płacy realnej

sprawdź też:

płaca

Andrzej Kublik

Rosja: Rośnie produkcja wódki, płace realne maleją

Rosja: Rośnie produkcja wódki, płace realne maleją

W styczniu rosyjskie gorzelnie wyprodukowały o 26,4 proc. wódki więcej niż przed rokiem. Ale inne nowości z Rosji są mniej optymistyczne: maleją płace realne i inwestycje, a przybywa bankructw.

Gomułka: Polskę czeka wzrost bezrobocia i spadek płac realnych

obciążeń podatkowych czy parapodatkowych takich jak składka rentowa. Dodał, że istnieje jednak szansa na współpracę w tej kwestii z Lewicą. Ekonomista ocenił, że kryzys gospodarczy wytraca na sile, choć Polskę czeka jeszcze kilka kwartałów wzrostu bezrobocia i spadku płac realnych. Przy "niesłychanie

Od przyszłego roku zmienią się zasady waloryzacji emerytur i rent. Zyskają osoby z najniższymi świadczeniami

Od przyszłego roku zmienią się zasady waloryzacji emerytur i rent. Zyskają osoby z najniższymi świadczeniami

o ustalony procent (o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac). W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę groszową, za to najbogatsi – całkiem sporą. W tym roku wszystkie świadczenia wzrosły o 2,98 proc. Ktoś, kto miał 1 tys. zł brutto emerytury, dostał 29,80 brutto zł więcej, a

"DGP": Zapomnijcie o podwyżkach

. są nierealne. W przyszłym roku nie należy się też spodziewać zauważalnego wzrostu płac, a presja na podwyżki będzie się utrzymywała na niskim poziomie. Powód? Wciąż wysokie bezrobocie ogranicza pozycję negocjacyjną pracowników w sektorze prywatnym. - Dodatkowo należy oczekiwać znacznego spadku

Pracodawcy proponują zwiększenie płacy minimalnej o 6,1% r/r do 2387 zł w 2020

. Wzrost płac szybszy od wzrostu produktywności spowodował, że produkcja w Grecji, czy w Portugalii stała się nieopłacalna, osłabł eksport, wzrósł import, i kraje śródziemnomorskie popadły w tarapaty. Skoro produktywność ma wzrosnąć w przyszłym roku realnie o 3,7%, a inflacja ma wynieść 2,4%, to wzrost

MPiT: Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wzrosło o 300 zł w 2018 r.

brutto rosło sukcesywnie przez kolejne lata, jednak realny wzrost, o 5,3% w ubiegłym roku, był zdecydowanie najwyższy w dekadzie. W sektorze przedsiębiorstw realny wzrost płac był jeszcze wyższy i wyniósł 5,4% r/r, osiągając kwotę 4 852,29 zł.  "Pensje w naszym kraju rosną znacznie szybciej

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w maju 3193,90 zł

dane dla gospodarki. Jest szansa na obniżkę stóp procentowych Bezrobocie rośnie, nie ma więc presji na podwyżkę wynagrodzeń. Tempo wzrostu płac jest najniższe od wielu lat. Nic nie zapowiada żeby sytuacja miała się zmienić, nie są to dobre wieści dla naszej gospodarki. Przedsiębiorstwa odczuwają skutki

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) -  Listopadowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się poniżej konsensusu, na co wpływ miały przede wszystkim efekty kalendarzowe. Dane o zatrudnieniu wykazały w ujęciu miesięcznym wzrost liczby etatów aż o 12 tys. etatów, co może być wynikiem zbliżających się

Moody's: Perspektywa sektora bankowego stabilna dzięki PKB i rosnącym płacom

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Perspektywa polskiego sektora bankowego pozostaje stabilna dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu oraz rosnącym płacom, uważa Moody's Investors Service. "Perspektywy dla polskich banków pozostaje stabilna, gdyż silny wzrost gospodarczy i rosnące płace

Morawiecki: Chcemy, by specustawa obowiązywała od 1 kwietnia

nie tylko nadzieję, ale i realne instrumenty, [...] które pozwolą przejść przez ten trudny okres". Szacowana wstępnie (przed wprowadzeniem zwolnienia przedsiębiorców z ZUS na trzy miesiące) wartość inicjatyw, które mogłyby zostać podjęte to 212 mld zł. Oprócz tego planowane jest także

'Minutes' RPP: Inflacja przejściowo wzrośnie w I kw., zbliży się do celu w 2021

ropy naftowej i silniejszego przełożenia się na ceny wzrostu płac oraz rosnącego popytu, zwłaszcza w obliczu podwyższenia płacy minimalnej. Członkowie ci zwracali przy tym uwagę na wzrost oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych" - czytamy dalej. Członkowie RPP wskazali, że stopy procentowe

MR: Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrośnie o ok. 4,5% r/r w XI

. Pozytywne nastroje zapewnia realny wzrost średnich wynagrodzeń, dodatkowe świadczenia społeczne i zapowiadana podwyżka płacy minimalnej. W listopadzie można oczekiwać wzrostu sprzedaży detalicznej na poziomie 4,5% (ceny bieżące). W całym IV kwartale oczekiwany wynik powinien być jeszcze korzystniejszy

Dynamika wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie wg analityków

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu o 2.6%r/r wobec takiego samego wzrostu w poprzednim miesiącu i zgodnie ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł we wrześniu o 6.6%r/r wobec wzrostu o 6.5%r/r w sierpniu

ARP ma umowę z Bankiem Pekao ws. obsługi płatności w ramach pożyczek

Pekao Płace, podała Agencja. "Pożyczki obrotowe to jeden z naszych instrumentów finansowych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pomagają utrzymać tysiące miejsc pracy i kontynuować działalność małym i średnim firmom, które ucierpiały przez pandemię. Wspólne działanie z Bankiem Pekao S.A. ułatwi

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

).Realny fundusz płac wyhamował w czerwcu do 5,5% r/r – najniżej od grudnia 2016. Opublikowane równolegle dane o nastrojach konsumentów w lipcu (minimalna korekta w dół)wskazują jednak, że perspektywy konsumpcji na 2h19 pozostają bardzo korzystne - oczekiwania gosp. domowych co do

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%

przeciętnego wynagrodzenia, została odnotowana dla małych i mikro przedsiębiorstw (ok. 4,5 pkt proc.), co mogło być związane m.in. z podwyżką płacy minimalnej. W szczególności, wzrósł (z ponad 2% do ponad 7%) odsetek firm planujących 'znaczne' (w opinii przedsiębiorstwa) podwyżki wynagrodzeń w I kw. 2020 r

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

3,4 tys. m/m to najmniejszy przyrost dla lipca od 2013 r., podobnie słabo wypadały odczyty z kwietnia i maja. Nasilająca się inflacja obniża realną dynamikę płac, która w lipcu wyniosła 7,2% r/r wobec ponad 9% na początku roku. Pakiet fiskalny powinien jednak istotnie wzmocnić dochody gospodarstw

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

wzrostu funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw. Jeszcze silniej obniża się dynamika wzrostu funduszu płac w ujęciu realnym, na co wpływa z kolei silnie rosnąca z początkiem br. inflacja. Choć wzrost inflacji będzie zaniżał wzrost siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych, to nie będzie to

FPP: Płaca minimalna powinna wzrosnąć do 2500 zł brutto od 2020 r.

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Płaca minimalna od 2020 roku powinna wzrosnąć do 2 500 zł brutto (z 2 250 zł w br.), uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Stosując metodykę analogiczną do wykorzystywanej w rządowej ocenie skutków regulacji rozporządzeń w sprawie wysokości minimalnego

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Styczniowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się powyżej konsensusu, na co duży wpływ miała podwyżka płacy minimalnej (o 15,6%). Zdaniem ekonomistów, przy słabszej dynamice zatrudnienia wzrost płac utrzyma się na poziomie 6-8% w br. Według danych

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

wynagrodzenia ukształtuje się poniżej poziomu 8% w 1kw." - główny ekonomista ING Banku Śląskiego, ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach obniżyła się w październiku do 5,9% r

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

dużego wzrostu średniej płacy. GUS? Jego zdaniem wynagrodzenia mocno wzrosły dzięki "wypłatom premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń)". Wydaje się jednak, że to zbyt mało

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,4% w 2019, na 2020 bez zmian: 3,6%

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,4% (wobec 4,2% prognozy z maja), podała Komisja w letniej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podtrzymana na poziomie 3,6%.  "Realny wzrost PKB osiągnie 4,4

Płaca minimalna: w górę czy w dół?

okazało się, że płaca minimalna w ujęciu realnym wzrosła o połowę. Wywołało to turbulencje, ale był to wypadek losowy. Na początku wspomniał pan, że w Chinach płacę minimalną zregionalizowano. To pomysł podnoszony przez polityków PO, pracodawców i FOR. – Dziesięć lat temu też uważałem go za dobry

Skończyły się wybory, więc PiS wycofuje się z obiecanej hojnej waloryzacji emerytur

O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku. Tyle że we wrześniu 2019 r. Jarosław

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,4 pkt m/m w marcu

" - czytamy w raporcie. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w kierunku spadku wskaźnika działała m.in. nasilająca się inflacja, zmniejszając realną siłę nabywczą gospodarstw domowych. "O ile nominalne tempo wzrostu płac w skali ostatniego roku utrzymuje się powyżej 4%, to realnie wyniosło

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

lutym br.). Realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw sugeruje zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej w I kw. 2018 r. w okolicach 5-5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. 2017 r., oceniają ekonomiści. Analitycy oczekują, że z uwagi na niską podaż pracy ulegnie obniżeniu roczna dynamika

Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

oznacza w statystykach spadek przeciętnego zatrudnienia, pomimo iż pracownik nie stracił pracy. Ekonomiści wskazują, że wzrost płacy minimalnej będzie podwyższał dynamikę wynagrodzeń bieżącym roku, natomiast obecnie dynamika płac pozostaje ujemna w ujęciu realnym (-1,6% r/r w maju). Analitycy

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

Benecki "W efekcie nie wykluczamy, że w dalszej części roku dynamika płac może przejściowo spaść do poziomów ujemnych, a już teraz jest ona ujemna w ujęciu realnym" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Po

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

o 7,7% r/r wobec mediany oczekiwań 7,1% i naszej prognozy 7,0%. To trzeci najwyższy wynik w tym cyklu gospodarczym. Realny fundusz płac pozostał w pobliżu 8% r/r, podczas gdy średnia za 2018 r wyniosła 9%. Zanim przejdzie się jednak do wyciągania konkluzji dla konsumpcji prywatnej, trzeba też

CCC otrzymało 23 mln zł dofinansowania na koszty pracownicze

wysokości do 50% płacy minimalnej. Wnioski złożyliśmy jako jedni z pierwszych, już 1 kwietnia i zgodnie z 7-dniowym terminem otrzymaliśmy odpowiedź. Co najważniejsze i co ogromnie nas cieszy, jest to odpowiedź pozytywna i skutkuje dofinansowaniem na łącznie 23 mln złotych na kolejne 3 miesiące"

Bank Światowy podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na lata 2019-2021

Polski na poziomie 3,1% w 2022 r. "W Europie Środkowej pobudzenie konsumpcji prywatnej na początku 2019 z uwagi na wzrost płac realnych i transfery rządowe pomogło podtrzymać ponad wzrost powyżej potencjału. Wpływ ten wygasł pod koniec roku, jednakże konsumpcja będzie kontrybuowała do spowolnienia

Kaufland podniesie płace od 1 marca, przeznaczy na ten cel ok. 50 mln zł

w naszej sieci. Prowadzimy przy tym stałe konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Staramy się wypracować rozwiązania rynkowo konkurencyjne i atrakcyjne dla pracowników, ale także realne i ekonomicznie uzasadnione dla nas jako pracodawcy. Wynagrodzenia to jednak nie

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Majowe dane z rynku pracy okazały się nieco niższe od oczekiwań rynkowych w przypadku dynamiki wynagrodzeń i zatrudnienia. Fundusz płac wzrósł o ok. 9% r/r w ujęciu realnym i utrzymuje się w przedziale 9-10% od 6 miesięcy. Ekonomiści podtrzymują oczekiwania

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

wzrostu o 7.6%r/r w październiku, co jest wynikiem lepszym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 7.2%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w listopadzie o 3.0%r/r wobec wzrostu o 3.2%r/r w poprzednim miesiącu i średnich oczekiwań na poziomie 3.0%r/r. Realny fundusz płac w

Średnia pensja w grudniu przekroczyła 4,6 tys. zł brutto. Płace ciągle rosną, ale wolniej

. wobec 4 proc. w listopadzie. - Tempo wzrostu płac obniżyło się, a jednocześnie po ponad dwóch latach w grudniu pojawiła się w Polsce inflacja (0,8 proc.). To oznacza, że realne tempo wzrostu płac obniżyło się do 1,8 proc. - komentuje Kurtek. Dlaczego wzrost płac spowolnił? - Spowolnienie wzrostu płac w

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

wykonywanych na akord - stąd ten czynnik mógł wpłynąć na poziom wynagrodzeń. Na dane nie miały większego wpływu wypłaty premii, gdyż tradycyjnie luty w firmach nie jest miesiącem w którym są one wypłacane w większym zakresie. Realny fundusz płac w firmach w lutym wzrósł o 9,3% notując lekki spadek w stosunku

Dynamika wzrostu płac wyniesie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

styczniu).  Na obniżoną dynamikę wzrostu płac najprawdopodobniej wpłynął efekt dni roboczych i przesunięcia terminu płatności premii w górnictwie, uważają analitycy. Ekonomiści ponadto wskazują, że w zestawieniu z ostatnim wskaźnikiem inflacji realna dynamika płac utrzymała się na wysokim poziomie

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

, sytuacja na rynku pracy pozostaje korzystna przy wzroście płac w okolicach 7%. Jednakże wysoki wzrost inflacji wpłynie na realny dochód do dyspozycji, co przełoży się na zmianę wzorca wydatkowego i może ograniczyć sprzedaż detaliczną w nadchodzących miesiącach" - analityk Erste Group Research

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 6 231,1 tys. osób, Zdaniem niektórych analityków, realna dynamika funduszu płac w przedsiębiorstwach zmniejszyła w lipcu, co stanowi ryzyko obniżenia prognozy dynamiki spożycia prywatnego w III kw. br. Z kolei niektórzy uważają, że ze względu na

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji (chodzi o wskaźnik inflacji powiększony o 20% realnego wzrostu płac z

Dynamika zatrudnienia wyhamuje, płace będą rosły w tempie 7-8% r/r wg analityków

w ujęciu realnym, najszybciej od 2008 r. Ekonomiści wskazują jednak, że dynamika płac może przyspieszać w dalszej części roku, ale nie tak dynamicznie jak w zeszłym roku. Ekonomiści oczekują wzrostu dynamiki płac średnio w okolicach 7-8% r/r w kolejnych miesiącach. Główny Urząd Statystyczny (GUS

PiS oficjalnie wycofuje się z obiecanej podwyżki emerytur

O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku. Tyle że we wrześniu 2019 r. Jarosław

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI w strefie euro

opublikowane istotne dane z gospodarki krajowej i będą to pierwsze informacje nt. gospodarki realnej z początkiem 2020 r. "Jednocześnie najbardziej oczekiwaną publikacją danych będą wstępne odczyty lutowych indeksów koniunktury PMI w strefie euro oraz ZEW w Niemczech. Będą to pierwsze dane

Kompromitacja GUS. Urząd podał dane potrzebne do wyliczania waloryzacji emerytur i po godzinie... je zmienił

. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z roku poprzedzającego waloryzację. Już w styczniu GUS ogłosił, że inflacja emerycka wyniesie 1,8 proc. Aby wyliczyć podwyżkę, potrzebne były więc jeszcze dane o wzroście wynagrodzeń. I w poniedziałek o godz. 10 GUS podał, że wzrost płac

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst sprzedali 19 353 lokale w 2019 roku

mieszkania ze względu na relatywne zmniejszenie atrakcyjności lokowania kapitału w lokaty bankowe, które realnie przynoszą dziś stratę. Tym samym rośnie atrakcyjność lokowania kapitału w mieszkania na wynajem, które dodatkowo w ujęciu realnym powinny co najmniej utrzymać swoją wartość w długim okresie

Arak z PIE: Wzrost płac będzie stabilizował się w 2019 i 2020 roku

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Dynamika płac w 2019 i 2020 roku powinna pozostać na podobnym poziomie, co obecnie, nie należy spodziewać się już problemów z narastającą presją płacową, z jaką mieliśmy do czynienia w ub.r., uważa dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak

PiS znów zmienia zasady waloryzacji emerytur. Przy okazji ukrywa wydatki

O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku. Ta zasada nie będzie jednak przy

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

podażowej na rynku pracy. Realna dynamika funduszu płac wzrosła w przedsiębiorstwach do 9% r/r w październiku wobec 8,1% we wrześniu co jest wsparciem dla wyższej niż oczekiwano prognozy dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. br. Jednocześnie ekonomiści są zgodni, że dzisiejsze dane stanowią dla Rady

Rząd chce podnieść płacę minimalną o 100 zł do 1850 zł w przyszłym roku

cen (inflacja) oraz - jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej - również o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Zgodnie z regułami ustawowymi, kwota minimalnego wynagrodzenia powinna wynosić co najmniej 1782 zł. "Każda podwyżka płacy minimalnej realnie

Żyżyński z RPP: Wzrost PKB nadal silny w 2018 r., jeśli ruszą inwestycje firm

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Silny wzrost gospodarczy utrzyma się w Polsce w 2018 r., jeśli ruszą realne inwestycje w przedsiębiorstwa, czyli będą tworzone lepiej wydajne miejsca pracy, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Żyżyński. W wywiadzie dla portalu wPolityce.pl

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

. Czas pracy ma istotne znaczenie w przypadku prac wykonywanych na akord - stąd ten czynnik mógł wpłynąć na poziom wynagrodzeń. Na dane nie miały większego wpływu wypłaty premii, gdyż tradycyjnie marzec w firmach nie jest miesiącem w którym są one wypłacane w większym zakresie. Realny fundusz płac w

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

trend wzrostowy zatrudnienia powinien być kontynuowany w najbliższej przyszłości, choć jego tempo będzie stopniowo spadać. W efekcie, dynamika realnego funduszu płac wzrosła w listopadzie do 7,2% r/r z 7,0% r/r w październiku, pozostając na wysokim poziomie i potwierdzając silne wsparcie dla krajowej

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W efekcie dynamika realna funduszu płac we wrześniu także okazała się niższa od prognoz i wyniosła 8.0%r/r. Poziom ten wciąż jeszcze gwarantuje że konsumpcja w Polsce pozostanie w najbliższym czasie główną siłą napędową gospodarki, przyczyniając się do

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

; - czytamy w komunikacie. Agencja spodziewa się, że impuls fiskalny (który szacuje łącznie na 1,6% w 2019 i 2020 r.), a także inwestycje współfinansowane ze środków unijnych i wzrost płacy realnej przyczynią się do uzyskania wzrostu PKB w tym roku na poziomie 3,9%. W latach 2020-2022 wzrost gospodarczy

Nastąpi dalsze przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. wg analityków

na wzrost dynamiki realnego funduszu płac do 9,9% r/r z 8,6% r/r w listopadzie – jest to jej najwyższy jej poziom od prawie dekady, co potwierdza utrzymujące się bardzo mocne wsparcie ze strony rynku pracy dla siły nabywczej gospodarstw domowych i tym samym krajowej konsumpcji prywatnej

Synthos poszerzył system SAP HCM o platformę do budżetowania wynagrodzeń

przygotowywania informacji personalnych niezbędnych w procesie planowania zatrudnienia i płac, podejmowania decyzji, a także sprawowania bieżącej kontroli. Standaryzacja i spójność danych dla wszystkich jednostek podlegających budżetowaniu umożliwia nam pełną analizę danych w jednakowym układzie dla wszystkich

Wzrost płac będzie sięgał 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

poziomach - w okolicach 7-8% r/r w kolejnych miesiącach roku. Analitycy podkreślają, że mimo spadku dynamiki realnego funduszu płac w sierpniu do 8,2% r/r z 8,7% r/r w lipcu, w dalszym ciągu pozostaje on na wysokim poziomie, co daje solidne wsparcie ze strony rynku pracy dla siły nabywczej

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1316,95 zł w tym roku

bieżącego roku, jest najwyższy od 6 lat. Teoretycznie tempo, w jakim są podnoszone składki, powinno odzwierciedlać dynamikę płac. Jednak w rzeczywistości składki rosną aż o 7,2%, podczas gdy spodziewane tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. wynosi 5,6%" - czytamy w komunikacie

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

wyhamowuje, na co wpływają ograniczenia podażowe na rynku pracy, jednocześnie przedsiębiorstwa są nadal w stanie zatrudniać nowych pracowników, czerpiąc z rezerw krajowych (wysokie zatrudnienie w rolnictwie) i utrzymującej się migracji. Fundusz płac, który wzrósł w ujęciu nominalnym o 10,6% r/r (realnie

Płaca minimalna pójdzie w górę o 70 zł. Związki chcą więcej

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 1850 zł (brutto). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce jednak, by najniższe krajowe wynagrodzenie od przyszłego roku wzrosło o 3,7 proc., czyli 70 zł - poinformował "Dziennik Gazeta Prawna". Dzięki temu płaca minimalna od

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2022 roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Podwyżka płac minimalnej i generalnie wysokie tempo wzrostu dochodów mniej zamożnych gospodarstw domowych powinno wspierać wydatki konsumpcyjne w 1kw. Z

Dynamika zatrudnienia wyhamuje w II połowie roku, płace będą rosły wg analityków

odczycie za czerwiec nie widać, żeby rekordowo niski poziom bezrobocia przeszkadzał w zwiększaniu zatrudnienia, to zakładamy, że ten wzrost będzie słabł w II połowie roku. Wzrost realnego funduszu płac o 9,4% r/r w czerwcu wobec 9% w maju pokazuje komfortową sytuację dochodową gospodarstw domowych i

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2019 r.? Znamy szczegóły dot. wypłat z ZUS i KRUS

Co roku w marcu ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przeprowadzają waloryzację świadczeń. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które

Pracodawcy proponują podwyższenie płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł do 2050 zł

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Pracodawcy RP wspólnie z pozostałymi reprezentatywnymi organizacjami pracodawców działającymi w Radzie Dialogu Społecznego zaproponowali stronie rządowej podwyższenie stawki płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł do 2050 zł, podali Pracodawcy RP. Oznaczałoby to

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać

gospodarki, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Zaznaczano, że na dynamikę PKB wciąż korzystnie wpływa rosnąca konsumpcja, wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, wypłaty świadczeń i bardzo dobre nastroje konsumentów

BOŚ Bank: CPI w USA i dynamika płac w Polsce w centrum uwagi

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - W centrum uwagi inwestorów w tym tygodniu istotne znaczenie będą miały m.in. dane z dane dotyczące inflacji w USA w oczekiwaniu na FOMC w tygodniu kolejnym oraz dane z Polski dotyczące dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw, uważają ekonomiści Banku Ochrony

Rząd kończy pracę nad rewolucją w zasadach waloryzacji emerytur. Wiemy, jak będzie po zmianach

proc. realnego wzrostu płac z roku poprzedzającego waloryzację. Minister pracy Elżbieta Rafalska ujawniła właśnie, że według szacunków rządu inflacja emerycka wyniesie 2,6 proc., a realny wzrost wynagrodzeń – 3,3 proc. (20 proc. z tego daje 0,66 proc.). Po zsumowaniu obu wskaźników emeryci będą

Tempo wzrostu zatrudnienia będzie hamowało w kolejnych miesiącach wg analityków

górnictwie. Większość ekonomistów podtrzymuje, że dynamika funduszu płac pozostaje wysoka i będzie podtrzymywać dobry poziom krajowej konsumpcji prywatnej w bieżącym roku. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w grudniu o 7,8%r/r wobec wzrostu o 9.5%r/r w ubiegłym miesiącu. Jednak część

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

średniej na poziomie 5,6% r/r (wobec 4,9% wzrostu w lipcu br.). Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w sierpniu o 9,6%r/r wobec wzrostu o 7,8% r/r w lipcu. Analitycy zwracają uwagę, że dynamika płac jest najwyższą od stycznia 2012 i część z nich wskazuje, że sytuacja ta zdecydowanie

BIG InfoMonitor: 1/3 mikrofirm i MŚP nie otrzyma zapłaty w terminie

realnych kłopotów firm, ale część kontrahentów nie zapłaci z egoizmu. Jedni przez zapobiegliwość i w trosce o własny biznes zatrzymają gotówkę na koncie na wszelki wypadek, inni, co i przed pandemią nie należało do rzadkości, będą po prostu w ten sposób kredytować się cudzym kosztem. Zwlekanie z zapłatą z

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,4 pkt m/m w styczniu br.

płace - średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu ub. r. rosły o 1 pkt proc. wolniej niż w drugiej połowie ub. r. oraz wolniej niż przed rokiem, podano również. "W ujęciu realnym oraz po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, wynagrodzenia w grudniu ub. roku

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

rozliczenie kasowe (czyli płacę VAT od faktur rozliczonych a nie od faktur wystawionych, analogicznie odliczam VAT naliczony) c)    automatyczne skrócenie okresu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego do 15 dni (lub krócej) bez dodatkowych warunków występujących obecnie d)   skrócenie

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2019 r. w III czytaniu

blisko 330 wnioskami mniejszości. W projekcie tegorocznej ustawy budżetowej przyjęto m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% (w ujęciu realnym) w 2019 r. oraz deficyt budżetu państwa na poziomie nie większym niż 28,5 mld zł. "W zaproponowanym przez rząd projekcie priorytetowym celem jest utrzymanie

Wiemy już, ile ostatecznie wyniesie waloryzacja emerytur i rent. GUS podał ostatnie dane. Co z 500 plus dla emerytów?

proc. realnego wzrost płac (czyli podwyżki, jakie dostają pracownicy) z roku poprzedzającego waloryzację. Dobre wieści dla emerytów Według Ministerstwa Finansów inflacja miała wynieść 2,1 proc., a realny wzrost płac będzie w okolicach 3 proc. (20 proc. z tego daje 0,6 proc.). Po zsumowaniu więc obu

NBP: Firmy nie oczekują, by nawet długotrwała deflacja skutkowała cięciem płac

wynagrodzeń nominalnych - nominalna dynamika płac nieznacznie przyspiesza w 2015 r. mimo deflacji. Ponieważ deflacja nie jest wysoka, nie obserwujemy także nadmiernego, czyli zagrażającego kreacji miejsc pracy, wzrostu płac realnych (chociaż płace realne rosną, popyt na pracę rośnie względnie stabilnie)"

Zatryb ze Skarbiec TFI: Dobre dane makro mogą przyciągnąć zagranicę do obligacji

wzrosły szybciej niż przewidywali analitycy. Wcześniej wskazywano, iż rynek pracy staje się już barierą dla wzrostu gospodarczego. Okazało się jednak, że podaż siły roboczej wciąż jeszcze jest daleka od wyczerpania. Fakt, iż fundusz płac wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy realnie o 9,4% pokazuje, że

Popyt na pracowników będzie się nasilał w 2018 r. wg analityków

w kolejnych miesiącach, m.in. w związku z niedoborami pracowników i „walką" o nich, może coraz mocniej przyspieszać. Efektem jest i będzie, mimo inflacji, wciąż wysoki realny wzrost funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw, utrzymujący się w okolicach 9%. To z kolei zapowiada wciąż

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,7 pkt do 4,2%

. Oczekuje się dalszego zacieśnienia na rynku pracy, prowadzące do nieco szybszego wzrostu płac oraz inflacji. Po znacznym spadku w 2016 r., oczekuje się odbicia inwestycji, dzięki szybszej alokacji unijnych funduszu strukturalnych, ograniczeniom mocy wytwórczych i niskim realnym stopom procentowym"

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

realnego funduszu płac do 9,8% r/r z 8,5% r/r we wrześniu i jest to najszybsze tempo wzrostu realnego funduszu płac od 9 lat. Zdaniem ekonomistów, dane te wróżą także lepszej dynamice konsumpcji w ostatnim kwartale tego roku. W przypadku wzrostu zatrudnienia, należy oczekiwać dalszego stopniowego jego

Silny popyt na pracę utrzyma się, presja płacowa nadal umiarkowana wg analityków

miesiącu. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił odpowiednio 4,1% wzrostu r/r w przypadku wynagrodzeń i 4,5% wzrostu r/r zatrudnienia. Zdaniem ekonomistów, wysoki wzrost etatów o ok. 17 tys. (najwyższy od 2008 r.) był efektem zmian regulacyjnych. W ujęciu realnym, wzrost płac wyhamował

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,7 pkt m/m we wrześniu

. "Na wzrost ten w największym stopniu miało wpływ wysokie tempo wzrostu płac. W ujęciu nominalnym wzrosły one o ponad 6,6% w skali roku, w ujęciu realnym o ponad 4,5%. Dynamika wynagrodzeń odzwierciedla problemy pracodawców z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej. Pracownicy zaś

Jaka waloryzacja emerytur w 2021? Rząd wycofał się z obietnic

O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku. Tyle że we wrześniu 2019 r. Jarosław

GTC otworzyło Ada Mall - swoje pierwsze centrum handlowe w Serbii

poziomy podziemne zapewniają około 1000 miejsc parkingowych. Debiut GTC w tym sektorze w Serbii zbiega się z okresem doskonałej koniunktury gospodarczej. Serbski rynek handlowy kontynuuje pozytywny trend silnego momentum konsumpcyjnego napędzanego realnym wzrostem płac i pozytywnymi zmianami na rynku

Niemal 3,9 tys. zł - tyle wyniosła średnia pensja w 2015 r. W ciągu siedmiu lat wzrosła o 1/3

na więcej, realny wzrost płacy wynosi 4,2 proc. W 2008 roku, przed siedmiu laty, średnia pensja w gospodarce wynosiła niespełna 2950 zł. W 2007 roku - 2675 zł. Oczywiście nawet średnia płaca liczona dla całej gospodarki nie oznacza, że pokazuje to całą prawdę o naszych zarobkach. Z badań GUS wynika

Jest coraz więcej pracy. Ale z podwyżkami płac jeszcze nie jest najlepiej

pensja rośnie, to strumień pieniędzy, który trafia do pracowników, jest pompowany na dwa sposoby. Do tego deflacja, czyli spadek cen, zwiększa siłę nabywczą tych pieniędzy. We wrześniu tzw. fundusz płac wzrósł realnie o 7,8 proc. wobec 8,8 proc. w sierpniu. To oznacza ciągle mocny zastrzyk dla konsumpcji

Waloryzacja emerytur w 2018 r. Już wiemy, ile wyniesie

cen towarów, które głównie kupują emeryci) i realny wzrost płac z roku poprzedzającego waloryzację. W 2016 roku nie było inflacji (była deflacja, czyli spadek cen), ale od początku tego roku inflacja przekracza już 2 proc. A to oznacza, że emeryci będą mogli liczyć na większą podwyżkę. A co z realnym

Spadek dynamiki płac w grudniu powinien okazać się przejściowy wg analityków

pojawi się przyspieszenie nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sytuacji spadającej podaży pracy, wzrostu płacy minimalnej, a także szybszego wzrostu cen konsumenckich, jednak niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że realnie - ze względu właśnie na oczekiwane przyspieszenie inflacji - dynamika wzrostu

FPP: Połowa odpadów komunalnych powinna być poddana recyklingowi w tym roku

przypadkach podmiotem odpowiedzialnym i finansującym w ramach ROP powinni być producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek. Obecnie to przede wszystkim mieszkańcy gmin płacą za odbiór i przetwarzanie odpadów, wskazano w materiale. W przypadku systemu depozytowego odpowiedzialność producentów jest

Sprzedaż detaliczna pozostanie stabilna w kolejnej części roku wg analityków

dynamika konsumpcji będzie stopniowo spowalniać w otoczeniu wolniejszego wzrostu funduszu płac w średnim terminie. Analitycy uważają, że wyhamowanie dynamiki realnej sprzedaży detalicznej w ostatnich dwóch miesiącach może odzwierciedlać niższą dynamikę realnego funduszu płac i wyższe ceny. Większość

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 3,6% w tym roku i 3,8% w 2020 r.

projekcji - obniży się o 0,2% w 2019 r., o 0,3% w 2020 r. i o 0,2% w 2021 r. "W horyzoncie projekcji utrzyma się umiarkowanie wysokie tempo wzrostu realnych wynagrodzeń przewyższające dynamikę wydajności pracy. Dynamikę wynagrodzeń w latach 2020-2021 będzie podwyższać zapowiedziany silny wzrost płacy

Nadwyżka w budżecie. Frank słabnie

wpływ na gospodarkę będzie mieć obniżka wieku emerytalnego. Na razie rynki zareagowały na tą wiadomość neutralnie. Maksima na EUR/CHF Kurs euro wobec franka jest najwyższy od roku. Co to realnie oznacza dla kredytobiorców frankowych? Waluta szwajcarii słabnie na rynkach światowych. Nie widać tego na

Waloryzacja emerytur. Wiemy, ile wyniosą podwyżki dla emerytów w marcu 2018 r. Rząd Szydło sam ustalił wskaźnik

podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i realny wzrost płac z roku poprzedzającego waloryzację. Do waloryzacji zalicza się całkowity wskaźnik inflacji. Natomiast ile z realnego wzrostu płac ma trafić w przyszłym roku do emerytów na podwyżki, miały zdecydować majowo-czerwcowe negocjacje

PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 83%

jednak 29% pracowników ocenia szanse na wzrost swojego wynagrodzenia w bieżącym roku jako zdecydowanie lub raczej realne. Z drugiej strony nadzieje na podwyżki są o 6 pkt proc. niższe niż na początku lipca.  Z kolei prawie 4/5 przedsiębiorstw (78%) planuje utrzymanie dotychczasowych wynagrodzeń - to

Projekt ustawy o 13. emeryturze w Sejmie. Kto jeszcze, oprócz emerytów, dostanie w tym roku podwyżkę?

: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku (czyli podwyżki, które dostają pracownicy). Ale rząd chce na stałe zmienić zasady naliczania podwyżek. Rząd przygotował projekt ustawy,  gdzie

Tempo wzrostu płac i zatrudnienia może osłabnąć wg analityków

niebezpieczeństwo, iż słabnący poziom inwestycji może hamować powstawanie nowych miejsc pracy. Ekonomiści podkreślają, iż dynamika realnych płac znajduje się w ostatnich miesiącach na poziomie najwyższym od 2008 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Liczba klientów Kauflandu w programie Payback przekroczyła 4 mln

Kaufland przystąpił do Payback, kupują oni w naszych sklepach częściej niż dotychczas. Nieocenioną zaletą programu jest jego prostota. Punkty można zbierać podczas każdych zakupów, a następnie wykorzystywać je stosownie do swoich potrzeb. Nasi klienci najchętniej płacą punktami za kolejne zakupy, ponieważ

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki