pakietu azoty

Grupa Azoty: Kowenanty dopuszczają dług netto/EBITDA do 3,5x w l. 2021-2022

oraz ING Banku Śląskiego. Podpisana dziś umowa to część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Azoty. 25 stycznia 2018 roku Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową

EBOR sprzedał 2,9% akcji Grupy Azoty z dyskontem do ceny 69,52 zł

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał 50% swojego pakietu akcji Grupy Azoty, który stanowi 2,9% całkowitej liczby walorów spółki, poinformował bank. Transakcja została przeprowadzona w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book

Grupa Azoty ma umowę z konsorcjum banków na 1,5 mld zł kredytu

Grupy Azoty do 2020 r." - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, umowa kredytu odnawialnego stanowi część pakietu finansowania długoterminowego w łącznej kwocie 2,2 mld zł. "Grupa Azoty jest w trakcie finalizacji negocjacji dokumentacji kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dla

ZCh Police zdecydowały o odpisie na 37,18 mln zł na aktywa AFRIG

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny

Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w AFRIG

wartości aktywów, jakimi są złoża fosforytów ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym emitenta oraz sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Azoty Police, wycenionych w związku z nabyciem przez Grupę Azoty Police pakietu kontrolnego akcji w spółce African Investment Group S.A. w Dakarze, w sposób następujący

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowali przedstawiciele zarządu. Alior ocenia, że obecny poziom rezerw na tzw. małe TSUE jest adekwatny. Enter Air zawarł z Boeingiem pakiet umów, w ramach którego rozlicza odszkodowanie za straty poniesione w wyniku uziemienia samolotów Boeing 737-8 Max oraz przesuwa dostawę czterech wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) miała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 56,4 mln zł wyniku EBITDA w II kw. 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał z Agencją Rozwoju Regionalnego z

Grupa Azoty ma kredyty z EBI i EBOR łącznie na 700 mln zł

są częścią pakietu finansowania w wysokości 2,2 mld zł na rzecz realizacji strategii Grupy Azoty do roku 2020. Pozostałą część finansowania stanowi kredyt o wartości 1,5 mld zł uzyskany przez spółkę od konsorcjum banków w ramach umowy podpisanej w kwietniu br. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w

ZCh Police: African Ivestment Group złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - African Investment Group - spółka zależna Zakładów Chemicznych Police - złożyło wniosek o upadłość w sądzie gospodarczym w Dakarze, poinformowały Police.  "Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" dalej: informuje, że w dniu 29

Przegląd prasy

- zachorowania obawia się 35,3% --Rosja proponuje światowym graczom zrezesetowanie relacji, twierdząc, że nadszedł czas globalnego porozumienia i rezygnacji ze wszystkich sankcji gospodarczych -- Inwestorzy boją się ciężkiej recesji, coraz więcej państw sięga po fiskalne pakiety stymulacyjne Parkiet

Spółka Energi zaoferowała 360 MW w przetargu na redukcję mocy

. Grupę Azoty i złożyła ofertę redukcji 340 negawatów w pakiecie letnim, oraz 360 negawatów w pakiecie zimowym, podano także. "Zagregowanie tak dużej mocy było możliwe dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas najwięksi przemysłowi odbiorcy. Mamy nadzieję, że nasza oferta spełni oczekiwania

ZCh Police zawarły aneks do ugody z DGG Eco w związku z niewypłacalnością AFRIG

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podpisała aneks do porozumienia z DGG Eco w związku z niewypłacalnością African Investment Group S.A. (AFRIG), wydłużający m.in. terminy spłaty zobowiązań wobec spółki z 31 grudnia 2022 na koniec 2023 r. i

ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie

KNF nałożyła 800 tys. zł kary na spółkę Acronu w zw. z akcjami Grupy Azoty

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła 800 tys. zł kary na Norica Holding s.a.r.l. - spółkę powiązaną z rosyjskim koncernem Acron - za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji Grupy Azoty, podała Komisja

Przegląd prasy

sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy --Grupa Azoty jest otwarta na współpracę biznesową z Acronem --Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r/r, import wzrósł o 4,3% w IX --NBP: Saldo na rachunku C/A to +171

PZU oczekuje bardzo dobrych wyników z działalności inwestycyjnej w 2017 r. 

wyniku, podczas gdy w 2016 r. było to ponad 200 mln zł ujemnego wyniku. Chcemy unikać sytuacji, gdy strategiczne pozycje akcyjne wpływają tak znacząco na wynik inwestycyjny" - powiedział Surówka.  Wynik na działalności inwestycyjnej PZU z wyłączeniem pakietu akcji Grupy Azoty wyniósł 1 454

Przegląd informacji ze spółek

wzrost cen innych grup towarów oraz poziomu dochodów w Polsce, uważa prezes P4 Jean-Marc Harion. Po sprzedaży części swoich pakietów w Play Communications, główni akcjonariusze spółki - Kenbourne i Tollerton - nie planują obecnie podobnych decyzji i pozostają zaangażowani w działania operatora

Przegląd informacji ze spółek

Azoty spodziewa się utrzymania w II półroczu solidnej marży w segmencie agro i lepszych wyników w segmencie chemicznym r/r, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pawła Łapińskiego. Grupa Azoty zakłada, że wydanie polecenia do rozpoczęcia realizacji projektu Polimery Police odbędzie się na początku grudnia

Emilewicz o wrogich przejęciach: "Polska gospodarka nie jest na sprzedaż"

Emilewicz o wrogich przejęciach: "Polska gospodarka nie jest na sprzedaż"

, paliwowego, chemicznego, zbrojeniowego, wydobywczego i telekomunikacyjnego. Na tej liście są firmy takie jak: Orlen, KGHM, Grupa Azoty czy Tauron. Zasady ich przejęć regulują ustawy o kontroli niektórych inwestycji i zasadach zarządzania mieniem państwowym. Bezpieczeństwo państwa zdefiniowane na nowo

Przegląd informacji ze spółek

podwrocławskiej Sobótce, podała spółka. PDH Polska - spółka celowa Grupy Azoty powołana do realizacji projektu "Polimery Police" - zmieniła 8 października br. nazwę na Grupa Azoty Polyolefins, podała Grupa Azoty. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Rafako Ebus zaprezentowały prototyp autobusu

Przegląd prasy

niezłych' wyników za II kw. 2020 r. --Skinwallet może zadebiutować na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia --Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Adamczyk: Przyjęty przez PE Pakiet Mobilności szkodliwy dla klimatu i transportu --FDA: Podgrzewany tytoń jest

Azoty przejmą Pogoń? Prezes: To najlepszy z możliwych partnerów

Grupa Azoty myśli o zakupie większościowego pakietu akcji piłkarskiej Pogoni. - Traktujemy to jak biznes. Nasze działania nie mają nic wspólnego z CSR [Corporate Social Responsibility, czyli ze społeczną odpowiedzialnością biznesu] czy innymi rodzajami działalności pozabiznesowej. Promujemy siebie

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała spółka.  Wing - węgierska

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Torpol widzi szanse na osiągniecie w całym 2019 r. przychodów zbliżonych do ubiegłorocznych i rentowności sprzedaży brutto na poziomie 5%, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Grupa Azoty i Grupa Lotos potwierdziły, że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowadzonych

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police. Elemental Holding zawarł list intencyjny

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. Biomed-Lublin ma umowę z Ministerstwem Zdrowia na dostawy szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w łącznej ilości 100 000 ampułek z

Przegląd informacji ze spółek

Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości, która podpisała przedwstępną umowę zakupu pakietu większościowego Echo Investment, zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze "Strategią rentownego wzrostu" ogłoszoną w 2016 r., podało Echo. Jednocześnie podkreśliło, że

PZU chce, by wynik z inwestycji rósł i był bardziej przewidywalny

. Grupa odnotowała też pozytywny efekt w związku z wyższą wyceną pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych.  "Nie sądzę, by udało się teraz te kwartały mnożyć pod względem wyniku, ale w dalszym ciągu liczymy, że zwroty z inwestycji będą dobre" - podkreślił prezes. 

Przegląd informacji ze spółek

Miedź może wnioskować o zawieszenie pobierania od spółki podatku od wydobycia niektórych kopalin, tzw. podatku miedziowego, jeśli mocno odczuje sytuację kryzysową związaną z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Marcin Chludziński. Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 6 201 383 akcji spółki Grupa

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia na dzień 25 lipca 2019 r., podał Vistal. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o przekazaniu akcjonariuszom dodatkowej informacji uzupełniającej, uzasadniającej budowę bloku energetycznego w oparciu o węgiel, podała spółka. Zarząd Mostostalu

Przegląd informacji ze spółek

Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 62,12 % certyfikatów inwestycyjnych, dokonał transakcji sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji Invia.cz, a.s (984 566 akcji) na rzecz

Kalendarium ISBnews

parlamentarnych zespołów ds. energii odnawialnej i pakietu zimowego  --15:00: Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa    CZWARTEK, 10 maja --09:00: Konferencja Alior Banku nt. wyników  --10:00: Konferencja Action nt. wyników    --10:00: Konferencja

Przegląd prasy

--W tarczy antykryzysowej nie będzie preferencji podatkowych dla firm. Będzie zaś zwolnienie z ZUS dla zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych ISBnews --MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB --Prezes GUS: Zwolnienie mikrofim z odprowadzania składek to

Przegląd prasy

nowego podmiotu, integratora rynku usług pasażerskich --Właściciele Multimedia Polska Ygal Ozechov i Tomasz Ulatowski rozmawiają o sprzedaży spółki z Advent International wg gazety ISBnews --MCI sprzedał cały pakiet akcji Invia za 55,94 mln euro na rzecz Rockaway Travel --Akcjonariusze LW

Przegląd informacji ze spółek

Bumech odnotował 2,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jakub Kocjan zrezygnował z funkcji członka zarządu Polnordu, podała spółka. Grupa Azoty, Grupa Azoty

Przegląd informacji ze spółek

USD podała spółka. Spółka celowa Marvipol Development podpisała z Panattoni Development Europe pakiet dokumentów - m.in. umowę deweloperską - dotyczących realizacji i finansowania projektu, polegającego na budowie magazynu w okolicy Warszawy, podała spółka. Grupa Azoty podpisała umowę ramową

Przegląd informacji ze spółek

. Bowim zakłada, że w drugiej połowie roku osiągnie wolumen sprzedaży na poziomie co najmniej takim, jak w pierwszym półroczu i liczy, że poziom cen na rynku się ustabilizuje, poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. Asseco Poland pokaże zysk z transakcji sprzedaży pakietu Formula Systems oraz

Przegląd prasy

Rembelszczyzna-Mory ma ostateczną decyzję środowiskową --Rainbow Tours podwyższy kapitał White Olive w ramach inwestycji z PFR --MI: Polska zaproponowała zmiany w Pakiecie Mobilności I --PUT Intercor złożyło najtańszą ofertę na odc. S7 w małopolskim za 752,9 mln zł --Inpro otrzymało pozwolenie na

Zysk netto PZU spadł r/r do 1947 mln zł w 2016 r.

zł. Osiągnięty zysk netto w wysokości 1 947 mln zł pozostawał pod wpływem wyższych odszkodowań w ubezpieczeniach rolnych z pierwszego półrocza oraz przeceny pakietu akcji Grupy Azoty, w pełni ujętej w wyniku finansowym. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na porównywalność danych finansowych

Przegląd prasy

. danych --Symmetrical Labs otrzymało 25 mln zł na rozwój usługi symmetrical.ai --Możliwa korekta spadkowa na rynku ropy naftowej --Fundusz inwestycyjny Deutsche Telekom zainwestował 2 mln euro w RemoteMyApp --Santander BP wprowadził pakiet e-usług dla mikro i małych firm --QubicGames rozpoczął

Przegląd prasy

. 2020 r. --Morawiecki: Ponad 30 mld euro netto dla Polski z nowego pakietu KE --Trans Polonia miała 0,86 mln zł straty netto, 7,94 mln zł zysku EBITDA w I kw. --Ciech miał 39,68 mln zł zysku netto, 63,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,12% na zamknięciu w środę

Przegląd informacji ze spółek

deweloper jest w trakcie procedury dopuszczenia akcji do obrotu na rynku New Connect i liczy, że w ciągu kilku najbliższych tygodni trafi do grona notowanych spółek.  Grupa Azoty przewiduje, że jej capex w tym roku będzie nieco wyższy niż za 2017 r. i będzie sukcesywnie rósł do 2022 r., poinformował

Zysk netto ZCh Police po korekcie błędu wyniósł 32,95 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Sprawozdanie finansowe za 2015 r. Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG), podała spółka. Po korekcie błędu skonsolidowany zysk netto przypadający

Przegląd informacji ze spółek

paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, podał Urząd. PS24 - firma, której pakiet 40% udziałów należy do notowanej na NewConnect spółki inwestycyjnej Merit Invest - podjęła decyzję o debiucie na rynku NewConnect pod marką Parkett Service, co może mieć miejsce jeszcze w 2018

Przegląd prasy

go dotychczasowy wiceprezes Dariusz Wieloch Gazeta Wyborcza --ZUS prognozuje, że na wypłaty emerytur w latach 2020-2024 zabraknie mu w optymistycznym scenariuszu 211 mld zł ISBnews --Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę --Biomed-Lublin ma umowę z MZ

Przegląd prasy

wybrana przez Bogdankę --Elektrobudowa zakończy budowę instatalcji metatezy dla PKN Orlen w kwietniu --Unipetrol ograniczy o 50% emisję tlenków azotu i tlenków siarki w Litvinovie --IMS rekomenduje wypłatę 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok --IMS miał szacunkowo 9,3 mln zł zysku netto

PGNiG sprzedało o 0,53 mld m3 gazu więcej r/r w okresie styczeń-wrzesień

m3 gazu więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku" - powiedział Woźniak podczas V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, cytowany w komunikacie. Wskazał też, że dzięki temu PGNiG zahamowało spadek udziału w rynku. Poza kontraktami z nowymi partnerami, w tym m.in. z Grupą Azoty, PGNiG

Orlen Południe zbuduje instalację glikolu propylenowego nakładem ok. 200 mln zł

azotu o 32% oraz pyłów o 87%. W jej ramach powstaną między innymi nowe kotły gazowe, które zastąpią istniejący kocioł węglowy. W efekcie, wsad surowcowy produkujący parę technologiczną i energię elektryczną elektrociepłowni, bazujący dotychczas na węglu (98%) i domieszce oleju opałowego, zostanie

Przegląd prasy

w ofercie sezonu letniego wzrosła o 7,8% r/r --MFPR: Organizacje nienastawione na zysk mogą otrzymać do 20 mln zł --MFPR: Fundusze UE wesprą projekt firmy Astronika, która opracuje Astro-Moduły --Grupa Azoty użyczyła 40 samochodów służbowych do walki z epidemią --RE zwiększyła zobowiązania

Przegląd informacji ze spółek

Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2016 r. w kwocie 98 042 000 zł, tj. 6,58 zł na jedną akcję, podała spółka. Marcin Halicki, Henryk Jaremka i Konrad Kowalczuk zostali powołani przez radę nadzorczą Brastera na nową trzyletnią kadencję w zarządzie, poinformowała spółka. Grupa Azoty

Przegląd prasy

niczego by nie ryzykował, dając firmom wsparcie, które pozwoli im utrzymać w hibernacji moce wytwórcze Dziennik Gazeta Prawna --Kubisiak z PIE: Proces rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy jest opóźniony wobec decyzji firm o zwolnieniach --Prezes Grupy Azoty: Realizacja projektu Polimery Police

Przegląd informacji ze spółek

podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez Orphee udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese z siedzibą w Mediolanie, podała spółka. Galeria Młociny, centrum handlowo-rozrywkowe realizowane przez EPP i Echo Investment w Warszawie, zostanie otwarte 23 maja br., podało Echo

Przegląd prasy

--Credit Suisse: Biorąc pod uwagę zapowiedziany w USA pakiet stymulacji fiskalnej, oceniamy, że ryzyko skrajnie negatywnego scenariusza gospodarczego znacznie się zmniejszyło Gazeta Wyborcza --Koronawirus wygnał kierowców z salonów nowych aut i przerzedził ruch w serwisach ISBnews --PKN Orlen

Przegląd informacji ze spółek

związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C, podała komisja. Grupa Azoty potrzebuje dodatkowych analiz do podjęcia decyzji o pozostaniu bądź wycofaniu się z pozyskania fosforytów Senegalu

Przegląd informacji ze spółek

Sygnity zawarło z Pocztą Polską umowę na sprzedaż i dostawę oprogramowania standardowego wraz z bezterminowymi licencjami, jak również praw do aktualizacji oprogramowania standardowego, subskrypcji licencji oprogramowania standardowego, standardowych usług hostowanych oraz standardowych pakietów

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Walne zgromadzenie spółki zależnej Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - PDH Polska podjęło uchwały dotyczące rozszerzenia realizowanej w Policach inwestycji o instalację polipropylenową i podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska, poinformowały spółki. Grupa

Przegląd prasy

na Android --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju --Grupa Azoty: Kowenanty dopuszczają dług netto/EBITDA do 3,5x w l. 2021-2022 --ME optymistyczne co do limitu emisji CO2 w pakiecie zimowym --HealthUp rozpoczyna komercjalizację AioCare w Polsce, chce wyjść za granicę --NBP

Tauron: Zaawansowanie projektu Jaworzno przekroczyło 33%

prawie 30% oraz w zakresie tlenków siarki i azotu o ponad 50%. W ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie spełniał rygory emisyjne wynikające z konkluzji BAT. Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule

Przegląd prasy

wiceprezes Jacek Rożek. --Bowim zakłada, że w drugiej połowie roku osiągnie wolumen sprzedaży na poziomie co najmniej takim, jak w pierwszym półroczu i liczy, że poziom cen na rynku się ustabilizuje, poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. --Asseco Poland pokaże zysk z transakcji sprzedaży pakietu

Przegląd informacji ze spółek

siecią RAN obu operatorów, podał T-Mobile Polska. Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2019 r. w wysokości 628,7 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, podał bank. Santander Bank Polska przygotował pakiet e-usług dla mikro i małych firm. W bankowości internetowej

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Sieci Energetyczne (PSE), podała Energa. Firma pozyskała do współpracy m.in. Grupę Azoty i złożyła ofertę redukcji 340 negawatów w pakiecie letnim, oraz 360 negawatów w pakiecie zimowym, podano także. Akcjonariusze OEX zdecydują 14 maja o przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej, obejmującej nie

Przegląd informacji ze spółek

rachunków osobistych w innych bankach, podał bank. To kolejne wdrożenie, po uproszczonym procesie kredytowym, które wykorzystuje możliwości otwartej bankowości. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zarekomendowały akcjonariuszom przeznaczenie 104,18 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę

Przegląd prasy

nawozy i stała kontrola kosztów mają pomóc ZA Chorzów - należącym do Grupy Azoty Puławy - wyjść z kłopotów Puls Biznesu --Asseco Poland i Oracle Corporation podpisały porozumienie, w wyniku którego aplikacje Asseco dla sektora utilities będą sprzedawane w chmurze Oracle zarówno w Polsce, jak i za

Przegląd prasy

temu --Analitycy spodziewają się, że Fitch w piątek nie zmieni ratingu Polski i jego perspektyw, ale wypowie się nt. wpływu pakietu PiS na sytuację finansów publicznych Puls Biznesu --PARP: Tylko 28% hotelarzy, touroperatorów i właścicieli restauracji ma strategię -- UKNF chce, by wzrost

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Wykorzystując elementy sztucznej inteligencji oraz big data, pozwoli przewidywać reakcje konsumentów i przygotowywać scenariusze ich obsługi już na etapie przedsprzedażowym. Źródło: spółka PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Grupa Azoty: Uruchomiła sklep internetowy, podała spółka. Ułatwi on zapoznanie się z ofertą i

"Rz": Walka o polską chemię

bowiem przedstawić więcej niż jedną aplikację. Według wczorajszej wyceny giełdowej wystawiony na sprzedaż pakiet akcji Azotów Tarnów wart jest prawie 370 milionów złotych, natomiast oferowane akcje Ciechu nieco ponad 400 milionów złotych. ZAK, czyli dawniej Zakłady Azotowe Kędzierzyn nie jest notowany na

Przegląd prasy

Grupy Azoty może kosztować około 1,45 mld zł - szacuje DM BDM Dziennik Gazeta Prawna --W poniedziałek wszystko wskazywało na to, że prezydencki minister Krzysztof Szczerski raczej nie wejdzie do rządu; do ostatniej chwili ważyły się losy Antoniego Macierewicza wg gazety --Grupa Lotos może przejąć

Przegląd prasy

pakietu wyborczego PiS na 30-40 mld zł rocznie --Grupa Azoty planuje zlecić prace badawczo-rozwojowe dot. zastosowania grafenu w jednym z produktów niszowych Parkiet --Zastrzeżenia UOKiK dot. przejęcia Cinema 3D przez Multikino mogą być szansą dla Heliosa w kwestii kolejnych kin w Warszawie wg

Przegląd informacji ze spółek

, podała giełda. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z realizowanym projektem PDH zostały ustalone warunki handlowe dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność, w których stronami są spółka zależna od PDH Polska oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, poinformowała spółka. Warunki

Przegląd prasy

Qumaka z Euvic poprzez objęcie większościowego pakietu akcji Qumaka przez wspólników Euvic, poinformowała spółka. --Vivid Games odnotował 6,52 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Grupa Azoty spodziewa się, nowa instalacja do

Przypisany zysk netto PZU to 2,91 mld zł w 2017, zysk netto ogółem: 4,23 mld zł

konsolidacji Pekao, a także lepszy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW (w szczególności wyższa wycena pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych) oraz pozyskanie wysokomarżowych ekspozycji do portfela długu korporacyjnego

Przegląd prasy

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Emilewicz: Projekt zgazowania węgla rozważany przez Grupę Azoty i Tauron jest kosztowny, ale może być obiecujący --CBRE: Miejsce na kolejne galerie handlowe jest jeszcze w

Przegląd informacji ze spółek

większościowego pakietu udziałów w spółce "Handlowo - Przemysłowa Grupa West Ost Union" z siedzibą w Mińsku, Białoruś, podała spółka. Łączna cena sprzedawanych udziałów wynosi 6,39 mln USD. Grupa Azoty zamknęła transakcję nabycia 25 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat

Przegląd informacji ze spółek

odnotowała 64,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 89,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group - (AFRIG) - podjęła decyzję o utworzeniu

Przegląd informacji ze spółek

portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza ponad 60 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa, podała też spółka.  T-Bull osiągnął niemal 316 mln pobrań swoich aplikacji, podała spółka. W ubiegłym miesiącu deweloperowi

Przegląd informacji ze spółek

intencyjny dotyczący warunków udostępnienia gruntu pod budowę elektrociepłowni w Czechach, podał Orlen. Większościowy akcjonariusz Huckleberry Games rozpoczął z polskim inwestorem finansowym negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, podała spółka. Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie

Przegląd prasy

szacunkowo 15 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r. --Rząd przyjął Pakiet MŚP z prawie 50 uproszczeniami dla przedsiębiorców --Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 28,5 mld zł deficytu --Comarch liczy na wzrost sprzedaży systemów ERP o 15-17% r/r w 2018 r. --WEI i ZPP proponują podatek przychodowy

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Na każdą akcję spółki będzie przypadała kwota 0,78 zł dywidendy. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 31,5 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., wynoszącego 63,98 mln zł, co oznacza

Przegląd prasy

; ISBnews --Konsalnet: Dzięki Seris będziemy liderem najnowocześniejszych rozwiązań w branży --Bank Pekao planuje zwolnienia grupowe maks. 950 pracowników do 31 X br. --MI liczy, że prace nad pakietem mobilności nie zakończą się w tej kadencji PE --Indeks WIG20 spadł o 0,79% na zamknięciu w czwartek

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową, podała Grupa Azoty. Całkowita wartość

Przegląd informacji ze spółek

pakietu kontrolnego malezyjskiej spółki, która planuje rozpoczęcie działania w zakresie zbierania i przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz płytek drukowanych, podała spółka. Mostostal Zabrze odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

PGNiG zwiększyło sprzedaż gazu o 6% r/r w 2016, do największych klientów - o 10%

komunikacie.  Spółka-matka PGNiG dzięki wprowadzaniu programów rabatowych oraz rynkowych mechanizmów zakupu w 2016 r. zawarła kilka strategicznych nowych umów średnio- i długoterminowych. Znalazły się wśród nich m.in. kontrakty z takimi kluczowymi klientami jak Grupa Azoty, Polska Grupa Energetyczna

Przegląd informacji ze spółek

nadzorczej oraz wykonywania czynności prezesa oraz członka zarządu, poinformowała spółka. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh Police) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 39,75 mln zł z zysku za 2017 r., co oznacza dywidendę w wysokości

W Policach propylen, w Senegalu fosforyty. Chemiczna spółka zainwestuje 2,5 mld zł

struktur Grupy Azoty w 2011 r. pozwoliło na całkowite wyjście z kryzysu. Zachodniopomorska spółka zawsze cierpiała z powodu niezdywersyfikowanej produkcji. Wprawdzie produkuje się tutaj biel tytanową, ale stanowi ona raptem ok. 10 proc. w strukturze przychodów. W marcu spółka poinformowała, że w ciągu

Przegląd informacji ze spółek

światowych sieci hotelarskich", której wybór nastąpi w późniejszym terminie, podał Port. Grupa Azoty Police podpisała dziś umowę z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych (INSC) dzięki której w najbliższych latach zwiększy i zoptymalizuje jego produkcję. Jest to odpowiedź Grupy Azoty na światowy deficyt

Przegląd prasy

konsultowało w resorcie energii, którą ofertę na Połaniec mogą wybrać wg gazety Parkiet --Do końca listopada może wyjaśnić się, czy PZU i PFR przejmą od UniCredit pakiet kontrolny w Pekao, a Alior przy wsparciu PZU odkupi od Austriaków część Raiffeisen Banku Polska Dziennik Gazeta Prawna --Aż 14

Przegląd informacji ze spółek

Asseco Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji oraz ogłosiło wezwanie na 100% akcji spółki po 6,01 zł za sztukę, podały firmy. Skarbiec Holding zdecydował o przeprowadzeniu dodatkowych działań, związanych z

Polska chemia to kura znosząca złote jaja. Skąd takie zyski?

700 proc. Miliarderzy chcą polską chemię Obie państwowe spółki chemiczne miały w tym roku zostać przejęte. Pakiet kontrolny Zakładów Azotowych Puławy chciał odkupić Michał Sołowow. Z kolei na Azoty Tarnów ostrzył sobie zęby rosyjski miliarder Wiaczesław Kantor. W maju należący do niego Acron

Przegląd prasy

powinni mieć opcję wyjścia z PPK --E-sport w Polsce ogląda 2,8-3,5 mln ludzi, czyli niemal co dziesiąty Polak; liczba fanów rośnie w dwucyfrowym tempie --GPW dostała zaproszenie do udziału w przetargu na pakiet kontrolny głównej giełdy izraelskiej w Tel Awiwie (TASE) wg gazety Parkiet --Borys z

Przegląd informacji ze spółek

31 marca 2018 roku wysokości 11,33 mln zł, co daje 0,44 zł na akcję, podała spółka.  Rada nadzorcza PDH Polska z Grupy Azoty pozytywnie zaopiniowała wybór licencji na technologię produkcji polipropylenu dla projektu Polimery Police. Najlepszą ofertę przedstawił Grace Technologies, Inc

Przegląd prasy

instrumentów finansowych wyemitowanych przez spółkę, podał urząd. --Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły dwa portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza ponad 60 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa, podała też

Przegląd informacji ze spółek

wybrała na nie Pawła Olechnowicza, obecnego prezesa spółki, podała Grupa Lotos. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy nie będą szukać partnera branżowego do projektu Elektrownia Puławy, prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania finansowania, poinformowali przedstawiciele spółki i firmy doradczej PwC

Przegląd prasy

wynik, od kiedy jest taka pozycja w kasie państwa, i dowód, że inwestycje publiczne jeszcze kuleją --Po wprowadzeniu przepisów ograniczających nielegalny handel tzw. pakietu paliwowego liczba koncesji na prowadzenie działalności w tej branży zmalała o niemal 1300. Ubyło też stacji --Resort finansów chce

Przegląd prasy

Rozwoju (PFR) pakietu akcji Grupy Azoty, znajdującego się w rękach Acronu Dziennik Gazeta Prawna --W2015 r. przywilej autorski uzyskało 456 tys. podatników na łączną kwotę 5 mld zł --Do piątku wnioski o ustalenie prawa do emerytury złożyło ponad 196,7 tys. ubezpieczonych Puls Biznesu --Getin

Przegląd prasy

mln zł na produkcje w Polsce w tym roku; platforma nc+ uruchomi także serwis z wideo niezależny od jej pakietów Parkiet --JSW może zbyć lub zlikwidować kopalnię Krupiński i ruch Jas-Mos wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Gdyby w kasie państwa zabrakło wpływów z dywidend , utrzymanie deficytu

Przegląd informacji ze spółek

nowotworów krwi i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zapowiedział prezes spółki Maciej Wieczorek. Orange Polska będzie rozpoznawała całość przychodów z pakietów TV zakupionych przez klientów IPTV, podała spółka. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę finansową na Multimedia

Przegląd prasy

wzrosły o 21,6% do 235,59 mln zł. --Przewodniczący rady nadzorczej GetBack Kenneth William Maynard, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej oraz wykonywania czynności prezesa oraz członka zarządu, poinformowała spółka. --Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh