płynne rezerwy banków

Glapiński: Wejście Polski do strefy euro niezasadne ekonomicznie i politycznie

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Wstąpienie Polski do strefy euro nie byłoby zasadne, ani ze względów ekonomicznych, ani politycznych i mogłoby osłabić pozycję Polski w Europie, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "Wstąpienie Polski do strefy euro, a tym bardziej

Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

oraz skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa banku, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Strata osiągnięta w pierwszym kwartale 2019 roku nie wiązała się już z dodatkowymi odpisami

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2020 rok

terytorialnego, na terenie których parki narodowe lub rezerwaty przyrody zajmują ponad 30% powierzchni oraz utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mld zł na walkę ze smogiem. Ustawa budżetowa na 2020 rok zakłada, że zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Planowany

Rynki czekają na przemówienia szefów banków centralnych w Jackson Hole

nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Europie oraz konferencja przedstawicieli banków centralnych, uważają analitycy Ebury: Enrique-Diaz Alvarez, Matthew Ryan i Roman Ziruk. Poniżej komentarz Ebury W naszej ocenie jednym z głównych powodów stojących za słabością dolara była różnica w 

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 6,02% na koniec I półr.

ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 6% (powyżej ustawowego progu 5%). W II kwartale 2019 r. nie występowały okresowe naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej. Kasy prowadzące działalność na koniec II kwartału 2019 r. wykazały w

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

płynny. W celu poprawy bieżącej sytuacji płynnościowej bank złożył wniosek i otrzymał z Narodowego Banku Polskiego finansowanie w postaci kredytu refinansowego w kwocie 4,8 mld zł. W lutym 2019 roku bank dokonał całkowitej spłaty kredytu (obniżenie zobowiązań Banku z tego tytułu o 4,8 mld zł)"

Chrzanowski: Płynny kurs złotego to bufor, który może nas oddzielić od kryzysu

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Dywergencja w polityce pieniężnej USA i strefy euro może doprowadzić do tzw. wojen walutowych i globalnego kryzysu walutowego, ale atutem Polski jest posiadanie własnej waluty, która wzmacnia odporność naszej gospodarki, a płynny kurs złotego jest swego rodzaju

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

środki płynne po uwzględnieniu rezerwy na zobowiązania finansowe subfunduszu, inwestycje kontynuowane w obecne portfolio spółek, koszty działalności subfunduszu i opłatę za zarządzanie, przekroczą 1 mln zł, to inwestorzy automatycznie otrzymają nadwyżkę środków proporcjonalnie do posiadanego udziału w

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Decyzje banku centralnego o obniżce stopy referencyjnej stopy rezerwy obowiązkowej spowodują obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej Alior Banku o około 27-35 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,18-0,24 pkt proc. p.a., podał bank. Jednocześnie pozycja kapitałowa

MF: Rosnąca rezerwa środków wpłynęła na podaż obligacji na marzec

Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. "Dobre wyniki sprzedaży obligacji w lutym, napływ środków unijnych oraz dobre efekty drugiego etapu konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora finansów publicznych spowodowały, że rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych

Frankowicze grożą bankom, miasteczko namiotowe przed Sejmem

Frankowicze grożą bankom, miasteczko namiotowe przed Sejmem

groziłaby utrata płynności, bo mają 444 mld zł w płynnych aktywach, a gdyby 10 tys. osób nie zapłaciło trzech rat, uszczerbek w dochodach banków wyniósłby góra 150 mln zł. Musiałyby natomiast utworzyć rezerwy na niespłacane w terminie kredyty. Teraz w bilansach banków jest 35 tys. takich umów o wartości 10

Zero haraczu, czyli co frankowicze mogą zrobić bankom?

Zero haraczu, czyli co frankowicze mogą zrobić bankom?

- bankom raczej nie stanie się krzywda. Gdyby zebrało się 10 tys. kredytobiorców (czyli więcej, niż bywało na demonstracjach), banki nie dostałyby 30 mln zł. Tymczasem banki mają płynnych aktywów za 444 mld zł, z tego 60 mld zł to pieniądze w kasie i na rachunkach w NBP, do uruchomienia natychmiast

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

2019 r. prezentowany był na poziomie 5,86%, a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 5,85% (powyżej ustawowego progu 5%). W IV kwartale 2019 r. nie występowały okresowe naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej" - czytamy

MFW: Polska korzysta z bardzo mocnych fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny

poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - powiedział Furusawa, cytowany w komunikacie. Dodał, że polskie władze wyraziły swoje zobowiązanie do

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w projekcie "Założeń polityki pieniężnej na rok 2019" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punkt procentowy, podał bank centralny. RPP podkreśliła

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

ograniczeniu płynności wynikającego z zamrożenia środków na koncie VAT najczęściej przedsiębiorstwa wprowadzają zmiany w polityce zarządzania płynnością (niemal 44% firm, które odczuły ograniczenie płynności w wyniku uczestniczenia w systemie podzielonej płatności) oraz uruchamiają rezerwy płynne. Podobnie jak

MF sfinansowało już blisko 70% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

koniec maja sfinansowaliśmy już blisko 70% tegorocznych potrzeb pożyczkowych i zwiększyliśmy rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych do rekordowo wysokiego poziomu ok. 65 mld zł" - napisał Marczak w komentarzu do planu podaży papierów skarbowych. "W kwietniu wartość obligacji

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

dol.) i pomoc dla bezdomnych (w sumie 4 mld dol.).  Azja i Australia nie chcą pozostać w tyle W wydatkach mających stymulować dotkniętą kryzysem gospodarkę przoduje też bogata Australia. Całkowita wartość wsparcia rządowego, finansowana m.in. z centralnego banku rezerw Australii, to ok

MF: Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2015 r. sięgnął ok. 30%

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął ok. 30% na koniec tego roku, poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Na koniec grudnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych

MF sprzedało 10-letnie euroobligacje za 1 mld euro przy 1,3 mld euro popytu

inwestorów największy udział miały fundusze inwestycyjne - 48%. Udział banków wyniósł 30%, funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych 13%, a banków centralnych 8%" - czytamy dalej. "Środki z emisji obligacji powiększą rezerwę płynnych środków i tym samym stanowić będą zabezpieczenie

Żółkiewicz z Inwestycji w Wartość FIZ: Koniec roku na GPW w rytm globalnych ETF

zawiązywać rezerwy; jaką dywidendę może wypłacać. Z każdym rokiem obniża to atrakcyjność tego sektora i sprawia, że jest coraz bardziej podatny na działanie firm fintechowych, które podgryzają udziały rynkowe banków - i to zaczynając od najbardziej rentownych produktów" - wskazał Żółkiewicz. Stopy

MF sfinansowało już 66% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

;Na koniec kwietnia mamy sfinansowane 66% tegorocznych potrzeb pożyczkowych i zwiększoną do ok. 62 mld zł rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych" - napisał Marczak w komentarzu do planu podaży papierów skarbowych. Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych, duża rezerwa środków i

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pieniężnej na 2018

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2017" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punkt procentowy, podał bank centralny. RPP podkreśliła jednocześnie, że

Jastrzębie sygnały z antypodów

wśród głównych walut są raczej niewielkie. Wobec dolara amerykańskiego drożeje dziś NZD, co jest wynikiem zaleceń nowozelandzkiego instytutu analiz makroekonomicznych (New Zealand Institute of Economic Research), który mimo niskiej inflacji zaleca Bankowi Rezerwy Nowej Zelandii utrzymanie stóp

Raport ISR: Wzrost PKB spowolni do 2,2% r/r w I kw. 2016 r.

wzrost płynnych rezerw banków, których zwiększenie się mogłoby wpłynąć na wzrost podaży pieniądza, a w konsekwencji także wydatków krajowych, ale tylko wtedy, gdyby banki wykorzystały wzrost płynnych rezerw na zwiększenie swej akcji kredytowej" - czytamy dalej w raporcie. Tymczasem, przy

KNF: zysk banków spadł w pierwszym kwartale o połowę

, ale za to poprawił się zysk z prowizji (o 65 mln zł). Drastycznie - z 700 mln do 2,6 mld zł - wzrosły rezerwy, które banki muszą tworzyć na złe kredyty. - Taki spadek wyników nie stanowi zagrożenia dla banków, o ile mają wystarczającą ilość kapitału i są wystarczająco płynne, by mogły udzielać

Gomułka popiera wpłaty z NBP do budżetu

Gość Sygnałów Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia przypomniał, że to właśnie RPP będzie decydować wiosną o tym, jaką część zysku z NBP przeznaczyć na zwiększenie rezerw na ryzyko kursowe. Główny ekonomista BCC zaznaczył, że obecnie kurs jest płynny, a złoty dość słaby. Jak wyjaśnił

Przegląd informacji ze spółek

Pocztowy oszacował ryzyko związane z postępowaniem wszczętym przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie praktyk banku naruszających zbiorowe interesy konsumentów i utworzył rezerwę w wysokości 7,2 mln zł na potencjalne zobowiązania z tego tytułu, podał bank. Rezerwa znajdzie

Marczak z MF: Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu sięgnęło 30% na koniec I

potrzeb pożyczkowych i posiadamy rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych w wysokości ok. 38 mld zł" - napisał Marczak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na luty. Podkreślił, że w ostatnich dniach sytuacja na rynkach finansowych stabilizowała się, a rentowności polskich

Na chińskiej giełdzie zapachniało krachem

teraz na poziomie 2 proc.) oraz obniżył o 0,50 pkt proc. stopę rezerw obowiązkowych dla niektórych chińskich banków z nadzieją, że uwolniony w ten sposób kapitał popłynie w części na giełdę. Zakaz gry na spadki Rząd w Pekinie pozwolił też funduszom emerytalnym zarządzanym przez lokalne władze na

WIG20 najwyżej od jesieni 2011

Wczorajsza decyzja Rezerwy Federalnej o uruchomieniu trzeciej rundy ilościowego luzowania polityki pieniężnej (QE3) w USA istotnie poprawia nastroje na warszawskiej giełdzie. Popyt przede wszystkim koncentruje się na największych i najbardziej płynnych spółkach. Indeks WIG20 zyskuje obecnie 2,8

MF sfinansowało już 57% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

;Uwzględniając wczorajszą wycenę obligacji na rynku euro mamy sfinansowane 57% tegorocznych potrzeb pożyczkowych i zwiększoną do ok. 55 mld zł rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych" - napisał Marczak w komentarzu do planu podaży papierów skarbowych. Ministerstwo Finansów sprzedało wczoraj 12

Spekulanci - czarny sen banków centralnych

walut, przede wszystkim dolara. Banki centralne zobowiązywały się wymieniać pieniądze po oficjalnym kursie. W tym celu musiały mieć odpowiednio duże rezerwy walut obcych. Problemy powstawały wówczas, gdy kraj mniej sprzedawał za granicę, niż z zagranicy kupował. Wówczas rezerwy banku topniały i albo

Kryzys zaufania

pieniądze od klientów w przeważającej części "inwestują" w kredyty, co prawda mają płynną rezerwę na czarną godzinę, ale przeważnie nie przekracza ona 10 proc. wszystkich depozytów klientów (to właśnie ów słynny współczynnik wypłacalności, o którym od czasu do czasu słyszymy, że nadzór żąda od

Marczak z MF: Powrócimy na rynek z aukcjami bonów skarbowych w styczniu

grudzień. Marczak podkreślił, że na koniec listopada br. utrzymano rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych na poziomie zbliżonym do końca października, czyli ok. 46 mld zł. "Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej nie wpływa na finansowanie potrzeb pożyczkowych, które zostało

Po sfinansowaniu 40% potrzeb pożyczkowych, MF ma swobodę co do podaży obligacji

spowodowały, że rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych w styczniu wzrośnie do ok. 44 mld zł" - poinformował dyrektor. W grudniu i w pierwszych dwóch dekadach stycznia inwestorzy zagraniczni nieznacznie zmniejszyli swoje portfele obligacji złotowych. "W całym grudniu portfele te

Szwajcarskie banki też w kryzysie

wszystko. UBS zawarł też porozumienie ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym (odpowiednik naszego NBP), na mocy którego przejmie on znajdujące się w portfelu UBS "niepłynne papiery wartościowe" o astronomicznej wartości 45 mld euro. Kurs akcji UBS na giełdzie w tym roku spadł już o 56 proc

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

zdrowia w różnych częściach kraju. ING Bank Śląski przygotował dwie oferty ułatwiające prowadzenie biznesu e-commerce w związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży online, w efekcie pandemii koronawirusa: dla nowych klientów, którzy chcieliby przenieść swój tradycyjny biznes do sieci - sklep oraz bramkę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Telekomunikacja: Kierunek rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce jest uzależniony od wdrożenia sieci 5G, stwierdzili uczestnicy konferencji "Inspiring Connections" dla przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego zorganizowanej przez Bank DNB Polska. Według uczestników panelu, z punktu widzenia

Islandia w tarapatach

centralny mógł tylko na to patrzeć. Kurs korony jest bowiem płynny i kształtuje się zupełnie swobodnie pod działaniem sił rynkowych. Wynoszące poniżej 1,5 mld euro rezerwy walutowe Islandii są zbyt małe, aby mogły pomóc odeprzeć ataki spekulacyjne. Kilka dni temu szef islandzkiego banku centralnego David

Wschodzące gwiazdy kryzysowych czasów

Czekamy na Wasze listy. Napisz: pytanieokryzys@gazeta.pl 1. Ben Bernanke Obecny szef Rezerwy Federalnej USA (Fed). Historia zapewne nie oceni jednoznacznie jego dokonań, ale rok po upadku banku Lehman Brothers Bernanke zasługuje na miejsce w gronie zwycięzców. Gdy przed dwoma laty zaczął się

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sprzedaży gry). Źródło: ISBnews ING Bank Śląski: Udostępnił środowisko produkcyjne do przekazywania danych w ramach otwartej bankowości. Dostawcy aplikacji zewnętrznych od dziś mogą podłączyć się do bankowego interfejsu API i świadczyć klientom banku usługi, w oparciu o zapisy dyrektywy PSD2, podał bank

Trudniejszy pieniądz - od iluzji do kryzysu

pojawiać latem 2007 r., gdy nastąpiła bessa na amerykańskim rynku nieruchomości i na wartości gwałtownie zaczęły tracić obligacje hipoteczne. Banki zaangażowane w kredyty mieszkaniowe i nabywcy obligacji hipotecznych zmuszone były utworzyć wielomiliardowe rezerwy na "toksyczne" aktywa lub

Skąd Europa weźmie bilion dolarów na ratowanie euro

handlujący walutą i papierami wartościowymi zaczynają kalkulować: skoro wzrost gospodarczy nie zapowiada się najlepiej, to Europejski Bank Centralny prawdopodobnie nie podniesie przez dłuższy czas stóp procentowych, co zwiększyłoby atrakcyjność lokowania kapitału w euro. - Co innego zarząd Rezerwy Federalnej

3 zasady domowego budżetu na ciężkie czasy

? Płatnego konta bankowego? To trudny moment, ale bardzo potrzebny, zwłaszcza gdy twoje finanse domowe były obciążone ponad miarę. Konto oszczędnościowe Oszczędności to nie tylko bezpieczeństwo, ale także płynność finansowa. Każdy budżet domowy powinien mieć pewną płynną rezerwę. Coś na nieprzewidziane

PLL LOT miały 733 mln zł straty netto, mogą sprzedawać akcje Pekao

"Mniejsza liczba pasażerów w 2008 roku miała bezpośredni wpływ na wyniki spółki. () Wynik EBIT zatwierdzony przez audytora wyniósł minus 109 mln zł, a wynik netto obciążony został dodatkowo rezerwami na Centralwings w wysokości prawie 100 mln zł, różnicami kursowymi w wysokości ok. 70 mln zł

Podrabianie pieniędzy: lampą w fałszerzy

doświadczeni pracownicy banków. Systemy zabezpieczeń papierowych pieniędzy są coraz nowocześniejsze i coraz skuteczniejsze - problem w tym, że bankowcy ich nie znają lub nie wykorzystują odpowiednio. Dlatego przy produkcji fałszywych banknotów fałszerze mają ułatwione zadanie. Przeciętny klient banku nie wie

Doradcy finansowi pod lupą

Ich biura są już w każdym większym mieście. Dobre garnitury, w torbach laptopy z wiedzą tajemną, na twarzach szerokie uśmiechy. To doradcy finansowi, którzy coraz bardziej rozpychają się na rynku finansowym. Już co trzeci kredyt hipoteczny udzielony przez banki to ich dzieło. Dla wielu z nas

Inwestycje w energetyce: albo drogo, albo ciemno

kilka lat. Taki płynny rynek jest np. na niemieckiej giełdzie energii EEX. W razie planowania inwestycji inwestor nie przedstawia bankom lub instytucjom finansowym prognoz cen energii, lecz aktualne wyceny energii w forwardach. - Inwestor może sprzedać energię jeszcze przed wybudowaniem bloku. To