półproduktów

Koszyk cen: Zakupy w supermarketach tańsze niż w sklepach osiedlowych nawet o 100 zł

Porównanie cen dlahandlu.pl z początku stycznia pokazało, że większość sieci musiało podnieść ceny względem 2010 roku, bo ostatnio drożało paliwo i półprodukty spożywcze. Jednak niezmiennie utrzymuje się spora dysproporcja cen między formatami sklepów.

ML System: Pełne zdolności produkcji szyb z kropkami kwantowymi w poł. 2021 r.

, sprzedając szyby jako półprodukt do dużych producentów stolarki lub szyb zespolonych. "Rozmowy w tej chwili są prowadzone ma bardzo szeroką skalę i dopuszczamy każdą możliwość" - wskazał prezes. ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania

Zysk netto Cognor wzrósł r/r do 47,6 mln zł w 2017 r.

sprzedaliśmy 15,9% więcej ton złomu stalowego, półproduktów i wyrobów gotowych w porównaniu do 2016 r. Wzrost ten był wspierany przez rosnące ceny zarówno złomu, półproduktów jak i wyrobów gotowych. Cena naszych półproduktów i wyrobów gotowych wyprodukowanych w hucie FERR wzrosła odpowiednio 26,9% i 16%, a

Indoorway wprowadza usługę cyfrowej diagnozy procesów produkcyjnych

związanego z produkcją lub logistyką wewnętrzną (np. przezbrojeń lub pętli mleczarza) na bazie dokładnych pomiarów lokalizacji i ruchu zasobów zaangażowanych w te procesy. Są to np. wózki widłowe, półprodukty, pracownicy, wózki transportowe, podano w komunikacie. Pomiary odbywają się w pełni automatycznie

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 14% r/r do 84 w I

korzysta z importowanych komponentów, m.in.; elektronicznych i elektrycznych z Dalekiego Wschodu czy z innych krajów europejskich, które też wykorzystują podstawowe półprodukty z całego świata. Mowa tutaj o elektronice w produkcji części samochodowych, artykułów AGD, ale też o tekstyliach i półproduktach

DM BOŚ: Sektor dóbr konsumpcyjnych, mieszkaniówka najbardziej zagrożone COVID-19

półproduktów dla tych sieci), (ii) budownictwo i deweloperka mieszkaniowa (z uwagi na oczekiwane wstrzymanie dużych projektów oraz opóźnienia decyzji zakupowych po stronie nabywców lokali), (iii) banki (z uwagi na wzrost kosztu ryzyka w następstwie wzrostu bezrobocia i liczby upadłości korporacyjnych, a także

Paged nie wyklucza dywidendy jeśli nie zdecyduje się na inwestycję w surowiec

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Paged może zarekomendować dywidendę, jeśli nie zdecyduje się na inwestycję w produkcję półproduktu do sklejki na wschodzie, poinformował agencję ISBnews prezes Daniel Mzyk. "Jeśli nie zdecydujemy się na inwestycję w produkcję półproduktu do sklejki na

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 2,4% r/r, import o 0,5% r/r w I kw.

w dużej części wynikał ze zwiększenia wartości importowanych elektronicznych układów scalonych, odzieży, obuwia, leków oraz półproduktów farmaceutycznych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 6,6 mld zł. W I kwartale 2019 r. saldo obrotów towarowych było także dodatnie i wyniosło 1,7 mld zł "

MOL ogłosi następny duży projekt petrochemiczny w 2021 roku

wzrostu w kolejnych latach, a także możliwość wykorzystania przez Grupę MOL do jego produkcji własnych surowców i półproduktów, podobnie jak to mam miejsce w przypadku kompleksu polioli. Sama budowa kompleksu polioli w Tiszaújváros na Węgrzech, która docelowo ma produkować ok

MOL nie wyklucza wydłużenia łańcucha wartości o produkcję pianek poliuretanowych

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Grupa MOL nie wyklucza w przyszłości wydłużenia łańcucha produkcji w segmencie petrochemicznym o produkcję pianek poliuretanowych, których głównym półproduktów są poliole, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4% r/r, import spadł o 0,1% w X

eksportu akumulatorów i silników samochodowych, odzieży, leków oraz autobusów. Wartość importu towarów w porównaniu do października 2018 r. zmniejszyła się o 0,2 mld zł, tj. o 0,2% i osiągnęła poziom 91,9 mld zł. Największy spadek wartości odnotowano w imporcie wyrobów z żeliwa i stali, półproduktów z

ML System chce zacząć seryjną prod. produktów z powłoką kwantową w poł. 2021

stolarki otworowej lub firm z sektora aluminiowego, które wykonują przeszklenia o dużych powierzchniach. Możliwa jest również współpraca z koncernami szklarskimi, które mogłyby oferować asortyment ML System jako półprodukt do dalszego przetworzenia, podano również. Szyba uzyskała również homologację do

MFiPR oferuje 100 mln zł w dotacjach na B+R na walkę z koronawirusem

zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji. Dofinansowanie otrzymają: - produkty lecznicze, w tym szczepionki, i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynnych i surowców; - wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny, w tym

Global Cosmed miał 1,23 mln zł straty netto, 2,51 mln zł EBITDA w I kw. 2018

od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku jednostki dominującej wpływ mają koszty natury jednorazowej, związane nadal z nieefektywnościami powstałymi w ramach inwestycji uruchomionej na początku 2017 roku mieszalni półproduktów kosmetycznych. Na chwilę obecną mieszalnia nie osiąga jeszcze zakładanych

Sejm przywrócił przepisy dot. zwrotu firmom środków w związku z COVID-19

indywidualnej, produktów higienicznych oraz surowców, składników, materiałów lub półproduktów w celu przeciwdziałania COVID-19 mogą występować do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zwrot kosztów realizacji tego polecenia oraz o zwrot zaangażowanych przez firmę środków. Zwrot środków ma być dokonywany z

Senat odrzucił przepisy dot. zwrotu firmom środków w związku z COViD

zakupów i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, produktów higienicznych oraz surowców, składników, materiałów lub półproduktów w celu przeciwdziałania COVID mogły występować do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zwrot kosztów realizacji tego polecenia

Unipetrol miał 97 mln zł zysku EBITDA LIFO w II kw.

udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz wykorzystania półproduktów zgromadzonych przed postojami rafinerii" - wyjaśniono. Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w II kw. 2020 r. wyniosły 684 mln zł, w porównaniu do 336 mln zł rok wcześniej, podano również w prezentacji. Unipetrol

Vistal z nową halą produkcyjną

Vistal z nową halą produkcyjną

Hala ma pow. 1,5 tys. m kw., będą w niej wytwarzane półprodukty stalowe do dalszej produkcji. Na terenie nowej hali wytwarzane będą półprodukty, elementy konstrukcji mostowych oraz nowy produkt. Dzięki wyposażeniu zakładu w linię do cięcia oraz otworowania kątowników powstawać będą elementy

Wojas miał 8,5 mln zł straty netto, 8,99 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

hurtowa uległa zwiększeniu o 131,1% r/r, sprzedaż materiałów, półproduktów i usług produkcyjnych do kooperantów uległa zwiększeniu o 7,6% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I kwartale 2020 wyniósł 70,3% vs 82,8% po I kwartale 2019 r." - czytamy w raporcie. Dane za I kwartał

Komornik zajął ruchomości Ursusa, na wniosek PKO BP

skierowane do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa - tj. surowców, materiałów i półproduktów, z których spółka na bieżąco korzysta na potrzeby prowadzonej produkcji" - wskazano w informacji. Ursus podjął stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia

MFPR: Ruszają nabory na dofinansowanie z UE dot. B+R, środowiska i zdrowia

, ich półproduktów, wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, środków odkażających, narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Budżet konkursu to 100 mln zł. Wnioski można

MOL wmurował kamień węgielny pod Projekt Poliole o wartości 1,2 mld euro

;Poliole notują w ostatnich latach stale rosnący popyt na rynku, gwarantują wysoką wartość dodaną, a dodatkowo mamy wszystkie półprodukty niezbędne do ich produkcji" - powiedział. Według niego, tradycyjna marża petrochemiczna, oparta głównie na półproduktach, wahała się w ostatnich latach od 100-150

Gowin: tworzymy białą księgę rozwoju przemysłu. Ekspert: trudno odbierać pozytywnie sygnały rządu

zagrożeń. Uzależnienie od półproduktów sprowadzanych z daleka wprowadza dodatkowy czynnik ryzyka, stąd położenie nacisku na lokalność produkcji przemysłowej jest tak ważne. Jeżeli Polska ma się bogacić, a nasz poziom życia podnosić, to silny przemysł jest niezbędnym warunkiem - zadeklarował Jarosław Gowin

KRD: 49% firm z sektora MŚP postrzega swoją sytuację jako złą

wykazało, że do braku wypływu epidemii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przyznaje się 16% małych i 20% średnich firm. "Większość, bo 58% ankietowanych właścicieli firm z sektora MŚP mówi, że nie ma problemów z uzyskaniem od dostawców materiałów, półproduktów czy podzespołów niezbędnych do

Drutex miał ponad 440 mln zł przychodów w I poł., liczy na ponad 1 mld zł w 2019

własny, nowoczesny dział wtryskarek, który wytwarza wszelkie komponenty i półprodukty na potrzeby okien, rolet czy drzwi. "Rozbudowujemy biurowiec, wprowadzamy nowe produkty do oferty. To zagwarantuje nam dalszy dynamiczny wzrost skali działalności w kolejnych okresach. Generalnie, idziemy mocno

Cztery projekty Grupy Azoty otrzymają łącznie blisko 21 mln zł z NCBR

oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru odpadowego" uzyskało 11,7 mln dofinansowania NCBR, a "Opracowanie innowacyjnego procesu otrzymywania gamy estrów wobec katalizatora w postaci cieczy jonowek" - 2,5 mln zł

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny

będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług. Dostawcy grupy otrzymają możliwość przyspieszonej zapłaty, a spółki będą mogły wydłużyć termin spłaty, co wpłynie pozytywnie na ich płynność, podkreślono w komunikacie. Z faktoringu odwrotnego skorzystają

Grupa Lotos przedłużyła umowę kredytową na refinansowanie zapasów

+ oraz kredytów na finansowanie kapitału obrotowego. Jego podstawowym zabezpieczeniem są zapasy ropy naftowej produktów i półproduktów, których wartość na koniec III kw. br. wynosiła ok. 1 mld USD, a obecna, bardzo dobra sytuacja finansowa Lotosu pozwala na niewykorzystywanie całego dostępnego limitu

Gospodarka musi działać! Konfederacja Lewiatan apeluje o rozsądną walkę z pandemią

niezbędnych do wytwarzania leków i innych produktów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa oraz zapewnić dostęp wytwórców do niezbędnych materiałów przy ich produkcji, np. odzieży ochronnej, półproduktów etc. Umożliwić świadczenie pracy zdalnej zdrowym osobom objętym kwarantanną za obopólną zgodą

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

elektronicznych i optycznych, podał PIE. "Przeniesienie z Chin części produkcji półproduktów i wyrobów finalnych oznaczałoby dla tamtejszej gospodarki ubytek wartości dodanej, który mógłby wynieść - w zależności od wariantu - od 22,4 mld USD do 172 mld USD rocznie. Oznaczałoby to zmniejszenie PKB Chin w

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 3,7 pkt m/m do -4,8 pkt w I

poszczególnych wyróżnionych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych największe pogorszenie  koniunktury odnotowano w przedsiębiorstwach produkujących trwałe dobra konsumpcyjne. Poprawa miała miejsce tylko w przedsiębiorstwach produkujących półprodukty. W przekroju według wielkości firm

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 2,6 pkt m/m do 1,6 pkt we IX

głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano w produkcji trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych oraz dóbr inwestycyjnych, podano także. "Pogorszenie koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów. Największa poprawa miała miejsce w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. W

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,7 pkt m/m do -8,3 pkt w XII

zróżnicowane w poszczególnych wyróżnionych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych największe pogorszenie koniunktury odnotowano w przedsiębiorstwach produkujących półprodukty. Poprawa miała miejsce tylko w przedsiębiorstwach produkujących dobra konsumpcyjne, zarówno trwałe jak i nietrwałe

Herkules: Odpis na nieruchomość w budowie obniży wynik za 2018 r. o 1,46 mln zł

emitenta Gastel Hotele Sp. z o.o. umową o zastępstwo inwestycyjne są ujęte bilansowo w Herkules S.A. w wartości nominalnej 11 605 tys. zł w zapasach (półprodukty i produkty w toku). Łączna wartość pozycji bilansowych związanych z tą inwestycją zawiera jeszcze wartość nieruchomości oraz nakładów

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do 1,5 pkt w VII

przyszłość" - czytamy w komunikacie. Zmiany koniunktury były zróżnicowane w poszczególnych wyróżnionych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów. "W pozostałych grupach miało miejsce pogorszenie koniunktury. Największe w

ML System w tym roku będzie pracował nad poziomem marż

własności szyb zespolonych (ciężar rygla obniży się o 70%). Dużą szanse widzimy w dywersyfikacji sprzedaży, tak aby sprzedawać nawet półprodukt do firm, które będą wykorzystywać do własnego produktu, jak producenci stolarki, producenci szyb zespolonych" - wskazał prezes. "W dobie stosowania szyb

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,9 pkt m/m do 1,2 pkt w VI

odnotowano w produkcji półproduktów, w pozostałych grupach miała miejsce poprawa koniunktury, a największa w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku "W przekroju według  wielkości firm pogorszenie odnotowano w firmach najmniejszych i największych, zatrudniających do 50 i ponad 500

Plantwear miał 64 tys. zł straty netto, 185 tys. zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

i półproduktów dla nowej linii biżuterii wykonanej z metali szlachetnych, a także doposażenie nowej nieruchomości" - czytamy w komunikacie. "Jako specjaliści w dziedzinie sprzedaży internetowej przewidujemy, że ogólnoświatowy wzrost popularności kanałów e-commerce nie jest jedynie

Grupa Recykl wchodzi w produkcję wyrobów gotowych

się kwotą ok. 0,5 mln zł (10% wartości linii). "Dzięki produkcji wyrobów gotowych, a nie tylko półproduktów, chcemy zwiększyć przychody grupy w 2020 roku, czyli w pierwszym pełnym roku działania linii, o co najmniej kilka procent, wynik EBITDA o 1 mln zł, a wynik netto o 0,5 mln

Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r.

spowolnieniem gospodarczym w strefie euro w najbliższym czasie oraz unijnymi wymogami względem ekologii i recyclingu. „Polityka wspierająca gospodarkę obiegu zamkniętego i wykorzystanie materiałów z recyklingu może obniżyć zależność kraju od zagranicznych dostaw surowców i półproduktów i rozwinąć w

Fundusz inwestycyjny kupuje dużą firmę mięsną QFG

produkcji. Zgodę na przejęcie wydał właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. QFG to firma nieznana raczej z nazwy polskim konsumentom, jedna wielu z nas z pewnością jadło jej produkty. Dostarcza bowiem półprodukty do sieci fast food. To m.in. słynne kotleciki kottbullar sprzedawane w restauracjach

Kropiwnicki z RPP: Recesji w tym roku będzie towarzyszyć wzmożony wzrost cen

w konsekwencji - cen wpłynie także, w stopniu nam jeszcze nieznanym, deglobalizacja. "Pandemia ujawniła stopień uzależnienia produkcji we wszystkich krajach Europy i Ameryki Północnej od dostaw półproduktów i części. Rynki dóbr finalnych na całym świecie uzależnione są od dostaw nawet całych

KIG szacuje wzrost eksportu na 7,3% r/r w XII 2019, oczekuje 6,8% wzrostu w 2020

zaopatrzeniem świąt. "Producenci koniec roku też starają się przejść z nieco mniejszymi zapasami materiałów, komponentów i półproduktów potrzebnych dla dalszej produkcji. Wszak nie jest znana pełna skala zamówień, jakie będą realizowane w pierwszych miesiącach roku (to wszak istotnie zależy od wyników

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 1,9 pkt m/m do 1,2 pkt w II

produktowych poprawę koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów, dóbr inwestycyjnych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Pogorszenie koniunktury miało miejsce w produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych. W przekroju według wielkości firm, pogorszenie miało miejsce w przedsiębiorstwach największych

Comarch ma umowę z firmą 'U Jędrusia' na rozbudowę systemu ERP

zarządzanie recepturami, oraz kalkulacje kosztów wytworzenia. Z kolei mechanizmy bilansowania produkcji pozwolą na precyzyjną analizę dostępności surowców i półproduktów, a w razie ich braku system utworzy odpowiednie rekomendacje zarówno dla działu zakupów jak i produkcji. Wiele lat doświadczeń i pracy z

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,5 pkt m/m do -0,8 pkt w I

komunikacie. Zmiany koniunktury były zróżnicowane w poszczególnych wyróżnionych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów i dóbr inwestycyjnych. Pogorszenie koniunktury miało miejsce w produkcji trwałych i nietrwałych dóbr

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,7 pkt m/m do 2,8 pkt w XI

półproduktów oraz trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Pogorszenie koniunktury miało miejsce w produkcji w przedsiębiorstwach zatrudniających do 50 i od 251 do 500 pracowników. W pozostałych grupach miało miejsce pogorszenie koniunktury, podano także. W przekroju regionalnym największe pogorszenie

Vistal Gdynia uruchomił nową halę produkcyjną w Czarnej Białostockiej

wytwarzane będą półprodukty, elementy konstrukcji mostowych oraz nowy produkt (dzięki wyposażeniu zakładu w linię do cięcia oraz otworowania kątowników): elementy konstrukcji stalowych dla segmentu energetycznego" - czytamy w komunikacie. Procesy produkcyjne, które będą realizowane na terenie nowej

Wojas miał 3,12 mln zł straty netto, 2,33 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

zwiększeniu o 15,8% r/r, sprzedaż materiałów, półproduktów i usług produkcyjnych do kooperantów uległa zmniejszeniu o 14,3% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I kw. 2019 wyniósł 82,8% vs 81,5% po 1 kwartale 2018 r." - czytamy w raporcie. Sprzedaż detaliczna realizowana jest przez

XTPL podpisało umowę z chińską spółką Suzhou Cowin Laser Technology

zamierza zaimplementować w wytwarzanych przez siebie urządzeniach i zaoferować swoim klientom, podkreślono. "Odrzuty na liniach produkcyjnych wyświetlaczy mogą osiągnąć w przypadku defektów nawet 50%, szczególnie tam, gdzie nowa generacja tych urządzeń wchodzi do produkcji. Koszt półproduktów w

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 0,3 pkt m/m do 3,1 pkt w VI

. Pesymizm dotyczy zarówno najbliższej przyszłości przemysłu jak i kondycji całej gospodarki" - czytamy dalej. Zmiany koniunktury były zróżnicowane w poszczególnych wyróżnionych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów i

Smartfluid z Grupy Ciech ma dofinansowanie z NCBR na rozwój technologii STF

warunkach rzeczywistych tezy o możliwości wykorzystania STF do wielkoskalowej, opłacalnej ekonomicznie produkcji materiału, będącego półproduktem dla wytwórców szeroko pojętej odzieży, elementów ochronnych czy akcesoriów sportowych. Pozytywna weryfikacja tej tezy pozwoli na uruchomienie komercyjnej

KIG szacuje wzrost eksportu na 8,4% r/r w maju i 7,2% w całym 2019 r.

względu na zmniejszenie dostaw w stosunku do tych wykonywanych w okresie przedświątecznym i jednocześnie dostaw przygotowujących handel do wprowadzania nowej kolekcji wiosenno-letniej. Przemysł kupuje już mniej surowców, półproduktów i komponentów potrzebnych do produkcji niż w pierwszych miesiącach roku

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 9,7 pkt m/m do 7,8 pkt w III

w produkcji półproduktów i dóbr inwestycyjnych. W przekroju według wielkości zatrudnienia poprawa koniunktury miała miejsce. W przypadku regionów, pogorszenie  koniunktury wystąpiło w trzech województwach: lubuskim, łódzkim i  warmińsko - mazurskim. Największa poprawa w województwach

Z przyłbicą tylko pod Grunwald. "Z powodu tej decyzji pracę w Polsce straci co najmniej kilka tysięcy osób"

bez środków do życia. No i będę musieli zwalniać ludzi, którzy przy tej produkcji pracowali. Z powodu tej decyzji pracę w Polsce straci co najmniej kolejne kilka tysięcy osób. Bo to nie będą tylko ci, którzy produkowali przyłbice, ale również ci, którzy sprzedawali półprodukty, folię PET czy różnego

BIEC: WPI bez zmian w kwietniu; tendencje inflacyjne wyhamowują

inflacyjną. Mocniejszy złoty stabilizuje ceny importu, ogranicza koszty produkcji w tych firmach, które importują surowce i półprodukty, ponadto wpływa na niższą skłonność do podnoszenia cen u tych rodzimych producentów, dla których ceny towarów importowanych są cenami odniesienia" - wskazano też w

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 4,4 pkt m/m do -1,9 pkt w II

półproduktów i dóbr inwestycyjnych. W przekroju według wielkości zatrudnienia pogorszenie koniunktury miało miejsce tylko w grupie przedsiębiorstw zatrudniających od 251 do 500 pracowników. Najwyższą wartość, +7,6 pkt., wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 501 pracowników. W przekroju

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do 3,7 pkt w VI

; W przekroju według głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów i dóbr inwestycyjnych. W przekroju wg wielkości zatrudnienia poprawa koniunktury miała miejsce w przedsiębiorstwach średnich, zatrudniających od 51 do 250 i od 251 do 500 pracowników. Najwyższą

Biedronka stawia na chińszczyznę. Portugalczycy tworzą nową spółkę - Asia Style

;świadczeniem usług sprzedaży hurtowej oraz obsługi importu produktów oraz półproduktów spożywczych, jak również produkcją azjatyckich dań gotowych oraz ich dystrybucją". Vershold jest częścią Vershold Holding. Na zlecenie sieci handlowych zajmuje się importem do Polski produktów z Chin czy Wietnamu. W

Wojas miał 1,6 mln zł straty netto, 2,22 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 5,7% r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 3,8% r/r, sprzedaż materiałów i półproduktów do kooperantów uległa zwiększeniu o 22,3% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I półroczu 2018 wyniósł 82,8% vs 85,1% po I

MOL chce inwestować ok. 1,5 mld USD co 5 lat w chemii i petrochemii

petrochemicznym powinny bazować na wykorzystaniu przez rafinerie MOL węglowodorów, stanowiąc w ten sposób kontynuację realizacji bieżącej strategii firmy, polegającej na pogłębianiu integracji działalności downstream z łańcuchem wartości, przy jednoczesnym przesunięciu w kierunku półproduktów oraz produktów

Strata netto Wojasa zwiększyła się r/r do 1,65 mln zł w I poł. 2017 r.

poprzedniego. Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 2,1% r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 34,4% r/r, a sprzedaż materiałów i półproduktów do kooperantów uległa zwiększeniu o 16% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I półroczu 2017 wyniósł 85,1% vs 88,0% po I półroczu 2016 r

KGHM pracuje nad strategicznym programem 'Huta złomowa'

produkcji z uwzględnieniem przerobu wszystkich  wsadów własnych Huty oraz określeniu wolnych mocy przerobowych w strumieniu metalu głównego dla miedzi. Mamy również na względzie pełną utylizację powstających półproduktów i odpadów w ramach zasad gospodarki obiegu zamkniętego, a także 

Grupa Kęty szacuje ok. 65 mln zł zysku netto, 117 mln zł EBITDA w II kw.

importowych na aluminium i półprodukty z aluminium oraz amerykańskimi sankcjami nałożonymi na firmę Rusal, popyt w drugim kwartale utrzymał się na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu moce produkcyjne przez cały czas wykorzystane są blisko poziomów maksymalnych, co ma przełożenie na osiągane przez segmenty

KRD: 54,6% MŚP spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonom. w ciągu 3 miesięcy

-line. 13,6% przeprowadzi prace budowlane i remontowe. Z kolei 11,4% zdecyduje się na materiały i półprodukty, a prawie co dziesiąty kupi lub wynajmie nowe lokale. "Pandemia z jednej strony osłabiła gospodarkę, ale wyzwoliła też w przedsiębiorcach pokłady kreatywności. Potrafią się szybko

Nakręca się spirala strachu i bankructw. Przedsiębiorcy boją się utraty płynności, konsumenci - przyszłości

euro następuje wzrost cen produktów, półproduktów sprowadzanych z zagranicy, co przekłada się na większe koszty prowadzonej działalności. Nadto wzrost inflacji będzie skutkował zwiększoną presją pracowników na wzrost wynagrodzeń, która to presja może być skuteczna wobec braku na rynku wykwalifikowanych

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

finansowym, ale realiami gospodarki: ludzie nie mogą pracować, a przedsiębiorstwa odnotowują zakłócenia w zaopatrzeniu w półprodukty. Turystyka, hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe i branża transportowa cierpią z powodu negatywnych następstw, podobnie jak większość

Global Cosmed miał 6,58 mln zł straty netto, 10,2 mln zł EBITDA w 2018 r.

uruchomionej na początku 2017 roku mieszalni półproduktów kosmetycznych i związana z nią mniejsza od oczekiwanej wydajność. Na skutek wykonania wadliwej dokumentacji wykonawczej przez AB Industry i wadliwego wykonania na jej podstawie nowej mieszalni, doszło m.in. do wzrostu zatrudnienia na mieszalni

Grupa Lotos ma umowę na instalację destylacji hydrowaksu wartą ok. 150 mln zł

). Instalacja HVDU ma być przekazana do rozruchu i eksploatacji do końca stycznia 2018 roku. "Chcąc uzyskać jeszcze więcej wysokomarżowych produktów z każdej baryłki ropy, na każdym etapie jej przerobu musimy maksymalnie wykorzystywać i przetwarzać wszystkie powstające półprodukty i surowce. Dlatego

Właściciel Biedronki i Vershold mają zgodę UOKiK na utworzenie spółki

przedsiębiorcy będzie świadczenie usług sprzedaży hurtowej oraz obsługi importu produktów oraz półproduktów spożywczych, jak również produkcja azjatyckich dań gotowych oraz ich dystrybucja.  JMP należy do Grupy Jeronimo Martins, której działalność w Polsce koncentruje się na detalicznej sprzedaży

Szczęśniak: Rynek nawozowy potrzebuje konkurencji i wydłużania łańcucha wartości

moglibyśmy uzyskać sprzedając gotowy produkt - nawozy, a nie półprodukt, czyli amoniak" - podkreśliła. Produkcja nawozów w Polsce wynosi ponad 8 mln ton, z czego prawie 6 mln ton stanowią nawozy azotowe. Na nawozy fosforowe przypada poniżej 400 tys. ton, a na wieloskładnikowe - ok. 1,8 mln ton

Barometr koniunktury IRG SGH spadł o 6,7 pkt do -15,8 pkt w I kw. 2015 r.

". Spadek nastąpił w grupach: "trwałe dobra konsumpcyjne", "półprodukty" oraz "nietrwałe dobra konsumpcyjne". Poprawę koniunktury w skali roku odnotowano przede wszystkim w gospodarstwach domowych - tu nastąpił największy przyrost wartości wskaźnika. Niewielki

Właściciel Biedronki chce utworzyć spółkę Asia Style z Vershold Solutions

działalności wspólnego przedsiębiorcy będzie świadczenie usług sprzedaży hurtowej oraz obsługi importu produktów oraz półproduktów spożywczych, jak również produkcja azjatyckich dań gotowych oraz ich dystrybucja, podał UOKiK. JMP należy do Grupy Jeronimo Martins, której działalność w Polsce koncentruje się

Selvita: Ardigen wdroży system informatyczny dla Dr Irena Eris

zakresem badania półproduktów i wyrobów gotowych, a także badania opakowań i surowców. Prace obejmą również integrację z zewnętrznym systemem ERP i aparaturą kontrolno-pomiarową. "Jesteśmy dumni z faktu, że na podjętą przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris decyzję miał wpływ kompetentny

ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG wzrosła o 0,39 zł m/m w grudniu

analizuje produkty z definicji wysokoinflacyjne, będące same w sobie produktem lub składające się półproduktów - jak np. warzywa, bułki etc. ASM SFA z kolei bada konkretne produkty dużych dostawców, o identycznych parametrach, a których cena w dużej mierze zależy od polityki cenowej danej sieci handlowej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT - stawki bez zmian do końca 2018r.

); - niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny (mechanizm obejmie wymieniane metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich). Zmieniono także warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni. "

KRD: 36,1% MŚP ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dobrą

inwestycjami. Chcą kupować surowce i półprodukty bądź rozbudować zaplecze informatyczne. Z kryzysu zazwyczaj najszybciej wychodzą ci, którzy patrzą w przyszłość" - dodał prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki. Firmy nadal najchętniej przeznaczają dodatkowe środki na maszyny i

Lumag zainwestował 14 mln zł w nową linię w fabryce w Budzyniu

przemysłowych spółkę Bruderer, opracował nową metodę wytwarzania nakładek antypiskowych, podano także. "Opracowana przez firmę Lumag technologia zakłada powstanie gotowego wyrobu w ramach pojedynczej maszyny. W konsekwencji skomplikowana logistyka koordynacji wielu półproduktów wytwarzanych na kilku

CBA zatrzymała przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty

przekazywać im prowizję w wysokości ok. 10% od sprzedaży biopaliw do Lotosu. Podobne modus operandi miało zadziałać przy dostawach rożnego rodzaju półproduktów do Grupy Azoty, w tym także z pominięciem obowiązujących w spółce procedur" - czytamy w komunikacie. Sąd uwzględnił wnioski Prokuratury

Prime Minerals: Zasoby rudy niklu na części koncesji w Indonezji to 6,29 mln ton

2018 przyniesie znaczącą redukcje podaży rudy niklu z Filipin z 44 mln ton (2017) do 30 mln ton (2018), co przy jednoczesnym wzroście popytu po stronie chińskich producentów NPI (od ang. Nickel Pig Iron- półprodukt w postaci gąsek będących stopem żelaza i niklu) oraz stali nierdzewnej, może skutkować

Scanaqua z Grupy Geberit zainwestuje 8,2 mln zł w Łódzkiej SSE w Ozorkowie

inwestycja ma na celu dywersyfikację produkcji: wśród wyrobów pojawią się nowe elementy (w tym półprodukty) instalacji wodnych i gazowych wykonanych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi oraz stopu miedzi, niklu oraz żelaza i mosiądzu" - czytamy w komunikacie. W związku z nową inwestycją

Metinvest otworzył przedstawicielstwo w Polsce, chce utrzymać udział w rynku

magazynów, nie planujemy nowych form dystrybucji ani otwierania biur w innych miastach poza Katowicami" - powiedział Zadolinnyi.  Metinvest to zintegrowany pionowo ukraiński holding metalurgiczny, dostawca produktów stalowych płaskich, długich, profili oraz półproduktów. Zakłady zlokalizowane

Ciech miał 98,6 mln zł zysku netto, 124,19 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

budowlano-montażowej o 23,7% w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (przemysł chemiczny wytwarza wiele surowców i półproduktów przeznaczonych dla tej produkcji); Zbilansowanie europejskiego rynku sody kalcynowanej (zrównoważenie popytu i podaży) z

Spółka Mercora rozpoczęła produkcję drzwi przeciwpożarowych pod marką DFM

osiągnięcie inżynierii pożarowej w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych w Polsce. Dodatkowo przyjęty model biznesowy, optymalizujący proces produkcji poprzez podział na centralne wytwarzanie standardowych półproduktów - skrzydeł oraz konfekcjonowanie produktu przez sieć kooperantów, pozwolił nam na zbudowanie

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 5,2 pkt do -2,6 pkt w lutym

według głównych grup produktowych poprawa koniunktury miała miejsce w grupie półproduktów oraz produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. W pozostałych grupach odnotowano pogorszenie koniunktury, największe w produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych. "W przekroju regionalnym największą poprawę

Grupa Lotos zawiązała odpis na ok. 0,23 mld zł, który obniży EBIT za IV kw.

rachunkowości zabezpieczeń negatywnie wpłynie na rachunek zysków i strat powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,07 mld zł, podano także. "W związku ze stosowaną w grupie kapitałowej Lotos wyceną kosztów zużycia surowców i półproduktów liczoną przy wykorzystaniu metody tzw

Dane PMI wskazują, że popyt krajowy złagodzi spowolnienie gosp. wg analityków

dynamiki płac. Mniejszym zaskoczeniem jest redukcja aktywności zakupowej, która służy zmniejszeniu kosztów składowania materiałów i półproduktów oraz zwiększaniu płynności na niepewne czasy. Z perspektywy przedsiębiorców nieciekawie wygląda jednak wzrost kosztów, któremu towarzyszy obniżanie cen produktów

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski powinien wynieść 3,6-3,8% w 2018 r.

;Pamiętajmy jednak, że gros polskiego eksportu to część globalnego łańcucha dostaw ponadnarodowych korporacji, które importują komponenty do Polski, a następnie eksportują wyroby gotowe bądź półprodukty, dość dowolnie sterując cenami i rentownością wewnątrz grupy. Co za tym idzie, tak naprawdę wpływ kursu

Strata netto Wojasa zmniejszyła się r/r do 0,69 mln zł w III kw. 2017 r.

wyniosły 161 899 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna spadła o 0,5% r/r, sprzedaż hurtowa wzrosła o 22% r/r, a sprzedaż materiałów i półproduktów do kooperantów wzrosła o 6,9% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po 9

Przegląd informacji ze spółek

;Moonlit Games planuje co najmniej 7 premier. Grupa MOL nie wyklucza w przyszłości wydłużenia łańcucha produkcji w segmencie petrochemicznym o produkcję pianek poliuretanowych, których głównym półproduktów są poliole, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath

Ferrum ma umowę ramową z Weglokoksem na dostawę materiałów

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Ferrum zawarło z Węglokoksem umowę ramową, której przedmiotem jest m.in. określenie ramowych zasad współpracy w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych, podało Ferrum. "Realizacja dostaw będzie następowała poprzez zakup materiałów dokonywany

Paged oczekuje dwucyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA w tym roku

wskazał Mzyk, Paged rozważa produkcję półproduktu do sklejki (łuszczki) na Wschodzie. Inwestycja miałaby być zrealizowana samodzielnie poprzez przejęcie lub joint venture z partnerem. "Do wakacji będą wstępne decyzje co do kształtu tej inwestycji. Wyceny firm w Rosji są niskie i dostęp do surowca

Handel ciągle na plusie. Zaskoczył analityków

potrzeby. Co więcej, firmy w niepewności nie budowały zapasów surowców i półproduktów. No i nie inwestowały, czyli nie kupowały z zagranicy maszyn i urządzeń. Import we wrześniu był wyższy niż rok wcześniej. - Utrzymywanie się nadwyżki handlowej potwierdza, że głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki

KRD/OIGPM: Branża meblarska jest winna wierzycielom 108,6 mln zł

mln zł), podano także. "Wśród wierzycieli z tych 2 ostatnich gałęzi gospodarki znajduje się sporo firm produkujących i sprzedających półprodukty i akcesoria do produkcji mebli. Wielokrotnie mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją, że jakaś firma meblarska występowała u nas z jednej strony

Wielka inwestycja w Policach. Grupa Azoty wyda na nią 1,7 mld zł

, sprawi, że Polska stanie się ważnym producentem tego kluczowego półproduktu chemicznego - przekonuje zarząd Grupy Azoty.

Grupa Lotos: Instalacja OGU pozwoli odsiarczyć 900 tys. ton paliw

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Budowa wytwórni tlenu OGU (Oxygen Generation Unit) w ramach projektu EFRA realizowanego przez Grupę Lotos zapewni pełne odsiarczenie ok. 900 tys. ton paliw, uzyskanych dodatkowo dzięki koksowaniu, podała spółka. "Aby odsiarczyć półprodukty instalacji

Rosja ma problem z sankcjami i żywnością. Za rok puste półki w sklepach?

artykuły spożywcze. Nie tylko dlatego, że wszystko w kraju drożeje przez inflację, ale również dlatego, że rosyjscy producenci używają gorszej jakości półproduktów. "Jedzenie pochodzące z importu jest lepszej jakości, więc Rosjanie są coraz mniej usatysfakcjonowani gorszymi produktami pochodzącymi z

Orlen Upstream złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie FX Energy

produktów i półproduktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych, hurtową i detaliczną sprzedaż paliw oraz pozostałych produktów rafineryjnych i petrochemicznych, a także działalność związaną z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów oraz wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i handlem