płynność banku komercyjnego

lez, Reuters

Szwajcarzy zakręcają kurek z frankami

Szwajcarzy zakręcają kurek z frankami

Narodowy Bank Szwajcarii nie będzie już wymieniał na życzenie Narodowego Banku Polskiego euro na franki szwajcarskie i zwiększał płynności w szwajcarskiej walucie na polskim rynku. Bo banki komercyjne mogą pozyskiwać franki na rynku dużo łatwiej niż jeszcze rok temu.

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

niemieckiego banku KfW, oferuje instrument o nazwie "Corona Matching Facility"; Cassa depositi e prestiti (CDP), włoski bank rozwoju, przekazał włoskim bankom komercyjnym 3 mld euro na kredyty dla MŚP, podano także. Na początku pandemii koronawirusa BGK wprowadził zmiany do gwarancji de minimis

ZBP: Banki przygotowują kolejne elementy wsparcia klientów w zw. z pandemią

na zapewnienie płynności finansowej (ok. 120 mld zł planowanej akcji kredytowej). - W okresie od 20 kwietnia do 27 kwietnia br. 15 banków, w tym oba zrzeszenia banków spółdzielczych, podpisało umowy, a większość już uruchomiła kredyt. "Do 27 kwietnia cztery banki komercyjne udzieliły

Millennium Leasing i ARP ustaliły tryb działań w ramach 'tarczy' dla transportu

GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r. Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu

mBank otrzymał od BGK limit na gwarancje płynnościowe wys. 11 mld zł

linii gwarancyjnej PLG FGP (Portfelowa Linia Gwarancyjna - Fundusz Gwarancji Płynnościowych), nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez bank (bank kredytujący) średnim i dużym przedsiębiorcom z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, podano

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Klienci Citi Handlowy już mogą składać w banku wniosek o skorzystanie z tej oferty, podano. "Jedną z głównych ról, jakie mamy dziś jako bank do wypełnienia, jest pomoc naszym klientom zachować płynność i nawigować biznesem w tym bezprecedensowym czasie

PFR będzie emitował obligacje na tarczę finans., NBP może je odkupować od banków

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie emitował obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie tarczy finansowej rządu, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych, wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

wsparcia" - powiedział członek zarządu Banku Millennium Andrzej Gliński, cytowany w komunikacie. W ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z: - zabezpieczenia do 80% kwoty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej (kwota gwarancji od 3,5 mln

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

komercyjnych i spółdzielczych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy. Podstawowe warunki udzielenia gwarancji z FGP: zabezpieczenie - do 80% kwoty kredytu,  przeznaczenie kredytu - zapewnienie płynności finansowej firmy, kwota kredytu objętego gwarancją

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

zaciąganych przez firmy w bankach komercyjnych. Sejm właśnie zajął się projektem ustawy w tej sprawie. "Dopłaty do oprocentowania to rozwiązanie wypracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Ochrona miejsc pracy i pomoc firmom w utrzymaniu płynności finansowej, to

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

poszczególnych banków sytuacja w zakresie spełnienia wymagań regulacyjnych wyglądała relatywnie korzystnie. Jednak na koniec marca br. dwa banki komercyjne i sześć spółdzielczych nie spełniało wymogów regulacyjnych w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników

Bank Pekao ma umowę z EFI dot. bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), dotyczącą bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME, podał bank. Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość zabezpieczania gwarancją COSME

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

terytorialnego przy pomocy ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla spłat kredytów (do 250 mln zł) średnich i dużych przedsiębiorców, podejmowanych na zapewnienie płynności finansowej. Wartość planowanej akcji kredytowej to ok. 120 mld zł. Ponadto planowane jest uruchomienia

Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem

, 1,8 mln klientów aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86%) i mocną pozycją kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy 20,1%)" - czytamy

Borys z PFR: Dziś rusza tarcza finansowa dla dużych firm

instrumenty i uzyskać finansowanie w różnych formach, podkreślił. Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże

PFR sprzedał koronaobligacje o wartości nominalnej 12 mld zł

płynności niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK" - czytamy w komunikacie. Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w

Projekt ustawy o obligacjach, dot. zwiększenia kapitału Tier I - w konsultacjach

bankowi kontynuować normalną działalność i zapewnia mu płynność finansową. Jakościowo najlepszy kapitał Tier 1 jest nazywany zwykle kapitałem podstawowym Tier 1 (CET1). Kapitał Tier 2 służy do pokrywania strat w warunkach utraty wypłacalności banku. Pozwala bankowi spłacić deponentów i

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

danymi ofertami złożonymi w ramach oferty wykupu pozostaną w obrocie po rozliczeniu transakcji wykupu, podano także. "Celem oferty wykupu jest umożliwienie bankowi i jego podmiotom zależnym (razem, 'grupa') utrzymania ostrożnego oraz proaktywnego podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością

Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't

to może być teraz bardzo trudne, zwłaszcza przy ograniczeniach podróżowania, bo ciężko zorganizować road show np. w Japonii czy USA" - wskazał Borys. Przypomniał, że Narodowy Bank Polski (NBP) zapewnił, iż będzie gwarantował płynność, czyli możliwość refinansowania tych obligacji w ramach tzw

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 5,4% r/r w I półr, wskaźnik NPL: 4,9%

obniżyły się wyraźnie o 29% r/r. Było to głównie skutkiem silnej redukcji stóp procentowych banku centralnego, jak również wyższej płynności spółek odraczających wydatki i korzystających ze wsparcia finansowego ze strony rządowych programów pomocowych w wyniku pandemii Covid-19.  Bank Millennium

PFR sprzedał w pierwszej emisji koronaobligacji papiery za 16,3 mld zł

podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności, niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK" - czytamy w komunikacie. Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

, NBP zapewne przypomni o możliwości zawarcia transakcji FX swap przez banki komercyjne z bankiem centralnym" - podsumowano. W materiale wskazano na politykę fiskalną, która pozostawia w warunkach polskich wiele przestrzeni do wykorzystania jako przeciwdziałanie spadkowi aktywności gospodarczej

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

państwa. W efekcie „zatkały się” obligacjami – ich wartość przekroczyła kapitały banków. NBP nie może bezpośrednio finansować wydatki państwa, ale zaczął odkupywać rządowy dług od banków komercyjnych, dzięki czemu te mogły kupować nowe obligacje. W dodatku polityka NBP obniża

MFPR uruchomi nowy fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 mln zł

z takich kredytów" – podkreśliło MFPR. Nowością w zasadach gwarancji BIZNESMAX w kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), udzielanych przez banki komercyjne ma być objęcie gwarancją kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym. W POIR planowane jest uruchomienie nowego

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

ryzyka kredytowego i wynikające stąd mniejsze obciążenie banków komercyjnych stratami kredytowymi, są bardzo ważnym czynnikiem, który należy uwzględniać przy ocenie efektów polityki pieniężnej dla gospodarki. Jednocześnie niektórzy członkowie Rady wskazywali, że obniżka stóp procentowych przyczynia się

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

wsparcia. W skali roku liczba etatów na koniec okresu zmniejszyła się o 133 (tj. 4,2%). Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i

PFR i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje w ramach tarczy finansowej

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Siedemnaście banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych wdrożyło system, który pozwoli na przyjmowanie wniosków od mikro-, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie subwencji w ramach tarczy finansowej Polskiego

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

stycznia 2019 r. bufora zabezpieczającego do wysokości 2,5% (z 1,875%), podkreśliła też KNF. "Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostawała dobra. Na koniec 2018 r. tylko jeden bank komercyjny nie spełniał obowiązującej normy LCR na poziomie 100% (w przypadku banków spółdzielczych część z nich

Bank Millennium chce zamknąć transakcję zakupu Euro Banku w II kw. 2019 r.

przejęcie Euro Banku jest zgodne ze strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju. Transakcja oznacza także rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności banku. Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów, co pozwoli

Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy. Transakcja oznacza rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności banku. Przejęcie zmniejszy udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowanym portfelu kredytów o ponad 3 punkty procentowe" - czytamy także

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Na rynku nieruchomości komercyjnych, po zamrożeniu spowodowanym pandemią COVID-19, już w czerwcu będziemy mogli zobaczyć zamykanie istotnych transakcji, oceniają eksperci PKO Banku Polskiego. Najpewniej nie uchroni to jednak rynku od zdecydowanego spadku w II kw

Kropiwnicki z RPP: W stanie nadzwyczajnym NBP mógłby kupować obligacje SP od MF

dysponuje ogromnymi możliwościami. Jego przedstawiciele powinni zaprzestać opowieści o walorach zrównoważonego budżetu i przeznaczać tyle środków, ile trzeba. Banki komercyjne są w stanie w tym współdziałać, a bank centralny (NBP) jest w stanie dostarczyć niezbędnych środków - poprzez zakup papierów

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

banki wymogów nadzorczych w zakresie płynności i adekwatności kapitałowej. Z danych sprawozdawczych banków oraz analiz NBP wynika, że w 2017 r. zahamowana została spadkowa tendencja zyskowności banków. Względnie stabilna była również sytuacja sektora banków spółdzielczych, którego aktywa stanowią około

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 2% r/r w I-V pomimo spadków w IV i V

. Zrzesza 30 członków: 5 banków komercyjnych, 18 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, 4 podmioty o statusie partnera oraz 3 członków honorowych. (ISBnews)  

UKNF: Sytuacja banków w I półr. stabilna dzięki wzrostowi PKB i niskim stopom

koniec czerwca br. sześć banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników kapitałowych). Ponadto dwa banki komercyjne oraz osiemnaście banków spółdzielczych nie spełniało zaleceń KNF w

Bank Millennium miał wstępnie 27 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86%) i mocną pozycją kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy 20,1%)" - wskazano także. Wskaźnik koszty/dochody w grupie wyniósł 49,7

Przegląd prasy

wprowadza całkowity zakaz wjazdu obywateli Chin --Po likwidacji PBS Sanok i stratach samorządów niektórzy szefowie banków komercyjnych proponują zakaz lokowania ich depozytów w słabych instytucjach --Ceny komunikacyjnego OC spadały w 2019 r. i od początku 2020 r., u niektórych ubezpieczycieli nawet o 20

PBA zaskarży KNF o przewlekłość ws. udzielenia zgody na rozpoczęcie działalności

na rynku z bankami spółdzielczymi, a w przyszłości wspierał w rozwoju tego sektora" - wskazała prezes. Zdaniem Zwierzchowskiej, sprawne funkcjonowanie banków spółdzielczych w polskim systemie finansowym jest bardzo istotne, a ich roli nie są w stanie przejąć duże instytucje komercyjne

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 13,7% r/r do 71,2 mld zł w I kw. 2020

podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Zrzesza 30 członków: 5 banków komercyjnych, 18 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, 4 podmioty o statusie partnera oraz 3 członków honorowych. (ISBnews)  

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 18,4% r/r do 62,6 mld zł w I kw.

faktoringu" - powiedział przewodniczący komitetu wykonawczego PZF Sebastian Grabek, cytowany w komunikacie. Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie przeważającą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Zrzesza 30 członków: 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 23,44 mln zł wobec 59,49 mln zł zysku rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17% na koniec marca br. wobec 17,2% rok wcześniej. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego

ZWZ mBanku upoważni zarząd 30 III w kwestii podwyższania kapitału zakładowego

dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi zaoferowanie objęcia akcji inwestorom zewnętrznym bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, dzięki czemu bank w szybki i efektywny pod względem kosztów sposób zyska nowych akcjonariuszy. Przyczyni się to również do wzrostu płynności

RN mBanku powołała K. Dąbrowskiego, A Bögera i F. Bocka do zarządu

-Wschodniej, podano także. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. (ISBnews)  

Millennium liczy na ok. 650 mln zł synergii z połączenia z Euro Bankiem w 5 lat

osiągnięcia powinien przełożyć się na wysoki wzrost zysku na akcję. Bank zakłada 26% wzrostu zysku na akcję oraz 17% zwrotu z inwestycji w momencie osiągnięcia docelowych synergii.  "Transakcja pozwoli Bankowi Millennium w sposób zyskowny wykorzystać nadmierną płynność, skutkując wskaźnikiem

Przegląd prasy

zawiesza realizację zdjęć do 22 marca br. --NBP: Gotówka do banków komercyjnych jest wydawana bez opóźnień i ograniczeń --Bochenek: Zawieszenie spłaty rat kredytu może uniemożliwić dochodzenie roszczeń --Rząd planuje zmiany dot. sporządzania planów telekomów na wypadek zagrożenia --Spółka Bowimu

BGK miał 514,4 mln zł zysku netto, 84,77 mld zł aktywów w 2018 r.

gospodarkę. Wyniki za 2018 rok pokazują, że bank rośnie w siłę, a we współpracy z sektorem bankowym - bankami spółdzielczymi i komercyjnymi - realizujemy bardzo ambitne cele wspierające polska gospodarkę i podnoszące jakość życia Polaków" - skomentowała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

działalności oraz kluczowej roli depozytów bankowych w lokowaniu oszczędności przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa" - czytamy w raporcie. Wskaźniki dotyczące ryzyka kredytowego, płynności i wyposażenia w kapitał kształtują się korzystnie z punktu widzenia stabilności finansowej, podkreślił bank

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

poziomu sprzed COVID-19 lub na inwestycje: kapitał lub obligacje zamienne, do 1 mld zł). Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz

Bank Handlowy liczy na niższe r/r koszty administracyjne w 2016 r.

zmniejszenia zatrudnienia. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

związane z rozwojem działalności kredytowo-inwestycyjnej o 5 752,2 mln zł finansowane odpowiednim wzrostem depozytów podmiotów gospodarczych, dokapitalizowanie Banku w wysokości 2 893,2 mln zł na potrzeby realizacji nowych zadań w strategicznych sektorach, zarządzanie pozycją płynności związane z

Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców - jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

mają razem tworzyć system wsparcia w ramach działań zmierzających do poprawy płynności. Bank Gospodarstwa Krajowego W ramach BGK utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Sama ustawa jest tutaj dość enigmatyczna i z perspektywy beneficjenta nie ma większego znaczenia

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

nierównowag w gospodarce lub systemie finansowym, podano także. "Słabym punktem części banków komercyjnych jest duży portfel walutowych kredytów hipotecznych. Z uwagi na istniejące u kredytobiorców bufory dochodowe, jakość portfela pomimo dużych szoków kursowych jest bardzo dobra. W połączeniu z

Fitch podtrzymał ratingi IDR Banku Pekao na poziomie A i F2

zewnętrzne wyników, pozwalających na naturalne generowanie kapitałów, dobrej jakości aktywów, wysokiej płynności i stabilnych źródeł finansowania oraz niskiej ekspozycji na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi"- czytamy w komunikacie. Ocena viability banku na poziomie a-, to najwyższa

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 0,6% r/r do 7,58 mld zł w I-VI 2019

7,6 mld zł i był wyższy o 25,8 mln zł (o 0,3%) od osiągniętego na koniec czerwca 2018 r. Wynik finansowy netto w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniósł 1,7 mld zł i był wyższy o 101,4 mln zł (o 6,3%) od wyniku maja br." - czytamy w prezentacji KNF. Na koniec czerwca br. 13 banków (6 komercyjnych i 7

NBP: Rynek mieszkaniowy w ubiegłym roku bez nadpodaży

komercyjne. Należy jednak podkreślić istotną różnicę płynności, kosztów transakcyjnych, a także ryzyka lokaty w banku czy obligacji i inwestycji w mieszkanie na wynajem; - nastąpił istotny wzrost popytu oraz podaży na pierwotnych rynkach mieszkaniowych analizowanych miast. Wysoki popyt na mieszkania był

Belka: Konstytucja chroni nas przed gruntownymi zmianami prawnymi

. Przed wyborami PiS zgłosiło pomysł, by NBP udzielał bankom komercyjnym nisko oprocentowanych (lub nieoprocentowanych) kredytów, dzięki którym te komercyjne instytucje kredytowałyby inwestycje przedsiębiorstw. Podobny program - "funding for lending" - prowadzi Bank of England od 2012 r. PiS

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 16% r/r do 281,7 mld zł w 2019 r.

' zaowocują korzystnymi regulacjami" - podsumował przewodniczący komitetu wykonawczego PZF. Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie przeważającą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Zrzesza 31 członków: 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, 4

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,5% r/r do 109,5 mld zł w I półr.

. Zarządzający coraz częściej dostrzegają płynące z tego korzyści, dlatego od kilku lat chętniej sięgają po faktoring. Polski Związek Faktorów skupia obecnie przeważającą część podmiotów świadczących tego rodzaju usługi. Zrzesza 27 członków: 5 banków komercyjnych i 22 wyspecjalizowane firmy faktoringowe. Do

KRD: Zadłużenie branży taksówkarskiej wynosi ponad 29 mln zł

każdym rokiem wzrasta" - czytamy w komunikacie. Spośród 29 mln zł ponad 17 mln zł to długi wobec firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych. Nieco ponad 6 mln zł taksówkarze są winni firmom z branży finansowej: bankom komercyjnym i spółdzielczym, spółkom faktoringowym i leasingowym, firmom

KNF: Wynik banków za 2017 może być lepszy od pierwotnych prognoz

planów finansowych banków komercyjnych, w 2017 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego o około 10%. Trzeba jednak dodać, że banki wykazują znaczne zdolności adaptacyjne do zmienionych warunków działania w związku z tym może się okazać, że faktycznie zrealizowany wynik

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

nieznacznie się poprawiła. Dotyczyło to głównie banków komercyjnych. Mimo to jakość kredytów dla gospodarstw domowych pozostawała średnio lepsza w bankach spółdzielczych niż w bankach komercyjnych (za wyjątkiem dużych banków spółdzielczych). Jedną z przyczyn były różnice w strukturze portfela kredytowego

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

5,9% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost aktywów był spowodowany przede wszystkim wzrostem wartości aktywów banków komercyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. W niewielkim stopniu wzrosły aktywa zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych. Znacznie spadły natomiast aktywa domów maklerskich (o 18

"Dz": Banki nie powinny wypłacać dywidendy

oraz obligacji komunalnych i korporacyjnych. Dodaje, że trwają prace nad nowymi narzędziami, które mają poprawić płynność. Chodzi o zestaw zabezpieczeń, jakie NBP będzie przyjmował od banków komercyjnych, udzielając im kredytu.

BGK: W Programie Ekonomii Społecznej udzielono pożyczek wartych ok. 100 mln zł

. Ze względu na specyfikę działalności, w której cele społeczne przeważają nad ekonomicznymi, mają one ograniczone możliwości korzystania z oferty banków komercyjnych. Z drugiej strony mają też dużą potrzebę finansowania, przypomniano. "Zależy nam, żeby przedsiębiorstwa społeczne się rozwijały i

Przegląd prasy

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- PMR: Sprzedaż suplementów diety wzrośnie w tym roku do ponad 6,1 mld zł -- Wielki przyrost płynności sektora bankowego spowodował, że udział papierów dłużnych w

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,6% r/r do 170 mld zł w I-III kw.

). Polski Związek Faktorów skupia obecnie przeważającą część podmiotów świadczących tego rodzaju usługi. Zrzesza 28 członków: 5 banków komercyjnych, 22 wyspecjalizowane firmy faktoringowe oraz jeden podmiot mający status partnera. (ISBnews)  

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Koszty ryzyka i wartość odpisów kredytowych w sektorze bankowym w 2021 roku będzie dwu-, trzykrotnie wyższa w porównaniu z 2019 rokiem. Na przełomie czwartego kwartału tego roku i pierwszego kwartału przyszłego roku banki będą tworzyć rezerwy już na poszczególne

Bank Handlowy przedstawi jesienią trzyletnią strategię

- najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. (ISBnews)  

Przegląd prasy

rynku nieruchomości komercyjnych  -- Wniosek o pomoc dla PLL LOT nie został jeszcze wysłany do Brukseli. Przewoźnik nie oszacował jeszcze strat w związku z pandemią  --Do końca maja działalność zawiesiło 130 tys. firm, o ponad 35% więcej r/r Gazeta Wyborcza  --W ciągu dwóch

BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK, nie są w najlepszej formie, jeśli chodzi o solidność płatniczą, podano również. "W ciągu roku kwota zaległości handlu detalicznego wobec kontrahentów i banków wzrosła o 25%, podczas gdy zaległości handlu hurtowego o 17%, a firm we wszystkich sektorach

Deutsche Bank zarobił, ale restrukturyzacja trwa

się stało? W 1995 r. Deutsche Bank wkroczył na drogę, która wiele już instytucji zaprowadziła na skraj bankructwa (albo i dalej): zaczął się przekształcać z banku komercyjnego w inwestycyjny, oferując również doradztwo w zakresie inwestycyjnych produktów bankowych. Już w 2005 r. te nowe formy

Kłopoty kolejnego banku spółdzielczego. Co czeka sektor, w którym trzymamy 100 mld zł?

klientów wycofujących w panice depozyty. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie w sprawie wprowadzenia do banku nadzorcy komisarycznego. W środę nadzór wydał wspólnie z NBP oświadczenie, że nic złego się nie dzieje, że PBS Ciechanów ma wystarczającą płynność finansową na obsłużenie

Prezes BPS: Nie mamy indeksu branż zakazanych

. - Sektor, który przecież nie był zagrożony w kryzysie, może być dotknięty regulacjami, które są przygotowane dla wielkich banków komercyjnych - dodaje Pawlak. Z drugiej jednak strony Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla, że dziś jakość zarządzania płynnością przez banki spółdzielcze mocno odstaje od

Turcja. Władze zawiesiły działalność banku powiązanego ze znanym opozycjonistą

niedzielę tamtejszy bank centralny podał komunikat, że dostarczy bankom komercyjnym tyle pieniędzy, ile tylko będą potrzebować, by utrzymać płynność. We wtorek turecki bank centralny pozostawił główne stopy procentowe na niezmienionym poziomie (7,5 proc.). Jednak stopa depozytowa overnight została obniżona

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 16,7% do 185 mld zł w 2017 r.

, założoną w 2001 r. Aktualnie do Związku należy 24 członków, w tym 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu. (ISBnews)

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. (ISBnews)  

Grexit według IFM: Bilion euro kosztów i bankructwo Europejskiego Banku Centralnego

- Jeśli ktoś myśli, że Europa i światowa gospodarka są przygotowane na wyjście Grecji ze strefy euro, lepiej niech zrewiduje swój pogląd - mówi w wywiadzie dla agencji Bloomberg Charles Dallara, szef Instytutu Finansów Międzynarodowych, który reprezentuje banki komercyjne w negocjacjach z rządem

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

komercyjnym rynku po stronie wydatków. Bardzo energochłonne obiekty basenowe mocno odczuły wzrosty cen energii elektrycznej, nowe Prawo Wodne również nomen omen wpłynęło na ceny wody i ścieków. Ponadto rynek pracy pracownika podnosił koszty. Wciąż nie znamy wytycznych sanitarnych dla obiektów basenowych

Bank Pekao sprzedał ponad 10 mld zł nowych kredytów detalicznych w I-III kw.

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Bank Pekao udzielił w pierwszych 9 miesiącach tego roku nowych kredytów detalicznych na kwotę ponad 10 mld zł, a portfel kredytów ogółem wzrósł o 11,4% r/r do 129,5 mld zł na koniec września. W ocenie banku, dobra płynność i silna struktura kapitałowa pozwalają

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 17,3% r/r do 132,1 mld zł w I-III kw.

kierunek na najbliższe lata" – podsumował przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.  Polski Związek Faktorów jest krajową federacją firm świadczących usługi faktoringu, założoną w 2001 r. Aktualnie do Związku należy 24 członków, w tym 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów

Bank Handlowy: Powtórzenie wyniku z 2014 w tym roku będzie mało prawdopodobne

wzrost PKB na poziomie 3,9%" - powiedział Sikora. W 2014 roku zysk netto Banku Handlowego wyniósł 947,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 972,71 mln zł zysku rok wcześniej. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w

EBC ostrzega Polskę po raz drugi ws. pożyczek międzybankowych

unikać państwowych gwarancji dla pożyczek i depozytów międzybankowych, ponieważ grozi to zmniejszeniem polityki płynności banku centralnego - czytamy w raporcie. EBC wypowiedział się też w sprawie nadzwyczajnych pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez NBP w formie kredytu refinansowanego i

GTC: Debiut na giełdzie w Johannesburgu wstępnie planowany na 18 sierpnia

duże zainteresowanie południowoafrykańskich inwestorów nieruchomościami komercyjnymi o wysokim standardzie, zlokalizowanymi w regionie CEE i SEE, co potwierdzają m. in. ostatnie transakcje zawarte w Polsce, Rumunii, Serbii i Chorwacji. W wyniku tego zainteresowania zdecydowaliśmy się na notowanie

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

przedsiębiorców. Pomoc finansowa od BGK Możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

. WEEKEND Ponad 15 tys. osób dołączyło do organizowanej przez Santander Bank Polska i Fundację Santander zbiórki charytatywnej, której celem było zebranie środków na zakup, niezbędnego podczas pandemii, sprzętu medycznego i odzieży ochronnej do 23 szpitali w Polsce. Inaugurując akcję bank przekazał 2

UKNF: Wzrost PKB, niskie stopy dają szanse na dalszą poprawę wyników banków

zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych, choć obraz sytuacji nie był jednorodny (poprawę wyników odnotowano w 365 podmiotach, które skupiały 70,5% aktywów sektora; 13 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 47 mln zł), podkreśla Urząd. "Poprawa wyników sektora nastąpiła dzięki

Gwarancja pomoże przedsiębiorcy w chudszych czasach?

programu BGK nie poręczy żadnego kredytu inwestycyjnego. Chodzi o to, by zachęcić bankowców do wspierania płynności polskich firm. 2. Ile pieniędzy mogę pożyczyć z gwarancją rządową? Poręczenie będzie obejmowało tylko część kredytu obrotowego udzielonego przez bank komercyjny. Dokładniej: 60 proc. jego

Rynek nieruchomości komercyjnych to bomba zegarowa

mają problemy z płynnością i niechętnie przedłużają terminy spłaty długów, co dodatkowo zwiększa liczbę nieruchomości, tonących w długach. Ten potencjalny kryzys może przynieść bankom niespodziewane straty. Według Maloney uderzyłoby to głównie w centra handlowe i właścicieli hoteli, a warty 3,5 bln dol

Prezes Raiffeisen Bank International: banki mają pieniądze

Stepic należy do twórców tzw. inicjatywy wiedeńskiej. To nieoficjalne porozumienie przedstawicieli banków komercyjnych w Europie Środkowo- -Wschodniej (obok Raiffeisenna była to m.in. włoska grupa UniCredit, właściciel Pekao SA) oraz m.in. Komisji Europejskiej i MFW. W 2009 r. jej uczestnicy

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

płynnościowego. Ekspozycja sektora na ryzyko rynkowe pozostaje ograniczona. Należy pamiętać, że zarówno symulacje wypłacalności, jak i płynności banków przeprowadzane są przy wysoce restrykcyjnych założeniach i służą wyłącznie do oszacowania odporności na hipotetyczne szoki - takie, których wystąpienie choć

Luzowanie polityki przez banki centralne to jak "monetarny Red Bull"

- Działania banków centralnych na świecie, aby wpompować płynność na rynki, to jak "monetarny Red Bull", a konsekwencje tego zobaczymy później - mówi Billa Gross. Tani pieniądz to przyszły hamulec Ma on na myśli utrzymywanie stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie, a także

NBP: Ok. 70% banków może zanotować stratę w zw. z ustawą o kredytach CHF

polityka kredytowa banków w sektorze nieruchomości komercyjnych oraz w zakresie długoterminowych kredytów o zmiennym oprocentowaniu, dbałość o zachowanie odpowiedniej płynności funduszy inwestycyjnych. (ISBnews)  

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

;wszystkich przedsiębiorców. Pomoc finansowa od BGK Możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na 

Węgierskie lekarstwo na recesję? Rezerwy walutowe

emitowanych dwutygodniowych bonów. To oznacza, że banki komercyjne nadmierną płynność będą musiały lokować gdzie indziej, np. udzielając kredytów lub kupując obligacje skarbowe. Ekonomiści po ogłoszeniu nowego programu przez bank centralny Węgier odetchnęli z ulgą. Bo spekulowano, że nowy szef banku ogłosi

Brexit. Co zmieni na rynku najmu nieruchomości?

euro, co pozwoliłoby wyeliminować problem ryzyka walutowego dotykający inwestorów zagranicznych. Wzrost niepewności na rynku odbije się jednak na finansowaniu dłużnym, gdyż banki będą brały pod uwagę możliwy wpływ obecnej sytuacji na wartość rynkową i płynność aktywów. Nie będzie nagłych decyzji Choć w

MRPiPS: Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej dostępne przez BGK od 2017 r.

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Pośrednicy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) od 2017 r. będą udzielać pożyczek pomiotom ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS)  założonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i

Zapowiada się spokojny koniec tygodnia

przy życiu greckie banki komercyjne. Co ważne sygnały płynące z agencji ratingowych wskazują, że ewentualny brak płatności do MFW, wcale nie zostanie sklasyfikowany jako niewypłacalność, co złagodzić powinno rynkowe konsekwencje takiego wydarzenia. W takim scenariuszu, nowym deadlinem dla bankructwa

10 mld zł chcą pożyczyć firmom banki spółdzielcze

komercyjnych mamy cały czas więcej depozytów niż udzielonych kredytów. Wystarczy ok. 600 mln zł, żebyśmy mogli zwiększyć akcję kredytową nawet o 10 mld zł - przekonywał Różyński. Przypominał, że w Polsce działa 579 banków spółdzielczych z siecią 4,2 tys. placówek. I że to one najlepiej znają potrzeby i