odsetki ustawowe

PAP

MS rozpoczęło prace dot. zmiany odsetek ustawowych

MS rozpoczęło prace dot. zmiany odsetek ustawowych

Resort sprawiedliwości rozpoczął już prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego poziomu odsetek ustawowych - powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka MS Patrycja Loose. Zmiany związane są z ostatnią obniżką stóp procentowych przez RPP.

MS konsultuje się ws. stawek odsetek ustawowych

Resort sprawiedliwości zgłosił się m.in. do ministerstwa finansów, a także do prezesa NBP i przewodniczącego KNF o zajęcie do 16 października stanowiska ws. zmian poziomu oprocentowania odsetek ustawowych - poinformowała PAP rzeczniczka resortu Patrycja Loose.

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych - wynika z informacji zamieszczonej w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

MS wysłało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. odsetek ustawowych

"Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. określenia wysokości odsetek ustawowych został dziś wysłany do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych" - powiedziała PAP rzeczniczka MS Patrycja Loose. "W projekcie zapisano, że poziom odsetek ustawowych miałby

Zmieni się poziom odsetek ustawowych? Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem

Zmieni się poziom odsetek ustawowych? Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem

stopy kredytu lombardowego. Po ostatniej decyzji RPP jest to więc 12 proc. w skali rocznej. Tymczasem obowiązujące rządowe rozporządzenie mówi, iż ustawowe odsetki oprocentowane są na poziomie 13 proc. Resort sprawiedliwości zgłosił się więc m.in. do Ministerstwa Finansów, a także do prezesa Narodowego

Zastrzeganie odsetek za nieterminową płatność

 stosunku roku. Do naliczania dłużnikowi odsetek ustawowych nie jest potrzebne postanowienie w umowie. Odsetki te należą się z mocy samego prawa. Podstawą ich naliczenia jest art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze

Sąd nakazał GDDKiA zapłatę na rzecz Polimeksu 39,8 mln zł za prace przy S69

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany, bo niezapłacono za wykonanie prac przy budowie drogi ekspresowej S69. Postanowienie nie jest prawomocne. GDDKiA w połowie grudnia ub.r. wypowiedziała umowę konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Doprastav na budowę odcinka drogi ekspresowej S

Odsetki za wydłużone terminy zapłaty

prawo do zażądania odsetek ustawowych od kontrahenta, który takie terminy stosuje.W praktyce dopóki firmy ze sobą współpracują, to z żądaniem zapłaty takich odsetek można się spotkać sporadycznie. Gdy współpraca zostanie zakończona, niektóre firmy przypominają sobie, że mogą naliczyć dodatkowe odsetki

Nowe propozycje zwiększenia praw pracowników

pracy mają się przedawniać po pięciu latach (obecnie, co do zasady, są to trzy lata). Od niewypłaconego w terminie wynagrodzenia mają przysługiwać odsetki o połowę wyższe od ustawowych.Omawiany projekt zostanie teraz skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.Kancelaria Prawna "Skarbiec"

TK: Ordynacja podatkowa do 2001 roku niezgodna z konstytucją

Strona skarżąca uważała, że każdy ma prawo do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Jej zdaniem równe traktowanie obywateli zgodnie z konstytucją powinno spowodować, że jako nadpłatę powinny być także potraktowane odsetki za zwłokę. Dlatego również one powinny być oprocentowane

Nierzetelni dłużnicy podatkowi zapłacą fiskusowi niższe odsetki

podatkowych, to pewna forma penalizacji tego, że podatek nie został zapłacony. "Powstają one w sytuacji, gdy podatnik nie zapłaci podatku w ogóle lub uczyni to po upływie ustawowego terminu. Wówczas dzień po tym, jak minął termin zapłaty podatku powstaje zaległość podatkowa, od której biegną odsetki za

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała: stopy procentowe pozostają bez zmian. Ekonomiści zaskoczeni

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała: stopy procentowe pozostają bez zmian. Ekonomiści zaskoczeni

. Tzw. ustawa antylichwiarska mówi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie bowiem mówi, że są na poziomie 13 proc. Resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad projektem nowelizacji

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie mówi, iż są na poziomie 13 proc.

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

obciążać odsetkami (mimo że wtedy nie było ustawowego limitu odsetek). Sąd zauważył, że trzeba wyznaczyć granicę między kredytem a lichwą. - Określenie dziennej stopy odsetek to ewenement. To stopa lichwiarska, która narusza porządek prawny. Postanowienia umowy [w zakresie lichwiarskich odsetek] naruszają

Rząd przyjął założenia regulujące rynek firm pożyczkowych

odsetek za opóźnienia nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Według założeń, zostaną wprowadzone ustawowe wymogi dotyczące podejmowania i wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich. Wymogi te będą dotyczyć udzielania pożyczek ze

"PB": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników."Gdyby ten błąd

"Puls Biznesu": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników. "Gdyby ten błąd

GDDKiA ma zapłacić na rzecz Polimeksu-Mostostalu prawie 40 mln zł

Warszawa, 02.10.2014 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma wypłacić spółce Polimex-Mostostal kwotę 39,79 mln zł z odsetkami ustawowymi. Nakaz wypłaty wydano w związku z roszczeniem spółki o zapłatę kary umownej, podał Polimex. "Kara umowna dotyczy umowy

Sąd zdecydował o zapłacie ponad 10 mln zł na rzecz Mirbudu przez ATM Studio

(kwota należności głównej: 9.994.404,04 zł plus odsetki ustawowe w kwocie łącznej 145.945,68 zł). Spór dotyczył obiektu, którego budowę Mirbud zakończył 5 sierpnia 2011 r. "Obiekt został odebrany przez inwestora, a studio filmowo-telewizyjne w Warszawie przy ul. Jeziorowej, Wał Miedzeszyński

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

., z tym, że nie może być ona niższa niż 8 proc. Jednocześnie maksymalny poziom odsetek od pożyczek zostanie utrzymany na poziomie 12 proc. Tzw. ustawa antylichwiarska stanowi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem

PiS chce ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe głośno protestują

PiS chce ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe głośno protestują

kosztów kredytu, które nie są odsetkami. W skali roku (52 tygodni) maksymalny pułap kosztów kredytu (nie licząc odsetek) miałby wynosić 44 proc. całkowitej kwoty kredytu. Suma wszystkich kosztów (łącznie z odsetkami), które mógłby ponieść kredytobiorca -proponuje PiS - wynosiłaby 60 proc

Niespłacony kredyt sprzed 10 lat? Nie musisz trzymać dowodu spłaty

Niespłacony kredyt sprzed 10 lat? Nie musisz trzymać dowodu spłaty

stanowi inaczej, naliczane są zgodnie z ustawą (tzw. odsetki ustawowe). Teraz jest to 13 proc. w skali roku. Bardzo często jednak umowa dopuszczała naliczanie tzw. odsetek maksymalnych. Kilka lat temu było to aż 24 proc. w skali roku. - Znam historię pani, która nie dopilnowała swoich spraw. Z długu

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

proc. Tzw. ustawa antylichwiarską mówi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie mówi, iż są na poziomie 13 proc. Resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad projektem

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

złamanie tej zasady też groziłyby sankcje. Jakie? Resort nie podaje. Dodatkową ochroną konsumentów ma być tzw. sankcja kredytu darmowego w przypadku, gdy koszty pożyczki przekroczą ustawowe limity. Wtedy klient musiałby zwrócić tylko kapitał, bez odsetek i opłat. Ministerstwo Finansów chce też otworzyć

Clean&Carbon Energy: Doszło do próby wrogiego przejęcia spółki przez Komputronik

oddalił roszczenia Contanisimo o zapłatę 48.688.406,00 zł oraz uwzględnił w całości roszczenie zgłoszone przez Clean&Carbon Energy o zapłatę kwoty 6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od 2 października 2011 r. "Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. ostrzega przed skutkami działań osób

Wojas złożył pozew przeciw mBankowi o zapłatę ponad 15,5 mln zł

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Wojas złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko mBankowi (d. BRE Bank) o zapłatę kwoty 15,52 mln zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi od 18 marca 2014 roku do dnia zapłaty, poinformował Wojas. "Głównym przedmiotem sporu jest

Finansowanie Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach już w normalnym trybie

zależności m.in. od ryzyka) 5-9 proc., natomiast ustawowe odsetki od nieterminowych faktur - 13 proc. "Było to pionierskie rozwiązanie - nie stosowano faktoringu w inwestycjach publicznych o takim zakresie" - zaakcentował w środę Sekuła. "W tej chwili pokryliśmy już wydatki faktora i na

Nowa ustawa przeciwko zatorom płatniczym.

postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców, pozostawiono na poziomie odsetek za zaległości podatkowe, czyli zaledwie 1 punkt procentowy wyższych od odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą obecnie 13 proc.). Obecna ich wysokość nie przyczyni się do zwiększenia dyscypliny płatniczej wśród

Gliwice i woj. śląskie zapłacą odsetki z faktoringu na DTŚ po połowie

odsetkami. Sekuła akcentował, że było to i tak tańsze niż dalsza zwłoka: faktoring kosztuje (w zależności m.in. od ryzyka) 5-9 proc.; ustawowe odsetki od nieterminowych faktur - 13 proc. Umowę faktoringu zawarto do końca listopada br. W ub. tygodniu marszałek woj. śląskiego informował, że pokryto już

Czy fiskus jest zaborcą? Tak się czasem zachowuje...

rzeczy była to próba rozszerzenia skandalicznej praktyki "hodowania odsetek", czyli wszczynania kontroli jak najpóźniej, tak aby odsetki ustawowe od zobowiązania były jak najwyższe. Przypomnę tylko, że odsetki te są znacznie wyższe od oprocentowania lokat bankowych. To nie jest praktyka urzędu

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

podatkowymi, adresy izb i urzędów skarbowych. Do tego kalkulatory ułatwiające obliczenie podatków, odsetek ustawowych oraz odsetek od zaległości podatkowych. Znajdziemy tu też bazę interpretacji podatkowych, czyli zbiór odpowiedzi fiskusa na pytania podatników o przepisy. I wyszukiwarkę organizacji pożytku

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

bezpośrednio z ustawy. Zapis dotyczący odsetek ustawowych zawarty jest w art. 481 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

20 mld zł. Ostatnia obniżka stopy odsetek ustawowych uderzy w 2015 r. w wyniki Magellana. Spółka będzie się starała zrównoważyć ten negatywny wpływ aktywną akwizycją klientów oraz wzrostem popytu na usługi finansowania szpitali i samorządów - poinformował PAP prezes Krzysztof Kawalec. Zarząd

Parabanki na cenzurowanym

wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki i odsetek od odsetek oraz limitu kosztów kredytu konsumenckiego.Wprowadzenie wyższych kar za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia niż dotychczasowe, nawet do 10 mln, powinno ograniczyć liczbę parabanków.Rejestr legalnych pożyczekWpis do jawnego

"GP" - Pożyczki i kredyty spoza sektora finansowego

Instytucje finansowe przenoszą bowiem ciężar finansowy z odsetek na inne koszty związane z udzieleniem kredytu lub w inny sposób próbują obchodzić ustawowo wyznaczone limity - powiedziała "Gazecie Prawnej" rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. Odsetki od

Poznań.Od 1 stycznia zmiany w wywozie śmieci

; według umowy mają czas do 29 grudnia. "Mogą się zdarzyć pewne nieprawidłowości, bo to ok. 100 tys. pojemników. Liczymy, że odsetek nieprawidłowości będzie mały, ale w przypadku kilkuset nieruchomości mogą wystąpić utrudnienia, które będą usuwane na bieżąco" - dodał Ignasiak. SIP będzie działał

Komputronik podtrzymuje, że przejęcie władzy w Clean&Carbon Energy było legalne

Energy o zapłatę kwoty 6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od 2 października 2011 r. W styczniu tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał korzystny dla Komputronika wyrok, uchylający wydany przez tzw. Cywilny Sąd Arbitrażowy Eurolegis wyrok zasądzający na rzecz Clean & Carbon Energy (dawniej

Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

Każdy dzień zwłoki to dodatkowe obciążeniePłatnik opłacający składki ubezpieczeniowe po obowiązującym go terminie płatności powinien wiedzieć, że każdy dzień spóźnienia to dla niego dodatkowe obciążenia finansowe. Odsetki od zaległości z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych należne są

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. Będzie ono pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Podstawa prawna .art. 147 ust. 2, art. 148 ust. 5

Przegląd informacji ze spółek

. BRE Bank) o zapłatę kwoty 15,52 mln zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi od 18 marca 2014 roku do dnia zapłaty, poinformował Wojas. Inpro sprzedało do tej pory 214 z 215 domów jednorodzinnych na Osiedlu Nowiec w Gdańsku, podała spółka. New World Resources (NWR) uzyskało zgodę 84

Niech progi waloryzują się automatycznie

automatycznej waloryzacji obowiązuje już np. przy wyznaczaniu maksymalnych odsetek ustawowych (czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP). Gdy inflacja rośnie, rosną odsetki, gdy spada, odsetki spadają. Podobnie opisano np. wskaźnik wzrostu podatków lokalnych (resort finansów tylko podaje

Kaucja jako zabezpieczenie wykonania umowy

kaucjiDecydując się na wprowadzenie do umowy zapisów o oprocentowaniu kaucji należy wskazać, o jakie oprocentowanie chodzi. Lakoniczny zapis, że kaucja zostanie zwrócona "z odsetkami", może być źródłem sporu na tle tego, czy chodzi o odsetki bankowe, czy znacznie od nich wyższe odsetki ustawowe. Jeżeli

Będzie w końcu rejestr firm pożyczkowych? "Są szanse, że regulacja zostanie uchwalona w tej kadencji Sejmu"

grzywny do 5 mln zł. Wprowadza też przepisy, które ograniczają maksymalne odsetki, maksymalne prowizje i maksymalne opłaty pobierane przez instytucje pożyczkowe. - Projekt zmierza do tego, żeby zwiększyć poziom ochrony konsumentów korzystających z usług tzw. instytucji finansowych pozabankowych

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

osiągany z najmu czy dzierżawy nieruchomości nie ma znaczenia. ZUS nie może zmniejszyć emerytury, nawet gdyby pan Józef dostawał dodatkowe 10, 20 czy 50 tys. zł. Przykład. Pani Genowefa, od roku na wcześniejszej emeryturze: - W ubiegłym roku z lokat bankowych dostałam 3,6 tys. zł odsetek. Czy ZUS

Abonament telewizyjny to pułapka na emerytów? [Listy do "Pieniędzy ekstra"]

urzędnika posiadającego przecież jego dane osobowe? Moje wezwanie do zapłaty liczy 112 stron. Zawiera wykaz nieopłaconego abonamentu w każdym miesiącu wraz z odsetkami od 2008 r. do dziś. Ile czasu i papieru potrzeba na sporządzenie takich pism? Panie Redaktorze, wielu moich znajomych emerytów otrzymało

GDDKiA ma zapłacić Polimeksowi ok. 112 mln zł kary za kontrakt na A4

komunikacie. Zgodnie z nakazem zapłaty, Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Polimeksu kwoty 111.992.128 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 4 lutego 2014 roku do dnia zapłaty oraz do zwrotu na rzecz spółki kosztów procesu, w tym kosztów

Konsorcjum Polimeksu pozwało GDDKiA ws. wypłaty 298 mln zł kar umownych

z warunkami kontraktu I w przypadku odstąpienia przez powodów jako wykonawców od kontraktu I z winy pozwanego jako zamawiającego, jest on obowiązany do zapłaty na rzecz powodów kary umownej w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która wynosi 219.592.408,75 zł wraz z odsetkami z tytułu

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz.

ramach zmian przewidziano także obowiązek utrzymywania przez banki hipoteczne co najmniej 10% nadzabezpieczenia listów zastawnych, które będzie liczone od wartości emisji. Założono także utworzenie 'bufora płynności' na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych w okresie 6 kolejnych miesięcy

Obniżone odsetki podatkowe w praktyce

przypada w sobotę, niedzielę czy święto będące ustawowym dniem wolnym od pracy. W takiej sytuacji za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych. W konsekwencji przesuwa się również dzień, od którego zaczyna się naliczanie odsetek. Ostatnim dniem ich naliczania

Republikanie odłożyli na później próbę sił z rządem ws. limitu zadłużenia

jednak przedstawili nowy plan, zgodnie z którym rząd będzie mógł dalej pożyczać, bez wyznaczania nowego limitu długu publicznego, aby finansować takie wydatki, jak wypłaty emerytur federalnych i pensje dla wojska, oraz spłacać odsetki od poprzednio zaciągniętych pożyczek. Biały Dom przyjął plan

Ulga odsetkowa - Wniosek o wydanie zaświadczenia

Obejmuje się nim odsetki zapłacone od tej części kredytu, która odpowiada obowiązującemu w roku zakończenia inwestycji limitowi 70 m2. Dla inwestycji zakończonych w 2008 r. wynosi on 212.870 zł.Przy czym, aby odsetki mogły zostać odliczone, ich wysokość i terminy zapłaty

Polska Kontra Bieda, czyli komu służy wzrost. Paradoks?

wynosi połowa wydatków przeciętnego Polaka. GUS podał, że w 2013 r. takich osób było 16,2 proc., nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Jeszcze inaczej ma się sprawa z ubóstwem ustawowym. To odsetek osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłki. W ubiegłym roku tak liczone ubóstwo bardzo

Nie stoją w korkach, za to obwodnica drogo ich kosztuje

musi zwrócić skarbowi państwa kwotę ponad 349 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 2006 do 2012 r. Oleśnica się odwoła Na dzisiaj odsetki te wynoszą około 120 tys. zł. - Będziemy próbowali się odwoływać, ale po przegranej Słupska wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli zapłacić - mówi

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Niższy interchange. Ale czy ceny też spadną?

są jak na razie sieci handlowe i duże firmy. Zaledwie 16 proc. małych przedsiębiorstw (do 9 osób zatrudnionych) akceptuje płatności bezgotówkowe, podczas gdy pośród dużych firm (powyżej 50 zatrudnionych osób) odsetek ten wynosi 58 proc. W przypadku sieci handlowych teza o rozszerzeniu akceptacji z

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

. wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez banki hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje

Gdzie szukać pułapek w umowie?

, chyba że strony chcą zastrzec inną stopę odsetek niż ustawowe. W razie opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (zapłaty), wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które

PGNiG zgadza się na przesunięcie spłaty zadłużenia przez Police

Zgodnie z aneksem ZCh Police zobowiązują się do spłaty zadłużenia z tytułu zaległych płatności wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi do dnia 30 czerwca 2010 roku. Strony ustaliły również, że należności za paliwo gazowe dostarczone w marcu i kwietniu 2010 roku, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

sprzeciw, nakaz zostanie anulowany Na razie to Polimex jest górą. Ale na krótko. Nakaz zapłaty oznacza, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma wypłacić Polimeksowi blisko 112 mln zł z odsetkami i kosztami procesu. Sęk w tym, że wyrok jest nieprawomocny. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Resort finansów chce wyciąć pożyczki chwilówki

lichwą. Firmy pożyczkowe, tak samo jak banki i SKOK-i, nie mogą naliczać odsetek wyższych niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli dzisiaj 16 proc. w skali roku. Jednak większość pożyczkodawców nie żyje z odsetek, ale z różnego rodzaju opłat i prowizji. Dlatego Ministerstwo Finansów chce

Przegląd informacji ze spółek

wykupie obligacji serii A w V terminie płatności odsetek, czyli 9 stycznia 2015 r., podała spółka. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Mirbud, podpisała porozumienie z włoską firmą Maltauro, dotyczące wspólnego udziału obydwu podmiotów w

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

że zostanie o to poproszony. "Większość korekt dotyczy spraw wynikających z technicznych omyłek i organ posiada wiedzę, z czego wynikają. W przypadku zaś wysokich zobowiązań podatkowych, ze względu na możliwość uzyskania przez podatnika niższych odsetek, podatnicy będą zainteresowani złożeniem

Kup własne M z dopłatą od państwa [PORADNIK]

uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu pięciu lat i liczby 60". Jeśli zataisz np. wynajęcie mieszkania, a sprawa się wyda, konsekwencje będą boleśniejsze, bo dojdą odsetki ustawowe (13 proc. w skali roku

Sąd przyznał MCI 28,90 mln zł odszkodowania plus odsetki w sprawie JTT

ścieżki postępowania" - czytamy w komunikacie. Sąd Apelacyjny, rozpatrując odwołanie złożone przez Skarb Państwa od wyroku Sądu Okręgowego, zasądził na rzecz MCI Management 28,90 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty (na dzień ogłoszenia wyroku odsetki od

Terminy zapłaty wobec kontrahentów

wierzyciel może żądać odsetek w wysokości odsetek ustawowych od 31. dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego (np. wydania towaru, wykonania usługi). Stanowi tak art. 5 ustawy. Odsetki te może naliczać do przewidzianego umową terminu zapłaty, chyba że zapłata nastąpiła przed tym terminem

Dom Dev. zawarł z WTBS 'Kwatera' umowę nabycia działki w Warszawie za 209 mln zł

. Cena netto z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości w kwocie 170.207.483,13 zł, co stanowi sumę kwoty 168.250.000,00 zł oraz odsetek narosłych w związku ze zdeponowaniem tej kwoty na rachunku powierniczym w okresie do dnia zawarcia przedmiotowej umowy warunkowej w kwocie 1.957.483,13 zł, powiększoną o

Uwaga na dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, które obecnie wynoszą 13% w skali roku. Wynika to z przepisów art. 481 Kodeksu cywilnego i nie musi być przedmiotem postanowienia umownego ani tym

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Naciąganie i problemy z długami emerytów [PORADNIK]

zastrzeżeniem jednak, że sprzedawca może odrzucić nasze roszczenia i domagać się zapłaty przed sądem. Wtedy zaległość do uregulowania wzrośnie o ustawowe odsetki. W drugim przypadku (wyzysk) wysłanie pisma nie jest podstawą do zaprzestania płacenia. O tym, czy starsza osoba została faktycznie wykorzystana

NFZ nie refunduje leczenia za granicą bez promesy. 'Brak przepisów'

dyrektywę. I na to właśnie powoływał się małopolski NFZ, broniąc się przed Sądem Rejonowym Kraków-Śródmieście. Tam w minionym tygodniu zapadł precedensowy wyrok - fundusz ma wypłacić pacjentowi prawie 4 tys. zł (koszty leczenia zaćmy pacjenta z małopolskich Krzeszowic w Czechach, odsetki od dnia operacji i

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

Odsetki w dwóch źródłach przychodówUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej zalicza odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 5

Alimenty na współmałżonka [PORADNIK]

przedmiotu sporu, czyli roczną kwotę alimentów. W treści pozwu można napisać: W imieniu własnym wnoszę o: - zasądzenie od pozwanego męża na moją rzecz alimentów w kwocie 400 zł miesięcznie, płatnych do moich rąk do 15. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki, poczynając od 1

UTK: Przewozy Regionalne wiarygodne finansowo

lat 2009-10. PLK zrezygnuje z dochodzenia zaległych odsetek - w sumie 138 mln zł - o ile Przewozy Regionalne będą spłacały dług zgodnie z harmonogramem i będą regulować bieżące płatności za dostęp do torów (około 40 mln zł miesięcznie). Przewozy do lipca 2017 roku będą musiały spłacić więcej niż

600 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć młodego człowieka

odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Bratu i siostrze ofiary sąd przyznał po 115 tys. zadośćuczynienia i po 15 tys. odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe do zasądzonych kwot ma doliczyć ustawowe odsetki. Pełnomocnik powodów mec. Rafał Jachim mówi, że rekompensata wyrażona w pieniądzu

Mało kobiet w zarządach? Giełda ma pomysł, jak z tym walczyć

udziału kobiet w zarządach. Merkel apelowała przez wiele lat do władz koncernów o zwiększenie odsetka kobiet we władzach firm, jednak jej apele nie odniosły skutku.

Rozliczenie kredytu w kosztach działalności

Odsetki w ustawowych uregulowaniachSamo zaciągnięcie kredytu, a następnie jego spłata są dla przedsiębiorcy operacjami podatkowo obojętnymi. Jest to konsekwencją ustawowych zapisów, z których wynika, że zaciągnięcie kredytu nie stanowi przychodu, co potwierdza art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof, a

Kogeneracja otrzyma zwrot nadpłaty podatku akcyzowego w wysokości 63,9 mln zł

. do lipca 2008 r." – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w wyniku wyroku organy podatkowe są zobowiązane do zwrotu na rzecz spółki nadpłaty w wysokości 63.887.426 zł wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty do dnia jej zwrotu. Narastająco w

Program "Mieszkanie dla Młodych". Ile dostanie łodzianin?

Mieszkanie dla młodych (MdM) ma zastąpić zlikwidowaną w tym roku Rodzinę na swoim. Program RnS gwarantował tym, którzy skorzystali z tego programu, dopłatę państwa przez osiem lat do spłaty kredytu mniej więcej połowę odsetek. Z kolei w MdM to rodzaj wkładu własnego, do którego państwo ma dopłacać

Niepełnosprawna kobieta walczy z Kasą Stefczyka. Pomoże jej prokuratura

wpłat: 51,6 tys. zł z tytułu kredytu, 17 tys. zł zaległych odsetek, 4,5 tys. zł kosztów procesu, 900 zł kosztów adwokackich. I jeszcze koszty egzekucji komorniczej - 10,4 tys. zł. Komornik powiadomił też urząd skarbowy, by wyegzekwował od Buczkowskiej pieniądze z ewentualnej nadpłaty podatków. Pani

AB wygrało w I instancji sprawę przeciw Raiffeisen

wyroku, ale nie oznacza on odwrócenia zawiązanej rezerwy, bo możliwa jest apelacja strony przeciwnej. "Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy, ogłosił wyrok, w którym zasądził od Raiffaisen Bank Polska S.A. na rzecz Spółki AB S.A. kwotę 7.499.590. zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14

17 października USA osiągną limit długu. Co będzie później?

wypłacić 12 mld dolarów emerytom z programu Social Security. 31 października trzeba będzie zapłacić 6 mld dol. odsetek w ramach obsługi długu, a do 1 listopada państwo powinno wypłacić 67 mld dolarów m.in. na zasiłki i ochronę zdrowia dla seniorów z programu Medicare oraz wypłaty pensji dla

Pół miliarda długów na giełdzie i rekord upadłości. Firmy nie widzą ożywienia?

, to Y może kupić długi X z rabatem, doliczyć odsetki ustawowe i skompensować sobie zobowiązania wobec X. Może to być nieco zawiłe, ale wiele firm robi w ten sposób doskonałe interesy. Coraz częściej firmy wyszukują długi swoich dostawców i im płacą w formie kompensaty. Co ciekawe, serwisu używają

Na kłopoty... prokurator, czyli co zrobić, gdy ktoś nas oszuka

spóźniła się ze spłatą rat i firma zaczęła naliczać lichwiarskie odsetki za spłatę ponad 2 tys. proc. rocznie. W efekcie dług z kilkuset złotych urósł do ponad 100 tys. Emerytowi groziły utrata mieszkania i życie z pętlą kredytową aż do śmierci. Początkowo prokuratura i sąd uznały, że nie ma sprawy

Dłużniku, drżyj!

może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni.Oręż wierzycieliPrzedsiębiorców, którzy spotkali się z niesolidnością dłużników, ucieszy tzw. stała rekompensata. Obok prawa do odsetek za opóźnienia w płatnościach, wierzycielom od opieszałego kontrahenta należy się 40 euro swoistego ryczałtu za zwrot

Kościół broni milionów. A Skarb Państwa ich żąda

W marcu 2007 r. Urząd Skarbowy w Gdańsku przelał na konto gdańskiej archidiecezji kwotę 14 mln zł. Był to zwrot podatku VAT za transakcje przeprowadzone przez kościelne wydawnictwo Stella Maris w latach 1999-2002. Blisko połowę tej kwoty - 6,8 mln zł - stanowiły ustawowe odsetki od tego co strona

Amber Gold: cztery scenariusze

dzień opóźnienia. Jeśli nie zastrzeżono w umowie inaczej, mamy do czynienia z odsetkami ustawowymi (dziś to 13 proc. w skali roku). Jeśli firma odmawia, sprawę należy skierować do sądu. Firma nie może się też powoływać na niekorzystne dla niej działania banków (kilka banków wypowiedziało Amber Gold

Frank znów drożeje. Kurs doszedł nawet do 4,40 zł

oznacza, że odsetek "złych klientów" w tych bankach będzie rósł - ocenił analityk Home Broker Marcin Krasoń. Według analityka Domu Maklerskiego mBanku, Kamila Maliszewskiego kolejne dni mają przynieść dużą zmienność na parze walutowej CHF/PLN i nie jest wykluczone, że w przyszłym tygodniu ze

W jakiej formie powinno być wypłacane wynagrodzenie?

Gdy pracodawca nie wypłaca nam pensji w odpowiedni sposób, po jego stronie powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza. Pracownik może domagać się wypłacenia jej w formie właściwej, ponadto odsetek za czas zwłoki. Jeśli doszło do tego, że pracownik poniósł z tego tytułu szkodę, przysługuje

MCI Management otrzymał 46,41 mln zł odszkodowania od Urzędu Skarbowego

Wrocławiu, Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w dniu 20 maja 2011 roku wpłacił na rachunek bankowy spółki następujące kwoty: (i) kwotę 28.904.888,00 zł z tytułu zasądzonej należności głównej; (ii) kwotę 17.508.838,94 zł tytułem odsetek ustawowych; (iii) kwotę 141.491,00 zł tytułem kosztów zastępstwa

Matka Polka zapłaci milion sparaliżowanemu Stasiowi

Polki do wypłacenia miliona złotych odszkodowania oraz ustawowych odsetek. Te z kolei na przestrzeni lat zmieniały się, bo pełnomocnik powoda w ciągu trwania procesu kilkakrotnie zmieniała kwotę zadośćuczynienia. Zasądzono też 53 tys. zł kosztów rehabilitacji. Staś będzie również dostawał 7 tys. zł

FINANSOWY TAROT 2014 - co może stać się z naszym kredytem lub lokatą

ochroną konsumentów ma być tzw. sankcja kredytu darmowego w przypadku, gdy koszty pożyczki przekroczą ustawowe limity. Wtedy klient musiałby zwrócić tylko pożyczony kapitał, bez odsetek i opłat. Ubezpieczenia Od przyszłego roku wzrosną ceny obowiązkowych polis OC - zapowiadają zgodnie ubezpieczyciele

Pekao SA przejmuje SKOK Kopernik. Jest decyzja KNF

połowie sierpnia 2014 roku, Alior Bank zgodził się przejąć SKOK im. św. Jana z Kęt posiadający ponad 18 tys. członków i sieć 18 oddziałów na Pomorzu. Transakcję wspierała Komisja Nadzoru Finansowego. Głównym problemem SKOK-u św. Jana z Kęt była fatalna jakość portfela pożyczkowego - odsetek niespłacanych

MCI Management może podwyższyć prognozę wyników na 2011 r.

28.904.888 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 08/06/06 do dnia zapłaty (na 13/05/11odsetki od zasądzonej kwoty wyniosły 17.447.069,59 zł). Spółka wnioskowała o kwotę 38.512.000 zł + odsetki ustawowe" - poinformowało MCI. Spółka wystąpiła już o wypłatę zasądzonej kwoty. Stronom przysługuje jeszcze

Wzrost płacy minimalnej jest szkodliwy

ten nie wytrzymuje konfrontacji z faktem, że wśród pracujących odsetek osób poniżej granicy ubóstwa jest bardzo mały. Tymczasem lista spustoszeń, jakie niesie ze sobą podwyższanie minimalnego wynagrodzenia, jest długa.- Po pierwsze, zwiększanie minimalnego wynagrodzenia prowadzi do wzrostu bezrobocia

Firmy zagraniczne mogą się starać o zwrot setek milionów złotych

argumentowały, że brak jest podstaw ustawowych do naliczania odsetek w takim przypadku. Nie mają tu zastosowania regulacje ordynacji podatkowej dotyczące nadpłat, gdyż zwrot VAT nie dotyczy nadpłaty tylko podatku naliczonego.Tymczasem w ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny przyznał niemieckiemu

Trzymiesięczne wypowiedzenie do lamusa

. Prawdopodobieństwo zdobycia stałej umowy o pracę przez pracowników czasowych rośnie jedynie wraz z poziomem wykształcenia.Zdaniem FOR wysoki odsetek pracowników czasowych w Polsce wynika przede wszystkim z wysokich pozapłacowych kosztów pracy oraz z barier prawnych w rozwiązywaniu stałych umów o pracę.By to zmienić

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

skarbowe podejmowali działania informacyjne i edukacyjne w celu ułatwienia podatnikom rozliczania się ze zobowiązań i zapewnienia rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi. Na przestrzeni ostatnich lat zmniejsza się odsetek decyzji wymiarowych uchylonych przez organ odwoławczy i przez sądy administracyjne

Polacy są coraz biedniejsi. Ale wciąż mamy nadzieję

ciągnie w górę pozycję województwa mazowieckiego. Wśród jego mieszkańców jest 4,6 proc. żyjących w skrajnej biedzie, ale jak wyłączymy Warszawę, to odsetek ten wzrośnie do 6,4 proc. Zdaniem prof. Stanisławy Golinowskiej z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ochrona bezrobotnych w Polsce jest bardzo skromna

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

odsetkami, podała Netia. Spółka wpłaciła tytułem wymaganych wówczas zaległości podatkowych łącznie ok. 59,5 mln zł. "Decyzja została wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez dyrektora Izby wskutek wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 października 2013 r

Odroczenie terminu płatności

późn. zm.). Wskazana ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.Zgodnie z art. 5 wskazanej ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe – najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom ustawowym wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie

Umowa pożyczki

. Najczęstszą formą odpłatności za pożyczkę pieniężną są odsetki - ustawowe lub ustalone przez strony (umowne). FormaJeżeli wartość pożyczki jest wyższa aniżeli pięćset złotych, to umowa pożyczki powinna być stwierdzona pismem. Jest to jednak forma zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych (ad probationem

Zator płatniczy

, przy czym często zdarza się tak, że nie próbuje od tego kredytu naliczać odsetek, bojąc się trwale utracić zleceniodawcę, zwłaszcza jeśli wiążą ich dłuższe relacje biznesowe (np. długotrwałe świadczenie usług lub dostawy towarów). Bywa także, że zleceniodawca wkalkulowuje ustawowe odsetki od tak rozumianego

Komisja Roszczeń Indiańskich

odebranych im z naruszeniem zawartych z plemionami traktatów i amerykańskiego prawa, mogła jedynie nakazać wypłacenie plemionom odszkodowania. Podstawą do jego wyliczenia była rynkowa wartość ziemi w momencie jej utracenia przez Indian, powiększona o ustawowe odsetki. Powodowało to częste skargi Indian

Obligacja skarbowa

budżetu państwa.Termin do zapadalności obligacji skarbowych jest dłuższy niż 1 rok. Emitowane przez Ministra Finansów papiery dłużne o zapadalności poniżej 1 roku noszą nazwę bonów skarbowych. Świadczenia wynikające z obligacji skarbowych mogą mieć charakter pieniężny (odsetki, dyskonto) lub niepieniężny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ustanowieniu odsetek ustawowych strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.Odsetki ustawowe

więcej o odsetki ustawowe na pl.wikipedia.org