opłaty dzierżawne

OT Logistics ma przedwstępną umowę dzierżawy terenu pod terminal w Porcie Gdańsk

, zgodnie z obowiązującym prawem i umówionym przeznaczeniem nieruchomości, podano również. Czynsz dzierżawny stanowić będzie sumę części stałej czynszu związanej z dzierżawioną powierzchnią, części zmiennej związanej z ilością przeładowanego w terminalu ładunku oraz świadczenia dodatkowego w postaci

Powódź w Polsce: ministerstwo przygotowuje pakiet pomocowy

Powódź w Polsce: ministerstwo przygotowuje pakiet pomocowy

składek ubezpieczenia społecznego, opłat za czynsz dzierżawny i rat z tytułu umów sprzedaży nieruchomości. Rolnicy mogą także otrzymać ulgi w podatku rolnym oraz preferencyjnie oprocentowane kredyty klęskowe.