osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Anita Elżanowska

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba fizyczna, w tym nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie uniemożliwia wzięcia udziału w przetargu

Istnieje możliwość zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, którą w chwili zawierania umowy ma zawieszoną działalność gospodarczą. Niemniej jednak zawarcie umowy i jej wykonywanie może rodzić negatywne konsekwencje skarbowe.

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej podaje, jak każdy inny wykonawca, cenę oferty, którą w takim przypadku traktuje się "analogicznie" jak cenę brutto.

Im faktur wystawiać nie trzeba

nieprowadzącym działalności gospodarczej. Tyle że na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. W świetle powyższego, obowiązek wystawienia faktury VAT nie wystąpi w sytuacji, w której nabywca towarów i usług jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednak w

MF: od 1 stycznia 2011 r. numer PESEL zastąpi NIP

, że od nowego roku o numerze NIP będą mogły zapomnieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Co prawda stosowana ustawa nie została jeszcze napisana, ale ministerstwo zapewnia, że rząd zajmie się tym w drugiej połowie roku. Obecnie projekt założeń do projektu nowelizacji jest na

Emeryt może złożyć ofertę przetargową

publicznych, o zamówienie publiczne mogą ubiegać się również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne. Jeżeli warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie spełniać osoba będąca na emeryturze również nie ma żadnych formalnych przeszkód aby wzięła udział w

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba prawna, a także fizyczna - bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, stwierdzić należy, że jedynie w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zamawiający będzie mógł żądać odpisu z

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w sposób bezpośredni nie określa konsekwencji jakie wynikają dla zamawiającego w sytuacji śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która realizowała umowę o wykonanie

Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

prowadzone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą wykonawcy ma prawo do korzystania z renomy, referencji innej firmy, to powinieneś uznać takie referencje. Ustawa Pzp zezwala zamawiającym w toku badania i oceny ofert żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Pierwszy sklep internetowy z lokatami dla przedsiębiorców otwarty

Nie trzeba mieć konta w Meritum Banku, przychodzić do oddziału ani wysyłać żadnych dokumentów. Po wejściu na stronę internetową banku klient musi wypełnić specjalny formularz. Następnie otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie dyspozycji wraz z numerem rachunku, na który należy przelać środki n

Upadłość konsumencka

nieprowadzącym działalności gospodarczej. Ma się to zmienić, bo rząd skierował do Sejmu projekt ustawy zmieniającej prawo upadłościowe. Oddłużenie to przywilej dla dłużnika, musi stanowić wyjątek, a nie regułę, a dłużnik powinien w maksymalnym stopniu spłacić swoich wierzycieli - to podstawowe

"PB": Dzięki leasingowi konsumenckiemu firmy zyskają kilka miliardów złotych

aut osobowych. Leasing aut na rzecz osób fizycznych w najbliższych latach może przynieść nawet 3-4 mld zł - uważa.Nie wszyscy są jednak optymistami. - Ta forma nie będzie zbyt popularna. Osoba fizyczna nie będzie mogła czerpać tak wielu korzyści jak firma. Klient indywidualny kupuje samochód, aby stać

"Gazeta Prawna": Upadłość osoby fizycznej

mieszkania za 12 miesięcy. Wysokość kwot na pokrycie czynszu będzie określać sędzia komisarz, uwzględniając potrzeby mieszkaniowe upadłego konsumenta oraz liczbę osób, które razem z nim są we wspólnym gospodarstwie domowym.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu a koszty podatkowe

, aby mogło ono te przychody generować (art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 14 z 2000 r. poz 176 z późn. zm., dalej: updof), i które jednocześnie nie zostały wymienione w przepisie z art. 23 ust. 1 updof (katalog wydatków ustawowo

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kas rejestrujących

zakwestionowanym przez TK stanowił, że minister finansów, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku rejestracji za pomocą kasy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Przedmiotem orzeczenia TK była zaś

Co lepsze: leasing konsumencki czy kredyt samochodowy?

Bez korzyści podatkowychLeasing kojarzy się nam przede wszystkim z obrotem gospodarczym. Tymczasem leasingobiorca (korzystający) wcale nie musi być przedsiębiorcą . Prowadzenie działalności gospodarczej powinno natomiast niewątpliwie cechować drugą stronę umowy, czyli leasingodawcę

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie CEIDG znajdowało się 2 mln 67 tys. 923 aktywnych wpisów.

Nowela, która ma usprawnić działanie rejestru firm - z podpisem prezydenta

. Działająca od 1 lipca 2011 r. CEIDG umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21

Bez poprawek Senatu do noweli, która ma usprawnić działanie rejestru firm

. Działająca od 1 lipca 2011 r. CEIDG umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21

Powstanie mobilna aplikacja rejestru firm

. Działająca od lipca 2011 roku platforma umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według Ministerstwa

Sejm uchwalił nowelę, która ma usprawnić działanie rejestru firm

złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie tej znajdowało się 2 mln

KNF nałożyła kary pieniężne na łącznie 18 biur usług płatniczych

- niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, podano w komunikacie. Ukarane biura usług płatniczych to 18 osób fizycznych prowadzących

KNF nałożyła kary na 4 biura usług płatniczych za naruszenie obowiązków

upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, podała Komisja.  Ukarane biura usług płatniczych to 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jedna spółka akcyjna, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. "W przypadku ponownych naruszeń obowiązków

GUS: Liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 4,1% r/r do 1826,3 tys. w 2014 r.

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - Działalność gospodarczą w Polsce prowadziło w ub.r. 1 826,3 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 4,1% w skali roku oraz o 9,6% w stosunku do roku 2009. "Przychody badanej zbiorowości w latach

KNF nałożyła kary na 14 biur usług płatniczych za nieprzekazanie informacji

albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej" - czytamy w komunikacie. Ukarane biura usług płatniczych to 13 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jedna spółka z o.o., dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa

KNF nałożyła kary na 27 biur usług płatniczych za niedopełnienie obowiązków

upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, czytamy w komunikacie. Ukarane biura usług płatniczych to 26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jedna spółka z o.o., dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. "W przypadku ponownych naruszeń

"Puls Biznesu": Maleje liczba upadłości

upadłości prowadzi do likwidacji majątku niewypłacalnego dłużnika. W strukturze upadłości przeważały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,31 proc.), osoby fizyczne samodzielnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (21,54 proc.). Jeśli chodzi o branże - w dalszym ciągu

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

procedury administracyjne. "System został uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki 1 lipca 2011 r. Dzięki niemu przedsiębiorcy (osoby fizyczne) mogą rejestrować swoją działalność (przez internet), zmieniać dane, a także sprawdzać informacje o innych osobach prowadzących działalność gospodarczą"

Niezbędnik przedsiębiorcy

, zasady ogólne bądź liniowy PIT 19-proc. + do 20 stycznia - zaliczka za grudzień na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (podat-nik nie wpłaca zaliczki za grudzień, jeśli przed upływem terminu jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty

KUKE: Liczba upadłości spadła o 32,1% r/r w X, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

części spowodowane upowszechnieniem się upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. (ISBnews)

KNF nałożyła kary pieniężne na 16 biur usług płatniczych

zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.    "Ukarane biura usług płatniczych to 16 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. wysokość poszczególnych kar odpowiada około połowie

KNF nałożyła kary pieniężne na 16 biur usług płatniczych

zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. "Ukarane biura usług płatniczych to 15 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 spółka z o.o. Świadczenie usług płatniczych to dla tych podmiotów działalność dodatkowa" – podała także Komisja. Jak

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

,- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej, która czasowo oferuje lub świadczy usługę na terytorium Polski,- przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje

Poprawki Senatu do noweli ustaw o PIT i CIT

dochodów i zapłaconym podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej. Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z

Crido: 95 proc. spraw karnych skarbowych kończy się orzeczeniem o winie

jest ok. 50 razy większe niż u osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą" - napisano w raporcie. 74 proc. postępowań karnych skarbowych dotyczy przestępstw skarbowych, pozostałe wykroczeń skarbowych. "Oznacza to, że w większości przypadków winni mogą się spodziewać

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

przedsiębiorcy, a według interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, definicja obejmuje też osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą. Posłowie w swoim projekcie chcą, żeby objąć też osoby prawne lub jednostki organizacyjne "niebędące osobą prawną posiadającą zdolność prawną

KNF nałożyła kary na 6 biur usług płatniczych za niedopełnienie obowiązków

zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, czytamy w komunikacie. Ukarane biura usług płatniczych to 6 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 1,6% r/r w VIII, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

stanowi spadek o -14,3%)" - czytamy dalej. Ograniczenie ilości upadłości w przedmiotowej grupie podmiotów jest po części spowodowane upowszechnieniem się upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podano także. (ISBnews)  

Sejm uchwalił nowelę ustaw o PIT i CIT, która ma utrudnić wyprowadzanie zysków

miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej. Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji

Sejm za poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o PIT i CIT

zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej. Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zróżnicowania istniejącego obecnie

GUS: na koniec 2013 r. firmy miały majątek warty 2,5 bln zł

zagranicznych, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i państwowe jednostki organizacyjne. Grupa ta nie obejmowała podmiotów prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki

KUKE: Liczba upadłości spadła o 36,6% r/r w IX, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

działalność gospodarczą jest po części spowodowane upowszechnieniem się upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. (ISBnews)  

Puszcza Białowieska. Mikrodotacje wesprą lokalną przedsiębiorczość

składać również ci, którym nie udało się w pierwszym naborze. O pieniądze oprócz mieszkańców Hajnówki starać się mogą osoby z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka oraz Kleszczele. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą

Projekt ustawy o zakładaniu firmy na próbę - do Komisji Gospodarki

projekcie zapisano także, że "przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w okresie próbnym nie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, ani na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

Komisja za poprawką legislacyjną do noweli, która ma utrudnić wyprowadzanie zysków

członkowskimi o dochodach z oszczędności wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Wynika to z unijnej tzw. dyrektywy odsetkowej. Rządowa propozycja przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji

Upadłość konsumencka strzałem w dziesiątkę

gospodarczej, łatwiej mogą ogłosić upadłość. - Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mogą z niej korzystać konsumenci, którzy stali się niewypłacalni - nie mają pieniędzy na bieżące rachunki, zakup artykułów codziennego

KNF nałożyła kary pieniężne na 9 biur usług płatniczych

obowiązywania umowy poprzedniej.    "Ukarane biura usług płatniczych to 9 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie

KNF nałożyła kary pieniężne na 6 biur usług płatniczych

prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar" - czytamy dalej. "KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach

Firmy powiązane trudniej wyprowadzą zysk za granicę; ustawa podpisana

w zakresie zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa zakłada też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zróżnicowania istniejącego

Firmy powiązane trudniej wyprowadzą zysk za granicę. Ustawa podpisana

podmiotami powiązanymi oraz do regulacji w zakresie zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa zakłada też wyłączenie osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz

Moment powstania obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej

Pytanie: Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą we wrześniu 2011 roku. Przedmiotem działalności jest wykonywanie i montaż mebli. Usługi będą wykonywane również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kiedy podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy (drukarki

PiS: Centralny Rejestr Podatników może ruszyć w pierwszym kwartale 2016

jest trudna rzecz" - ocenił. Z projektu ustawy dot. opodatkowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wynika, że rejestr będzie prowadzić minister finansów. We wniosku o wpisanie do rejestru firmy będą musiały podać m.in. pełną nazwę podatnika, w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko

KNF nałożyła kary pieniężne na kilkadziesiąt biur usług płatniczych

umowy poprzedniej, podano także. "Ukarane biura usług płatniczych to 23 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 1 sp. j. i 1 sp. z o.o. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar" - czytamy dalej. "KNF

Eksperci: 15-proc. CIT powinien objąć też jednoosobowe firmy

to przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą albo osoby fizyczne, które zwykle zakładają spółkę jawną bądź komandytową. Tacy przedsiębiorcy nie płacą CIT, tylko podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT - powiedziała. Niższy podatek tylko dla nielicznych? Jej

Eksperci: 15-proc. CIT powinien objąć też jednoosobowe firmy

przedsiębiorców skorzysta z tego. Małe firmy to przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą albo osoby fizyczne, które zwykle zakładają spółkę jawną bądź komandytową. Tacy przedsiębiorcy nie płacą CIT-u, tylko podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT" - powiedziała. Jej

NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY

dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń i umów o dzieło * do 22 grudnia - zaliczka za listopad na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i liniowym 19-proc. PIT * do

KRRiT: wszyscy powinni płacić ok. 8,5 zł miesięcznie na media publiczne

(8,33 zł miesięcznie), płatnicy CIT - 2000 zł rocznie (166,6 zł miesięcznie), a organizacje, np. stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą - 400 zł rocznie (33,3 zł miesięcznie). KRRiT proponuje, by niektóre osoby fizyczne były upoważnione do ulgi lub zwolnienia ze składki, np. osoby

Minister Sawicki podpisał rozporządzenie ułatwiające sprzedaż bezpośrednią

przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych przez inny podmiot prowadzący taką działalność w tym samym powiecie podczas np. festynu. Akt prawny wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. i uchyli obowiązujące rozporządzenie ministra rolnictwa z grudnia 2006

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobierana będzie opłata podstawowa w kwocie 30 zł.Zachęty dla wierzycieliW ramach planu spłaty podlegać będą spłacie jedynie te wierzytelności, które zostały uznane na liście wierzytelności, a zakres umorzenia

Podatki po nowemu wg ZPP, czyli koniec PIT i CIT, jedna stawka VAT

jednak na tym. ZPP chce też likwidacji dzisiejszych form opodatkowania działalności gospodarczej (z wyjątkiem karty podatkowej) i wszelkich składek. Podatek dochodowy (PIT) miałby tu zostać zastąpiony podatkiem od przychodów w wysokości od 3 do 7 proc. w zależności od branży. Dodatkowo osoby prowadzące

Polacy chcą postawić Volkswagena przed sądem za aferę spalinową

Prywatni właściciele aut zbierają się na portalu pozywamy-zbiorowo.pl, na którym powstał nawet dla nich oddzielny dział. Osoby prywatne mogą mieć jednak pewne trudności. - Przepisy jasno regulują prawa konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mogą oni pozywać

Liczba upadłości ogłoszonych w 2014 r. spadła do 827, 1/4 w budownictwie

z zakresu ochrony zdrowia, w tej liczbie dwóch szpitali i sześciu przypadków specjalistycznej praktyki lekarskiej' - czytamy także. "Problem upadłości osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą jest zdecydowanie bardziej złożony i liczba ich upadłości nie odzwierciedla skali

MF: małe organizacje pozarządowe wyłączone spod przepisów o rachunkowości

rachunkowości nie będą musiały stosować organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią określone kryteria. Chodzi o organizacje prowadzące działalność w sferze zadań publicznych; nieprowadzące działalności gospodarczej; nieposiadające statusu

RPO wnosi o większą ochronę zatrudnionych na "śmieciówkach"

formę wykonywania pracy zarobkowej nie tylko poprzez zawieranie umów zlecenia czy umów o dzieło, ale także poprzez samozatrudnienie, co najczęściej oznacza zlecanie przez pracodawcę wykonywania wydzielonych zadań zewnętrznym wykonawcom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

MG: Wartość polskiego rynku kosmetyków powinna przekroczyć 3,4 mld euro w ub.r.

krajowych firm to osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą i niewielkie firmy, które zaspokajają lokalne potrzeby i wypełniają nisze rynkowe. Istotnymi graczami są podmioty zależne od wielkich koncernów międzynarodowych. Ważne są również polskie przedsiębiorstwa średniej wielkości, do

"DGP": Rejestracja spółki w 24 godziny

Rejestracja działalności prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie teraz możliwa przez Internet i potrwa dobę. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie resortu sprawiedliwości. Łatwiej też będzie można sprawdzić swoich kontrahentów będących osobami fizycznymi

"Dziennik Gazeta Prawna": Rejestracja spółki w 24 godziny

Rejestracja działalności prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie teraz możliwa przez Internet i potrwa dobę. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie resortu sprawiedliwości. Łatwiej też będzie można sprawdzić swoich kontrahentów będących osobami fizycznymi

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

Kielce. Samorząd ma zwrócić przedsiębiorcom dwa miliony zł

tłumaczyła we wtorek podczas konferencji prasowej skarbnik miasta Barbara Nowak, wyrok oznacza, że miasto ma oddać prowadzącym działalność gospodarczą - osobom fizycznym i przedsiębiorcom - ok. 2 mln zł. "Nie lekceważmy tej kwoty, ale nie stanowi ona wysokości, która miała olbrzymi wpływ na naszą

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody używane do celów firmowych i prywatnych

samochodów i pojazdy są wykorzystywane tylko w tym celu. W praktyce niemożliwe będzie więc udowodnienie wykorzystywania pojazdu do celów służbowych np. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domu. Jakich formalności trzeba będzie dopełnić? Aby uzyskać możliwość pełnego odliczenia VAT

Koniec wojny o franka? Frankowicze pozywają Getin, sąd odrzuca

reprezentujący bank mec. Tomasz Połetek, "nieprawdopodobieństwem jest, by członkowie grupy mieli jednakową sytuację". Wskazywał, że wśród sygnatariuszy pozwu są nie tylko osoby fizyczne, ale np. także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły kredyty związane z tą działalnością

Świętokrzyskie. W 2016 r. wyższe podatki od nieruchomości

Jedynie w Ostrowcu Świętokrzyskim opłaty pozostaną bez zmian. W Kielcach podatki od nieruchomości zmienią się dla osób fizycznych po raz pierwszy od 2009 r., a dla przedsiębiorców - od 2012 r. Władze stolicy regionu planowały zastosowanie od 2016 r. maksymalnych stawek podatków, określonych w

Pity 2013: Masz pytania o ryczałtowy PIT? Dzwoń do fiskusa

We wtorek, 28 stycznia, eksperci z Ministerstwa Finansów będą odpowiadać na telefoniczne pytania podatników dotyczące rozliczania podatku za 2013 r. w deklaracjach PIT-28, PIT-16A i PIT-19A. Chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym

ZPP chce zlikwidować składki i podatki dochodowe; eksperci - nie tak szybko

prostszy. "Dodatkową zaletą byłaby możliwość przekierowania urzędników zajmujących się poborem podatków na ściganie przestępstw podatkowych i patologii" - powiedział Pawlak. Zgodnie z propozycją ZPP osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miałyby płacić podatek ryczałtowy w wysokości

Działalność handlowa prowadzona przy pomocy kasy fiskalnej

, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dotyczy zatem tylko

Niezbędnik przedsiębiorcy

podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń i umów o dzieło do 20 grudnia - zaliczka za listopad na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19 proc. PIT

Czy handel internetowy może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

Jednym z pytań jest takie, czy handel internetowy może zostać opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym? Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mówi, że z ryczałtu ewidencjonowanego mogą

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą za zobowiązania firmy odpowiada całym majątkiem. Wierzyciele mogą dochodzić swoich należności zarówno z majątku firmowego, jak i prywatnego przedsiębiorcy. I to nie tylko tej jego części, której dorobił się, pracując na własny rachunek, ale też tej zgromadzonej

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

ewidencjonowanego, podstawowym formularzem jest PIT-28. Do tego dochodzą załączniki - osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko (na własny rachunek) oraz uzyskujące w zeszłym roku przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wypełniają dodatkowo PIT

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

. To nieprawda. Ministerstwo Pracy uspokaja: - Kobiety prowadzące działalność gospodarczą otrzymają wyrównanie do 1000 zł, jeśli ich zasiłek macierzyński będzie niższy od tej sumy. Resort wyjaśnia: - Do tej pory wysokość najniższego zasiłku macierzyńskiego nie wynosiła wcale 17 zł, jak można przeczytać

Sąd odrzucił skargę: SKOK im. Św. Jana z Kęt powinien być przejęty

osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą "bez oceny zdolności kredytowej", a przyjęte zabezpieczenia były nieadekwatne do wielkości wpłat. Ponad połowa pożyczek była przeterminowana. Kasa wykazywała w efekcie od 2008 roku stratę netto.

Płacisz podatek ryczałtem? Telefoniczny dyżur Ministerstwa Finansów

- Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

Samar DNB indeks cen auto-moto w czerwcu wzrósł o 5,4% m/m oraz 4,4% r/r

roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 30,95%. Udział  firm osiągnął rekordowy poziom  69,05%, podkreślono również. "Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek

Rekord upadłości konsumenckich. Nowe prawo sprzyja "bankrutom"

kłopoty umyślnie lub z rażącego niedbalstwa. Niewypłacalny konsument Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

Olsztynie do końca listopada 2014r. ogłoszono upadłość wobec 23 podmiotów, w tym wobec 13 spółek, 9 wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W całym 2013 roku ogłoszono upadłość wobec również 23 podmiotów.

Kielce. Władze miasta chcą podnieść podatki od nieruchomości

O propozycji zamian stawek w podatkach od nieruchomości dyskutowano we wtorek podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta. W rozmowie z dziennikarzami przed posiedzeniem komisji, skarbnik miasta Barbara Nowak przypomniała, że samorząd podnosił podatek dla osób fizycznych ostatnio w

W 2014 r. w Polsce upadły 823 firmy

. więcej upadłości wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (25 proc. upadłości w br.). Stosunkowo dobrze radziły sobie spółki akcyjne (8 proc. ogólnej liczby bankructw) - odsetek ich upadłości spadł w br. o 13 proc. Najrzadziej upadały spółdzielnie. 93 proc. upadłych firm założono po

Rośnie liczba firm niemających zdolności kredytowej

przedsiębiorstwa (osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na liczbę pracujących) nie posiadały zdolności kredytowej, to więcej niż przed rokiem (15 tys. 47 jednostek) i w końcu marca (17 tys.172 jednostki)" - napisano w informacji miesięcznej o sytuacji gospodarczej. Zadłużenie

UOKiK: uwaga na "darmowe" oferty na stronach internetowych

próbnego, a także wykorzystywania danych osobowych przekazanych przy zamawianiu "darmowej" oferty do przesyłania spamu. Jak zaznacza Urząd, dodatkowym utrudnieniem dla konsumentów może być nieuchwytność nieuczciwych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność gospodarczą poza Unią Europejską

Sejm za ograniczeniem kosztów sądowych w ustawie likwidującej BTE także dla banków

senackiej, to "osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej". Zaapelował o jej pozytywne zaopiniowanie, w czym wsparła go wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Genowefa Tokarska początkowo zgłosiła sprzeciw, ale po naradzie z szefową komisji Krystyną Skowrońską (PO) wycofała go i

Komisja sejmowa za poprawką Senatu do BTE

przekonywał posłów, że jego zdaniem poprawka posłanki Tokarskiej była niekonstytucyjna, ale Senat ją "poprawił". Tłumaczył, że "konsumenci", w myśl poprawki senackiej, to "osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej". Zaapelował o jej pozytywne zaopiniowanie, w czym

Kielce. Radni zgodzili się na podwyżkę podatków od nieruchomości

gospodarczą, wyniesie 0,83 zł od metra kw. powierzchni (proponowano 0,89 zł, obecna stawka - 0,76 zł), a za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz za mieszkania zajęte na prowadzenie takiej działalności - 22,30 zł (proponowano 22,86 zł, obecna stawka - 20,36 zł). Szpitale, tak jak to

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

przyjętych poprawek precyzowała cele postępowania upadłościowego. Zgodnie z przyjętym przez posłów zapisem, "postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu

Niezbędnik przedsiębiorcy

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19-proc. PIT do 20 listopada - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za październik Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą

Niezbędnik przedsiębiorcy

podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń iumów odzieło - do 22 marca - zaliczka za luty na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19-proc. PIT.

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

tego typu działalności. Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 t nie podlegają ustawie o transporcie drogowym. By prowadzić nimi przewozy, nie trzeba mieć specjalnej licencji. Trzeba ją mieć tylko wówczas, gdy przedsiębiorca chce prowadzić przewozy rzeczy lub osób

Emocje z długami, rejestrami i windykacją. Jak sprzedać alimenty?

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej można było pozyskać tylko i wyłącznie, posiadając pisemne upoważnienie tej osoby, ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia jego udzielenia. - To ważna regulacja, służąca ochronie prywatności obywateli - podkreśla Wyżykowski. Kłopot z kwotami Zdaniem

Niezbędnik przedsiębiorcy

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy

Liberty Ubezpieczenia zwiększyło przypis składki o 6% r/r w 2014 r.

szkód komunikacyjnych. Chcemy wykorzystać te umiejętności w segmencie przedsiębiorstw. Ponadto w 2014 roku nastąpił 14-procentowy wzrost sprzedaży nowych aut spowodowany głównie przez zakupy samochodów dla firm oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dlatego uważamy, że warto zawalczyć o

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej - jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które

więcej o osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Bestsellery