pakietowej akcje

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

akcji oferowanych o wartości co najmniej 75 000 zł (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i  zadeklaruje zakup część pakietu akcji oferowanych po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie plasowania, podano także.  "Strony umowy plasowania ustaliły, że cena za jedną akcję

Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

; b. transakcji zawartych na rynku regulowanym; c. zawierania transakcji pakietowych; d. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, podano także. Według informacji spółki, akcje nabyte w ramach programu mogą zostać przeznaczone do: umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w inny sposób

Prezes BAH sprzedał 25% akcji BAH, po transakcji ma 46,01% udziału w kapitale

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę, podała

Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 1 035 zł za sztukę

, którzy złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem akcji własnych, z uwzględnieniem postanowień uchwały o odsprzedaży akcji własnych, na 100 000" - czytamy także w komunikacie. Zarząd spółki zamierza dokonać sprzedaży akcji własnych 15 maja 2018 r. w formie transakcji pakietowych w ramach rynku

Atal zaczął budowę w Dreźnie, liczy na 20-22% marży brutto

scenariusz uważa sprzedaż pakietową lokali po zakończeniu realizacji. "W pierwszych dniach listopada rozpoczęliśmy budowę I etapu inwestycji w Dreźnie. Zakładamy 20-22% rentowności. Planujemy tu inny typ sprzedaży, prawdopodobnie po zakończeniu inwestycji. W Niemczech mieszkania kupują często fundusze

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

poinformował raportem bieżącym z 4 sierpnia, że od kwietnia br. spółka Taleja zmniejszyła udział w Krezusie do 30,9817% udziałów w głosach na WZ wobec 51,1855% udziałów przed tym terminem w wyniku transakcji sprzedaży akcji w transakcji pakietowej oraz kilku transakcjach na GPW.  "Powyższa

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. "Dziękujemy akcjonariuszom za zrobienie kolejnego kroku

Część zarządu Scope Fluidics weźmie udział w ABB organizowanym przez Total FIZ

zamierza sprzedać w ramach ABB część posiadanego przez siebie pakietu akcji akcjonariuszom Scope Fluidics określonym powyżej pod warunkiem, że: (i) dany uprawniony akcjonariusz podejmie decyzję o nabyciu pakietu akcji o wartości co najmniej 75.000 złotych (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. "Libet od początku był dla

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o przeznaczeniu do 18 mln zł na buy-back

pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania [...]. 3. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 5% kapitału zakładowego spółki tj. 143 985,36 zł. 4. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji do czasu wyczerpania się kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel

OT Logistics złożył ofertę w przetargu ponad 11,75% akcji Luka Rijeka

formalna złożonej oferty i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji oferty bądź jej odrzucenia. W przypadku akceptacji oferty spółki sprzedaż akcji nastąpi w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, która zostanie rozliczona w dniu 7 września 2017 roku, podano

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa 

sprzedaży akcji w transakcji pakietowej oraz kilku transakcjach na GPW. Spółka wskazała, że informacja przekazywana jest z opóźnieniem z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa przez zarząd spółki Taleja Sp. z o.o. i została 'przekazana niezwłocznie po dostrzeżeniu błędu i uzyskaniu niezbędnych

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

chce sprzedać posiadany pakiet akcji XTB w trybie ABB. W środę przeprowadzono transakcje pakietowe w cenie 6 zł za akcję. "W czasach tak dużej dynamiki na rynkach finansowych, domy maklerskie muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem. Historia pokazała, że zaniedbania w tym obszarze mogę się skończyć

MCI.EuroVentures sprzedał pakiet akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł

;Fundusz z Grupy MCI zrealizował częściowe wyjście ze spółki Index, lidera rynku IT w Turcji. Za pakiet ok. 7% akcji uzyskał 36,2 mln zł. Po transakcji nadal pozostaje drugim największym inwestorem giełdowej spółki" - czytamy w komunikacie. W ramach transakcji pakietowych fundusz sprzedał inwestorom

Open Finance również będzie sprzedawać akcje LC Corp

transakcji pakietowych po cenie sprzedaży nie niższej niż 2,05 zł za jedną akcję" - czytamy także. Na dzień sporządzenia raportu Open Finance posiada 8 971 099 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp, co stanowi 2% w kapitale zakładowym oraz 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym.  Open Finance

Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka została zaakceptowana

o akceptacji oferty emitenta" - czytamy w komunikacie. Skuteczne nabycie akcji nastąpi 7 września 2017 r. poprzez rozliczenie w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, podano także. OT Logistics jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka od 2015 roku

Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

akcji Kopex zostało zrealizowane w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej w dniu 26 czerwca 2017r., z terminem realizacji następnego dnia roboczego, tj. 27 czerwca 2017 r. oraz ze względu na małą wartość jednego z pakietów, w formie umowy cywilnoprawnej" - czytamy w komunikacie. Nabycie

G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

. W przeprowadzonych w dniach 7-8 lutego br. transakcjach pakietowych około 20 podmiotów zakupiło 6,25% akcji Alumetalu po cenie 61 zł za walor (łącznie 58,6 mln zł). Grzegorz Stulgis, już po przeprowadzonych transakcjach, kontroluje obecnie 33,22% akcji Alumetalu, pozostając największym

PGNiG ogłosiło ofertę skupu do 92,76 mln akcji własnych od 29 sierpnia

transakcji pakietowych: 6 września 2016 r. - przewidywany dzień przeniesienia akcji nabywanych na spółkę poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji nabywanych w drodze transakcji pakietowych: 7 września 2016 r. Wczoraj spółka podała, że jej akcjonariusze zdecydowali

Murapol nabył 32,99% akcji Skarbiec Holding za 75,23 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol. "Spółka nabyła w ramach transakcji pakietowej [...] 2 251 152 akcje w kapitale zakładowym spółki Skarbiec Holding

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 24 V o skupie akcji do kwoty 250 mln zł

, transakcji pakietowych, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub poza rynkiem regulowanym" - czytamy w projekcie uchwały. Przekazanie wypracowanego zysku spółki na poczet skupu akcji własnych w celu ich umorzenia stanowić może korzystny sposób jego dystrybucji, pozwalając jednocześnie na

PGNiG zdecydowało o nabyciu 37,1 mln akcji własnych po 5 zł sztuka

poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych 10 listopada. Przewidywany dzień przeniesienia akcji oraz rozliczenia transakcji nabycia to 14 listopada. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. PGNiG jest obecne na

Mabion dostał ok. 175 mln zł z pożyczki od akcjonariusza po zbyciu akcji spółki

. "Sprzedaż akcji istniejących nastąpi poprzez przeprowadzenie transakcji pakietowych na GPW, co planowane jest na 23 marca 2018 r., a przewidywane rozliczenie tych transakcji i zamknięcie oferty prywatnej planowane jest na 27 marca 2018" - czytamy dalej. Spółka zamierza wykorzystać środki

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

pierwszeństwo w objęciu akcji serii L.  "Zgodnie ze standardami rynkowymi zarząd proponuje, aby cena minimalna emisji akcji była nie niższa niż średnia cena akcji ważona wolumenem obrotu z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego walne zgromadzenie. Jednocześnie zarząd

Prezes Marvipolu sprzedał 4,66% akcji spółki, liczy na wzrost płynności i wyceny

wyceny. Książek Holding sprzedał w transakcji pakietowej 1 936 tys. akcji Marvipolu. Cena sprzedaży wyniosła 8,5 zł za akcję i była o 22% wyższa od średniego kursu akcji z ostatnich 3 miesięcy, podano w komunikacie. "Zdecydowałem się na sprzedaż akcji Marvipolu po cenie niższej od mojej

OT Logistics zyskała realny wpływ na działalność operacyjną portu Luka Rijeka

; - powiedział prezes Zbigniew Nowik, cytowany w komunikacie. Nadal pozostaje aktualny nasz cel zwiększenia zaangażowania w kapitale chorwackiej spółki do poziomu 50% +1 akcja, podkreślił.  OT Logistics 7 września objęła 11,75% akcji Luka Rijeka d.d. w drodze transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie

Link4: Polisy komunikacyjne dostępne we wszystkich placówkach PKO BP

ubezpieczyciela, a AC u innego. "To nowość na polskim rynku, bo w standardowym procesie zakupowym polisy pakietowe kupuje się u tego samego ubezpieczyciela. Tu klienci mogą dowolnie łączyć te produkty pomiędzy towarzystwami, ale trzeba pamiętać, że zakres ochrony różni się od tego, który jest dostępny w

Sygnity rozpoczyna program skupu akcji własnych o max. wartości 6,24 mln zł

nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na GPW. Dopuszcza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych, podano również. Na początku kwietnia akcjonariusze Sygnity zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,237 mln zł w celu nabycia akcji własnych, których łączna wartość

Prokom sprzedał 5,73 mln akcji Biotonu, środki przeznaczy na spłatę zobowiązań

Warszawa, 06.08.2015 (ISBnews) -  Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań

Przegląd informacji ze spółek

zaoferuje możliwość założenia samego rachunku bieżącego, podał bank.  Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie

Prezes BAH: Popyt na akcje w ABB potwierdził atrakcyjność inwestycyjną spółki

sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding, stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę. Po transakcji Książek posiada wraz z podmiotami zależnymi 19 117 760 akcji BAH, stanowiących 46,01% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do tyluż głosów na

Przegląd informacji ze spółek

730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka.  Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln zł, nie ujęte w wyniku III kw. Spółka zakłada możliwość ich ograniczenia lub całkowitej

PKO BP i PGNiG mają umowę o strategicznej współpracy w bankowości transakcyjnej

Detaliczny (PGNiG OD) m.in. w zakresie detalicznych płatności za gaz, a także nowej usługi oferowanej przez spółkę, czyli pakietowej sprzedaży energii elektrycznej. "Bardzo się cieszymy, że nasi klienci zyskali dodatkową zachętę żeby korzystać z gazu i żeby opłacać rachunki w pełnej wysokości"

Tar Heel Capital zrealizował częściowe wyjście z inwestycji w LiveChat Software

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału zakładowego. Akcje kupili polscy inwestorzy instytucjonalni, którzy w procesie budowy przyspieszonej książki popytu

Książek o inwestycji w Synektik: Branża medyczna ma ogromny potencjał wzrostu

.  transakcji pakietowych, na podstawie których nabył 2 229 056 akcji Synektika, stanowiących 26,13% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na WZA.  Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku

GPW obniża opłaty dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych

bezterminowej promocji, którą zostaną objęte wszystkie zlecenia maklerskie realizowane podczas sesji oraz w transakcjach pakietowych na akcje, PDA i ETF. Najbardziej znacząca obniżka dotyczyć będzie zleceń małych, a więc zleceń składanych m.in. przez inwestorów detalicznych oraz poprzez DMA, podano również

Przegląd prasy

procedowaniu art. 7 unijnego traktatu i formalne wysłuchanie Polski 26 czerwca --MCI Management nie planuje wycofania MCI Capital z obrotu na GPW --Hieronim Ruta sprzedał w transakcji pakietowej prawie wszystkie posiadane akcje Cyfrowego Polsatu Parkiet --Grupa Azoty przeprowadza konsolidację

Przegląd informacji ze spółek

transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. Gra Cherrypick Games pt. "Crime Stories" trafi do fazy soft-launch w lutym br., podała spółka. W styczniu "Crime Stories" została wydana na jednym rynku w 

mDM: i2 Development zdecydowanie poprawi wyniki w l. 2018-2019

rozliczy ok. 500 lokali oraz ukończy i sprzeda biurowiec Wielka 27. "Półtora roku od debiutu na warszawskim parkiecie kurs akcji i2 Development znajduje się 25% poniżej ceny emisyjnej. Przecena jest o tyle zaskakująca, że w 2017 r. sprzedaż mieszkań dewelopera wzrosła o niemal 100% r/r oraz 200

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

wyniosła około 481 mln zł, a zbycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowych. Podmiotami nabywającymi akcje było konsorcjum instytucji rynku finansowego: Altus TFI, Quercus TFI, OFE PZU oraz NN PTE. "Sprzedaż większościowego pakietu akcji przez Leszka Czarneckiego to już trzecia transakcja na

Ursus sprzedał Bioenergia Invest za 22 mln zł, skupi się na podstawowym biznesie

pakietowe zrealizowane narastająco przez Ursusa, obecna cena zbycia na jedną akcję w wysokości 2 zł jest powyżej średniej ceny zakupu akcji Bioenergii przez Ursusa z ostatnich lat. Cała kwota zostanie zapłacona w 20 równych ratach po 1 101 800 zł każda i począwszy od drugiej będzie powiększona o odsetki w

PZU, PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao od UniCredit za 10,6 mld zł

czasowym" - czytamy w komunikacie. W ramach zamknięcia transakcji PZU i PFR złożyły zlecenia kupna akcji Banku Pekao w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej z terminem realizacji tego samego dnia roboczego, tj. 7 czerwca 2017 r., a UniCredit złożył analogiczne zlecenia sprzedaży. "W

Przegląd prasy

osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Parkiet --Prezes i2 Development: Biorąc pod uwagę, że w 2017 r. niemal podwoiliśmy sprzedaż dzięki transakcjom pakietowym, utrzymanie w 2018 r. sprzedaży na poziomie 800 mieszkań uznamy za dobry wynik --PKN Orlen wkrótce wybierze firmę

Kurs PZU lekko w dół. Bank UBS wycenia je na 395 zł

w trakcie sesji giełdowych. Ale nie będzie mógł w ten sposób pozbyć się pakietu stanowiącego więcej niż 2 proc. wszystkich akcji spółki w ciągu następujących po sobie 12 miesiącach. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs. Skarb

Prospekt PZU złożony w Komisji Nadzoru Finansowego

pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu akcji w transakcjach pakietowych lub wskazania, komu mają być sprzedane.

Wirtualna Polska przejmie Enovatis - właściciela m.in. wakacji.pl za 83,6 mln zł

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Wirtualna Polska przejmuje spółkę Enovatis - właściciela portali turystycznych wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcje przejmowanej firmy wynosi łącznie ponad 83,56 mln zł. "19 grudnia 2015 roku w wyniku

Przegląd informacji ze spółek

o umorzenie tego postępowania, podała spółka. Accor, posiadający 52,7% akcji Orbisu, skorzystał z przysługującego mu prawa opcji wykupu hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge (z datą realizacji wykupu 31 maja 2017 r.), które zostanie wykonane przez spółkę w 99,92% zależną od Orbisu - Accor-Pannonia

Portfel kredytów i pożyczek PKO BP wzrósł o 2,8 mld zł w I-III kw. br.

kwartału 2016 roku wyniósł 6,2%, co oznacza spadek o 0,7 pkt proc. r/r, dzięki poprawie jakości kredytów gospodarczych i konsumpcyjnych, przy konsekwentnie prowadzonej polityce pakietowych sprzedaży wierzytelności trudnych. Koszt ryzyka wyniósł 0,7% na koniec września wobec 0,8% rok wcześniej w efekcie

Strategia Atenda zakłada nacisk na usługi abonamentowe oraz przejęcia

dają podstawę do rozszerzenia działalności grupy na rynki zagraniczne" - wskazała też spółka. Obszary działania strategicznego to: integracja z dużą wartością dodaną, telekomunikacja mobilna - sieci pakietowe, outsourcing teleinformatyczny, cyberbezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna - systemy

Innova Capital wycofał się z Libetu, sprzedając ok. 30% akcji menedżerom spółki

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Innova Capital sprzedał pozostałe posiadane akcje poprzez transakcje pakietowe na GPW, zamykając tym samym pełne wyjście z inwestycji w Libet, podała spółka. Nabywcami byli menedżerowie spółki. Libet zadebiutował na GPW 28 kwietnia 2011 roku. Wówczas Innova

1,4 mln osób odebrało Kartę Dużej Rodziny

szerszego dostępu do ogólnopolskiej oferty kulturalnej i sportowej, dzięki pakietowi zniżek. 3+Rządowe wsparcie przeznaczone jest dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą z niej korzystać

Przegląd informacji ze spółek

zarządu Pekaes, cena 14,15 zł za jedną akcję zaproponowaną w wezwaniu KH Logistyka (KHLK) oraz PEK II SCSp do zapisywania się na sprzedaż akcji Pekaes, mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki. Zapisy będą przyjmowane od 9 września do 10 października br. przez

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

następujących po sobie 12 miesięcy. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu akcji w transakcjach pakietowych lub wskazania, komu mają być sprzedane.

Przegląd prasy

niewielkie dywidendy --Tchórzewski: Decyzje o 2 dużych elektrowniach węglowych na przełomie 2016/2017 --Pekaes: Cena 14,15 zł za jedną akcję odpowiada wartości godziwej spółki --Tchórzewski: Podnoszenie wartości nominalnej akcji możliwe w kolejnych spółkach --Marvipol sprzedał 46 mieszkań i lokali

Debiut PZU odbędzie się. Eureko rezygnuje z weta

stanowiącego więcej niż 2 proc. wszystkich akcji spółki w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu akcji w transakcjach pakietowych lub

Przegląd prasy

obecnych na polskim rynku komórkowym nie został zaproszony do udziału w transakcji, w ramach której Play może zmienić właściciela wg nieoficjalnych informacji Parkiet --Jerzy Mazgaj sprzedał część akcji Vistuli Dziennik Gazeta Prawna --Katowicki Holding Węglowy sprzedał 490 ton węgla przez internet

Przegląd informacji ze spółek

tytule egzekucyjnym mogą zostać zniwelowane bardzo szkodliwym zniesieniem obowiązku meldunkowego. Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału zakładowego. Akcje kupili polscy inwestorzy instytucjonalni

Przegląd prasy

pakietowi zimowemu --GDDKiA przesunęła termin na składanie ofert w przetargu na e-myto do 31 stycznia z 20 stycznia Puls Biznesu --Grant Thornton: 38% dużych i średnich firm planuje podwyżki płac, żadna z nich nie zapowiada obniżek ISBnews --Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 19,17 mld zł na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Nowy członek zarządu Polkomtela od 2010 roku związany z Asseco Poland., gdzie aktualnie pełni funkcję dyrektora pionu telekomunikacji i mediów. Nadal będzie pełnił funkcję w informatycznej firmie. Źródło: PB Play: Wzrost cen w pre-paid dla użytkowników, którzy nie aktywują oferty pakietowej

Przegląd informacji ze spółek

porównaniu do I kw. br.,  podała spółka. Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań

Przegląd informacji ze spółek

mln euro oraz teren w czeskim Brnie o wielkości 22,5 ha, podała spółka. Innova Capital sprzedał pozostałe posiadane akcje poprzez transakcje pakietowe na GPW, zamykając tym samym pełne wyjście z inwestycji w Libet, podała spółka. Nabywcami byli menedżerowie spółki.

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

października z obrotu giełdowego akcje spółki, podała giełda.    Źródło: ISBnews P4: Grecki udziałowiec operatora sieci Play ma planować sprzedaż swoich udziałów.   Źródło: TMT Finance 11 bit studios: W transakcjach pakietowych krajowe instytucje finansowe nabyły łącznie 119 tys

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

; Źródło: ISBnews TIM: Kupił 2 499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%, podał TIM. Rozliczenie transakcji nastąpi 20 września br. Źródło: ISBnews XTPL: Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w

Wieści ze spółek

We wtorkowych transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 8,09 proc. akcji Unimilu. Sprzedawano je za 19 zł. Strony transakcji są nieznane. Rada nadzorcza Elektrimu-Kable powierzyła obowiązki prezesa zarządu członkowi rady nadzorczej Tuomo Hatakka i powołała na stanowisko wiceprezesa

Wieści ze spółek giełdowych

akcji Banku Komunalnego po 17,5 zł za każdą. Zapisy przyjmowane będą od 27 września do 4 grudnia. W transakcjach pakietowych sprzedano 47,9 proc. akcji Skotanu. Większość z nich kupił Mirosław Karkosik od NFI Jupiter. Cena emisyjna akcji serii D Wandaleksu wyniesie 3,5 zł. Publiczna subskrypcja

Nowy system monitorowania żeglugi

  System będzie on także w pełni zintegrowany z funkcjami pomocniczymi, w tym m.in. centrum zarządzania kryzysowego, aby ułatwić prowadzenie akcji ratunkowych. Nowy krajowy system bezpieczeństwa morskiego będzie się składał ze zintegrowanej sieci sensorów morskich oraz

Ponad jedna czwarta akcji BOŚ zmieniła właściciela

W poniedziałek na warszawskiej giełdzie sprzedano 27,49 proc. akcji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Wszystko wskazuje na to, że kupił je od Kredyt Banku szwedzki Skandinaviska Enskilda Banken W poniedziałek na warszawskiej giełdzie w transakcjach pakietowych sprzedano 27,49 proc. akcji Banku

Emeryci kupili kopalnię. Takiej prywatyzacji jeszcze w III RP nie było

transakcji domy maklerskie otworzyły tzw. książkę popytu, czyli - upraszczając - zaczęły zbierać zamówienia. Wcześniej ustalono, że akcje kupią otwarte fundusze emerytalne. Zgłosiły się wszystkie działające w Polsce - w sumie 14. Po dwóch i pół godziny księga popytu była gotowa. Sama transakcja została

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dofinansowania i realizację wewnętrznych projektów, ekspansję zagraniczną - sprzedaż produktów i zwiększenie skali biznesu. Źródło: ISBnews   LiveChat: Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału

Green: Kryzys w USA skończy się w przyszłym roku

Leszek Baj: Co musi się wydarzyć, żeby można było powiedzieć: mamy koniec światowego kryzysu finansowego? Stuart Green, główny ekonomista banku HSBC na świecie: W krótkim czasie powinno się zdarzyć kilka rzeczy. Po pierwsze, rynki akcji powinny się uspokoić. Po drugie, banki na amerykańskim rynku

Czas na scalenie

, jak i pakietowe. Akcje spółek zakwalifikowanych do Strefy Niższej Płynności notowane będą w systemie jednolitym (fixing) oraz nie będą uwzględniane przy ustalaniu składu indeksów giełdowych. Jednocześnie spółki spełniające kryteria kwalifikacji do Strefy NP będą mogły podjąć działania w ramach tzw

1884. sesja giełdy

z krajowej makroekonomii, są już wliczone w ceny akcji, więc te nie powinny już dalej spadać. Poza tym opublikowane wczoraj kolejne dane makroekonomiczne, tym razem dotyczące bezrobocia i handlu zagranicznego, nie były już tak katastrofalne jak niedawne dane inflacyjne. Cieszy zwłaszcza

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

również gamę rozwiązań konwergentnych i rozwiązań pakietowych, łączących różnego typu usługi dostępowe, data center i usługi w chmurze dla firm różniej wielkości, a także pakiety nowe taryfy mobilnego dostępu do internetu" - podsumował prezes. Źródło: ISBnews   Qumak: Uznaje decyzję

NC+ obniża ceny pakietów. Abonamenty w dół o 20 zł

zł. Dotąd Mediabox+ był dostępny tylko dla abonentów najdroższych pakietów, tych zawierających dostęp do Canal+, i to z ceną aktywacji 199 zł i z opłatą miesięczną 10 zł. Akcją promocyjną nie jest objęty pakiet Canal+ Gold. Nowa oferta dotyczy umów na rok i jest skierowana do nowych abonentów