p-1

Moody's podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z perspektywą stabilną

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał ratingi obligacji rządowych Polski na poziomach A2/P-1 z perspektywą stabilną, podała agencja. Decyzja o podtrzymaniu ratingów wynika z "silnego wzrostu PKB", który wyniósł 3,4% w 2014 r. i - według agencji

Moody's nie zaktualizował ratingu suwerennego Polski

suwerenne Polski na poziomie A2/P-1. Obecnie rynek nie oczekiwał zmian w zakresie ratingu Polski i jego perspektywy. (ISBnews)  

Moody's podtrzymał wszystkie ratingi ING Banku Śląskiego, w tym baa2

następujących poziomach: 1. Długookresowy rating depozytów: A2. 2. Krótkookresowy rating depozytów: P-1. 3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA): baa2. 4. Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment – Adjusted BCA): baa1. 5. Ocena ryzyka kontrahenta

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

stabilna. Podtrzymane ratingi są następujące: 1. Długookresowy rating depozytów: "A2", 2. Krótkookresowy rating depozytów: "P-1", 3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): baa2, 4. Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted

Moody's podniósł ratingi ING Banku Śląskiego, w tym depozytów z A3

A2 (perspektywa stabilna) z A3 (perspektywa pozytywna), - krótkookresowy rating depozytów: do P-1 z P-2, - skorygowana ocena indywidualna (adjusted BCA): do baa1 z baa2, - ocena indywidualna (BCA): do baa2 z baa3, - długookresowa ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment): do A1(cr) z A2(cr

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

Banku Śląskiego S.A.: - Długookresowy rating depozytów: A2; - Krótkookresowy rating depozytów: P-1; - Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): baa2; - Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted BCA): baa1; - Ocena ryzyka kontrahenta

Sfinks Polska: Emisja akcji serii P nie doszła do skutku

. w styczniu Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii P wynosiła 1 zł każda akcja, a minimalna liczba akcji serii P - 1 000 000, a maksymalna liczba akcji serii P - nie więcej niż 6

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

) podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A. na następujących poziomach: 1) Długookresowy rating depozytów: A2, 2) Krótkookresowy rating depozytów: P-1, 3) Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA): baa2, 4) Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment

Moody's: Wzrost PKB Polski sięgnie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

ujęciu parytetu siły nabywczej pozostaje nieco poniżej mediany dla krajów z ratingiem A2" - podkreślono w komunikacie. Moody's dziś podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z perspektywą stabilną. (ISBnews)  

Moody's nie zaktualizował ratingu suwerennego Polski

utrzymał ratingi suwerenne Polski na poziomie A2/P-1.  Obecnie rynek - jak i polski rząd - nie oczekiwał zmian w zakresie ratingu Polski i jego perspektywy. (ISBnews)  

Moody's podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterm. PKO BP

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service (Moody's) podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterminowych PKO Banku Polskiego na stabilną z negatywnej oraz potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych banku na poziomie A2/P-1, podał bank

Moodys potwierdził ratingi A2 i Prime-1 PKO BP, perspektywa stabilna

ratingowe banku, dodano. Zgodnie z treścią noty: -ocena depozytów długoterminowych została potwierdzona na poziomie A2, perspektywa pozostała bez zmian na poziomie 'stabilna', - ocena depozytów krótkoterminowych została potwierdzona na poziomie P-1, - ocena zobowiązań (senior unsecured) została bez

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

emisyjna akcji serii P wynosi 1 zł każda akcja. 3) Minimalna liczba akcji serii P - 1 000 000, maksymalna liczba akcji serii P - nie więcej niż 6 000 000. 4) Z uwzględnieniem warunków opisanych w uchwale zarządu: akcje serii P oferowane będą z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia dla

Moodys podtrzymał ratingi PKO BP, obniżył perspektywę do negatywnej

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, a także ocen ratingowych zobowiązań banku na poziomie A3 i jednocześnie obniżył perspektywę ocen ratingowych depozytów

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Olsztyna do stabilnej

zmianie perspektywy ratingu Rzeczpospolitej Polskiej do stabilnej z negatywnej" - czytamy w komunikacie. Moody's ogłosiła w piątek wieczorem decyzję o zmianie perspektywy ratingu Polski z negatywnej na stabilną. Jednocześnie agencja utrzymała ocenę ratingową na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Warszawy do stabilnej

utrzymała ocenę ratingową na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej. (ISBnews)  

Moody's podwyższył perspektywę ratingów PKO BP do stabilnej

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service (Moody's) utrzymał rating depozytów PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, obniżył ocenę zobowiązań do A3/(P)P-2 z A2/(P)P-1, a opinię o ryzyku kontrahenta została ustalona na poziomie A2(cr)/P-1(cr), podał bank. Perspektywa ratingów

Morawiecki oczekuje braku zmian w dzisiejszej aktualizacji ratingu przez Moody's

; - powiedział Morawiecki dziennikarzom, zapytany o oczekiwania odnośnie planowanej na dziś aktualizacji ratingu przez Moody's. W maju br. Moody's podwyższył perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej i utrzymał ratingi suwerenne Polski na poziomie A2/P-1. Analitycy rynkowi spodziewali się wówczas

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

– CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A2/P-1, czytamy w komunikacie. "Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating banku odzwierciedla dobre wyniki finansowe, w tym lepsza niż średnia w sektorze jakość aktywów oraz samofinansujący profil działalności" - podano także

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, perspektywa stabilna

/P-1, podano w komunikacie. Agencja podkreśliła, że rating banku odzwierciedla dobre wyniki finansowe, w tym lepsza niż średnia w sektorze jakość aktywów oraz samofinansujący profil działalności, podało też ING BSK. Bank podkreśla też, że rating agencji Moody's dla ING Banku Śląskiego nie jest

Moody's podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego

: A2/P-1. Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating banku odzwierciedla dobre wyniki finansowe, w tym lepszą niż średnia w sektorze jakość aktywów oraz samofinansujący profil działalności. Rating agencji Moody's dla ING Banku Śląskiego nie jest ratingiem na zlecenie i jest nadawany na

Moody's nie zaktualizował ratingu suwerennego Polski

. W maju br. Moody's podwyższył perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej i utrzymał ratingi suwerenne Polski na poziomie A2/P-1. Analitycy rynkowi spodziewali się wówczas utrzymania zarówno ocen wiarygodności kredytowej, jak i perspektywy ratingu bez zmian. Obecnie rynek - jak i polski

Przegląd prasy

prezesa BRE Banku i twórcę mBanku ISBnews --Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r. --Moody's: Wzrost PKB Polski sięgnie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r. --Moody's podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z perspektywą stabilną --BAH rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln

Morawiecki: Decyzja Moody's o podniesienie perspektywy ratingu Polski racjonalna

. Moody's ogłosiła decyzję o zmianie perspektywy ratingu Polski z negatywnej na stabilną. Jednocześnie agencja utrzymała ocenę ratingową na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej. Bazowy scenariusz Moody's zakłada deficyt fiskalny na

Moody's obniżył perspektywę ratingu depozytów zagr. Pekao do negatywnej

depozytów w walutach obcych Pekao może zostać obniżony, jeśli Moody's obniżyłby rating suwerenny Polski" - czytamy dalej. Moody's podtrzymał także ocena ryzyka kredytowego kontrahenta (CR) na poziomie A1(cr)/P-1(cr) oraz Baseline Credit Assessment (BCA) na poziomie baa1. Bank Pekao działa od ponad

Moody's: Eskalacja konfliktu dot. TK może mieć wpływ na rating Polski

perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej Ratingi (A2/P-1) pozostały bez zmian. Długoterminowy rating Polski w Moody's wynosi A2 od 2002 r. Wśród czynników, które zdecydowały o obniżeniu perspektywy ratingu do negatywnej agencja wymieniła wówczas pogorszenie klimatu inwestycyjnego wynikające z

Moody's podwyższył rating ING BSK do A3, perspektywa stabilna

komunikacie. Ponadto Moody's nadała bankowi ocenę ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment – CR Assessment) na poziomie A2 w ujęciu długoterminowym, oraz P-1 w ujęciu krótkoterminowym.  Pozostałe ratingi nie uległy zmianie. ING Bank Śląski jest notowany na GPW (najpierw jako Bank

Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski

Polski w Moody's to A2/P-1 z perspektywą stabilną. (ISBnews)  

Szałamacha: Rating Moody's akceptowalny, obniżka perspektywy - mocno polemiczna

Warszawa, 14.05.2016 (ISBnews) - Decyzja Moody's Investors Service o utrzymaniu ratingu Polski na poziomie na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej jest do zaakceptowania, natomiast obniżenie perspektywy ratingu do negatywnej ze

Moody's: Obniżenie deficytu general government pozytywne dla ratingu Polski

nadmiernego deficytu". Zgodnie z aktualizacją, deficyt sektora spadnie odpowiednio w latach 2015-2018 odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. Rating suwerenny Polski w Moody's to A2/P-1 z perspektywą stabilną. (ISBnews)  

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

perspektywą stabilną. W maju br. Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej. Ratingi (A2/P-1) pozostały bez zmian. (ISBnews)  

Przegląd prasy

Inter Cars spadł r/r do 216,43 mln zł w 2017 r. --Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji do 50 mln akcji --Moody's podniósł ratingi Banco Santander do A2 i P-1 --Zatrudnienie w firmach wzrosło o 3,7% r/r w III, płace o 6,6% wg analityków (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

Santander do A2 z A3, a rating krótkoterminowy do P-1 z P-2, podał bank. (ISBnews)

Szałamacha: Obawy Moody's dot. budżetu, CHF, Trybunału Konstytucyjnego przesadne

; - stwierdził Szałamacha. Podsumowując, ocenił, że sama decyzja o podtrzymaniu ratingu jest do zaakceptowania, to zmiana perspektywy tego ratingu "jest mocno polemiczna".  Moody's Investors Service ogłosił dziś decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla

MF: Moody's obawia się o deficyt w 2017, ale rząd planuje bezpieczny jego poziom

poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej. Perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną. „Agencja Moody's w komunikacie prasowym uzasadniającym decyzję wskazuje na silną, zdywersyfikowaną gospodarkę, co przejawia się w

Moody's utrzymał rating Polski, zmienił perspektywę na negatywną ze stabilnej

Warszawa, 14.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Ratingi (A2/P-1) pozostały bez zmian. Długoterminowy rating Polski w Moody's wynosi A2 od 2002 r. "Podtrzymanie ratingu A2 opiera się na odporności

Katarzyna P. też chce być na liście wierzycieli Amber Gold

2012. Łącznie chodzi o 486 tys. zł. Pieniędzy chce także prezes Marcin P. Nie złożył jednak sprzeciwu, tylko wytoczył syndykowi proces - walczy o 600 tys. zł. - Podstawowe umowy o pracę, podpisane przez państwa P. 1 października 2009 roku opiewają na najniższą krajową. Reszta to aneksy do umów w

Przegląd prasy

--Moody's podniósł perspektywę ratingu Polski do stabilnej, oceny nadal A2/P-1 --Zysk netto Inter RAO Lietuva spadł r/r do 2,58 mln euro w I kw. 2017 r. --Zysk netto Tarczyńskiego spadł r/r do 2,38 mln zł w I kw. 2017 r. --Backlog Mostostalu Zabrze to obecnie 535 mln zł; potencjalnie - 1,08 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

długoterminowych PKO Banku Polskiego na stabilną z negatywnej oraz potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych banku na poziomie A2/P-1, podał bank. Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 15,5 mln akcji serii L bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze będą mogli dokonać

Przegląd prasy

GTC, pomimo nieziszczenia się warunków --DM BDM podniósł wycenę GPW do 56,8 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj' --Moody's podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z perspektywą stabilną --Brzoska zgłosił projekt uchwały ws. odstąpienia od emisji akcji przez Integer --Kancelaria Prawna-Inkaso WEC na

Przegląd informacji ze spółek

. Moody's Investors Service potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, a także ocen ratingowych zobowiązań banku na poziomie A3 i jednocześnie obniżył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterminowych do negatywnej ze stabilnej, podała

p-1

P-1 były rodzajem kartek. Kartki te wydawane były ludziom, którzy otrzymywali kartki M-I. Nie obejmowały one mięsa i w początkowym okresie istnienia też tłuszczów. Można było za nie nabyć: 2kg. cukru, 1kg. produktów zbożowych(wyłączając chleb), 10dag. czekolady, 30dag. proszku do prania, 25dag. cukierków i 1kg. mąki, na dwa miesiące kostkę mydła i nieokreśloną teraz ilość tłuszczów.

więcej o p-1 na pl.wikipedia.org