p4 sp. z o.o

Play złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia 3S

kontroli nad spółką 3S S.A. z siedzibą w Katowicach wraz z jej spółkami zależnymi przez spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie 100% akcji w 3S" - czytamy w komunikacie. Pod koniec czerwca P4 podał, że liczy na zamknięcie przejęcia 3S w III

Play uzyskał od banków dodatkową linię kredytową wysokości do 1,2 mld zł

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications, zawarła porozumienie z bankami w sprawie ustanowienia i zagwarantowania dodatkowej linii kredytowej w wysokości do 1,2 mld zł na okres trzech lat, podała spółka.  "Zarząd P4 sp. z o.o. informuje

Play: Mikkel Noesgaard zastąpi Michała Sobolewskiego w zarządzie

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Mikkel Noesgaard został z dniem 1 listopada 2019 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. marketingu w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Michała Sobolewskiego, który pełnił tę funkcję, z dniem 7

Play: Jean-Marc Harion przejmie obowiązki prezesa P4 1 lipca br.

przejęcie obowiązków prezesa zarządu P4 sp. z o.o., spółki całkowicie zależnej od Play Communications, przez Jean-Marca Hariona od Jørgena Bang Jensena nastąpi 1 lipca 2018 roku" - czytamy w komunikacie. 19 kwietnia spółka informowała, że Jean-Marc Harion obejmie stanowisko po Jørgenie

UOKiK zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost, podał urząd. Easyhost sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Easyhost) oraz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (P4) zamierzają utworzyć wspólnego

Play: Jean-Marc Harion obejmie funkcję prezesa P4 od 1 sierpnia

pełnienia funkcji prezesa zarządu P4 sp. z o.o., spółki całkowicie zależnej od spółki z dniem 1 sierpnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.  Jørgen Bang-Jensen pozostanie znaczącym akcjonariuszem spółki i będzie dostępny w zakresie doradztwa wysokiego szczebla dla P4, podano także

Piotr Kuriata powołany na członka zarządu Play od 1 lutego br.

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Rada dyrektorów Play Communications powołała Piotra Kuriatę na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. "Rada dyrektorów Play Communications informuje, że Piotr

Dominik Libicki został powołany w skład rady dyrektorów Play

wiceprezesem zarządu Polkomtel sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat S.A. Pan Libicki pełni funkcję prezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Pan Libicki posiada tytuł magistra inżynierii ochrony

Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto

Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ramową umowę sprzedaży i ramową umowę serwisowania. Przedmiotem umów ramowych jest określenie warunków sprzedaży i serwisowania przez spółkę na rzecz Rail Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy lokomotyw elektrycznych. Umowy ramowe zostały zawarte na

Play zdecydował o wypłacie 2,57 zł dywidendy okresowej na akcję

tłumaczy spółka, w związku z przyczynami natury technicznej, dywidenda jest wypłacana w formie okresowej dywidendy, gdyż spółka zaksięgowała dywidendę otrzymaną od P4 sp. z o.o. za 2017 rok w pierwszym kwartale 2018 r. "Dywidenda będzie wypłacona 10 maja 2018 roku za pośrednictwem Krajowego Depozytu

Play wypłaci dywidendę okresową brutto wys. 1,45 zł na akcję

okresowej dywidendy, gdyż spółka zaksięgowała dywidendę otrzymaną od P4 sp. z o.o. za 2018 rok w pierwszym kwartale 2019 roku. "Dywidenda będzie wypłacona 10 maja 2019 roku za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) poprzez przelew określonych kwot na konta akcjonariuszy

UKE: Liczba kart SIM w bazach operatorów spadła o 3% do 51,6 mln na koniec 2018

infrastrukturę (operatorzy MNO), zaś 80 korzystało z sieci wybranego partnera technologicznego (operatorzy MVNO). Jako MNO w Polsce w 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty: Aero 2 Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A. "Podobnie jak w 2017 r

Play: Przejęcie 3S to optymalizacja sieci światłowodowej i synergie data center

; - powiedział prezes 3S Piotr Pawłowski, cytowany w komunikacie. P4 Sp. z o.o., operator największej sieci komórkowej w Polsce (Play) podpisał przedwstępną umowę zakupu akcji 3S, operatora sieci światłowodowej oraz klastra data centre. "Transakcja wspiera realizację strategii Play skoncentrowanej na

Play: Decyzja o rezerwacji częstotliwości w paśmie 3,7 GHz uprawomocniła się

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Decyzja dotycząca przekazania rezerwacji częstotliwości PAGI w paśmie 3,7 GHz w regionie mazowieckim na rzecz Play Communications uprawomocniła się, poinformowała spółka. "Na podstawie umowy zawartej pomiędzy P4 Sp. .o.o. (Play) a Powszechną Agencją

PKP Intercity Remtrak zleciło AGAT i Hochtief Polska prace za 135 mln zł

układ torowy, podano także. PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej PKP Intercity, którą tworzą też PKP Intercity S.A. i Wars S.A. "Wszystkie spółki stale rozwijają się i od kilku lat osiągają zyski. Trzeci etap modernizacji PKP Intercity Remtrak oddział w

Play zapłaci Orange min. 321 mln zł w ciągu 4 lat za roaming krajowy

finansowe P4 Sp. z o.o. wobec Orange Polska wyniesie 321 mln zł za czteroletni okres współpracy" – czytamy w komunikacie Play Communications. Roaming krajowy jest wykorzystywany w celu pokrycia obszarów wiejskich w Polsce, a niniejsza umowa uzupełnia pozostałe umowy roamingu krajowego

UKE: Orange Polska, P4, T-Mobile i Polkomtel wśród 6 chętnych w przetargu na LTE

oferty wstępne w ramach ogłoszonej w dniu 10 października 2014 r., przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości. Oferty wstępne złożyły następujące podmioty: 1. Orange Polska S.A. 2. P4 sp. z o.o. 3. Hubb Investments sp. z o.o. 4. T-Mobile Polska S.A

Play podtrzymuje plany debiutu na giełdzie, ale nadal brak ostatecznych decyzji

Play zrefinansowała swoje obligacje denominowane głównie w euro, zastępując je długiem bankowym w PLN. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły na ten cel kredyt w wysokości 6,44 mld zł. "Operacja refinansowania miała na celu obniżenie kosztu zadłużenia, zmniejszenie ryzyka

Play miał 1,58 mld zł przychodów i 564 mln zł skoryg. EBITDA w I kwartale

denominowane w euro, zastępując je długiem bankowym w PLN. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły kredyt w wysokości 6,44 mld zł.  "Operacja refinansowania pozwoliła nam na obniżenie naszego kosztu długu, zmniejszenie ryzyka walutowego oraz odroczenie zapadalności długu do 2022

Przegląd prasy

zależnymi: Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., podała spółka. --Unibep zakończył analizę perspektyw działalności i określił strategiczne kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach. Zakładają one m.in. kontynuację rozwoju wszystkich funkcjonujących dotychczas

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Alchemii podjął decyzję o połączeniu ze spółkami zależnymi: Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., podała spółka. Unibep zakończył analizę perspektyw działalności i określił strategiczne kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach. Zakładają

Play uruchamia usługę telewizyjną Play Now (aktual.)

Na prośbę Atende Software sp. z o.o. z grupy kapitałowej Atende S.A. precyzujemy, że partnerem P4 w nowym projekcie jest Atende Software - w pierwotnej wersji podaliśmy nazwę Atende. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play

Midas liczy na pozyskanie prawa do częstotliwości do LTE inaczej niż w aukcji

komórkowi, wynika z informacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wczoraj minął termin składania ofert. Oferty wstępne złożyły następujące podmioty: 1. Orange Polska S.A. 2. P4 sp. z o.o. 3. Hubb Investments sp. z o.o. 4. T-Mobile Polska S.A. 5. Polkomtel sp. z o.o. 6. NetNet sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 w kwocie 12 mln zł, podał Play. P4 w 2013 r. nie rozpoznała całej możliwej do uwzględnienia w tym okresie straty podatkowej z lat poprzednich. Jej uwzględnienie niweluje w całości zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji, zaznaczono w

Przegląd informacji ze spółek

0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.  Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce wykonanie w systemie

PKP Intercity miało ok. 49 mln pasażerów w 2019 r.

wzbogaciło swój park taborowy o 13 lokomotyw serii EU/EP07 i EP08 zmodernizowanych przez ZNTK Oleśnica S.A. oraz Olkol Sp z o.o. za łączną sumę ponad 24 mln zł brutto. Modernizacje objęły m.in. montaż klimatyzacji, modernizację kabin maszynistów w celu zapewnienia im większego komfortu pracy czy

Przegląd informacji ze spółek

dyrektora ds. rozwoju biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn

Przegląd informacji ze spółek

zarządu i dyrektora ds. finansowych w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Holgera Puecherta z końcem dnia 30 czerwca 2020 r. Play Communications odnotowało 207,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 213,6 mln zł zysku rok

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Inwestycje.pl, inwestorzy.tv: Mają połączyć się do końca 2019 roku w ramach nowej strategii, podała spółka.   Źródło: ISBnews Farmvest: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Takt sp. z o.o. i części mienia Takt24

Przegląd prasy

, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.  --Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa zespołu dwóch budynków mieszkalnych

Play Communications ogłosiło plan przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW

obligacje denominowane głównie w euro, zastępując je długiem bankowym w PLN. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły na ten cel kredyt w wysokości 6,44 mld zł. Jak tłumaczyli przedstawiciele operatora, operacja refinansowania miała na celu obniżenie kosztu zadłużenia, zmniejszenie ryzyka

Przegląd informacji ze spółek

Pocztowego (lider), PKO Banku Polskiego (agent rozliczeniowy) i eService Sp. z o.o. dostarczy terminale i nowoczesne usługi płatnicze dla Poczty Polskiej. Umowa zapewnia klientom dostęp do płatności bezgotówkowych w sieci 4700 placówek Poczty Polskiej oraz u 3500 kurierów przez kolejne trzy lata, podał Bank

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec-wrzesień 2019) wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Torpol zakończył proces likwidacji Torpol Norge, podała spółka. Polimex Mostostal podpisał umowę z Inwat sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

UKE dokonał dodatkowej rezerwacji na 800 MHz dla T-Mobile za 2,02 mld zł

częstotliwości A 800 MHz 791-796 MHz oraz 832-837 MHz A5 Orange Polska S.A. Rezerwacja częstotliwości B 800 MHz 796-801 MHz oraz 837-842 MHz A4 Orange Polska S.A. Rezerwacja częstotliwości C 800 MHz 801-806 MHz oraz 842-847 MHz A2 P4 sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

dniem 1 listopada 2019 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. marketingu w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Michała Sobolewskiego, który pełnił tę funkcję, z dniem 7 października br. PKN Orlen planuje złożyć środki zaradcze dotyczące

Przegląd informacji ze spółek

asset management - wartość tych aktywów przekroczyła 800 mln zł, zwiększając się o ponad 300 mln zł wobec końca ub.r. Sanwil Polska sp. z o.o. z grupy Sanwil Holding obserwuje bardzo duże zainteresowanie materiałem Sanmed, znajdującym zastosowanie w produkcji medycznych kombinezonów ochronnych i

Przegląd prasy

dyrektorów Play Communications powołała Piotra Kuriatę na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. --Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym PKP Polskich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury.  Źródło: spółka VARSAV Game Studios: Bee Simulator jest już dostępna do kupienia w najważniejszych sklepach na całym świecie. Nakładem CDP Sp. z o.o., grę w polskiej wersji językowej i na wszystkie najpopularniejsze platformy. Źródło: spółka

Przegląd informacji ze spółek

Dekpol zawarł z inwestorem - Delta Invest sp. z o.o. umowę generalnego wykonawstwa robót budowlanych obejmującą wykonanie salonu samochodowego z serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym, myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą w Gdańsku, podała spółka.  Krajowa

Przegląd informacji ze spółek

pośrednio zależna w 100% od Monnari), tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem 499 700 akcji Modern Profit, podało Monnari. MS Waer, spółka zależna Monnari Trade, nabyła 75% udziałów w Centro 2017 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - właścicielu (pośrednio) praw do

Polkomtel nie będzie brał dalszego udziału licytacji bloków 800 MHz

Polsatu.  Polkomtel oświadcza jednocześnie, że jest gotowy do współpracy  na partnerskich i niedyskryminujących zasadach ze wszystkimi podmiotami, które nabędą częstotliwości 800 MHz. Zaprasza tym samym przyszłych posiadaczy pasma 800 MHz, w tym w szczególności firmy P4 Sp. z o.o., NetNet Sp

Przegląd informacji ze spółek

. Soho Factory sp. z o.o. - spółka zależna Soho Development - dokonała wniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Mińskiej tytułem aportu do spółki celowej Soho Verbel sp. z o. o., podało Soho.  Konsorcjum z udziałem PBG oil and gas – spółki

Przegląd informacji ze spółek

Play oczekuje całorocznej skorygowanej EBITDA "w górnym przedziale" 2,2-2,3 mld zł, podał operator. Erbud zawarł ze spółką Park Rozwoju III - Projekt Echo - 112 Sp. o.o. Sp. Komandytowa umowę w ramach generalnego wykonawstwa obiektu "Budynek Pensjonatu" Warszawa ul

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

opublikowanego przez IDC.     Źródło: ISBnews BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Play: Mikkel Noesgaard został z dniem 1 listopada 2019 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. marketingu w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Michała

Przegląd informacji ze spółek

całym roku Meritum Bank spodziewa się rekordowych wyników, poinformował prezes Bartosz Chytła. Nettle podjęło uchwałę dotyczącą przydziału 29 obligacji zabezpieczonych imiennych serii P o łącznej wartości nominalnej 2,9 mln zł, podała spółka. Intra Sp. z o.o. z Warszawy złożyła w Urzędzie Ochrony

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; rozwój w oparciu o sieć światłowodową usług ultraszybkiego internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej oraz pakietów łączonych. 2. Rozwój usług mobilnych poprzez oferowanie nielimitowanych usług komórkowych (MVNO) z wykorzystaniem infrastruktury spółki P4 Sp. z o.o., operatora sieci Play, na

Przegląd informacji ze spółek

gotówce w wysokości 2,3 zł na jedną akcję spółki, podał MLP Group. Akcjonariusze AC SA zdecydują o przeznaczeniu 24,23 mln zł na dywidendę z zysku za 2015, tj. 2,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 15 kwietnia. Wielton zawarł umowę z SAF- Holland Polska Sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

spółka powiększyła swoją sieć handlową o trzy punkty zlokalizowane w Gliwicach, Świętochłowicach i Piekarach Śląskich, poinformowało Grodno. DTP kontynuuje negocjacje z inwestorem branżowym, podała spółka. CDC Sp. z o.o. złożyła wniosek o upadłość obejmującą likwidację majątku Merlin.pl. Wniosek

Przegląd informacji ze spółek

Minister Skarbu Państwa powołał Waldemara Kamrata do rady nadzorczej Energi, podała spółka. Apator Powogaz – spółka zależna Apatora – podpisała umowę inwestycyjną, w wyniku której przejął Fellows s.c. i uzyskał prawa do zakupu iMeters sp. z o.o., podał Apator. Skonsolidowane

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A PMPG Polskie Media: Zawarły porozumienie ze spółką Parrish Media N.V. w sprawie ustalenia istotnych warunków przyszłej transakcji, której przedmiotem będzie zbycie przez PMPG na rzecz Parrish Media N.V. udziałów spółki pod firmą Becolour Sp. z o.o., a także

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

cyberprzestrzeni. Źródło: spółka Kino Polska TV: W ramach umowy zawartej między spółką (której SPI International jest większościowym udziałowcem), a P4 sp. z o.o., operatorem sieci komórkowej Play, do oferty Play NOW trafiło 50 najlepszych filmów z katalogu SPI. Filmy są dostępne w modelu transakcyjnym VOD

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszym rozliczeniem nabycia udziałów w Allani sp. z o.o. w wysokości 2,4 mln zł oraz związanej z tym aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w Domodi sp. z o.o. o 1,1 mln zł w II kwartale 2016 roku, podała spółka. Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

inteligentnego narzędzia do równoważenia obciążenia sieciowego w chmurze.  Źródło: ISBnews IMS: Podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz umowę inwestycyjną określającą warunki rozliczeń z dotychczasowymi udziałowcami i inne istotne kwestie po przejęciu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Szybkiej Ścieżki, zakładający opracowanie świecących tuszów bazujących na kropkach kwantowych, pozwalających drukować je na różnych powierzchniach.  Źródło: spółka Premium Fund: Spółka w trakcie zmiany nazwy na Oxygen przejęła 100% udziałów w Mousetrap Games Sp. z o.o. Z kolei udziałowcy Mousetrap

Przegląd informacji ze spółek

uchwały na walne zgromadzenie banku. Wierzyciele Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi - procedura głosowania zostanie zakończona za 3 miesiące, podał Mediatel. Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują 18 maja br. o przeznaczeniu na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Wirtualna Polska Holding: Zamierza ująć jednorazowy koszt związany z częściowym wcześniejszym rozliczeniem nabycia udziałów w Allani sp. z o.o. w wysokości 2,4 mln zł oraz związanej z tym aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w Domodi sp. z o.o. o 1,1 mln zł w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Paweł Prymakowski, Prezes Zarządu ITVision Sp. z o.o., Spółki współodpowiedzialnej za dystrybucję i wdrożenia RamBase Cloud ERP w Polsce. Źródło: spółka Uber: Wprowadził do Polski usługę przejazdów z przesłoną, czyli autem wyposażonym w specjalny ekran oddzielający pasażera i kierowcę. Nowa opcja

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podała spółka.   Źródło: ISBnews Wirtualna Polska: Sąd Najwyższy wydał postanowienie o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Leszka Bogdanowicza w sprawie z powództwa przeciwko Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (obecnie WP Shopping sp. z o.o. z siedzibą w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Spółka zależna Apator Powogaz podpisała umowę inwestycyjną, w wyniku której przejął Fellows s.c. i uzyskał prawa do zakupu iMeters sp. z o.o., podał Apator.    Źródło: ISBnews SMT: Zawarło umowę sprzedaży akcji swojej spółki zależnej Codemedia na rzecz Versalis Equity, podało SMT

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przedsiębiorcę pod firmą FIBEE IV sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (FIBBE będzie prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług hurtowego dostępu do sieci stacjonarnych (kablowych).  Źródło: ISBnews Unified Factory: Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie czasowego delegowania do pełnienia funkcji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. Źródło: ISBnews OPPO: Jeden z największych światowych producentów smartfonów, wejdzie oficjalnie na polski rynek 31 stycznia, podała firma.  Źródło: ISBnews Ten Square Games: Miał szacunkowo 42,5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

i2 Development Sp. o.o. M1 Sp.k. z planującej debiut na GPW grupy kapitałowej i2 Development, zawarła z bankiem PKO BP umowę kredytu inwestorskiego w wysokości 7,197 mln zł oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 700 tys. zł na realizację przedsięwzięcia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

inwestycja stworzy 1 tys. miejsc pracy.  Źródło: ISBnews Grupa WP: Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie uznał, iż WPM - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mobilnych. Ponadto nie wyklucza w przyszłości kolejnych emisji akcji w ramach kampanii crowdfundingowych, poinformował ISBtech prezes Premium Fund, CEO Mousetrap Games Sp. z o.o. Edward Mężyk.  Źródło: ISBnews JR Holding ASI: Chce pod koniec tego roku rozpocząć przygotowania do przeniesienia notowań

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

T-Bull: Planuje pozyskać ok. 20 mln zł z oferty publicznej akcji, którą chce przeprowadzić w czerwcu 2017 r., a następnie przenieść notowania na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. W tym celu T-Bull zawarł z Trigon Domem Maklerskim i Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

akcji własnych 396 349 akcji, płacąc po 3,6 zł za sztukę, podała spółka.  Źródło: ISBnews  Sare: Nabyło 85 udziałów w spółce Marketnews24, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego, za łączną kwotę 270 tys. zł, podało Sare.  Źródło: ISBnews Vivid Games: GPV I sp. z o.o. S.K.A

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceprezes spółki Dariusz Pietyszuk. Postanowienie Sądu Rejonowego w Legnicy o oddaleniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Fabimex o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Rank Progress - Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A. uległo uprawomocnieniu, podał Rank Progress

Przegląd prasy

307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie banku. --Wierzyciele Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi - procedura

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Hawe: Rada wierzycieli Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji podjęła decyzję o przedstawieniu propozycji układowych, przewidujących zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż całości przedsiębiorstwa Hawe Telekom, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).   Źródło: ISBnews Vivid

Przegląd informacji ze spółek

- spółka zależna Grupy Energa - zmodernizuje elektrofiltry w Elektrowni Ostrołęka B, podała firma. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 85 mln zł, a prace wykona Rafako. Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - Integra Sp. z o.o. sp. k., cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości, spółki, podał Polimex. Bank

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował prezes Jean Marc Harion. Play, po przejęciu Virgin Mobile, zachowa markę jako linię produktową w ramach grupy, poinformował prezes Play Jean Marc Harion. Marcin Szul został z dniem 1 lipca 2020 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. finansowych w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

mln zł.  Źródło: ISBnews Tech Invest Group: Fundusz, wspólnie z drugim inwestorem, podpisał umowę inwestycyjną z MagicVR.co Sp. z o.o., w wyniku której inwestorzy objęli 25 nowych udziałów tej spółki w cenie emisyjnej 500 tys. zł. Środki przyczynią się do rozpoczęcia działalności operacyjnej

Przegląd informacji ze spółek

Development Sp. z o.o. Zodiak III Sp.k. - spółka należąca do grupy i2 Development - podpisała umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości 11,4 mln zł oraz kredyt odnawialny w rachunku kredytowym w wysokości 700 tys. zł na realizację Osiedla Zodiak III we Wrocławiu, podała spółka. Grupa Paged ma potencjał, by

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Grupa Wirtualna Polska (Grupa WP): Spółka zależna Wirtualna Polska Holding, zawarła z Waptore Holdings Limited i Opoka FIZ jako sprzedającymi, umowę nabycia 200 udziałów TotalMoney.pl Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów za 14,5 mln zł, wynika z komunikatu Wirtualnej

Przegląd informacji ze spółek

- spółce Erbud, podało Ghelamco. Rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na marzec, a zakończenie na koniec III kwartału tego roku. Budimex podpisał umowę z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica sp. z o.o. na budowę szpitala, podała spółka. Wartość umowy to 96,48 mln zł netto. IKS Solino

Instrukcja z podłożoną pułapką. Dlaczego nie rozumiemy tego, co czytamy?

bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokości i zasad wypłaty odszkodowania, zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews Campa Sp. z o.o.: Złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej z Central Fund of Immovables (CFI), której celem jest zapewnienie refinansowania obligacji Hawe i Hawe Telekom, podała spółka.   Źródło: ISBnews Merlin.pl: VOL Solutions Sp. z o.o. oraz BURDA Publishing Sp. z o.o. złożyły wnioski o ogłoszenie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

/ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A Hyperion: Wyemituje do 40 tys. obligacji serii E o maksymalnej wartości 40 mln zł. Wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przekazane spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., realizującej projekt budowy sieci światłowodowej, podała spółka. 

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

trzy tematy akwizycyjne w swojej branży, poinformował prezes Piotr Jeleński. Decyzje mogą zapaść w I kw. 2016 r.  Źródło: ISBnews SMT SS: Creston Investments sp. z o.o. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcie kontroli przez nad SMT Software

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Data Techno Park Sp. z o.o. - spółka zależna Cube.ITG - została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w postępowaniu prowadzonym przez Śląską Sieć Metropolitalną, podała spółka. Wartość oferty brutto złożonej przez konsorcjum wynosi 18,8 mln zł.    Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

spółki zależnej SFK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podał Action.  Źródło: ISBnews ESL: Najlepsi gracze World of Tanks przyjadą do Katowic, aby w ESL Arenie rywalizować w dwóch, regionalnych finałach Ligi Wargaming. W puli nagród 1,3 mln zł. Źródło: spółka Nokia: Zatrudniając ponad 4 600

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

usług LTE złożyło sześć firm, w tym wszyscy czterej najwięksi operatorzy komórkowi, wynika z informacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Oferty wstępne złożyły następujące podmioty: 1. Orange Polska S.A. 2. P4 sp. z o.o. 3. Hubb Investments sp. z o.o. 4. T-Mobile Polska S.A. 5. Polkomtel

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

pośredniczący DM BOŚ.    Źródło: ISBnews Wasko: Nabyło od Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. oraz od Nokia Solutions and Networks B.V.  100% udziałów spółki SPC-1, która jest członkiem konsorcjum biorącego udział w przetargu na wdrożenie na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

tym samym przyszłych posiadaczy pasma 800 MHz, w tym w szczególności firmy P4 Sp. z o.o., NetNet Sp. z o.o. oraz Hubb Investments (grupa Emitel) do współpracy przy budowie sieci 15 MHz – wraz z Grupą Midas. Źródło: ISBnews   BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Arteria: Uczestniczy w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podał Cyfrowy Polsat - właściciel 100% udziałów operatora. Spłata planowana jest na 29 grudnia br. "17 grudnia 2014 r. Polkomtel Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny wobec spółki przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Program sp. z o.o., których wartość stanowi 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w szczególności na działania marketingowe związane z umocnieniem pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, ewentualne przejęcie podmiotów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

głównie mężczyźni. Jest ich prawie dwa razy więcej niż kobiet. Źródło: Gemius   GIEŁDA, EMISJE, M&A: MNI: Com. Investment sp. z o.o. ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 4.486.686 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 4,53% kapitału zakładowego tej spółki, po cenie 1,50 zł/ szt. Com