płacących składki

redPor

Rysunek 1. Emeryci i renciści w relacji do pracujących i zatrudnionych w latach 1995 - 2002

Rysunek 1. Emeryci i renciści w relacji do pracujących i zatrudnionych w latach 1995 - 2002

Procesy demograficzne oraz spadek aktywności gospodarczej w latach 1998 - 2001 stanowiły dodatkowe czynniki pogłębiające strukturalne trudności finansów państwa. O ile w latach 1995 - 1997 liczba emerytów i rencistów (świadczeniobiorców) w relacji do pracujących (płacących składki) spadała, o tyle od 1998 r. zaczęła szybko wzrastać.

Od stycznia znów podwyżka składki na ZUS dla przedsiębiorców [WYLICZENIA]

Mamy dwie złe wiadomości. Po pierwsze, skończyły się przewidziane w "tarczy antykryzysowej" zwolnienia ze składek ZUS. Po drugie - od stycznia należności te znów pójdą w górę

Wyznania przyszłych emerytów

Z czego będziecie żyć na emeryturze, jeśli - jak wiele na to wskazuje - wyniesie ona ok. 800 zł miesięcznie? Spytaliśmy o to 30-latków - ludzi jeszcze młodych, ale już płacących składki na ubezpieczenie społeczne. Okazało się, że większość nie ufa państwu i nie liczy na godną starość z ZUS. Kto może, stara się oszczędzać i inwestować na własną rękę

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

warunki płacenia niższego ZUS, będą mieli obniżkę jedynie czasową. W ustawie jest zapis, że niższe składki będzie można płacić tylko „przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych pięciu lat”. Czasowe ograniczenie ulgi jest konieczne, aby płacący niższe składki przedsiębiorcy mogli uzbierać staż

Rząd PiS pokazuje szczegóły programu "Mały ZUS dla firm". 500 zł dla przedsiębiorców

Rząd PiS pokazuje szczegóły programu "Mały ZUS dla firm". 500 zł dla przedsiębiorców

, będą mieli obniżkę jedynie czasową. W ustawie zapisano bowiem, że niższe składki będzie można płacić tylko „przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych pięciu lat”. "Czasowe ograniczenie ulgi jest konieczne, aby płacący niższe składki przedsiębiorcy mogli uzbierać staż wymagany do emerytury

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

nowego roku 2800 zł brutto), a drugą na np. 3 tys. zł, to płaci składki tylko od tej pierwszej. Po zmianach trzeba będzie płacić składki od każdej umowy niezależnie od jej wysokości. - Oczywiście długoterminowo to dobre rozwiązanie, bo dana osoba płacąca większe składki na starość powinna mieć większą

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

składki tylko od tej pierwszej. Po zmianach będzie musiał płacić składki od każdej umowy. – Oczywiście długofalowo to dobre rozwiązanie, bo osoba płacąca wyższe składki na starość będzie mieć wyższą emeryturę – mówi dr Marcin Wojewódka, radca prawny. – Ale oznacza to też wzrost kosztów

Po wyborach PiS zaplanował olbrzymie podwyżki składek na ZUS. Projekty ustaw już są

Po wyborach PiS zaplanował olbrzymie podwyżki składek na ZUS. Projekty ustaw już są

. dwie umowy - jedną w wysokości pensji minimalnej (2250 zł brutto), a drugą na np. 3 tys. zł, to płaci składki tylko od tej pierwszej. Po zmianach trzeba będzie płacić składki od każdej umowy, niezależnie od jej wysokości. - Oczywiście długofalowo to dobre rozwiązanie, bo dana osoba płacąca większe

FPP i CALPE: Pomoc społeczna dla starszych może wzrosnąć o ponad 145% w 6 lat

zatrudnienia, a także pojawienie się grupy blisko 0,6 mln cudzoziemców płacących składki na ubezpieczenia społeczne. W celu podtrzymania stabilnej kondycji finansowej FUS potrzebne są działania porządkujące system ubezpieczeń społecznych" - skomentował główny ekonomista FPP, ekspert CALPE Łukasz Kozłowski

Podatek od reklam zmiażdżony przez ekspertów. Co rząd chce wprowadzić kuchennymi drzwiami?

Podatek od reklam zmiażdżony przez ekspertów. Co rząd chce wprowadzić kuchennymi drzwiami?

reklamowych całej branży prasowej. Beneficjentami tego rozwiązania będą niewątpliwie wspomniane megaplatformy, niepłacące w Polsce podatków, które – zgodnie z projektem (art. 20) – ma objąć składka wynosząca 5 proc. - przypomina zarząd Izby Wydawców Prasy. Z dużym niepokojem założenia

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

650,45 zł, rentowa będzie wynosić 266,58 zł, chorobowa (dobrowolna) i na Fundusz Pracy – po 81,64 zł, wypadkowa – 59,98 zł. Składka zdrowotna się nie zmieni – 319,94 zł. Gdyby pani Beata przeszła (płacąc wyższą składkę) na emeryturę w wieku 60 lat i po przepracowaniu 30 lat, to jej

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

emerytalna wzrośnie o 124,82 zł, do 624,1 zł, rentowa będzie wynosić 255,77 zł, chorobowa (dobrowolna) i na Fundusz Pracy – po 78,34 zł, wypadkowa – 57,55 zł. Składka zdrowotna się nie zmieni – 279,41 zł. Gdyby pani Beata przeszła (płacąc wyższą składkę) na emeryturę w wieku 60 lat, po

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

gospodarczą? 1. ZUS * Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie do 30 dni po ich odwołaniu, nie

Jak dostać bankowe bonusy i nie płacić za konto podczas lockdownu?

Jak dostać bankowe bonusy i nie płacić za konto podczas lockdownu?

- Mając kredyt hipoteczny, mam warunek wykonania płatności kartą na kwotę minimum 500 zł, jeśli tego nie zrobię, to rata kredytu wzrasta mi na okres trzech miesięcy! Nie jest możliwe wykonanie tylu transakcji kartą, ponieważ siedzimy w domu i zamawiamy jedzenie z dowozem, płacąc z góry przelewem

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

Pracy - po 74,51 zł, wypadkowa - 54,74 zł. Składka zdrowotna się nie zmieni - 288,95 zł. Gdyby pani Beata przeszła (płacąc wyższą składkę) na emeryturę w wieku 60 lat i po przepracowaniu 30 lat, to jej emerytura wyniosłaby 820 zł. Znów do minimalnej emerytury dopłacałby jej budżet państwa. Podwyższenie

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak będziemy oszczędzać na emeryturę? Odpowiadamy na pytania

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak będziemy oszczędzać na emeryturę? Odpowiadamy na pytania

proc. swojej pensji, a kolejne 1,5 proc. dołoży mu pracodawca. Dodatkowo na start państwo dorzuci na każde konto 250 zł, a w kolejnych latach będzie przelewać po 240 zł. Zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mogli zwiększyć wpłacaną składkę, tak że maksymalnie sięgnie 8 proc. wynagrodzenia. Ile

Ergo Hestia, Warta i Uniqa obniżają kary w polisach inwestycyjnych

Ergo Hestia, Warta i Uniqa obniżają kary w polisach inwestycyjnych

towarzystw ubezpieczeniowych zdecydowało przystać na warunki UOKiK-u i obniżyć opłaty likwidacyjne za wcześniejsze rozwiązanie umów. Na jakich warunkach można zrezygnować? Ergo Hestia zobowiązała się obniżyć opłaty w czterech swoich produktach inwestycyjnych. To polisy opłacane składką regularną, dla których

IGTE: Zmiany w syst. emerytalnym podniosły ryzyko i mogą obniżyć świadczenia

płacące większe składki. "Dyskusja publiczna z 2013 i 2014 roku nt. zmian w OFE podniosła społeczną świadomość na temat relatywnie niskiego poziomu zabezpieczenia emerytalnego oferowanego przez system powszechny. W związku z tym zmieniły się postawy Polaków wobec oszczędzania długoterminowego, a na

Czego najbardziej boją się początkujące firmy? Nie skarbówki. "Jesteśmy bardziej wykształceni, lecz mniej uczciwi"

Czego najbardziej boją się początkujące firmy? Nie skarbówki. "Jesteśmy bardziej wykształceni, lecz mniej uczciwi"

Sądowego. Wyniki? Są zaskakujące. Kontroli ZUS boi się tylko 4 proc. badanych. Podnoszenia składek na ZUS – a przecież osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą w tym roku zapłacić miesięcznie o 114,51 zł więcej – 7 proc., skarbówki – 9 proc. Za to nierzetelnych

Emerytury wyższe o 1400 zł czy 2400 zł? Tak nie będzie, to manipulacja

Emerytury wyższe o 1400 zł czy 2400 zł? Tak nie będzie, to manipulacja

zarabiającej średnią krajową, przy maksymalnej wysokości składki, emerytura z Pracowniczego Planu Kapitałowego będzie wyższa o 2400 zł - chwalił się we wtorek w rozmowie z PAP Morawiecki. Okazuje się jednak, że nie będzie aż tak miło. Program wicepremiera o dobrowolnym oszczędzaniu zakłada, że dodatkowe

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm przekroczyły 34 mld zł po II kw.

sektorów opóźniających płatności wobec dostawców i banków otwierają: handel - 7,98 mld zł (23% łącznej kwoty opóźnionych zobowiązań), przemysł - 5,86 mld zł (17%), budownictwo - 5,2 mld zł (15%) i transport - 2,16 mld zł (6,3%). Udział firm niepłacących na czas faktur i kredytów wynosi 5,9%, czyli tyle

Zmiany w opłatach za telewizję

Zmiany w opłatach za telewizję

do zwolnienia ze składki oraz wybranego urzędu lub urzędów skarbowych do jej egzekucji. Projekt ustawy medialnej narzucający obowiązek pobierania opłaty audiowizualnej wraz z rachunkiem za prąd nie obliguje przedsiębiorstw energetycznych do wyciągania konsekwencji wobec niepłacących. Oznacza to, że

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. 1. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytania odnośnie do sytuacji, w jakiej się znajduję. Jestem rolnikiem (płacącym regularnie składki KRUS) dodatkowo zatrudnionym na umowę-zlecenie na stawkę godzinową. Mój

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

nieopłacanie składek za pracownika grozi mu 5 tys. zł kary, a za niezgłoszenie wymaganych danych, mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy (lub podanie danych nieprawdziwych), grzywna od 3 do 5 tys. zł. Za przestępstwo skarbowe można iść do więzienia nawet na trzy lata. Wraz z uruchomieniem Krajowego

KRD: 45,7% MŚP ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dobrą

pieniądze, chętnie przeznaczały je na rozwój, bo wydawało się, że dobra koniunktura potrwa jeszcze długo. Część z nich przymykała oko na niepłacących kontrahentów, gdyż bez tych należności i tak mogły funkcjonować. Nie naciskali i czekali, aż partner sam zapłaci. Z naszej praktyki wynika, że teraz

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

; 2986 zł rocznie, czyli 249 zł miesięcznie. Ulga w PIT nie zwalnia z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ. Była minister finansów Teresa Czerwińska wyliczyła, że zerowym PIT-em zostanie objętych 99 proc. młodych ludzi do 26. roku życia, czyli ok. 1,5 mln osób

Cała nadzieja w ZUS. Nie ufamy instytucjom finansowym

pracodawcą tam przelewamy. To one mają dawać nam poczucie bezpieczeństwa finansowego. Takiego zdania jest aż 54 proc. ankietowanych przez IPSOS na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego Pramerica. Płacąc regularne składki do ZUS, czujemy się zwolnieni z oszczędzania pieniędzy,  kupowania polisy na życie

Dasz radę przeżyć za 800 zł miesięcznie?

emerytury. W obecnym systemie emerytalnym to niemożliwe, bo każdy będzie dostawał taką emeryturę, jaką sobie uzbiera w czasie swojej pracy. Płacąc składki do ZUS i OFE, zbieramy swój kapitał emerytalny, który zostanie podzielony przez przewidywaną średnią długość życia. Gdyby osoby bezdzietne płaciły wyższe

Emerytury z błędem, czyli ZUS płaci 250 zł ekstra

, tylko do ustawodawcy. - Przez lata kolejne ekipy patrzyły na ZUS pod kątem wysokości świadczenia, zapominając o potrzebie zachowania równowagi pomiędzy płacącymi składki a pobierającymi świadczenia. Pytałem, dlaczego nie stosujemy tablic uwzględniających stałe wydłużanie życia. W każdym prywatnym

Drogie polisy? To przez "pięciopak"

statystykę - jest większe ryzyko, że popełnią błąd za kierownicą, więc działa prewencyjna odpowiedzialność zbiorowa w postaci relatywnie bardzo wysokich składek. Stąd masowo młodzi kierowcy rejestrują auta na rodziców, jest to bardzo dobry patent na obniżenie ceny ubezpieczenia nawet o kilkadziesiąt procent

Kaczmarski Inkasso: 27% firm stosuje sankcje wobec niepłacących kontrahentów

rachunku są niezbędne, aby wypłacić wynagrodzenia pracownikom czy pokryć podatki i składki ZUS, ale też zapłacić własnym dostawcom" - czytamy w komunikacie. Zmalał odsetek firm, które decydują się na korzystanie z radykalnych rozwiązań, jak zaangażowanie kancelarii prawnych czy skierowanie sprawy do

"DGP": Wszyscy do KRUS

znacznie niższe niż, te które płacimy ZUS-owi. Toteż wiele osób wykorzystuje sytuację i płacąc niższe stawki, podejmuje pracę w szarej strefie. Dlatego postulat ograniczenia takich praktyk popierają nawet organizacje rolnicze. Według nich, przywilej płacenia składek w KRUS-ie powinny mieć jedynie osoby

51 tys. zł kary za reklamę ubezpieczenia "Moi bliscy"

, to w rzeczywistości może się ubezpieczyć, płacąc co miesiąc minimum 83 zł. Przy takiej składce w razie śmierci jego rodzina dostanie... 2 tys. zł. Jeżeli chciałby zwiększyć sumę ubezpieczenia dwukrotnie - do zaledwie 4 tys. zł - musiałby płacić 117 zł miesięcznie. Z kolei zwiększając przyszłe

Emerytura przedsiębiorcy

zdrowotna się nie zmieni - 254,55 zł. Zwiększając składkę emerytalną o 103,24 zł, przedsiębiorca musi więc podnieść pozostałe składki o 78,42 zł. Gdyby pani Krystyna przeszła (płacąc wyższą składkę) na emeryturę w wieku 60 lat, po przepracowaniu 30 lat, to jej emerytura wyniosłaby 729 zł. Oczywiście w

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

częściej zawieszaliśmy działalność, tym mniejszą będziemy mieli emeryturę.  Firma czy etat Różnica w traktowaniu przedsiębiorców i pracowników etatowych nie podoba się związkom zawodowym. Chcą one ujednolicenia zasad. - Ten postulat zgłaszam od lat. Przedsiębiorcy, płacąc składkę od 60 proc. średniego

"Rz": Rząd dopłaci do bezrobocia

złotych. Maria Szczur, wiceprezes ZUS, powiedziała "Rzeczpospolitej" , że wartość składek, które wpłynęły na konta zakładu w porównaniu z ubiegłorocznymi nie zmniejszyła się. Przyznała jednak, że zmniejszenie o jeden procent liczby osób płacących składki czy mniejszy o 1 pkt. proc. wzrost

UKNF: Banki wpłaciły 1,17 mld zł podatku od instytucji finansowych w 4 miesiące

217,5 mld zł na koniec maja 2016 r. (a więc o 54 mld zł, tj. 33,07%)" - czytamy dalej. UKNF przypomina, że podatek od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) obejmuje m.in. wszystkie banki komercyjne, jednak szereg wyłączeń i pomniejszeń sprawia, że liczba banków płacących podatek

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

której rodzice uznają, że przypadek ich dziecka został potraktowany niesprawiedliwie. Co mają zrobić, gdy poczują się poszkodowani? Prawnicy podkreślają, że decydując się na przystąpienie do ubezpieczenia i płacąc składkę, rodzice akceptują warunki ubezpieczenia. Jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

! Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili wypowiedzieć umowę, płacąc ustalone wynagrodzenie, od którego jednak może odliczyć to, co wykonawca zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła. 5. Jednoosobowa działalność Część przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność

Praca legalna jest opłacalna

jakiś czas nie będzie komu finansować wysokich emerytur. Dlatego obowiązuje zasada: ile sobie uzbierasz kapitału emerytalnego, płacąc składki, tyle będziesz miał emerytury na starość. I bez szczegółowych obliczeń można powiedzieć, że ludzie pracujący do tej pory wyłącznie na umowach-zleceniach będą

Emerytury według OPZZ

przechodząc na emerytury - jak chcą związkowcy - będą krócej pracować (czyli odłożą mniej składek) i dłużej na emeryturze przebywać (czyli mniejszy kapitał rozłoży się na więcej miesięcy). Stracą więc podwójnie. Dla 40-letniej Polki zarabiającej średnią krajową praca do 60. roku życia zamiast do 67. spowoduje

KPF: Zmiany w ustawie dot. upadłości wpłyną negatywnie na moralność finansową

przyczyni się pozytywnie do wzrostu gospodarczego - duża grupa osób wyjdzie z podziemia gospodarczego, rozpocznie pracę sferze legalnej, płacąc normalnie podatki, odprowadzając składki do ZUS. 12,6% uczestników badania podziela tę opinię i argumentację. Przeciwnego zdania jest zaś prawie 3 razy więcej, bo

Przedsiębiorcy przeciw podniesieniu składki emerytalnej

. Im więcej zarobią, tym więcej oddają ZUS-owi. Różnica w traktowaniu przedsiębiorców i pracowników etatowych nie podoba się związkom zawodowym. Chcą ujednolicenia zasad. - Ten postulat zgłaszam od lat. Przedsiębiorcy, płacąc składkę od 60 proc. średniego wynagrodzenia, korzystają z praw nadanych im

Co się bardziej opłaci: ZUS czy OFE? [Pieniądze Ekstra]

Niecałe trzy miesiące temu rząd zabrał z OFE ponad 150 mld zł, czyli ponad połowę naszych emerytalnych oszczędności zgromadzonych w funduszach. Teraz decyduje się los przyszłych składek wpłacanych do OFE. Czas na decyzję, czy będziemy oszczędzali tylko w ZUS, czy też w ZUS i OFE, mamy od 1 kwietnia

Jak pozbyć się niechcianej polisy

, Nationale-Nederlanden (dawniej ING), MetLife, PZU Życie, PKO Życie (dawniej Nordea), Pramerica, Axa i towarzystwa Europa. Na jakich warunkach można wycofać się z niechcianej inwestycji? *Posiadacze polis "Kapitalna Przyszłość" w Avivie mogą rozwiązać umowę, płacąc dużo niższą karę za

Urząd pracy wyrzuca bezrobotnych na emeryturę. Nawet jeśli nie osiągnęli emerytury minimalnej

-letni. Inni dostaną tylko tyle, ile odłożyli, płacąc składki. Jedna z emerytek dowiedziała się, że dostanie 4 gr świadczenia.  Zobacz: "Już się nie mogę doczekać waloryzacji. Dostanę 4 grosze podwyżki". Rozmowa z panią Barbarą, która ma 9,30 zł emerytury  Emerytura ratunkowa  

FPP/ CALPE: Dynamika PKB w Polsce w tym roku będzie słabsza, ale nadal solidna

konkretnych rozwiązań służących zatrzymaniu odpływu cudzoziemców z polskiego rynku pracy. Można natomiast spodziewać się kontynuacji przyrostu liczby obcokrajowców płacących składki w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w przyszłym roku, gdyż wraz z wydłużaniem się czasu ich pobytu w Polsce, osoby te

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

postępowanie podatkowego, przed wydaniem ostatecznej decyzji kontrolerzy zwrócili uwagę, że na jednej z faktur jest błąd w nazwie towaru. Faktura dotyczyła sprzedaży granulatu. Pan Marek kupił go, płacąc pełny VAT, a następnie go odsprzedał kontrahentowi. Zgodnie z prawem miał więc prawo przy sprzedaży

Przez program 500 plus uboższe matki rzucą pracę

Ekonomiści od wielu miesięcy mówią, że program "Rodzina 500+" będzie wywierał presję na najgorzej płacących pracodawców, by podnosili pensje. A najsilniejsza presja dopiero przed nami, w 2017 r. - Dziś z pracy rezygnują kobiety z żenująco niskimi płacami i tam, gdzie były źle traktowane - mówi

Rzecznik Finansowy: Waloryzowanie kredytu kursem walut niezgodne z prawem

składkę i tak musiałby zwracać pieniądze ubezpieczycielowi. "Na razie sądy uznają, że korzyścią klienta była już sama możliwość otrzymania kredytu i jest to swoisty 'ekwiwalent', jaki klient otrzymuje, płacąc składkę. W naszej ocenie, można uznać tę klauzulę za abuzywną, bo klient faktycznie nie

Ciąża? Zakładam firmę i mam 6,6 tys. z ZUS-u [GŁOSY CZYTELNIKÓW]

! Tłumaczenie pani w okienku było następujące: Płaciła pani "małą" składkę ZUS przez dwa lata, teraz płaci pani "dużą" składkę ZUS (900 zł), ale przez pierwsze 13 miesięcy, płacąc składkę po 900 zł, ma pani świadczenia takie, jakby płaciła pani najniższą składkę. Dopiero płacąc składkę po

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

partnerskim, nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 tys. zł. Niania Budżet państwa zapłaci składki ZUS i zdrowotną za nianię, którą zatrudnimy za pensję równą lub mniejszą niż minimalne wynagrodzenie (obecnie 2250 zł brutto miesięcznie). Przy wyższej pensji składki zapłacimy tylko od różnicy między

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania AC?

Jeżeli wartość szkody jest niewielka (np. w Compensie - 500 zł), to ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. To powszechna praktyka wśród ubezpieczycieli, którą możemy wyeliminować. W takim przypadku musimy jednak zapłacić wyższą składkę. Jeżeli nie zastrzeżemy w umowie (płacąc za to wyższą

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania AC?

Jeżeli wartość szkody jest niewielka (np. w Compensie - 500 zł), to ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. To powszechna praktyka wśród ubezpieczycieli, którą możemy wyeliminować. W takim przypadku musimy jednak zapłacić wyższą składkę. Jeżeli nie zastrzeżemy w umowie (płacąc za to wyższą

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

tyle, że ze środków na rachunku VAT będzie można płacić również inne podatki, np. PIT, a także składki ZUS. Dziura druga – klienci PwC skarżą się, że nie można przenosić pieniędzy z rachunków VAT w różnych bankach np. na jeden rachunek. Firmy, zwłaszcza większe, mają zaś zazwyczaj kilka kont

Nadchodzi zły czas dla alimenciarzy

Społecznej przygotowało projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych”, która ma spowodować, że osoby niepłacące alimentów na dzieci w końcu będą zmuszone to robić. Projekt – jak zaznacza rząd – „stanowi

Większość zalegających z alimentami nie spłaca też kredytów

szarej strefy - Wygląda na to, że niepłacenie zobowiązań dla wielu dłużników alimentacyjnych to prawie standard - mówi Katarzyna Tatar ze stowarzyszenia Alimenty To Nie Prezenty. Oczywiście to spora generalizacja. Wśród niepłacących na dzieci są tacy, którzy rzeczywiście znaleźli się w tak dramatycznej

Wraca wojna o polisy inwestycyjne. Nadzieja dla naciągniętych przez bankowców i ubezpieczycieli

ubezpieczeniowymi . Posiadacze polis inwestycyjnych mogą wycofać się z nich, płacąc niższe kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Takie porozumienia dotyczą ubezpieczeń inwestycyjnych zawartych przed 2014 r., bo rok wcześniej UOKiK negocjował wcześniejsze zerwanie umów zawartych po 2013 r. Wtedy też weszły w

Ucieczka od ZUS. Co ryzykujesz, co zyskujesz, co wszyscy tracimy

" obowiązuje też w innych krajach Unii. Skoro przedsiębiorcy niewiele wpłacają, na starość nie mogą liczyć na kokosy. 6. Kto za to zapłaci? Płacący składki finansują wypłatę bieżących rent i emerytur. Im mniej osób płaci składki, tym dziura w budżecie ZUS większa, tym więcej państwo musi dokładać

Duże zmiany dla wynajmujących mieszkania

oznacza, że musi się rozliczać z najmu w ramach firmy. To się wiąże z dodatkowymi kosztami, np. opłacaniem składek ZUS oraz dodatkowymi obowiązkami, takimi jak konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Decyzję podtrzymał wojewódzki sąd administracyjny, do którego kobieta się

Fortele PiS i emerytury

zatrudniają na umowę-zlecenie, od której płaci się bardzo niskie składki emerytalne, albo na umowę o dzieło, od której żadnych składek się nie płaci. Albo wręcz zatrudnia się ich na czarno. Przedsiębiorca na tym zarabia, ma tańszego pracownika. Tyle tylko, że ten pracownik, płacąc małe składki emerytalne lub

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

nie wlicza się do dochodu przy obliczaniu prawa do pozostałych zasiłków. Kosiniakowe dla niepłacących składki chorobowej To świadczenie, wprowadzone w styczniu 2016 r. przez byłego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, skierowane jest do osób, które w momencie urodzenia dziecka nie opłacały

Ulgi dla firm rodzinnych, zmiana definicji "małego podatnika" i tzw. pakiet wierzycielski - to nowe ułatwienia dla przedsiębiorców

podatek CIT – 15 zamiast 19 proc. Problem w tym, że większość najmniejszych firm płaci nie CIT, ale podatek PIT (CIT płacą głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne). Żeby załapać się na niższy podatek, najpierw firma (płacąca PIT) musi zmienić formę prawną. A nawet jeśli to zrobi

Jak założyć firmę krok po kroku?

- musisz opłacić wyliczoną przez ZUS składkę w terminie do 10 -tego następnego miesiąca. Przez pierwsze 24 miesiące możesz korzystać z ulgi, płacąc składki naliczane od kwoty równej 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2011 roku jest to 1386 zł brutto, czyli miesięczna opłata za ZUS to ok. 400zł. Krok 5

15 proc. CIT, które mało znaczy. Niewiele warty prezent od PiS?

większość małych i średnich firm. Jeśli zatem rząd chce pomóc małemu biznesowi, to trzeba obniżać koszty pracy i zmodyfikować system PIT. W najmniejszych firmach, które mają niewielkie dochody, to właśnie składki są kluczowe. Żeby stosować obniżony CIT, trzeba płacić pracownikom na poziomie zbliżonym do

Ile to kosztuje: polisa inwestycyjna

W zamian za możliwość elastycznych zmian w sposobie inwestowania pieniędzy - możesz w każdej chwili zamienić inwestycję w akcje polskie na np. te z giełdy w Hongkongu albo Rio de Janeiro, nie płacąc przy tym żadnych podatków - musisz zobowiązać się do płacenia składek przez co najmniej dziesięć lat

Przegląd prasy

kwoty wolnej od podatku Parkiet --W 2017 r. PGNiG chce ruszyć z wydobyciem ropy i gazu z Gina Krog na Morzu Północnym; w latach 2018-2020 mogą z kolei wystartować kolejne odwierty produkcyjne na złożu Dziennik Gazeta Prawna --PIS pracuje nad zmianą emerytur: system zdefiniowanej składki ma

Obniżenie wieku emerytalnego stało się faktem. Polacy zalali ZUS wnioskami o emeryturę

odprowadza składek. – Często pracodawcy pozbywali się ich tuż przed nabyciem przez nich czteroletniej ochrony przed zwolnieniem. Takie osoby w wieku np. 55 lat nagle więc wylądowały na bruku i nie mogły znaleźć innej pracy. Czekają więc z niecierpliwością, żeby w końcu dostać jakiekolwiek świadczenie

W Uberze zarabiają pośrednicy, kierowcy coraz mniej

. Nasza firma jest jedną z lepiej płacących, mimo że działamy całkowicie legalnie. Ze wszystkimi kierowcami mamy umowy-zlecenia, a to zwiększa koszty. W branży jest wiele firm, które wcale nie podpisują umów. Na powstaniu firm partnerskich cierpią kierowcy na własnej działalności gospodarczej. Bo nie mogą

Przegląd prasy

sięgnęła 420-430 mln euro w 2015 r. --Drastyczne podniesienie składki na ZUS w ramach projektu tzw. podatkoskładki szczególnie mocno uderzyłoby w płacących 19-proc. liniowy podatek PIT --W MZ trwają wstępne prace koncepcyjne nad zmianą systemu obrotu detalicznego produktami leczniczymi Parkiet

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

Ministerstwo Pracy właśnie przygotowało projekt ustawy, która ma spowodować, że osoby niepłacące alimentów na dzieci w końcu będą zmuszone to robić. Nowe prawo ma wejść w życie od stycznia 2019. Słaba ściągalność alimentów w Polsce Niepłacenie alimentów w Polsce to już niechlubna tradycja. Rodzic

Czy Tusk znajdzie większość?

wcześniej iść na emeryturę, to ich świadczenia będą głodowe. Emerytura będzie zależeć od tego, ile sobie na nią uzbieramy, płacąc składki do ZUS i OFE. A na urlopach wychowawczych państwo opłaca za mnie niewielkie składki emerytalne w porównaniu z tymi, które płacę w trakcie pracy. Bardzo prosiłabym PSL

Dłuższa praca Polaków. Pracodawca i związkowiec o emeryturach

samorządy wraz z lokalnymi pracodawcami adresowane specjalnie dla osób starszych, które mają inne potrzeby niż młodzież. W rejonach, w których brakuje żłobków i domów opieki społecznej, możemy zatrudnić kilkadziesiąt tysięcy kobiet, płacąc im tyle, ile dokładamy z kasy publicznej do miejsca w żłobku czy

Jak politycy pracują na twoją emeryturę

. Emerytury obywatelskie to także zachęta do oszukiwania państwa dla przedsiębiorców. Wielu uczciwych przedsiębiorców może dojść do wniosku: "Płacąc nadal uczciwie podatki i składki za pracowników, będę niekonkurencyjny w stosunku do oszustów. Nie mam wyjścia, aby nie upaść, sam muszę płacić? Pod stołem

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

minimalnego świadczenia. Emerytura z USA W Stanach Zjednoczonych osoba pracująca i płacąca składki dostaje tzw. punkty kredytowe na konto emerytalne. Liczba punktów kredytowych wymaganych do świadczenia emerytalnego zależy od daty urodzenia. Urodzeni w roku 1929 lub później potrzebują 40 punktów (10 lat

Konta za zero (jeszcze) nie zniknęły. Oto najlepsze z nich

Na początku roku klientów banków nawiedziło tsunami podwyżek. To efekt nakładanych na branżę dodatkowych obciążeń. Banki płacą nowy podatek, wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zrzucają się na fundusz wsparcia kredytobiorców. I przynajmniej częściowo przerzucają te koszty na klientów. W

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

pracująca i płacąca składki dostaje tzw. punkty kredytowe na konto emerytalne. Dopóki nie zdobędzie się wymaganej liczby punktów kredytowych, nie można otrzymywać żadnych świadczeń. Instytucja amerykańska dla celów przyznania prawa do emerytury amerykańskiej zsumuje również okresy ubezpieczenia (składkowe i

Kierowco, nie przepłacaj! 10 sposobów na tańsze podróżowanie

;bo zadzwonię do KNF i naskarżę". Pamiętaj, że często dostaniesz rabat, płacąc za polisę kartą kredytową. Poza tym zamiast rozbijać płatność składki na dwie czy cztery raty, zapłać za rok z góry. Może ci to dać nawet 10-15 proc. oszczędności, bo za rozbijanie płatności na raty ubezpieczyciele

PSL nie do sKRUSzenia

zdaniem zmiany byłyby korzystne dla samych rolników. - Przecież płacąc niewielkie składki, dostają także niskie świadczenia - mówi. Władysław Serafin, szef Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, zapewnia, że rolnicy nie są przeciwko zmianom w KRUS. - Jeśli zostanie wprowadzony podatek

Bahamas Leaks. Polskie statki pod rajską banderą

z kancelarii Marka Czernisa. - Gdyby dziś armator przeflagował statek na polską banderę i jednocześnie miał zatrudniać marynarzy, płacąc im na rękę tę samą kwotę, jaką płaci pod "wygodną banderą", jego koszty pracownicze wzrosłyby o ponad 60 proc. Głównie chodzi o podatek dochodowy i ZUS

Jest kompromis ws. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE

przyjaciele, koniec żartów. Solidarność nie może polegać tylko na braniu, ale także na dawaniu. Rozpoczyna się faza planowania funduszy unijnych na czas od 2020 r. Albo będziecie solidarni w dawaniu i braniu, albo my, płacący składki, przestaniemy być solidarni - tak włoski premier Matteo Renzi miał straszyć

Przegląd informacji ze spółek

CCC nabyło 74,99% udziałów w spółce eobuwie.pl, płacąc 129,98 mln zł, podało CCC. Marka przydzieliła 11,5 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 11,5 mln zł, podała spółka. Obligacje serii R Murapolu o łącznej łącznej wartości nominalnej 22,49 mln zł będą notowane w

Niekończący się kłopot z przetargami

uzyskać publiczne zlecenie, muszą zaniżać koszty. Często cierpią przez to pracownicy. Firma kalkulująca koszty swoich usług na podstawie płacy minimalnej stoi na z góry straconej pozycji. Nie ma szans na wygranie z firmą płacącą 2,4 zł brutto za godzinę pracy. To nie żart, to stawka z autentycznego

Turyści zrzucą się na bankrutujące biura podróży?

wprowadzenie funduszu gwarancyjnego uchroni je przed podniesieniem obowiązkowej składki ubezpieczeniowej, której wysokość wyznacza w rozporządzeniu Ministerstwo Sportu i Turystyki. Teraz płacą 6 proc. od obrotów, ministerstwo chce podnieść składkę do 12 proc. - Tak duża podwyżka drastycznie podniosłaby koszt

Nie kłóćmy się. ZUS czy OFE. Zadbajmy o interes emerytów

sporo emerytur, a płacących składki i podatki będzie coraz mniej. Fundusz ma być zabezpieczeniem wypłat emerytur. I może te obligacje zabierane z OFE powinny być przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a nie umarzane? To zwiększyłoby samodzielność ZUS, zwiększyłoby jego płynność finansową i

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

dzieci, gdy już dorosną, miały na wkład własny do kredytu mieszkaniowego. Przez 18 lat uzbiera się 108 tys. zł, nie licząc odsetek. 500 zł na składki na ZUS Rodzina M. On zajmuje kierownicze stanowisko w państwowym przedsiębiorstwie, ona prowadzi własną firmę. Do biednych się nie zaliczają, zarabiają

Przedsiębiorcy nie płacą ZUS, bo 'koszty pracy są zabójcze'

Budżety państw w Europie uzależnione są od dochodów z pracy. Im politycy mniej mają pieniędzy, tym bardziej podnoszą jej koszty. Rząd Donalda Tuska już raz to zrobił. Od lutego tego roku składka rentowa poszła w górę o 2 pkt proc. Teraz jednak mimo nacisków związków zawodowych nie oskładkował umów

Banki bez ubezpieczeniowych pułapek

Takie obowiązki nakłada na banki rekomendacja dobrych praktyk opracowana pod egidą Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ma uregulować zasady sprzedawania ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi, czyli tzw. bancassurance. Jak działają takie polisy? Teoria brzmi tak: płacąc

Emerytura za pracę za granicą

zł - tyle, ile wynosi polska najniższa emerytura. Zyska ok. 30 zł. Świadczenie do minimalnej wysokości podnosi kraj, w którym emeryt mieszka. Emerytura z USA W Stanach Zjednoczonych osoba pracująca i płacąca składki dostaje tzw. punkty kredytowe na konto emerytalne. Liczba punktów kredytowych

Nie istnieje uzasadnienie by dopłacać do emerytur górniczych i rolniczych

uzyskania świadczenia podjął legalne zatrudnienie płacąc składkę w minimalnej wysokości, czy na świadczenia zasługują ci, którzy bez uzasadnionych przyczyn nie świadczyli w ogóle do systemu .Wnioski z takiej dyskusji pozwolą dopiero podejmować decyzje racjonalizujące, za zezwoleniem społecznym, system. Ale

Polki dostaną najniższe emerytury. 25 proc. pensji

odprowadzana jest niższa składka - mówi Małgorzata Rusewicz, dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków pracy PKPP Lewiatan. I ostrzega, że w nowym systemie różnice pomiędzy ostatnią pensją a emeryturą będą jeszcze większe. Wszystko przez starzenie się społeczeństwa. Emerytury są wypłacane z

4 mln zł kary dla PZU za wprowadzanie klientów w błąd

odszkodowań. - Klienci zawierali umowy zawierające określoną definicję, płacąc jednocześnie składkę skalkulowaną adekwatnie do tak określonego ryzyka. Jeśli nie zaszło ryzyko określone w polisie, nie możemy mówić o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałe zdarzenie - wyjaśnia Agnieszka Rosa z biura

Prześwietlamy raty zero procent. Których trzeba unikać?

drożej Sklepy wprowadziły sprzedaż ratalną m.in. dlatego, że klient, który może zabrać do domu jakiś towar, płacąc tylko niewielką część jego wartości, chętniej kupi też coś innego - czy to w ramach klasycznego cross-sellingu (np. telewizor w komplecie z sound barem), czy to z czystej rozrzutności. Sklep

Emerytury dożywotnie - kto będzie nam je wypłacał?

udźwignąć. System został źle zaprojektowany i może doprowadzić do krachu II filara - twierdzi nieoficjalnie jeden z nich. - Teoretycznie wszystko powinno się bilansować: każdy z nas zbiera swój kapitał emerytalny, płacąc co miesiąc składki emerytalne. Gdy będziemy przechodzić na emeryturę, ten kapitał

Przegląd prasy

negatywna --CCC nabyło 74,99% udziałów w eobuwie.pl płacąc 129,98 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 2,37% na zamknięciu w piątek --KNF utrzymała w mocy kary dla Bertranda Le Guerna i Marka Pietruszewskiego --Powolne wyjście z deflacji skłoni RPP do cięcia stóp proc. wg analityków --Marka przydzieliła

Aegon ma nowe polisy inwestycyjne. Drastyczne zmiany

podstawa PSI jest ta sama, co wcześniejszych pakietów - systematyczne składki, które będą przeznaczane na zakup jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które klient może sam sobie wybrać (i dowolnie zmieniać w czasie inwestycji, nie płacąc podatku od zysków). Firma oferuje też gotowe portfele w

Uważaj na niby-polisy dołączane do kredytów

wydajemy na składki takich ubezpieczeń przynajmniej miliard złotych! Teoria brzmi tak: płacąc składkę, klient zabezpiecza się przed różnymi wydarzeniami, które mogą uniemożliwić mu spłatę kredytu. W razie nieszczęścia - poważnej choroby lub niezdolności do pracy - kredyt powinna spłacić za niego firma

ZUS oszczędzi 750 tys. godzin

płacących składki i pobierających świadczenie. A co to oznacza dla ludzi? Ich emerytury według obietnic premiera też mają wzrosnąć. - Dla osób będących w starym systemie emerytalnym dłuższa praca nie spowoduje wielkiego zwiększenia ich świadczeń, gdyż podwyższenie wieku emerytalnego dotyczyć będzie przede

III filar dogorywa. IKE nie cieszą się zainteresowaniem

doradca inwestycyjny i partner zarządzający w Money Makers. Policzmy. Załóżmy, że chcemy oszczędzać przez 30 lat po 100 zł miesięcznie (co roku waloryzowane o 2 proc.). Zarobimy na nim 5 proc. rocznie, płacąc 3 proc. od wpłacanych składek i dodatkowo 2 proc. rocznie za zarządzanie oszczędnościami. Na obu

IKE, IKZE czy PPE - co wybrać? Jak oszczędzać na emeryturę?

prowadzącej PPE. Zachętą jest to, że wpłaty na PPE stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Wpłata nie może być jednak wyższa niż 7 proc. pensji pracownika. Możemy się również zdecydować na dodatkową składkę - nie może być ona wyższa niż limit ustalony przez Ministerstwo Pracy (obecnie 14 tys. 400