opodatkowanie umowy zlecenia

Beata Siwkowska, Gazeta Podatkowa Nr 529 z dnia 2009-02-02

Opodatkowanie drobnych zleceń w 2009 r.

Opodatkowanie drobnych zleceń w 2009 r.

Przychody zleceniobiorców w 2008 r. opodatkowane były według zasad ogólnych. Od 1 stycznia 2009 r., w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, część przychodów z umów zlecenia i o dzieło podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Lewandowski o kontrakcie i śmieciówkach: PO nie zamierza "wylewać dziecka z kąpielą"

Zapowiadany na sobotniej konwencji PO jednolity podatek ma być poprzedzony uporządkowaniem rynku pracy, dzięki wprowadzeniu jednolitego kontraktu w 2017 r. - wyjaśnił na poniedziałkowej konferencji szef doradców gospodarczych premier Ewy Kopacz, Janusz Lewandowski. Lewandowski dodał, że PO nie zamierza "wylewać dziecka z kąpielą", a obecność jednolitego kontraktu nie przekreśli możliwości zatrudniania na umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

Lewandowski: najpierw jednolity kontrakt, potem jednolity podatek

Zapowiadany na sobotniej konwencji PO jednolity podatek ma być poprzedzony uporządkowaniem rynku pracy, dzięki wprowadzeniu jednolitego kontraktu w 2017 r. - wyjaśnił na poniedziałkowej konferencji szef doradców gospodarczych premier Ewy Kopacz, Janusz Lewandowski.

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

Projekt zakładający ozusowanie zleceń był flagowym pomysłem b. premiera Donalda Tuska, który zapowiadał walkę o zakończenie "haniebnej ery umów śmieciowych". Służyć temu miało wprowadzenie składek ZUS od zleceń i umów o dzieło. W trakcie przygotowań do zmian w prawie zrezygnowano z

"Puls Biznesu": ZUS chce oskładkować wszystkie zlecenia

"Puls Biznesu": ZUS chce oskładkować wszystkie zlecenia

. Gdy się nie przeprowadza reform finansów publicznych, dąży się do opodatkowania i oskładkowania wszystkiego, co możliwe - komentuje Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club ds. ubezpieczeń społecznych. - Zamiast obciążać składkami wszystkie umowy-zlecenia i przysparzać ZUS większych dochodów, rząd

"Puls Biznesu": ZUS chce ozusować wszystkie zlecenia

opodatkowania i oskładkowania wszystkiego, co możliwe" - komentuje Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club (BCC) ds. ubezpieczeń społecznych. "Zamiast obciążać składkami wszystkie umowy-zlecenia i przysparzać ZUS większych dochodów, rząd powinien stworzyć jasne prawo, które nie spowoduje

Dziesięć postulatów OPZZ ws. śmieciówek

Dziesięć postulatów OPZZ ws. śmieciówek

Samozatrudnieni, pracujący w ramach umów o dzieło lub umów-zleceń, w szarej strefie, do tego setki tysięcy osób na darmowych i półdarmowych stażach czy wolontariacie. Łącznie około połowy pracujących nie ma stabilnego zatrudnienia. OPZZ postuluje radykalny zwrot mający na celu odśmieciowienie rynku

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

radach nadzorczych byłoby ozusowane od 1 stycznia 2015 roku. Ustawa ma jednak głównie ukrócić inną patologię polegającą na tym, że obecnie pracodawcy odprowadzają składki od jednej, najniższej, z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń. Projekt zakłada, że w takim przypadku wysokość podstawy wymiaru

FOR proponuje zrównanie obciążeń umów śmieciowych z umowami o pracę

FOR proponuje zrównanie obciążeń umów śmieciowych z umowami o pracę

wymienili m.in. szesciokrotne zwiększenie kosztów uzyskania przychodów dla umów o pracę i umów-zleceń - z 1335 zł do 8000 zł rocznie, co ma "wzmocnić bodźce do pracy osób o relatywnie niskiej produktywności, a przez to także o niskich dochodach". Zdaniem ekspertów zwiększenie kosztów uzyskania

FOR proponuje zrównanie obciążeń umów cywilnoprawnych z umowami o pracę

pracę i umów zlecenia z 1335 zł do 8000 zł rocznie, co ma "wzmocnić bodźce do pracy osób o relatywnie niskiej produktywności, a przez to także o niskich dochodach". Zdaniem ekspertów zwiększenie kosztów uzyskania przychodów zmniejszy podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

minimalnej (1750 zł w 2015 r.) wzrósłby o ok. 120 zł miesięcznie. Koszt tego ruchu to ok. 10 mld zł. 4. Likwidacja zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu dla umów-zleceń (20 proc.) i o dzieło (50 proc.), tak aby kwota pomniejszająca podstawę opodatkowania była identyczna dla wszystkich umów o pracę

Hipoteka bez etatu. Czy pracując na śmieciówce masz szansę na kredyt?

Hipoteka bez etatu. Czy pracując na śmieciówce masz szansę na kredyt?

ok. 300 tys. zł. Natomiast osoba z identycznym dochodem, ale na umowie czasowej, dostanie nie więcej niż 230 tys. zł. - Banki zdecydowanie ostrożniej oceniają ryzyko udzielenia kredytu w przypadku kredytobiorców, którzy nie mają stałej umowy - mówi Krajkowski. Radzi zatrudnionym na umowę-zlecenie lub

Kuczyński: Propozycja PO niezwykle sensowna. Ale trzeba potężnie wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy

Kuczyński: Propozycja PO niezwykle sensowna. Ale trzeba potężnie wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy

- że taki system opodatkowania objąłby wszystkie umowy zatrudnienia, oprócz umów o dzieło i samozatrudnienia, gdyż te byłyby opodatkowane tak jak obecnie. Natomiast umowy-zlecenia i umowy o pracę, czyli etaty, zostałyby zastąpione tzw. jednolitym kontraktem o pracę, który opierałby się na przepisach

Kuczyński: propozycja PO bardzo dobra, ale słabo zaprezentowana

- jak mówił analityk - że taki system opodatkowania objąłby wszystkie umowy zatrudnienia, oprócz umów o dzieło i samozatrudnienia, gdyż te byłyby opodatkowane tak jak obecnie. Natomiast umowy zlecenia i umowy o pracę, czyli "etaty" zostałyby zastąpione tzw. jednolitym kontraktem o pracę, który

Morawski: dobry i ambitny plan PO; zmiany PiS - bardzo kosztowne

wprowadzenie jednego kontraktu nie zabroni zatrudniać na umowę zlecenie, dzieło, czy umowy o pracę na czas określony, natomiast skala ich stosowania może być ograniczona. "To, co teraz nazywa się umową o pracę, zmieni nieco swoje warunki. Dla ludzi o najmniejszym doświadczeniu, różnice w warunkach

Śmieciówki? Raczej umowy kodeksu cywilnego

Śmieciówki? Raczej umowy kodeksu cywilnego

Trwa ożywiona dyskusja na temat zapowiedzianego przez Pana Premiera Donalda Tuska oskładkowania umów-zleceń oraz umów o dzieło. Przez media przelewa się fala informacji, nie zawsze niestety do końca rzetelnych. Za przykład niech posłuży opublikowany 14 stycznia w serwisie wyborcza.biz materiał Pana

Rewolucji, chwała Bogu, nie będzie. Ale na kilka pytań PO nie dało odpowiedzi

Rewolucji, chwała Bogu, nie będzie. Ale na kilka pytań PO nie dało odpowiedzi

jednolity kontrakt o pracę. Będzie bardziej elastyczny niż dzisiejsze stałe umowy, lecz bardziej stabilny niż umowy-zlecenia. Przywileje, np. okres wypowiedzenia, będą stopniowo zwiększane w miarę wzrostu stażu pracy. To pomysł dobry. Wzorem mogą być rozwiązania niemieckie czy holenderskie. W krajach tych

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

; - dodał Kowalski. Od 1 stycznia 2016 roku umowy zlecenia będą podlegały obowiązkowemu ozusowaniu, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1 850 zł. Obowiązująca nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli już teraz właściwe przygotować się na zmiany, jakie zaczną obowiązywać od 2016 roku

Ratunkowy plan PO

Ratunkowy plan PO

wprowadzić po reformie rynku pracy i zastąpieniu umów o pracę oraz umów-zleceń jednolitym kontraktem pracy, co mogłoby nastąpić w 2017 r. (zmiany podatkowe od 2018 r.). Kontrakt będzie bardziej elastyczny niż obecne umowy o pracę. Okres wypowiedzenia i długość urlopu będą zależeć od stażu pracy. W pierwszym

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

- Umowy-zlecenia czy umowy o dzieło zawierane zgodnie z prawem nie są niczym złym - podkreśla Marek Lewandowski, rzecznik "Solidarności", związku znanego z walki z umowami cywilnymi. - Problem pojawia się dopiero, gdy są stosowane nieprawidłowo i zastępują umowy o pracę w przypadkach, w

Jak uleczyć chory polski rynek pracy? Każda partia ma odpowiedź

Jak uleczyć chory polski rynek pracy? Każda partia ma odpowiedź

zatrudniania na etacie i zwiększać dochody, zwłaszcza osób najmniej zarabiających". Zmiany mają być podzielone na dwa etapy. W pierwszym nastąpiłoby pozapłacowe uprzywilejowanie umów-zleceń, które miałyby zostać objęte obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od całości wynagrodzenia z

Jak uleczyć chory polski rynek pracy? Każda partia ma odpowiedź

na etacie i zwiększać dochody, zwłaszcza osób najmniej zarabiających". Zmiany mają być podzielone na dwa etapy. W pierwszym nastąpiłoby pozapłacowe uprzywilejowanie umów-zleceń, które miałyby zostać objęte obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od całości wynagrodzenia z

SLD: budżet był zły i jego wykonanie nienajlepsze

hipermarketów. "SLD nie zgadza się na taką politykę fiskalną państwa. (...) Mamy miliony biednych pracujących na umowach-zleceniach i samozatrudnieniu. Miliony młodych uciekają za granicę za pracą. W Polsce pozostają osoby starsze na głodowych pensjach, bezrobotni, bez zasiłków oraz na głodowych

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Na umowach cywilnoprawnych pracuje ponad 1,35 mln osób. Dotąd eksperci i pracodawcy przekonywali młodych Polaków, że umowy-zlecenia czy umowy o dzieło to wstęp do pracy etatowej. Zakładano, że jeśli pracownik się sprawdzi, pracodawca zaproponuje mu etat. Jednak inaczej Bardzo często mimo

Na konwencji PO: z dużej chmury mały deszcz

, które są równie częste jak umowy-zlecenia. Jest zapowiedź dalszego podnoszenia płacy minimalnej, co może wypchnąć tysiące osób z uporządkowanego rynku pracy do szarej strefy. Dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w rodzinie, w związku z tym podatek dla jedynego żywiciela rodziny z dwójką

Gomułka: wiele propozycji wyborczych - zagrożeniem dla finansów publicznych

Jako "dość atrakcyjną" Gomułka ocenił propozycję PO dotyczącą jednolitego kontraktu w miejsce obecnych form zatrudnienia. "To zmierza do zmniejszenia liczby tzw. umów na zlecenie i być może cywilno-prawnych, których w Polsce jest wyjątkowo dużo. Problem polega jednak na tym, że w

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

, stomatolog, lekarz weterynarz. Działalność ta musi być wykonywana osobiście, czyli bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowę-zlecenie, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze pracowniczym. Stawkę 17 proc. zapłacą np. pośrednicy w sprzedaży samochodów. Stawkę 8,5 proc. zapłacą np

Kto straci na propozycjach podatkowych PO? Ocena ekspertów

obniżających klin podatkowy dla osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, wśród których obecnie istnieje największe bezrobocie - ocenił. Według niego docelowe zastąpienie umów-zleceń tzw. jednolitym kontraktem także oznacza wzrost opodatkowania dla najmłodszych pracowników na rynku, którzy najczęściej

Eksperci: na propozycjach podatkowych PO niektórzy stracą

bezrobocie" - ocenił. Według niego docelowe zastąpienie umów zlecenia tzw. jednolitym kontraktem także oznacza wzrost opodatkowania dla najmłodszych pracowników na rynku, którzy najczęściej są singlami. "Choć z jednej strony przyjęty kurs wsparcia rodzin z dziećmi (zwłaszcza uboższych) za pomocą

Młodzi bez PIT? Kopacz: "W plotce jest ziarenko prawdy"

o pracę i umowy-zlecenia. Pamiętajmy bowiem, że od przyszłego roku umowy-zlecenie do poziomu płacy minimalnej będą oskładkowane w identyczny sposób jak umowy o pracę - dodał ekonomista Plus Banku. Zwrócił też uwagę, że osoby zarabiające ok. 2000 zł miesięcznie są też wśród starszych roczników

Szczurek: Na rynku pracy powinny panować warunki fair play

tym samym miejscu, były opodatkowane zupełnie inaczej, w zależności od tego, jaką podpisały umowę. Uważam, że to powoduje nierównowagi na rynku pracy i prowadzi do długoterminowych problemów - podkreślił. Nawiązał w tym do propozycji oskładkowania umów cywilnoprawnych, np. umów-zleceń. - Patrząc na to

Szczurek: na rynku pracy powinny panować warunki fair

miejscu były opodatkowane zupełnie inaczej, w zależności od tego, jaką podpisały umowę. Uważam, że to powoduje nierównowagi na rynku pracy i prowadzi do długoterminowych problemów" - podkreślił. Nawiązał w tym do propozycji oskładkowania umów cywilnoprawnych, np. umów-zleceń. "Patrząc na to z

PIT-y 2014: koszty uzyskania przychodów twórców z ograniczeniami

stosunkowo niewielkich kosztów kwotowych - to 1335 zł rocznie. Zaś koszty z umów-zleceń i o dzieło to 20 proc. przychodów. Rozliczenia PIT 2014-2015 w serwisie wyborcza.biz.Sprawdź, jak rozliczyć PIT, odliczyć 1 procent podatku, przeliczyć podatek dochodowy. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT

O wadach i zaletach samozatrudnienia

niższych niż na umowie o pracę lub zleceniu obciążeń publicznoprawnych przychodów uzyskanych z tytułu wystawionej faktury na byłego pracodawcę występującego w roli kontrahenta samozatrudnionego. Co do zasady wartość różnicy zależy przede wszystkim od kwoty, jaką otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy

Szczurek: na rynku pracy powinny panować warunki fair

były opodatkowane zupełnie inaczej, w zależności od tego, jaką podpisały umowę. Uważam, że to powoduje nierównowagi na rynku pracy i prowadzi do długoterminowych problemów" - podkreślił. Nawiązał w tym do propozycji oskładkowania umów cywilnoprawnych, np. umów-zleceń. "Patrząc na to z

Sąd: Służbowe auto, komórka, komputer itd to... przychód. Podatek?

Bajson. Służbowe auto, komórka, komputer itd to przychód. Trzeba od niego zapłacić podatek [EKG] Umowy o dzieło i zlecenie też? Wiele osób pomyśli: co mi tam jakiś menedżer, stać go, niech płaci. Ale zdaniem ekspertów podatkowych wyrok, choć zapadł w konkretnej sprawie, może zachęcić fiskusa do

Pułapki pensji minimalnej. Robotnik staje się za drogi, etat też [Minipłaca]

mamy płacę minimalną i całą masę obciążeń po stronie pracownika i pracodawcy, a z drugiej - zgodne z prawem omijanie w postaci umów-zleceń, działalności gospodarcze, no i całą szarą strefę. Ale to wszyscy wiedzą. Moją propozycją jest pozostawienie płacy minimalnej w spokoju, a stopniowe podnoszenie

Polacy robią biznes w Oslo

, ma zlecenia, więc i dla mnie znajdzie się miejsce" - i już powstaje "jednoosobówka". W końcu jest też aspekt finansowy. Norwegowie niejednokrotnie płacą minimalne stawki. A firma, nawet jednoosobowa, ma większą swobodę w negocjacji wynagrodzenia. Jednoosobowy biznes często się rozrasta

Czas na PIT-11. Do dziś pracodawcy muszą przekazać zeznania podatkowe pracownikom

. Musi je próbować wypełnić na podstawie innych dokumentów, np. umów o pracę, umów-zleceń, pasków wynagrodzeń, wyciągów bankowych czy wreszcie formularzy ZUS RMUA. Warto też spróbować upomnieć się o PIT-11 u pracodawcy. - Za nieprzekazanie tego formularza do końca lutego pracodawcy grozi grzywna w

Wakacyjna praca a prawo do ulgi prorodzinnej

. Podobnie jest ze świadczeniami otrzymywanymi z umowy zlecenia i o dzieło. Wyjątkiem są jedynie umowy, w których kwoty należności nie przekraczają 200 zł (oczywiście przy założeniu, że zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy). Wówczas do przychodów z tego tytułu ma

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

kontrowersyjne przypadki dotyczyły firm, w których występował tzw. zbieg ubezpieczeń. Chodzi o sytuację, w której ktoś jednocześnie prowadził działalność gospodarczą i pracował na podstawie umowy-zlecenia lub wykonywał pracę chałupniczą z wynagrodzeniem poniżej minimalnego. Taki przedsiębiorca mógł wybrać, czy

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

. wynagrodzenia. Można też na początek wziąć tylko sześć miesięcy - wtedy rodzic będzie pobierał 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli przedłuży o kolejne sześć - dostanie 60 proc. Taki zasiłek dostaną nie tylko osoby na etacie, ale też samozatrudnieni i pracujący na umowę-zlecenie. Warunek - muszą opłacać składki na

Twórcy częściowo bezkosztowi. Z korzyścią dla fiskusa

połowy swoich przychodów. Tymczasem większość pracowników ma prawo jedynie do stosunkowo niewielkich kosztów kwotowych - to 1335 zł rocznie. Zaś koszty z umów-zleceń i o dzieło to 20 proc. przychodów. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład wydatki na dojazd do miejsca

Pracodawcy kontra związkowcy. Kto dyktuje Sejmowi ustawy

właśnie ozusowanie zleceń i wynagrodzeń uzyskiwanych w radach nadzorczych. Zbigniew Maciąg z Lewiatana wskazuje wiele ustaw, które rząd uchwalił wbrew stanowisku przedsiębiorców. Np. nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ograniczenie odliczeń VAT od zakupu samochodów, opodatkowanie podatkiem

Dzięki działaniom rządu finanse publiczne zyskają w 2014 r. 17,8 mld zł

przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz jednostek naukowych. Resort wyjaśnił, że jednocześnie trwają prace nad oskładkowaniem umów cywilnoprawnych, w szczególności zbiegów umów zlecenia oraz wprowadzeniem składki emerytalnej i rentowej od wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Planowana jest też likwidacja

BCC do senatorów: "Zmieńcie ustawę o VAT"

. - Warto pamiętać, że w ostatnich miesiącach wiele firm budowlanych gwałtownie obniżało ceny swoich usług, byle tylko uzyskać zlecenia. W efekcie zawierały one umowy na pograniczu opłacalności. A teraz dotknie te przedsiębiorstwa dodatkowy koszt. To, niestety, może mieć bardzo negatywny wpływ na tę branżę

Podatki od tacy i co łaska, czyli fiskus i Kościoły

od formy umowy, na jakiej są zatrudnieni, płacą albo jak pracownicy zatrudnieni na etatach, czyli na podstawie skali ze stawkami 18 i 32 proc., albo jak od umowy-zlecenia - 18 proc. podatku. - Podatek od pensji naszych księży jest co miesiąc uwzględniany na ich paskach płacowych i odprowadzany do

Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej

dokumentujących sprzedaż towarów lub usług, oraz ich przechowywanie przez okres 5 lat. Przedsiębiorca nie ma obowiązku składania do urzędu rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT, chyba że osiąga jeszcze dochody z innych źródeł, na przykład z pracy na etacie, czy umowy zlecenia. Do końca stycznia

Podatki w 2012 roku

opodatkowane są między innymi dochody pochodzące z umów o pracę, rent, emerytur, umów zlecenia, o dzieło, przychody z działalności gospodarczej.

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Jest też spora

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

ulgę na dzieci? Ekspert Ministerstwa Finansów: Ulga prorodzinna przysługuje m.in. na uczące się dziecko do ukończenia 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27b (m.in. umowa o pracę, umowa-zlecenie, o dzieło, działalność

Noblista: Podatek dla firm zwalniających pracowników

bankrutujący system świadczeń socjalnych i doprowadził do zmniejszenia bezrobocia. Każdy zastanowi się dwa razy, zanim zwolni... Tirole przedstawił swój pomysł w 2003 roku w specjalnym raporcie wykonanym na zlecenie francuskiej Rady Analiz Ekonomicznych, który sporządził wspólnie z Olivierem Blanchardem

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

przychody. Przychód to w uproszczeniu pieniądze otrzymane za pracę lub jakieś działania. Ustawa podatkowa wyróżnia wiele kategorii przychodów, którymi podatnik musi się pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

wcześniej zasady nie mają zastosowania do składek na ubezpieczenia społeczne od należności z umów zlecenia i o dzieło (o ile oczywiście dana umowa stanowi tytuł do takich ubezpieczeń). Składki finansowane przez zleceniobiorców stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie wypłaty, dokonania lub postawienia do

Przedsiębiorcy nie płacą ZUS, bo 'koszty pracy są zabójcze'

o dzieło i niektórych umów-zleceń. "Czas, w którym Polska skutecznie walczy z kryzysem, czas, w którym Polacy każdego dnia troszczą się o to, aby utrzymać pracę, to nie jest czas, aby podrażać koszta pracy, w żadnym wymiarze" - tak premier uzasadniał swoją decyzję. Związkowcy wpadli w

Gdy zlecenie wymaga wyruszenia w podróż

. Gdy bowiem z umów zlecenia nie wynika obowiązek ich zwrotu zleceniobiorcy, zleceniodawca nie może ich zaliczyć do kosztów podatkowych. Tylko gdy obowiązek zwrotu kosztów podróży zleceniobiorcy wynika z umowy, poniesione na ten cel wydatki podlegają rozliczeniu w kosztach zleceniodawcy

Cała prawda o obligacjach, czyli jak zacząć i dobrze zarobić?

sprzedaje bank PKO BP. Można je kupić w placówce banku, a nawet złożyć zlecenie przez telefon bądź internet. Inwestorzy indywidualni mogą obecnie przebierać wśród czterech typów obligacji: 2-, 3-, 4- oraz 10-letnich. Oprocentowanie obligacji trzyletnich (o zmiennej stopie) wynosi teraz 5,01 proc

Fiskus kręci klauzulę na podatników. Bać się?

, który miałby ją wprowadzić. - Nie możemy pozostawić bez reakcji agresywnego unikania opodatkowania przez wielki kapitał czy aktywności szarej strefy. W istocie chcemy dokręcić śrubę oszustom podatkowym - tłumaczył w wywiadzie dla "Wyborczej" wiceminister finansów Janusz Cichoń. Lęk podatników

Właściciel sieci InPost: Dorobiono mi gębę wrednego kapitalisty

zmienić, aby pan, zamiast zatrudniać na umowę-zlecenie, zaczął zatrudniać na umowę o pracę? - Ja chcę móc podpisać z pracownikiem taką umowę o pracę, że on jest na pełnym etacie w poniedziałek, wtorek, środę. A w innym tygodniu poniedziałek, czwartek, piątek, żeby pracował, kiedy faktycznie jest praca. Bo

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

i regiony, powodując wzrost bezrobocia. 1. postulat związkowców: Ograniczenie stosowania krótkoterminowych umów o pracę i oskładkowanie umów-zleceń. Posługiwanie się określeniem "umowy śmieciowe" nie służy rzeczowej dyskusji, bo rozgrzewa emocje i uniemożliwia obiektywizm ocen. Zauważyłam

KGHM i podatek, czyli niezły pasztet

Nadzoru Finansowego bada transakcje na KGHM i rozwiała już jeden sensacyjnie zapowiadający się wątek - zlecenia na sprzedaż 5 tys. akcji przed exposé. Okazało się, że to nie żaden insider, tylko animator rynku, czyli dom maklerski mający umowę z giełdą, który na okrągło sprzedaje i kupuje akcje

Zrewiduj swoje podatki i płać mniej

takie zlecenie. - W tym procesie wykorzystuje się spółki z siedzibą w zagranicznych jurysdykcjach podatkowych stosujących łagodny reżim podatkowy, polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, fundacje zagraniczne itp. Zaproponowane rozwiązania opierają się na indywidualnych interpretacjach podatkowych

Jak powstaje sieć światłowodowa w Polsce

. Niewykluczone, że część pieniędzy trzeba będzie oddać. Mimo centralnej strategii w budowę sieci światłowodowej jest zaangażowanych dużo różnych podmiotów państwowych i prywatnych. Światłowody budują samorządy, ogłaszając przetargi dla firm, budują je też firmy - jak Hawe - na zlecenie operatorów. Część

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

rynku wtórnym. Wystarczy założyć rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim. Niektóre są bezpłatne, inne mogą kosztować rocznie ok. 50 zł. Poza tym biuro maklerskie pobiera prowizję od każdego zlecenia (najczęściej 0,38 proc. wartości akcji kupionych za pośrednictwem biura). f

Biedny ma w Polsce pod górę. Podatki za wysokie czy system niesprawiedliwy?

WOJCIECH MATUSIAK: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców alarmował ostatnio, że mamy za wysokie podatki. Z badań opinii przeprowadzonych na zlecenie Centrum Adama Smitha wynika, że uważa tak blisko 90 proc. Polaków. Płacimy wysokie podatki? IGNACY MORAWSKI: Należymy do krajów o umiarkowanym

Rządowe Centrum Legislacji broni tajemnicy bankowej przed Min. Finansów

jednak wiele pomysłów, po których zastosowaniu podatnikowi z pewnością przyjemniej by nie było. Co legalne, to legalne Trafiamy więc tam na przepisy wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania zwaną potocznie klauzulą obejścia prawa. Dzięki niej, gdyby fiskus udowodnił, że podatnik stworzył

PIT 2009: Co wpisać w PIT, a czego do niego nie wpisywać

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych).Na szczęście

PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku przez płatnika

. równocześnie uzyskiwał przychody ze stosunku pracy w innym zakładzie lub uzyskał dochody z umowy zlecenia u innego niż pracodawca zleceniodawcy. Obliczenia tego dokona natomiast np. pracownikowi, który poza dochodami ze stosunku pracy uzyskał u niego dochody z działalności wykonywanej osobiście (np. umowy

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

rodzicielskiego. Ubezpieczenie społeczne na urlopie wychowawczym państwo opłaca bezrobotnym, studentom, pracującym na umowach o dzieło i zleceniach, samozatrudnionym i rolnikom od września 2013 r. Dzięki temu w 2014 r. dodatkowe 172 tys. rodziców będzie miało opłacone składki w wysokości ok. 1,5 mld zł. To

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

rocznie. Zaś koszty z umów-zleceń i o dzieło to 20 proc. przychodów. Ale teraz z kosztami twórców, artystów, naukowców czy dziennikarzy jest inaczej. Przynajmniej części z nich. Tych z najwyższymi zarobkami. 50-proc. koszty uzyskania obejmują przychody z praw autorskich i pokrewnych do wysokości 85 528 zł

Opodatkowanie pożyczek pracowniczych

. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)Jak zawrzeć umowę zlecenia i o dzieło Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

pracę lub jakieś działania. Ustawa podatkowa wyróżnia wiele kategorii przychodów, którymi podatnik musi się pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z

Nowa propozycja KNF: Emerytura wyższa i prosta

Emerytalne konto oszczędnościowe - w skrócie EKO - tak ma się nazywać nowy produkt, którego wprowadzenie postuluje Komisja Nadzoru Finansowego. Odkładać mógłby na nim każdy, kto ukończy 16 lat. Bez względu na to, czy prowadzi firmę, pracuje na etacie, na umowie o dzieło czy zleceniu. EKO

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Rzecz jasna, dochody trzeba udokumentować. Np. od osób pracujących zawodowo wymagane jest zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym

Jak przekazać w spadku, jak odziedziczyć: gotówka, składki emerytalne, lokaty

mieszkanie i gotówkę, ty działkę na Mazurach, lokaty i pieniądze z polisy na życie), mogą wystąpić do sądu o przeprowadzenie tzw. działu spadku, czyli właśnie podziału poszczególnych składników majątku między spadkobierców. Składki emerytalne Każdy pracujący na etacie czy na umowę-zlecenie odkłada składki

Rozliczenie podatku pracownika, czyli PIT-40

obliczenia podatku pracodawca dokonuje pracownikowi, który wyłącznie u niego uzyskał dochody z umowy o pracę. Obliczenia tego dokonuje również pracownikowi, który poza dochodami ze stosunku pracy uzyskał u niego dochody z działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenia, pełnienia

Czysta energia nie taka czysta. Raport NIK o farmach wiatrowych

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz - w razie konieczności - także zmian studium. Gmina Przerośl zawarła także inną umowę darowizny, na kwotę 1.700 tys. zł z kolejnym przedsiębiorcą, z przeznaczeniem na prace planistyczne związane z rozwojem na terenie gminy energii odnawialnej, a także na

Podatek od kontraktu menedżerskiego

Podpisywany z menedżerem kontrakt jest typem umowy nienazwanej, którą stworzyła praktyka gospodarcza i do której stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Menedżer jako zleceniobiorca na mocy

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

wiele kategorii przychodów, którymi musimy pochwalić się fiskusowi w zeznaniach rocznych. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (czy z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

emeryturę o ok. 36 proc. Kobieta i tak samo mężczyzna, którzy osiągnęli już wiek 65 lat, ale odraczają przejście na emeryturę o 5 lat (do 70), zwiększą swoje o ok. 41 proc. Bierz umowy-zlecenia. Od nich płaci się składki emerytalne! - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do

Co warto wiedzieć sporządzając PIT-11?

sporządza PIT-11. Obowiązek wystawienia tej informacji nie ciąży bowiem na płatniku będącym pracodawcą (zleceniodawcą), jeżeli nie wypłaci pracownikowi (zleceniobiorcy) w ciągu roku żadnego wynagrodzenia. Samo pozostawanie podatnika z płatnikiem w stosunku pracy (zlecenia) nie daje płatnikowi podstaw do

VAT pełen niespodzianek

, trenerskiej, wynikające z umów zleceń (z wyjątkiem tych, które wykonywane są w ramach działalności gospodarczej), twórców, objęte prawem autorskim.Uważać więc należy, od kogo otrzymujemy fakturę VAT. Jeśli wystawiłaby ją osoba wykonująca czynności nie będące, w rozumieniu ustawy VAT, działalnością gospodarczą

Wielki kłopot ze zmianami, czyli VAT po nowemu

obniżało ceny swoich usług, byle tylko uzyskać zlecenia. W efekcie zawierały one umowy na pograniczu opłacalności. A teraz dotknie te przedsiębiorstwa dodatkowy koszt. To, niestety, może mieć bardzo negatywny wpływ na tę branżę, która i tak jest w nie najlepszej sytuacji. Problemu firm budowlanych nie

Ekwiwalent i ryczałt to nie to samo

pracę na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Jakikolwiek ekwiwalent wypłacony tym osobom będzie podlegał opodatkowaniu.Ryczałt - opodatkowanyWyliczanie ekwiwalentu, zwłaszcza gdy różnorodność sprzętu i narzędzi, z których korzystają pracownicy jest duża, jest zajęciem czaso- i pracochłonnym

Rząd tnie koszty, twórcy w płacz. 'Dyskryminacja i propaganda'

zdaniem ograniczenie 50-proc. kosztów przysługujących twórcom może stanowić podstawę do skargi do Trybunału Konstytucyjnego, bo osoby korzystające z 20-proc. kosztów związanych m.in. z umowami zlecenia żadnych limitów ograniczających prawo do ich stosowania nie będą miały. Oznaczałoby to nierówność w

Najbogatsi biznesmeni z Trójmiasta [RANKING]

i bliźniaczego "Vidara". Jest tylko jeden problem - Crist na stałe zatrudnia może 50 osób. Stocznia jest krytykowana za to, że blisko 2 tys. osób to współpracownicy podwykonawców lub osoby pracujące na umowy-zlecenie.   Materiały prasowe   To pochodzący z Wietnamu król zupek

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

, pomniejszając kwoty pobieranych zaliczek, dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie pomniejszał kwot zaliczek, lub pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło bądź zlecenia. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi formularz NIP-3. Pracownik

Wydatki na cele pracowników a koszty i VAT

świadczenia pracownicze, których obowiązek ponoszenia obciąża pracodawcę. Nie wolno bowiem pracodawcy przerzucać na pracownika kosztów prowadzonej działalności. Natomiast w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie, wydatki na wymienione w pytaniu usługi będą stanowiły koszty

Opozycja na pomoc gospodarce: którym pomysłom warto się przyjrzeć? [ANALIZA]

. Opozycja proponuje też oskładkowanie umów-zleceń, co rzecz jasna jest działaniem kontrproduktywnym - podniesienie krańcowych kosztów pracy zwiększa, a nie zmniejsza bezrobocie. Ale problem podziału pracowników na dwie kategorie : "oskładkowanych" i chronionych Kodeksem Pracy oraz pozbawionych

Jak prawidłowo rozliczyć ulgę na dzieci?

przypadku Czytelniczki, to nie ma znaczenia, z jakiego pochodzą one źródła: czy jest to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, renta lub emerytura, najem czy dzierżawa. O ile spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie, podatnik ma prawo z ulgi na dzieci skorzystać. Od 2006 r. jesteśmy z żoną po

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

;odmową. Nadal jednak NIP będą musieli mieć ci, którzy co prawda nie zajmują się działalnością gospodarczą, ale są płatnikami składek ubezpieczeniowych, np. zatrudniający na umowę zlecenia opiekunkę do dziecka.Osoby, dla których jedynym identyfikatorem podatkowym stanie się PESEL, nie będą musiały składać

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

już zapłacony za granicą, najpewniej zażąda też polskiego podatku od spadków. A wszystko przez to, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z innymi krajami, dotyczą podatków dochodowych, ale już z reguły podatku od spadków i darowizn nie. A skoro tak, to - jak twierdzi nasz

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS i jako przedsiębiorcą będzie płacić składki w ZUS. Mówiąc o uszczelnieniu systemu, urzędnicy i politycy mają na myśli takie osoby. Można więc przypuszczać że będą one wypychane z KRUS do ZUS. Umowy o dzieło i zlecenie Umowy zlecenia z zasady są objęte składkami ZUS

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

dochody:podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy czy umowy zlecenia (w części H PIT-37),z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o pdof (w części G PIT-38).Natomiast 1% podatku za 2008 r. nie mogą przekazać podatnicy, którzy w 

Oszustwo - nasz sport narodowy. Fiskus nabiera się na banalne sztuczki

Business Centre Club i były wiceminister finansów. Na zlecenie BCC przygotował on specjalny raport, w którym opisuje, jak Polacy oszukują na podatkach. Pominął w nim oszustwa podatkowe popełniane przez zorganizowane grupy przestępcze - m.in. podrabianie towarów akcyzowych czy wprowadzanie do obrotu paliw z

Definicja budownictwa społecznego zatrzyma podwyżkę cen mieszkań

domy, ale też nie całe, lecz tylko każdy dodatkowy metr ponad normę. Ile mogą stracić ci, którzy finansują domy i mieszkania o powierzchni użytkowej przekraczającej dopuszczalny limit? Załóżmy, że podpisaliśmy w tym roku przedwstępną umowę z deweloperem na zakup 153-metrowego mieszkania w cenie 7,5 tys

Wyjdźcie z szarej strefy

, były minister budownictwa i wiceminister resortu finansów (w rządzie PiS), uważa, że najbardziej przeżarty przez szarą strefę jest w Polsce sektor budowlany. Tu nawet ponad połowa zleceń jest robiona na lewo. Bez płacenia podatków.Szara strefa pana Jarosława, Marka, Marcina i setek tysięcy innych

Podatek dochodowy i składka ZUS - firma z USA zatrudnia osobę z Polski - jak rozliczać?

siedziby ani przedstawicielstwa. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe finansują w całości z własnych środków, sami ubezpieczeni. Prawo do dobrowolnego ubezpieczenia mają obywatele polscy, którzy pracują na terenie Polski, ale umowę (np. o pracę lub zlecenia

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

wydatki objęte ulgami podatkowymi) i tych, którzy pracowali na umowy-zlecenia. PIT-37 ma trzy strony i 140 pól do wypełnienia. Początek, czyli proste dane - części A. i B. formularza Tak jak wszystkie formularze zaczynają się od rubryki na wpisanie NIP-u podatnika - w przypadku wspólnie rozliczających się

Pożyczamy pieniądze rządowi i bezpiecznie zarabiamy

potrzebujesz tych pieniędzy wcześniej? Jeśli masz na koncie obligacje trzyletnie o symbolu TZ, możesz je po prostu sprzedać na giełdzie, składając zlecenie w biurze maklerskim i płacąc prowizję według taryfy maklerów. Z pozostałymi obligacjami detalicznymi nie jest tak łatwo, bo nie handluje się nimi na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery