pakiet reformy

Krzysztof Furmańczak, internetowykantor.pl

Drugi pakiet greckich reform zatwierdzony

Drugi pakiet greckich reform zatwierdzony

Grecji udało się przeforsować drugi pakiet reform. Grecki premier przekonywał parlamentarzystów do głosowania ‘’za’’ w burzliwej debacie. Tsipras powiedział, że ’’wybraliśmy kompromis zmuszający nas do wprowadzenia programu, w który nie wierzymy, ale wdrożymy go ponieważ nie ma innej alternatywy’’. 

Berlusconi odejdzie? Najpierw chce przepchnąć pakiet reform

Silvio Berlusconi obiecał wczoraj prezydentowi Włoch, że wkrótce poda się do dymisji. Cena włoskiego długu biła wczoraj kolejne rekordy

Reformy w Atenach. Strach na rynkach

Grecy zgodzili się na pakiet reform strukturalnych mających wejść w życie od 2018 roku. Zgoda ta jest krokiem w przyznaniu Atenom kolejnej rundy pomocy. Na rynkach rośnie strach przed wyborami w Europie.

Grecja - Unia. Stawka większa niż miliardy euro

Grecja - Unia. Stawka większa niż miliardy euro

Ostateczna decyzja zapadnie w niedzielę na szczycie eurolandu i UE. Jeśli będzie to "nie", Grecję czeka krach. Jednak w piątek pesymizm topniał - pakiet Aleksisa Tsiprasa to zapowiedź trudnych reform i dużych oszczędności, choć nie kosztem cięć emerytur dla najbiedniejszych, czego

Toksyczne opcje wróciły

dyskusje na temat pierwszego pakietu reform i ich oceny. Problemem tego kraju jest obecnie konieczność generowania nadwyżki budżetowej. Nadwyżka ta generowana jest kosztem kolejnych obciążeń podatków. W rezultacie spada konsumpcja a wzrost gospodarczy jest mizerny. Ograniczenia w przepływie kapitału mają

Grecja wprowadzi kolejne reformy

Grecja wprowadzi kolejne reformy

mld euro). Grecki rząd nie zrobi tego jednak bez kolejnych kredytów pochodzących zresztą z tego samego źródła. Tymczasem UE zgadza się na uruchomienie trzeciej transzy pakietu pomocowego (wynoszącej w sumie 86 mld euro) tylko pod warunkiem przeprowadzenia wielu reform. Jedną z nich jest podwyższenie

Wzrost gospodarczy w Europie zwalnia

zmiana ta utrzymała się do końca dnia. Grecy przyjęli pakiet reform. Był to warunek konieczny najbliższego porozumienia z wierzycielami. Reformy dotyczą przede wszystkim prywatyzacji, systemu emerytalnego, podatkowego oraz deregulacji energetyki. Nie obyło się oczywiście bez rozłamu w koalicji rządzącej

Grecja nie zbankrutuje. Euroland dokręca Atenom śrubę

zagrożeniem dla reform będą kwietniowe, przedterminowe wybory parlamentarne. Obie partie zapewne powstrzymają się w kampanii przed składaniem wielu pustych obietnic, ale mogą nie uzbierać większości potrzebnej do przypilnowania potem cięć. Kimże jest pan Schäuble? - A kimże jest pan Schäuble, żeby

Włochy: Pakiet oszczędnościowy albo pomoc finansowa UE

publicznego do 2014 roku, podwyższyć wiek emerytalny dla kobiet z 60 do 65 lat oraz wprowadzić specjalny podatek dla sektora energetycznego. W sumie reformy mają przynieść Włochom 59,8 mld euro oszczędności. Wprowadzenie pakietu oszczędnościowego ma na celu uniknięcie pożyczki od Unii Europejskiej. Szefowa

MFW komplikuje sytuację Grecji

Nikt nie wątpił, że Grecja będzie ważnym tematem pod kątem ekonomicznym w te wakacje. Obecnie oliwy do ognia dolał Międzynarodowy Fundusz Walutowy - postawił on warunki swojego udziału w programie pomocowym. Pierwszy to głęboki pakiet reform, a w tej kwestii MFW jest znacznie bardziej

Grecja przyciśnięta cięciami: 30 proc. ludzi poniżej progu ubóstwa

Grecja przyciśnięta cięciami: 30 proc. ludzi poniżej progu ubóstwa

- już niemal wszyscy w Brukseli. Dlatego dziś ministrowie eurogrupy będą rozważać spowolnienie cięć, czyli danie Grekom dodatkowych dwóch lat na zbijanie deficytu (do 2016 r.) i reformy strukturalne (m.in. liberalizację wielu zawodów). Cięcia zbijają greckie płace do poziomu wyższego lub porównywalnego

Czy Atenom wystarczy nowa pomoc od eurolandu i MFW

Bundestagu. - Bardzo dobrze, że Grecja nie stanie się niewypłacalna. Przez ostatnie dwa lata bardzo znacząco oszczędzała, ale oszczędzanie nie jest wystarczające. Teraz wyzwaniem dla Aten jest liberalizacja gospodarki i determinacja w realizacji reform strukturalnych - mówił wczoraj Rostowski w Brukseli

Emerytury stoją na drodze porozumienia w Grecji

Emerytury stoją na drodze porozumienia w Grecji

Środowe spotkanie przywódców partii koalicyjnych w sprawie kolejnych reform zakończyło się częściowym kompromisem. Partnerzy osiągnęli porozumienie co do "wszystkich punktów planu poza jednym" - podało biuro premiera Lucasa Papademosa. Punktem spornym jest kwestia obniżenia emerytur

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

określą harmonogram reform i inwestycji na najbliższe cztery lata, czyli do 2024 r. Plany te powinny obejmować spójny pakiet reform i projektów inwestycji publicznych" – zaznaczyła Komisja. W planach należy określić, jakie reformy i inwestycje zostaną podjęte, w szczególności w zakresie

Emilewicz zapowiada reformę prawa zamówień publicznych

Jadwiga Emilewicz. "Minister Emilewicz podkreśliła, że po pakiecie 100 zmian dla firm i Konstytucji Biznesu następne działania resortu będą dotyczyć między innymi reformy prawa zamówień publicznych. Jej celem ma być zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorców w obrocie kapitału

Rząd zajmie się założeniami do reformy systemu budżetowego we wtorek

ma się skupić rząd jest również informacja o stanie zaawansowania prac nad pakietem regulacji dotyczących reformy służby zdrowia wraz z harmonogramem ich realizacji. Rząd ma także obradować nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącym m.in. osób, które

Rząd planuje nowelizację prawa bankowego i wzmocnienie instytucji kredytowych

kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego (rozporządzenia CRR II). Pakiet regulacji unijnych jest wynikiem reformy ram regulacyjnych w zakresie usług finansowych w celu zwiększenia odporności instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych sektora. Wprowadzono go w odpowiedzi na kryzys

PwC: Pandemia może zwiększyć skalę pracy zdalnej i potrzebę cięć kosztów firm

rankingu dla osób zarabiających przeciętne wynagrodzenie (bez rodziny lub z rodziną). Jest to spadek o 2 miejsca w porównaniu do 2018 r. Wynika to z reform ZUS przeprowadzonych w innych krajach (wyprzedziły nas Litwa i Węgry). (ISBnews)  

Parlament Europejski poparł Pakiet Mobilności dot. zasad delegowania kierowców

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) poparł reformę unijnego sektora transportu drogowego, zwaną też Pakietem Mobilności, zmieniającą zasady delegowania kierowców, wprowadzającą nowe ograniczenia dot. czasu kierowania pojazdem, miejsca odpoczynku kierowcy oraz przepisów

mBank: Zmiany w OFE zmniejszą potrzeby pożyczkowe o ok. 8 mld zł w 2020-2021

charakteru skokowego (obecna propozycja zakłada spadek minimalnego udziału akcji w portfelu o 2,5 pkt proc. rocznie), ale w horyzoncie kilkuletnim znacząco rozszerzy bazę inwestorów dla SPW. Napływy na rynek akcyjny mogą okazać się neutralne, zależy to jednak od parametryzacji reformy i zainteresowania

Forum Energii: Unijny pakiet 'Czysta energia' wymusi zmiany na polskim rynku

państwa takich mechanizmów wsparcia musi towarzyszyć wprowadzanie reform rynkowych, m.in. uwolnienie cen. "Przyjęte rozwiązania dają możliwość spójnego rozwoju energetyki we wszystkich państwach UE. Dla Polski to szansa na reformę naszego rynku oraz zmodernizowanie sektora zgodnie ze światowymi

Debata w greckim parlamencie. Na ulicach protesty, w rządzie pierwsze dymisje

Debata w greckim parlamencie. Na ulicach protesty, w rządzie pierwsze dymisje

22 mld euro. Również Zoi Konstantopoulou, przewodnicząca parlamentu, opiera się przyjęciu pakietu reform. Podczas debaty parlamentarnej powiedziała, że obowiązek przegłosowania reform w zamian za pożyczki jest "szantażem". - Żaden parlament nie powinien w tak krótkim czasie pracować nad tak

Bank Światowy: Polska gospodarka odporniejsza na efekty wirusa niż kraje regionu

gospodarczego. Mowa tu na przykład o poprawie efektywności energetycznej czy reformach społecznych, w tym w obszarze zdrowia i edukacji" - zaznaczyła. W opublikowanych w poniedziałek prognozach, w ramach czerwcowej edycji raportu "Global Economic Prospects", Bank Światowy prognozuje spadek PKB

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - NSZZ Solidarność i Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zawarły porozumienie w sprawie reform na rynku pracy. Proponowane przez te organizacje zmiany doprowadziłyby do wzrostu wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) o ponad 2,7 mld zł, podało FPP

Kto za, kto przeciw? Rozdarta Grecja szykuje się do głosowania

Centralny, na którego kontach znajdują się 22 mld euro. W środę 109 z 201 członków komitetu centralnego partii podpisało oświadczenie, w którym wzywają posłów do niegłosowania za reformami. Wprawdzie wśród jego członków jest tylko 15 posłów, jednak świadczy to o nastrojach w partii, której oficjalna linia

Porozumienie z Grecją to dopiero pierwszy krok. Przed Atenami jeszcze sporo pracy, nim dostaną jakiekolwiek pieniądze

pakiet ratunkowy To już trzeci pakiet ratunkowy dla Grecji, od 2010 roku Ateny dostały już ok. 233 mld euro z Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Pomimo drastycznych cięć wydatków i wielu reform Grecja wciąż nie może wyjść z kryzysu. Kraj od ponad 6 lat jest w recesji i tylko w zeszłym roku udało mu

Grecja: z jednej strony kryzys, z drugiej uchodźcy

pogodzić z koniecznością przeprowadzenia reform: jej politycy zamierzają wziąć udział w demonstracjach przeciwko zmianom w systemie emerytalnym. Strategia? Przeczekać Żeby otrzymać 1 mld euro z trzeciego pakietu pomocowego, Grecja musi spełnić 13 warunków. Kraj już otrzymał zgodę na odsunięcie w czasie

Zawiedzione nadzieje po debacie

sondaże. Grecki parlament znów musi głosować nad kolejnym pakietem oszczędności. Chodzi o wypłatę kolejnej transzy pomocowej od eurogrupy. Pakiet reform zawiera likwidacje ulg podatkowych dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie. Jest to pozornie nieistotna zmiana, ale był to jeden z postulatów

Ukraina dostanie kolejne kredyty pomocowe na 17,5 mld dolarów. W zamian musi się reformować

też uwagę na ryzyko geopolityczne dla programu pomocowego, którym jest wojna na wschodzie kraju. Fundusz w zasadzie nie ma doświadczenia w pomaganiu państwom toczącym regularne działania wojenne. Wypłaty poszczególnych transz pożyczek MFW są zawsze powiązane z dość rygorystycznym programem reform

Komentarz walutowy z dnia 06.02.2017

Znów pomoc dla Grecji Dzisiaj wraca temat Grecji i związanych z nią ryzyk. Jak to często bywa w tym przypadku problemem są pakiety oszczędnościowe. W tym konkretnym wypadku nie jest inaczej. Pakiet reform, których oczekuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy miał wejść w życie w 2019 roku

Grecy poparli reformy

Notowania wspólnej waluty w zasadzie nie zareagowały na informacje o poparciu przez grecki parlament drugiego pakietu reform wymaganego przez wierzycieli. Od rana w gronie G10 najsilniejszy jest natomiast dolar nowozelandzki, który zyskuje po nieco mniej gołębim komunikacie RBNZ. Dziś poznamy dane

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

podatkowych. Liechtenstein i Peru zostały z niej usunięte na skutek pozytywnej oceny reform przeprowadzonych przez te państwa. "Komisja Europejska przedstawiła nowe propozycje dotyczące wzmocnienia nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi UE, aby lepiej przeciwdziałać zagrożeniom związanym

Dobre dane z Azji. Dług w USA

często wypadają słabo. Zwłaszcza, że pogłębiają one wszelkie negatywne tendencje bez szans na reformy. Co ciekawe pomimo tego, że wiadomość uchodzi za alarmującą pokazuje ona, że dopiero za 30 lat osiągniemy poziom długu na poziomie 150% PKB. Oznacza to, że nawet bez reform państwo to ma 3 dekady

Grecja gra pod kwartet

;kwartetem" (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, UE i grupa strefy euro odpowiedzialne za udzielenie Atenom pożyczki) udało mu się jedynie uzyskać dzięki wsparciu opozycji. Ale ta ma coraz mniejszą ochotę na popieranie rządu w sprawie trudnych reform wymaganych przez "

MPiT: Spadek Polski w rankingu Doing Business 2020 to sytuacja jednorazowa

i przeprowadzonych przez rząd w ostatnich latach zmian legislacyjnych. "Reformy te - choć często gruntownie przebudowują otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw i mają realny wpływ na sposób ich działania – najczęściej nie wpisują się w wystandaryzowane scenariusze badawcze Banku

RODO nakręca nieuczciwy biznes: szafy pancerne dla każdego, audyty w jeden dzień, a na wszystko certyfikaty ABW

Google na zapytanie „RODO audyt” daje blisko tysiąc wyników. I jest to prawdopodobna liczba oferowanych przez kancelarie prawne, firmy szkoleniowe i konsultingowe usług wdrożenia RODO, kontroli stanu przygotowania do reformy czy dostosowania dokumentacji do nowych przepisów. Firma M3M z

Tchórzewski: Podejmiemy działania na rzecz złagodzenia polityki UE ws. węgla

przodu" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom, komentując środowe stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (ETS). "Rozwiązania, które osłabią naszą gospodarkę, nie mogą być spokojnie przyjmowane. Nie po to Polska wstępowała do Unii

Dzisiejsze porozumienie to dopiero początek

razie jego niepowodzenia czekają obecnie jeszcze bardziej radykalne siły zarówno po lewej jak i prawej stronie sceny politycznej, które mogą nie być skore do jakichkolwiek negocjacji. Można mieć więc nadzieję, że w razie akceptacji pierwszych pakietów reform obejmujących kwestie emerytur oraz podatku

Mniej górników, mniej strajków. Rząd PiS wie, co robi, zwiększając środki na reformę branży

się na zwiększenie finansowego wsparcia reformy górnictwa. Kwota przeznaczona m.in. na sfinansowanie pakietu osłonowego i odprawy dla górników oraz likwidację nierentownych kopalń została zwiększona z 3 do 7 mld zł. Pieniądze mają zabezpieczyć restrukturyzację branży do 2022 r. Jak zaznacza Janusz

KE zatwierdziła 253 mln euro dofinansowania do projektów realizowanych w Polsce

. spójności i reform Elisa Ferreira, cytowana w komunikacie. Unijne dofinansowanie w wysokości 54 mln euro z Funduszu Spójności pozwoli na budowę linii energetycznej i podstacji energetycznych w północnej i północno-zachodniej Polsce. "Projekt, obejmujący prawie 380 km ma przyczynić się do

Jedność Polaków w Parlamencie Europejskim. Razem przeciwko propozycji Brukseli w sprawie rynku energii

Unia Europejska stoi u progu jednej z największych reform rynku energetycznego w historii. Pod koniec listopada Komisja Europejska opublikowała liczący kilka tysięcy stron pakiet nowych propozycji regulacji rynku energii. Pomysły nie są po myśli polskiego rządu. Wykluczają bowiem możliwość

MFW: przygotujcie się na następny kryzys

niezbędne reformy i wzmocnić nadzór nad rynkami finansowymi - mówi Strauss-Kahn. Były francuski minister finansów twierdzi, że bez pakietów stymulujących gospodarkę recesja byłaby jeszcze głębsza.

Premier Grecji walczy o popularność i rozdaje kosztowne prezenty. A długi Greków wobec państwa rosną

, która została zlikwidowana po 2010 r. wraz z reformami wynikającymi z tzw. pierwszego pakietu pomocowego. Trzynastkę dostali emeryci, których świadczenia wynosiły mniej niż 800 euro. To jednak złamanie umów zawartych z międzynarodowymi pożyczkodawcami, którzy zastanawiają się teraz nad wyciągnięciem

Grecja zrobiła dopiero mały krok na długiej drodze

reformy przeszły w parlamencie dużą większością głosów, rząd Tsiprasa nie ma politycznego mandatu na ich kontynuowanie. W popierającej go koalicji lewicowych ugrupowań nastąpił rozłam, a sam premier powiedział, że zgodził się na złe porozumienie, mając nóż na gardle. Jego bliscy współpracownicy mówią, że

Grecja: europejska kroplówka znów kapie

oświadczenie niedzielno-poniedziałkowego szczytu strefy euro o kolejnych reformach w Grecji i przyspieszeniu prywatyzacji. Uchwalenie tego pakietu przed czwartkowym świtem było warunkiem, od którego szczyt eurolandu uzależniał rozpoczęcie rozmów o kredytach pomocowych dla Grecji. Potrzeby Aten są szacowane na

Słowacja może zablokować pakiet pomocowy dla UE

koalicji są przeciwni pakietowi. Kandydatka na premiera - Iveta Radiczova uznała pakiet za "najgorsze z możliwych rozwiązań". Jej zdaniem, Słowacja, która zmaga się ze skutkami klęski powodziowej i reformy gospodarki - nie może sobie pozwolić na wsparcie zadłużonych krajów Unii. Jest ona również

Hiszpania wciąż w recesji. Są oznaki lekkiej poprawy

minionego roku spadek wyniósł 2 proc. Bank centralny przewiduje, że w tym roku gospodarka skurczy się o 1,5 proc., a pierwsze oznaki wzrostu nastąpią dopiero pod koniec 2014 roku. W piątek natomiast rząd premiera Mariano Rajoya ma przedstawić nowy pakiet reform, które mają ożywić gospodarkę.

Puste kalendarium i dobre nastroje na najważniejszych rynkach

bliżej do zakończenia pierwszej oceny wdrażania programu pomocowego i przyjęte w ostatnim czasie reformy są pozytywnie oceniane. Na kolejny spotkaniu pod koniec maja Eurogrupa ma zająć się także kwestią zadłużenia Grecji, debatując nad możliwą jego redukcją lub ulgami polegającymi na wydłużeniu terminu

Władimir Putin mianował następcę aresztowanego ministra gospodarki Rosji

premiera Rosji Jegora Gajdara, który wprowadzał reformy rynkowe w Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego. Wielu znanych rosyjskich polityków i ekonomistów nie kryło wątpliwości co do zarzutów postawionych Ulukajewowi. W Rosji spekulują, że padł ofiarą rozgrywki między grupami interesów w elitach władzy.

Zgoda na euroszczycie w sprawie ratowania Grecji. Ale co zrobi grecki parlament?

kompromisu na forum przywódców 19 krajów euro. A Tsipras wydzwaniał do Aten, by skonsultować się ze swymi doradcami oraz sojusznikami politycznymi. Najpierw reformy, potem dalsze negocjacje Premier Grecji przesłał w ostatni czwartek do Brukseli pakiet twardych reform, za które jego kraj oczekuje pomocy do

Grecy wprowadzili kolejny pakiet cięć

7,1%. W Grecji kolejny pakiet oszczędnościowy został przyjęty przez parlament. Okazuje się, że w rezultacie partia, która doszła do władzy pod hasłem zerwania z oszczędnościami i brakiem reform, jest największym reformatorem gospodarki od lat. W parlamencie głosowanie przeszło niewielką większością

PZU Zdrowie przejęło 100% udziałów w sieci Polmedic w Radomiu

kontekście planowanych zmian i reform, synergie z funkcjonowania w ramach dużej i stabilnej sieci są oczywiste" - powiedział członek zarządu PZU Zdrowie odpowiedzialny za akwizycje oraz nadzór nad siecią placówek własnych Arkadiusz Hajduk, cytowany w komunikacie. Podkreślił, że liczba ubezpieczonych

Unia Europejska zabiera się za podatki

Pierre Moscovici, komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych, przedstawił w czwartek kolejny pakiet reform, które mają utrudnić międzynarodowym korporacjom agresywne "optymalizacje podatkowe". Ich uczciwego opodatkowania od kilku lat domaga się wymęczona kryzysem i zaciskaniem budżetowego

Komisja Europejska ustala jak liczyć podatki w Unii Europejskiej

afiszuje się z tym, że finałem reformy mogłoby być obniżenie stawek we Francji. Zwłaszcza Francuzi wysuwali w przeszłości pomysły na upodobnienie (choć nie zrównanie) stawek podatku CIT w całej strefie euro. Temat powrócił, kiedy Irlandia prosiła o pakiet pożyczek pomocowych od strefy euro i MFW w 2010 r

Grecja stanęła pod ścianą

Rząd Tsiprasa rozpisał na niedzielę plebiscyt, w którym Grecy przyjmą lub odrzucą reformy i cięcia wymagane przez euroland i MFW w zamian za ratowanie kraju. Tsipras wzywa, by głosowali "nie". - Głosujcie "tak"! Nie popełniajcie samobójstwa! - apelował wczoraj szef Komisji

Nocne rozmowy Unii o bankrutującej Grecji

przedstawić kolejny pakiet reform oszczędnościowych, a część z nich szybko uchwalić w parlamencie. Sęk w tym, że dziura w greckim budżecie rośnie już teraz, więc Tsipras chciałby odwrócić kolejność - "najpierw trochę pieniędzy, a potem reformy". - Będziemy trzymać się wcześniejszych umów

Inflacja w Polsce. Dane z Japonii

Steinmeier został 12 prezydentem RFN. Poparły go niemal wszystkie największe ugrupowania polityczne. Polityk w ostatnich latach dwukrotnie piastował funkcję szefa dyplomacji. Warto również przypomnieć rolę w reformach gospodarczych, które na początku lat 2000 uzdrowiły gospodarkę między innymi ograniczając

Premier Słowacji: Nam nikt nie pomagał

parlamentu, który w środę odmówił udziału Słowacji w pożyczce eurolandu dla Grecji. Komisja Europejska nazwała to "pogwałceniem solidarności". Słowacja miała dorzucić do wartego 110 mld euro pakietu pomocowego 800 mln euro. - Wprowadzając fundamentalne reformy w latach 1998-2002, przeżywaliśmy

Bruksela walczy z omijaniem podatków przez wielkie firmy

- To następny wielki krok ku wyrównaniu zasad opodatkowania dla wszystkich firm, wyrównaniu zasad rzetelnego i skutecznego opodatkowania dla wszystkich Europejczyków - powiedział Pierre Moscovici, komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych. Jednym z głównych punktów reformy jest ograniczenie

Czy Tsipras odwoła referendum?

Grecja we wtorek wieczorem poprosiła euroland o nowy pakiet pomocy ("reformy za tanie kredyty") wart około 29 mld euro do 2017 r. A w środę ujawniono, że rząd Aleksisa Tsiprasa jest gotów przyjąć niemal wszystkie warunki Brukseli, mimo że odrzucił je parę dni wcześniej, co doprowadziło do

Włoski Senat wstępnie zatwierdził pakiet oszczędnościowy. Jutro głosowanie

, podwyższyć wiek emerytalny dla kobiet z 60 do 65 lat oraz wprowadzić specjalny podatek dla sektora energetycznego. W sumie reformy mają przynieść Włochom 59,8 mld euro oszczędności. Wprowadzenie pakietu oszczędnościowego ma na celu uniknięcie pożyczki od Unii Europejskiej. Szefowa Międzynarodowego Funduszu

Grecja dostanie dziś odpowiedź w sprawie przyznania jej pakietu pomocowego

- rygorystycznie i na czas realizować reformy i ciąć wydatki zgodnie z założeniami pakietu pomocowego" - dodał. Bez międzynarodowego wsparcia finansowego Grecja musiałaby wkrótce ogłosić bankructwo, bo nie ma już pieniędzy, a w przyszłym tygodniu mija termin wykupu obligacji wartych ponad 14 mld euro. Nowy

Niemcy: Jest zgoda Bundestagu na pomoc dla Grecji

opowiedzieć się za trzecim programem pomocowym dla Grecji. Skrytykowała premiera Aleksisa Tsiprasa, pochwaliła za to przegłosowanie planu reform przez grecki parlament. Same reformy określiła jako "doprawdy imponujące". Stwierdziła też, że jądrem konfliktu jest postawa premiera Tsiprasa, który w

Socjalista Hollande brata się z biznesem

zagorzały socjalista, który kiedyś wyznał w telewizji, że "nienawidzi bogatych", i wprowadził 75-proc. podatek dla milionerów, teraz, zaciskając zęby, uśmiecha się do przedsiębiorców i chce wprowadzać liberalne reformy. Dzisiaj najważniejsze hasło francuskich socjalistów to tzw. pakt

Kredyt Inkaso miało 3,62 mln zł straty netto w I kw. r.obr. 2019/2020

wzrost wpłat od dłużników, który w analizowanym okresie był dwucyfrowy. Niektóre zmiany prawa, np. reforma kodeksu postępowania cywilnego, zwiększą koszty windykacji, co wpłynie na spadek cen pakietów wierzytelności w przyszłości. Firmy, które ostatnio dużo inwestowały, uwzględniając koszty windykacji

Kalendarium ISBnews

w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi,     --15:00: Sejm: Komisja do Spraw Unii Europejskiej/Komisja Finansów Publicznych/Komisja Gospodarki i Rozwoju: Informacja na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

towarzyszyło uchwalenie, ledwie dwa tygodnie przed wejściem w życie RODO, nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Wokół reformy ochrony danych osobowych narosło wiele mitów i wątpliwości, niektóre wręcz komiczne – jak np. zakazywanie podpisywania rysunków przez przedszkolaków (!). Wszystkie wątpliwości

Zmiany w podatkach w USA, kryzys na Wschodzie

Poznaliśmy plan reform podatkowych w USA Zgodnie z zapowiedziami mają one objąć zarówno przedsiębiorstwa oraz osoby indywidualne. Nie bez znaczenia jest też uproszczenie obecnego systemu. Nie jest to oczywiście nic szczególnie radykalnego, ale zmniejszenie liczby progów podatkowych z 9

Grecja potrzebuje kolejnego pakietu pomocy. Niemcy wzburzeni

tygodnika władze Banku oceniają ryzyko niepowodzenia obecnego programu ratunkowego dla Grecji jako "wyjątkowo wysokie", zaś dotychczasowe reformy przeprowadzone przez rząd Antonisa Samarasa jako "niemal niezadowalające". Obywatele nie płacą podatków, administracja nie zwalnia

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w poszczególnych krajach. Łącznie kraje G20 i Polska zaplanowały przeznaczenie ponad 4 bln USD na stymulację fiskalną i to już w pierwszej fazie zmagań z koronawirusem. Polski pakiet fiskalny wynosi. 6,2% PKB i jest o ponad 5 pkt proc. wyższy niż w

Prawo jazdy bez pieczątki. Jak zmienią się przepisy?

zmian jest już w agendzie prac rządu. Obowiązki po egzaminie na prawo jazdy Wcześniej rząd anonsował inne reformy związane z prawem jazdy, które też mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Przede wszystkim zdanie egzaminu i odebranie dokumentu nie zakończą naszego testu na kierowcę. Czekać nas jeszcze

Rząd przyjął pakiet projektów ustaw tworzących 'Konstytucję Biznesu'

niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Pierwszym przyjętym projektem jest Prawo przedsiębiorców. "Projekt jest jednym z centralnych elementów reformy prawnego i instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Stanowi

Po komunikacie Fed złoty kończy miesiąc lekkim osłabieniem

walucie jest pogarszający się klimat na europejskich giełdach, a także zapowiedź Międzynarodowego Funduszu Walutowego o wstrzymaniu się z zaangażowaniem w trzeci pakiet pomocowy dla Grecji, póki ta ostatnia nie porozumie się z wierzycielami oraz nie wdroży  ustalonego pakietu reform. W trakcie

Co dokładnie obiecuje Grecja? To, co wcześniej odrzuciła w referendum. Tłumaczymy w sześciu punktach

"Priorytetowe działania i zobowiązania". Tak nazywa się 13-stronicowy dokument, który wczoraj rząd SYRIZ-y przedstawił "trojce", czyli Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, Europejskiemu Bankowi Centralnemu i Komisji Europejskiej. Co w nim znajdziemy? Obietnice reform, o

Litwa wygrała z Gazpromem międzynarodowy arbitraż o gazociągi

gazowego Eesti Gaas, który jest związany kapitałowo z Gazpromem. Wyrok arbitrażu w Sztokholmie ma również znaczenie dla całej UE, bo władze Rosji od lat podważają reformy trzeciego pakietu energetycznego i domagają się, by Unia zwolniła z nich Gazprom. Jednym z ich koronnych argumentów było to, że przepisy

Grecka lewica zdała test wyborczy

wyborach parlamentarnych, świadczy o rosnącej niechęci Greków do polityki premiera Papandreu. Przeprowadzane przez rząd reformy były warunkiem przyznania Grecji przez Unię Europejską i MFW wartego 110 mld euro pakietu pomocowego, bez którego Grecja nie uniknęłaby bankructwa. Jednak duża część Greków

Biały Dom poparł reformy w Grecji

przeciw reformom. Prezydent USA Barack Obama wyraził zdecydowane poparcie dla planów oszczędnościowych i wysiłków rządu w Atenach mających na celu "przywrócenie stabilności" w Grecji. "Grecja wprowadza w życie wielkie reformy gospodarcze, przy poparciu strefy euro i Międzynarodowego

Grecja bez końca. Euroland nie ufa obietnicom premiera Tsiprasa

pakiet Tsiprasa, który przesłał Brukseli w czwartek, za dobrą podstawę do rozpoczęcia negocjacji nowego programu "reformy za tanie kredyty" dla Aten do 2018 r. Ale eurogrupa (ministrowie finansów eurolandu) uznali w weekend, że to za mało. Wielu z nich chodziło nie tyle o zawartość "

Czy to koniec greckiej tragedii?

okienko z wypłatami będzie znacznie bardziej obłożone niż to z wpłatami. Żeby tak się stało rząd grecki musiałby znieść limity na wypłatę gotówki z bankomatów, gdyż z ograniczeniem 60 EUR dziennie wielkich pieniędzy wypłacić się nie uda. Kolejny pakiet reform w Grecji musi zostać przyjęta do 22 lipca

KE proponuje utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

makroekonomiczna, podano w materiale. "Wspólna waluta zapewnia Europejczykom ochronę i oferuje więcej możliwości, zaś silna i stabilna strefa euro jest niezbędna zarówno dla jej członków, jak i całej UE. W ostatnich latach przeprowadzono ważne reformy instytucjonalne, aby wzmocnić UGW, lecz jej struktura

Parlament Europejski przyjął cztery akty prawne dot. rynku energii elektrycznej

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakiet zimowy), podała instytucja. Wśród przyjętych regulacji jest

Czy Grecy zdążą do niedzieli?

"spójny pakiet głębokich reform strukturalnych" na kilka lat. - Jeśli będzie dobry, Merkel zdoła przekonać Bundestag do dalszej pomocy - tłumaczą unijni dyplomaci. Tsipras przeplatał wczoraj w Parlamencie Europejskim oskarżenia ("Mój kraj zamieniono w laboratorium austerity

Na GPW marazm, notowania pod wpływem Grecji i FED

Sindagma, tamtejszy parlament przegłosował wprowadzenie reform niezbędnych do podpisania porozumienia z wierzycielami. Kolejnym czynnikiem, jaki będzie dzisiaj kształtował nastroje wśród inwestorów, są wczorajsze słowa szefowej FED. Janet Yellen stwierdziła, że podwyżki stóp procentowych mogłyby mieć

Przegląd prasy

--Sasin: Reforma nadzoru właścicielskiego jest ważna ze względu na nadchodzące wielkie inwestycje. Będą one być może realizowane przez kilka dużych grup kapitałowych, obejmujących mniejszościowe pakiety w projektach. To formuła, która w przyszłości mogłaby zostać wykorzystana przy ewentualnej inwestycji w

Kryzys wywraca europejskie rządy

poczekają na zatwierdzenie nowego rządu w Atenach przez parlament (i jego pisemną obietnicę co do kontynuowania cięć i reform), nim odmrożą listopadową wypłatę 8 mld euro pomocy z pierwszego pakietu pomocy dla Aten. Francja, Niemcy i MFW zablokowały ją przed tygodniem, gdy premier Papandreu ogłosił pomysł

Premier Grecji odchodzi

parlamentu. Ustępujący premier Jeorjos Papandreou i lider opozycji Antonis Samaras prowadzili rozmowy od niedzieli na temat składu nowego rządu, który będzie rządził Grecją do czasu nowych wyborów, które mają być rozpisane na luty przyszłego roku. Kolejnych reform i utworzenia rządu jedności narodowej

Portugalia zgadza się na cięcia. Bez nich nie będzie pomocy z UE i MFW

bez konkretnych zobowiązań do reform. Cały pakiet miałby być negocjowany dopiero po wyborach. Bruksela odrzuciła ten pomysł, co spotkało się m.in. z krytyką europarlamentarnej centrolewicy zarzucającej władzom UE (i największym płatnikom) lekceważenie procedur demokratycznych, a delegację UE, MFW oraz

Negocjacji ciąg dalszy

Zgodnie z oczekiwaniami nie osiągnięto porozumienia w sprawie programu reform w Grecji. Kolejny ostateczny termin upływa z końcem czerwca. Na Ukrainie znów łamane jest porozumienie pokojowe. W Turcji rządząca partia wygrywa wybory, ale za nisko by jak przez ostatnie 13 lat rządzić

Grecy przegłosowali reformy, teraz czekamy na Bundestag i posiedzenie ECB

W późnych godzinach nocnych, po długiej debacie, grecki parlament zaakceptował program reform uzgodniony z wierzycielami. Stosunek głosów 229:64 pokazuje jak duża była przewaga zwolenników porozumienia, należy jednak odnotować, że kilku prominentnych członków Syrizy zagłosowało przeciwko pakietowi

Mario Draghi znowu trzęsie rynkiem

wyjścia kraju ze strefy euro. Powodem będzie wdrażanie pakietów reform, które z pewnością spotka się z oporem społecznym. Strajki miały już miejsce podczas głosowania na te propozycje. Analitycy przewidują, typowe dla tego kraju, rozbieżności między planem, a wykonaniem. W przypadku nadzorowanych reform z

O co chodziło na szczycie? Najważniejsze pytania

, państwa UE naciskają na Włochy, aby zaczęły realizować reformy, do których się zobowiązały. Mają przy tym dobry argument - jeśli Rzym wejdzie na ścieżkę reform, strefa euro zgodzi się, aby EFSF skupował greckie obligacje. Latem Włochy przygotowały piękny plan, jak oszczędzić pond 40 mld euro. Problem w

Co nam zostało z reformy emerytalnej? Były założenia, ale reforma nie została zakończona

założenia reformy. I że zamiast ją realizować, politycy co jakiś czas wywracali ją do góry nogami, często za przyzwoleniem jej dzisiejszych obrońców. Ogłaszając 14 lat temu reformę, rząd Jerzego Buzka uważał, że Polacy będą dostawać nowe, sprawiedliwe i godne świadczenia na starość. Reforma miała

PwC: Luka na rynku pracy sięgnie 1,5 mln osób do 2025 roku

pakiet podatkowy, który skłoni do pozostania na rynku pracy dłużej osoby pracujące i i pozyskanie nowych w 100% nie zasypią tej luki. Musimy szukać pracowników granicami kraju i konieczna jest reforma legalizacji pracy i pobytu pracy cudzoziemców w Polsce, ujednolicenie tych procedur, dopuszczenie

Grecy na limicie gotówkowym

banków, nie kryło rozczarowania. - W zasadzie nic się nie zmieniło, a przecież wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na ich otwarcie. Sądziliśmy, że sytuacja będzie zupełnie inna po przegłosowaniu przez nasz parlament reform - mówi mieszkanka Aten Konstantina Linara. W zamian za nie Europejski Bank

ING Bank Śląski sprzeda 20% akcji ING PTE za 210 mln zł

umowy. "Dodatkowo do końca grudnia 2016 r. bank ma możliwość wystąpienia z żądaniem zmiany ceny, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna za niezgodne z Konstytucją przepisy dotyczące reformy systemu otwartych funduszy emerytalnych, jakie zostały wprowadzone w roku 2014. Cena ulegnie zmianie, jeśli

Kalendarium ISBnews

Finansów Publicznych/Komisja Gospodarki i Rozwoju (Informacja na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2016 roku --15:00: Sejm: Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa: Rozpatrzenie informacji na temat

Czy unijna biedota zaciska pasa, by ratować banki bogaczy?

rozmów o pakiecie pomocowym (z cięciami i reformami rynku pracy) był program rządu Joségo Sócratesa z marca tego roku. Cięcia proponowane przez Sócratesa miały uchronić Lizbonę od sięgania po fundusz ratunkowy eurolandu (czyli jeszcze bardziej drakońskich reform). Sęk w tym, że zostały odrzucone

Komentarz do rynku złotego - awersja do ryzyka rośnie, złoty traci

konsekwencje kryzysu finansowego, jaki drąży Strefę Euro. Jednocześnie wskazują, że jedynym ratunkiem może być wdrożenie przez Europę pakietu radykalnych reform. --- Marcin R. Kiepas marcin.kiepas@xtb.pl X-Trade Brokers DM S.A. X-Trade Brokers

Brexit czy Grexit?

pakiety reform, aczkolwiek ze względu na bunt wewnątrz Syrizy rząd podchodzi ostrożnie do tematów i odkłada najtrudniejsze decyzje na później. Obecnie głosowane są ustawy na temat restrukturyzacji i ewentualnej likwidacji banków oraz zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenie przechodzenia na

Portugalia dostanie miliardy pomocy, ale ma nie być ostrych cięć

muszą zatwierdzić 16 maja, pozostają tajne. - Pakiet pomocowy jest równie drakoński jak w przypadku Aten i Dublina - przekonywali wczoraj urzędnicy Komisji Europejskiej, ale premier Sócrates pocieszał Portugalczyków, że wynegocjował reformy mniej drakońskie, niż sam proponował w projekcie, który