opłaty dzierżawne

Spółka Żarneckiego wydzierżawiła supermarket w Krakowie od zarządcy Almy

. "Umowa dzierżawy zakłada obowiązek dzierżawcy zapłaty płatnego co miesiąc czynszu dzierżawnego oraz wszystkich kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym opłat publicznoprawnych i opłat za media, itp., a także przejęcie praw i obowiązków ze stosunków pracy z pracownikami powyższego obiektu

OT Logistics ma przedwstępną umowę dzierżawy terenu pod terminal w Porcie Gdańsk

, zgodnie z obowiązującym prawem i umówionym przeznaczeniem nieruchomości, podano również. Czynsz dzierżawny stanowić będzie sumę części stałej czynszu związanej z dzierżawioną powierzchnią, części zmiennej związanej z ilością przeładowanego w terminalu ładunku oraz świadczenia dodatkowego w postaci