płynność obrotu

Prezes GPW: Notowania na giełdzie nie zostaną zawieszone

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie zostaną zawieszone, zapewnił prezes GPW Marek Dietl. "Obecnie nie widzimy żadnych przesłanek do zawieszenia obrotu. GPW, jak i cały rynek pod względem operacyjnym działają w sposób

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding 

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding w związku z możliwością niezrealizowania zobowiązania dotyczącego wskaźników wypłacalności i płynności oraz pozycji kapitałowej Idea Banku, podał Getin

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

całkowitego obrotu w 2019 r. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy. Nie trzeba mieć wkładu własnego, a okres spłaty wynosi do 6 lat. Pożyczki płynnościowe uruchomiono w kwietniu, ale później nabory

OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Decyzja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), według której nie jest obecnie możliwe pozytywne rozpoznanie wniosku OT Logistics o wprowadzenie obligacji serii H spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW (ASO GPW) nie

Onico złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

prowadzenie procesu sanacji skutkującej przywróceniem płynności finansowej oraz stopniowym poszerzaniem działalności podstawowej, podsumowano. Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Wydłużający się "lockdown" powoduje, że wśród sektorów najbardziej narażonych na utratę płynności są transport, turystyka i przemysł meblowy, łącznie zatrudniające w Polsce ponad 1,5 mln osób. Wiele z tych miejsc pracy może uratować wyłącznie

Redan oczekuje negatywnego wpływu na płynność finansową grupy wz. koronawirusem

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Redan szacuje, że bieżąca sytuacja będzie mieć istotny negatywny wpływ na płynność finansową grupy oraz będzie docelowo negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020, podała spółka. "W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 w

Unimot odwleka część inwestycji związanych ze stacjami Avia

kryzysu spółka przede wszystkim dba o gotówkę i płynność finansową. "Firmy upadają nie z powodu braku zysków, ale przez brak płynności finansowej. Dlatego staramy się gromadzić gotówkę, a jeśli wyjdziemy z tego kryzysu z zapasem gotówki, będziemy chcieli z tego skorzystać" - zaznaczył

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

sytuacji gospodarczej i finansowej spółki oraz jej płynności. Do czasu przekazania pełnej i rzetelnej informacji w powyższym zakresie przez Krezus SA, obrót akcjami spółki jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów" - czytamy w komunikacie. 

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1 249 092 akcji serii B oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1 756 442 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C

Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne

zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. "Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, opartej na rozwijaniu zintegrowanego modelu

Carbon Studio rozpoczyna proces przeniesienia notowań na główny rynek GPW

na celu przeniesienie notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW. Odpowiednie projekty uchwał zostaną wprowadzone na najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Zarząd rozpoczął pierwsze rozmowy z domami maklerskimi

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

senackie poprawki, dotyczące utworzenia ze środków europejskich 20-miliardowego Funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. oraz Funduszu Płynności, którego celem miałoby być wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

MFPR: Średnie firmy mogą składać wnioski o dotacje od połowy czerwca

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Średnie firmy, które zanotowały spadek obrotów o co najmniej 30% mogą od połowy czerwca składać wnioski o dotacje na kapitał obrotowy, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Budżet programu stanowi to 2,5 mld zł

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 18,4% r/r do 62,6 mld zł w I kw.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły obroty o wartości 62,6 mld zł w I kwartale br., co oznacza wzrost o 18,4% w skali roku, podał PZF. Z usług firm faktoringowych korzysta w Polsce obecnie 15,9 tys. przedsiębiorstw. "Początek

Enea Operator ograniczy wydatki o ok. 100-150 mln zł w 2020 r.

roku i rosną. Aczkolwiek w 2020 r. nieznacznie redukuje się plany inwestycyjne, od kilku do 10%, żeby zachować płynność finansową. My ograniczamy wydatki, ograniczamy zbędne zakupy, ograniczamy nawet wydatki na szkolenia. Nasze oszczędności wyniosą 100-150 mln zł" - powiedział Kojro podczas panelu

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

przy tym uzależniona od bieżącej płynności oraz wyceny akcji spółki w obrocie giełdowym. Proces inwestycji realizowany byłby w etapach, w ramach serii transakcji, w oczekiwanym horyzoncie czasowym przypadającym na okres min. 3 lat" - czytamy w komunikacie. Wskazane powyżej graniczne parametry

MF: Aby otrzymać wsparcie z tarczy finansowej, należy złożyć deklarację VAT

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Informacja o obrotach przedsiębiorstwa, pochodząca z deklaracji VAT jest niezbędna do otrzymania finansowania w ramach tzw. tarczy finansowej, przypomina Ministerstwo Finansów (MF). "Informacja o obrotach pochodzących z deklaracji VAT, złożona zgodnie z

Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst

wejść na rynek Catalyst, bo daje to większą płynność obligacjom, a ta jest zaletą dla inwestorów" - dodała. Obligacje korporacyjne są od dziś notowane na rynku Catalyst w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW i Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot. 27 czerwca

TGE: Wolumen obrotu na europejskim RDB SIDC przekroczył 1 TWh

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Łączny wolumen obrotu na europejskim Rynku Dnia Bieżącego SIDC prowadzonym w modelu XBID po raz pierwszy w historii tego rynku przekroczył 1 TWh, podała Towarowa Giełda Energii (TGE). "Przez pierwsze siedem miesięcy br. wolumen obrotu wzrósł na RDB r/r 32

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

NBP, na podstawie obowiązujących regulacji, podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów" - czytamy w komunikacie. NBP wprowadza operacje zasilające banki w płynność, tzw. operacje repo. "Dostęp do tych operacji będzie rodzajem ubezpieczenia na wypadek pojawienia się potrzeby

Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek do tarczy, dziś rozpatrzy je Sejm

okres od 1 kwietnia do 31 maja br. (w pakiecie rządowym, zaakceptowanym przez Sejm zwolnienie to miało dotyczyć mikroprzedsiębiorców - zatrudniających do 9 osób). W razie utraty płynności - jak proponuje Izba Wyższa - zaliczki podatkowe miałyby być nieobligatoryjne, a przedsiębiorcy mogliby także

Morawiecki: Subwencje w ramach tarczy finansowej zaczną płynąć za 2-3 tygodnie

tygodnie" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył wraz z prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adamem Glapińskim. "Kiedy nie ma przychodów, musimy reagować szybko, wejść w tę brakującą płynność na rynku i kompensować ją jak najszybciej" - dodał

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

. "Zmniejszony obrót gospodarczy z powodu koronawirusa ujemnie wpłynie na dynamikę PKB, zmniejszając również wpływy do sektora finansów publicznych. Wobec szybko zmieniającej się sytuacji, szacowanie potencjalnych gospodarczych skutków epidemii koronawirusa jest znacząco utrudnione - jednak

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

225. "W ostatnim czasie obserwujemy ożywienie na rynku certyfikatów strukturyzowanych na GPW, które nas cieszy. Świadczy o tym m.in. wzrost zainteresowania nowych emitentów wprowadzaniem kolejnych produktów strukturyzowanych do obrotu. Z kolei inwestorzy doceniają notowane na rynku wtórnym

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

, kiedy mieliśmy do czynienia z ostatnią dużą prywatyzacją - wówczas na giełdzie debiutowały akcje spółki PZU. Ten trend widzimy również po bardzo wysokim wzroście obrotów - w marcu i kwietniu obroty na GPW wzrosły odpowiednio o 60% i 70%. W maju dynamika był nieco niższa" - powiedział w rozmowie z

ZPPHiU proponuje 8% od obrotu jako całkowitą opłatę dla wynajmujących

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) jako postuluje wprowadzenie zobowiązania najemców do uiszczania opłaty wynoszącej 8% od obrotu jako całkowitą opłatę dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 r., podał Związek

IDM zwróciła się do zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej 

przekazany do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26 lutego 2020 r., przypomniano.  "W ocenie IDM skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów działalności domów maklerskich. Skrócenie sesji nie rodzi

EFL: 82,5% firm z sektora HoReCa obawia się trudności w regulowaniu zobowiązań

sektorów Inwestycje: 44% przedsiębiorców prognozuje zmniejszenie inwestycji; 12% prognozuje wzrost inwestycji Sprzedaż: 81,3% przedsiębiorców prognozuje zmniejszenie sprzedaży; 3% prognozuje wzrost sprzedaży Płynność finansowa: 82,5% przedsiębiorców prognozuje pogorszenie płynności finansowej; 3

PKN Orlen zaangażuje się w restrukturyzację Ruchu

Orlenu i współpracy zaangażowanych podmiotów, Ruch będzie w stanie odbudować płynność. To z kolei umożliwi bieżące regulowanie zobowiązań wobec wydawców wynikających z ustaleń podjętych w ramach przyspieszonego postępowania układowego" - poinformowało ISBnews źródło. PKN Orlen będzie wspierał Ruch

PKN Orlen zaangażuje się w restrukturyzację Ruchu

współpracy zaangażowanych podmiotów, Ruch będzie w stanie odbudować płynność. To z kolei umożliwi bieżące regulowanie zobowiązań wobec wydawców wynikających z ustaleń podjętych w ramach przyspieszonego postępowania układowego" - poinformowało ISBnews źródło. PKN Orlen będzie wspierał Ruch w

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

dla inwestorów do większej aktywności. Zmiana ta ułatwi również aktywne wspieranie płynności przez animatorów rynku, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa obrotu" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie. W związku z wprowadzeniem nowych mnożników w

BIG InfoMonitor: Zatory płatnicze dotknęły 50% firm w III kw. br

;Opóźnione rozliczenia pochłaniają czas, energię i pieniądze. Brak płatności przekłada się na problemy z płynnością finansową, a w zamian za płynność trzeba oddać pokaźną część zysków, albo na dodatkowe finansowanie, albo np. na usługi faktoringowe. Jeśli skala opóźnień jest duża, to trudno w takich

KE: Pomoc publiczna dla firm w zw. z koronawirusem do końca roku, max. na 6 lat

funduszu płac za pierwsze dwa lata działalności lub 25% całkowitych obrotów beneficjenta w 2019 r. Przy odpowiednim uzasadnieniu i na podstawie udokumentowanych potrzeb beneficjenta w zakresie płynności, kwota pożyczki może zostać zwiększona na pokrycie potrzeb w zakresie płynności na 18 miesięcy dla

BIG InfoMonitor: 1/3 mikrofirm i MŚP nie otrzyma zapłaty w terminie

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Co trzecie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo nie otrzyma w terminie należności od kontrahentów, wynika z badania przeprowadzonego przez Research&Grow dla BIG InfoMonitor. 7 na 10 firm obawia się o swoją płynność, ale w nowych warunkach przeważa empatia i

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki. - Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków giełdy, w

Kozłowski z Noble Securities: Wzrost wyceny spółek zachęca do debiutów na GPW

ratunkowym, gdy dana spółka potrzebuje płynności i emituje akcje często po historycznie niskim kursie" - powiedział Kozłowski w rozmowie z ISBnews.TV. Jego zdaniem, im wyższe będą wyceny, tym większa chęć do wchodzenia na giełdę i odwrotnie. Niskie wyceny zniechęcały do debiutów i sprzedaży akcji

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV podjęła decyzję o zwiększeniu udziału w kapitale spółki zależnej - Stopklatka do 100% z obecnych 97,76% oraz o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Stosowne kroki prawne spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

. Trwały wzrost popularności notuje faktoring pełny, poprawy wymaga natomiast pozycja faktoringu eksportowego. Najpopularniejszą formą faktoringu, podobnie jak na innych rozwiniętych rynkach europejskich, trwale stał się faktoring pełny. Zainteresowanie nim szczególnie dynamicznie rośnie w obrocie

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

rozwiązania wymieniają oni: szybkość pozyskania pieniędzy, minimum formalności, niższy koszt pozyskania pieniędzy w porównaniu do kredytu, możliwość szybszego rozwijania firmy, pomoc w utrzymaniu płynności finansowej, dyscyplinowanie kontrahentów, szybszy obrót pieniądza i brak ryzyka utraty własnych środków

GPW: Utrzymamy stabilny udział w rynku obrotów polskimi akcjami mimo wejścia MTF

spodziewamy się, że w efekcie wejścia MTF rynek - czyli łączne obroty na polskich akcjach - urośnie 10-20%. Przygotowaliśmy program zwiększający płynność w obliczu wejścia MTF. Liczymy na utrzymanie 80% udziału w rynku, nawet przy jego oczekiwanym wzroście" - powiedział Dietl na spotkaniu z

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Priorytetem dla TXM w restrukturyzacji jest utrzymanie płynności finansowej oraz zdolności do szybkiego przywrócenia pełnej działalności operacyjnej sieci sprzedaży, również w ujęciu jej optymalnego zatowarowania, podała spółka. W związku z tym wdrożono kolejne

MOL chce zakończyć notowania na giełdzie w Luksemburgu i na IOB w Londynie

proponowanej rezygnacji jest bardzo niska płynność i wysokość obrotów ADR-ów w ostatnich latach. Na giełdzie w Londynie średnio ma miejsce jedna transakcja na 10 dni, natomiast na giełdzie w Londynie nie odnotowano transakcji od kilku lat" - czytamy w komunikacie. Proponowana data delistingu w obu

KNF wydłużyła terminy zobowiązania BNP Paribas do zwiekszenia płynności BNP BGŻ

walnym zgromadzeniu, wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania w zakresie m.in. zwiększenia płynności akcji BGŻ. Zobowiązanie zakładało zwiększenie liczby akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 12,5% do 30 czerwca 2016 r., oraz zwiększenie ilości akcji

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

finansowania, w postaci linii kredytowych o 80 mld zł. Taka sytuacja skutkowałaby dla przedsiębiorców ograniczeniem możliwości zawierania transakcji handlowych w kredycie kupieckim, a tym samym pogorszeniem płynności finansowej i wzrostem ryzyka niewypłacalności firm. Dla Skarbu Państwa - pogorszeniem sytuacji

Unimot miał 18,56 mln zł zysku netto, 19,59 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

do raportu. "W efekcie dobrych wyników możemy pochwalić się także dobrymi poziomami wskaźników finansowych na koniec II kwartału 2020 r. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,28, wskaźnik pokrycia odsetek 10,91, a udział kapitałów własnych ukształtował się na poziomie 33,4%. Wskaźnik ROCE to

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zaakceptowała założenia interwencji produktowej, dotyczącej ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Rozpoczęte prace dotyczą ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu

InviPay przekroczył łącznie 200 mln zł obrotu, planuje ekspansję zagraniczną

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - InviPay, polski startup działający w branży mikrofaktoringowej, przekroczył łącznie 200 mln zł obrotu, podała spółka. InviPay w 2018 roku planuje dalszy intensywny rozwój technologii i oferty na rodzimym rynku oraz przygotowuje się do ekspansji

Savills: Załamanie rynku nieruchomości inwest. w Polsce i Europie będzie krótkie

2007-2009 wolumeny transakcji na całym kontynencie zmniejszyły się aż o 72%, oceniają eksperci firmy doradczej Savills. Według nich, w Polsce będzie podobnie, z sektorem handlowym i hotelowym doświadczającymi największego spadku wolumenu obrotów. "Spodziewamy się, że aktywność inwestycyjna na

Projekt SRKK stawia na rozwój produktów i usług, pośrednictwa i innowacyjności

ograniczeń dalszego, harmonijnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej presji konkurencyjnej. Brak aktywnego udziału banków w obrocie zorganizowanym negatywnie wpływa na płynność instrumentów finansowych, utrudniając tym samym prawidłową ich wycenę. Dlatego

GPW wprowadziła indeksy makrosektorowe i futures na WIG.Games

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET są dostępne w obrocie na GPW, podała giełda. Wprowadzono także kontrakty terminowe na indeks WIG.Games. "Rozwój instrumentów pochodnych jest jedną z inicjatyw strategicznych GPW. Od dziś w

Rada dyrektorów Exillona zdecydowała o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

zwykłych spółki o wartości nominalnej 0,0000125 USD każda z obrotu na GPW" - czytamy w komunikacie. Rada stwierdziła, iż obrót na GPW nie zapewniał akcjonariuszom wystarczających poziomów płynności oraz że redukcja kosztów i administracji związanej z obrotem na GPW przysporzą spółce

ZUE: Cel 1 mld zł przychodów w 2019 r. 'jest w zasięgu ręki'

płynność, i był. Przetrwaliśmy ten najgorszy okres. Jesteśmy na stabilnej drodze, choć nie łatwej" - podkreśliła Mroczek. Dodała, że wzrostowi obrotu o 50% r/r w I półroczu towarzyszył tylko 2-proc. wzrost kosztów zarządu. "Nie było też zasadniczych zmian w wycenie kontraktów" - dodała

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

obrotu, którzy mają w planach podjęcie współpracy z TGE oraz przyjęcie na siebie roli animatora. "Nowy model animacji stanowi podstawę programu poprawy płynności. Uzgodnienia z podmiotami zainteresowanymi pełnieniem roli animatora rynku prowadzone były podczas wielu konstruktywnych spotkań. W

Kruk przeprowadzi skup obligacji własnych za maksymalnie 25 mln zł

decyzję o ograniczeniu inwestycji w nowe portfele wierzytelności w okresie pandemii. Decyzja ta pomaga nam w uzyskaniu dodatkowych wolnych środków. Jednocześnie analizujemy sytuację na rynku obligacji. Istotnie wzrosły obroty na naszych obligacjach, a ich cena spadła poniżej nominału. Zakładam więc, że są

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 2% r/r w I-V pomimo spadków w IV i V

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) zanotowały wzrost obrotów o 2% r/r w okresie styczeń-maj 2020 r., przy czym po ich 13-proc. wzroście w I kw. dwa kolejne miesiące przyniosły spadki, podał PZF. Z uwagi na pandemię ZPF spodziewa się, że na koniec I

Boruta-Zachem chce pozyskać ok. 5 mln zł z emisji do 25 mln akcji serii D bez pp

obrotu na rynku NewConnect.  "Chcielibyśmy pozyskać z tej emisji ok. 5 mln zł. Środki z emisji planujemy przeznaczyć na poprawę płynności, kapitał obrotowy, a także częściowo na wkład własny inwestycji w budowę centrum badawczo-rozwojowego spółki zależnej Laboratorium Naturella"

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

fundusze wspierające płynność oraz rozwiązania wpływające na skłonność firm do zgłaszania wniosku o upadłość. Niewątpliwie pomoc przyniosło również obniżenie oprocentowania kredytów po obniżeniu stóp podstawowych przez bank centralny. Część firm korzysta ciągle ze zgromadzonych wcześniej rezerw płynności

GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

przekazany do zarządu GPW 26 lutego 2020 r. W ocenie IDM, skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów działalności domów maklerskich. Izba wskazała, że skrócenie sesji nie rodzi negatywnych skutków, takich jak spadek obrotów na

ZPPHiU: Branża handlowa i usługowa potrzebuje większego wsparcia od rządu

odpowiednia płynnością finansową o czym może świadczyć planowana ratunkowa emisja akcji CCC. "Nasza branża osiąga w wielu przypadkach duże obroty, ale warto zauważyć, że pracujemy na niskich marżach i nasze zasoby nie są tak duże, jak się mogą wydawać" - dodał prezes. Kluczowe postulaty Związku

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

spadkiem obrotów. Po wakacyjnej odwilży rząd w drugiej połowie października znów pozamykał restauracje. Wiele firm stanęło przed dylematem: odprowadzić podatek czy zapłacić pensje załodze, czekając na obiecają pomoc rządu z tytułu nowych "tarcz" albo na decyzję o ponownym otwarciu lokali

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 13,7% r/r do 71,2 mld zł w I kw. 2020

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły obroty o wartości 71,2 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 13,7% w skali roku, podał PZF. Na wyniki polskich faktorów nie miał wpływu przypadający na marzec początek epidemii koronawirusa

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. "Dziękujemy akcjonariuszom za zrobienie kolejnego kroku

Best odwołał dalsze oferty publiczne obligacji w zw. z obecną sytuacją rynkową

obligacji będą realizowane zgodnie z harmonogramem.  "Decyzja ta wynika z bieżącej sytuacji rynkowej - mamy zabezpieczone finansowanie na długoterminową działalność, stąd nie ma potrzeby korzystania z publicznych emisji obligacji. Jednocześnie podkreślamy, że zabezpieczyliśmy płynność finansową

Przegląd prasy

większość firm zakończyła I półrocze z przychodami mniejszymi niż rok wcześniej i niewiele z nich liczy na odbicie w drugiej połowie roku, to znacznej części udało się uniknąć problemów z płynnością finansową wg sondażu BCC --Wojas: Na dzisiaj płynność, którą zapewnią nam kredyty, wystarczy, nie planujemy

GPW wprowadza kontrakty term. na na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET, podała spółka. Nowe kontrakty będą w obrocie od 30

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

państwa, że koncepcja dywersyfikacji ryzyka kontraktowego połączona z pozyskaniem długoterminowych umów na specjalistyczne roboty górnicze została zakończona w 2019 roku pełnym sukcesem. Aktualnie przychody realizowane przez naszą grupę kapitałową na rynku niewęglowym stanowią już ponad 1/3 obrotów

MPiT: Wyniki firm za I półr. potwierdzają, że spowolnienie gosp. będzie łagodne

płynności finansowej II stopnia, pokazujący możliwość spłaty krótkoterminowych zobowiązań krótkoterminowymi inwestycjami i należnościami, spadł w porównaniu z I połową 2018 roku ze 100,6% do 97,9%. "W przekroju sektorowym wzrost rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG.GAMES

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po raz pierwszy w obrocie giełdowym dostępne są certyfikaty strukturyzowane, dla których instrumentem bazowym będzie skupiający producentów gier indeks WIG.GAMES, podała giełda. Emitentem jest austriacki Raiffeisen

EFL: 54% hotelarzy i restauratorów liczy na większą liczbę gości w sezonie

./kw.- największa dynamika wśród 6 badanych sektorów); najwyższy wskaźnik wśród 6 badanych sektorów Inwestycje: 87% przedsiębiorców prognozuje podobny poziom inwestycji co miesiąc wcześniej Sprzedaż: 53,8% przedsiębiorców prognozuje wzrost sprzedaży; najwięcej wśród 6 badanych sektorów Płynność

Miliony wyłudzone z "tarczy finansowej" PFR. Wśród beneficjentów "łowcy kamienic"

uchronić je przed utratą płynności finansowej, zagwarantować im stabilność. Dlatego też przyznawanie środków opierało się na oświadczeniach składanych przez prowadzących biznesy w dobrej wierze, ale pod rygorem odpowiedzialności karnej. W oświadczeniach deklarowali oni m.in. spadek obrotu

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

Ustawa przewiduje też ograniczenie stosowania niektórych przepisów Kodeksu Pracy. Pracodawca, który odczuł spadek obrotów, będzie mógł ratować firmę wydłużając czas pracy i skracając wypoczynek pracownika. Nieprzerwany wypoczynek będzie mógł wynosić tylko 8 godzin. A czas pracy można będzie

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 12,6% r/r do 24,9 TWh w XI

futures na energię elektryczną wyniósł 1 488 MWh. Zgodnie z założeniami końcowe miesiące 2015 roku i rok 2016 będą początkowym okresem budowania płynności na tym rynku" – czytamy w komunikacie. Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia wzrósł w listopadzie 2015 r. o 50,2

MOL chce systematycznie zwiększać poziom dywidend

poziomie. Zamierza też w dalszym ciągu systematycznie podwyższać poziom rocznych dywidend" – czytamy w komunikacie. Koncern chce też dbać o podwyższenie poziomu płynności i ilości akcji w wolnym obrocie w perspektywie średnioterminowej. Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu poszerzymy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych"

ARP i KUKE Finance wprowadza faktoring dla firm z sektora MŚP

faktoring. Dodatkowo oceniamy, że dla części przedsiębiorstw korzystających np. z naszych pożyczek lepszym rozwiązaniem będzie faktoring pełny, który nie obciąża bilansu firmy, a natychmiast poprawia płynność" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie. O faktoring w ARP

Izabela Olszewska delegowana do czasowego wykonywania czynności prezesa BondSpot

. jest unikalną w skali kraju instytucją dysponującą licencją na prowadzenie rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu i jednocześnie mogącą tworzyć inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi. Rynek Treasury BondSpot Poland został uruchomiony w 2002 roku. Jest

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

zasad licencjonowania banków w zakresie działalności maklerskiej. "Uprawnienie banków do bezpośredniego dostępu do rynku regulowanego w pełnym zakresie, mogłoby wpłynąć na istotne zwiększenie płynności tego rynku, co z kolei zwiększyłoby jego atrakcyjność zarówno wśród inwestorów jak i emitentów

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,5% r/r do 109,5 mld zł w I półr.

faktur, ma dla krajowych producentów i usługodawców wartość podwójną. Oprócz zamiany należności na gotówkę, otrzymują też narzędzie niwelujące ryzyko niewypłacalności odbiorców. Gwarantujemy im finansowanie bieżącej działalności i bezpieczeństwo obrotów handlowych. Zwiększamy płynność firm przez co

Unimot miał 10,62 mln zł straty netto, 32,86 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

; - napisał prezes Adam Sikorski w liście dołączonym do raportu. "Dzięki bardzo dobrym wynikom możemy pochwalić się także dobrymi poziomami wskaźników finansowych na koniec I kw. 2020 r. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,2, wskaźnik pokrycia odsetek 9,4, a udział kapitałów własnych ukształtował się

Czy się zmienią odprawy emerytalne? Prawnicy czytelnikom - odc. 53.

dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwana potocznie "tarczą 4.0", która przewiduje modyfikację wysokości odpraw pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,6% r/r do 170 mld zł w I-III kw.

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły obroty w wysokości 170 mld zł w ciągu 9 miesięcy 2018 r., co oznacza wzrost o 27,6% r/r, podał Związek. Najczęściej wybieraną przez podmioty gospodarcze formą finansowania stał się faktoring pełny

TGE pracuje nad nową strategią, nie wyklucza wydłużenia sesji (aktual.)

Polski" w Płocku, dyrektor mówił, że TGE rozważa zaproponowanie nowej oferty opłat transakcyjnych. "Będziemy starali się promować tych, którzy będą wypracowywać większe obroty, bo na giełdzie ważna jest płynność rynku" - powiedział. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

TGE pracuje nad nową strategią, rozważa wydłużenie sesji

większe obroty, bo na giełdzie ważna jest płynność rynku. Także myślimy o wydłużeniu sesji, docelowo - do 24 godzin na dobę" - powiedział. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst

Miraculum miało 1,34 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

. Zarząd spółki ocenił, że dotychczasowe wyniki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez spółkę dotychczasowej działalności. "W ramach bieżącej działalności zarząd spółki podejmuje działania

Sarnowski z MF: Zmiana terminu składania zeznań to dodatkowe środki na 2 mies.

najbliższych dwóch miesięcy na kontach polskich przedsiębiorców pozostanie w sumie ponad 21 mld złotych. To jest dla nich ogromny zastrzyk gotówki. Poprawi im to płynność, szczególnie w tych firmach, które starają się utrzymać na powierzchni" - powiedział Sarnowski w programie „Rzecz o prawie"

Obroty faktoringowe Raiffeisen Polbank wzrosły o 3% r/r do 18,3 mld zł w ub.r.

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Polbank zanotował wzrost obrotów faktoringowych o 3% do 18,27 mld zł, a rekordowy miesięczny wynik uzyskał w grudniu, gdy wartość sfinansowanych wierzytelności sięgnęła poziomu 1,77 mld zł, poinformował bank. "W ubiegłym roku ponownie

Dlaczego zostałem pominięty w programie subwencji? Prawnicy czytelnikom, odc. 82

firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Prowadzę ośrodek wczasowy nad polskim morzem. Zatrudniam średniorocznie na etatach 4,5 pracownika i osiągam w 2019 obrót 1,3 mln zł. Od wielu lat zatrudniam pracowników na umowy o

MFPR wydał rozporządzenie dot. udzielania pomocy na antykryzysowych zasadach

nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności, albo 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r, Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 6 lat. Maksymalny okres poręczenia lub gwarancji jest taki sam. Nie może przekroczyć 90% kwoty głównej

Akcjonariusz Stelmetu ogłosił wezwanie na wszystkie akcje spółki

pod uwagę, że zaproponowana w wezwaniu cena jest istotnie wyższa od średniej ceny z ostatnich miesięcy, oraz zważywszy na niską płynność akcji spółki na GPW, spodziewam się, że część inwestorów może skorzystać z możliwości sprzedaży akcji w ramach wezwania" - powiedział prezes

Intersport liczy na powrót do porównywalnych obrotów w ujęciu LFL jesienią br.

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Intersport Polska planuje powrócić do osiągania porównywalnych obrotów w ujęciu LFL (like -for-like) najwcześniej jesienią 2020 r., przy założeniu, że galerie handlowe zostaną uruchomione w maju br., podała spółka.  "Przygotowując się do

PZPTS zapowiada produkcję nawet 10 tys. przyłbic ochronnych dziennie

;Pandemia w różnym stopniu dotknęła poszczególne podmioty. W części firm obroty spadły do zera - tak jest w przypadku tych, którzy zaopatrywali w swoje wyroby np. linie lotnicze czy obsługiwali imprezy plenerowe. Nie pracuje również branża motoryzacyjna, a to ważny odbiorca komponentów z tworzyw. Są i takie

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

marcu wolumen spadł na rynku światowym o 67%. Obroty w kraju zdominowały magazyny oraz biura z zaledwie 5% udziałem handlu. Przypuszczamy jednak, że rynek wykaże zdecydowany spadek w II kw. 2020, zwłaszcza w pierwszej połowie kwartału. Natomiast po powrocie do normalnej pracy instytucji odpowiedzialnych

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

danymi ofertami złożonymi w ramach oferty wykupu pozostaną w obrocie po rozliczeniu transakcji wykupu, podano także. "Celem oferty wykupu jest umożliwienie bankowi i jego podmiotom zależnym (razem, 'grupa') utrzymania ostrożnego oraz proaktywnego podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością

Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

obroty na tym rynku. Od początku roku do końca lipca wzrosły prawie o 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski, cytowany w komunikacie. "Nowo wyemitowane instrumenty przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju tego segmentu oraz wzmacniają

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

'zamrożeniem' gospodarki ze względu na wybuch pandemii. Wpływ koronawirusa na te dane będzie widoczny dopiero za kilka miesięcy, kiedy część podmiotów gospodarczych o słabszej kondycji finansowej i płynności będzie zmuszona do składania takich wniosków z uwagi na brak wystarczających środków do uregulowania

MOL przestał być notowany na giełdzie w Luksemburgu i na IOB w Londynie

jest bardzo niska płynność i wysokość obrotów ADR-ów w ostatnich latach - na giełdzie w Londynie średnio ma miejsce jedna transakcja na 10 dni, natomiast na giełdzie w Londynie nie odnotowano transakcji od kilku lat.  Po przeprowadzeniu delistingu ADR-y spółki będą nadal notowane na rynku