płatności pośrednich

Plaza Centers sfinalizowała sprzedaż działki w Łodzi za 2,4 mln euro

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Plaza Centers N.V. sfinalizowała sprzedaż działki o powierzchni 20,7 tys. m2 w Łodzi na rzecz dewelopera mieszkaniowego za cenę 2,4 mln euro, podała spółka. Plaza otrzymała płatność wstępną w kwocie 1,04 mln euro, a następnie uzyska 180 tys. euro w listopadzie

MFPR: Blisko 13,4 mld zł na walkę z koronawirusem z funduszy unijnych

różnych programów zostanie przekazanych na zapewnienie płynności finansowej firm. Wnioski będą przyjmowane od czerwca, dotacje mają być udzielane do końca roku. Komisja Europejska przekazała Polsce w latach 2014-2020 tytułem refundacji płatności pośrednich 30,877 mld euro (tj. 26,3% wszystkich środków

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

grup (to są właśnie wspomniane wyżej kody GTU). Podział jest według zagrożenia potencjalnymi przekrętami VAT. Na przykład dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym to GTU_01. Dostawa urządzeń

Nets Denmark złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia PayPro

, jak również usług dodatkowych w zakresie systemów zarządzania kartami, rozwiązań zabezpieczających przed oszustwami, technologii portfela mobilnego oraz platform do dokonywania płatności cyklicznych oraz polecenia przelewu dla klientów korporacyjnych. PayPro jest polską spółką akcyjną kontrolowaną

Soros: Jest sposób na obejście weta Polski i Węgier

Soros: Jest sposób na obejście weta Polski i Węgier

, takich jak firmy ubezpieczeniowe. Obligacje bezterminowe mają tę wielką zaletę, że kapitał nigdy nie musi być spłacany; należne są jedynie roczne odsetki. Zdyskontowana wartość bieżąca przyszłych płatności odsetkowych zmniejsza się z czasem. Pewna kwota środków finansowych - powiedzmy 1,8 biliona euro

Plaza Centers ma umowę sprzedaży Belgrade Plaza za min. 28 mln euro

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Plaza Centers zawarła z BIG Shopping Centers umowę sprzedaży centrum handlowo-rozrywkowego Belgrade Plaza, podała spółka. Plaza otrzyma zaliczkę w wysokości ok. 28 mln euro, zaś kolejne płatności będą zależały od osiągnięcia określonych celów

OPTeam i Innova mają przedwstępną umowę sprzedaży PeP do Nets A/S

OPTeam. Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie. Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z umową wynosi 68,63 mln euro. "Zgodnie z umową: (i

Plaza Centers ma list intencyjny ws. sprzedaży Belgrade Plaza

płatności w ciągu roku po osiągnięciu kamieni milowych" - czytamy w komunikacie.  Transakcja ma być sfinalizowana w IV kw., podano również. Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Plaza Centers jest spółką pośrednio

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii C1 o łącznej wartości nom. 150 mln zł

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, podała spółka. "Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni

Plaza Centers ma umowę na sprzedaż działki w Kielcach za 2,28 mln euro

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Plaza Centers N.V. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży działki o powierzchni 2,47 m2 w centrum Kielc za cenę 2,28 mln euro, podała spółka. Plaza otrzymała płatność wstępną w kwocie 465 tys. euro, a następnie uzyska 1,815 mln euro w ciągu 8 miesięcy od

Plaza Centers uruchomiła centrum handlowe w Belgradzie i otrzyma 2 mln euro

uruchomienia centrum, podano również. "Przynajmniej 75% wpływów netto zostanie przekazane obligatariuszom spółki, zgodnie z planem restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie. W styczniu br. spółka informowała o otrzymaniu zaliczki w wysokości ok. 28 mln euro, zaś kolejne płatności miały zależeć od

Libet ma umowę czasowego niedochodzenia wierzytelności przez banki

egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z wierzytelnościami im przysługującymi oraz niepodejmowania innych czynności zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do dokonania ww. czynności

Plaza Centers sfinalizowała sprzedaż nieruchomości za łącznie 15,9 mln euro

od zamknięcia transakcji. Plaza będzie również upoważniona do dodatkowej płatności 600 tys. euro jeśli nabywca zrealizuje projekt na min. 69 tys. m2" – czytamy w komunikacie. Zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, 75% wpływów otrzymają obligatariusze w najbliższym kwartale, podano również

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

;Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin), który wszedł w życie 28 maja 2020 r., podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez skarb państwa lub jednostkę

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

firmy w obecnej sytuacji – mówiła we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Szczegółowa specustawa ma być gotowa w przyszłym tygodniu. Oto, co w niej będzie. Koronawirus odroczy podatki W przypadku VAT, PIT i CIT będzie można występować do urzędów skarbowych o odroczenie płatności. Oczywiście

Boryszew sfinalizował sprzedaż Łuckiej 7/9 w Warszawie za ok. 96 mln zł netto

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Eastside – Bis, spółka pośrednio zależna Boryszewa, zawarła z podmiotem z Grupy Skanska ostateczną umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie za ok. 96 mln zł netto, podał Boryszew. "Łączna wartość

Idea Bank ma aneks do umowy zbycia GetBack dot. możliwości zapłaty w transzach

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w kwocie 825 mln zł w transzach, podał bank

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe kupią 4,28% akcji po 10,89 zł

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki  stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland. "Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z

Grupa Polsat ma przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia

nabyciem przez Telewizję Polsat wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (łącznie Grupa Interia), jak również pośrednim nabyciem

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Play udostępnił serwis CHILI z płatnością na rachunku od operatora, podała spółka. Red Dev Studio planuje wydać sześć gier w okresie do III kwartału przyszłego roku, wynika z komunikatu spółki. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police kary

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

przyznać pomoc Pomoc publiczna może przybierać różną formę wsparcia. To m.in. różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe – rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia, gwarancje – zazwyczaj w postaci poręczeń. Są one stosowane np. w przypadku, gdy przedsiębiorca bierze

Algorytm CBA już działa. Sprawdza firmy, które dostały subwencje z "tarczy finansowej PFR"

sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu, przedterminowa spłata kredytów (powyżej 25 procent) czy płatności do właściciela lub osób i podmiotów powiązanych z właścicielem beneficjenta. Kolejna ważna kwestia dotyczy kumulacji wypłaty środków na przetrwanie firm w czasie pandemii. Firmy mogły

Fundusz MCI sfinalizował transakcję sprzedaży Dotpay/eCard na rzecz Nets

komunikacie. MCI pośrednio posiada 96,22% certyfikatów inwestycyjnych w MCI EV, podano także. "Dzięki przejęciu Dotpay/eCard rozszerzamy naszą obecność w Europie i uzyskujemy dostęp do nowych możliwości w Polsce, która jest rynkiem szybko rozwijającym się, szczególnie w obszarze handlu

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 12% do 900 w 2017 r.

upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego, podano. Euler Hermes wskazuje, że główny problem firm rzutujący na wydłużające się terminy płatności to brak poduszki powietrznej spowodowanej niskimi marżami.  "Niewypłacalności w transporcie wzrosły o 43%. Sektor oczyściły

OEX przejął kontrolę nad spółką iPOS obejmując akcje za 6 mln zł

rzeczywistym, jak również obsługę płatności, których znaczenie rośnie w związku z przechodzeniem konsumentów na rozliczenia bezgotówkowe. Oceniamy, że potencjał wzrostu iPOS w krótkim okresie jest znaczący ze względu na obowiązkową wymianę urządzeń fiskalnych w określonych grupach przedsiębiorców, która na

Plaza Centers: Płatność odsetek z polskich obligacji serii A upłynie 7 stycznia

Warszawa, 08.12.2014 (ISBnews) – Plaza Centers N.V. wyznaczyła ostatni dzień płatności odsetek od polskich obligacji serii A spółki na 7 stycznia 2015, wynika z komunikatu spółki. Z kolei dzień wyznaczenia prawa do odsetek upłynie 24 grudnia. Papiery te zostały wyemitowane 16 listopada

Plaza ma umowę na sprzedaż działki w Pireusie za 3,4 mln euro

potencjalnego projektu deweloperskiego, uzgodniono cenę sprzedaży w wysokości 3,4 mln euro brutto, zgodną z wartością księgową tych aktywów" - czytamy w komunikacie. Umowa przewiduje termin 20 grudnia br. na zamknięcie transakcji i uiszczenie płatności, pod warunkiem uzyskania kilku pozwoleń

Monetia otworzyła oddział w Hrebennem, chce wprowadzić Monetia24.com na Ukrainie

bezpieczeństwie przesyłanych środków, niskim kursie wymiany, usłudze wolnej od wysokich prowizji i niewymagającej posiadania konta na Ukrainie. Placówka w Hrebennem jest dedykowana przede wszystkim do obsługi płatności związanych z ruchem tranzytowym samochodów ciężarowych" – dodał Jóźwiak

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

nich, niewypowiadania umów dotyczących finansowania, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z wierzytelnościami im przysługującymi oraz

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

współpracują z przetwórcami. Cesja należności w kontraktach między przedsiębiorcami umożliwia firmom przeniesienie ryzyka nieterminowego regulowania płatności czy wręcz niepłacenia kontrahentowi na firmy windykacyjne lub faktoringowe. Mają one odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby odzyskać pieniądze. Znieść

Międzynarodowe Gdańskie Targi oczekują 4-9 mln zł straty w br. przez pandemię

uzyskania przychodów, z których te świadczenia miały być płacone" - powiedział Orłowski Dodał, że MTG oczekuje na decyzje związane z odroczeniem płatności podatku od nieruchomości i sfinansowaniem z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych części wynagrodzeń wynikających z obniżenia wymiaru

Orange Polsce miało 36 mln zł straty netto, 676 mln zł EBITDAaL w I kw. 2020 r.

optymalizację kosztów: koszty pośrednie spadły o 4% r/r" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 804 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2 778 mln zł rok wcześniej. W I kw. 2020 r. wzrost przychodów o 0,9% r/r odzwierciedlający: wzrost łącznych przychodów z usług konwergentnych

Sielewicz z Coface: PKB w Polsce wzrośnie o 4,3% w 2018 r.

dotyczące należności wskazują, że opóźnienia płatności w Polsce stały się normą w polskim biznesie. Zgodnie z naszym badaniem przeprowadzonym pod koniec 2017 r., opóźnienia płatności zwiększyły się w naszym kraju średnio o 11 dni, a w takich branżach, jak budownictwo i transport widzimy najwyższe

Przelew "dla Kuby" nie trafi do odbiorcy. Absurd przeciwdziałania "praniu pieniędzy"

), które bezpośrednio lub pośrednio są powiązane z państwami objętymi międzynarodowymi sankcjami i embargami nałożonymi przez UE, ONZ, USA (do których należy również Kuba). Zatem, jeśli z danych przelewu będzie wynikało, iż klient firmowy jest zleceniodawcą lub odbiorcą płatności za wycieczkę turystyczną

Aplitt przejał 100% udziałów Monetii za 16,6 mln zł

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Spółka Aplitt zawarła umowę ze wszystkimi wspólnikami Certis Investements, w wyniku której pośrednio nabyła 100% udziałów w Monetii, poinformowała spółka. Ostateczna wartość transakcji wyniosła 16,6 mln zł.  "Monetia jest akwizycyjnie atrakcyjną spółką

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

systemu podatkowego, np.: - wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK, - dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności, - wprowadzenie kas online oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących

Sygnity ma aneks do umowy z MF na e-Podatki dot. m.in. rozliczania mandatów US

Architektury Pośredniej TA4 jako istotnego etapu realizacji przedmiotu umowy, którego realizacja była uzależniona od potwierdzenia przez zamawiającego. "Aneks potwierdza jednocześnie zgłoszoną przez zamawiającego potrzebę objęcia wdrożeniem systemu e-Podatki również rozliczenia mandatów dochodzonych

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

. Uruchamiane finansowanie pomniejszyło dostępny limit na akredytywy, jednak istotnie poprawiło przepływy finansowe Grupy Redan. Jednostronną decyzją Banku płatności z tytułu akredytyw zostały odroczone do 31 maja br. Redan prowadzi z HSBC rozmowy dotyczące dalszego finansowania. Dostępność produktów wynikająca

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 200,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kartami Mastercard Bank BNP Paribas będzie można wykonywać płatności zbliżeniowe do 100 zł bez podawania kodu PIN od 20 marca br., podał bank. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w

Spółka Cognoru wykupi przedterminowo obligacje o wartości nom. 100,35 mln euro

., wyemitowane przez Cognor International Finance plc, spółkę pośrednio zależną Cognoru o wartości nominalnej na dzień ogłoszenia wezwania 100 348 109 euro, podał Cognor. "Wykup obligacji przez HSJ nastąpi za własne zasoby gotówkowe HSJ po cenie ustalonej w trybie zmodyfikowanego przetargu holenderskiego

EcoCar ma nowy model wynagrodzeń kierowców, celuje w 1 tys. aut na koniec 2019

bardzo aktywnie włączył się większościowy akcjonariusz EcoCar - fundusz Venture Capital WinVentures, należący do Piotra Wiśniewskiego, który jest pośrednio wspierany przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Według słów prezesa, w efekcie programu, utargu z kasy fiskalnej netto trafi do kieszeni kierowców

Bibby MSP Index: Co ósma firma odczuła już efekt wprowadzenia podatku bankowego

przerzucone wyłącznie na klientów firmowych. Przedsiębiorcy badani w ramach Bibby MSP Index bardziej niż podatku bankowego obawiają się wprowadzenia podatku handlowego, który wciąż jest niewiadomą. Blisko 30% przedsiębiorców uważa, że podatek ten wpłynie pośrednio na ich działalność. Co piąty przedsiębiorca

NBP apeluje: 5 kwietnia nie płać gotówką. Kontrowersyjne wezwanie?

- mówi Adam Tochmański, w NBP dyrektor departamentu systemu płatniczego. O jakie korzyści chodzi? - Dla gospodarki i państwa mniej gotówki w obrocie to istotna redukcja kosztów obsługi płatności, większa przejrzystość życia gospodarczego oraz ograniczanie szarej strefy. Dla indywidualnego konsumenta

Przegląd informacji ze spółek

% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podał OPTeam. Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie. Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za

Plaza Centers: Prawa poboru w notowaniach na giełdach w Londynie i Warszawie

informowała wcześniej, że 92% wierzycieli poparło jej plan restrukturyzacji, który przewiduje m.in. opóźnienie płatności kapitałowych obligacji serii A i B o co najmniej 3,5 roku, przy czym obligatariusze mają uzyskać dodatkowo m.in. 1,5% p.a. oraz 13,21% akcji po planowanej emisji o wartości 20 mln euro, jak

Przegląd informacji ze spółek

dyplomatycznych realizowana jest w trzech spółkach pośrednio zależnych tj. Chacalli-De Decker N.V. (Belgia), Chacalli Den Haag B.V. (Holandia) oraz Chacalli-De Decker Limited (Wielka Brytania). W związku z tym zawarta została pomiędzy spółką i CDD Holding B.V. a Flemingo International (BVI) Limited umowa

Akcje Plaza Centers dopuszczone do obrotu na giełdach w Londynie i Warszawie

potwierdził, że jego wyrok zatwierdzający plan restrukturyzacji Plaza Centers jest wiążący, co oznacza, że wszedł on w życie z dniem 18 lipca br. Spółka informowała wcześniej, że 92% wierzycieli poparło jej plan restrukturyzacji, który przewiduje m.in. opóźnienie płatności kapitałowych obligacji serii A i

Elbit i BLML objęły nowe akcje Plaza Centers za 20 mln euro

. Holenderski sąd potwierdził, że jego wyrok zatwierdzający plan restrukturyzacji Plaza Centers jest wiążący, co oznacza, że wszedł on w życie z dniem 18 lipca br. Spółka informowała wcześniej, że 92% wierzycieli poparło jej plan restrukturyzacji, który przewiduje m.in. opóźnienie płatności kapitałowych

Fitch potwierdził rating Częstochowy na poziomie BBB, perspektywa stabilna

zgodnie z prognozami Fitch, mniejsze zapotrzebowanie na nowy dług w porównaniu z innymi miastami, korzystną strukturę zadłużenia oraz wysoką płynność. Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie związane ze szpitalem miejskim, który może wymagać wsparcia z budżetu miasta" - czytamy w komunikacie

Przegląd prasy

. Kliny Zacisze w Krakowie --Lewiatan: Stosowanie po Brexicie stawek celnych wg WTO podniosłoby ceny o 20-25% --SMEO/ERIF BIG: Ok. 1/3 małych firm z trudnościami finans. wstrzymuje płatności --Google uruchamia polskojęzyczną wersję Asystenta Google --WEI: Wyższy VAT na nektary i napoje owocowe

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie 'BBB+', perspektywa stabilna

zadłużenia i umiarkowany poziom długu" – czytamy w komunikacie. Ratingi biorą również pod uwagę rosnące ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spółek miejskich, które w większości dotyczy spółek, które są w stanie samodzielnie obsługiwać swoje zadłużenie, podano także. Fitch spodziewa się

Coface: Mieszkanie+ będzie kolejnym czynnkiem wzmacniającym sektor budowlany

sektorze budowlanym nadal istnieje i dotyczy szczególnie mniejszych podmiotów, uzależnionych od terminowych płatności od generalnych wykonawców czy inwestorów. Branża wciąż generuje dużo przeterminowanych zobowiązań, co wpływa także na sytuację współpracujących z nią firm z innych sektorów gospodarki

IBnGR: Szara strefa wytworzy 19,7% PKB w 2016 r.

fiskalizacji polskiej gospodarki. "Wprowadzane przez rząd nowe podatki prowadzić będą w sposób bezpośredni (podatek handlowy) lub pośredni (podatek bankowy) do wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstw, co skutkować będzie poszukiwaniem możliwości ograniczania tych kosztów w innych obszarach. W

Ursus przedstawi niebawem program naprawczy sytuacji finansowej

i wrześniu poprzez spółki zależne objął prywatną emisją akcji Ursus S.A. o wartości 8,3 mln zł. Podwyższenie kapitału, uwzględniające tę emisję, nastąpiło w dniu 17 września br. Według stanu na 20 września br., Andrzej Zarajczyk pośrednio poprzez podmioty przez niego kontrolowane posiadał 41,8

PGE ma umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,51 mld zł

Polska S.A., - nabycia 100% akcji EDF Investment III B.V., - pośredniego nabycia 50% i 1 akcji ZEW Kogeneracja S.A. (akcje w posiadaniu EDF Polska S.A. i EDF Investment III B.V.), oraz - nabycia akcji w spółkach zależnych od EDF Polska S.A. prowadzących działalność pomocniczą" - czytamy w

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

poziomie, czyli 9,5%. "Obecnie, według szacunków, nieterminowe płatności dotykają ok 80% przedsiębiorstw w Polsce, a często w praktyce mamy do czynienia z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności. Przedsiębiorstwo, które nie dostaje pieniędzy w terminie, samo nie ma za co płacić swoim

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru, czy o podmioty dokonujące płatności finansowych, - wprowadzenie możliwości upoważnienia zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego do inicjowania zadań w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz podpisywania wyniku kontroli, 4

Cube.ITG rozważa refinansowanie zadłużenia, nie wyklucza emisji obligacji w 2017

30 września 2016 r. wynosiło 112,6 mln zł (-6%). "Naszym najbliższym krokiem będzie sprzedaż zbędnej części majątku przejętej spółki Data Techno Park. Myślimy głównie o nieruchomości biurowej spółki.Grupa Cube.ITG w czerwcu 2015 r. przejęła spółkę ITMED, a także pośrednio Data Techno Park

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 25 – 29 kwietnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Innowacyjne płatności: Większość Polaków wykazuje postawę otwartości wobec najbardziej

Zysk netto Orange Polska spadł r/r do 37 mln zł w III kw. 2016 r.

mln zł rok wcześniej.  "Całkowita baza kosztowa uległa obniżeniu, gdyż optymalizacja wydatków pośrednich (głównie kosztów pracy oraz kosztów sieci i usług informatycznych) zrównoważyła wzrost kosztów bezpośrednich. Wyższe koszty bezpośrednie wynikały ze wzrostu kosztów międzyoperatorskich

T-Mobile Polska miał 6,42 mld zł przychodów i 1,78 mld zł EBITDA w 2017 r.

całkowite wyniosły 1,66 mld zł, co oznacza spadek o 3,8% r/r.  "W 2017 roku T-Mobile Polska istotnie zwiększył zatrudnienie w obsłudze klienta i sprzedaży, co jest odzwierciedlone w wyższych kosztach pośrednich spółki w porównaniu do 2016 roku. Istotnymi czynnikami wpływającymi na

Przegląd informacji ze spółek

danych, podano również. PKO Bank Polski ocenia, że w ciągu roku - półtora roku przekona kolejny milion klientów PKO BP oraz Inteligo do korzystania z systemu płatności IKO, poinformował dyrektor Michał Macierzyński. W I półroczu 2017 bank wprowadzi do aplikacji szereg nowych funkcjonalności, w tym m.in

Zysk netto Banku BPH wzrósł r/r do 68,94 mln zł w II kw. 2016 r.

BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. wraz z pośrednio zależną spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), opisywana jest jako "działalność kontynuowana". Zysk netto z działalności zaniechanej (po połączeniu trafi do Alior Banku) wyniósł 56,22 mln zł w II kw. 2016 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

prowadzenie biznesu, podał bank. Narzędzie opracowane przez startup Vindicat pozwala firmom na samodzielne monitorowanie płatności i efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur. Vindicat znalazł się w gronie startupów, które zdecydowały się rozwijać pod skrzydłami Let's Fintech with PKO Bank

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

pandemii od dochodu z działalności w wysokości do 5 mln zł. Warunkiem jest wykazanie, że strata wyniosła co najmniej 50 proc. dochodu w porównaniu z 2019 r. Przesunięto także termin płatności podatku dochodowego do 1 czerwca 2020 r. Podobnie odłożono w czasie termin składania jednolitego pliku kontrolnego

Cube.ITG ma umowę dotyczącą przejęcia firmy ITMED

etapie płatność na rzecz ITMED w wysokości 8,2 mln zł, w dwóch transzach, w celu skonwertowania wpłaconych środków na udziały w ITMED. Umowa przewiduje kilkuetapowe obejmowanie udziałów ITMED przez Cube.ITG. Przejęcie większościowego pakietu udziałów może nastąpić już 1 lutego 2015 roku" &ndash

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Polska utrzymała w tym roku 25. miejsce wśród państw członkowskich Unii Europejskiej według indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), podała Komisja Europejska. Źródło: ISBnews E-commerce: Blisko połowa polskich e-konsumentów (47%) chciałaby biometrycznie uwierzytelniać płatności

Play Communications ogłosiło plan przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW

. Oferta jest uzależniona od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń odpowiednich organów rejestrowych i regulacyjnych, podkreślono także w materiale. Spółka obecnie pośrednio należy do i jest kontrolowana przez Tollerton Investments Limited oraz Telco Holdings S. à r.l., które posiadają

Sklepy od lipca zapłacą mniej za plastik. A my?

życie w dopiero najbliższy wtorek. Pojawia się szansa, że na tych zmianach - przynajmniej pośrednio - skorzystają również konsumenci. W jaki sposób? Więcej sklepów będzie akceptować karty? Teoretycznie tak. Liczba punktów handlowo-usługowych, w których można zapłacić kartą, rośnie, ale powoli (dzisiaj

Przegląd informacji ze spółek

projektów. Zarząd Polwaksu rekomenduje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka.  Bank Zachodni WBK udostępnił klientom indywidualnym usługę szybkich płatności zagranicznych, wykorzystującą technologię blockchain. W ramach pilotażu, nowe rozwiązanie jest także

Rząd podsumował realizację 'Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju'

publicznego przyciągnięto setki nowych inwestycji. Wygenerują one bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. nowych miejsc pracy. "W tym roku obserwujemy dwukrotny wzrost (o 2,6 mld zł) nakładów inwestycyjnych" - podkreślono w materiale. Według CIR, grupa PFR (Polski Fundusz Rozwoju) bez obciążania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, twierdzą eksperci. Źródło: ISBnews E-bankowość: Ponad 99,9% terminali płatniczych używanych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe, wynika z danych Visa. Udział płatności zbliżeniowych przy użyciu polskich kart w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych dokonywanych w punktach sprzedaży na terenie

PBG podpisało umowę restrukturyzacyjną z największymi wierzycielami

zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio do PBG. "Ustanowienie zastawu na mocy układu dotyczy praktycznie każdego z wierzycieli tak, że zabezpieczenia są zapewnione zarówno drobnym, jak i większym wierzycielom handlowym" – czytamy dalej. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o

Przegląd informacji ze spółek

;Investments Sebastian Kulczyk. Kulczyk Holding (KH), spółka zależna Kulczyk Investments (KI), podpisał z Innova Capital umowę inwestycyjną oraz warunkową przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy których obydwie spółki zbędą cały posiadany pośrednio, 63 -proc. pakiet akcji Pekaesu, jedynej

PBG przyjęło nowe propozycje układowe i skierowało je do sądu

wprowadzeniu zmian polegających na: (i) ustanowieniu na mocy układu zawartego między spółką a wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu zastawu dla każdego z wierzycieli z grupy 1, 2, 4, 5 oraz 6 na posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez PBG akcjach w spółce Rafako

Ostre cięcie stawki interchange. Sklepom się opłaci, a klientom?

do średnio 1,3 proc. (w ubiegłym roku banki zarobiły na tej opłacie blisko 1,8 mld zł). Z pozoru sprawa jest ważna dla właścicieli sklepów i banków, ale pośrednio dotyczy wszystkich konsumentów. Bo to dzięki przychodom z tej prowizji (blisko 2 mld zł rocznie) banki mogą oferować karty czy konta "

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

bardzo duże znaczenie w przyśpieszaniu procesu podejmowania decyzji (77% do 37%).   Źródło: spółka E-commerce: Blisko dwie trzecie (62%) badanych wskazuje, że formą płatności motywującą ich do zakupów online, jest szybki przelew przez serwis płatności. Ponad jedna trzecia e-konsumentów za

Ronson liczy na zgodę mniejszościowych akcjonariuszy na zmiany właścicielskie

, że płatność ta wyniesie około 21 mln zł (ostateczna kwota zostanie ustalona w momencie finalizacji transakcji, po uwzględnieniu dotychczasowych nakładów związanych z realizacją projektu). Umowa z GCH przewiduje, że Ronson będzie wciąż zarządzać projektem Nova Królikarnia, tj. jego dalszą realizacją

Ronson Europe odkupi wszystkie akcje należące do Global City Holdings

nieruchomości) zostanie częściowo zapłacona przez GCH w gotówce. Szacuje się, że płatność ta wyniesie około 21 mln zł (ostateczna kwota zostanie ustalona w momencie finalizacji transakcji, po uwzględnieniu dotychczasowych nakładów związanych z realizacją projektu), podano także. "Umowa z GCH przewiduje

Przegląd informacji ze spółek

klientów w nowo realizowanych inwestycjach, poinformowała firma. Zakupy w internecie z płatnością w dogodnym dla siebie terminie po odbiorze zamówienia chce robić 75% firm, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą IPC na zlecenie inviPay.pl. Łączna liczba aktywnych usług generujących

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

GHz w 2020 roku za 5,6 mld złotych oraz pasma 700 MHz w 2021 roku za 6,6 mld zł (ze zróżnicowanymi kosztami dla operatorów zamiast jednakowych płatności oczekiwanych wcześniej).      Źródło: spółka e-commerce: Trzech na czterech przedstawicieli tzw. pokolenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

internetowych, duże znaczenie ma też rozwój płatności bezgotówkowych (wg 23,3%), wynika z raportu "Polaków portfel własny - świąteczne przygotowania" przygotowanego przez Santander Consumer Bank. Ekspansja dyskontów była najczęściej wskazywana w grupie badanych o najniższych dochodach - 31,8

Przegląd informacji ze spółek

Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości 0,2553478580% kwoty, z zastrzeżeniem ewentualnych korekt, podała instytucja. Akcjonariusze Orion Investment zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2,06 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,9 zł na akcję, podała

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Pytanie Czy z treści art. 143a ust. 3 Prawa zamówień publicznych w związku z art. 143 a ust. 1 pkt 1 wynika, że jeżeli zamawiający zdecyduje się na płatność wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, to musi bezwzględnie ostatnią z tych części określić na poziomie nie większym niż 10%? Czy

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

wartości środka trwałego (z 3.5tyś do 10tyś, w efekcie część środków trwałych lądowała w kosztach/zużyciu pośrednim a nie inwestycjach). Dynamika inwestycji publicznych spadła w porównaniu do ubiegłych kwartałów. 1kw19 przyniósł także wysoką dodatnią kontrybucja eksportu netto (+0,7pp) oraz silny spadek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podał OPTeam. Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie. Cena, która ma zostać zapłacona przez

Czas przejazdu PKP teraz i w 2016 - różnice po 2 h. Ale porzucamy pociągi

linii Warszawa - Radom) czy problemów z uzyskaniem decyzji środowiskowej (Rail Baltica). PLK ciśnie wykonawców By wyeliminować opóźniania, PLK w ostatnich miesiącach zmieniła zasady współpracy z wykonawcami. - Z jednej strony wyszliśmy im naprzeciw, wprowadzając np. płatności częściowe, ale z drugiej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Surmacki.     Źródło: ISBnews  Cube.ITG: Zdecydowała o emisji 1 509 600 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2, która zostanie przeprowadzona w celu realizacji umowy nabycia udziałów w ITMED i pośrednio Data Techno Park, podała spółka.     Źródło: ISBnews 

Przegląd informacji ze spółek

AMIC Energy Management, podały firmy. Ursus otrzymał płatność za dostawę pierwszej partii ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej dla Ethiopian Sugar Corporation, wynoszącą 25,54 mln zł (6,55 mln USD), podała spółka. Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), spółka

Idą na wojnę z MasterCard. Poszło o nową prowizję

transakcji. Te pieniądze trafiają do Visy, MasterCard i banków. W sumie - 1,5 mld zł rocznie. To dlatego w części sklepów wiszą nalepki "płatność kartą tylko od 15 zł", a w wielu punktach sprzedawcy nie chcą instalować terminali. - Koszt transakcji gotówkowej dla sklepu to 0,3 proc. jej wartości, a

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

; iAlbatros Group: Zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej - iAlbatros Poland - za 124 mln zł nieujawnionemu nabywcy, podała spółka. Enterprise value, liczone jako łączna wartość otrzymanych środków w ramach transakcji pomniejszona o gotówkę, powiększona o dług zewnętrzny, jest

Wkrótce karty będzie akceptować 400 tys. sklepów. Dwa razy więcej niż dzisiaj

przyjmowania płatności kartą. W Europie ten wskaźnik wynosi 15. Organizacja płatnicza Visa chce to zmienić. Do 2015 r. liczba terminali ma się podwoić i wzrosnąć do 400 tys. Jak chce to zrobić? Pośrednio będzie namawiać właścicieli sklepów, hurtowni w małych i średnich miejscowościach, również na wsiach, by

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pośrednio w spółce Wonga Collections, podał Urząd.  Źródło: ISBnews Indata w upadłości: Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje z obrotu z dniem 27 marca, podała giełda.   Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Nie podjął decyzji, "czy i kiedy" będzie zwiększał

Szpital zaproponował rodzicom 1 zł odszkodowania za śmierć dziecka

. Płatność była, obowiązek z głowy Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, który zaproponował za śmierć 500 zł, pośrednio przyznaje się do takiego uniku. "Z opinii prawnej sporządzonej na zlecenie szpitala wynika, że przepisy ustawy określające sposób powołania, działania oraz uprawnienia komisji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

 sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Jej celem jest ułatwienie budowy sieci szerokopasmowych.   Źródło: ISBnews E-commerce: Zakupy w internecie z płatnością w dogodnym dla siebie terminie

Ekspresowe przelewy bankowe są coraz powszechniejsze

odbiorca przelewu w polu "nadawca" nie widział rzeczywistego nadawcy, tylko Blue Media. Nowy system bezpieczniejszy niż stary Wczoraj firma uruchomiła nowy system. Transakcje nie są już realizowane przez konta pośrednie. - To bezpieczne rozwiązanie, które działa na podstawie zgody NBP, który jest

Przegląd prasy

Polsce jest toksycznych i one upadną; KNF: Nie ma zarządów komisarycznych Cashless.pl --Bank Millennium: Są szanse, aby klienci uzyskali dostęp do płatności HCE już w czerwcu ISBnews --Alumetal Poland ma umowę z Federal-Mogul Gorzyce o szac. wart. 200 mln zł --Trakcja: Odpis i rezerwa obniżą