płynny kurs walutowy

mapi, Reuters

Bank Światowy chwali Polskę za działania antykryzysowe

Bank Światowy chwali Polskę za działania antykryzysowe

?Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, którego gospodarka wzrosła w ostatnich trzech kwartałach. Było to możliwe dzięki silniejszym fundamentom gospodarki, płynnemu kursowi walutowemu oraz szybkiej odpowiedzi polskich władz na kryzys? - czytamy w najnowszym raporcie Banku Światowego dotyczącym 10 nowych postkomunistycznych krajów członkowskich UE.

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

. "Ratingi odzwierciedlają wciąż mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz dobry poziom integracji z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB w ostatniej dekadzie, zaś wzrost PKB w I kw. 2018 r. sięgnął 5,2

NBP: Średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym to 9,12 mld USD w IV

, że najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty netto tymi instrumentami w kwietniu 2016 r. wyniosły 5 958 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 30% według kursów bieżących), w tym 3 714 mln USD stanowiły transakcje z

Fitch oczekuje przyspieszenia wzrostu akcji kredytowej w Polsce do 7-8%

wrześniu (po uwzględnieniu zmian kursów walutowych). Fitch spodziewa się, że tempo wzrostu kredytów przyspieszy do 7-8% w najbliższych latach, odzwierciedlając sprzyjające otoczenie makroekonomiczne" - czytamy dalej. Agencja zwróciła uwagę na zmniejszenie się ryzyk związanych z planami nowych

Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 3,5%

kursie walutowym. Główne wyzwania kredytowe obejmują podwyższony wskaźnik długu publicznego, wysoki poziom zadłużenia zagranicznego, jak również krajowe ryzyka polityczne" - czytamy w raporcie. Na początku września br. Moody's zrewidował prognozy na 2017 r. Z kolei w piątek nie zaktualizował

S&P: PKB Polski spadnie o 2% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,8% w 2021 r.

zdywersyfikowana i konkurencyjna, lewarowanie zewnętrzne i publiczne stosunkowo niskie, a kurs walutowy płynny. Te silne bufory, wraz z wdrażanymi bodźcami w polityce fiskalnej, powinny pozwolić na wzrost PKB Polski o blisko 5% w 2021 r., co oznaczałoby powrót na ścieżkę sprzed COVID-19, ze średniookresowym tempem

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

miejsce niewielki wzrost o 2,2% r/r w wyniku silnej deprecjacji złotego w stosunku do franka szwajcarskiego, w szczególności w marcu 2020 r. Bez uwzględnienia wpływu kursów wymiany, portfel walutowych kredytów hipotecznych zanotowałby znaczący spadek (-8,5% r/r) w następstwie zarówno naturalnej

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

. "Ratingi odzwierciedlają wciąż mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz dobry poziom integracji z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB w ostatniej dekadzie, zaś wzrost PKB w III kw. 2018 r. sięgnął

NBP opublikował 'Założenia polityki pieniężnej na rok 2019', cel CPI utrzymany

pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym" - czytamy w "Założeniach"

Atak spekulantów na jena nie powinien mieć wpływu na kurs złotego

mieć wpływu na notowania EUR/USD, a tym samym pozostanie raczej obojętne dla złotego. Pokazuje to jednak, jak łatwo w okresie obniżonej aktywności inwestorów zachwiać kursem, nawet tak płynnej waluty, jak jen. Daje to też wyobrażenie, jak duże ruchy cen mogłyby się pojawić w podobnej sytuacji na

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

. Perspektywa ratingów została podtrzymana na poziomie stabilnym. "Wsparciem dla ratingów jest nasza ocena płynnego kursu walutowego Polski, niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP) i wiarygodnej polityki pieniężnej. Ograniczeniem ratingów jest nasz pogląd co do niskich poziomów dochodów i

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

szerokości ±1 punkt procentowy. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza

Chrzanowski: Płynny kurs złotego to bufor, który może nas oddzielić od kryzysu

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Dywergencja w polityce pieniężnej USA i strefy euro może doprowadzić do tzw. wojen walutowych i globalnego kryzysu walutowego, ale atutem Polski jest posiadanie własnej waluty, która wzmacnia odporność naszej gospodarki, a płynny kurs złotego jest swego rodzaju

DBRS podtrzymał ratingi długoterminowe Polski z perspektywą negatywną

;Rating A odzwierciedla mocne wyniki makroekonomiczne Polski oraz fakt, że należy ona do czołówki UE pod względem tempa wzrostu. Silne strony dla ocen kredytowych Polski to m.in. ramy polityki fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz integracja z UE. Wyzwaniami dla ratingu są m.in. niepewność

Morawiecki widzi dużą szansę na deficyt budżetowy poniżej planu na koniec 2016r.

płynny kurs walutowy dopomógł nam wtedy bardzo intensywnie, jeśli chodzi o gospodarkę. Krótkookresowo to nie przeszkadza gospodarce, a nawet przeciwnie - krótkookresowo to pomaga gospodarce, taka jest logika płynnego kursu walutowego, że w sytuacji, kiedy kapitał odpływa, tak jak teraz, do USA, ze

Rynki czekają na przemówienia szefów banków centralnych w Jackson Hole

; ostatnie dane PMI wskazują, że poprawa sytuacji w gospodarce strefy euro może nie następować płynnie w związku z obawami przedsiębiorców w kontekście możliwego wystąpienia drugiej fali zakażeń wirusem w Europie.  W środę dolar otrzymał nieco wsparcia ze strony publikacji „minutek

Przegląd prasy

--Glapiński: Płynny kurs walutowy, który byłby niemożliwy, gdybyśmy przyjęli euro, jest potężnym wentylem bezpieczeństwa dla gospodarki Puls Biznesu --Prezes PKN Orlen: Koncerny naftowe będą coraz bardziej przekształcać się w koncerny multienergetyczne; Grupa Orlen rozwija biznes w tym kierunku --Prezes

MFW: Polska korzysta z bardzo mocnych fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny

poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - powiedział Furusawa, cytowany w komunikacie. Dodał, że polskie władze wyraziły swoje zobowiązanie do

DBRS podtrzymał ratingi długoterm. Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

;Rating A odzwierciedla mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz integrację z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB, zakończyła procedurę nadmiernego deficytu na rok przed terminem i spełnia swoje cele w

Chiny osłabiają juana

Ledwo wczoraj pisaliśmy o gorszych danych z chińskiej gospodarki, a już mamy reakcję. Ludowy Bank Chin osłabił juana poprzez zmniejszenie kursu referencyjnego o 1,9%. Ze względu na brak płynnego kursu bank centralny ma możliwość dokonywania takich interwencji. Maksymalny dzienny zakres

W reakcji na obniżkę ratingu przez S&P złoty może osłabić się do 4,6 za euro

A- i obniżka perspektywy ratingu do negatywnej, co oznacza szanse na dalsze cięcia w średnim terminie). Informacja ta doprowadziła do silnego wzrostu kursu EURPLN z okolic 4,41 aż do 4,49. Ruch ten dokonał się już przy mniej płynnym rynku przed godziną 18.00 w piątek, co nieco zwiększyło jego

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pieniężnej na 2018

pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym" - czytamy dalej. Od 2004 r. przeciętny poziom inflacji w Polsce wynosił 2% rocznie, a więc był zbliżony do celu NBP, choć w

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

. zwrotem spreadów walutowych, podano także. NBP negatywnie ocenia fakt, że zyskowność banków, po wyłączeniu skutków czynników jednorazowych, nadal spada. "Z uwagi na to, że w Polsce zyski zatrzymane są podstawowym źródłem kapitału, a wysokość buforów kapitałowych jest z kolei kluczowym parametrem

MFW: Polska chce przedłużyć linię kredytową, ale w mniejszej wysokości

ryzykami zewnętrznymi, jednocześnie wspierając strategię rządu. Lipton wskazał też, że polska gospodarka przechodzi proces stopniowego ożywienia po spowolnieniu lat 2012-2013. "Polska nadal korzysta ze swoich mocnych czynników fundamentalnych i polityki. Płynny kurs walutowy, wiarygodna polityka

Apogeum słabości złoty osiągnął w okresie świątecznym

najbardziej płynna para walutowa świata była obiektem spekulacji. Raczej wiele się na niej do końca roku nie zmieni, aczkolwiek z analizy technicznej wynika, że droga do poziomu 1,20 może być otwarta. Ze względu na zupełne inne momenty, w których znajdują się polityki pieniężne EBC i Fed, para EUR/USD

Złoty ciągle bardzo mocny. Minister Szczurek uspokaja przedsiębiorców

W piątek za jedno euro trzeba było płacić 4,01 zł. To o 30 groszy mniej niż na początku roku. W sumie złoty w stosunku do europejskiej waluty jest najmocniejszy od pierwszej połowy 2011 roku. To pokłosie siły dolara na międzynarodowym rynku walutowym. Obecnie kurs euro w stosunku do amerykańskiej

Złoty coraz mocniejszy, euro stabilne w relacji do dolara

oscylator stochastyczny, ale to nie oznacza, że trend zostanie zatrzymany. Obecnie ciężko jest walczyć z rynkiem, za którym przemawiają solidne fundamenty. Niewykluczone jest, że ponownie możemy zobaczyć dość dynamiczne korekty w stronę 4,08-4,09, ponieważ inwestorzy na mniej płynnych rynkach oddziaływają

Złoty został trafiony rykoszetem przez tonącego rubla

zacieśnienia polityki pieniężnej. Rynek walutowy początkowo dość neutralnie przyjął informacje płynące z Fed i EUR/USD lekko zyskiwał na wartości, jednak w czasie konferencji prasowej z Janet Yellen kurs mocno zanurkował. „Lokalna linia trendu została przełamana i spadki zniosły więcej niż połowę

Brexit. Niestraszny przedsiębiorcom. Kurs funta i euro wpłyną na eksport?

najnowszy, opublikowany wczoraj o godz. 23 czasu polskiego wynik, wskazujący na pozostanie Wielkiej Brytanii w UE, był dla mnie zaskakujący - mówi Jakub Łozowski, prezes Modecom. Łozowski przyznaje, że w godzinach porannych na rynku walutowym nastąpiło lekkie trzęsienie ziemi, związane z Brexitem. Wpłynęło

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 2,6% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% po III kw.

szybszego obniżenia portfela walutowych kredytów hipotecznych (-12% r/r, częściowo w wyniku zmian kursów wymiany), a z drugiej zwiększenia tempa wzrostu we wszystkich pozostałych segmentach, w sumie generując silny, roczny wzrost na poziomie 11,7% (netto)" - czytamy w raporcie. Wartość netto kredytów

Spekulanci - czarny sen banków centralnych

. Zjawisko takie może, choć nie musi, stać się przyczyną kryzysu walutowego. Między innymi dlatego większość krajów stopniowo przechodziła na kursy płynne ustalane przez rynek. Jednym ze sposób na obronę waluty, której kurs jest płynny, jest podniesienie stóp procentowych. Przykładów takiej interwencji jest

Frank szwajcarski znowu po 3 zł

utrzymuje się realne zagrożenie dewaluacją łotewskiego łata. Sztywny kurs EUR/LVL nie uległ zmianie od początku kryzysu, podczas gdy pozostałe waluty regionu o płynnym kursie silnie straciły na wartości względem euro - napisała w komentarzu Joanna Pluta, analityk TMS Brokers. Częściowo deprecjacja walut

Marczak z MF: Powrócimy na rynek z aukcjami bonów skarbowych w styczniu

grudzień. Marczak podkreślił, że na koniec listopada br. utrzymano rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych na poziomie zbliżonym do końca października, czyli ok. 46 mld zł. "Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej nie wpływa na finansowanie potrzeb pożyczkowych, które zostało

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej dzięki wzrostowi PKB

. Przyczyniając się w ten sposób do poprawy odporności i zdolności gospodarki do obsługi długu. Rating Polski oparty jest na silnej, otwartej i konkurencyjnej gospodarce kraju" - czytamy w komunikacie. Gospodarka Polski zyskuje dzięki systemowi płynnego kursu walutowego oraz lokalnemu rynkowi kapitałowemu

Gomułka popiera wpłaty z NBP do budżetu

Gość Sygnałów Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia przypomniał, że to właśnie RPP będzie decydować wiosną o tym, jaką część zysku z NBP przeznaczyć na zwiększenie rezerw na ryzyko kursowe. Główny ekonomista BCC zaznaczył, że obecnie kurs jest płynny, a złoty dość słaby. Jak wyjaśnił

Przegląd prasy

list intencyjny z wojewodą małopolskim ws. rozwoju elektromobilności --Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36% próbek paliw płynnych w 2016 r. --Akcjonariusze JHM Development zdecydują 15 V o niewypłacaniu dywidendy --Kurs akcji Griffin Premium RE nie zmienił się w debiucie na rynku głównym GPW

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

do ' kupuj' z 'neutralnie' i podwyższa cenę docelową akcji do 130 zł ze 125 zł. Podwyższenie rekomendacji jest efektem ostatniego spadku kursu akcji Banku Pekao" - czytamy w komunikacie. Analitycy Haitong obawiają się spadku wartości, jeżeli Bank Pekao stanie się firmą państwową, ale po

Przegląd prasy

IV kw., bez zmian r/r --BIEC: WPI wzrósł o 0,2 pkt w styczniu, słaby złoty wpłynie na inflację --Najbliższy opór dla indeksu WIG20 znajduje się na poziomie 1807 pkt --Chrzanowski: Płynny kurs złotego to bufor, który może nas oddzielić od kryzysu --Deflacja CPI wyhamowała do 0,5% r/r w grudniu wg

Czwartek, zamknięcie: WIG20 zafundował horror z happyendem

niż blue chipy zyskały małe i średnie firmy. Ogromne odprężenie było też na rynku walutowym, mimo że w nocy ze środy na czwartek frank ustanowił kolejny koszmarny rekord - blisko 4,10 zł. Tym razem spekulacyjnie wyśrubowany kurs franka się załamał o ponad 5 proc. do dolara, euro i złotego. Po południu

Poniedziałek, zamknięcie: WIG20 kończy sesję z tarczą

Handlowego, a 2,1 proc. zyskał CEZ. Z drugiej strony o 1,8 proc. potaniały akcje PGNiG, a 1,3 proc. straciły akcje TVN. Na rynku walutowym złoty lekko się osłabił względem głównych walut. Dolar po południu kosztował niecałe 2,75 zł. Kurs euro w tym czasie był na poziomie 3,97 zł, a franka szwajcarskiego

Cena ropy Brent właśnie spadła najniżej od 2004. Oto przegląd powodów, dla których może spadać dalej

niższe ceny od obecnych. Rosja z kolei ma płynny kurs walutowy (kurs arabskiego riala jest na sztywno powiązany z USD), co pomaga jej łagodzić skutki spadku cen ropy. Ropa tanieje w dolarach, ale rosyjskiej wpływy budżetowe przeliczone na ruble po coraz słabszym kursie wcale już tak szybko nie maleją

Ministerstwo Finansów walczy z długiem. Złoty w formie, indeksy w odwrocie

Godz. 17:50 [Koniec relacji] Polska waluta ma za sobą całkiem udany dzień. Kurs euro utrzymał się poniżej poziomu 4,50 zł, a cena dolara spadła do 3,44 zł. Złoty trzyma formę dzięki zakupom inwestorów zagranicznych, którzy liczą się z pojawieniem BGK i NBP na rynku walutowym

Poranny komentarz rynkowy XTB - dane z Niemiec kluczowe dla rynków

nakierowana jest na cele wewnętrzne, a kurs walutowy jest płynny, więc determinują go rynki. Przekaz ten pomija fakt, iż ekspansywna polityka monetarna w naturalny sposób negatywnie wpływa na kurs waluty. Postawa G20 stała się jeszcze jednym pretekstem do sprzedaży jena, a w efekcie para USDJPY cały czas

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

." Narodowego Banku Polskiego (NBP). Bank centralny podkreśla, że niedawne nieoczekiwane zmiany związane z kursem CHF nie stanowią zagrożenia dla systemu. "Kluczową kwestią jest odporność sektora bankowego. Wyniki symulacji oraz testów warunków skrajnych (stress-testów), w których badana

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

Złoty dostał porządnego kopa i cały dzień umacniał się kosztem euro i dolara. Od wakacji polska waluta nie była tak mocna. Sprawdź: Aktualne kursy walut on-line "Wygląda na to, że rynek inwestuje już środki, które jutro otrzyma. Wiadomo, że przynajmniej jakaś część kwoty, którą banki dostaną od ECB

Skąd Europa weźmie bilion dolarów na ratowanie euro

zł i 3,25 zł. - W najbliższym czasie nasi przedsiębiorcy i zadłużeni w dewizach muszą liczyć się z bardzo dużą zmiennością kursu walutowego. Na dłuższą metę spodziewałbym się jednak umocnienia złotego - mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego. Jarosław Janecki oczekuje, że na koniec tego

Akcyzowy as w rękawie ministra finansów

Reflex krytycznie podchodzi do apeli polityków o obniżkę akcyzy. Ale jej zdaniem takiej decyzji nie można wykluczyć, gdyby doszło do kolejnych wahań na rynku walutowym i jeszcze gwałtowniejszego niż w ostatnich dniach osłabienia kursu złotego. Minister finansów musiałby mieć takie mocne uzasadnienie, by

Kryzys nie omija naszego regionu. Polska daje radę

konsumpcji. A rząd ma ograniczone pole do poluzowania polityki fiskalnej - dodaje ekonomista. Na razie jednak wzrost gospodarczy w Polsce wyróżnia się na tle innych krajów regionu. W I kw. sięgnął 3,8 proc. (to dane wyrównane sezonowo, dane surowe dały wzrost o 3,5 proc.). Pomógł płynny kurs walutowy. Dzięki

Od Nowego Roku 5 zł za litr benzyny?

rynkach walutowych, które osłabiły kurs złotego do dolara - głównej waluty w światowych rozliczeniach w branży naftowej. Od końca listopada ceny popularnych paliw - benzyny 95 i oleju napędowego - wzrosła już o około 25 groszy za litr. Spektakularnie podrożała benzyna 98 oktanów, której cena detaliczna

Zagranica połykała polskie akcje i złotego

17.35 Po środowej sesji można powiedzieć, że inwestorzy są już do cna zdemoralizowani przez tani pieniądz płynący z USA i Japonii. Nie liczy się nic poza czystą spekulacją, niezależnie czy to rynek akcji, surowców czy waluty. Wolny kapitał trzeba lokować, a najlepiej w możliwe najbardziej płynne

Tajemnice powodzenia polskich obligacji

eurolandu. Tak naprawdę one nie mają własnej waluty, zadłużają się, ale faktycznie w obcej walucie. Nie zależy od nich ani poziom stóp procentowych, ani kurs walutowy. Pod tym względem Polska ma ogromną przewagę nad Hiszpanią czy Włochami. Dlatego jesteśmy lepiej traktowani przez inwestorów. Uznają nas jak

Islandia w tarapatach

centralny mógł tylko na to patrzeć. Kurs korony jest bowiem płynny i kształtuje się zupełnie swobodnie pod działaniem sił rynkowych. Wynoszące poniżej 1,5 mld euro rezerwy walutowe Islandii są zbyt małe, aby mogły pomóc odeprzeć ataki spekulacyjne. Kilka dni temu szef islandzkiego banku centralnego David

Ceny mieszkań stoją w miejscu, spadają stawki najmu

czasie w przeciwnym kierunku poruszały się raty kredytów złotowych, które co prawda nie są wrażliwe na zmiany kursów walutowych, ale na stopę procentową - jak najbardziej. A przez ostatni miesiąc trzymiesięczna stopa WIBOR, o której wysokość opiera się oprocentowanie większości złotowych kredytów

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

złotego będą natomiast pozytywnie wpływać na nasz wzrost. PKB może wzrosnąć o 2-2,5 proc. Naszym atutem pozostanie płynny kurs walutowy i zróżnicowana gospodarka. Jesteśmy też krajem stosunkowo nisko zadłużonym - tu nie zgadzam się z prof. Rybińskim. Jesteśmy i będziemy korzystnym miejscem lokowania

Słownik pojęć finansowych

jednym lub większej ilości tzw. instrumentów bazowych. Tymi natomiast mogą być np. akcje, obligacje, kursy walutowe, towary, surowce czy miary wielkości ekonomicznych jak stopy procentowe czy indeksy. Różnorodność aktywów i możliwość inwestowania na wielu rynkach, również światowych, ułatwia dostęp do

Czyżewski z PKN Orlen: Ceny ropy i kurs dolara powinny się obniżać w ciągu 2 lat

zsynchronizowany wzrost gospodarczy poza USA. Przedsiębiorcy, przede wszystkim z gospodarek wschodzących, coraz więcej inwestują, a wydatki inwestycyjne finansują kredytami walutowymi zaciąganymi w dolarach amerykańskich w krajowych bankach lub środkami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji

Doradcy finansowi pod lupą

, odpukać, czy wzrost kursu waluty... Powinni mieć państwo rezerwę gotówki, żeby po nią sięgnąć w razie potrzeby. Ale jak zbudować taką poduszkę finansową? Doradca Expandera poleca platformy dające dostęp do 60-70 różnych funduszy inwestycyjnych. - Nie będę teraz o nich mówił, to temat na kolejne spotkanie

płynny kurs walutowy

Płynny kurs walutowy - kurs walutowy będący wynikiem gry sił rynku, a więc ustalany przez relacje popytu i podaży. Zmiany popytu i podaży danej waluty powodują odpowiednie, tzn. równoważące zmiany poziomu kursu walutowego zachodzące nieustannie z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę. Zjawisko obniżania się kursu płynnego danej waluty określa się jako deprecjację, a wzrostu kursu jako

więcej o płynny kurs walutowy na pl.wikipedia.org