płynność sektora

Repolonizacja banków tak, ale nie nacjonalizacja. Bo wtedy dopiero dostaniemy po kieszeni

Repolonizacja banków tak, ale nie nacjonalizacja. Bo wtedy dopiero dostaniemy po kieszeni

Blisko 60 proc. sektora bankowego w Polsce znajduje się w rękach inwestorów zagranicznych. Ten udział powoli topnieje, bo zagraniczne banki wycofują się z Polski. Skandynawska Nordea sprzedała swój biznes PKO BP, Amerykanie z GE wycofali się z BPH (przejął go Alior Bank kontrolowany przez PZU). Do

Glapiński: NBP dokonał skupu papierów wart. na kwotę 96,2 mld zł w I poł. 2020

koszt finasowania wszystkich sektorów gospodarki . "Celem skupu papierów wartościowych jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym oraz zachowanie płynności rynku wtórnego tych papierów. Skup aktywów skutecznie ograniczył też ryzyko wzrostu rentowności obligacji skarbowych

Założenia polityki pieniężnej: RPP oczekuje wzrostu nadpłynności sekt. bankowego

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Prognoza płynności sektora bankowego na 2020 r. przewiduje jej wzrost w stosunku do tegorocznego poziomu, podała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020". "Polityka pieniężna jest prowadzona w warunkach

BIG InfoMonitor: 16% firm ma trudności z utrzymaniem płynności finansowej

- odpowiednio o 14,6% i 2% r/r. Natomiast w pozostałych sektorach jest on wyraźnie wyższy. Najlepszym przykładem jest transport, gdzie rok do roku odsetek upadłości wzrósł o 18%. Jest to jednocześnie sektor, gdzie duże problemy z brakiem płynności finansowej zgłasza blisko 14% firm - najwięcej ze wszystkich

Rząd chce określić zasady dopłat do oprocentowania kredytów

programowych Rady Ministrów. Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale. Celem regulacji jest "utrzymanie płynności finansowej w sektorach

Hardt z RPP: Sektor przedsiębiorstw można wspierać nie tylko przez obniżkę stóp

; dotyczący rozwoju epidemii koronawirusa i jego efektów dla gospodarki, on sam szukałby "pewnych mniej standardowych działań", które trzeba by podjąć w koordynacji z rządem na wspomaganie przede wszystkim sektora przedsiębiorstw i jego płynności. Podkreślił, że nie chodzi o to, by bank centralny

Czy banki pociągną Węgrów na dno? Rząd Orbana zmienia politykę

Czy banki pociągną Węgrów na dno? Rząd Orbana zmienia politykę

- Będziemy pracować razem z bankami, aby pomóc Węgrom mającym problemy ze spłatą kredytów - powiedział minister gospodarki Gyorgy Matolcsy. Łagodna postawa słynącego z ostrych wypowiedzi ministra zaskoczyła, bo od września rząd jest z bankami na wojennej ścieżce. Wtedy to węgierski parlament przyjął

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Około 78% badanych przedsiębiorstw twierdzi, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) nie spowodowało żadnych zmian w zakresie ich płynności, a blisko 2% firm odczuło poprawę płynności, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

wspólnie z innymi uczestnikami sektora finansowego wypełniamy lukę w tym sektorze" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie. Europejskie instytucje rozwoju celem pobudzania przedsiębiorczości i podtrzymania płynności firm w czasie pandemii uruchomiły m.in

RPP obniżyła stopy proc., NBP będzie dalej prowadzić transakcje repo

- prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. "Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego

MF przekaże z budżetu na rynek 22,1 mld zł do końca 2020 roku

budżetowych zgromadzono równowartość 126,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lipca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 68,2 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 38,3

KRD: Windykacja online wspiera płynność finansową w czasie pandemii wg 27% MŚP

wierzycielom" - czytamy w komunikacie. W badaniu KRD ponad jedna czwarta przedsiębiorców z sektora MŚP wskazywała, że windykacja online jest dla nich istotnym narzędziem w utrzymaniu płynności finansowej. Obserwuje to także Kaczmarski Inkasso. Na koniec marca, a więc uwzględniając ponad 2 tygodnie

EFL: 82,5% firm z sektora HoReCa obawia się trudności w regulowaniu zobowiązań

sektorów Inwestycje: 44% przedsiębiorców prognozuje zmniejszenie inwestycji; 12% prognozuje wzrost inwestycji Sprzedaż: 81,3% przedsiębiorców prognozuje zmniejszenie sprzedaży; 3% prognozuje wzrost sprzedaży Płynność finansowa: 82,5% przedsiębiorców prognozuje pogorszenie płynności finansowej; 3

MF przekaże z budżetu na rynek 30,9 mld zł do końca 2020 roku

równowartość 106,7 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec czerwca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 61,4 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 39,3 mld zł oraz w

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

strukturalnych operacji otwartego rynku, co zmieni długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym. Skutkiem tych operacji powinno być także utrzymanie płynności rynku wtórnego obligacji skarbowych. "Wprowadzimy kredyt wekslowy dla banków, który - podobnie jak program TLTRO wprowadzony przez EBC

MF przekaże z budżetu na rynek 31,3 mld zł do końca 2020 roku

płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec maja 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 63,7 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 43,1 mld zł oraz w depozytach typu ON 20,6 mld zł, podano także. Na koniec maja 2020 r

EFL: 54% hotelarzy i restauratorów liczy na większą liczbę gości w sezonie

./kw.- największa dynamika wśród 6 badanych sektorów); najwyższy wskaźnik wśród 6 badanych sektorów Inwestycje: 87% przedsiębiorców prognozuje podobny poziom inwestycji co miesiąc wcześniej Sprzedaż: 53,8% przedsiębiorców prognozuje wzrost sprzedaży; najwięcej wśród 6 badanych sektorów Płynność

KE zatwierdziła polski program dotacji do odsetek dla rolników wart 9 mln euro

dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w marcu 2020 r., a zmienionych w kwietniu i w maju 2020 r. Wsparcie będzie miało formę dotacji na spłatę odsetek dla aktywnych przedsiębiorstw w sektorze produkcji rolnej. Pomoc zostanie przyznana na pokrycie do 2% oprocentowania pożyczek dla małych i

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

Kryzys finansowy wywołany epidemią koronawirusa może odbić się na kondycji wielu firm, zwłaszcza tych małych. Już w pierwszym okresie zamrożenia gospodarki drobni przedsiębiorcy obawiali się przede wszystkim utraty płynności finansowej. Takie obawy miało nawet 7 na 10 firm z sektora małych i

MF przekaże z budżetu na rynek 32,3 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 61,8 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 45,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 16,3 mld zł. Na koniec kwietnia 2020 r

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Wydłużający się "lockdown" powoduje, że wśród sektorów najbardziej narażonych na utratę płynności są transport, turystyka i przemysł meblowy, łącznie zatrudniające w Polsce ponad 1,5 mln osób. Wiele z tych miejsc pracy może uratować wyłącznie

Wielton rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

makroekonomiczną i rynkową wynikającą z epidemii COVID-19. W opinii zarządu spółki przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy zapewni spółce/grupie płynność finansową na wyższym poziomie" - czytamy w komunikacie. W ub. roku akcjonariusze Wieltonu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 19,9

NBP udostępni bankom kredyt wekslowy od 10 kwietnia

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) udostępni bankom kredyt wekslowy od 10 kwietnia 2020 r., podał NBP. Jest to kolejny instrument oferowany przez bank centralny umożliwiający bankom pozyskanie dodatkowej płynności na konkretny cel. "W ocenie NBP, w obecnych

MF przekaże z budżetu na rynek 39 mld zł do końca 2020 roku

płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec marca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 75,9 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 55,2 mld zł oraz w depozytach typu ON 20,7 mld zł. Na koniec marca 2020 r. poziom krajowego

PwC: Luka gotówkowa w branży modowej może wynieść 11-32 mld zł

reklamą i badaniami rynku. "Brak płynności sektora modowego bezpośrednio odbije się negatywnie na kondycji systemu bankowego. Możliwa utrata płynności finansowej branży modowej dotknie również szeregu innych sektorów, jak choćby usług ochroniarskich czy sprzątania powierzchni handlowych, co pogłębi

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro

płynności przez przedsiębiorstwa w potrzebie poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji państwowych na zabezpieczenie pożyczek, pokrywających 100% ryzyka w wysokości do 800 tys. euro na przedsiębiorstwo" - przypomniała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę

Savills: Załamanie rynku nieruchomości inwest. w Polsce i Europie będzie krótkie

miesięcy. Jednak tym razem do szybszej poprawy nastrojów wśród inwestorów powinna przyczynić się wysoka płynność, niskie stopy procentowe, ograniczona liczba projektów deweloperskich oraz lepsze dokapitalizowanie sektora bankowego. Z danych firmy wynika, że w I kwartale bieżącego roku wartość transakcji

MF przekaże z budżetu na rynek 38,9 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 70,3 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 58,2 mld zł oraz w depozytach typu ON 12,1 mld zł. Na koniec lutego 2020 r

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zakładając obniżenie wzrostu PKB w 2020 r. o 2 pkt proc. w stosunku do pierwotnych założeń określonych w budżecie państwa, straty dla gospodarki związane z koronawirusem ukształtowałyby się na poziomie ok. 50 mld zł, a utracone wpływy sektora finansów publicznych

MF przekaże z budżetu na rynek 44,8 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec stycznia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 70 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 58,3 mld zł oraz w depozytach typu ON 11,8 mld zł. Na koniec stycznia 2020 r

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP

spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią. Nowe, korzystniejsze warunki finansowania zabezpieczonego przez BGK mają pomóc przedsiębiorcom z sektora MŚP, niezależnie od branży, zachować płynność finansową, kluczową do prowadzenia biznesu i utrzymania miejsc pracy" - powiedział prezes banku Robert

BIG InfoMonitor: Split payment pogarsza płynność co szóstej firmy

przelewać należny od danej transakcji podatek VAT na odrębny rachunek. Do podzielonej płatności najczęściej skłaniany jest handel i to ten sektor obok transportu w jednym na pięć przypadków skarży się na negatywny wpływ tych rozwiązań na płynność finansową, poinformowano. Mechanizm podzielonej płatności

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

płynności pozostawała dobra, ale stale rekomendowane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania, dodała. W I kwartale 2019 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki, ocenia Komisja. "Na poziomie

MRiRW przygotowało projekt przesunięcia środków dla rolników wz. z COVID-19

, że trudności w sektorze rolnym wynikały z ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt wprowadzonych w państwach członkowskich, a także z obowiązkowego zamykania sklepów, targowisk, restauracji i innych zakładów gastronomicznych. "Zakłócenia gospodarcze w sektorze rolnym i w społecznościach wiejskich

PKO BP będzie obsługiwał pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm

, rejestracją i monitoringiem pożyczki oraz zabezpieczeń, jak również obsługą operacyjną. "PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Tarcza finansowa PFR jest istotnym elementem pakietu antykryzysowego dla firm

KE: Pomoc publiczna dla firm w zw. z koronawirusem do końca roku, max. na 6 lat

środków pomocy państwa wspierających gospodarkę w związku z obecnym wybuchem epidemii COVID-19". W ocenie Komisji, "wprowadzane instrumenty mają bezpośredni wpływ zarówno na popyt, jak i podaż, uderzają w przedsiębiorstwa i pracowników, szczególnie w sektorach zdrowia, turystyki, kultury

ARP proponuje firmom transportowym leasing operacyjny i pożyczki w ramach tarczy

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) proponuje przedsiębiorstwom transportowym leasing operacyjny oraz pożyczki na wypłatę wynagrodzeń bądź odzyskanie płynności finansowej z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie, poinformował wiceprezes Agencji Paweł

Millennium Leasing i ARP ustaliły tryb działań w ramach 'tarczy' dla transportu

ramach działań tarczy antykryzysowej z Millennium Leasing jest pierwszym, jakie materializujemy po kilkunastu dniach intensywnej i znakomitej współpracy zespołów roboczych naszych spółek. Myślę, że to wzorcowy przykład profesjonalizmu i zrozumienia pomiędzy sektorem komercyjnym a państwowym, których

mbank oczekuje spadku PKB o 4,2% w 2020 roku

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokona jeszcze jednego cięcia stóp procentowych - w II kw. br. Średnioroczna inflacja - według prognoz mBanku - wyniesie 2,9% w tym roku i 1,3% w roku przyszyłm (wobec 2,8% w ub.r.). Ich zdaniem, firmy pomimo dostarczonej płynności poprzez działania rządu i banku

Emilewicz: Wakacje kredytowe będą kosztować sektor bankowy około 1 mld zł

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Trzymiesięczne wakacje kredytowe, które wprowadza przyjęta przez Sejm ustawa o odpłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-1 kosztować mają banki łącznie około 1 mld zł

Organizacje przedsiębiorców, pracodawców reaktywują Radę Przedsiębiorczości

miejsc pracy oraz zapewnienie płynności przedsiębiorstw. Kryzys zdrowotny i gospodarczy będzie miał wpływ na życie milionów Polaków. Zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy i dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw. 2 Kilka dni temu amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley przedstawił prognozę dla

BGK wdrożył nowe gwarancje de minimis, co da 20 mld zł dodatk. akcji kredytowej

, korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis. Wspomogą one płynność finansową przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, spełniających kryteria określone w programie de minimis, niezależnie od branż, podano także. "Nowe zasady gwarancji de minimis to: wzrost maksymalnego

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

przedsiębiorców. To gwarancja spłaty kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, średnim i dużym przedsiębiorcom, bez względu na branżę. "Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań, musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania wpierające płynność finansową polskich firm, które

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

, aby państwa członkowskie miały większe możliwości wspierania płynności finansowej przedsiębiorstw i ochrony miejsc pracy w tych sektorach i regionach, które zostały najciężej dotknięte przez obecny kryzys" – dodała. W marcu Komisja przyjęła nowe tymczasowe ramy pomocy państwa w celu

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 0,6% r/r do 7,58 mld zł w I-VI 2019

wynikach sektora, opis efektywności oraz płynności, a także wskazanie aktualnych trendów w sektorze bankowym. Rozszerzone opracowanie Dane miesięczne sektora bankowego pozwoli z większą częstotliwością dostarczyć informacje, które do tej pory prezentowane były w raportach kwartalnych. Z uwagi na powyższe

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

oprocentowania pożyczek" – podkreśliła wiceprzewodnicząca wykonawcza, odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie "W ten sposób przedsiębiorstwa będą mogły pokrywać bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności środków i kontynuować swoją działalność w tych

Właściciele ponad 200 małych centrów handlowych negocjują z najemcami

wypracowujemy rozwiązania wspierające najemców w zachowaniu płynności finansowej. To jasne, że ani parki handlowe, ani właściciele działających w nich sklepów nie wyjdą z koronakryzysu bez szwanku. Stąd tak istotne jest zjednoczenie się graczy sektora handlowego i wypracowane wspólnie środków zaradczych, które

ZPF: Pośrednicy kredytowi chcą umorzenia opłat z tytułu kosztów nadzoru

miesiącach, uzasadniają merytorycznie nasz wniosek. Prosimy o zmianę zapisów i mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów przychyli się do naszych postulatów. Pozwoliłoby to nie tylko uniknąć ryzyka utraty płynności finansowej w przypadku wielu podmiotów. Warto bowiem podkreślać pozytywną rolę, jaką może mieć

KSF-M rekomenduje uchylenie obowiązku stosowania bufora ryzyka systemowego

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finasowej (KSF-M) wskazał na konieczność pilnych działań, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę. W ramach swoich kompetencji zdecydował o wystosowaniu

Taurus: Przez pandemię będziemy mieć w 2020 stratę, ale obyło się bez zwolnień

, podkreślił. "W chwili obecnej najpoważniejszym wyzwaniem dla firm z naszego sektora pozostaje utrzymanie płynności finansowej. W wyniku zamknięcia sieci restauracji Bar Taurus, spółka Taurus utraciła przychody sięgające kilku milionów złotych. Zmniejszyła się także produkcja wyrobów mięsnych i

MF: Do wykupu w 2019 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 1,1 mld zł

zł, w tym: obligacje detaliczne: 0,9 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 0,2 mld zł" - czytamy w komunikacie. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec listopada 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 68,2 mld zł, z czego: w depozytach

Prezes PFR: "Tarcza finansowa" to nie darmowy obiad. Ale jesteśmy gotowi działać dalej

dobra decyzja, czy jednak z perspektywy czasu zmienilibyście kryteria przyznawania subwencji? – Efekty pomocy przyznanej wiosną oceniamy bardzo pozytywnie, podpierając się danymi z rynku pracy i na temat płynności firm z sektora bankowego. Naszym celem było zapobiec fali upadłości oraz zwolnień i

DNB Bank Polska udostępni 1 mld zł w ramach fund. gwarancji płynnościowych BGK

pomocowy zaakceptowany przez Komisję Europejską, podano. "Nieustannie docierają do nas sygnały, że coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, możemy udzielić naszym klientom kredytów z gwarancją zabezpieczającą

EFL:73% MŚP obawia się mniejszych zamówień, 66% boi się o bieżącą syt. finansową

komunikacie. Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności

MF przekaże z budżetu na rynek 1 mld zł do końca 2019 r.

nominalnej 6,2 mld zł, w tym: obligacje detaliczne: 1,5 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 4,7 mld zł" - czytamy w komunikacie. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec października 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 69,7 mld zł, z czego: w

Fitch podtrzymał rating IDR B. Handlowego na poziomie A-, perspektywa negatywna

obniżenie perspektywy ze 'stabilnej' na 'negatywną' spółki matki banku - Citigroup Inc." - czytamy w komunikacie Viability rating dla banku jest odzwierciedleniem jego modelu biznesowego charakteryzującego się niskim poziom ryzykiem, wysoką płynnością i silną pozycją kapitałową. Ocena Viability

PZPTS apeluje do rządzących o ułatwienie produkcji środków ochrony w Polsce

tworzenie zachęt przyspieszających sanację przemysłu motoryzacyjnego, inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego w sektorze budowlano-remontowym, wsparcie recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, które umożliwią im

ZBP: Obniżki stóp i wyższe odpisy zmniejszą wynik sektora bankowego o 80-85%

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Trzykrotna obniżka stóp procentowych, brak możliwości wzrostu dochodów odsetkowych z tytułu nowych kredytów i wzrostu odpisów o 50% zmniejszy wynik finansowy sektora bankowego o 80-85%, uważa Związek Banków Polskich (ZBP). "Połączony efekt obniżenia stóp

Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Zadłużenie wynikające z planowanych obligacji na sfinansowanie tarczy finansowej nie będzie wliczało się do państwowego długu publicznego, natomiast planowane są rozmowy z Komisją Europejską, by środki te nie powiększyły długu sektora rządowego i samorządowego

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

(na koniec 2018 r. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 90,1% wobec 92,2% na koniec 2017 r.), podkreślono w materiale. "Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania oraz realizacje

Grupa EBI uruchomi do 40 mld euro na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią

udzielanej przez grupę EBI i krajowe banki promocyjne, podał Europejski Bank Inwestycyjny. Finansowanie do wysokości 40 mld euro może zostać uruchomione w krótkim czasie przy wsparciu w postaci gwarancji Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środków z budżetu Unii Europejskiej. Dla sektora opieki

Członek rady nadzorczej Idea Banku: BFG działał obstrukcyjnie, nie dano nam szansy

Banku zaszkodziłby całemu sektorowi bankowemu. Pan, jako członek jego rady nadzorczej, mógł przyglądać się jego procesowi naprawczemu z bliska. - W radzie nadzorczej zdążyłem spędzić niemal pół roku. Zdecydowałem się przyjąć tę propozycję od pana Czarneckiego jak i p.o. prezesa banku Jerzego Pruskiego

BNP Paribas: MŚP i duże firmy mogą zawiesić spłatę rat kapitałowych na 3 m-ce

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Bank BNP Paribas zaoferował przedsiębiorcom z sektora MŚP oraz dużych firm możliwość zawieszenia na 3 miesiące spłaty rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych, podał bank. Celem jest złagodzenie ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

płynności operacyjnej swoich przedsiębiorstw coraz częściej decydują się na zatrudnianie emigrantów zarobkowych" - czytamy dalej. Według autorów raportu, zdolność sektora finansowego do efektywnego wspierania rozwoju polskiej gospodarki ulega pogorszeniu. "Coraz intensywniejsze działania

Mostostal Warszawa sprzedał nieruchomość w stolicy za 44,97 mln zł netto

wyniku umowy spółka pozyska 44,97 mln zł netto. Decyzja o sprzedaży tej niestrategicznej nieruchomości miała na celu zwiększenie płynności spółki oraz zmniejszenie zobowiązań wobec wierzycieli" - czytamy także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

. Podobnie jak w czasie poprzednich kryzysów – w latach 2001 i 2008/2009 - do historycznego minimum obniżyło się zainteresowanie nowymi inwestycjami (wskaźnik nowych inwestycji spadł o 4,8 pkt proc. kw/kw - do 16,6%)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora

GPW wprowadziła indeksy makrosektorowe i futures na WIG.Games

(spółki z sektorów: energia, górnictwo, surowce) i WIG.MS-PET (spółki z sektorów: paliwa, gaz, chemia)" - czytamy w komunikacie. W portfelu każdego z indeksów znajduje się pięć spółek. Liczba spółek jest stała, ich kwalifikacja ma miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych

MR: W ramach Polityki Nowej Szansy do firm w kłopotach trafi 120 mln zł rocznie

groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP,  jak i duże przedsiębiorstwa. Obowiązki przedsiębiorców, ubiegających się o pomoc, jak również wniosek o

KRD: Z nowej tarczy antykryzysowej zamierza skorzystać ok. 80% firm

płynności finansowej jest obecnie kluczowe dla przetrwania firm. Ale przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP, które nie mają zaplecza finansowego, powinny same aktywnie zadbać o wpływy na koncie. I nie mam tu na myśli tylko poszukiwania nowych kanałów dystrybucji. Przedsiębiorcy muszą przejąć

PIE/PFR: 78% firm planuje utrzymanie zatrudnienia, zwiększenie - 13%

; - czytamy w raporcie. Obecnie 12% pracowników ocenia, że ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej prawdopodobne, podano także. "Największe obawy o zatrudnienie występują wśród osób po 60. roku życia (23%) i w sektorze produkcja (17%). 72% pracowników ocenia

Zubelewicz z RPP: Dalsza obniżka stóp procentowych nie jest potrzebna

. "Dotychczas NBP skorzystał z czterech podstawowych narzędzi. Dwa z nich leżały w gestii Rady, jedno zarządu (skup obligacji na rynku wtórnym), a jedno wymaga współpracy obu tych organów (kredyt wekslowy). Pierwszy krok polegał na zapewnieniu płynności każdemu z banków poprzez obniżkę stopy rezerwy

MR: Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy czeka na podpis prezydenta

działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Obowiązki przedsiębiorców ubiegających się o pomoc, jak również wniosek o wsparcie, są maksymalnie uproszczone. "W jakiej formie będzie

Atradius: Wartość dodana polskiej branży spożywczej wzrośnie o 4% w 2020 r.

najsilniejszych w polskim przemyśle, a jej stabilny rozwój wynika z silnego popytu na rynku krajowym oraz rosnącemu eksportowi. Pozostaje jednak podatna na ryzyka związane z nawykami konsumentów, zmiennością cen towarów oraz w przypadku sektora mięsnego, zagrożeniem epidemiologicznym w postaci afrykańskiego

KRD: 32% firm ocenia pozytywnie swoją bieżącą sytuację ekonomiczną

inwestycje i nie myślą o redukcji zatrudnienia. Wciąż jednak żywe są obawy o spadek przychodów w najbliższych trzech miesiącach, co motywuje firmy do szukania rozwiązań wspierających płynność finansową" - czytamy w komunikacie. Prawie co trzecia badana firma pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację

Sejm przyjął nowelizację dot. wsparcia rolników w zw. z COVID kwotą 1,23 mld zł

kryzysu, będą mogli otrzymać wsparcie finansowe" – podano w uzasadnieniu. Zaznaczono, że w sektorze rolnym zanotowano szereg problemów, wynikających z szeroko zakrojonych ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt, a także z obowiązkowego zamykania sklepów, targowisk, restauracji i zakładów

MF przekaże z budżetu na rynek 51,5 mld zł do końca 2020 roku

  płatności odsetek z tytułu SPW: 1,6 mld zł, podano także. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 70,1 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 49,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 20,6 mld zł. Na koniec grudnia

Kozłowski z Noble Securities: Wzrost wyceny spółek zachęca do debiutów na GPW

departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities Sobiesław Kozłowski w rozmowie z ISBnews.TV. "Duże stopy zwrotu z rynku akcji w porównaniu z oprocentowaniem lokat są naturalnym wabikiem dla inwestorów. Koniunktura sprzyja inwestorom spółek z sektora gamingowego i nowych technologii oraz tzw. emisjom

KRD: Problemy z terminowym płaceniem wzrosły podczas pandemii wg 63% firm MŚP

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Zdaniem 63% przedsiębiorców z sektora MŚP, problemy z terminowym płaceniem przez kontrahentów zwiększyły się po wybuchu pandemii koronawirusa, wynika z ankiety przeprowadzonej przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wszystko wskazuje

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

banki wymogów nadzorczych w zakresie płynności i adekwatności kapitałowej. Z danych sprawozdawczych banków oraz analiz NBP wynika, że w 2017 r. zahamowana została spadkowa tendencja zyskowności banków. Względnie stabilna była również sytuacja sektora banków spółdzielczych, którego aktywa stanowią około

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

płatność za realizację usługi po 30, 60, a nawet 90 dniach. Tak długie oczekiwanie może zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa z kilku powodów: firma formalnie wykazuje dochód, od którego należy zapłacić podatek, pracownicy muszą otrzymać wynagrodzenia na czas oraz konieczny jest bieżący zakup

Bank Pekao wygrał przetarg na pożyczkę płynnościową POIR dla MŚP na Pomorzu

firmom z sektora MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi spowodowanymi pandemią COVID-19. Suma finansowania dla dwóch województw wynosi 25 mln zł. Produkt wejdzie do oferty banku pod koniec lipca. Pekao złożyło najkorzystniejszą ofertę przetargową i wygrało ogłoszony przez BGK konkurs

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

wirusa SARS CoV-2 na wskazane powyżej działania, płynność i sytuacja finansowa spółek z grupy, w tym przede wszystkim spółki, może ulec pogorszeniu. Jednocześnie, spowodowane epidemią ewentualne ograniczenia lub przesunięcia w czasie realizacji inwestycji zamawiających mogą mieć wpływ na perspektywy

Projekt budżetu: Dochody niepodatkowe w 2020 większe o 8,3 mld zł niż plan z IX

obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - czytamy w projekcie. Planowane wpływy z dywidend i wpłat z zysku zwiększono do 1,55 mld zł z 1,52 mld zł przewidywanych w projekcie wrześniowym. Dochody

KRD: 49% firm z sektora MŚP postrzega swoją sytuację jako złą

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Niemal połowa (49%) badanych przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm przyznaje, że ich aktualna sytuacja ekonomiczna jest zła, wynika z badania Krajowego Rejestru Długów (KRD) "KoronaBilans MŚP". Jedna czwarta badanych ocenią swoją

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

dostarczających płynność długoterminową dla sektora bankowego (na kształt LTRO EBC) na wypadek pogłębienia / wydłużenia w czasie sytuacji kryzysowej" - czytamy w kwartalniku. Zdaniem autorów raportu, nadpłynność sektora bankowego nie wydaje się wskazywać na taką potrzebę luzowania, jednak ich zdaniem mniej

ARP ma umowę z Bankiem Pekao ws. obsługi płatności w ramach pożyczek

przedsiębiorcom korzystanie z instrumentów wsparcia" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie. "Pożyczka obrotowa ARP na finansowanie wynagrodzeń pracowników to rozwiązanie, które może realnie wesprzeć firmy w utrzymaniu płynności. Aby ułatwić to zadanie nie tylko otworzymy

PIE/PFR: Kondycję sprzed pandemii odzyskało 18% firm, 5% planuje cięcia zatrudn.

Ekonomiczny (PIE) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Jednocześnie 24% badanych nie było w stanie określić, kiedy nastąpi pełna odbudowa sytuacji finansowej, wskazując terminy dłuższe niż rok, zaś 29% podmiotów oczekuje odbudowania pozycji finansowej pod koniec 2020 r. "Dane z kolejnych badań sektora

MFPR: Średnie firmy mogą składać wnioski o dotacje od połowy czerwca

. "Z problemami utraty płynności finansowej borykają się szczególnie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego też przygotowaliśmy wsparcie dla tych firm w postaci bezzwrotnych dotacji na wydatki związane z ich bieżącą działalnością" - powiedziała Jarosińska-Jedynak w trakcie

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni rolę krajowego banku rozwoju, będzie udzielał gwarancji publicznych na pożyczki inwestycyjne i obrotowe, przypomina Komisja w komunikacie. Z programu będą mogły korzystać duże i średnie polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki. "Jego celem

Marie Brizard miała 58,63 mln euro straty netto z dział. kontyn. w 2019

COVID-19, kontrola kosztów pozostaje naszym priorytetem i podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ograniczenia skutków tej pandemii. Podpisana właśnie z COFEPP tymczasowa umowa finansowa zabezpiecza naszą krótkoterminową płynność finansową w tym krytycznym okresie. Niemniej jednak zakres skutków

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego . Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych mają na celu wsparcie firm z sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w sposób zmniejszających ich koszty przy

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

papiery o wartości 90,77 mld zł. "Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

wysokim ryzykiem, niską płynnością oraz ograniczoną zbywalnością; -  przekazywanie inwestorowi niejednoznacznej i nieprzejrzystej informacji o opłatach, w tym zasadach ich ponoszenia i wysokości. "Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że potwierdzenie istnienia poważnych obaw dotyczących

KRD: Zadłużenie branży handlowej wzrosło o 130 mln zł od II do ponad 2 mld zł

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zadłużenie branży handlowej wzrosło o 130 mln zł od lutego 2020 r. i wynosi ponad 2 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Suma należności rośnie również w sektorze spożywczym. Obserwatorzy zastanawiają się, jak na sytuację przedsiębiorców

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

zaciąganych przez firmy w bankach komercyjnych. Sejm właśnie zajął się projektem ustawy w tej sprawie. "Dopłaty do oprocentowania to rozwiązanie wypracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Ochrona miejsc pracy i pomoc firmom w utrzymaniu płynności finansowej, to

MF przekaże z budżetu na rynek 12,1 mld zł do końca 2019 r.

14,3 mld zł, w tym: obligacje hurtowe: 7,2 mld zł, obligacje detaliczne: 2,5 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 4,6 mld zł" - czytamy w komunikacie.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego, na koniec września 2019 r. zgromadzono środki w