opodatkowanie vat

woj, PAP

NSA: kaucja gwarancyjna to nie zaliczka opodatkowana VAT

NSA: kaucja gwarancyjna to nie zaliczka opodatkowana VAT

Jeśli spółka otrzymuje pieniądze przed dokonaniem dostawy, a w tym czasie umowa z kontrahentem nie określa wszystkich jej warunków, to kwota ta nie jest zaliczką opodatkowaną VAT, lecz kaucją gwarancyjną - uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

Wirtualna waluta bitcoin wywołuje niemałe perturbacje w kwestii opodatkowania podatkiem VAT. Sygnały płynące z całego świata są tak zróżnicowane, że paradoksalnie prowadzą do jednego wniosku - obrót powinien zostać zwolniony z podatku VAT. Poniżej przedstawiamy analizę opodatkowania VAT obrotu bitcoinów - na kanwie przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

Podatników czeka rewolucja w VAT od 2014 r. [NEWSERIA]

Podatników czeka rewolucja w VAT od 2014 r. [NEWSERIA]

Tesco przegrało w Polsce wojnę z fiskusem. Nie będzie niższego VAT

Tesco przegrało w Polsce wojnę z fiskusem. Nie będzie niższego VAT

. stawki. Skąd ten pomysł? Tesco twierdziło, że Polska w niewłaściwy sposób przyjęła unijną dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i że wszystkie sprzedawane produkty spożywcze powinny być opodatkowane niższymi stawkami VAT. Spółka wskazywała na załącznik nr 3 do dyrektywy, z

Rewolucja w VAT od rzeczy używanych

Od Nowego Roku przedsiębiorca będzie mógł sprzedać bez podatku komputer albo ladę chłodniczą, nawet gdy te towary nabył miesiąc wcześniej. Niestety, przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu ich sprzedaży tylko wówczas, gdy towary te były wykorzystywane do celów

MF: może wzrosnąć VAT na śmieciowe jedzenie

zbóż". Dzięki takiemu zakwalifikowaniu chipsy, chrupki ziemniaczane, snacki i tortille mieszczą się w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, co oznacza, że są opodatkowane stawką 8 proc. Jedynym wyjątkiem są chrupki pszenno-ziemniaczane, tzw. pellety. Są one sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.82.13

Imprezy samorządowe w podatkowych pląsach

konsekwencji nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.Eksperci przypominają jednocześnie, że ustawa o VAT przewiduje zwolnienie podmiotowe dla podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W przypadku zatem, gdy uczestnicy imprezy

"Parkiet": Za podwyżkę VAT zapłaci klient

Od kwietnia tego roku zacznie obowiązywać nowela ustawy o VAT przewidująca, że infrastruktura przekazywana nieodpłatnie gminom przez deweloperów będzie obłożona 23-proc. VAT. Spowoduje to wzrost cen mieszkań. Dotąd deweloperzy, którzy budowali drogi dojazdowe np. do osiedli czy centrów handlowych

Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

natomiast z przepisów dyrektywy nie uzależnia prawa do odliczenia od wymogu formalnego, jakim jest rejestracja w charakterze podatnika VAT. Zasadą przyjętą przez prawo wspólnotowe jest opodatkowanie czynności wykonywanych przez podatnika działającego w takim charakterze, bez względu na to

UE.Od 2015 r. zmiany w podatku VAT m.in. dla usług telekomunikacyjnych

Nowość w przepisach unijnych polega na tym, że podatek ten ma być naliczany w miejscu zamieszkania konsumenta, a nie miejscu siedziby dostawcy usług. Ma to na celu m.in. zapewnienie bardziej sprawiedliwych wpływów z podatku VAT dla krajów członkowskich. Firmy nie będą więc już zainteresowane

Czy prowadząc sklep internetowy trzeba być podatnikiem VAT

bycia podatnikiem VAT.   Według ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, o której mówi ust. 2 ustawy. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna

Opodatkowanie działalności w zakresie sprzedaży akcesoriów telefonicznych

wyjaśniam, że wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym nie wpływa w żaden sposób na zasady opodatkowania podatkiem VAT. W szczególności wybór opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wyłącza możliwości zarejestrowania się przedsiębiorcy jako czynnego

Gra o VAT, czyli "z fakturą czy bez"

Gra o VAT, czyli "z fakturą czy bez"

Obecnie VAT i akcyza są podstawowym źródłem pieniędzy dla budżetu naszego państwa. Daleko w tyle zostawiły inne podatki. Dość powiedzieć, że przy wszystkich dochodach budżetu zaplanowanych na ten rok na 278 mld zł, podatki pośrednie to aż 179 mld. Podatki pośrednie to przeszło 70 proc. wszystkich

Stawka VAT na organizację balu sylwestrowego

bez zapewnienia konsumpcji, klasyfikowane są na gruncie stosowanej dla celów podatkowych PKWiU jako świadczenie usług związanych z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12). Usługi takie opodatkowane są podatkiem VAT według stawki 7% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw

Opodatkowanie usług szkoleniowych świadczonych na terytorium Słowacji

Odpowiedź: Świadczenie takich usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce (podlega opodatkowaniu w Słowacji) oraz nie podlega obowiązkowi wykazania w informacji podsumowującej VAT-UE.Miejsce świadczenia usług w zakresie edukacji (w tym usług szkoleniowych) do końca 2010 r. ustala się na

"DGP" Minister finansów podniesie podatki i zniesie ulgi

"DGP" Minister finansów podniesie podatki i zniesie ulgi

W sumie państwowa kasa zyska na nich 67 milionów złotych. "Dziennik Gazeta Prawna" zauważa, że na tę sumę zrzucą się wszyscy Polacy. Resort przewiduje między innymi podniesienie VAT-u z 5 do 8 procent przy sprzedaży kawy, lodów i gotowych posiłków. Z 8 do 23 procent wzrośnie VAT na

Działalność gospodarcza prowadzona w różnych państwach a konsekwencje w zakresie PIT, VAT i ZUS

Odpowiedź: Z tytułu czynności opodatkowanych VAT niemieckim nie będą wystawiane na potrzeby polskiego VAT faktury i podatek z nich wynikający nie będzie ujmowany w składanych na potrzeby polskiego VAT deklaracjach. Co do kwestii opodatkowania PIT, zastosowanie będzie miała polsko-niemiecka umowa o

Czy nieodpłatne przekazanie towarów związane z przedsiębiorstwem podlega VAT?

Przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT rozumie się m.in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1) przekazanie lub zużycie towarów na cele

Jak rozliczyć VAT, gdy dziecko przejmuje firmę rodziców?

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (VAT-Z),.sporządzenie spisu z natury na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania ich wykonywania,.zawiadomienie o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i kwocie podatku należnego

Fiskus żąda VAT od sprzedaży ziemi

Podatnicy, którzy sprzedają działki z własnego majątku, powinni korzystać z drogi sądowej, jeśli organy podatkowe żądają zapłaty podatku od towarów i usług. Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży działek

Opodatkowanie usługi transportu towarów na trasie Polska-Rosja dla firmy rosyjskiej oraz polskiej

Odpowiedź: Świadczenie usługi transportu drogowego towarów dla firmy rosyjskiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, zaś świadczenie takiej usługi dla firmy polskiej jest w Polsce opodatkowane według stawki 0%. W obu przypadkach świadczenia usług nie trzeba wykazywać w informacji

Jak rozliczyć dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska?

uzyskania przychodów.Fakt, że dany zakup został dokonany z dotacji, nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia VAT od tych zakupów. Jeśli tylko dany zakup służy działalności opodatkowanej (a nie zachodzą inne przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia, określone w art. 88 ustawy o VAT), to wówczas można

Nadchodzi rewolucja w VAT

- Musimy zapomnieć o tym, czego przez pięć lat naszej obecności w UE nauczyliśmy się o opodatkowaniu VAT-em transakcji przeprowadzanych między firmami z różnych krajów Wspólnoty - mówiła w czasie wtorkowej konferencji w Warszawie Dominika Cabaj, doradca podatkowy, ekspert od VAT w kancelarii DLA

Nie wszystkie faktury uprawniają do odliczenia VAT

dnia 11 marca 2005 r., sygn. akt FSK 1292/04, uznając, iż całkowity brak prawa do odliczenia VAT stanowiłby naruszenie zasady neutralności.Z prawa do odliczenia VAT nie można również skorzystać w przypadku, gdy faktura dokumentuje transakcję opodatkowaną 3%, 7% lub 22% stawką VAT, a w rzeczywistości

Jak wyliczyć limit obrotów uprawniających do zwolnienia?

Do wyliczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia podmiotowego od VAT przyjmuje się łączną wartość sprzedaży opodatkowanej netto (bez podatku VAT). Wynika to z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm

Udzielanie pożyczek z ZFŚS a VAT

przez pracodawcę, a pomoc materialna nie jest wymieniona jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. Pożyczki z Funduszu są formą pomocy i nie powinny być traktowane w kategorii usług.Gdyby jednak nawet przyjąć, że udzielenie pożyczki jest faktycznie świadczeniem usług, to byłyby one zwolnione z

Czy zerowy VAT pomniejsza podatek należny?

zastosowania zwolnienia w przypadku sprzedaży towaru, który wcześniej został nabyty od "nievatowca", czy od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej bądź gdy towar podlegał zwolnieniu od VAT. Jednak problem powstaje przy dostawie towaru, który przy nabyciu opodatkowany był 0% stawką VAT. W tym

Skutki przerobienia samochodu ciężarowego na osobowy

odliczenia VAT.Obecnie zakup takiego samochodu zasadniczo uprawnia do odliczenia jedynie 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Przy czym podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do jego napędu.Jeden z naszych Czytelników zamierza samochód z tzw

Zwrot VAT w przypadku świadczenia usług poza krajem

Deklaracja VATKwota należna z tytułu świadczenia usług, które nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, lecz podlegają opodatkowaniu poza terytorium kraju, powinna być wykazana w składanej deklaracji VAT-7 czy VAT-7K. Kwotę tę wykazuje się w poz. 21 deklaracji - "Dostawa

Wynajem domu w Hiszpanii a obowiązki podatkowe

usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W konsekwencji miejsce świadczenia usługi wynajmu nieruchomości znajdującej się w Hiszpanii znajduje się na terytorium Hiszpanii, a więc podlega ona opodatkowaniu na podstawie hiszpańskich przepisów VAT.To zatem hiszpańskie przepisy VAT decydują o Pani

Portugalia podnosi podatki by ratować budżet

Wszystko po to, by deficyt budżetowy w 2011 r. spadł do 4,6 proc. PKB (w 2009 r. sięgał 9,4 proc.).

Jaki VAT na roboty budowlane w budynkach mieszkalnych?

. Jednak w sytuacji kiedy w skład tych robót wchodzą czynności wymienione w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, roboty te należy opodatkować 7% stawką VAT. Dotyczy to m.in. usług w zakresie rozprowadzania wody PKWiU 41.00.2. Większy zakres 7% VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika

Prawo do odliczenia VAT ograniczone zostało przez ustawodawcę m.in. w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. W przepisie tym wymieniono sytuacje, w których otrzymana faktura nie uprawnia podatnika do odliczenia podatku w niej zawartego. Wskazano m.in., że nie stanowią

MF będzie samo szacowało wielkość luki w VAT

Luka w VAT to różnica między tym, co budżet uzyskuje z VAT, a hipotetycznymi wpływami budżetu możliwymi do osiągnięcia, gdyby cała konsumpcja była efektywnie opodatkowana tym podatkiem. Do tej pory Ministerstwo Finansów jej nie obliczało, ale zamierza to robić. "W ministerstwie finansów

Od 1 stycznia korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty

VAT z faktur za paliwo wlewane do baku samochodu osobowego. Od połowy 2015 r. ponoszone przez firmy ekonomiczne koszty wykorzystywania samochodów osobowych do działalności opodatkowanej VAT powinny zatem zmaleć" - ocenił doradca podatkowy.

ABW zatrzymała właścicieli firmy produkującej specjalistyczne pojazdy

dokumentów, które następnie nowi właściciele wprowadzali do ewidencji księgowej. W ten sposób zaniżano podstawę opodatkowania, a tym samym wartość podatku VAT należnego skarbowi państwa. Z ustaleń śledztwa wynika, że firma, której właścicieli właśnie zatrzymano, była jednym z podmiotów kupujących fikcyjne

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

Brzezin uważa, że nowe przepisy są mocno kontrowersyjne. Wynika z nich bowiem, że w przypadku np. samochodu wykorzystywanego zarówno do czynności zwolnionych, jak i do czynności opodatkowanych VAT jego sprzedaż trzeba by opodatkować nawet w sytuacji nieodliczenia VAT przy nabyciu. W takim przypadku

Prezes IMC liczy, że ukraińska legislacja utrzyma preferencje dla rolnictwa

jeden z wariantów rozważane jest przejście na ogólny system opodatkowania dla producentów rolnych lub części z nich. Wiąże się to z likwidacją stałego podatku rolniczego, a także systemu akumulacji VAT-u. Należy zwrócić uwagę, że nawet w tak trudnej sytuacji rząd próbuje znaleźć optymalne rozwiązanie w

MF: oszuści podatkowi handlujący telefonami komórkowymi nie wyłudzą VAT

Projekt, skierowany do konsultacji społecznych, przewiduje przede wszystkim rozszerzenie stosowania odwróconego obciążenia VAT (podatek odprowadza kupujący, a nie sprzedający) oraz doprecyzowanie przepisów w tym zakresie. Celem zmiany jest uszczelnienie przepisów o VAT i zapewnienie ich większej

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

wystąpienia nieprawidłowości" - napisano w dokumencie. Wskazano w nim, że od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 roku 83,7 proc. uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych dotyczących VAT, 10,5 proc. stanowiły te dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7 proc. to uszczuplenia ujawnione

Bliski koniec oszustw w handlu telefonami komórkowymi

idzie, nie zostaje opodatkowana VAT w Polsce - napisała w raporcie na ten temat, o którym pisaliśmy już w "Wyborczej", międzynarodowa kancelaria prawna DLA Piper. - Dane statystyczne dotyczące telefonów komórkowych w tym zakresie są bardzo podobne do danych statystycznych dotyczących wyrobów

PwC: dochody z VAT można zwiększyć o ok. 31,5 mld zł, tyle co budżet MON

Luka w VAT to różnica między tym, co budżet uzyskuje z VAT, a hipotetycznymi wpływami budżetu możliwymi do osiągnięcia, gdyby cała konsumpcja była efektywnie opodatkowana tym podatkiem. W 2014 r. wartość luki w VAT wyniesie ok. 42 mld zł, czyli 2,5 proc. PKB - poinformowali w czwartek na spotkaniu

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o VAT i Prawa zamówień publicznych

naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu obliczania proporcji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów opodatkowania. Doprecyzowano też zasady postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej VAT (korekta). 2. Wprowadzono zmiany

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu a koszty podatkowe

celu zadośćuczynienie za korzystanie z lokalu bez umowy w okresie, w którym korzystanie to przyczyniało się (pośrednio) do uzyskiwania przychodów.Dla zaliczenia niniejszego wydatku do kosztów podatkowych bez prawnego znaczenia pozostaje to, że w fakturze nie wyszczególniono kwot podatku VAT. Ponadto

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Rządowy projekt zmian w Ordynacji podatkowej oraz w innych ustawach ma na celu między innymi wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Opinie zabezpieczające Chodzi o zunifikowanie zwalczania unikania

Halo! Zapłaćcie ten VAT. Czyli jak ukrócić lewy handel telefonami

wywozu telefonów z krajów UE do Polski nad wartością przywozu tych urządzeń do naszego kraju sięgnęła 436 mln euro. "To dowód na to, że część wymiany handlowej pomiędzy Polską i krajami UE nie jest rejestrowana przez polską administrację podatkową, a co za tym idzie, nie zostaje opodatkowana VAT w

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji Podatkowej

. Ponadto nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących opodatkowania VAT świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami. "W związku z powyższym zmieniono przepis ustawy o podatku od towarów i usług, odchodząc od

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

przewiduje także skrócenie ze 180 dni do 60 terminu zwrotu podatku w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, czyli dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium

Dzień wolności podatkowej. Od soboty pracujemy dla siebie

znacznie uprościć system i znacznie zwiększyć dochody budżetu z opodatkowania firm. + Ujednolicenie stawek VAT (obniżone stawki byłyby stosowane w wyjątkowych, nielicznych przypadkach). Centrum nie podaje wysokości ujednoliconego VAT. Kiedyś PO w ramach reformy 3x15 zapowiadało jedną, jednakową stawkę na

Żakowski zna się może na wielu rzeczach, ale nie na podatkach

pierwsze, część prasy jest opodatkowana stawką 23 proc., a nie preferencyjną 8 proc. Po drugie, znowu, to nie jest przywilej dziennikarski. Podrzucę Żakowskiemu - specowi od podatków - pytania pomocnicze: Jaki VAT płacimy od książek? Od żywności (np. nieprzetworzonej)? Jak opodatkowane VAT-em są noclegi

Wielki powrót aut z kratką. Ale na krótko

) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do

Wyższy VAT do 2016 r.? Przeciętna rodzina straci rocznie 1000 zł

kwoty 2000 zł przeznacza na produkty/usługi objęte stawką 23% i 1752 zł na opodatkowane preferencyjną 8-proc. stawką (ma ona zastosowanie przede wszystkim do produktów żywnościowych), to miesięczny koszt wyższych stawek VAT wynosi 28 zł. Oznacza to, że na przestrzeni 3 lat, na które utrzymane mają być

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

pytania. Pierwsze: jaką formę opodatkowania wybierasz. Drugie: czy chcesz, by twoja działalność była opodatkowana podatkiem VAT. Załóżmy, że we wniosku rejestrującym działalność wpisałeś "sprzedaż książek". Od takiej działalności VAT-u nie płacisz. Ale jak wpiszesz "sprzedaż książek i

Delikatesy Alma chciały obniżyć VAT artykułów spożywczych. Sąd zabronił

, ale i tu się nie powiodło. NSA podtrzymał opinie sądu z Krakowa. Sędzia Marek Kołaczek stwierdził, że unijna dyrektywa VAT nie wymaga pełnej harmonizacji przepisów UE z krajowymi i dopuszcza sytuację, w której ten sam towar będzie opodatkowany stawką podstawową bądź obniżoną w poszczególnych państwach

Rośnie sprzedaż nowych samochodów. Ale co dziesiąty wyjeżdża z Polski

. Bo z powodu poślizgu we wprowadzeniu nowych przepisów o opodatkowaniu służbowych aut w pierwszym kwartale 2014 r. firmy mogły odliczyć 100 proc. VAT od ceny auta i już wtedy zyskać prawo do odliczenia 100 proc. VAT od rachunków za paliwo do tych samochodów. I zachować prawo do odliczenia 100 proc

Chirurgia plastyczna uratuje koreański budżet?

Do tej pory opodatkowane były tylko główne zabiegi, jak redukcja zmarszczek, korekta nosa czy powiększenie biustu. Od stycznia przyszłego nowy i większy 10-procentowy podatek VAT zostanie nałożony na wszystkie zabiegi inwazyjne i nieinwazyjne z wyjątkiem tych związanych z poprawą wzroku i usuwaniem

Kraje Unii Europejskiej tracą przez nieuczciwych podatników około biliona euro rocznie

dwóch miesięcy. Taka procedura polega na przeniesieniu obowiązku płacenia VAT-u z dostawcy na nabywcę w przypadku nadużyć, jakie w Polsce mogą mieć miejsce w przemyśle stalowym. Na przyspieszeniu tym zależało premierowi Donaldowi Tuskowi.Ponadto jeśli chodzi o nowelizację dyrektywy o opodatkowania

Zakup używanej rzeczy do firmy a VAT od marży

odliczyć należnego VAT, bo nie będzie on wykazany na fakturze. Dla kogo opodatkowanie marży może się opłacać? Będzie to korzystne np. dla podatników nie mogących odliczyć VAT przy zakupie danego towaru, jak również dla tych, którzy nie mają prawa do odliczania całości VAT-u ze względu na to, że zakup ma

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

różnych branż, bowiem w tym przypadku towarem jest podatek, a nie rzeczywisty produkt. - Kiedyś obserwowaliśmy, że towar wykorzystywany do tzw. karuzeli VAT musiał mieć dużą wartość i małe gabaryty oraz być opodatkowany 23-proc. stawką. Wymagania te spełniały np. telefony komórkowe. Teraz to nie ma

Zmiany w VAT od samochodów osobowych mogą wejść w życie 1 marca

eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w przypadku wydatków

"Gazeta Wyborcza": Firmy będą miały lżej?

Jądro zmian to poprawki w VAT. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzenia statusu małego podatnika, co uprawnia m.in. do uproszczonej księgowości i opodatkowania. Status dostaną wszystkie firmy, których sprzedaż nie przekracza 2 mln euro. "Mali podatnicy" odprowadzać będą VAT wg tzw

"Nie daj się zrobić w słupa". Rusza nowa kampania społeczna

realnie istnieć. Najczęściej kupowane są jedynie tylko pewne ich partie, ale na fakturach widnieją zawyżone liczby tych artykułów. Dostawy z krajów Unii Europejskiej do Polski objęte są stawką 0 proc. VAT, natomiast jeżeli z powrotem te towary trafiają na unijny rynek z Polski, są opodatkowane 23-proc

"Lewe" faktury na 16 mln zł. ABW zatrzymało trzy osoby

zaniżania podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym. W sprawie przeszukano kilkanaście podmiotów gospodarczych, ujawniając fikcyjne faktury opiewające na kwotę ponad 16 mln złotych. Działania funkcjonariuszy ABW odbywały się przy współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach. Już

"Rz": Czy polski podatnik wesprze UEFA?

połowa biletów zostanie sprzedana na Ukrainie, na Polskę przypada ok. 112 min euro obłożonych 8-proc. stawką VAT. Do budżetu powinno więc wpłynąć blisko 40 mln zł.Według Karoliny Tetłak z Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentki Harvardu, specjalizującej się w opodatkowaniu wielkich imprez sportowych

Szczurek: wzrost gospodarczy Polski jest zrównoważony, nie jest na kredyt

opodatkowania - dzięki odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne - zostaje obniżona o 80 proc. Minister mówił też o efektywnym opodatkowaniu VAT. Zaznaczył, że podstawowe produkty żywnościowe podlegają obniżonej stawce VAT do 5 proc., co oznacza, że gospodarstwa domowe płacą 10-12 proc. efektywnej stawki

Kompleksowe zmiany w podatku VAT od aut w 2014 roku

ograniczeń w odliczeniu VAT. Nie wiemy, jak zostanie zdefiniowane przez MF wykorzystanie samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej - powiedziała Szafarowska.Zmiany w podatkach zbyt częstePartner w firmie doradztwa podatkowego KNDP Andrzej Nikończyk ocenił, że tak częste zmiany zasad opodatkowania

MF: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania konieczna, bo są nadużycia

Tzw. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania to jeden z zapisów projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Według MF takie klauzule wprowadziły m.in. Austria, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Kanada, Australia, Tajwan czy Wielka Brytania. Resort powołuje się też na zalecenia Komisji Europejskiej dot

Ponad 80 proc. przekrętów podatkowych ma związek z VAT-em

Aż 83,7 proc. uszczupleń podatkowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. fiskus ujawnił w czasie kontroli podatkowych dotyczących VAT. Dalej są PIT - 10,5 proc., i CIT - 5,7 proc. Inne podatki to już drobiazg. Ministerstwo wylicza przy tym najczęstsze grzechy podatników związane z

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

strefy - mówią zgodnie ekonomiści. Ale nie tylko. Zdaniem niektórych odpowiedzialna jest za to podwyżka stawek VAT. - Doszło do sytuacji, w której wysoki poziom opodatkowania powoduje, że kolejne jego zwiększanie przynosi efekt odwrotny do zamierzonego, powodując dalszy spadek dochodów budżetu państwa

Piechociński za pełnym odliczeniem VAT od samochodów służbowych

Propozycja Piechocińskiego jest sprzeczna z pomysłami dotyczącymi ograniczenia odliczeń przygotowanymi przez resort finansów. Od 1 stycznia 2014 r. można odliczyć pełen VAT od zakupu aut osobowych "z kratką", które uzyskają homologację samochodu ciężarowego. Ministerstwo Finansów chce

Rośnie sprzedaż aut w Polsce. Wrzesień najlepszy od sześciu lat

. Prezent dla bogaczy Do ożywienia w salonach sprzedawców aut przyczynił się rząd. Z końcem 2013 r. wygasły ograniczenia w odliczeniach VAT od samochodów służbowych. Dotyczyły one samochodów osobowych oraz osobowych z homologacją ciężarową (kiedyś były to tzw. auta z kratką, teraz niektóre samochody są

Polska chce niższych stawek VAT na e-książki w Unii Europejskiej

sprawie - powiedział Boni.Zdaniem ministra należy rozważyć również obniżenie VAT-u na elektroniczne wydania prasy. - Będziemy przekonywać kraje UE i Komisję Europejską, by nowe rozwiązania dotyczące cyfrowych treści i ich opodatkowania można było stosować szerzej - powiedział.Wydawcy od dawna pukają do

Ten koszmarny VAT

odliczaniem VAT też mają być niezmienne przez cały rok? Prawnicy rządowi twierdzą, że nie. Nie ma tu bowiem zmian stawek ani przedmiotu opodatkowania. Ale jest poważna zmiana reguł gry. Poseł Łukasz Gibała (Twój Ruch) ostrzegał, że nowe przepisy to upośledzenie sytuacji polskich firm w globalnej konkurencji

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

podatnikom. Pięć najdroższych preferencji (dane w mld zł) + obniżony VAT na usługi remontowo-budowlane - 11,2 + ulga na dzieci w PIT - 5,7 + obniżony VAT na produkty lecznicze - 4,9 + wspólne opodatkowanie małżonków w PIT - 3,1 + obniżony VAT na mięso i wyroby z mięsa - 2,9

Borowski: Opodatkowanie czarnej strefy miałoby znikomy wpływ na budżet

handel narkotykami i nakładamy na tę działalność odpowiednie podatki, czyli VAT i podatek dochodowy, mogłoby to przynieść kilka miliardów złotych do budżetu. Musimy jednak pamiętać, że są to wyliczenia przy ekstremalnym założeniu opodatkowania całego tego sektora. Nie należy zapominać, że zalegalizowanie

"Puls Biznesu": Mafia złomiarska kontratakuje

proceder został ukrócony. "Należałoby więc rozważyć wprowadzenie takich samych zasad opodatkowania VAT wszystkich produktów, które powstały ze złomu, bez względu na ich postać" - uważa Piotr Szeliga.

Gwiazdowski: Milionerzy ledwo spłacają kredyty

państwo ma inne instrumenty - z zakresu polityki społecznej. To po co stosuje się te najwyższe stawki podatkowe? - Dla propagandy. Gdybyśmy chcieli opodatkować dochody tylko i wyłącznie najbogatszych, te obecnie przez nich uzyskiwane, to oni nie mają z tym większych problemów, bo już są bogaci. Więc jeśli

VAT a sprawa polska

płacić wyższy VAT, a może też inne podatki.Rzeczą oczywistą jest, że aby sfinansować te wydatki, które państwo ponieść musi, trzeba znaleźć w budżecie na to środki. Pierwszy akord to zwiększenie deficytu, który sam w sobie nie musi być zły, przecież wszyscy zaciągamy kredyty i pożyczki. Kłopoty zaczynają

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

opodatkowany jest akcyzą. Tymczasem pojazdy dla policji i straży pożarnej zwolnione są z podatku. Projekt zawiera także regulację, która opodatkuje akcyzę wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gliz papierosowych oraz zmianę sposobu opodatkowania cygar - ma być ona uzależniona

"DGP" E-książki dla uczniów nie będą tańsze przez wyższy VAT

wyliczeniach uwzględnić stawki VAT - sugeruje "Dziennik Gazeta Prawna". Dziś podręcznik papierowy jest opodatkowany 5-procentowym podatkiem od towarów i usług. Od jego wersji elektronicznej trzeba zapłacić 23 procent podatku. Dopiero obniżenie VAT mogłoby oznaczać dla uczniów zmniejszenie kosztu

Fiskus likwiduje lukę w opodatkowaniu wyrobów tytoniowych

. Branża tytoniowa szacuje, że w zeszłym roku na w opodatkowaniu cygar i papierosów budżet państwa stracił 392 mln złotych (320 mln to akcyza i 72 mln - VAT). A wszystko przez to, że akcyza na cygara naliczana jest od sztuki, a nie od wagi tego produktu. Branża tytoniowa od dawna postulowała zmianę tego

Kapica: Miliard złotych nadużyć w obrocie paliwami w 2012 r.

W 2012 r. organy kontroli skarbowej przeprowadziły 310 postępowań kontrolnych w podmiotach zajmujących się obrotem paliwami płynnymi, w wyniku czego stwierdzono nieprawidłowości w VAT na ponad 661 mln zł i na ponad 362 mln zł w podatku akcyzowym. Dla porównania: w 2011 r. przeprowadzono 396

Fiskus wprowadzi nowy podatek w listopadzie. Na szczęście nie dotyczy każdego

Z informacji zebranych przez PAP m.in. ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że na zmianę Ordynacji podatkowej i ustawy o VAT czeka branża stalowa, która narzeka na nieuczciwą konkurencję szarej strefy. Dotkliwe straty związane z wyłudzeniami VAT w obrocie prętami stalowymi

Rząd zdecydował: Koniec wielkich cygar. I zamrożone płace w budżetówce

to wydatek rzędu 11-14 zł. Rekordowe cygara mają nawet 40 cm długości. Ważą do 200 g. Branża tytoniowa szacuje, że w zeszłym roku na w opodatkowaniu cygar i papierosów budżet państwa stracił 392 mln złotych (320 mln to akcyza i 72 mln - VAT). A wszystko przez to, że akcyza na cygara naliczana jest od

SLD: niech rząd obniży podatki obciążające węgiel, powoła ministerstwo górnictwa

więcej. Związkowcy przypominają, że w 2013 r. firmy górnicze wpłaciły do budżetu prawie 2 mld zł VAT-u; wskazują przy tym, że sprzedaż węgla kamiennego w Polsce jest opodatkowana najwyższą stawką podatku VAT spośród wszystkich krajów produkujących węgiel w UE. W Polsce stawka ta wynosi 23 proc, w

Górnictwo czerpie z budżetu państwa, ale także do niego wkłada

jedną z przyczyn, dla której polskie kopalnie znajdują się w fatalnej kondycji finansowej, jest zbyt wysoka stawka podatku VAT nałożona na sprzedaż węgla. Według związkowców tylko z tytułu tego podatku budżet państwa wzbogacił się o 2 mld zł. Trudno to jednak zweryfikować, dokładnych danych MF nie

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

proc. PKB. Prawie tyle samo fiskus ciągnie z opodatkowania dóbr i usług, czyli - mówiąc wprost - z naszych zakupów. Tu mamy VAT i akcyzę. Dopiero na trzecim miejscu są te obciążenia, o których myślimy zapewne odruchowo, gdy mówimy o podatkach - dochodowe PIT i CIT (stanowią one 6,6 proc. PKB). W OECD

W czasie kryzysu państwa najchętniej podnoszą VAT

W poniedziałek Eurostat opublikował dane o stawkach podatkowych, a Komisja Europejska zaprezentowała raport o trendach w systemach podatkowych krajów UE. - Średnia stawka VAT w krajach UE mocno wzrosła od 2008 r. W 2012 r. waha się ona od 15 proc. w Luksemburgu i 17 proc. na Cyprze do 27 proc. na

"PB": VAT na żywność do naprawy

absurdy, paradoksy i wady. 23-procentowe opodatkowanie wody mineralnej, a także wielu innych produktów spożywczych codziennego użytku, jak herbata czy spora część przypraw, dziwi wobec 8-procentowej stawki VAT na takie wyroby, jak chipsy ziemniaczane czy zupki instant z torebki. Absurdów jest więcej

Czy warto być podatnikiem VAT?

 myśl tego przepisu podatnicy VAT są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku

VAT od marzeń musisz zapłacić dziś

Spotkanie premiera Donalda Tuska z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem oraz ministrem finansów Jackiem Rostowskim, które dotyczyło rozliczeń VAT, media i politycy przedstawiali jako zdarzenie bez precedensu. W zdawkowych komunikatach politycy wspominali o porozumieniu, pracach

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

publicznego) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.Biorąc jednak pod uwagę wymogi określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT oraz zasad wystawiania faktur VAT, wykonawca powinien przedstawić jednostkowe ceny materiałów eksploatacyjnych w jakiej dokonuje ich sprzedaży

Szczurek: wzrost gospodarczy Polski jest zrównoważony, nie na kredyt

opodatkowania - dzięki odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne - zostaje obniżona o 80 proc. Minister mówił też o efektywnym opodatkowaniu VAT. Zaznaczył, że podstawowe produkty żywnościowe podlegają obniżonej stawce VAT do 5 proc., co oznacza, że gospodarstwa domowe płacą 10-12 proc. efektywnej stawki

Boom na nowe auta. Ulgi, czyli okienko dla kosztownych limuzyn

mogli odliczyć VAT od rachunków za paliwo do tych pojazdów. Projekt nowych przepisów o opodatkowaniu firmowych aut rząd ogłosił dopiero pod koniec zeszłego roku i weszły one w życie w tym miesiącu. Dlatego w pierwszym kwartale obowiązywały ulgi podatkowe większe niż w zeszłym roku i hojniejsze niż

Na czym polega refakturowanie

opodatkować refakturowaną usługę, zwłaszcza wtedy jeśli usługa zasadnicza jest opodatkowana inną stawką VAT.   Ustawa o VAT w art. 8 ust. 2a mówi o możliwości refakturowania w przypadku kiedy: podatnik działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej i bierze udział w świadczeniu tych usług. W takim

"System jest nieefektywny. Rośnie szara strefa". Dziś Dzień Wolności Podatkowej, zaczynamy zarabiać na siebie

się wpływy z VAT. "Rośnie albo szara strefa, albo bezrobocie" - Na ten rok rząd zaplanował nominalnie mniej dochodów niż na zeszły. Uwzględniając inflację, realnie wpływy będą niższe. Jednocześnie nie zmieniono stawek podatkowych. To oznacza, że rośnie albo szara strefa, albo bezrobocie

Zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika a VAT

Pytanie: Czy zwrot kosztów za okulary dla pracownika jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku, gdy firma odlicza podatek naliczony z faktury zakupu na okulary?Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji - zakładając, że firma pokrywa cały koszt zakupu okularów

Podatkowy przekręt na telefonach komórkowych. Budżet traci miliardy złotych

stwierdzenie, że nie zostaje opodatkowana VAT w Polsce - stwierdza DLA Piper. - Dane statystyczne dotyczące telefonów komórkowych w tym zakresie są bardzo podobne do danych statystycznych dotyczących wyrobów stalowych sprzed wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych - dodaje. W Polsce produkuje się telefony

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego (...). Polski VAT jest jednym z najwyższych w UE - wyprzedzają nas Węgry, Dania, Szwecja - i w największym stopniu obciąża konsumenta, w tym konsumenta o najniższych dochodach" - wytykała Rafalska. "Polska akcyza jest tak wywindowana, że w szarą strefę

Forma i sposób, czyli zamieszanie i zaplątanie w terminach

Czym zatem jest forma opodatkowania, a czym jest sposób opłacania podatku dochodowego i czemu z tym jest problem? Podatek dochodowy co do zasady przedsiębiorcy płacą wybierając pomiędzy tzw. zasadami ogólnymi, czyli podatkiem opłacanym według progresywnej skali podatkowej (teraz 18 proc. do kwoty

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne - opodatkowanie prowadzonej działalności na zasadach ogólnych jest zasadniczo wyborem podatnika, z tym, że dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego forma ta jest jedyną dopuszczalną formą opodatkowania. Ewidencja księgowa dokonywanych operacji prowadzona

Podatek obrotowy

Podatek obrotowy – podatek pośredni, płacony przez osoby i instytucje prowadzące działalność gospodarczą, stanowiący alternatywę dla podatku od wartości dodanej (VAT). Podstawę do opodatkowania stanowi pełny przychód ze sprzedanych dóbr – obrót (stąd nazwa). Jest zawsze liniowy, choć

Karta podatkowa

w formie karty są zwolnieni z podatku VAT – z tym, że ze zwolnienia tego mogą zrezygnować i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych czynności podlegających regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Podatek od towarów i usług

jest ujednolicenie krajowych przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem VAT, ze szczególnym naciskiem na dążenie do unikania podwójnego opodatkowania czy nieopodatkowania towarów i usług na terenie Unii Europejskiej. Pomimo spójnych regulacji prawnych nieuczciwi przedsiębiorcy oraz zorganizowane grupy

JTT

JTT Computer Spółka Akcyjna – wrocławska firma informatyczna założona w 1990 roku. jeden z wiodących polskich producentów komputerów klasy PC.Firma zajmowała się m.in. produkcją komputerów na potrzeby szkół. Pod koniec lat 90., ze względu na niekorzystne opodatkowanie sprzętu komputerowego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.