płatności odsetkowe

ZBP: Konsumenci i firmy złożyli prawie 1 mln wniosków o odroczenie spłat rat

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Osoby prywatne i przedsiębiorcy złożyli w bankach łącznie prawie 1 mln wniosków (964,6 tys.) o zawieszenie płatności rat, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Ostatnie dwa tygodnie przyniosły spadek dynamiki składania nowych wniosków - przybyło ich niewiele

MF wymieniło równowartość 0,2 mld euro na rynku walutowym w 2018 r.

transakcji" - czytamy w komunikacie. Ministerstwo podało, że w 2018 r. zawierało na rynku następujące operacje: transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej oraz transakcje wymiany walut na złote. "Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1,5

BNP Paribas Leasing Services umożliwia odroczenie spłat rat o 6 mies. 

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Leasing Services umożliwia przesunięcie płatności rat, wynikających z umów pożyczkowych i leasingowych o 6 miesięcy. Oferta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, podała spółka. "'Prolongata 6 miesięcy' to produkt umożliwiający przesunięcie

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

klient musi zapewnić środki na część odsetkową raty w dotychczasowym terminie płatności. W Citi Handlowym zawieszenie spłaty kredytu umożliwia odroczenie spłaty do sześciu kapitałowo-odsetkowych rat kredytu. W wyniku odroczenia spłat rat przesuwa się okres spłaty kredytu i zmienia się harmonogram spłat

ZBP: W bankach złożono 1,1 mln wniosków w ramach tzw. moratorium pozaustawowego

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Osoby prywatne i przedsiębiorcy złożyli w bankach łącznie ponad 1,1 mln wniosków o zawieszenie płatności rat w ramach tzw. moratorium pozaustawowego, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. "Do tej pory z moratorium

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii C1 o łącznej wartości nom. 150 mln zł

płatności odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla obligatariusza wyniesie: 0,75% wartości nominalnej jednej obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w dniu płatności odsetek za 3 okres odsetkowy) 0,5% wartości nominalnej jednej obligacji (jeśli dzień takiego

MF nie wymieniało walut na rynku walutowym w 2019 roku

wymieniano walut. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - czytamy w komunikacie. Ministerstwo podało, także, że w ub.r. zawarło transakcje wymiany płatności odsetkowych z zapadalnością do 1,5 roku i łączną wartością nominalną 22,6 mld zł. "

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. "Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 300 mln euro

zmienną na stałą. MF otrzyma kwartalne płatności odpowiadające zmiennym płatnościom odsetkowym oraz roczne płatności w wysokości 0,15% wartości nominalnej emisji. W efekcie osiągnięto ujemną rentowność transakcji wynoszącą -0,15%" - czytamy w komunikacie. Emisję przeprowadzono na podstawie programu

MF zaoferuje obligacje za 8-14 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w styczniu

- 8 000 mln zł, podano także. "W styczniu planowane są dwa przetargi kasowe. Wielkość podaży na drugim przetargu uwzględnia wykup obligacji WZ0119 oraz płatności odsetkowe w łącznej kwocie 8 mld zł. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych" - napisał w komentarzu wiceminister finansów

Wakacje kredytowe na czas epidemii. Kiedy opłaca się je wziąć?

Wakacje kredytowe na czas epidemii. Kiedy opłaca się je wziąć?

na 12 miesięcy (w przypadku rat kapitałowo-odsetkowych jest to czas do trzech miesięcy). Okres spłaty pozostanie niezmieniony, zatem urosną raty.  Banki idą na rękę zarówno kredytobiorcom hipotecznym, jak i gotówkowym, a formalności ograniczone są do minimum i co najistotniejsze w obecnej

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

działalności" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 103,04 mln zł wobec 102,86 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 29,7 mln zł wobec 26,97 mln zł rok wcześniej. "Wynik odsetkowy grupy był wyższy o 0,2 mln zł, tj. o 0,2% w okresie I kwartału 2020 roku niż w

ZBP: Konsumenci i firmy złożyli ponad 964 tys. wniosków o odroczenie spłat rat

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Osoby prywatne i przedsiębiorcy złożyli w bankach łącznie prawie 1 mln wniosków (964 tys.) o zawieszenie płatności rat wg stanu na 19 maja, podał Związek Banków Polskich (ZBP). "Na dzień 19 maja mieliśmy przyjętych ponad 855 tys. z tego 86% pozytywnie

Branża pożyczkowa zaproponuje klientom m.in. czasowe zawieszenie spłaty rat

, przesunięcie daty spłaty pożyczki oraz niepobieranie odsetek karnych za zwłokę w płatności zobowiązania, podały organizacje.  "Rekomendacje przedstawione przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundację Rozwoju Rynku Finansowego zostały wypracowane wspólnie z firmami pożyczkowymi należącymi do

MF zaoferuje obligacje za 9-17 mld zł na dwóch przetargach sprzedaży w kwietniu

pożyczkowych w ciągu roku. "Podaż na przetargach obligacji i bonów skarbowych uwzględniać będzie zarówno przewidywane dodatkowe potrzeby pożyczkowe związane z realizacją tzw. tarczy antykryzysowej, jak i uwarunkowania rynkowe, w tym wykup obligacji PS420 i płatności odsetkowe w dniu 27 kwietnia (łącznie

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

następować poprzez zapłatę przez Braster na rzecz obligatariuszy kwoty w wysokości 5% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66% wartości nominalnej obligacji, w dacie płatności

Stalexport Autostrady miał 30,37 mln zł zysku netto, 40,65 mln zł zysku EBIT w I kw.

wystąpiły w I kwartale 2020 r. ze względu na całkowitą przedpłatę ww. umowy kredytowej oraz przedterminowe rozliczenie transakcji zabezpieczających płatności odsetkowe z niej wynikające. "W konsekwencji powyższych prowadzona przez Grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2020 r. zysk

MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w X

płatności odsetkowych od obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego" - napisał w komentarzu wiceminister finansów Piotr Nowak.  (ISBnews)

Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nom. 65 mln zł

warunkami emisji. Kupon od każdej obligacji naliczany jest począwszy od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek, wskazano. Termin wykupu obligacji ustalono na dzień 12 czerwca 2023 r. Zbywalność obligacji nie

Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat szacuje, że wybór ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania jako formy opodatkowania okresów odsetkowych obligacji jednorazowo obciąży linię "Koszty finansowe, netto" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy łączną kwotą 70,1

Benefit Systems wyemitował obligacje serii B na 70 mln zł

1,50% w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego" - podano w komunikacie. Termin wykupu obligacji został ustalony na 30 czerwca 2019 r. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w

GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br.

zakresie wsparcia najemców i promocji wydatków konsumenckich, takich jak obniżka czynszu, dopuszczenie ratalnej płatności czynszu, uchylenie kosztów odsetkowych od opóźnionych płatności i opłaty serwisowej. W zależności od zakresu i długości trwania pandemii COVID-19 grupa GTC może być zmuszona do

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 935,47 mln zł zysku rok wcześniej. "W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. grupa osiągnęła zbliżone do ubiegłorocznych wyniki z działalności podstawowej (-3,5% r/r) mimo presji trzech obniżek stóp procentowych na marżę odsetkową netto

Ronson wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości 32,32 mln zł

wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji. Ponadto obligacje będą podlegać obowiązkowej amortyzacji na koniec IV oraz VI okresu odsetkowego (odpowiednio 31 stycznia 2021 r. oraz 31 stycznia 2022 r.) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej obligacji za każdym razem w kwocie 150 zł dla każdej

ZBP: Klienci złożyli blisko 700 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów

. "Rośnie liczba wniosków składanych przez klientów indywidualnych i firmy o odrocznie płatności rat kredytowych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni konsumenci złożyli w bankach nieco ponad 90 tys. wniosków dotyczących odroczenia rat kredytowych kredytów hipotecznych i konsumenckich. Łącznie od połowy

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

form pomocy dostępnych w banku opartych na gwarancji BGK de minimis. Klientom bankowości instytucjonalnej bank umożliwia m.in. zmianę harmonogramu płatności lub warunków kredytowania i finansowania. Rozwiązania dla klientów instytucjonalnych dopuszczają możliwość prolongaty 3 kolejnych rat miesięcznych

Soros: Jest sposób na obejście weta Polski i Węgier

, takich jak firmy ubezpieczeniowe. Obligacje bezterminowe mają tę wielką zaletę, że kapitał nigdy nie musi być spłacany; należne są jedynie roczne odsetki. Zdyskontowana wartość bieżąca przyszłych płatności odsetkowych zmniejsza się z czasem. Pewna kwota środków finansowych - powiedzmy 1,8 biliona euro

Zawieszenie spłaty kredytu obniży nasze ryzyko niewypłacalności. Ale kredyt będzie kosztował nas więcej

. Kiedy opłaca się je wziąć? 1. Wakacje kredytowe Kolejne banki oferują klientom możliwość zawieszenia spłaty kredytu. Najczęściej jest to zawieszenie rat kapitałowych na sześć miesięcy albo rat kapitałowych odsetkowych na trzy miesiące. W opcji zawieszenia samych rat kapitałowych trzeba spłacać odsetki

MF wymieniło równowartość 2,2 mld euro na rynku walutowym w 2016 r.

: 1) transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej, 2) transakcje typu cross currency swap, 3) transakcje wymiany walut na złote. "Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i wartość nominalną 27 mld zł. Celem zawartych transakcji było

Santander BP umożliwia firmom karencję w spłacie kapitału na 3 lub 6 mies.

termin spłaty kredytu nie zmieni się. W okresie karencji klient płaci tylko raty odsetkowe, podał bank. Santander BP pracuje także nad pakietem rozwiązań pomocowych, zapewniających płynność klientom. Wnioski można składać przez telefon, wkrótce będzie to też możliwe w bankowości internetowej, podano

MF zaoferuje obligacje za 11-22 mld zł na 3 przetargach sprzedaży w IV kw.

październiku planujemy przeprowadzić dwa przetargi kasowe. Podaż na drugim przetargu planowanym na 26 października uwzględnia wypływ na rynek kwoty ok. 28 mld zł, wynikającej z wykupu i odsetek od obligacji skarbowych, jak również z wykupu i płatności odsetkowych od obligacji emitowanych na rzecz Krajowego

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

wydał postanowienie o zawieszeniu obowiązku płatności rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania sądowego. MBank nie jest zadowolony z postanowienia. - W naszej ocenie nie było podstaw do udzielenia zabezpieczenia, a kwestia zaskarżalności tego postanowienia nie jest tak jednoznaczna, jak

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 82% r/r do 23 mln zł w II kw.

rozprzestrzeniać się pandemia koronawirusa i kluczowym było dla nas zapewnienie ciągłości działania. Udało nam się to uzyskać sprawnie na wszystkich rynkach i dzisiaj pracujemy zdalnie w każdym kraju. Obecnie, na istotną skalę, rozwijamy narzędzia operacyjne online tj.: płatności on-line czy platformę e-kruk z

Unified Factory dokona 9 XI wcześniejszego wykupu obligacji serii A

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Unified Factory planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii A. Jako dzień wykupu wskazało 9 listopada, będący jednocześnie terminem płatności kuponowych za VII okres odsetkowy, podała spółka. "Kwota na jedną obligację, w jakiej obligacje będą

Ghelamco Invest wyemitowało obligacje serii PPD wartości 50 mln zł

. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0% w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego" - czytamy w komunikacie. Wartość zobowiązań spółki zaciągniętych na 30 września 2015 roku wynosi 654,11 mln zł, podano

ZBP ogłosi za kilkanaście dni swój program przeciwdziałania 'credit crunch' 

. Dotychczas do polskich banków wpłynęło ponad 1 mln wniosków o czasowe zawieszenie płatności rat. "Przewidujemy, że w najbliższych godzinach będziemy mogli ogłosić to, co postanowiły banki o wydłużeniu moratorium kredytowego pozaustawowego do końca września i uzyskamy w ciągu najbliższych dni

PKP wykupiły euroobligacje na kwotę 180 mln euro

International AG. Obligacje notowane były na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Oprocentowanie obligacji było stałe i wynosiło 5,75%. Płatność odsetek następowała raz do roku. Roczny koszt odsetkowy wynosił 10,35 mln euro. (ISBnews)  

Ghelamco wyemitowało obligacje serii PPC o łącznej wartości 30 mln zł

odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt proc. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie

US określił zaległy podatek Cyfrowego Polsatu za 2012 r. na 24,2 mln zł

, poinformował Cyfrowy Polsat. Ponadto organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. "W wydanej decyzji organ zakwestionował prawo spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w 2012 r

Polnord chce wyemitować obligacje serii MB2 na kwotę ponad 20 mln zł

dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Spółka będzie mogła wykupić co najmniej 50% obligacji w każdym dniu płatności odsetek przypadającym po upływie jednego roku od dnia emisji" – czytamy w komunikacie. Obligacje będą mogły być zarejestrowane w

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

terminu płatności poszczególnych rat lub przedłużenie okresu trwania umowy kredytowej - mówi radca prawny dr Marcin Jagodziński, wspólnik JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni. Niekorzystne zapisy pod lupą UOKiK Ofertą wakacji kredytowych zainteresował się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw.

aktywów odsetkowych) osiągnęła w 1 poł. 2018 r. poziom 2,54% - nieco lepiej niż 2,51% w I poł. 2017" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu prowizji w I poł. 2018 r. wyniósł 336,6 mln zł, co oznacza wzrost o 2,4% rok do roku. Zwiększenie płatności, transakcji gotówkowych i pozostałych transakcji na

MF zaoferuje obligacje za 8-14 mld zł na dwóch przetargach w styczniu

. Wielkość podaży na drugim przetargu uwzględnia wykup obligacji WZ0118 oraz płatności odsetkowe w łącznej kwocie 10 mld zł. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. Na początku roku nastąpi wpływ 1,2 mld euro z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Związek Polskiego Leasingu Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów w związku z epidemią koronawirusa proponują m.in. o odroczenie w czasie spłaty rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej, odstąpienie od stosowania odsetek

ZBP: Banki proponują zawieszenie spłat rat kredytu na 3 mies. dla osób i firm

, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Banki proponują odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

wykupu obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2028 r, oraz ustalono nowe okresy odsetkowe i dni płatności odsetek od obligacji. Ponadto emitent oraz IM wspólnie wprowadzili do poszczególnych warunków emisji obligacji postanowienie, na podstawie którego IM zobowiązała się do bezwarunkowego wykupu

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Korzystając z otwarcia granic przez Czechy, Polacy od 15 czerwca będą mogli dostać się samochodem na wybrzeże Adriatyku w Chorwacji ISBnews --KE zwiększyła proponowane płatności bezpośr. WPR do 290,7 mld euro na 2021-2027 --Mirosław Nowakowski zostanie na miesiąc p.o. prezesa

Santander Bank Polska miał 625,66 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

stałego poziomu opłat z tytułu BFG i po wyłączeniu jednorazowego wyniku z tytułu wstępnego rozliczenia sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz rezerwy restrukturyzacyjnej i na potencjalną dodatkową płatność z tytułu podatku bankowego, porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 8,9% r/r

Ghelamco Invest wyemitowało obligacje serii PPB wartości 50 mln zł

, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 p.p. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego" - czytamy w komunikacie. Wartość zobowiązań spółki  zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji (tj. na dzień

PKO BP oczekuje w IV kw. kontynuacji trendów w kosztach ryzyka i marży odsetk.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w zakresie kosztu ryzyka i marży odsetkowej netto w czwartym kwartale. Koszty ogółem - ze względu na sezonowość - mogą lekko wzrosnąć kw/kw w ostatnim kwartale 2017 roku, poinformowali przedstawiciele

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

. Uruchamiane finansowanie pomniejszyło dostępny limit na akredytywy, jednak istotnie poprawiło przepływy finansowe Grupy Redan. Jednostronną decyzją Banku płatności z tytułu akredytyw zostały odroczone do 31 maja br. Redan prowadzi z HSBC rozmowy dotyczące dalszego finansowania. Dostępność produktów wynikająca

Grupa Duon wyemituje obligacje serii A o łącznej wart. nomin. 30 mln zł

. Warunki emisji obligacji serii A przewidują możliwość wcześniejszego wykupu obligacji serii A przez spółkę przed dniem wykupu w dniu płatności odsetek za czwarty lub piąty okres odsetkowy" – czytamy w komunikacie. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii A do obrotu w

Grupa Kęty prognozuje 253 mln zł zysku netto w br. wobec 242 mln zł szac. w 2017

płatności z projektów inwestycyjnych 2017 r.) wobec 184 mln zł w roku ubiegłym. Prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników: cena aluminium 2 180 USD/t, średni kurs USD 3,5 zł, średni kurs euro 4,20 zł, relacja EUR/USD 1,2, wzrost PKB 3,7%. "Według szacunków spółki

PKO BP przeprowadzi emisję obligacji dla Olsztyna na kwotę 90,5 mln zł

nabycia wszystkich obligacji, prowadzenia depozytu i obsługi płatności odsetkowych oraz wykupu obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane z terminem wykupu od 7 do 14 lat z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych. Najważniejsze inwestycje realizowane w

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

obciążeń. Jest to możliwe dzięki sądowemu zawieszeniu spłaty rat na czas procesu. Takie postanowienia już się zaczęły pojawiać. Niedawno w sprawie dotyczącej mBanku sąd wstrzymał obowiązek płatności rat kapitałowo-odsetkowych, zakazał bankowi dokonywania wpisów w rejestrach BIK, przekazywania do biur

PARP rozłoży na 3 raty płatności od Biomed-Lublin w łącznej kwocie 30,8 mln zł

22.09.2017 r. do dnia spłaty I raty układowej naliczane od całej Wierzytelności układowej według stopy równej sumie stopy WIBOR 6M opublikowanej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień płatności odsetek kapitałowych i marży odsetkowej w wysokości 3 p.p. w stosunku rocznym. - do dnia 22.09.2018 r

MF nie przekaże środków na rynek do końca roku, spłaci obligacje detal.,kredyty

zagraniczne za 0,4 mld zł. "W grudniu br. przepływy środków z tytułu wykupu i płatności odsetkowych od hurtowych SPW nie występują" - czytamy w komunikacie. "Do wykupu w 2015 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 0,7 mld zł, w tym: *obligacje detaliczne: 0,3 mld zł, *kredyty na

Wskaźnik C/I BZ WBK wyniósł 47% w I półr. 2016 r.

gotówkową, akcje uprzywilejowane serii C oraz płatność odroczoną o łącznej wartości 316,1 mln zł, z czego 305,9 mln zł przypada BZ WBK SA. Bank podał, że wynik z tytułu odsetek rósł nieco szybciej niż aktywa odsetkowe netto, podnosząc zannualizowaną marżę odsetkową netto grupy za I półrocze 2016 r. do

Przegląd prasy

podstawie raportów analityków. To rezultat o 52% gorszy r/r, ale o 3% wyższy niż w I kw. br.   -- W I połowie wtorkowej sesji kursy akcji aż 23 firm z GPW wyznaczyły co najmniej roczne maksima.  Dziennik Gazeta Prawna  --Prezes BPS: W naszym zrzeszeniu wynik odsetkowy za maj był

Samochód w leasingu - plusy i minusy. Poradnik

kosztów, wynikających ze spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych do spodziewanych przychodów. Leasing umożliwia przedsiębiorcom zaprogramowanie kosztów wiążących się z nabyciem auta. Leasing może się też okazać jedyną szansą na sfinansowanie np. auta dla tzw. młodych przedsiębiorców, czyli tych, którzy

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

Kwiatkowski. Jego zdaniem, jeżeli dodamy do tego środowisko rekordowo niskich stóp procentowych i wynikające z tego dane, ile banki zarabiają na odsetkowych, to pojawia się ryzyko załamania na rynku kredytowym o skali porównywalnej do kryzysu finansowego z lat 2007-09. Czytaj także: Rzecznik Finansowy do

Przegląd informacji ze spółek

dolegliwości oraz ratować ich życie w obliczu światowej pandemii. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie od 48 do 63 mln zł, podał

MF: Wartość długu SP zapadającego w br. to 37,2 mld zł na koniec lipca

długu krajowego (o 0,13 roku, do 3,43 roku) i skrócenia się ATR długu zagranicznego (o 0,07 roku, do 5,29 roku). Zmiany ATR obydwu kategorii długu były przede wszystkim wypadkową zmian ATM, a  w przypadku długu krajowego również płatności odsetkowych od obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowaniu

Przegląd prasy

potencjalnej fuzji --BGK otworzył przedstawicielstwo w Amsterdamie - czwarte w Europie --Bank BPS i wybrane banki spółdzielcze z Grupy BPS udostępniły płatności BLIK --MFPR: Rząd dofinansuje budowę mostu na Wiśle w ramach 'Mostów dla Regionów' --Pragma Inkaso miała 11,32 mln zł straty netto, 7,07 mln

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

zawieszenie płatności. Dodatkowo wprowadzono uproszczoną ścieżkę akceptacji zawieszenia spłat oraz odnowienia finansowań w przypadku klientów dotkniętych skutkami epidemii z jednoczesnym utrzymaniem akceptowalnego poziomu ryzyka" - czytamy w raporcie finansowym.  BGK przypomina, że 17 marca br

Prezes Idea Banku: Ponad 10% ROE w 2020 r. to bardzo ambitny cel 

do osiągnięcia, poinformował prezes Tobiasz Bury.  "W horyzoncie trzyletnim chcemy mocno budować przychód odsetkowy, marżę odsetkową netto i wynik prowizyjny - nie tylko na produktach czysto finansowych, przy utrzymywaniu niskich kosztów stałych. Będziemy optymalizować sieć i przenosić

Play miał 152,9 mln zł zysku netto, 518,4 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.

ujęciu rocznym). Pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam-Like-At-Home, która przełożyła się na niższy poziom skorygowanego wyniku EBITDA, spółka wygenerowała znacznie wyższy wynik netto oraz zysk na akcję w porównaniu z I kw. 2017 r. Zadowalające wyniki operacyjne w połączeniu z płatnościami odsetkowymi

Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

zastąpieniu drogiego finansowania obligacjami przez znacznie tańszy kredyt bankowy, co nastąpiło w trzecim kwartale 2018 roku. W rezultacie, wydaliśmy znacznie mniej na płatności odsetkowe oraz prowizje i wydatnie zmniejszyliśmy ekspozycję na ryzyko kursowe" - czytamy również.  W ujęciu

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

konsumentów wynika, że w niektórych bankach spłata zostaje odroczona w czasie, ale - w oparciu o zawarty aneks - odsetki należne za okres zawieszenia spłaty dodawane są do całkowitej kwoty kredytu i od tej sumy banki obliczają kolejne odsetki. Ten sposób kapitalizacji rat odsetkowych wiąże się z dodatkową

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

rozliczania podatków dla wszystkich firm oraz zawieszenie płatności podatków oraz składek na ZUS i PPK oraz rozłożenie ich na nieoprocentowane raty płatne po okresie karencji - na umotywowany wniosek przedsiębiorcy. Firmy, które znajdą się w trudnej sytuacji i tak nie zapłacą podatków, a bez tego rozwiązania

Kredyt Inkaso może przeznaczyć środki z emisji obligacji na akwizycje

wykupu walorów przez emitenta po upływie trzech lat od daty emisji, w dniach płatności odsetek za szósty i siódmy okres odsetkowy. Biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję rynkową Kredyt Inkaso i dobre wyniki finansowe oceniamy, że jest to atrakcyjna propozycja" - powiedział prezes.  Oferującym

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 109,79 mln zł w III kw. 2017 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 74,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 237,27 mln zł wobec 46,63 mln zł zysku rok wcześniej. Istotny wpływ na poprawę wyników miały: wzrost marży odsetkowej, obniżenie kosztów

Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 roku

obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) odpowiednio do 41% z 43%, podał bank. Marża odsetkowa netto (NIM) ma wzrosnąć o 0,1 pkt proc. (wobec 2019 r.) do 4,6% w 2022 r., wskaźnik kosztu ryzyka (COR) - spaść o 0,6 pkt proc. do 1,8%, zaś COF - spaść o 0,2 pkt proc. do 1%, wyliczono w prezentacji

Leasing w czasie koronawirusa. Leasingodawcy idą na rękę klientom

, że określone działania są prowadzone na wniosek klienta lub w wyniku decyzji leasingodawcy. Obejmują one m.in.: * odroczenie wynikającej z zawartych umów finansowania konieczności spłaty rat w części kapitałowej, kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej (w przypadku umów leasingu operacyjnego

MF zaoferuje obligacje za 20-35 mld zł na 5-6 przetargach sprzedaży w I kw. 2018

związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych, poinformował także resort. "W styczniu planowane są dwa przetargi kasowe. Wielkość podaży na drugim przetargu uwzględnia wykup obligacji WZ0118 oraz płatności odsetkowe w łącznej kwocie

Mirbud dokona 23 grudnia wcześniejszego wykupu obligacji serii A

odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem), dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu, liczonej jako 0,25% wartości nominalnej każdej obligacji, podano również. Pod koniec

Przegląd informacji ze spółek

- Coteries of New York" na platformie Xbox One na 15 kwietnia 2020 r., podała spółka. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona, z powodu ograniczenia działalności spółki wynikającego z panującej pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, nie uregulowało płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych

BOŚ wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 56 mln zł

. Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości

Przegląd prasy

: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD --MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020 --Santander BP: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy grupy o 635-700 mln zł w 2020 --Zarząd Action z Piotrem Bielińskim jako prezesem powołany na

Obligacje serii C BZ WBK o wartości 485 mln zł zadebiutują dziś na Catalyst

niepublicznej z trzyletnim terminem wykupu przypadającym na 25 czerwca 2018 r. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,84% w stosunku rocznym, a ich płatność nastąpi 23 grudnia 2015 r. Emisji tej został przyznany długoterminowy rating

Asseco SEE miało 25,25 mln zł zysku netto, 29,89 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym, a także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE" - czytamy w raporcie.  "Należy zwrócić uwagę, że na wyniki za trzeci kwartał 2019 roku, szczególnie na poziomie EBITDA, wpływ miała nowa

BZ WBK wyemitował obligacje o łącznej wartości 485 mln zł

" - głosi komunikat. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,84 % w stosunku rocznym, a ich płatność nastąpi 23 grudnia 2015 r. Emisji tej został przyznany długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-(pol) przez agencję

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

. W ramach planu naprawy bank podejmuje działania w obszarze poprawy rentowności, tj.: zbycie wybranych udziałów w spółkach stowarzyszonych (Idea Getin Leasing), przegląd i redukcja kosztów działania banku, stopniowa modyfikacja struktury bilansu, prowadząca do wzrostu realizowanej marży odsetkowej

Przegląd prasy

zainteresowania płatnością przy odbiorze oraz zwiększyła - odbiorem w punkcie --Czekaj: Tak jak Skarb Państwa ma ustawowe ograniczenia w udzielaniu poręczeń i gwarancji, tak NBP nie może bez ograniczeń skupować obligacji, które nie zostaną spłacone Parkiet --W ostatnich kilkunastu miesiącach wartość

Przegląd prasy

' na Switchu w VI-VII --BNP Paribas BP: Obniżki stóp obniżą wynik odsetkowy grupy o 100-130 mln zł --KE przedstawiła zasady stopniowego znoszenia ograniczeń w związku z COViD --BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł --LPP spodziewa się strat za marzec

Grupa Recykl miała 2,1 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

. rok temu) i pozwoliły w pełni pokryć nakłady inwestycyjne (2,7 mln zł). Bilansowo dług odsetkowy pozostaje od kilku kwartałów na niezmienionym poziomie ok. 20 mln zł. Z kolei kapitał własny po raz pierwszy przekroczył 20 mln zł, podano w komunikacie.  "Start pracy nowej linii

Bank Pekao utrzymał marżę odsetkową netto 2,8% w I półr., C/I spadł do 42,4%

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) grupy Banku Pekao spadł do 42,4% na koniec czerwca br. wobec 45,0% rok wcześniej. Bank utrzymał marżę odsetkową netto na poziomie sprzed roku tj. 2,8%, podał bank w raporcie. Dochody z działalności operacyjnej grupy

Przegląd prasy

wcześniejszej zgody sanapidu. Pod względem liczby wykonywanych testów na 1 tys. mieszkańców jesteśmy na szarym końcu w Europie ISBnews --BNP Paribas BP szacuje, że wynik odsetkowy będzie niższy o 45-60 mln zł w 2020 --Polregio wprowadza bilety miesięczne za 1 zł dla służb ochrony zdrowia od 4 IV

Grupa Kęty prognozuje 227 mln zł zysku netto w br. wobec 275 mln zł szac. w 2016

zł (w tym 41 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2016 r.) wobec 277 mln zł w roku ubiegłym. Prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników: cena aluminium 1 800 USD/t, średni kurs USD 4,05 zł, średni kurs euro 4,30 zł, relacja EUR/USD 1,06, wzrost PKB

Przegląd informacji ze spółek

zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach na rzecz spółki NICRE za 4 mln zł netto, w związku z dokonaniem przez kupującego płatności wyłącznie części umownego zadatku, podała spółka. Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o

Best TFI planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca (aktual.)

o kwotę odsetek narosłych od rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta (z wyłączeniem tego dnia)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z pkt 13.1.4 warunków emisji obligacji, obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa płatność z tytułu

Best planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca

o kwotę odsetek narosłych od rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta (z wyłączeniem tego dnia)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z pkt 13.1.4 warunków emisji obligacji, obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa płatność z tytułu

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

uzgodnieniu na forum ZBP zaproponowały klientom, tarczę antykryzysową 4.0, która wprowadza wakacje ustawowe dla klientów indywidualnych dotkniętych utratą pracy w wyniku lockdownu, różnego rodzaje tarcze dla przedsiębiorców, tych strat, opóźnień w płatnościach na dziś jeszcze nie widać. Będą one widoczne

Przegląd informacji ze spółek

płacić zbliżeniowo do kwoty 100 zł bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Usługa dotyczy także płatności za pomocą aplikacji Google Pay, podał bank. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostały zamknięte do 5 kwietnia wszystkie budowy na terenie Belgii, podał Erbud. W związku z tym 266

Przegląd informacji ze spółek

. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,2% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.), podała spółka. Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu

Raiffeisen Bank Polska miał 93,6 mln zł zysku netto, 47,1 mld zł aktywów w I kw.

korporacyjnej, m.in. za sprawą intensyfikacji działań marketingowych, co z kolei przyczyniło się do nieznacznego wzrostu kosztów banku w ujęciu rocznym. Dzięki ekspansji na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz w linii małych i średnich przedsiębiorstw marża odsetkowa netto banku wzrosła do 2,2%. Udostępnialiśmy

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

ostatniego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu. "Grupa IV - obligatariusze posiadający obligacje zamienne