pana prezesa

sprawdź też:

prezes

Marek Okniński

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2].

Mirosław Kowalik zrezygnował z funkcji prezesa Enei

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Mirosław Kowalik złożył rezygnację z funkcji prezesa Enei, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza delegowała członka rady Pawła Szczeszka do czasowego wykonywania czynności prezesa na maksymalnie trzy miesiące. Mirosław Kowalik nie podał

Paweł Szczeszek zrezygnował z funkcji prezesa Kogeneracji

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Paweł Szczeszek złożył rezygnację z funkcji prezesa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podała spółka. "W dniu 25 maja 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie pana Pawła Szczeszka w sprawie rezygnacji z upływem dnia 26 maja 2020 r. z pełnionej

Jakub Słupiński został p.o. prezesa Banku Pocztowego

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pocztowego podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka rady Jakuba Słupińskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu od 10 czerwca 2020 r., podał bank. "Rada nadzorcza delegowała członka rady nadzorczej pana Jakuba

Krzysztof Przybyłowski zrezygnował z funkcji prezesa Larq

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Krzysztof Przybyłowski złożył rezygnację z funkcji prezesa Larq, podała spółka. "Pan Krzysztof Przybyłowski - prezes zarządu emitenta, złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w zarządzie emitenta, w tym z pełnienia funkcji prezesa zarządu emitenta ze

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie - tylko powyżej progów unijnych

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie - tylko powyżej progów unijnych

postępowania zawiadomić prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych? Odpowiedź: W sytuacji, gdy zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4 lata a wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, zamawiający

Prezes KGHM: Jesteśmy przygotowani na spowolnienie gospodarcze

, kosztom i planowanym wynikom finansowym, poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Chludziński. "W roku 2018 antycypowaliśmy różne wydarzenia i mówiliśmy, że tylko zmienność jest niezmienna. Tak było również w roku 2019, w kontekście wojen handlowych Chiny-USA, ale tak też jest

Jacek Srokowski został prezesem JSW Innowacje

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza JSW Innowacje powołała Jacka Srokowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. "Od dnia 15.04.2020 roku prezesem zarządu spółki jest pan Jacek Srokowski" - czytamy w komunikacie. JSW Innowacje S.A., powstałe z przekształcenia

Adrian Adamowicz został prezesem Esaliens TFI

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Esaliens TFI powołała na stanowisko prezesa zarządu Adriana Adamowicza, który od marca 2019 pełnił funkcję członka rady nadzorczej oraz członka komitetu audytu, podała spółka. "Dotychczasowy prezes Tomasz Jędrzejczak związany był z Esaliens

Artur Martyniuk został powołany na prezesa Polregio

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polregio powołała Artura Martyniuka na stanowisko prezesa oraz Adama Pawlika na stanowisko członka zarządu - dyrektora handlowego, podała spółka. Artur Martyniuk dotychczas pełnił funkcję dyrektora w firmie doradczej Deloitte. Jest

P. Jarczewski odwołany z funkcji prezesa Rafako, p.o. prezesa Wasilewska-Semail

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Rafako odwołała ze składu zarządu prezesa Pawła Jarczewskiego, pełnienie jego obowiązków powierzono wiceprezes Agnieszce Wasilewskiej-Semail. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego i powierzyła mu

Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podał Urząd. "Tomasz Chróstny pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa urzędu" - czytamy w komunikacie. Nowo  mianowany prezes

Zarząd LiveChat z prezesem Mariuszem Ciepłym powołany na nową kadencję

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Mariusz Ciepły został powołany na prezesa zarządu Livechat Software, a Urszula Jarzębowska - na członka zarządu, podała spółka. "Rada nadzorcza powołała w skład zarządu pana Mariusza Ciepłego i panią Urszulę Jarzębowską. Jednocześnie Mariuszowi

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Fellowes Polska

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko Fellowes Polska, gdyż spółka mogła przez wiele lat narzucać sklepom ceny sprzętu biurowego, podał urząd. "Wszcząłem postępowanie w sprawie zmowy cenowej

Grupa Lotos ogłosiła postępowanie na stanowisko prezesa

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję prezesa zarządu X wspólnej kadencji. Termin składania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2020 r. Wśród warunków, które muszą spełniać kandydaci na prezesa Lotosu znalazły

T. Lefebvre został prezesem zarządu Work Service, I. Szmitkowska - wiceprezesem

w zarządzie powierzając mu funkcję wiceprezesa. "Rada nadzorcza emitenta, podjęła uchwałę o odwołaniu pani Iwony Szmitkowskiej z dotychczas pełnionej funkcji prezesa zarządu ze skutkiem od dnia 21.08.2020 r powołała: 1. Pana Thibault Lefebvre do pełnienia funkcji w zarządzie spółki

Prezes PKN Orlen: Myślimy o kolejnych akwizycjach

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Trwające procesy przejęcia Grupy Lotos oraz Energi nie wyczerpują planów PKN Orlen dotyczących budowy koncernu multienergetycznego, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie potwierdził jednak wprost, że kolejnym celem koncernu może być Polskie Górnictwo

Co z odszkodowaniem prezesa Lotosu?

Co z odszkodowaniem prezesa Lotosu?

W ostatni piątek rada nadzorcza Grupy Lotos na nowego prezesa tej spółki powołała Roberta Pietryszyna (37 lat), wcześniej polityka młodzieżówki PiS i szefa spółki zarządzającej stadionem piłkarskim we Wrocławiu. Od końca zeszłego roku Pietryszyn zasiadał w radzie Lotosu, a przez ostatni miesiąc

Zarząd Mercora z prezesem K. Krempeciem powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Krzysztof Krempeć został powołany na prezesa spółki Marcor, Jakub Lipiński na pierwszego wiceprezesa, a Tomasz Kamiński został powołany na członka zarządu, podała spółka. "Rada nadzorcza Mercor S.A. powołała członków zarządu spółki nowej

Zarząd R22 z prezesem Jakubem Dwernickim powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza R22 powołała do zarządu Jakuba Dwernickiego, powierzając mu funkcję prezesa oraz Roberta Stasika na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. "Rada nadzorcza na posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków zarządu nowej

Krzysztof Mędrala został powołany na prezesa MedApp

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza MedApp powołała Krzysztofa Mędralę na prezesa, podała spółka. "Jednym z jego głównych zadań będą przyspieszenie komercjalizacji produktów CarnaLife oraz wsparcie wejścia firmy na rynek główny GPW" - czytamy w komunikacie. Dotychczasowy

Eurocash powołał zarząd kolejnej kadencji z L. Amarelem jako prezesem

, podała spółka. "Rada nadzorcza mianowała pana Luisa Manuela Conceicao Pais do Amarala prezesem zarządu Eurocash" - podano również. Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów

Marcin Jastrzębski został nowym prezesem Lotosu

Marcin Jastrzębski został wybrany na prezesa Lotosu w konkursie, który rada nadzorcza spółki rozpisała na początku zeszłego tygodnia. Jest już trzecim prezesem Grupy za rządów PiS. Wiosną zeszłego roku rada nadzorcza Lotosu bez wyjaśnienia odwołała ze stanowiska prezesa Pawła Olechnowicza, który

Prezes Unimotu: Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnym partnerem Avia Solar

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Grupa Unimot prowadzi zaawansowane rozmowy z partnerem, który zapewni marce Avia Solar szeroki dostęp do firm, poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski. "Umowa podpisana z firmą Blachotrapez dotyczy klientów indywidualnych. Prowadzimy natomiast również

Mariusz Książek ponownie został prezesem Marvipol Development i BAH

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Marvipol Development powołał Mariusza Książka do zarządu spółki i pełnienia funkcji prezesa na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 11 sierpnia br. do 11 sierpnia 2022 roku, podała spółka. Jednocześnie Książek został powołany na prezesa British Automotive

Prezes PKN Orlen: Jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed wrogim przejęciem

Gdynia, 24.08.2020 (ISBnews) -  PKN Orlen jest w pełni zabezpieczony przed wrogim przejęciem, a twierdzenia, że jest inaczej, to insynuacje i niepotrzebne straszenie społeczeństwa, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek. "Po pierwsze, zgodnie z ostatnim listem intencyjnym

Bogusz Kruszyński został powołany na prezesa jednoosobowego zarządu Redanu

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Redanu powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji na lata 2020-2024 w osobie Bogusza Kruszyńskiego - prezesa, od 26 sierpnia br., tj. dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. "Bogusz Kruszyński został powołany do zarządu

Arkadiusz Miętkiewicz zrezygnował z funkcji prezesa Ursusa

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Arkadiusz Miętkiewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Ursusa, podała spółka "Do spółki wpłynęło pismo pana Arkadiusza Miętkiewicza, w którym poinformował, że z dniem 31 października 2019 r., z powodów osobistych uniemożliwiających dalsze sprawowanie

Henryk Sobierajski został powołany na prezesa ZE PAK

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała Henryka Sobierajskiego na prezesa, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki powołała pana Henryka Sobierajskiego w skład zarządu powierzając mu funkcję prezesa zarządu. Uchwała o powołaniu

Małgorzata Rusewicz została wybrana na prezesa IZFiA

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) w związku ze złożeniem przez Marcina Dyla rezygnacji z funkcji prezesa skutecznej z dniem 31 grudnia br. zdecydowało, że do końca kadencji upływającej w kwietniu 2020 r. zarząd Izby

Andrzej Jaworski zastąpił Michała Wójcika na stanowisku prezesa zarządu VRG

funkcji prezesa zarządu; 2) odwołała pana Mateusza Żmijewskiego ze składu zarządu spółki i funkcji wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Na tym samym posiedzeniu RN powołała Andrzeja Jaworskiego do składu zarządu obecnej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję prezesa, a także powołała

Robert Kuraszkiewicz zrezygnował z funkcji prezesa Banku Pocztowego 

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Prezes Banku Pocztowego Robert Kuraszkiewicz złożył rezygnację z funkcji w zarządzie banku ze skutkiem na 9 czerwca 2020 roku, podał bank.  Robert Kuraszkiewicz został powołany na prezesa Banku Pocztowego przez radę nadzorczą 17 czerwca 2019 r

Wojciech Ignacok zastąpił Filipa Grzegorczyka na stanowisku prezesa Taurona

, podano w komunikacie. "W dniu 14 lipca 2020 r. rada nadzorcza emitenta otrzymała dokumenty potwierdzające złożenie przez pana Wojciecha Ignacoka rezygnacji z pełnionej funkcji prezesa zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A. i w związku z tym na dzień objęcia funkcji prezesa zarządu emitenta nie

MK: Maciej Chorowski został powołany na prezesa NFOŚiGW

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Minister klimatu Michał Kurtyka powołał Macieja Chorowskiego na prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 20 sierpnia oraz Pawła Mirowskiego na wiceprezesa Funduszu od 10 września, podało Ministerstwo Klimatu (MK). "

Henryk Baranowski nowym prezesem PGE

Na początku marca rada nadzorcza PGE ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa spółki . Według jego kryteriów nowy prezes musiał mieć co najmniej tytuł magistra (a najlepiej tytuł MBA), dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, pięcioletnie na stanowisku kierowniczym i znać się na energetyce. Wybór

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EC Będzin

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i prezesa Elektrociepłowni Będzin, podała spółka. "Zarząd spółki Elektrociepłownia 'Będzin' informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 roku prezes zarządu spółki - pan Krzysztof Kwiatkowski złożył

Emil Ślązak został delegowany na stanowisko p.o. prezesa BOŚ Banku

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) delegowała Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu BOŚ Banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku, jednak nie dłużej niż do 16

Zbigniew Prokopowicz powołany na prezesa Pfleiderer Group

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pfleiderer Group podjęła decyzję o powołaniu Zbigniewa Prokopowicza do zarządu spółki jako prezesa (dyrektora generalnego) począwszy od 8 listopada 2019 r., podała spółka. Od września Prokopowicz pełnił obowiązki prezesa spółki.  "

Bumech: A. Buczak zastąpił M. Sutkowskiego na stanowisku prezesa zarządu

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Prezes oraz wiceprezes zarządu Bumechu, tj. Marcin Sutkowski i Dariusz Dźwigoł złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na 30 czerwca 2020 r., podał Bumech. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała na prezesa zarządu Andrzeja Buczaka. "Pan

Dariusz Szlęzak został powołany na prezesa zarządu Polwaksu

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej spółki Polwax nowym prezesem zarządu został Dariusz Szlęzak, zaś członkiem zarządu Jarosław Świć, podała spółka. "Spółka Polwax S.A. informuje, iż w dniu 3 lipca 2020 r. rada nadzorcza spółki podjęła decyzję o odwołaniu członków

Zarząd Feerum z prezesem Danielem Januszem powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Feerum powołała dotychczasowych członków zarządu: prezesa zarządu Daniela Janusza i  członka zarządu Piotra Wielesika, na kolejną, 5 letnią kadencję, podała spółka. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych

Mirosław Nowakowski zostanie na miesiąc p.o. prezesa Elektrotimu w lipcu

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrotimu podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka rady Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, tj. od

Zarząd PEM z prezesem T. Czechowiczem powołany na nową kadencję

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Private Equity Managers (PEM) - w związku z wygasającą kadencją prezesa Tomasza Czechowicza - odwołała go z zarządu spółki, a następnie powołała na kolejną pięcioletnią kadencję, powierzają funkcję prezesa, podało PEM. Spółka informuje

Zarząd Pharmeny z prezesem Konradem Palką powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pharmeny powołała członków zarządu spółki na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka. Na prezesa zarządu wybrano ponownie Konrada Palkę, a na wiceprezes zarządu ds. badań i rozwoju Marzenę Wieczorkowską. Pharmena to spółka

Premier Szydło odwołała prezesa WUG

Premier Szydło odwołała Mirosława Koziurę z dniem 31 maja. Przyczyny dymisji nie są znane. Według przepisów prawa prezesa WUG powołuje i odwołuje ze stanowiska premier rządu, natomiast sam WUG podlega od ubiegłego roku nadzorowi Ministerstwa Energii. Wcześniej nadzorem nad urzędem zajmowało się

Prezes Boryszewa: Marża EBITDA spadnie w II kwartale 2020 r.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Grupa Boryszew jeszcze przez kilka kwartałów będzie odczuwała skutki COVID-19. W II kwartale spadnie marża EBITDA, a na dzisiaj za wcześnie jest ocenić, czy III kwartał roku będzie już pozytywny, ocenił prezes Piotr Lisiecki. "Poziom marży EBITDA w II

Zarząd Polwaksu z prezesem Leszkiem Stokłosą podał się do dymisji

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Wszyscy członkowie zarządu Polwaksu - prezes Leszek Stokłosa oraz wiceprezesi Tomasz Nadolski i Piotr Kosiński - złożyli rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 31 lipca 2020 r., podała spółka. "Przyczyną rezygnacji jest fakt

Minister Szałamacha do prezesa Rzeplińskiego: Prezesie, proszę milczeć

Prośbę ministra finansów prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński ujawnił wczoraj w programie #RZECZoPOLITYCE. - Chciałem porozmawiać z ministrem przed tym terminem, ale mnie zlekceważył - mówi. W liście wysłanym w poniedziałek minister finansów Paweł Szałamacha prosi prezesa Trybunału

Rada nadzorcza Taurona ogłosiła konkurs na prezesa i członków zarządu

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Taurona Polskiej Energii ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i trzech wiceprezesów VI wspólnej kadencji zarządu, podała spółka. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje stanowiska prezesa, wiceprezesa ds. finansów, wiceprezesa

MAP: Enea rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Enea ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). "Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem 'Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wszczął w czerwcu br. postępowania w sprawie zatorów płatniczych względem 51 dużych przedsiębiorców, poinformował Urząd. Celem działań jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw

Prezes LPP o nagrodzie agencji ISBnews dla Najbardziej Wiarygodnego Prezesa

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Prezes LPP Marek Piechocki od ponad 20 lat stawia w swojej firmie na uczciwość, szacunek, sprawiedliwość i tolerancję, które stały się drogowskazami do działania dla całego rosnącego przedsiębiorstwa, poinformował laureat nagrody agencji ISBnews w kategorii

Tomasz Malicki został ponownie powołany na stanowisko prezesa Protektora

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Protektora powołała Tomasza Malickiego w skład zarządu na funkcję prezesa zarządu nowej kadencji, podała spółka. "Pan Tomasz Malicki w swojej karierze zawodowej związany był zarówno z międzynarodowymi, jak i z polskimi firmami. Współpracował

Łukasz Młynarkiewicz został powołany na prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał dr. Łukasza Młynarkiewicza na stanowisko prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) na wniosek ministra klimatu Michała Kurtyki, podało Ministerstwo Klimatu. Młynarkiewicz dotychczas pełnił obowiązki prezesa PAA. "Dr

Zarząd Ailleronu z prezesem Rafałem Styczniem powołany na nową kadencję

jednomyślnie dotychczasowe osoby zarządzające na nową kadencję: - pana Rafała Stycznia na funkcję prezesa zarządu, - pana Grzegorza Młynarczyka na funkcję wiceprezesa zarządu, - pana Adama Bugaja na funkcję wiceprezesa zarządu, - pana Piotra Skrabskiego na funkcję członka zarządu, - pana Tomasza

Jan Poświata został powołany na prezesa Primetech

indywidualną, pana Jana Poświaty (Poświata) powierzając mu funkcję prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Jan Poświata zdobywał doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach przemysłowych (m.in jako pełnomocnik ds. rynków kapitałowych), a także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie

Robert Neyman został ponownie powołany na prezesa Biotonu

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biotonu powołała Roberta Neymanna na prezesa oraz Adama Polonka na członka zarządu na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka. "Uchwała rady nadzorczej wchodzi w życie z dniem upływu poprzedniej kadencji, tj. 16.05.2020 r." - czytamy

Michał Wójcik został powołany na prezesa zarządu VRG

Rada nadzorcza VRG powołała Michała Wójcika - dotychczasowego wiceprezesa - na stanowisko prezesa zarządu spółki, podało VRG. RN powołała także Michała Zimnickiego na wiceprezesa oraz Erwina Bakalarza na członka zarządu spółki. Nowa wspólna kadencja zarządu rozpocznie się w dniu następnym po

Henryk Sobierajski powołany na prezesa ZE PAK

nadzorcza powołała Pana Henryka Sobierajskiego do składu zarządu, powierzając mu funkcję prezesa zarządu. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia" - czytamy w komunikacie. Henryk Sobierajski jest absolwentem Liceum Energetycznego w Łodzi i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Prezes Pekao: Bank zaprezentuje nową strategię na przełomie roku

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Bank Pekao planuje zaprezentowanie nowej strategii na przełomie 2020 i 2021 roku, poinformował p.o. prezesa Leszek Skiba.  "Planujemy przygotowanie strategii na koniec tego roku, może być lekkie przesunięcie ze względu na pandemię. Liczymy, że przełom

Paweł Stańczyk został powołany na prezesa PGNiG Termika

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Walne zgromadzenie PGNiG Termika - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołało zarząd na nową kadencję, z Pawłem Stańczykiem jako prezesem, podała spółka. "W wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego na prezesa i

Prezes Pekao: Kryzys to czas weryfikacji strategii biznesowej

tej trudnej sytuacji, ocenił p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba w rozmowie z ISBnews.TV. "Cytując Winstona Churchilla 'nie można zmarnować kryzysu jako okazji do tego, żeby iść do przodu'. Ale też kryzys jest okazją do pokazania swojej silnej pozycji" - powiedział Skiba podczas XIX

Sejm powołał Mariana Banasia na prezesa NIK

bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia. Zgodnie z artykułem 205 ust 1 Konstytucji, prezes NIK jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu" - powiedziała marszałek Sejmu Anna Witek. Marian Banaś pełni funkcję ministra finansów

Henryk Sobierajski zrezygnował ze stanowiska prezesa ZE PAK

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Henryk Sobierajski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podała spółka. "Pan Henryk Sobierajski nie podał przyczyny złożenia rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Grupa ZE PAK, w której Zespół

Tomasz Hryniewicz powołany na prezesa ZA Puławy; Jacek Janiszek wiceprezesem

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) powołała na stanowisko prezesa Tomasza Hryniewicza, dotychczasowego wiceprezesa, podała spółka. Jednocześnie rada powołała do zarządu Jacka Janiszka z dniem 4 maja 2020 roku, powierzając mu funkcję

Prezes Pekao: Firmy ostrożnie podchodzą do ekspozycji na ryzyko inwestycyjne

. prezes Banku Pekao Leszek Skiba w rozmowie z ISBnews.TV. "Duża cześć aktywów banków to są pieniądze zgromadzone przez polskie firmy, dzięki temu banki mają środki na akcję kredytową, ale też firmy po prostu mają pieniądze na potrzebne inwestycje. Rodzime firmy wchodzą w kryzys mając odpowiednie

Ariusz Bober powołany na prezesa zarządu Elektrotimu od 1 sierpnia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrotimu powołała Ariusza Bobera na prezesa zarządu do pełnienia funkcji od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka. "Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 31.10.2019 r. obecny prezes zarządu Elektrotim S.A. pan Andrzej Diakun

Prezes BP: Koronawirus może na trwałe zmienić rynek paliwowy

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa może pozostawić po sobie trwałe zmiany w zachowaniach konsumentów, które będą wpływać także na rynek paliwowy już po jej zakończeniu, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes BP w Polsce Bogdan Kucharski. "Wydaje się, że pandemia pozostawi

Prezes BP: Fuzja Orlenu z Lotosem nadal może ograniczyć konkurencję

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - BP podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos, dotyczące konieczności zadbania o konkurencję na rynkach zaopatrzenia, logistyki i szeregu rynków produktowych, w tym np. paliwa lotniczego, poinformował ISBnews prezes BP w Polsce

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Prezes Celon Pharma Maciej Wieczorek rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez spółkę Glatton, której jest jedynym udziałowcem. Celon Pharma nie planuje akwizycji w tym roku. Spółka w sierpniu zaprezentuje wyniki badania klinicznego II fazy leku opartego na

Rafał Pasieka powołany na p.o. prezesa JSW

JSW. "3 lipca 2019 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 4 lipca 2019 roku do składu zarządu spółki X kadencji następujących osób: 1. pana Radosława Załozińskiego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych; 2. pana Rafała Pasiekę stanowisko zastępcy

Paweł Szataniak zostanie prezesem Wieltonu od 1 lipca 2020 roku

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Wieltonu powołała Pawła Szataniaka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa spółki i grupy kapitałowej z dniem 1 lipca 2020 roku, podała spółka. Jednocześnie Paweł Szataniak złożył ze skutkiem na 30 czerwca 2020 roku rezygnację z

Maciej Łopiński został delegowany do pełnienia obowiązków prezesa TVP

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Telewizji Polskiej (TVP) na miejsce odwołanego prezesa Jacka Kurskiego delegowała Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa zarządu, podała spółka. Ponadto rada nadzorcza spółki zawiesiła w czynnościach, na okres 3 miesięcy, członka

Piotr Zawistowski został ponownie powołany na prezesa TGE

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) - spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - powołało Piotra Zawistowskiego na prezesa TGE na nową, wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po odbyciu walnego

Tomasz Tarkowski nowym prezesem Link4

Tarkowskiego na prezesa Link4 wymaga jeszcze zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza Link4 wybrała Rogera Hodgkissa na swojego przewodniczącego.

Adam Żurawski powołany na stanowisko prezesa Aplisens na kolejną kadencję

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Aplisens podjęła uchwałę o powołaniu Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na piątą 3-letnią kadencję i ustaliła, iż zarząd piątej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym, podała spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem

M.L. Giżyński powołany na prezesa Elektrobudowa, W. Bieńkowski na wiceprezesa

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrobudowy w upadłości powołała do składu zarządu Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała Cezarego Kubackiego - zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej do czasowego

Sebastian Mikosz został prezesem eSKY

Do zarządu powołani zostali także Łukasz Neska, Piotr Woś oraz Andrzej Kozłowski - menedżerowie obecnie związani ze spółką. Sebastian Mikosz był dwukrotnym prezesem PLL LOT. Po raz pierwszy został szefem polskiego narodowego przewoźnika wiosną 2009 roku. Był nim przez półtora roku. Ale rosnący

Zarząd Unibepu z prezesem Leszkiem Gołąbieckim powołany na nową kadencję

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Unibepu powołała skład zarządu VI kadencji trwającej 3 lata i powołała w jego skład Leszka Marka Gołąbieckiego (prezes), Sławomira Kiszyckiego (wiceprezes), Krzysztof Mikołajczyka (wiceprezes), podała spółka. "Uchwały rady nadzorczej

Prezes Dino Polska zrezygnował ze stanowiska, planuje przejście do RN

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Szymon Piduch złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Dino Polska oraz rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na dzień otwarcia obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka. Rezygnacja została uzasadniona planowanym

Prezes PKP S.A.: Inwestycje kolejowe pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę UE

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Podczas dzisiejszego spotkania konsultacyjnego z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem, prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński zaapelował o wsparcie dla inwestycji kolejowych, które pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę w ramach unijnego planu

Przyjaciółka prezesa PiS w radzie nadzorczej banku

Janina Goss figuruje w KRS jako członek rady nadzorczej BOŚ od 12 lipca - donosi "Polityka". Bank nie ma prezesa, a wiceprezesem zarządu BOŚ z nadania PiS jest Stanisław Kluza i to on pełni obowiązki prezesa zarządu. Stanisław Kluza był ministrem finansów w rządzie Jarosława

Prezes PKN Orlen: Strategiczne programy akwizyc. i inwestycje będą kontynuowane

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Wszystkie strategiczne inwestycje i akwizycje PKN Orlen będą kontynuowane. Budowanie multienergetycznego koncernu jest konieczne, szczególnie w dobie kryzysu wywołanego pandemią, poinformował ISBnews.TV prezes Daniel Obajtek. Prezes

Prezes BNP Paribas BP: Mamy dużą płynność, będziemy rosnąć selektywnie

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska może i powinien w sposób selektywny i rozważny rosnąć, pomimo pandemii COVID-19, korzystając z wysokiego poziomu płynności, poinformował prezes Przemek Gdański. "Bank przyspieszył wyraźnie i 2,5 miesiąca tego roku pokazują, że

Andrzej Młotek został powołany na prezesa zarządu Ursusa

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Ryszard Matkowski złożył rezygnację z funkcji pełniącego obowiązku prezesa zarządu Ursusa, podała spółka. Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Andrzeja Młotka. "Do spółki wpłynęło pismo pana Ryszarda Matkowskiego, w którym poinformował, że z dniem

Prezes BP: Pandemia nie wpłynęła na spowolnienie inwestycji

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na plany inwestycji BP w Polsce. BP nie zaniechało projektów budowy nowych stacji paliw w Polsce z powodu koronawirusa, choć część realizacji być może uległa pewnemu opóźnieniu, poinformował ISBnews prezes BP w

M. Melaniuk powołany na prezesa Polnordu; T. Łapiński członkiem zarządu

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polnordu powołała na stanowisko prezesa Michała Melaniuka, podała spółka. Jednocześnie rada odwołała Marcina Gomołę z funkcji prezesa i powierzyła mu pełnienie funkcji członka zarządu spółki, a także powierzyła pełnienie funkcji członka zarządu

Szymon Ożóg został powołany na prezesa Nationale-Nederlanden PTE

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (Nationale-Nederlanden PTE) powierzyła Szymonowi Ożogowi, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu, funkcję prezesa Nationale-Nederlanden PTE z dniem 15 kwietnia 2020, podało Towarzystwo. Szymon

Jacek Kurski wygrał konkurs na prezesa TVP

na niego głos, bo jeszcze we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał do siebie Czabańskiego. Jak podał portal wPolityce, "Jarosław Kaczyński miał wyrazić swoje niezadowolenie z powodu zamieszania wokół konkursu". Z nieoficjalnych informacji z PiS i Kukiz'15 wiemy, że Kurski

Prezes Grupy Azoty: Nie ma zagrożenia dla realizacji Polimerów Police

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty nie widzi zagrożenia z powodu koronawirusa dla realizacji dwóch flagowych inwestycji grupy, czyli Polimerów Police i EC Puławy, poinformował ISBnews prezes Wojciech Wardacki. W przypadku mniejszych projektów może wchodzić w grę zmiana harmonogramów

Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Banku Pekao

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao powołała z dniem 22 kwietnia 2020 r. Leszka Skibę, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku, na funkcję prezesa bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z chwilą uzyskania

Prezes PKN Orlen: Nie odstępujemy od przejęcia Grupy Lotos

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - PKN Orlen w żadnym wypadku nie odstępuje od przejęcia Grupy Lotos, zapewnił prezes koncernu Daniel Obajtek. "W żadnym razie nie odstępujemy od przejęcia Lotosu. Takie fuzje robi się również na wypadek kryzysu" - powiedział Obajtek w trakcie briefingu

Anna Janiczek została powołana do pełnienia obowiązków prezesa PZU Zdrowie

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZU Zdrowie powołała Annę Janiczek w skład zarządu PZU Zdrowie i powierzyła jej pełnienie obowiązków prezesa spółki. Rada odwołała jednocześnie ze składu zarządu PZU Zdrowie dotychczasową prezes Julitę Czyżewską oraz Piotra Lizukowa i

Rada nadzorcza KGHM Cuprum ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza KGHM Cuprum - CBR - spółki zależnej KGHM Polska Miedź - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka. "Pisemne zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A

Prezes GPW: Należy przyspieszyć realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - W obecnej sytuacji zasadne jest przyspieszenie realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), choć możliwa jest korekta priorytetów, uważa prezes GPW Marek Dietl. "[SRRK] Ma ogromny sens. Zasadne jest przyśpieszenie jej realizacji, choć możliwa

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowuje napływy środków do swoich funduszy i liczy, że ujemne saldo aktywów TFI wyraźnie zmniejszy się w kwietniu w porównaniu z marcem, poinformowała ISBnews prezes Anna Milewska. Najwięcej środków w ostatnich

Beata Szydło powołała nowego prezesa GUS

szefowa rządu odwołała ówczesnego prezesa GUS Janusza Witkowskiego na jego wniosek; było to związane z przejściem Witkowskiego na emeryturę. Premier powierzyła wówczas pełnienie obowiązków prezesa ówczesnej wiceprezes GUS Halinie Dmochowskiej. Główny Urząd Statystyczny to organ administracji rządowej

Szymon Kamiński nowym prezesem Pekao Leasing, Dariusz Jamroży - Pekao Faktoring

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Rady nadzorcze Pekao Leasing i Pekao Faktoring - spółek zależnych Banku Pekao - powołały nowych prezesów, odpowiednio: Szymona Kamińskiego i Dariusza Jamrożego, podał Bank Pekao. Szymon Kamiński, nowo powołany prezes Pekao Leasing, ma doświadczenie w branży