pakiet enei

tm, ISB

3 dużych inwestorów interesuje się akcjami Enei

3 dużych inwestorów interesuje się akcjami Enei

Większościowym pakietem akcji grupy energetycznej Enea, który Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) planuje sprzedać we wrześniu-październiku, oprócz szwedzkiego Vattenfalla, który posiada ponad 18% walorów Enei, interesuje się trzech poważnych inwestorów branżowych, poinformował agencję ISB Jan Bury, wiceminister skarbu odpowiedzialny za energetykę. Z ustaleń ISB wynika, że chodzi o RWE, CEZ i GDF Suez.

"PB": Negocjacje w sprawie Enei

Na przełomie lipca i sierpnia mogą odbyć się negocjacje w sprawie sprzedaży większościowego pakietu akcji giełdowej Enei - dowiedział się nieoficjalnie "Puls biznesu".

Odpis PGG obniży skons. wynik Enei za 2019 o ok. 53 mln zł, bez wpływu na EBITDA

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Enea dostrzega prawdopodobną konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z dokonaniem przez PGG odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica.  "

Enea chce zaktualizować strategię do końca roku

przyjąć politykę energetyczną "w okolicach wakacji ", a krajowy plan przesłać do Komisji Europejskiej do końca roku.  W marcu prezes Enei poinformował, że społka jest w trakcie poważnej analizy celów strategicznych, w kontekście istotnie zmieniającego się otoczenia rynkowego, a prowadzone

Fitch potwierdził rating BBB Enei z perspektywą stabilną

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie lokalnej i krajowej (IDR) Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała agencja. Jednocześnie potwierdzono i wycofano długoterminowy rating krajowy A+(pol) Enei z powodów komercyjnych. "

Mennica Polska rozpozna 6 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Mennica Polska rozpozna koszt finansowy w wysokości 6,01 mln zł w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. w związku ze zmianą wyceny pakietu 8,12 mln akcji Enei, podała spółka. "Mennica Polska [...] w następstwie dokonania na

Mennica Polska rozpozna 5,5 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Mennica Polska rozpozna 5,52 mln zł kosztu finansowego w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kw. 2019 roku w następstwie wyceny posiadanego pakietu akcji Enei, wynika z komunikatu Mennicy. "W następstwie dokonania na

Mennica Polska miała 0,41 mln zł zysku netto, 7,05 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

6,01 mln zł w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. w związku ze zmianą wyceny pakietu 8,12 mln akcji Enei. Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie

Mennica Polska ujmie w raporcie za I kw. koszt z tyt. spadku wyceny akcji Enei

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Mennica Polska wyceniła posiadany pakiet akcji Enei na 68,54 mln zł wobec wcześniejszej wyceny 77,37 mln zł, podała spółka. W sprawozdaniu finansowym za I kw. 2019 r. rozpoznany zostanie koszt finansowy z tytułu wyceny w kwocie 8,83 mln zł. "Mennica Polska

Enea w strategii zakłada transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Enei zatwierdziła dokument pn.: "Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku", który został przyjęty do realizacji, podała spółka. Enea zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu

Enea nie wyklucza aktualizacji strategii w 2019 roku, rozważa farmę offshore

strategicznych" - powiedział Kowalik na konferencji prasowej. Jak podkreślił, rynek coraz bardziej ewoluuje w kierunku jak najmniejszej emisyjności. "Zmiany, które nastąpiły w 2018 roku, przede wszystkim Pakiet Zimowy, implikują zupełnie nowe warunki funkcjonowania sektora energetycznego w Europie i

Zygmunt Solorz-Żak negocjował przejęcie ZE PAK przez Eneę - prasa

Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, prowadził rozmowy w sprawie zbycia tego pakietu w zamian za walory Enei" - powiedział informator gazecie. Dodał, że Solorz-Żak miałby otrzymać walory poznańskiej grupy z nowej emisji. Za ewentualnym porozumieniem stoi jednak nie zarząd Enei, ale

DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Bogdanki w wezwaniu ogłoszonym przez Eneę

pozostawiają bez zmian długoterminową rekomendację fundamentalną "sprzedaj". Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie

Enea: UOKiK zawiesił postępowanie ws. przejęcia LW Bogdanka na nasz wniosek

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Eneę kontroli nad spółką Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) na wniosek Enei, podała spółka. "

Przegląd informacji ze spółek

III Pakietu Energetycznego UE dla gazociągu Nord Stream 2 w charakterze aktywnych uczestników, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki

EKG: Kopalnia powinna być dostawcą węgla dla energetyki

EKG: Kopalnia powinna być dostawcą węgla dla energetyki

Zdaniem prezesa KHW dobrym przykładem na racjonalne połączenie kopalni ze spółką energetyczną są Bogdanka i Enea. Poznański koncern energetyczny przejął lubelską kopalnię w październiku ubiegłego roku, obejmując pakiet większościowy akcji Bogdanki. Prezes Łukaszczyk nie dodał jednak, że odkąd

Związki zawodowe LW Bogdanka za wejściem w struktury Enei

Warszawa,12.10.2015 (ISBnews) - Związki zawodowe Lubelskiego Węgla Bogdanka oceniają, że wejście spółki w struktury Enei jest dla Bogdanki korzystne i zwiększa możliwości rozwoju całej grupy, podały Związki w swoim stanowisku, dotyczącym wezwania ogłoszonego przez Eneę. "Mamy nadzieję

Enea i Energa mają aneks podwyższający nakłady na projekt Ostrołęka C

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Enea, Energa i Elektrownia Ostrołęka zawarły aneks do umowy inwestycyjnej, dotyczącej realizacji projektu Ostrołęka C, zwiększając szacunkowe nakłady inwestycyjne na ten projekt, podały Enea i Energa. Na mocy aneksu capex Enei w projekcie wzrósł do ok. 226

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 16 XI o zmianach w RN na wniosek Enei

sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do

Resort skarbu sprzedał poprzez giełdę 16,05 proc. akcji Enei

Ministerstwo podkreśliło, że transakcja była poprzedzona wieloma spotkaniami z inwestorami instytucjonalnymi ze Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, w tym głównie z Polski i Wielkiej Brytanii. Sprzedaż 16,05 proc. akcji Enei oznacza zejście skarbu państwa (łącznie z akcjami pracowniczymi

Kalendarium ISBnews

pakietu legislacyjnego MPiT dla przedsiębiorców --09:00: II Kongres o innowacji w technologii „Huawei rozmowy o przyszłości"  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. --10:00 Konferencja

Przegląd informacji ze spółek

zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 390 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Enea dostrzega prawdopodobną konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z dokonaniem przez PGG

Przegląd prasy

segmencie produktów i usług IT przychody ze sprzedaży spadną w tym roku o 7,5% --Parlament Europejski domaga się większego budżetu UE i silniejszego związku z praworządnością w pakiecie finansowym Parkiet   --Od marcowego minimum WIG odrobił 40%, ale zdaniem analityków nadal wiele spółek ma

NWZ Bogdanki odrzuciło ograniczenie głosów nowych akcjonariuszy do 10% na walnym

ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu

Przegląd prasy

dywidendy za 2019 r. --Akcjonariusze Wasko zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję --TMR miało 6,98 mln euro zysku netto, 27,59 mln euro EBIT w I poł r.obr.2019/2020 --Paweł Szczeszek został powołany na prezesa Enei --PZU ma umowę z Grupą Skanska dotyczącą najmu siedziby centrali

Przegląd informacji ze spółek

następstwie wyceny posiadanego pakietu akcji Enei, wynika z komunikatu Mennicy. Elektrownia w Rybniku została włączona do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - od 2 stycznia br., tworząc Oddział Elektrownia Rybnik, podała spółka

Enea i Bogdanka na minusie. Grupa chce się "wpisać w politykę gospodarczą"

1,5 mld zł. Odpisy są zabiegiem księgowym, który polega na tym, że spółka sprawdza, o ile spadła rynkowa wartość kluczowych aktywów. Bez odpisów zysk netto spółki sięgałby ponad 1 mld zł. Na minusie miniony rok zakończyła także Bogdanka, która od października 2015 r. znajduje się w strukturach Enei

Enea rozpoczęła badanie due diligence KHW - prasa

. Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania

LW Bogdanka analizuje warunki wezwania ogłoszonego przez Eneę

. Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. w związku ze zmianą wyceny pakietu 8,12 mln akcji Enei, podała spółka. Wielton zawarł długoterminowa umowę strategiczną z Michelin Polska na dostawę opon, kół, zaworów i innych akcesoriów oraz usług montażowych na rzecz Grupy Wielton w latach 2019

Solorz-Żak: Nie widzę potrzeby sprzedaży akcji ZE PAK

, że Solorz-Żak, który kontroluje prawie 51,6% udziałów w ZE PAK, prowadził rozmowy w sprawie zbycia tego pakietu w zamian za walory Enei. Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również

Przegląd prasy

--Nowa strategia Enei uwzględni transformację w odp. na wyzwania klimatyczne --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,9% r/r w IX wg. wst. danych --NBP: Zadłużenie zagr. Polski spadło kw/kw do 309,38 mld euro na koniec II kw. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,8% r/r, import - o 4,1% r/r w II

Przegląd informacji ze spółek

, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Kwota blisko 2,5 mld zł nakładów inwestycyjnych Enei w 2019 r. jest niezagrożona, poinformował prezes Mirosław Kowalik. W przyszłości grupa może zwiększać możliwości wydatkowania środków w związku z planowaną transformacją. Enea planuje do końca

Enea zainwestuje w KHW 350 mln zł, Węglokoks 150 mln zł

Finansowe Silesia (TF Silesia). "TF Silesia zainwestuje w Katowicki Holding Węglowy 200 milionów złotych. W ten sposób dołączy do Enei i Weglokoksu, które już wcześniej zapowiedziały zaangażowanie w KHW (Enea – 350 mln złotych, Węglokoks – 150 mln zł)" – czytamy w komunikacie

Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej LW Bogdanka

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Po przejęciu większościowego pakietu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej tej spółki, poinformowała wiceprezes Enei ds. finansowych Dalida Gepfert. "Spotkaliśmy się z właścicielami Bogdanki i przedstawiliśmy im

Enea ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad LW Bogdanka

transakcji to 29 października. Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Bogdanki, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca

Prezes UOKiK wznowił postępowanie ws. przejęcia LW Bogdanka przez Eneę

64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Data rozpoczęcia zapisów ustalona została na 2 października br., a data zakończenia zapisów na 16 października br. LW Bogdanka - notowana na GPW i

LW Bogdanka chce, by nowi akcjonariusze mogli wykonywać do 10% głosów na WZA

obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w ust. 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje" – czytamy w projekcie uchwały. Ograniczenie prawa głosowania nie będzie dotyczyło akcjonariuszy, którzy według stanu na dzień 15

Enea złożyła wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia LW Bogdanka

; - czytamy w komunikacie. Enea ogłosiła wczoraj wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem

Enea: Nabycie Bogdanki to jedna z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa

najbardziej dynamicznych polskich firm" - podsumował prezes. Enea ogłosiła dziś wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę, podała Enea. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji

Przegląd prasy

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --UE szykuje największy w swojej historii pakiet pomocowy, jednak nowe instrumenty tworzone są bardziej z myślą o krajach strefy euro --Prezes Alior Banku

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują o zmianach w statucie 12 kwietnia

;budowaniu jak najlepszego wyniku koncernu surowcowo-energetycznego"-  powiedział wiceprezes Enei ds. korporacyjnych, członek rady nadzorczej LW Bogdanka Wiesław Piosik. Nadzwyczajne walne LW Bogdanka, na którym podjęte zostaną decyzje w sprawie zmian w statucie, zostało zwołane na

Przegląd informacji ze spółek

spółka działająca w sektorze nieruchomości - zawarła przyrzeczoną umowę zakupu pakietu ok. 56% akcji Echo Investment, podało Echo. Energa zdecydowała o rozpoczęciu procesu sprzedaży wybranych aktywów ciepłowniczych zarządzanych przez spółkę Energa Kogeneracja, podała Energa. Lotos Kolej - spółka

Enea przedłużyła termin zapisów w wezwaniu na akcje LW Bogdanka do 21 X

dzień  transakcji nabycia akcji na GPW to 26 października, zaś dzień rozliczenia transakcji to 29 października. Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei

W wezwaniu Enei na Bogdankę złożono zapisy na ponad 21,9 mln akcji spółki

transakcji nabycia akcji na GPW to 26 października, zaś dzień rozliczenia transakcji to 29 października. Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Bogdanki, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie

Przegląd prasy

odbicie notowań JSW, spowodował, że w branży górniczej coraz głośniej zaczęto mówić o poprawie koniunktury Dziennik Gazeta Prawna --MF przedstawi pakiet tytoniowy późną jesienią, jest skłonne do kompromisu wg gazety --Albo w 2018 r. dotychczasowa umowa dot. viaTOLL zostanie w trybie awaryjnym

Przegląd prasy

pakietu wyborczego PiS na 30-40 mld zł rocznie --Grupa Azoty planuje zlecić prace badawczo-rozwojowe dot. zastosowania grafenu w jednym z produktów niszowych Parkiet --Zastrzeżenia UOKiK dot. przejęcia Cinema 3D przez Multikino mogą być szansą dla Heliosa w kwestii kolejnych kin w Warszawie wg

Przegląd informacji ze spółek

. kwotę wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w sprawozdaniu finansowym za III kw. 2019 r., podała spółka. Commerzbank opracował projekt nowej strategii, który zostanie zaprezentowany inwestorom 27 września. Projekt zakłada m.in. sprzedaż większościowego pakietu mBanku, podał Commerzbank

Przegląd informacji ze spółek

walucie obcej i lokalnej (IDR) Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała agencja. Zarząd Tower Investments podjął uchwałę o zamiarze rekomendowania wyłączenia w całości zysku za 2019 rok od podziału, tj. o niewypłacaniu dywidendy za rok 2019 i utworzeniu kapitału rezerwowego, podała spółka

Enea ogłosiła wezwanie na 64,57% akcji Bogdanki po 67,39 zł za sztukę

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) – Enea ogłosiła wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka (LWB), stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę, podała Enea. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki

Przegląd prasy

szacunkowo 15 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r. --Rząd przyjął Pakiet MŚP z prawie 50 uproszczeniami dla przedsiębiorców --Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 28,5 mld zł deficytu --Comarch liczy na wzrost sprzedaży systemów ERP o 15-17% r/r w 2018 r. --WEI i ZPP proponują podatek przychodowy

Ryzykowne interesy nawet dla najbogatszych Polaków

zbycia pakietu akcji w zamian za walory Enei. Powodem miały być kłopoty Elektrowni. W zeszłym roku ZE PAK niemal nie zarabiał. Solorz pytany jednak o plany pozbycia się spółki powiedział, że dla niego najważniejsze są wyniki, a te się stale poprawiają. Przypomniał też, że w ZE PAK toczy się

Przegląd informacji ze spółek

8 777 339 akcji Enei, rozpozna koszt finansowy w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kwocie 27 729 622,91 zł, podała spółka. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za I kwartał 2020 r. wynosi ok

Vattenfall kupił "resztówki" GZE i VHP za ponad 1,3 mld zł

"Planu Prywatyzacji na lata 2008-2011". Od listopada 2007 uruchomiono 552 procesy prywatyzacyjne, znaleziono 131 inwestorów. W tym roku kluczowa jest prywatyzacja firm z sektora energetycznego. Na giełdę trafią akcje Polskiej Grupy Energetycznej (skarb państwa zachowa pakiet kontrolny

Przegląd informacji ze spółek

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia na "Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)", podał Mirbud. Mennica Polska wyceniła posiadany pakiet akcji Enei na 68,54 mln zł wobec wcześniejszej wyceny 77,37 mln zł, podała spółka. W

Zarząd LW Boganka uważa cenę w wezwaniu ogłoszonym przez Eneę za godziwą

godziwej spółki" - podsumowano. Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało

Przegląd informacji ze spółek

64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę, podała Enea. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. ZUE chciałoby osiągać ok. 1 mld przychodów rocznie z prac na kolei w Polsce w najbardziej intensywnych latach w okresie tzw. Wielkiej

Przegląd prasy

gazety --Prawie 2,3 mld zł planują zainwestować do 2025 r. porty regionalne ISBnews --Polnord przydzielił obligacje serii NS4 o łącznej wartości 30 mln zł --CD Projekt Red wprowadził największą aktualizację gry 'Gwint' od jej startu --Larq i Nextbike sprzedali pakiet Nextbike Polska w ramach

Przegląd informacji ze spółek

obrotu od 22 sierpnia 2016 r. i wprowadzeniu do obrotu od 23 sierpnia 2016 r. wszystkich akcji Ciechu, podała spółka. ABC Data ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki S4E, podała spółka. Łączna kwota transakcji wyniesie od 19 do

Steinhoff: Sprzedaż PKP Energetyka zagranicznemu funduszowi wyjątkowo szkodliwe

, oczywiście poza przekazaniem PKP Energetyka pod zarząd ministra transportu, jest sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji i przekazanie pozostałych do PKP PLK. Drugim jest sprzedaż, ale wyłącznie jednej z polskich grup energetycznych, które pozostając pod kontrolą skarbu państwa gwarantują wpływ na tą spółkę

Kto kupi Eneę? Dziś resort skarbu wybierze inwestora

Pomorzu oraz drugą na Białorusi. EPH zaś kupiła kopalnię węgla Silesia. Obecna wartość rynkowa Enei (kapitalizacja obliczona na podstawie obecnego kursu jej akcji) to 9,2 mld zł. Skarb państwa wystawił na sprzedaż kontrolny pakiet akcji tej spółki - 51 proc., co oznacza, że spodziewa się minimum 4,6 mld

Przegląd prasy

. nowego połączenia Polska-Ukraina --Energa i Enea podpisały umowę inwestycyjną ws. budowy Elektrowni Ostrołęka C --Wskaźnik wyprzedzający CLI OECD dla Polski spadł o 0,07 pkt do 99,87 pkt w X --Bank Pekao ma nabyć pakiety spółek Pioneera i Xelion od UniCredit --Wymiana na euro kwoty za przejęcie

Przegląd informacji ze spółek

Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Oferta CDRL dotycząca zakupu większościowego pakietu akcji zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci nie została przyjęta przez sprzedającego. Polska spółka zamierza jednak prowadzić dalsze rozmowy ws. warunków finansowych transakcji, podał

Przegląd prasy

przeję ZM Unimięs --Morawiecki: Pakiet 100 zmian dla firm ma uwolnić przedsiębiorczość --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 307,22 mln zł --EY: Polska liderem CEE pod względem BIZ i 5. najatrakcyjniejszym krajem Europy --URE przedłużył koncesję Enei Operator na

Prywatyzacja Giełdy Papierów Wartościowych może nie dojść do skutku

"Rzeczpospolita" pisze, że ministerstwo na pewno nie zdecyduje się na prywatyzację, jeśli w tym roku uda się sprzedać większościowy pakiet spółki Enei. Wtedy presja na prywatyzację GPW spadnie - zauważa gazeta. Według "Rzeczpospolitej", jednym z głównych czynników

Przegląd prasy

kontynuowania działalności handlowej na pozostałym obszarze Ukrainy, podała Ulma.  --Enea Ciepło połączyła się z należącą do Enei Wytwarzanie Elektrociepłownią Białystok, zgodnie z zapowiadanymi wcześniej wewnętrznymi zmianami w Grupie Enea, poinformowała Enea. --Oferta Famuru

Przegląd informacji ze spółek

działalności spółki i na zdolność kontynuowania działalności handlowej na pozostałym obszarze Ukrainy, podała Ulma.  Enea Ciepło połączyła się z należącą do Enei Wytwarzanie Elektrociepłownią Białystok, zgodnie z zapowiadanymi wcześniej wewnętrznymi zmianami w Grupie Enea

Przegląd prasy

pakietowi zimowemu --GDDKiA przesunęła termin na składanie ofert w przetargu na e-myto do 31 stycznia z 20 stycznia Puls Biznesu --Grant Thornton: 38% dużych i średnich firm planuje podwyżki płac, żadna z nich nie zapowiada obniżek ISBnews --Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 19,17 mld zł na

Przegląd informacji ze spółek

inwestycji w Krakowie - Masarska 8 Apartamenty uzyskała pozwolenie na użytkowanie, podała spółka.  Analitycy Pekao Investment Banking Pekao wydali rekomendację "trzymaj" dla akcji Enei, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 10,20 zł, wynika z raportu datowanego na 10 stycznia

Przegląd prasy

pakietu akcji zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci nie została przyjęta przez sprzedającego. Polska spółka zamierza jednak prowadzić dalsze rozmowy ws. warunków finansowych transakcji, podał CDRL.  --Ciech odnotował 98,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Po wprowadzeniu jednolitej daniny staniemy się krajem mało przyjaznym dla samozatrudnionych o wyższych dochodach Parkiet -- DM BZ WBK: JSW zajmie miejsce Enei w indeksie WIG20

Przegląd prasy

dynamikę sprzedaży ISBnews --Kleba Invest przydzielił obligacje serii Y o wartości nominalnej 3 mln zł --KNF zgodziła się na powołanie Marcina Żółtka na prezesa PTE PZU --Prezes Enei: Jesteśmy o krok od przejęcia Elektrowni Połaniec --Medicalgorithmics wypowiedział umowę aliansu z Wipro --Zysk

Przegląd prasy

nowego podmiotu, integratora rynku usług pasażerskich --Właściciele Multimedia Polska Ygal Ozechov i Tomasz Ulatowski rozmawiają o sprzedaży spółki z Advent International wg gazety ISBnews --MCI sprzedał cały pakiet akcji Invia za 55,94 mln euro na rzecz Rockaway Travel --Akcjonariusze LW

Energa po debiucie giełdowym długo pozostanie państwowa

transakcją wiceminister skarbu Paweł Tamborski. Nieco zaskakujące jest to, że obecnie Skarb Państwa nie tylko zobowiązuje się do niezbywania kolejnych akcji Energi przez pół roku od jej giełdowego debiutu, ale również nie ma skonkretyzowanych planów sprzedaży kontrolnego pakietu. Wcześniej zakładano przecież

Prywatyzacja z obywatelami, ale bez energii. Rząd wykona plan?

nieruchomościowego - państwowych spółek z atrakcyjnymi nieruchomościami w Warszawie i kilku innych miastach. Ale przychody ze sprzedaży Enei i ewentualnie ze sprzedaży Energi mogą podbić przyszłoroczne wpływy prywatyzacyjne do ponad 20 mld zł. Co się stało z energią? Minister Grad ma pecha do sektora

Prywatyzujmy, bo na rynku są pieniądze! Co idzie pod młotek?

mniejszościowych pakietów akcji koncernu miedziowego KGHM, energetycznej Enei i naftowego Lotosu. Oraz z ostatniej transakcji - sprzedaży kontrolnego (de facto) pakietu akcji kopalni Bogdanka. W tym ostatnim przypadku, akcje zostały sprzedane Otwartym Funduszom Emerytalnym. W pozostałych przypadkach akcje trafiły

Przegląd prasy

wcześniej, podała spółka w raporcie. --Cena zamknięcia aukcji rynku mocy z dostawą na 2021 r. jest "bardzo obiecująca", ocenia prezes Enei Mirosław Kowalik. --Solar Company odnotowało 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Cena zamknięcia aukcji rynku mocy z dostawą na 2021 r. jest "bardzo obiecująca", ocenia prezes Enei Mirosław Kowalik. Solar Company odnotowało 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,44

Przegląd prasy

bojowych, mających zastąpić radzieckiej konstrukcji Mi-24 Parkiet --Energa jest skłonna przekazać do Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP), zarządzanemu przez Polskie Inwestycje Rozwojowe, mniejszościowy pakiet spółki zależnej Elektrownia Ostrołęka, a także projekt budowy nowego bloku w

Przegląd informacji ze spółek

Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 62,12 % certyfikatów inwestycyjnych, dokonał transakcji sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji Invia.cz, a.s (984 566 akcji) na rzecz

Przegląd informacji ze spółek

dotyczące ewentualnej dezinwestycji przez GPW pakietu 24,79% akcji w spółce Centrum Giełdowe SA (CGSA), nieruchomości będących odrębną własnością GPW w budynku Centrum Giełdowe (CG), czy udziałów GPW w prawie własności do CG, podała giełda. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) uzależnia decyzję o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Weźmie udział w programie akceleracyjnym InCredibles, prowadzonym przez Sebastiana Kulczyka, podała spółka.   Źródło:ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A  Eurocash: Jako mniejszościowy akcjonariusz Frisco uważa się za "naturalnego partnera" do rozmów na temat przejęcia pakietu walorów tej

Akcje warszawskiej giełdy poszły na pniu

Minister skarbu Aleksander Grad w zaledwie dwa lata wspiął się z piekła do nieba. W 2008 r. na akcje prywatyzowanej energetycznej Enei sprzedawane w szczycie kryzysu finansowego zapisało się zaledwie 3 tys. drobnych inwestorów. Teraz sprzedaż akcji GPW przyciągnęła ponad sto razy więcej chętnych

Przegląd informacji ze spółek

Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawi do końca stycznia br. założenia konsolidacji polskiego przemysłu energetycznego tj. spółek energetycznych w nadzorze ministra skarbu – Enei, Taurona, PGE i Energi, wynika z wypowiedzi ministra Włodzimierza Karpińskiego. Netia otrzymała 81,495

Przegląd prasy

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prezes Enei: KHW jest jedną z rozważanych opcji dla dywersyfikacji potrzeb surowcowych naszej grupy --Minister energetyki Litwy: Jesteśmy otwarci na współpracę przy

Przegląd informacji ze spółek

maszyny rolnicze całą południową Afrykę. Po przejęciu większościowego pakietu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej tej spółki, poinformowała wiceprezes Enei ds. finansowych Dalida Gepfert. Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zwołała na 17 listopada br

Przegląd informacji ze spółek

zwołanego na wniosek Enei, podała spółka. Pelion oczekuje, że w ostatnim kwartale tego roku wzrost przychodów i marży na sprzedaży spowolni kw/kw. i będzie jednocyfrowy. Spółka spodziewa się, że wzrost rynku aptecznego w Polsce wyniesie w całym bieżącym roku ok. 6%, zaś w przyszłym roku sięgnie ok. 4

Mniejsze składki do OFE to dziura na giełdzie. Jak ją ominąć?

PZU i Tauronu. Kupiły też od rządu duże pakiety Bogdanki, Enei, KGHM, Lotosu czy PGE. - OFE, wbrew bardzo często głoszonej tezie, nie są jakimś narzędziem zbawienia polskiego rynku kapitałowego. To jest kilkanaście procent kapitalizacji polskiej giełdy i tylko kilkanaście procent udziału w obrotach