płatności przeterminowanych

Karkosik rozprawia się z plotkami o kłopotach finansowych

Po rynku krążą plotki na temat kłopotów finansowych Romana Karkosika. Mówi się o przeterminowanych płatnościach. Sam inwestor zaprzecza. Złożył już doniesienie w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego.

BIG InfoMonitor: Zaległości firm to 32,6 mld zł w lutym; poprawa w budownictwie

płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł od grudnia 2019 r. wzrosła jedynie o 310 mln zł (1%) m.in. dzięki spadkowi przeterminowanych płatności budownictwa. Udział niesolidnych płatników wśród firm pozostał na niezmienionym poziomie. "Rok 2020 zapowiadał się naprawdę nieźle

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 32,25 mld zł na koniec 2019 r.

(9,1%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł. Mimo że zaległości wzrosły, udział firm z opóźnionym płatnościami spadł z 6,1% do 5,9%. "Pierwsze trzy pozycje na liście niesolidnych sektorowych dłużników zajmują: handel, którego niespłacone w terminie zobowiązania wynoszą

Coface: Opóźnienia płatności za towary sięgają średnio ponad 57 dni

na 12 sektorów oczekuje, że wartość przeterminowanych należności obniży się w kolejnych miesiącach" - czytamy w materiale. Była to czwarta edycja badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce. Została ona przeprowadzona w grudniu 2019 roku, zatem jego wyniki nie obejmują jeszcze

BIG InfoMonitor: Zaległości firm wyniosły 33,2 mld zł w marcu

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Wartość zaległości przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych i banków wyniosła ponad 33,16 mld zł na koniec marca br., wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK. W I kwartale przybyło niemal 909 mln zł (2,8%) płatności przeterminowanych powyżej 30

BIG InfoMonitor: Zatory płatnicze dotknęły 50% firm w III kw. br

warunkach o nowe inwestycje" - powiedział prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie. Z badania wynika, że gdyby nie przeterminowane płatności od odbiorców, niemal co piąta firmy miałaby o co najmniej 30% wyższe obroty. "30% przedsiębiorstw odczuwających negatywne

KRD/NFG: Rabat za natychmiastową płatność popularny w co drugiej firmie

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Niemal co drugi przedsiębiorca deklaruje, że przyznaje klientom rabat, kiedy ci dokonują płatności od razu. Średni upust wynosi 5,4%, wynika z badania "Priorytety płatności firm" przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i firmy

BIG InfoMonitor: Wartość długów polskich firm to 29,57 mld zł na koniec 2018 r.

. Wynoszący co najmniej jedną trzecią wzrost wartości przeterminowanych płatności wobec kontrahentów i banków odnotowały również takie sektory jak wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i

BIG InfoMonitor: Zaległości firm targowych wzrosły w ciągu roku do 64,1 mln zł

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Przeterminowane płatności wobec partnerów biznesowych i banków są udziałem nielicznych firm targowych, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Mimo to kwota zaległości niesolidnych firm targowych wzrosła przez rok o ponad jedną piątą do 64,1 mln zł

BNP Paribas Leasing Services umożliwia odroczenie spłat rat o 6 mies. 

terminów płatności rat w umowach pożyczki i leasingu o 6 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem umowy. Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku umów leasingu - nie była

BIG InfoMonitor: 1/3 mikrofirm i MŚP nie otrzyma zapłaty w terminie

tys. aktywnych zawieszonych i zamkniętych firm z płatnościami przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł. Ich łączne zaległości wynosiły 32,56 mld zł. Co trzeci przedsiębiorca deklaruje, że teraz będzie bardziej wyrozumiały w upominaniu się o swoje należności. Połowa stwierdziła, że nic nie

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm gospodarujących odpadami wynoszą 237 mln zł

gospodarce zawodzą partnerów biznesowych i banki, przekraczając ustalone terminy płatności. Kłopoty sprawia dostawcom i bankom 11,4% (działających, zawieszonych oraz zamkniętych) firm, podczas gdy wśród wszystkich firm jest to 6,3%. Wartość przeterminowanych długów firm 'śmieciowych' przekracza obecnie 237

BIG InfoMonitor: Zaległości firm handlowych sięgnęły ok. 1,6 mld zł

detalicznym składają się przeterminowane o co najmniej 30 dni płatności na kwotę min. 500 zł. "Im wyższy odsetek firm opóźniających płatności w danej branży, tym większe ryzyko podejmowanej współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi właśnie ten sektor gospodarki. To dla przedsiębiorców sygnał, że

Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

prawie 100 tys. przedsiębiorców, które pozwoliły na dalsze wyodrębnienie 51 podmiotów, które podejrzewamy o największe zaległości w płatnościach" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Przedsiębiorcy zostali wytypowani po analizie informacji dotyczących

BIG InfoMonitor: Zaległości branży handlowej wynoszą ponad 7,4 mld zł

działalności w kategorii przeterminowanych płatności zdecydowanie najgorzej wypada handel hurtowy. Hurtownie mają 4,13 mld zł opóźnionych zobowiązań, które rozkładają się na 25 tys. podmiotów. Oznacza to, że problem dotyczy 8,4% firm zajmujących się handlem hurtowym. W przypadku detalistów zaległości dotyczą

KRD/ZPF: 95% firm przemysłowych prognozuje wzrost przeterminowanych należności

. dołączyły ze swoimi problemami firmy średnie, które w bieżącym badaniu coraz liczniej zgłaszają pogorszenie swojej sytuacji finansowej (32,4%). Jak się okazuje, firmy średnie mają też największy problem z przeterminowanymi należnościami i najdłużej czekają na płatności ze strony kontrahentów. Podczas gdy w

Coface: Opóźnienia płatności o ponad 3 miesiące zgłasza 28% firm

. Aż 9 na 10 firm w Polsce doświadcza przeterminowanych należności. Uśredniając wyniki przeprowadzonego badania płatności i sumując oferowane terminy płatności oraz opóźnienia w spłacie, typowa firma w Polsce otrzymuje zapłatę za fakturę dopiero po niemalże 4 miesiącach od sprzedaży towaru lub

BIG InfoMonitor: W 4. tygodniu kwarantanny spadek liczby zapytań przekroczył 40%

z odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupuje partner, który nie ma przeterminowanych długów. Oznacza to niższe ryzyko, że nie zapłaci podjętych zobowiązań. Zapytania sprawdzające wiarygodność płatniczą składają do BIG InfoMonitor m.in. operatorzy telewizji kablowej, dostawcy internetu

BIG InfoMonitor: 52% firm czeka na zapłatę za towar ponad 60 dni

gospodarce" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w materiale. Tylko do bazy BIG InfoMonitor z powodu przeterminowanych płatności poszkodowani kontrahenci wpisali 240 tys. firm. Nieuregulowane w terminie płatności wynikające z transakcji handlowych oraz

KRD/ZPF: Opóźnienia w płatnościach generują 6,3% wszystkich kosztów w firmie

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Firmy mają mniej przeterminowanych należności i krócej czekają na zapłatę - średnio 3 miesiące i 25 dni. Wzrosły natomiast koszty, jakie ponoszą one w związku ze skutkami i przeciwdziałaniem opóźnieniom w płatnościach od kontrahentów, obecnie to już 6,3

KRD/KPF: 19,2% firm zaobserwowało narastanie problemów ze spłatami zaległości

część tych faktur powiększy kategorię płatności najdłużej przeterminowanych" - dodał Łącki. W I kwartale 2019 roku 57,4% polskich firm przyznało, że opóźnienia w płatnościach stanowią barierę w prowadzeniu biznesu. Co prawda 32% firm (5,7% mniej) przyznaje, że musi wstrzymywać inwestycje z powodu

KRD: Liczba firm obawiających się wzrostu problemu długów spadła do 20,5%

płatności od kontrahentów dłużej niż rok. Ich liczba niepokojąco rośnie, wskazano. "Należności przeterminowane powyżej dwunastu miesięcy są już zdecydowanie bardziej trudne do odzyskania. Czas gra na korzyść dłużnika. Widzimy tu sporą rozbieżność w postawach między dużymi a małymi i średnimi firmami

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,92 mld zł po I półr.

. "Z danych Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że przeterminowane zaległości firm budowlanych na koniec czerwca 2019 r. wynosiły 4,92 mld zł. Oznacza to, że branża wprawdzie wychodzi na finansową prostą, ale problem zaległych

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 77,7 mld zł na koniec 2019

, to podobnie jak rok wcześniej, największe prawdopodobieństwo spotkania niesolidnego płatnika występuje w grupie między 35 a 54 lata. Wśród ogółu osób w tej kategorii wiekowej, problem z przeterminowanymi płatnościami ma już niemal co ósma (ok. 11,5%). Do nich należy też blisko 56% z 77,7 mld zł

BIG InfoMonitor: Zaległości wobec telekomów wzrosły do 1,31 mld zł w II kw.

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Wartość nieopłaconych rachunków telefonicznych w II kwartale br. wzrosła o 138,5 mln do 1,31 mld zł. Z płatnościami za telefon zalega już niemal 367 tys. osób (o blisko 33 tys. więcej niż na koniec I kw. Średni zaległy rachunek dochodzi już do 3,6 tys. na osobę

BIG InfoMonitor: Niemal 54% firm nie dostało płatności w terminie w IV kwartale

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Odsetek firm, których kontrahenci opóźniają płatności powyżej 60 dni, osiągnął w IV kw. niemal 54%. To rekordowy poziom ostatnich dwóch lat, wynika z badania na temat zatorów płatniczych, przeprowadzanego na zlecenie BIG InfoMonitor. "Już na początku IV kw

KRD/KPF: Dla ponad 57% firm brak terminowych płatności jest barierą w działaniu

) i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) w Polsce. Dla 57,3% firm brak terminowych płatności ze strony kontrahentów jest barierą w prowadzeniu działalności. W lipcu tego roku znacząco spadła wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP), mierzącego poziom zatorów płatniczych polskich

Agora odpisze ok. 13,6 mln zł z tytułu należności przeterminowanych

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów, podała spółka. "Powyższa kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie

BIG InfoMonitor: 10% przedsiębiorstw nie udaje się odzyskać zaległych płatności

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Dwie na trzy firmy czekające ponad 60 dni na płatność od partnera biznesowego nie dostają całości należności, wynika z badania BIG InfoMonitor na temat zatorów płatniczych. Średnio tracą co czwartą złotówkę z przeterminowanej kwoty. Co dziesiątej z poszkodowanych

BIG InfoMonitor: Zaległości rolników przekroczyły 915 mln zł po II kw. 2019 r.

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Łączne przeterminowane zadłużenie rolników wynosiło 915 mln zł na koniec czerwca, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. O ile opóźnienia płatności na rzecz dostawców i banków są rzadkością w branży rolnej, to gdy już

ZUE i PKP PLK liczą na ugodę ws. rozwiązanej umowy na linię Łódź - Zduńska Wola

wszystkich przeterminowanych, bezspornych zaległości płatniczych na realizowanych dla zamawiającego kontraktach kolejowych (dotyczących powyższej umowy oraz dwóch innych kontraktów) przekroczyła 20 mln zł. Podkreśliło, że opóźnienia w płatności środków należnych i wymagalnych na rzecz spółki utrudniają

BIG InfoMonitor: W 5. tygodniu kwarantanny spadek liczby zapytań wyniósł 39%

czy towar z odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupuje partner, który nie ma przeterminowanych długów. Oznacza to niższe ryzyko, że nie zapłaci podjętych zobowiązań. Zapytania sprawdzające wiarygodność płatniczą składają do BIG InfoMonitor m.in. operatorzy telewizji kablowej, dostawcy

BIG InfoMonitor: Problemy z uzyskiwaniem należności ma 53% firm z sektora MŚP

uważa 47% przedsiębiorców. "W efekcie, co może się wydać zaskakujące, nieznacznie ale jednak wzrósł odsetek firm skarżących się na problemy z płatnościami od kontrahentów. Na przełomie IV kw. 2017 r. oraz I kw. 2018 r. wyniósł 53% wobec 52% w III kw. zeszłego roku" - powiedział prezes BIG

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

InfoMonitor. Sam transport na koniec III kw. 2019 r. miał w bazach BIG InfoMonitor i BIK ponad 1,5 mld zł zaległości wobec banków i partnerów biznesowych. Udział firm transportowych z przeterminowanymi płatnościami znacznie przewyższa odsetek ogółu przedsiębiorstw z zaległościami - 6,2%. W przeliczeniu na

KUKE: Zatory płatnicze mogą okazać się kłopotem, jeśli nastąpi spowolnione gosp.

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Pomimo dobrej koniunktury w Polsce nadal zatory płatnicze i pula przeterminowanych należności nie zmniejszają się, co mieć negatywne konsekwencje w momencie nagłego pogorszenia się koniunktury gospodarczej, uważa wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów

BIG InfoMonitor: Przeterminowane długi polskich seniorów to ponad 7,8 mld zł

ósmy z 65-74 latków, podczas gdy w pozostałych grupach wiekowych niemal co czwarty. Wśród seniorów jest też mniej osób z zaległymi płatnościami, niż w całym społeczeństwie, ale i tak jest to ponad 7,8 mld zł przeterminowanego długu. "Problemy zdrowotne, wymagające niezaplanowanych wcześniej

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm wzrosły do 33,73 mld zł w kwietniu

: obsłudze rynku nieruchomości oraz górnictwie. Udział przedsiębiorstw opóźniających płatności wobec banków i kontrahentów wyniósł na koniec kwietnia 5,9% po wzroście od marca o 0,1 pkt. proc. Tym samym wrócił do poziomu z końca 2019 r. Liczba firm z kłopotami w rozliczeniach (działających, zawieszonych i

NFG: Mały ZUS Plus nie obejmie freelancerów

. Freelancerzy rzadko otrzymują zaliczki czy zapłatę w gotówce, a coraz częściej otrzymują płatność z dołu oraz, jak pozostali przedsiębiorcy, muszą upominać się o wypłatę. Minusem ich działalności jest brak gwarancji comiesięcznych wpływów i nierzetelność kontrahentów, którzy wydłużają terminy płatności za

BIG InfoMonitor: Zaległości gastronomii sięgnęły 647,4 mln zł na koniec marca

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Przeterminowane zadłużenie branży gastronomicznej wynosiło 647,4 mln zł według stanu na koniec marca, podał BIG InfoMonitor. "Nie jest to łatwy kawałek chleba, a na pewno wymagający ogromnych nakładów inwestycyjnych. Potwierdzają to dane BIG InfoMonitor: na

BIG InfoMonitor: 35% MŚP nie mogło ściągnąć należności w II kw. vs 50% rok temu

na należności, jest mniej. Z ok. 50% mikro-, małych i średnich przedsiębiorców wyczekujących na liczne płatności przez ponad dwa miesiące ich udział w pierwszym kwartale stopniał do 40%, a w drugim do niespotykanego od lat poziomu 35%. Tak dobrego wyniku nie udało się osiągnąć w szczycie koniunktury

BIG InfoMonitor: 45% Polaków boi się konsekwencji zdrowotnych i finans. epidemii

, kłopoty z terminowym spłacaniem zobowiązań miało ponad 2,81 mln osób, ich łączne zaległości zbliżyły się do 79 mld zł (zaległość to w przypadku konsumentów przeterminowane o min. 30 dni płatność na co najmniej 200 zł wobec jednego wierzyciela). Badanie przeprowadzone przez 4P, omnibus CAWI, na

BIG InfoMonitor: 64% firm budowlanych ma problem z zatorami płatniczymi

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Odsetek przedsiębiorstw, których kontrahenci w ciągu ostatnich 6 miesięcy opóźnili płatności o ponad 60 dni, spadł w I kwartale do 49%, wynika z badania na temat zatorów płatniczych, przeprowadzanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Najkorzystniej sytuacja przedstawia

BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Połowa przedsiębiorstw (49,6%) w ostatnich 6 miesiącach czekała na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie, wynika z Instytutu Keralla Research, wykonywanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Z każdym kwartałem coraz więcej problemów

KRD/KNF: 25% polskich firm uważa, że liczba niezapłaconych faktur wzrośnie

przelane na konto sprzedawcy mimo upływu terminu płatności. Blisko 10% tych faktur jest przeterminowana powyżej 12 miesięcy, a takie uznawane są już w dużej mierze za stracone. 22% to średnia dla całej gospodarki, ale problem ten w głównej mierze dotyczy mikroprzedsiębiorców i małych firm, gdzie jest

BIG InfoMonitor: W 6. tygodniu kwarantanny spadek liczby zapytań wyniósł 46%

; - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie. Raporty z BIG InfoMonitor pokazują wiarygodność płatniczą i są potrzebne wszędzie tam, gdzie oferujący usługę czy towar z odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupujący nie ma przeterminowanych długów. Oznacza to

BIG InfoMonitor: 49% MŚP uważa 2019 rok za udany pod względem finansowym

Grzelczak. Obawy, że pieniędzy nie uda się odzyskać, stosunkowo najczęściej mają producenci. Usługodawcy podają, że co do zasady wszystkie płatności realizowane były w terminie lub z drobnymi opóźnieniami. Natomiast należności przeterminowane o 60 i 90 dni w minionych 12 miesiącach częściej niż inni

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,26 mld zł po II kw. 2019

zł. Stoi za nim przede wszystkim przemysł, którego przeterminowane płatności przyrosły przez trzy miesiące o ponad 216,1 mln zł (4,1%). Co warte podkreślenia, w pierwszym kwartale roku przemysł miał znikomą dynamikę wzrostu zaległości, podczas gdy w drugim widać już spore przyspieszenie w kumulowaniu

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76,65 mld zł po II kw. 2019

koniec II kwartału tego roku wyniosły ok. 76,65 mld zł. "Spadek liczby niesolidnych dłużników niestety nie wynika z widocznej poprawy jakości spłaty rachunków, lecz ze sprzedaży portfeli przeterminowanych płatności firmom windykacyjnym. Dług więc pozostał, ale w rejestrze BIG InfoMonitor pojawi

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm przekroczyły 34 mld zł po II kw.

kw. doszło prawie 145 mln zł. Przede wszystkim przyczyniły się do tego firmy zajmujące się wznoszeniem budynków, ich przeterminowane płatności na rzecz dostawców i banków podwyższyły się w II kw. o ponad 118 mln zł, głównie w kwietniu. "Niestety, nie można powiedzieć, że od konkretnego dnia

Faktoring. Kiedy zacząć z niego korzystać, a kiedy jest już na to za późno

Od kilku tygodni przybliżamy jak działa usługa faktoringu. Firma, która się na nią zdecyduje, może poprawić swoją płynność. Załóżmy, że wystawia kontrahentowi fakturę z 60-dniowym okresem płatności. Nie musi jednak tyle czekać na pieniądze. Dostanie je od razu – od banku lub

BIG InfoMonitor: Wartość zaległych długów Polaków wzrosła do 74 mld zł w 2018 r.

województwo śląskie, wskazano. "Jeśli chodzi o wiek niepłacących zobowiązań, to największe prawdopodobieństwo spotkania niesolidnego dłużnika jest wśród 35-44-latków. W tej grupie wiekowej już niemal co ósma osoba ma problem z przeterminowanymi płatnościami (11,8%), choć w całej populacji nie jest to

KRD i KPF: Przeciętny czas oczekiwania na zapłatę skrócił się o 17 dni w II kw.

kosztów na cele związane z przeciwdziałaniem i skutkami opóźnień w płatnościach w łącznych wydatkach przedsiębiorstw. W drugim kwartale tego roku spadł on z 5,9 do 5,7%, podano także. "Najkrótszy w historii czas oczekiwania na zapłatę, odsetek przeterminowanych faktur, czy rekordowo niskie koszty

BIG InfoMonitor/Bisnode: 10% firm kurierskich ma zaległości finansowe

firm kurierskich jest jednak nie tylko nadmiar pracy, ale, jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, również opóźnianie płatności wobec kontrahentów i banków. Na 9 730 firm pocztowych i kurierskich (wśród których są przedsiębiorstwa aktywne, zawieszone lub już wyrejestrowane

BIG InfoMonitor: Długi branży e-commerce wyniosły 126 mln zł na koniec I półr.

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Długi firm z branży e-commerce wynoszą 126 mln zł na koniec I półrocza 2018 r., wynika z danych BIG InfoMonitora oraz Biura Informacji Kredytowej. Problemy z płatnościami wobec kontrahentów i banków ma ponad 23% firm, więcej niż pół roku wcześniej. "E

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

). Prawo upadłościowe przewiduje domniemanie utraty płynności – gdy opóźnienia w płatnościach wobec co najmniej dwóch wierzycieli przekraczają trzy miesiące np. zobowiązanie wobec Wierzyciela 1 jest już przeterminowane o 3 miesiące; zobowiązanie wobec Wierzyciela 2 jest także

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 30,41 mld zł po I kw. 2019

 ponad 0,84 mld zł w głównej mierze stoi handel, którego przeterminowane płatności przyrosły przez trzy miesiące o prawie 0,52 mld zł (8%). W największym stopniu, o przeszło 10% (94 tys. zł), zwiększyły się zaległości handlu pojazdami i 

NFG: Mikrofirmy poprzez eFaktoring mogą uwolnić środki na wyższe wynagrodzenia

;Zapowiadaną podwyżkę płacy minimalnej mikroprzedsiębiorcy postrzegają wyłącznie przez pryzmat dodatkowych kosztów. Tymczasem prawdziwy problem kryje się w przeterminowanych należnościach. A tych jest w portfelu mikrofirm 31,2%. W tej sytuacji niewskazane lub niemożliwe może być zaciąganie kolejnych zobowiązań

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły do 79,8 mld zł w I kw. br.

wartość przeterminowanych rachunków, rat kredytów i pożyczek zwykle podwyższa się bardziej niż w pozostałych kwartałach. Popadający w problemy z powodu wydatków na święta i kończące rok wyprzedaże zwykle wychodzą z finansowego dołka przez dwa, trzy miesiące. Tym razem tuż przy wyjściu na prostą zderzyli

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 31,5 mld zł po III kw. (aktual.)

;mld zł na koniec III kw., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł. Od lipca do końca września w największym

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,5 mld zł po II kw. 2019

firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł. Od lipca do końca września w największym stopniu wzrosły zaległości budownictwa (4,2%) i handlu (2,9%). W pierwszym przypadku o 209 mln zł, a w drugim o 211 mln zł

BIG InfoMonitor: Problemy z długami ma mniej niż 0,9% firm lekarskich

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Problemy z płatnościami kredytów i innych zobowiązań ma jedynie niespełna 0,9% praktyk lekarskich, czyli 6-krotnie mniej niż w przypadku ogółu przedsiębiorstw, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Zaległości praktyk lekarskich wobec banków i kontrahentów

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości e-sklepów wzrosły do 231 mln zł

banków i partnerów biznesowych, czyli płatności przeterminowane o minimum 30 dni, na co najmniej 500 zł, to w sumie 230,6 mln zł. Oznacza to, że od stycznia 2019 r. pojawiło się ponad 78 mln zł nowych długów. Szybciej przybywa zadłużenia pozakredytowego niż kredytowego, stanowi ono również większość

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości seniorów wzrosły o 1/3 w ciągu ostatnich 3 lat

zobowiązań podwyższyła się równo połowę z 16 070 zł do 24 175 zł w sytuacji, gdy średnia zaległość ogółu wzrosła o jedną trzecią, z 20 665 zł do 27 413 zł. Kolejna grupa wiekowa w tym zestawieniu, czyli najmłodsi, odnotowali w tym czasie wzrost przeterminowanych płatności o 46%, a

KRD: Zaległości firm - multidłużników wynoszą 1,3 mld zł

firm, ale za to z większym łącznym długiem, który wynosi prawie 1,4 mld zł. Średnie zobowiązanie przypadające na taką firmę, wynosi 272,5 tys. zł. Na pieniądze od nich czeka 9 668 wierzycieli, podkreślono. "Odzyskiwanie płatności od multidłużników różni się od windykacji dłużników, którzy

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych do końca roku

działania. Karane będą firmy, których przeterminowane płatności przekraczają co najmniej dwukrotnie nieuregulowane terminowo należności. Tzn. Jeżeli firma zalega kontrahentom 1 mln zł, a sama otrzymała z opóźnieniem płatność na 0,5 mln zł zostanie na nią nałożona kara finansowa przez Krajową Administrację

Jak w beznadziejnych sytuacjach pomoże faktoring

firma, która udziela kredytu kupieckiego, nie straciła płynności finansowej. Załóżmy, że przedsiębiorca daje kontrahentowi 30 dni na zapłatę. Jeśli skorzysta z faktoringu, pieniądze –– potrącone o opłaty i zaliczkę – dostanie od razu. A gdy zbliży się termin płatności, kontrahent

Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu

postulaty przedsiębiorców zgłaszane w toku konsultacji Zielonej Księgi. Jak wskazywał wtedy resort, duże przedsiębiorstwa nadużywające finansowania swojej działalności kosztem innych, będą mogły być ukarane za swoje nieetyczne i niezgodne z prawem działania. Karane będą firmy, których przeterminowane

BIG InfoMonitor/BIK: Kwota zaległości wzrosła do 78,7 mld zł w III kw.

września wyniosła 27 837 zł. Ze względu na wyższe wartości kredytów niż innych zobowiązań, średnia zaległość jest wyższa w przypadku przeterminowanych płatności kredytowych i wynosi obecnie 29 887 zł na osobę. W ostatnich trzech miesiącach kwota ta spadła o 110 zł (-0,4

Coface: Ok. 1/4 firm zgłasza opóźnienia płatności o ponad 3 miesiące

doświadczeniami Coface, około 80% wierzytelności nie zostanie w ogóle spłaconych, jeśli opóźnienie w płatności przekracza 6 miesięcy. Prawie 4% przedsiębiorstw w Polsce zgłosiła, że posiada należności tak długo przeterminowane w spłacie. Nagromadzone łączne należności opóźnione o ponad pół roku i stanowiące

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

opóźnienia w płatnościach są barierą dla prowadzonej przez nich działalności, podkreślono w materiale. "Poradzenie sobie z problemem zatorów płatniczych zdecydowanie poprawi konkurencyjność firm na polskim rynku. W dużych przedsiębiorstwach średni odsetek przeterminowanych należności jest znacznie

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły o 1,2 mld zł w IV -V do 81 mld zł

; - wskazano w materiale. Liczba osób z przeterminowanymi płatnościami przypadająca na 1000 dorosłych mieszkańców nie zmieniła się tylko w dwóch regionach - Zachodniopomorskiem oraz na Warmii i Mazurach, ale i tak udział niesolidnych dłużników przypadający na każde 1000 dorosłych

KRD: Nieterminowe płatności firm w IV kw. 2017 r. najmniejsze od 9 lat

rozwój polskich przedsiębiorstw. Jest lepiej, ale wciąż nie jest dobrze. Przeterminowane płatności w dalszym ciągu stanowią znaczący udział w portfelach polskich firm, a w wielu przypadkach wręcz utrudniają ich funkcjonowanie" - stwierdził prezes Rzetelnej Firmy Mirosław Sędłak. Jak wynika z

Kaczmarski Inkasso: Liczba spraw zleconych do windykacji wzrosła o 1/2 wobec II

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Pandemia zmobilizowała przedsiębiorców do szybszego odzyskiwania należności od kontrahentów. Średni okres przeterminowania faktur przekazywanych do odzyskania skrócił się ze 181 dni w lutym do 165 w maju, wynika z danych firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W

Bioton przesunął termin spełnienia warunków rozwiązania umów z Biotec do 1 VIII

000 USD oraz (ii) dostarczenie spółce uzgodnionego zabezpieczenia płatności przeterminowanych zobowiązań Grupy Biotec wobec spółki w kwocie 1 340 994 USD, płatnej przez Grupę Biotec w uzgodnionych ratach do dnia 31.12.2016 r. Wcześniej Grupa Biotec spełniła jedno z postanowień porozumienia

Grupa Biotec spełniła jedno z postanowień w ramach rozwiązania umów z Biotonem

komunikacie. Termin spełnienia dwóch postanowień porozumienia Biotec tj.: (i) zapłaty części przeterminowanych zobowiązań Grupy Biotec wobec spółki w kwocie 700 000 USD oraz (ii) dostarczenie spółce uzgodnionego zabezpieczenia płatności przeterminowanych zobowiązań Grupy Biotec wobec spółki w kwocie 1

Euler Hermes: Firmy oczekują takich samych warunków sprzedaży, jakie oferują

. trudnych długów, ale na zmiany w czasie - gdzie ulegają one zmniejszeniu lub zwiększeniu, w jakiej skali - i przede wszystkim dlaczego" - czytamy dalej. Tym niemniej, gdy 10% wartości ogółu należności to trudne długi (przeterminowanie 120 dni po terminie płatności), tak jak ma to miejsce w woj

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 1,24 mld zł w I kw. br.

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Suma przeterminowanych zobowiązań Polaków zwiększyła się od grudnia 2017 r. do końca marca 2018 r. o niecałe 1,24 mld zł, podczas gdy w minionym roku rosła w ciągu kwartału o ponad 2 mld zł, co oznacza, że spadło tempo przyrostu zaległości konsumentów

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Z przeterminowanym zadłużeniem kredytowym i pozakredytowym zmaga się co dziesiąte przedsiębiorstwo oferujące usługi hotelowe, wynika z raportu "Obraz rynku hotelowego w Polsce. Przybywa hoteli i problemów finansowych", przygotowanego przez BIG

BIG InfoMonitor: Indeks Zaległych Płatności Polaków wzrósł do 65,4 w marcu

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Indeks Zaległych Płatności Polaków, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1 000 dorosłych Polaków od grudnia 2015 r. do marca 2016 r. wzrósł o ponad 4% do 65,4, podał BIG InfoMonitor. "Oznacza to, że na każde 1 000 dorosłych

Best szacuje, że platforma online Payhelp obsłuży ok. 5 tys. faktur do końca br.

Zawadzki podczas konferencji prasowej.  Do Payhelp można zgłosić faktury, które są przeterminowane o nie więcej niż 10 miesięcy. Proces zgłoszenia zaległej faktury online i przekazania sprawy realizowany jest bardzo szybko, bez konieczności podpisywania dokumentów. Przedsiębiorca od razu dokładnie

BIG InfoMonitor: Telekomy czekają na 1,3 mld zł zaległości od konsumentów i firm

dłużników telekomunikacyjnych, na koniec kwietnia br., wyniosła prawie 372 tys. Łącznie są oni winni ponad 1 333 mln zł. Za tą zawrotną sumą stoją przede wszystkim konsumenci, których jest ponad 337 tys. i mają niemal 995 mln zł przeterminowanych płatności wobec telekomów. Z kolei do ponad 34 tys. firm

KRD: Czas oczekiwania na zapłatę faktur wzrósł do 3 miesięcy i 3 dni

miesiące i 6 dni" - powiedział prezes Adam Łącki, cytowany w komunikacie. Z najnowszej edycji badania realizowanego co kwartał na zlecenie KRD oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że przeciętny okres przeterminowania należności wzrósł z 2 miesięcy i 25 dni do 3 miesięcy

Atradius: Blisko 40% faktur B2B w Polsce nie zostaje uregulowanych w terminie

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Skala przeterminowanych płatności w Polsce jest wyższa niż średnia w Europie Wschodniej - 39% faktur B2B z odroczonym terminem płatności pozostaje nieuregulowanych w terminie (średnia dla Europy Wschodniej - 36%), wynika z badania Barometr Praktyk Płatniczych

Księgarnie Matras odcięte od dostaw książek

Największy dystrybutor książek w Polsce FK Olesiejuk nie dostarcza książek do Matrasa od dwóch tygodni. - Przeterminowane zobowiązania finansowe sieci księgarń wobec nas sięgają 2 mln zł. Sieć nie wywiązuje się z umów dotyczących spłat zadłużenia. Dlatego zablokowaliśmy dostawy do Matrasa - mówi

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

Zatory płatnicze zabijają przede wszystkim małe i średnie firmy. Jak wynika z raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, aż 64 proc. mniejszych przedsiębiorców przyznaje, że przeterminowane należności

Polacy mają coraz większe problemy ze spłatami zobowiązań. Winna także pandemia

proc. z kredytem ratalnym wziętym za pośrednictwem sklepów na zakup sprzętu RTV/AGD czy mebli. Tak wygląda obraz zachowań konsumentów, jaki wyłania się z najnowszego badania przeprowadzonego przez IMAS International dla KRD. Co czwarty Polak mający przeterminowane płatności słabo kontroluje swoje długi

BIG InfoMonitor/Profitroom:Co 11 firma rynku hotelowego boryka się z zadłużeniem

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Problemy z przeterminowanym zadłużeniem kredytowym i pozakredytowym miało co 11. przedsiębiorstwo oferujące usługi hotelowe po I kwartale 2018 r., wynika z raportu "Sytuacja na rynku hotelowym. Pełne obłożenie" przygotowanego przez BIG InfoMonitor i

Faktoring to nie tylko forma kredytu. Oto jak jeszcze może pomóc firmie?

faktoringowego mogą śledzić stan należności, otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach płatności lub wysyłać do kontrahentów maile z linkiem do zapłaty oraz SMS-y, korzystając z gotowych szablonów powiadomień – wylicza Monika Woźniak, dyrektor operacyjna SMEO, firmy specjalizującej się w

KRD: Blisko 90% przedsiębiorców nie dostaje zapłaty na czas

. Zmniejszyła się grupa przedsiębiorstw patrzących na kolejne trzy miesiące z największym optymizmem, to jest tych, które nie spodziewają się opóźnień w płatnościach. Grono to skurczyło się z 8,3% do 5,8%. Po drugie, nadspodziewanie mocno przybyło przedsiębiorstw, które są największymi pesymistami. Chodzi o

Program 500 plus na dziecko pomaga rodzinom wyplątać się z długów

otrzymujących pieniądze z programu 500 plus. Co dziesiąty uwolniony od długów 17 proc. ankietowanych przyznało, że dzięki programowi udało się im spłacić część przeterminowanych i nieuregulowanych wcześniej płatności, a 12 proc. deklaruje, że całkowicie pozbyło się zaległych długów. – Informacje

Kopalnie płacą czternastki i nie mają na zaległe faktury. Kontrahenci bankrutują

, druga - ok. 400. Przeterminowane płatności Głównym powodem problemów finansowych firm okołogórniczych są przeterminowane płatności. Standardowy termin rozliczenia zapisany w umowach handlowych wynosi 120 dni. Ale ze względu na trudną sytuację finansową kopalnie i tak nie są wstanie płacić swoim

ARP: Restrukturyzacja UCK w Gdańsku została zakończona sukcesem

. Problemy z płynnością spowodowały znaczne opóźnienia w płatnościach do dostawców i w efekcie wzrost zadłużenia. Przeterminowane wierzytelności generowały bardzo wysokie koszty finansowe i komornicze. Władze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły starania, żeby

KRD: Czas oczekiwania na zapłatę faktur spadł po raz pierwszy poniżej 3 miesięcy

Łącki, cytowany w komunikacie. Z najnowszej edycji wspólnego badania KRD oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że przeciętny okres przeterminowania należności w trzecim kwartale 2016 roku spadł z równych 3 miesięcy do 2 miesięcy i 25 dni. To wynik o ponad miesiąc krótszy od

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 5,25 mld zł w II kwartale

;kredytami spore znaczenie ma również fakt, że jest to dopiero drugi kwartał, w którym Raport InfoDług dotyczy płatności opóźnionych o 30 dni, a jak pokazuje doświadczenie, połowa kredytów z takim przeterminowaniem w kolejnym miesiącu jest już spłacana prawidłowo" - zwrócił

KRD: Indeks należności przedsiębiorstw spadł do 89,9 pkt w I kw. 2018 r.

% badanych z tego samego powodu musi ograniczać własne inwestycje. W ostatnim kwartale 2017 roku odsetek ten wynosił 28,6%. "Odsetek firm, które deklarują, że opóźnienia w płatnościach zmusiły ich do redukowania zatrudnienia lub funduszu wynagrodzeń wzrósł z 8,3 do 10,4%. W obecnej, korzystnej dla

KRD/ PIH: Zadłużenie przedsiębiorstw handlowych wzrosło do 2,27 mld zł

finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku", którego partnerem jest Polska Izba Handlu (PIH).  Dane KRD pokazują, że liczba zalegających z płatnościami firm przekroczyła 78 tys., zaś samych przeterminowanych zobowiązań było ponad 320 tys.  "Przyczyn takiego stanu

Przegląd prasy

w Iwinach k/ Wrocławia pod 72 lokale --Nextbike ma najlepszą ofertę na system rowerów publicznych we Wrocławiu --PSP udostępnił płatności BLIK-iem w Paczkomatach InPost --Konsumpcja prywatna może stopniowo słabnąć w kolejnych miesiącach wg analityków --BM Reflex: Są szanse na kilkugroszowe

BIG InfoMonitor: 44% Polaków jest gotowych działać pro-eko bez względu na koszty

przyjaznego zachowania wobec planety. Próba połączenia podejścia proekologicznego z ograniczeniem kosztów życia i konsumpcjonizmu to idealne rozwiązanie, tym bardziej, że w obu obszarach Polacy mają wiele do zrobienia. Na koniec marca przeterminowane płatności kredytowe i pozakredytowe konsumentów wynosiły