odpoczynku dobowego

Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem?

Praca w nadgodzinach jest obowiązkiem pracownika - ale nie każdego. Pracodawca nie może zmuszać do pracy po godzinach z byle powodu ani nadużywać tego prawa zbyt często. Zobacz, co mówi prawo pracy na temat pracy w nadgodzinach.

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

uelastycznienie czasu pracy. Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35

Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

;Proponowane zmianyOmawiany projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym przewiduje, że czasu dyżuru nie będzie można wliczyć do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku. Wykorzystywanie dobowego odpoczynku w pojeździe w sposób nie będzie

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Polski musi zapewnić takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Chodzi tu między innymi o: normy i wymiar czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymiar urlopu

W Lidlu związków zawodowych nie będzie

od początku ubiegłego roku ponad 70 kontroli w sklepach sieci Lidl. Stwierdziła 106 naruszeń praw pracownika i nałożyła 25 mandatów o łącznej wartości ok. 30 tys. zł - to średnio 1,2 tys. zł na mandat. Wśród wykroczeń znalazły się między innymi: niezapewnianie 11-godzinnego odpoczynku dobowego