pakiet mniejszościowy

Unimot zainwestuje do 9,5 mln zł w mniejszościowy pakiet Green Electricity

się istotnym, mniejszościowym udziałowcem w spółce Green Electricity, a także udostępni dodatkowe finansowanie dla Green Electricity, w postaci wieloproduktowej linii finansowej. Łączne zaangażowanie ze strony emitenta nie przekroczy kwoty ok. 9,5 mln zł. Poza emitentem w skład udziałowców spółki

CCC ma term sheet dot. nabycia pakietu mniejszościowego w HR Group Holding

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - CCC zawarło porozumienie term sheet przewidujące wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycie przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH, podała spółka w 

Agora rozpoczęła negocjacje nt. przejęcia mniejszościowego pakietu Eurozet

udziałów w niej jest własnością spółki zależnej Sourcefabric z.ú. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), oferującej rozwiązania typu open source dla mediów, zaś udział mniejszościowy posiada spółka Salvatorska Ventures LCC, zarejestrowana w USA spółka zależna Media Development Investment Fund

Bank BGŻ BNP Paribas obejmuje pakiet mniejszościowy w IPF Group

silnego partnera Grupa jest w stanie dużo szybciej osiągnąć swoje cele. Capital Development to działalność prowadzona przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Polsce, której założeniem jest partnerstwo poprzez inwestowanie w pakiety mniejszościowe rosnących spółek średniej wielkości, które posiadają sprawdzony

Pekao: UniCredit zamknął pozycję w akcjonariacie banku

technicznym akcjonariuszem Banku Pekao. "W ramach transakcji M&A pomiędzy UniCredit a PZU oraz Polskim Funduszem Rozwoju ogłoszonej w grudniu 2016 roku, UniCredit sprzedał strategiczny pakiet 32,8% akcji Banku Pekao. W rękach UniCredit pozostał wówczas mniejszościowy pakiet akcji Banku Pekao, na

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych

wrześniu 2019 r. Mercor podjął decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych. Grupa Mercor

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

wykonywania 10% głosów na zgromadzeniu wspólników, podało WP.pl. W efekcie dokonania transakcji do Wirtualna Polska Media należeć będzie łącznie około 85% udziałów w Nocowanie.pl, podano. "Na podstawie porozumienia strony umowy wspólników zmieniły warunki realizacji opcji kupna/sprzedaży pakietu

PG Silesia: Większościowy udziałowiec jest gotów sprzedać swoje udziały

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Większościowy właściciel Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia (PG Silesia) - czeski koncern EPH - nie wyklucza możliwości sprzedaży swoich udziałów w czechowickiej kopalni mniejszościowym udziałowcom lub Skarbowi Państwa, podała spółka. "Większościowy

Eurocash: Nie zapadły żadne decyzje dot. zmian właścicielskich we Frisco

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Eurocash - jako mniejszościowy akcjonariusz Frisco - uważa się za "naturalnego partnera" do rozmów na temat przejęcia pakietu walorów tej spółki od funduszy MCI, ale na razie żadne konkretne decyzje w tej sprawie nie zapadły, podał Eurocash

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR nabywa 25% udziałów PEWIK Gdynia

ich ambasadorem w Warszawie" - powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak, cytowany w komunikacie. Transakcja zakupu mniejszościowych udziałów PEWIK Gdynia przez PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych została zrealizowana dzięki programowi "Pakiet dla Miast Średnich", który powstał w

IMS przedłużył termin listu intencyjnego ws. przejęcia do 28 lutego

(MSM) w celu ustalenia: a) warunków, na jakich R&D przejmie od właściciela kontrolny (co najmniej 51%) pakiet udziałów w MSM w zamian za mniejszościowe udziały w R&D, które obejmie właściciel MSM. W wyniku transakcji, właściciel MSM będzie mniejszościowym, ale znaczącym udziałowcem w R&D oraz w MSM

Mercor: Sfinansujemy inwestycje ze środków własnych, ew. kredytem lub leasingiem

lub leasingiem" - dodał. Na początku września spółka poinformowała, że podjęła decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych bez emisji akcji dla inwestora

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Mercor podjął decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

2,9 mln zł. W nawiązaniu do zawartych umów opcji nabycia pakietów mniejszościowych w spółkach eobuwie.pl, HR Group Holding S.à r.l., DeeZee oraz Karl Voegele AG dokonano rewizji prognoz otrzymanych od ww. spółek, stanowiących główny parametr wpływający na wycenę instrumentów finansowych z

Comp zawarł z SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji PayTel

sprzedaży pozostałej części akcji spółki w PayTel, tj. 34 731 akcji, co stanowi łącznie 45% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów PayTel. Pakiet mniejszościowy będzie nabywany w trzech kolejnych latach w transzach po 15% kapitału zakładowego, przy czym należy oczekiwać, że w przypadku osiągnięcia

CCC poda więcej szczegółów dot. nabycia udziałów HR Group do końca roku

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - CCC poda do końca tego roku więcej informacji na temat ewentualnej realizacji porozumienia term sheet w sprawie nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycia przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany

Asseco: Przeszacowanie nadal posiadanego pakietu Formula w wynikach III kw.

mln zł. Formula Systems przyniosła w 2016 r. w wynikach Grupy Asseco 55% przychodów, 45% EBIT i tylko 12% zysku netto grupy, co było związane z uwzględnieniem udziałów mniejszościowych według standardów rachunkowości. Po sprzedaży pakietu 20% Formula Systems, Asseco Poland nadal jest największym

Best przedłużył działania dot. realizacji nowej emisji bez prawa poboru

finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Podano wtedy, że planowane podwyższenie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi

Bioton: Środki ze zbycia SciGen na poprawę płynności i analogi insuliny

posiadaniu Bioton nabędzie Yifan International Pharmaceutical Co. Do spółki z tytułu przedmiotowej transakcji wpłynie kwota rzędu 100 mln zł" - czytamy w komunikacie. Na marginesie tej transakcji występujący wspólnie i w porozumieniu dwaj mniejszościowi akcjonariusze (Basolma Holding Limited z

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

koniec maja" - powiedział Szymański, cytowany w komunikacie.  Wczoraj Best - mniejszościowy akcjonariusz Kredyt Inkaso - poinformował, że obawia się obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną

Mercor spodziewa się przeprowadzenia przeglądu opcji w ciągu kilku miesięcy

związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji. "Chcielibyśmy, na pewno" - powiedział także Krempeć, pytany czy dwucyfrową dynamikę

R22 liczy, że kolejne kwartały pokażą duży organiczny potencjał w hostingu

podtrzymuje również działania w kierunku wykupu mniejszościowych udziałów w spółkach grupy w tym segmencie. W segmencie omnichannel plany na ten rok obejmują wspólny panel do obsługi usług Redlink, EmailLabs, SerwerSMS, rozwój usług m.in. Mobile Push. Outlook grupy zakłada wzrost ARPU segmentu m.in

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął decyzję o aktualizacji wybranych elementów strategii grupy, opublikowanej w marcu 2017 r.  Zaktualizowana strategia obejmuje m.in. podtrzymanie rozwoju posiadanych konceptów restauracyjnych, inwestycje w pakiety mniejszościowe związane z

CCC ma warunkowe umowy nabycia docelowo ok. 30,55% udziałów HR Group

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - CCC zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od Flo Magazacilik ve Pazarlama, podała spółka. Strony ustaliły, że cena sprzedaży za udziały zwykłe capiton

Fitch potwierdził rating BBB Enei z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingu następuje po sfinalizowaniu inwestycji kapitałowych w 2017 r., takich jak akwizycja grupy energetycznej Engie Energia Polska S.A. oraz inwestycje w pakiety mniejszościowe Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. (PGG) i Polimeksu-Mostostalu" – czytamy w komunikacie. Zdaniem

PBKM zakończył bez powodzenia negocjacje w sprawie inwestycji w podmiot branżowy

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zakończył bez zawarcia umowy negocjacje w sprawie nabycia mniejszościowego pakietu akcji podmiotu branżowego działającego na rynku europejskim, podała spółka. "Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych

PGNiG Ventures planuje ok. 100 mln zł inwestycji w startupy w ciągu 6 lat

Ventures zakłada inwestowanie w rozwiązania technologiczne znajdujące się w fazie wzrostu i ekspansji, czyli takie, które mają już pierwszych klientów, osiągają przychody i poszukują dalszego finansowania, zaznaczono w informacji. „Będzie inwestować w pakiety mniejszościowe, a

Apator zakończył rozmowy z inwestorem, nie będzie wezwania na akcje

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Inwestor, który prowadził rozmowy z Apatorem odstąpił od zamiaru ogłoszenia wezwania na akcje spółki, gdyż zaproponowana cena nie została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących istotny mniejszościowy pakiet. W efekcie rozmowy inwestora ze spółką

Właściciel marki Shoper pozyskał inwestora - V4C Poland Plus

ekspansję na niezagospodarowane dotąd segmenty rynku i rozwijać zakres oferowanych usług premium dla największych sklepów, podano. "W ramach umowy, fundusz zarządzany przez Value4Capital objął mniejszościowy pakiet akcji krakowskiej spółki. Transakcja ta nie wpłynie na bieżące działania operacyjne i

CCC liczy na min. 10 mln euro synergii rocznie ze współpracy z HRG od 2020 r.

przez CCC. Główne synergie do utylizacji w przypadku nabycia przez CCC większościowego pakietu HRG" - podsumowano w materiale. CCC poinformowało wcześniej, że zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz

CCC zamknęło transakcję nabycia 30,55% udziałów HR Group za 25,94 mln euro

mniejszościowego pakietu udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („HR Group") oraz (ii) zbycia 100% udziałów w spółce zależnej emitenta, CCC Germany GmbH" - czytamy w komunikacie. 30 stycznia CCC nabyło od Flo Magazacilik ve Pazarlama łącznie 289 586 875 zwykłych

Cedrob nie planuje wykupu akcji i wycofania Gobarto z giełdy

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Cedrob planuje dalej wspierać plany inwestycyjne Gobarto i nie planuje obecnie wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w celu wycofywania spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski. "Grupa Cedrob ma

PKN Orlen rozważa dalszy wykup akcji Unipetrolu, by osiągnąć 100%

Unipetrolem. Skłaniamy się do przeprowadzenia wykupu, powiedział Protasewicz podczas konferencji prasowej. Spółka liczy, że dalszy wykup byłby realizowany po cenach proponowanych przy ostatnim wykupie. W lutym br. PKN Orlen zrealizował płatności na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, którzy

EBOR sprzedał 2,9% akcji Grupy Azoty z dyskontem do ceny 69,52 zł

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał 50% swojego pakietu akcji Grupy Azoty, który stanowi 2,9% całkowitej liczby walorów spółki, poinformował bank. Transakcja została przeprowadzona w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book

KNF nałożyła na Murapol kary finansowe wys. 10,4 mln zł

wysokości 500 tys. zł nałożona została za cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA w związku z 'parkowaniem akcji' w okresie 2017-2018 r." - czytamy w komunikacie. Naruszenia, których dopuścił się Murapol, związane były z posiadaniem

Spółka zależna W Investments nabyła prawo użytkowania gruntu za 37,95 mln zł

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Pakiety Mniejszościowe - spółka zależna W Investments - nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego na warszawskim Mokotowie za 37,95 mln zł, podała spółka. Zakup sfinansowany został m.in. z emisji obligacji, które zostały przydzielone inwestorom

Infor PL został jedynym właścicielem spółki Infor Biznes

e-wydania oraz wersji papierowej" – podkreślił założyciel i prezes Infor PL Ryszard Pieńkowski. Do tej pory spółka Infor PL, której jedynym właścicielem jest Ryszard Pieńkowski, miała większościowe udziały (51%) w IB, a RASI posiadał mniejszościowy pakiet 49% udziałów, przypomniano

ARP i PIR mogą nabyć mniejszościowe udziały w spółkach JSW - prasa

;. Według informacji z nieoficjalnych źródeł, ARP może nabyć udziały w koksowni Victoria. "Plan zakładałby objęcie mniejszościowego pakietu udziałów, który po kilku latach JSW miałaby z powrotem odkupić, gdy jej sytuacja finansowa już się poprawi" – czytamy w gazecie. Na takich samych

Wielton kupuje 65% akcji francuskiego producenta naczep za 9,5 mln euro

Fruehauf Expansion za cenę 6,6 mln euro powiększoną o premię, której wysokość została uzależniona od przyszłych wyników finansowych Fruehauf SAS. Jednocześnie porozumienie przewiduje prawo Wielton do nabycia pakietu mniejszościowego na wymienionych powyżej warunkach (opcja call) w przypadku nieskorzystania

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

liczby głosów w spółce, wzywający nie wykluczył możliwości rozpoczęcia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki. Jeżeli wzywający podejmie decyzję o rozpoczęciu procesu przymusowego wykupu, proces ten rozpocznie się najpóźniej w ciągu 3 (trzech) miesięcy od

Tylko Deutsche Boerse chce przejąć GPW

tego skarb państwa sprzedaje pakiet mniejszościowy - 23 procent akcji. I to na pakiet mniejszościowy złożone zostały przez instytucje finansowe pozostałe dwie oferty - pisze Parkiet.

Polskie Koleje Linowe zdecydowały o ubieganiu się o wejście na GPW

pakietu akcji pracowniczych, których liczba będzie zależała od stażu pracy w Grupie PKL, podano także. "Zgodnie z postanowieniami statutu, także gminy tatrzańskie - Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzańska i Kościelisko, będące akcjonariuszami mniejszościowymi PKL - lub podmiot przez nie wskazany

Mercor planuje rozwój sprzedaży zagranicznej w kolejnych miesiącach

ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Wcześniej, we wrześniu 2019 r. spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od planów związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym

Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie dywidendy z Netii

konferencji prasowej, zapytana, czy Cyfrowy Polsat wystąpi jako mniejszościowy akcjonariusz o wypłatę dywidendy. Prezes grupy Tobias Solorz dodał, że informacje dotyczące planów łączenia usług mogą zostać zaprezentowane po uzyskaniu zgody na koncentrację od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zmiany statutu zw. z planowanym podziałem RBPL

" - czytamy w komunikacie.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 14 września podała, że nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisen Bank i zezwoliła na podział przejmowanego banku.  Wydanie tej decyzji stanowiło warunek

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

Famur nadal będzie posiadał znaczący wpływ jako akcjonariusz mniejszościowy. Równolegle Famur będzie realizował wsparcie w obszarze funkcji finansowych, co ma zapewnić kontynuację jednolitego i konserwatywnego podejścia do zarządzania finansami w Grupie Famak, wyjaśnił Bendzera. Famur przejął obsługę

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

najkorzystniejsze dla ich dalszego rozwoju uznał pozyskanie dla Mercor inwestora finansowego, który objąłby, wskutek skierowanej do niego nowej emisji akcji, mniejszościowy pakiet akcji emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (rozważana transakcja

R. Brzoska ma umowę z inwestorem ws. wezwania na Integer.pl i delistingu spółki

dominującej inwestora, a Rafał Brzoska wniesie wszystkie posiadane akcje spółki do spółki dominującej przez co obejmą łącznie mniejszościowy pakiet akcji/udziałów w kapitale zakładowym spółki dominującej; oraz c) w wypadku zakończenia sukcesem wezwania InPost, Inwestor wniesie aportem do spółki wszystkie

Erbud ma zobowiązującą umowę sprzedaży Budleksu

spółek zależnych od emitenta – Erbud International Sp. z o.o.; PBDI S.A.; Erbud Industry Sp. z o.o.; Erbud Contruction Sp. z o.o., a także cena za odkupienie pakietu akcji Budleksu od dotychczasowych akcjonariuszy mniejszościowych. Na mocy umowy z nowym właścicielem Budleksu, toruńska spółka

Grupa Pracuj nabyła mniejszościowe udziały w szkole programowania Coders Lab

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Grupa Pracuj objęła mniejszościowy pakiet udziałów w Coders Lab, poinformowała spółka. Dzięki nawiązanej współpracy Coders Lab poszerzy swoją ofertę, zamieniając się ze szkoły programowania w szkołę IT i umożliwi swoim absolwentom jeszcze szybszy start kariery w

CDRL objął udziały w spółkach Sale Zabaw Fikołki i Lemon Fashion

Zabaw Fikołki] emitent będzie posiadał 40% udziałów i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. W związku z objęciem udziałów emitent wniesie do spółki wkład pieniężny w kwocie 6 mln zł. Obecnie emitent od marca 2018 r. posiada pakiet 10% udziałów. Łączne zaangażowanie finansowe emitenta w spółce

Wielton zwiększył udziały we francuskiej spółce Fruehauf do 100% akcji

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiej firmy. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka. . Transakcja zostanie sfinalizowana w ramach opcji kupna

Grupa WP kupiła 13% akcji właściciela serwisu e-podróżnik.pl za 7,7 mln zł

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding stała się mniejszościowym akcjonariuszem Teroplanu, właściciela serwisu e-podróżnik.pl, podała spółka. e-podróżnik.pl to największa polska platforma ułatwiająca planowanie podróży oraz zakup online biletów autobusowych i kolejowych. Za 13

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na zmiany właścicielskie w spółce

akcjonariuszy mniejszościowych uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Umowa zostanie sfinalizowana w najbliższych dniach" - czytamy w komunikacie. O ile zgoda walnego zgromadzenia na zawarcie przez spółkę transakcji odkupienia akcji własnych należących do GCH w celu ich umorzenia wymagała zwykłej

Strategia TDJ: TDJ Venture skupi się na inwestycjach w sektore ICT

wczesnych etapach rozwoju – w fazie wczesnego wzrostu (startup), wzrostu (growth), a także na etapie seed. Na inwestycje w poszczególne projekty mamy od 0,5 do 5 mln USD. Inwestujemy w pakiety mniejszościowe, przy jednoczesnym rezerwowaniu środków na udział w kolejnych rundach finansowania firm"

Koncern Mars przejmuje producenta gumy do żucia Wrigley

Przedstawiciele koncernu Mars poinformowali o zakupie pakietu mniejszościowego koncernu Wrigley, który był w posiadaniu Berkshire Hathaway miliardera Warrena Buffetta. "Pozytywnie oceniam moją dotychczasową współpracę z firmą Mars. Zarówno Mars, jak i Berkshire zyskały na tej transakcji

Toyota Tsusho Corp. złożył do UOKiK wniosek na przejęcie Green Metals Poland

jest w toku. "Przedmiotem transakcji jest mniejszościowy pakiet udziałów w Green Metals Poland sp. z o.o. nabywany od Scholz Holding GmbH. Na skutek transakcji grupa Toyota Tsusho uzyska całość udziałów w Green Metals Poland"  - czytamy w komunikacie. Green Metals Poland jest spółką

Furgalski: Sprzedaż PKP Energetyka w zaproponowanej formule jest mocno ryzykowna

, należy stworzyć grupę infrastrukturalną z dominującą rolą PKP PKL, a inwestorowi zewnętrznemu sprzedać ewentualnie pakiet mniejszościowy. "Prywatyzacja PKP Energetyka w formule przyjętej przez zarząd PKP SA jest mocno ryzykowna, z racji tego, że ciężko jest wskazać podobne rozwiązania w Europie

Cyfrowy Polsat zakłada utrzymanie wzrostu liczby usług i wysokiego FCF w 2018 r.

wymienił ponadto finalizację akwizycji Netii oraz rozpoczęcie realizacji zaplanowanych synergii na lata 2019- 2023, a także wygenerowanie zwrotu z inwestycji w nowe kanały TV. Czynnikami o charakterze jednorazowym w działalności inwestycyjnej w 2017 roku były głównie wydatki na nabycie mniejszościowego

CCC ma zgody urzędów w Niemczech i Austrii na nabycie 30,5% udziałów HR Group

nabytych przez emitenta na wierzytelność) oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100% udziałów w spółce CCC Germany GmbH" - czytamy dalej. W listopadzie ub.r. CCC zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od

Asseco Poland ma porozumienie w celu odzyskania kontroli nad Formula Systems

zainwestowanej w 2010 roku kwoty 427 mln zł i nadal posiada pakiet akcji Formula Systems wart ponad 500 mln zł. Formula Systems przyniosła w 2016 r. w wynikach Grupy Asseco 55% przychodów, 45% EBIT i tylko 12% zysku netto grupy, co było związane z uwzględnieniem udziałów mniejszościowych według standardów

Przegląd prasy

--Sasin: Reforma nadzoru właścicielskiego jest ważna ze względu na nadchodzące wielkie inwestycje. Będą one być może realizowane przez kilka dużych grup kapitałowych, obejmujących mniejszościowe pakiety w projektach. To formuła, która w przyszłości mogłaby zostać wykorzystana przy ewentualnej inwestycji w

IMS nie porozumiał się ws. przejęcia Make Sense Media

%) pakiet udziałów w MSM w zamian za mniejszościowe udziały w R&D, które miał objąć właściciel MSM. Przejęcie MSM miało na celu zwiększenie skali prowadzonej działalności oraz wzrost osiąganych wyników finansowych przez grupę kapitałową IMS głównie w najbardziej atrakcyjnym, abonamentowym segmencie

CDRL uzgodnił warunki przejęcia spółki na Białorusi za 6,39 mln USD

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - CDRL uzgodnił istotne warunki zakupu większościowego pakietu udziałów w spółce "Handlowo - Przemysłowa Grupa West Ost Union" z siedzibą w Mińsku, Białoruś, podała spółka. Łączna cena sprzedawanych udziałów wynosi 6,39 mln USD. "W toku negocjacji

Grupa WP dokupiła kolejne 35% udziałów Domodi za 85 mln zł

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Wirtualna Polska Holding nabyła kolejne 35% udziałów w spółce Domodi, podała grupa. Wartość transakcji przekroczyła 85 mln zł. "Po transakcji WP stanie się właścicielem 86% udziałów w Domodi. Do tej pory grupa posiadała pakiet

Sfinks nie obejmie pakietu 40% akcji w Dominium

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sfinks Polska nie wyraziła zgody na zakup przez Sfinksa mniejszościowego pakietu akcji w Dominium. Przyczyną był brak przeniesienia na Sfinks prawa do sprawowania kontroli nad Dominium i przez to ograniczony wpływ na obszary możliwych do uzyskania

Właściciele Kino Polska TV rozpoczęli przegląd opcji strategicznych dla grupy

zainteresowania inwestycjami mniejszościowymi w spółkę przez nowego partnera strategicznego lub finansowego, sprzedażą pakietu większościowego akcji spółki podmiotowi trzeciemu, potencjalnym połączeniem spółki z inwestorem strategicznym lub jego podmiotem zależnym, i/lub finansowaniem dłużnym spółki. (...)"

OFE przeciwne proponowanym warunkom wycofania Global City Holdings z GPW

giełdowego będą zmuszone do sprzedaży posiadanych pakietów. Efektem mogą być straty poniesione przez inwestorów mniejszościowych i członków OFE wskutek obniżenia wartości posiadanych akcji" – czytamy w komunikacie. Zdaniem funduszy, głównym beneficjentem wycofania akcji z notowań giełdowych i

Ronson sfinalizował sprzedaż Novej Królikarni na rzecz GCH za 175,1 mln zł

odkupiła od GCH pakiet blisko 40% akcji własnych za łączną kwotę 140,9 mln zł (1,3 zł za akcję), podał Ronson. Zysk ze sprzedaży projektu powiększy wyniki Ronson Europe za 2016 r. "Sprzedaż projektu Nova Królikarnia powiększy zyski spółki za IV kwartał 2016r. Zarząd szacuje, że w wyniku rozliczenia

Ronson liczy na zgodę mniejszościowych akcjonariuszy na zmiany właścicielskie

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Ronson liczy na uzyskanie niezbędnej zgody mniejszościowych akcjonariuszy na projektowane zmiany właścicielskie w spółce, czyli opuszczenie przez GCH akcjonariatu i nabycie przez Ronsona ok. 40% akcji własnych, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński

Unijne przepisy mogą pokrzyżować plany Gazpromu

gazociągu nie będzie podlegać unijnym przepisom tzw. trzeciego pakietu energetycznego, które mają przeciwdziałać monopolom w energetyce. Zgodnie z przepisami "trzeciego pakietu" firmy handlujące gazem, tak jak E.ON i jego zachodni partnerzy, nie mogą bezpośrednio zarządzać gazociągami, by nie

Sfinks Polska chce otworzyć co najmniej 20 nowych restauracji w tym roku

o ewentualnym wejściu w modelu mniejszościowym, gdzie obejmujemy mniejszy pakiet, a dzięki naszym narzędziom choćby informatycznym będziemy w stanie spółkę kontrolować i rozwijać. Jest to dużo mniejsze ryzyko, jeżeli coś się nie uda" - powiedział Cacek. Dodał, że spółka na przyszły rok

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Kerdos Group

akcjonariusza mniejszościowego Romualda Aloisa Kalycioka z porządkiem obrad m.in. zmiany w składzie rady nadzorczej spółki oraz powołanie audytora do spraw szczególnych w związku z sytuacją w spółce (wyprzedaż pakietu akcji spółki posiadanego przez prezesa zarządu, zerwanie negocjacji w sprawie przejęcia Meng

Capital Park liczy na sprzedaż Eurocentrum i Royal Wilanów w 2016 r.

partnerów, którzy będą chcieli kupić większościowy pakiet i jednocześnie chcemy zachować mniejszościowe udziały w tych projektach i zarządzanie nimi, gdyż widzimy czynniki długoterminowego wzrostu ich wartości, jak np. potencjalny przyszły wzrost czynszów, czy rozwój infrastruktury w Wilanowie. Naszymi

PBKM objął udziały w niemieckiej spółce Vita34 warte ok. 7,2 mln zł (aktual.)

; "Objęcie pakietu mniejszościowego oznacza, że na razie będziemy inwestorem finansowym w VITA 34. Zakup akcji nie oznacza, że prowadzimy ze spółką VITA 34 rozmowy na temat dalszych inwestycji kapitałowych. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jednym z filarów strategii rozwoju Grupy PBKM jest ekspansja

PBKM objął udziały w niemieckiej spółce Vita34 za ok. 7,2 mln zł

wyklucza możliwości dalszego zwiększania stanu posiadania w tym podmiocie, podała spółka.  "Objęcie pakietu mniejszościowego oznacza, że na razie będziemy inwestorem finansowym w VITA 34. Zakup akcji nie oznacza, że prowadzimy ze spółką VITA 34 rozmowy na temat dalszych inwestycji kapitałowych

Tauron rozważa udział trzeciego inwestora w projekcie Jaworzno III

projektu nie jest zagrożona nawet bez udziału dodatkowego inwestora, jednak grupa myśli o dywersyfikacji finansowania. PFR na pewno obejmie mniejszościowy udział w projekcie, z kolei potencjalny udział kolejnego inwestora nie został jeszcze sprecyzowany. "Na dziś rozważamy tylko możliwość, że

Innova Capital sprzedał udziały w Marmite na rzecz Cranemere Ltd.

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Innova Capital i akcjonariusze mniejszościowi sprzedali 100% akcji spółki Marmite na rzez Cranemere Ltd., podał fundusz. "Innova inwestuje m.in. w przedsiębiorstwa produkcyjne o wysokiej wartości dodanej, które w przyszłości zdolne są do objęcia wiodących

Grupa WP sfinalizowała umowę nabycia 6,31% akcji eSky.pl

domu maklerskiego, podano również. 12 czerwca Grupa Wirtualna Polska i właściciele eSky Group zawarli warunkową umowę nabycia 6,3% akcji eSky.pl. Cena zakupu pakietu mniejszościowego wynosiła 15,6 mln zł. Prezes Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski powiedział wtedy, że inwestycję finansową WP

Waterland: Kredyt Inkaso zostanie na GPW, ma zwiększać obecność za granica

Karpiński. Jest otwarty na rozmowy ze spółką Best - mniejszościowym akcjonariuszem Kredyt Inkaso. "Kredyt Inkaso działa na różnych rynkach i będziemy szczególną uwagę poświęcać najbardziej rentownym z nich. Zakładamy organiczny rozwój poprzez kupowanie portfeli z naciskiem na zagranicę, jak również

Darby PE z grupy Templetona inwestuje w producenta słonych przekąsek Fifor

przeznaczonym na finansowanie wzrostu oraz nabycie mniejszościowego pakietu udziałów, podało Darby. Fifor to polski producent słonych przekąsek (głównie chipsów ziemniaczanych i chrupek kukurydzianych), którego wyroby sprzedawane są pod markami własnymi sieci handlowych. Przedsiębiorstwo założył w 2013 r

Cyfrowy Polsat: Capex sięgnie max. 10% przychodów bez konsolidacji Netii w br.

2017 roku i była wyższa o 569,9 mln zł, czyli o 56,8%, w porównaniu do 1 003,4 mln zł w 2016 roku. Czynnikami o charakterze jednorazowym wpływającymi na wzrost salda środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w 2017 roku były głównie wydatki na nabycie mniejszościowego

JSW chce uzgodnić sprzedaż aktywów do końca czerwca

przedwczesne" - powiedział Gawlik. W sprawie sprzedaży mniejszościowych pakietów akcji koksowni JSW rozmawia z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Funduszem Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Towarzystwem Finansowym Silesia. Na udziały w Spółce Energetycznej Jastrzębie (SEJ) JSW otrzymała wstępną ofertę

Tauron oczekuje szczegółów dot. zaangażowania PFR w Jaworzno III w kwietniu

; - dodał prezes. Podkreślił także, iż nie podlega dyskusji, że udział PFR będzie mniejszościowy. W lutym prezes PFR Paweł Borys poinformował, że Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wstępne rozmowy z Tauronem Polską Energią na temat finansowania Elektrowni Jaworzno III. W październiku ub. roku Tauron

CEE Equity Partners inwestuje w BKF University of Applied Sciences w Budapeszcie

wyższej w regionie. „Zakup kontrolnego pakietu na Węgrzech to trzecia transakcja przeprowadzona przez CEE Equity Partners (doradca China CEE Investment Co-operation Fund) w 2014 r. (dwie pierwsze miały miejsce w Polsce - objęcie mniejszościowego pakietu w Polnergii oraz joint venture we

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Novaturas, publikacja w poniedziałek

przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16% istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50% akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66

Legnicka SEE przejęła 84,9% akcji Parku Technologicznego Letia od KGHM

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przejęła większościowy pakiet (84,9% akcji) Legnickiego Parku Technologicznego Letia od KGHM Polska Miedź, który został mniejszościowym akcjonariuszem strefy, poinformowała Legnicka SSE. "Zarząd strefy planuje stworzyć

Work Service podtrzymuje cel dot. EBIT, nie planuje dalszych odpisów w br.

zysku rok wcześniej. Spółka nie planuje w tym roku nowych akwizycji. "Mamy do przejęcia jeszcze mniejszościowy pakiet węgierski - 25% udziałów, bo to jest bardzo dobry rynek, dobra rentowność. Nie będziemy powiększać zadłużenia grupy dla innych akwizycji innych niż tych mniejszościowych, bo one

Madison International Realty sfinalizował przejęcie 65,99% Capital Park

Realty nabył pośrednio 65,99% udziałów w Grupie Capital Park. Patron Capital Partners zatrzymał mniejszościowy pakiet udziałów w grupie razem z pozostałymi, obecnymi akcjonariuszami spółki" – czytamy w komunikacie. "Dzięki zamknięciu naszej umowy nabycia akcji Capital Park pozyskujemy

Przegląd prasy

zł zysku netto, 113 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 --CCC ma term sheet dot. nabycia pakietu mniejszościowego w HR Group Holding --Enea miała wstępnie 584 mln zł zysku netto, 920 mln zł zysku EBIT w I-III kw. --Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła 2,5% r/r w październiku (ISBnews)  

MF: Przychody z prywatyzacji to 976 mln zł w 2016 r., 70% akcji PHN trafi na GPW

% stanowią spółki z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Wśród nich 28 to spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale jest na poziomie poniżej 10% - tzw. 'resztówki'" - czytamy też w materiale. Poza planowanym zbyciem pakietów mniejszościowych, zakładane są także przekształcenia

Przegląd informacji ze spółek

zł. CCC poda do końca tego roku więcej informacji na temat ewentualnej realizacji porozumienia term sheet w sprawie nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycia przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH, zapowiedział wiceprezes CCC

MPiT: Spadek Polski w rankingu Doing Business 2020 to sytuacja jednorazowa

inwestorów mniejszościowych – uzyskaliśmy więcej punktów, a tylko w dwóch liczba naszych punktów spadła. W efekcie w edycji 2020 zajęliśmy 40. miejsce. Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego roku o 7 pozycji. Liczba punktów uzyskanych przez Polskę w ramach tych obszarów również spadła - z 76,95

Amica chce do końca roku sfinalizować kolejną akwizycję zagraniczną

przyszłorocznych wynikach. Chcemy sprzedawać przez nią nasze kuchnie" - dodał wiceprezes Amiki. Podkreślił, że to pierwsza tego typu transakcja, gdyż wcześniej spółka przejmowała same marki lub kupowała mniejszościowy pakiet spółki. Źródłem finansowania akwizycji ma być emisja obligacji 7-letnich. "

Prezes GNB: Połączenie z Idea Bankiem to więcej plusów, niż minusów 

połączeniu banków Getin Holding miałby pakiet mniejszościowy, a tym samym nie musiałby konsolidować wyników Idea Banku. Obecnie GH jest właścicielem 54% akcji Idea Banku.  Na początku sierpnia Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności

Przegląd prasy

PMI dla przemysłu Chin wzrósł do 51,4 pkt w IX --Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji --Playway miał 16,54 mln zł zysku netto, 23,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r. --Kernel miał 189,46 mln USD zysku netto w r.obr. 2018/2019 --Enea miała 259,63 mln

Przegląd informacji ze spółek

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Playway odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom