ozonu

Tomasz Ulanowski

Ile zdrowia kosztuje nas trujący przemysł

Ile zdrowia kosztuje nas trujący przemysł

W latach 2008-12 koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza wyniosły w Europie od 329 mld do przeszło 1 bln euro. Sama Polska zapłaciła w tym okresie 45-135 mld euro.

Stołeczne wodociągi: woda z Warszawy, kran w Lizbonie

Warszawa ma najdłuższą sieć wodociągową w Polsce, gdyby rury ułożyć w linii prostej to wodę można by doprowadzić z Warszawy do Lizbony - mówi PAP Roman Bugaj rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Sprawdź, co truje zanim wyjdziesz z domu

Prognozę zanieczyszczeń powietrza można oglądać na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. - Można ją sprawdzić także w infokiosku, który stoi przed urzędem od strony Galerii Rzeszów - informuje Andrzej Kulig, dyrektor departamentu ochrony środowiska.

Kuracjusze w Ciechocinku oddychają złym powietrzem

Kuracjusze w Ciechocinku oddychają złym powietrzem

, dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla w powietrzu, ale także arsenu, kadmu, niklu, ozonu, pyłu PM 2,5 i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Jak wygląda opłata uzdrowiskowa w Ciechocinku? Ci, którzy tam pojadą, za każdą dobę zapłacą dodatkowo 3,70 zł. Dzięki temu w ubiegłym roku do

Czym oddychamy w Szczecinie. O ile pyły skracają nam życie?

Czym oddychamy w Szczecinie. O ile pyły skracają nam życie?

ochrony środowiska: - Rejestrowane w ostatnich latach w Szczecinie stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM2,5, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. W większości pozostają na niskim poziomie

BASF zbuduje w Polsce największą fabrykę katalizatorów w Europie

BASF zbuduje w Polsce największą fabrykę katalizatorów w Europie

będzie laboratorium badawcze i produkcja samochodowych katalizatorów rozpadu ozonu marki. Joachim Meyer, szef BASF na Europę Centralną, tłumaczy, że Polska jest atrakcyjna inwestycyjnie z powodu centralnego położenia w Europie i dodatniego wzrostu gospodarczego. Nowa fabryka będzie ulokowana w specjalnej

W Środzie Śląskiej powstanie nowa fabryka firmy BASF

W Środzie Śląskiej powstanie nowa fabryka firmy BASF

spalin samochodowych, takie jak katalizatory SCR i filtry cząstek stałych do samochodów z silnikiem Diesla. Dodatkowo na terenie zakładów znajdować się będzie laboratorium badawcze i produkcja samochodowych katalizatorów rozpadu ozonu marki Premair. "Polska jest dla BASF atrakcyjna inwestycyjnie

Pensylwania: brak długofalowych skutków wydobywania gazu z łupków

, tlenków azotu i innych szkodliwych związków, w tym ozonu. To jest związane z przestawianiem się sektora energetycznego z węgla i ropy na gaz. To znacząca korzyść" - ocenił. Perry dodał, że działalność wydobywcza ma jednak wpływ na środowisko, ale tymi ryzykami można skutecznie zarządzać. "To

W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zaroiło się od barwnych postaci

W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zaroiło się od barwnych postaci

spółka ta chciała odkupić od Janusza Palikota magazyn "Ozon", do którego redagowania lider Twojego Ruchu zatrudnił ekipę dziennikarzy łączonych z prawicą, na czele z Grzegorzem Górnym, byłym redaktorem kwartalnika "Fronda", zresztą wiceprezesem Media Dei. Dlaczego ci właśnie

Ile zdrowia psuje nam węgiel

Ile zdrowia psuje nam węgiel

noworodka aż o trzy lata. Publikacja w "PNAS" zbiegła się z wynikami badań międzynarodowego zespołu uczonych, którzy w piśmie "Environmental Research Letters" podliczyli ofiary zanieczyszczeń powietrza na całym świecie. Wyszło im 2,5 mln ludzi rocznie. Ok. 470 tys. umiera przez ozon

Wyburzyli i nie odbudowali. Miasto donosi do prokuratury

Wyburzyli i nie odbudowali. Miasto donosi do prokuratury

dowiedzieć, że budowa niezauważalnego dla oka budynku była możliwa dzięki innowacyjnej technologii materiałów. Stropy zostały wykonane z napowietrzonych jonów, a spadzisty dach jest pokryty utrwalonym ozonem. Wszystko po to, aby uniknąć "widocznych śladów funkcjonowania w wymagającej przestrzeni

50 pomysłów na firmę z szansą na 100 tys. zł

50 pomysłów na firmę z szansą na 100 tys. zł

-ozonową. "Leczniczą przewagą ozonu są jego wybitne właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójcze. Ozonoterapia jest niezastąpiona zwłaszcza wtedy, kiedy antybiotykoterapia jest bezsilna" - czytamy w opisie pomysłu. Co teraz? 50 finalistów będzie musiało nam przysłać szczegółowe biznesplany

Amerykanie żądają: Mniej smogu

. Najważniejsze jest zmniejszenie emisji jednego z typów ozonu, którego nadmierne stężenie może wywoływać astmę. Nowe regulacje uderzą przede wszystkim w producentów energii, przemysł chemiczny i producentów samochodów. Na razie nie wiadomo, o ile wzrosną koszty produkcji energii, ale przedstawiciele EPA mówią o

"Trybuna" znika z rynku

wierzyć? "Zawieszenie" brzmi lepiej niż "bankructwo" czy "likwidacja", dlatego polscy wydawcy namiętnie używają tego określenia, gdy zamykają interes. W sierpniu 2006 r. "zawieszono" tygodnik "Ozon" oraz bezpłatny tygodniki "Dzień Dobry". Do tej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zjawisko umkehr (ozon)

Zjawisko umkehr (zjawisko odwrócenia) – obserwowana zmiana stosunku intensywności promieniowania rozproszonego dla różnych długości fali w ultrafiolecie w zależności od wysokości ozonosfery i kąta zenitalnego Słońca. Efekt odwrócenia jest wykorzystywany w pomiarze rozkładu pionowego ozonu

Jednostka Dobsona

Jednostka Dobsona (DU) – jednostka pomiaru warstwy ozonu w atmosferze Ziemi, w szczególności w stratosferze. 1 DU odpowiada warstwie ozonu o grubości 10 ?m w standardowych warunkach ciśnienia i temperatury, co jest równoważne 2,69 cząsteczek lub 0,447 milimoli ozonu na m2. Na przykład 300 DU

Spektrofotometr Dobsona

Spektrometr Dobsona – najwcześniejszy instrument do pomiaru ilości ozonu w atmosferze. Został wynaleziony w 1924 roku przez Gordona Dobsona.Spektrometr Dobsona można użyć do pomiarów kolumnowych ozonu w atmosferze oraz do pomiarów rozkładu ozonu z wysokością. Całkowita ilość ozonu w kolumnie

Sondaż atmosferyczny

Sondaż atmosferyczny to pomiar pionowych własności fizycznych atmosfery takich jak ciśnienie, temperatura punktu rosy, temperatura, prędkość i kierunek wiatru, ilość skroplonej wody, wielkość kropli, koncentracja ozonu, koncentracja pyłów zawieszonych, i innych parametrów. Sondaże atmosferyczne

Homosfera

Homosfera – część atmosfery ziemskiej, sięgająca do wysokości ok. 80-90 km, w której skład powietrza nie zmienia się z wysokością, z wyjątkiem zawartości pary wodnej, ozonu i dwutlenku węgla. Ze względu na warunki termiczne homosfera dzieli się na następujące warstwy: troposfera, stratosfera

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.