oznakowanie zabawek

Kupujesz zabawkę na Dzień Dziecka? Uważaj, co trzecia może być niebezpieczna

zabawek, stwierdzając nieprawidłowości w 260 przypadkach (35,7 proc.). Inspektorzy zwracali uwagę przede wszystkim na obowiązkowe oznakowanie, dołączane instrukcje, a także bezpieczeństwo materiałów, z których zostały wykonane zabawki. Najczęstsze zastrzeżenia inspekcji dotyczyły braku lub niezasadnego