odpadami pochodzącymi

PAP

W Sosnowcu uruchomiono zakład przetwarzania odpadów za 57 mln zł

W Sosnowcu uruchomiono zakład przetwarzania odpadów za 57 mln zł

Nawet 93 tys. ton śmieci rocznie może przyjąć uruchomiony w poniedziałek Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Dzięki tej wartej ok. 57 mln zł inwestycji ilość odpadów trafiających na składowisko zmniejszy się o połowę.

GIOŚ: Polska bezpiecznie utylizuje odpady niebezpieczne

Polskie przedsiębiorstwa w bezpieczny sposób utylizują przywożone do kraju odpady niebezpieczne - zapewnił Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz. W 2013 r. do Polski trafiło z zagranicy 77 tys. ton odpadów niebezpiecznych.

Coraz więcej śmieci w lesie

Segregujemy śmieci i coraz lepiej je przetwarzamy, ale dzikich wysypisk przybywa. Po blisko dwóch latach obowiązywania nowych zasad gospodarki odpadami wiele gmin wciąż nie umie z nich skorzystać.

Na gospodarkę odpadową wydamy blisko 5 mld zł

Na gospodarkę odpadową wydamy blisko 5 mld zł

wytwórczości czy przemysłu, które trudno recyklingować, np. resztki siedzeń samochodowych, a nie odpady komunalne. Tak więc ustawa śmieciowa przyniosła w tym zakresie efekty. Po nowelizacji ustawy gminy mogą też wydawać pieniądze pochodzące z opłat śmieciowych m.in. na likwidację dzikich wysypisk. Ile

Zmodernizowano składowisko odpadów koło Grudziądza

Hydrobudowa SA, która jednak ogłosiła upadłość. Dokończeniem robót zajęła się Skanska SA. Składowisko odpadów w Zakurzewie, położone 15 km do Grudziądza, powstało w latach 90. ubiegłego wieku na gruntach dawnego poligonu wojskowego. Przywożone są tam nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych, instytucji

Świętokrzyskie. Otwarto zakład gospodarki odpadami w Rzędowie

. Odpady, które trafią do Rzędowa, będą przechodziły kilka etapów segregacji. Zostaną z nich odebrane papier, szkło, metal, plastik i tekstylia, które będą składowane w magazynach i odstawiane do powtórnego przetworzenia. Segregowane do kompostowania będą także pozostałości kuchenne i odpady pochodzące z

W gdańskich Szadółkach powstanie spalarnia odpadów

wyjaśnił, że w zakładzie spalane będą nie tylko wysokoenergetyczne odpady z Gdańska, ale też odpady pochodzące z innych gmin. Wiceprezydent poinformował, że wstępne zainteresowanie współpracą w tej sprawie wyraziło 60 spośród 123 pomorskich gmin. Dodał, że w najbliższych tygodniach samorządy będą

Podlaskie.Umowa na rozbudowę zakładu zagospodarowania odpadów

dotację. W ramach inwestycji powstanie kompostownia odpadów, pole składowe o powierzchni 1,2 ha na pochodzący z segregacji odpadów piasek, żużel czy popiół oraz takie odpady kompostowe, które nie nadają się do wykorzystania w rolnictwie. Ma być też kupiona rozdrabniarka do odpadów wielkogabarytowych

Zakład zagospodarowania odpadów w Hajnówce będzie rozbudowany

Hajnówki realizuje projekt. Kot poinformował, że w ramach rozbudowy powstanie kompostowania odpadów, pole składowe o powierzchni 1,2 ha na pochodzący z segregacji odpadów piasek, żużel czy popiół oraz takie odpady kompostowe, które nie nadają się do wykorzystania w rolnictwie. Kupiona zostanie także

Świętokrzyskie. Kończy się budowa zakładu gospodarki odpadami w Rzędowie

przetworzenia. Segregowane do kompostowania będą także pozostałości kuchenne i odpady pochodzące z terenów zielonych. Odpady niebezpieczne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy, które zajmą się utylizacją. W zakładzie będzie działać dodatkowa instalacja do produkcji paliwa alternatywnego. "Wszelkie

Olsztyn. Mieszkańcy wybiorą koncepcję architektoniczną ekociepłowni

objąć pakiet mniejszościowy ok.15 proc. udziału w spółce. Moc ekociepłowni ma wynieść 30 MW termicznych oraz 10-11 MW elektrycznych. Planowana instalacja ma spalać paliwo alternatywne o wysokiej wartości energetycznej, pochodzące z przetworzonych odpadów komunalnych. Takie paliwo będzie pochodziło z

Śląskie. Akcja ekologów: śmieci do sortowni odpadów, nie do pieca

poinformowała katowicka Straż Miejska w trakcie kontroli strażnicy ujawnili m.in. spalanie odpadów pochodzących z mebli, drewna impregnowanego i lakierowanego, pojemników i butelek z tworzyw sztucznych (po napojach, farbach), opakowania po środkach spożywczych, zużyte opony i inne odpady z gumy, odpady

Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

Z dniem 01 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać istotne zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazana ustawa zobowiązuje gminy między innymi do: - objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Będą surowsze obowiązki odzyskiwania elektrośmieci

Będą surowsze obowiązki odzyskiwania elektrośmieci

. przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie zobowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z tych gospodarstw w wysokości odpowiadającej co najmniej 35 proc. masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku

Lubelskie. Rusza nabór wniosków o bezpłatne usunięcie azbestu

Od poniedziałku rusza kolejny nabór wniosków o usunięcie azbestu. Można je składać w urzędach gminy do 27 listopada. "Szacowana ilość wyrobów oraz odpadów azbestowych do usunięcia w 2016 r. to ok. 15 tys. ton" - powiedział dyrektor biura projektu usuwania azbestu w Urzędzie

Gorzów Wlkp.. Nowy rok przyniesie jedynie podwyżkę cen wody i ścieków

inwestycyjnych i opłat. Nowe ceny zaaprobowało Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6. Związek zajmuje się gospodarką odpadami i wodnościekową w Gorzowie Wlkp. i pięciu ościennych gminach. Zgodnie z nową taryfą, która zacznie obowiązywać w styczniu, za m3 wody mieszkańcy zapłacą 4,74 czyli o 14 gr więcej niż

Rząd przyjął projekt ustawy ws. elektrośmieci

Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia poziomu zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ich recyklingu oraz innych form odzysku. W praktyce chodzi o rozwiązania zapewniające właściwe zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich

Kontrowersyjna nowela ustawy o recyklingu pojazdów przyjęta przez Senat

Kontrowersyjna nowela ustawy o recyklingu pojazdów przyjęta przez Senat

recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosić będą: 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu

Grzebanie w śmieciach, czyli pieniądze, opłaty i emocje

Grzebanie w śmieciach, czyli pieniądze, opłaty i emocje

r. nie udało się dotrzymać - nadal ponad 80 proc. tych biodegradowalnych po prostu składujemy, reszta jest w prymitywny sposób przerabiana na kompost. Obecnie odzyskujemy też ok. 25 proc. odpadów pochodzących z opakowań i przekazujemy je do recyklingu (to dwa razy mniej, niż powinniśmy odzyskiwać w

Część gmin stawki opłat za wywóz śmieci ustali w styczniu

Część gmin stawki opłat za wywóz śmieci ustali w styczniu

za odpady pochodzące z selektywnej zbiórki - 8 zł. Rzecznik nyskiego magistratu Artur Pieczarka zaznaczył jednak, że nyscy samorządowcy też czekają na zapowiadane zmiany w ustawie. - Zwłaszcza na zapisy dotyczące możliwości różnicowania wysokości opłat np. w zależności od liczby osób w rodzinie

Prezes PAA: polskie prawo gwarantuje bezpieczeństwo elektrowni jądrowej

miejsca już ruszyły. W perspektywie kilkudziesięciu lat Polska będzie też potrzebować składowiska wypalonego paliwa jądrowego. Cholerzyński podkreślił, że ZUOP miał już do czynienia ze wszystkimi rodzajami odpadów promieniotwórczych, także z wypalonym paliwem - pochodzącym z reaktora badawczego w Świerku

W komórce sprawdzisz, jakim powietrzem oddychasz

Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyjaśniła na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami, że na portalu i w aplikacji będą prezentowane dane pochodzące z ok. 140 stacji pomiarowych na terenie całego kraju. Aplikacja sama wybierze stację pomiarową, która znajduje się najbliżej

Więcej złomu na szaro. Dziwne zapisy w nowej ustawie

Więcej złomu na szaro. Dziwne zapisy w nowej ustawie

Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Wskazuje, że może on doprowadzić do zalegalizowania złomowania kradzionych aut, z których usunięto cenne części. Przepis jednak został przyjęty. "Ma na celu zapewnienie odpowiedniego i zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów pochodzących z pojazdów

Producenci opakowań nie chcą ustawy o odzysku surowców

dowodów odzysku w kolejnym roku. Przepisy zostaną przyjęte zapewne jeszcze przed wakacjami. - Resort chce nas zmusić do stworzenia systemu odzysku opakowań. Jednak od lipca tego roku za wszystkie odpady, w tym za te pochodzące z opakowań, będzie odpowiadać gmina. Stworzenie równoległego systemu jest

GDOŚ: Poszukiwania gazu łupkowego nie wpłynęły znacząco na środowisko

. Nie zarejestrowano także drgań pochodzących od wstrząsów sejsmicznych związanych z procesem pękania górotworu spowodowanym szczelinowaniem. "Na podstawie otrzymanych wyników należy podkreślić, że kluczowym dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska aspektem prowadzonych prac jest ścisłe

NFOŚiGW pomoże zlikwidować 19 tys. pieców węglowych

one efektu bez zwiększania świadomości ludzi, wiedzy w zakresie skutków, jakie dla zdrowia i społeczeństwa niosą zanieczyszczenia z pieców węglowych i palenie odpadami. Fundusz zamierza także prowadzić inwentaryzację źródeł tzw. niskiej emisji (pochodzącej z pieców domowych, w odróżnieniu od emisji

PO obiecuje: Sejm zajmie się ustawą antysmogową

Przewodniczący sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit (PO) powiedział, że poselskiej propozycji nowelizacji prawa ochrony środowiska nadano już druk sejmowy. Jego zdaniem pierwsze czytanie projektu ustawy pozwalającej na walkę z tzw. niską emisją ma odbyć się

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

51 mln zł - tyle kosztowała rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. W pełni zmechanizowana i zautomatyzowana sortownia niesegregowanych odpadów komunalnych uruchomiona została w maju 2014 roku. Jej podstawowym zadaniem jest wyodrębnienie jak najwięcej odpadów, nadających się do

Lubelskie.Kolejny nabór wniosków o bezpłatne usunięcie azbestu

proc. wnioskodawców to właściciele prywatnych posesji na terenach wiejskich. Mogą oni ubiegać się o bezpłatne usunięcie azbestowych dachów i utylizację tych odpadów, natomiast koszt położenia nowego dachu muszą sfinansować sami. W wielu przypadkach konieczność poniesienia tych wydatków była barierą w

Ruda Śląska chce przyspieszyć inwestycje dzięki kredytowi z EBI

dzięki środkom własnym, pochodzącym m.in. z emisji obligacji. Dzięki temu jednak, że inwestycja jest wysoko oceniana wśród przygotowywanych projektów unijnych, większa część ponoszonych wydatków powinna wrócić do miejskiej kasy. Na zaciągnięcie przez miasto ponad 300 mln zł kredytu z EBI zgodzili się

100 tys. zł za kompletnie spalone Ferrari, czyli szary biznes na złomie w Polsce

później te samochody są albo porzucane, albo nikt nie jest w stanie z takimi wrakami czegokolwiek zrobić. Najczęściej nie ma winnego podmiotu, bo generalnie inspekcja [ochrony środowiska] powinna tego rodzaju odpady zawrócić do kraju pochodzenia, ale nie zawsze jest adresat albo wrak jest w takim stanie

Warmińsko-mazurskie. Ekomarina na 20 jachtów powstanie w Harszu

rozwiązaniem jest zacumowanie w przystani jachtowej i wyrzucenie odpadów stałych do pojemników na przystani lub korzystanie z innych istniejących ekomarin - znacznie oddalonych. Najbliższa ekomarina - jest w Węgorzewie i Giżycku"- podkreśliła. Ekomarina w Harszu będzie mogła pomieścić 20 żaglówek; będzie

Na Węgrzech uruchomiono największą w tym kraju elektrownię biogazową

rocznie pochłania 22 500 ton obornika krowiego i indyczego, 31 000 ton gnojowicy świńskiej i 45 000 mieszanych odpadów (odpady poubojowe, serwatka i osady ściekowe) oraz 18 000 ton słodkiego sorgo.Miejsce, w którym przeprowadzana jest fermentacja beztlenowa jest położony na wschód od fermy w odległości

Wyłudził ponad 1,5 mln zł z funduszy UE

odpadów szklanych.Jak wynika z ustaleń śledztwa, zakupione maszyny wykonane były ze starych odremontowanych urządzeń i elementów pochodzących z innych maszyn. Faktury, które później stanowiły podstawę do dofinansowania, były fałszowane. Kwoty na nich wielokrotnie zawyżano.Jak poinformował w czwartek PAP

Kanalizacja jak śmietnik. Rocznie płacimy za to kilkaset mln zł

oczyszczalni ścieków tłuszcze pochodzące z punktów gastronomicznych czy zakładów przemysłowych. Organizacja podkreśla, że w tych przypadkach bezpośrednie wylewanie do kanalizacji tłuszczów jest niezgodne z prawem, ponieważ należy stosować odpowiednie separatory. Tłuszcze, kiedy znajdą się już w kanalizacji

Oliwa: boją się składowiska, zawiadomili urzędy "To nadgorliwość"

, już te substancje na działce składuje. A wszystko to na obszarze objętym ochroną konserwatora... To raczej nadgorliwość Właścicielem terenu przy ul. Kościerskiej 1 jest Grzegorz Golec. Faktycznie, w rejestrze widnieje jako właściciel firmy Argo-Film, zajmującą się utylizacją odpadów, głównie

GIW: mało prawdopodobne zakażone zboże z miejsc gdzie wystąpił wirus ASF

Rzetelnych informacji na temat tego, czy możliwe jest, że wirus ASF może się rozprzestrzeniać w kukurydzy pochodzącej ze strefy gdzie wystąpił ASF, domagała się w ostatnich dniach Podlaska Izba Rolnicza po tym, gdy pojawiły się informacje o tym, że taka możliwość istnieje. Jak dotąd w Polsce wirus

Boeing zapłaci karę

Dwie amerykańskie potęgi przemysłowe - koncern lotniczy Boeing i chemiczny Dow Chemical - zostały we wtorek skazane na łączną karę ponad 925 mln dol. Sąd w Denver uznał, że firmy są winne skażenia nieruchomości w pobliżu Rocky Flats w Colorado odpadami pochodzącymi z fabryki broni jądrowej

NIK bardzo krytycznie o nadzorze rządu nad fermami zwierząt

staje się śmietnikiem różnych odpadów", pochodzących spoza niej. Senator postulował, by resort rolnictwa przygotował plan, w wyniku którego produkcję rolną będzie można umieszczać tam, gdzie to najmniej będzie przeszkadzać mieszkańcom. "Jesteśmy krajem na dorobku, musimy rozwijać rolnictwo

Posłowie chcą pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją

Przewodniczący sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit (PO) poinformował PAP, że przygotowywane przepisy mają pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją. Niedawno NIK wskazywała, że Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej

Na Warmii i Mazurach będą nowe przystanie żeglarskie

oczyszczalni ścieków. Z unijnych pieniędzy pochodzących z tego projektu korzystają też policjanci. Otrzymali oni pięć łodzi hybrydowych do sprawdzania, co się dzieje z odpadami i ściekami na szlakach wodnych. Policyjne jednostki stacjonują w portach w Piszu, Węgorzewie, Iławie, Giżycku i Mikołajkach. Łodzie

Oczyszczalnia w Dąbrowie Górniczej otwarta po modernizacji

pokrywa energia uzyskiwana z powstającego w tym procesie biogazu. Dąbrowska oczyszczalnia może też przyjmować i oczyszczać ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, a także odbierać odpady organiczne np. z zakładów mleczarskich, dzięki którym można uzyskiwać np. większą ilość biogazu. Prezes Malinowski

Węgiel drzewny na grilla. Solidny zysk producentów i handlowców, ale i spore ryzyko

się produkcją węgla i brykietów najchętniej skupują więc odpady z obróbki drzew liściastych: obrzynki, gałęzie, a nawet trociny. Cena surowca może się wahać od 150 do 300 zł za tonę. Odpady pochodzące z drzew iglastych niemal w ogóle nie są wykorzystywane do produkcji grillowego węgla, bo zawierają za

Polskie śmieci, czyli co się zmienia i o co jest zamieszanie

Tydzień temu w Białymstoku Donald Tusk zbeształ swoich partyjnych kolegów, którzy przygotowali nowy cennik odbioru odpadów w mieście. Co miesiąc 40 zł od każdej nieruchomości lub 60, jeśli śmieci nie będą segregowane. Od lipca 2013 r. na terenie Białegostoku tyle samo zapłacą więc za śmieci

Śląskie. Zerwana umowa na rewitalizację stawu Kalina

Kostempski ma spotkać się z przedstawicielami resortów rozwoju regionalnego i ochrony środowiska, aby ustalić harmonogram dalszych działań. Chodzi o zapewnienie terminowości realizacji projektu i utrzymanie finansowania ze środków pochodzących z budżetu UE na niezmienionym poziomie. Z Kaliny

NIK bardzo krytycznie o nadzorze rządu nad fermami zwierząt

śmietnikiem różnych odpadów", pochodzących spoza niej. Senator postulował, by resort rolnictwa przygotował plan, w wyniku którego produkcję rolną będzie można umieszczać tam, gdzie to najmniej będzie przeszkadzać mieszkańcom. "Jesteśmy krajem na dorobku, musimy rozwijać rolnictwo" - odpowiadał

System przetwarzania karpia, by był bez ości - z nagrodą ministra rolnictwa

wielkość produkcji karpi handlowej była na poziomie 16,6 tys. - 18,3 tys. ton rocznie. W latach 2010, 2011 i 2012 wielkość sprzedaży karpi pochodzących z polskich gospodarstw rybackich wynosiła odpowiednio: 15,3; 14,44 i 15,5 tys. ton, co świadczy o utrzymującej się stagnacji w wielkości produkcji tych ryb

Rząd przyjął przepisy o recyklingu pojazdów

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa" - czytamy w komunikacie. Ponadto, przepisy zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi. "

Zielone wydarzenie... czyli jakie?

uczestników zechce dotrzeć na miejsce spotkania samochodem, zwłaszcza, jeśli zorganizowane będzie w miejscu trudno dostępnym - dlatego ważne jest, by zachęcić ich do wspólnej podróży. Carpooling, co dosłownie oznacza "zapełnienie auta", pozwala na zmniejszenie poziomu emisji CO2 pochodzącego z

Śląskie. Zerwana umowa na rewitalizację stawu Kalina

tym tygodniu prezydent Kostempski ma spotkać się z przedstawicielami resortów rozwoju regionalnego i ochrony środowiska, aby ustalić harmonogram dalszych działań. Chodzi o zapewnienie terminowości realizacji projektu i utrzymanie finansowania ze środków pochodzących z budżetu UE na niezmienionym

Rewolucja w śmieciach już dziś. Z zyskiem dla Warszawy?

pozwoli na reformę gospodarki odpadami. Mamy w tej dziedzinie ogromnie dużo do zrobienia - mówi minister Kraszewski. Lista zaniedbań Stolica produkuje rocznie ok. 800 tys. ton odpadów. Większość trafia na przepełnione wysypiska, bo stolica nie ma żadnej sortowni, kompostowni z prawdziwego zdarzenia ani

ZCh Police zdecydują czy sprzedadzą udziały w Kemipolu po otrzymaniu ofert

odpady pochodzące z ZCh Police. Na początku ubiegłego roku Police informowały, że chcą w ramach programu restrukturyzacji grupy kapitałowej uzyskać ok. 100 mln zł wpływów ze sprzedaży ośmiu spółek-córek, w tym 30-50 mln zł ma pochodzić ze zbycia sześciu firm ze 100-proc. udziałem Polic, a pozostała kwota

Tesco marnuje żywność. A gorsze towary trafiają do Europy Środkowej

Wyspach zmarnowano 28,5 tys. ton żywności pochodzącej ze sklepów tej sieci. W badaniach przeprowadzonych przez Tesco i WRAP (brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się polityką odpadów) oceniono, że najczęściej wyrzuca się pieczywo czy paczkowane warzywa. Sami konsumenci również nie są święci , bo

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

Ekspert: Po Wrocławiu powinno się już chodzić z maseczką na twarzy. Taki jest smog

), czyli typowym zanieczyszczeniu komunikacyjnym, pochodzącym ze spalania ropy, zwłaszcza w silnikach Diesla. Te związki chemiczne również powodują zaburzenia oddychania i tworzenie się kolejnej szkodliwej substancji - ozonu. Występują też w naszym powietrzu tlenki siarki, które również powstają, gdy

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Karp i choinka

- rosną tam jednak niemal wyłącznie gatunki polskie. Lasy same produkują sadzonki, a do uprawy drzewek nie przykładają równie wielkiej wagi, co plantacje nastawione na zarabianie tylko na choinkach. Do tego dochodzą choinki pochodzące z tzw. przecinki, a więc przerzedzania młodych lasów. Zamiast stać się

Polacy tupnęli nogą: Płacimy podatki, więc chcemy decydować, na co je wydać

udział mieszkańców w zarządzaniu. Przełomowy sukces odnieśli dwa lata temu w Sopocie, gdzie po raz pierwszy w Polsce mieszkańcy głosowali, jak podzielić 4 mln zł. - Wbrew obawom władz sopocianie nie przeznaczyli pieniędzy na festyny, ale m.in. na kosze do segregacji odpadów - mówi Marcin Gerwin z

Ta straszna rtęć

prowadzenia spójnej dla wszystkich krajów UE polityki gospodarowania odpadami pochodzącymi ze zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE). Chodziło przede wszystkim o nałożenie na producentów i importerów (podmioty wprowadzające) obowiązku pokrywania kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku i

Zniknie ostatnia forma wsparcia upraw energetycznych

lub odpadów produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, które pozwalają na zakwalifikowanie wytworzonej energii jako pochodzącej z OZE. W miejsce tych zapisów projektowane rozporządzenie wprowadza maksymalne ilości biomasy leśnej, która może być spalana aby uznać wytworzoną energię z a "

Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji we Wrocławiu

koncepcja ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska w naszym mieście opracowana przez pracowników naukowych wrocławskiej uczelni.Niska emisja to emisja pyłów i gazów pochodząca ze środków transportu oraz indywidualnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla, a często także

Dyskusja o ograniczeniu niskiej emisji we Wrocławiu

koncepcja ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska w naszym mieście opracowana przez pracowników naukowych wrocławskiej uczelni.Niska emisja to emisja pyłów i gazów pochodząca ze środków transportu oraz indywidualnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla, a często także

13 konsorcjów na starcie do budowy spalarni

wykonawcy. Krakowski Holding Komunalny chce rocznie spalać 220 tys. ton odpadów komunalnych. Głównie z Krakowa. Śmieci nadające się na opał mają trafić do pieca rusztowego. I to właściwie jedyny znany wymóg konkretnej technologii. Reszta wymogów, jakie postawił KHK, opiera się głównie na danych minimalnej

Pierwszy transfer jednostek redukcji emisji ERUs z Polski

składowiskowego, poprzez odbudowę i rozbudowę istniejących zakładów utylizacji gazu składowiskowego, pochodzącego ze składowisk odpadów. Działania projektu obejmują efektywne spalenie gazu składowiskowego w silnikach i pochodniach na trzech składowiskach odpadów w Łubnej, Sosnowcu i Łęgajnach. Wynikiem utylizacji

Sklepy nie będą już rozdawać za darmo torebek foliowych

pochodzących z zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów. Kary za niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będą sięgać do 500 tys. zł. Rząd zajmie się również projektem zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowelizacja ma zwiększyć dostępność ubezpieczeń z dopłatami z

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

. Przykłady prawidłowo określonego tytułu "zielonego zamówienia": - "Zakup i dostawa papieru pochodzącego z recyklingu do drukarek i kserokopiarek". - "Zamówienie na zaprojektowanie budynku efektywnego energetycznie". - "Zamówienie na ekologiczne usługi porządkowe

Jak się nie dać zrobić w jajo? Które jaja są najlepsze?

. "To, co je dzisiejsza kura, w niczym nie przypomina jej dawnego pożywienia. W diecie przedwojennej kury przeważały śruta drobiowa (rozdrobniona pszenica, jęczmień i owies), odpady młynarskie, posiekana lucerna, resztki z kuchni, robaki, gąsienice i trawa. Co jada kura dziś? Provimax, Digestarom

Znamy już Top Inwestycje Komunalne 2012 roku

, priorytety inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej, utylizacji odpadów i efektywności energetycznej, a także perspektywy inwestycji miejskich wobec mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez samorządy. Więcej informacji o dziesięciu wyróżnionych projektach w Top Inwestycje Komunalne 2012

MPO zainwestowało ok. 2 mln zł w instalacje w Radiowie

Bałanda, na wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania otrzymało wyniki badań przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawską, z których wynika, że "jakość powietrza poza terenem instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i

Manny z łupków nie będzie

, pochodzących głównie z eksploatacji tradycyjnych złóż ropy i gazu. Na dodatek pod Oklahomą przebiega sieć uskoków tektonicznych z dużymi naprężeniami wewnątrz skał. Woda działa jak smar i ułatwia uwolnienie drzemiących w nich napięć. Pytanie, czy w efekcie to dobrze czy źle - częstsze i słabsze rozładowania

[ROZMOWA Z PREZESEM] Produkujemy węgiel najtaniej w Polsce

w postaci wydzielonej spółki. Chcemy by jej moc została zwiększona do 77 megawatów energii elektrycznej (MWe) i 69 megawatów energii cieplnej (MWt) i żeby spalała odpady pochodzącego z naszego zakładu przerobu mechanicznego węgla oraz węgiel niskiej klasy. Część wyprodukowanej energii zużyjemy

Dopłaciłbyś za prąd, a właściwie miejsca pracy?

dodatkowe urządzenia pochodzące z Polski i praca instalatorów. Fundusz i resort środowiska zdecydowane są jednak postawić na protekcjonizm - czy inaczej: patriotyzm gospodarczy - nawet pomimo straszenia ich Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Interesy partii (przed) interesem narodu Zupełnie inaczej

Po co elektrowniom kamień?

wzbogacania powstało także 10,1 mln ton odpadów, z czego 9,5 mln ton odpadów z płuczek i 506 tys. ton odpadów z flotacji. Część odpadów jest wykorzystywanych przez kopalnie do celów rekultywacyjnych, odpady są także sprzedawane odbiorcom zewnętrznym stosującym je do prac inżynierskich. Nawet jeśli ceny

Słaby węgiel zabija Polaka. Czym naprawdę oddychamy

choroby płuc (astma, nowotwory), druga połowa to głównie choroby układu krążenia. W całym kraju przekraczane są normy pyłu, a szczególnie rakotwórczego benzo(a)pirenu pochodzącego przede wszystkim z niskiej emisji, czyli z kominów domów, nie z kominów przemysłowych. W Krakowie norma pyłu PM10 jest

Obowiązki przedsiębiorców na początku roku

ziemi: - pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, - wód chłodniczych, - wód pochodzących z chowu i hodowli ryb, - wód zasolonych, 3) pobór wód, podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód

Ochrona środowiska: Systemy podatkowe powinny uwzględniać oddziaływanie na środowisko

. zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. Wykorzystując analizy cyklu życia, w sprawozdaniu uszeregowano materiały i energie niezbędne do produkcji, konsumpcji i unieszkodliwiania odpadów oraz zidentyfikowano procesy, produkty i materiały najbardziej szkodliwe dla środowiska na całym świecie. Pierwsze

Energia z dotacji

potężną górę. A przecież redukcja emisji CO2 i innych gazów to tylko jedna korzyść. Druga, nie mniej ważna dla środowiska naturalnego, jest taka, że biogazownia zutylizuje ogromne ilości odpadów organicznych: z gorzelni, ubojni, zakładów przetwórstwa spożywczego. - Każdego dnia będziemy przerabiać 60-80

Poprawianie unijnego prawa

podział tych odpadów na trzy grupy: materiały wysokiego ryzyka, które podlegają obowiązkowej utylizacji (np. spaleniu). Za takie materiały uważa się np. mózgi i tkanki nerwowe bydła, co do których istnieje podejrzenie przenoszenia choroby BSE; materiały średniego ryzyka, które mogą zostać użyte np. do

Indyki pionowo zintegrowane

kształcie Indykpolu i jego ofercie, było odkupienie od Animeksu w 2004 roku Ośrodka Hodowli Indyków Frednowy (OHI Frednowy).Obecnie należący do Indykpolu OHI Frednowy jest największym w kraju producentem piskląt indyczych prowadzącym wylęgi w oparciu o jaja pochodzące z własnych stad rodzicielskich. Dzięki

W Polsce przybywa oczyszczalni ścieków, rośnie udział energii z OZE

CIR poinformowało, że we wtorek rząd przyjął raport z realizacji Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. W dokumencie oceniono efekty realizacji PEP w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, ochronie powietrza czy ochronie przyrody. Sprawdzono

RPO WŁ szansą dla ochrony środowiska

. Obejmuje ona dziesięć różnych działań w obszarze: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, zagrożeń środowiska, ochrony powietrza, elektroenergetyki, gazownictwa, odnawialnych źródeł energii oraz sieci ciepłowniczych. Warto szczególnie przyjrzeć się działaniom

Międzynarodowy wymiar Funduszy Unijnych

znaczenie w tego typu programach ma rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami (samorządami terytorialnymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi) pochodzącymi z różnych krajów Unii Europejskiej oraz z państw sąsiadujących z UE (w przypadku programów sąsiedztwa). Programy realizowane są zgodnie z

Wielka Unia czuwa.

temperaturze 130 stopni przez co najmniej pół godziny". Inaczej łamiesz postanowienia unijnej dyrektywy o odpadach zwierzęcych. Takie mrożące krew w żyłach doniesienie przeczytali w marcu zeszłego roku czytelnicy brytyjskiej gazety "The Sunday Telegraph". Niektórzy z nich zapewne wyobrazili

NIK: Miasta nie wykorzystują możliwości zarobku na drewnie

najmniej kolejnych 115 tys. zł. Według Izby niewykorzystanie tego potencjału oznacza realne straty dla budżetów miast" - oceniono. Izba zaznaczyła, że w większości samorządów (18) drewno traktowane jest jako bezwartościowy odpad i oddaje się je na opał bądź wyspecjalizowanym firmom. W ośmiu

Fabryka Ikei na Podlasiu zatruła rzekę? Rozruch wstrzymany

miała być poddawana oczyszczeniu i powtórnemu wykorzystaniu a wszelkie odpady których się nie uda użyć do produkcji płyt - spalane w zakładowej kotłowni. Od ubiegłego tygodnia Inspektorat kontroluje też samą fabrykę. - Do czasu pełnego wyjaśnienia sytuacji wstrzymaliśmy rozruch technologiczny tej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery