odroczyć spłatę

qub

Białoruś ma dług wobec Gazpromu. Liczy na odroczenie spłaty

Białoruś ma dług wobec Gazpromu. Liczy na odroczenie spłaty

Na koniec września Białoruś miała 132,6 mln dol. długu wobec Gazpromu - poinformował rosyjski koncern.

Grecja nie chce restrukturyzacji długu. Chce odroczyć spłatę

- Byłoby lepiej, by raz jeszcze przedłużyć termin spłaty 110 mld euro i obniżyć oprocentowanie - mówi w wywiadzie dla lewicowego dziennika "Liberation" grecki minister finansów Jeorjos Papakonstantinu. Restrukturyzacji długu nie chce. Nie chce tego też Bruksela.

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły występować do Skarbu Państwa o oddłużenie

Spółdzielnie mieszkaniowe, które mają dług wobec Skarbu Państwa, będą mogły wystąpić o odroczenie jego spłaty, rozłożenie na raty albo umorzenie - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

"GP": Składki do ZUS w ratach

Eksperci są zgodni - pisze "Gazeta Prawna" - że w najbliższych miesiącach wzrośnie liczba wniosków o przyznawanie ulg. Firma, która ją uzyska, może uniknąć wielu negatywnych dla siebie konsekwencji. ZUS ma prawo na przykład do egzekucji administracyjnej, do dokonania wpisu hipoteki przymus

PBO Anioła przedstawi wierzycielom propozycje układowe

obniżania limitów kredytowych, kwartalnie przez okres 5 lat, o 1/20 zadłużenia, odroczenie spłaty kapitału do końca 12 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Wierzycielom niezabezpieczonym rzeczowo, posiadającym wierzytelności do kwoty 30 tys. zł spółka

Finansowa egzekucja Stoczni Gdańsk wstrzymana

Finansowa egzekucja Stoczni Gdańsk wstrzymana

testu prywatnego wierzyciela, który jest niezbędny do oceny, czy proponowane w biznesplanie odroczenie spłaty pożyczki udzielonej Stoczni w ramach pomocy publicznej nie będzie - w świetle przepisów unijnych - niedozwoloną pomocą publiczną.Również w drugiej sprawie ARP wstrzymała się od działań

PBO Anioła zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość układową

spółki z możliwością zawarcia układu, co umożliwi spłatę zobowiązań spółki wobec wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu" – czytamy dalej. Spółka zamierza przedstawić propozycje układowe, w tym m.in. częściowe (nawet 50%) umorzenie długu w zależności od kategorii wierzycieli, odroczenie

Gino Rossi wyemituje obligacje za 35 mln zł na spłatę zadłużenia

pierwszej kolejności spłatę całości zadłużenia spółki wobec banków: ING Bank Śląski Bank DnB NORD Polska, Alior Bank, co zakłada odroczenie spłaty zadłużenia wobec Banku Polska Kasa Opieki na warunkach, które zostaną uzgodnione z bankiem" - czytamy w komunikacie. Zmiana struktury refinansowania

Sfinks ma aneksy do umów z PKO BP i ING prolongujące spłatę zadłużenia

, maja 2011, czerwca 2011 i lipca 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami aneksów spłata odroczonych rat kapitałowych ma nastąpić w dniu 31 sierpnia 2011 r." - czytamy w komunikacie. Aneks przewiduje też, że do 31 lipca 2011 r. spółka dokona spłaty odsetek od zadłużenia Sfinks w ING i

Jak chronić nadmiernie zadłużonych

w miarę swoich możliwości i nie może zaciągać nowych kredytów. Komisja proponuje rozwiązania dla konkretnego dłużnika. Może to być np. zmiana planu spłat kredytu, odroczenie spłat, zmniejszenie oprocentowania lub nawet częściowa redukcja długów. Jeśli wierzyciele nie chcą się na jej propozycje

Netia uzyskała dodatkową transzę kredytu na kwotę 200 mln zł

operacyjnej grupy kredytobiorcy oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy kredytobiorcy" - czytamy w komunikacie. Okres dostępności dodatkowej transzy kredytu wynosi 18 miesięcy, okres odroczonej płatności 24 miesiące. Oba te okresy rozpoczynają się w dniu 20 czerwca 2013 r. Spłatę rozłożono na 7 rat, w tym

Sfinks ma aneks do umowy bankiem Raiffeisen prolongujący spłatę zadłużenia

Warszawa, 05.08.2011 (ISB) - Spółka restauracyjna Sfinks Polska zawarła aneks do umowy restrukturyzacyjnej z bankiem Raiffeisen, podała spółka w komunikacie. Na ich mocy raty kapitałowe za okres październik 2010 - lipiec 2011 ulegają odroczeniu i zostaną uregulowane jednorazowo 31 sierpnia 2011 r

Plaza Centers proponuje przesunięcie spłat dla wierzycieli o 3-4 lata

Warszawa, 18.11.2013 (ISBnews) - Plan restrukturyzacyjny Plaza Centers obejmuje m.in. przedłużenie okresu spłat dla wierzycieli o 3-4 lata, przy czym wartość zadłużenia nie ulegnie zmianie, podała spółka. Plaza liczy, że procedura restrukturyzacyjna potrwa do sześciu miesięcy. "

Opole. Nowy właściciel Taboru Szynowego zapewnia, że chce ratować firmę

na rozwój oraz spłatę zaległości wobec skarbu państwa i wnioskuje o odroczenie rozprawy, by walne zgromadzenie mogło podjąć deklarowane decyzje. Sroczyński mówił też załodze, iż nowe władze Taboru chcą go rozwijać, produkować wagony towarowe, nawet w ilości tysiąca sztuk rocznie, i wejść na rynki na

ABM Solid złożył w sądzie nowe propozycje układowe

Warszawa, 06.06.2013 (ISBnews) - Zarząd ABM Solid w upadłości układowej złożył w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe. Zakładają odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty, konwersję części długu na akcje spółki oraz

Widok Energia ma porozumienie ramowe ws. restrukturyzacji zadłużenia

tytułu wykupywanych obligacji do dnia 31 lipca 2013 roku. Odroczenie terminu płatności oznacza zobowiązanie obligatariuszy do nie podejmowania działań mających na celu zaspokojenie wymagalnej wierzytelności obligatariuszy z tytułu przymusowego wcześniejszego wykupu obligacji" - podano w komunikacie

Polimex ma wypełnić zobowiązania wobec wierzycieli do końca lipca

wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M spółki oraz do odroczenia ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności obligatariuszy, w kwocie około 144 mln zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim

Redan zawarł umowę restrukturyzacyjną z bankami i obligatariuszami

oraz obligatariusze posiadający obligacje serii C i D spółki. Obligatariusze odroczyli ostateczną spłatę całości zadłużenia do 31 grudnia 2018 r.  Redan zobowiązał się, że przed 31 grudnia 2018 r. spółki z grupy będą dokonywać spłaty zobowiązań i zmniejszania limitów zgodnie z następującymi

Obligatariusze Widok Energia odroczyli termin wykupu obligacji do 30 września

tytułu wykupywanych obligacji do dnia 30 września 2013 roku. Odroczenie terminu płatności oznacza zobowiązanie obligatariuszy do nie podejmowania działań mających na celu zaspokojenie wymagalnej wierzytelności obligatariuszy z tytułu przymusowego wcześniejszego wykupu obligacji" - czytamy w

Polimex-Mostostal ma porozumienie z wierzycielami ws. terminu spłaty zadłużenia

łącznej wartości nominalnej około 394 mln zł. Na nocy umowy m.in. obligatariusze zobowiązali się do dokonania konwersji wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M spółki oraz do odroczenia ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności

Polimex porozumiał się z bankami, akcje w górę

Polimex porozumiał się z bankami, akcje w górę

wierzycielami w sprawie czasowego wstrzymania egzekucji spłaty zobowiązań przez spółkę. W tym czasie spółka zamierza osiągnąć porozumienie z wierzycielami w sprawie zmiany warunków finansowania udzielonego spółce, w tym odroczenia spłaty zadłużenia oraz zmiany poziomów wskaźników finansowych, które Polimex

Pożyczyli od Amber Gold miliony i nie chcą oddać

Pożyczyli od Amber Gold miliony i nie chcą oddać

odroczenie terminu spłat i przedstawia rozmaite powody, przez które nie mogą oddać pieniędzy. Ale my nie możemy rozkładać należności na raty ani odraczać terminów. Pożyczkobiorcy powinni wiedzieć, że pożyczki będą musieli zwrócić - mówi osoba z biura syndyka.

Pawlak: To istotna ulga w sytuacji drogiego franka

bankiem także czasowe zawieszenie spłaty rat. - Niektóre banki oferują możliwość zamrożenia spłaty kapitału kredytu. W praktyce oznacza to, że oddajemy bankowi tylko odsetki od aktualnego zadłużenia - powiedział. - Można skorzystać również z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenie spłaty rat na kilka

Spółka zależna Widok Energia złożyła do sądu wniosek o upadłość układową

Warszawa, 04.07.2013 (ISBnews) - Widok Energia Sp. z o.o. - spółka zależna Widok Energia złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka w komunikacie. Grupa chce zaproponować wierzycielom spółki zależnej odroczenie spłaty należności do końca br., z

ARP nie może wziąć udziału w realizacji biznesplanu Stoczni Gdańsk

mln zł,  zaniechanie przez ARP realizacji opcji put (odkupienie od ARP przez większościowego akcjonariusza ok. 15% akcji stoczni) oraz odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej w wysokości 103,3 mln zł na lata 2019-2025. "Wyniki przeprowadzonego TPW i TPI wskazują

ARP: nie możemy uczestniczyć w planie naprawy Stoczni Gdańsk

.: dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza kwotą 80 mln zł, sprzedaż gruntów nieoperacyjnych za kwotę 100 mln zł, zaniechanie przez ARP realizacji opcji put, a także odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej w wysokości 103,3 mln zł na lata 2019-2025. Agencja poinformowała, że z

Kredyt? Tak, ale z głową

wydłużenia terminu spłaty, odroczenia płatności (tzw. wakacji kredytowych), rozłożenia zobowiązania na niższe raty. Posiadając kilka zobowiązań warto sprawdzić jakie są możliwości skonsolidowania kredytów. Celem konsolidacji jest comiesięczne obniżenie raty poprzez wydłużenie okresu spłaty. Niejednokrotnie

Robert Oppenheim nie jest już pełniącym obowiązki prezesa Polimeksu

670 mln zł, uzyskał nowe linie gwarancyjne na 200 mln zł oraz odroczono mu spłatę obligacji wartych 144 mln zł. Grupa zamierza też samodzielnie zdobyć dużą gotówkę, sprzedając część zbędnego majątku, co ma przynieść do końca 2015 r. do 600 mln zł. - Potrzebujemy około dwóch lat, by wrócić do

Polimex ma wypełnić zobowiązania wobec wierzycieli do końca czerwca

się do dokonania konwersji wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M spółki oraz do odroczenia ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności obligatariuszy, w kwocie około 144 mln zł, do dnia 31 grudnia 2016 r. Polimex-Mostostal to

Kraków. Ruszył proces kredytobiorcy przeciwko bankowi

jej aktualnego miejsca zamieszkania i odroczył rozprawę. Była małżonka powoda skorzystała z prawa do odmowy zeznań. Tomasz Sadlik we wrześniu 2007 roku wraz z ówczesną żoną wziął w Raiffeisen Bank Polska kredyt mieszkaniowy na kwotę ponad 290,3 tys. franków szwajcarskich z przeznaczeniem na zakup

Polimex-Mostostal naruszył umowę restrukturyzacyjną z wierzycielami

mln zł. Na nocy umowy m.in. obligatariusze zobowiązali się do dokonania konwersji wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M spółki oraz do odroczenia ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności obligatariuszy, w kwocie około 144

Rząd: pomoc dla przedsiębiorców w spłacie podatków - do października 2009 r.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, poprzednie rozporządzenie przewidywało, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać do 31 grudnia 2007 r. Wiele wszczętych postępowań w tych

Prezydent podpisał upadłość konsumencką

jednak, że konsument zostanie uwolniony od ciężaru zobowiązań: żeby zwrócić wierzycielom należności, sąd może nakazać sprzedaż mieszkania dłużnika, a jeśli to nie wystarczy, nałożyć na niego pięcioletni plan spłat. Przez ten czas konsument bankrut nie będzie mógł robić zakupów z odroczonym terminem

Dotkliwe kary przed e-sądem

tego okresu. Tego rodzaju egzekwowanie długów przez przedsiębiorców będzie zatem możliwe, gdy dłużnik spłaci choćby część zobowiązania lub zawnioskuje np. o odroczenie płatności bądź możliwość spłaty długu na raty. Wszystkie takie zachowania dłużnika potwierdzają bowiem, że uznaje on roszczenie

Na co zabraknie pieniędzy, gdy Mazowsze zbankrutuje

czekali na decyzję banku. Jak tylko bank zablokuje konto Mazowsza, pieniądze z niego pójdą na spłatę długu. Jednak nie wszystkie. - Będziemy przekazywać tylko wypłaty dla pracowników - wyjaśnia Dariusz Formicki. - Na koncie zgromadziliśmy 30 mln zł. I dopóki mamy do nich dostęp, będziemy z nich korzystać

Jak wyplątać się z długów

-u prośbę o restrukturyzację kredytu. - Znacznie większy pożytek niż daremne działania "czyszczenia" historii kredytowej przyniesie osobista wizyta w banku lub SKOK-u i rozmowa na temat możliwości konsolidacji kredytu lub odroczenia terminu spłaty kolejnych rat - radzi BIK. 5 sposób na

"Trojka" chwali reformy Grecji, sprawdza finanse Portugalii

wartej 2 mld euro, a także wydłużenie do siedmiu lat okresu spłaty zagranicznych pożyczek zaciągniętych przez Portugalię.W 2011 roku kraj ten stracił praktycznie możliwość zaciągania pożyczek na międzynarodowych rynkach pieniężnych i zmuszony był skorzystać z doraźnych kredytów unijnych. Odroczenie ich

Nie ma pieniędzy na spłatę kredytu. Bank nie chce pomóc

gdy klient na skutek sytuacji losowych popadł w zaległości w spłacie kredytu, ale jego problemy już zostały rozwiązane, natomiast nie jest w stanie spłacić wszystkich zaległości. Do takich rozwiązań należą choćby: odroczenie lub przesuniecie wymagalności raty, czasowe obniżenie wysokości raty, stałe

Nowy bank atakuje elastyczną kredytówką. Spłatę zawiesisz nawet na...

dołącza kilka ciekawych gadżetów. Najważniejszy z nich to Opcja Odroczenia Płatności (OOP), występująca w trzech wariantach. Najszerzej zakrojony obejmuje pełne zamrożenie rachunku kredytu na maksymalnie rok. Takie zamrożenie oznacza, że klient nie musi spłacać zadłużenia, a bank nie dolicza żadnych

Przegląd prasy

refinansowania zadłużenia - prasa --Zatrudnienie spadło o 0,2% r/r w X, płace wzrosły o ok. 2,7% wg analityków --Sąd odroczył rozprawę ws. upadłości Ganta do 11 grudnia --Capital Park będzie finalizował akwizycje projektów nieruchomościowych w 2014 r. --Capital Park chce budować wokół siebie

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

. (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 "Praca za granicą, przeniesienie działalności gospodarczej, delegowanie pracownika - ustalanie właściwego ustawodawstwa"6 grudnia br. (poniedziałek), godz. 9.00-11.00 "Raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia - możliwości uzyskania ulgi w spłacie należności z

Chiny pożyczą Ghanie 13 mld dol. za dostęp do złóż ropy

Bank, który kredytuje chiński handel zagraniczny, oferuje Ghanie 10 mld dol. pożyczki na budowę dróg, kolei, szkół i szpitali. Spłata kredytów zostanie odroczona o kilka lat, a szczegółowe warunki spłat zostaną doprecyzowane dopiero w przyszłości, zapowiedział wicemin. finansów Ghany Fiifi Kwetey.W

Grecy zasłużyli na to, by dać im kolejną szansę

lub gwarantowane przez europejskie rządy mają być niżej oprocentowane i rozłożone na dogodniejsze raty. Ich spłata zostanie przesunięta o 15 lat. Oprocentowanie części pożyczek zostanie obniżone, a spłata części będzie odroczona. Europejski Bank Centralny daruje Grecji 7 mld euro tytułem zapłaty

Biurokracja w polskich portach blokuje importerów. Wybierają przeładunki za granicą

odroczyć płatność VAT, co pozwala na szybsze, a jednocześnie tańsze, dopuszczenie towarów do obrotu. Wydłużenie terminów spłaty podatku VAT dla przedsiębiorcy powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy przypadający na jednostkę sprzedaży i możliwość zwiększenia skali obrotów firmy przy tym

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ulgi w spłacie orzeczonych kosztów sądowych

spłacie kosztów sądowych rozstrzyga prezes tego wojewódzkiego sądu administracyjnego, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Do niego albo do dyrektora administracyjnego sądu należy skierować wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie. Wniosek powinien zawierać oświadczenie dłużnika

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ulgi w spłacie orzeczonych kosztów sądowych

Koszty sprawyPodatnik, który postanawia zaskarżyć niekorzystną decyzję podatkową do sądu administracyjnego, musi liczyć się z kosztami sądowymi. Wpis, opłaty kancelaryjne, należności tłumaczy, koszty ogłoszeń - to tylko niektóre z nich. Można jednak ubiegać się o ulgę w ich spłacie: umorzenie

Pomoc ZUS w spłacie zaległości

więc do takiej sytuacji płatnik przewidujący trudności finansowe może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie powstałych zaległości na raty.Odroczenie terminu płatności składekOdroczenie terminu płatności składek to nic innego, jak przesunięcie

Polimex podpisał umowę na budowę bloku energetycznego w Kozienicach

spłatę kredytów i wykup obligacji należących m.in. do funduszy inwestycyjnych.Polimex latem nie podzielił losu upadłych DSS i spółek z Grupy PBG tylko dlatego, że udało mu się pod koniec lipca zawrzeć umowę z wierzycielami. Banki podpisały wtedy tzw. standstill - dały spółce czas do końca listopada na

Prezydent podpisał ustawę o pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych

nieoprocentowana. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w przypadkach trudnej sytuacji materialnej kredytobiorcy.Środki będą pochodziły z Funduszu Pracy. Rząd przewiduje, że pożyczki będą kosztować fundusz

Sprawdź, co Ci grozi, gdy nie zapłacisz podatku w terminie

obecnie obowiązującą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. W przypadku wystąpienia trudności z uregulowaniem należności podatkowych, podatnik może ubiegać się o przyznanie następujących ulg podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku i zapłaty zaległości, rozłożenie na raty

Hindusi zainteresowani hollywoodzką wytwórnią MGM

lat. Nie jest jasne, czy Broccoli i Wilson mieliby objąć funkcje kierownicze w studiu.Hollywoodzka wytwórnia boryka się z ogromnym zadłużeniem. Pod koniec marca jej wierzyciele zgodzili się po raz czwarty odroczyć termin spłaty pożyczek o łącznej wysokości 3,7 mld dol. Nowy termin spłaty: 29

ARP: nie możemy uczestniczyć w planie naprawy Stoczni Gdańsk

.: dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza kwotą 80 mln zł, sprzedaż gruntów nieoperacyjnych za kwotę 100 mln zł, zaniechanie przez ARP realizacji opcji put, a także odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej w wysokości 103,3 mln zł na lata 2019-2025. Agencja poinformowała, że z

Ekspert: wielki biznes powstrzymuje władze Ukrainy od rozwiązania siłowego

koncernowi 2,7 mld dolarów za dostawy gazu w 2013 roku, w terminie do 25 stycznia. Tymczasem Gazprom zgodził się pod koniec ubiegłego roku odroczyć te płatności - ich termin określano na wiosnę 2014 r. Ekspert OSW zwraca uwagę, że podczas ostatniego szczytu UE-Rosja w Brukseli, rosyjski prezydent Władimir

Jak przygotować się na kryzysowe czasy

płaci, bo spłata karcianego długu jest odroczona. Podobnie jest zresztą z kartami debetowymi. Zakupy "debetówką" co prawda automatycznie obniżają nam stan konta, ale ponieważ nie płacimy gotówką, tylko wirtualnym pieniądzem, znacznie chętniej i więcej wydajemy. Kto wie, może płacenie tylko

Kredyt w tarapatach

możemy ukrywać naszych problemów przed bankiem. Kredytobiorca może zwrócić się z wnioskiem o odroczenie kredytu (prolongata), całkowite lub częściowe zawieszenie jego spłaty, podpisać aneks, który np. zmienia datę spłacania raty. Rozwiązaniem jest także konsolidacja. Najkorzystniej można dokonać jej w

System pomocy bezrobotnym w spłacie kredytów może ruszyć w sierpniu

upływie dwóch lat od zaprzestania płatności rat pomocy. Zwrot ten ma być nieoprocentowany i rozłożony równomiernie w ciągu ośmiu lat po upływie karencji. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w przypadkach

Polimex z wielką stratą za 2012 rok

mld zł.W wyniku porozumienia z bankami Polimex utrzymał do 2016 r. linie kredytowe na 670 mln zł, uzyskał nowe linie gwarancyjne na 200 mln zł oraz odroczono mu spłatę obligacji wartych 144 mln zł. Grupa planuje też samodzielnie zdobyć dużą gotówkę, sprzedając część zbędnego majątku, co ma przynieść

Co zrobić, gdy nie masz pieniędzy na podatek?

nie ma zaliczek na podatek w ciągu roku, całość trzeba więc zapłacić w czasie rozliczeń rocznych z fiskusem. Czasami podatek do dopłaty może być całkiem pokaźny. Co zrobić jeśli nie mamy na niego pieniędzy? - Można podjąć próbę odroczenia terminu zapłaty podatku lub rozłożenia płatności na raty

Fedak: państwo pomoże w spłacie kredytów ubezpieczonych od bezrobocia

żadnymi dodatkowymi opłatami.W wyjątkowych okolicznościach, np. utrzymującej się złej sytuacji finansowej kredytobiorcy, spłata pożyczki będzie mogła być rozłożona na więcej rat, odroczona, a nawet umorzona.Zdaniem Fedak, takie sytuacje mogą się zdarzać, ale dodatkowe obciążenie w postaci spłacania

Wzrasta wartość kredytów niespłacanych w terminie

. Dodał, że większość takich osób nie traci z dnia na dzień zdolności do spłaty kredytu."Jeżeli jednak ktoś np. straci pracę i nie będzie miał pieniędzy na spłatę, to powinien sam pójść do banku i próbować pertraktować" - powiedział analityk. Wyjaśnił, że bank może odroczyć spłatę zarówno

Jest zgoda na pożyczkę dla Polic

do banków).- Te pieniądze nie mogą być przekazane wprost na spłaty starych długów, ale to nie ma znaczenia. Za nie będziemy dokonywać zakupów, z długi spłacać z dochodów ze sprzedaży. Postaramy się też odroczyć termin ich spłaty - wyjaśnia Miklewicz.ARP ma pieniądze dla Polic, ale od grudnia czekała

Senat o pomocy dla bezrobotnych w spłacie kredytów mieszkaniowych

legislacyjną.Ustawa przewiduje zwrot udzielonej pomocy - jej spłata będzie rozpoczynała się po upływie dwóch lat. Zwrot ten ma być nieoprocentowany i rozłożony równomiernie na osiem lat. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę

Polska jeszcze w tym roku musi spłacić 64 mld euro długu

zagranicznego zostanie zrolowana przez wymienionych wierzycieli" - napisał NBP.Bank zaznaczył, że z pozostałej części zadłużenia zagranicznego przypadającego do spłaty w 2009 r. największą pozycję stanowią otrzymane kredyty handlowe (odroczone płatności za import) w wysokości 11 mld."Przewidywane w

Ekspert zbada kredyt "Alicja". Dawało się go spłacić?

: - Oceni, czy konstrukcja umowy kredytu była prawidłowa czy wadliwa. Oceni też zastosowany wzór wyliczeń i realne obciążenie kredytobiorcy przy obecnej wysokości spłacanych rat.Proces odroczono do końca grudnia. - Odniosłam małe zwycięstwo, ale i tak nie będę mogła spać spokojnie - mówiła Urszula

Przegląd informacji ze spółek

do spółki. Sąd Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych odroczył rozpoznanie w sprawie wniosków o upadłość Gant Development na dzień 11 grudnia, podała spółka. Capital Park prowadzi negocjacje w sprawie nabycia projektów nieruchomości

Azerowie pożyczyli Białorusi na spłatę Gazpromu

ujawnił, że tym tajemniczym "dobrym przyjacielem" jest prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. - Prosiliśmy Rosjan, naszych sojuszników, najbliższych nam ludzi, aby odroczyli spłatę długu o dwa tygodnie. Odpowiedzieli: nie będziemy czekać nawet dnia. Wtedy zwróciłem się do prezydenta Azerbejdżanu i

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

on orzekać o planie spłat wierzytelności. Okres spłat nie powinien przekroczyć 5 lat, może on zostać jednak przedłużony o 2 lata.W okresie spłat dłużnik nie będzie mógł robić zakupów z odroczonym terminem płatności lub na raty.Sąd będzie mógł zwiększyć zakres spłat dłużnika w razie poprawy jego

ZCh Police - ostatni sygnał ostrzegawczy

ratowanie spółki. Formalnie jest to odroczenie spłaty tej pożyczki - która wynosi 150 mln zł. Zarząd ciągle zapewnia, że jego celem jest uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego w ostatnich miesiącach tego roku.

Na upadłość konsumencką trzeba mieć pieniądze

odroczoną płatnością.Niewykonywanie obowiązków określonych w planie spłat może spowodować uchylenie przez sąd planu spłat i umorzenie postępowania upadłościowego. Podobnie skończy się zatajenie przez upadłego przychodów w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty lub dokonanie

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

. Po jego śmierci to bank sprzeda mieszkanie, zaspokajając z uzyskanych w ten sposób pieniędzy swoje roszczenia wobec kredytobiorcy. To, co zostanie, dostaną spadkobiercy. Taka spłata odwróconego kredytu będzie jednak odroczona o sześć miesięcy, licząc od dnia określenia wartości całego majątku i jego

Kilka kredytów, a cel ten sam

tydzień listopada. W listopadzie zacznie się nowy cykl rozliczeniowy itd.Okres bezodsetkowy, czyli możliwość odroczenia spłaty kredytu, to na pewno zaleta takiej formy kredytu. Jeżeli kredyt spłacisz w wyznaczonym terminie, nic za niego nie zapłacisz. Musisz jednak uwzględnić opłatę za wydanie karty, a

UE: Międzynarodowi pożyczkodawcy porozumieli się ws. pomocy dla Grecji

, a spłata odsetek z tytułu pożyczki z EFSF zostanie odroczona o 10 lat.Po drugie, EBC przekaże Atenom 11 mld euro zysków z greckich obligacji, które kupił wcześniej na rynku wtórnym.Po trzecie, Grecja będzie mogła wykupywać własne papiery dłużne od publicznych wierzycieli po zaniżonej cenie (docelowo

Wielka Brytania: 16 mld GBP na pobudzenie gospodarki

ożywienia koniunktury.Program ten przewiduje między innymi: obniżenie podatku VAT z 17,5 do 15 procent, odroczenie zapowiadanych podwyżek podatków oraz wydłużenie terminów zapłaty podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne przez małe firmy. Rząd chce też wprowadzenia trzymiesięcznego okresu ochronnego

Afera w Głuszycy. Burmistrz pożyczyła milion złotych bez wiedzy radnych

nieoficjalnie, że umowa o odroczenie terminu spłaty pożyczki zawierała klauzulę, według której burmistrz musiała mieć wszelkie potrzebne pozwolenia na jej zawarcie. Pani burmistrz miała dokument podpisać, mimo że takiej zgody od radnych nie otrzymała."Tak jakby źle zinterpretowane"Alicja Ogorzelec

Amber Gold: cztery scenariusze

, jak byłyby spłacane - w razie upadłości - wierzytelności klientów Amber Gold. Gdybyśmy mieli do czynienia z upadłością układową, to sąd z reguły dzieli klientów na różne grupy, w treści układu określa się, w jakim stopniu zredukować ich wierzytelności, czy rozłożyć je na raty, odroczyć płatności w

PSL chce namawiać PO, by pomoc w spłacie kredytów była z funduszu mieszkaniowego

Chlebowski zapowiedział, że projekt ustawy o rządowej pomocy bezrobotnym przy spłacie kredytów hipotecznych, nad którym pracuje minister Michał Boni, ma być gotowy w ciągu najbliższych dni.W lutym minister Michał Boni zaproponował rozwiązanie, w myśl którego osoby, które mają kredyty hipoteczne

Sąd odroczył decyzję w sprawie opolskiej elektrowni

- Ze względu na skomplikowanie sprawy, sąd postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do 2 października - powiedział dzisiaj podczas rozprawy przewodniczący składu sędziowskiego Jerzy Stelmasiak.Brak spełnienia wymogów środowiskowych uniemożliwia rozpoczęcie budowy dwóch nowych bloków w należącej do

Przegląd informacji ze spółek

po podsumowaniu wyników 2013 r. Widok Energia Sp. z o.o. - spółka zależna Widok Energia złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka w komunikacie. Grupa chce zaproponować wierzycielom spółki zależnej odroczenie spłaty należności do końca br., z

Internet zabił giganta z branży filmowej. Blockbuster bankrutem

dalszym ciągu dostarczały swoje filmowe nowości do sieci wypożyczalni i zgodziły się na odroczenie spłaty zadłużenia.Zarząd Blockbustera ma nadzieję, że restrukturyzacja potrwa maksymalnie pół roku. Po tym okresie firma powinna zacząć wychodzić na prostą. O tym, jak kiepska jest sytuacja świadczy to, że z

Niewielu bezrobotnych w kolejce po pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego

257 bezrobotnych kredytobiorców korzysta z pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego. Przez rok dostaną co miesiąc przeciętnie po 792 złKiedy wiosną rząd przygotowywał projekt ustawy w tej sprawie, szacowano, że pomocy może potrzebować nawet 45 tys. kredytobiorców, a wydatki z tego tytułu

Kredyt konsumencki po raz drugi

banki tzw. ryzyka kredytowego; - nałożenie określonych obowiązków na pośredników kredytowych; - wydłużenie do 14 dni terminu na odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki; - zapewnienie bankom prawa do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem określonym w umowie.Geneza ustawyUstawa o kredycie

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o greckiej tragedii, a boisz się zapytać

który składają się wszystkie państwa strefy euro, w największym stopniu - te najbogatsze. Część kwot na ratowanie Grecji Europa wyciągnie z kieszeni największych banków, które wcześniej lekkomyślnie kupowały obligacje Grecji. Banki będą musiały zgodzić się na odroczenie spłat lub zamianę obligacji na

Cacek ratuje kolejną firmę

sklepów dyskontowych Textilmarket. Pozwoli też na wprowadzenie do sprzedaży jesienno-zimowych kolekcji odzieży.Warunkiem wejścia Cacka do spółki było odroczenie przez banki spłaty zaciągniętych przez Redan kredytów - w sumie jest to 28 mln zł. Po długich negocjacjach cel został osiągnięty

Przegląd informacji ze spółek

, zapowiedział prezes BOŚ Mariusz Klimczak.  Zarząd ABM Solid w upadłości układowej złożył w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe. Zakładają odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty, konwersję części długu na akcje spółki oraz

Wchodzi w życie ustawa o pomocy w spłacie kredytów

posiadający wspólnotę majątkową, nawet jeżeli pracę utraciło tylko jedno z nich. W wyjątkowych okolicznościach, np. utrzymującej się złej sytuacji finansowej kredytobiorcy, spłata pożyczki będzie mogła być rozłożona na więcej rat, odroczona, a nawet umorzona.Rząd przewiduje, że na pożyczki Fundusz Pracy

Magiczne 5 lat i darują ci długi

zaciągać wyłącznie zobowiązania niezbędne do utrzymania siebie i rodziny. Upadły nie będzie miał szans nic kupić na raty, ani z odroczoną płatnością, nie weźmie żadnej pożyczki. Po 5 latach uczciwych spłat, sąd umorzy pozostałe zobowiązania.

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką

orzekał o planie spłat wierzytelności. Okres ten nie powinien przekroczyć pięciu lat, może jednak zostać przedłużony o dwa lata.W okresie spłat dłużnik nie będzie mógł robić zakupów z odroczonym terminem płatności lub na raty.Sąd będzie mógł zwiększyć zakres spłat dłużnika w razie poprawy jego sytuacji

Wódka bez osobnej kasy, ale to za mało...

odsetek za zwłokę. Zmniejszenie maksymalnego wymiaru opłaty do 30 proc. nieopłaconej kwoty [teraz jest to 100 proc.] stanowi tylko częściowe złagodzenie restrykcji. Ponownie zwracamy uwagę na zbyt wysoką opłatę prolongacyjną, którą ZUS pobiera z tytułu odroczenia terminu spłaty długu i rozłożenia na raty

Islandia zwróci oszczędności Holendrom i Brytyjczykom

płatności może być zmieniany w przypadku kłopotów gospodarczych wyspy. Jak jednak obawiały się władze Wielkiej Brytanii i Holandii, zapis ten został tak sformułowany, że gdyby dług nie został do 2024 r. w pełni uregulowany, uległby umorzeniu. W nowym porozumieniu dopuszczono możliwość odroczenia terminu

Co dalej z euro? Pomoc dla Portugalii zatwierdzona w cieniu skandalu

ekspertów Grecy mogą potrzebować nawet do 60 mld euro dodatkowej pomocy oraz co najmniej odroczenia spłat obecnych kredytów, jeśli nie - na razie Bruksela oraz Paryż ostro wykluczają tę opcję - klasycznej restrukturyzacji, w której wierzyciele spiszą na straty część pożyczonych Grekom pieniędzy. - Dodatkowa

Kryzys przyniósł symbiozę Kremla z oligarchami

W ubiegłym miesiącu podpisał umowę o odroczeniu spłaty 7,4 mld dolarów zagranicznych długów. W tym tygodniu rusza kampania marketingowa emisji akcji UC Rusal, giganta branży aluminium stanowiącego największy atut Deripaski."Najważniejszy akcjonariusz już zgłosił swój akces: państwowy bank

Premierze, nie ciśnij gmin z długiem

Chodzi o rozporządzenie, jakie wydał minister finansów Jacek Rostowski. Od 2011 r. do długu gminy wliczane są - prócz kredytów lub obligacji - także zobowiązania wynikające z dotacji unijnych czy umów z odroczonym terminem płatności. Choć miasto za część inwestycji będzie płacić nawet do 2014 r

Prokurator naprawia gospodarkę

symboliczną sumę 60 tys. zł, ale spółka wraz z długami warta była mniej niż zero. Zaczęli od ugody z ZUS-em, który zgodził się odroczyć zaległe płatności. Nawiązali nowe kontakty handlowe i w pierwszym roku sprzedaż wzrosła o 30 proc. To było wciąż za mało, by zapewnić dochód wystarczający do spłaty dawnych

Komornik na lotnisku Szczecin - Goleniów?

Dziadosz aktem notarialnym złożył "oświadczenie o poddaniu się egzekucji" i "oświadczenie o ustanowieniu hipoteki", jeśli port lotniczy długu nie spłaci. Skąd pieniądze na spłatę? Z bankowego kredytu. Problem w tym, że przez kilka miesięcy tego kredytu nie udało się załatwić. Prezes

Kredyt z Mikołajem? Karta z bałwanem? Nic z tych rzeczy!

prezencie gadżety, jak np. odtwarzacze MP3, a nawet dodatkowe kilkadziesiąt złotych od banku, czy wziąć udział w loterii z nagrodami. Poza tym odroczenie spłaty rat czy kredyt od ręki bez zbędnych formalności. A teraz? Jak do tej pory oferty świąteczne przygotowały tylko Citi Handlowy, Kredyt Bank i

Bankructwo Grecji: Czy czwartkowy szczyt uratował euro?

Na rynkach zapanowało przekonanie, że choć porozumienie z ubiegłego tygodnia nie zakończy kryzysu budżetowego i bankowego w Europie, kolejna interwencja unijnej straży pożarnej będzie potrzebna dopiero za jakiś czas. Wyrok został odroczony, giełdy, w tym akcje banków, poszły w piątek w górę

Małżeństwo wytoczyło proces bankowi o kredyt na mieszkanie

poprosili o zamianę hipoteki, bank postawił warunek: spłata znacznej części kredytu - ponad 300 tys. zł - po niekorzystnym dla klientów kursie franka szwajcarskiego. Gdy brali kredyt frank (kurs kupna) kosztował 1,9 złotego. Rozliczenia do ewentualnej spłaty to kurs 2,1881.Galowie znaleźli się w patowej

Firma ma kłopoty. Co robić?

możemy prosić o odroczenie terminu zapłaty podatku. Trzeba pamiętać, że o odroczenie musimy poprosić przed terminem zapłaty podatku. Jeżeli więc mamy zapłacić podatek do 20. dnia danego miesiąca, np. do 20 kwietnia, to do tego dnia musimy wystąpić o odroczenie terminu płatności do skarbówki.Jeżeli urząd

Prowizja od ulgi, drogie zakupy i postojowe. Pocztu dziwnych prowizji odc. 2

Kilka dni temu opublikowaliśmy subiektywny przegląd najdziwniejszych prowizji bankowych. Pisaliśmy o tym, że za przelanie za granicę 100 euro bank potrafi wziąć 110 zł prowizji, że zaświadczenie o spłacie kredytu bywa wyceniane na 200 zł, zaś jeśli bankomat się zepsuje i nie odda karty, to za jej

Upadłość konsumencka

majątek zadłużonej osoby zostanie spieniężony (tzw. likwidacja masy upadłości), uzyskane w ten sposób kwoty zostaną rozdysponowane między wierzycieli. Długi, na których spłatę nie starczyło środków nie będą w tym momencie jeszcze umarzane. Trzeba będzie je nadal spłacać - ale maksymalnie przez

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Salvador Allende

Salvador Allende Gossens (ur. 26 czerwca 1908 w Valparaíso, zm. 11 września 1973 w Santiago) – polityk chilijski, w latach 1970-1973 prezydent Chile z ramienia lewicowej koalicji „Front Jedności Ludowej” (Unidad Popular), który został obalony przez wojskowy zamach stanu 11 września

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.