opieka nad osobą niepełnosprawną

sprawdź też:

niepełnosprawny

Rozmawiała Anna Popiołek

Kosiniak-Kamysz: Chcemy dialogu, ale nie na ulicy

Kosiniak-Kamysz: Chcemy dialogu, ale nie na ulicy

- My nie barykadujemy się jak PiS przed protestującymi. Chcemy dialogu - zapowiada w rozmowie z "Wyborczą" minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rodzice osób niepełnosprawnych chcą pracować

Ułatwienie wejścia na rynek pracy, szybsza rehabilitacja, większy dostęp do edukacji - takich zmian w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych oczekują organizacje pozarządowe. Dziś spotkają się z rządem przy okrągłym stole.

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Przez pierwsze trzy miesiące 2014 r. osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego będą dostawać nadal dodatkowe 200 zł - zdecydował rząd. Pomoc będzie przyznawana osobom, które w styczniu, lutym lub marcu będą miały prawo do tego świadczenia.

Ekspert: 500 zł na dziecko - niesłusznie demonizowane

rozwiązania w Kodeksie pracy, które ułatwiają godzenie pracy z opieką nad dzieckiem. Bakalarczyk, jako element kompleksowego modelu wspierania rodziny, wymienił również działania adresowane do rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, np. dysfunkcyjnych czy z dzieckiem niepełnosprawnym

Kuczyński: 500 zł na dziecko to proste rozdawnictwo

Kuczyński: 500 zł na dziecko to proste rozdawnictwo

odniesieniu do pierwszego dziecka ta kwota przysługiwałaby, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczałby kwoty 800 zł lub kwoty 1200 zł, jeżeli którekolwiek z dzieci jest dzieckiem niepełnosprawnym. Program ma w założeniu zwiększyć dzietność, a w drugiej kolejności poprawić sytuację

Kuczyński: 500 zł na dziecko to proste rozdawnictwo

przewiduje zapomogi w wysokości 500 zł na każde drugie i następne dziecko. Natomiast w odniesieniu do pierwszego dziecka ta kwota przysługiwałaby, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczałby kwoty 800 zł, lub kwoty 1200 zł, jeżeli którekolwiek z dzieci jest dzieckiem niepełnosprawnym

UOKiK kontroluje umowy w prywatnych domach opieki. Nie jest dobrze

UOKiK kontroluje umowy w prywatnych domach opieki. Nie jest dobrze

). Umowy do zmiany Urząd zakwestionował 61 proc. skontrolowanych wzorców umów stosowanych w prywatnych domach opieki świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku. Kontrola była prowadzona w 2014 r.; objęła 34 przedsiębiorców i ponad 60 wzorców umów

"Rz": Gminy nie przyznają świadczeń opiekunom

pracy, ale także jej niepodejmowanie. Będzie tak, gdy osoba, która po zakończeniu edukacji poświęciła się opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, nigdy nie pracowała - uważa Grażyna Zalas, wiceprezes SKO w Krakowie.

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

otrzymania takiej opieki jest skierowanie od lekarza prowadzącego. Pielęgniarka powinna przychodzić do pacjenta przynajmniej cztery razy w tygodniu. Jak uzyskać przyjęcie do domu pomocy społecznej W domu pomocy społecznej osoba starsza lub niepełnosprawna otrzymuje całodobową opiekę. Miesięczny koszt

Właściciel psa zapłaci gminie podatek

Właściciel psa zapłaci gminie podatek

Każda rada gminy może nałożyć na właścicieli psów obowiązek uiszczania rocznej opłaty z tytułu posiadania czworonoga. Warto pamiętać, że chodzi tu tylko o osoby fizyczne posiadające psy, tj. te, u których pies pozostaje w faktycznym, a nie czasowym władaniu. Czasowa opieka nad zwierzęciem, np

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

teraz opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Chcą wyższych świadczeń i nie zgadzają się na dzielenie opiekunów w zależności od tego, czy zajmują się dorosłymi, czy dziećmi. - Cały czas pracujemy nad nowymi instrumentami wspierania opiekunów zarówno dzieci, jak i dorosłych niepełnosprawnych. Mam

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

opiekuńczych - uznał za konstytucyjne. Zdaniem Trybunału rząd powinien podjąć działania zmierzające do przywrócenia równego traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Nie jest bowiem w porządku, gdy jeden rodzic rezygnuje z zatrudnienia, by sprawować opiekę nad dorosłym dzieckiem

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wyda odnośnie tej osoby zaświadczenie pokazujące celowość zastosowania skróconych norm czasu pracy. Kosztami badań obciążany będzie

Kujawsko-Pomorskie. Konkursy dla organizacji pozarządowych

, ochroną zdrowia czy działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. "W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się środki na dotacje w konkursach na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz na działania w zakresie profilaktyki uzależnień"

Podkarpackie. 60 mln zł na integrację osób zagrożonych ubóstwem

blisko 600 osób niepełnosprawnych. Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursu odbędzie się 27 listopada br. w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 10 grudnia br. do 12 stycznia 2016 r. Ogłoszony w poniedziałek konkurs jest finansowany z

Toruń. Miasto zorganizuje prace społeczne dla bezrobotnych

, konserwatorskich, remontowych, pomocy kuchennej, posłańca, opieki nad dziećmi i pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zgodnie z przepisami, czas pracy uczestników wynosi do 10 godzin w tygodniu. Minimalne świadczenie dla uczestników programu do końca maja wynosić będzie 8,10 zł za godzinę pracy, a od 1 czerwca kwota

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

dorosłych osób niepełnosprawnych - ocenił w uzasadnieniu orzeczenia Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. - Jeżeli rodzic zrezygnuje z zatrudnienia, by sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem będącym w wieku 30 lat, ale niepełnosprawność dziecka powstała przed 18. rokiem życia, to nabędzie

Podkarpackie. 40 mln zł m.in. na tworzenie nowych przedszkoli

przedszkoli do potrzeb osób niepełnosprawnych. "Na takie rozwiązania również kładziemy mocny nacisk w tym naborze" - dodał Czop. Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursu odbędzie się 17 listopada br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 7

Tu ludzie nie ścigają się, a wspierają. To największy taki zakład w Polsce

Tu ludzie nie ścigają się, a wspierają. To największy taki zakład w Polsce

umowy - mówią pracownicy. - Są tu zajęcia, na których przyuczają nas do pracy. Jest wsparcie socjalne, nawet rehabilitacja i opieka medyczna. Pracownicy pochodzą z różnych miejscowości. Szczecinianie mają zapewniony dojazd autobusem z Głębokiego. Osoby na wózkach, które nie są w stanie skorzystać z

Zawód: pracownik socjalny

Zawód: pracownik socjalny

kończą pracę. Taka infrastruktura realnie może wspierać dzietność. Kiedyś była opieka społeczna, dzisiaj jest pomoc społeczna. To jakaś różnica? - Bardzo duża. Opieka to roztoczenie parasola ochronnego i ponoszenie odpowiedzialności za niepowodzenie. Zadaniem pomocy społecznej jest wskazywanie, a nie

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

inny problem. Członkowie rodziny będą mieli coraz mniej czasu na opiekę nad chorymi krewnymi. Bo będą musieli dłużej pracować. Trzy stopnie niesamodzielności Osoba niesamodzielna to osoba niepełnosprawna (a właściwie o znacznym stopniu niepełnosprawności), która wymaga pomocy w wykonywaniu codziennych

Opiekunowie nierówni opiekunom. Nowy protest przed Sejmem

Opiekunowie nierówni opiekunom. Nowy protest przed Sejmem

: kryterium dochodowe i rezygnacja rodzica z pracy. Pozostali opiekunowie niepełnosprawnych musieli sobie radzić sami. W 2009 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że tak być nie może. Rozszerzono katalog odbiorców świadczenia o osoby opiekujące się dorosłymi. Zniesiono też kryterium dochodowe. Jednak po jakimś

506,6 mln zł dla organizacji pożytku publicznego w ramach 1 proc. podatku

506,6 mln zł dla organizacji pożytku publicznego w ramach 1 proc. podatku

drugim miejscu jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", działająca na identycznej zasadzie, a na trzecim Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym - która oprócz prowadzenia subkont prywatnych osób wykonuje odpłatne i refundowane przez NFZ zabiegi rehabilitacyjne. Avalon

Apartamenty dla bogatych seniorów. Jest na to popyt

w pełni wyposażonymi mieszkaniami (jedno- lub dwuosobowymi) oraz dom opieki dla osób wymagających pomocy personelu medycznego. Do obu części będą osobne wejścia. Dyrektor generalny Angel Care Michał Kowalski wyjaśnia, że specyfiką mieszkań chronionych jest to, że nie ma w nich barier

Krótsza dniówka robocza dla niepełnosprawnego

badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy. W takim przypadku znajdą one

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

parlamentarzystów, od nowego roku przepisy mają się zmienić w taki sposób, że także osoby bezrobotne, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnym bliskim, będą się mogły ubiegać o pomoc. Warunek drugi to dochód. Nie może przekraczać ustawowego kryterium 623 zł netto na osobę miesięcznie. Przy czym bierze się pod

Coraz dłuższe życie w chorobie

pozostanie ich tylko 184 tys., a będziemy potrzebować aż 340 tys. Asystenci osób niepełnosprawnych? W tym roku zdołaliśmy wykształcić czterech. To nie pomyłka. Czterech! A niepełnosprawnych mamy już teraz blisko 5 mln. "Z myślą o seniorach planujemy także stworzenie instytutu geriatrii, który będzie

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

zachęcać. Dajemy rodzicom gwarancję, że gdy rozpoczną pracę, z dnia na dzień nie stracą wsparcia finansowego państwa - dodawał. Niższe, ale będzieObecnie, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń

Unijna polityka społeczna jest pełna skrajności

, wspieranie powstawania miejsc pracy, opieka nad rodziną. Ich bezwzględna wysokość zależy w poszczególnych krajach głównie od zamożności społeczeństw. I tak w Luksemburgu, gdzie mierzone siłą nabywczą ludności są najwyższe, wynoszą na głowę ponad siedem razy więcej niż w Bułgarii. Państwa UE bardzo różnią się

Unijna polityka społeczna pełna skrajności

, opieka zdrowotna, wspieranie powstawania miejsc pracy, opieka nad rodziną. Ich bezwzględna wysokość zależy w poszczególnych krajach głównie od zamożności społeczeństw. I tak w Luksemburgu, gdzie mierzone siłą nabywczą ludności są najwyższe, wynoszą na głowę ponad siedem razy więcej niż w Bułgarii

Co robią Polacy na Wyspach? Krwawią. I pracują

wielkich aglomeracjach, jak Londyn czy Manchester, jak i niewielkich miasteczkach. Na wielu stanowiskach, szczególnie tych wymagających mniejszych kwalifikacji (sprzątanie, gastronomia, przetwórstwo spożywcze), ale także pracach wymagających siły i poświęcenia (jak budownictwo czy opieka nad starszymi

Seredyn: Rząd oraz koalicja dbają o seniorów i ich integrację społeczną

Postarano się również - podkreśliła - o opiekę nad osobami wymagającymi wsparcia zarówno w miejscu zamieszkania przy pomocy usług opiekuńczych, jak i w placówkach całodobowego wsparcia. Seredyn przedstawiła posłom informację na temat zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania

Dopiero gdy umrą rodzice, będzie renta dla syna

nie jest zatem jedyną osobą, która doświadczyła takiego zdarzenia". - Nawet to, że źle skonstruowane przepisy ustawy wykluczają syna z grona rencistów, nie przekonuje urzędników - mówi matka niepełnosprawnego. - Niech ktoś policzy, ilu jeszcze młodych ludzi, którzy uczą się nieprzerwanie

Kosiniak-Kamysz: Będą lepsze perspektywy dla zatrudnienia

niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi całodobową opiekę. Docelowo w ciągu pięciu lat świadczenie to ma osiągnąć wysokość płacy minimalnej. Przedstawione rozwiązania przyjęła we wtorek "kierunkowo" Rada Ministrów. Teraz rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego

MCI.BioVentures kupił 44% akcji Continuum Care za 2,5 mln zł

Warszawa, 20.09.2011 (ISB) – MCI.BioVentures, fundusz venture capital, zainwestował w spółkę Continuum Care, świadczącą usługi kompleksowej opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, obejmując mniejszościowy pakiet akcji za 2,5 mln zł. Spółka zakłada osiągnięcie break-even na poziomie

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

Od kilku dni w Sejmie przebywa grupa rodziców dzieci z porażeniem mózgowym. Domagają się oni od premiera spełniania obietnic dotyczących podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek przeznaczony jest dla osób, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad chorym dzieckiem. Nie było podwyżek, nie

Jakie przywileje utraciły zakłady pracy chronionej?

(możliwość uzyskania świadczeń z ZFRON czy opieki medycznej).Podstawa prawnaUstawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721)Rachunkowość krok po kroku Wszystko na

Senior jedzie na wakacje. Czy jest dla niego specjalna oferta?

do Krakowa. Co nas cieszy i do czego dążymy, to żeby łączyć grupy zarówno wiekowe, jak i włączać do wyjazdów osoby niepełnosprawne. Chcemy wspierać integrację - wyjaśnia Dudziak. Dostosować program wycieczki Wyjazdy po regionie, do polskich miast, ale również zagraniczne wczasy w ciepłych krajach

Urzędnicza fikcja, czyli to nie jest dobry kraj dla chorych psychicznie

się w młodym wieku i praktycznie wyklucza chorego z rynku pracy. Jednak nie każdy chory musi być na rencie, są przykłady, że z chorobą można skończyć studia i pracować. Niestety, są to wyjątki. Kiedy bowiem opieka nad pacjentem ogranicza się do cyklicznego zamykania w szpitalu w chwilach pogorszenia

Socjal nas wzbogaci

niepełnosprawnymi. W ciągu kilku lat świadczenie pielęgnacyjne wzrosło o 100 proc., a inne zasiłki i świadczenia rosły w niewielkim stopniu albo wcale. Słusznie. Pieniądze powinni dostawać ci, którzy mają bardzo marne możliwości zarobkowania. Oczywiście, w sytuacjach tak skrajnych jak opieka nad dziećmi i dorosłymi

Jakie przywileje dla seniorów i kombatantów [PORADNIK]

i niepełnosprawne mogą zostać zwolnione z płacenia. Wystarczy, że złożą na poczcie odpowiedni formularz oraz przedstawią dokument uprawniający do zwolnienia. Przysługuje ono m.in. inwalidom, osobom, które ukończyły 75 lat, osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie

Kto i jak dostanie 500 zł na dziecko

dostanie 1 tys. zł, z czwórką - 1,5 tys. Dodatek dostaną też rodziny z jednym dzieckiem, ale tylko najuboższe - w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł. W rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym limit rośnie do 1,2 tys. zł. Dodatek należy się na każde dziecko do 18. roku życia; również osobie

Przedsiębiorstwa społeczne. Kup i zrób coś dobrego

. świętokrzyskie). Do domów wspólnota przyjmuje osoby bezdomne, starsze, chore i niepełnosprawne. Znajdują tu pomoc socjalną i medyczną, pomoc w uzupełnieniu wykształcenia i zdobyciu zawodu. Dodatkowo Wspólnota prowadzi Fundusz Stypendialny, który co miesiąc wypłaca stypendia dla 500 studentów i uczniów z woj

PIT 2009: Ulga rehabilitacyjna

w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno--opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. Ustawowe normy powierzchni zwiększa się o 15 m kw. dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub osób, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (na podstawie orzeczenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności). Wysokość dodatku jest w każdym

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

niepełnosprawnego, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Uwaga! Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24. roku życia, uczącej się lub studiującej, jeżeli oboje rodzice nie żyją. *** Rodziny wielodzietne W ich wypadku to kwota rzędu 80 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje na

Jak dostać 500 zł na dziecko

na osobę nie przekracza 800 zł, świadczenie będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko. Rodzina z pięciorgiem dzieci i z niewielkimi dochodami dostanie 2,5 tys. zł miesięcznie. Limit dochodu będzie większy w rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Wtedy 500 zł na pierwsze

Łódź. NIK rozpoczęła kontrolę budowy dworca Łódź Fabryczna

Kwiatkowski wymienił realizowane przez samorząd zadania dotyczące m.in. infrastruktury czy szeroko rozumianej pomocy społecznej. Według NIK samorządy "wychodzą z inicjatywami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, dożywiania dzieci, opieki zdrowotnej".

Do jakich zniżek mają prawo seniorzy

pociągami osobowymi, Regio, InterRegio, RegioEkspres, TLK, Express InterCity. Z przywileju tego można skorzystać dwa razy w roku. Trzeba pamiętać, że przejazd "tam i z powrotem" zostanie potraktowany jako dwa przejazdy. W przypadku niepełnosprawnych seniorów zniżki są jeszcze wyższe, np. osoby

Wpłaty na PFRON i ich obniżanie

wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Z dokonywania wpłat zwolnieni są również pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.Wysokość

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

- opiekunów dzieci? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że rodzice niepełnosprawnych dzieci są w najtrudniejszej sytuacji. "Różna jest również sytuacja osoby wymagającej opieki. W przypadku gdy opieka sprawowana jest nad niepełnosprawnym dzieckiem - dziecko z uwagi na wiek najczęściej nie

Gdy ZUS odbierze rentę, nikt nie jest w stanie pomóc

tylko, aby do nas przyszła i złożyła odpowiedni wniosek. - Córka nie odwołała się od decyzji, bo się załamała orzeczeniem. Na pewno złoży odpowiedni wniosek - mówi Krystyna Lemankiewicz, matka niepełnosprawnej. Kwadratura kwadratury koła O 35-letnim Krzysztofie Maciaszczyku pisaliśmy niedawno w "

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

Wyjaśniamy, skąd i jakie wsparcie możemy dostać. Odpowiadamy też na pytania od czytelników. Co się należy na dzieci? Zasiłki rodzinne Zasiłek rodzinny dostaną ci, których dochód nie przekracza 504 zł netto na osobę, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Miesięcznie będzie to: 68

10 złotych nad progiem nędzy. Opiekunowie rodziców bez pomocy

", dlatego nie dostaniemy z mamą 520 zł zasiłku - opowiada. Zgodnie z nowymi przepisami zwiększony do 820 zł zasiłek opiekuńczy przysługuje bez żadnych kryteriów dochodowych tylko rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy. Dla opiekunów chorych dorosłych

"DGP": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

Wzrost liczby osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne to efekt wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, które umożliwiły uzyskanie wsparcia za opiekę nad innym niż dziecko członkiem rodziny. W styczniu 2010 r. zniesiono także kryterium dochodowe od którego zależało przyznanie świadczenia

Chcesz wyższe odszkodowanie? Idź do sądu [Pieniądze Ekstra]

niepełnosprawną, mimo że przed wypadkiem była bardzo aktywna i w codziennych sytuacjach znakomicie radziła sobie sama. PZU, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC, wypłacił 130 tys. zł. Pani Barbara uznała, że to nie wystarczy na zaspokojenie jej podstawowych potrzeb i całodzienną opiekę. Zwróciła się

Resort zdrowia chce zmiany Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

jakich został powołany. Jak napisano w raporcie z kontroli, "zdaniem NIK wątpliwa jest zasadność istnienia Funduszu, z uwagi na fakt, że osoby dotknięte patologicznym hazardem mają już dostęp do opieki medycznej i terapeutycznej. (...) Zwrócić należy też uwagę, że w 2011 r. wydatki na obsługę

Jak walczyć z bezrobociem? "Nauczyliśmy jak mówić, ubierać się i czesać..."

. Problem polega na tym, że większość z tych osób kolejny raz nie pojawia się w urzędzie pracy. Dzieje się tak dlatego, że opieka medyczna za granicą jest droga, więc przy okazji wizyty w Polsce odwiedzali za darmo lekarzy specjalistów. Przy tych problemach z terminami? - Wszystko można załatwić. Czasem

Jakie mieszkanie na starość. Bierzmy przykład z Francji

indywidualnych, którzy traktują je jako lokatę kapitału. Seniorzy są zaś zwykłymi najemcami. Każdy lokal ma balkon. Są też łazienka i kuchnia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cannone zapewnia, że najemcy, jeśli tylko chcą, mogą mieć własne meble i wyposażenie oraz zwierzę domowe, czyli psa albo

Organizacje pożytku publicznego łatwiej urządzą loterie fantowe

sięgać nawet kilku tysięcy złotych i niejednokrotnie przekracza przychód z organizacji loterii. "Poszkodowani w wyniku takiego stanu rzeczy są jedynie beneficjenci tych organizacji - m.in. ludzie niepełnosprawni, ciężko chorzy, a także podmioty, które dzięki wsparciu organizacji pożytku publicznego

Bez socjalu gospodarka się zwinie

? - I w Polsce, i w Wielkiej Brytanii są różne odcienie liberalizmu. Jeśli chodzi o nasz kraj, to politycy, co innego mówią, co innego robią. W praktyce Polska idzie w stronę liberalizmu twardego, czyli takiego, w którym prawa pracownicze nie są bardzo brane pod uwagę, opieka nad ludźmi, którzy z

Sala bankietowa, fryzjer, pralnia, apteka. To nie jest zwykły dom starców

, przychodni, kościoła, poczty, przystanku autobusowego. Chociaż, jeśli nie będą mogli albo chcieli, w ogóle nie muszą opuszczać mieszkania. Blok reklamuje się jako pierwszy w Polsce komercyjny budynek mieszkalny dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jaki wybór mają dzisiejsi polscy seniorzy, jeśli nie mogą

Firma pożyczkowa zabrała wszystko niepełnosprawnej kobiecie

renty Cecylii i niewielkiego zasiłku na Ewę. Dziewczyna oprócz lekkiego niedorozwoju umysłowego jest też niepełnosprawna ruchowo. Przechodzi dwie operacje kręgosłupa. Samotnym kobietom pomaga bezdzietne rodzeństwo Cecylii, które mieszka w pobliskim Brzeźnie. Są w podeszłym wieku i żadne nie ma dzieci

Prawo: ulgi w podatku dochodowym na 2010 r.

. Jeśli urodziło się ono w styczniu, matka lub ojciec odliczą sobie za cały rok 1 tys. 112 zł 4 grosze. Gdyby natomiast dziecko urodziło się na przykład we wrześniu, ulga za 4 miesiące wyniesie tylko 370 zł 68 groszy. Dotyczy to również osób sprawujących opiekę zastępczą lub opiekę prawną nad dzieckiem

Rząd przyjął projekt budżetu na 2012 r.

rząd przeznaczy 150 mln zł na rozpoczęcie projektu tzw. świetlików, czyli centów edukacyjnych. W listopadzie i grudniu z 520 do 620 zł wzrosną zasiłki pielęgnacyjne dla 170 tys. rodzin w których jest osoba niepełnosprawna wymagająca całodobowej opieki. Potem system wspomagania takich rodzin ma być

Niemcy walczą o wyższe płace i krótszą pracę

, oczekujących na faktury, kandydatów na studia czy osoby niepełnosprawne, które pocztą otrzymują upoważnienie do bezpłatnego korzystania z komunikacji publicznej. Ostatecznie strajk zakończył się na początku lipca połowicznym zwycięstwem związkowców: otrzymają podwyżki o 3,7 proc. i jednorazową wypłatę w

Ucieczka przed biedą. Związkowcy chcą podwyżki płacy minimalnej [Minipłaca]

wielu ustawach jako punkt odniesienia. Zależą od niej np. wynagrodzenie za przestój w pracy czy odszkodowanie za dyskryminację. Minister pracy niedawno dołożył wydatki na rodziców opiekunów dzieci niepełnosprawnych. W efekcie każde podniesienie płacy minimalnej będzie sporo kosztować budżet państwa. Jak

Buble przyprawiają o ból głowy

z propozycjami przepisów, które trzeba zmienić. Oto one: Niepełnosprawny więcej płaci Jestem osobą niepełnosprawną z wadą słuchu. Pięć lat temu po zdaniu egzaminu dostałem pięcioletnie prawo jazdy. Po tym terminie poszedłem do lekarza po kolejne orzeczenie i uzyskałem zgodę na bezterminowe prawo

Premier odwołał wiceminister gospodarki Jolantę Banach

Premier Leszek Miller odwołał w poniedziałek Jolantę Banach ze stanowiska wiceministra gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Wiceminister Banach, odpowiedzialna za opiekę społeczną, złożyła

Pieniądze dla bezrobotnych po zmianach. Jak z nich skorzystać?

;. Może je otrzymać pracodawca lub przedsiębiorca za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy osoby bezrobotnej. Jest jednak warunek - zatrudniona osoba musi sprawować opiekę nad osobą zależną lub być rodzicem powracającym na rynek pracy, posiadającym co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat. W

Sześć krajów, gdzie warto być mamą

przekraczają kwoty 1922 zł oraz na niewielki zasiłek rodzinny w wysokości od kilkudziesięciu złotych do około stu złotych miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi nieco ponad 500 lub 600 zł w wypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Istnieją ponadto dodatki do zasiłku

Przychodnia sp. z o.o. Czyli ile się zarabia na pacjentach? [SPRAWDZAMY]

. zł kapitału. Zatrudniała 31 osób. Zysk brutto za 2013 r. wyniósł 82 tys. zł. Spółka korzystała z refundacji przez PFRON kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych - przez rok dostała 85 tys. zł. Głównym źródłem przychodów był kontrakt z NFZ na kwotę 3,2 mln zł. Dwuosobowy zarząd zarobił łącznie 350

Problemy w spadku: wysokie długi po rodzicach na 18-tkę

-godzinnej opieki. Jest upośledzony i niepełnosprawny. Mimo to komornik również z jego konta ściąga długi ojca. W takiej sytuacji jak Kasia i jej rodzeństwo jest dużo więcej osób. - Znam ludzi, którzy odziedziczyli 2 mln długu po rodzicach. Oni mają przeświadczenie, że nigdy się niczego nie dorobią. Nie

Spóźniony autobus? Dostaniesz odszkodowanie

osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawni powinni mieć możliwość poinformowania przewoźników, że będą potrzebowali pomocy, a oni powinni im ją zapewnić. - Chodzi o pomoc w poruszaniu się po dworcu, załadunku bagażu, wejściu do pojazdu czy zapewnieniu możliwości przewożenia psa przewodnika - podaje

Coraz więcej małych i średnich firm odpowiedzialnych społecznie

służby lub kontaktuje się z bliskimi dzwoniącego. Firma kierowała się chęcią wsparcia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych mieszkających samotnie, zarazem jednak zaoferowała innowacyjną usługę i dotarła do nowego kręgu odbiorców. PKO BP, którego jeden z warszawskich oddziałów mieści się w cennej

Eksperyment Nysa. Bezrobotnym opłacą studia

dopiero początek. - W przyszłości chcielibyśmy uruchomić także inne specjalności, które roboczo nazwałabym "opieką nad osobami zależnymi"; mam tu na myśli na przykład dzieci niepełnosprawne - opowiada prof. Wilimowska. - Celujemy w specjalności, których ukończenie da absolwentom pracę

Tydzień roboczy krótszy niż zwykle

nie 4. roku życia, bez ich zgody, - młodocianych, - niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz w przypadku, gdy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad niepełnosprawnym, na jego wniosek, uchyli stosowanie norm czasu pracy obowiązujących niepełnosprawnych, - pracownic w

Albo zapłacisz 3 tys. zł, albo oślepniesz

. Termin przepada. A minister zdrowia zarzuca okulistom "nadrozpoznawalność" zaćmy. Produkowanie niepełnosprawnych Większość ekspertów w USA i Europie uważa, że zaćma powinna być operowana wtedy, kiedy przeszkadza pacjentowi w codziennym życiu i pracy. Propozycja ministra zdrowia jest inna

Jeszcze niedawno Wyspy Brytyjskie były zarobkowym eldorado dla wielu Polaków. Jak jest dziś?

-400 funtów miesięcznie (1133,64-2267,28 zł). Opiekun społeczny, który będzie dojeżdżał do domu podopiecznego, otrzyma od 6,8 do 8,6 funta brutto za godzinę (38,54-48,75 zł). Pracodawca zapewnia samochód służbowy i opłaca koszty paliwa. Jest też stanowisko dla asystenta osoby niepełnosprawnej fizycznie

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego - orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej; - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na

Tani jak Polak? Dość konkurowania niskimi płacami

zatrudnieniowych w wysokości 10 tys. zł. Tyle samo wyniesie świadczenie aktywizacyjne za przyjęcie do pracy rodzica powracającego na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Grant na zatrudnienie osób w formie telepracy to również 10 tys. zł. Te wszystkie nowe instrumenty pracy

Można zyskać więcej, zarabiając mniej

Niepełnosprawni dla Środowiska EKON-u. Zatrudnia kilkaset osób, w większości chorych psychicznie. Chodzą po mieście w żółtych kamizelkach, zbierają śmieci i je segregują. Czy wydzierżawić EKON-owi działkę na preferencyjnych zasadach, czy po cenach rynkowych, na co ich nie stać? Nad tym właśnie zastanawia się

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz. MCI.BioVentures, fundusz venture capital, zainwestował w spółkę Continuum Care, świadczącą usługi kompleksowej opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, obejmując mniejszościowy pakiet akcji za 2,5 mln zł. Spółka zakłada osiągnięcie break-even na poziomie

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

990 zł, a w 2012 r. - 279 160 zł. Jeśli kredyt jest wyższy od limitu, odliczyć można odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi. *Ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Ulga obejmuje całą masę przeróżnych wydatków, które mają

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

trafi mi się jakikolwiek grosz. Zaraz jest doliczany do dochodu rodziny i zasiłek obcinają. Kiedyś dostałam 45 zł, a nawet 20 zł. - Ile?! - nie dowierzam. - Opiekowałam się umierającą matką. Zasiłek obcinali, bo dostawałam 520 zł na opiekę nad niepełnosprawną. W pomocy społecznej nic się nie sumuje

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

miejsce dla osób niepełnosprawnych lub starszych, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego lub pobytu w całodobowej placówce takiej jak dom pomocy społecznej, ale nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami. Podopieczni korzystają z terapii zajęciowej, opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, wyżywienia

Rząd chce o 10 proc. zmniejszyć zatrudnienie w administracji

, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFZ, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Agencję Mienia Wojskowego, Agencję Nieruchomości Rolnych, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rezerw Materiałowych

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

1 tys. zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy to 583 zł. Pisemny wniosek o "becikowe" można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w

Państwo źle pomaga. Co dziesiąta złotówka trafia do najuboższych

przeprowadzić na początku nowej kadencji Sejmu. I z tych postulatów odpytywać w kampanii polityków. Teraz państwo pomaga, jak umie. Osoby ubogie dostają comiesięczny zasiłek rodzinny - 68-98 zł w zależności od wieku dziecka. Plus dodatki, m.in. na trzecie i kolejne dziecko, na opiekę nad nim, samotne

Zmiana zasad wypłacania becikowego

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także - przysługującego niektórym osobom - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.Do otrzymania "becikowego" uprawniać będą świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń

Procent na starość

dostał sprzęt, który ułatwia oddychanie i poruszanie, zdał maturę i pracuje w fundacji Anny Dymnej: - Niepełnosprawny bez opieki i wsparcia traci sens życia - mówił wczoraj Świtaj. W ciągu 25 lat liczba osób, które mogą potrzebować pomocy, wzrośnie - 65-latków o 

Biedny i głodny jak Brytyjczyk. Wielka Brytania najbardziej rozwarstwionym krajem Europy

świadczenia 580 tys. bezrobotnym. Wielu zapewne zasłużenie, ale w sieć zaplątało się też mnóstwo ludzi naprawdę potrzebujących pomocy. Cięcia nałożyły się na stare problemy: przemoc domową, kłopoty ze zdrowiem, spirale długów nakręcane przez popularne chwilówki, wysokie koszty opieki nad dziećmi, które

Imigranci pilnie poszukiwani

, niepełnosprawnych. W parlamencie toczą się pracę nad ustawą o opiece nad osobami niesamodzielnymi. A w Polsce nie ma osób, które będą mogły świadczyć te usługi. Mówimy nawet o kilkuset tysiącach miejsc pracy. Natomiast w 2030 r. będziemy już krajem imigracji netto. To znaczy, że czasowo i na stałe w Polsce będzie

Pień przepiłowany. Największa Ikea w Polsce już otwarta

gdzie usiąść w międzyczasie). Budynek jest w pełni dostępny dla niepełnosprawnych. Gdzie te promocje? Do niedzieli na klientów czekają oferty specjalne - produkty oznaczone niebieską metką z hasłem reklamowym sklepu: "Nowa Ikea na miarę Wrocławia". Jednak promocje eksponowane są w sposób

Badanie: Rośnie skłonność Polaków do ubezpieczeń

choroby, w ramach pakietu można liczyć na dostarczenie do domu artykułów spożywczych i higienicznych czy organizację opieki nad dziećmi lub osobą niepełnosprawną, pozostającą pod opieką ubezpieczonego. A także opiekę nad domowymi zwierzętami. Dla zabieganych - polisa sprzed komputeraNegocjacje i

Reforma kolejowa sprzed dziesięciu lat nie przyniosła rezultatów

chcą też, żeby na dworcach były miejsca na odpoczynek, kulturę czy opiekę (np. nad dzieckiem). Obiecuje też dostosowywanie dworców do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylko w tym roku na ten cel przeznaczone ma być ponad 250 mln zł, a do 2012 r. w sumie 670 mln zł, m.in. z budżetu państwa, funduszy UE i

Staż to też praca. A za pracę dostaje się pieniądze

menedżer ma 27 lat, a 67-latek jest specjalistą. Drugim specjalistą zostaje 42-letni niepełnosprawny, a codziennością staje się tzw. share job, czyli dzielenie jednego stanowiska na kilka osób. Te obowiązki będzie wykonywać np. 34-letnia młoda matka i 23-latek, który dopiero rozpoczyna pracę. I to będzie

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

odpowiednio 504 zł lub - w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego też do wniosku o te świadczenia należy dołączyć odpowiednio m.in.:- zaświadczenia o 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery