odsetki ustawowe

Zastrzeganie odsetek za nieterminową płatność

Do terminowej zapłaty może mobilizować kontrahentów świadomość, że za każdy dzień opóźnienia zostaną naliczone odsetki. Jeśli z umowy nic innego nie wynika, to będą to odsetki ustawowe. Można jednak zagwarantować sobie prawo naliczania wyższych niż ustawowe odsetek, ale do tego potrzebne będzie odpowiednie postanowienie w umowie.

Odsetki za wydłużone terminy zapłaty

Część firm nadal narzuca swoim kontrahentom długie terminy zapłaty. Wielu z nich, nie chcąc stracić klienta na to się godzi, choć tym samym kredytują jego działalność. W przypadku stosowania terminów dłuższych niż 30-dniowe, można żądać dodatkowych odsetek w wysokości odsetek ustawowych, nawet jeśli należność została zapłacona w terminie.

Nowe propozycje zwiększenia praw pracowników

pracy mają się przedawniać po pięciu latach (obecnie, co do zasady, są to trzy lata). Od niewypłaconego w terminie wynagrodzenia mają przysługiwać odsetki o połowę wyższe od ustawowych.Omawiany projekt zostanie teraz skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.Kancelaria Prawna "Skarbiec"

Poczta Polska przegrała proces na 60 mln zł

Poczta Polska przegrała proces na 60 mln zł

To miał być sygnał świadczący o przejściu do ataku publicznego operatora. W skrócie: ówczesny zarząd Poczty domagał się, aby w przesyłkach roznoszonych przez InPost nie było żadnych dociążeń w postaci blaszek, które - jak twierdził, umożliwiają obchodzenie monopolu przyznanego publicznemu operatorow

TK: Ordynacja podatkowa do 2001 roku niezgodna z konstytucją

Strona skarżąca uważała, że każdy ma prawo do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Jej zdaniem równe traktowanie obywateli zgodnie z konstytucją powinno spowodować, że jako nadpłatę powinny być także potraktowane odsetki za zwłokę. Dlatego również one powinny być oprocentowane

Unibep przekazał do KDPW środki na wypłatę odsetek od obligacji serii B1 i B2

listopada. Unibep informował wczoraj, że nie zapłacił odsetek z powodu "błędu ludzkiego" i zapowiedział uregulowanie należności dziś. Spółka zadeklarowała też, że zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia i podkreśliła, że zdarzenie ma charakter incydentalny

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

obciążać odsetkami (mimo że wtedy nie było ustawowego limitu odsetek). Sąd zauważył, że trzeba wyznaczyć granicę między kredytem a lichwą. - Określenie dziennej stopy odsetek to ewenement. To stopa lichwiarska, która narusza porządek prawny. Postanowienia umowy [w zakresie lichwiarskich odsetek] naruszają

Rząd przyjął założenia regulujące rynek firm pożyczkowych

odsetek za opóźnienia nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Według założeń, zostaną wprowadzone ustawowe wymogi dotyczące podejmowania i wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich. Wymogi te będą dotyczyć udzielania pożyczek ze

Unibep nie zapłacił odsetek od obligacji B1 i B2, ma uregulować kwotę w piątek

ludzkiego" - czytamy w komunikacie. Spółka zaznaczyła jednocześnie, że zapłata odsetek nastąpi 29 listopada 2013 r. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B1 oraz B2 spółka zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Zarząd spółki oświadcza, że przedmiotowe

"PB": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników."Gdyby ten błąd

"Puls Biznesu": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników. "Gdyby ten błąd

Electroceramics S.A. wykupuje obligacje serii B

emisji tych obligacji z zastosowaniem oprocentowania wynoszącego 15% w skali roku, do dnia wykupu. Ponadto Obligatariusze otrzymają odsetki od obligacji serii B, których termin płatności przypadał na 29 września 2013 r., 29 grudnia 2013 r. oraz 29 marca 2014 r., powiększone o odsetki ustawowe za każdy

Płatność za zakupy w sieci - UOKiK odpowiada na podstawowe pytania

Płatność za zakupy w sieci - UOKiK odpowiada na podstawowe pytania

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia.Zapłaciłem za towar z góry. Czy w przypadku odstąpienia od umowy należą mi się odsetki ustawowe z tytułu dokonania przedpłaty?Zgodnie z art. 7 ust. 3

Komornik zajął rachunek bankowy Polimeksu-Mostostalu w banku Pekao

spółce oraz Doprastav a.s. w Bratysławie jako dłużnikom solidarnym o zapłatę kwoty 18, 317 mln zł plus odsetki ustawowe i koszty postępowania na rzecz spółki Super-Krusz. Spółka podała, że obecnie analizuje zasadność przedmiotowego nakazu i nie wyklucza wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty

PiS chce ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe głośno protestują

PiS chce ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe głośno protestują

kosztów kredytu, które nie są odsetkami. W skali roku (52 tygodni) maksymalny pułap kosztów kredytu (nie licząc odsetek) miałby wynosić 44 proc. całkowitej kwoty kredytu. Suma wszystkich kosztów (łącznie z odsetkami), które mógłby ponieść kredytobiorca -proponuje PiS - wynosiłaby 60 proc

"Rzeczpospolita": Rośnie armia polskich milionerów

"Rzeczpospolita": Rośnie armia polskich milionerów

kryterium ubóstwa relatywnego. Zagrożony jest nim ten, kto wydaje mniej, niż wynosi połowa wydatków przeciętnego Polaka. GUS podał, że w 2013 r. takich osób było 16,2 proc., nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Jeszcze inaczej ma się sprawa z ubóstwem ustawowym. To odsetek osób, którym przysługuje prawo do

Sąd umorzył postępowanie o upadłość Polimeksu z wniosku Super-Krusz

Bratysławie jako dłużnikom solidarnym o zapłatę kwoty 18, 317 mln zł plus odsetki ustawowe i koszty postępowania na rzecz spółki Super-Krusz Sp. z o.o. Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł. Spółka jest w trakcie procesu

Kompania Węglowa wyeksmituje dłużników ze swych mieszkań czynszowych

całości. Firma przygotowała już propozycję uchwały zakładającej umorzenie ustawowych odsetek, jeżeli dłużnik spłaci pozostałą część zadłużenia - jednorazowo lub w miesięcznych ratach (maksymalnie w ciągu dwóch lat). Spółka prognozuje, że dzięki umorzeniu w ten sposób łącznie 1,7 mln zł odsetek odzyska w

EFH sprzedaje nieruchomości za 12 mln zł głównie na spłate obligacji serii A

oraz należnych odsetek od obligacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi do dnia zapłaty. Efektywna i przebiegająca bez zakłóceń, w tym również ze strony wierzycieli, realizacja wyżej opisanej umowy pozwoli spółce uregulować wszystkie przeterminowane zobowiązania w najszybszym możliwym terminie"

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

też groziłyby sankcje. Jakie? Resort nie podaje.Dodatkową ochroną konsumentów ma być tzw. sankcja kredytu darmowego w przypadku, gdy koszty pożyczki przekroczą ustawowe limity. Wtedy klient musiałby zwrócić tylko kapitał, bez odsetek i opłat.Ministerstwo Finansów chce też otworzyć firmom pożyczkowym

Polimex otrzymał sądowy nakaz zapłaty na rzecz Super-Krusz

Warszawa, 09.10.2013 (ISBnews) - Polimex-Mostostal otrzymał nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Krakowie wydany przeciwko spółce oraz Doprastav a.s. w Bratysławie jako dłużnikom solidarnym o zapłatę kwoty 18, 317 mln zł plus odsetki ustawowe i koszty postępowania

Wojas złożył pozew przeciw mBankowi o zapłatę ponad 15,5 mln zł

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Wojas złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko mBankowi (d. BRE Bank) o zapłatę kwoty 15,52 mln zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi od 18 marca 2014 roku do dnia zapłaty, poinformował Wojas. "Głównym przedmiotem sporu jest

Małopolskie.Kara dla Czorsztyna za brak przetargu na śmieci zawieszona

odsetkami. Władze gminy wyliczyły, że byłoby to łącznie ok. 1 mln zł. "Tu nastąpił konflikt prawa unijnego z prawem krajowym. Ogłoszenie przetargu śmieciowego, byłoby jednoznaczne ze zwrotem unijnej dotacji. To dość absurdalne, bo de facto nasze działania proekologiczne, które wyprzedziły ustawodawcę

Nowa ustawa przeciwko zatorom płatniczym.

postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców, pozostawiono na poziomie odsetek za zaległości podatkowe, czyli zaledwie 1 punkt procentowy wyższych od odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą obecnie 13 proc.). Obecna ich wysokość nie przyczyni się do zwiększenia dyscypliny płatniczej wśród

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

podatkowymi, adresy izb i urzędów skarbowych. Do tego kalkulatory ułatwiające obliczenie podatków, odsetek ustawowych oraz odsetek od zaległości podatkowych. Znajdziemy tu też bazę interpretacji podatkowych, czyli zbiór odpowiedzi fiskusa na pytania podatników o przepisy. I wyszukiwarkę organizacji pożytku

Parabanki na cenzurowanym

wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki i odsetek od odsetek oraz limitu kosztów kredytu konsumenckiego.Wprowadzenie wyższych kar za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia niż dotychczasowe, nawet do 10 mln, powinno ograniczyć liczbę parabanków.Rejestr legalnych pożyczekWpis do jawnego

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

bezpośrednio z ustawy. Zapis dotyczący odsetek ustawowych zawarty jest w art. 481 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby

NIK: podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji fiskusa

, że i urzędnicy Ministerstwa Finansów mieli wątpliwości, jak dane zagadnienie powinno być rozstrzygnięte" - czytamy. Ponadto NIK odnotowuje wysoki odsetek uchylonych decyzji organów pierwszej instancji. Jest to co prawda nieznacznie lepszy wynik niż w 2011 r., jednak nadal jest wysoki

Przegląd informacji ze spółek

. BRE Bank) o zapłatę kwoty 15,52 mln zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi od 18 marca 2014 roku do dnia zapłaty, poinformował Wojas. Inpro sprzedało do tej pory 214 z 215 domów jednorodzinnych na Osiedlu Nowiec w Gdańsku, podała spółka. New World Resources (NWR) uzyskało zgodę 84

"GP" - Pożyczki i kredyty spoza sektora finansowego

Instytucje finansowe przenoszą bowiem ciężar finansowy z odsetek na inne koszty związane z udzieleniem kredytu lub w inny sposób próbują obchodzić ustawowo wyznaczone limity - powiedziała "Gazecie Prawnej" rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. Odsetki od

Niech progi waloryzują się automatycznie

automatycznej waloryzacji obowiązuje już np. przy wyznaczaniu maksymalnych odsetek ustawowych (czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP). Gdy inflacja rośnie, rosną odsetki, gdy spada, odsetki spadają. Podobnie opisano np. wskaźnik wzrostu podatków lokalnych (resort finansów tylko podaje

Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

Każdy dzień zwłoki to dodatkowe obciążeniePłatnik opłacający składki ubezpieczeniowe po obowiązującym go terminie płatności powinien wiedzieć, że każdy dzień spóźnienia to dla niego dodatkowe obciążenia finansowe. Odsetki od zaległości z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych należne są

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz.

ramach zmian przewidziano także obowiązek utrzymywania przez banki hipoteczne co najmniej 10% nadzabezpieczenia listów zastawnych, które będzie liczone od wartości emisji. Założono także utworzenie 'bufora płynności' na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych w okresie 6 kolejnych miesięcy

GDDKiA ma zapłacić Polimeksowi ok. 112 mln zł kary za kontrakt na A4

komunikacie. Zgodnie z nakazem zapłaty, Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Polimeksu kwoty 111.992.128 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 4 lutego 2014 roku do dnia zapłaty oraz do zwrotu na rzecz spółki kosztów procesu, w tym kosztów

Kaucja jako zabezpieczenie wykonania umowy

kaucjiDecydując się na wprowadzenie do umowy zapisów o oprocentowaniu kaucji należy wskazać, o jakie oprocentowanie chodzi. Lakoniczny zapis, że kaucja zostanie zwrócona "z odsetkami", może być źródłem sporu na tle tego, czy chodzi o odsetki bankowe, czy znacznie od nich wyższe odsetki ustawowe. Jeżeli

Konsorcjum Polimeksu pozwało GDDKiA ws. wypłaty 298 mln zł kar umownych

z warunkami kontraktu I w przypadku odstąpienia przez powodów jako wykonawców od kontraktu I z winy pozwanego jako zamawiającego, jest on obowiązany do zapłaty na rzecz powodów kary umownej w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która wynosi 219.592.408,75 zł wraz z odsetkami z tytułu

Polska Kontra Bieda, czyli komu służy wzrost. Paradoks?

wynosi połowa wydatków przeciętnego Polaka. GUS podał, że w 2013 r. takich osób było 16,2 proc., nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Jeszcze inaczej ma się sprawa z ubóstwem ustawowym. To odsetek osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłki. W ubiegłym roku tak liczone ubóstwo bardzo

Nie stoją w korkach, za to obwodnica drogo ich kosztuje

musi zwrócić skarbowi państwa kwotę ponad 349 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 2006 do 2012 r. Oleśnica się odwoła Na dzisiaj odsetki te wynoszą około 120 tys. zł. - Będziemy próbowali się odwoływać, ale po przegranej Słupska wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli zapłacić - mówi

Lubelskie. Lublin wyemituje obligacje przychodowe na kryte pływalnie

komunalnych. "Mamy nadzieję, że ta pionierska transakcja zachęci również inne miasta i gminy do poszukiwania alternatywnych form finansowania swoich potrzeb" - wskazał. Środki na wykup obligacji wraz z odsetkami pochodzić będą z czynszu dzierżawnego. Powstający kompleks basenów dzierżawić będzie

Republikanie odłożyli na później próbę sił z rządem ws. limitu zadłużenia

jednak przedstawili nowy plan, zgodnie z którym rząd będzie mógł dalej pożyczać, bez wyznaczania nowego limitu długu publicznego, aby finansować takie wydatki, jak wypłaty emerytur federalnych i pensje dla wojska, oraz spłacać odsetki od poprzednio zaciągniętych pożyczek.Biały Dom przyjął plan

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

. wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez banki hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje

Niższy interchange. Ale czy ceny też spadną?

są jak na razie sieci handlowe i duże firmy. Zaledwie 16 proc. małych przedsiębiorstw (do 9 osób zatrudnionych) akceptuje płatności bezgotówkowe, podczas gdy pośród dużych firm (powyżej 50 zatrudnionych osób) odsetek ten wynosi 58 proc. W przypadku sieci handlowych teza o rozszerzeniu akceptacji z

Obniżone odsetki podatkowe w praktyce

przypada w sobotę, niedzielę czy święto będące ustawowym dniem wolnym od pracy. W takiej sytuacji za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych. W konsekwencji przesuwa się również dzień, od którego zaczyna się naliczanie odsetek. Ostatnim dniem ich naliczania

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

sprzeciw, nakaz zostanie anulowany Na razie to Polimex jest górą. Ale na krótko. Nakaz zapłaty oznacza, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma wypłacić Polimeksowi blisko 112 mln zł z odsetkami i kosztami procesu. Sęk w tym, że wyrok jest nieprawomocny. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Ulga odsetkowa - Wniosek o wydanie zaświadczenia

Obejmuje się nim odsetki zapłacone od tej części kredytu, która odpowiada obowiązującemu w roku zakończenia inwestycji limitowi 70 m2. Dla inwestycji zakończonych w 2008 r. wynosi on 212.870 zł.Przy czym, aby odsetki mogły zostać odliczone, ich wysokość i terminy zapłaty

Komputronik: Roszczenie Amentum na kwotę 14,86 mln zł jest bezzasadne

Warszawa, 14.10.2013 (ISBnews) - Komputronik uznaje pozew spółki Amentum, w którym domaga się zapłaty kwoty 14,86 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za bezpodstawny, podał Komputronik w komunikacie. "Zarząd emitenta wskazuje, że roszczenie jest całkowicie bezzasadne, bowiem Amentum

Kup własne M z dopłatą od państwa [PORADNIK]

uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu pięciu lat i liczby 60". Jeśli zataisz np. wynajęcie mieszkania, a sprawa się wyda, konsekwencje będą boleśniejsze, bo dojdą odsetki ustawowe (13 proc. w skali roku

Resort finansów chce wyciąć pożyczki chwilówki

lichwą. Firmy pożyczkowe, tak samo jak banki i SKOK-i, nie mogą naliczać odsetek wyższych niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli dzisiaj 16 proc. w skali roku. Jednak większość pożyczkodawców nie żyje z odsetek, ale z różnego rodzaju opłat i prowizji. Dlatego Ministerstwo Finansów chce

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Gdzie szukać pułapek w umowie?

, chyba że strony chcą zastrzec inną stopę odsetek niż ustawowe. W razie opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (zapłaty), wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które

Naciąganie i problemy z długami emerytów [PORADNIK]

zastrzeżeniem jednak, że sprzedawca może odrzucić nasze roszczenia i domagać się zapłaty przed sądem. Wtedy zaległość do uregulowania wzrośnie o ustawowe odsetki. W drugim przypadku (wyzysk) wysłanie pisma nie jest podstawą do zaprzestania płacenia. O tym, czy starsza osoba została faktycznie wykorzystana

PGNiG zgadza się na przesunięcie spłaty zadłużenia przez Police

Zgodnie z aneksem ZCh Police zobowiązują się do spłaty zadłużenia z tytułu zaległych płatności wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi do dnia 30 czerwca 2010 roku. Strony ustaliły również, że należności za paliwo gazowe dostarczone w marcu i kwietniu 2010 roku, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi

NFZ nie refunduje leczenia za granicą bez promesy. 'Brak przepisów'

dyrektywę. I na to właśnie powoływał się małopolski NFZ, broniąc się przed Sądem Rejonowym Kraków-Śródmieście. Tam w minionym tygodniu zapadł precedensowy wyrok - fundusz ma wypłacić pacjentowi prawie 4 tys. zł (koszty leczenia zaćmy pacjenta z małopolskich Krzeszowic w Czechach, odsetki od dnia operacji i

Sąd przyznał MCI 28,90 mln zł odszkodowania plus odsetki w sprawie JTT

ścieżki postępowania" - czytamy w komunikacie. Sąd Apelacyjny, rozpatrując odwołanie złożone przez Skarb Państwa od wyroku Sądu Okręgowego, zasądził na rzecz MCI Management 28,90 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty (na dzień ogłoszenia wyroku odsetki od

Terminy zapłaty wobec kontrahentów

wierzyciel może żądać odsetek w wysokości odsetek ustawowych od 31. dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego (np. wydania towaru, wykonania usługi). Stanowi tak art. 5 ustawy. Odsetki te może naliczać do przewidzianego umową terminu zapłaty, chyba że zapłata nastąpiła przed tym terminem

Dom Dev. zawarł z WTBS 'Kwatera' umowę nabycia działki w Warszawie za 209 mln zł

. Cena netto z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości w kwocie 170.207.483,13 zł, co stanowi sumę kwoty 168.250.000,00 zł oraz odsetek narosłych w związku ze zdeponowaniem tej kwoty na rachunku powierniczym w okresie do dnia zawarcia przedmiotowej umowy warunkowej w kwocie 1.957.483,13 zł, powiększoną o

Uwaga na dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, które obecnie wynoszą 13% w skali roku. Wynika to z przepisów art. 481 Kodeksu cywilnego i nie musi być przedmiotem postanowienia umownego ani tym

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje ograniczające możliwość żądania

Struzik o projekcie dot. janosikowego: oby zmienił się w parlamencie

maksymalny odsetek, na jaki moglibyśmy się zgodzić" - zaznaczył. Kolejny mankament rządowej propozycji - zdaniem marszałka - "to uwzględnianie przy wyliczeniach dot. janosikowego dochodów regionu sprzed dwóch lat, gdy Trybunał wyraźnie wskazał, że powinno się brać pod uwagę aktualne dochody"

UTK: Przewozy Regionalne wiarygodne finansowo

lat 2009-10. PLK zrezygnuje z dochodzenia zaległych odsetek - w sumie 138 mln zł - o ile Przewozy Regionalne będą spłacały dług zgodnie z harmonogramem i będą regulować bieżące płatności za dostęp do torów (około 40 mln zł miesięcznie). Przewozy do lipca 2017 roku będą musiały spłacić więcej niż

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

Odsetki w dwóch źródłach przychodówUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej zalicza odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 5

600 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć młodego człowieka

odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Bratu i siostrze ofiary sąd przyznał po 115 tys. zadośćuczynienia i po 15 tys. odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe do zasądzonych kwot ma doliczyć ustawowe odsetki. Pełnomocnik powodów mec. Rafał Jachim mówi, że rekompensata wyrażona w pieniądzu

Abonament telewizyjny to pułapka na emerytów? [Listy do "Pieniędzy ekstra"]

posiadającego przecież jego dane osobowe?Moje wezwanie do zapłaty liczy 112 stron. Zawiera wykaz nieopłaconego abonamentu w każdym miesiącu wraz z odsetkami od 2008 r. do dziś. Ile czasu i papieru potrzeba na sporządzenie takich pism?Panie Redaktorze, wielu moich znajomych emerytów otrzymało podobne wezwania do

Program "Mieszkanie dla Młodych". Ile dostanie łodzianin?

Mieszkanie dla młodych (MdM) ma zastąpić zlikwidowaną w tym roku Rodzinę na swoim. Program RnS gwarantował tym, którzy skorzystali z tego programu, dopłatę państwa przez osiem lat do spłaty kredytu mniej więcej połowę odsetek. Z kolei w MdM to rodzaj wkładu własnego, do którego państwo ma dopłacać

Kogeneracja otrzyma zwrot nadpłaty podatku akcyzowego w wysokości 63,9 mln zł

. do lipca 2008 r." – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w wyniku wyroku organy podatkowe są zobowiązane do zwrotu na rzecz spółki nadpłaty w wysokości 63.887.426 zł wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty do dnia jej zwrotu. Narastająco w

Rozliczenie kredytu w kosztach działalności

Odsetki w ustawowych uregulowaniachSamo zaciągnięcie kredytu, a następnie jego spłata są dla przedsiębiorcy operacjami podatkowo obojętnymi. Jest to konsekwencją ustawowych zapisów, z których wynika, że zaciągnięcie kredytu nie stanowi przychodu, co potwierdza art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof, a

17 października USA osiągną limit długu. Co będzie później?

wypłacić 12 mld dolarów emerytom z programu Social Security. 31 października trzeba będzie zapłacić 6 mld dol. odsetek w ramach obsługi długu, a do 1 listopada państwo powinno wypłacić 67 mld dolarów m.in. na zasiłki i ochronę zdrowia dla seniorów z programu Medicare oraz wypłaty pensji dla

Niepełnosprawna kobieta walczy z Kasą Stefczyka. Pomoże jej prokuratura

wpłat: 51,6 tys. zł z tytułu kredytu, 17 tys. zł zaległych odsetek, 4,5 tys. zł kosztów procesu, 900 zł kosztów adwokackich. I jeszcze koszty egzekucji komorniczej - 10,4 tys. zł. Komornik powiadomił też urząd skarbowy, by wyegzekwował od Buczkowskiej pieniądze z ewentualnej nadpłaty podatków. Pani

Pół miliarda długów na giełdzie i rekord upadłości. Firmy nie widzą ożywienia?

, to Y może kupić długi X z rabatem, doliczyć odsetki ustawowe i skompensować sobie zobowiązania wobec X. Może to być nieco zawiłe, ale wiele firm robi w ten sposób doskonałe interesy. Coraz częściej firmy wyszukują długi swoich dostawców i im płacą w formie kompensaty. Co ciekawe, serwisu używają

Dłużniku, drżyj!

może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni.Oręż wierzycieliPrzedsiębiorców, którzy spotkali się z niesolidnością dłużników, ucieszy tzw. stała rekompensata. Obok prawa do odsetek za opóźnienia w płatnościach, wierzycielom od opieszałego kontrahenta należy się 40 euro swoistego ryczałtu za zwrot

AB wygrało w I instancji sprawę przeciw Raiffeisen

wyroku, ale nie oznacza on odwrócenia zawiązanej rezerwy, bo możliwa jest apelacja strony przeciwnej. "Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy, ogłosił wyrok, w którym zasądził od Raiffaisen Bank Polska S.A. na rzecz Spółki AB S.A. kwotę 7.499.590. zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14

Matka Polka zapłaci milion sparaliżowanemu Stasiowi

Polki do wypłacenia miliona złotych odszkodowania oraz ustawowych odsetek. Te z kolei na przestrzeni lat zmieniały się, bo pełnomocnik powoda w ciągu trwania procesu kilkakrotnie zmieniała kwotę zadośćuczynienia. Zasądzono też 53 tys. zł kosztów rehabilitacji. Staś będzie również dostawał 7 tys. zł

Śląskie. Dzięki faktoringowi czas na umowę ws. DTŚ w Gliwicach

będzie płacił wykonawcy za zaległe i bieżące faktury, a my zobowiązujemy się, że gdy już ze wszystkim się dopniemy i odblokujemy finansowo, zwrócimy te pieniądze bankowi" - wyjaśnił. Według jego informacji faktoring kosztuje (w zależności m.in. od ryzyka) 5-9 proc., natomiast ustawowe odsetki od

Amber Gold: cztery scenariusze

dzień opóźnienia. Jeśli nie zastrzeżono w umowie inaczej, mamy do czynienia z odsetkami ustawowymi (dziś to 13 proc. w skali roku). Jeśli firma odmawia, sprawę należy skierować do sądu. Firma nie może się też powoływać na niekorzystne dla niej działania banków (kilka banków wypowiedziało Amber Gold

Kościół broni milionów. A Skarb Państwa ich żąda

W marcu 2007 r. Urząd Skarbowy w Gdańsku przelał na konto gdańskiej archidiecezji kwotę 14 mln zł. Był to zwrot podatku VAT za transakcje przeprowadzone przez kościelne wydawnictwo Stella Maris w latach 1999-2002. Blisko połowę tej kwoty - 6,8 mln zł - stanowiły ustawowe odsetki od tego co strona

W jakiej formie powinno być wypłacane wynagrodzenie?

Gdy pracodawca nie wypłaca nam pensji w odpowiedni sposób, po jego stronie powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza. Pracownik może domagać się wypłacenia jej w formie właściwej, ponadto odsetek za czas zwłoki. Jeśli doszło do tego, że pracownik poniósł z tego tytułu szkodę, przysługuje

MCI Management otrzymał 46,41 mln zł odszkodowania od Urzędu Skarbowego

Wrocławiu, Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w dniu 20 maja 2011 roku wpłacił na rachunek bankowy spółki następujące kwoty: (i) kwotę 28.904.888,00 zł z tytułu zasądzonej należności głównej; (ii) kwotę 17.508.838,94 zł tytułem odsetek ustawowych; (iii) kwotę 141.491,00 zł tytułem kosztów zastępstwa

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

skarbowe podejmowali działania informacyjne i edukacyjne w celu ułatwienia podatnikom rozliczania się ze zobowiązań i zapewnienia rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi. Na przestrzeni ostatnich lat zmniejsza się odsetek decyzji wymiarowych uchylonych przez organ odwoławczy i przez sądy administracyjne

Wzrost płacy minimalnej jest szkodliwy

ten nie wytrzymuje konfrontacji z faktem, że wśród pracujących odsetek osób poniżej granicy ubóstwa jest bardzo mały. Tymczasem lista spustoszeń, jakie niesie ze sobą podwyższanie minimalnego wynagrodzenia, jest długa.- Po pierwsze, zwiększanie minimalnego wynagrodzenia prowadzi do wzrostu bezrobocia

MCI Management może podwyższyć prognozę wyników na 2011 r.

28.904.888 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 08/06/06 do dnia zapłaty (na 13/05/11odsetki od zasądzonej kwoty wyniosły 17.447.069,59 zł). Spółka wnioskowała o kwotę 38.512.000 zł + odsetki ustawowe" - poinformowało MCI. Spółka wystąpiła już o wypłatę zasądzonej kwoty. Stronom przysługuje jeszcze

Trzymiesięczne wypowiedzenie do lamusa

. Prawdopodobieństwo zdobycia stałej umowy o pracę przez pracowników czasowych rośnie jedynie wraz z poziomem wykształcenia.Zdaniem FOR wysoki odsetek pracowników czasowych w Polsce wynika przede wszystkim z wysokich pozapłacowych kosztów pracy oraz z barier prawnych w rozwiązywaniu stałych umów o pracę.By to zmienić

Polacy są coraz biedniejsi. Ale wciąż mamy nadzieję

ciągnie w górę pozycję województwa mazowieckiego. Wśród jego mieszkańców jest 4,6 proc. żyjących w skrajnej biedzie, ale jak wyłączymy Warszawę, to odsetek ten wzrośnie do 6,4 proc. Zdaniem prof. Stanisławy Golinowskiej z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ochrona bezrobotnych w Polsce jest bardzo skromna

Firmy zagraniczne mogą się starać o zwrot setek milionów złotych

argumentowały, że brak jest podstaw ustawowych do naliczania odsetek w takim przypadku. Nie mają tu zastosowania regulacje ordynacji podatkowej dotyczące nadpłat, gdyż zwrot VAT nie dotyczy nadpłaty tylko podatku naliczonego.Tymczasem w ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny przyznał niemieckiemu

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

. wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez banki hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje

PiS chce przedłużyć program "Rodzina na swoim"

W ramach tego programu, który wystartował za czasów rządów PiS, państwo przez osiem lat spłaca mniej więcej połowę odsetek od kredytu na zakup lub budowę mieszkania albo domu. Jego powierzchnia i cena nie mogą przekraczać określonego ustawowo pułapu. Z powodu tych ograniczeń początkowo program był

MF: zmiana dot. firm zakładanych za granicą może wejść w życie w 2014 r.

tą regulacją. Trzeba będzie mieć co najmniej 50 proc. dochodów z odsetek, należności licencyjnych lub podobnych źródeł, by w tę instytucję się (...) załapać - powiedział. - Myślę, że zmiany związane z doliczaniem dochodów (polskich firm) z rajów podatkowych rząd jest w stanie przyjąć jeszcze w tym

Odroczenie terminu płatności

późn. zm.). Wskazana ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.Zgodnie z art. 5 wskazanej ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres

Sposoby korygowania deklaracji VAT

wzruszenie decyzji ostatecznej, czyli np. wznowienie postępowania w danej sprawie.Prawo do niższych odsetekCo do zasady, stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%. Z tym że stawka ta nie może być

MF zaproponowało opodatkowanie dochodów spółek zakładanych za granicą

uznana za CFC, gdyby co najmniej połowę jej dochodów stanowiły tzw. dochody pasywne, czyli np. z dywidend, odsetek, ze zbycia akcji lub udziałów, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich, praw własności przemysłowej. Nie oznacza to jednak, że polska firma płaciłaby 19-proc. podatek tylko od dochodów

Odwrócona hipoteka będzie nieprędko

takiego kredytu wraz z odsetkami. Jednak, żeby banki mogły go zaoferować, potrzebna jest specjalna ustawa. Wprawdzie założenia projektu Ministerstwo Finansów przygotowało już ponad rok temu, ale rząd zdecydował wówczas, że Ministerstwo Gospodarki uzupełni je o rozwiązania mające chronić klientów

Pożyczka bez haczyków. Zmiany w kredycie konsumenckim

lombardowego NBP?- W kodeksie cywilnym pojęcie odsetek jest bardzo precyzyjne i dokładnie wiadomo, do którego z parametrów kredytu odnosi się to ustawowe ograniczenie. Z tego powodu nie chcieliśmy ingerować w ten przepis. Inaczej jednak wyglądała sytuacja w przypadku przepisu ograniczającego pozostałe koszty

"GP": Operatorzy komórkowi łamią prawa klientów

częściową zapłatą za fakturę, to operator poza odsetkami ustawowymi zagwarantował sobie prawo do dochodzenia dodatkowych płatności.Jeżeli klient Orange spóźnia się o ponad miesiąc z uregulowaniem należności za usługi, to operator zastrzega sobie nie tylko ich zawieszenie, ale może nawet natychmiast

Kierowca wygrywa z ubezpieczycielem. Mimo braku aktualnych badań

nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji zasądził od niego odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami - wylicza Agata Mączka, radca prawny, pełnomocnik Hreczuka.Wyrok nie jest prawomocny.

Polska musi wrócić do sprawdzonych metod

wróżyć na przyszłość - Polska też podlega tej regule. Bez dodatkowych reform tempo wzrostu gospodarczego Polski znacząco spadnie. Stanie się tak z trzech powodów. Po pierwsze, starzenie się społeczeństwa doprowadzi do zmniejszenia się zasobów siły roboczej i wzrostu odsetka osób starszych, pozostających

Majowe kredytowe ożywienie. 1500 dopłat do kredytów mieszkaniowych

maksymalnie 27,8 tys. zł. Co ważne, dzięki dopłacie beneficjent programu pożycza od banku mniej pieniędzy i opłaca odsetki od niższej kwoty. Limit cenowy Żeby uzyskać dopłatę, cena mieszkania lub domu nie może przekraczać określonego pułapu. Jest nim wskaźnik wojewody powiększony o 10 proc. Np. w Warszawie

Przedsiębiorcy do organów ścigania: firmom trzeba swobody

King & King na kwotę 6,2 mln zł, otrzymując za nie łączną kwotę ok. 10,157 mln zł. Suma ta obejmuje nie tylko pełną umówioną kwotę odsetek od King & King, ale również należne odsetki ustawowe" - napisał Prokom w oświadczeniu."Zastosowanie do innych przedsiębiorstw rozumowania, które - wydaje

Bańkowska: Odwrócona hipoteka bez regulacji skończy się aferą dotkliwszą niż Amber Gold

zdecydują, fundusz przejmuje własność nieruchomości, ale musi wypłacić spadkobiercom różnicę między wartością kredytu, jaka została do spłaty (z odsetkami i innymi należnościami), a wartością przejmowanej nieruchomości.

Sposoby korygowania deklaracji VAT

wzruszenie decyzji ostatecznej, czyli np. wznowienie postępowania w danej sprawie.Prawo do niższych odsetekCo do zasady, stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%. Z tym że stawka ta nie może być

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ustanowieniu odsetek ustawowych strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie

Umowa pożyczki

. Najczęstszą formą odpłatności za pożyczkę pieniężną są odsetki - ustawowe lub ustalone przez strony (umowne). FormaJeżeli wartość pożyczki jest wyższa aniżeli pięćset złotych, to umowa pożyczki powinna być stwierdzona pismem. Jest to jednak forma zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych (ad probationem

Zator płatniczy

(np. długotrwałe świadczenie usług lub dostawy towarów). Bywa także tak, że zleceniodawca wkalkulowuje ustawowe odsetki od tak rozumianego "kredytu" w koszty swojej działalności.Zatory płatnicze pojawiają się szczególnie często w okresach zastoju gospodarczego, albo też w warunkach dużej inflacji

Komisja Roszczeń Indiańskich

odebranych im z naruszeniem zawartych z plemionami traktatów i amerykańskiego prawa, mogła jedynie nakazać wypłacenie plemionom odszkodowania. Podstawą do jego wyliczenia była rynkowa wartość ziemi w momencie jej utracenia przez Indian, powiększona o ustawowe odsetki. Powodowało to częste skargi Indian

Weksel

że na wekslu widnieje klauzula „bez protestu”, która zwalnia z tego obowiązku.Wierzyciel od zwrotnie zobowiązanego może domagać się tzw. sumy regresowej, w skład której wchodzą: podstawowa suma wekslowa, odsetki ustawowe od dnia płatności, koszty protestu i dokonywanych zawiadomień oraz inne koszty

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ustanowieniu odsetek ustawowych strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.Odsetki ustawowe

więcej o odsetki ustawowe na pl.wikipedia.org