płynny kurs walutowy w polsce

mapi, Reuters

Bank Światowy chwali Polskę za działania antykryzysowe

Bank Światowy chwali Polskę za działania antykryzysowe

?Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, którego gospodarka wzrosła w ostatnich trzech kwartałach. Było to możliwe dzięki silniejszym fundamentom gospodarki, płynnemu kursowi walutowemu oraz szybkiej odpowiedzi polskich władz na kryzys? - czytamy w najnowszym raporcie Banku Światowego dotyczącym 10 nowych postkomunistycznych krajów członkowskich UE.

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

. "Ratingi odzwierciedlają wciąż mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz dobry poziom integracji z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB w ostatniej dekadzie, zaś wzrost PKB w I kw. 2018 r. sięgnął 5,2

S&P: PKB Polski spadnie o 2% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,8% w 2021 r.

zdywersyfikowana i konkurencyjna, lewarowanie zewnętrzne i publiczne stosunkowo niskie, a kurs walutowy płynny. Te silne bufory, wraz z wdrażanymi bodźcami w polityce fiskalnej, powinny pozwolić na wzrost PKB Polski o blisko 5% w 2021 r., co oznaczałoby powrót na ścieżkę sprzed COVID-19, ze średniookresowym tempem

Fitch oczekuje przyspieszenia wzrostu akcji kredytowej w Polsce do 7-8%

Warszawa, 09.12.2017 (ISBnews) - Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, płynny i zyskowny, uważa Fitch Ratings. Agencja spodziewa się, że w najbliższych latach tempo wzrostu kredytów przyspieszy do 7-8%. "System bankowy jest dobrze skapitalizowany (18,5% w połowie 2017 r

NBP: Średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym to 9,12 mld USD w IV

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2016 r. wyniosły 9 116 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 21% według kursów bieżących), w tym 5 959 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego, podał Narodowy Bank Polski (NBP

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

. "Ratingi odzwierciedlają wciąż mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz dobry poziom integracji z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB w ostatniej dekadzie, zaś wzrost PKB w III kw. 2018 r. sięgnął

Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 3,5%

kursie walutowym. Główne wyzwania kredytowe obejmują podwyższony wskaźnik długu publicznego, wysoki poziom zadłużenia zagranicznego, jak również krajowe ryzyka polityczne" - czytamy w raporcie. Na początku września br. Moody's zrewidował prognozy na 2017 r. Z kolei w piątek nie zaktualizował

NBP opublikował 'Założenia polityki pieniężnej na rok 2019', cel CPI utrzymany

pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym" - czytamy w "Założeniach"

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

. Perspektywa ratingów została podtrzymana na poziomie stabilnym. "Wsparciem dla ratingów jest nasza ocena płynnego kursu walutowego Polski, niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP) i wiarygodnej polityki pieniężnej. Ograniczeniem ratingów jest nasz pogląd co do niskich poziomów dochodów i

DBRS podtrzymał ratingi długoterminowe Polski z perspektywą negatywną

;Rating A odzwierciedla mocne wyniki makroekonomiczne Polski oraz fakt, że należy ona do czołówki UE pod względem tempa wzrostu. Silne strony dla ocen kredytowych Polski to m.in. ramy polityki fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz integracja z UE. Wyzwaniami dla ratingu są m.in. niepewność

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

szerokości ±1 punkt procentowy. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza

DBRS podtrzymał ratingi długoterm. Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

;Rating A odzwierciedla mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz integrację z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB, zakończyła procedurę nadmiernego deficytu na rok przed terminem i spełnia swoje cele w

Przegląd prasy

--Glapiński: Płynny kurs walutowy, który byłby niemożliwy, gdybyśmy przyjęli euro, jest potężnym wentylem bezpieczeństwa dla gospodarki Puls Biznesu --Prezes PKN Orlen: Koncerny naftowe będą coraz bardziej przekształcać się w koncerny multienergetyczne; Grupa Orlen rozwija biznes w tym kierunku --Prezes

Chrzanowski: Płynny kurs złotego to bufor, który może nas oddzielić od kryzysu

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Dywergencja w polityce pieniężnej USA i strefy euro może doprowadzić do tzw. wojen walutowych i globalnego kryzysu walutowego, ale atutem Polski jest posiadanie własnej waluty, która wzmacnia odporność naszej gospodarki, a płynny kurs złotego jest swego rodzaju

Rynki czekają na przemówienia szefów banków centralnych w Jackson Hole

jego trakcie w ramach dość wąskich widełek. Nie mają one specjalnego znaczenia dla kształtowania się kursu złotego, zwłaszcza w krótkim terminie, jednak w kontekście minionego tygodnia warto wspomnieć o danych makroekonomicznych z Polski. Istotne odczyty opisujące sytuację w lipcu okazały się

MFW: Polska korzysta z bardzo mocnych fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny

poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - powiedział Furusawa, cytowany w komunikacie. Dodał, że polskie władze wyraziły swoje zobowiązanie do

W reakcji na obniżkę ratingu przez S&P złoty może osłabić się do 4,6 za euro

A- i obniżka perspektywy ratingu do negatywnej, co oznacza szanse na dalsze cięcia w średnim terminie). Informacja ta doprowadziła do silnego wzrostu kursu EURPLN z okolic 4,41 aż do 4,49. Ruch ten dokonał się już przy mniej płynnym rynku przed godziną 18.00 w piątek, co nieco zwiększyło jego

MFW: Polska chce przedłużyć linię kredytową, ale w mniejszej wysokości

ryzykami zewnętrznymi, jednocześnie wspierając strategię rządu. Lipton wskazał też, że polska gospodarka przechodzi proces stopniowego ożywienia po spowolnieniu lat 2012-2013. "Polska nadal korzysta ze swoich mocnych czynników fundamentalnych i polityki. Płynny kurs walutowy, wiarygodna polityka

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

. zwrotem spreadów walutowych, podano także. NBP negatywnie ocenia fakt, że zyskowność banków, po wyłączeniu skutków czynników jednorazowych, nadal spada. "Z uwagi na to, że w Polsce zyski zatrzymane są podstawowym źródłem kapitału, a wysokość buforów kapitałowych jest z kolei kluczowym parametrem

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pieniężnej na 2018

pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym" - czytamy dalej. Od 2004 r. przeciętny poziom inflacji w Polsce wynosił 2% rocznie, a więc był zbliżony do celu NBP, choć w

Apogeum słabości złoty osiągnął w okresie świątecznym

najbardziej płynna para walutowa świata była obiektem spekulacji. Raczej wiele się na niej do końca roku nie zmieni, aczkolwiek z analizy technicznej wynika, że droga do poziomu 1,20 może być otwarta. Ze względu na zupełne inne momenty, w których znajdują się polityki pieniężne EBC i Fed, para EUR/USD

Złoty coraz mocniejszy, euro stabilne w relacji do dolara

niż realne zagrożenie dla Polski. Jednocześnie trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z "systemem naczyń połączonych", dlatego zmieniające się nastroje mogą oddziaływać na nasz rynek w krótkim terminie. "Na parze walutowej EUR/USD spadki wytraciły impet, a inwestorzy oczekują z

Złoty ciągle bardzo mocny. Minister Szczurek uspokaja przedsiębiorców

kontrahentów polskie towary stają się droższe i mogą szukać innych dostawców. Motory wzrostu niezagrożone - Polskie firmy nie od dziś funkcjonują w systemie kursu płynnego. Są za nami przykłady jeszcze większych wahań zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Nie z takimi zmianami polska gospodarka radziła sobie w

Złoty został trafiony rykoszetem przez tonącego rubla

zacieśnienia polityki pieniężnej. Rynek walutowy początkowo dość neutralnie przyjął informacje płynące z Fed i EUR/USD lekko zyskiwał na wartości, jednak w czasie konferencji prasowej z Janet Yellen kurs mocno zanurkował. „Lokalna linia trendu została przełamana i spadki zniosły więcej niż połowę

Brexit. Niestraszny przedsiębiorcom. Kurs funta i euro wpłyną na eksport?

. Zapewniają, że mimo zawirowań na rynku walutowym, ani klienci, ani przedstawiciele i firmy współpracujące ze spółką nie odczują skutków Brexitu. - Wyrażona w referendum wola obywateli brytyjskich nie niesie ze sobą żadnego ryzyka dla funkcjonowania Prudential w Polsce - mówi Jarosław Bartkiewicz, prezes

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej dzięki wzrostowi PKB

. Przyczyniając się w ten sposób do poprawy odporności i zdolności gospodarki do obsługi długu. Rating Polski oparty jest na silnej, otwartej i konkurencyjnej gospodarce kraju" - czytamy w komunikacie. Gospodarka Polski zyskuje dzięki systemowi płynnego kursu walutowego oraz lokalnemu rynkowi kapitałowemu

Spekulanci - czarny sen banków centralnych

Prawdopodobnie najsłynniejszą akcją spekulantów był atak na brytyjskiego funta przypuszczony 16 września 1992 r., w "czarną środę". Waluta brytyjska znajdowała się wówczas w Europejskim Mechanizmie Walutowym (ERM) - przedsionku euro, a jej kurs był sztywny wobec innych walut. Miliarder

Przegląd prasy

list intencyjny z wojewodą małopolskim ws. rozwoju elektromobilności --Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36% próbek paliw płynnych w 2016 r. --Akcjonariusze JHM Development zdecydują 15 V o niewypłacaniu dywidendy --Kurs akcji Griffin Premium RE nie zmienił się w debiucie na rynku głównym GPW

Przegląd prasy

IV kw., bez zmian r/r --BIEC: WPI wzrósł o 0,2 pkt w styczniu, słaby złoty wpłynie na inflację --Najbliższy opór dla indeksu WIG20 znajduje się na poziomie 1807 pkt --Chrzanowski: Płynny kurs złotego to bufor, który może nas oddzielić od kryzysu --Deflacja CPI wyhamowała do 0,5% r/r w grudniu wg

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

do ' kupuj' z 'neutralnie' i podwyższa cenę docelową akcji do 130 zł ze 125 zł. Podwyższenie rekomendacji jest efektem ostatniego spadku kursu akcji Banku Pekao" - czytamy w komunikacie. Analitycy Haitong obawiają się spadku wartości, jeżeli Bank Pekao stanie się firmą państwową, ale po

Poniedziałek, zamknięcie: WIG20 kończy sesję z tarczą

Handlowego, a 2,1 proc. zyskał CEZ. Z drugiej strony o 1,8 proc. potaniały akcje PGNiG, a 1,3 proc. straciły akcje TVN. Na rynku walutowym złoty lekko się osłabił względem głównych walut. Dolar po południu kosztował niecałe 2,75 zł. Kurs euro w tym czasie był na poziomie 3,97 zł, a franka szwajcarskiego

Ministerstwo Finansów walczy z długiem. Złoty w formie, indeksy w odwrocie

Godz. 17:50 [Koniec relacji] Polska waluta ma za sobą całkiem udany dzień. Kurs euro utrzymał się poniżej poziomu 4,50 zł, a cena dolara spadła do 3,44 zł. Złoty trzyma formę dzięki zakupom inwestorów zagranicznych, którzy liczą się z pojawieniem BGK i NBP na rynku walutowym

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

jest ponad 30-procentowe dyskonto Kredyt Banku w stosunku do BZ WBK. Kurs akcji Kredyt Banku powinien rosnąć" - powiedział agencji Reuters makler BM DnB Nord, Mirosław Saj. W wyniku fuzji powstanie trzeci bank w Polsce pod względem depozytów, kredytów, posiadający prawie 900 oddziałów w Polsce i

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Polski system finansowy jest stabilny, a charakter i natężenie zagrożeń dla ciągłości świadczenia przez niego usług finansowych nie zmieniły się istotnie w ciągu ostatniego półrocza, wynika z "Raportu o stabilności  systemu finansowego. Styczeń 2015 r

Poranny komentarz rynkowy XTB - dane z Niemiec kluczowe dla rynków

nakierowana jest na cele wewnętrzne, a kurs walutowy jest płynny, więc determinują go rynki. Przekaz ten pomija fakt, iż ekspansywna polityka monetarna w naturalny sposób negatywnie wpływa na kurs waluty. Postawa G20 stała się jeszcze jednym pretekstem do sprzedaży jena, a w efekcie para USDJPY cały czas

Skąd Europa weźmie bilion dolarów na ratowanie euro

kapitał z Polski, bo to miejsce, gdzie osiągnęli wcześniej zyski i mogą je zrealizować. A poza tym rynek jest stosunkowo głęboki i płynny, więc łatwiej się z niego wycofać. Podczas piątkowych notowań złoty słabł zarówno względem dolara, jak i euro. W ciągu dnia płacono za te waluty nawet odpowiednio 4,03

Akcyzowy as w rękawie ministra finansów

czasie będzie znany kurs euro do złotego, służący do ustalenia, czy w przyszłym roku stawki akcyzy w Polsce będą zgodne z wymogami UE. Czy minister Rostowski skorzysta wtedy z ostatniej okazji, by obniżyć stawki akcyzy na benzynę? Znana analityczka rynku paliwowego Urszula Cieślak z firmy doradczej BM

Kryzys nie omija naszego regionu. Polska daje radę

konsumpcji. A rząd ma ograniczone pole do poluzowania polityki fiskalnej - dodaje ekonomista. Na razie jednak wzrost gospodarczy w Polsce wyróżnia się na tle innych krajów regionu. W I kw. sięgnął 3,8 proc. (to dane wyrównane sezonowo, dane surowe dały wzrost o 3,5 proc.). Pomógł płynny kurs walutowy. Dzięki

Od Nowego Roku 5 zł za litr benzyny?

rynkach walutowych, które osłabiły kurs złotego do dolara - głównej waluty w światowych rozliczeniach w branży naftowej. Od końca listopada ceny popularnych paliw - benzyny 95 i oleju napędowego - wzrosła już o około 25 groszy za litr. Spektakularnie podrożała benzyna 98 oktanów, której cena detaliczna

Zagranica połykała polskie akcje i złotego

17.35 Po środowej sesji można powiedzieć, że inwestorzy są już do cna zdemoralizowani przez tani pieniądz płynący z USA i Japonii. Nie liczy się nic poza czystą spekulacją, niezależnie czy to rynek akcji, surowców czy waluty. Wolny kapitał trzeba lokować, a najlepiej w możliwe najbardziej płynne

Tajemnice powodzenia polskich obligacji

eurolandu. Tak naprawdę one nie mają własnej waluty, zadłużają się, ale faktycznie w obcej walucie. Nie zależy od nich ani poziom stóp procentowych, ani kurs walutowy. Pod tym względem Polska ma ogromną przewagę nad Hiszpanią czy Włochami. Dlatego jesteśmy lepiej traktowani przez inwestorów. Uznają nas jak

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

złotego będą natomiast pozytywnie wpływać na nasz wzrost. PKB może wzrosnąć o 2-2,5 proc. Naszym atutem pozostanie płynny kurs walutowy i zróżnicowana gospodarka. Jesteśmy też krajem stosunkowo nisko zadłużonym - tu nie zgadzam się z prof. Rybińskim. Jesteśmy i będziemy korzystnym miejscem lokowania

Słownik pojęć finansowych

. zł lub równowartość tej kwoty w obcych walutach. Ryzyko kursowe - to ryzyko zmiany kursu waluty, w której zaciągnięty został kredyt (np. w CHF, euro, jenach). Wielkość rat kredytu walutowego zmienia się wraz ze zmianą kursu złotego i może powodować czasem nawet znaczny jej wzrost lub spadek. W

Doradcy finansowi pod lupą

, odpukać, czy wzrost kursu waluty... Powinni mieć państwo rezerwę gotówki, żeby po nią sięgnąć w razie potrzeby. Ale jak zbudować taką poduszkę finansową? Doradca Expandera poleca platformy dające dostęp do 60-70 różnych funduszy inwestycyjnych. - Nie będę teraz o nich mówił, to temat na kolejne spotkanie