panów dariusza

Red.

Sklep internetowy sprzedaje towar, którego nie ma

Sklep internetowy sprzedaje towar, którego nie ma

Pan Dariusz jest stałym klientem sklepu internetowego Empik.com. - Kupuję tam książki, płyty CD i winylowe, ale niestety często się zdarza, że złożone zamówienia nie są realizowane.

Bumech: A. Buczak zastąpił M. Sutkowskiego na stanowisku prezesa zarządu

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Prezes oraz wiceprezes zarządu Bumechu, tj. Marcin Sutkowski i Dariusz Dźwigoł złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na 30 czerwca 2020 r., podał Bumech. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała na prezesa zarządu Andrzeja Buczaka. "Pan

PBG: Członek RN Maciej Stańczuk oddelegowany do pełnienia funkcji wiceprezesa

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PBG odwołała Dariusza Szymańskiego z funkcji wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała na czas trzech miesięcy członka rady nadzorczej Macieja Stańczuka do pełnienia funkcji wiceprezesa, podała spółka. "W związku z powyższym w skład zarządu PBG

Zarząd Vantage Development z prezesem E. Lauferem powołany na nową kadencję

, rozpoczynającą się w dniu zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za rok 2018, powołani zostają dotychczasowi członkowie zarządu emitenta, tj. pan Edward Laufer na stanowisko prezesa zarządu, oraz pan Dariusz Pawlukowicz na stanowisko członka zarządu"

Dariusz Świerczyński powołany na wiceprezesa Tarczyński 

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki Tarczyński powołała Dariusza Świerczyńskiego na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.  "Od początku trwania swojej kariery zawodowej pan Dariusz Świerczyński związany jest z przemysłem. Początkowe doświadczenie zdobywał w

Dariusz Miłek zrezygnował z funkcji prezesa CCC, chce przejść do rady nadzorczej

sprawy spółki. Obejmując funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, pan Dariusz Miłek będzie miał możliwość spojrzenia z wyższej perspektywy na sprawy spółki i zwiększyć koncentrację na obszarach, które mają największy potencjał wpływu na wzrost wartości firmy, takie jak rozwój produktu i dalsza ekspansja

Agnieszka Żyro powołana na p.o. prezesa Anwilu

. "Od 07.03.2018 r. zarząd spółki będzie działał w składzie dwuosobowym – p.o. prezesa zarządu – pani Agnieszka Żyro oraz członek zarządu, dyrektor operacyjny – pan Jarosław Ptaszyński" - czytamy w komunikacie. Dariusz Ciesielski pozostaje członkiem RN, podano także. Anwil

Zarząd Erbudu został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Erbudu powołała zarząd w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję, podała spółka. "Rada nadzorcza Erbud S.A. powołała w głosowaniu tajnym zarząd Erbud S.A. w składzie: pan Dariusz Grzeszczak - członek zarządu,  pan Józef

Dariusz Kalinowski ponownie powołany na prezesa Emperia Holding

członków zarządu emitenta panów Dariusza Kalinowskiego oraz Cezarego Barana" – czytamy w komunikacie. Dariusz Kalinowski pełni funkcję prezesa Emperii, a Cezary Baran funkcję wiceprezesa i dyrektora finansowego od marca 2013 r. Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r

Dariusz Ciesielski i Bogusław Mieszczak powołani do zarządu Seleny FM

powołani zostali: pan Dariusz Ciesielski, któremu powierzono funkcję wiceprezesa zarządu spółki ds. sprzedaży oraz pan Bogusław Mieszczak, któremu powierzono funkcję członka zarządu spółki ds. operacyjnych" – czytamy w komunikacie. Nowi członkowie zarządu powołani zostali na okres wspólnej

Dariusz Szkaradek został powołany na wiceprezesa Getin Noble Banku

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Noble Banku powołała Dariusza Szkaradka na stanowisko wiceprezesa ze skutkiem na 1 października 2017 r., poinformował bank. Dariusz Szkaradek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz London Business School and

Dariusz Kaśków został odwołany z funkcji prezesa Energi

komunikacie. Jednocześnie delegowano członka rady nadzorczej Jacka Kościelniaka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na maksymalnie trzy miesiące. "Pan Jacek Kościelniak będzie pełnił funkcję prezesa zarządu" - podano także. Dariusz Kaśków, Mariusz Rędaszka i Przemysław

Spółka Abrisu ogłosi wezwanie na akcje WDX po 14,88 zł, wycofa spółkę z GPW

strony umowy chcą wycofać WDX z GPW, dodano. Kurs akcji WDX o godzinie 10.13 w piątek wynosił 10,29 zł po wzroście o 34,33% wobec ostatniego zamknięcia. "Znaczący akcjonariusz spółki, pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę inwestycyjną z WOHO Holdings Limited, spółką zależną Abris CEE Mid-Market

RN Voxel powołała zarząd na kolejna kadencję w niezmienionym składzie

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Voxel podjęła uchwały o powołaniu zarząd spółki na kolejną kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka. W skład zarządu emitenta kolejnej kadencji wchodzą następujące osoby: 1) Pan Jacek Liszka - prezes zarządu, 2) Pan Dariusz Pietras

Paweł Surówka przejął obowiązki prezesa PZU Życie po Dariuszu Krzewinie

jednogłośnie odwołała pana Dariusza Krzewinę z funkcji prezesa zarządu spółki. Jednocześnie obowiązki po odwołanym prezesie zarządu PZU Życie SA przejął pan Paweł Surówka, dotychczasowy członek zarządu PZU Życie SA" - czytamy komunikacie. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU

Sfinks Polska ponownie przeprowadzi emisję akcji serii P

z emisją akcji serii P. Chcemy tak zaplanować harmonogram, by w ramach tej emisji była możliwość objęcia akcji także poza okresami zamkniętymi i by mógł wziąć w niej udział pan Sylwester Cacek, który podtrzymuje gotowość objęcia akcji serii P" - skomentował wiceprezes Sfinks Polska Dariusz

Zarząd Hawe jednoosobowy po rezygnacji Dariusza Jędrzejczyka

rezygnacja pana Dariusza Jędrzejczyka z pełnienia funkcji członka zarządu" - czytamy w komunikacie.   "Pan Dariusz Jędrzejczyk wskazał, że przyczyny złożenia rezygnacji mają charakter osobisty" - podano także.   Jedynym członkiem zarządu Hawe jest obecnie prezes Piotr

Dariusz Krzewina odwołany ze stanowiska prezesa PZU Życie

Dariusz Krzewina odwołany ze stanowiska prezesa PZU Życie

"W dniu 17 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza PZU Życie SA jednogłośnie odwołała Pana Dariusza Krzewinę z funkcji prezesa zarządu Spółki. Jednocześnie obowiązki po odwołanym prezesie zarządu PZU Życie SA przejął Pan Paweł Surówka, dotychczasowy członek zarządu PZU Życie SA" - poinformował

Richard Mayer został członkiem zarządu i CFO Pfleiderer

- dyrektora administracyjnego. "Pan Richard Mayer pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach Reichard, CON MOTO, Wacker Neuson SE. W Wacker Neuson SE sprawował również funkcję członka zarządu. Od stycznia 2013 r. pan Richard Mayer pracuje dla grupy Pfleiderer, w której jest dyrektorem finansowym

WOHO złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad WDX

zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski (obecny znaczący akcjonariusz spółki WDX). W przypadku powodzenia wezwania strony umowy chcą wycofać WDX z GPW. WDX S.A. to dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów

Akcjonariusze Bogdanki powołali 6 nowych członków rady nadzorczej

przewodniczącego Witolda Daniłowicza oraz Roberta Bednarskiego, Dariusza Formelę, Eryka Karskiego, Stefana Kawalca i Tomasza Mośka. NWZA powołało w skład rady nadzorczej Dalidę Gepfert, Magdalenę Kaczmarek, Bartosza Krysta, Krzysztofa Matana i Pawła Orlofa. "W związku z powołaniem ww. osób rada

ARP i 3 konsorcja regionalne utworzą inkubator ESA BIC

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała z trzema konsorcjami regionalnymi porozumienie, którego celem jest utworzenie Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC), poinformował wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski. Umowa pozwoli sformalizować

Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia

zwrócić się o pomoc do prawnika. Tylko tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności jest skutecznym środkiem egzekucji długu Po zmianach ten, kto domaga się zwrotu długu (wierzyciel), będzie musiał udowodnić, że nie dochodzi przedawnionych roszczeń. Przykład. W 2003 r. pan Dariusz wziął pożyczkę

Spółka Abrisu ogłosiła przymusowy wykup 190 689 akcji WXD po 14,88 zł/szt.

akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję. Zgodnie z umową inwestycyjną celem stron jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski (obecny znaczący akcjonariusz spółki WDX). W

Biomed-Lublin ma umowy objęcia akcji serii H i G

zamknięcia z okresu 90 dni w zamian za wkład pieniężny równy iloczynowi wskazanej wyżej liczby akcji i ceny emisyjnej to jest za kwotę 103 000 zł. Z kolei pan Dariusz Kucowicz ma objąć 750 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł  w

Tomasz Jażdżyński został nowym prezesem Gremi Media

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gremi Media odwołała Dariusza Bąka ze stanowiska prezesa zarządu, a także Marię Wysocką Piotra Łyska i Iwonę Liszkę-Majkowską ze stanowisk wiceprezesów zarządu oraz powołała Tomasza Jażdżyńskiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Marię Wysocką i

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję. Zgodnie z umową inwestycyjną celem stron jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski (obecny

Bank niesłusznie wpisał cię do BIK? Możesz dostać nawet 20 tys. zł!

, które czytelnik poręczył kilka lat wcześniej. Sęk w tym, że sąd uwolnił go od tego zobowiązania, a SKOK wpisu w BIK nie usunął. Z ustaleń blogu "Subiektywnie o finansach" wynika, że SKOK miał wyjątkowego pecha, bo... trafił na "złego glinę". Pan Dariusz dowiedział się o tym, że SKOK

Bank popełnia błąd. I robi problemy z jego zgłoszeniem

. Kwota mała, bo 3 zł, ale bardzo nurtowało mnie pytanie, dlaczego tak się stało i czy - oraz ewentualnie kiedy - bank naprawi ten błąd" - napisał do mnie kilka dni temu czytelnik, pan Dariusz. W celu wyjaśnienia podwójnego zaksięgowania prowizji udał się do internetu i za pomocą czatu skontaktował

ATM powołała nowy zarząd z Sylwestrem Biernackim na czele

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza ATM - po ustaleniu liczby członków zarządu na trzech - odwołała Dariusza Terleckiego z funkcji prezesa i Jacka Krupę z funkcji wiceprezesa, natomiast powołała Sylwestra Biernackiego na prezesa zarządu (od 10 maja) Roberta Zaklika na wiceprezesa (od

FoodCare ma zapłacić Michalczewskiemu 15 mln zł, spółka odwoła się do SN

i kosztami, poinformował Dariusz Michalczewski. FoodCare zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. "Po ponad 3 latach sporu w końcu nadszedł czas na prawomocne rozstrzygnięcia i pan Włodarski musi zapłacić mi ponad 15 milionów zł. A to jeszcze nie koniec, bo w zakresie

Spółka Abrisu ogłosiła wezwanie na 2,336 mln akcji WDX po 14,88 zł za sztukę

transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski (obecny znaczący akcjonariusz spółki WDX).  Abris Capital Partners Ltd. to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo – Wschodniej. Swoje środki powierzyło zarządzanym

ARP, Elbląg i Stalowa Wola zbudują biurowce w ramach Programu Fabryka

będzie budowa w obu miastach biurowców dla nowoczesnych centrów usług biznesowych. Dziękuję ich prezydentom panom: Witoldowi Wróblewskiemu i Lucjuszowi Nadbereżnemu za odwagę patrzenia w przyszłość, determinację i osobiste zaangażowanie. Jestem przekonany, że nasza współpraca doprowadzi do powstania

Last minute czy Bałtyk. Gdzie mniej zapłaciliśmy za wakacje

taki pobyt za nieco ponad 8 tys. zł. - Policzyłem, że nad Bałtykiem czteroosobowa rodzina za 11 dni będzie musiała zapłacić ok. 6 tys. zł i to bez żadnych szaleństw - opowiada pan Dariusz. Wybrał więc Turcję. Za wycieczkę all inclusive zapłacił 8,2 tys. zł (była przeceniona o 40 proc.). - Mieliśmy 2

Gremi Media stawia na inicjatywy cyfrowe, kontent hub i dywersyfikację biznesu

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Gremi Media chce kontynuować inwestycje w cyfrowe rozwiązania, budowę "kontent hubu" wartościowych treści i dywersyfikację biznesu, poinformował prezes Dariusz Bąk. "Pierwszy etap, czyli debiut na NewConnect został osiągnięty, a 15% spółki

Rolnicy nie dostaną już wcześniejszych emerytur z KRUS. "Mieszkańcy wsi nie mogą uwierzyć, że PiS aż tak ich oszukało"

Pan Stanisław ze wsi pod Poznaniem 2 stycznia skończył 60 lat. Gospodarstwo przejął po rodzicach jeszcze w latach 80-tych. Zajmował się nim ponad 30 lat.   W końcu postanowił ziemię oddać najmłodszemu synowi i przejść na emeryturę. W grudniu ubiegłego roku wybrał się do  oddziału Kasy

Piekarz, który też naraził się gejom: Właściciel Ciechana przesadził. Ale bojkot nie działa, mnie obroty wzrosły

Kilka dni temu właściciel popularnego browaru Ciechan w wulgarny sposób zaatakował boksera Dariusza Michalczewskiego za to, że ten poparł środowiska LGBT. Internauci nawołują do bojkotu piwa Ciechan. Warszawska kawiarnia Wrzenie Świata zorganizowała w poniedziałek akcję wylewania piwa, inne lokale

Zbyt niska moc silnika pozwoli na odstąpienie od umowy?

psuło, lista usterek była długa, padała głównie elektryka i elektronika. Auto do serwisu trafiło przynajmniej kilkanaście razy, kilka razy było też odholowane z powodu braku możliwości odpalenia silnika. Te ekscesy pan Jacek znosił godnie, zwłaszcza że Alfa naprawiana jest na gwarancji. Samochód był

Rolnicy nie mogą się ubezpieczyć. Dopłaty wyczerpały się po dwóch dniach

- Nie pamiętam jeszcze takiej sytuacji, by nie było dopłat do ubezpieczeń. Cała pula na dopłaty wyczerpała się po jednym dniu. Przez to zamiast 120 zł za hektar muszę zapłacić 240 zł składki. To dwa razy więcej - mówi pan Marek, rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego. Garstka rolników dostała

CCC kupiło 70% udziałów w szwajcarskim operatorze sieci obuwniczej Vögele

, pan Max Manuel Vögele, który pozostaje na swoim stanowisku. Obie strony liczą na korzyści ze współpracy – strona szwajcarska ma zyskać na efekcie skali biznesu jaki prowadzi CCC, a strona polska na silnej lokalnej pozycji firmy KVAG" – czytamy w komunikacie. Nowa transakcja CCC

Doradca biznesowy oszukał, Play ściga klienta

Pan Zbigniew, właściciel firmy obuwniczej na południu Polski, jest klientem Play od sześciu lat. Do tej pory był zadowolony z jakości obsługi i z doradcy klienta, który przed laty skusił go do zmiany operatora. Pan Zbigniew, zanim podpisał umowę z Play, sprawdził na oficjalnej stronie internetowej

Zaoszczędzisz 300 złotych na praniu? Prześwietlamy reklamę pralki BEKO

". Z ciekawostek chciałbym zwrócić Pana uwagę na ostatnio pojawiającą się reklamę pralek marki BEKO z technologią AquaFusion. Reklama mówi o zaoszczędzeniu 300 zł przy praniu w pralce z tą technologią" - napisał do mnie Pan Dariusz (chodzi o mój blog "Towar niezgodny z umową"). Ten

FoodCare ma zapłacić Dariuszowi Michalczewskiemu aż 10 mln zł

oznaczenia Tiger będzie bardzo bolesnym doświadczeniem, z którego pan Wiesław Włodarski [szef FoodCare] wyciągnie wnioski na przyszłość - komentuje były bokser. Sprawa ciągnie się od 2010 roku. FoodCare sprzedawał wtedy napój energetyczny z oznaczeniem Tiger należącym do Michalczewskiego i jego fundacji

Za taką obsługę bankom dziękujemy

pobrał od pana Rafała 30 zł? Za co? Za wysłanie monitu za niedostarczenie umowy cesji, której nie mógł dostarczyć, bo przecież bank jej nie wysłał. Po jakimś czasie pan Rafał poinformował nas, że bank zwrócił mu opłaty, na samą reklamację bank nigdy nie odpowiedział. Pan Dariusz miał kredyt w koncie w

Marcin Piróg złożył ofertę objęcia 2 mln akcji Biomed-Lublin za 2,14 mln zł 

zwiększenia zaangażowania i objęciem akcji spółki spółki za kwotę ponad 9 mln zł, podała spółka.  Rada nadzorcza odwołała wczoraj ze składu zarządu Andrzeja Stachnika i Adama Siwka z dniem 28 czerwca 2017 roku oraz Dariusza Kucowicza z dniem 30 września 2017 r. Jednocześnie na stanowisko prezesa

Bogusław Bobrowski prezesem Kopeksu, Aleksander Balcer - Mostostalu Zabrze

komunikatach. Dotychczasowy prezes Kopeksu, Józef Wolski, przechodzi na emeryturę i pozostanie w spółce na stanowisku doradcy zarządu. "Pan Bogusław Bobrowski przez wiele lat kierował firmami działającymi w branży górniczej i spółkami publicznymi. Od 2012 roku zasiadał też w radzie nadzorczej Kopex

Kontrahent nie zapłacił? To nie koniec świata...

Zatory płatnicze to od lat jedna z najpoważniejszych barier rozwojowych dla małych i średnich firm. Dobrze wie o tym pan Dariusz, który od 20 lat prowadzi drukarnię w jednej z podwarszawskich miejscowości. - Jeden spóźniający się z opłatą zleceniodawca oznacza, że nie mogę wypłacić pracownikom

Związkowcy nie dają się wypchnąć na emerytury

. W 2013 r. zarobił w kopalni 183 tys. zł. To tyle, ile kilku zwykłych górników razem wziętych. Przez kilka lat był też radnym w gminie Gorzyce. - Wie pan, że jest najstarszym potencjalnym emerytem pracującym w Kompanii Węglowej? Na emeryturze mógłby pan być już od 14 lat - zapytaliśmy. - W

Telewizja Puls wykorzystuje gorszą sytuację w TVP. Są dni, kiedy ma większą widownię

do komercyjnych konkurentów. Dla porównania - TV Puls w analogicznym okresie miał 4-proc. udział w widowni. Martin Stysiak: Cieszy się pan ze słabszych wyników oglądalności TVP? To może być dla Telewizji Puls okazja do zwiększenia udziałów w widowni. Dariusz Dąbski, prezes Telewizji Puls: Nie jestem

Są duże inwestycje, nie ma pracy dla radomian. Dlaczego?

. - Byli tacy, którzy odeszli sami, ale były też zwolnienia dyscyplinarne, mieliśmy panów, którzy pili alkohol w czasie pracy - opowiada. Receptę na braki kadrowe w firmach budowlanych ma Dariusz Strzelec. - Zapraszamy przedstawicieli takich firm do nas, a my pomożemy znaleźć im pracowników - zachęca i

Celebryci i politycy promują się napojami energetycznymi

przesiadkowych w mieście. Troje młodych ludzi i kilkanaście zgrzewek z puszkami napoju energetycznego Fitness Platinium. Szaro-różowa puszka dla pań, czarno-czerwona dla panów. Pierwszy napój na opakowaniu poleca Natalia Gacka - mistrzyni świata w fitnessie sylwetkowym, drugi Tomasz "Gorilla" Drwal

Grobelny konsulting, czyli jak były prezydent Poznania chce doradzać nowej władzy. Za pieniądze

zająć się konsultingiem. Poznańska Grupa Konsultingowa zostaje wpisana do rejestru przedsiębiorców na początku kwietnia. Prezesem jest Grobelny, wiceprezesami jego dawni zastępcy: Dariusz Jaworski i Tomasz Kayser. Ryszard Grobelny chce doradzać w trzech obszarach Pod koniec czerwca do Urzędu Miasta

Peja w sądzie: nie chce by grano go w Eska TV

wczoraj Dariusz Działek, znany jako DJ Decks. Nie byli zainteresowani Działek tworzy razem z Peją grupę Slums Attack, był autorem muzyki do piosenki "Evergreen". W sądzie podkreślał, że Eska TV emituje program o rapie, ale on i Peja nigdy w nim nie wystąpili, bo nie byli tym zainteresowani

Nie wiedział o zadłużeniu, bo bank wysyłał zawiadomienia na stary adres

Czytaj więcej listów od naszych czytelników Pan Dariusz posiadał pożyczkę w koncie w Lukas Banku. Na rachunku posiadał wolne środki, które miały wystarczyć na spłatę bieżących odsetek od kredytu. Po zmianie pracy otworzył konto w innym banku i przestał regularnie zasilać stare. Założył, że ze

Kurier: sąsiad to rodzina, czyli co zrobić z uszkodzoną paczką [INTERWENCJA PIENIĘDZY EKSTRA]

Pan Przemysław kupił w sklepie internetowym laptop. Sprzedawca wysłał paczkę Siódemką. - Kurier "grzecznościowo" zostawił przesyłkę u sąsiadów. Paczka była uszkodzona - opowiada pan Przemysław. Sąsiad przesyłkę jednak przyjął i pokwitował odbiór. Dlaczego nie zorientował się, że coś jest

Wrocławski deweloper upadł. Wierzyciele zostaną z niczym

, którzy kupili mieszkania, a także dostarczyciele materiałów, są w dalszej kolejności. O problemach spółki pisaliśmy pod koniec sierpnia. - Prezes stosował taktykę uników, konsultanci najpierw obiecywali, że pieniądze będą w ciągu tygodnia, a potem przestawali odbierać telefony - mówił nam pan Ziemowit

Podatek od handlu dobije kioskarzy. Czy tysiące kiosków zniknie z polskich ulic?

- Kiedyś to był interes! "Trybunę Ludu" dostawałam po 300 sztuk i schodziła, a jeszcze po południu gazety mi dowozili. A dziś, niech pan spojrzy, cała sterta leży niesprzedana. Papierosy dostawałam w kartonach po 50 paczek, a dziś przywożą po dziesięć. Ludzie mi się kiedyś w kolejkach

"Pomysł na firmę" - 10 wspaniałych walczy o 100 tys. zł

na deskorolce. - Jestem ojcem nastolatka, który uwielbia deskorolkę. Jeździ na niej od czterech lat i każdą wolną chwilę spędza na desce, żyje nią i kocha ten sport. Tą miłością zaraża innych, w tym mnie - wyznaje pan Dariusz. Wszystkich finalistów jury będzie przesłuchiwać w przyszłym tygodniu

Spłaciłeś kartę w terminie, a bank naliczył karę? Uważaj, to możliwe!

określonej godziny. Napisał do nas pan Dariusz, klient Banku Millennium: "Jestem posiadaczem karty kredytowej, której spłata przypada na piąty dzień każdego miesiąca. Ponieważ nie posiadam konta w banku Millennium, który wydał mi kartę, spłaty dokonuję wpłacając gotówkę w oddziale banku, zawsze

Znienawidzony przez taksówkarzy amerykański gigant wchodzi do Polski. Sprawdzamy, czy Uber ma szansę na sukces w naszym kraju

program proponuje kierowców znajdujących się w naszej okolicy, a my wybieramy, który z nich zawiezie nas do celu. Uber to typowy start-up, założony w 2009 r. w San Francisco przez Garretta Campa i Travisa Kalanicka. Panowie zaczynali od oferowania klientom przewozów luksusowymi autami Lincoln, Cadillac

Cyberświat bez ochroniarzy. W Polsce brakuje 50 tys. informatyków

. Wiener prosi, by dopisał pan tyle zer, ile pan zechce. - To za mała suma, bym opuszczał Polskę - uciął dyskusję Banach. Współcześni geniusze nauk ścisłych miewają analogiczne sytuacje u polskich pracodawców, ale odpowiadają odwrotnie: "To za mała suma, bym został w Polsce". Są rozchwytywani na

Pięć porad, jak kupować telewizor. Po pierwsze: nie wierz sprzedawcy [LIST]

"Rozglądam się od pewnego czasu za nowym telewizorem - oczywiście ma być smart itd." - pisze do mnie pan Dariusz. Co to jest smart tv? W skrócie to telewizory podłączane do internetu, które wchodzą w relacje z innymi urządzeniami w domu, zazwyczaj tej samej marki, np. komórką. Dla

Ruskie lepszego sortu. Co kryje się w sklepowych pierogach?

MARTA PIĄTKOWSKA: Kupiłam pierogi ruskie w cenie 12 zł za kilogram, obok leżały takie za 30 zł. Czuję, że zrobiłam dobry interes. W sumie co można zepsuć w farszu z sera i ziemniaków? DARIUSZ WARDAL: Niewiele, pod warunkiem że faktycznie składa się z tego, co pani wymieniła. Jednak cena 12 zł za

Pałac za boisko? Co trafi do znanego biznesmena skupującego roszczenia?

tajemnicza działka, którą dostanie Marcinkowski, to rarytas - plac przy pomniku Kopernika. Liczy ponad 2,4 tys. Teraz jest tam parking, kiedyś stał Pałac Karasia. Ratusz przekonuje, że wymiana gruntów to jedyny sposób, by zachować boisko dla Liceum Zamoyskiego. - Do tej transakcji pan Marcinkowski dopłaci

Mniej turystów ze Wschodu pod Tatrami, anulowane rezerwacje

pensjonatach, które poczyniły jeszcze, zanim Moskwę dotknęły międzynarodowe sankcje. Noclegi sporo potaniały - Zostały odwołane ponad dwie trzecie rezerwacji - podaje Dariusz Galica z turystycznego portalu DobreMiejsce.pl. Także dwa biura z Krakowa, które specjalizowały się w obsłudze turystów ze Wschodu

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

Dominika Wielowieyska: "Jeśli politycy Unii nadal się będą tak zachowywać, to referendum będzie nieuniknione" - napisał profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS, kiedy Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Polski. Oni naprawdę rozważają wyjście Polski z Unii? Dariusz

Reprywatyzacja w Warszawie. Biznesmen kupuje działki na placu Defilad

- Bez tej ziemi pan Maciej budować nie może - mówi pełnomocnik biznesmena Andrzej Muszyński. Ta historia miała kilka zwrotów akcji. Wszystko rozgrywa się wokół kawałków gruntu od strony ul. Emilii Plater, które sąsiadują z działką zreprywatyzowaną przez biznesmena. Marcinkowski planuje zbudować tu

Koniec z wielkimi centrami handlowymi w Poznaniu?

. Mikuła drwalem? Rekomendacjami komisji reszta radnych zajmie się na sesji 2 września. Za to już w poniedziałek na kamienicy przy Starym Rynku, gdzie mieści się skłot Od:zysk, zawisły trzy nowe banery odnoszące się do prac nad studium. Obok siebie wiszą zdjęcia Ryszarda Grobelnego, dewelopera Dariusza

Mikro, ale jaka w nich siła

Dariusz Strzelec z radomskiego PUP. Jak dodaje, z pasji i miłości do zwierząt zrodził pomysł na kolejną działalność gospodarczą. Mieszkaniec okolic Radomia założył hodowlę psów rasowych. - Pan sięgnął po naszą dotację, a profesjonalna firma przyjechała i zbudowała kojce z wybiegami, zostały kupione

Ofiar tysiące - a winni?

, że wobec spółki toczy się największe w kraju śledztwo, a Prokuratora Okręgowa w Gdańsku wyliczyła, iż firma pobrała od 60 tys. klientów opłaty za przyznanie pożyczek, których nie udzieliła. Nie zwróciła też opłat. Dzięki temu PP zarobiła 150 mln zł. Właściciele spółki to dwaj tajemniczy panowie: 25

Kantują w kantorach. Tak turyści zapamiętają Kraków?

dopatrzyła się bowiem znamion przestępstwa (co zresztą na łamach gazety podważył mecenas Dariusz Gradzi, stwierdzając, że działanie kantoru może nosić znamiona artykułu 286 Kodeksu karnego). Praktyka dokładnie taka sama Po naszym artykule okazało się, że podobnych przypadków do tego z ul. Szpitalnej jest

Za mszę pogrzebową 1110 zł. I ani grosza mniej

- tłumaczy ks. Rdzanek. Zaprzecza też, aby w parafii był jakikolwiek taryfikator ustalający cenę za konkretne nabożeństwa kościelne. Nie chciał się jednak podjąć oceny, czy to nie za wysoka kwota i skąd w ogóle się wzięła. - Nie udzielę odpowiedzi na pozostałe pana pytania, bo nie jest pan osobą

Głośny spór o wyciszenie marketu na Kabatach. Ostra dyskusja

supermarketu - nie chcieli uwierzyć w obietnice. - Mówi pan, że na dachu będzie 180 urządzeń klimatyzacyjnych. Obecnych 18 sprawia, że w nocy hałas jest na granicy normy. Co będzie przy 180? - pytała Monika Czerwińska z bloku przy Zaruby 9, oddalonego o mniej więcej 30 metrów od Tesco. - Nowoczesna galeria

Pustki na granicy w Dorohusku. Ukraińcy: "Boimy się wojny"

chwila. Wzdłuż drogi prowadzącej od granicy w kierunku Chełma jest kilka kantorów i punktów sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Część jest w ogóle zamknięta. - Widzi pan, jaki jest ruch. Właściwie go nie ma. Nawet tiry nie stoją, jak jakiś jedzie, to od razu może wjeżdżać na granicę. Od ubiegłego

Z wizytą w krematorium. Dlaczego zyskują na popularności?

krematorium o kilkaset metrów. Ściągali dziennikarzy, snuli jakieś straszne wizje, że jak uruchomimy piece to im smalec będzie spływać z okien. I wie pan co? Po latach większość z nich kremowaliśmy w naszym krematorium - kwituje szef Zieleni. Czy nieboszczyk puka w szybkę? Od 850 do 1100 stopni Celsjusza. W

"Dobra zmiana" tylko dla swoich. Jak PiS odbija agencje rolne z rąk koalicji PO-PSL

Kolbudy, rodzinna gmina wojewody Dariusza Drelicha, to dziś ważne miejsce rekrutacji nowych kadr do administracji rządowej. Pisaliśmy już o znajomym wojewody, Michale Rzepiaku, który został doradcą Drelicha ds. mediów. Ze wsi Lublewo, gdzie mieszka wojewoda, wywodzi się nowy szef pomorskiego

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

MACIEJ SAMCIK: Dlaczego wchodzi pan w działalność w obszarach, które dotąd były domeną prywatnego kapitału? Nie uważa pan, że to więcej zaszkodzi, niż pomoże gospodarce? Może zniechęcić prywatny kapitał do inwestowania tam, gdzie chętnie włożyłby pieniądze, gdyby nie było państwowego konkurenta

Marcin szukał pracy. Przelał 1 zł. Jest "słupem". Stanisława złapano "na kuriera"

;, dostał następny e-mail: "Witam serdecznie, Panie Marcinie, jesteśmy zdecydowani na współpracę z panem, ale został jeszcze jeden szczegół, aby potwierdzić swoją tożsamość oraz wygenerować umowę, z którą zapozna się pan na spotkaniu. Należy wykonać przelew w wysokości 1 zł na podane niżej dane, czyli

Debata finansowa Rostowski - Napieralski

... Rostowskiego. Ministrowi towarzyszy Dariusz Rosati, dawniej minister w rządach... SLD. Wystąpienie Napieralskiego trochę się przedłuża. Rostowski przerywa: - Konferencje prasowe może pan organizować codziennie.Przystępuje do ataku. Tłumaczy, że czuje się zagubiony, nie wie, co tak naprawdę Sojusz proponuje, bo

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

, wiedząc, że pod względem bezpieczeństwa danych to rozwiązanie bardzo ryzykowne. Pan Michał rozpoczął rejestrowanie w przeglądarce Internet Explorer, ta jednak nie zdołała wyświetlić konta, które założył. Przerzucił się na Chrome'a. Kiedy z trudem znalazł opcję "Oświadczenie członka OFE", okazało

Bilet na Euro sprzedam - kwitnie czarny rynek. Kosmiczne przebitki

wejdziesz''. Zamieszki by wybuchły - mówi Dariusz Królikowski, dyrektor biura Zachodniopomorskiego ZPN. - Bilety są przypisane do osoby, ale UEFA podchodzi do tego dość liberalnie. Przecież zdarzają się różne sytuacje - choroba, śmierć kogoś z rodziny. Czy wtedy pojechałby pan na mecz? Raczej nie. Ma się

Olgierd Łukaszewicz wypowiedział wojnę lombardziarzowi rujnującemu ludzi. Pomogli Duda i Seremet

tarapaty, ale pracował w agencji reklamowej i spłacał długi. Z pomocą przyszedł Wiesław B., ojciec jego sąsiadki, miły i prostolinijny pan pod sześćdziesiątkę. Zawarł umowę pożyczki w wysokości 62 tys. zł, lecz dał chłopakowi tylko 25 tys. zł. "Obiecywał, że gdy będę regularnie spłacał

Studenci bronią sprzątaczek i zwolnionych portierów. Zarobki: 4 zł za godzinę

portierów. Zdarza się, że w ciągu tygodnia widzimy dwóch nowych. Nie ma osób, które by wiedziały: kto jest kim, kto jakie klucze bierze, kto ma do czego prawo. Dariusz Janas, rzecznik agencji Ekotrade, niskie stawki swoich pracowników tłumaczy następująco: - Każdy urząd, uczelnia, zakład pracy chcą

Zagubiony papierek. Jak prywatna uczelnia wpakowała studenta w długi

. Sprawa jest w toku, będzie rozpatrzona pozytywnie na korzyść pana Stępnia. WSEiP wystąpiła do firmy KGPN o cofnięcie tej wierzytelności. Długi mają zostać anulowane, a pan Stępień zostanie przez nas przeproszony" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Jak dowiedziała się "Gazeta", osoba

Lista najbogatszych Polaków Forbes 2015. Kilka niespodzianek i 116 miliardów złotych

wspólnicy mają ok. 8 proc. udziału. Sam Smołokowski zainwestował również w warszawski luksusowy klub sportowy Sinnet, gdzie najdroższy bilet miesięcznie kosztuje ok. 2700 zł. Warto zapamiętać nazwiska obu panów, w tym roku zajęli 7. miejsce na liście najbogatszych, mimo że w 2014. nie zmieścili się

Wot, takaja systema. Białoruś ma najdroższe autostrady na świecie

BelTollem, tu potwierdzenie wpłaty za przejazd z góry, zaproszenie, paszport Flap nie ma zamiaru ich oglądać. Z powagą wskazuje ustrojstwo pod lusterkiem. - Nie działa, mandat się należy, kłóć się pan dalej z BelTollem. - A jak nie zapłacę? - stawiam się jednak. To rekwirują prawo jazdy i dowód

Uszczelnianie systemu VAT, czyli gdzie podatki rąbią, tam firmy lecą

 – mówi wicedyrektor Dariusz Laszczak. – Nie oznacza to dla nas upadku. Problemem jest zaś samo postępowanie. Bije przede wszystkim w wiarygodność naszej firmy. Może też spowodować konkretne problemy: wzrost opłaty za ubezpieczenia, niższą ocenę naszej zdolności kredytowej, a nawet

Grafit świeci pustkami. A miało być jak na Grunwaldzkim

sklepu spożywczego na parterze. - Ruchu nie ma prawie wcale. A ta grupa ludzi, których pan tam widzi, to nasz ochroniarz, informatyk i sprzedawca z pierwszego piętra, który zszedł tu z nudów. Klienci przyszli w maju, kiedy hala została otwarta, zobaczyli, że jest pusta, i więcej się nie pojawili. Kupcy

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

i zarobek dla banku. W sytuacji gdy klient miał problem ze spłatą kredytu, z reguły ubezpieczenia go nie chroniły, bo ich zakres był bardzo ograniczony - mówi "Wyborczej" mec. Dariusz Rozpara. Chodzi o to, że zdarzały się sytuacje, kiedy bank sprzedawał bezrobotnemu czy emerytowi np

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

r. ogólny zasób inwestycji zagranicznych w Polsce sięgnął prawie 2 bln zł). Nie jest to wygórowana cena za korzystanie z oszczędności zagranicznych. Jako doświadczony bankowiec pan Morawiecki doskonale wie, że dostęp do kapitału kosztuje. W końcu kierowany przez niego bank pobierał za udzielone

Mieszkanie w mieście? Coraz częściej rezygnujemy z domu pod miastem

Do debaty na ten temat, którą zorganizowaliśmy w czasie marcowych Targów Mieszkaniowych Muratora Expo, zaprosiliśmy: Katarzynę Kuniewicz, dyrektor działu badań i analiz rynku w firmie doradczej Reas; Łukasza Madeja, prezesa firmy doradczej ProDevelopment; Dariusza Mitrowskiego, licencjonowanego

Bezrobocie? Jakie bezrobocie! Królestwo za fach w ręku

miesięcy). - Sami się nad tym głowimy i nie potrafimy rozwikłać zagadki, skąd się to bierze - przyznaje Dariusz Jurecki, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w buskim pośredniaku. Przewiduje, że swoje robią pewnie okoliczni rolnicy zatrudniający u siebie nieraz po kilku-kilkunastu cudzoziemców. W

Promocja limitowana. Jak sklepy walczą o klientów i z konkurencją

W jednym z kieleckich sklepów Tesco pan Zdzisław chciał kupić 6 kg bananów. - Akurat tyle potrzebowałem - mówi. Przy kasie usłyszał, że może kupić najwyżej 5 kg. - Zamurowało mnie. Skąd takie ograniczenie? Jak za komuny - dziwi się nasz Czytelnik. Bo informacje o ograniczeniach na półkach sklepów

Deweloper kontra mieszkańcy. "Nie chcemy zamurowywać okien"

pozwolenia na przebudowę tego zabytku ze względu na niewypełnianie przez konserwatora podstawowego obowiązku, jakim jest ochrona zabytków stanowiących dobro nas wszystkich. Warunki zabudowy są sprzeczne z interesem mieszkańców sąsiednich budynków. Dariusz Bartoszewicz: Dlaczego pani protestuje przeciwko

Mimo medialnej burzy Polacy nie myślą o emeryturach

wysokość swojej emerytury - komentuje Dariusz Kazalski, Dyrektor Dep. Centrum Inwestycyjnego Deutsche Bank PBC. - Ludzie mają świadomość, że jeśli nie zaczną oszczędzać już teraz, to za 20-30 lat będą musieli zrezygnować z wielu rzeczy, na które nie będzie ich po prostu stać. Jednak większość odkłada tę

Przyjmują płatności kartowe tylko przez telefon. Czy to bezpieczne?

płacić kartą przez telefon. Czy to bezpieczne? Wrażliwe na przechwycenie dane karty trzeba przecież powiedzieć je do słuchawki. Napisał do nas pan Dariusz: " Agent Link4, kiedy płaciłem za polisę przez telefon, zażądał podania numeru karty, daty ważności karty i mojego numeru PESEL. Oczywiście się

Nikt nie chce wynajmować lokali na Tumskiej, bo jest tam za drogo

Tumska 5 to budynek obok kina, na parterze są lub były do niedawna sklepy. Na dwa z lokali był to już drugi przetarg, z ceną wywoławczą obniżoną o 20-30 proc. Ale oprócz komisji byliśmy tylko my i Dariusz Wieczorek. Aktualny najemca jednego z lokali prowadzi w nim sklep odzieżowy. Przyszedł się

Jak ZUS wylicza nam emeryturę

zgłoszenia wniosku o emeryturę lub - 10 kolejnych przepracowanych lat wybranych z 20 lat poprzedzających rok, w którym zgłoszono wniosek. Następnie ZUS porównuje nasze zarobki w konkretnym roku do ówczesnego przeciętnego wynagrodzenia. Przykład. Pan Andrzej zarabiał o 20 proc. więcej, niż wynosiło przeciętne