odpadami pochodzącymi

PAP

W Sosnowcu uruchomiono zakład przetwarzania odpadów za 57 mln zł

W Sosnowcu uruchomiono zakład przetwarzania odpadów za 57 mln zł

Nawet 93 tys. ton śmieci rocznie może przyjąć uruchomiony w poniedziałek Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Dzięki tej wartej ok. 57 mln zł inwestycji ilość odpadów trafiających na składowisko zmniejszy się o połowę.

GIOŚ: Polska bezpiecznie utylizuje odpady niebezpieczne

Polskie przedsiębiorstwa w bezpieczny sposób utylizują przywożone do kraju odpady niebezpieczne - zapewnił Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz. W 2013 r. do Polski trafiło z zagranicy 77 tys. ton odpadów niebezpiecznych.

Coraz więcej śmieci w lesie

Segregujemy śmieci i coraz lepiej je przetwarzamy, ale dzikich wysypisk przybywa. Po blisko dwóch latach obowiązywania nowych zasad gospodarki odpadami wiele gmin wciąż nie umie z nich skorzystać.

Zmodernizowano składowisko odpadów koło Grudziądza

Hydrobudowa SA, która jednak ogłosiła upadłość. Dokończeniem robót zajęła się Skanska SA. Składowisko odpadów w Zakurzewie, położone 15 km do Grudziądza, powstało w latach 90. ubiegłego wieku na gruntach dawnego poligonu wojskowego. Przywożone są tam nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych, instytucji

Świętokrzyskie. Otwarto zakład gospodarki odpadami w Rzędowie

. Odpady, które trafią do Rzędowa, będą przechodziły kilka etapów segregacji. Zostaną z nich odebrane papier, szkło, metal, plastik i tekstylia, które będą składowane w magazynach i odstawiane do powtórnego przetworzenia. Segregowane do kompostowania będą także pozostałości kuchenne i odpady pochodzące z

W gdańskich Szadółkach powstanie spalarnia odpadów

wyjaśnił, że w zakładzie spalane będą nie tylko wysokoenergetyczne odpady z Gdańska, ale też odpady pochodzące z innych gmin. Wiceprezydent poinformował, że wstępne zainteresowanie współpracą w tej sprawie wyraziło 60 spośród 123 pomorskich gmin. Dodał, że w najbliższych tygodniach samorządy będą

Mo-Bruk rozpoczął działalność w zakładzie w Zabrzu, zbudowanym kosztem 11 mln zł

, pochodzących m.in. z: strzępiarni samochodów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produkcji paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych, zakładów przemysłowych. Projekt, pierwotnie planowany był w Piekarach Śląskich (woj. śląskie) a obecnie realizowany jest w dwóch lokalizacjach: w Zabrzu (woj

Podlaskie.Umowa na rozbudowę zakładu zagospodarowania odpadów

dotację. W ramach inwestycji powstanie kompostownia odpadów, pole składowe o powierzchni 1,2 ha na pochodzący z segregacji odpadów piasek, żużel czy popiół oraz takie odpady kompostowe, które nie nadają się do wykorzystania w rolnictwie. Ma być też kupiona rozdrabniarka do odpadów wielkogabarytowych

Zakład zagospodarowania odpadów w Hajnówce będzie rozbudowany

Hajnówki realizuje projekt. Kot poinformował, że w ramach rozbudowy powstanie kompostowania odpadów, pole składowe o powierzchni 1,2 ha na pochodzący z segregacji odpadów piasek, żużel czy popiół oraz takie odpady kompostowe, które nie nadają się do wykorzystania w rolnictwie. Kupiona zostanie także

Świętokrzyskie. Kończy się budowa zakładu gospodarki odpadami w Rzędowie

przetworzenia. Segregowane do kompostowania będą także pozostałości kuchenne i odpady pochodzące z terenów zielonych. Odpady niebezpieczne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy, które zajmą się utylizacją. W zakładzie będzie działać dodatkowa instalacja do produkcji paliwa alternatywnego. "Wszelkie

Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

Z dniem 01 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać istotne zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazana ustawa zobowiązuje gminy między innymi do: - objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Będą surowsze obowiązki odzyskiwania elektrośmieci

Będą surowsze obowiązki odzyskiwania elektrośmieci

. przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie zobowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z tych gospodarstw w wysokości odpowiadającej co najmniej 35 proc. masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku

Sejm uchwalił nowelę o recyklingu pojazdów

działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów. Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosić będą: 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku

Sejm. Komisja środowiska za projektem noweli dot. recyklingu pojazdów

recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosić będą: 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu

Sejm. Projekt ustawy dotyczącej elektrośmieci - do komisji

przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie zobowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu, pochodzącego z tych gospodarstw, w wysokości odpowiadającej co najmniej 35 proc. masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym. W kolejnych latach ten

Rząd przyjął projekt ustawy ws. elektrośmieci

Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia poziomu zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ich recyklingu oraz innych form odzysku. W praktyce chodzi o rozwiązania zapewniające właściwe zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich

Kontrowersyjna nowela ustawy o recyklingu pojazdów przyjęta przez Senat

Kontrowersyjna nowela ustawy o recyklingu pojazdów przyjęta przez Senat

recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosić będą: 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu

Senat zaakceptował nowelę ustawy o recyklingu pojazdów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a 5 proc. ich wysokości będzie dochodem województwa. Pieniądze z kar i opłat mają być przeznaczane na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów. Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z

Grzebanie w śmieciach, czyli pieniądze, opłaty i emocje

Grzebanie w śmieciach, czyli pieniądze, opłaty i emocje

r. nie udało się dotrzymać - nadal ponad 80 proc. tych biodegradowalnych po prostu składujemy, reszta jest w prymitywny sposób przerabiana na kompost. Obecnie odzyskujemy też ok. 25 proc. odpadów pochodzących z opakowań i przekazujemy je do recyklingu (to dwa razy mniej, niż powinniśmy odzyskiwać w

Prezes PAA: polskie prawo gwarantuje bezpieczeństwo elektrowni jądrowej

miejsca już ruszyły. W perspektywie kilkudziesięciu lat Polska będzie też potrzebować składowiska wypalonego paliwa jądrowego. Cholerzyński podkreślił, że ZUOP miał już do czynienia ze wszystkimi rodzajami odpadów promieniotwórczych, także z wypalonym paliwem - pochodzącym z reaktora badawczego w Świerku

Więcej złomu na szaro. Dziwne zapisy w nowej ustawie

Więcej złomu na szaro. Dziwne zapisy w nowej ustawie

Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Wskazuje, że może on doprowadzić do zalegalizowania złomowania kradzionych aut, z których usunięto cenne części. Przepis jednak został przyjęty. "Ma na celu zapewnienie odpowiedniego i zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów pochodzących z pojazdów

Część gmin stawki opłat za wywóz śmieci ustali w styczniu

Część gmin stawki opłat za wywóz śmieci ustali w styczniu

za odpady pochodzące z selektywnej zbiórki - 8 zł. Rzecznik nyskiego magistratu Artur Pieczarka zaznaczył jednak, że nyscy samorządowcy też czekają na zapowiadane zmiany w ustawie. - Zwłaszcza na zapisy dotyczące możliwości różnicowania wysokości opłat np. w zależności od liczby osób w rodzinie

GDOŚ: Poszukiwania gazu łupkowego nie wpłynęły znacząco na środowisko

. Nie zarejestrowano także drgań pochodzących od wstrząsów sejsmicznych związanych z procesem pękania górotworu spowodowanym szczelinowaniem. "Na podstawie otrzymanych wyników należy podkreślić, że kluczowym dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska aspektem prowadzonych prac jest ścisłe

Producenci opakowań nie chcą ustawy o odzysku surowców

dowodów odzysku w kolejnym roku. Przepisy zostaną przyjęte zapewne jeszcze przed wakacjami. - Resort chce nas zmusić do stworzenia systemu odzysku opakowań. Jednak od lipca tego roku za wszystkie odpady, w tym za te pochodzące z opakowań, będzie odpowiadać gmina. Stworzenie równoległego systemu jest

Nowelizacja ustawy o OZE: m.in. przedziały taryf dla prosumentów

- przez 15 lat - cenie. Dla energii wiatrowej, słonecznej i hydroenergii o mocy do 3 kW to 75 gr za 1 kWh. O mocy od 3 kW do 10 kW dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego to 70 gr za 1 kWh, biogazu z surowców pochodzących ze składowisk odpadów 55 gr za 1 kWh, biogazu pozyskanego z oczyszczalni

Prof. M. Nowicki: nie ma odwrotu od "energetyki obywatelskiej"

wiatrowej, słonecznej i hydroenergii o mocy do 3 kW to 75 gr za 1 kWh. O mocy od 3 kW do 10 kW dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego - to 70 gr za 1 kWh, biogazu z surowców pochodzących ze składowisk odpadów - 55 gr za 1 kWh, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków - 45 gr za 1 kWh oraz dla

NFOŚiGW pomoże zlikwidować 19 tys. pieców węglowych

one efektu bez zwiększania świadomości ludzi, wiedzy w zakresie skutków, jakie dla zdrowia i społeczeństwa niosą zanieczyszczenia z pieców węglowych i palenie odpadami. Fundusz zamierza także prowadzić inwentaryzację źródeł tzw. niskiej emisji (pochodzącej z pieców domowych, w odróżnieniu od emisji

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

51 mln zł - tyle kosztowała rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. W pełni zmechanizowana i zautomatyzowana sortownia niesegregowanych odpadów komunalnych uruchomiona została w maju 2014 roku. Jej podstawowym zadaniem jest wyodrębnienie jak najwięcej odpadów, nadających się do

Sawicki: rozwój energetyki prosumenckiej moim priorytetem

mikroproducenta po stałej - przez 15 lat - cenie. Dla energii wiatrowej, słonecznej i hydroenergii o mocy do 3 kW to 75 gr za 1 kWh. O mocy od 3 kW do 10 kW dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego to 70 gr za 1 kWh, biogazu z surowców pochodzących ze składowisk odpadów 55 gr za 1 kWh, biogazu pozyskanego z

Lubelskie.Kolejny nabór wniosków o bezpłatne usunięcie azbestu

proc. wnioskodawców to właściciele prywatnych posesji na terenach wiejskich. Mogą oni ubiegać się o bezpłatne usunięcie azbestowych dachów i utylizację tych odpadów, natomiast koszt położenia nowego dachu muszą sfinansować sami. W wielu przypadkach konieczność poniesienia tych wydatków była barierą w

Warmińsko-mazurskie. Ekomarina na 20 jachtów powstanie w Harszu

rozwiązaniem jest zacumowanie w przystani jachtowej i wyrzucenie odpadów stałych do pojemników na przystani lub korzystanie z innych istniejących ekomarin - znacznie oddalonych. Najbliższa ekomarina - jest w Węgorzewie i Giżycku"- podkreśliła. Ekomarina w Harszu będzie mogła pomieścić 20 żaglówek; będzie

Kanalizacja jak śmietnik. Rocznie płacimy za to kilkaset mln zł

oczyszczalni ścieków tłuszcze pochodzące z punktów gastronomicznych czy zakładów przemysłowych. Organizacja podkreśla, że w tych przypadkach bezpośrednie wylewanie do kanalizacji tłuszczów jest niezgodne z prawem, ponieważ należy stosować odpowiednie separatory. Tłuszcze, kiedy znajdą się już w kanalizacji

Traktujemy kanalizację jak śmietnik; rocznie płacimy za to kilkaset mln zł

oczyszczalni ścieków tłuszcze pochodzące z punktów gastronomicznych czy zakładów przemysłowych. Organizacja podkreśla, że w tych przypadkach bezpośrednie wylewanie do kanalizacji tłuszczów jest niezgodne z prawem, ponieważ należy stosować odpowiednie separatory. Tłuszcze kiedy znajdą się już w kanalizacji

GIW: mało prawdopodobne zakażone zboże z miejsc gdzie wystąpił wirus ASF

Rzetelnych informacji na temat tego, czy możliwe jest, że wirus ASF może się rozprzestrzeniać w kukurydzy pochodzącej ze strefy gdzie wystąpił ASF, domagała się w ostatnich dniach Podlaska Izba Rolnicza po tym, gdy pojawiły się informacje o tym, że taka możliwość istnieje. Jak dotąd w Polsce wirus

Oliwa: boją się składowiska, zawiadomili urzędy "To nadgorliwość"

, już te substancje na działce składuje. A wszystko to na obszarze objętym ochroną konserwatora... To raczej nadgorliwość Właścicielem terenu przy ul. Kościerskiej 1 jest Grzegorz Golec. Faktycznie, w rejestrze widnieje jako właściciel firmy Argo-Film, zajmującą się utylizacją odpadów, głównie

Na Węgrzech uruchomiono największą w tym kraju elektrownię biogazową

rocznie pochłania 22 500 ton obornika krowiego i indyczego, 31 000 ton gnojowicy świńskiej i 45 000 mieszanych odpadów (odpady poubojowe, serwatka i osady ściekowe) oraz 18 000 ton słodkiego sorgo.Miejsce, w którym przeprowadzana jest fermentacja beztlenowa jest położony na wschód od fermy w odległości

NIK bardzo krytycznie o nadzorze rządu nad fermami zwierząt

staje się śmietnikiem różnych odpadów", pochodzących spoza niej. Senator postulował, by resort rolnictwa przygotował plan, w wyniku którego produkcję rolną będzie można umieszczać tam, gdzie to najmniej będzie przeszkadzać mieszkańcom. "Jesteśmy krajem na dorobku, musimy rozwijać rolnictwo

Posłowie chcą pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją

Przewodniczący sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit (PO) poinformował PAP, że przygotowywane przepisy mają pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją. Niedawno NIK wskazywała, że Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej

Wyłudził ponad 1,5 mln zł z funduszy UE

odpadów szklanych.Jak wynika z ustaleń śledztwa, zakupione maszyny wykonane były ze starych odremontowanych urządzeń i elementów pochodzących z innych maszyn. Faktury, które później stanowiły podstawę do dofinansowania, były fałszowane. Kwoty na nich wielokrotnie zawyżano.Jak poinformował w czwartek PAP

Oczyszczalnia w Dąbrowie Górniczej otwarta po modernizacji

pokrywa energia uzyskiwana z powstającego w tym procesie biogazu. Dąbrowska oczyszczalnia może też przyjmować i oczyszczać ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, a także odbierać odpady organiczne np. z zakładów mleczarskich, dzięki którym można uzyskiwać np. większą ilość biogazu. Prezes Malinowski

Na Warmii i Mazurach będą nowe przystanie żeglarskie

oczyszczalni ścieków. Z unijnych pieniędzy pochodzących z tego projektu korzystają też policjanci. Otrzymali oni pięć łodzi hybrydowych do sprawdzania, co się dzieje z odpadami i ściekami na szlakach wodnych. Policyjne jednostki stacjonują w portach w Piszu, Węgorzewie, Iławie, Giżycku i Mikołajkach. Łodzie

Węgiel drzewny na grilla. Solidny zysk producentów i handlowców, ale i spore ryzyko

się produkcją węgla i brykietów najchętniej skupują więc odpady z obróbki drzew liściastych: obrzynki, gałęzie, a nawet trociny. Cena surowca może się wahać od 150 do 300 zł za tonę. Odpady pochodzące z drzew iglastych niemal w ogóle nie są wykorzystywane do produkcji grillowego węgla, bo zawierają za

Weszła w życie ustawa o OZE

1 kWh. O mocy od 3 kW do 10 kW dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego to 70 gr za 1 kWh, biogazu z surowców pochodzących ze składowisk odpadów 55 gr za 1 kWh, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków - 45 gr za 1 kWh oraz dla hydroenergii, energii z wiatru i słońca - po 65 gr za 1 kWh. Już

MG kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o OZE

wiatrowej, słonecznej i hydroenergii o mocy do 3kW to 75 gr. za 1kWh. O mocy od 3 kW do 10kW dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego to 70 gr. za 1 kWh, biogazu z surowców pochodzących ze składowisk odpadów 55 gr za 1kWh, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków - 45 gr za 1kWh oraz dla hydroenergii

Boeing zapłaci karę

Dwie amerykańskie potęgi przemysłowe - koncern lotniczy Boeing i chemiczny Dow Chemical - zostały we wtorek skazane na łączną karę ponad 925 mln dol. Sąd w Denver uznał, że firmy są winne skażenia nieruchomości w pobliżu Rocky Flats w Colorado odpadami pochodzącymi z fabryki broni jądrowej

Śląskie. Zerwana umowa na rewitalizację stawu Kalina

Kostempski ma spotkać się z przedstawicielami resortów rozwoju regionalnego i ochrony środowiska, aby ustalić harmonogram dalszych działań. Chodzi o zapewnienie terminowości realizacji projektu i utrzymanie finansowania ze środków pochodzących z budżetu UE na niezmienionym poziomie. Z Kaliny

NIK bardzo krytycznie o nadzorze rządu nad fermami zwierząt

śmietnikiem różnych odpadów", pochodzących spoza niej. Senator postulował, by resort rolnictwa przygotował plan, w wyniku którego produkcję rolną będzie można umieszczać tam, gdzie to najmniej będzie przeszkadzać mieszkańcom. "Jesteśmy krajem na dorobku, musimy rozwijać rolnictwo" - odpowiadał

System przetwarzania karpia, by był bez ości - z nagrodą ministra rolnictwa

wielkość produkcji karpi handlowej była na poziomie 16,6 tys. - 18,3 tys. ton rocznie. W latach 2010, 2011 i 2012 wielkość sprzedaży karpi pochodzących z polskich gospodarstw rybackich wynosiła odpowiednio: 15,3; 14,44 i 15,5 tys. ton, co świadczy o utrzymującej się stagnacji w wielkości produkcji tych ryb

Polskie śmieci, czyli co się zmienia i o co jest zamieszanie

Tydzień temu w Białymstoku Donald Tusk zbeształ swoich partyjnych kolegów, którzy przygotowali nowy cennik odbioru odpadów w mieście. Co miesiąc 40 zł od każdej nieruchomości lub 60, jeśli śmieci nie będą segregowane. Od lipca 2013 r. na terenie Białegostoku tyle samo zapłacą więc za śmieci

Rząd przyjął przepisy o recyklingu pojazdów

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa" - czytamy w komunikacie. Ponadto, przepisy zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi. "

Śląskie. Zerwana umowa na rewitalizację stawu Kalina

tym tygodniu prezydent Kostempski ma spotkać się z przedstawicielami resortów rozwoju regionalnego i ochrony środowiska, aby ustalić harmonogram dalszych działań. Chodzi o zapewnienie terminowości realizacji projektu i utrzymanie finansowania ze środków pochodzących z budżetu UE na niezmienionym

Zielone wydarzenie... czyli jakie?

uczestników zechce dotrzeć na miejsce spotkania samochodem, zwłaszcza, jeśli zorganizowane będzie w miejscu trudno dostępnym - dlatego ważne jest, by zachęcić ich do wspólnej podróży. Carpooling, co dosłownie oznacza "zapełnienie auta", pozwala na zmniejszenie poziomu emisji CO2 pochodzącego z

Rewolucja w śmieciach już dziś. Z zyskiem dla Warszawy?

pozwoli na reformę gospodarki odpadami. Mamy w tej dziedzinie ogromnie dużo do zrobienia - mówi minister Kraszewski.Lista zaniedbańStolica produkuje rocznie ok. 800 tys. ton odpadów. Większość trafia na przepełnione wysypiska, bo stolica nie ma żadnej sortowni, kompostowni z prawdziwego zdarzenia ani

Tesco marnuje żywność. A gorsze towary trafiają do Europy Środkowej

Wyspach zmarnowano 28,5 tys. ton żywności pochodzącej ze sklepów tej sieci. W badaniach przeprowadzonych przez Tesco i WRAP (brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się polityką odpadów) oceniono, że najczęściej wyrzuca się pieczywo czy paczkowane warzywa. Sami konsumenci również nie są święci , bo

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

ZCh Police zdecydują czy sprzedadzą udziały w Kemipolu po otrzymaniu ofert

odpady pochodzące z ZCh Police. Na początku ubiegłego roku Police informowały, że chcą w ramach programu restrukturyzacji grupy kapitałowej uzyskać ok. 100 mln zł wpływów ze sprzedaży ośmiu spółek-córek, w tym 30-50 mln zł ma pochodzić ze zbycia sześciu firm ze 100-proc. udziałem Polic, a pozostała kwota

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Karp i choinka

- rosną tam jednak niemal wyłącznie gatunki polskie. Lasy same produkują sadzonki, a do uprawy drzewek nie przykładają równie wielkiej wagi, co plantacje nastawione na zarabianie tylko na choinkach. Do tego dochodzą choinki pochodzące z tzw. przecinki, a więc przerzedzania młodych lasów. Zamiast stać się

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

Polacy tupnęli nogą: Płacimy podatki, więc chcemy decydować, na co je wydać

udział mieszkańców w zarządzaniu. Przełomowy sukces odnieśli dwa lata temu w Sopocie, gdzie po raz pierwszy w Polsce mieszkańcy głosowali, jak podzielić 4 mln zł. - Wbrew obawom władz sopocianie nie przeznaczyli pieniędzy na festyny, ale m.in. na kosze do segregacji odpadów - mówi Marcin Gerwin z

Ta straszna rtęć

prowadzenia spójnej dla wszystkich krajów UE polityki gospodarowania odpadami pochodzącymi ze zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE). Chodziło przede wszystkim o nałożenie na producentów i importerów (podmioty wprowadzające) obowiązku pokrywania kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku i

Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji we Wrocławiu

koncepcja ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska w naszym mieście opracowana przez pracowników naukowych wrocławskiej uczelni.Niska emisja to emisja pyłów i gazów pochodząca ze środków transportu oraz indywidualnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla, a często także

13 konsorcjów na starcie do budowy spalarni

wykonawcy. Krakowski Holding Komunalny chce rocznie spalać 220 tys. ton odpadów komunalnych. Głównie z Krakowa. Śmieci nadające się na opał mają trafić do pieca rusztowego. I to właściwie jedyny znany wymóg konkretnej technologii. Reszta wymogów, jakie postawił KHK, opiera się głównie na danych minimalnej

Zniknie ostatnia forma wsparcia upraw energetycznych

lub odpadów produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, które pozwalają na zakwalifikowanie wytworzonej energii jako pochodzącej z OZE. W miejsce tych zapisów projektowane rozporządzenie wprowadza maksymalne ilości biomasy leśnej, która może być spalana aby uznać wytworzoną energię z a "

Dyskusja o ograniczeniu niskiej emisji we Wrocławiu

koncepcja ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska w naszym mieście opracowana przez pracowników naukowych wrocławskiej uczelni.Niska emisja to emisja pyłów i gazów pochodząca ze środków transportu oraz indywidualnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla, a często także

Pierwszy transfer jednostek redukcji emisji ERUs z Polski

składowiskowego, poprzez odbudowę i rozbudowę istniejących zakładów utylizacji gazu składowiskowego, pochodzącego ze składowisk odpadów. Działania projektu obejmują efektywne spalenie gazu składowiskowego w silnikach i pochodniach na trzech składowiskach odpadów w Łubnej, Sosnowcu i Łęgajnach. Wynikiem utylizacji

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

. Przykłady prawidłowo określonego tytułu "zielonego zamówienia": - "Zakup i dostawa papieru pochodzącego z recyklingu do drukarek i kserokopiarek". - "Zamówienie na zaprojektowanie budynku efektywnego energetycznie". - "Zamówienie na ekologiczne usługi porządkowe

Jak się nie dać zrobić w jajo? Które jaja są najlepsze?

. "To, co je dzisiejsza kura, w niczym nie przypomina jej dawnego pożywienia. W diecie przedwojennej kury przeważały śruta drobiowa (rozdrobniona pszenica, jęczmień i owies), odpady młynarskie, posiekana lucerna, resztki z kuchni, robaki, gąsienice i trawa. Co jada kura dziś? Provimax, Digestarom

Sklepy nie będą już rozdawać za darmo torebek foliowych

pochodzących z zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów. Kary za niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będą sięgać do 500 tys. zł.Rząd zajmie się również projektem zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowelizacja ma zwiększyć dostępność ubezpieczeń z dopłatami z

Manny z łupków nie będzie

, pochodzących głównie z eksploatacji tradycyjnych złóż ropy i gazu. Na dodatek pod Oklahomą przebiega sieć uskoków tektonicznych z dużymi naprężeniami wewnątrz skał. Woda działa jak smar i ułatwia uwolnienie drzemiących w nich napięć. Pytanie, czy w efekcie to dobrze czy źle - częstsze i słabsze rozładowania

Znamy już Top Inwestycje Komunalne 2012 roku

inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej, utylizacji odpadów i efektywności energetycznej, a także perspektywy inwestycji miejskich wobec mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez samorządy.Więcej informacji o dziesięciu wyróżnionych projektach w Top Inwestycje Komunalne 2012: Budowa

[ROZMOWA Z PREZESEM] Produkujemy węgiel najtaniej w Polsce

w postaci wydzielonej spółki. Chcemy by jej moc została zwiększona do 77 megawatów energii elektrycznej (MWe) i 69 megawatów energii cieplnej (MWt) i żeby spalała odpady pochodzącego z naszego zakładu przerobu mechanicznego węgla oraz węgiel niskiej klasy. Część wyprodukowanej energii zużyjemy

Dopłaciłbyś za prąd, a właściwie miejsca pracy?

dodatkowe urządzenia pochodzące z Polski i praca instalatorów. Fundusz i resort środowiska zdecydowane są jednak postawić na protekcjonizm - czy inaczej: patriotyzm gospodarczy - nawet pomimo straszenia ich Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Interesy partii (przed) interesem narodu Zupełnie inaczej

Słaby węgiel zabija Polaka. Czym naprawdę oddychamy

choroby płuc (astma, nowotwory), druga połowa to głównie choroby układu krążenia. W całym kraju przekraczane są normy pyłu, a szczególnie rakotwórczego benzo(a)pirenu pochodzącego przede wszystkim z niskiej emisji, czyli z kominów domów, nie z kominów przemysłowych. W Krakowie norma pyłu PM10 jest

Ochrona środowiska: Systemy podatkowe powinny uwzględniać oddziaływanie na środowisko

. zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. Wykorzystując analizy cyklu życia, w sprawozdaniu uszeregowano materiały i energie niezbędne do produkcji, konsumpcji i unieszkodliwiania odpadów oraz zidentyfikowano procesy, produkty i materiały najbardziej szkodliwe dla środowiska na całym świecie. Pierwsze

W Polsce przybywa oczyszczalni ścieków, rośnie udział energii z OZE

CIR poinformowało, że we wtorek rząd przyjął raport z realizacji Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. W dokumencie oceniono efekty realizacji PEP w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, ochronie powietrza czy ochronie przyrody. Sprawdzono

Indyki pionowo zintegrowane

kształcie Indykpolu i jego ofercie, było odkupienie od Animeksu w 2004 roku Ośrodka Hodowli Indyków Frednowy (OHI Frednowy).Obecnie należący do Indykpolu OHI Frednowy jest największym w kraju producentem piskląt indyczych prowadzącym wylęgi w oparciu o jaja pochodzące z własnych stad rodzicielskich. Dzięki

RPO WŁ szansą dla ochrony środowiska

. Obejmuje ona dziesięć różnych działań w obszarze: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, zagrożeń środowiska, ochrony powietrza, elektroenergetyki, gazownictwa, odnawialnych źródeł energii oraz sieci ciepłowniczych. Warto szczególnie przyjrzeć się działaniom

Międzynarodowy wymiar Funduszy Unijnych

znaczenie w tego typu programach ma rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami (samorządami terytorialnymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi) pochodzącymi z różnych krajów Unii Europejskiej oraz z państw sąsiadujących z UE (w przypadku programów sąsiedztwa).Programy realizowane są zgodnie z zasadami

NIK: Miasta nie wykorzystują możliwości zarobku na drewnie

najmniej kolejnych 115 tys. zł. Według Izby niewykorzystanie tego potencjału oznacza realne straty dla budżetów miast" - oceniono. Izba zaznaczyła, że w większości samorządów (18) drewno traktowane jest jako bezwartościowy odpad i oddaje się je na opał bądź wyspecjalizowanym firmom. W ośmiu

Fabryka Ikei na Podlasiu zatruła rzekę? Rozruch wstrzymany

miała być poddawana oczyszczeniu i powtórnemu wykorzystaniu a wszelkie odpady których się nie uda użyć do produkcji płyt - spalane w zakładowej kotłowni. Od ubiegłego tygodnia Inspektorat kontroluje też samą fabrykę.- Do czasu pełnego wyjaśnienia sytuacji wstrzymaliśmy rozruch technologiczny tej fabryki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów