pakiet unijnej

Kowalski: IMWG może przedstawić PKP analizy dot. strategii i unijnego IV pakietu

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej (IMWG) bierze udział w konsultowaniu zmian legislacyjnych wynikających z przygotowywanej nowej strategii PKP S.A., m.in. w związku z unijnym IV pakietem kolejowym, który ma zostać uchwalony jesienią. Wnioski z tych

Plan Junckera podbije inwestycje w całym naszym regionie

przyciągnąć prywatnych inwestorów, będzie miał do dyspozycji 21 mld euro w formie gwarancji z unijnego budżetu i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W opinii austriackich ekspertów z Erste Group nasz region ma szansę otrzymać największą część tzw. pakietu Junckera. - Państwa Europy Środkowo-Wschodniej

Średnie zarobki w Unii dogonimy dopiero za 30 lat? Kosiniak-Kamysz: Zrobimy to szybciej

Średnie zarobki w Unii dogonimy dopiero za 30 lat? Kosiniak-Kamysz: Zrobimy to szybciej

procent rocznie, to według moich wyliczeń przeciętnego Europejczyka dogonimy w 2044 roku - szacuje prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w rozmowie z portalem. Unijne pieniądze do kieszeni pracowników? - Zrobimy to szybciej - stwierdził w Poranku Radia TOK FM Władysław Kosiniak

Jak Unia bankom pomoże

7 października, na tydzień przed posiedzeniem Rady Europejskiej, Ecofin - czyli posiedzenie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej - przyjął projekt dokumentu określający ogólne zasady, na jakich ma być udzielana pomoc zagrożonym bankom. Zdecydował m.in., że: interwencje powinny być czasowe,

Komisja Europejska: Bankowcy, dorzućcie się więcej do Grecji

dociążenia banków mocno żąda opinia publiczna, forsują teraz znacznie większy wkład banków w pakiet ratunkowy dla Aten. I nawet długo sprzeciwiający się temu Francuzi zaczęli wczoraj sygnalizować gotowość do kompromisu. W Komisji Europejskiej trwają już kalkulacje nowych zasad włączenia się banków w

Europejski wyścig z czasem, aby uratować Grecję

Greków. Jest bowiem jasne, że obecny pakiet 110 mld euro nie wystarcza. Czwartkowa deklaracja szczytu na temat Grecji zapowiada, że "główne parametry" nowego planu będą ustalone w pierwszej połowie lipca. Zdaniem unijnych ekspertów Grecy będą potrzebować dodatkowych ok. 90 mld euro (do 2014 r

Grecja nie chce pieniędzy od Unii Europejskiej

Rozmowy zaczną się w poniedziałek i potrwają dwa dni. W ciągu weekendu media donosiły, że ministrowie finansów zdecydują o uruchomieniu pomocy finansowej dla Grecji. Zaprzeczają temu przedstawiciele greckiego rządu. - To gadanie [o pomocy finansowej - red] to tylko gadanie - powiedział minister fina

Poprawianie unijnego prawa

Każdego dnia unijne instytucje dokonują zmian w prawie, z czego większość z nich dotyczy przedsiębiorców. Czasami przedsiębiorcy są zapraszani do konsultacji tych zmian. Ostatnio - w sprawie pakietu dyrektyw regulujących produkcję substancji chemicznych W konsultacjach prowadzonych głównie za

Plan wicepremiera Kołodki, a przepisy UE

Znaczna część "pakietu Kołodki" to nic innego, jak pomoc publiczna. Ze względu na unijne przepisy, sięgnięcie po nią będzie znacznie trudniejsze, niż to rząd sugeruje. A w wariancie pesymistycznym - część tej pomocy może zostać obcięta. Przez Komisję Europejską... Ministerstwo

UE i USA zawarły porozumienie ws. pakietu obniżek ceł

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Unia Europejska zawarła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie pakietu obniżek ceł, które mają przyczynić się do zwiększenia wzajemnej wymiany towarowej, poinformowała Komisja Europejska. Zaznaczono, że ma to być początek procesu obniżek. "To

Rząd przyjął projekt noweli o transporcie kolejowym w zakresie notyfikacji

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, dot. wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego, podało Centrum Informacyjne Rządu

MFiPR ma pakiet rekomendacji dla realizujących projekty finansowane przez EFS

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło kolejny pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), podał resort

MI: Polska zaproponowała zmiany w Pakiecie Mobilności I

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Polska zaproponowała wprowadzenie zmian w tworzonych właśnie unijnych przepisach, dotyczących funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego (tzw. Pakiet Mobilności I), poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Pakiet ten był przedmiotem rozmów

Jarosińska-Jedynak: Dopłaty do pensji ze środków UE objęły 577 tys. miejsc pracy

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Dopłatami do wynagrodzeń ze środków unijnych, na które przeznaczono 2,6 mld zł ze środków objęto 577 tys. miejsc pracy, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. "Wspólnie z marszałkami województw wypracowaliśmy

Projekt nowelizacji prawa bankowego dot. wymogów kapitałowych - po konsultacjach

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych, dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, a także upoważnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do odwołania przedstawicieli władz tych instytucji, gdyby nie spełniały wymogów

MFiPR wprowadziło ułatwienia w kredycie technologicznym w zw. z koronawirusem

, podał resort. Ułatwienia mają być częścią rządowego pakietu antykryzysowego. "Najważniejsze zmiany, z których skorzystają firmy, to m.in. zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej - teraz będzie to nawet więcej niż 6 mln zł, czy rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu wydatków

MFPR: Będziemy zabiegać o wydłużenie kwalifikowalności wydatków poza 2023 r.

Jarosińska-Jedynak w odpowiedzi na interpelację poselską. Przypomniała, że od początku pandemii Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zaproponowało pakiet rozwiązań dot. usprawnienia realizacji projektów oraz przepływów finansowych związanych z inwestowaniem funduszy UE (jak np. możliwość

Parlament Europejski poparł Pakiet Mobilności dot. zasad delegowania kierowców

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) poparł reformę unijnego sektora transportu drogowego, zwaną też Pakietem Mobilności, zmieniającą zasady delegowania kierowców, wprowadzającą nowe ograniczenia dot. czasu kierowania pojazdem, miejsca odpoczynku kierowcy oraz przepisów

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa

. Wśród inicjatyw unijnych podjętych w ostatnim czasie, a gdzie prace legislacyjne są już mocno zaawansowane, na szczególną uwagę zasługują te dotyczące zwiększenia elastyczności wykorzystania budżetu UE. To jeden z elementów pakietu przedstawionego przez Komisję Europejską 2 kwietnia br., który wprowadza

KE proponuje wprowadzenie środków ochronnych dla sektora rolno-spożywczego

elastyczność w opracowywaniu programów wsparcia, poinformowała Komisja. Proponowany pakiet obejmuje środki na dopłaty do prywatnego składowania produktów w sektorze mleczarskim i mięsnym, ograniczenie przepisów dotyczących konkurencji czy uelastycznienie programów, dotyczących wspierania programów

MFPR i MRPiPS uruchamia 500 mln zł na szybką pomoc dla instytucji opieki 

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) włączyło do Funduszowego Pakietu Antywirusowego zestaw działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej

Tarcza antykryzysowa będzie warta ok. 212 mld zł, projekty ustaw w tym tygodniu

. Zdementował też informacje, jakoby UE przekazała dodatkowe środki na walkę z koronawirusem, podczas gdy jedynie dokonała ona przesunięć w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. "Środki unijne to nie są żadne nowe środki" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że pakiet wprowadzony zostanie "

KE przekaże 232 mln euro na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa

wyjścia niż przygotować się na wszystkich poziomach. Nasz nowy pakiet będzie wspierał Światową Organizację Zdrowia (WHO), by zapewnić finansowanie krajów o słabiej funkcjonujących systemach opieki zdrowotnej, by nie pozostały w tyle. Naszym celem jest powstrzymanie epidemii na poziomie globalnym"

Musimy działać wspólnie. Oto 10 postulatów, których wdrożenie pomoże uchronić nas przed kryzysem

rzadko jest źródłem ognisk pandemicznych. Przezwyciężenie zagrożeń wymaga jednak mobilizacji i współpracy wszystkich zainteresowanych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.  Gospodarce i przedsiębiorstwom pomoże – czytamy w apelu - przygotowanie pakietów pomocowych dla

Lewiatan: Beneficjenci programów UE poważnie odczują skutki koronawirusa

 Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Beneficjenci projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ciągu najbliższych tygodni poważnie odczują skutki związane z koronawirusem, ostrzega Konferencja Lewiatan. W związku z tym, w przypadku przedłużania się i nasilania negatywnych skutków epidemii

MFPR: Blisko 13,4 mld zł na walkę z koronawirusem z funduszy unijnych

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Blisko 13,4 mld zł ze środków unijnych zostało przeznaczonych na walkę z koronwirusem w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. "Funduszowy Pakiet Antywirusowy to 13,4

ME optymistyczne co do limitu emisji CO2 w pakiecie zimowym

kontrakty mocowe. Komisja Europejska poprzez nowy pakiet regulacji klimatyczno energetycznych ogłoszony 30 listopada 2016 roku (tzw. "Pakiet zimowy") zaproponowała sposób wdrożenia ustaleń Szczytu Rady UE z października 2015 roku dotyczącego unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok

MFPR: Termin naboru projektów na aplikacje na otwartych danych wydłużony do 30VI

Funduszy i Polityki Regionalnej.  'Wydłużenie terminów trwających naborów w konkursach unijnych jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Nasz zestaw zaleceń skutecznie wspomaga realizację inwestycji współfinansowanych z UE"- powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej

Forum Energii i Lewiatan: 'Impuls energii dla Polski' da 580 mld zł inwestycji

w komunikacie. Pakiet przewiduje zwiększenie wykorzystania państwowych środków publicznych oraz funduszy unijnych w 12 obszarach. Część z nich, m.in. termomodernizacja budynków, niskoemisyjny transport oraz modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej, wymaga zwiększenia poziomu inwestycji

MIR chce do inwestować 10% środków unijnych w rozwój małych miast

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Głównym założeniem przygotowywanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) "Pakietu dla małych miast" jest zainwestowanie do 10% środków przeznaczonych dla Polski w przyszłym budżecie unijnym w rozwój małych miast, podał resort. "Małe

Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

stronie dochodowej i wydatkowej, aby utrzymać wpływ pakietu wyborczego w granicach krajowych reguł fiskalnych, ponieważ polskie władze nadal respektują krajowe i unijne zasady fiskalne" - czytamy w komunikacie. Agencja podkreśla, że w 2018 r. deficyt fiskalny spadł do najniższego poziomu w historii

MFPR uruchomi w VI nowy instrument dot. finansowania kapitału obrot. na 3 mld zł

na czerwiec, a pomoc przedsiębiorcom ma być udzielana do końca 2020 roku. "Funduszowy Pakiet Antywirusowy, który uzupełnia rządową tarczę antykryzysową, to nasza odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kolejnym rozwiązaniem

Unijne przepisy mogą pokrzyżować plany Gazpromu

gazociągu nie będzie podlegać unijnym przepisom tzw. trzeciego pakietu energetycznego, które mają przeciwdziałać monopolom w energetyce. Zgodnie z przepisami "trzeciego pakietu" firmy handlujące gazem, tak jak E.ON i jego zachodni partnerzy, nie mogą bezpośrednio zarządzać gazociągami, by nie

MFPR: Zniesiono wymóg innowacyjności w skali kraju w kredycie na innowacje tech.

przedsiębiorców. Są one bez wątpienia najbardziej zagrożone skutkami gospodarczymi pandemii i to właśnie z myślą o nich wspólnie z BGK zaprojektowaliśmy zmiany, które ułatwią dostęp do bezzwrotnego finansowania działalności przedsiębiorstwa z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Funduszowy Pakiet Antywirusowy

UE: Rada poparła inicjatywę SURE, szacowaną na 100 mld euro

finansować przeciwdziałanie bezrobociu i utracie dochodów oraz działania prozdrowotne" - powiedział chorwacki wicepremier i minister finansów Zdravko Marić, cytowany w komunikacie. Dzięki instrumentowi państwa członkowskie będą mogły zwracać się o unijną pomoc finansową na pokrycie krajowych wydatków

KE zatwierdziła dopłaty do składowania produktów i rekompensaty dla rolników

. "Kryzys dotknął mocno niektóre rynki rolne i żywnościowe. Jestem jednak pewien, że przyjęcie tych środków zapewni realne wsparcie, wyśle odpowiedni sygnał do rynków i wkrótce zapewni stabilność. Ten pakiet i wcześniejsze środki wsparcia pokazują, że Komisja jest gotowa i będzie działać tak, jak

MFPR: KE zgodziła się na kolejny program pomocowy dla firm, z budżetem 3 mld zł

sposób nieuprawniony" - dodała Jarosińska-Jedynak. Rozporządzenie wprowadza nowe, antykryzysowe zasady inwestowania pieniędzy unijnych i jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Gdy wejdzie w życie, możliwe będzie: - udzielanie pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej (to wsparcie

Grant Thornton: Samorządy przekierowały na walkę z pandemią ok. 1,8 mld zł

wydatkowania w ramach RPO, podano. "Tak jak szybko rozprzestrzenia się koronawirus, tak szybko samorządy podjęły działania, aby uruchomić środki unijne na pomoc zarówno w bezpośredniej walce z wirusem (poprzez wsparcie szpitali), jak i spodziewanymi skutkami epidemii (pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw

Jeszcze o formie dokumentów przesyłanych w elektronicznym przetargu

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych otrzymałam zeskanowane i połączone razem w jednym pliku PDF: ofertę, formularz cenowy i JEDZ.Cały plik jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy takie przesłanie oferty jest poprawne? Czy może wykonawca powinien każdy

Adamczyk: Przyjęty przez PE Pakiet Mobilności szkodliwy dla klimatu i transportu

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Przyjęty bez poprawek przez Parlament Europejski (PE) Pakiet Mobilności jest szkodliwy dla klimatu, transportu i odbudowy gospodarki Unii Europejskiej (UE) po okresie pandemii, ocenia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Parlament poparł zmiany dotyczące

BGK przeznaczy na pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców kolejne 500 mln zł

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeznaczy na pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój kolejne 500 mln zł ze środków unijnych przekazanych przez minister funduszy i polityki regionalnej, podał bank. To drugie zwiększenie kwoty przeznaczonej na te

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID – 19. Jednym z obszarów, które mają ulec odformalizowaniu w celu ułatwienia działalności przedsiębiorców (szczególnie z sektora

BGK wdrożył nowe gwarancje de minimis, co da 20 mld zł dodatk. akcji kredytowej

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wdrożył gwarancje de minimis z pakietu pomocowego dla MŚP, a dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej, podał bank. "Bank Gospodarstwa Krajowego odgrywa dużą rolę w rozwiązaniach

Glapiński: Proponowany przez rząd bodziec fiskalny nie jest ryzykowny

może okazać się wyższy niż w ub. roku, ale nie wzrośnie on na tyle, by Polska przekroczyła limit wyznaczony w ramach unijnych kryteriów konwergencji (tj. 3% PKB). Fitch Ratings podał wcześniej, że nowy pakiet fiskalny, ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przesuwa nastawienie w polityce

BGK uruchomił nabór wniosków o premię technolog. na korzystniejszych zasadach

kredycie na innowacje technologiczne z unijnego Programu Inteligentny Rozwój są częścią funduszowego pakietu antywirusowego i tarczy antykryzysowej, podkreślono także. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi

Limanowa i Nowy Sącz mają umowy z PFR na inwestycje samorządowe

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Limanowa i Nowy Sącz podpisały umowy na inwestycje samorządowe w ramach "Pakietu dla średnich miast". Są to pierwsze dwie umowy w ramach programu Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS), zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Ich łączna wartość

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,8% PKB w 2020 r.

proc. i 0,6 pkt proc. "Przedwyborczy pakiet fiskalny, ogłoszony w lutym 2019 r., spowoduje pogorszenie wyników [w zakresie general government]. Zaproponowane rozwiązania obejmują m.in. różne transfery socjalne, jak również cięcia podatków dochodowych dla niektórych pracowników i według

Sejm odrzucił senackie weto do noweli o pracownikach delegowanych

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie weto do noweli o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającej przepisy unijnej dyrektywy w zakresie m.in. prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej. Za

Senat odrzucił nowelizację ustawy o pracownikach delegowanych

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającą przepisy unijnej dyrektywy, wprowadzającej m.in. prawo do wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej. Za

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

ten sposób, że bierze pod uwagę wyłącznie wartość tych nierozstrzygniętych pakietów. Z przedstawionego w treści pytania stanu faktycznego wynika, że wartość nierozstrzygniętych części przekracza progi unijne i zamawiający  jest zobowiązany do zastosowania procedury unijnej. Katarzyna Bełdowska

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych udzielane w formie gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) i jest elementem pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców celem ograniczenia

Dane z USA dot. PKB w skali rocznej mogą dziś mocno zaskoczyć rynki

spadek złotego. W przypadku EUR/PLN wzrost klientów z otwartymi długimi pozycjami zwiększył się od wczoraj aż o 8 punktów procentowych. W kontekście publikowanej dzisiaj unijnej stopy bezrobocia interesujące dla ekonomistów będą sygnały na ile kończące się pakiety pomocowe dla przedsiębiorców mogły

Sprawdź, kiedy wada w opisie przedmiotu zamówienia uprawnia do unieważnienia postępowania

Pytanie: W przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych (poniżej unijnego progu) w jednym z pakietów zaoferowano siatki do operacyjnego leczenia przepuklin. Kryterium oceny ofert to cena i termin dostawy. Pierwszego w rankingu wykonawcę wezwaliśmy do przysłania próbki w celu potwierdzenia

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

przedsiębiorczość. Jest to ważne jak nigdy dotąd, Europa wkracza bowiem na drogę ambitnej transformacji ekologicznej i cyfrowej w świecie, który jest coraz mniej stabilny i przewidywalny" – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie. W pakiecie

Złoty przystopował, ale wciąż ma przestrzeń do umocnienia

porozumieniem liderów Unii Europejskiej co do nowego unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy, a także przygotowywanym w USA nowym pakietem stymulacyjnym. Drugim czynnikiem, są ostatnie zaskakująco dobre dane płynące z gospodarki. Raporty o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, płacach i zatrudnieniu

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - W ramach proponowanego przez Komisję Europejską (KE) nowego instrumentu odbudowy i zwiększania odporności gospodarek, stanowiącego część pakietu Next Generation EU, Polska może otrzymać maksymalnie 28,96 mld euro, wynika z wyliczeń przedstawionych dzisiaj przez

BGK: Mikrofirmy i MŚP mogą uzyskać unijną pożyczkę płynnościową - do 15 mln zł

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki są nieoprocentowane - przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Wnioski można

EFL: Finansowanie leasingiem spadnie o 34% r/r do 51 mld zł w 2020 roku

, niesprzyjających dla branży leasingowej czynników. Przede wszystkim zaakceptowany przez Parlament Europejski Pakiet Mobilności będzie długotrwałym czynnikiem ograniczającym rozwój polskich firm transportowych. A finansowanie branży transportowej jest istotnym obszarem działalności firm leasingowych. Po drugie

Glapiński: Deficyt sektora 'general government' nie osiągnie 3% PKB

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie w efekcie wdrożenia impulsu fiskalnego, ale unijny limit 3% w relacji do PKB "daleko nie będzie osiągnięty", poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

pakietu tarczy antykryzysowej przewiduje utworzenie w BGK Funduszu Dopłat do Odsetek. Dzięki temu przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 będą mogli zaciągnąć kredyt o obniżonym, dzięki dopłatom z budżetu państwa, oprocentowaniu. To odpowiedź na zwiększone obecnie zapotrzebowanie biznesu na kredyty

Lewiatan: Nowe przepisy UE uderzą w polskie firmy transportowe i gospodarkę UE

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Regulacje dotyczące międzynarodowego transportu drogowego, przyjęte 3 grudnia przez Radę UE, są niekorzystne nie tylko dla firm transportowych z państw peryferyjnych UE, w tym Polski, ale i dla europejskiej gospodarki i unijnych konsumentów, ocenia związek

Grupa EBI uruchomi do 40 mld euro na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią

choroby. Pandemia wywiera również katastrofalne skutki gospodarcze, które są już dostrzegalne. Potrzebujemy zdecydowanej i natychmiastowej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Europa potrzebuje kolejnego 'wszystkiego, czego potrzeba'. Bank unijny zapewni pomoc w tym kryzysie, tak jak zawsze to robił, gdy

Emilewicz zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) wspólnie z Ministerstwem Finansów (MF) zaproponuje w I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny, który ułatwi kosztowne inwestycje przedsiębiorcom przy stosownych ulgach, zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. "W I poł. 2020

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

krajowe i unijne. Jak wskazał ZBP, do dyspozycji klientów banków zostanie postawionych ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych. Banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko 16 przedsiębiorcom z rynku fitness (aktual)

karnety bezpośrednio w klubie, korzystają również z pakietów sportowo-rekreacyjnych. Są one często oferowane pracownikom przez pracodawców jako świadczenie motywacyjne. Pracodawca zawiera wówczas umowę z operatorem pakietów, który pełni rolę pośrednika między pracodawcą i jego pracownikami a klubem

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko 17 przedsiębiorcom z rynku fitness

wejściówki czy karnety bezpośrednio w klubie, korzystają również z pakietów sportowo-rekreacyjnych. Są one często oferowane pracownikom przez pracodawców jako świadczenie motywacyjne. Pracodawca zawiera wówczas umowę z operatorem pakietów, który pełni rolę pośrednika między pracodawcą i jego pracownikami a

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Z gwarancji w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) skorzystało ponad 300 dużych i średnich firm, które otrzymały ponad 5 mld zł kredytu, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja z jest jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich

Sasin: Będziemy musieli znowelizować budżet na 2020 rok, pojawi się deficyt

wicepremier. Sasin powiedział także, że "najprawdopodobniej jutro" będzie prezentowany projekt nowej specustawy, która będzie zawierała pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, firm, ale również dla osób samozatrudnionych. "To nie jest tak, że będziemy w stanie zrekompensować wszystkich

KE: Odblokowane środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro

tys. europejskich małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 8 mld euro, poinformowano.   Jest to część pakietu, ogłoszonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w marcu 2020 r., mającego na celu szybką mobilizację wsparcia dla europejskich MSP i spółek o średniej kapitalizacji. W sytuacji

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - W najbliższych tygodniach 1 mld euro zostanie przekierowanych z budżetu unijnego budżetu na gwarancje dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz firmom o średniej

Lewiatan: Dzięki certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego wzrośnie zaufanie

Warszawa, 06.10.2017 (ISBnews) - Pakiet cyberbezpieczeństwa ułatwi walkę z cyfrowymi przestępstwami, uważa Konfederacja Lewiatan, która w liście do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej przedstawiła pozytywną opinię do najważniejszych założeń pakietu. "Popieramy wprowadzenie certyfikacji

Rząd wprowadził przepisy pozwalające na unieważnienie aukcji dot. 5G

bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora (obecnie, w związku ze stanem epidemii i powszechną pracą zdalną oraz zdalnym nauczaniem pojawiło się wiele interesujących ofert z atrakcyjnymi pakietami usług). "Kolejną zmianą, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom abonentów usług telekomunikacyjnych, jest

Rząd planuje nowelizację prawa bankowego i wzmocnienie instytucji kredytowych

kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego (rozporządzenia CRR II). Pakiet regulacji unijnych jest wynikiem reformy ram regulacyjnych w zakresie usług finansowych w celu zwiększenia odporności instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych sektora. Wprowadzono go w odpowiedzi na kryzys

Parlament Europejski przyjął cztery akty prawne dot. rynku energii elektrycznej

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakiet zimowy), podała instytucja. Wśród przyjętych regulacji jest

Polska analiza wskazuje, że prawo UE ma zastosowanie do gazociągu Nord Stream II

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Analiza prawna przygotowana przez polskich ekspertów wskazuje, że nie ma żadnych prawnych podstaw do twierdzeń, że prawo Unii Europejskiej, w tym w szczególności tzw. III pakiet energetyczny, nie powinny być stosowane wobec gazociągów takich jak Nord Stream 2, na

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

. dzięki niższym kosztom pracy. Ta przewaga może jednak przestać działać na naszą korzyść, ze względu na procedowany unijny pakiet mobilności, który obejmuje warunki pracy i poziom wynagrodzeń kierowców czy sposób prowadzenia działalności, co w efekcie podniesie koszty dla polskich firm transportowych

Morawiecki: Nie ma obaw, że przez Nową Piątkę naruszymy kryteria konwergencji

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Na skutek realizacji programu Nowa Piątka PiS, deficyt budżetowy może okazać się wyższy niż w ub. roku, ale nie wzrośnie on na tyle, by Polska przekroczyła limit wyznaczony w ramach unijnych kryteriów konwergencji (tj. 3% PKB), wynika z wypowiedzi premiera

Pekao: Tempo wzrostu branży transportowej może spowolnić do 2-3% w l. 2019-2030

Paweł Kowalski, cytowany w komunikacie. Wśród "game-changerów" analitycy Banku Pekao wymieniają niekorzystne zmiany w unijnym otoczeniu regulacyjnym. Chodzi przede wszystkim o tzw. Pakiet Mobilności oraz politykę środowiskową, preferującą przewozy kolejowe kosztem transportu drogowego, co

ZBP: Banki przygotowują kolejne elementy wsparcia klientów w zw. z pandemią

antykryzysowej COVID-19) oraz unijnych (tzw. pakietu UE). Uruchamianie finansowania przedsiębiorców banki rozpoczęły już w marcu.  1. Banki już wspierają klientów: 1) MŚP z wykorzystaniem krajowych gwarancji de minimis COVID-19 Banku Gospodarstwa Krajowego. -  Do 27 kwietnia br. ponad 250 banków

Tchórzewski: Podejmiemy działania na rzecz złagodzenia polityki UE ws. węgla

Europejskiej, by nasz dochód narodowy był w 2030 roku niższy niż obecnie" - powiedział minister. Dodał, że Polska będzie starała się budować koalicję na rzecz modyfikacji polityki unijnej w tej dziedzinie. Jego zdaniem, niektóre propozycje tzw. pakietu zimowego są sprzeczne z zapisami traktatowymi

Dziś w centrum uwagi posiedzenie EBC; inwestorzy oczekują wzrostu USD/PLN

programu skupu aktywów o kolejne 500 mld euro. Do tej pory rynek długu stymulowały działania EBC z pakietu w wysokości 750 mld euro, przy czym wydano z tego ok. 250 mld euro. W programie skupu aktywów interesujące będą szczegóły, w tym między innymi, czy EBC zamierza kupować dług spółek, które z uwagi na

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

gospodarcze i scenariusze zmian popytu na usługi transportowe. 3. Działania unijnych i krajowych instytucji w okresie COVID-19 - status prac nad Pakietem Mobilności. Jakie są oczekiwania branży wobec polskich i unijnych władz? 4. Czy pandemia koronawirusa wprowadzi trwałe zmiany w sektorze transportu i w

KE zatwierdziła 253 mln euro dofinansowania do projektów realizowanych w Polsce

środków unijnych w łącznej wysokości ponad 253 mln euro. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny dla 14 projektów, realizowanych w 7 krajach Unii, w tym w Polsce, poinformowała Komisja. Łączna wartość unijnego wsparcia inwestycji, realizowanych oprócz Polski także w Chorwacji, Czechach, na

MFPR oczekuje od KE zmian legislacyjnych zwiększających płynność państw UE

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zakłada możliwość zmian w przepisach unijnych, aby ułatwić wykorzystanie funduszy polityki spójności na walkę z koronawirusem i jego skutkami, ale nie są to nowe pieniądze - ułatwienia mają dotyczyć funduszy, które w tym roku Polska miała

MF: Pakiet przewozowy da ok. 1,4 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w l.2017-18

Administracji Skarbowej jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa przez skuteczniejsze ograniczanie szarej strefy – zwalczanie nielegalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Pakiet przewozowy będzie stanowić narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie wprowadzają do obrotu

NCBR rozdysponuje łącznie 300 mln zł na skuteczne rozwiązania w walce z epidemią

;Celem funduszy europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy

Komisja PE zatwierdziła objęcie gazociągów z państw trzecich prawem UE

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Komisja ds. Energii i Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjęła poprawki do dyrektywy o rynku gazowym, zgodnie z którymi gazociągi budowane przez państwa trzecie i wchodzące na terytorium Unii Europejskiej muszą pozostawać w pełnej zgodności z unijnymi

Netia przywróciła usługi roamingu międzynarodowego z tanimi połączeniami w UE

; - powiedział członek zarządu Tomasz Dakowski, cytowany w komunikacie. W połowie czerwca 2017 roku, wraz z wejściem w życie unijnej regulacji Roam-Like-At-Home (RLAH), Netia wycofała się z oferowania nowym abonentom usług roamingu międzynarodowego. Pozytywna dla Grupy Netia decyzja prezesa UKE z dnia 23

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

Komisja Europejska. EFIS, czyli finansowy filar planu inwestycyjnego dla Europy, wywiera wyraźny wpływ na unijną gospodarkę i wykazuje się elastycznością w reakcji na pandemię koronawirusa. "Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wywiązały się ze swojego zobowiązania do

Kurs złotego pozostaje pod wpływem danych makro i rozmów handlowych

, istotna dynamika cen żywności i usług, silna konsumpcja wspierana przez różne pakiety wprowadzane przez rząd, a także spodziewany wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Jednak według NBP mniejszy wzrost gospodarczy obniży presję inflacyjną i do końca 2021 r. pozostanie ona na poziomie

Nexera ma umowy na udostępnienie światłowodu ze spółkami z woj. świętokrzyskiego

Paweł Biarda, cytowany w komunikacie. Spółka z Kielc zarządzająca siecią ne-trix.com w województwie świętokrzyskim oferuje usługi w zakresie dostępu do internetu, telewizji oraz innych usług telekomunikacyjnych. E-Punkt Systemy Informatyczne z Miedzianej Góry oferuje m.in. pakiety dostępu do Internetu

Przegląd prasy

antygruźliczej we wzmacnianiu odporności na koronawirusa; jednym z trzech europejskich producentów jest Biomed Lublin ISBnews --MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań --Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2020 rok --Sejm przyjął pakiet

Przegląd prasy

netto, 70,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Kościński: Nie ma ryzyka krachu, będziemy się rozwijać nadal w dobrym tempie --KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP --MFiPR przedstawiło pakiet dla funduszy unijnych w związku z koronawirusem --Baltona zawiesza handel

PKO BP i PKO BH przystąpiły do europejskiego projektu Energooszczędne hipoteki

udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania. "Przystępując do projektu EEM mamy możliwość współuczestniczenia w kształtowaniu europejskich standardów, w tym przyszłych unijnych rozwiązań regulacyjnych. Chcemy następnie wykorzystywać te doświadczenia w

ZTM Warszawa ma umowę na obsługę komunikacyjną z Arrivą za 291 mln zł

łącznej pojemności 1700 litrów. Silnik każdego z tych autobusów spełnia restrykcyjną unijną normę emisji Euro VI. Autobusy na gaz są także wyraźnie cichsze od klasycznych diesli" - czytamy dalej. W autobusach będzie po 39 miejsc siedzących. Solaris wyposażył je w rozbudowany pakiet systemów

Buzek: Zmiany w dyrektywie gazowej powinny wejśc w życie do czerwca

opublikowana w biuletynie UE i po 20 dniach od publikacji wejdzie w życie. Powinno to nastąpić na przełomie maja i czerwca" - wskazał przewodniczący. Celem wynegocjowanych zmian w dyrektywie jest objęcie tzw. trzecim pakietem energetycznym wszystkich gazociągów w Unii Europejskiej, a przede wszystkim

Gatnar, RPP: Impuls fiskalny bez precedensu, koszt dla budżetu poniżej oczekiwań

" - dodał. Według niego, nie ma powodów, by obawiać się przekroczenia unijnego limitu w zakresie deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) na poziomie 3% w relacji do PKB. "Przekroczenie tego progu w tym roku nie jest zagrożone, jeśli chodzi przyszły rok - to jest