opinie ekspertów jsw

Kalendarium ISBnews

pod tytułem: Czy zabraknie nam liderów? Młodzi eksperci wchodzą na polski rynek pracy --14:30: Konferencja prasowa JSW nt. wyników   ŚRODA, 14 marca --09:00: ABC Data Technology Trends  --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników --09:30: Forum Bankowe 2018 --11:00

Kopalnie ciągną w dół firmy z sektora górniczego

Kopalnie ciągną w dół firmy z sektora górniczego

, zamiast kupować nowy sprzęt, po prostu go wynajmuje od producentów. - Problemy finansowe kopalń wpływają również na negocjacje stawek za możliwość korzystania ze sprzętu czy wydłużanie terminów płatności - dodaje. W efekcie producent kredytuje kopalnię. Opinię eksperta potwierdzają doświadczenia Kopexu

Przegląd prasy

wideo online ogląda ponad połowa mieszkańców - najczęściej robią to w domu, na komputerze --Energetycy rozważali scenariusz oderwania TGE od GPW i przyłączenia jej do PSE; to jednak wymagałoby porozumienia resortu energii i finansów Parkiet --W ocenie ekspertów, przyszły rok dla wielu firm z

Przegląd prasy

--Tylko jedna firma na cztery czerpie zyski z najnowszych technologii. Eksperci twierdzą, że inwestują w nie to, co trzeba ISBnews --Mercor odnotował 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 lipca do 30 września 2017 r. wobec

Przegląd prasy

na lekkie alkohole --Eksperci uważają, że drastyczne ograniczenie możliwości obrotu ziemią rolną wywoła spadek cen, które w ostatnich latach nieprzerwanie rosły Gazeta Wyborcza --Z 250 kanałów dostępnych w abonamentach płatnej TV oglądamy zaledwie 32 Cashless.pl --Ministerstwo

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. „Podpisanie listu intencyjnego z JSW, to duży sukces i zapowiedź obiecującej współpracy. Nasze rozwiązanie umożliwia monitorowanie maszyn przemysłowych, ich diagnostykę oraz predykcję awarii. Jego wykorzystanie pozwoli na utrzymanie ciągłości produkcji i obniżenie jej kosztów - tłumaczy Artur

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

aż 7,4% r/r wobec 6,0% r/r przed miesiącem. Firmy mogły zaoferować podwyżki najcenniejszym pracownikom, lecz najprawdopodobniej też musiały zapłacić więcej aby zapełnić powstałe wakaty. Dane są bardzo ważne z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej. Potwierdzają niektóre opinie, że w gospodarce