płatne drogi krajowe

Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych

obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie będą przetwarzane. Opłatę elektroniczną pobierać ma szef Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą systemu teleinformatycznego. Projektowanie, budowa, rozwój i wdrożenie systemu oraz kontrola prawidłowości uiszczenia

Instytut Staszica: Przejęcie e-myta przez KAS to szansa na naprawienie zaniedbań

samochodów osobowych na płatnych autostradach" - czytamy w stanowisku Instytutu pt. "Przejście KSPO pod zarząd Krajowej Administracji Skarbowej szansą na naprawienie zaniedbań". Obecny system poboru opłat od samochodów ciężarowych na drogach krajowych przez niecałe 10 lat istnienia był

NIK: Umowy koncesyjne autostrad płatnych zawierają wiele niekorzystnych zapisów

wskazuje, że wszystkie zawierają szereg postanowień niekorzystnych dla strony publicznej lub użytkowników autostrad, dotyczących m.in. modelu finansowania budowy i utrzymania drogi, rozkładu ryzyka oraz mechanizmów rozstrzygania sporów. Dlatego też, w ocenie NIK, interesy Skarbu Państwa i

Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych

projekt został zgłoszony przez grupę posłów PiS. Projektowany system dotyczy przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie niespełna 4 tys. km) i pojazdów, które będą podlegały obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie będą przetwarzane. Sprawozdawca

GDDKiA: GITD nowym operatorem Krajowego Systemu Poboru Opłat od 3 XI

przejazd po drogach krajowych (opłaty elektronicznej) i opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrad oraz wprowadzaniem, eksploatowaniem i rozwijaniem elektronicznego systemu poboru opłat" - czytamy w komunikacie. Za realizację tych zadań odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD

System viaTOLL powiększy się o kolejne 150 km od 1 października

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg i autostrad, wnoszonych poprzez system viaTOLL wyniosły 6,59 mld zł. Nakłady inwestycyjne na budowę systemu wyniosły 1,1 mld zł netto, na rozszerzenia - 166 mln zł netto, a koszty operacyjne - 1 mld 135 mln zł

IS: Wstrzymany rozwój systemu viaTOLL to utrata ponad 1 mld zł wpływów rocznie

są bezpośrednio na rozwój infrastruktury do Krajowego Funduszu Drogowego. Według Instytutu, przez powolne rozszerzanie systemu państwo polskie pozbawia się więc źródła finansowania nowych inwestycji. Do systemu nie zostały włączone nowo powstałe drogi, a także odcinki leżące we wschodniej części

GDDKiA: Przychody z systemów poboru opłat drogowych to ok. 1,7 mld zł w 2016 r.

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Przychody z systemu poboru opłat na drogach wyniosły przeszło 1,7 mld zł w 2016 r., w tym z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaTOLL) - blisko 1,5 mld zł, a z Manualnego Systemu Poboru Opłat - ponad 207 mln zł, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Z systemu viaTOLL na konto KFD trafiło łącznie 8,1 mld zł w ciągu 6 lat

zł, dodano. "Oparcie architektury systemu poboru opłat o technologię DSRC (bramownice na drogach i urządzenia w pojazdach) to przy polskiej charakterystyce sieci dróg płatnych najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązanie. Dodatkowo, infrastruktura systemu m.in. bramownice może być

ZDM przedłużył umowę ze SkyCash na parkowanie w Warszawie do 30 kwietnia

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) podpisał umowę z SkyCash Poland, dotychczasowym operatorem płatności mobilnych w Strefie Płatnego Parkowania, podała spółka. Dzięki temu do końca kwietnia 2019 roku użytkownicy aplikacji SkyCash i mobiParking mogą bez zmian

Wpływy z viaTOLL przekroczyły 10 mld zł od uruchomienia systemu

2018 roku łączna wartość środków przekazanych z systemu viaTOLL do Krajowego Funduszu Drogowego przekroczyła 10 mld zł. W ciągu siedmiu lat sieć dróg płatnych w Polsce rozrosła się do 3 660 km, w systemie zarejestrowanych jest prawie 1,2 mln pojazdów, a struktura flot, pod względem ekologiczności

Przybędzie płatnych dróg. Na wakacje większe koszty

Przybędzie płatnych dróg. Na wakacje większe koszty

ukończeniu budowy brakującego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania S11 drogowcy oddali całą tę trasę do eksploatacji i od połowy roku rząd chce wydłużyć o 13 km płatną część drogi. System viaTOLL zostanie też zainstalowany na 19 km drogi ekspresowej S8 między Jeżewem a Choroszczą pod Białymstokiem. Kierowcy

W systemie viaTOLL pojawi się 251 km nowych dróg od wtorku

sprawie rozmowy" - dodał.  Odcinki, które z dniem 30 czerwca br. zostaną dołączone do sieci dróg płatnych viaTOLL:   - Autostrada A4, węzeł Tarnów Północ – węzeł Dębica Wschód, ok. 35,17 km   - Droga ekspresowa S3, węzeł Gorzów Wielkopolski Południe – węzeł

Sieć dróg objęta viaTOLL wzrośnie do blisko 3 660 km od 9 lipca

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Sieć polskich dróg objętych opłatą elektroniczną w ramach systemu viaTOLL wzrośnie o ok. 360 km do blisko 3 660 km od 9 lipca br. Do mapy płatnych tras dołączą odcinki zlokalizowane w 6 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i

viaTOLL dał 4,12 mld zł zysku netto KFD od początku funkcjonowania

przejazdy samochodów ciężarowych po liczącej ponad 3 145 km sieci dróg płatnych, przypomniał Gorzkowski. "Średni koszt obsługi użytkowników i utrzymania systemu stanowi jedynie 15% kwoty przychodów KFD, reszta to czysty zysk Skarbu Państwa, który może służyć dalszej modernizacji i rozbudowie sieci

Przegląd informacji ze spółek

Ornowo - Wirwajdy. Ten 5-kilometrowy odcinek drogi jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, a jednocześnie stanowi pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S5 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). EuroRating

i2 Development przydzielił warunkowo obligacje serii E o wartości 15 mln zł

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dodano. "Obligacje serii E będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 4,3% w skali roku. Odsetki od obligacji będą płatne w okresach 3- miesięcznych, zaś wykup

ViaToll wygenerował ponad 4,7 mld wpływów w ciagu 4 lat od jego wdrożenia

wprowadzenia na polskie drogi elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL i manualnego poboru opłat na państwowych autostradach płatnych. Obecnie sieć dróg płatnych w ramach viaTOLL obejmuje ponad 3 159 kilometrów dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA

Rząd przyjął projekt ustawy ws. systemu opłat drogowych EETS

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, który wdraża do polskiego prawa przepisy europejskie, regulujące usługę elektronicznego uiszczania opłaty

Na wakacje e-myto na kolejnych drogach

budowy ekranów akustycznych, droga ta zyskała status "ekspresowej". A wprowadzony w połowie 2011 r. system viaTOLL - elektronicznego poboru opłat od ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony oraz autobusów - obowiązuje przede wszystkim na drogach krajowych wyższej kategorii

GreenWay Polska uruchomi kolejnych 11 stacji ładowania na MOP-ach

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - GreenWay Polska wybuduje stacje ładowania samochodów elektrycznych na 11 miejscach obsługi podróżnych (MOP) przy autostradach A1, A2 i A4, podała spółka. W wyniku przetargu zorganizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA

Fiskus zaczął testy satelitarnego e-myta drogowego. A system ruszy już w kwietniu

elektronicznym system poboru opłat drogowych Ministerstwo Finansów przejęło od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), które wcześniej równie nieoczekiwanie przejęło ten nadzór od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).  Zgodnie z ustawą Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma od

Instytut Staszica: Współpraca GITD z firmą Kapsch korzystna dla państwa

Dawid Piekarz, cytowany w komunikacie. Sposób uiszczania opłat dla kierowców samochodów osobowych i ciężarowych korzystających z płatnych odcinków dróg pozostanie bez zmian. Będzie realizowany za pomocą obecnie wykorzystywanych urządzeń. Instytut Łączności działający w imieniu GITD w drugiej połowie

Liberty Poland złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Coltex ST

w kapitale zakładowym Coltex ST sp. z o.o. od jej dotychczasowych wspólników" - czytamy w komunikacie. Przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji działają na krajowych rynkach usług płatnej telewizji, mobilnych usług telekomunikacyjnych (rynek detalicznego świadczenia usług

Przegląd informacji ze spółek

Mirbudu) i Mirbudu, warta 414,71 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500", podał

NIK ma zastrzeżenia do oddziałów GDDKiA ws. remontów i utrzymania dróg krajowych

drogach krajowych: nie miał opracowanych planów ani procedur ratowniczych (za wyjątkiem płatnych autostrad). Odnotowano także przypadki oczywistego konfliktu interesów, np. w rozstrzyganiu przetargów na dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg. "Skala nieprawidłowości w łódzkim oddziale GDDKiA świadczy

Kapsch: Procedowane w Sejmie EETS będzie odpowiednikiem roamingu w transporcie

Service (EETS) – Europejskiego Elektronicznego Systemu Myta. Dzięki niemu kierowcy ciężarówek mogą przejechać przez wszystkie płatne drogi w UE z jednym urządzeniem pokładowym. "Od kwietnia 2013 r. nie ma technicznych przeciwwskazań, by viaTOLL stał się częścią uniwersalnego europejskiego

viaTOLL: 251 km nowych dróg, w tym ok. 35 km autostrad w systemie od 30 VI

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków przewiduje, że 30 czerwca roku do systemu poboru opłat od samochodów ciężarowych (viaTOLL) przyłączonych zostanie 251 km dróg krajowych, w tym ok. 35 km autostrad oraz ok. 216 km dróg, podał

Prezydent podpisał ustawę regulującą system opłat EETS

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która umożliwi korzystanie z European Electronic Toll Service (EETS) podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy

Wpływy z viaTOLL to 1,88 mld zł w 2017 r., system powiększył się do 3660 km dróg

opłaty wnoszone przez kierowców i przewoźników trafiają bezpośrednio do Krajowego Funduszu Drogowego, podano także.  viaTOLL to system, który pozwala użytkownikom elektronicznie wnosić opłaty za korzystanie z sieci dróg płatnych. Obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2011 roku i jest obowiązkowy dla

Instytut Biznesu: E-myto powinno poczekać na przejęcie przez państwowy zarząd

trybie przyśpieszonym, gdyż Inspektorat stwierdził, że nie posiada odpowiednich kompetencji. Instytut Biznesu wyraża swoje obawy, co do całego procesu przejęcia. Organizacja wskazuje, że od dawna było wiadomo, że GITD nie posiada kompetencji by przejąć od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Od października elektroniczne myto na nowych drogach

autostradą A1 na węźle Łódź Południe, odcinek S8 Paszków - Opacz pod Warszawą (tzw. wylotówka na Janki) i stołeczny odcinek S8 Powązkowska - Modlińska (część Trasy Toruńskiej). Ciężarówki i autobusy będą płacić także za przejazd 18 km odcinkiem drogi ekspresowej od Bielska-Białej do Żywca. Od lata ma

Szmit: Przetarg na system poboru opłat drogowych w ciągu kilku dni

ten sam, co obecnie. "Obecna sieć musi być objęta, z opcją na jej poszerzanie. W najbliższych latach będziemy oddawali następne drogi ekspresowe, autostrady, ale też zapadła decyzja, że w niewielkim stopniu rozszerzymy sieć na drogi krajowe - tam, gdzie wymaga tego utrzymanie spójności

Kierowcy będą płacić za przejazd autostradą A1 bez wyciągania portfela

karetki w Hiszpanii Drogi z dopłatą od państwa Już rząd premiera Donalda Tuska zaczął na okres wakacyjny zwalniać kierowców z opłat za jazdę tym odcinkiem A1. Tę praktykę kontynuował rząd premier Ewy Kopacz, a następnie rządy PiS. W tym roku będzie można przejechać bezpłatnie A1, jeśli średni czas

GDDKiA wyraża dezaprobatę dla podnoszenia stawek na koncesyjnym odcinku A4

Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wskazuje, że choć nie posiada umownych i prawnych podstaw do odrzucenia wniosku Stalexport Autostrady Małopolskiej (SAM) ws. podniesienia opłaty za przejazd autostradą A4 dla ciężarówek na odcinku Katowice

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółka z grupy Mirbudu, lider konsorcjum) oraz Mirbudu podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o

Fundacja Republikańska: viaTOLL może być wykorzystany do celów kontrolnych

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - System poboru opłat viaTOLL może być wykorzystany przez służby celne i skarbowe do walki z przemytem papierosów i alkoholu, wyłudzeniami VAT i kontroli granic. Konieczna jest jednak jego rozbudowa o nowe odcinki płatnych dróg, w szczególności na wschodzie Polski

Drogowe e-myto w Polsce spłaciło się rekordowo szybko

autostradach i drogach ekspresowych. Urządzenia viaToll są też zakładane na wybranych drogach krajowych, które stanowią alternatywne trasy dla płatnych dróg wyższej kategorii. Ma to chronić te drogi przed rozjeżdżaniem przez ciężarówki, próbujące ominąć płatne autostrady i ekspresówki - czyli drogi dostosowane

GDDKiA nie sprzeciwia się podwyżce opłat na A4 przez Stalexport

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nie sprzeciwiła się wnioskowi Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) - spółki pośrednio zależnej Stalexport Autostrady - w sprawie podniesienia opłaty za przejazd autostradą A-4 na odcinku Katowice - Kraków

Stalexport Autostrada Małopolska wnioskuje do GDDKiA o podwyżkę opłat

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Stalexport Autostrada Małopolska - spółka z Grupy Stalexport Autostrady - wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z wnioskiem o wydanie zgody na podwyższenie od 1 marca 2017 roku stawki opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 2,3,4

Miliardy z polskich dróg. 10 najbardziej dochodowych tras

Od 2011 roku na polskich drogach systematycznie wprowadzany jest tzw. elektroniczny system poboru opłat viatoll. Obecnie obejmuje on 3146 kilometrów dróg w całym kraju. Są to autostrady (1082 km), drogi ekspresowe (1255 km), ale także drogi krajowe (809 km). rd Za korzystanie z nich płacą

GDDKiA ma 9 chętnych na budowę systemu opłat, m.in. Kapscha i Comarch z Orange

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na krajowy system poboru opłat na drogach od 9 podmiotów, podała Dyrekcja. Wnioski złożył m.in. Kapsch, konsorcjum z Comarchem i Orange w składzie oraz

GDDKiA: viaTOLL przyniósł dotychczas 3,3 mld zł dochodów i 2,9 mld zł kosztów

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Dochody z systemu viaTOLL wyniosły ok. 3,3 mld zł w latach 2011-2016, a koszty jego budowy i eksploatacji w tym czasie - ok. 2,9 mld zł, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Jesienią tego roku system viaTOLL obejmie swoim

Przegląd informacji ze spółek

została uznana za najkorzystniejszą oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35", podała spółka. Private Equity Managers (PEM) nabył w ramach zakończonego skupu akcji własnych 4 794 akcje, stanowiące 0,1% udziału w kapitale

Przegląd informacji ze spółek

netto w 2019 r. wobec 137,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i Mirbud, podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę, w ramach której wybuduje fragment 

Przegląd prasy

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W planach realizacyjnych GDDKiA na ten rok pewnych jest 117 km nowych dróg wg gazety; dotychczasowy wykaz obejmował 154 km --MR: PKB wzrosło o 3,9% r/r w IV kw. i o 4,2% w całym

Krajowy Rejestr Sądowy nie ufa rządowemu profilowi zaufanemu

użytkownika. To usługa płatna oferowana przez kilka certyfikowanych firm. Przeczytaj także: Rok 2018 był dla polskiej gospodarki bardzo udany. Tylko gdy się przegląda wyniki spółek skarbu państwa, coś zgrzyta Mimo ministerialnych zapewnień Krajowy Rejestr Sądowy przyjmuje tylko dokumenty,  np

Przegląd informacji ze spółek

netto została oceniona najwyżej w przetargu szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z

KGHM ZANAM będzie współpracował z Kapsch przy rozbudowie viaTOLL

oparciu o urządzenia pokładowe montowane w pojazdach i odbiorniki rejestrujące przejazd, instalowane na konstrukcjach stalowych zlokalizowanych na sieci dróg płatnych w całym kraju. Współpraca obu firm ma dotyczyć przyszłych rozszerzeń systemu viaTOLL, które realizowane są poprzez budowę tzw. bramownic w

Zaborowski z IJ: GDDKiA zwleka z rozszerzaniem systemu viaTOLL

Warszawa, 18.02.2015 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zwleka z rozszerzaniem elektronicznego systemu poboru opłat na drogach viaTOLL, ponieważ obawia się podejmowania niepopularnych decyzji, szczególnie w roku wyborczym; tymczasem  w skali całej gospodarki

Pracodawcy RP żadają wyjaśnień ws. opóźnień z rozszerzaniem systemu viaTOLL

Warszawa, 20.02.2015 (ISBenws) - Urzędnicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spowalniają zaplanowane rozszerzenie systemu poboru opłat od samochodów ciężarowych (viaTOLL) na kolejne trasy. W ten sposób pozbawia Krajowy Fundusz Drogowy środków na nowe inwestycje, uważają 

Już prawie 4 mln zł dziennie z płatnych dróg

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Według zarządcy viaTOLL w zeszłym roku liczba ciężarówek i autobusów zarejestrowanych w systemie wzrosła z 766 tys. do 843 tys. Z Polski pochodzi 62,6 proc. przewoźników zarejestrowanych w systemie, ale systematycznie rośnie też liczba zarejestrowanych w viaTOLL

Kapsch podpisał list intencyjny z Gliwicami ws. poprawy płynności ruchu na A4

2010 r. spółka realizuje kontrakt na zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i zarządzanie elektronicznym systemem poboru opłat drogowych viaTOLL, który w lipcu 2011 r. zastąpił obowiązujący wcześniej system winietowy. viaTOLL funkcjonuje na ponad 3 tys. km dróg krajowych, ekspresowych i autostradach

Przegląd prasy

prawie 13 mld zł w IV kw. 2018 r.  Puls Biznesu  --Liczba polskich firm, które aplikują o granty Komisji Europejskiej, z roku na rok wzrasta, ale bardzo powoli — w skali europejskiej jest ledwie zauważalna --Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) miała oddać do

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wszczęła postępowanie na operatora krajowego systemu poboru opłat drogowych w formie dialogu konkurencyjnego, podała Dyrekcja. GDDKiA przewiduje, że wyłoniony operator rozpocznie świadczenie usługi poboru

Polskie Inwestycje w drogi wojewódzkie

konferencji prasowej zapowiadał, że do 2015 r. na budowę nowych autostrad i innych dróg krajowych rząd wyda 10 mld zł z programu "Inwestycje polskie". Jednak dopiero teraz rząd ogłosił pierwszy projekt drogowy w ramach programu. I nie dotyczy on dróg krajowych, lecz niższej kategorii dróg

Niefortunna zmiana w podatkach i rząd oszczędza na drogach. Kto zyska? Kolej

. do 2567 w 2017 r." - stwierdza rząd, zaskakująco precyzyjnie prognozując, ile osób zginie na naszych drogach w przyszłym roku i za trzy lata. Drogi tracą na rzecz kolei Obcięcie budżetowych wydatków na drogi to skutek uchwalonej latem nowelizacji ustaw o płatnych autostradach, krajowych

Ryzykowne oszczędności na drogach. A nowe drogi to mniej wypadków

szybkiego ruchu nie doszliśmy jeszcze do unijnej średniej; w najlepszym razie zbliżamy się do połowy drogi w dążeniu do tej średniej. Bez dobrej drogi ani rusz Nie ma żadnego równania, które pozwalałoby obliczyć, w jaki sposób jakość dróg wpływa na poprawę bezpieczeństwa jazdy. Taką zależność podpowiada

GDDKiA: Decyzja ws. przetargu na operatora viaTOLL w najbliższych dniach

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Przetarg na operatora elektronicznego systemu poboru opłat viaToll powinien być rozstrzygnięty, a umowa podpisana do 17 listopada br., poinformował rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Jan Krynicki. W związku z tym GDDKiA

PiS zawiesi opłaty na A1 i A4

gromadzi pieniądze na budowę nowych dróg krajowych. Wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit powiedział, że w zeszłym roku na pokrycie takich niedoborów rząd wydał 27 mln zł, a w tym roku podnoszenie bramek może kosztować jedną trzecią zeszłorocznej kwoty, czyli ok. 9 mln zł. Rząd premier Beaty Szydło nie

IJ: Wpływy KFD mogą znacznie wzrosnąć, jeśli system viaTOLL zostanie rozbudowany

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) mógłby pozyskiwać znacznie większe wpływy z użytkowania dróg pod warunkiem rozbudowy istniejącego systemu viaTOLL, wynika z raportu "Krajowy system poboru opłat w Polsce", opracowanego przez Instytut Jagielloński. Autorzy

Na autostrady nie brak pieniędzy? Starczy na A2. Gorzej z drogami

wykluczone dojazdy do granicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już ogłosiła przetarg na budowę tej drogi i chce go rozstrzygnąć na przełomie stycznia oraz lutego. Dojazd do granicy będzie zrobiony z betonu, tak jak autostrada Kulczyka. Ale formalnie ten dojazd nie będzie miał statusu płatnej

Drogowy rozmach rządu. Będzie 57 km autostrad i 1173 km ekspresówek

. Jeśli ten plan zostanie zrealizowany, to do końca dekady drogi szybkiego ruchu połączą większość naszych dużych miast. Ale w sieci autostrad i ekspresówek wciąż będą dziury. Resort Bieńkowskiej pociesza, że szykuje więcej inwestycji w ramach nowego programu budowy dróg krajowych na lata 2014- -20, ale

Akcjonariusze Infoscanu zdecydują 6 IX o emisji do 390 tys. akcji w ciągu 3 lat

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu spółki" - czytamy w projektach uchwał.  W granicach kapitału docelowego zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji, podano także. Wczoraj Infoscan

T-Systems i Strabag gotowe do przetargu na system poboru opłat drog. w Polsce

opłaty - w tym na wszystkich drogach publicznych w Brukseli. Schoups wskazał też, że na 2018 r. planowana jest ocena obecnej sieci dróg płatnych - wtedy możliwe będą niewielkie modyfikacje, natomiast objęcie opłatami znaczącej liczby nowych dróg nie jest na razie przewidywane. "Jeśli Viapass

Przegląd informacji ze spółek

(lider: 99% udziału w konsorcjum) i Strabagu podpisało aneksu nr 5 do umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem), o wartości 41,96 mln zł netto, podał Budimex. Z punktu

Przegląd informacji ze spółek

, warta 645,52 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód w ciągu drogi S11, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).  Grupa Azoty dokonała

Abolicja dla tirów za niepłacenie drogowego e-myta

za jazdę samochodem ciężarowym lub autobusem po drogach szybkiego ruchu (drogi ekspresowe i państwowe autostrady). Dodatkowo posłowie PO zaproponowali złagodzenie kar dla przewoźników uchylających się od uiszczania e-myta, które zasila konto Krajowego Funduszu Drogowego gromadzącego pieniądze na

Przegląd informacji ze spółek

Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 za 249,64 mln zł netto, podała spółka. Unified Factory w restrukturyzacji otrzymał z Netii protokół odbioru prac potwierdzający konfigurację systemu w środowisku informatycznym operatora telekomunikacyjnego, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka. Plan rozwoju segmentu mieszkaniowego Marvipolu Development na 2018 r. zakłada dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży i kilkudziesięcioprocentowy wzrost średniej wartości zawartych umów, poinformował prezes Mariusz Książek. Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i

MIB: Przetarg na system poboru opłat drogowych w XI, kwestia technologii otwarta

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) chce wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosić w listopadzie przetarg na nowy system poboru opłat drogowych, poinformował wiceminister Jerzy Szmit. Przetarg będzie miał charakter

OT Logistics nabyło 11,75% walorów Luka Rijeka, ogłosi wezwanie na akcje

2016 r. zawarło umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której bank udzielił spółce długoterminowego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem wyłącznie na zakup akcji Luka Rijeka. Całkowite zobowiązanie kredytowe z tytułu umowy kredytowej wynosi do 125 mln zł. Uzyskany kredyt jest

Coca-Cola/Deloitte: 2/3 młodych chce dwukrotności średniej pensji w wieku 40 lat

wzmocnić swoje kompetencje oraz właściwie wybrać ścieżkę edukacyjną i zawodową, a przez to pewnie wejść na rynek pracy. YEP, czyli Youth Empowered Program, to pierwsze tak kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie dla młodych ludzi, oferujące profesjonalne wsparcie w planowaniu i rozwoju drogi zawodowej. Na

Polaczek z PiS: Nowy rząd musi priorytetowo zająć się poborem opłat na drogach

. zwracało uwagę na problemy, do jakich prowadzi brak jednolitego systemu poboru opłat na drogach w kraju. "Sytuacja osiągnęła całkowity absurd, gdy okazało się, że prywatni koncesjonariusze autostrad wykazali wolę współpracy z ówczesnym ministerstwem w kwestii jednego, krajowego systemu poboru"

Kalendarium ISBnews

;Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym     CZWARTEK, 28 stycznia  --C.d. posiedzenia Sejmu --MF przeprowadzi przetarg obligacji hurtowych  --10:00

Kalendarium ISBnews

publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym     CZWARTEK, 28 stycznia  --C.d. posiedzenia Sejmu --MF przeprowadzi przetarg obligacji hurtowych  --10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao pt. Raport o sytuacji mikro i małych firm  

Kalendarium ISBnews

2014 r.  --15:00: Sejm: Komisja Infrastruktury: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym    CZWARTEK, 28 stycznia  --C.d. posiedzenia Sejmu --MF

Kalendarium ISBnews

:00: Sejm: Komisja Infrastruktury: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym     CZWARTEK, 28 stycznia  --C.d. posiedzenia Sejmu -- MF przeprowadzi przetarg

Przegląd informacji ze spółek

umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na rozbudowę estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł. i2 Development zawarł 123 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w I kwartale br

Drogi w budowie i w planach, przetargi, zagadkowe opłaty. Co czeka następcę Bieńkowskiej?

Krajowych i Autostrad zielone światło do rozpisania do końca 2013 r. przetargów na budowę 700 km dróg ekspresowych oraz tuzina obwodnic. To miało zapewnić płynne rozpoczęcie priorytetowych inwestycji, które mają być wspierane dotacjami z nowego budżetu Unii. To jednak miała być tylko część inwestycji

Płatny przejazd Trasą Toruńską dla miejskich autobusów

. przewozów w ITS Michalczewski nie wyklucza, że spółka będzie domagać się od Zarządu Transportu Miejskiego zwrotu tych pieniędzy. Wzrost opłat wymusi cięcia kursów? Płatnych odcinków dróg w Warszawie będzie przybywać. Za przejazd autobusów trzeba będzie słono płacić, gdy za niecałe trzy lata drogą ekspresową

Odcinek A4 trochę wcześniej: na wiosnę 2013?

We wczorajszym wydaniu "Gazety" napisaliśmy, że autostrada A4 na odcinku Brzesko - Wierzchosławice prawdopodobnie będzie gotowa późnym latem 2013 r. Zamawiająca inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad była skłonna dać wykonawcy 21 miesięcy na dokończenie inwestycji. Kiedy

Fitch: Obligacje przychodowe wciąż mało wykorzystywane w Polsce

zadań z zakresu użyteczności publicznej, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, A-/ Perspektywa Stabilna), Krajowy Fundusz Kapitałowy (grupa BGK) oraz koncesjonariusze dróg płatnych, przypomina agencja. "Do końca października 2014r. tylko sześć podmiotów wypuściło na rynek obligacje przychodowe

Drogi przegrały z Rostowskim

do opłaty paliwowej i szacowało, że przyniesie to ok. 1,6 mld zł rocznie. W tym celu należało znowelizować ustawę o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Z tej kwoty dodatkowe 1,2 mld zł dostałby Krajowy Fundusz Drogowy gromadzący pieniądze na budowę autostrad, dróg ekspresowych i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; Oxford Economics.Źródło: ISBnews Transport: Przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) - tzw. systemu e-myta - przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) oznacza szansę na naprawienie zaniedbań, uważa Instytut Staszica.  Źródło: ISBnews AI: 44% dużych polskich firm odkrywa

Mandaty za granicą. Co nam grozi, gdy zatrzyma nas drogówka, i czy uda się uniknąć płacenia za wakacyjne szaleństwa na drodze?

prawo jazdy krócej niż 2 lata. Reszta karana jest od 0,3‰ wzwyż, a powyżej 1,6‰ jest to już przestępstwo, za co grozi rok więzienia oraz odebrania uprawnień. FRANCJA Prędkość: teren zabudowany 50 km/h, niezabudowany 90 km/h, drogi ekspresowe 110 km/h, autostrady 130 km/h. Limity prędkości

Czy w Poznaniu kary za jazdę na gapę będą mniej dotkliwe? Bardzo drogie długi w ZTM

Poznańscy gapowicze są winni ZTM aż 66 mln zł. To kwota z ostatnich pięciu lat. Od 2012 r. urosła ona o 11 mln zł. Gapowicze zgłaszani są też do Krajowego Rejestru Dłużników - łącznie to już 132 tys. osób. ZTM twierdzi, że dzięki nowemu systemowi informatycznemu część pieniędzy udaje się odzyskać

Przegląd prasy

(GDDKiA) na rozbudowę estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł. --i2 Development zawarł 123 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w I kwartale br., czyli o 25% więcej licząc rok do roku, podała spółka

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

wyłącznie dla gminy, której liczba mieszkańców wynosi co najmniej 100 tys., i w której zarejestrowano co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych, zaś 400 pojazdów samochodowych przypada na 1000 mieszkańców w tej gminie, czytamy także. Zgodnie z projektem ustawy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Antywindykator pomoże ci z długiem. Od planu spłaty po upadłość konsumencką. Ile kosztuje obrona przed "nękaniem"?

Julia nie ma takich pieniędzy, a chwilówek i pożyczek od rodziny wolałaby nie zaciągać. Kiedy skończyły jej się pomysły, wynajęła kancelarię antywindykacyjną. Antywindykator kontra windykator Bank, który widzi małe szanse na odzyskanie pieniędzy od dłużnika, ma dwie drogi działania. Pierwsza &ndash

Bilans porzuconych inwestycji drogowych po Euro 2012

roku. Nie wyszło. Gorzej, że według prognoz GDDKiA część tych inwestycji nie zostanie ukończona w tym roku, lecz z rocznym czy nawet dwuletnim poślizgiem. Bywa inaczej. Tempo budowy drogi S3 na skrzyżowaniu z płatną autostradą A2 wyprzedza harmonogram, a na jednym odcinku wykonawca dokończył już 93

Tłum chętnych do budowy autostrady do Warszawy

- Bardzo się cieszymy - nie krył radości rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski. Wczoraj w Dyrekcji otwarto koperty z ofertami firm, które są zainteresowane ogłoszonymi przed miesiącem przetargami na budowę 92 km płatnej autostrady A2 ze Strykowa pod Łodzią do

Przegląd informacji ze spółek

PGNiG. W samym III kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 5,11 mld m3 wobec 4,59 mld m3 rok wcześniej. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,4 tys. ton we wrześniu 2018 r. i była o 3% wyższa r/r, podała spółka. Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od

Prześwietlamy oferty: Inwestycja z premią

-proc. podatek, jeśli jej wysokość przekroczy 760 zł. Czy warto skusić się na tę promocję? Jeśli planowałeś w najbliższym czasie zainwestowanie w fundusze, to czemu nie. Przy niewielkim wysiłku już na wstępie zarabiasz 1 proc. Droga do premii nie jest jednak taka prosta. Musisz założyć konto w Deutsche

Autostrady za emerytury?

Wkrótce do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym przyjęty przez rząd w zeszłym tygodniu. To nowe prawo ma zrewolucjonizować finansowanie inwestycji drogowych. Do tej pory większość pieniędzy na inwestycje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Przegląd prasy

pomimo przeciętnych stóp zwrotu Dziennik Gazeta Prawna  -- Komisja Europejska zrobiła kolejny krok w ramach procedury przewidzianej art. 7  unijnego traktatu  -- Na umieszczeniu TVP Sport w telewizji naziemnej zyskają operatorzy telewizji płatnej  -- Wyższe dochody banków z

Raport "Gazety": Przetargi na drogi czekają na decyzję Nowaka

. piłkarskich mistrzostw Europy, rząd PiS przygotował ambitny program budowy nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Był to jednocześnie pierwszy od czasu transformacji systemowej w 1989 r. tak konkretny program budowy dróg krajowych, z wykazem planowych inwestycji oraz harmonogramem i szacunkowymi