odpoczynku dobowego

Justyna Sobolak

Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem?

Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem?

Praca w nadgodzinach jest obowiązkiem pracownika - ale nie każdego. Pracodawca nie może zmuszać do pracy po godzinach z byle powodu ani nadużywać tego prawa zbyt często. Zobacz, co mówi prawo pracy na temat pracy w nadgodzinach.

Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który ma na celu uregulowanie kwestii zwrotu przez pracodawcę kosztów noclegu pracownikom - kierowcom, którzy będąc w trasie i wykonując obowiązki pracownicze śpią w kabinie ciężarówki/pojazdu. Tę kwestię rozstrzygnął w 2004 roku Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów.

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług określa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

W Lidlu związków zawodowych nie będzie

od początku ubiegłego roku ponad 70 kontroli w sklepach sieci Lidl. Stwierdziła 106 naruszeń praw pracownika i nałożyła 25 mandatów o łącznej wartości ok. 30 tys. zł - to średnio 1,2 tys. zł na mandat. Wśród wykroczeń znalazły się między innymi: niezapewnianie 11-godzinnego odpoczynku dobowego