odroczyć spłatę

PAP

ZBP: pomysły rządu w większości możliwe do realizacji

ZBP: pomysły rządu w większości możliwe do realizacji

Niektóre propozycje rządu dla kredytobiorców wymagają przemyślenia i ewentualnie modyfikacji, większość jest możliwa do realizacji - ocenia Związek Banków Polskich. Rząd rekomenduje m.in. możliwość przewalutowania czy odroczenia spłaty kredytu.

Ratowany przez państwo Polimex podpisał porozumienie z bankami

Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej spółki - tzw. Term Sheet. Umowa przewiduje m.in. emisję obligacji wartych 140 mln zł, zamianę 470 mln zł długów na akcje i odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły występować do Skarbu Państwa o oddłużenie

Spółdzielnie mieszkaniowe, które mają dług wobec Skarbu Państwa, będą mogły wystąpić o odroczenie jego spłaty, rozłożenie na raty albo umorzenie - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

"GP": Składki do ZUS w ratach

Eksperci są zgodni - pisze "Gazeta Prawna" - że w najbliższych miesiącach wzrośnie liczba wniosków o przyznawanie ulg. Firma, która ją uzyska, może uniknąć wielu negatywnych dla siebie konsekwencji. ZUS ma prawo na przykład do egzekucji administracyjnej, do dokonania wpisu hipoteki przymus

Prezydent podpisał nowelę dot. składek na ubezpieczenie społeczne

jest dłużnikiem, odroczyć termin ich płatności lub rozłożyć spłatę należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Jednak ulgi te mogą dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez samego płatnika. Nie dotyczą składek

Senat. Zmiana przepisów dot. składek na ubezpieczenie społeczne

dłużnikiem, odroczyć termin ich płatności lub rozłożyć spłatę należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Jednak ulgi te mogą dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez samego płatnika. Nie dotyczą składek finansowanych

Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej

Nowelizacja przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w równych miesięcznych ratach. Harmonogram spłat ma zostać podpisany pomiędzy KW a ZUS do 31

Sejm zmienił przepisy dot. składek na ubezpieczenie społeczne

ubezpieczonego oraz na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, w celu zabezpieczenia interesu ubezpieczonego pracownika i uzyskania przez niego rekompensaty związanej ze spłatą należności z tytułu składek. Obecnie ZUS może na wniosek płatnika składek, który jest dłużnikiem, odroczyć termin ich płatności lub

Projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS - wróci do komisji

pracy, niezbędne jest wprowadzenie przepisu prawa, umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2015 r."

Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

Projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki wraz z odsetkami. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

Za przyjęciem noweli głosowało 431 posłów, trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Nowelizacja przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych

Kluby jednogłośnie za zmianami dot. składek na ubezpieczenie społeczne

związanej ze spłatą należności z tytułu składek" - mówiła posłanka Kozłowska. Jak dodała, choć obecnie ZUS może na wniosek płatnika składek, który jest dłużnikiem, odroczyć termin ich płatności lub rozłożyć spłatę należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów

Senat za refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców spóźnionych z płatnością

wnosić o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu zwrotu refundacji. Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych, wykonujących działalność gospodarczą czy rolniczą, zapewnia im większe bezpieczeństwo, zrównuje ich prawa z pracodawcami osób

Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

Projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w równych

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

. Obecnie ZUS może na wniosek firmy - płatnika składek odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć spłatę należności na raty. Ale takie rozwiązanie mogło być stosowane tylko do tej części składek na ubezpieczenie, która obciąża pracodawcę. Składki potrącane z części wynagrodzenia pracownika nie mogły być

PO liczy na to, że w czerwcu Sejm rozpatrzy projekt dot. Kompanii Węglowej

umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do ZUS z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do 31 grudnia 2015 r. Przypomniał, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia

MG: międzyresortowy zespół pracuje nad rozwiązaniami dla polskiego węgla

umożliwią częściowe odroczenie spłaty zobowiązań pieniężnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Dokument został przyjęty przez Sejm 11 lipca 2014 r., a następnie podpisany

Premier Donald Tusk: "Chcemy uniknąć likwidacji kopalń"

Premier Donald Tusk: "Chcemy uniknąć likwidacji kopalń"

odroczenie spłaty zaległych składek ZUS. Kompania Węglowa "odziedziczyła" te zobowiązania przed 10 laty, kiedy zostało utworzona z połączenia kilku spółek. Obecnie do spłaty pozostało jeszcze 380 mln zł. Pod koniec maja w Sejmie został złożony projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa

Eurogrupa przedłuży Grecji program pomocowy

Eurogrupa przedłuży Grecji program pomocowy

znaleźliby się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zobacz też: Grecja odważnie zmierza ku przepaści? Inwestorzy w panice wycofują kapitał Jak pisaliśmy w Wyborcza.biz, w zeszłym tygodniu Grecja złożyła oficjalny wniosek o odroczenie terminu spłaty międzynarodowych pożyczek. Przyszłość kraju nie była

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

. Prognozy makroekonomiczne wskazywały wówczas na w miarę szybki spadek inflacji, a w ślad za nią na obniżenie stóp procentowych. To rodziło szanse na zmniejszenie kosztu kredytu hipotecznego w niedalekiej przyszłości. Wydarzeniem rynkowym stał się kredyt mieszkaniowy z odroczoną spłatą należności. Jego

Finansowa egzekucja Stoczni Gdańsk wstrzymana

Finansowa egzekucja Stoczni Gdańsk wstrzymana

testu prywatnego wierzyciela, który jest niezbędny do oceny, czy proponowane w biznesplanie odroczenie spłaty pożyczki udzielonej Stoczni w ramach pomocy publicznej nie będzie - w świetle przepisów unijnych - niedozwoloną pomocą publiczną. Również w drugiej sprawie ARP wstrzymała się od działań

WP.pl może zadebiutować na GPW już w 2015 r. wg jednego ze scenariuszy - prasa

wprowadzała na giełdę spółki z portfela. By nie zniechęcić inwestorów, twórcy o2 - Jacek Świderski, Krzysztof Sierota i Michał Brański - nie sprzedadzą akcji, a Innova będzie miała zakaz sprzedaży pozostałych akcji do 2016 r., podano również. Szybki debiut WP według informatorów gazety posłuży spłacie z

Pięć milionów od miasta dla lotniska. A miały być potrzebne za...

Pięć milionów od miasta dla lotniska. A miały być potrzebne za...

ten moment o dwa lata. Jest inaczej. Rzeczniczka miasta, głównego udziałowca spółki, dodaje: - Prowadzone były rozmowy z bankiem na temat odroczenie tej spłaty, ale do tej pory rozmowy się nie zakończyły. 

SLD złożył w Sejmie projekt likwidujący bankowy tytuł egzekucyjny

pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego" - ocenił Trybunał. TK uchylił przepisy Prawa bankowego dotyczące tych zapisów; wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 r. Sędzia Teresa Liszcz uzasadniała, że wejście w życie wyroku odroczono

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

zobowiązań pieniężnych np.: nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długów oraz windykację - odzyskanie należności przez wierzycieli. Warunkiem

Sfinks ma aneksy do umów z PKO BP i ING prolongujące spłatę zadłużenia

, maja 2011, czerwca 2011 i lipca 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami aneksów spłata odroczonych rat kapitałowych ma nastąpić w dniu 31 sierpnia 2011 r." - czytamy w komunikacie. Aneks przewiduje też, że do 31 lipca 2011 r. spółka dokona spłaty odsetek od zadłużenia Sfinks w ING i

"Mieszkanie z lokatorem sprzedam". Wierzyciel kontra emerytka

problemów finansowych swojej córce i zięciowi. W jednym z lombardów w Siemianowicach Śląskich zaciągnęła 9 tys. zł pożyczki. Niestety, zięć zmarł na zawał i zaczęły się problemy ze spłatą długu. Zmienili zamki i przeprowadzili do jednego pokoju Kilka miesięcy temu w mieszkaniu pani Janiny pojawili się

Kopalnie nie zapłacą ZUS

sztuczki wcześniej czy później wychodzą na jaw w postaci powiększającej się dziury w ZUS i finansach państwa. Tę dziurę rząd częściowo załatał, zabierając pieniądze zgromadzone przez członków OFE. Teraz już wiemy, że nasze oszczędności w OFE częściowo pójdą na spłatę długów kopalń. Nie byłbym też wcale

Vivus: Zmiany proponowane przez MF doprowadzą do likwidacji pożyczek do 1000 zł

do obliczenia limitu" - wyliczono. Vivus dowodzi, że radykalne ograniczenie możliwości obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami związanymi z odroczeniem spłaty zadłużenia w okresie 120 dni od wypłaty kredytu spowoduje, że kredytodawcy udzielający pożyczek krótkoterminowych niezwłocznie po

WP.pl może zadebiutować na GPW już w 2015 r. wg jednego ze scenariuszy (aktual.)

2016 r., podano również. Szybki debiut WP według informatorów gazety posłuży spłacie z odroczonym terminem niedawnych akwizycji. "Wirtualna Polska zapłaci właścicielom przejętych ostatnio spółek w chwili debiutu giełdowego" - dowiedział się "PB" ze źródeł chcących zachować

Sfinks ma aneks do umowy bankiem Raiffeisen prolongujący spłatę zadłużenia

Warszawa, 05.08.2011 (ISB) - Spółka restauracyjna Sfinks Polska zawarła aneks do umowy restrukturyzacyjnej z bankiem Raiffeisen, podała spółka w komunikacie. Na ich mocy raty kapitałowe za okres październik 2010 - lipiec 2011 ulegają odroczeniu i zostaną uregulowane jednorazowo 31 sierpnia 2011 r

Prześwietlamy reklamy: Tę pożyczkę poleca sama Agnieszka Radwańska

wyróżnia kredyty Vanquis Banku in plus, czyli opcji odroczenia spłaty. Do wyboru są trzy warianty, z których najbardziej rozbudowany to zamrożenie rachunku na rok (aby skorzystać, trzeba udokumentować ciężką chorobę, niepełnosprawność, śmierć w rodzinie, zwolnienie z pracy). Bank przez rok nie nalicza ani

Jakubiak po werdykcie TK: banki poszukaja rozwiązań, zabezpieczajacych ich interesy

;. "To jest na pewno zmiana istotna" - podsumował szef KNF. Obecnie klient banku, który chce wziąć kredyt, podpisuje dobrowolne poddanie się Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu, który ma zabezpieczyć bank w razie braku spłaty zobowiązań. Takie oświadczenie ułatwia bankowi uzyskanie od sądu takiego

Rząd przyjął projekt: 500 mln zł dla firm poszkodowanych przez embargo

składek na ubezpieczenia, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i zaległości podatkowych. Są jednak od tego wyjątki - np. gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

-owi - w porozumieniu z dłużnikiem - rozwiązania problemu spłaty należności. Chodzi o umorzenie zobowiązania (zwrot pobranej nienależnie refundacji) w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. Według Józefy Hrynkiewicz (PiS) niepełnosprawni przedsiębiorcy powinni

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

-owi - w porozumieniu z dłużnikiem - rozwiązania problemu spłaty należności. Chodzi o umorzenie zobowiązania (zwrot pobranej nienależnie refundacji) w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. Według Józefy Hryniewicz (PiS) niepełnosprawni przedsiębiorcy powinni

Od nowego roku łatwiej będzie ogłosić bankructwo osobiste

ustalenia planu spłat. Chodzi o takie sytuacje jak ciężka choroba czy inne tragiczne okoliczności. Nowela obniża także koszty całej procedury upadłości konsumenckiej i przewiduje udzielanie "pożyczki" ze Skarbu Państwa na jej opłacenie. Opłata stała przy przystąpieniu do procedury upadłościowej

CI Games rozpoczyna prace nad kolejnymi dwoma grami

Warszawa, 09.07.2014 (ISBnews) - CI Games kończy prace nad "Lords of the Fallen" i rozpoczyna prace nad kolejnymi dwoma dużymi projektami, poinformował prezes spółki Marek Tymiński. Firma oczekuje, że wpływy z "Lords of the Fallen" zapewnią spłatę obligacji i dalszy rozwój

Polimex ma porozumienia z wierzycielami i z organizacjami związkowymi

kończące spór zbiorowy, podała spółka. Term sheet przewiduje m.in. emisję obligacji, konwersję zobowiązań spółki na akcje, uruchomienie linii gwarancyjnych oraz odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań. "Spółka zawarła porozumienie m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK, oraz instytucjami

Premier przyjechał do Katowic na spotkanie z górnikami

zapowiadany przez Tuska projekt nowelizacji ustawy w sprawie odroczenia płatności zobowiązań borykającej się z poważnymi problemami Kompanii Węglowej wobec ZUS. Projekt przewiduje, że do końca 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

, których zapłaty spółka była zobowiązana dokonać do 31 stycznia 2014 r., a także roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki-strony umowy. Spółka wystąpiła do wierzycieli z wnioskiem o udzielenie zgody na odroczenie terminu płatności tych zobowiązań do 3 czerwca 2014 r. Nie

Opole. Nowy właściciel Taboru Szynowego zapewnia, że chce ratować firmę

na rozwój oraz spłatę zaległości wobec skarbu państwa i wnioskuje o odroczenie rozprawy, by walne zgromadzenie mogło podjąć deklarowane decyzje. Sroczyński mówił też załodze, iż nowe władze Taboru chcą go rozwijać, produkować wagony towarowe, nawet w ilości tysiąca sztuk rocznie, i wejść na rynki na

Pawlak: To istotna ulga w sytuacji drogiego franka

z bankiem także czasowe zawieszenie spłaty rat. - Niektóre banki oferują możliwość zamrożenia spłaty kapitału kredytu. W praktyce oznacza to, że oddajemy bankowi tylko odsetki od aktualnego zadłużenia - powiedział. - Można skorzystać również z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenie spłaty rat na

Polimex porozumiał się z bankami, akcje w górę

rozmawia z wierzycielami w sprawie czasowego wstrzymania egzekucji spłaty zobowiązań przez spółkę. W tym czasie spółka zamierza osiągnąć porozumienie z wierzycielami w sprawie zmiany warunków finansowania udzielonego spółce, w tym odroczenia spłaty zadłużenia oraz zmiany poziomów wskaźników finansowych

SKOK-i, Andrzej Duda i spór o rezerwy

jaki sposób ten wniosek był przygotowywany? Czy pan Duda zdawał sobie sprawę, że złożenie wniosku odroczy objęcie SKOK-ów kontrolą publiczną? - to niektóre pytania, które Święcicki chciał zadać. To wywołało ostrą reakcję posłów prawicy, którzy zarzucili Święcickiemu, że zapraszając Dudę, wykorzystuje

Uratowany przez polskich podatników Polimex obiecuje poprawę

wiązała się gigantyczna redukcja zatrudnienia - z ok. 14 tys. do 5,1 tys. osób. Kluczowe znaczenie dla przyszłości firmy miała także zamiana części zadłużenia na nowe akcje w wysokości 500 mln zł. Spłatę pozostałych długów wierzyciele odroczyli. Maciej Stańczuk zapewniał, że spółka będzie je spłacać, bo

Plocke: pomoc dla rolników zgodna z przepisami i możliwościami budżetu

odtworzenia środków trwałych (tzw. dopłaty do kredytów klęskowych) i udzielania rolnikom gwarancji i poręczeń spłaty kredytów. W ramach pomocy de minimis rolnicy mogą dostać dopłaty do materiału siewnego, jak również np. otrzymać zgodę na odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie w części lub całości

Pożyczyli od Amber Gold miliony i nie chcą oddać

odroczenie terminu spłat i przedstawia rozmaite powody, przez które nie mogą oddać pieniędzy. Ale my nie możemy rozkładać należności na raty ani odraczać terminów. Pożyczkobiorcy powinni wiedzieć, że pożyczki będą musieli zwrócić - mówi osoba z biura syndyka.

Grecja odważnie zmierza ku przepaści? Inwestorzy wycofują w panice kapitał

nie miał pieniędzy na spłatę długów - powtarza Janis Warufakis, grecki minister finansów. Od dwóch tygodni jest on na tournée po kolejnych stolicach europejskich, w których namawia przywódców państw, by poszli na rękę Grecji i umorzyli jej długi. O tym jednak Europa nie chce słyszeć, dlatego

Odwrócona hipoteka nie wypali?

odroczone w czasie. Oppenheim zwraca uwagę, że bank, aby cokolwiek na kredycie zarobić, musiałby cierpliwie czekać, aż klient umrze. - Ale to wcale nie oznacza, że wtedy już można księgować dochody i chwalić się nimi przed akcjonariuszami. Od śmierci kredytobiorcy musi upłynąć 12 miesięcy. Na dodatek, bank

Rząd: pomoc dla przedsiębiorców w spłacie podatków - do października 2009 r.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, poprzednie rozporządzenie przewidywało, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać do 31 grudnia 2007 r. Wiele wszczętych postępowań w tych

Skup interwencyjny nie uratuje górnictwa

godzi się, by spłatę odroczyć, aż nadejdzie koniunktura. "Dziennik Gazeta Prawna" napisała, że minister skarbu zaproponował, by polskie elektrownie spalały wyłącznie polski węgiel. To jednak bardziej propagandowe hasło niż realna recepta na rozwiązanie problemu. Polska Grupa Energetyczna, Enea

Biznes za pożyczoną kasę. Możesz dostać nawet 75 tys. zł

ostatniego roku studiów. Pożyczkę trzeba oddać w ciągu maksymalnie siedmiu lat, w ten okres wliczona jest karencja na spłatę kapitału, czyli czas, w którym odroczona jest konieczność płacenia rat. Jakie jest zainteresowanie? - Jak dotąd prawie żadne - mówi Tomasz Zawiszewski, dyrektor bydgoskiego

Robert Oppenheim nie jest już pełniącym obowiązki prezesa Polimeksu

670 mln zł, uzyskał nowe linie gwarancyjne na 200 mln zł oraz odroczono mu spłatę obligacji wartych 144 mln zł. Grupa zamierza też samodzielnie zdobyć dużą gotówkę, sprzedając część zbędnego majątku, co ma przynieść do końca 2015 r. do 600 mln zł. - Potrzebujemy około dwóch lat, by wrócić do

Polimex-Mostostal podpisał aneks z PKO BP, Pekao, BOŚ i BZ WBK

Firma budowlana podpisała umowę m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK oraz posiadaczami obligacji wartymi w sumie 120 mln zł. Aneks przewiduje m.in. zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki, odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019 r. oraz uruchomienie linii gwarancyjnej

Rosja w gazie już nie taka mocna

już trwał euromajdan. Moskwa liczyła na jej zwrot do końca tego roku, ale pakiet pomocowy MFW dla Kijowa - jak napisał wczoraj "Financial Times" - nie przewiduje tej spłaty w 2015 r. To oznacza odroczenie lub nawet umorzenie części długu. Kreml gra na wprowadzenie podziałów w UE co do

Polimex-Mostostal porozumiał się z bankami

Umowa przewiduje m.in. emisję nowych obligacji wartych 140 mln zł, zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki i odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019 roku. Wstępnie zgodziły się na to banki, którym Polimex zalega największe kwoty: PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. - Te działania

ARP: nie możemy uczestniczyć w planie naprawy Stoczni Gdańsk

.: dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza kwotą 80 mln zł, sprzedaż gruntów nieoperacyjnych za kwotę 100 mln zł, zaniechanie przez ARP realizacji opcji put, a także odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej w wysokości 103,3 mln zł na lata 2019-2025. Agencja poinformowała, że z

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. - Tajemnica skarbowa - poinformowała nas rzecznik izby Barbara Szalińska. "Nie widzę ważnego interesu podatnika" Małżonkowie rozpoczęli batalię odwoławczą, prosili o umorzenie, potem o spłatę w ratach. Bo urząd skarbowy w każdej chwili może: - odroczyć lub

Kraków. Ruszył proces kredytobiorcy przeciwko bankowi

jej aktualnego miejsca zamieszkania i odroczył rozprawę. Była małżonka powoda skorzystała z prawa do odmowy zeznań. Tomasz Sadlik we wrześniu 2007 roku wraz z ówczesną żoną wziął w Raiffeisen Bank Polska kredyt mieszkaniowy na kwotę ponad 290,3 tys. franków szwajcarskich z przeznaczeniem na zakup

Jak wyplątać się z długów

-u prośbę o restrukturyzację kredytu. - Znacznie większy pożytek niż daremne działania "czyszczenia" historii kredytowej przyniesie osobista wizyta w banku lub SKOK-u i rozmowa na temat możliwości konsolidacji kredytu lub odroczenia terminu spłaty kolejnych rat - radzi BIK. 5 sposób na

Nie ma pieniędzy na spłatę kredytu. Bank nie chce pomóc

gdy klient na skutek sytuacji losowych popadł w zaległości w spłacie kredytu, ale jego problemy już zostały rozwiązane, natomiast nie jest w stanie spłacić wszystkich zaległości. Do takich rozwiązań należą choćby: odroczenie lub przesuniecie wymagalności raty, czasowe obniżenie wysokości raty, stałe

Auto bez OC stało w salonie. Bardzo drogie 20 godzin

wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną zobowiązanego - Fundusz może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku - jego wzór można pobrać na stronie

"Trojka" chwali reformy Grecji, sprawdza finanse Portugalii

. Odroczenie ich spłaty złagodzi uciążliwości związane z cięciami budżetowymi. Rozpoczęte w poniedziałek badanie finansów kraju to już siódma taka analiza przeprowadzana przez "trojkę", odkąd w roku 2011 Lizbonie przyznano warty 78 mld euro pakiet pomocowy. Jest on podzielony na transze przelewane w

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

. (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 "Praca za granicą, przeniesienie działalności gospodarczej, delegowanie pracownika - ustalanie właściwego ustawodawstwa"6 grudnia br. (poniedziałek), godz. 9.00-11.00 "Raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia - możliwości uzyskania ulgi w spłacie należności z

Chiny pożyczą Ghanie 13 mld dol. za dostęp do złóż ropy

Bank, który kredytuje chiński handel zagraniczny, oferuje Ghanie 10 mld dol. pożyczki na budowę dróg, kolei, szkół i szpitali. Spłata kredytów zostanie odroczona o kilka lat, a szczegółowe warunki spłat zostaną doprecyzowane dopiero w przyszłości, zapowiedział wicemin. finansów Ghany Fiifi Kwetey.W

Barbórka 2014 r. w głębokim kryzysie górnictwa

; premier powołał też Międzyresortowy Zespół ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. Jednym z efektów prac rządu i zespołu była dotąd podpisana już przez prezydenta nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, która odroczyła spłatę zaległych składek

Wierzyciele Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych odrzucili układ

podkreślały, że przez ten czas KKSM sprzedały 5 mln ton kruszywa za 140 mln zł. Prezes spółki Rafał Abratański podkreślał, że publiczne instytucje, które także są wierzycielami - ZUS czy urząd skarbowy - zgodziły się na spłatę zadłużenia przez KKSM w okresie 10 lat. Jeszcze w wakacje spodziewana była decyzja

Na co zabraknie pieniędzy, gdy Mazowsze zbankrutuje

czekali na decyzję banku. Jak tylko bank zablokuje konto Mazowsza, pieniądze z niego pójdą na spłatę długu. Jednak nie wszystkie. - Będziemy przekazywać tylko wypłaty dla pracowników - wyjaśnia Dariusz Formicki. - Na koncie zgromadziliśmy 30 mln zł. I dopóki mamy do nich dostęp, będziemy z nich korzystać

Nowy bank atakuje elastyczną kredytówką. Spłatę zawiesisz nawet na...

dołącza kilka ciekawych gadżetów. Najważniejszy z nich to Opcja Odroczenia Płatności (OOP), występująca w trzech wariantach. Najszerzej zakrojony obejmuje pełne zamrożenie rachunku kredytu na maksymalnie rok. Takie zamrożenie oznacza, że klient nie musi spłacać zadłużenia, a bank nie dolicza żadnych

Projekt PO: nadzór nad spółkami węglowymi ma objąć minister skarbu

. Pierwsza ze zmian (związana z sytuacją KW) umożliwiła odroczenie spłaty zaległych składek ZUS do 31 grudnia 2015 r. Druga zmiana umożliwiła przejęcie przez SRK kopalni Kazimierz-Juliusz (wcześniej w Katowickim Holdingu Węglowym), a także pokrycie przez budżet państwa jej zobowiązań i kosztów likwidacji - w

Płynie kroplówka dla Ukrainy. Kraj otrzymał pieniądze z MFW

ostatnia rata w 2016 r. wyniesie 1,06 mld dol. Każda transza pożyczki MFW jest oprocentowana na 3 proc. rocznie, a spłata jest odroczona o trzy lata. Po tym okresie karencji Ukraina będzie spłacać każdą transzę pożyczki przez dwa lata, w kwartalnych ratach. Warunki lepsze od rosyjskich To warunki

Pomoc ZUS w spłacie zaległości

więc do takiej sytuacji płatnik przewidujący trudności finansowe może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie powstałych zaległości na raty.Odroczenie terminu płatności składekOdroczenie terminu płatności składek to nic innego, jak przesunięcie

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ulgi w spłacie orzeczonych kosztów sądowych

spłacie kosztów sądowych rozstrzyga prezes tego wojewódzkiego sądu administracyjnego, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Do niego albo do dyrektora administracyjnego sądu należy skierować wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie. Wniosek powinien zawierać oświadczenie dłużnika

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ulgi w spłacie orzeczonych kosztów sądowych

Koszty sprawyPodatnik, który postanawia zaskarżyć niekorzystną decyzję podatkową do sądu administracyjnego, musi liczyć się z kosztami sądowymi. Wpis, opłaty kancelaryjne, należności tłumaczy, koszty ogłoszeń - to tylko niektóre z nich. Można jednak ubiegać się o ulgę w ich spłacie: umorzenie

Sprawdź, co Ci grozi, gdy nie zapłacisz podatku w terminie

obecnie obowiązującą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. W przypadku wystąpienia trudności z uregulowaniem należności podatkowych, podatnik może ubiegać się o przyznanie następujących ulg podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku i zapłaty zaległości, rozłożenie na raty

Prezydent podpisał ustawę o pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych

nieoprocentowana. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w przypadkach trudnej sytuacji materialnej kredytobiorcy. Środki będą pochodziły z Funduszu Pracy. Rząd przewiduje, że pożyczki będą kosztować fundusz

System pomocy bezrobotnym w spłacie kredytów może ruszyć w sierpniu

upływie dwóch lat od zaprzestania płatności rat pomocy. Zwrot ten ma być nieoprocentowany i rozłożony równomiernie w ciągu ośmiu lat po upływie karencji. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w przypadkach

Hindusi zainteresowani hollywoodzką wytwórnią MGM

lat. Nie jest jasne, czy Broccoli i Wilson mieliby objąć funkcje kierownicze w studiu.Hollywoodzka wytwórnia boryka się z ogromnym zadłużeniem. Pod koniec marca jej wierzyciele zgodzili się po raz czwarty odroczyć termin spłaty pożyczek o łącznej wysokości 3,7 mld dol. Nowy termin spłaty: 29

Grecy zasłużyli na to, by dać im kolejną szansę

lub gwarantowane przez europejskie rządy mają być niżej oprocentowane i rozłożone na dogodniejsze raty. Ich spłata zostanie przesunięta o 15 lat. Oprocentowanie części pożyczek zostanie obniżone, a spłata części będzie odroczona. Europejski Bank Centralny daruje Grecji 7 mld euro tytułem zapłaty

Co zrobić, gdy nie masz pieniędzy na podatek?

nie ma zaliczek na podatek w ciągu roku, całość trzeba więc zapłacić w czasie rozliczeń rocznych z fiskusem. Czasami podatek do dopłaty może być całkiem pokaźny. Co zrobić jeśli nie mamy na niego pieniędzy? - Można podjąć próbę odroczenia terminu zapłaty podatku lub rozłożenia płatności na raty

Wzrasta wartość kredytów niespłacanych w terminie

Szweda. Dodał, że większość takich osób nie traci z dnia na dzień zdolności do spłaty kredytu. "Jeżeli jednak ktoś np. straci pracę i nie będzie miał pieniędzy na spłatę, to powinien sam pójść do banku i próbować pertraktować" - powiedział analityk. Wyjaśnił, że bank może odroczyć spłatę

Fedak: państwo pomoże w spłacie kredytów ubezpieczonych od bezrobocia

żadnymi dodatkowymi opłatami.W wyjątkowych okolicznościach, np. utrzymującej się złej sytuacji finansowej kredytobiorcy, spłata pożyczki będzie mogła być rozłożona na więcej rat, odroczona, a nawet umorzona.Zdaniem Fedak, takie sytuacje mogą się zdarzać, ale dodatkowe obciążenie w postaci spłacania

Polimex podpisał umowę na budowę bloku energetycznego w Kozienicach

spłatę kredytów i wykup obligacji należących m.in. do funduszy inwestycyjnych. Polimex latem nie podzielił losu upadłych DSS i spółek z Grupy PBG tylko dlatego, że udało mu się pod koniec lipca zawrzeć umowę z wierzycielami. Banki podpisały wtedy tzw. standstill - dały spółce czas do końca listopada na

Senat o pomocy dla bezrobotnych w spłacie kredytów mieszkaniowych

legislacyjną.Ustawa przewiduje zwrot udzielonej pomocy - jej spłata będzie rozpoczynała się po upływie dwóch lat. Zwrot ten ma być nieoprocentowany i rozłożony równomiernie na osiem lat. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę

Polska jeszcze w tym roku musi spłacić 64 mld euro długu

zagranicznego zostanie zrolowana przez wymienionych wierzycieli" - napisał NBP. Bank zaznaczył, że z pozostałej części zadłużenia zagranicznego przypadającego do spłaty w 2009 r. największą pozycję stanowią otrzymane kredyty handlowe (odroczone płatności za import) w wysokości 11 mld. "Przewidywane w

Biurokracja w polskich portach blokuje importerów. Wybierają przeładunki za granicą

odroczyć płatność VAT, co pozwala na szybsze, a jednocześnie tańsze, dopuszczenie towarów do obrotu. Wydłużenie terminów spłaty podatku VAT dla przedsiębiorcy powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy przypadający na jednostkę sprzedaży i możliwość zwiększenia skali obrotów firmy przy tym

Jest zgoda na pożyczkę dla Polic

do banków).- Te pieniądze nie mogą być przekazane wprost na spłaty starych długów, ale to nie ma znaczenia. Za nie będziemy dokonywać zakupów, z długi spłacać z dochodów ze sprzedaży. Postaramy się też odroczyć termin ich spłaty - wyjaśnia Miklewicz.ARP ma pieniądze dla Polic, ale od grudnia czekała

Ekspert zbada kredyt "Alicja". Dawało się go spłacić?

: - Oceni, czy konstrukcja umowy kredytu była prawidłowa czy wadliwa. Oceni też zastosowany wzór wyliczeń i realne obciążenie kredytobiorcy przy obecnej wysokości spłacanych rat.Proces odroczono do końca grudnia. - Odniosłam małe zwycięstwo, ale i tak nie będę mogła spać spokojnie - mówiła Urszula

Azerowie pożyczyli Białorusi na spłatę Gazpromu

ujawnił, że tym tajemniczym "dobrym przyjacielem" jest prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. - Prosiliśmy Rosjan, naszych sojuszników, najbliższych nam ludzi, aby odroczyli spłatę długu o dwa tygodnie. Odpowiedzieli: nie będziemy czekać nawet dnia. Wtedy zwróciłem się do prezydenta Azerbejdżanu i

Na upadłość konsumencką trzeba mieć pieniądze

odroczoną płatnością.Niewykonywanie obowiązków określonych w planie spłat może spowodować uchylenie przez sąd planu spłat i umorzenie postępowania upadłościowego. Podobnie skończy się zatajenie przez upadłego przychodów w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty lub dokonanie

ZCh Police - ostatni sygnał ostrzegawczy

na ratowanie spółki. Formalnie jest to odroczenie spłaty tej pożyczki - która wynosi 150 mln zł. Zarząd ciągle zapewnia, że jego celem jest uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego w ostatnich miesiącach tego roku.

Polimex z wielką stratą za 2012 rok

mld zł. W wyniku porozumienia z bankami Polimex utrzymał do 2016 r. linie kredytowe na 670 mln zł, uzyskał nowe linie gwarancyjne na 200 mln zł oraz odroczono mu spłatę obligacji wartych 144 mln zł. Grupa planuje też samodzielnie zdobyć dużą gotówkę, sprzedając część zbędnego majątku, co ma przynieść

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

. Po jego śmierci to bank sprzeda mieszkanie, zaspokajając z uzyskanych w ten sposób pieniędzy swoje roszczenia wobec kredytobiorcy. To, co zostanie, dostaną spadkobiercy. Taka spłata odwróconego kredytu będzie jednak odroczona o sześć miesięcy, licząc od dnia określenia wartości całego majątku i jego

Wielka Brytania: 16 mld GBP na pobudzenie gospodarki

ożywienia koniunktury. Program ten przewiduje między innymi: obniżenie podatku VAT z 17,5 do 15 procent, odroczenie zapowiadanych podwyżek podatków oraz wydłużenie terminów zapłaty podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne przez małe firmy. Rząd chce też wprowadzenia trzymiesięcznego okresu ochronnego

Czy uda się uratować Kompanię Węglową?

sprzedawanych przez banki, górnicy organizowali demonstracje przed ich siedzibami. Łatwo sobie wyobrazić, że jeśli BZ WBK czy BNP Paribas zażądają wcześniejszej spłaty obligacji, to przed ich siedzibami pojawią się górnicy z mutrami i kilofami. Ale gdy upadłości Kompanii zażądają anonimowe fundusze z

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

wniosek upadłego ma on orzekać o planie spłat wierzytelności. Okres spłat nie powinien przekroczyć 5 lat, może on zostać jednak przedłużony o 2 lata. W okresie spłat dłużnik nie będzie mógł robić zakupów z odroczonym terminem płatności lub na raty. Sąd będzie mógł zwiększyć zakres spłat dłużnika w razie

PSL chce namawiać PO, by pomoc w spłacie kredytów była z funduszu mieszkaniowego

Chlebowski zapowiedział, że projekt ustawy o rządowej pomocy bezrobotnym przy spłacie kredytów hipotecznych, nad którym pracuje minister Michał Boni, ma być gotowy w ciągu najbliższych dni.W lutym minister Michał Boni zaproponował rozwiązanie, w myśl którego osoby, które mają kredyty hipoteczne

ARP: nie możemy uczestniczyć w planie naprawy Stoczni Gdańsk

.: dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza kwotą 80 mln zł, sprzedaż gruntów nieoperacyjnych za kwotę 100 mln zł, zaniechanie przez ARP realizacji opcji put, a także odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej w wysokości 103,3 mln zł na lata 2019-2025. Agencja poinformowała, że z

Ekspert: wielki biznes powstrzymuje władze Ukrainy od rozwiązania siłowego

koncernowi 2,7 mld dolarów za dostawy gazu w 2013 roku, w terminie do 25 stycznia. Tymczasem Gazprom zgodził się pod koniec ubiegłego roku odroczyć te płatności - ich termin określano na wiosnę 2014 r. Ekspert OSW zwraca uwagę, że podczas ostatniego szczytu UE-Rosja w Brukseli, rosyjski prezydent Władimir

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów