odsetki ustawowe

PAP

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych - wynika z informacji zamieszczonej w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

MS wysłało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. odsetek ustawowych

Resort sprawiedliwości wysłał w piątek do konsultacji publicznych i międzyresortowych projekt rozporządzenia ws. wysokości odsetek ustawowych - poinformowała PAP rzeczniczka ministerstwa. W dokumencie zapisano, że miałyby one wynosić 8 proc.

Zmieni się poziom odsetek ustawowych? Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem

Resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego poziomu odsetek ustawowych - powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Patrycja Loose. Zmiany są związane z ostatnią obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zastrzeganie odsetek za nieterminową płatność

 stosunku roku. Do naliczania dłużnikowi odsetek ustawowych nie jest potrzebne postanowienie w umowie. Odsetki te należą się z mocy samego prawa. Podstawą ich naliczenia jest art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze

Sąd nakazał GDDKiA zapłatę na rzecz Polimeksu 39,8 mln zł za prace przy S69

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany, bo niezapłacono za wykonanie prac przy budowie drogi ekspresowej S69. Postanowienie nie jest prawomocne. GDDKiA w połowie grudnia ub.r. wypowiedziała umowę konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Doprastav na budowę odcinka drogi ekspresowej S

Odsetki za wydłużone terminy zapłaty

prawo do zażądania odsetek ustawowych od kontrahenta, który takie terminy stosuje.W praktyce dopóki firmy ze sobą współpracują, to z żądaniem zapłaty takich odsetek można się spotkać sporadycznie. Gdy współpraca zostanie zakończona, niektóre firmy przypominają sobie, że mogą naliczyć dodatkowe odsetki

Nowe propozycje zwiększenia praw pracowników

pracy mają się przedawniać po pięciu latach (obecnie, co do zasady, są to trzy lata). Od niewypłaconego w terminie wynagrodzenia mają przysługiwać odsetki o połowę wyższe od ustawowych.Omawiany projekt zostanie teraz skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.Kancelaria Prawna "Skarbiec"

TK: Ordynacja podatkowa do 2001 roku niezgodna z konstytucją

Strona skarżąca uważała, że każdy ma prawo do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Jej zdaniem równe traktowanie obywateli zgodnie z konstytucją powinno spowodować, że jako nadpłatę powinny być także potraktowane odsetki za zwłokę. Dlatego również one powinny być oprocentowane

Instalexport spłaci zobowiązania wobec obligatariuszy po sprzedaży działki

są według stopy równej stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 6,75% w skali roku. Ponadto, do dnia wypłaty zobowiązania, obligatariuszom przysługują dodatkowo odsetki ustawowe naliczane od kwoty należnych odsetek wyliczonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku. Według wcześniejszych zapowiedzi

Rozliczenia za A2. Covec nie chce płacić odsetek

Rozliczenia za A2. Covec nie chce płacić odsetek

; (...) jest zobligowana do żądania zapłaty należnych odsetek". Dyrekcja nie ma prawa anulować ustawowych odsetek od gwarancji, których Chińczycy nie zapłacili w terminie. To może opóźniać polubowne zakończenie procesów o ponad 500 mln zł roszczeń, z którymi GDDKiA dodatkowo wystąpiła wobec Covecu, i

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała: stopy procentowe pozostają bez zmian. Ekonomiści zaskoczeni

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała: stopy procentowe pozostają bez zmian. Ekonomiści zaskoczeni

. Tzw. ustawa antylichwiarska mówi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie bowiem mówi, że są na poziomie 13 proc. Resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad projektem nowelizacji

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie mówi, iż są na poziomie 13 proc.

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

obciążać odsetkami (mimo że wtedy nie było ustawowego limitu odsetek). Sąd zauważył, że trzeba wyznaczyć granicę między kredytem a lichwą. - Określenie dziennej stopy odsetek to ewenement. To stopa lichwiarska, która narusza porządek prawny. Postanowienia umowy [w zakresie lichwiarskich odsetek] naruszają

Sąd: GDDKiA nie zapłaci konsorcjum Polimeksu dodatkowych 114,6 mln zł za odc.A4

, przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, o zapłatę kwoty 114.604.497,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi, tytułem zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w związku z wprowadzonymi przez inwestora zmianami zakresu robót, przy okoliczności znacznej zmiany

"PB": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników."Gdyby ten błąd

"Puls Biznesu": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników. "Gdyby ten błąd

Rząd przyjął projekt zmian mi.n. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

kredytu konsumenckiego, - wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu konsumenckiego oraz odsetek od odsetek (sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP) - maksymalny limit odsetek za opóźnienie w spłacie będzie również obejmować opłaty z tytułu zaległości w

Bank wszechmogący kontra drobny biznes. Zero kontaktu, odsetki od odsetek, komornik...

Bank wszechmogący kontra drobny biznes. Zero kontaktu, odsetki od odsetek, komornik...

. Musieliśmy ją podpisać. Baliśmy się, że zaraz nie będziemy mieli gdzie mieszkać - mówi pan Julian. - Do tego dokumentu bank wrzucił wszystko. Oprócz kwoty głównej 35 tys. zł, dodatkowo 39 tys. zł odsetek, do tego skandaliczne oprocentowanie na poziomie 26 proc. [ustawowe odsetki wynosiły wtedy 13,5 proc

GDDKiA ma zapłacić na rzecz Polimeksu-Mostostalu prawie 40 mln zł

Warszawa, 02.10.2014 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma wypłacić spółce Polimex-Mostostal kwotę 39,79 mln zł z odsetkami ustawowymi. Nakaz wypłaty wydano w związku z roszczeniem spółki o zapłatę kary umownej, podał Polimex. "Kara umowna dotyczy umowy

Pożyczka gotówkowa na poczcie jak w firmie pożyczkowej

Pożyczka gotówkowa na poczcie jak w firmie pożyczkowej

Zarabianie głównie na prowizji było do tej pory domeną firm pożyczkowych. Niewiele z nich czerpie zyski z odsetek. Przy takim biznesie (pożyczki na 7-30 dni) i ustawowym limitom oprocentowania (czterokrotność stopy lombardowej NBP, dzisiaj to 10 proc.), przychody z odsetek byłyby niewielkie, a

Resort finansów chce ukrócić lichwiarskie odsetki w branży pożyczkowej

dotyczyć sytuacji, w której kredytodawca udzieli konsumentowi kolejnej pożyczki, pomimo braku spłaty pierwotnie zaciągniętego zobowiązania, z przeznaczeniem na spłatę uprzednio zaciągniętej pożyczki. Według MF ustawowe ograniczenie całkowitego kosztu kredytu (z wyłączeniem odsetek) powinno, oprócz ochrony

Sąd zdecydował o zapłacie ponad 10 mln zł na rzecz Mirbudu przez ATM Studio

(kwota należności głównej: 9.994.404,04 zł plus odsetki ustawowe w kwocie łącznej 145.945,68 zł). Spór dotyczył obiektu, którego budowę Mirbud zakończył 5 sierpnia 2011 r. "Obiekt został odebrany przez inwestora, a studio filmowo-telewizyjne w Warszawie przy ul. Jeziorowej, Wał Miedzeszyński

TVP w I kwartale zarobiła więcej niż przed rokiem

TVP w I kwartale zarobiła więcej niż przed rokiem

- o 6,2 mln zł. Udział abonamentu w przychodach TVP ogółem stanowi tylko 29 proc. W Polsce odsetek osób wnoszących opłaty RTV z roku na rok maleje. W 2014 roku tylko 7,4 proc. osób wypełniło ten obowiązek ustawowy. Dla porównania: wskaźnik ściągalności opłat abonamentowych w krajach Unii Europejskiej

PiS chce ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe głośno protestują

kosztów kredytu, które nie są odsetkami. W skali roku (52 tygodni) maksymalny pułap kosztów kredytu (nie licząc odsetek) miałby wynosić 44 proc. całkowitej kwoty kredytu. Suma wszystkich kosztów (łącznie z odsetkami), które mógłby ponieść kredytobiorca -proponuje PiS - wynosiłaby 60 proc

TVP otrzymała prawie 100 mln zł więcej z abonamentu

Mimo wyższych wpływów abonamentowych w 2014 roku udział abonamentu w przychodach ogółem TVP stanowi tylko 29 proc. W Polsce odsetek osób wnoszących opłaty RTV z roku na rok maleje. W 2014 roku tylko 7,4 proc. osób wypełniło obowiązek ustawowy. Dla porównania: wskaźnik ściągalności opłat

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

., z tym, że nie może być ona niższa niż 8 proc. Jednocześnie maksymalny poziom odsetek od pożyczek zostanie utrzymany na poziomie 12 proc. Tzw. ustawa antylichwiarska stanowi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem

NIK: dobra praca Regionalnych Izb Obrachunkowych, ale samorządy ukrywają długi

z odsetkami. Kontrolerzy podkreślają, że ekonomicznie zadłużenie nadal obciążało dany samorząd, ale po takim zabiegu nie było uwzględniane przy obliczeniu wskaźnika zadłużenia, bo umowa ze spółką nie miała charakteru dłużnego. Ujawnione przez RIO przypadki takich działań dotyczyły samorządów w

Kompania Węglowa wyeksmituje dłużników ze swych mieszkań czynszowych

całości. Firma przygotowała już propozycję uchwały zakładającej umorzenie ustawowych odsetek, jeżeli dłużnik spłaci pozostałą część zadłużenia - jednorazowo lub w miesięcznych ratach (maksymalnie w ciągu dwóch lat). Spółka prognozuje, że dzięki umorzeniu w ten sposób łącznie 1,7 mln zł odsetek odzyska w

Niespłacony kredyt sprzed 10 lat? Nie musisz trzymać dowodu spłaty

stanowi inaczej, naliczane są zgodnie z ustawą (tzw. odsetki ustawowe). Teraz jest to 13 proc. w skali roku. Bardzo często jednak umowa dopuszczała naliczanie tzw. odsetek maksymalnych. Kilka lat temu było to aż 24 proc. w skali roku. - Znam historię pani, która nie dopilnowała swoich spraw. Z długu

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

proc. Tzw. ustawa antylichwiarską mówi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie mówi, iż są na poziomie 13 proc. Resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad projektem

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

złamanie tej zasady też groziłyby sankcje. Jakie? Resort nie podaje. Dodatkową ochroną konsumentów ma być tzw. sankcja kredytu darmowego w przypadku, gdy koszty pożyczki przekroczą ustawowe limity. Wtedy klient musiałby zwrócić tylko kapitał, bez odsetek i opłat. Ministerstwo Finansów chce też otworzyć

Nowa ustawa o chwilówkach dziurawa

chciały. Jedynym ograniczeniem (wynikającym z tzw. ustawy antylichwiarskiej) był limit odsetek - czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli dzisiaj 10 proc. w skali roku. Tyle tylko, że większość niebankowych pożyczkodawców ma w nosie odsetki i żyje z nielimitowanych prowizji. I to ma się zmienić

Prezydent podpisał ustawę o obligacjach

wprowadza w art. 23 obligacje wieczyste, czyli obligacje niepodlegające wykupowi, które uprawniają obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony; 3. powiększeniu kręgu podmiotów mogących emitować obligacje (m.in. o osoby prawne utworzone wyłącznie w celu przeprowadzania emisji obligacji

Clean&Carbon Energy: Doszło do próby wrogiego przejęcia spółki przez Komputronik

oddalił roszczenia Contanisimo o zapłatę 48.688.406,00 zł oraz uwzględnił w całości roszczenie zgłoszone przez Clean&Carbon Energy o zapłatę kwoty 6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od 2 października 2011 r. "Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. ostrzega przed skutkami działań osób

Kluby sejmowe za projektem noweli ustawy dot. usuwania skutków powodzi

wniesienia tego odwołania, do dnia uprawomocnienia się wydanego w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięcia nie będą naliczane odsetki ustawowe. Doświadczenie pokazuje, że sprawy odwoławcze ze względu na swój skomplikowany charakter trwają długo (kilka miesięcy), nie ma zatem powodów obarczania

Wojas złożył pozew przeciw mBankowi o zapłatę ponad 15,5 mln zł

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Wojas złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko mBankowi (d. BRE Bank) o zapłatę kwoty 15,52 mln zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi od 18 marca 2014 roku do dnia zapłaty, poinformował Wojas. "Głównym przedmiotem sporu jest

Nowa ustawa przeciwko zatorom płatniczym.

postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców, pozostawiono na poziomie odsetek za zaległości podatkowe, czyli zaledwie 1 punkt procentowy wyższych od odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą obecnie 13 proc.). Obecna ich wysokość nie przyczyni się do zwiększenia dyscypliny płatniczej wśród

Małopolskie.Kara dla Czorsztyna za brak przetargu na śmieci zawieszona

odsetkami. Władze gminy wyliczyły, że byłoby to łącznie ok. 1 mln zł. "Tu nastąpił konflikt prawa unijnego z prawem krajowym. Ogłoszenie przetargu śmieciowego, byłoby jednoznaczne ze zwrotem unijnej dotacji. To dość absurdalne, bo de facto nasze działania proekologiczne, które wyprzedziły ustawodawcę

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

bezpośrednio z ustawy. Zapis dotyczący odsetek ustawowych zawarty jest w art. 481 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby

Gliwice i woj. śląskie zapłacą odsetki z faktoringu na DTŚ po połowie

odsetkami. Sekuła akcentował, że było to i tak tańsze niż dalsza zwłoka: faktoring kosztuje (w zależności m.in. od ryzyka) 5-9 proc.; ustawowe odsetki od nieterminowych faktur - 13 proc. Umowę faktoringu zawarto do końca listopada br. W ub. tygodniu marszałek woj. śląskiego informował, że pokryto już

Limit kosztów chwilówek coraz bliżej. Rząd przyjął projekt

oferowanie lokat bez licencji (dzisiaj mają ją tylko banki i SKOK-i). Ponadto firma chcąca udzielać pożyczek będzie musiała posiadać co najmniej 200 tys. zł kapitału. Limit odsetek Ustawa ogranicza koszty pożyczek. Co prawda od lat wszyscy pożyczkodawcy nie mogą pobierać więcej odsetek, niż wynosi

Qumak złożył pozew przeciwko UMWD, domaga się ponad 95 mln zł

7 kwietnia 2015 roku złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Województwu Dolnośląskiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego" - czytamy w komunikacie. W pozwie spółka wnosi o zasądzenie od Urzędu kwoty 95 627 679,51 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia

Czy fiskus jest zaborcą? Tak się czasem zachowuje...

rzeczy była to próba rozszerzenia skandalicznej praktyki "hodowania odsetek", czyli wszczynania kontroli jak najpóźniej, tak aby odsetki ustawowe od zobowiązania były jak najwyższe. Przypomnę tylko, że odsetki te są znacznie wyższe od oprocentowania lokat bankowych. To nie jest praktyka urzędu

"GP" - Pożyczki i kredyty spoza sektora finansowego

Instytucje finansowe przenoszą bowiem ciężar finansowy z odsetek na inne koszty związane z udzieleniem kredytu lub w inny sposób próbują obchodzić ustawowo wyznaczone limity - powiedziała "Gazecie Prawnej" rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. Odsetki od

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

podatkowymi, adresy izb i urzędów skarbowych. Do tego kalkulatory ułatwiające obliczenie podatków, odsetek ustawowych oraz odsetek od zaległości podatkowych. Znajdziemy tu też bazę interpretacji podatkowych, czyli zbiór odpowiedzi fiskusa na pytania podatników o przepisy. I wyszukiwarkę organizacji pożytku

Parabanki na cenzurowanym

wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki i odsetek od odsetek oraz limitu kosztów kredytu konsumenckiego.Wprowadzenie wyższych kar za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia niż dotychczasowe, nawet do 10 mln, powinno ograniczyć liczbę parabanków.Rejestr legalnych pożyczekWpis do jawnego

Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

Każdy dzień zwłoki to dodatkowe obciążeniePłatnik opłacający składki ubezpieczeniowe po obowiązującym go terminie płatności powinien wiedzieć, że każdy dzień spóźnienia to dla niego dodatkowe obciążenia finansowe. Odsetki od zaległości z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych należne są

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

20 mld zł. Ostatnia obniżka stopy odsetek ustawowych uderzy w 2015 r. w wyniki Magellana. Spółka będzie się starała zrównoważyć ten negatywny wpływ aktywną akwizycją klientów oraz wzrostem popytu na usługi finansowania szpitali i samorządów - poinformował PAP prezes Krzysztof Kawalec. Zarząd

Kaucja jako zabezpieczenie wykonania umowy

kaucjiDecydując się na wprowadzenie do umowy zapisów o oprocentowaniu kaucji należy wskazać, o jakie oprocentowanie chodzi. Lakoniczny zapis, że kaucja zostanie zwrócona "z odsetkami", może być źródłem sporu na tle tego, czy chodzi o odsetki bankowe, czy znacznie od nich wyższe odsetki ustawowe. Jeżeli

Poznań.Od 1 stycznia zmiany w wywozie śmieci

; według umowy mają czas do 29 grudnia. "Mogą się zdarzyć pewne nieprawidłowości, bo to ok. 100 tys. pojemników. Liczymy, że odsetek nieprawidłowości będzie mały, ale w przypadku kilkuset nieruchomości mogą wystąpić utrudnienia, które będą usuwane na bieżąco" - dodał Ignasiak. SIP będzie działał

UTK: Przewozy Regionalne wiarygodne finansowo

faktury z lat 2009-10. PLK zrezygnuje z dochodzenia zaległych odsetek - w sumie 138 mln zł - o ile Przewozy Regionalne będą spłacały dług zgodnie z harmonogramem i będą regulować bieżące płatności za dostęp do torów (około 40 mln zł miesięcznie). Przewozy do lipca 2017 roku będą musiały spłacić

Komputronik podtrzymuje, że przejęcie władzy w Clean&Carbon Energy było legalne

Energy o zapłatę kwoty 6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od 2 października 2011 r. W styczniu tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał korzystny dla Komputronika wyrok, uchylający wydany przez tzw. Cywilny Sąd Arbitrażowy Eurolegis wyrok zasądzający na rzecz Clean & Carbon Energy (dawniej

Niech progi waloryzują się automatycznie

automatycznej waloryzacji obowiązuje już np. przy wyznaczaniu maksymalnych odsetek ustawowych (czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP). Gdy inflacja rośnie, rosną odsetki, gdy spada, odsetki spadają. Podobnie opisano np. wskaźnik wzrostu podatków lokalnych (resort finansów tylko podaje

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. Będzie ono pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Podstawa prawna .art. 147 ust. 2, art. 148 ust. 5

NIK: podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji fiskusa

, że i urzędnicy Ministerstwa Finansów mieli wątpliwości, jak dane zagadnienie powinno być rozstrzygnięte" - czytamy. Ponadto NIK odnotowuje wysoki odsetek uchylonych decyzji organów pierwszej instancji. Jest to co prawda nieznacznie lepszy wynik niż w 2011 r., jednak nadal jest wysoki

Przegląd informacji ze spółek

. BRE Bank) o zapłatę kwoty 15,52 mln zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi od 18 marca 2014 roku do dnia zapłaty, poinformował Wojas. Inpro sprzedało do tej pory 214 z 215 domów jednorodzinnych na Osiedlu Nowiec w Gdańsku, podała spółka. New World Resources (NWR) uzyskało zgodę 84

Obniżone odsetki podatkowe w praktyce

przypada w sobotę, niedzielę czy święto będące ustawowym dniem wolnym od pracy. W takiej sytuacji za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych. W konsekwencji przesuwa się również dzień, od którego zaczyna się naliczanie odsetek. Ostatnim dniem ich naliczania

Ulga odsetkowa - Wniosek o wydanie zaświadczenia

Obejmuje się nim odsetki zapłacone od tej części kredytu, która odpowiada obowiązującemu w roku zakończenia inwestycji limitowi 70 m2. Dla inwestycji zakończonych w 2008 r. wynosi on 212.870 zł.Przy czym, aby odsetki mogły zostać odliczone, ich wysokość i terminy zapłaty

Sejm uchwalił zmiany w ustawie dot. usuwania skutków powodzi

wniesienia przez przedsiębiorcę odwołania od decyzji funduszu pożyczkowego odmawiającej umorzenia pożyczki, za okres od dnia wniesienia tego odwołania, do dnia uprawomocnienia się wydanego w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięcia nie będą naliczane odsetki ustawowe. Nowe przepisy przewidują ponadto, że

Będzie w końcu rejestr firm pożyczkowych? "Są szanse, że regulacja zostanie uchwalona w tej kadencji Sejmu"

grzywny do 5 mln zł. Wprowadza też przepisy, które ograniczają maksymalne odsetki, maksymalne prowizje i maksymalne opłaty pobierane przez instytucje pożyczkowe. - Projekt zmierza do tego, żeby zwiększyć poziom ochrony konsumentów korzystających z usług tzw. instytucji finansowych pozabankowych

Centrum Cyfrowe: trzeba zwiększyć przejrzystość płacenia artystom

, niezwiązanymi z podstawowymi obowiązkami tych stowarzyszeń" - zauważył Strycharz. Jego zdaniem Ministerstwo Kultury powinno uregulować sposób, w jaki OZZ traktują pozyskiwane tak odsetki. Autorzy raportu podkreślali także, że z prezentowanych przez OZZ sprawozdań, nie wynika jasno, w jaki sposób obliczają

Republikanie odłożyli na później próbę sił z rządem ws. limitu zadłużenia

jednak przedstawili nowy plan, zgodnie z którym rząd będzie mógł dalej pożyczać, bez wyznaczania nowego limitu długu publicznego, aby finansować takie wydatki, jak wypłaty emerytur federalnych i pensje dla wojska, oraz spłacać odsetki od poprzednio zaciągniętych pożyczek. Biały Dom przyjął plan

Abonament telewizyjny to pułapka na emerytów? [Listy do "Pieniędzy ekstra"]

urzędnika posiadającego przecież jego dane osobowe? Moje wezwanie do zapłaty liczy 112 stron. Zawiera wykaz nieopłaconego abonamentu w każdym miesiącu wraz z odsetkami od 2008 r. do dziś. Ile czasu i papieru potrzeba na sporządzenie takich pism? Panie Redaktorze, wielu moich znajomych emerytów otrzymało

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

osiągany z najmu czy dzierżawy nieruchomości nie ma znaczenia. ZUS nie może zmniejszyć emerytury, nawet gdyby pan Józef dostawał dodatkowe 10, 20 czy 50 tys. zł. Przykład. Pani Genowefa, od roku na wcześniejszej emeryturze: - W ubiegłym roku z lokat bankowych dostałam 3,6 tys. zł odsetek. Czy ZUS

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz.

ramach zmian przewidziano także obowiązek utrzymywania przez banki hipoteczne co najmniej 10% nadzabezpieczenia listów zastawnych, które będzie liczone od wartości emisji. Założono także utworzenie 'bufora płynności' na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych w okresie 6 kolejnych miesięcy

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Polska Kontra Bieda, czyli komu służy wzrost. Paradoks?

wynosi połowa wydatków przeciętnego Polaka. GUS podał, że w 2013 r. takich osób było 16,2 proc., nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Jeszcze inaczej ma się sprawa z ubóstwem ustawowym. To odsetek osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłki. W ubiegłym roku tak liczone ubóstwo bardzo

PGNiG zgadza się na przesunięcie spłaty zadłużenia przez Police

Zgodnie z aneksem ZCh Police zobowiązują się do spłaty zadłużenia z tytułu zaległych płatności wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi do dnia 30 czerwca 2010 roku. Strony ustaliły również, że należności za paliwo gazowe dostarczone w marcu i kwietniu 2010 roku, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi

Gdzie szukać pułapek w umowie?

, chyba że strony chcą zastrzec inną stopę odsetek niż ustawowe. W razie opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (zapłaty), wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które

Nie stoją w korkach, za to obwodnica drogo ich kosztuje

musi zwrócić skarbowi państwa kwotę ponad 349 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 2006 do 2012 r. Oleśnica się odwoła Na dzisiaj odsetki te wynoszą około 120 tys. zł. - Będziemy próbowali się odwoływać, ale po przegranej Słupska wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli zapłacić - mówi

Lubelskie. Lublin wyemituje obligacje przychodowe na kryte pływalnie

komunalnych. "Mamy nadzieję, że ta pionierska transakcja zachęci również inne miasta i gminy do poszukiwania alternatywnych form finansowania swoich potrzeb" - wskazał. Środki na wykup obligacji wraz z odsetkami pochodzić będą z czynszu dzierżawnego. Powstający kompleks basenów dzierżawić będzie

Niższy interchange. Ale czy ceny też spadną?

są jak na razie sieci handlowe i duże firmy. Zaledwie 16 proc. małych przedsiębiorstw (do 9 osób zatrudnionych) akceptuje płatności bezgotówkowe, podczas gdy pośród dużych firm (powyżej 50 zatrudnionych osób) odsetek ten wynosi 58 proc. W przypadku sieci handlowych teza o rozszerzeniu akceptacji z

Terminy zapłaty wobec kontrahentów

wierzyciel może żądać odsetek w wysokości odsetek ustawowych od 31. dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego (np. wydania towaru, wykonania usługi). Stanowi tak art. 5 ustawy. Odsetki te może naliczać do przewidzianego umową terminu zapłaty, chyba że zapłata nastąpiła przed tym terminem

Sąd przyznał MCI 28,90 mln zł odszkodowania plus odsetki w sprawie JTT

ścieżki postępowania" - czytamy w komunikacie. Sąd Apelacyjny, rozpatrując odwołanie złożone przez Skarb Państwa od wyroku Sądu Okręgowego, zasądził na rzecz MCI Management 28,90 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty (na dzień ogłoszenia wyroku odsetki od

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

spóźnić z zapłatą składki choćby jeden dzień. Inne podmioty w takim przypadku płacą jedynie odsetki ustawowe za zwłokę" - mówiła. "Zwrot ten, często kilkudziesięciu tysięcy złotych, żądany jest w krótkim czasie trzech tygodni. Skąd biedny człowiek ma wziąć takie pieniądze, nie wiadomo"

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

spóźnić z zapłatą składki choćby jeden dzień. Inne podmioty w takim przypadku płacą jedynie odsetki ustawowe za zwłokę" - mówiła. "Zwrot ten, często kilkudziesięciu tysięcy złotych, żądany jest w krótkim czasie trzech tygodni. Skąd biedny człowiek ma wziąć takie pieniądze, nie wiadomo"

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

. wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez banki hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

sprzeciw, nakaz zostanie anulowany Na razie to Polimex jest górą. Ale na krótko. Nakaz zapłaty oznacza, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma wypłacić Polimeksowi blisko 112 mln zł z odsetkami i kosztami procesu. Sęk w tym, że wyrok jest nieprawomocny. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Dziury w ustawie chwilówkowej. Firmy zapakują pożyczkę w kartę kredytową?

odsetek (dzisiaj to 10 proc. w skali roku) firma pożyczkowa nie będzie mogła wziąć więcej niż 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Pożyczając np. 1 tys. zł na 30 dni, maksymalny koszt pożyczki nie mógłby przekroczyć ok. 280 zł. Spod tego limitu ustawa wyłącza jednak pożyczki

Resort finansów chce wyciąć pożyczki chwilówki

lichwą. Firmy pożyczkowe, tak samo jak banki i SKOK-i, nie mogą naliczać odsetek wyższych niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli dzisiaj 16 proc. w skali roku. Jednak większość pożyczkodawców nie żyje z odsetek, ale z różnego rodzaju opłat i prowizji. Dlatego Ministerstwo Finansów chce

Dom Dev. zawarł z WTBS 'Kwatera' umowę nabycia działki w Warszawie za 209 mln zł

. Cena netto z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości w kwocie 170.207.483,13 zł, co stanowi sumę kwoty 168.250.000,00 zł oraz odsetek narosłych w związku ze zdeponowaniem tej kwoty na rachunku powierniczym w okresie do dnia zawarcia przedmiotowej umowy warunkowej w kwocie 1.957.483,13 zł, powiększoną o

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Uwaga na dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, które obecnie wynoszą 13% w skali roku. Wynika to z przepisów art. 481 Kodeksu cywilnego i nie musi być przedmiotem postanowienia umownego ani tym

Przegląd informacji ze spółek

wykupie obligacji serii A w V terminie płatności odsetek, czyli 9 stycznia 2015 r., podała spółka. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Mirbud, podpisała porozumienie z włoską firmą Maltauro, dotyczące wspólnego udziału obydwu podmiotów w

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

Odsetki w dwóch źródłach przychodówUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej zalicza odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 5

Kup własne M z dopłatą od państwa [PORADNIK]

uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu pięciu lat i liczby 60". Jeśli zataisz np. wynajęcie mieszkania, a sprawa się wyda, konsekwencje będą boleśniejsze, bo dojdą odsetki ustawowe (13 proc. w skali roku

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

że zostanie o to poproszony. "Większość korekt dotyczy spraw wynikających z technicznych omyłek i organ posiada wiedzę, z czego wynikają. W przypadku zaś wysokich zobowiązań podatkowych, ze względu na możliwość uzyskania przez podatnika niższych odsetek, podatnicy będą zainteresowani złożeniem

Naciąganie i problemy z długami emerytów [PORADNIK]

zastrzeżeniem jednak, że sprzedawca może odrzucić nasze roszczenia i domagać się zapłaty przed sądem. Wtedy zaległość do uregulowania wzrośnie o ustawowe odsetki. W drugim przypadku (wyzysk) wysłanie pisma nie jest podstawą do zaprzestania płacenia. O tym, czy starsza osoba została faktycznie wykorzystana

NFZ nie refunduje leczenia za granicą bez promesy. 'Brak przepisów'

dyrektywę. I na to właśnie powoływał się małopolski NFZ, broniąc się przed Sądem Rejonowym Kraków-Śródmieście. Tam w minionym tygodniu zapadł precedensowy wyrok - fundusz ma wypłacić pacjentowi prawie 4 tys. zł (koszty leczenia zaćmy pacjenta z małopolskich Krzeszowic w Czechach, odsetki od dnia operacji i

Rozliczenie kredytu w kosztach działalności

Odsetki w ustawowych uregulowaniachSamo zaciągnięcie kredytu, a następnie jego spłata są dla przedsiębiorcy operacjami podatkowo obojętnymi. Jest to konsekwencją ustawowych zapisów, z których wynika, że zaciągnięcie kredytu nie stanowi przychodu, co potwierdza art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof, a

Alimenty na współmałżonka [PORADNIK]

przedmiotu sporu, czyli roczną kwotę alimentów. W treści pozwu można napisać: W imieniu własnym wnoszę o: - zasądzenie od pozwanego męża na moją rzecz alimentów w kwocie 400 zł miesięcznie, płatnych do moich rąk do 15. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki, poczynając od 1

600 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć młodego człowieka

odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Bratu i siostrze ofiary sąd przyznał po 115 tys. zadośćuczynienia i po 15 tys. odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe do zasądzonych kwot ma doliczyć ustawowe odsetki. Pełnomocnik powodów mec. Rafał Jachim mówi, że rekompensata wyrażona w pieniądzu

Kogeneracja otrzyma zwrot nadpłaty podatku akcyzowego w wysokości 63,9 mln zł

. do lipca 2008 r." – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w wyniku wyroku organy podatkowe są zobowiązane do zwrotu na rzecz spółki nadpłaty w wysokości 63.887.426 zł wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty do dnia jej zwrotu. Narastająco w

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje ograniczające możliwość żądania

Struzik o projekcie dot. janosikowego: oby zmienił się w parlamencie

maksymalny odsetek, na jaki moglibyśmy się zgodzić" - zaznaczył. Kolejny mankament rządowej propozycji - zdaniem marszałka - "to uwzględnianie przy wyliczeniach dot. janosikowego dochodów regionu sprzed dwóch lat, gdy Trybunał wyraźnie wskazał, że powinno się brać pod uwagę aktualne dochody"

Prawnicy mają pomysły, jak unieważnić kredyt frankowy

300 000 zł, a klient do tej pory spłacił 140 000 (w tym większość to odsetki), to jego dług wobec banku wynosi tylko 160 000 zł. Wszystkie odsetki są anulowane, bo umowy nie ma. Klient ma tylko oddać 160 000 zł i strony są rozliczone. Powód? Zgodnie z prawem kredyt to kwota postawiona klientowi do

Mało kobiet w zarządach? Giełda ma pomysł, jak z tym walczyć

udziału kobiet w zarządach. Merkel apelowała przez wiele lat do władz koncernów o zwiększenie odsetka kobiet we władzach firm, jednak jej apele nie odniosły skutku.

Odroczenie terminu płatności

późn. zm.). Wskazana ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 5 wskazanej ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za

AB wygrało w I instancji sprawę przeciw Raiffeisen

wyroku, ale nie oznacza on odwrócenia zawiązanej rezerwy, bo możliwa jest apelacja strony przeciwnej. "Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy, ogłosił wyrok, w którym zasądził od Raiffaisen Bank Polska S.A. na rzecz Spółki AB S.A. kwotę 7.499.590. zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ustanowieniu odsetek ustawowych strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.Odsetki ustawowe

więcej o odsetki ustawowe na pl.wikipedia.org