pakiet obligacji

jag, IAR

Japonia - Rekordowa wartość obligacji rządowych

Japonia - Rekordowa wartość obligacji rządowych

Rząd japoński wyda obligacje rządowe o wartości prawie 11 bilionów jenów, czyli 370 miliardów złotych. Minister finansów Kaoru Yosano zapowiedział, że pozyskane ze sprzadaży obligacji fundusze zostaną przeznaczone na rekordowo wysoki pakiet stymulacji gospodarczej.

Niemcy kredytują się bez kosztów

Niemcom udało się sprzedać pakiet obligacji od których nie zapłacą odsetek. Kolejny uspokajający głos z Rady Polityki Pieniężnej. O 13:00 decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Dobre dane z USA.

Włochy sprzedały 5-letnie obligacje po rekordowych cenach

Włochy sprzedały swoje obligacje po rekordowych cenach, a parlament przegłosował wart 48 mld euro pakiet cięć budżetowych, który zakłada zamrożenie cięć w budżetówce i zmniejszenie pensji polityków o 50 proc.

"Mój dziadek pożyczył Polsce kupę pieniędzy, ja chcę 20 proc."

Krystyna Naszkowska: Domaga się pan od państwa polskiego zwrotu pieniędzy za przedwojenne obligacje skarbu państwa. Skąd się wzięły w pana rękach? Jerzy Seifert: Rodzice mi zostawili. Obligacje są po dziadku. Dziadek pracował przed wojną na kopalni, a w latach 30. państwo płaciło górnikom połowę

Rekordowo drogi dług Grecji. Sektor prywatny zmuszony do pomocy?

Wczoraj agencja ratingowa S&P obniżyła rating Grecji do poziomu CCC, czyli najniższego ze wszystkich państw świata. Grecja ma najniższy rating na świecie To w połączeniu ze spekulacjami, że sektor prywatny będzie się musiał dorzucić na pożyczkę ratunkową dla Grecji, powoduje, że obligacje tego

Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłat

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Redan zawarł z właścicielem wszystkich obligacji serii F spółki porozumienie w sprawie wydłużenia terminu spłaty do 10 sierpnia 2021 r. i zmiany harmonogramu wykupu częściowego, wynika z komunikatu spółki. "Zawarł z obligatariuszem posiadającym

Glapiński: NBP planuje na jutro aukcję obligacji

;podczas konferencji prasowej. "Oceniając działania zaproponowane przez zarząd i decyzje RPP najważniejsze w tym pakiecie to jest obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność, w operacjach repo i wprowadzenie zakupu obligacji. Zakup obligacji będzie się bardzo silnie rozwijał w

Skarbiec TFI: Fundusze dłużne mogą nadal liczyć na kilka mld zł środków/ mies.

reakcji na lockdown i nadchodzącą recesję rozpoczęły się znaczące emisje obligacji na finansowanie wsparcia dla całych gospodarek. Jednak tu z pomocą przyszły banki centralne, które zadeklarowały "sowite pakiety" skupu aktywów. "Był to bodziec dla uczestników rynku do inwestycji w

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

późniejszej z następujących dat: dniu wykupu obligacji lub dniu spłaty zadłużenia spółki z tyt. umowy kredytowej, x. z warunków emisji obligacji serii W zostaną usunięte, a do warunków emisji obligacji serii SHB, serii X oraz serii Z nie zostaną wprowadzone żadne wskaźniki finansowe; xi. pakiet

Poranny komentarz rynkowy – rynki świętują grecki pakiet

Euforia na rynkach (przedwczesna?)Grecki parlament stosunkiem głosów 155:138 przyjął wczoraj nowy pakiet oszczędnościowy, który ma pozwolić na zmniejszenie deficytu o 28 mld EUR. Takiego scenariusza oczekiwał rynek, nie sprawdziły się też spekulacje, iż premier ma stracić aż 4 posłów w głosowaniu

OT Logistics uzgodnił wstępne założenia porozumienia restrukturyzacyjnego

Logistics. Instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące w procesie uzgadniania wstępnych założeń restrukturyzacji, nie zgłosiły zastrzeżeń co do uzgodnionej treści porozumienia, podano w komunikacie. Podpisanie docelowego porozumienia restrukturyzacyjnego jest

Pomoc dla Grecji uspokaja nastroje inwestorów

walutowych, podał, że 3-letnie pożyczki od krajów strefy euro będą oprocentowane na mniej więcej 5 proc. To znacznie poniżej rynkowych stóp, na jakich obecnie musi pożyczać Grecja. Jeszcze w zeszłym tygodniu greckie 10-letnie obligacje oprocentowane były nawet na 7,5 proc. Dzisiaj rano oprocentowanie sięgało

Poranny komentarz rynkowy – Europa ponownie pod presją, frank rekordowo silny

; ceną za polityczny teatr w USA był wzrost nerwowości na rynkach, która ponownie najmocniej dotknęła peryferii Europy. Wyprzedaż obligacji sprawiła, iż premie od hiszpańskiego i włoskiego długu są ponownie rekordowe, co więcej pod coraz większą presją jest Belgia. Oczywiście na dłuższą metę takie

Work Service zawarł z obligatariuszami umowę sprzedaży obligacji serii W, X i Z

Inwestycyjnym Otwartym), na mocy której spółka nabędzie wszystkie wyemitowane przez siebie obligacje serii W, X oraz Z o wartości nominalnej 35,25 mln zł za 30% ich wartości, tj. za łączną cenę 10,575 mln zł, powiększoną o odsetki od wszystkich obligacji, podała spółka. "Umowa została zawarta pod

OT Logistics ma umowę ws. programu emisji obligacji na kwotę 200 mln zł

)" - czytamy dalej.  Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone, a w późniejszym terminie obligatariusze będą mieli prawo do przystąpienia do umowy intercreditor, na bazie której ustanowiony zostanie wspólny pakiet zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy i kredytodawców. Spółka

Best przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł

również. "Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 636 551 tys. zł, z tego zobowiązania finansowe 624 445 tys. zł. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety

Best wyemituje obligacje serii R4 o wartości do 60 mln zł

mln zł.  Best podał, że wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na koniec marca 2017 r. wyniosła 526,47 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 514,6 mln zł. "Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej obligacji objętych w ramach emisji oraz zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności emitenta ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200

Best wyemituje obligacje serii X1 o wartości nominalnej do 10 mln euro

tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł" – czytamy dalej. Do czasu całkowitego wykupu obligacji, Best planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. Best

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan podjął uchwałę o emisji 13 tys. obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł, cena emisyjna jednej obligacji - 990 zł. "Cele emisji: 1) 7 mln zł - zostanie przeznaczone

Kredyt Inkaso dokonał przydzialu obligacji serii A1 o wartości nom. 100 mln zł

instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie uchwałą, wskazano w komunikacie. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa

Capital Service przydzielił obligacje serii G o łącznej wartośc nomin. 15 mln zł

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Capital Service dokonał przydziału łącznie 15 tys. obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, wynika z komunikatu spółki.  "Obligacje serii G są obligacjami trzydziestomiesięcznymi, emitowanymi jako niezabezpieczone, na okaziciela, o

Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

. Dzięki kwietniowej emisji obligacji serii F1 ograniczyliśmy zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 mln zł. Pracujemy także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Oczekujemy, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych

Komentarz do rynku złotego - drugi dzień umocnienia złotego

O godzinie 13:22 kurs USD/PLN testował poziom 2,8071 zł, EUR/PLN 3,9924 zł, a CHF/PLN 3,4221 zł. Wczoraj na koniec dnia było to odpowiednio 2,8325 zł, 4,0112 zł i 3,4368 zł. W kolejnych godzinach złoty wciąż powinien pozostawać pod głównym wpływem nastrojów na rynkach globalnych. Większego wpływu na

BVT wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł

komunikacie. Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki będzie m.in. zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności BVT ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej wartości nominalnej obligacji objętych w ramach emisji. "Środki pozyskane z emisji obligacji

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

z nią współpracujące, podała Najwyższa Izba Kontroli (NIK).   Do dziś ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 mld zł. Intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez

Obligacje BVT o wartości 5 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - BVT zadebiutuje w najbliższy piątek na rynku Catalyst, poinformowała spółka. Spółka z emisji obligacji serii C oraz serii D pozyskała łącznie 5 mln zł, które przeznaczyła na nabycie kolejnych pakietów wierzytelności. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na

Kredyt Inkaso warunkowo przydzielił obligacje serii A2 na łącznie 20 mln zł

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso warunkowo przydzielił obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 20 000 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w

Kruk planuje wyemitować do 20 tys. obligacji serii AA3

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AA3, podała spółka. "Spółka zamierza środki finansowe pozyskane z emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty

PKO TFI: Obecne wyceny zakładają powrót do normalności w ciągu maks. 3 miesięcy

, chartered financial analyst (CFA) Michał Ziętal. Wskazał, że skoordynowane działania w obszarze polityki fiskalnej i monetarnej wielu krajów, zwłaszcza zgoda co do pakietu fiskalnego w Kongresie Stanów Zjednoczonych, pozwoliły w ostatnich dniach ustabilizować sytuację na globalnych rynkach. Według niego

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii A1 o łącznej wartości nom. 100 mln zł

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. "Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup

BVT przydzielił obligacje serii A o wartości 3 mln zł

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - BVT przydzielił 3 077 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 3,08 mln zł, podała spółka.    "Zarząd spółki dokonał przydziału na rzecz inwestorów łącznie 3 077 obligacji serii A, o wartości nominalnej i emisyjnej 1

EBOR udzieli Cognorowi 20 mln euro pożyczki na restrukturyzację i inwestycje

. zmodernizuje swoje działania, zainwestuje w wydajnie wykorzystujące zasoby wyposażenie i zrefinansuje obligacje typu senior notes dzięki 20 mln euro pożyczki zapewnionej przez EBOR. Pożyczka jest częścią większego pakietu o wartości 69 mln euro" - czytamy w komunikacie. Cognor Holding powstał w 1991

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii A2 o łącznej wartości nom. 20 mln zł

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup

Best spłacił w terminie obligacje serii K1 o wartości 45 mln zł

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Grupa Best spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji - serii K1 o wartości 45 mln zł, podała spółka. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%.  "

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AC1 o łącznej wartości do 100 mln zł

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AC1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na refinansowanie

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

gospodarstwom domowym. Łączna wartość środków w ramach dwóch kluczowych przyjętych pakietów jest szacowana na około 312 mld zł, co stanowi równowartość mniej więcej 15% PKB kraju. W relacji do wielkości gospodarki jest to jeden z największych pakietów pomocowych wśród krajów Unii Europejskiej. Programy

Kruk zdecydował o emisji do 150 tys. obligacji serii AA2 o wartości 150 mln zł

ww. emisji obligacji  zamierza przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Redan uzyskał od potencjalnego inwestora potwierdzenie objęcia dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 13 mln zł w ramach emisji kierowanej, podała spółka. "Redan uzyskał potwierdzenie od potencjalnego inwestora objęcia wszystkich obligacji, jakie

Spółka zależna W Investments nabyła prawo użytkowania gruntu za 37,95 mln zł

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Pakiety Mniejszościowe - spółka zależna W Investments - nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego na warszawskim Mokotowie za 37,95 mln zł, podała spółka. Zakup sfinansowany został m.in. z emisji obligacji, które zostały przydzielone inwestorom

Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o wartości 20 mln euro

emisyjnej 20 mln euro" - czytamy w komunikacie. Wcześniej spółka podała, że zamierza środki finansowe pozyskane z emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub

Getin Noble Bank chce sprzedać akcje Noble Securities w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank planuje sprzedaż akcji Noble Securities w tym roku i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Ekspozycja GNB na obligacje GetBack jest znikoma - bank w lutym 2016 r. wycofał te papiery z oferty, poinformowali przedstawiciele

Obligacje serii A1 Kredyt Inkaso na 100 mln zł zadebiutują na Catalyst 16 I

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Obligacje serii A1 Kredyt Inkaso o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od 16 stycznia, podała spółka. "Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji: a) dzień ostatniego notowania - 25

Kruk wyemituje dwie serie obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Kruk wyemituje nie więcej niż 75 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AA4 i nie więcej niż 75 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AA5, podała spółka. Cele emisji związane są z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy

PZU ma umowę z 6 bankami ws. emisji prywatnej obligacji podporządkowanych

poinformowało, że planuje przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych na przełomie II i III kwartału tego roku oraz żeby emisja zbiegła się w czasie ze sfinalizowaniem transakcji przejęcia akcji Banku Pekao. 7 czerwca br. UniCredit sfinalizowało transakcję sprzedaży pakietu 32,8% akcji Banku Pekao. W

Kościński: Powstaje specjalny fundusz do przeciwdziałania skutkom COViD

na inwestycje realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Zapis, dotyczący powołania tego funduszu ma znaleźć się w projekcie specustawy tzw. tarczy antykryzysowej, obejmującej pakiet działań osłonowych dla przedsiębiorców. "Powstaje 

Kruk wyemituje obligacje o wartości 100 mln zł do końca marca

niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA1 spółki o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji" – czytamy w komunikacie. Środki z emisji Kruk przeznaczy na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

; - powiedział ISBnews Walewski. Oceniając wartość całego pakietu pomocowego - tzw. tarczy antykryzysowej zaproponowanego przez rząd o wartości 212 mld zł oraz działania Narodowego Banku Polskiego (NBP) podkreślił, iż kluczowym jest to, iż jest kompleksowy i został zaproponowany bardzo szybko. "Tarcza

GPW sprzeda pakiet Aquis Exchange za 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis Exchange Limited za łączną kwotę 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca br., podała spółka. „W związku z realizacją procesu IPO nastąpił przydział akcji spółki

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Przyjęta na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwała zezwalająca zarządowi Kredyt Inkaso na ustanowienie na aktywach spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej  zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii F1, oraz

Złoty kontynuuje spadki, ale daleko od prawdziwego krachu

r. Nowy program ma objąć różne klasy aktywów, w tym obligacje skarbowe. Jednocześnie kolejne kroki wprowadza się w USA. Amerykański Senat przyjął, a Donald Trump podpisał w środę pakiet pomocowy na czas epidemii koronawirusa o szacunkowej wartości 105 mld USD. Przewiduje on między innymi darmowe

Kleba Invest przydzieliła obligacje serii N o wartości 2,94 mln zł

Invest podało również, że przekazało dzisiaj do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych całość środków na wykup 35 000 sztuk obligacji serii D. Tego samego dnia spółka dokonała spłaty zobowiązań związanych z pakietem niewprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst 30 000 sztuk obligacji serii BU. Kleba

Kruk wyemituje obligacje serii W2 o wartości nominalnej do 30 mln zł

wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez emitenta" - czytamy także. Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami

Złoty częściowo odrabia duże straty z poniedziałku

, dalsze deklaracje rządów odnośnie pakietów wsparcia chroniących przed silną recesją, czy wreszcie nadzieje na porozumienie ws. takiego pakietu w amerykańskim Kongresie. Te ostatnie, wespół z wczorajszą decyzją Fed o nielimitowanych zakupach obligacji, już wsparły nastroje w Azji. I to one rano poprawiają

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii B1 na łącznie 25,76 mln zł

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii B1 o łącznej wartości nominalnej 25,76 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą w dniu dzisiejszym, 2 inwestorom zostało przydzielone 25 763 obligacji, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, cena emisyjna

Vindexus: Sytuacja z firmą GetBack wpłynie niekorzystnie na całą branżę

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Sytuacja związana z firmą GetBack w krótkim terminie wpłynie negatywnie na całą branżę windykacyjną, a przede wszystkim na warunki pozyskiwania finansowania na rynku obligacji przez spółki działające w tej branży, uważa prezes Giełdy Praw

Kruk wyemituje obligacje serii AD1 na łącznie do 50 mln zł

pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje" - czytamy w komunikacie. Obligacje

MF wprowadzi zmiany w strukturze oferowanych obligacji skarbowych na aukcjach

. Główne założenia nowego modelu: - Na każdym przetargu obligacji (kasowym i zamiany) wystawiany będzie pakiet składający się z 5 serii obligacji aktualnie emitowanych, tj. obligacje on-the-run typu OK, PS, DS, WZ krótszy, WZ dłuższy. Dodatkowo, jako szósta seria mogą być oferowane obligacje typu WS albo

Obligacje Kredyt Inkaso serii A2 zadebiutują w piątek na Catalyst

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Zarząd BondSpot wyznaczył 20 stycznia br. na dzień pierwszego notowania na Catalyst 20 000 obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso, o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Jednocześnie

Best wyemituje do 300 tys. obligacji serii Q1 o wartości nom. do 30 mln zł

, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w

Kruk miał 77,78 mln zł zysku netto, 129,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

wyemitował obligacje o wartości nominalnej 25 mln zł. Tym samym łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w 2019 roku (w ramach ofert publicznej i prywatnych) to 215 mln zł. Dodatkowo Kruk zawarł aneks z bankami wchodzącymi w skład konsorcjum finansującego Grupę Kruk, zwiększający o 10 mln euro limit

Przegląd prasy

niezłych' wyników za II kw. 2020 r. --Skinwallet może zadebiutować na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia --Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Adamczyk: Przyjęty przez PE Pakiet Mobilności szkodliwy dla klimatu i transportu --FDA: Podgrzewany tytoń jest

BVT wyemituje obligacje serii A o wartości nominalnej 2-5 mln zł

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Zarząd BVT podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, poinformowała spółka. BVT wyemituje nie mniej niż 2 tys. i nie więcej niż 5 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 tys. zł każda

Obligacje rodzinne: prezent dla bogatych

polskich rodzin, a kolejne zachęcić do posiadania dzieci. W pakiecie z obligacjami rodzinnymi program podwójnie premiować jednak będzie zamożniejsze rodziny. Dostają pieniądze, bez których dałyby sobie radę. Kto, jak nie bogatsi, może się skusić na specjalne obligacje rodzinne? Dostaną kolejny prezent, bo

Kruk wyemituje obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł

pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie grupa kapitałowa Kruk poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Planowane przez emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

antykryzysowa”, czyli pierwsze koty za płoty Pożyczki z gwarancjami od BGK Dofinansowywanie wynagrodzeń Ulgi w podatkach i składkach na ubezpieczenia zdrowotne Krytyka zarówno od strony przedsiębiorców, jak i pracowników Pakiet obejmował pomoc w wysokości ok. 100 mld zł. Przedsiębiorcom zaoferowano przede

Przegląd prasy

obligacji detalicznych w sierpniu na poziomie z lipca --Spółka Erbudu ma umowę na budynek w Niemczech za 6 mln euro netto --MI: Filar techniczny IV pakietu kolejowego trafił do konsultacji publicznych --Złoto na nowych historycznych szczytach, silnie rośnie także popyt na srebro  --Jarosińska

Obligacje Griffin Real Estate Invest zadebiutują na Catalyst we wtorek

Warszawa, 21.03.2016 (ISBnews) - Giełda wyznaczyła wtorek, 22 marca, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 470 obligacji serii 1A spółki Griffin Real Estate Invest Sp.z o.o. o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, podała giełda. Griffin Real Estate to

FTI Profit chce zwielokrotnić skalę działalności w ciągu najbliższych dwóch lat

pakietów wierzytelności oraz ich obsługa" - powiedział ISBnews Wasilewski. Dodał, że w 2016 r. spółka wyemitowała obligacje o wartości 1,1 mln zł i wykupiła je przed terminem w czerwcu 2017 r. i obecnie nie ma zadłużenia finansowego. "Naszym celem strategicznym na najbliższe 2 lata jest

PBG miało 53,32 mln zł straty netto z dz. kont., 61,36 mln zł straty EBIT w 2018

. Na wyniki jednostkowe istotny negatywny wpływ miały m.in.: aktualizacja dyskonta zobowiązań układowych oraz wyemitowanych przez spółkę zerokuponowych obligacji w kwocie 18,2 mln zł oraz odpis aktualizujący wartość pakietu akcji spółki Rafako w kwocie 29,1 mln zł" - wyjaśnił Wiśniewski. Grupa

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. "Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na utrzymanie dynamicznego wzrostu grupy kapitałowej Best poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą jej ekspansję. […] Planowane podwyższenie kapitału

Murapol sfinalizował sprzedaż akcji Skarbiec Holding

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Murapol sfinalizował sprzedaż na rzecz Aoram Sp. z o. o. pakietu 2 251 152 akcji Skarbiec Holding za cenę 28,23 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę ok. 63,55 mln zł, podała spółka.  "Murapol informuje, że dzisiaj na rachunek bankowy emitenta

PKO BP: GPW ma 2-cyfrowy potencjał wzrostu w br., złoty pozostanie stabilny

początku tego roku indeks WIG zyskał na wartości 3,9%. "Możemy się spodziewać w dalszej części roku wyższych rentowności naszych obligacji. Lepsza od oczekiwań sytuacja gospodarcza 'pchnie' je w górę. Pod koniec roku inwestorzy zaczną się zastanawiać nad nowym pakietem fiskalnym PiS i przyszły rok

GPW usunęła GetinNoble, GinoRossi, Harper, OpenFinance, Sygnity, TXM z indeksów

;    PLTXM0000015   x x WIG-odzież Ponadto po sesji 28 grudnia 2018 r. listy uczestników indeksów: mWIG40 i mWIG40TR zostaną uzupełnione o pakiet 181 759 000 akcji spółki ECHO (ISIN PLECHPS00019

Przegląd prasy

--Rainbow Tours pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania pakietu osłonowego --Fitch obniżył prognozę dla Polski do 0,6% spadku PKB w 2020 roku z 1,8% wzrostu --PSH Lewiatan przeznaczy 10 mln zł na specjalny fundusz dla franczyzobiorców --MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości

Mabion wejdzie w skład mWIG40 na miejsce GetBacku po 8 maja

zostaną uzupełnione o pakiet 2 418 000 akcji spółki Kruszwica (ISIN PLKRUSZ00016)" – czytamy dalej. 17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie KNF. Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji

Duży windykator chce pożyczyć od nas 300 mln zł na niezłych zasadach. Rozpoczyna się sprzedaż obligacji GetBack

GetBack kupuje od banków i firm telekomunikacyjnych pakiety niespłaconych długów i próbuje z nich wycisnąć więcej, niż za nie zapłacił. Firma jest też wynajmowana jako „zarządca” wierzytelności z zadaniem odzyskania jak największej kwoty (ma procent od tego, co odzyska). W obu tych

GPW: Rusza rekrutacja do drugiej edycji Akademii GPW Growth

trakcie poprzedniej edycji, uczestnicy programu zostali zainspirowani do tworzenia dodatkowej wartości dla właścicieli, klientów, pracowników i społeczeństwa. Otrzymali też pakiet skutecznych narzędzi pozwalających zarządzać spółką dzięki wartościom. Tysiące polskich przedsiębiorców, prezesów czy

Work Service zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia

;refinansowania obligacji oraz spełniła warunki wejścia w życie zmienionej umowy kredytowej z konsorcjum banków. Jest to wynik trwających od początku listopada negocjacji z kredytodawcami i obligatariuszami oraz spełnienia warunków umów zawartych w dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. W rezultacie finansowanie bankowe

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Kancelaria Statima rozpoczęła dziś ofertę publiczną 2-letnich obligacji, w której zamierza pozyskać 5 mln zł, podała spółka.  "Zapisy trwają od 28 marca do 11 kwietnia. Spółka zamierza zebrać z rynku 5 mln zł, oferując w zamian atrakcyjny, 8-proc

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele (aktual.)

wiedzieli, co aktualnie się zdarzyło. Dziś dużo elementów się nałożyło, że jest tak wiele niewiadomych" - dodał prezes Jan Kuchno.  Dodał, że obecnie pojawiło się wiele przetargów na portfele przeterminowane, ale banki nieco ostrożniej podchodzą do sprzedaży pakietów, niż w ub. roku. 

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele w II półr.

aktualnie się zdarzyło. Dziś dużo elementów się nałożyło, że jest tak wiele niewiadomych" - dodał prezes Jan Kuchno.  Dodał, że obecnie pojawiło się wiele przetargów na portfele przeterminowane, ale banki nieco ostrożniej podchodzą do sprzedaży pakietów, niż w ub. roku.  "Nasze

Przegląd prasy

- zachorowania obawia się 35,3% --Rosja proponuje światowym graczom zrezesetowanie relacji, twierdząc, że nadszedł czas globalnego porozumienia i rezygnacji ze wszystkich sankcji gospodarczych -- Inwestorzy boją się ciężkiej recesji, coraz więcej państw sięga po fiskalne pakiety stymulacyjne Parkiet

Wzrosty w Europie. Obligacje USA

przeszło 40 miliardowego pakietu obligacji, co pozwoliło wyprzedzić pod tym kątem Japonię. Japonia cieszyła się tym tytułem zaledwie 8 miesięcy. Dlaczego państwa te kupują tyle obligacji? USA to bardzo ważny odbiorca eksportu. Kupując obligacje osłabiają swoją walutę względem dolara, co zwiększa

CDRL ma umowy nabycia 90% udziałów w białoruskiej grupie West Ost Union

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - CDRL zawarł umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce pn. 'Handlowo-Przemysłowa Grupa West Ost Union' z siedzibą na Białorusi, posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i 4 osób

Przegląd informacji ze spółek

Policja dla Małopolski", podała spółka. Idea Money (IM), spółka zależna Idea Banku, dokonała przedterminowego wykupu obligacji na okaziciela serii R/2015 oraz serii Y/2016, wyemitowanych przez spółkę Idea Expert (obecnie działającą pod firmą Idea Money). W związku z przedterminowym wykupem

Goldman Sachs zapłaci 5 mld dol. kary

of America (16,6 mld dol.). Na czym konkretnie polegał niecny proceder banków? Na masowym oszukiwaniu klientów w latach 2007-09, gdy niemal wszystkie amerykańskie banki robiły kokosy na sprzedawaniu klientom papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych. W pakiecie tych kredytów mieszało

Kruk wyemituje obligacje serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy, lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje. Zgodnie z uchwałą, spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 100 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii Z1 spółki o

CDRL ma wstępne umowy nabycia 90% udziałów w białoruskiej grupie West Ost Union

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - CDRL zawarł warunkowe umowy nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce pn. "Handlowo-Przemysłowa Grupa West Ost Union" z siedzibą na Białorusi, posiadającą sieć sklepów z artykułami dla dzieci od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Przegląd informacji ze spółek

rynkową, ale nie wyklucza powrotu na rynek obligacji detalicznych w przyszłości, podał zarząd spółki. Planowane spłaty obligacji będą realizowane zgodnie z harmonogramem.  P.A. Nova prowadzi rozmowy o sprzedaży pakietu czterech swoich obiektów przemysłowych (hal produkcyjnych), poinformował

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 (aktual.)

. Spółka - ze względu na rosnące koszty windykacji sądowej - zamierza w 2019 r. dochodzić należności w większym zakresie na drodze polubownej. Vindexus pracuje nad modelem finansowania, który nadal będzie oparty o obligacje, ale chce je kierować do inwestorów prywatnych, poinformowali przedstawiciele

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 r.

należności w większym zakresie na drodze polubownej. Vindexus pracuje nad modelem finansowania, który nadal będzie oparty o obligacje, ale chce je kierować do inwestorów prywatnych, poinformowali przedstawiciele Vindexusa.  "Oczekujemy, że wpływy ze spłat w całym roku wyniosą ok. 85 mln zł

BVT wyemituje obligacje za 2 mln zł na początku 2016 r.

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - BTV zamierza przeprowadzić w I kw. 2016 r. emisję obligacji, z której chciałaby pozyskać co najmniej 2 mln zł, poinformowała spółka. "Uznaliśmy, biorąc pod uwagę nasze plany na 2016 r., że emisja obligacji jest optymalną formą pozyskania kapitału

Przegląd prasy

odczuje cała gospodarka  --Polskie obligacje nadal są atrakcyjne    Dziennik Gazeta Prawna  --Uchwalona ustawa tzw. "Pakiet przyjazne prawo"w nieuprawniony sposób wzmocni pozycję części przedsiębiorców, oceniło Biuro Analiz Sejmowych  -- Frank szwajcarski jest

Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Możliwość wejścia Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na rynek kapitałowy, nabywania akcji i udziałów spółek zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, który w czwartek trafił do Sejmu. Stanowi on część pakietu, dotyczącego tzw. tarczy

CVI planuje inwestować w 100 przedsiębiorstw rocznie w kolejnych latach

" - powiedział dyrektor zarządzający CVI Marcin Leja, cytowany w komunikacie. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN i Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN, których portfelami zarządza CVI, zanotowały największe napływy kapitału w 2017 r. spośród

Przegląd prasy

, nie jest dla deweloperów balsamem na rany --Od października Rafał Juszczak obejmie stanowisko prezesa Alfa Banku Ukraina, szóstej co do wielkości instytucji finansowej w kraju --Raczyński z Noble Funds TFI: Na tle świata rentowności naszych obligacji są relatywnie wysokie; jesteśmy jakby satelitą

Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele

zaangażowania w spółkę, prezes Kruka przypomniał, że co pewien czas sprzedaje niewielki pakiet akcji, a od końca 2014 roku suma posiadanych przez niego akcji spadła o niecałe 9% - z 2,07 mln sztuk do 1,89 mln sztuk. Równocześnie był w tym czasie kupującym - wziął udział w podniesieniu kapitału pod koniec 2016

Statima zwiększyła przychody o 39% r/r w I poł., podtrzymuje plan debiutu na GPW

roku do 30 czerwca 2018 r. firma nabyła pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 64 mln zł, przy czym wartość nominalna pakietów kupionych w samym II kwartale wyniosła 50 mln zł. Wartość nominalna wszystkich posiadanych wierzytelności na 30 czerwca bieżącego roku wyniosła 341,5 mln zł, co oznacza

S&P obniżył rating NWR do CCC- z negatywną perspektywą

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services (S&P) obniżył długoterminowy rating korporacyjny New World Resources (NWR) do CCC- z CCC, podała agencja. Perspektywa ratingu jest negatywna. Jednocześnie obniżony został rating dla zabezpieczonych obligacji senior notes NWR