odroczyć spłatę

bed, PAP

Grecja zwróciła się do MFW o odroczenie spłaty 1,6 mld euro

Grecja zwróciła się do MFW o odroczenie spłaty 1,6 mld euro

Grecja poprosiła o odroczenie należnej do wtorku do północy spłaty 1,6 mld euro - oświadczył we wtorek w greckiej telewizji państwowej ERT wicepremier Jannis Dragasakis.

ZBP: pomysły rządu w większości możliwe do realizacji

Niektóre propozycje rządu dla kredytobiorców wymagają przemyślenia i ewentualnie modyfikacji, większość jest możliwa do realizacji - ocenia Związek Banków Polskich. Rząd rekomenduje m.in. możliwość przewalutowania czy odroczenia spłaty kredytu.

Kredytobiorcy w trudnej sytuacji dostaną pożyczkę od państwa

W zamian za ustawę skierowaną tylko do frankowiczów dziś Sejm przyjął ustawę skierowaną do wszystkich kredytobiorców. Chodzi o pomysł prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zaproponował, aby wszyscy kredytobiorcy, niezależnie od waluty kredytu, mogli odroczyć spłatę rat w przypadku trudnej sytuacji, np. poważnej choroby czy utraty pracy. To jednak pomoc zwrotna.

Ratowany przez państwo Polimex podpisał porozumienie z bankami

Ratowany przez państwo Polimex podpisał porozumienie z bankami

zamienione na akcje spółki. Płatność wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte zamianą na akcje, zostanie odroczona do 2019 roku. Uzyskane w ten sposób pieniądze oraz linia gwarancyjna uruchomiona przez banki mają posłużyć do pozyskania nowych kontraktów. Zgodnie

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły występować do Skarbu Państwa o oddłużenie

poręczenia kredytów mieszkaniowych, umów o rozłożeniu zadłużenia na raty, odroczeniu jego spłaty albo całkowitym lub częściowym umorzeniu.Całkowite umorzenie długu następowałoby wtedy, gdy koszty egzekucji byłyby wyższe niż należności, które w jej efekcie mogłyby zostać odzyskane.Zadłużona spółdzielnia

"GP": Składki do ZUS w ratach

Eksperci są zgodni - pisze "Gazeta Prawna" - że w najbliższych miesiącach wzrośnie liczba wniosków o przyznawanie ulg. Firma, która ją uzyska, może uniknąć wielu negatywnych dla siebie konsekwencji. ZUS ma prawo na przykład do egzekucji administracyjnej, do dokonania wpisu hipoteki przymus

Moody's obniżyła rating Grecji do tzw. poziomu śmieciowego

Moody's obniżyła rating Grecji do tzw. poziomu śmieciowego

Grecji mogą zażądać przyśpieszenia spłaty zobowiązań. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oznajmił w środę, że odroczenie spłaty długu Grecji nie będzie korzystne dla "tego kraju pogrążonego w kryzysie". Jeszcze we wtorek w ciągu dnia Ateny zwróciły się do MFW o odroczenie do listopada należnej

Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej

Nowelizacja przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w równych miesięcznych ratach. Harmonogram spłat ma zostać podpisany pomiędzy KW a ZUS do 31

Projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS - wróci do komisji

pracy, niezbędne jest wprowadzenie przepisu prawa, umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2015 r."

Rząd przeznaczy 450 mln zł dla poszkodowanych rolników

Rząd przeznaczy 450 mln zł dla poszkodowanych rolników

poręczeń lub gwarancji spłaty tych kredytów. Warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego protokołu z oszacowania szkód potwierdzonego przez wojewodę. Wnioski o przyznanie pomocy trzeba będzie składać do 30 września 2015 r. Pierwsze

Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

Projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki wraz z odsetkami. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w

Sejm. Projekt ustawy likwidującej BTE wraca do podkomisji

powinien umożliwić spłatę zobowiązania dostosowaną do możliwości dłużnika. W szczególności poprzez zmianę zasad i terminu spłaty, odroczenie terminu spłaty, czasowe jej zawieszenie lub rozłożenie spłaty zobowiązania na raty" - wskazał. Dodał, że podczas prac nad projektem w podkomisji dyskutowano też

Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu pomocy dla rolników

poszkodowani przez suszę mogą ubiegać się także o odroczenie terminu płatności bieżących składek KRUS i rozłożenia ich na dogodne raty. Ponadto mogą starać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub części bieżących składek na

Milion hektarów gruntów może być objętych suszą

Milion hektarów gruntów może być objętych suszą

przez rolnika wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Można również odroczyć składki do KRUS. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych ma możliwość odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości z

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

Za przyjęciem noweli głosowało 431 posłów, trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Nowelizacja przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych

Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

Projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w równych

MFW: Grecja nie spłaciła kolejnej raty kredytu w wys. 456 mln euro

MFW: Grecja nie spłaciła kolejnej raty kredytu w wys. 456 mln euro

Termin spłaty raty kredytu minął w poniedziałek o północy. Jak napisał w krótkim oświadczeniu rzecznik MFW Gerry Rice, Rada Wykonawcza Funduszu została już poinformowana o wzroście greckiego zadłużenia. - W sumie zaległości Grecji wobec MFW wynoszą obecnie około 2 mld dol. - powiedział. Dodał, że

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

. Obecnie ZUS może na wniosek firmy - płatnika składek odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć spłatę należności na raty. Ale takie rozwiązanie mogło być stosowane tylko do tej części składek na ubezpieczenie, która obciąża pracodawcę. Składki potrącane z części wynagrodzenia pracownika nie mogły być

Sawicki: nawet milion hektarów gruntów może być objętych suszą

dnia zgłoszenia przez rolnika wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Można również odroczyć składki do KRUS. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych ma możliwość odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i

PO liczy na to, że w czerwcu Sejm rozpatrzy projekt dot. Kompanii Węglowej

umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do ZUS z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do 31 grudnia 2015 r. Przypomniał, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia

ING BSK szacuje swój udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na ok. 6 mln zł

będzie proporcjonalny do udziału rynkowego w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Prezes poinformowała, że bank nie ma jeszcze wyliczeń dotyczących wpływu transakcji nabycia akcji spółki Visa Europe Ltd przez Visa Inc

MG: międzyresortowy zespół pracuje nad rozwiązaniami dla polskiego węgla

umożliwią częściowe odroczenie spłaty zobowiązań pieniężnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Dokument został przyjęty przez Sejm 11 lipca 2014 r., a następnie podpisany

W poniedziałek Grecja dostanie 7,16 mld euro pilnej pożyczki

W poniedziałek Grecja dostanie 7,16 mld euro pilnej pożyczki

" rozmów. Jednak to wierzyciele muszą zdecydować, czy i w jaki sposób to się stanie. Na szczycie strefy euro w miniony weekend odrzucono możliwość nominalnej redukcji zadłużenia Grecji. Restrukturyzacja mogłaby jednak zakładać np. odroczenie terminów spłat kolejnych rat długu. Na potrzebę

Podkarpackie. Ponad 7 mln zł strat rolników z powodu suszy

pomniejszone o 50 proc. w przypadku, gdy rolnik nie ubezpieczył przynajmniej połowy swoich upraw. Pomoc będzie udzielana także w formie: dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych przeznaczonych na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności bieżących składek KRUS i rozłożenie ich na dogodne

Trwają poszukiwania źródeł sfinansowania pożyczki dla Grecji

prawdopodobnie te pieniądze nawet nie byłyby pożyczką - powiedział Stubb dziennikarzom przed wtorkowym spotkaniem ministrów finansów państw UE w Brukseli. Jak ocenił, być może niektóre państwa eurolandu będą gotowe do udzielenia Grecji dwustronnych pożyczek. Inna rozważana możliwość to odroczenie terminów spłat

Premier Donald Tusk: "Chcemy uniknąć likwidacji kopalń"

odroczenie spłaty zaległych składek ZUS. Kompania Węglowa "odziedziczyła" te zobowiązania przed 10 laty, kiedy zostało utworzona z połączenia kilku spółek. Obecnie do spłaty pozostało jeszcze 380 mln zł. Pod koniec maja w Sejmie został złożony projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa

Grecja pierwszym krajem rozwiniętym, który nie zapłacił MFW

poprosiła o przedłużenie terminu spłaty swego zadłużenia. Jak dodał, rada wykonawcza MFW, która reprezentuje 188 krajów członkowskich Funduszu, zbierze się i zdecyduje w tej sprawie "w odpowiednim czasie". O tym, że Grecja zwróciła się do MFW o odroczenie do listopada spłaty należnej do wtorku do

Rosję gnębi susza. Straty szacowane są na 7 mld rubli

panującą w kraju suszą. Ci z dziewięciu najbardziej poszkodowanych rejonów mogą liczyć na wypłaty odszkodowania czy odroczenia spłat kredytów. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa zabezpieczy w budżecie na rok 2016 wydatki na wsparcie rolnictwa na poziomie tegorocznych. - Bez względu na trudną sytuację

Finansowa egzekucja Stoczni Gdańsk wstrzymana

testu prywatnego wierzyciela, który jest niezbędny do oceny, czy proponowane w biznesplanie odroczenie spłaty pożyczki udzielonej Stoczni w ramach pomocy publicznej nie będzie - w świetle przepisów unijnych - niedozwoloną pomocą publiczną. Również w drugiej sprawie ARP wstrzymała się od działań

Od 11 września ARiMR będzie przyjmowała wnioski o "pomoc suszową"

rolnych. Ubezpieczono nieco ponad 1 mln upraw rolnych. W Polsce dopłatami bezpośrednimi objęte jest ok. 14 mln ha gruntów. Pomoc będzie udzielana także w formie: dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych przeznaczonych na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności bieżących składek KRUS i

Eurogrupa przedłuży Grecji program pomocowy

znaleźliby się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zobacz też: Grecja odważnie zmierza ku przepaści? Inwestorzy w panice wycofują kapitał Jak pisaliśmy w Wyborcza.biz, w zeszłym tygodniu Grecja złożyła oficjalny wniosek o odroczenie terminu spłaty międzynarodowych pożyczek. Przyszłość kraju nie była

MRiRW gotowe do udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę

mogli liczyć na odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników. Rolnicy mogą też wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych o odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

. Prognozy makroekonomiczne wskazywały wówczas na w miarę szybki spadek inflacji, a w ślad za nią na obniżenie stóp procentowych. To rodziło szanse na zmniejszenie kosztu kredytu hipotecznego w niedalekiej przyszłości. Wydarzeniem rynkowym stał się kredyt mieszkaniowy z odroczoną spłatą należności. Jego

Sfinks ma aneksy do umów z PKO BP i ING prolongujące spłatę zadłużenia

, maja 2011, czerwca 2011 i lipca 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami aneksów spłata odroczonych rat kapitałowych ma nastąpić w dniu 31 sierpnia 2011 r." - czytamy w komunikacie. Aneks przewiduje też, że do 31 lipca 2011 r. spółka dokona spłaty odsetek od zadłużenia Sfinks w ING i

Kary umowne w przetargach

finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Kary za naruszenie finansów publicznych Zamawiający , który bezpodstawnie odstąpił od naliczenia kar umownych lub zmniejszył

W kredytach frankowych żadnych franków nie było - jest wstępna wersja projektu ustawy

takiego rachunku zostałby ustalony nowy dług klienta (nawis wynikający ze wzrostu kursu franka zostałby więc anulowany). A co z ratami już zapłaconymi w ramach kredytu frankowego? Zostałyby zaliczone na poczet spłaty tego "nowego" długu. Gdyby wartość rat faktycznie zapłaconych przez klienta w

Tusk rozmawiał z Tsiprasem. "Oczekujemy, że do końca dnia Grecja przedstawi propozycje. W przeciwnym razie będziemy kontynuować ten apatyczny taniec"

. restrukturyzację zadłużenia Grecji. Konieczność tego podkreśla też Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Kraje strefy euro dopuszczają możliwość dyskusji na ten temat, ale jednocześnie są przeciwko umorzeniu części długu. Restrukturyzacja może polegać np. na odroczeniu terminu spłat czy umorzeniu odsetek. Tusk

MFW: Grecji potrzebne jest 50 mld euro w ramach nowego programu pomocowego

przygotowywanego przez Fundusz raportu na temat spłacalności zagranicznego zadłużenia Grecji - podaje Reuters. Raport został stworzony przed wydarzeniami z ostatniego weekendu, gdy w Grecji zamknięte zostały banki. W środę MFW oznajmił, że odroczenie spłaty długu Grecji wobec Funduszu byłoby korzystne dla "

Pięć milionów od miasta dla lotniska. A miały być potrzebne za...

ten moment o dwa lata. Jest inaczej. Rzeczniczka miasta, głównego udziałowca spółki, dodaje: - Prowadzone były rozmowy z bankiem na temat odroczenie tej spłaty, ale do tej pory rozmowy się nie zakończyły. 

Sawicki: susza jest dotkliwa, straty w rolnictwie oszacowano na ponad 1 mld zł

: preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji oraz poręczenie lub gwarancję spłaty tego kredytu; pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS; odroczenie w płatnościach do Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy; ulga w podatku rolnym - wyliczał szef resortu

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

zobowiązań pieniężnych np.: nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długów oraz windykację - odzyskanie należności przez wierzycieli. Warunkiem

"Mieszkanie z lokatorem sprzedam". Wierzyciel kontra emerytka

problemów finansowych swojej córce i zięciowi. W jednym z lombardów w Siemianowicach Śląskich zaciągnęła 9 tys. zł pożyczki. Niestety, zięć zmarł na zawał i zaczęły się problemy ze spłatą długu. Zmienili zamki i przeprowadzili do jednego pokoju Kilka miesięcy temu w mieszkaniu pani Janiny pojawili się

Sfinks ma aneks do umowy bankiem Raiffeisen prolongujący spłatę zadłużenia

Warszawa, 05.08.2011 (ISB) - Spółka restauracyjna Sfinks Polska zawarła aneks do umowy restrukturyzacyjnej z bankiem Raiffeisen, podała spółka w komunikacie. Na ich mocy raty kapitałowe za okres październik 2010 - lipiec 2011 ulegają odroczeniu i zostaną uregulowane jednorazowo 31 sierpnia 2011 r

MRiRW: rolnicy poszkodowani przez suszę mogą liczyć na pomoc

danej uprawy albo jej likwidacji. Innymi formami pomocy jest odroczenie, rozłożenia na raty lub umorzenie składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na wniosek rolnika. Natomiast prezes Agencji Nieruchomości Rolnych ma możliwość odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów

Kopalnie nie zapłacą ZUS

sztuczki wcześniej czy później wychodzą na jaw w postaci powiększającej się dziury w ZUS i finansach państwa. Tę dziurę rząd częściowo załatał, zabierając pieniądze zgromadzone przez członków OFE. Teraz już wiemy, że nasze oszczędności w OFE częściowo pójdą na spłatę długów kopalń. Nie byłbym też wcale

Tsipras pyta: Grecy, czego chcecie?

Europejskiej. "Reformy dla realizacji bieżącego programu i kolejnych" oraz "Wstępna analiza stabilności długu" są znane kilkuset specjalistom, a w dodatku są już nieaktualne, gdyż ich elementem składowym jest spłata raty długu wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Termin mija jutro, a

JSW uciekła spod bankowej gilotyny. Górnicza spółka dostała od ING dzień więcej na wykup obligacji

Jak podała w komunikacie giełdowym górnicza spółka, ING zgodził się na odroczenie terminu wykupu wierzytelności o jeden dzień, czyli do wtorku. To jednak otwiera pole do dalszych negocjacji JSW z bankiem. Spółka poinformowała również, że z uwagi na zmianę terminu płatności przeliczeniu ulegnie

Vivus: Zmiany proponowane przez MF doprowadzą do likwidacji pożyczek do 1000 zł

do obliczenia limitu" - wyliczono. Vivus dowodzi, że radykalne ograniczenie możliwości obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami związanymi z odroczeniem spłaty zadłużenia w okresie 120 dni od wypłaty kredytu spowoduje, że kredytodawcy udzielający pożyczek krótkoterminowych niezwłocznie po

Frankowa ustawa trafi do kosza? Opozycja zmieniła projekt PO

kredytobiorcy, niezależnie od waluty kredytu, mogli odroczyć spłatę rat w przypadku trudnej sytuacji, np. poważnej choroby czy utraty pracy. Byłaby to jednak pomoc zwrotna. Ale w powodzenie również tej ustawy posłowie nie wierzą. Do końca kadencji Sejmu zostały trzy posiedzenia. Ostatnie zaplanowane jest na 8-9

Prześwietlamy reklamy: Tę pożyczkę poleca sama Agnieszka Radwańska

wyróżnia kredyty Vanquis Banku in plus, czyli opcji odroczenia spłaty. Do wyboru są trzy warianty, z których najbardziej rozbudowany to zamrożenie rachunku na rok (aby skorzystać, trzeba udokumentować ciężką chorobę, niepełnosprawność, śmierć w rodzinie, zwolnienie z pracy). Bank przez rok nie nalicza ani

JSW grozi upadłość. Spółka nie wykupiła w terminie obligacji od ING

sprawie toczą się negocjacje między stronami. Pomimo przesunięcia o jeden dzień terminu spłaty wierzytelności JSW nie wykupiła od ING obligacji. Górnicza spółka poinformowała w komunikacie giełdowym, że negocjacje z bankiem ING oraz resztą wierzycieli (chodzi jeszcze o cztery instytucje finansowe) nadal

Rząd przyjął projekt: 500 mln zł dla firm poszkodowanych przez embargo

składek na ubezpieczenia, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i zaległości podatkowych. Są jednak od tego wyjątki - np. gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z

Grupa Polsat: Operacje na długu to wyższy wynik brutto za III kw. o 296 mln zł

skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. w wysokości ok. 296 mln zł. Jednocześnie (...) będą miały jednorazowy negatywny wpływ na skonsolidowany podatek dochodowy w trzecim kwartale 2015 roku w wysokości około 56 mln zł, głównie w wyniku spisania aktywa z tytułu odroczonego

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

-owi - w porozumieniu z dłużnikiem - rozwiązania problemu spłaty należności. Chodzi o umorzenie zobowiązania (zwrot pobranej nienależnie refundacji) w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. Według Józefy Hrynkiewicz (PiS) niepełnosprawni przedsiębiorcy powinni

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

-owi - w porozumieniu z dłużnikiem - rozwiązania problemu spłaty należności. Chodzi o umorzenie zobowiązania (zwrot pobranej nienależnie refundacji) w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. Według Józefy Hryniewicz (PiS) niepełnosprawni przedsiębiorcy powinni

Tsipras umywa ręce

skończyły. Nie wiadomo też, czy wierzyciele zgodzą się na odroczenie spłaty o tydzień. Być może wszystko rozstrzygnie się już we wtorek i referendum będzie bezprzedmiotowe. Jeżeli w referendum Grecy zaakceptują warunki wierzycieli, spowoduje to konieczność podania się do dymisji obecnego rządu i rozpisania

Od nowego roku łatwiej będzie ogłosić bankructwo osobiste

ustalenia planu spłat. Chodzi o takie sytuacje jak ciężka choroba czy inne tragiczne okoliczności. Nowela obniża także koszty całej procedury upadłości konsumenckiej i przewiduje udzielanie "pożyczki" ze Skarbu Państwa na jej opłacenie. Opłata stała przy przystąpieniu do procedury upadłościowej

Premier przyjechał do Katowic na spotkanie z górnikami

zapowiadany przez Tuska projekt nowelizacji ustawy w sprawie odroczenia płatności zobowiązań borykającej się z poważnymi problemami Kompanii Węglowej wobec ZUS. Projekt przewiduje, że do końca 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r

Piechociński: skutki suszy będą odczuwalne także w przyszłym roku

także pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych przeznaczonych na wznowienie produkcji, odroczenia terminu płatności bieżących składek KRUS i rozłożenia ich na dogodne raty; przesunięcia terminu spłat i rozłożenia na raty należności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy gruntów z

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

, których zapłaty spółka była zobowiązana dokonać do 31 stycznia 2014 r., a także roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki-strony umowy. Spółka wystąpiła do wierzycieli z wnioskiem o udzielenie zgody na odroczenie terminu płatności tych zobowiązań do 3 czerwca 2014 r. Nie

Pawlak: To istotna ulga w sytuacji drogiego franka

z bankiem także czasowe zawieszenie spłaty rat. - Niektóre banki oferują możliwość zamrożenia spłaty kapitału kredytu. W praktyce oznacza to, że oddajemy bankowi tylko odsetki od aktualnego zadłużenia - powiedział. - Można skorzystać również z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenie spłaty rat na

Polimex porozumiał się z bankami, akcje w górę

rozmawia z wierzycielami w sprawie czasowego wstrzymania egzekucji spłaty zobowiązań przez spółkę. W tym czasie spółka zamierza osiągnąć porozumienie z wierzycielami w sprawie zmiany warunków finansowania udzielonego spółce, w tym odroczenia spłaty zadłużenia oraz zmiany poziomów wskaźników finansowych

Małe wzrosty na Wall Street, pomogło odbicie na chińskiej giełdzie

(MFW). Kraje strefy euro dopuszczają możliwość dyskusji na ten temat, ale jednocześnie są przeciwko umorzeniu części długu. Restrukturyzacja może polegać np. na odroczeniu terminu spłat czy umorzeniu odsetek. W nadziei na porozumienie w sprawie Grecji zyskiwały giełdy w strefie euro. Indeks Euro Stoxx

Ograniczenia kosztów kredytów i pożyczek potrzebne na cito

% całkowitej kwoty kredytu oraz 30 % całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.  Wiele wątpliwości  Projekt zakłada także szereg innych zmian, w tym m.in. wprowadzenie ograniczenia kosztów powiązanych z odroczeniem spłaty na czas 120 dni. Mimo początkowych deklaracji nie zawiera on jednak np

Opole. Nowy właściciel Taboru Szynowego zapewnia, że chce ratować firmę

na rozwój oraz spłatę zaległości wobec skarbu państwa i wnioskuje o odroczenie rozprawy, by walne zgromadzenie mogło podjąć deklarowane decyzje. Sroczyński mówił też załodze, iż nowe władze Taboru chcą go rozwijać, produkować wagony towarowe, nawet w ilości tysiąca sztuk rocznie, i wejść na rynki na

Sejm. Projekt likwidujący BTE wraca do komisji finansów

po wezwaniu do spłaty poinformuje o możliwości złożenia wniosku przez kredytobiorcę o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych" - powiedziała. Genowefa Tokarska z PSL zwróciła uwagę, że przewidziany w projekcie termin wejścia w życie zmian jest zbyt krótki, aby banki przygotowały

Rząd: pomoc dla przedsiębiorców w spłacie podatków - do października 2009 r.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, poprzednie rozporządzenie przewidywało, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać do 31 grudnia 2007 r. Wiele wszczętych postępowań w tych

Pożyczyli od Amber Gold miliony i nie chcą oddać

odroczenie terminu spłat i przedstawia rozmaite powody, przez które nie mogą oddać pieniędzy. Ale my nie możemy rozkładać należności na raty ani odraczać terminów. Pożyczkobiorcy powinni wiedzieć, że pożyczki będą musieli zwrócić - mówi osoba z biura syndyka.

SKOK-i, Andrzej Duda i spór o rezerwy

jaki sposób ten wniosek był przygotowywany? Czy pan Duda zdawał sobie sprawę, że złożenie wniosku odroczy objęcie SKOK-ów kontrolą publiczną? - to niektóre pytania, które Święcicki chciał zadać. To wywołało ostrą reakcję posłów prawicy, którzy zarzucili Święcickiemu, że zapraszając Dudę, wykorzystuje

Uratowany przez polskich podatników Polimex obiecuje poprawę

wiązała się gigantyczna redukcja zatrudnienia - z ok. 14 tys. do 5,1 tys. osób. Kluczowe znaczenie dla przyszłości firmy miała także zamiana części zadłużenia na nowe akcje w wysokości 500 mln zł. Spłatę pozostałych długów wierzyciele odroczyli. Maciej Stańczuk zapewniał, że spółka będzie je spłacać, bo

Odwrócona hipoteka nie wypali?

odroczone w czasie. Oppenheim zwraca uwagę, że bank, aby cokolwiek na kredycie zarobić, musiałby cierpliwie czekać, aż klient umrze. - Ale to wcale nie oznacza, że wtedy już można księgować dochody i chwalić się nimi przed akcjonariuszami. Od śmierci kredytobiorcy musi upłynąć 12 miesięcy. Na dodatek, bank

Skup interwencyjny nie uratuje górnictwa

godzi się, by spłatę odroczyć, aż nadejdzie koniunktura. "Dziennik Gazeta Prawna" napisała, że minister skarbu zaproponował, by polskie elektrownie spalały wyłącznie polski węgiel. To jednak bardziej propagandowe hasło niż realna recepta na rozwiązanie problemu. Polska Grupa Energetyczna, Enea

Robert Oppenheim nie jest już pełniącym obowiązki prezesa Polimeksu

670 mln zł, uzyskał nowe linie gwarancyjne na 200 mln zł oraz odroczono mu spłatę obligacji wartych 144 mln zł. Grupa zamierza też samodzielnie zdobyć dużą gotówkę, sprzedając część zbędnego majątku, co ma przynieść do końca 2015 r. do 600 mln zł. - Potrzebujemy około dwóch lat, by wrócić do

Grecja odważnie zmierza ku przepaści? Inwestorzy wycofują w panice kapitał

nie miał pieniędzy na spłatę długów - powtarza Janis Warufakis, grecki minister finansów. Od dwóch tygodni jest on na tournée po kolejnych stolicach europejskich, w których namawia przywódców państw, by poszli na rękę Grecji i umorzyli jej długi. O tym jednak Europa nie chce słyszeć, dlatego

Biznes za pożyczoną kasę. Możesz dostać nawet 75 tys. zł

ostatniego roku studiów. Pożyczkę trzeba oddać w ciągu maksymalnie siedmiu lat, w ten okres wliczona jest karencja na spłatę kapitału, czyli czas, w którym odroczona jest konieczność płacenia rat. Jakie jest zainteresowanie? - Jak dotąd prawie żadne - mówi Tomasz Zawiszewski, dyrektor bydgoskiego

Polimex-Mostostal podpisał aneks z PKO BP, Pekao, BOŚ i BZ WBK

Firma budowlana podpisała umowę m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK oraz posiadaczami obligacji wartymi w sumie 120 mln zł. Aneks przewiduje m.in. zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki, odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019 r. oraz uruchomienie linii gwarancyjnej

ARP: nie możemy uczestniczyć w planie naprawy Stoczni Gdańsk

.: dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza kwotą 80 mln zł, sprzedaż gruntów nieoperacyjnych za kwotę 100 mln zł, zaniechanie przez ARP realizacji opcji put, a także odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej w wysokości 103,3 mln zł na lata 2019-2025. Agencja poinformowała, że z

Polimex-Mostostal porozumiał się z bankami

Umowa przewiduje m.in. emisję nowych obligacji wartych 140 mln zł, zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki i odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019 roku. Wstępnie zgodziły się na to banki, którym Polimex zalega największe kwoty: PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. - Te działania

Nie ma pieniędzy na spłatę kredytu. Bank nie chce pomóc

też gdy klient na skutek sytuacji losowych popadł w zaległości w spłacie kredytu, ale jego problemy już zostały rozwiązane, natomiast nie jest w stanie spłacić wszystkich zaległości. Do takich rozwiązań należą choćby: odroczenie lub przesuniecie wymagalności raty, czasowe obniżenie wysokości raty

Rosja w gazie już nie taka mocna

już trwał euromajdan. Moskwa liczyła na jej zwrot do końca tego roku, ale pakiet pomocowy MFW dla Kijowa - jak napisał wczoraj "Financial Times" - nie przewiduje tej spłaty w 2015 r. To oznacza odroczenie lub nawet umorzenie części długu. Kreml gra na wprowadzenie podziałów w UE co do

Kraków. Ruszył proces kredytobiorcy przeciwko bankowi

jej aktualnego miejsca zamieszkania i odroczył rozprawę. Była małżonka powoda skorzystała z prawa do odmowy zeznań. Tomasz Sadlik we wrześniu 2007 roku wraz z ówczesną żoną wziął w Raiffeisen Bank Polska kredyt mieszkaniowy na kwotę ponad 290,3 tys. franków szwajcarskich z przeznaczeniem na zakup

Jak wyplątać się z długów

-u prośbę o restrukturyzację kredytu. - Znacznie większy pożytek niż daremne działania "czyszczenia" historii kredytowej przyniesie osobista wizyta w banku lub SKOK-u i rozmowa na temat możliwości konsolidacji kredytu lub odroczenia terminu spłaty kolejnych rat - radzi BIK. 5 sposób na

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. - Tajemnica skarbowa - poinformowała nas rzecznik izby Barbara Szalińska. "Nie widzę ważnego interesu podatnika" Małżonkowie rozpoczęli batalię odwoławczą, prosili o umorzenie, potem o spłatę w ratach. Bo urząd skarbowy w każdej chwili może: - odroczyć lub

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

. (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 "Praca za granicą, przeniesienie działalności gospodarczej, delegowanie pracownika - ustalanie właściwego ustawodawstwa" 6 grudnia br. (poniedziałek), godz. 9.00-11.00 "Raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia - możliwości uzyskania ulgi w spłacie należności

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

finansowa nie ma takiego przywileju. Skoro inni wierzyciele muszą iść do sądu, by odzyskać dług, to dlaczego nie banki? Jednocześnie Trybunał odroczył wejście wyroku w życie do 1 sierpnia 2016 r., by nie powodować "chaosu w bankowości". Bankowcy przestrzegają, by klienci nie cieszyli się

Sejm przyjął informację rządu nt skutków suszy

ARiMR będzie mogła rozpocząć wypłacać pomoc po 10 października - dodał. Przewidziane są także inne formy pomocy: preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji oraz poręczenie lub gwarancję spłaty tego kredytu; pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS; odroczenie w

Chiny pożyczą Ghanie 13 mld dol. za dostęp do złóż ropy

Bank, który kredytuje chiński handel zagraniczny, oferuje Ghanie 10 mld dol. pożyczki na budowę dróg, kolei, szkół i szpitali. Spłata kredytów zostanie odroczona o kilka lat, a szczegółowe warunki spłat zostaną doprecyzowane dopiero w przyszłości, zapowiedział wicemin. finansów Ghany Fiifi Kwetey. W

"Trojka" chwali reformy Grecji, sprawdza finanse Portugalii

. Odroczenie ich spłaty złagodzi uciążliwości związane z cięciami budżetowymi. Rozpoczęte w poniedziałek badanie finansów kraju to już siódma taka analiza przeprowadzana przez "trojkę", odkąd w roku 2011 Lizbonie przyznano warty 78 mld euro pakiet pomocowy. Jest on podzielony na transze przelewane w

Auto bez OC stało w salonie. Bardzo drogie 20 godzin

wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną zobowiązanego - Fundusz może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku - jego wzór można pobrać na stronie

Pomoc ZUS w spłacie zaległości

więc do takiej sytuacji płatnik przewidujący trudności finansowe może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie powstałych zaległości na raty. Odroczenie terminu płatności składek Odroczenie terminu płatności składek to nic innego, jak przesunięcie

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ulgi w spłacie orzeczonych kosztów sądowych

przyznaniu ulgi w spłacie kosztów sądowych rozstrzyga prezes tego wojewódzkiego sądu administracyjnego, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Do niego albo do dyrektora administracyjnego sądu należy skierować wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie. Wniosek powinien zawierać

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ulgi w spłacie orzeczonych kosztów sądowych

Koszty sprawy Podatnik, który postanawia zaskarżyć niekorzystną decyzję podatkową do sądu administracyjnego, musi liczyć się z kosztami sądowymi. Wpis, opłaty kancelaryjne, należności tłumaczy, koszty ogłoszeń - to tylko niektóre z nich. Można jednak ubiegać się o ulgę w ich spłacie: umorzenie

Nowy bank atakuje elastyczną kredytówką. Spłatę zawiesisz nawet na...

dołącza kilka ciekawych gadżetów. Najważniejszy z nich to Opcja Odroczenia Płatności (OOP), występująca w trzech wariantach. Najszerzej zakrojony obejmuje pełne zamrożenie rachunku kredytu na maksymalnie rok. Takie zamrożenie oznacza, że klient nie musi spłacać zadłużenia, a bank nie dolicza żadnych

Wierzyciele Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych odrzucili układ

podkreślały, że przez ten czas KKSM sprzedały 5 mln ton kruszywa za 140 mln zł. Prezes spółki Rafał Abratański podkreślał, że publiczne instytucje, które także są wierzycielami - ZUS czy urząd skarbowy - zgodziły się na spłatę zadłużenia przez KKSM w okresie 10 lat. Jeszcze w wakacje spodziewana była decyzja

Sawicki: susza jest dotkliwa, straty w rolnictwie oszacowano na ponad 1 mld zł

spłaty tego kredytu; pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS; odroczenie w płatnościach do Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy; ulga w podatku rolnym - wyliczał szef resortu rolnictwa. Sawicki poinformował, że rozważane są wcześniejsze

Na co zabraknie pieniędzy, gdy Mazowsze zbankrutuje

czekali na decyzję banku. Jak tylko bank zablokuje konto Mazowsza, pieniądze z niego pójdą na spłatę długu. Jednak nie wszystkie. - Będziemy przekazywać tylko wypłaty dla pracowników - wyjaśnia Dariusz Formicki. - Na koncie zgromadziliśmy 30 mln zł. I dopóki mamy do nich dostęp, będziemy z nich korzystać

Barbórka 2014 r. w głębokim kryzysie górnictwa

; premier powołał też Międzyresortowy Zespół ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. Jednym z efektów prac rządu i zespołu była dotąd podpisana już przez prezydenta nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, która odroczyła spłatę zaległych składek

Sprawdź, co Ci grozi, gdy nie zapłacisz podatku w terminie

. Tutaj znajdzie Pan obecnie obowiązującą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. W przypadku wystąpienia trudności z uregulowaniem należności podatkowych, podatnik może ubiegać się o przyznanie następujących ulg podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku i zapłaty zaległości

Prezydent podpisał ustawę o pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych

nieoprocentowana. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w przypadkach trudnej sytuacji materialnej kredytobiorcy. Środki będą pochodziły z Funduszu Pracy. Rząd przewiduje, że pożyczki będą kosztować fundusz

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery