płatnikiem netto

Justyna Andała-Sępkowska

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

Brak wskazania stawki VAT przez zamawiającego nie zmienia faktu, że ? co do zasady ? oferowana cena ma być ceną ostateczną, jaką zamawiający zapłaci w przypadku podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku wykonawcy niebędącego płatnikiem VAT cena netto i brutto są identyczne.

Kapitał znów ucieka do USA

Kolejny pakiet danych makroekonomicznych powodujący przenoszenie akcentu z Europy do USA. W Chinach spadki spowodowane zawiedzionymi nadziejami na stymulowanie gospodarki oraz deprecjacją juana. Polska płatnikiem netto w UE.

Orlen Lietuva miał 488 mln zł EBITDA LIFO, 356 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Orlen Lietuva - litewska spółka z Grupy Orlen - miał 488 mln zł zysku EBITDA LIFO w 2019 roku, w porównaniu do 201 mln zł rok wcześniej (wzrost o 143%) oraz 356 mln zł zysku netto wobec 97 mln zł rok temu (wzrost o 267%), podała spółka. Skonsolidowane

Orlen Lietuva miał 608 mln zł straty netto, -753 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, miał 753 mln zł straty EBITDA LIFO w I kwartale 2020 roku, w porównaniu do 206 mln zł zysku rok wcześniej oraz 608 mln zł straty netto, wobec 113 mln zł zysku rok temu, podała spółka. Skonsolidowane przychody

Orlen Lietuva miał 176 mln zł EBITDA LIFO, 98 mln zł zysku netto w III kw. 2019

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, miał 176 mln zł zysku EBITDA LIFO w III kwartale 2019 roku, w porównaniu do 271 mln zł rok wcześniej (spadek o 35%) oraz 98 mln zł zysku netto, wobec 166 mln zł rok temu (spadek o 41%), podała spółka

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

, ochronie socjalnej, handlu, kulturze i rozrywce. To właśnie te osoby w przypadku pełnego oskładkowania umów zlecenia, którego chciałby ZUS, mogłyby wprawdzie w przyszłości liczyć na wyższe emerytury, ale za to obecnie, w czasie kryzysu, otrzymywałyby niższe wynagrodzenie netto. Skutkiem pełnego

Orlen Lietuva miał 28 mln USD zysku netto w 2018 roku

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, wypracowała 28 mln USD zysku netto i 57 mln USD EBITDA LIFO w 2018 roku, podała spółka. Litewska firma przerobiła w minionym roku 9,7 mln ton ropy naftowej, co oznacza średnio 95% wykorzystania zdolności przerobowych

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Kontrole płatników składek przez ZUS należy uznać za nieskuteczny instrument, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dokonane w 2018 r. kontrole przyczyniły się w praktyce do zasilenia

Orlen Lietuva miał 11,7 mln USD EBITDA LIFO, 16,9 mln USD zysku netto w II kw.

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, miał 11,7 mln USD zysku EBITDA LIFO w II kwartale 2019 roku, w porównaniu do 30,7 mln USD rok wcześniej (spadek o 62%) oraz 16,9 mln USD zysku netto, wobec 27,5 mln USD rok temu (spadek o 39%), podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Elektrotimu powołała Ariusza Bobera na prezesa zarządu do pełnienia funkcji od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka. ATM odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ovostar odnotowało 20,01 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych i poszukuje celów akwizycyjnych, poinformował Wojciech Gątkiewicz. Primetech odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Orange Polska, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, powołała Juliena Ducarroz na stanowisko prezesa zarządu oraz Jacka Kunickiego na stanowisko członka zarządu ds. finansów, podała spółka. ZUE złożyło ofertę z najniższą ceną, wynoszącą 58,6 mln zł brutto (47,7 mln zł netto), w

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

Zerowy PIT dla młodych. Kto straci, a kto zyska na zmianach podatkowych Premier Morawiecki zapewnia, że propozycje rządu dadzą przeciętnemu Polakowi zarabiającemu 3 tys. zł netto „nawet do tysiąca złotych” zysku rocznie, ale w miarę upływu czasu i wprowadzania kolejnych obostrzeń przez

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

: przedsiębiorca, który zgłosił się jako płatnik składek po raz pierwszy (zgłoszenia dokonuje się w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym pierwszej osoby) przed dniem 1 lutego 2020 r., przy ustalaniu

Przegląd prasy

--Wraz z najniższym wynagrodzeniem wzrosną m.in. odszkodowania, maksymalne odprawy oraz ZUS; zapłacą za to pracodawcy, w tym państwo Puls Biznesu --ZUS skontrolował w ub.r. prawie 59 tys. płatników, uzyskując ok. 100 mln zł wzrostu wpływów z zaległych zobowiązań niż w poprzednich latach --Prezes

MF: Porozumienie w sprawie budżetu UE na 2020 r. korzystne dla Polski

wprowadziła ograniczenia w propozycji Komisji. "Dzięki aktywnej postawie Polski, największego beneficjenta budżetu UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programie rozwoju obszarów wiejskich, do czego dążyły państwa-płatnicy netto budżetu UE

S&P: Niższe fundusze z UE po 2021 r. mogą wpłynąć na ratingi krajów CEE

tylko skurczyć, ale nieść pewne obwarowania. W rezultacie potencjalny rozwój ekonomiczny może osłabnąć w średnim okresie, opóźniając dalszą konwergencję dochodów" - czytamy w raporcie. Według agencji, gdy Wielka Brytania opuści UE jako drugi największy płatnik netto, fundusze dostępne w nowej

Fitch: Zalecenie KE dot. art. 7 ws. Polski rodzi ryzyka związane z finansowaniem

największych płatników netto do budżetu UE. Polska jest największym odbiorcą środków unijnych w ujęciu nominalnym - otrzymała alokację w wysokości 86 mld euro w obecnym cyklu (2014-2020), tj. ekwiwalent 19% PKB za 2017 r. Niższe wpływy środków unijnych uderzyłyby we wzrost, a jeśli rząd zrekompensowałby część

Medicalgorithmics miało 1,4 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,36 mln zł wobec 3,77 mln zł zysku

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

. dzięki wprowadzeniu proporcjonalności składek niższe obciążenia - w porównaniu z obecnym stanem rzeczy - mieliby przedsiębiorcy uzyskujący dochód netto poniżej 5 718 zł miesięcznie. Aż 1,2 mln osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce znajduje się poniżej tego progu i mogłoby potencjalnie

Przegląd prasy

zamierza w ciągu kilku miesięcy uruchomić program, w ramach którego planuje płacić domom maklerskim za wydawanie analiz 40 spółek wg gazety ISBnews --Oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 876,4 mln zł w IV kw. --Grupa Lotos miała 1587,4 mln zł zysku netto, 2981,3 mln zł zysku EBIT

SGB-Bank zwiększył zysk netto do ok. 50 mln zł, a Grupy do ok. 300 mln w 2014 r.

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - SGB-Bank S.A. wypracował ok. 60 mln zł zysku brutto i ok. 50 mln zł netto w 2014 r., poinformował prezes banku Ryszard Lorek. Natomiast zysk całej Grupy, zrzeszającej ponad 200 banków spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej, zamknął się kwotą ponad 300 mln

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń, zgłoszeń wyrejestrowania z ubezpieczeń, a także rozliczania i opłacania składek na te

Przegląd prasy

--Zarząd PKP Telkol został powołany na kolejną kadencję --Orange Polska podtrzymuje planowany capex na poziomie 2-2,1 mld zł w 2019 r. --Orange Polska podtrzymuje prognozę ponad 2,8 mld wskaźnika EBITDAaL w 2019 r. --Orange Polska miało 55 mln zł zysku netto, 1353 mln zł EBITDAal w II kw. 2019

Przegląd informacji ze spółek

wartość wskaźnika EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w całym 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł, podał operator. Orange Polska podtrzymał także oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów w tym roku. Orange Polska odnotowało 55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

CMS: Sektor firm pożyczkowych płaci ok. 20 mln zł podatku bankowego rocznie

. W 2017 roku odprowadzony podatek bankowy wyniósł ok. 20 mln zł. Największym płatnikiem podatku jest Provident Polska SA. Obciążenia z tego tytułu stanowiły w 2016 roku 11,4% zysku netto podmiotu" - czytamy w raporcie. Powołując się na dane GUS, CMS przypomina, że do marca 2019 r. na polskim

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu przeznaczenie 1,41 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podała spółka. MD Games zawarło z Running With Scissors Studio LLC umowę, na mocy której wyda grę "Postal Redux" na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch do

Przegląd prasy

, liczącego 8 tys. km --Blisko 420 mln zł podatku dochodowego wpłaciło do budżetu 20 największych płatników CIT wśród firm technologicznych wynika z zestawienia PB na bazie danych MF ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 1,07% na zamknięciu w czwartek --Union Investment TFI: Nastawienie do polskich obligacji

Brexit. Będą zmiany w unijnym budżecie. Polska na tym straci

Relacja na żywo na www.wyborcza.biz Polska jest głównym beneficjentem środków unijnych w całej UE. Biorąc zaś pod uwagę, że Wielka Brytania jest czwartym największym płatnikiem netto i wnosi rocznie około 8,5 mld funtów netto, bez tego wkładu Polska może stracić około 16 proc. napływu netto

Oto wykaz nowych podatków i opłat, które najbardziej uderzą cię po kieszeni w 2021 roku

. Biedronka (największy płatnik podatku handlowego, wyłoży mniej więcej jego połowę) już zapowiedziała, że mimo wprowadzenia nowej daniny jej zyski pozostaną takie same. To jest możliwe. Jak? Wielkie sieci handlowe przyjdą do swoich dostawców (zazwyczaj polskich firm) z żądaniem zniżki z powodu nowego podatku

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

, iż dzięki nowym regulacjom zwiększą się wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) o ponad 2,7 mld zł. Budżet państwa może zyskać netto nawet 2 mld zł rocznie, a zleceniobiorcy wyższe emerytury, podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).  Federacja zwróciła też uwagę, że

Przegląd prasy

węgla o 3,7% r/r do 2,42 mln ton w I kw. --Rząd przyjął nowelę ws. rejestracji płatników abonamentu RTV przez operatorów TV --Enea: Produkcja energii wzrosła o 12,1% r/r do 3,76 TWh w I kw. 2017 r. --Zysk netto LW Bogdanka wzrósł r/r do 67,85 mln zł w I kw. 2017 r. --Zysk netto Enei wzrósł r/r

Regiony nie radzą sobie z wydawaniem pieniędzy z Unii

największym płatnikiem netto i wnosi rocznie około 8,5 mld funtów netto. Jeżeli wyjdzie wcześniej z Unii, może uszczuplić budżet. - Nikt nie mówi o redukcji alokacji przyznanej Polsce lub któremuś innemu krajowi członkowskiemu. Beneficjenci będą dalej prowadzić swoje przedsięwzięcia, które finansowane są

Przegląd prasy

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prezes ZUS: Na początku grudnia zakończymy weryfikację kont płatników składek --Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan: Przy założeniu, że łączna składka wyniesie średnio 5

DM mBanku: Brexit może uderzyć w Polskę kilkoma kanałami

komunikacie. Jak zaznaczył, Brexit uderzy w Polskę kilkoma kanałami. Po pierwsze, ograniczona zostanie wysokość środków unijnych jaka będzie płynąć do Polski. Wielka Brytania jest bowiem trzecim po Niemczech i Francji największym płatnikiem netto, a Polska największym beneficjentem tych środków. Po drugie

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

przedsiębiorca zostanie uznany za mikroprzedsiębiorcę, o ile spełniony jest drugi warunek - nieprzekraczania wysokości rocznego obrotu netto. Co ważne, reguła obliczania zatrudnienia nie obowiązuje przy wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS. W tym

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń, zgłoszeń wyrejestrowania z ubezpieczeń, a także rozliczania i

"Trzy miejsca po przecinku i system pada". Firmy mają problemy z wysłaniem plików JPK

Do 26 lutego wszyscy przedsiębiorcy płatnicy VAT muszą wysłać do fiskusa JPK_VAT. To informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Tymczasem przedsiębiorcy sygnalizują problemy z przygotowaniem plików. Jeden z nich dotyczy e-mikrofirmy

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

tzw. „tarczy 1.0”) warunkiem uzyskania pełnego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne (oraz innych należności, w tym np. składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy etc.) była liczba osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych ("tarcza 1.0" wymagała

Brexit. Ubezpieczenie naszego długu skoczyło w górę

unijnych oraz że polskie firmy będą miały kłopot z dostępem do brytyjskiego rynku. Brytyjczycy to drugi największy płatnik netto do unijnej kasy, zaś z unijnej kasy ma pochodzić 480 mln z biliona inwestycji projektowanych w planie Morawieckiego.

Jednak BREXIT!

wschodzących. BREXIT uderzy w Polskę kilkoma kanałami. Po pierwsze, ograniczona zostanie wysokość środków unijnych jaka będzie płynąć do Polski. Wielka Brytania jest bowiem trzecim po Niemczech i Francji największym płatnikiem netto, a Polska największym beneficjentem tych środków. Po drugie, Wielka Brytania

Przegląd prasy

poprawić rentowność, co przełoży się na znaczne zwiększenie zysku EBITDA Dziennik Gazeta Prawna --Z 9% CIT skorzysta tylko kilka procent mikrofirm; większość jest płatnikami PIT, a tego podatku rząd na razie nie zamierza zmieniać --Gruza z MF: Decyzje w sprawie stawki VAT będą podejmowane we

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 57,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Intermodal w najbliższych miesiącach zakończy inwestycje terminalowe w Kutnie, a w II połowie roku 2015 odda do eksploatacji nowe terminale w Brzegu

Brexit. Trzeba na nowo przemyśleć Unię

Wielkiej Brytanii. W najgorszym wypadku część z nich wróci do kraju, czego skutkiem będzie czasowy wzrost bezrobocia. Wielka Brytania była - mimo rabatu wywalczonego przez Margaret Thatcher - płatnikiem netto do unijnego budżetu. Jeśli brytyjski rząd zdecyduje się wstrzymać transfery do Brukseli, budżet

Jakie podatki zapłaci twoja firma w 2019 roku? Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował dla przedsiębiorców

; * Volvo XC 60 D4 AWD R-Design, cena zakupu 173 tys. zł netto; * Volvo XC 90 T8 AWD Plug-In Hybrid R-Design, cena zakupu 341 tys. zł netto. W symulacji przyjęto, że przedsiębiorca rozlicza się 19-proc. liniowym podatkiem dochodowym, jest płatnikiem podatku VAT i wykorzystuje samochód w tzw. trybie

KPMG: Przeszło 50% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment) zwiększy obowiązki administracyjne nałożone na przedsiębiorców. Blisko 65% respondentów wyraziło zaniepokojenie, że mechanizm podzielonej płatności, polegający na  otrzymaniu zapłaty netto na firmowy rachunek bankowy, a kwoty

Przegląd prasy

; Parkiet -- W tym roku rząd zbierze ze swoich spółek 4,5 mld zł. Plany na 2017 r. nie są jeszcze znane. Jednak już teraz widać, że gigantycznie dywidendy odchodzą do lamusa. Do miana solidnych płatników urastają Orlen i PGNiG. -- Słaba koniunktura na GPW skłania wielu inwestorów do szukania alternatyw

Ministerstwo Finansów zaskakuje. Trzy stawki w projekcie podatku od marketów

. Zwolnione z niego będą małe sklepy, które mają obroty poniżej 1,5 mln zł netto miesięcznie. Podatnicy, którzy nie przekroczą tej kwoty będą zwolnieni z podatku i nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych. Nowa danina będzie miała progi: 0,7 proc. przy przychodzie poniżej 300 mln złotych

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

brutto, co oznacza, że pieniądze, które dostaniesz, muszą ci wystarczyć na zakup towarów i usług w cenach brutto (z VAT). Nawet wtedy, kiedy zarejestrujesz firmę jako płatnika podatku VAT i uzyskasz prawo do odliczania tego podatku. Np. jeśli chcesz kupić komputer za 1000 zł netto (+ 22 proc. VAT), cena

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

. Co robić? Bardzo uciążliwy dla ubezpieczonych problem opóźnień w wypłacie zasiłków chorobowych dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich w kontekście prowadzonych długotrwałych kontroli przez ZUS ubezpieczonych i płatników składek. Niestety w omawianym wyżej stanie faktycznym należy podkreślić, że za

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 168 mln USD wobec 155 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 9%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Źródło: ISBnews Ultimate Games: Miał 8,389 mln zł przychodów całkowitych, 5,305 mln zł zysku brutto i 4,621 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej „tarczy antykryzysowej”, musi Pani wykazać w danym miesiącu spadek obrotów o co najmniej 25% (spadek przychodu netto). Przy rozpatrywaniu wniosków Państwowy Fundusz Rozwoju weryfikuje informacje w nich przedstawione w oparciu o dane

ZUS uznał, że pensja ciężarnej kobiety powinna była wynosić nie 8 tys. zł, a 4 tys. I tak obniżył świadczenie. Na Facebooku wrze, a ZUS odpowiada

. Kobieta urodziła 22 kwietnia. Do czasu wyjaśnienia sprawy będzie jej wypłacane świadczenie w takiej wysokości, o jakiej w kwietniu zadecydował ZUS - czyli 4 tys. zł netto. Nieprawdą jest więc, że kobieta zostanie z niczym, aż ZUS nie rozpatrzy jej sprawy.  1,5 tys. decyzji na 385 tys. urodzeń

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mediana wynagrodzeń programistów wyniosła 14 800 zł netto na B2B i 11 375 zł brutto na umowie o pracę i niewiele różniła się w porównaniu do poprzednich miesięcy. Juniorzy na kontrakcie mogli liczyć na wynagrodzenie 6 500 zł, o 1 proc. wyższe niż w styczniu. W marcu aktywnie rekrutują ci, którzy

Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od handlu

uzasadnieniu pierwszej wersji projektu. Po zmianach w tym roku będzie to 510 mln zł netto. Później 1,53 mld zł rocznie. Tyle że resort wcześniej mocno przestrzelił wpływy z podatku bankowego. Miało być 550 mln zł miesięcznie, a jest nieco ponad 360 mln zł. Ustawa powstrzyma likwidację małych sklepów? Jakie

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

obronę naszych interesów. Zwłaszcza gdybyśmy kiedyś mieli zostać płatnikiem netto. - Jest dokładnie na odwrót, ta polityka uderza w nasze interesy. Nie ma ryzyka, że zostaniemy płatnikiem netto, bo jeszcze wiele lat będziemy mniej zamożni niż stare państwa członkowskie. Możemy natomiast wiele stracić

Poufny plan rozbioru Energi. "To taki zabór z bonusem i obietnicami bez pokrycia"

Energa jest największym płatnikiem podatków na Pomorzu i jednym z największych pracodawców. Gdańska grupa w 2013 r. zanotowała 760 mln zł zysku netto, a znaczny udział w podatku z tego zysku miał samorząd województwa pomorskiego i gmina Gdańsk. Wyniki finansowe za rok 2014 nie zostały jeszcze

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

tys. zł netto. AstraZeneca, jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie włącza się w ogólnopolską akcję wsparcia szpitali i pracowników służby zdrowia #WdzięczniMedykom. Darowizna wys. 200 tys. zł przekazana przez nowego partnera kampanii umożliwi zakup wyposażenia dla kolejnych

Premier Ewa Kopacz zmniejsza janosikowe Mazowszu

konferencji prasowej marszałek Mazowsza Adam Struzik (PSL). To województwo przez ubiegłą dekadę było jedynym płatnikiem netto janosikowego, oddało z tego tytułu ponad 6 mld zł i de facto zbankrutowało. Marszałek Struzik ma się z czego cieszyć - uzyskał zapewnienie premier Kopacz, że województwo mazowieckie w

Pieniądze z Unii szybciej, ale nie więcej

konsultacji ze stolicami - mówi Abbot. By uspokoić państwa-płatników netto, Komisja zdecyduje się pewnie na obostrzenia. Pula pieniędzy, które będzie można szybciej wydać, zostanie zapewne ograniczona. Mówi się o 14 mld euro dla wszystkich krajów. Dodatkowe pieniądze dostaną tylko ci, którzy pierwsi zgłoszą

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

01.10.2019 zawiesiła działalność gospodarczą. W kwietniu 2020 będzie miała zerowe przychody i nie odwiesi prawdopodobnie działalności gospodarczej, a w kwietniu 2019 miała przychody w wysokości 19.451 zł netto – spadek o 100 proc. Czy przysługuje jej jakaś forma pomocy w ramach "tarczy

Brexit. Rynki w szoku. Miliardy wyparowały z giełd

Maklerskiego mBanku. Jego zdaniem Brexit uderzy w Polskę kilkoma kanałami. Po pierwsze, ograniczona zostanie kwota pieniędzy unijnych, które będą płynąć do Polski. Wielka Brytania jest bowiem czwartym największym płatnikiem netto, a Polska największym beneficjentem tych pieniędzy. Po drugie, Wielka Brytania to

MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat

formie bezgotówkowej, walka z szarą strefą oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania administracji. Szacowany wpływ netto do budżetu państwa wynikający z tego strumienia to 10-13 mld zł. Wdrożenie funkcjonalności Schematu Krajowego pozwoli z kolei na zwiększenie roli państwa w ustalaniu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

komunikacie.  Uniwersalna Bramka Dokumentów to nowe narzędzie pozwalające wypełniać obowiązek przesyłania formularzy informacyjnych drogą elektroniczną przez wszystkich płatników rozliczających powyżej pięciu podatników. Wprowadzony on został na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób

Europa wspólnych długów? Ekonomiści napisali "Manifest dla Europy"

zastępować wspólnymi unijnymi podatkami był bardzo popularny w Parlamencie Europejskim, ale przed negocjacjami budżetu 2014-20 odrzuciły ją rządy płatników netto. Oznaczałby bowiem dla nich sporą utratę suwerenności, a konkretnie kontroli nad sumami wpływającymi do budżetu. "Manifest" postuluje

Zbuduj dom z programem "Mieszkanie dla młodych"

, którzy zamierzają w tym roku zacząć budowę domu, powinni już teraz rozglądać się za kredytem. Tym bardziej że istnieje niebezpieczeństwo, iż banki podniosą marże, co automatycznie obniżyłoby zdolność kredytową. – W przypadku trzyosobowej rodziny z dochodem na poziomie 5 tys. zł netto banki średnio

Mateusz Morawiecki: Nie będzie jednolitego podatku

miał być sposobem na zmniejszenie klina podatkowego (jest to różnica między kosztami zatrudniania pracownika, a pensją netto) dla pracowników najemnych, którzy otrzymują niskie wynagrodzenia. Takie zmiany są bardzo potrzebne. - W Polsce klin podatkowy dla takich osób jest wyższy niż w wielu krajach

Na EFNI o imigrantach. Szansa czy zagrożenie?

wzrostu PKB, do innowacyjności. Dla przykładu, 51 prezesów start-upów w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych to imigranci. Szybciej uczą się języka, pracują dłużej, są bardziej zmotywowani. Imigranci są płatnikami netto, nie są po stronie odbierającej. Europa ma problem z wchłonięciem imigrantów

Brexit. Co dalej? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

, bo Wielka Brytania z pewnością nie przekaże całej wcześniej zadeklarowanej sumy. Brytyjczycy są czwartym największym płatnikiem netto i wnoszą do unijnego budżetu niemal 8,5 mld funtów. Bez tego wkładu Polska może stracić blisko 16 proc. pieniędzy z Unii, czyli ok. 6,5 mld zł - wyliczają analitycy

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

, że wprowadzenie podatku, np. od operacji finansowych i opłat z handlu uprawnieniami do emisji CO2, ma pozwolić państwom płatnikom-netto, np. Niemcom, mniej wpłacać do unijnego budżetu? I to ma ułatwić znalezienie kompromisu w sprawie budżetu Unii? - Tak. Zdaję sobie sprawę, że debata będzie burzliwa

Impas w negocjacjach nad unijnym budżetem

zwiększyć wydatki z 815 do 930 mld euro (1,14 proc. dochodu narodowego brutto UE). Na to nie chcą przystać kraje, które do wspólnej kasy dokładają więcej, niż otrzymują z niej dotacji (tzw. płatnicy netto), czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria, Szwecja i Holandia. Domagają się też, by ograniczyć

Brexit. Czy przyspieszy repolonizację banków?

najbardziej uderzy ewentualny kryzys, gdyby okazało się, że rozstanie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską jest kosztowne. Odpadnie duży płatnik netto, który w pewnej części finansował rozwój krajów wschodzących w ramach funduszy strukturalnych. I dlatego banki najbardziej zaangażowane kapitałowo w Europie

Brexit. Czy wyjście Brytyjczyków z UE zaboli Polaków?

: - Wszystkie partie polityczne deklarują utrzymanie praw Polaków żyjących na Wyspach. Kto mówi, że będzie inaczej, po prostu straszy. Skwirczynski twierdzi też, że jeśli Wielka Brytania opuści Unię, to żyjący tu Polacy odniosą takie same korzyści jak pozostali mieszkańcy Wysp. - Wielka Brytania jest płatnikiem

Polska tubylców, Polska narodu

europejskiego, by wspierać Polskę (Włochy są ciągle jednym z większych płatników netto w Unii).Tusk zaznacza, że ta droga jest niepewna, bowiem niepewna jest przyszłość Unii. Śmiem twierdzić, że dbanie o powodzenie tego projektu w imię interesu Polski jest miarą patriotyzmu.Ale przecież jest też projekt inny

Konkurs "Gazety" i Ernst & Young: Gmino, sięgnij po euro!

projekty), walkę z bezrobociem. Ale to nie wszystko - jeżeli samorządy oraz inni beneficjenci, np. uczelnie, tę grę przegrają, Polska zapewne stanie się płatnikiem netto do unijnej kasy (zapłaci więcej, niż z niej otrzyma). Pretensje będziemy mogli mieć tylko do siebie. Z debaty ekspertów na naszych

Jak wkręcają nas ubezpieczyciele

sprawdził, że na Allegro nie można znaleźć tego modelu tańszego niż 52 tys. - Klient złożył wniosek, my zażądaliśmy dodatkowych wyjaśnień - powiedział Lech Mrozowski z Benefii. Firma twierdzi, że pan Tomasz napisał w oświadczeniu, że jest płatnikiem VAT i dlatego wyceniła szkodę w wartości netto

UOKiK kontra ubezpieczyciele - walka o VAT w odszkodowaniach

Pani Irena wykupiła polisę AC w PZU. Po stłuczce wystąpiła o odszkodowanie z AC. Musiała dodatkowo oświadczyć, że samochód nie jest zarejestrowany na firmę i że nie jest płatnikiem VAT. Jak się okazało, odszkodowanie otrzymała z odliczonym VAT. PZU oferuje dwa rodzaje ubezpieczeń AC. W wariancie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

sprzedaż Comarch w segmencie ERP wzrosła o 21% i wyniosła rekordowe w historii firmy 133,7 mln zł. Źródło: ISBnews   MCI Management: Odnotowało 264,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 186,18 mln zł zysku rok wcześniej

Budowa domu w 2016 r.

zmiany cen na rynku budowlanym, w ubiegłym roku praktycznie nie drgnęły ceny materiałów używane do budowy domów. Minimalnie podrożały natomiast materiały instalacyjne i elektryczne. W efekcie pod koniec 2015 r. wybudowanie domu jednorodzinnego kosztowało średnio 2509 zł netto (bez VAT) za m kw

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

emerytury obecnego pokolenia pracujących będą niższe (mniejszy drugi filar), ale jednocześnie zmaleje ryzyko bankructwa pierwszego filara, bo będzie więcej dzieci i potem więcej płatników składek ZUS - napisał Rybiński na swoim blogu. - Propozycja jest zdumiewająca. Pieniądze w OFE - jak pan Rybiński musi

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

do rekordowo niskich poziomów. Zadłużenie netto do EBITDA zeszło do 0,7x na koniec 2014 r. z 1,6x na koniec 2013 r. "W efekcie mamy kilkaset mln zł linii kredytowych, które możemy przeznaczyć na inwestycje, w tym duże przejęcia" - dodała prezes ABC Data. Podkreśliła jednocześnie, że

Europa przechodzi na jasną stronę

. Nasi negocjatorzy będą starali się przekonać płatników netto do unijnego budżetu - Niemcy, Francję i kraje skandynawskie - że unijny budżet to inwestycja w tak potrzebny wzrost gospodarczy i szczepionka przeciw kryzysowi. Przykład Polski pokazuje, że lepiej dobrze i bezpiecznie zainwestować pieniądze w

Poranny komentarz rynkowy XTB - dane ważniejsze niż szczyt

stanowiska. Poparcie, które Hollande zdobył w innych krajach jest nieistotne – decyzję muszą podjąć Niemcy, gdyż to one byłyby płatnikiem netto takiego rozwiązania. Naszym zdaniem takiej zgody nie będzie – koszt dla Niemiec byłby nie do zaakceptowania, a do tego widzą oni takie rozwiązanie jako

Jak GUS policzył te 0,8 proc. wzrostu PKB?

koniec 2010 r. A to przyczyniłoby się do automatycznego spadku deficytu budżetowego. Pamiętajmy, że tak duże fundusze z UE mamy pierwszy i ostatni raz. Możemy zapomnieć, że kolejny unijny budżet UE (na lata 2014-20) będzie choćby porównywalny w swojej hojności z obecnym. Niemcy, największy płatnik netto

Unijny budżet - najważniejsze informacje

wyraźnie wzrosły też inne przychody - zwłaszcza grzywny nakładane przez Komisję Europejską (lub unijne trybunały) na firmy i państwa łamiące unijne prawo. W 1997 r. dały one 5,2 mld ecu, w 2002 r. (rekordowym) - aż 17,7 mld euro. Co to znaczy płatnik netto? To takie państwo UE, które do unijnego

Budowę domu czas zacząć. Czy tanieją materiały i robocizna?

ubiegłym roku średnio o 1,6 proc. Średnia krajowa netto wynosiła w końcówce ubiegłego roku ok. 14,1 zł za roboczogodzinę, ale w poszczególnych regionach kraju może się bardzo różnić. Najniższą - niespełna 12,8 zł za roboczogodzinę - Sekocenbud odnotował w województwie świętokrzyskim. Najwięcej za swoją

Polityka spójności to nie fanaberie ubogich

Lewandowski nie ukrywają, że polityka spójności jest zagrożona, gdyż jako bardzo kosztownej pozycji w budżecie chętnie pozbyliby się jej (przynajmniej częściowo) płatnicy netto - tacy jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia czy Szwecja. W obecnym budżecie na lata 2007-13 polityka spójności zajmuje

Parlament Europejski będzie obserwował dalsze prace nad nowelizacją ustawy o RTV

, że dokonaliśmy ogromnych postępów. Czy Parlament Europejski włączy się do debaty o wielkości polskiej - i innych krajów kandydujących - składki do budżetu europejskiego? Grozi nam, że przynajmniej w 2004 r. będziemy rzeczywistym płatnikiem netto... - Musimy uniknąć dramatyzowania. Polska opinia

Unijna polityka regionalna: Pomysły na (niedo)rozwój

. płatnicy netto, którzy więcej wpłacają do wspólnego budżetu, niż z niego biorą) nie jest gotowe na znaczące zwiększenie budżetowej składki. Wydatki na Wspólną Politykę Rolną (inne potencjalne pole do szukania oszczędności) zostały zamrożone, bo tak umówili się kanclerz Niemiec Gerhard Schröder i

Adam Szejnfeld: Platforma chce współpracy

odpowiedzialności płatnika za zobowiązania podatnika. Chcemy również skrócenia czasu przechowywania niektórych dokumentów, np. paragonów fiskalnych, które dzisiaj trzeba archiwizować przez pięć lat. To absurd, bo po dwóch latach są one nieczytelne i przechowywana jest jedynie biała makulatura. A zmiany w