płynnych aktywów

KNF: Dywidendy PTE powinny uwzględniać potrzeby wz. z reformą systemu emeryt.

. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; IV według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa

Unimot interesuje się nie tylko stacjami paliw w procesie fuzji Orlenu i Lotosu

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Unimot uczestniczy w rozmowach dotyczących części aktywów związanych z procesem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, przy czym w grę wchodzą nie tylko stacje paliw, ale również aktywa z wiązane z hurtem paliw, asfaltami i innymi obszarami, poinformował prezes Adam

KNF: Dywidendy PTE z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

dzień 31 grudnia 2018 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium V  towarzystwo otrzymało ocenę

Unimot odsprzedał firmie Gaspol biznes butli LPG

Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie. "Zdecydowaliśmy się na zakup części aktywów spółki Unimot w obszarze napełniania butli gazem płynnym, aby umocnić naszą pozycję rynkową na południu Polski. Cieszę się, że wielu klientów firmy Unimot zdecydowało się z nami współpracować"

Noble Securities rezygnuje z działalności na rynku FX, przejmie ją TMS Brokers

;Świadczenie usług dla klientów Noble Securities, którzy wyrażą chęć kontynuowania inwestycji na rynku forex przejmie TMS Brokers, podała spółka.    "Celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie płynnego procesu przenoszenia aktywów klientów oraz umożliwienie zainteresowanym osobom dalszej

Unimot miał wstępnie 16,6 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2019 r.

operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego. 5. Wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych - wpływ: -2,9 mln zł 6. Zdarzenie jednorazowe w postaci sprzedaży aktywów biznesu butli gazu LPG - wpływ: +1,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w

KNF zaleca, by dywidenda od PTE nie była wyższa niż 100% zysku za 2017 r. 

Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium IV -  według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa , powiększona o wartość Funduszu

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4 433,3 mln zł, podał

KNF zaleca, by dywidenda PTE nie przekraczała 100% zysku za dany rok

Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium IV wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła

S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB

kraju począwszy od 2021 r., stabilizując dług netto rządu w zakresie płynnych aktywów na możliwym do opanowania poziomie 50% PKB" - podsumowano w materiale. Agencja prognozuje, że deficyt general government Polski wyniesie 2,4% PKB w 2022 r. i 2,2% PKB w 2023 r., a w przypadku zadłużenia tego

Unimot utworzył odpis w spółce zależnej, wynik za 2018 r. niższy o 3,72 mln zł

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Unimotu zdecydował o utworzeniu odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. wysokości 3 151 706,45 zł. Dodatkowo, zarząd zdecydował o odpisie na udziałach spółki Blue Cold wysokości 3 532 831 zł, podano

NBP: Oszczędności gospodarstw domowych są w trendzie spadkowym

depozyty krótkookresowe otrzymują wyższą stopę zwrotu niż długookresowe, co umacnia preferencję dla inwestycji w płynne instrumenty. Zwiększanie wartości aktywów w formie depozytów przy wciąż niskim oprocentowaniu może sugerować, że główną motywacją alokacji środków w ten rodzaj aktywów jest awersja do

Skarbiec TFI: Gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Znamy skalę zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przeżyliśmy brutalny atak paniki na rynkach finansowych i wciąż czekamy na realizację skupu aktywów przez banki centralne. Wydaje się, że może to być dobry czas na inwestycje w fundusze

Unimot: Nie spełniły się warunki umowy dezinwestycyjnej w obszarze gazu ziemnego

podjęta w związku z przyjętą strategią Unimotu na lata 2018-2023, która zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej marżowych biznesach. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG

KNF: PTE mogą przeznaczyć na dywidendy do 150% zysku za 2016 i lata ubiegłe

na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; kryterium IV - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

selekcji tego typu spółek, bez względu na branżę" - wyjaśniła Milewska. Jednocześnie podkreśliła, że pomimo wyjątkowo silnych emocji, które powodowały odpływy aktywów, fundusze Skarbca pozostają w pełni płynne. "Nasze fundusze przynoszą relatywnie dobre wyniki finansowe, ale na takie

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) -  Minister Aktywów Państwowych (MAP) obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, zbrojeniowego, a także nad takimi spółkami, jak PZU, GPW, czy PKO BP, podało Rządowe Centrum Legislacji

Skarbiec TFI: Efekty w inwestycjach na rynku długu dają płynność i aktywność

Polsce, ale też na rynkach międzynarodowych, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących. Udało się je uzyskać na płynnych, rynkowo wycenianych aktywach, przy niskim zaangażowaniu w polskie obligacje korporacyjne" - skomentował wyniki Sobolewski. "Liczy się odpowiedzialne podejmowanie ryzyka

KNF: Dywidendy TFI z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, zdefiniowanych jak wyżej, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, odnoszącego się do minimalnego poziomu środków

Kaufland wnioskuje do UOKiK w sprawie nabycia pow. handlowych Tesco Polska

gospodarczej na terytorium Polski. Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych, które są ulokowane w niepłynne struktury własnościowe i obciążone długiem, innymi ograniczeniami lub procesami sądowymi. (ISBnews)  

IZFiA/IGTE: Wdrożenie I tury PPK skuteczne dzięki zaanagażowaniu instytucji fin.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Wdrożenie pierwszej tury pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zdaniem 86,7% badanych odbyło się płynnie i skutecznie dzięki ponadprogramowemu zaangażowaniu instytucji finansowych, wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Izby

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. Jednocześnie, osiągnęliśmy też najniższy od 5 lat wskaźnik zadłużenia netto do aktywów. W ramach naszej strategii chcemy dalej koncentrować się na bardziej płynnym, a jednocześnie rentownym obszarze digital buyout. Stąd, już teraz, największy wpływ na nasz wynik ma performance funduszu

Analizy Online: Aktywa OFE wzrosły o 5,7% m/m do 143,51 mld zł w marcu

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zwiększyły się o 5,7% m/m i wyniosły 143,51 mld zł na koniec marca br., poinformowały Analizy Online. "Podobnie jak miało to miejsce w lutym, w minionym miesiącu dodatni wynik z inwestycji przyczynił się

Unimot miał wstępnie 17,6 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

- rok 2019 był dla nas rekordowy. Jesteśmy z tego szczególnie zadowoleni w kontekście słabego początku poprzedniego roku. Zareagowaliśmy szybko wprowadzając plan restrukturyzacyjny, optymalizację aktywów oraz duże oszczędności. W międzyczasie, skupiając się na najbardziej efektywnych obszarach

Altus TFI: Rockbridge TFI sprzedało 5,85% akcji FO Dębica za 79,19 mln zł

. "Łączna cena akcji określona w Umowie wynosi 79 190 272 zł (jednostkowa cena za akcję wynosi 98 zł). W wyniku wykonania niniejszej transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI w istotny sposób zwiększą współczynnik płynnych aktywów, co stanowi realizację działania w najlepszym

Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

detalicznych) oraz lokowaniem pozyskanych środków w aktywa płynne. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 76,29 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie

KNF ukarał Deutsche Bank. Za fundusze inwestycyjne

Deutsche Bank potwierdził niezgodne z prawem wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych przez DWS od stycznia 2005 do marca 2009 r. Chodzi o fundusze DWS Płynna Lokata, DWS Płynna Lokata Plus i DWS Dłużnych Papierów Wartościowych. "Konsekwencją nieprawidłowego działania banku było

Co dalej z feralnymi funduszami Fincrea? Ignatowicz z Raiffeisena: Decyzji jeszcze nie podjęliśmy

scenariuszu kontynuacji działania. Zapewne będziemy też działać pod naciskiem mediów, regulatora i inwestorów, którzy będą chcieli widzieć efekty procesu likwidacji. Tymczasem my przeprowadzamy likwidację niepłynnych aktywów na niepłynnym rynku. Obawiam się, że argument „musimy poczekać, żeby uzyskać

Lepsze dane z Chin i droższa ropa mogą dziś pomóc notowaniom na GPW

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Wartość chińskiego handlu międzynarodowego była w marcu lepsza od oczekiwań, co powinno wprawić dziś globalnych inwestorów w lepszy nastrój. Droższa ropa może z kolei zachęcać ich do szukania nowych aktywów do portfela, na czym może skorzystać WIG20. Inwestorzy

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

stwierdzono, że na koniec IV kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w sektorze skok nastąpił wzrost wartości: -depozytów o 43,66 mln zł, tj. o 0,5%, - aktywów o 73,88 mln zł, tj. o 0,8%, - portfela kredytowego netto o 308,63 mln zł, tj. o 5,39%, - portfela kredytowego brutto o 319,66 mln zł

Unimot liczy na szybkie podpisanie umowy dezinwestycyjnej dot. gazu ziemnego

decyzja o dezinwestycji została podjęta w związku z przyjętą strategią Unimotu na lata 2018-2023, która zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej marżowych biznesach. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym

Kalendarium ISBnews

Statystyczny opublikuje wyniki finansowe banków w 2018 roku, wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2018 roku --10:00: Konferencja prasowa Banku Pocztowego, Caritas i Mastercard nt. wspólnej karty --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o aktywach rezerwowych w marcu br.   PONIEDZIAŁEK, 8

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

Zgromadzeniu Inwestorów, stworzenie optymalnych warunków do zakończenia trwających inwestycji Subfunduszu, dbając jednocześnie o wartość aktywów oraz umożliwi wypłatę środków z Subfunduszu w miarę zwiększania płynności na równych prawach wszystkim inwestorom Subfunduszu. Wprowadzenie zmian statutu funduszu

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

politykę pieniężną w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu stabilności systemu finansowego i ograniczać ryzyko narastania nierównowag w gospodarce, uwzględniając w swoich decyzjach kształtowanie się cen aktywów (zwłaszcza cen nieruchomości) oraz dynamikę akcji kredytowej. W warunkach znacznej swobody

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 6,02% na koniec I półr.

kwartału 2019 roku, zaznaczono w materiale. Na podstawie analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec II kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w sektorze skok nastąpił spadek wartości: * aktywów o 16,68 mln zł, tj. o 0,18

Alior Bank oczekuje kosztu ryzyka na poziomie 1,8% w 2018 r. 

C/I sięgnął 46,8%. "Spadek marży odsetkowej (NIM) z 4,6% w IV kw.'17 do 4,5% w I kw.'18 [nastąpił] z uwagi na wzrost kosztów finansowania (kampanie depozytowe nakierowane na pozyskanie klientów ze strategicznych dla banku segmentów behawioralnych), wzrost salda aktywów płynnych oraz

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

aktywami o wartości 6,84 biliona USD. "Zwiększenie zaangażowania przez Black Rock do 5,09% traktujemy jako pozytywną ocenę potencjału Pekao, a przede wszystkim naszej strategii, w której łączymy stabilny model biznesowy o niskim profilu ryzyka z wysokim wzrostem zysków i atrakcyjną stopą dywidendy

Unimot dokona częściowej dezinwestycji wspólnego przedsięwzięcia z BLE

ramach grupy kapitałowej emitenta oraz grupy kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji" - czytamy w komunikacie. Decyzja została podjęta w związku z przyjętą strategią na lata 2018-2023, w której Unimot zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej

Przegląd informacji ze spółek

wierzytelności z tytułu prac wykonanych dla Gamma Inwestycje S.A. (dawniej: Gamma Inwestycje Sp. z o.o., a wcześniej Zielona Italia Sp. z o.o.) oraz aktywów z tytułu realizacji kontraktu budowlanego dla tego kontrahenta. Zidentyfikowane istotne ryzyka braku możliwości realizacji tych korzyści ekonomicznych

Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska, Banku Handlowego i ING BSK

-. Odzwierciedla to silne pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami płynnymi, stabilną bazą finansowania i potencjalnym zwykłym wsparciem Citigroup, wskazano także. (ISBnews)

DM TMS Brokers ruszył z usługą zarządzania aktywami, stawia na zagranicę

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Dom Maklerski TMS Brokers rozszerzył działalność o usługi zarządzania aktywami. Spółka liczy, że w ciągu roku pozyska kilkadziesiąt milionów złotych pod zarządzaniem, oferując zarówno standardowe strategie inwestycyjne, oparte na benchmarkach globalnych, jak

Spółka zależna ZA Puławy dokonała odpisu aktualizującego na 14,7 mln zł

Azotowych Chorzów.  "Na podstawie regulacji MSR 36 zarząd spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych instalacji przerobu tłuszczów

Odliczanie do katastrofy klimatycznej. Najbardziej zagrożeni są zmęczeni bezczynnością

oceny odporności na zmianę klimatu i możliwości niskoemisyjnych. Ponadto bank centralny musi ujawnić swoją własną ekspozycję na ryzyka środowiskowe, co może prowadzić do wykluczenia określonych aktywów - takich jak paliwa kopalne - z jego polisy w przyszłości. Pod koniec października Filipiny nałożyły

Unimot miał 0,11 mln zł zysku netto, 13,5 mln zł EBITDA w 2018 r.

projekt aplikacji mobilnej Tankuj24 oraz dokonać odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Blue Cold, dedykowanej do skraplania gazu ziemnego. Efektem realizacji wspomnianych działań było uzyskanie ponad 13 mln zł oszczędności na koniec 2018 r." - powiedział prezes spółki Adam

Prezes Pekao TFI: Chcemy zarządzać min. 10% aktywów zgromadzonych w PPK

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Pekao TFI, dzięki konkurencyjnej ofercie oraz wsparciu Banku Pekao, chce zarządzać min. 10% aktywów pracowniczych planów kapitałowych (PPK), poinformował ISBnews prezes Jacek Janiuk. Jego zdaniem, korzyścią z wprowadzenia PPK będzie zwiększenie świadomości

Zysk Grupy Skarbiec wzrósł o 112% r/r w I-IX 2019 dzięki m.in. funduszom zagr.

w pozyskiwanie klientów instytucjonalnych. Oprócz bezpiecznych i płynnych funduszy dłużnych proponujemy im usługę zarządzania aktywami. Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami Skarbiec TFI w 2019 r. podwoiły się i na początku grudnia ich wartość przekroczyła 500 mln zł" - dodała

Trans Polonia miała 4 tys.zł zysku netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,53 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 49,96 mln zł rok wcześniej. W I kw. 2019 roku Trans Polonia Group (TPG) odnotowała wzrost sprzedaży w każdym segmencie. Segment przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych wzrósł o 22,1% i

Małe szanse na zmniejszenie strat z inwestycji w WIG20 przed końcem roku

zwyżkami. Na dzisiaj wzrósł już o ponad 16%. Polskim inwestorom pozostaje więc ślepa wiara, że w końcu wielki spekulacyjny kapitał zawita na GPW i rozpocznie ruch wzrostowy, a Polacy, którzy mają rekordowe pokłady płynnych aktywów na rachunkach bankowych, przypomną sobie o polskiej giełdzie. To jedyna

Ewa Radkowska-Świętoń powołana na prezesa Skarbiec Holding od 1 czerwca

stosunku do działalności Skarbiec Holding S.A. Ze spółką związany był przez ostatnie 4 lata, odpowiadając za finanse (CFO spółki) oraz w 2014 roku za sukces IPO Skarbiec Holding na giełdzie warszawskiej" - czytamy także w komunikacie. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa

GPW szykuje inicjatywy strategiczne promowania inwestowania długoterminowego

akumulacja aktywów Polaków w długim terminie i efekt dodatniej składanej stopy zwrotu. Będziemy wychodzić z inicjatywami strategicznymi do inwestowania długoterminowego, aby rozwijać instrumentarium do budowania kapitału" - stwierdził wiceprezes. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

bieżących: +39,5% r/r., podano także. Wskaźnik kredyty/depozyty pozostał na poziomie 86%, a udział płynnych papierów wartościowych (głównie obligacji skarbowych i bonów NBP) w aktywach ogółem grupy pozostaje na poziomie 22%. Bank poinformował, że kluczowe rozwiązania, wdrożone w związku z epidemią COVID

Moody's: Pandemia może postawić ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji

) osiągnął poziom 190% - tj. wyższy niż wymagany zakres wynoszący 155%-175%. Dodatkowo, Coface na początku kryzysu zmniejszył w znaczącym stopniu ryzyko portfela inwestycyjnego, którego płynne aktywa zwiększyły się do poziomu 22% w porównaniu z około 7% na koniec 2019 r. W związku z tym, spadek na rynkach

Głosowanie nad OFE. Poważne błędy w ustawie

netto OFE nie przekraczał nigdy 1,2 proc. Nie było problemu z płynnością. OFE zmuszone do umorzenia jednostek sprzedawały obligacje skarbowe. Po przeniesieniu w lutym 2014 roku 51,5 proc. aktywów nie będą posiadały wysoko płynnych aktywów, więc będą musiały sprzedawać akcje polskich spółek giełdowych

PGNiG Upstream International pozyskał 400 mln USD finansowania od ośmiu banków

możliwość dowolnego nabywania innych aktywów wydobywczych w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Środki z kredytu pomogą płynnie realizować także plan zagospodarowania dwóch nowych złóż ropy i gazu (Gina Krog oraz Snadd), podano. "Formuła Reserve Based Loan sprawia, że kredyt zapewni dużą

Unimot miał szacunkowo 18,7 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2018 r.

programu optymalizacyjnego. 3. Wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych - wpływ: -12,1 mln zł. 4. Odstąpienie od tworzenia rezerw, o którym emitent informuje w niniejszym raporcie - wpływ: + 6,7 mln zł. 5. Zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w

Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

korzystać z rynkowych nieefektywności, gdyż w rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje" - uważa zarządzający. Takie podejście do ryzyka stosują obecnie fundusze funduszy Skarbiec TFI, w których Sobolewski odpowiada za tzw. alokację, czyli wybór i proporcję klas aktywów. "Zarówno

PKN Orlen sfinalizował sprzedaż Orlen Transport na rzecz TP za 84,5 mln zł

% akcji Orlen Transport, a wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł. Ostateczna cena skorygowana zostanie o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego Orlen Transport, których szacunkowa wartość wyniesie około 4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż

Zysk netto Trans Polonia spadł r/r do 3,37 mln zł w III kw. 2017 r.

operacyjne w III kwartale 2016 r. istotny wpływ miał zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, który wyniósł 1 623 tys. zł w stosunku do 584 tys. zł w III kwartale 2017 r. Skorygowane wyniki operacyjne pokazują utrzymanie się poziomów rentowności w III kwartale 2017 i 2016 r. na zbliżonym poziomie"

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

na świecie firmy inwestycyjnej, natomiast PZU oferuje unikatowe zdolności zarządzania aktywami w Polsce i regionie Europy Środkowowschodniej. Ogłoszona kilka miesięcy temu współpraca wchodzi w życie, co cieszy mnie tym bardziej, że dowodzi zaufania GSAM do naszej stabilnej pozycji Grupy PZU. Jestem

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

roku kryzysu płynnościowego: - wynik z tytułu odsetek wyniósł 453,8 mln zł i był niższy w stosunku do porównywalnego okresu 2018 roku o 140,6 mln zł (tj. o 23,7%), przy spadku w tym samym okresie poziomu aktywów o 2,9%. Spadek wyniku odsetkowego to efekt wzrostu kosztów z tytułu odsetek o 62,4 mln zł

MF: Udział długu w walutach obcych spadnie do 27,3% w 2021 r.

; - obecnie poziom ryzyka stopy procentowej długu zagranicznego nie stanowi ograniczenia dla minimalizacji kosztów; 4) ryzyka płynności budżetu państwa: - utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynności budżetu państwa przy efektywnym zarządzaniu płynnymi aktywami. Ich poziom będzie wypadkową aktualnej i

Beta ETF WIG20TR na bazie prawa polskiego zadebiutował na GPW

zamożnym inwestorom. Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października wyniosła blisko 7 mld zł. AgioFunds TFI jest w 100% polską, prywatną i niezależną instytucją finansową, niezwiązaną kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. Aspiracją Towarzystwa jest bycie liderem nowych

Jacek Babiński został powołany na wiceprezesa zarządu Pekao TFI

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Jacka Babińskiego, który od 1 września 2018 r. będzie nadzorował pion zarządzania aktywami, podała spółka.  "Babiński będzie miał za zadanie

Globalworth Poland: Zostaliśmy liderem na rynku biur w Polsce

jednocześnie 900 mln euro i "będzie nadal rosła podczas dalszej ekspansji". "Zakup Quattro Business Park pozwolił nam, zgodnie z zapowiedziami, objąć pozycję lidera sektora nieruchomości biurowych w Polsce. Zgodnie z naszą strategią, koncentrujemy się na tych aktywach, w których widzimy wysoki

C&W: Inwestorzy ulokowali w polski rynek nieruchomości 5,2 mld euro w 2016 r.

inwestorzy cenią sobie stabilność przychodów i gwarancję utrzymania wartości aktywów" - powiedział partner CE, dział rynków kapitałowych w Cushman & Wakefield, James Chapman, cytowany w komunikacie. Według C&W, popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie nie słabnie pomimo ponadprzeciętnej podaży

Trans Polonia miała 3,85 mln zł zysku netto, 5,66 mln zł EBIT w II kw. 2019

prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie. W okresie I półrocza 2019 r. sprzedaż grupy wzrosła do 122,7 mln zł (+8,5% r/r). Segment paliwowy osiągnął 74,5 mln zł przychodów (+5,4% r/r), a skala usług przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych była wyższa o 15,7%. i wyniosła

EBI ma umowy na 300 mln euro kredytu na A1 i 400 mln euro na linię kolej. E59

przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. (ISBnews)  

Tauron zaoszczędzi ok. 100 mln zł przy dostosowaniu bloku w Łagiszy do norm BAT

dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, chlorowodoru, rtęci i fluorowodoru już od 2021 r., przypomniano. "Tauron opracował szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Ogłoszone w ubiegłym roku

Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management

inwestycyjnych. Przez pierwszych 12 miesięcy wyłącznym dystrybutorem rozwiązań GSAM w polskim modelu obsługi jest Centralny Dom Maklerski (CDM) Pekao, poinformowali przedstawiciele spółek. "Naszym celem jest bardzo bliska współpraca z dystrybutorem. Musimy zarządzać daną klasa aktywów w miejscu

Wyrzucili ministra bo straszył upadłościami banków. Ale dziś żaden bank nie może upaść tylko dlatego, że ktoś tym straszy

tylko wtedy kiedy jest to bank zdrowy, a panika wzięła się z plotki bądź nieszczęśliwej wypowiedzi. Lehman Brothers tego warunku nie spełniał. Jego aktywa składały się głównie z niepłynnych aktywów finansowych, których wartość właśnie spadła do zera. Nie miał niczego wartościowego, co Fed mógłby uznać

Nie trzymaj kapitału, bo tracisz

niestety wiązać się ze stratą zysków. Dlatego dobrym, niezwykle popularnym wśród doświadczonych inwestorów rozwiązaniem są kredyty pod aktywa. Ponieważ ich zabezpieczeniem jest już posiadany przez klienta majątek w postaci aktywów płynnych, takich jak akcje, fundusze, depozyty, obligacje czy produkty

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

niż kredytów, jaki miał miejsce w 1 kwartale 2018 roku, obniżył wskaźnik kredyty/depozyty grupy do poziomu 81%. Również wskaźnik płynności LCR poprawił się znacznie w trakcie I kwartału z poziomu 153% do 174%. Udział płynnych papierów wartościowych (obligacje Skarbu Państwa i bony NBP) w aktywach

Rusza wyścig o nasze pieniądze. Instytucje finansowe chcą zarządzać środkami z PPK

firmy i bezpieczeństwo pieniędzy pracowników – uważa Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w Warcie za projekt PPK. Znaczenie może mieć też ocena doświadczenia firmy w efektywnym zarządzaniu aktywami przez okres kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat oraz doświadczenie we

TDJ proponuje zmiany statutów Famuru, PGO i Zametu w ramach realizacji strategii

GPW - m.in. Famur, PGO, Zamet oraz spółek niepublicznych - FPM i NiUW Glinik. Kapitalizacja portfela aktywów giełdowych TDJ wynosi obecnie ponad 4 mld zł. TDJ realizuje również inwestycje w sektorze nieruchomości biurowych i mieszkaniowych, poprzez TDJ Estate. W obszarze TDJ Venture, poprzez

Przegląd informacji ze spółek

Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w

Echo Polska Properties miał 3,14 euro zysku na jedną akcję w okresie IX-XII 2016

polegającej na dotarciu do głównych miast Polski, w których jest jeszcze stosunkowo mała liczba centrów handlowych. W czasie omawianego okresu poziom wynajmu w obiektach handlowych wyniósł 98,3%, natomiast w obiektach biurowych wzrósł do 95,7%.  "Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość aktywów netto

EBOR nadal prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,4% w 2015 r.

czynników zewnętrznych, które mogłyby spowodować ucieczkę płynnych aktywów" - czytamy w komunikacie. EBOR dokonał również korekty prognoz wzrostu pozostałych analizowanych krajów. Między innymi prognoza wzrostu PKB Węgier została podwyższona na ten rok do 2,9% z 2,6%, Litwy obniżona do 1,7 (z 2,7

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

sprzedażowym, przychody segmentu paliwowego wyniosły 157,4 mln zł (+8,3% r/r), a obszaru logistyki płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 97,8 mln zł (+15,4% r/r). Wśród grup asortymentowych, najwyższy wzrost został odnotowany w logistyce mas bitumicznych (+30,1% r/r do 29,2 mln zł), co

Trans Polonia miała 5,86 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

145,3 mln zł sprzedaży (+1,3% r/r), a segment przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych wzrósł o 12% i wyniósł 84,8 mln zł. Wśród wszystkich grup transportowanych produktów najwyższą dynamikę odnotowano w przewozach mas bitumicznych (+24,5% r/r), wynikającą ze wzmożonej realizacji

Ebury: Słaby dolar amerykański powinien doświadczyć dalszej wyprzedaży

-dniowa średnia to ok. 55 tys. przypadków dziennie), nadal jednak jest znacznie gorsza niż po drugiej stronie Atlantyku. U szczytu paniki rynkowej w marcu, gdy inwestorzy szukali spokoju nabywając aktywa bezpieczne, dolar doświadczył istotnego umocnienia w relacji do niemal każdej waluty na świecie

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój spółki i grupy kapitałowej, podała spółka.  Węgierski MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

) pokrywają bieżące zobowiązania. Wskaźnik płynności szybkiej pokazuje stopień pokrycia bieżących zobowiązań płynnymi aktywami (to takie, które można szybko zamienić na gotówkę). Z kolei wskaźnik płynności gotówkowej określa, jaka część zobowiązań krótkoterminowych może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały

Klienci nie mogą wycofać pieniędzy funduszu

;Puls Biznesu" Jako powód takiego działania zarządzający podają "przesłanki uniemożliwiające dokonanie wiarygodnej wyceny istotnej częście aktywów funduszy". Prawdopodbnie chodzi o papiery wyemitowane przez irlandzkie firmy m.in. instytucje finansową, która mocno inwestowała na rynku

KPMG: 9 na 10 firm deklaruje wdrożenie PPK w minimalnej wersji

dla pracowników po wsparcie techniczne. Przy wyborze instytucji finansowej dla 60% badanych firm najważniejszym kryterium wyboru jest jej doświadczenie w zarządzaniu funduszami na polskim rynku. Dla 58% firm bardzo ważna pozostaje dodatkowo efektywność instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami

Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r/r do 3,24 mln zł w 2017 r.

. Aktywa są wysoce płynne, portfel wierzytelności rotuje w ciągu roku 5,5 -krotnie. Poziom zadłużenia finansowego spółki jest (jak na standardy branży faktoringowej i leasingowej) niski i wynosi 250% kapitału własnego przy dozwolonym przez kowenanty obligacyjne poziomie 350-400%" - czytamy w

Holenderski broker DeGiro kosi konkurencję. Zaoferuje kupowanie akcji bez prowizji?

) korzystała z aktywów klientów i wyciskała z tych aktywów dodatkowe prowizje. - Nie jesteśmy firmą asset management, tylko biurem maklerskim. Uwzględniona w regulaminie możliwość kredytowania aktywów ma ułatwić wykorzystywanie tzw. krótkiej pozycji przez klientów, którzy są właścicielami tych aktywów. To daje

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

finansowania banków i ograniczaniu ryzyka płynności. Poziom aktywów płynnych jest wysoki i powiększa się. Banki spełniają nadzorcze wskaźniki płynności. "Kluczowym warunkiem stabilności finansowej w Polsce jest utrzymanie stabilności sektora bankowego, który jest głównym źródłem finansowania gospodarki

Bogaty jak Polak

lat stopniowo zmieniała się struktura majątku Polaków. Udział aktywów finansowych w całym majątku wzrósł z 34 proc. w 2001 r. do 43 proc. w 2011 r. kosztem aktywów niefinansowych, a więc domów, mieszkań czy ziemi. W 2000 r. aktywa finansowe Polaków dzieliły się na: płynne aktywa finansowe (60 proc

Wartość kredytów w Millennium: +0,4% r/r na koniec IX, wskaźnik NPL nadal 4,6%

spowodował znaczną poprawę wskaźnika kredyty/depozyty dla Grupy z poziomu 89,7% we wrześniu 2015 roku do poziomu 84,9% we wrześniu 2016 r. W konsekwencji, udział płynnych papierów wartościowych (obligacje skarbowe i bony NBP) w aktywach Grupy wyraźnie wzrósł z 19,8% w zeszłym roku do 23,2% obecnie"

Strata netto DM WDM to 13,29 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

finansowej, aktualna sytuacja finansowa grupy kapitałowej WDM pozostaje nadal stabilna. Świadczy o tym utrzymujący się pomimo straty wysoki udział wartości kapitałów własnych w ogólnej strukturze pasywów grupy na koniec 2014 r. (ok. 79%), a także wysoka wartość płynnych aktywów w majątku grupy (głównie

Przegląd prasy

o 8% r/r w marcu --Ultimate Games ustalił premierę 'GoFishing3D' na Nintendo Switch na 28 V --Polskie LNG: Liczba dostaw do terminalu LNG potroi się w br. wobec pierwszego r. --PZU: Cel 65 mld zł aktywów pod zarządzaniem w 2020 r. wymaga akwizycji --Huawei CBG Polska przekroczył 5

Kontrakty terminowe na kryptowaluty, czyli zakłady o ich przyszłą cenę. Czy to zniszczy bitcoina, czy uspokoi rekordy?

informacji poufnych innym inwestorom są legalne. - Podobnie jak w przypadku każdej innej kategorii aktywów duzi indywidualni posiadacze i duże instytucje finansowe mogą zmawiać się, aby manipulować ceną - zgadza się w wypowiedzi dla Bloomberga Ari Paul, współzałożyciel BlockTower Capital i były zarządzający

Trans Polonia stara się o kontrakty na przewozy dla Lotosu i Orlen Deutschland

zarządu Krzysztof Luks. W lutym br. w wyniku transakcji o wartości 88,2 mln zł, Trans Polonia nabyła 100% aktywów Orlen Transport, z siedzibą w Płocku. Przejęty podmiot jest wiodącym dystrybutorem paliw, które dostarcza do ponad 1,4 tys. stacji GK Orlen. Spółka prowadzi działalność poprzez 23 terminale

Jastrzębie sygnały z antypodów

byłej członkini zarządu BoJ Sayuri Shirai, która uważa, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem po jutrzejszej decyzji jest dalsze ciecie stóp procentowych niż rozszerzenie programu skupu aktywów. Kalendarium danych makroekonomicznych jest w dniu dzisiejszym podobnie ubogie jak wczoraj. Z istotnych

Przegląd informacji ze spółek

PCC Exol proponuje przeznaczenie kwoty 6,899 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 0,04 zł na jedną akcję, podała spółka. Energa zidentyfikowała przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów grupy za I kw. br.  i zdecydowała o rozpoznaniu w

Żółkiewicz z Inwestycji w Wartość FIZ: Koniec roku na GPW w rytm globalnych ETF

klasy aktywów)" - powiedział Żółkiewicz w rozmowie z ISBnews. Dodał, że z kolei Polacy wciąż silnie pamiętają kryzys 2008 roku i unikają akcji. W efekcie napływy netto do funduszy akcji polskich oraz małych i średnich spółek od początku roku są ujemne - wiele funduszy, które mają umorzenia

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 2,6% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% po III kw.

. "Na koniec września wskaźnik pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie (83,4%), a udział płynnych papierów wartościowych (obligacje Skarbu Państwa i bony NBP) w aktywach ogółem grupy utrzymuje się na poziomie 23,9%" - czytamy w raporcie. Bank Millennium przypomniał także, że wzrost liczby