pakietu kolejowego

ŁKA dołączyła do oferty Pakietu Podróżnika jako pierwsza kolej samorządowa

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) jako pierwszy w kraju samorządowy przewoźnik dołączyła do oferty wspólnego biletu kolejowego w ramach tzw. Pakietu Podróżnika, poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, PKP i ŁKA. Dzięki temu pasażerowie mogą kupić

H. Cegielski - FPS ma portfel zamówień o wartości ok. 1 mld zł

pracujemy nad restrukturyzacją procesową, budową potencjału produkcyjnego, budową potencjału R&D i szykujemy się, by zwiększyć możliwości produkcyjne w kontekście potrzeb polskiego rynku i w kontekście zmian, które wniesie IV pakiet kolejowy. Uważamy, że 2-3 kolejne lata przyniosą duże zainteresowanie nowym

Grupa Redan musi wydać wywłaszczoną działkę w Łodzi do 23 sierpnia

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Loger - spółka pośrednio zależna od Redanu - musi wydać nieruchomość w Łodzi w związku z decyzją o wywłaszczeniu jednej z działek wchodzących w skład centrum magazynowo-logistycznego GK Redan na potrzeby linii kolejowej z wniosku PKP PLK do 23 sierpnia (w

Bittel z MIB: Po Pakiecie Podróżnika będzie bilet ze wspólną taryfą na kolei

formie wspólnej taryfy" - powiedział prezes PKP Krzysztof Mamiński. Wskazał, że obecnie wspólny bilet obejmuje potencjalnie ok. 550 tys. pasażerów dziennie, czyli ok. 55% rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Pakiet Podróżnika to inicjatywa koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury i

Koleje wprowadzają Pakiet Podróżnika - pierwszy krok do wspólnego biletu

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Podróżni w całej Polsce mogą od dzisiaj kupić pakiet biletów na przejazdy trzech przewoźników - PKP Intercity, Polregio i PKP SKM w Trójmieście - na jednym blankiecie, podało PKP S.A. To pierwszy krok do wspólnego biletu. "Pakiet Podróżnika umożliwia

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii)" - czytamy w informacji Kancelarii

PKP Intercity przywraca część połączeń EIP (Pendolino) od 22 maja

EIP będą otrzymywać pakiety ochrony osobistej, składające się z maseczki i rękawiczek jednorazowych oraz dwóch chusteczek dezynfekujących. Rozdawać je podróżnym będzie obsługa pociągu. Drużyna konduktorska będzie liczniejsza, aby zapewnić jak najsprawniejszą obsługę pasażerów z zachowaniem

Kowalski: IMWG może przedstawić PKP analizy dot. strategii i unijnego IV pakietu

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej (IMWG) bierze udział w konsultowaniu zmian legislacyjnych wynikających z przygotowywanej nowej strategii PKP S.A., m.in. w związku z unijnym IV pakietem kolejowym, który ma zostać uchwalony jesienią. Wnioski z tych

OT Logistics sfinalizował transakcję przejęcia STK oraz Kolei Bałtyckiej

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Grupa kapitałowa OT Logistics sfinalizowała przejęcie STK i objęcie 80% pakietu akcji Kolei Bałtyckiej, podała spółka. Transakcja polega na zakupie udziałów w tych spółkach przez OT Logistics w zamian za akcje własne oraz na rozliczeniu wzajemnych wierzytelności

Millennium Leasing i ARP ustaliły tryb działań w ramach 'tarczy' dla transportu

Tarczy Antykryzysowej określa operacyjne ramy dla skorzystania z tego instrumentu, który mieści się w całym pakiecie rozwiązań, wspierających płynność polskich przedsiębiorców. Cieszę się, że udało się do tego doprowadzić w tak krótkim czasie. Jednocześnie wierzę, że ten pierwszy krok jest dobrym

Pekao: Tempo wzrostu branży transportowej może spowolnić do 2-3% w l. 2019-2030

Paweł Kowalski, cytowany w komunikacie. Wśród "game-changerów" analitycy Banku Pekao wymieniają niekorzystne zmiany w unijnym otoczeniu regulacyjnym. Chodzi przede wszystkim o tzw. Pakiet Mobilności oraz politykę środowiskową, preferującą przewozy kolejowe kosztem transportu drogowego, co

Orlen KolTrans przekształcił się w spółkę akcyjną

Grupie Orlen koncepcji systematyzowania struktury właścicielskiej w spółkach i została dokonana we współpracy z PKN Orlen. Jednocześnie poinformowano, że dotychczasowy przedmiot działalności spółki nie uległ zmianie. Orlen KolTrans to spółka kolejowa z Grupy Orlen. Płocki koncern dysponuje

Prezes PKP wszedł do komitetu zarządzającego CER

wyróżnieniem. Dziękuję członkom tego gremium za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Zarówno Grupa PKP, jak i inne koleje europejskie stoją teraz przed szeregiem wyzwań związanych z implementacją regulacji zawartych w IV Pakiecie Kolejowym, nową perspektywą finansową czy wdrażaniem systemu ERTMS. Głęboko wierzę, że

OT Logistics zostanie zaproszone do negocjacji ws. nabycia AD Montecargo

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - OT Logistics otrzymało potwierdzenie, iż złożona oferta nabycia 51% akcji AD Montecargo, przewoźnika kolejowego w Czarnogórze, jest formalnie poprawna, podała spółka. "W związku z powyższym zgodnie z otrzymanym pismem spółka zostanie zaproszona do

Budimex ma w najtańszych ofertach i kontraktach z 2020 r. łącznie 3 mld zł

; - czytamy dalej. Widać za to - według Budimeksu - pierwsze symptomy poprawy na rynku pracy, a braki kadrowe w branży są niższe. Problemem ciągle pozostaje dostępność wykwalifikowanych pracowników z obszaru kolejowego. "Warunki kontraktowe nie poprawiają się, dlatego konsekwentnie apelujemy o

Grupa WP kupiła 13% akcji właściciela serwisu e-podróżnik.pl za 7,7 mln zł

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding stała się mniejszościowym akcjonariuszem Teroplanu, właściciela serwisu e-podróżnik.pl, podała spółka. e-podróżnik.pl to największa polska platforma ułatwiająca planowanie podróży oraz zakup online biletów autobusowych i kolejowych. Za 13

Prezes PKP: Kolejne spotkanie ws. tworzenia holdingu za 2-3 miesiące

tworzymy, będzie dopuszczała uzupełnianie holdingu. W pierwszym rzucie są tu spółki szeroko rozumianej grupy, w drugim kroku spółki zależne i zagraniczne oraz dopuszczamy również przystępowanie innych podmiotów, np. Przewozów Regionalnych" - wyjaśnił prezes.  "IV pakiet kolejowy jasno

PKN Orlen może sfinalizować sprzedaż spółek transportowych na przeł. III/IV kw.

, że realne jest zamknięcie na przełomie III i IV kwartału" - powiedział Jędrzejczyk dziennikarzom. Potwierdził, że w procesie sprzedaży są polskie i czeskie spółki kolejowe i transportu drogowego. "Rozważamy możliwość sprzedaży niezależnie pakietu polskiego i pakietu czeskiego"

Przegląd informacji ze spółek

;platformę została ustalona na 24 marca. ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót branży SRK (sterowanie ruchem kolejowym) dla zadania "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" o wartości ok. 12

Projekt budżetu 2020: Wzrośnie akcyza na energię elektryczną i używki

, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" - czytamy w uzasadnieniu. "Równocześnie na 2020 r. przewiduje się indeksację o 3% stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby

Rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania w Sejmie

wspólnymi siłami pakiet deregulacyjny i pakiet wolnościowy dla obywateli i biznesu. Już dziś zapraszam opozycję, pracowników i przedsiębiorców, podmioty trzeciego sektora, think tanki do wspólnej merytorycznej pracy" - powiedział. Dokonamy redukcji biurokracji i administracji i dzięki temu uzyskamy

KE przyjęła pakiet finansujący duże projekty infrastrukturalne, także w Polsce

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Wysokość funduszy Unii Europejskich inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują 25 dużych projektów infrastrukturalnych w 10 państwach członkowskich, podała Komisja Europejska.  Pakiet inwestycyjny

PKP PLK przeznaczą ponad 8 mld zł na remonty i wymiany torów w 2015 r.

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą od 2011 roku w efekcie przede wszystkim coraz lepszego stanu infrastruktury kolejowej, doskonalenia zawodowego pracowników kolei i kontroli prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego, poinformowało

Statima zwiększyła przychody o 39% r/r w I poł., podtrzymuje plan debiutu na GPW

roku do 30 czerwca 2018 r. firma nabyła pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 64 mln zł, przy czym wartość nominalna pakietów kupionych w samym II kwartale wyniosła 50 mln zł. Wartość nominalna wszystkich posiadanych wierzytelności na 30 czerwca bieżącego roku wyniosła 341,5 mln zł, co oznacza

MF: Pakiet przewozowy da ok. 1,4 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w l.2017-18

Administracji Skarbowej jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa przez skuteczniejsze ograniczanie szarej strefy – zwalczanie nielegalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Pakiet przewozowy będzie stanowić narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie wprowadzają do obrotu

PKP chce być najważniejszym integratorem usług logistycznych w Polsce

pakietu umowy partnerskiej z wykorzystaniem Odry i portów położnych przy tej rzece. Grupa che być także czynnym partnerem w integracji cargo kolejowego z lotniczym, ale tutaj wszystko jest uzależnione od terminu rozpoczęcia budowy CPK. "Intermodal w grupie rośnie w tempie 30% w skali roku i naszym

Morawiecki: Nie będzie potrzeby nowelizacji budżetu w zw. z tarczą w I półr.

5 części: filaru osłonowego dla pracowników, filaru gwarancji kredytowych, wsparcia dla służby zdrowia, filaru kapitałowego i inwestycji publicznych, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że projekty ustaw realizujących ten pakiet powinny być gotowe

Pracodawcy i przedsiębiorcy apelują o szybką nowelizację specustawy COVID-19

wstępnych szacunków przedstawionych przez minister rozwoju Jadwigę Emilewicz, wzrost gospodarczy Polski z powodu epidemii koronawirusa zmniejszy się w 2020 r. o 0,5-1,3 pkt proc. wobec prognozowanych 3-3,5%. Zdaniem analityków, najbardziej mogą to odczuć małe i średnie firmy. Rząd przygotowuje pakiet

Jakubas prowadzi rozmowy nt. sprzedaży dużego pakietu akcji Newagu - prasa

Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - Kontrolujący 40% akcji Newagu Zbigniew Jakubas prowadzi rozmowy z wybranymi inwestorami strategicznymi w sprawie zbycia swojego pakietu, wynika z informacji "Pulsu Biznesu". "Proces sprzedaży aktywów rozpoczął się w grudniu 2014 r. Oferta

PKP odda do użytkowania ok. 8 zmodernizowanych dworców do końca 2018 r.

oferty je nieznacznie przekraczały i nadal jesteśmy skłonni to robić. Staramy się zachęcić, by większe firmy budowlane chciały brać udział w przetargach np. tworząc pakiety zadań, po klika dworców" - wyjaśnił Olszewski. Przypomniał, że cały program wart jest ok. 1,5 mld zł i w 65% jest finansowany

Rząd przyjął nowelizację ws. monitorowania obrotu olejem opałowym

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zaproponowano rozwiązania

OT Logistics złożyło ofertę na zakup 51% udziałów w spółce AD Montecargo

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - OT Logistics zaoferowało w ramach przetargu 2,5 mln euro za nabycie ok. 1,7 mln akcji, stanowiących 51% udziałów w spółce AD Montecargo, z możliwość subskrybowania nowych akcji w drodze podwyższenia kapitału, a także prawo do nabycia dodatkowego pakietu akcji

Budimex weźmie udział w projekcie na rzecz bezpieczeństwa transportu - Safeway

sieci bazowej TEN-T. Będą to: - Korytarz Atlantycki, który cechuje się intensywną rozbudową infrastruktury kolejowej i drogowej na Półwyspie Iberyjskim. Będą tu prowadzone badania nad zjawiskami klimatycznymi, pogodowymi oraz pożarami, - Korytarz Morza Śródziemnego, który przebiega przez Hiszpanię

Przegląd prasy

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Doraźny pakiet pomocowy dla firm powinien sięgnąć 40-60 mld zł, ale na ratowanie gospodarki potrzeba więcej środków, uważają ekonomiści --Sieci handlowe zaczynają

KE zatwierdziła 253 mln euro dofinansowania do projektów realizowanych w Polsce

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Cztery realizowane na terenie Polski projekty: budowa linii energetycznej i podstacji energetycznych na północy Polski, rozbudowa i modernizacja sieci tramwajowych w Olsztynie, Bydgoszczy oraz modernizacja linii kolejowych na Śląsku otrzymają dofinansowanie ze

Statima miała 21,2 mln zł przychodów w 2017 r., podtrzymuje plan wejścia na GPW

ostateczną decyzję uzależnia od warunków rynkowych.  W kwietniu bieżącego roku spółka kupiła wierzytelności od przewoźnika kolejowego o wartości 45,7 mln zł. Wysoka wartość nominalna nabytego portfela oraz atrakcyjne warunki, na jakich przeprowadzono transakcję, sprawiają, że zarząd Statimy z

PKP SA: Nie planujemy sprzedaży żadnego pakietu akcji PKP Cargo

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - PKP S.A. oświadczyło, że doniesienia nt. planów sprzedaży kolejnego pakietu akcji PKP Cargo są nieprawdziwe. W związku z tymi informacjami PKP złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomienie w związku z podejrzeniem manipulacji kursem przewoźnika

Furgalski z TOR: Wzrost przewozów na kolei nie utrzyma się bez dalszych działań

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Przewozy kolejowe w Polsce, zarówno towarowe, jak i pasażerskie, cechuje trend wzrostowy, ale by okazał się trwały, podjęty musi zostać szereg działań. Dla obu rodzajów transportu kluczowa jest kontynuacja programu inwestycyjnego na kolei, ponadto dla towarowego

Czeski Leo Express szykuje kolejny wjazd na polskie tory.

koron (ok. 56 zł) - mówi Jakub Majewski z fundacji Pro Kolej, zwolennik konkurencji na polskich torach. - Jej efektem byłby nie tylko spadek cen biletów kolejowych, ale także poszerzenie pakietu usług. Klient segmentu ekonomicznego mógłby liczyć na tańsze niż obecnie bilety, klient biznesowy miałby do

Polska i Czechy podpisały dokument ws. przygranicznych inwestycji transportowych

;Wyrażają w nim konieczność wzmocnienia współpracy w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych - przyspieszenia budowy przygranicznych odcinków dróg S3 i D11 oraz konsekwentnej modernizacji linii kolejowych na odcinkach przygranicznych zlokalizowanych w korytarzach sieci bazowej TEN-T. Zobowiązują

Grupa PKP: Polska nie może być tylko krajem tranzytowym

pakiet usług logistycznych" - powiedział członek zarządu PKP S.A. Mirosław Antonowicz podczas panelu.  "System logistyczny ma tę cechę, że ma charakter otwarty. Można by było korzystać [tylko] z tranzytu, ale lepiej tworzyć dodatkową wartość dodaną dla społeczeństwa w Polsce. Hub

Przegląd prasy

obligacji detalicznych w sierpniu na poziomie z lipca --Spółka Erbudu ma umowę na budynek w Niemczech za 6 mln euro netto --MI: Filar techniczny IV pakietu kolejowego trafił do konsultacji publicznych --Złoto na nowych historycznych szczytach, silnie rośnie także popyt na srebro  --Jarosińska

Przegląd prasy

akcje --Sasin: Rekompensaty wzrostu cen energii dla gosp. dom. powinny zostać wypłacone --Pekabex ma umowę na dostawę obudowy dla tunelu kolejowego w Łodzi --Forever Entertainment zawarł umowę dot. wprowadzenia Megapixel Studio na NC --Forte otrzymało z UP dofinansowanie do wynagrodzeń

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 11 kwietnia --09:00: PKP PLK Podpisanie umowy w ramach projektu Modernizacji Linii kolejowej nr 8, Warszawa Okęcie-Radom, Warka -Radom --10:00: Konferencja prasowa GetBack nt. emisji obligacji --10:30: Konferencja prasowa Randstad, Monitor Rynku Pracy --10:00

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 11 kwietnia --09:00: PKP PLK podpiszą umowę w ramach Modernizacji linii kolejowej nr 8 --10:00: Konferencja prasowa dotycząca GetBack nt. emisji obligacji --10:30: Konferencja prasowa Randstad, Monitor Rynku Pracy --10:00: Konferencja prasowa Sotheby's nt

Przegląd prasy

restartu poszczególnch obszarów gospodarki i samoregulacje, które mają chronić zdrowie pracowników Dziennik Gazeta Prawna  --Wysyłka pakietów do głosowania w wyborach prezydenckich ma rozpocząć się 4-5 maja, wynika z informacji dziennika  --Kryzys już uderzył w finansce państwa - przez 20

Przegląd prasy

kwietniu --Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 18,9 pkt m/m do -50,8 pkt w IV --4mobility: Pandemia przyczyni się do rozwoju carsharingu --Morawiecki: Chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja --4Mobility rozszerza ofertę o miesięczne pakiety; nie zmienia planów

PKN Orlen: Rynek oleju napędowego w Polsce powiększył się o ok. 30% w 2 lata

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - PKN Orlen szacuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat legalny rynek oleju napędowego (ON) w Polsce powiększył się o ok. 30%, podała spółka. "Wprowadzony przez rząd tzw. pakiet paliwowy miał na celu ograniczenie szarej strefy w branży paliwowej. Pomijając efekt

PKP Intercity wyda ok. 2,5 mld zł na inwestycje w tabor do 2020 r.

wszystkim efekt dynamicznego rozwoju rynku przewozów i konieczności zbudowania przewagi konkurencyjnej wobec innych przewoźników. Wynikająca z IV Pakietu Kolejowego liberalizacja rynku przewozów kolejowych to niewątpliwie wyzwanie, dlatego chcemy walczyć o pasażera nie tylko ceną, ale również komfortem i

Przegląd prasy

tygodni Dziennik Gazeta Prawna --KAS obawia się otwarcia dla ruchu towarowego nowego kolejowego przejścia granicznego z Białorusią ze względu na możliwy wzrost przemytu Puls Biznesu --Nowelizacja ustawy łagodzącej restrykcyjne regulacje dotyczące obrotem ziemią rolną, wprowadzone trzy lata temu

Przegląd prasy

--Warimpex i UBM sfinalizowały sprzedaż hoteli pod Paryżem za ok. 118 mln euro --Enerkon Solar International Inc. zerwał negocjacje dot. finansowania Ursus Bus --UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 7,5% r/r w sierpniu --BIEC: WRP wzrósł o 0,4 pkt m/m we IX, maleją szanse na spadki stopy

Przegląd prasy

;prac nad Pakietem Mobilności --Huawei ocenia, że pandemia opóźni wdrożenie technologii 5G w Europie --Fundacja Polsat przeznacza 2 mln zł na zakup sprzętu dla służby zdrowia --Mercator Medical rozważy powrót do większej produkcji rękawic medycznych --Morawiecki ogłasza ograniczenia liczby

Przegląd informacji ze spółek

. kwotę wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w sprawozdaniu finansowym za III kw. 2019 r., podała spółka. Commerzbank opracował projekt nowej strategii, który zostanie zaprezentowany inwestorom 27 września. Projekt zakłada m.in. sprzedaż większościowego pakietu mBanku, podał Commerzbank

Przegląd prasy

tylko Chiny, ale nawet Niemcy  -- Poprzez utworzenie holdingu kolejowego ministerstwo infrastruktury chce osiągnąć bardziej efektywną współpracę między spółkami i oszczędnośc. Implementacja IV Pakietu Kolejowego jest bardzo zaawansowanej fazie procedowania, mówi wiceminister infrastruktury

Newag planuje 150 mln zł inwestycji w ciągu 5 lat

5 najbliższych lat, poinformował przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz Zbigniew Jakubas. Przy tak dobrych perspektywach rynkowych nie ma, według niego, "żadnej opcji" sprzedaży strategicznego pakietu akcji spółki. "Ten rok był słaby dla obu rodzimych producentów

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 3,8% r/r do 303,6 mln osób w 2017r.

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 3,8% r/r do 303,6 mln podróżnych w 2017 r., osiągając najlepszy wynik od 15 lat, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). W ujęciu pracy przewozowej na kolei również odnotowano wzrost - o ok. 6% do 20,3 mld

ARP bliżej objęcia większościowego pakietu udziałów Przewozów Regionalnych

m.in. wejście w życie zmiany ustawy o Funduszu Kolejowym przedłużającej jego funkcjonowanie do końca 2020 roku. Proces dofinansowania Przewozów Regionalnych i objęcie większościowego pakietu udziałów przez ARP ma się rozpocząć, zgodnie z harmonogramem, jesienią tego roku, podsumowano w informacji

Przegląd informacji ze spółek

zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 390 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Enea dostrzega prawdopodobną konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z dokonaniem przez PGG

Przegląd informacji ze spółek

większościowego pakietu akcji firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, podała spółka.  Agencia Farmacéutica Internacional z siedzibą w Gwatemali poinformowała o rejestracji leku Salmex, opracowanego przez Celon Pharma, na rynkach w Gwatemali oraz Salwadorze pod nazwą handlową Ventiflu Discus

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 77,8 mld zł aktywów inwestycyjnych w 2019 r.

-proc. dynamiką wzrostu (r/r), dzięki sfinansowaniu przez branżę leasingową aktywów o łącznej wartości 22,6 mld zł. "Sektor finansowania pojazdów ciężarowych wciąż pozostaje pod presją zmian prawnych wdrażanych przez Unię Europejską (przepisy o Pakiecie Mobilności oraz o pracownikach

ATC Cargo będzie odpowiedzialne za rozwój grupy WWL w krajach europejskich

możliwości wzrostu skali działania. "Na rynku chińskim pracujemy od wielu lat i potrzebowaliśmy partnera biznesowego. Kilka tygodni temu WWL podjął decyzję o zakupie pakietu akcji ATC Cargo. Od tego momentu rozpoczynamy pozycjonowanie się jako jedna grupa" - wskazał Jadeszko. "Rośniemy od

Przegląd prasy

segmencie produktów i usług IT przychody ze sprzedaży spadną w tym roku o 7,5% --Parlament Europejski domaga się większego budżetu UE i silniejszego związku z praworządnością w pakiecie finansowym Parkiet   --Od marcowego minimum WIG odrobił 40%, ale zdaniem analityków nadal wiele spółek ma

Szerszy wjazd do Europy. Szansa dla nowoczesnych pociągów z Polski

w trakcie produkcji. Ale w przyszłości przeszkody w uzyskaniu dokumentu będą znacznie mniejsze, bo zamawiający będą mogli zamówić pociągi z jednolitą, europejską homologacją. Będzie ona obowiązywać dla wszystkich nowych pojazdów od 2019 r., gdy w życie wejdą przepisy tzw. czwartego pakietu

Netia: Związkowcy z TK Telekom rozpoczęli spór zbiorowy, żądają m.in. podwyżki

reprezentują następujące organizacje: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w TK Telekom, Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Zachodniego Obszaru RP Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Utrzymania PKP oraz

Przegląd prasy

logistyki, zwłaszcza w przypadku akcesoriów sprowadzanych z Azji, co musi przełożyć się na ceny -- Producenci napojów wciąż nie wiedzą, czy zostaną i kiedy obłożeni podatkiem cukrowym Gazeta Wyborcza  -- Za roznoszenie pakietów wyborczych Poczta Polska ma zapłacić pracownikom ekstra premie

ZUE zakończyło buy-back, skupiło 1,5% akcji

połączonej z ZUE S.A. spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., na podstawie pakietu gwarancji socjalnych zawartego w dniu 16 września 2009 r. pomiędzy Związkami Zawodowymi działającymi w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., ZUE S.A. i Przedsiębiorstwem Robót

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

rozwoju Jadwiga Emilewicz, pomoc udzielona przedsiębiorcom w ramach dotychczasowych tarcz sięgnęła już 46 mld zł. W trakcie pierwszego czytania Wiesław Janczyk (PiS) przypomniał, że obecny pakiet dotyczy kilkudziesięciu zmian. "Dzięki dopłatom do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych

Przegląd informacji ze spółek

wersji PC. PKP Cargo oczekuje, że ostatnie miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych i chce utrzymać trend wzrostowy w przewozach, poinformowała spółka. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania przeciwko Getin Noble

Strategia PKP Cargo dot. ekspansji zagr. i innowacji to dobry ruch wg analityków

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Założone w strategii PKP Cargo na lata 2016-2020 cele, w szczególności w zakresie zwiększenia obecności na rynkach zagranicznych (zwłaszcza we Włoszech i w krajach Europy Środkowej) oraz innowacyjnego pakietu usług i kurs w kierunku kompleksowych rozwiązań

Furgalski: Sprzedaż PKP Energetyka w zaproponowanej formule jest mocno ryzykowna

, należy stworzyć grupę infrastrukturalną z dominującą rolą PKP PKL, a inwestorowi zewnętrznemu sprzedać ewentualnie pakiet mniejszościowy. "Prywatyzacja PKP Energetyka w formule przyjętej przez zarząd PKP SA jest mocno ryzykowna, z racji tego, że ciężko jest wskazać podobne rozwiązania w Europie

Przegląd informacji ze spółek

Bank Deposits (Local & Foreign)) Getin Noble Banku (GNB) z B1 do B2 oraz perspektywy tego ratingu z 'pod obserwacją' na negatywną, podał bank.  PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły przetarg na modernizację linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok, w którym konsorcjum

CAF: Nabycie udziałów Solarisa otwiera nam nowe, strategiczne rynki

porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), związane z objęciem pakietu mniejszościowego w firmie Solaris (35%). Transakcja, w myśl porozumienia, zostanie zmaterializowana w ciągu najbliższych tygodni. Firma CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) to hiszpański producent, z ponad stuletnią

Przegłąd informacji ze spółek

na sprzedaż wysokomarżowych badań. Dystrybutor do końca 2024 roku zakupi łącznie 11 100 urządzeń wraz z pakietami badań, podała spółka.  Budimex ma umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km

Przegląd informacji ze spółek

nabycia części mienia Tesco, podał Urząd. Zarówno dla Torpolu, jak i zamawiającego - PKP Polskich Linii Kolejowych - kluczowe w obecnej sytuacji pandemii jest utrzymanie ciągłości prac modernizacyjnych na kolei w Polsce, ocenił prezes spółki Grzegorz Grabowski. Grupa R22 prowadzi normalną działalność

Przegląd prasy

Europejskiej; Ich zatrudnianie w tamtejszych firmach umożliwiła ustawa o napływie fachowej siły roboczej (Fachkräfteeinwanderungsgesetz), która weszła w życie 1 marca Gazeta Wyborcza --Od stycznia 2021 r. w całej UE wchodzi w życie pakiet e-commerce - od każdej przesyłki np. z AliExpress będzie

Słabszy rok OT Logistic, ale zysk jest. Czas na nową strategię

2015 były już widoczne w raportach kwartalnych publikowanych przez giełdową spółkę. Negatywny wpływ na wyniki grupy miał też konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy i związane z tym czasowe ograniczenie przepływu ładunków drogą kolejową. Na mniejsze obroty w segmencie innych przewozów i usług

MIiR i PFR chcą zwiększyć dostępność finansowania dla projektów PPP

Samorządowych (FIS) w spółki użyteczności publicznej. Dodatkowo w ciągu ostatniego roku w ramach 'Pakietu dla Miast Średnich' DIS przeprowadził analizy 120 jednostek samorządu terytorialnego w celu identyfikacji ich potrzeb rozwojowych i dostępnych źródeł finansowania. Ma więc on gruntowną wiedzę na temat

Przegląd informacji ze spółek

2016 w wysokości 419 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na zysk zatrzymany, podano uchwałach walnego zgromadzenia. Konsorcjum firm Budimex (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman podpisało umowę na wykonanie prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odc

EBOR zamierza nabyć pakiet akcji PKP Energetyka o wartości ok. 210 mln zł

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zamierza nabyć pakiet akcji PKP Energetyka o wartości ok. 210 mln zł, podały PKP w komunikacie dotyczącym Białej Księgi prywatyzacji PKP Energetyka. "Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza nabyć pakiet akcji

Przegląd informacji ze spółek

pakietów gwarancyjnych, podało Atende. Wartość podpisanej umowy wynosi 13,21 mln zł brutto. Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

ściągalności długów gospodarstw domowych" - powiedział prezes Michał Konieczny, cytowany w komunikacie. "Aktualnie koncentrujemy się na rozwijaniu naszego biznesu w oparciu o rynek krajowy i myślimy o jego konsolidacji. Jesteśmy w trakcie rozmów związanych z przejęciem większościowego pakietu

Przegląd prasy

do większej aktywności przy przygotowaniach do wdrożenia technologii 5G Parkiet --Borowski z Credit Agricole: Ceny energii dla gosp. domowych wzrosną z początkiem 2020 r. o 4%, co nie wpłynie mocno na inflację CPI --PKN Orlen: Konsolidacja rynku przewozów kolejowych w ramach synergii Orlenu z

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

z Lewiatanem oraz #TrzymajSięZdrowo sieć aktywnie promuje odpowiedzialne zachowania wśród swoich klientów. Inicjatywy mają na celu zachęcenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, pozostawania w domu, jak też promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.    Allegro przedłuża pakiet

Przegląd prasy

na Android --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju --Grupa Azoty: Kowenanty dopuszczają dług netto/EBITDA do 3,5x w l. 2021-2022 --ME optymistyczne co do limitu emisji CO2 w pakiecie zimowym --HealthUp rozpoczyna komercjalizację AioCare w Polsce, chce wyjść za granicę --NBP

Newag ma umowę na 12 EZT dla Kolei Mazowieckich za 209 mln zł netto

trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 48 miesięcy od daty dostawy każdego pojazdu oraz dostarczeniem pakietu pozderzeniowego (naprawczego) i przeszkoleniem pracowników zamawiającego" - głosi komunikat. Spółka zobowiązana dostarczyć pojazdy do dnia 30 listopada 2015 r., podano

Przegląd informacji ze spółek

. (lider), Strabag Rail GmbH, Strabag Általános Építő Kft., Strabag Rail a.s., ZUE i Budimex, warta 266,5 mln zł brutto, została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przegląd informacji ze spółek

64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę, podała Enea. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. ZUE chciałoby osiągać ok. 1 mld przychodów rocznie z prac na kolei w Polsce w najbardziej intensywnych latach w okresie tzw. Wielkiej

OT Logistics zostanie zaproszone do negocjacji ws. nabycia portu Luka Bar

zakładowego spółki oraz przy spełnieniu określonych warunków przeniesienie uprawnień zarządczych w spółce z możliwością pozyskania dodatkowego pakietu akcji w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Luka Bar lub sprzedaży kolejnych akcji po cenie za jedną akcję równej cenie za akcję nabywane w ramach

Polak na urlopie. Niezadowoleni turyści coraz częściej składają skargi na wakacyjne usługi

rękę. Ale - jak się okazuje - nie na pozbycie się wszystkich powodów do narzekań. Urlopowicze nad Bałtykiem w pakiecie ze słoneczną pogodą dostali bowiem plagę sinic. Z tego powodu w lipcu zamknięto wiele nadmorskich kąpielisk. Nie lepiej mieli wczasowicze pod Tatrami, gdzie z kolei po ulewnych

Przegląd informacji ze spółek

spółką Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów umowę na produkcję i dostawę tubingów na potrzeby inwestycji "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska / Łódź Żabieniec", podał Pekabex. Wartość umowy odpowiada ok. 15% przychodów grupy wg

Przegląd prasy

się pogorszenia wyników finansowych w stosunku do poziomów zanotowanych w I kwartale 2017 roku, poinformowała spółka. Zysk EBITDA może być niższy o około 20% a znormalizowany skonsolidowany zysk o około 25%, podano także. --GetBack zakończył prace i analizy dotyczące nabycia większościowego pakietu

Protest zbiorowy w PKP Cargo to próba użycia kampanii wyborczej wg ekspertów

pracy, w którym są zawarte przywileje tak jak m.in. nagrody, dodatki itd." - przekonuje Rydzkowski. Związki z PKP Cargo być może są zaniepokojenie sytuacją w innej kolejowej spółce - Przewozy Regionalne, gdzie pracownicy mogą spodziewać się redukcji i zmian. Rydzkowski wskazuje jednak, że to

Przegląd informacji ze spółek

stanowiących prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków położonych w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67, poinformowała spółka. Przedmiotem umowy są działki o łącznej powierzchni 0,8450 ha, cena za nieruchomości wyniesie 20,5 mln zł netto, podano także. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP

MIB: Poczta Polska i PKP zaoferują nieruchomości w ramach 'Mieszkanie Plus'

infrastruktury logistycznej. To istotny element dla realizacji naszej strategii rozwoju" - powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, cytowany w komunikacie. Prezes PKP Krzysztof Mamiński zwrócił uwagę, że PKP odeszła od krótkowzrocznej polityki polegającej na wyprzedaży kolejowego majątku

Przegląd informacji ze spółek

) oraz jego niemiecka spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu w sprawie przyznania derogacji dla Nord Stream 2 od stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego UE, podała spółka.  ZUE liczy, że osiągnie porozumienie z PKP Polskimi Liniami

Rewolucja w nadzorze nad państwowymi spółkami

. Dopiero niedawno rozpoczął się proces sprzedaży większościowego pakietu akcji PKP Cargo (50 proc. plus jedna akcja), ale odłożona w czasie została sprzedaż PKP Intercity z powodu słabej sytuacji finansowej. Eksperci chwalą zamysł, by to resort skarbu odpowiadał za całość państwowych spółek

PKP Cargo nadal rozmawia nt. zapowiadanych przejęć m.in. Grupy AWT

zainteresowani ofertą PKP Cargo. "Lider kolejowych przewozów towarowych w Polsce nadal prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Grupy AWT, największego prywatnego przewoźnika kolejowego w Czechach, który świadczy usługi także na Słowacji i Węgrzech oraz w Polsce, Słowenii, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i