystycznego Śląskie Smaki. Miała mieć dzięki temu za

Wrocławska firma na giełdzie w Londynie. Przez politykę omal nie upadła

. Założyli Work Service w 1999 r. w czwórkę, wspólnikami byli jeszcze Tomasz Szpikowski i Robert Apiecionek. Wszyscy studiowali na ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Znaliśmy się głównie z samorządu, każdy z nas prowadził jakąś swoją działalność. Ja byłem prezesem fundacji studenckiej i to

"Idą na noże". Deweloper zagroził sądem społeczniczce

skierowana do sądu, a na dodatek będę musiała zapłacić 50 tys. zł na cele charytatywne - mówi zaskoczona Mackowicz. Zbigniew Cichy, prezes WPB, twierdzi, że nie mógł postąpić inaczej. - Wypowiedź pani Mackowicz naraziła naszą spółkę na utratę dobrego imienia - stwierdził. - Tak nie można postępować. W ten

Skok na 80 tys. zł. Jak SKOK Stefczyka chce ściągnąć dług od niepełnosprawnej, która nie była ich klientką

Jeleniej Góry, który zostawił niespłacony kredyt. Jak Kasa odnalazła panią Jolantę? Rzecznik Kasy Daniel Adamski oświadcza, że w sprawie pani Jolanty wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Kasa ustaliła - za pośrednictwem MSW - dane adresowe dwóch osób spokrewnionych ze zmarłym pożyczkobiorcą: siostrę i

"Sztuczna kość", czyli przedsiębiorca przychodzi do naukowca

nauki i biznesu. Wówczas miałem przyjemność wypić kawę z panią prof. Ginalską i odbyć bardzo ciekawą rozmowę. Rozmawiali państwo o nauce i biznesie? M.M.: Przede wszystkim o wartości naukowej, którą "sztuczna kość" posiada, oraz wartości rynkowej, której ten projekt jeszcze nie zdobył. I tutaj

Przedsiębiorco, bój się rządu

dla premiera prezes PIR też jest w kręgu podejrzeń? Gdyby premier jednoznacznie oskarżył panią Piotrowską-Oliwę, miałaby szansę bronić się przed sądem. Ale Tusk zrobił tylko aluzję, mrugnął okiem, że "coś jest na rzeczy". Przypomina to duszną atmosferę IV RP.

Wielka gra o wrocławską fabrykę AGD. Bosch traci cierpliwość

Mastercookiem, znakiem towarowym produktów Fagora, nic wspólnego. Znajomi z PKP i Unii Pracy Prezesem Mastercook SA jest Krzysztof Wiecheć, a członkiem rady nadzorczej Ryszard Plichta. Pierwszy to znajomy pani syndyk. W latach 90. był posłem Unii Pracy, w której aktywnie działała również Teresa Kalisz. Oboje

Precedens w parku pod Skocznią. Apartamenty do rozbiórki

da się już naprawić. Przegraliśmy. A może uda się zatrzymać budowę i rozebrać te domy? Źle się dzieje w spółdzielni Spółdzielnia nie komentuje nakazu rozbiórki dwóch bloków przy Leszczyny. - O tym można rozmawiać tylko z panią prezes Krystyną Rubik, która jest zajęta. Proszę podać numer telefonu

TeleOpieka24 łowi podpisy przedsiębiorców. Dziesiątki poszkodowanych firm zgłaszają się do "Wyborczej" i prokuratury

Piątek, 28 lipca. Do sklepu w Dzierżoniowie w woj. dolnośląskim wchodzi dwoje młodych ludzi. – Jesteśmy studentami. Pomożemy promować pani sklep – zachęcają właścicielkę panią Helenę. Mówią, że będą roznosić ulotki i dzwonić do potencjalnych klientów. Zapewniają, że usługa kosztuje

Otrzymałeś pełnomocnictwo od wykonawcy? Upewnij się, w jakiej formie powinno być złożone!

Pytanie Wykonawca złożył pełnomocnictwo dla osoby, która jest upoważniona do podpisania wszelkich dokumentów w przetargach w ramach ustawy Pzp. Czy jeżeli w ofercie złożono pełnomocnictwo w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Panią X to należy to pełnomocnictwo przyjąć czy

Nadużycie nasze powszednie. Jak dyrektor kantuje firmę

bardziej wyrafinowane. Pewna pani prezes (też polski oddział światowego giganta) z branży finansowej zaczynała od wrzucania w koszty firmy kanapek z Subwaya. Nikt nie zwracał uwagi, więc podniosła poprzeczkę do obiadów i kolacji. Też cisza, księgowa - przyjęta zresztą przez panią prezes po znajomości

Zabrał kobiecie dom, teraz chce 358 tysięcy. Ta historia wprawia w osłupienie

do prezesa sądu, z którego wynika, że Waldemar B. "nie dołączył do pozwu oryginału umowy pożyczki". Jak to więc możliwe, że zapadł korzystny dla niego wyrok? Tego po 15 latach nie da się wyjaśnić. Z listu radcy prawnego do prokuratora generalnego: "Wartość należności głównej obarczonej

Kongresowy wyścig miast

O tym, że organizowanie kongresów i konferencji biznesowych się opłaca, mówi Anna Górska, prezes środkowoeuropejskiego oddziału ICCA (międzynarodowej organizacji zajmującej się przemysłem spotkań): - Według szacunków Warsaw Convention Bureau trzydniowy kongres dla tysiąca osób to ponad 2 mln zł

Mieszkańcy nie chcą rezygnować ze spółdzielni

Filip Łobodziński, prezes Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i równocześnie przewodniczący rady nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Tomasz Jórdeczka, a także prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Organy Spółdzielni Mieszkaniowych "Temida"

Wojna o apartamentowiec. Deweloper oskarża i ostrzega

, prezes Orco Property Group. Wcześniej spotkał się z wicewojewodą Dariuszem Piątkiem i wiceprezydentem Jackiem Wojciechowiczem. Prosił o pomoc "w przyspieszeniu ciągnącej się od dwóch lat sprawy dotyczącej pozwolenia na budowę apartamentowca (...) tak, by prace mogły ponownie ruszyć jeszcze w tym

Jak to z ustawą o rajach podatkowych było

takiego nie miało miejsca. Wierzy pan im? - Tak, długo z nimi pracuję. Prezesem RCL jestem od 2007 r. Nigdy nikogo nie zwolniłem dyscyplinarnie. Nie było też sytuacji korupcyjnych. Sławne "lub czasopisma" znalazł właśnie nasz pracownik. Afera Rywina zaczęła się od sumiennej pracy legislatora RCL

Pasażerka Komunikacji Miejskiej kontra kontrolerka, czyli wielka draka o... 15 gr

powiedziałam, że nie odpuszczę - mówi kobieta. Droższe bilety ZTM. Pasażerowie: Skandal, przesiadamy się na rower I nie odpuściła. Napisała odwołanie do KM, w którym opisała całą sytuację. Nieco ponad tydzień temu dostała odpowiedź. Oto fragmenty pisma parafowanego przez prezesa spółki Janusza Majchrzaka

Prezydent Warszawy o reprywatyzacji: Nie ma dla Warszawy ważniejszej kwestii niż ostateczne pochowanie Bieruta

nadzorowała urzędników? - Niestety, w każdym otoczeniu są ludzie uczciwi i nieuczciwi. Do tej pory urzędnikom z tego biura, mimo licznych kontroli CBA, nic nie zarzucano. Nie było powodu, by nabrać podejrzeń. Ludziom trzeba ufać, a działać wtedy, kiedy ma się pewność. Przez dziewięć lat, gdy byłam prezesem

Ofiar tysiące - a winni?

spółka o nazwie Pomocna Pożyczka już nie istnieje. Później w sądzie dowiem się, że właścicielami budynku Pomocnej Pożyczki, a nawet cadillaca, którym przyjechał prezes, została już inna firma. Szyld znika, spółka działa Maj był ciężkim miesiącem dla Pomocnej Pożyczki. "Wyborcza" poinformowała

Prokuratura ściga Emila Wąsacza za prywatyzację PZU

tej ekspertyzy Wąsacz podczas prywatyzacji popełnił błąd, nie negocjując jednocześnie z dwoma potencjalnymi inwestorami i nie zmuszając ich do podniesienia stawki. Ale pytany przez polską prokuraturę ówczesny prezes AXA, czy w 1999 roku gotów byłby zapłacić więcej, niż oferował, powiedział, że

Polska cała w smogu - udajemy, że nie ma problemu

wypoczynkowych - znajdują się w strefach zanieczyszczonego powietrza, posypały się na nią gromy. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP groziło nawet pozwem za "straty wizerunkowe". W piśmie do ClientEarth prezes stowarzyszenia i burmistrz Muszyny Jan Golba przekonywał m.in., że nieprawdą jest, jakoby w

Program konferencji z cyklu "Debaty o Unii Europejskiej - polskie szanse i obawy".

;Obawy i lęki wobec integracji Europejskiej - ile prawdy ile fałszu?" 11.45 - 12.15 Dyskusja panelowa: Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Róża Thun w roli, laika i eurosceptyka. Prowadząca poddaje w wątpliwość wcześniejsze wypowiedzi panelistów i podważa ich argumenty. Rozmowa

Jak ominąć Groupona, a i tak dostać rabat? Są na to sposoby, a sprzedawcy są chętni

135 za dobę dla jednej osoby. Do dyspozycji basen, sauna, jacuzzi... Brzmi znajomo? W zasadzie to samo co hotel oferuje na Grouponie, a do tego taniej o niecałe 15 zł za osobodobę. - Czy to nie to samo co na Grouponie? - pytam panią recepcjonistkę. - Nie, na Grouponie jest jeszcze kupon do spa za 60

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

emeryturę po mężu (tzw. renta rodzinna), co się stanie z moimi składkami w OFE? - pyta pani Anna z Kielc. Jeżeli pani Anna zdecyduje się pobierać rentę rodzinną, to wypłaci ją ZUS. Do tej renty nie będą wliczane odłożone przez panią Katarzynę składki w OFE - pozostaną w dyspozycji funduszu. Ale gdy pani

Hiszpanie masowo wyrzucani na bruk

rodzinne tragedie trwała do 7 listopada, kiedy o 9.30 rano z okna swego mieszkania w baskijskim miasteczku Barakaldo rzuciła się na ulicę 53-letnia Amaya Egana, kiedyś socjalistyczna radna. Komornik w asyście urzędników sądowych i ślusarza właśnie wchodził po schodach, by wyrzucić panią Eganę na bruk

Drogi odkurzacz dla emeryta. Jak firmy oszukują emerytów

samochodu i razem z panią Urszulą zawieźli do jej domu. Włączyła odkurzacz. Pokręcił się trochę i zaplątał we frędzle dywanu. - Przyznałam się synowi. Mieszka w Anglii. Sprawdził w internecie te odkurzacze. "Mamo, ja ci coś takiego to mogę za 100 funtów kupić! Czemu to zrobiłaś?", zapytał

Firma pożyczkowa zabrała wszystko niepełnosprawnej kobiecie

pełnomocnictwo, w którym upoważnia firmę "Kobuz" oraz jej prezesa, Andrzeja Wysockiego, do "występowania w jej imieniu i na jej rzecz, i to na wszelkich warunkach według uznania pełnomocnika, w sprawach majątkowych oraz niemajątkowych". Od tej chwili "Kobuz" może m.in. przetwarzać

Konkurs "Pomysł na firmę". 100 tysięcy złotych na Twój biznes

założyć teatr lalek, przedszkole, firmę montującą kolektory słoneczne czy zakład biomasy. Chcielibyśmy powiedzieć, że wszyscy laureaci naszego konkursu odnieśli sukces i stworzyli potężne firmy. Chcielibyśmy, ale... tak nie jest. Postawiliśmy na przykład na panią, która przekonała nas, że będzie miała

Płać albo do sądu

wysokie kary za wycofanie się z wycieczki. Gdy czekała na rozprawy, przyszedł e-mail z konta na bezpłatnym G-mail.: "Stosowany przez Panią w obrocie z konsumentami wzorzec umowny po dokonaniu zmian w dalszym ciągu jest wadliwy (...) uprzejmie prosimy o niezwłoczne (nie później niż w terminie 3 dni