odprowadzają składki

Artur Kiełbasiński

ZUS od umów cywilnych? Płaćmy ryczałt!

ZUS od umów cywilnych? Płaćmy ryczałt!

Trwa spór o zasady odprowadzania składek ZUS od umów cywilnoprawnych. Niestety, w różnych wariantach rozwiązania sprawy nie przewidziano najprostszego - płacenia składki ryczałtem.

ZUS od zleceń, czyli diabeł tkwi w szczegółach

Rząd zdecydował wczoraj o przyjęciu ustawy dotyczącej ozusowania umów-zleceń. Do tej pory można było odprowadzać składki wyłącznie od jednej umowy. W efekcie zawierano kilka umów, a składki odprowadzano od najniższej, np. na 200 zł. Po zmianach, jeśli zawartych będzie kilka umów - składka będzie musiała być odprowadzona w takiej wysokości, jakby wyliczono ją od płacy minimalnej. W 2014 r. to 1680 zł.

Kobiety pracujące na własny rachunek przestaną być dyskryminowane

Państwo będzie za nie odprowadzać składki emerytalne, gdy wychowują dziecko

Od dziś możesz sprawdzić, czy pracodawca płaci składki emerytalne

Od dziś możesz sprawdzić, czy pracodawca płaci składki emerytalne

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

czytelniczka zarabiała 5,5-6 tys. zł miesięcznie i od tej kwoty odprowadzała składki do ZUS. Wszystko zgodnie z prawem - z etatu płaciła składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ze zlecenia i własnej firmy - na zdrowotne. Wszystko było w porządku do wiosny tego roku. - Byłam w zagrożonej ciąży i lekarz

"Rz": Tak dla składek od umów

"Rz": Tak dla składek od umów

odprowadzaniem składek są przede wszystkim zwolennicy koalicji rządzącej - wszyscy respondenci głosujący na PSL i prawie 90 proc. na PO. Choć ci ostatni postrzegani bywają jako liberałowie - zauważa "Rz". Z kolei wśród wyborców PiS rozwiązanie "mniej do ręki, ale umowa oskładkowana" popiera

Studenci atakują ZUS. Bo uczelnie każą

Studenci atakują ZUS. Bo uczelnie każą

składki zdrowotnej odprowadzanej przez członków rodziny. Aby go zdobyć, każdy pracujący członek rodziny musi osobiście (lub przez pełnomocnika) złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia i poczekać do siedmiu dni. ZUS jest zaskoczony tak wielką liczbą petentów. W 230-tysięcznej Częstochowie ZUS dostaje

Gdzie zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

Zawarcie umowy zlecenia powoduje, iż powstaje obowiązek odprowadzania składek ZUS. Fakt ten należy więc zgłosić w oddziale ZUS, który jest określony, ze względu na miejsce zamieszkania zleceniobiorcy. Obowiązek ich odprowadzania spoczywa na zleceniodawcy. Poprzez zawarcie takiej umowy

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

Jak informuje BCC, zdaniem większości przedsiębiorców wprowadzenie składki ZUS dla zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło i samozatrudnionych zwiększy szarą strefę (75,8 proc.) i obniży wynagrodzenie pracownika o kwotę składki (61,3 proc.). Jedynie 9,7 proc. respondentów uważa, że zarobki osób

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

widoczny podczas debaty o emeryturach, w których wszystkie rozwiązania, np. pomysł, aby podnieść ZUS za urlop wychowawczy, odnoszą się tylko do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dlaczego państwo w ogóle powinno odprowadzać składki kobietom za urlopy wychowawcze? - Musimy zrekompensować kobietom czas

Kupiłeś polisę w katowickiej firmie? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony

Kupiłeś polisę w katowickiej firmie? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony

odszkodowania m.in. za radio- czy chemioterapię. Wtedy na rynku to była nowość - mówi Jerzy F., były pracownik huty. Razem z żoną - a także większością pracowników HMN Szopienice - wypełnili deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Co miesiąc huta potrącała z pensji małżonki pana Jerzego 132 zł składki za

Szef klubu PO: zmienimy przepisy niekorzystne dla matek prowadzących własne firmy

Szef klubu PO: zmienimy przepisy niekorzystne dla matek prowadzących własne firmy

- Każda matka, niezależnie od tego, gdzie pracuje, powinna mieć za opiekę nad dzieckiem odprowadzaną składkę emerytalną. Natychmiast zwołuję posiedzenie klubu Platformy i ustalamy szczegóły odpowiedniej ustawy - obiecuje Zbigniew Chlebowski, szef klubu parlamentarnego PO.To reakcja na wczorajszy

Składki emerytalne dla matek samozatrudnionych, bezrobotnych, ubezpieczonych w KRUS. Jest projekt

O tym, że rząd zamierza sfinansować składki emerytalne za czas urlopu wychowawczego dla wszystkich kobiet, mówił premier Donald Tusk jeszcze w lutym.Dziś prawo do składek mają tylko kobiety zatrudnione na etacie. Dzięki temu ich emerytura będzie wyższa. Pozostałe kobiety są dyskryminowane. Teraz to

Dłuższy wiek emerytalny to więcej pracy dla młodych. Czemu?

Dłuższy wiek emerytalny to więcej pracy dla młodych. Czemu?

opodatkowania pracy, które najbardziej uderza w młodych, niedoświadczonych pracowników.Obciążenie młodego pokolenia wypłatą emerytur będzie większe, niż wydawało się jeszcze dwa lata temu, ze względu na decyzję rządu o obniżeniu składki odprowadzanej do otwartych funduszy emerytalnych. Ta decyzja sprawiła, że

Rząd: Na przedsiębiorcze mamy kasy nie mamy

Rząd: Na przedsiębiorcze mamy kasy nie mamy

prowadząca firmę, która urodzi dziecko i weźmie urlop wychowawczy, nie dostanie w tym czasie od państwa - mimo że regularnie płaciła składki do ZUS - ani złotówki na emeryturę! A przecież matkom zatrudnionym na etacie państwo składkę odprowadza. Na wychowawczym ZUS dopisuje im do konta emerytalnego ok. 300

Za rok ubezpieczenie wypadkowe będzie odprowadzane z pensji

Za rok ubezpieczenie wypadkowe będzie odprowadzane z pensji

Obecnie pracodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie wypadkowe od pensji pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie ma natomiast takiego obowiązku w stosunku do pracujących poza siedzibą firmy np. na umowę zlecenie lub o dzieło.Efektem przyjętej poprawki Senatu będzie konieczność

Mordasewicz: zmiany podważą zaufanie do systemu emerytalnego

Składka, która przekazywana jest od pensji pracownika na ubezpieczenie społeczne wynosi obecnie 19,5 proc. Z tego do ZUS trafia 12,2 proc. zaś do OFE 7,32 proc. Minister finansów Jacek Rostowski przedstawił w środę propozycję, by do Otwartych Funduszy Emerytalnych trafiało tylko 3 proc. składki

Kobiety pracujące na własny rachunek są dyskryminowane

Kobiety pracujące na własny rachunek są dyskryminowane

żłobku nie było miejsc, na prywatny (600 zł miesięcznie) nie było jej stać. Została z córeczką na urlopie wychowawczym.- Bałam się jednak, że przez przerwy w pracy grozi mi głodowa emerytura - wspomina.W ZUS usłyszała, że za matki na wychowawczym składki emerytalne odprowadza państwo

Student idzie do pracy. Co na niego czeka?

Student idzie do pracy. Co na niego czeka?

najlepiej zarobić, bo średnio ok. 15 zł brutto za 1 godz.Według Work Service pracodawcy chętnie zatrudniają studentów z uwagi na to, że nie muszą ponosić kosztów składek ZUS. Dlatego pracodawcy zazwyczaj zawierają z młodą osobą umowę-zlecenie, która nie zawiera obowiązku płatności wynagrodzenia za okres

"DGP" - ZUS pozwoli lekarzom zajrzeć w swoje bazy

"DGP" - ZUS pozwoli lekarzom zajrzeć w swoje bazy

Dzięki nowemu portalowi lekarze, którzy obecnie nie mają takich uprawnień, uzyskają online dostep do danych o pacjencie. - Również pacjent będzie mógł sprawdzić, czy jego firma regularnie płaci za niego składkę zdrowotną - mówi Derdziuk."Dziennik Gazeta Prawna" dodaje, że ZUS do całej

Po artykule "Gazety" ZUS odda składki, które zaokrąglił do zera

Po artykule "Gazety" ZUS odda składki, które zaokrąglił do zera

Minister mówi, że jeszcze w tym roku powinna wejść w życie odpowiednia ustawa. "Gazeta Wyborcza" pisała dzisiaj, że osobom, które pracowały przed 1999 r., ZUS nie odkłada części składek emerytalnych. Tracą nawet pół roku pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zasypywany jest skargami. - To

Rostowski: OFE tylko dla młodych?

Rostowski: OFE tylko dla młodych?

Rostowski mówił w środę podczas debaty budżetowej, iż jest świadom tego, że OFE "straciły pieniądze w ostatnich latach". Według ministra, przy okazji powrotu do sprawy podczas przeglądu systemu funkcjonowania OFE za dwa lata ważne będzie wprowadzenie mechanizmu sprawiającego, że składka

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

ZUS, Przemysław Przybylski, składki emerytalno-rentoweJak poinformował Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie osoby mogą bezterminowo korzystać ze zwolnienia z obowiązku składania dokumentów dotyczących składek emerytalno-rentowych. Będzie je tworzył ZUS

oFE! KliP czyli propagandowa opowieść

oFE! KliP czyli propagandowa opowieść

nowych miejsc pracy i napędzają gospodarkę. Ale potem już przedstawiany jest bezsensowny mechanizm, który powoduje, że OFE kupują obligacje skarbowe, a uzyskane z nich pieniądze rząd i tak musi wpłacić do ZUS, by pokryć dziurę powstałą po przekazaniu składek do OFE. Lektor uświadamia nas, że od tych

Absurd do ZUSunięcia

życzenie. Dla ilu to propozycja nie do odrzucenia, a dla ilu wygodniejsza, mniej zobowiązująca forma pracy. Trudno jednak pogodzić się z tym, że nikt nie zauważa problemów tej grupy, nawet kiedy absurd w oczy kole.Jaki absurd? Jeżeli pracujesz na umowę-zlecenie, to twoje składki ZUS-owskie wpłyną na

Dodatkowe informacje dla zwolnienia z opłaty składek na FP i FGŚP

Zatrudnienie osób bezrobotnychPracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP i FGŚP za zatrudnione osoby, które:ukończyły 50. rok życia iw okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.Zwolnienie to

Korekta wynikająca z nadpłacenia składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych korekty wynikającej z nadpłacenia składek ZUS zależy od Pani decyzji. RachunkowośćZarówno ujęcie nadpłaty, jako przychodu pozostałego operacyjnego, jak i korekty kosztów jest z punktu widzenia ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z

Resort pracy chce oskładkować umowy o dzieło. Jest już koncepcja

umowa musi być jedynym źródłem dochodu danego pracownika. Jeśli ma gdzieś etat lub zlecenie, a "dziełem" sobie dorabia, nie musi odprowadzać składki. Resort podkreśla, że to na razie tylko propozycja. Będzie lepsza kontrola, bo przepisy są naginane Umowa-zlecenie jest wymieniana obok etatu, bo

Nie będzie firmy na próbę. Sejm odrzucił projekt Ruchu Palikota

. Składki emerytalne nie byłyby odprowadzane wcale, a firmę można by prowadzić na podstawie samego zgłoszenia w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem formularza na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.Przedsiębiorcy "na próbę" musieliby natomiast odprowadzać inne

SN: państwo płaci żołnierzowi tylko jedną emeryturę

niego uprawnienia, a także z ZUS - skoro od wynagrodzeń były odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Sądy nie przyznały mu racji; jego odwołanie zostało oddalone, podobnie stało się z apelacją, a w środę jego skargę kasacyjną oddalił także Sąd Najwyższy (sygn. II UK 223/13). W

Sejm dalej będzie się zajmował rządowym projektem zmian w OFE

będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. W czasie debaty minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że państwo

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

cwaniactwo pracodawców i przedsiębiorców". Pracodawcy krytykują Ostrą krytykę słychać z kolei z ust pracodawców i ekonomistów. Zdaniem 77 proc. przedsiębiorców ankietowanych przez Business Centre Club od umów o dzieło nie powinna być odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Zdaniem większości

"Gazeta Wyborcza": Cudowny outsourcing

pracowników. Miejsce ich pracy i wysokość wynagrodzenia pozostawały bez zmian. W praktyce miało to wyglądać tak: agencja płaci przejętym pracownikom pensje netto, a dotychczasowy pracodawca zwraca agencji tę kwotę na podstawie faktury. Agencja zobowiązuje się odprowadzać za pracowników składki do ZUS, a firmę

Prezes ZUS: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

jego subkonto. W przypadku osoby, która zdecyduje się wypełnić odpowiedni wniosek o przekazywaniu części składki do OFE, 12,22 proc. jego wynagrodzenia będzie trafiało do I filara (ZUS), 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. do OFE. Natomiast w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie

Derdziuk: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS (nie wymaga to składania żadnych oświadczeń), 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Ponownie o przekazywaniu części składki do OFE można będzie decydować za

Szczurek: wybór ZUS czy OFE nie jest kluczowy dla przyszłej emerytury

emerytalnych z grudnia ub.r. od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej

Szczurek: wybór ZUS czy OFE nie jest kluczowy dla przyszłej emerytury

emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej

Tusk: wybrałem ZUS, bo mam do Zakładu większe zaufanie

31 lipca br. ubezpieczeni będą mogli zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS (nie wymaga to składania żadnych oświadczeń

Mit emerytury obywatelskiej

zł". Brzmi atrakcyjnie - emerytura może niewielka, ale za to kwota odprowadzanych składek bardzo niska. Może dzięki temu wreszcie udałoby się szerszej grupie Polaków odkładać coś prywatnie z myślą o emeryturze?Propozycja premiera Pawlaka ma tę zaletę, że stosunkowo łatwo policzyć jej skutki

11 rzeczy, które musisz wiedzieć o walce ze "śmieciówkami"

: * odprowadzaneskładki ubezpieczeniowe od zarobków, * pracownicy mają prawo do urlopu, * płatnego zwolnienia chorobowego.* W przypadku wypowiedzenia umowy - korzysta się z okresu wypowiedzenia. * Osoby na etacie mają ochronę na wypadek wypadku w pracy, * mogą należeć do związków zawodowych, * w dużych firmach

Od wtorku Polacy mogą wybierać, gdzie chcą odkładać na emeryturę

, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie w OFE, 12,22 proc. naszego wynagrodzenia będzie trafiało

Tusk: przy wyborze między ZUS a OFE, zostałbym w ZUS

indywidualne subkonto w ZUS. Osoba, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS (nie wymaga to składania żadnych oświadczeń), będzie miała przekazywane 12,22 proc. jej wynagrodzenia na konto w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie w

OFE dzielą Platformę. Buzek chce o nich rozmawiać z prezydentem

dalszym ciągu ma być odprowadzana do OFE, to automatycznie przechodzi do ZUS.- Polacy są leniwi. Mało komu będzie się chciało iść na pocztę i wysłać pismo, że chce, by jego składki były dalej odprowadzane do OFE. Większość wyląduje w ZUS, co będzie oznaczało koniec OFE. Może to ci, którzy chcą odprowadzać

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

warszawskich firm. - Mam zlecenie na 200 zł i tylko od niego opłacają mi składki. Drugą umowę na 1600 zł wystawia inna spółka i nie płaci od niej żadnych składek na ubezpieczenie - opowiada "Wyborczej". Pani Maria, zamiast odkładać co miesiąc na emeryturę 176 zł, odprowadza zaledwie 20 zł. W

Prezes ZUS nie chce oskładkowania umów-zleceń. "Nie to, że nie chce. Boi się"

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, skrytykował w "Pulsie Biznesu" pomysł oskładkowania umów-zleceń. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz chce, aby składki do ZUS odprowadzane były od wszystkich zawartych z pracownikiem umów-zleceń, a nie, jak dotychczas, jednej. Rząd wskazuje, że dziś w

Segregacja umów śmieciowych

osób świadomie unikających składek są mniejsze i po części iluzoryczne, gdyż ubocznym efektem braku odprowadzania składek na ZUS będzie niska emerytura, a w skrajnym wypadku nawet brak świadczenia. Niechęć do płacenia składek nie zawsze jest więc przemyślanym wyborem, lecz świadczyć może o

Abolicja ZUS-owska? Szanse są duże

przedsiębiorcy mogli wybrać tytuł, od którego odprowadzali składki do ZUS. Większość wybrała pracę nakładczą, bo z tego tytułu składki były najniższe.Przez lata ZUS zapewniał, że wszystko jest OK. Dopiero później przypomnieli sobie o rozporządzeniu z 1975 roku. Zaczęli wyszukiwać tych przedsiębiorców w systemie

CBOS: 53 proc. Polaków krytykuje proponowane przez rząd zmiany w OFE

decyzji. Z kolei 27 proc. z nich nie wie jeszcze, co zrobi. "Osoby, które chcą nadal odprowadzać część swojej składki emerytalnej do OFE, zwracały uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo zgromadzonych środków i pewność ich wypłaty w przyszłości oraz na wysokość przyszłej emerytury. Pozostając w OFE

Zlecenia publiczne tylko dla uczciwych pracodawców?

odprowadzane np. od jednej, najniższej umowy, ale będą musiały stanowić co najmniej równowartość składki od najniższego wynagrodzenia (obecnie to 1680 zł). Związkowcy z OPZZ i przedsiębiorcy z Lewiatana są zgodni, że aby wprowadzić te zasady, trzeba zmienić sposoby rozstrzygania przetargów. Powinny zostać

KNF: informowanie przez OFE o możliwości wyboru nie narusza prawa

z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni będą mogli zdecydować, czy chcą aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie

Składka na ZUS w umowach o dzieło fatalnie wpłynie na gospodarkę

Czytaj też: "Rzeczpospolita": Umowy śmieciowe nowym wrogiem rządu?Z punktu widzenia pracodawców odprowadzanie składek ZUS za umowy o dzieło czy tzw. umowy śmieciowe będzie miało negatywny wpływ. Koszty pracy wzrosną, a jeśli przedsiębiorca będzie ponosił większe koszty na wytworzenie

Firma na próbę, czyli resort pomyśli o wspieraniu przedsiębiorczych

zgłoszenia. Jeśli przedsiębiorca nie miałby ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, przez trzy miesiące płaciłby za niego urząd pracy. Składki emerytalne nie byłyby odprowadzane wcale.- Projekt zawiera przepis, który mógłby być pokusą do tworzenia firm na próbę. Mianowicie przewiduje, że w czasie 90

Firma na próbę: bez ZUS i podatku przez trzy miesiące

działalności gospodarczej na podstawie samego zgłoszenia. Jeśli przedsiębiorca nie miałby ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - przez 3 miesiące płaciłby za niego urząd pracy. Składki emerytalne nie byłyby odprowadzane wcale.Przedsiębiorczość zabijana przez biurokrację- W projekcie zapisaliśmy, że

MPiPS chce, by rząd zajął się zasadami wyliczania zasiłku macierzyńskiego

proporcjonalności, ale wszyscy, którzy opłacają składki, będą mieli dostęp do zasiłku macierzyńskiego. Będziemy eliminować te przypadki, gdy ktoś odprowadza najwyższą możliwą składkę w jednym miesiącu i później chciałby otrzymywać takie wysokie świadczenie przez cały czas urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego

Pracownicy kontra bezrobotni

odprowadza do ZUS należne składki od ich wynagrodzeń.Bezrobotny mniej myśli o przywilejach gwarantowanych przez prawo pracy, a bardziej o tym, by w ogóle znaleźć jakąkolwiek pracę dającą utrzymanie.Związki zawodowe we wszystkich krajach pokrzykują na rządy za to, że niewiele robią, by obniżyć bezrobocie, ale

Uwłaszczmy ubezpieczonych na składkach

emeryturę nie może dysponować, również w przypadku dobrowolnych systemów. Tym różni się program emerytalny od normalnego oszczędzania, że korzystając z ulg podatkowych (składka odprowadzana jest bowiem zwykle przed opodatkowaniem, opodatkowana jest dopiero emerytura), odkłada się systematycznie pewną część

ZUS liczy nam emerytury

znaczy, opiszemy za chwilę. Punkt 2 To nasze odłożone i zwaloryzowane składki emerytalne w ZUS (I filar) od stycznia 1999 r. do grudnia 2012 r. Punkt 3 Wysokość naszych składek, które odprowadził za nas pracodawca (chyba, że mamy np. firmę i sami je odprowadzaliśmy.) Składki są rozbite na

Rozwód? Dobrze, ale... Oddaj składki, kochanie!

. Dlatego chce przesłać do Ministerstwa Pracy założenia ustawy, która miałaby to zmienić: w małżeństwie składki dzieli się na pół. Jeżeli mąż odprowadza miesięcznie na emeryturę 500 zł, a bezrobotna żona nic, to po podziale każdy dostaje po 250 zł. Podział następuje też w sytuacji, gdy żona pracuje, ale

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

się z polskiego ZUS-u i zatrudnić się w którymś z krajów Unii Europejskiej. Wszystko pozornie jest zgodne z prawem.Pośrednicy powołują się na unijne przepisy, które mówią, że jeżeli w jednym kraju UE prowadzimy działalność gospodarczą, a w drugim mamy umowę o pracę, to składki ZUS można odprowadzać w

Można kupić drużynę piłkarzy Górnika Polkowice

niepłaceniem składek od premii przyznawanych zawodnikom za wygrane bądź zremisowane mecze. Klub nie odprowadzał składek, bo tak interpretował przepisy. Teraz będzie musiał te kwoty oddawać, i to z odsetkami.Prawomocny wyrok sądu w tej sprawie zapadł po długotrwałym sporze, z którego wynika, że kluby sportowe

Nietypowe ankiety z ZUS-u: Złóż sam na siebie donos

takie musiały odprowadzać składki ubezpieczeniowe tylko od jednego miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj odprowadzały od etatu. Składki z działalności gospodarczej są bowiem wyższe. Podstawa, od której się je oblicza, wynosi, ok. 2.2 tys. zł. Natomiast przy umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem podstawa

W Sejmie debata dotycząca zmian w OFE

środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Ubezpieczeni będący członkiem OFE będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS

W 2013 r. wyższe limity wpłat na dodatkową emeryturę

). Do rodziny produktów trzeciofilarowych należą też pracownicze programy emerytalne (PPE). Program tworzy pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Funduje im składki, które będą inwestowane przez wyspecjalizowaną instytucję, np. w akcje lub obligacje. W ramach PPE pracodawca odprowadza składkę

JSW zapłaciła blisko 1,3 mld zł podatków i opłat w 2013 r.

mln zł podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT. "Górnictwo to nie tylko miejsca pracy, ale także znaczące źródło dochodów budżetu państwa i lokalnych samorządów. Należne podatki odprowadzamy rzetelnie i terminowo. Pieniądze te trafiają do

Znów o pracujących emerytach

pracownika na emeryturę i dalej go zatrudniać, bo wtedy nie musi już płacić składek ZUS-owskich. Tylko podniesienie wieku emerytalnego zmieni ten stan rzeczy" - napisałam. Wojciech Andrusiewicz z ZUS zwrócił mi uwagę, że "pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki za pracującego emeryta

Śmieciowa propozycja premiera. ZUS od zaraz

, że odprowadzają składki na ZUS? Kiedy widzą, że ich sąsiad, pracując na umowę-zlecenie, ma więcej pieniędzy niż oni?". Nie sądzę, by ok. 13 mln Polaków ze stałymi etatami i całą gamą ochrony zapisanej w kodeksie pracy sen z powiek spędzało to, że część osób na umowach-zleceniach zarabia więcej

"Rz": Puste konta emerytalne

IKZE to nowa, dobrowolna forma oszczędzania, jaką wprowadził rząd Donalda Tuska przy okazji cięcia części składki odprowadzanej do obowiązkowych otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Przekładając ją do ZUS zachęcał do dobrowolnego oszczędzania do 4 proc. wynagrodzenia, co w zamian oznacza ulgę

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE trafi dziś do ZUS

statusu składek" odprowadzanych do OFE. Rozbieżność opinii dotyczy tego, czy zgromadzone w OFE środki pochodzące ze składek z naszych wynagrodzeń są środkami publicznymi czy prywatnymi. Ustawa zmieniająca system OFE od samego początku budziła sprzeciw wielu ekonomistów oraz prawników oraz autorów

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE ma w poniedziałek trafić do ZUS

rozbieżność poglądów co do statusu składek" odprowadzanych do OFE. Rozbieżność opinii dotyczy tego, czy zgromadzone w OFE środki, pochodzące ze składek z naszych wynagrodzeń, są środkami publicznymi czy prywatnymi. Ustawa zmieniająca system OFE od samego początku budziła sprzeciw wielu ekonomistów oraz

KE pozywa Polskę do Trybunału UE za pracownicze programy emerytalne

; - dodaje.Pracownicze programy emerytalne są formą grupowego, systematycznego oszczędzania na emeryturę. Funkcjonują w ramach III, czyli dobrowolnego, filara emerytalnego. Odprowadzane do nich składki pochodzą częściowo od pracowników, a częściowo wpłacane są przez pracodawców.

Ryanair zapłaci 10 mln euro odszkodowania za łamanie prawa pracy

Sprawa Ryanaira dotyczy bazy lotniczej Marignane pod Marsylią. Na lotnisku stacjonowały cztery samoloty przewoźnika i zatrudnionych było łącznie 127 pracowników, którzy nie wypełniali deklaracji podatkowych we Francji. Wszyscy pracownicy byli zatrudnieni w Irlandii, tam też odprowadzane były

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się zmianami w OFE

ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. W przypadku pozostałych osób składka będzie ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS. Pobierana przez

O pozostaniu w OFE zdecydowało dotychczas ponad 21 tys. osób

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie

W Portugalii dług wobec tamtejszego ZUS będzie karany więzieniem

jako defraudacja środków publicznych. Autorzy nowelizacji wskazują, że zaostrzenie prawa pozwoli przeciwdziałać coraz częstszym w Portugalii przypadkom unikania przez przedsiębiorców uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla swoich pracowników.Zmiana przepisów wzbudza najwięcej

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

przepisy nakazujące odprowadzanie składek od umów cywlino-prawnych. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy ozusowujący zlecenia, w następnej kolejności zamierza objąć obowiązkowymi składkami umowy o dzieło. W poniedziałek "Rzeczpospolita" opublikowała badania, z których wynika, że tylko 15 proc

Składki za urlop wychowawczy oznaczają nawet 150 zł więcej na emeryturze

też mężczyźni, którzy zdecydowaliby się na opiekę nad dzieckiem. W większości państw Europy - np. w Niemczech, Portugalii i Wlk. Brytanii - państwo odprowadza składki emerytalne za rodzica opiekującego się dzieckiem niezależnie od tego, czy jest on na etacie, czy nie. "Gazeta" od lat

Reklama ZUS wprowadza w błąd. Nie sprawdzisz konta tylko on-line

twój pracodawca odprowadza za ciebie składki? I ile z nich ZUS przelał do OFE? Pisz: www.pue.zus.pl. Jesteś w sieci? Wpadnij do ZUS. Reklama ZUS "Ta reklama wprowadza w błąd! Informuje, że za pomocą portalu można natychmiast sprawdzić stan swojego konta w ZUS czy wyliczyć wysokość przyszłej

Nianie się legalizują. "Bo wszystkim to się opłaca"

odprowadzane składki, które są doliczane podczas waloryzacji - wyjaśnia Kaczmarski, dyrektor biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". I podkreśla, że zalegalizowanie niani nie jest obciążeniem dla rodziców. - Formalności są minimalne. Jeśli niania zarabia najniższą krajową

Buzek: oburzająco krótki czas pracy Sejmu nad zmianami w OFE

OFE nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez skarb państwa. Natomiast ubezpieczeni będący członkiem OFE będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE

Przejścia między ZUS a OFE tylko w okienkach - minister wyjaśnia

trafić pod obrady rządu na początku listopada.W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk mówił, że Polacy powinni co dwa-trzy lata móc wybierać między kierowaniem swoich środków do ZUS a odprowadzaniem części składki emerytalnej do OFE.

Premier: prezydent nie będzie blokował ustawy ws. OFE

przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Ubezpieczeni będący członkiem OFE będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. W

Sawicki: Składki rolników powinny zależeć od dochodów

; - przypomniał Sawicki propozycję PSL.Dodał, że na razie Boni nie określił, czy składka ma być odprowadzana od dochodów wyliczanych z gospodarstwa czy od dochodów statystycznych.Zdaniem Sawickiego, zmniejszenie wpływu z podatku rolnego będzie musiał gminom zrekompensować minister finansów.Czytaj też: Hinc

Balcerowicz: zmiany w OFE pozwolą rządowi zwiększyć wydatki przed wyborami

). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.Ubezpieczeni będący członkiem OFE będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia

Balcerowicz: zmiany w OFE pozwolą rządowi zwiększyć wydatki przed wyborami

emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Ubezpieczeni będący członkiem OFE będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS

Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

podatków i składek. Korzyści dla przedsiębiorców W okresie próby przedsiębiorca byłby zwolniony od obowiązku odprowadzania podatku dochodowego (do kwoty 10 000 zł), jak również opłacania z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca, który nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia

Tańszy start dla firm?

- mówi Adam Szejnfeld, przewodniczący komisji "Przyjazne państwo". Dlatego komisja "Przyjazne państwo" chce wprowadzić wakacje ubezpieczeniowe. Przedsiębiorcę, który po raz pierwszy zakłada firmę, obowiązek odprowadzania składek dotyczyłby "od pierwszego dnia miesiąca po upływie

Rząd przyjął nową wersję noweli dot. OFE, większość rozwiązań bez zmian

także wprowadzone w wersji przyjętej w październiku rozwiązanie, według którego członkowie OFE będą sami decydowali, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE czy na subkonto w ZUS. Zmodyfikowano jedynie terminy (ale decyzja o zmianie może być nadal podejmowana co 4 lata). "Od 1

Derdziuk: prawie 40 tys. osób złożyło wnioski ws. pozostania w OFE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. W przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki

Skrzynecka na FB: "Moja emerytura będzie wynosić 34 zł miesięcznie!!!". A ile dostają Zborowski i inni? [SPRAWDZILIŚMY]

? - Odpowiedź jest bardzo prosta. W czasach swej największej aktywności zawodowej ci ludzie podpisywali umowy i kontrakty, z których nie była odprowadzana składka ubezpieczeniowa. A świadczenia zależą od wnoszonych składek. Artyści najczęściej podpisywali umowy o dzieło lub zlecenie bez składek. Dlatego nie ma

Jest kompromis PO-PSL w sprawie emerytur

- podkreślił premier. Dla kobiet bezrobotnych na urlopie wychowawczym państwo będzie odprowadzać składkę na emeryturę. Wymiar tej składki będzie wynosił 75 proc od pensji minimalnej. Kobiety samozatrudnione i ubezpieczone w KRUS-ie będą podczas urlopu wychowawczego miały odprowadzaną składkę w wysokości 60

"Rz": Umowy śmieciowe nowym wrogiem rządu?

- powiedział "Rz" Wiktor Wojciechowski.Innego zdania są cytowani w artykule doradcy personalni, którzy zwracają uwagę, że przecież studenci i tak pracują za niższe stawki, a umowy cywilno prawne i tak będą bardziej elastyczne niż etat.- Z punktu widzenia pracodawców odprowadzanie składek ZUS za umowy

Szansa dla bezrobotnych na dodatkowe pieniądze

pracy i które są dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) były przyczyną wykreślenia bezrobotnego z rejestru urzędu pracy i jednocześnie pozbawiały go zasiłku dla bezrobotnych. W zamian zasiłku osoby dostawały stypendium szkoleniowe, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie

W poniedziałek OFE przekażą do ZUS 153,15 mld zł

" odprowadzanych do OFE. Rozbieżność opinii dotyczy tego, czy zgromadzone w OFE środki, pochodzące ze składek z naszych wynagrodzeń, są środkami publicznymi czy prywatnymi. Ustawa zmieniająca system OFE od samego początku budziła sprzeciw wielu ekonomistów oraz prawników oraz autorów reformy

Buzek: oburzająco krótki czas pracy Sejmu nad zmianami w OFE

Fundusze Emerytalne do ZUS. Zgodnie z projektem OFE nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Natomiast ubezpieczeni będący członkiem OFE będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia

Minister Pracy: ZUS odda składki, które zaokrąglał do zera

konferencji prasowej. Minister zapewnia, że w najbliższych dniach wyśle projekt ustawy do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o uwzględnienie go w planach legislacyjnych rządu. - Nie ma żadnego powodu, aby Polacy nie mieli swoich składek odprowadzanych na konto - mówi minister. Składek sprzed

Opóźnienie w zapłacie składki chorobowej skutkuje utratą prawa do zasiłku

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej jest zobowiązany do jej comiesięcznego odprowadzania co najmniej w wysokości 49,38 zł. Przedsiębiorca musi pamiętać o terminowej zapłacie, ponieważ nawet jeden dzień po terminie skutkuje utratą prawa do

Czyje pieniądze są w OFE: prywatne czy publiczne?

Najwyższy w orzeczeniu z 2008 roku stwierdził, że "składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane do funduszu nie są prywatną własnością członka funduszu". Z drugiej jednak Eurostat traktuje te środki jako prywatne. Według niektórych ekspertów ma to wynikać z możliwości dziedziczenia środków

Umowy o dzieło ze składkami ZUS

: dziennikarze, przedstawiciele wolnych zawodów. Obecnie od tej formy umów nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, a dodatkowo można na nich zastosować 50 procentowe koszty uzyskania przychodów. Ten rodzaj umów jest o wiele tańszy w porównaniu z umowami o pracę. Oskładkowanie umów o dzieło może

Nie stać nas, żeby firmy zatrudniające młodych płaciły niższe składki?

Pracy reformującej pośredniaki. Chodzi o wprowadzoną przez komisje poprawkę, która pozwala pracodawcom, którzy zatrudnią młodych bezrobotnych (do 30. roku życia), przez rok nie odprowadzać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedstawiciel resortu przypomniał, że

Jaki wpływ na emerytury ma zaangażowanie OFE na giełdzie

trzymają około 100 mld zł, co stanowi prawie 40 proc. free floatu. Z drugiej, aby przekazać do nich gotówkę, państwo musi się zadłużać, a koszt obsługi tego długu jest wysoki.Limit składki rośnie i... spadnie?Do marca 2011 roku limit składki (części składki emerytalnej co miesiąc obowiązkowo odprowadzanej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników