odroczyć spłatę

PAP

ZBP: pomysły rządu w większości możliwe do realizacji

ZBP: pomysły rządu w większości możliwe do realizacji

Niektóre propozycje rządu dla kredytobiorców wymagają przemyślenia i ewentualnie modyfikacji, większość jest możliwa do realizacji - ocenia Związek Banków Polskich. Rząd rekomenduje m.in. możliwość przewalutowania czy odroczenia spłaty kredytu.

Ratowany przez państwo Polimex podpisał porozumienie z bankami

Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej spółki - tzw. Term Sheet. Umowa przewiduje m.in. emisję obligacji wartych 140 mln zł, zamianę 470 mln zł długów na akcje i odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły występować do Skarbu Państwa o oddłużenie

Spółdzielnie mieszkaniowe, które mają dług wobec Skarbu Państwa, będą mogły wystąpić o odroczenie jego spłaty, rozłożenie na raty albo umorzenie - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

"GP": Składki do ZUS w ratach

Eksperci są zgodni - pisze "Gazeta Prawna" - że w najbliższych miesiącach wzrośnie liczba wniosków o przyznawanie ulg. Firma, która ją uzyska, może uniknąć wielu negatywnych dla siebie konsekwencji. ZUS ma prawo na przykład do egzekucji administracyjnej, do dokonania wpisu hipoteki przymus

PBO Anioła przedstawi wierzycielom propozycje układowe

obniżania limitów kredytowych, kwartalnie przez okres 5 lat, o 1/20 zadłużenia, odroczenie spłaty kapitału do końca 12 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Wierzycielom niezabezpieczonym rzeczowo, posiadającym wierzytelności do kwoty 30 tys. zł spółka

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

. Obecnie ZUS może na wniosek firmy - płatnika składek odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć spłatę należności na raty. Ale takie rozwiązanie mogło być stosowane tylko do tej części składek na ubezpieczenie, która obciąża pracodawcę. Składki potrącane z części wynagrodzenia pracownika nie mogły być

MG: międzyresortowy zespół pracuje nad rozwiązaniami dla polskiego węgla

umożliwią częściowe odroczenie spłaty zobowiązań pieniężnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Dokument został przyjęty przez Sejm 11 lipca 2014 r., a następnie podpisany

Premier Donald Tusk: "Chcemy uniknąć likwidacji kopalń"

Premier Donald Tusk: "Chcemy uniknąć likwidacji kopalń"

odroczenie spłaty zaległych składek ZUS. Kompania Węglowa "odziedziczyła" te zobowiązania przed 10 laty, kiedy zostało utworzona z połączenia kilku spółek. Obecnie do spłaty pozostało jeszcze 380 mln zł. Pod koniec maja w Sejmie został złożony projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa

WP.pl może zadebiutować na GPW już w 2015 r. wg jednego ze scenariuszy - prasa

wprowadzała na giełdę spółki z portfela. By nie zniechęcić inwestorów, twórcy o2 - Jacek Świderski, Krzysztof Sierota i Michał Brański - nie sprzedadzą akcji, a Innova będzie miała zakaz sprzedaży pozostałych akcji do 2016 r., podano również. Szybki debiut WP według informatorów gazety posłuży spłacie z

Finansowa egzekucja Stoczni Gdańsk wstrzymana

Finansowa egzekucja Stoczni Gdańsk wstrzymana

testu prywatnego wierzyciela, który jest niezbędny do oceny, czy proponowane w biznesplanie odroczenie spłaty pożyczki udzielonej Stoczni w ramach pomocy publicznej nie będzie - w świetle przepisów unijnych - niedozwoloną pomocą publiczną. Również w drugiej sprawie ARP wstrzymała się od działań

PBO Anioła zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość układową

spółki z możliwością zawarcia układu, co umożliwi spłatę zobowiązań spółki wobec wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu" – czytamy dalej. Spółka zamierza przedstawić propozycje układowe, w tym m.in. częściowe (nawet 50%) umorzenie długu w zależności od kategorii wierzycieli, odroczenie

Pięć milionów od miasta dla lotniska. A miały być potrzebne za...

Pięć milionów od miasta dla lotniska. A miały być potrzebne za...

ten moment o dwa lata. Jest inaczej. Rzeczniczka miasta, głównego udziałowca spółki, dodaje: - Prowadzone były rozmowy z bankiem na temat odroczenie tej spłaty, ale do tej pory rozmowy się nie zakończyły. 

"Mieszkanie z lokatorem sprzedam". Wierzyciel kontra emerytka

"Mieszkanie z lokatorem sprzedam". Wierzyciel kontra emerytka

problemów finansowych swojej córce i zięciowi. W jednym z lombardów w Siemianowicach Śląskich zaciągnęła 9 tys. zł pożyczki. Niestety, zięć zmarł na zawał i zaczęły się problemy ze spłatą długu. Zmienili zamki i przeprowadzili do jednego pokoju Kilka miesięcy temu w mieszkaniu pani Janiny pojawili się

Sfinks ma aneksy do umów z PKO BP i ING prolongujące spłatę zadłużenia

, maja 2011, czerwca 2011 i lipca 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami aneksów spłata odroczonych rat kapitałowych ma nastąpić w dniu 31 sierpnia 2011 r." - czytamy w komunikacie. Aneks przewiduje też, że do 31 lipca 2011 r. spółka dokona spłaty odsetek od zadłużenia Sfinks w ING i

Kopalnie nie zapłacą ZUS

Kopalnie nie zapłacą ZUS

sztuczki wcześniej czy później wychodzą na jaw w postaci powiększającej się dziury w ZUS i finansach państwa. Tę dziurę rząd częściowo załatał, zabierając pieniądze zgromadzone przez członków OFE. Teraz już wiemy, że nasze oszczędności w OFE częściowo pójdą na spłatę długów kopalń. Nie byłbym też wcale

Vivus: Zmiany proponowane przez MF doprowadzą do likwidacji pożyczek do 1000 zł

do obliczenia limitu" - wyliczono. Vivus dowodzi, że radykalne ograniczenie możliwości obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami związanymi z odroczeniem spłaty zadłużenia w okresie 120 dni od wypłaty kredytu spowoduje, że kredytodawcy udzielający pożyczek krótkoterminowych niezwłocznie po

WP.pl może zadebiutować na GPW już w 2015 r. wg jednego ze scenariuszy (aktual.)

2016 r., podano również. Szybki debiut WP według informatorów gazety posłuży spłacie z odroczonym terminem niedawnych akwizycji. "Wirtualna Polska zapłaci właścicielom przejętych ostatnio spółek w chwili debiutu giełdowego" - dowiedział się "PB" ze źródeł chcących zachować

Prześwietlamy reklamy: Tę pożyczkę poleca sama Agnieszka Radwańska

Prześwietlamy reklamy: Tę pożyczkę poleca sama Agnieszka Radwańska

wyróżnia kredyty Vanquis Banku in plus, czyli opcji odroczenia spłaty. Do wyboru są trzy warianty, z których najbardziej rozbudowany to zamrożenie rachunku na rok (aby skorzystać, trzeba udokumentować ciężką chorobę, niepełnosprawność, śmierć w rodzinie, zwolnienie z pracy). Bank przez rok nie nalicza ani

Rząd przyjął projekt: 500 mln zł dla firm poszkodowanych przez embargo

Rząd przyjął projekt: 500 mln zł dla firm poszkodowanych przez embargo

składek na ubezpieczenia, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i zaległości podatkowych. Są jednak od tego wyjątki - np. gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z

Sfinks ma aneks do umowy bankiem Raiffeisen prolongujący spłatę zadłużenia

Warszawa, 05.08.2011 (ISB) - Spółka restauracyjna Sfinks Polska zawarła aneks do umowy restrukturyzacyjnej z bankiem Raiffeisen, podała spółka w komunikacie. Na ich mocy raty kapitałowe za okres październik 2010 - lipiec 2011 ulegają odroczeniu i zostaną uregulowane jednorazowo 31 sierpnia 2011 r

Od nowego roku łatwiej będzie ogłosić bankructwo osobiste

ustalenia planu spłat. Chodzi o takie sytuacje jak ciężka choroba czy inne tragiczne okoliczności. Nowela obniża także koszty całej procedury upadłości konsumenckiej i przewiduje udzielanie "pożyczki" ze Skarbu Państwa na jej opłacenie. Opłata stała przy przystąpieniu do procedury upadłościowej

CI Games rozpoczyna prace nad kolejnymi dwoma grami

Warszawa, 09.07.2014 (ISBnews) - CI Games kończy prace nad "Lords of the Fallen" i rozpoczyna prace nad kolejnymi dwoma dużymi projektami, poinformował prezes spółki Marek Tymiński. Firma oczekuje, że wpływy z "Lords of the Fallen" zapewnią spłatę obligacji i dalszy rozwój

Polimex ma porozumienia z wierzycielami i z organizacjami związkowymi

kończące spór zbiorowy, podała spółka. Term sheet przewiduje m.in. emisję obligacji, konwersję zobowiązań spółki na akcje, uruchomienie linii gwarancyjnych oraz odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań. "Spółka zawarła porozumienie m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK, oraz instytucjami

Polimex ma zgodę wierzycieli na przesunięcie terminu płatności na 3 czerwca

całości im odsetek od kredytów, wierzytelności obligatariuszy oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki. Ponieważ jeden z wierzycieli nie zgodził się na kolejne odroczenie, spółka stała się zobowiązana do dokonania natychmiastowej płatności na rzecz wierzycieli

Polimex nie zapłacił wymagalnych roszczeń z tytułu gwarancji bankowych

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) - Polimex-Mostostal nie zapłacił czterem bankom rat roszczeń zwrotnych z tytułu dokonanych przez te banki wypłat z gwarancji wystawionych przez nie na zlecenie spółki. Roszczenia stały się wymagalne 2 maja br. i brak ich spłaty w ciągu 10 dni uprawni wierzycieli

Pawlak: To istotna ulga w sytuacji drogiego franka

z bankiem także czasowe zawieszenie spłaty rat. - Niektóre banki oferują możliwość zamrożenia spłaty kapitału kredytu. W praktyce oznacza to, że oddajemy bankowi tylko odsetki od aktualnego zadłużenia - powiedział. - Można skorzystać również z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenie spłaty rat na

Polimex porozumiał się z bankami, akcje w górę

rozmawia z wierzycielami w sprawie czasowego wstrzymania egzekucji spłaty zobowiązań przez spółkę. W tym czasie spółka zamierza osiągnąć porozumienie z wierzycielami w sprawie zmiany warunków finansowania udzielonego spółce, w tym odroczenia spłaty zadłużenia oraz zmiany poziomów wskaźników finansowych

Odwrócona hipoteka nie wypali?

odroczone w czasie. Oppenheim zwraca uwagę, że bank, aby cokolwiek na kredycie zarobić, musiałby cierpliwie czekać, aż klient umrze. - Ale to wcale nie oznacza, że wtedy już można księgować dochody i chwalić się nimi przed akcjonariuszami. Od śmierci kredytobiorcy musi upłynąć 12 miesięcy. Na dodatek, bank

Pożyczyli od Amber Gold miliony i nie chcą oddać

odroczenie terminu spłat i przedstawia rozmaite powody, przez które nie mogą oddać pieniędzy. Ale my nie możemy rozkładać należności na raty ani odraczać terminów. Pożyczkobiorcy powinni wiedzieć, że pożyczki będą musieli zwrócić - mówi osoba z biura syndyka.

Biznes za pożyczoną kasę. Możesz dostać nawet 75 tys. zł

ostatniego roku studiów. Pożyczkę trzeba oddać w ciągu maksymalnie siedmiu lat, w ten okres wliczona jest karencja na spłatę kapitału, czyli czas, w którym odroczona jest konieczność płacenia rat. Jakie jest zainteresowanie? - Jak dotąd prawie żadne - mówi Tomasz Zawiszewski, dyrektor bydgoskiego

Skup interwencyjny nie uratuje górnictwa

godzi się, by spłatę odroczyć, aż nadejdzie koniunktura. "Dziennik Gazeta Prawna" napisała, że minister skarbu zaproponował, by polskie elektrownie spalały wyłącznie polski węgiel. To jednak bardziej propagandowe hasło niż realna recepta na rozwiązanie problemu. Polska Grupa Energetyczna, Enea

Polimex-Mostostal podpisał aneks z PKO BP, Pekao, BOŚ i BZ WBK

Firma budowlana podpisała umowę m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK oraz posiadaczami obligacji wartymi w sumie 120 mln zł. Aneks przewiduje m.in. zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki, odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019 r. oraz uruchomienie linii gwarancyjnej

Rząd: pomoc dla przedsiębiorców w spłacie podatków - do października 2009 r.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, poprzednie rozporządzenie przewidywało, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać do 31 grudnia 2007 r. Wiele wszczętych postępowań w tych

Robert Oppenheim nie jest już pełniącym obowiązki prezesa Polimeksu

670 mln zł, uzyskał nowe linie gwarancyjne na 200 mln zł oraz odroczono mu spłatę obligacji wartych 144 mln zł. Grupa zamierza też samodzielnie zdobyć dużą gotówkę, sprzedając część zbędnego majątku, co ma przynieść do końca 2015 r. do 600 mln zł. - Potrzebujemy około dwóch lat, by wrócić do

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. - Tajemnica skarbowa - poinformowała nas rzecznik izby Barbara Szalińska. "Nie widzę ważnego interesu podatnika" Małżonkowie rozpoczęli batalię odwoławczą, prosili o umorzenie, potem o spłatę w ratach. Bo urząd skarbowy w każdej chwili może: - odroczyć lub

Polimex-Mostostal porozumiał się z bankami

Umowa przewiduje m.in. emisję nowych obligacji wartych 140 mln zł, zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki i odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019 roku. Wstępnie zgodziły się na to banki, którym Polimex zalega największe kwoty: PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. - Te działania

ARP nie może wziąć udziału w realizacji biznesplanu Stoczni Gdańsk

mln zł,  zaniechanie przez ARP realizacji opcji put (odkupienie od ARP przez większościowego akcjonariusza ok. 15% akcji stoczni) oraz odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej w wysokości 103,3 mln zł na lata 2019-2025. "Wyniki przeprowadzonego TPW i TPI wskazują

"Trojka" chwali reformy Grecji, sprawdza finanse Portugalii

wartej 2 mld euro, a także wydłużenie do siedmiu lat okresu spłaty zagranicznych pożyczek zaciągniętych przez Portugalię.W 2011 roku kraj ten stracił praktycznie możliwość zaciągania pożyczek na międzynarodowych rynkach pieniężnych i zmuszony był skorzystać z doraźnych kredytów unijnych. Odroczenie ich

Auto bez OC stało w salonie. Bardzo drogie 20 godzin

wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną zobowiązanego - Fundusz może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku - jego wzór można pobrać na stronie

Jak wyplątać się z długów

-u prośbę o restrukturyzację kredytu. - Znacznie większy pożytek niż daremne działania "czyszczenia" historii kredytowej przyniesie osobista wizyta w banku lub SKOK-u i rozmowa na temat możliwości konsolidacji kredytu lub odroczenia terminu spłaty kolejnych rat - radzi BIK. 5 sposób na

Dotkliwe kary przed e-sądem

tego okresu. Tego rodzaju egzekwowanie długów przez przedsiębiorców będzie zatem możliwe, gdy dłużnik spłaci choćby część zobowiązania lub zawnioskuje np. o odroczenie płatności bądź możliwość spłaty długu na raty. Wszystkie takie zachowania dłużnika potwierdzają bowiem, że uznaje on roszczenie

Nie ma pieniędzy na spłatę kredytu. Bank nie chce pomóc

gdy klient na skutek sytuacji losowych popadł w zaległości w spłacie kredytu, ale jego problemy już zostały rozwiązane, natomiast nie jest w stanie spłacić wszystkich zaległości. Do takich rozwiązań należą choćby: odroczenie lub przesuniecie wymagalności raty, czasowe obniżenie wysokości raty, stałe

Barbórka 2014 r. w głębokim kryzysie górnictwa

; premier powołał też Międzyresortowy Zespół ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. Jednym z efektów prac rządu i zespołu była dotąd podpisana już przez prezydenta nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, która odroczyła spłatę zaległych składek

Na co zabraknie pieniędzy, gdy Mazowsze zbankrutuje

czekali na decyzję banku. Jak tylko bank zablokuje konto Mazowsza, pieniądze z niego pójdą na spłatę długu. Jednak nie wszystkie. - Będziemy przekazywać tylko wypłaty dla pracowników - wyjaśnia Dariusz Formicki. - Na koncie zgromadziliśmy 30 mln zł. I dopóki mamy do nich dostęp, będziemy z nich korzystać

Projekt PO: nadzór nad spółkami węglowymi ma objąć minister skarbu

. Pierwsza ze zmian (związana z sytuacją KW) umożliwiła odroczenie spłaty zaległych składek ZUS do 31 grudnia 2015 r. Druga zmiana umożliwiła przejęcie przez SRK kopalni Kazimierz-Juliusz (wcześniej w Katowickim Holdingu Węglowym), a także pokrycie przez budżet państwa jej zobowiązań i kosztów likwidacji - w

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

. (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 "Praca za granicą, przeniesienie działalności gospodarczej, delegowanie pracownika - ustalanie właściwego ustawodawstwa"6 grudnia br. (poniedziałek), godz. 9.00-11.00 "Raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia - możliwości uzyskania ulgi w spłacie należności z

Chiny pożyczą Ghanie 13 mld dol. za dostęp do złóż ropy

Bank, który kredytuje chiński handel zagraniczny, oferuje Ghanie 10 mld dol. pożyczki na budowę dróg, kolei, szkół i szpitali. Spłata kredytów zostanie odroczona o kilka lat, a szczegółowe warunki spłat zostaną doprecyzowane dopiero w przyszłości, zapowiedział wicemin. finansów Ghany Fiifi Kwetey.W

Nowy bank atakuje elastyczną kredytówką. Spłatę zawiesisz nawet na...

dołącza kilka ciekawych gadżetów. Najważniejszy z nich to Opcja Odroczenia Płatności (OOP), występująca w trzech wariantach. Najszerzej zakrojony obejmuje pełne zamrożenie rachunku kredytu na maksymalnie rok. Takie zamrożenie oznacza, że klient nie musi spłacać zadłużenia, a bank nie dolicza żadnych

Płynie kroplówka dla Ukrainy. Kraj otrzymał pieniądze z MFW

ostatnia rata w 2016 r. wyniesie 1,06 mld dol. Każda transza pożyczki MFW jest oprocentowana na 3 proc. rocznie, a spłata jest odroczona o trzy lata. Po tym okresie karencji Ukraina będzie spłacać każdą transzę pożyczki przez dwa lata, w kwartalnych ratach. Warunki lepsze od rosyjskich To warunki

Pomoc ZUS w spłacie zaległości

więc do takiej sytuacji płatnik przewidujący trudności finansowe może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie powstałych zaległości na raty.Odroczenie terminu płatności składekOdroczenie terminu płatności składek to nic innego, jak przesunięcie

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ulgi w spłacie orzeczonych kosztów sądowych

spłacie kosztów sądowych rozstrzyga prezes tego wojewódzkiego sądu administracyjnego, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Do niego albo do dyrektora administracyjnego sądu należy skierować wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie. Wniosek powinien zawierać oświadczenie dłużnika

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ulgi w spłacie orzeczonych kosztów sądowych

Koszty sprawyPodatnik, który postanawia zaskarżyć niekorzystną decyzję podatkową do sądu administracyjnego, musi liczyć się z kosztami sądowymi. Wpis, opłaty kancelaryjne, należności tłumaczy, koszty ogłoszeń - to tylko niektóre z nich. Można jednak ubiegać się o ulgę w ich spłacie: umorzenie

Sprawdź, co Ci grozi, gdy nie zapłacisz podatku w terminie

obecnie obowiązującą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. W przypadku wystąpienia trudności z uregulowaniem należności podatkowych, podatnik może ubiegać się o przyznanie następujących ulg podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku i zapłaty zaległości, rozłożenie na raty

Prezydent podpisał ustawę o pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych

nieoprocentowana. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w przypadkach trudnej sytuacji materialnej kredytobiorcy.Środki będą pochodziły z Funduszu Pracy. Rząd przewiduje, że pożyczki będą kosztować fundusz

Grecy zasłużyli na to, by dać im kolejną szansę

lub gwarantowane przez europejskie rządy mają być niżej oprocentowane i rozłożone na dogodniejsze raty. Ich spłata zostanie przesunięta o 15 lat. Oprocentowanie części pożyczek zostanie obniżone, a spłata części będzie odroczona. Europejski Bank Centralny daruje Grecji 7 mld euro tytułem zapłaty

Hindusi zainteresowani hollywoodzką wytwórnią MGM

lat. Nie jest jasne, czy Broccoli i Wilson mieliby objąć funkcje kierownicze w studiu.Hollywoodzka wytwórnia boryka się z ogromnym zadłużeniem. Pod koniec marca jej wierzyciele zgodzili się po raz czwarty odroczyć termin spłaty pożyczek o łącznej wysokości 3,7 mld dol. Nowy termin spłaty: 29

System pomocy bezrobotnym w spłacie kredytów może ruszyć w sierpniu

upływie dwóch lat od zaprzestania płatności rat pomocy. Zwrot ten ma być nieoprocentowany i rozłożony równomiernie w ciągu ośmiu lat po upływie karencji. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w przypadkach

Co zrobić, gdy nie masz pieniędzy na podatek?

nie ma zaliczek na podatek w ciągu roku, całość trzeba więc zapłacić w czasie rozliczeń rocznych z fiskusem. Czasami podatek do dopłaty może być całkiem pokaźny. Co zrobić jeśli nie mamy na niego pieniędzy? - Można podjąć próbę odroczenia terminu zapłaty podatku lub rozłożenia płatności na raty

Biurokracja w polskich portach blokuje importerów. Wybierają przeładunki za granicą

odroczyć płatność VAT, co pozwala na szybsze, a jednocześnie tańsze, dopuszczenie towarów do obrotu. Wydłużenie terminów spłaty podatku VAT dla przedsiębiorcy powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy przypadający na jednostkę sprzedaży i możliwość zwiększenia skali obrotów firmy przy tym

Polimex podpisał umowę na budowę bloku energetycznego w Kozienicach

spłatę kredytów i wykup obligacji należących m.in. do funduszy inwestycyjnych. Polimex latem nie podzielił losu upadłych DSS i spółek z Grupy PBG tylko dlatego, że udało mu się pod koniec lipca zawrzeć umowę z wierzycielami. Banki podpisały wtedy tzw. standstill - dały spółce czas do końca listopada na

Wzrasta wartość kredytów niespłacanych w terminie

Szweda. Dodał, że większość takich osób nie traci z dnia na dzień zdolności do spłaty kredytu. "Jeżeli jednak ktoś np. straci pracę i nie będzie miał pieniędzy na spłatę, to powinien sam pójść do banku i próbować pertraktować" - powiedział analityk. Wyjaśnił, że bank może odroczyć spłatę

Fedak: państwo pomoże w spłacie kredytów ubezpieczonych od bezrobocia

żadnymi dodatkowymi opłatami.W wyjątkowych okolicznościach, np. utrzymującej się złej sytuacji finansowej kredytobiorcy, spłata pożyczki będzie mogła być rozłożona na więcej rat, odroczona, a nawet umorzona.Zdaniem Fedak, takie sytuacje mogą się zdarzać, ale dodatkowe obciążenie w postaci spłacania

Senat o pomocy dla bezrobotnych w spłacie kredytów mieszkaniowych

legislacyjną.Ustawa przewiduje zwrot udzielonej pomocy - jej spłata będzie rozpoczynała się po upływie dwóch lat. Zwrot ten ma być nieoprocentowany i rozłożony równomiernie na osiem lat. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę

Jest zgoda na pożyczkę dla Polic

do banków).- Te pieniądze nie mogą być przekazane wprost na spłaty starych długów, ale to nie ma znaczenia. Za nie będziemy dokonywać zakupów, z długi spłacać z dochodów ze sprzedaży. Postaramy się też odroczyć termin ich spłaty - wyjaśnia Miklewicz.ARP ma pieniądze dla Polic, ale od grudnia czekała

Polska jeszcze w tym roku musi spłacić 64 mld euro długu

zagranicznego zostanie zrolowana przez wymienionych wierzycieli" - napisał NBP.Bank zaznaczył, że z pozostałej części zadłużenia zagranicznego przypadającego do spłaty w 2009 r. największą pozycję stanowią otrzymane kredyty handlowe (odroczone płatności za import) w wysokości 11 mld."Przewidywane w

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

on orzekać o planie spłat wierzytelności. Okres spłat nie powinien przekroczyć 5 lat, może on zostać jednak przedłużony o 2 lata.W okresie spłat dłużnik nie będzie mógł robić zakupów z odroczonym terminem płatności lub na raty.Sąd będzie mógł zwiększyć zakres spłat dłużnika w razie poprawy jego

Jak przygotować się na kryzysowe czasy

finansową pułapką. Łatwo się nią płaci, bo spłata karcianego długu jest odroczona. Podobnie jest zresztą z kartami debetowymi. Zakupy "debetówką" co prawda automatycznie obniżają nam stan konta, ale ponieważ nie płacimy gotówką, tylko wirtualnym pieniądzem, znacznie chętniej i więcej wydajemy. Kto

Ekspert zbada kredyt "Alicja". Dawało się go spłacić?

: - Oceni, czy konstrukcja umowy kredytu była prawidłowa czy wadliwa. Oceni też zastosowany wzór wyliczeń i realne obciążenie kredytobiorcy przy obecnej wysokości spłacanych rat.Proces odroczono do końca grudnia. - Odniosłam małe zwycięstwo, ale i tak nie będę mogła spać spokojnie - mówiła Urszula

Azerowie pożyczyli Białorusi na spłatę Gazpromu

ujawnił, że tym tajemniczym "dobrym przyjacielem" jest prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. - Prosiliśmy Rosjan, naszych sojuszników, najbliższych nam ludzi, aby odroczyli spłatę długu o dwa tygodnie. Odpowiedzieli: nie będziemy czekać nawet dnia. Wtedy zwróciłem się do prezydenta Azerbejdżanu i

Czy uda się uratować Kompanię Węglową?

sprzedawanych przez banki, górnicy organizowali demonstracje przed ich siedzibami. Łatwo sobie wyobrazić, że jeśli BZ WBK czy BNP Paribas zażądają wcześniejszej spłaty obligacji, to przed ich siedzibami pojawią się górnicy z mutrami i kilofami. Ale gdy upadłości Kompanii zażądają anonimowe fundusze z

Polimex z wielką stratą za 2012 rok

mld zł. W wyniku porozumienia z bankami Polimex utrzymał do 2016 r. linie kredytowe na 670 mln zł, uzyskał nowe linie gwarancyjne na 200 mln zł oraz odroczono mu spłatę obligacji wartych 144 mln zł. Grupa planuje też samodzielnie zdobyć dużą gotówkę, sprzedając część zbędnego majątku, co ma przynieść

Na upadłość konsumencką trzeba mieć pieniądze

odroczoną płatnością.Niewykonywanie obowiązków określonych w planie spłat może spowodować uchylenie przez sąd planu spłat i umorzenie postępowania upadłościowego. Podobnie skończy się zatajenie przez upadłego przychodów w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty lub dokonanie

ZCh Police - ostatni sygnał ostrzegawczy

ratowanie spółki. Formalnie jest to odroczenie spłaty tej pożyczki - która wynosi 150 mln zł. Zarząd ciągle zapewnia, że jego celem jest uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego w ostatnich miesiącach tego roku.

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

. Po jego śmierci to bank sprzeda mieszkanie, zaspokajając z uzyskanych w ten sposób pieniędzy swoje roszczenia wobec kredytobiorcy. To, co zostanie, dostaną spadkobiercy. Taka spłata odwróconego kredytu będzie jednak odroczona o sześć miesięcy, licząc od dnia określenia wartości całego majątku i jego

Wielka Brytania: 16 mld GBP na pobudzenie gospodarki

ożywienia koniunktury.Program ten przewiduje między innymi: obniżenie podatku VAT z 17,5 do 15 procent, odroczenie zapowiadanych podwyżek podatków oraz wydłużenie terminów zapłaty podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne przez małe firmy. Rząd chce też wprowadzenia trzymiesięcznego okresu ochronnego

PSL chce namawiać PO, by pomoc w spłacie kredytów była z funduszu mieszkaniowego

Chlebowski zapowiedział, że projekt ustawy o rządowej pomocy bezrobotnym przy spłacie kredytów hipotecznych, nad którym pracuje minister Michał Boni, ma być gotowy w ciągu najbliższych dni.W lutym minister Michał Boni zaproponował rozwiązanie, w myśl którego osoby, które mają kredyty hipoteczne

Kredyt w tarapatach

wydajemy - i z czego możemy zrezygnować. Jeżeli takie rozwiązania są niewystarczające, przede wszystkim nie możemy ukrywać naszych problemów przed bankiem. Kredytobiorca może zwrócić się z wnioskiem o odroczenie kredytu (prolongata), całkowite lub częściowe zawieszenie jego spłaty, podpisać aneks, który np

Kilka kredytów, a cel ten sam

przypadłaby mniej więcej na trzeci tydzień listopada. W listopadzie zacznie się nowy cykl rozliczeniowy itd. Okres bezodsetkowy, czyli możliwość odroczenia spłaty kredytu, to na pewno zaleta takiej formy kredytu. Jeżeli kredyt spłacisz w wyznaczonym terminie, nic za niego nie zapłacisz. Musisz jednak

Niewielu bezrobotnych w kolejce po pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego

257 bezrobotnych kredytobiorców korzysta z pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego. Przez rok dostaną co miesiąc przeciętnie po 792 złKiedy wiosną rząd przygotowywał projekt ustawy w tej sprawie, szacowano, że pomocy może potrzebować nawet 45 tys. kredytobiorców, a wydatki z tego tytułu

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

Konsekwencje odroczenia Trybunał celowo odroczył utratę mocy obowiązującej przepisów przewidujących preferencyjne uwłaszczenia, by nie zaskakiwać spółdzielców nagłymi zmianami prawa i nie dzielić ich na dwie grupy - tych, którym się udało oraz tych, których wnioski z różnych przyczyn nie

Internet zabił giganta z branży filmowej. Blockbuster bankrutem

dalszym ciągu dostarczały swoje filmowe nowości do sieci wypożyczalni i zgodziły się na odroczenie spłaty zadłużenia.Zarząd Blockbustera ma nadzieję, że restrukturyzacja potrwa maksymalnie pół roku. Po tym okresie firma powinna zacząć wychodzić na prostą. O tym, jak kiepska jest sytuacja świadczy to, że z

Cacek ratuje kolejną firmę

sklepów dyskontowych Textilmarket. Pozwoli też na wprowadzenie do sprzedaży jesienno-zimowych kolekcji odzieży.Warunkiem wejścia Cacka do spółki było odroczenie przez banki spłaty zaciągniętych przez Redan kredytów - w sumie jest to 28 mln zł. Po długich negocjacjach cel został osiągnięty

Czy nowy plan ratowania Grecji wystarczy? Ekonomiści się spierają

mld euro), 20 mld na wzmocnienie greckich banków oraz 7,2 mld euro utracone wskutek obiecanej obniżki oprocentowania i odroczenia spłaty pożyczek z pierwszego pakietu pomocowego. Odroczenie zapadalności pożyczek EFSF i na razie nieformalne zobowiązania prywatnych wierzycieli Grecji (głównie banków

Wchodzi w życie ustawa o pomocy w spłacie kredytów

posiadający wspólnotę majątkową, nawet jeżeli pracę utraciło tylko jedno z nich. W wyjątkowych okolicznościach, np. utrzymującej się złej sytuacji finansowej kredytobiorcy, spłata pożyczki będzie mogła być rozłożona na więcej rat, odroczona, a nawet umorzona.Rząd przewiduje, że na pożyczki Fundusz Pracy

Magiczne 5 lat i darują ci długi

zaciągać wyłącznie zobowiązania niezbędne do utrzymania siebie i rodziny. Upadły nie będzie miał szans nic kupić na raty, ani z odroczoną płatnością, nie weźmie żadnej pożyczki. Po 5 latach uczciwych spłat, sąd umorzy pozostałe zobowiązania.

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką

orzekał o planie spłat wierzytelności. Okres ten nie powinien przekroczyć pięciu lat, może jednak zostać przedłużony o dwa lata.W okresie spłat dłużnik nie będzie mógł robić zakupów z odroczonym terminem płatności lub na raty.Sąd będzie mógł zwiększyć zakres spłat dłużnika w razie poprawy jego sytuacji

UE: Międzynarodowi pożyczkodawcy porozumieli się ws. pomocy dla Grecji

EFSF zostanie przedłużony o 15 do 30 lat, a spłata odsetek z tytułu pożyczki z EFSF zostanie odroczona o 10 lat. Po drugie, EBC przekaże Atenom 11 mld euro zysków z greckich obligacji, które kupił wcześniej na rynku wtórnym. Po trzecie, Grecja będzie mogła wykupywać własne papiery dłużne od publicznych

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o greckiej tragedii, a boisz się zapytać

, na który składają się wszystkie państwa strefy euro, w największym stopniu - te najbogatsze. Część kwot na ratowanie Grecji Europa wyciągnie z kieszeni największych banków, które wcześniej lekkomyślnie kupowały obligacje Grecji. Banki będą musiały zgodzić się na odroczenie spłat lub zamianę obligacji

Amber Gold: cztery scenariusze

, jak byłyby spłacane - w razie upadłości - wierzytelności klientów Amber Gold. Gdybyśmy mieli do czynienia z upadłością układową, to sąd z reguły dzieli klientów na różne grupy, w treści układu określa się, w jakim stopniu zredukować ich wierzytelności, czy rozłożyć je na raty, odroczyć płatności w

Kredyt konsumencki po raz drugi

banki tzw. ryzyka kredytowego; - nałożenie określonych obowiązków na pośredników kredytowych; - wydłużenie do 14 dni terminu na odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki; - zapewnienie bankom prawa do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem określonym w umowie.Geneza ustawyUstawa o kredycie

Islandia zwróci oszczędności Holendrom i Brytyjczykom

płatności może być zmieniany w przypadku kłopotów gospodarczych wyspy. Jak jednak obawiały się władze Wielkiej Brytanii i Holandii, zapis ten został tak sformułowany, że gdyby dług nie został do 2024 r. w pełni uregulowany, uległby umorzeniu. W nowym porozumieniu dopuszczono możliwość odroczenia terminu

Sąd odroczył decyzję w sprawie opolskiej elektrowni

- Ze względu na skomplikowanie sprawy, sąd postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do 2 października - powiedział dzisiaj podczas rozprawy przewodniczący składu sędziowskiego Jerzy Stelmasiak. Brak spełnienia wymogów środowiskowych uniemożliwia rozpoczęcie budowy dwóch nowych bloków w należącej do

Wódka bez osobnej kasy, ale to za mało...

odsetek za zwłokę. Zmniejszenie maksymalnego wymiaru opłaty do 30 proc. nieopłaconej kwoty [teraz jest to 100 proc.] stanowi tylko częściowe złagodzenie restrykcji. Ponownie zwracamy uwagę na zbyt wysoką opłatę prolongacyjną, którą ZUS pobiera z tytułu odroczenia terminu spłaty długu i rozłożenia na raty

Największy dłużnik z Gdańska

-u, jeździł do komornika i w końcu udało mu się załatwić odroczenie spłat i zejście z hipotek, by mógł sprzedać nieruchomości - mówi osoba związana z firmą. Spółka Dominium wysuwa swoje żądania wobec Gdańska, chce by miasto zapłaciło jej 2-3 mln zł za drogę przy ul. Knyszyńskiej, samorząd jest gotów

Co dalej z euro? Pomoc dla Portugalii zatwierdzona w cieniu skandalu

ekspertów Grecy mogą potrzebować nawet do 60 mld euro dodatkowej pomocy oraz co najmniej odroczenia spłat obecnych kredytów, jeśli nie - na razie Bruksela oraz Paryż ostro wykluczają tę opcję - klasycznej restrukturyzacji, w której wierzyciele spiszą na straty część pożyczonych Grekom pieniędzy

Afera w Głuszycy. Burmistrz pożyczyła milion złotych bez wiedzy radnych

nieoficjalnie, że umowa o odroczenie terminu spłaty pożyczki zawierała klauzulę, według której burmistrz musiała mieć wszelkie potrzebne pozwolenia na jej zawarcie. Pani burmistrz miała dokument podpisać, mimo że takiej zgody od radnych nie otrzymała."Tak jakby źle zinterpretowane"Alicja Ogorzelec

Kryzys przyniósł symbiozę Kremla z oligarchami

W ubiegłym miesiącu podpisał umowę o odroczeniu spłaty 7,4 mld dolarów zagranicznych długów. W tym tygodniu rusza kampania marketingowa emisji akcji UC Rusal, giganta branży aluminium stanowiącego największy atut Deripaski."Najważniejszy akcjonariusz już zgłosił swój akces: państwowy bank

Kredyt z Mikołajem? Karta z bałwanem? Nic z tych rzeczy!

prezencie gadżety, jak np. odtwarzacze MP3, a nawet dodatkowe kilkadziesiąt złotych od banku, czy wziąć udział w loterii z nagrodami. Poza tym odroczenie spłaty rat czy kredyt od ręki bez zbędnych formalności. A teraz? Jak do tej pory oferty świąteczne przygotowały tylko Citi Handlowy, Kredyt Bank i

Premierze, nie ciśnij gmin z długiem

Chodzi o rozporządzenie, jakie wydał minister finansów Jacek Rostowski. Od 2011 r. do długu gminy wliczane są - prócz kredytów lub obligacji - także zobowiązania wynikające z dotacji unijnych czy umów z odroczonym terminem płatności. Choć miasto za część inwestycji będzie płacić nawet do 2014 r

Małżeństwo wytoczyło proces bankowi o kredyt na mieszkanie

poprosili o zamianę hipoteki, bank postawił warunek: spłata znacznej części kredytu - ponad 300 tys. zł - po niekorzystnym dla klientów kursie franka szwajcarskiego. Gdy brali kredyt frank (kurs kupna) kosztował 1,9 złotego. Rozliczenia do ewentualnej spłaty to kurs 2,1881. Galowie znaleźli się w patowej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Alexander Hamilton

, co spowodowało gwałtowny wzrost inflacji. W momencie, gdy Hamilton obejmował urząd, dług zewnętrzny USA wynosił 10 mln dolarów i ponad 3 mln odsetek i kar za zwłokę w płatnościach. Hamilton chciał odroczyć płatności dla Francji (co jednak okazało się niemożliwe), natomiast dług wewnętrzny chciał spłacić

Salvador Allende

Salvador Allende Gossens (ur. 26 czerwca 1908 w Valparaíso, zm. 11 września 1973 w Santiago) – polityk chilijski, w latach 1970-1973 prezydent Chile z ramienia lewicowej koalicji „Front Jedności Ludowej” (Unidad Popular), który został obalony przez wojskowy zamach stanu 11 września

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.