płyt pfleiderer

Pfleiderer Grajewo negocjuje przejęcie produkcji płyt wiórowych w Germersheim

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Spółka zależna od Pfleiderer Grajewo prowadzi negocjacje w sprawie nabycia od spółki zależnej od Nolte działalności produkcyjnej płyt wiórowych w Germersheim w Niemczech, podało Grajewo. Spółka ogłosiła fakt prowadzenia tych negocjacji w formie ujawnienia

Pfleiderer dostarczy Forte płyty drewnopochodne za dodatkowo ok. 146 mln zł

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Fabryka Mebli Forte wydłużyła okres obowiązywania umowy na dostawy płyt drewnopochodnych z Pfleiderer Grajewo i jego spółkami zależnymi (Pfleiderer Prospan i Pfleiderer MDF) do 31 grudnia 2017 r.. Wartość umowy w okresie przedłużenia - od 1 stycznia do 31

Pfleiderer Grajewo dostarczy płyty drewnopochodne dla Forte za 71 mln euro

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) – Pfleiderer Grajewo wraz ze spółkami zależnymi Pfleiderer Prospan oraz Pfleiderer MDF zawarł ze Fabrykami Mebli "Forte" umowę dostawy płyt drewnopochodnych o szacunkowej wartości 71 mln euro (ok. 306,3 mln zł), podała spółka. „Umowa

UOKiK sprawdzi, czy producenci płyt byli w zmowie

Z informacji uzyskanych przez UOKiK, zdobytych m.in. podczas kontroli z przeszukaniem w siedzibach przedsiębiorców, wynika, że mogli oni ustalać ze sobą ceny płyt wiórowych i pilśniowych, a także wbrew prawu wymieniać informacje handlowe dotyczące warunków sprzedaży tych produktów. Ze względu na to

Sąd uznał odpowiedzialność Pfleiderer Baruth co do istoty roszczenia Classen

odsetki) z tytułu zmowy cenowej dotyczącej produktów drewnopochodnych, w tym powlekanych i niepowlekanych płyt wiórowych a także płyt MDF i HDF, które były sprzedawane przez Pfleiderer Baruth na rzecz Classen i jej podmiotów zależnych. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group od 26 listopada, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 

Pfleiderer Group: UOKiK może stwierdzić naruszenie konkurencji przez grupę

Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan) porozumienia polegającego na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce, podał Pfleiderer Group. Urząd może zawiadomić w sprawie Komisję Europejską i wydać decyzję stwierdzającą

Dyrektor operacyjny Dirk Hardow złożył rezygnację z zarządu Pfleiderera

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Dirk Hardow, który pełnił funkcję członka zarządu - dyrektora operacyjnego Pfleiderer Group, złożył rezygnację z zarządu, podała spółka. "Rezygnacja Dirka Hardowa wywiera skutek od dnia 31 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Nie

GPW zawiesiła obrót akcjami Pfleiderer Group w związku z przymusowym wykupem

akcje własne. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1

Volantis Bidco podniósł cenę w wezwaniu na Pfleiderer Group do 26,6 zł za akcję

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco podniósł cenę w wezwaniu na akcje Pfleiderer Group do 26,6 zł za sztukę, podał wzywający. "Wzywający [...] niniejszym informuje o podjęciu decyzji o zmianie z dniem 12 sierpnia 2019 r. określonej w punkcie 9 wezwania ceny, po której będą

Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydują 11 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 11 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od

Pfleiderer Group i spółka zależna złożyły odwołanie od decyzji prezesa UOKiK

grudnia 2017 r., że nałożył za uczestnictwo w niedozwolonym porozumieniu producentów płyt wiórowych i pilśniowych kary pieniężne: na Kronospan Szczecinek w wysokości 60,69 mln zł, na Kronospan Mielec 39,31 mln zł, na Pfleiderer Group S.A. 15,96 mln zł i na Pfleiderer Wieruszów 19,8 mln zł (łącznie 135,76

Pfleiderer Group: Zbigniew Prokopowicz czasowo delegowany do funkcji prezesa

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pfleiderer Group delegowała swojego przewodniczącego - Zbigniewa Prokopowicza - do czasowego pełnienia obowiązków prezesa spółki, podał Pfleiderer. "Pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do zarządu na czas od dnia 11 września 2019 r

UOKiK chce nałożyć na 5 producentów płyt meblowych 135 mln zł kary za zmowę

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałoży na spółki Kronospan Mielec, Kronospan Szczecinek, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów i Swiss Krono 135 mln zł kary za uczestnictwo w kartelu producentów płyt do produkcji mebli, wynika z zaproszenia

Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali podczas walnego zgromadzenia spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2018 r

W wezwaniu na Pfleiderer Group zawarto transakcje na 15,05 mln akcji

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pfleiderer Group, ogłoszonego 11 lipca br. przez Volantis Bidco B.V., 20 sierpnia br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 15 054 481 akcji, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako podmiot

Pfleiderer złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

własne. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld

Volantis Bidco ogłosił przymusowy wykup 7,8% akcji Pfleiderer Group

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco ogłosił przymusowy wykup 5 048 615 akcji Pfleiderer Group, stanowiących ok. 7,8% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, po 26,6 zł za akcję, podał żądający sprzedaży. "Przedmiotem przymusowego wykupu jest 5 048 615 akcji

Pfleiderer Group odwoła się od decyzji UOKiK dot. 35,8 mln zł kary do SOKiK-u

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group planuje złożenie odwołania od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o nałożeniu łącznie 35,8 mln zł kar na spółki z grupy za uczestnictwo w niedozwolonym porozumieniu producentów płyt wiórowych i pilśniowych do Sądu

Zbigniew Prokopowicz powołany na prezesa Pfleiderer Group

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pfleiderer Group podjęła decyzję o powołaniu Zbigniewa Prokopowicza do zarządu spółki jako prezesa (dyrektora generalnego) począwszy od 8 listopada 2019 r., podała spółka. Od września Prokopowicz pełnił obowiązki prezesa spółki.  "

Moody's obniżył rating Pfleiderera do B1, perspektywa stabilna

uchwał walnego zgromadzenia Pfleiderer w dniu 11 czerwca 2018 r., podano także. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest

Spółki Pfleiderera zawiązały 38,68 mln rezerw w zw. z karą od UOKiK

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK podał pod koniec grudnia 2017 r., że nałożył za uczestnictwo w niedozwolonym porozumieniu producentów płyt wiórowych i pilśniowych kary pieniężne: na Kronospan Szczecinek w wysokości 60,69 mln zł, na Kronospan Mielec 39,31 mln zł, na Pfleiderer Group S.A. 15,96

Atlantik nie zamierza sprzedać akcji Pfleiderer Group w buy-backu

własnych akcji (stanowiących ok. 11,66% kapitału) po cenie 40 zł za walor. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na

Pfleiderer kontynuuje reorganizację grupy, od dziś to Pfleiderer Group

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Sąd zarejestrował zmianę nazwy Pfleiderer Grajewo na Pfleiderer Group, dokonaną w ramach reorganizacji struktury organizacyjnej grupy. Jednocześnie siedziba spółki została przeniesiona z Grajewa do Wrocławia, podała spółka. Po dokonanych zmianach struktura grupy

Volantis Bidco nabędzie akcje Pfleiderer mimo nieziszczenia 2 warunków wezwania

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco zdecydował, że nabędzie akcje Pfleiderer Group w wezwaniu mimo nieziszczenia się warunku minimalnej liczby akcji ani warunku wydania zgody na koncentrację przez Komisję Europejską, podał wzywający. "Wzywający niniejszym informuje, że w dniu

Pfleiderer Group planuje capex na 69 mln euro w 2019 r.

. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

RN Pfleiderer Group rozważa ponowne delegowanie Z. Prokopowicza na p.o. prezesa

. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018

Michael Wolff zrezygnował z funkcji prezesa Pfleiderer Group od 1 lipca

. Rezygnacja pana Michaela Wolffa wywiera skutek od dnia 1 lipca 2017 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych

Pfleiderer Group chce utrzymać politykę dywidendową w kolejnych latach

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group chce utrzymać dotychczasową politykę dywidendową, zakładającą przeznaczenie na dywidendę do 70% skonsolidowanego zysku netto, poinformował prezes Tom Schabinger. "Spółka chce utrzymać dotychczasową politykę dywidendową"

Pfleiderer Group chce skupić do 7,54 mln akcji własnych po 40 zł/szt.

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group chce skupić nie więcej niż 7 543 268 własnych akcji (stanowiących ok. 11,66% kapitału) po cenie 40 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, opublikowanego przez spółkę. Oferty sprzedaży będą przyjmowane 6-21 sierpnia

Richard Mayer został członkiem zarządu i CFO Pfleiderer

przejęcia Pfleiderer GmbH. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. (ISBnews)

NZW Pfleiderer Grajewo zdecydowało o refinansowaniu i ustanowieniu zabezpieczeń

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydowali o podjęciu czynności związanych z refinansowaniem i ustanowieniem zabezpieczeń, wynika z uchwał walnego. "Zarząd Pfleiderer Grajewo podjął działania w celu zawarcia umowy zmieniającej umowę kredytów (&hellip

S&P podtrzymał rating 'B+' Pfleiderer Group, perspektywa pozytywna

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał rating długoterminowy B+ Pfleiderer Group. Perspektywa jest pozytywna, podała agencja. Jednocześnie S&P przyznał rating B+ proponowanemu kredytowi długoterminowemu na 350 mln euro zapadającemu w 2024 r. i kredytowi obrotowemu

Podmioty z grupy SVP nie sprzedadzą akcji Pfleiderer Group w buy-backu

Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Pfleiderer Grajewo sfinalizował przejęcie Pfleiderer GmbH

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo zamknął transakcję odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH, podała spółka. "Ta bardzo złożona transakcja, która obejmowała odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo przyczyniła się do powstania jednej z wiodących

Frank Herrmann i Stefan Zinn powołani do zarządu Pfleiderera

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała do zarządu spółki Dr. Franka Herrmanna jako członka zarządu - dyrektora operacyjnego oraz Stefana Zinna jako członka zarządu - dyrektora handlowego, podał Pfleiderer. Obaj nowi członkowie zarządu obejmą swoje funkcje

Zbigniew Prokopowicz przejmie obowiązki prezesa Pfleiderer Group od 1 VI

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Przewodniczący rady nadzorczej Pfleiderer Group Zbigniew Prokopowicz przejmie czasowo obowiązki prezesa spółki - od 1 czerwca 2019 r. do chwili powołania nowego prezesa, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Obecny prezes - Tom K. Schä

S&P podwyższył rating korporacyjny Pfleiderer Group do B+, perspektywa pozytywna

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Standard & Poor's Global Ratings podwyższył długoterminowy rating korporacyjny Pfleiderer Group oraz jej niemieckiej spółki w 100% zależnej PCF GmbH do B+ z B, podała agencja. Perspektywa ratingów jest pozytywna. "Podwyższenie następuje po tym, jak

Pfleiderer Group rekomenduje wypłatę 1,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Pfleiderer Group rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 71,16 mln zł, czyli 1,2 zł na każdą akcję  z zysku za 2017 rok, poinformowała spółka. "Zarząd Pfleiderer Group informuje o podjęciu uchwały w sprawie wniosku zarządu

Pfleiderer liczy na synergie do 30 mln euro rocznie po integracji grupy

Warszawa, 30.06.2015 (ISBnews) - Grupa Pfleiderer liczy, że integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH zapewni efekty synergii w wysokości do 30 mln euro rocznie począwszy od końca 2018 r., podała firma. "Nastąpi to m.in. dzięki uproszczeniu procesów, ujednoliceniu sprzedaży

Grupa Pfleiderer podniosła strategiczny cel sprzedażowy na 2021 do 1,3 mld euro

powyżej 16%" - powiedział prezes Tom K. Schabinger, cytowany w komunikacie. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco B.V. ogłosił wezwanie na 23,52 mln akcji Pfleiderer Group, stanowiących 36,35% w kapitale zakładowym spółki, po 25,17 zł za sztukę, podał wzywający. "Przedmiotem wezwania jest 23 519 515 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33

Grupa Pfleiderer ogłosi strategię w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Grupa Pfleiderer planuje ogłosić strategię w ciągu najbliższych kilku tygodni - będzie ona bardziej ukierunkowana na produkty, poinformował prezes Tom K. Schäbinger. "Pracujemy nad strategią, która ma w ciągu najbliższych kilku tygodni być ogłoszona

Wojciech Gątkiewicz odchodzi z zarządu Pfleiderer Group

komunikacie. Gątkiewicz pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. sprzedaży. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest

Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,2 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31

Pfleiderer Grajewo wznawia re-IPO związane z integracją grupy kapitałowej

zawiesił ponowne IPO z powodu niekorzystnych i zmiennych warunków rynkowych. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. W 2014 r. miała 1

Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces reorganizacji grupy w Polsce

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces wewnętrznej reorganizacji grupy w Polsce, który powinien zakończyć się w II kw. 2017 r. podała spółka. W związku z reorganizacją odwołano z funkcji członka zarządu Gerda Schuberta. "Zasadniczym celem przeprowadzenia

Pfleiderer Grajewo przydzieliło 15,08 mln akcji serii E nowej emisji

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo przydzielił inwestorom 15 077 007 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,33 zł każda, podała spółka.  Nowe akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 27 lipca 2015 r., dotyczącej

Pfleiderer Group pracuje nad wzrostem EBITDA powyżej konsensusu w 2018 r.

. przychodów na poziomie ok. 1,2 mld euro i EBITDA ok. 200 mln euro. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od

Zysk netto Pfleiderer Group wzrósł r/r do 17,14 mln euro w 2017 r.

wcześniej. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Pfleiderer Grajewo planuje wypłacać 25-50% zysku w formie dywidendy po 2016 r.

rozpoczęciu negocjacji dotyczących odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH, którego celem jest pełna integracja grupy. Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej

Pfleiderer Grajewo może uzyskać kredyt w wysokości ponad 200 mln zł

, sfinansowane z oferty nowych akcji. Celem transakcji jest pełna integracja grupy, która ma przynieść synergie do 30 mln euro rocznie. Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych

Pfleiderer zakłada spadek cen drewna i surowców chemicznych w 2019 r.

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group oczekuje pozytywnego wpływu cen surowców - w szczególności drewna i surowców chemicznych - na rentowność w 2019 r., poinformował prezes Tom K. Schäbinger. "Oczekujemy spadku cen surowców w relacji do dwóch największych czynników

Pfleiderer Group liczy na dalszy wzrost EBITDA w całym roku

% do 36,5 mln euro. Marża EBITDA wzrosła do 13,6% z 12,2%, podano także.  Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest

Pfleiderer Grajewo: Dywidenda 1-1,25 zł na akcję za 2015 r., potem do 70% zysku

Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - Zarząd Pfleiderer Grajewo zamierza rekomendować akcjonariuszom spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1-1,25 zł na akcję za rok obrotowy 2015, podała spółka. Po 2016 r. dywidenda może sięgać do 70% zysku. "W dniu 25 listopada 2015 r. zarząd spółki wyraził

S&P przyznał Pfleiderer Grajewo rating korporacyjny B, perspektywa pozytywna

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services przyznał Pfleiderer Grajewo korporacyjny rating kredytowy na poziomie B" i podwyższyła do B z B- długoterminowy korporacyjny rating kredytowy (long-term corporate credit rating) spółce Pfleiderer GmbH, podał Pfleiderer

Pfleiderer Grajewo przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH

, cytowany w komunikacie. Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mld zł w 2014 r. (ISBnews)

Intencją zarządu Pfleiderer Group jest wypłata dywidendy z zysku za 2016 r. 

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Pfleiderer Group chce kontynuować politykę dywidendową i planuje, że z tegorocznego zysku wypłaci dywidendę, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Pfleiderer Group Richard Mayer.  "Przy IPO powiedzieliśmy akcjonariuszom, że chcemy

Pfleiderer Grajewo i Atlantik zawarły umowę w ramach reverse merger Pfleiderera

produktów premium. Dodatkowo Grupa zamierza ocenić dalsze możliwości rozwoju na wschodzie i południowym-wschodzie Europy. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt

Pfleiderer zawiesił re-IPO z powodu niekorzystnego rynku, nie zmienia strategii

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo postanowił zawiesić planowane ponowne IPO z powodu niekorzystnych i zmiennych warunków rynkowych, podała spółka. Nie rezygnuje jednak z idei "jednego Pfleiderera" i będzie kontynuował ocenę otoczenia rynkowego w zakresie

Capex Pfleiderer Group na 2018 wynosi ok. 70 mln euro

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group wyniosą w tym roku ok. 70 mln euro, poinformował prezes Tom Schabinger. "W tej chwili nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group na ten rok to 70 mln euro. Około 1/3 tej kwoty przeznaczymy na zakłady

Nico Reiner powołany do zarządu Pfleiderer Group w miejsce R. Mayera

także w komunikacie. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Pfleiderer Group - Yolantis i Atlantik zawarli porozumienie

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Yolantis Bidco i Atlantik, akcjonariusze Pfleiderer Group, zawarły porozumienie i łącznie przekroczyły próg 90% (92,2%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Pfleiderer. "Przed zawarciem porozumienia: (a) Yolantis bezpośrednio posiadała 34

Pfleiderer Group rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 1,1 zł dywidendy na akcję

. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Pfleiderer Group planuje ponad 60 mln euro nakładów inwestycyjnych w 2017 r.

; - zapowiedział też prezes. Grupa pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych w Niemczech jest liderem, natomiast w Polsce zajmuje drugą pozycję. Pfleiderer Group prowadzi działalność w 9 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce oraz Niemczech, zatrudniając łącznie ok. 3,3 tys. osób. Grupa jest w

Pfleiderer Group spodziewa się wyższej EBITDA w br. w porównaniu z 2017 r.

oznacza wzrost o 9,3% r/r. Marża EBITDA była na podobnym poziomie, jak w 2016 r. i wyniosła 11,9%.  Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt

Michael Wolff zastąpi Wojciecha Gątkiewicza na stanowisku prezesa Grajewa

jednego z wiodących producentów materiałów na bazie drewna w Europie" - podsumowano w komunikacie. Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. (ISBnews

NWZ Pfleiderer Grajewo zatwierdziło emisję akcji w zw. z integracją spółek

przejęcie Pfleiderer GmbH, sfinansowane z oferty nowych akcji. Celem transakcji jest pełna integracja grupy, która ma przynieść synergie do 30 mln euro rocznie. Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii

Przedział cenowy w ofercie Pfleiderer ustalony na 27-31 zł

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Maksymalna cena emisyjna nowych akcji Pfleiderer Grajewo na potrzeby składania zapisów przez uprawnionych inwestorów została ustalona w wysokości 31 zł za jedną nową akcję, a przedział cenowy na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów

Pfleiderer Grajewo przydzielił 15,08 mln akcji serii E wart. 361,85 mln zł

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo zakończył subskrypcję i przydzielił 15 077 007 akcji zwykłych na okaziciela serii E, obejmowanych po cenie emisyjnej 24 zł każda. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 361,85 mln zł, podała spółka. Zapisy na nowe akcje wśród

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 37,5 zł/szt.

; Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Grupa Pfleiderer planuje całoroczny capex na ponad 60 mln euro w tym roku

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Grupa Pfleiderer planuje wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 60 mln euro w całym br. po tym, jak jej capex wyniósł 20,6 mln euro w I półr. br., podała spółka. "W 2017 r. Grupa kontynuuje długoterminowy program inwestycyjny mający na celu dostosowanie

Pfleiderer Group miało wstępnie 32,9 mln euro EBITDA w II kw. 2018 r.

skonsolidowany raport za II kw. i I poł. 2018 r. 30 września br. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Pfleiderer Group przedstawi strategię rozwoju do 2020 r. pod koniec I kw. 2017

raportu za III kw. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)  

Cena nowych akcji Pfleiderer Grajewo ustalona na 24 zł, liczba akcji - 15,08 mln

zmiennych warunków rynkowych. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. W 2014 r. miała 1 522,82 mln zł skonsolidowanych przychodów

Pfleiderer miało 5,91 mln euro zysku netto, 54,76 mln euro zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group odnotowało 5,91 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 17,14 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 54,76 mln euro wobec 46,08 mln euro

Wrocław główną siedzibą Pfleiderer Grajewo po integracji z niemiecką częścią fir

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Siedziba główna Pfleiderer została utworzona w Millenium Tower IV we Wrocławiu, poinformowała spółka. Obecnie w nowym biurze pracuje ponad 30 osób z Polski i Niemiec, ale już wkrótce zatrudnienie wzrośnie, podano także. "W styczniu 2016 roku zakończona

Pfleiderer: Strategia do 2021 r. koncentruje się na wzroście organicznym

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Strategia Grupy Pfleiderer do 2021 r. z założenia nie przewiduje akwizycji, koncentrując się na rozwoju organicznym, poinformował prezes Tom K. Schaebinger. "Strategia jest zbudowana na profilu niskiego ryzyka, to strategia organicznego wzrostu. Nie

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pfleiderer Grajewo

Warszawa,09.10.2015 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Pfleiderer Grajewo w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E oraz praw do

Pfleiderer utrzyma capex powyżej 50 mln euro w br., wspólna oferta w 2017 r.

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Pfleiderer zakończył integrację i pracuje obecnie nad wspólną ofertą połączonych Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH; ma być ona gotowa z początkiem przyszłego roku, poinformował prezes Michael Wolf. Nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ponad 50 mln euro w tym

Capex Pfleiderer Group wyniesie ok. 75 mln euro w 2018 roku

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group wyniosą w tym roku ok. 75 mln euro, poinformował prezes Tom Schabinger.  "Spółka szacuje że nakłady inwestycyjne w 2018 r. wyniosą 75 mln euro, zgodnie z nową strategią rozwoju, która ma na celu zwiększenie

Pfleiderer zdecydował o zwiększeniu zobowiązania podatkowego do 45,6 mln zł

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group zdecydował o zwiększeniu zobowiązania z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości do wysokości 45 595 000 zł (co stanowi ok. 10,6 mln euro), podała spółka. Fakt ten nie będzie miało wpływu na zyski lub straty spółki wykazane w

Pfleiderer chce utrzymać niski 2-cyfrowy wzrost EBITDA i zwiększyć capex w br.

surowca oraz uruchomienie linii do lakierowania w Leutkirch" - czytamy dalej. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest

Pfleiderer Group miał wstępnie 11,1 mln euro straty netto w I poł. 2019 r.

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group odnotował 11,1 mln euro skonsolidowanej straty netto w I połowie 2019 r. według wstępnych danych wobec 5,8 mln euro zysku netto rok wcześniej, podała spółka. "Raportowany zysk EBITDA za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniósł

Pfleiderer Grajewo liczy na finalizację przejęcia Pfleiderer GmbH do końca roku

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo ogłosił decyzję o przeprowadzeniu transakcji przejęcia Pfleiderer GmbH - tj. Segmentu Zachodniego. W zależności od warunków na rynku kapitałowym, oczekuje, że transakcja zostanie zamknięta pod koniec bieżącego roku, poinformował CEO Grupy

Pfleiderer miało 0,13 mln euro straty netto, 29,1 mln euro EBITDA w II kw. 2019

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Pfleiderer odnotowało 0,13 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,56 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,04 mln euro wobec 13,9 mln euro zysku

PDA serii E Pfleiderer Grajewo zadebiutują na GPW ok. 13 listopada

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Prawa do akcji (PDA) serii E Pfleiderer Grajewo zadebiutują na GPW ok. 13 listopada, wynika z informacji zawartych w prospekcie. Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych przewidziano w terminie 12 października - 22 października. W

Pfleiderer miał 10,99 mln euro straty netto, 2,52 mln euro straty EBIT w I kw.

przychody ze sprzedaży sięgnęły 262,32 mln euro w I kw. 2019 r. wobec 268,77 mln euro rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody Grupy Pfleiderer [...] w I kwartale 2019 r. zmalały o 2,4% r/r do 262,3 mln euro. Spadek ten wynikał z zaostrzonej konkurencji na rynku surowych płyt wiórowych, co negatywnie

Pfleiderer pracuje nad rozwiązaniem refinansującym zadłużenie

), podano również. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Pfleiderer zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 152,54 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 60,55 mln zł wobec 86 mln zł zysku rok wcześniej. Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt

Pfleiderer Grajewo zainstalował nową linię lakierniczą kosztem 22 mln zł

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo zakończył instalację nowej linii lakierniczej w Grajewie. Nakłady związane z tą inwestycją to 22 mln zł, a dzięki jej realizacji moc produkcyjna w zakresie lakierowanych płyt HDF w tym zakładzie wzrośnie o około 30%, podała spółka. Inwestycja

Spółki Pfleiderera otrzymaly 35,8 mln zł kary od UOKiK, Kronospanu - 100 mln zł

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył za uczestnictwo w niedozwolonym porozumieniu producentów płyt wiórowych i pilśniowych kary pieniężne: na Kronospan Szczecinek w wysokości 60,69 mln zł, na Kronospan Mielec 39,31 mln zł, na Pfleiderer Group

Pfleiderer uruchomił linię lakierniczą za 12 mln euro w zakładzie w Leutkirch

Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group uruchomiła nową linię lakierniczą w zakładzie w Leutkirch, wartą 12 mln euro, podała spółka. Linia pomoże spółce dostosować moce produkcyjne do potrzeb rynku. Realizacja projektu, który jest częścią długoterminowego programu inwestycyjnego

Pfleiderer miał 1,56 mln euro straty netto, 13,9 mln euro zysku EBIT w II kw.

wcześniej. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Pfleiderer skupił ok. 3,24 mln akcji własnych po 47 zł/szt.

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group nabył 3 235 050 akcji własnych o wartości nominalnej 0,33 zł każda po cenie 47 zł, podała spółka. Stopa redukcji w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji wyniosła 84,2%. "Nabycie akcji nabywanych nastąpiło w ramach

Thomas Schäbinger powołany na prezesa Pfleiderer Group od 1 lipca

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała Thomasa Schäbingera na prezesa od 1 lipca br., podała spółka. "Rada nadzorcza spółki zdecydowała powołać pana Thomasa Schäbingera w skład zarządu spółki w charakterze prezesa zarządu (dyrektora generalnego

Pfleiderer Group liczy na wzrost sprzedaży r/r w całym 2017 r.

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group liczy na wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym w całym 2017 r. dzięki większym wolumenom, zaś w samym IV kw. br. spodziewa się stabilnych obrotów, podała spółka. "Wzrost sprzedaży [będzie w całym 2017 r.] napędzany przez wolumeny, będzie