od jakiej kwoty vat

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Spółka cywilna, którą rozliczam (KPiR, czynny podatnik VAT) kupiła 10-letni samochód osobowy Toyota Camry za kwotę netto 18.500 zł, podatek VAT - 4.070 zł. VAT spółka odliczy w kwocie 2.442 zł (4.070 x 60%). W której rubryce deklaracji VAT-7 wykazać kwoty 18.500 zł oraz 2.442 zł? Czy ustalając wartość początkową samochodu jako środka trwałego do kwoty 18.500 zł należy dodać 1.628 zł? Jaką zastosować stawkę amortyzacji - 20% czy 40%?

Nie wszystkie faktury uprawniają do odliczenia VAT

W myśl podstawowej zasady w VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których odliczenie podatku nie jest możliwe, pomimo iż zostało udokumentowane fakturą VAT.

PIT: W jaki sposób dokumentować i księgować przychody ze szkolenia?

Pytanie: Planuję kursy oświatowe przeznaczone dla osób fizycznych (zwolnione z VAT). Kursanci będą mogli zapłacić całą kwotę z góry lub w ratach - do końca trwania kursu (4 miesiące). Czy mogę przychód z tego tytułu księgować, sporządzając dzienne zestawienia przychodów i jako dowód dołączyć wyciąg z banku? W jaki sposób dokumentować i księgować przychody ze szkolenia, gdy uczestnik nie wpłacił całości lub części należności? Czy podpis na fakturze ma znaczenie dowodowe w wypadku postępowania sądowego związanego z brakiem spłaty należności?

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

przejściowo prawo zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 euro rocznie.Niestety, przepisy ustawy nowelizującej, dotyczące wysokości jednorazowej amortyzacji, przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2010 r. i - jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni - jej limit zmniejszy

Kiedy wynajem lokali będzie, zgodnie z nowymi zasadami, zwolniony z obowiązku ewidencjonowania?

zarejestrować jako podatnik VAT czynny i nie może wystawiać faktur. Oznaczałoby to, że nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od kas.Należy jednak zauważyć, że jeśli obroty z wynajmu danego podatnika nie przekraczają 40.000 zł rocznie, to wówczas może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od

MF będzie samo szacowało wielkość luki w VAT

. Zdaniem specjalistów z PwC lukę w VAT można by ograniczyć o ok. 31,5 mld zł, czyli kwotę odpowiadającą w przybliżeniu rocznemu budżetowi MON. Całkowita likwidacja luki podatkowej w VAT nie jest jednak możliwa. Według ekspertów z PwC na ubytek ten wpływają przede wszystkim oszustwa podatkowe oraz szara

MF: rekordowe dochody z VAT - 53 mld zł w ciągu pięciu miesięcy 2014 r.

Instytut Studiów Podatkowych (ISP) ocenił w swoim niedawnym raporcie podsumowującym funkcjonowanie VAT i akcyzy w ostatniej dekadzie, że rok 2014 zapowiada się jako najgorszy w historii, jeśli chodzi o dochody z VAT i akcyzy. ISP wskazał m.in. na szybko rosnącą kwotę zwrotu VAT. Ministerstwo

Plaga wyłudzeń VAT w Polsce jest bezkarna

dzisiaj w całej Europie patologii są zasady opodatkowania transakcji wewnątrzunijnych: ta sama transakcja w kraju wysyłki jest opodatkowana 0-proc. stawką VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), a w kraju zakończenia transportu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), które jest

MF zarekomenduje urzędom skarbowym, by zwracały VAT bez zwłoki

"Urzędy skarbowe w całym kraju otrzymają rekomendację Ministerstwa Finansów do zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przyjęcia praktyki przedłużania zwrotu tylko kwoty budzącej wątpliwości" - zapowiedział Kapica. Wyjaśnił, że obecnie urzędy skarbowe dokonując koniecznej weryfikacji zasadności

Prof. Modzelewski: odwrócony VAT to fikcja, a unijne regulacje - katastrofa

nieprawidłowości, powinniśmy wprowadzić odwrotne obciążenie na pierogi. PAP: A jakie są konsekwencje tego zjawiska dla budżetu? W.M.: Straty. Od 2008 roku spadają nam dochody budżetowe, w tym z VAT. Dochody realne, czyli w relacji do PKB, a także nominalnie. Teraz jest kolejna grupa - paliwa. Już powstał raport

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone.Zwrot różnicy podatku, którego urząd skarbowy nie zrealizował w terminie, ma podlegać oprocentowaniu jako nadpłata.Wskazane wyżej propozycje dotyczące skrócenia terminów zwrotu VAT mają mieć także zastosowanie wobec podatników, w przypadku

Podstawy unieważnienia przetargu

Podstawy unieważnienia przetargu

, które zastosowały 8 lub 23% dla całości zadania należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp ? Czy unieważnić przetarg z uwagi na to, że wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania i przygotować nowe postępowanie z załączonym formularzem cenowym

E-booki i muzyka w sieci zdrożeją. Z powodu unijnych zmian w VAT

E-booki i muzyka w sieci zdrożeją. Z powodu unijnych zmian w VAT

Do końca 2014 roku przy zakupie w sieci elektronicznych nośników kultury i sztuki trzeba było zapłacić stawkę VAT zgodną z tą, jaka obowiązuje w kraju ich dostawcy. Nowe unijne przepisy zmieniają tę zasadę. Od 1 stycznia, nabywca e-booków czy plików muzycznych płaci za nie VAT zgodny ze stawką

"Przestępcy w Polsce czują się bezpieczniej w podatkach niż w narkotykach"

"Przestępcy w Polsce czują się bezpieczniej w podatkach niż w narkotykach"

informacjami o kwotach zobowiązania i potencjalnych zaległościach. W resorcie finansów rozważana jest też zmiana zasad rejestracji VAT-UE. Oszust, który nabywa towary w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE. Najczęściej w imieniu firmy występuje tzw. słup. Zmiana

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

wstrzymania zwrotu podatku z uwagi na kolejną uruchomioną procedurę. Zdaniem Sądu, z postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno jednoznacznie wynikać, w jakim trybie weryfikacji zostało ono wydane, a jeżeli w postanowieniu nie wskazano wprost terminu przedłużenia poprzez podanie daty

Trudniej o oszustwa podatkowe przy handlu elektroniką. Nowe przepisy

Trudniej o oszustwa podatkowe przy handlu elektroniką. Nowe przepisy

Dryńńńńń! Zapłaćcie wreszcie VAT od tych telefonów Sejm uchwalił przepisy o odwróconym VAT na telefony komórkowe, laptopy, tablety, konsole do gier... Cel: ukrócenie oszustw podatkowych. Czy jednak nowe przepisy nie otworzą furtki dla nowych nadużyć? Przy odwróconym VAT to kupujący, a nie

Nie daj się zrobić w słupa. Nowa akcja fiskusa

fakturowanych transakcji, by w efekcie końcowym doprowadzić do wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT, który na wcześniejszym etapie nie został wpłacony. Kwoty wyłudzonego podatku są olbrzymie. Idą łącznie w miliardy złotych. I nie jest to tylko problem Polski. Boryka się z nim cała Europa. Często podatek VAT

TK rozwiał wątpliwości dot. karania za wystawianie fikcyjnych faktur

roku na rok narasta. Z danych MF wynika bowiem, że w 2012 r. urzędy skarbowe wydały niespełna 1,5 tys. decyzji dotyczących wystawiania takich faktur VAT, a w ubiegłym roku było ich już ponad 3,3 tys. Podkreślali, że wydane decyzje odnosiły się do kwot od 1 mld 470 mln zł w 2012 r. do 5 mld 200 mln zł

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

; pieniędzmi, w kwocie, którą uiszczamy, na pewno będzie podatek VAT. Jak jest w przypadku zapłaty bitcoinami? Kolejna sprawa - bitcoin jako środek inwestycyjny. Kupujemy i sprzedajemy bitcoiny na giełdzie - czy te transakcje podlegają VAT? Aby przeprowadzić analizę, należy rozpocząć od przeglądu opodatkowania

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

przez Invest Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o ogłoszenie upadłości emitenta z opcją likwidacji majątku" – czytamy w komunikacie. Awbud planuje skierować do sądu wniosek o oddalenie wniosku Invest Team jako w całości bezzasadnego. Zdaniem zarządu spółki, Invest

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

nie są budujące. O słabej skuteczności fiskusa w zwalczaniu oszustw świadczą zdaniem NIK: - rosnące kwoty uszczupleń w VAT i jednocześnie niski poziom odzyskiwanych przez skarb państwa kwot z wydanych decyzji pokontrolnych, - narastająca skala oszustw podatkowych, - gwałtowny wzrost zaległości

ISP: efektywność VAT i akcyzy spada, rosną zaległości i wyłudzenia

chodzi o dochody z VAT i akcyzy. Rosną tylko rokrocznie kwoty wyłudzanych zwrotów tych podatków, kwoty zaległości podatkowych oraz na nieznaną w przeszłości skalę przestępczość podatkowa, w istotnej części o charakterze zorganizowanym - czytamy w raporcie. ISP wskazuje, że pełna swoboda przemieszczania

ETS rozstrzygnie, czy polscy komornicy mają płacić VAT

ETS rozstrzygnie, czy polscy komornicy mają płacić VAT

. Urząd skarbowy uznał jednak, że komornik powinien nie tylko wystawić fakturę VAT, ale też - jako płatnik - obliczyć, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek należny od tej sprzedaży. Z tego powodu urząd wydał decyzję, w której orzekł o odpowiedzialności komornika za niepobrany VAT. Komornik

Podatek VAT pozostanie na niezmienionym poziomie do 2016

wprowadzenie warunkowych podwyżek stawek podatku VAT w sytuacji, gdyby doszło do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Mościcka z Kancelarii Skarbiec Biz. Projekt zawiera także propozycję skrócenia z 25 dni do 15 terminu zwrotu VAT m.in. w wypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone. Zwrot różnicy podatku

Podniesienie kwoty wolnej od podatku, czyli bomba PiS pod samorządy

zasadzie w ogóle nie będą płacili podatku - mówił w sierpniu prezydent Andrzej Duda w rozmowie z PAP. Podniesienie kwoty wolnej jako jeden z priorytetów PiS przedstawiła też na lipcowej konwencji wyborczej Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Mówiła zjazdowiczom: - Przy kwocie

"Nie daj się zrobić w słupa". Rusza nowa kampania społeczna

Tylko w latach 2012-13 kontrola skarbowa wykryła prawie 310 tys. fikcyjnych faktur wyłudzających podatek VAT. W 2013 r. kwota nieprawidłowości ujawnionych przez kontrolę skarbową sięgnęła 6,5 mld zł. Prawie 71 proc. tej sumy stanowiły wyłudzenia właśnie tego podatku. Jak zostałem słupem - Na

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

czasie debaty ostrożny w ocenach. Pomysł skrócenia terminu zwrotu VAT jako "słuszny" określali także posłowie koalicji. Jednak poranek przyniósł jednoznaczne rozstrzygnięcia. Żaden z posłów PO i PSL nie poparł dalszych prac nad projektem. Ustawa trafiła do kosza. To drugie podejście do zmian w

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

pełnego odpisu ulgi. Na tym jednak nie koniec. W związku z kampanią prezydencką i wyborami parlamentarnymi politycy sypią obietnicami obniżek podatków. Możliwe, że w dół pójdą stawki VAT. W górę prawdopodobnie ruszy też wreszcie kwota wolna od podatku. Ma być nowa ulga na innowacje. Być może będą też

Sprawdzamy gospodarcze postulaty Andrzeja Dudy. Fakty czy mity?

potrzeby stawka VAT spadła jednak z 7 do 5 proc. Rząd uznał, że podwyżka jest niezbędna, bo z powodu potężnego światowego kryzysu gospodarczego także nasza gospodarka spowolniła (ale jako jedna z nielicznych uniknęła recesji), co przełożyło się na spadek dochodów budżetu państwa z podatków. Ponadto Komisja

Hulaj auta bez VAT, czyli wielki powrót podatkowych odliczeń

przedsiębiorcami, którzy zgodnie z prawem europejskim domagają się możliwości odliczania pełnego podatku VAT od samochodów osobowych. Takie pełne odliczenia dotyczą ciężarówek, ale w przypadku samochodów osobowych od dziesięciu lat przedsiębiorca może odliczyć tylko 60 proc. VAT i jednocześnie kwota odliczenia

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

zmniejszenie do 50 proc. kwoty VAT, jaką przedsiębiorcy mogą odliczyć od ceny samochodu. Za to limit odliczenia wzrósłby do 8 tys. zł. Jednocześnie Grabowski proponował odliczanie 50 proc. VAT od ceny paliwa, zmniejszając jednocześnie do 50 proc. odliczenie tego podatku od rachunków z warsztatu. Komisja

Przedsiębiorcy ostrzegają przed karuzelami. Miliony wyłudzonego VAT

podatku VAT. Jak stwierdził w zeznaniach A.K., kwoty podatku naliczonego "wymyślał". "Z mojej strony nie był to żaden mechanizm rynkowy, a produkcja faktur, które nie odzwierciedlały żadnych gospodarczych zdarzeń" - przyznał A. K. Przedstawiony powyżej schemat działania spowodował

Ostatnie dni na auto z ulgą ćwierć miliona złotych w VAT

wpadł tylko na pomysł lekkiej modyfikacji przepisów. Ministerstwo Finansów chciało zmienić kwotę odliczenia VAT od ceny samochodów (osobowych i osobowo-ciężarowych) - do 50 proc. podatku i maksymalnie 8 tys. zł. Pod koniec 2012 r. tę propozycję resortu finansów rząd premiera Donalda Tuska przesłał do

Minister finansów: od płacenia podatków zależy jakość państwa (wywiad)

nowym kształcie. Te ulgi są wysokie: rodzina, w której każdy z małżonków zarabia niemal 3 tys. zł miesięcznie i która ma troje dzieci, nie zapłaci podatku PIT. Uważam więc za wielce niefortunne wskazywanie kwoty wolnej jako osi dyskusji o systemie podatkowym w Polsce. Na marginesie dodam, że często

Ponad 190 mld euro mniej wpływów z podatku VAT w dochodach UE

(0,2 proc.) i Malta (0,3 proc.).- Kwota przychodów z VAT, które wymykają się z systemu podatkowego, jest nie do przyjęcia, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo te sumy mogły poprawić kondycję finansów publicznych - oświadczył komisarz UE ds. podatków Algirdas Szemeta. Dodał, że podjęte w

Andrzej Duda: "Kwota wolna od podatku przynajmniej 8 tys. zł"

Kandydat wskazał podwyższenie kwoty wolnej jako wsparcie dla rodzin, zwłaszcza rodzin, które mają najtrudniejszą sytuację, najmniejsze dochody. "Dzisiaj mamy zupełnie żenującą sytuację. Kwota wolna od podatku to jest 3091 zł, a minimum egzystencji, minimum biologiczne, poniżej którego zaczyna

Duda: Podnieść kwotę wolną od podatku - na początek do 8 tys. zł

Kandydat wskazał podwyższenie kwoty wolnej jako wsparcie dla rodzin, zwłaszcza tych, które mają najtrudniejszą sytuację i najmniejsze dochody. Poniżej minimum egzystencji - Dzisiaj mamy zupełnie żenującą sytuację. Kwota wolna od podatku to jest 3091 zł, a minimum egzystencji, minimum biologiczne

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

wystąpienia nieprawidłowości" - napisano w dokumencie. Wskazano w nim, że od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 roku 83,7 proc. uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych dotyczących VAT, 10,5 proc. stanowiły te dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7 proc. to uszczuplenia ujawnione

Beata Szydło chce opodatkować banki

PiS w Katowicach, Beata Szydło przedstawiła kluczowe pomysły, z którymi będzie walczyła o wygraną partii w jesiennych wyborach parlamentarnych. Kandydatka na premiera proponuje m.in. obniżenie podatku VAT do 22 proc., podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3091 zł do 8000 zł

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

prowadzenia działalności gospodarczej, otoczenia, infrastruktury. Pensja, jakość życia są bardzo ważne, ale to, w jakim otoczeniu żyjemy czy prowadzimy działalność gospodarczą, również jest istotne. Ludzie chcieliby, żeby podatki były niższe, bo wtedy zarabialiby więcej. Chcieliby wyższej kwoty wolnej od

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

VAT, czy powinniśmy odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych? Gdybyśmy zdecydowali się na poprawę stawki VAT w ofertach, wartość najkorzystniejszej cenowo oferty wzrosłaby o kwotę 0,16 zł. Odpowiedź W takiej sytuacji oferty powinny być odrzucone na podstawie

Wybory 2015: Beata Szydło obiecuje niższy CiT i 500 zł na dziecko

. Koszty tych wszystkich operacji Szydło wycenia na 15 mld zł rocznie. Według niej nie są to wielkie pieniądze - dla porównania, luka w VAT stanowi dwukrotność tej kwoty. Luka w VAT to różnica między tym, co budżet uzyskuje z VAT, a hipotetycznymi wpływami możliwymi do osiągnięcia, gdyby cała konsumpcja

Na wyłudzeniach VAT budżet traci do 50 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów: "Nie daj się zrobić w słupa"

- Wyłudzenia podatku VAT stanowią rocznie niebagatelne kwoty, które znacząco uszczuplają budżet państwa. To są setki milionów złotych miesięcznie, rocznie ok. 30-50 mld zł. Na tym traci cała gospodarka, bo można to przeliczyć na różnego rodzaju programy pomocowe czy na liczbę wybudowanych autostrad

Wyłudzali VAT na fikcyjnym obrocie stalą. Milionowe straty budżetu

; - napisano w komunikacie. Dzięki temu przestępcy wyłudzali podatek VAT. W sumie organy skarbowe wykryły niemal 5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę w sumie około 800 mln zł. Działalność na dużą skalę Wykryta przez inspektorów zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie województw: opolskiego

NSA: kaucja gwarancyjna to nie zaliczka opodatkowana VAT

rodzącą obowiązek podatkowy w VAT już w momencie otrzymania tej kwoty, a przed wystawieniem faktury przez polską spółkę. Spółka odwołała się do izby skarbowej, która podtrzymała decyzję pierwszej instancji. Izba przypomniała, że zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

publicznego) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego. Biorąc jednak pod uwagę wymogi określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT oraz zasad wystawiania faktur VAT, wykonawca powinien przedstawić jednostkowe ceny materiałów eksploatacyjnych w jakiej dokonuje ich sprzedaży

Grecki rząd przedstawił nowy program oszczędności, chcą 53,5 mld euro. Złoty w górę

co poprzednie propozycje ze strony wierzycieli, czyli m.in. podwyżkę VAT, reformę emerytur oraz administracji publicznej. To, co różni nowe założenia od starych, to jednak większy pakiet pomocowy dla Hellady oraz m.in. propozycje w zakresie restrukturyzacji długu. Podsumowując, wydaje się, iż greckie

Czy warto być podatnikiem VAT?

podatnik VAT nie ma bowiem prawa odliczać podatku naliczonego zawartego w tego rodzaju zakupach.Trzeba jednak zwrócić uwagę, że podatnicy zwolnieni podmiotowo nie muszą:- składać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT, co wiąże się z opłatą skarbową w kwocie 170 zł - składać

Dzień wolności podatkowej. Od soboty pracujemy dla siebie

książki. Towary te musiałyby podrożeć, a to uderzyłoby w biedniejszą część społeczeństwa. Z drugiej strony bardzo uprościłoby jednak rozliczenia VAT i ukróciło wiele możliwości oszukiwania fiskusa. - Te zmiany można wprowadzić z roku na rok, niemal od ręki. Do budżetu wpłynęłaby ta sama łączna kwota danin

Szczurek nie wyklucza obniżenia stawki VAT w 2016 r.

zorganizowanej przez PAP Biznes debacie o głównych wyzwaniach gospodarczych, przed jakimi stanie rząd w latach 2014-2015, próbie pogodzenia konsolidacji fiskalnej ze wspieraniem ożywienia gospodarczego oraz planach polityki podatkowej. Minister powiedział, że dochody z VAT są bardzo zmienne. Oznacza to, że

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

faktycznie istniejącym i rzetelnym podatnikiem. W przypadku oceny pozytywnej, organ podatkowy zakwestionuje sprzedaż lub nabycie towaru z innego państwa i zażąda opodatkowania takiej transakcji na takich samych zasadach jakie dotyczą obrotu towarów pomiędzy podmiotami krajowymi, tj. zazwyczaj wg stawki 23

Szczurek: bardzo poważnie rozważymy odmrożenie płac w budżetówce

francuskiej jakości służby zdrowia" - podkreślił. PAP zapytała Szczurka o konsekwencje planowanego na czerwiec zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu, co ostatnio zarekomendowała KE. "VAT samoistnie wróci do poziomu 22 proc. w 2017 r., a czy myślicie o podniesieniu kwoty wolnej czy

PSL za absolutorium dla rządu: '14 był dobry dla gospodarki i finansów

"W związku z powyższym, uwzględniając te fakty, chcę oświadczyć, że jesteśmy jako klub za przyjęciem sprawozdania, udzieleniem rządowi Rzeczypospolitej absolutorium" - oświadczył. Łopata podkreślał, że 2014 rok był dobry mimo "rozchwianej (...) sytuacji politycznej, gospodarczej, w

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

budżetu państwa. Dodatkowo, rolnictwo i zdrowie były wspierane przez preferencje w podatkach lokalnych (w sumie kwotą przeszło 3 mld zł). Ministerstwo Finansów analizuje zasadność stosowania niektórych preferencji, m.in. preferencyjnej, 5-proc. stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. - Od 2009

Wyjątkowo wczesne święto podatników, ale poczekajmy z tą radością

przestępstw i wyłudzeń tego podatku, czyli karuzeli podatkowych. Zniknie jednak problem z manipulacjami stawkami. - Nie będzie już sytuacji, że kawa frappe jest sprzedawana jako lody, bo te mają niższą stawkę VAT niż kawa - mówi Robert Gwiazdowski. Przyznaje, że jednolita stawka VAT oznaczać będzie wyższe

Jaki VAT na samochody w 2014 r.?

najlepsze, najbardziej przejrzyste i najprostsze. Kompletnie nietrafiona jest obawa, że przedsiębiorcy będą odliczać duże kwoty VAT od samochodów bardzo drogich, ponieważ sprzedaż tego typu aut stanowi zaledwie 1,5 proc. wszystkich samochodów osobowych sprzedawanych w Polsce. Pozostałe 98,5 proc. aut to

Kiedy firma otrzymuje status "małego podatnika"?

, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą, która świadczy usługi o podobnym charakterze z pominięciem komisu, jeżeli kwota prowizji lub innej formy wynagrodzenia za dane usługi brutto nie przekroczy w 2011 roku kwoty 200.000 zł (45.000 euro).   Przywileje podatkowe z jakich mogą korzystać mali

Greckie banki otwarte, jednak część ograniczeń pozostaje

wypadek, gdyby Grecja nie była w stanie spłacić pożyczki. Według Dombrovskisa jako zabezpieczenie mają służyć zyski z obligacji zakupionych przez Europejski Bank Centralny. Dodatkowo gwarancją dla budżetu UE będą fundusze przeznaczone w budżecie dla Grecji. Mogą one zostać pomniejszone o kwotę

Podliczamy propozycje gospodarcze Beaty Szydło. Wychodzi nam kilkadziesiąt miliardów na minusie

Gdy pani Beata Szydło przystępowała do ujawniania, w jaki sposób zamierza sfinansować trzy pomysły wyborcze: obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, ufundowanie stałego zasiłku w wysokości 500 zł na drugie dziecko i kolejne oraz dla dzieci z rodzin uboższych

Mączyńska: Niech nasi menedżerowie rozliczający się w rajach nie opowiadają bajek o tym, jacy są propaństwowi

podatkowych nie opowiadali bajek o tym, jacy są propaństwowi i patriotyczni. Wolałabym, żeby dawali temu wyraz, płacąc podatki w Polsce. Nasze państwo nie czyni wiele, by ich do tego skłonić. Jeżeli nieznający mnie wykonawca usługi mówi mi w twarz, że proponuje usługę bez VAT-u - i wtedy 23 proc. taniej - to

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

dokonywanych zmian, co oznacza, iż dopuszczalny jest wpływ dokonanej korekty na cenę oferty. Jako przykład takiej omyłki należy wskazać sytuację, kiedy pomimo zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wyliczona kwota podatku VAT, stanowiąca wynik

Podatek obrotowy podwoi wpływy do budżetu?

. Prosty w wyliczaniu, ale nieuwzględniający kosztów. Pomysł takiego podatku promowany jest od lat przez Centrum Adama Smitha. Pojawia się też w pomysłach polityków PiS jako forma opodatkowania największych sieci handlowych. W Europie doświadczenia z podatkiem obrotowym są niewielkie - wprowadzono go tylko

Auto w leasingu - odlicz VAT dwukrotnie

osobowego, zachowując oczywiście określony ustawą limit odpisu. Wynosi on obecnie 60 proc. podatku VAT, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. Po raz pierwszy leasingobiorca odpisuje VAT od wpłaty inicjalnej i rat leasingowych. Po raz drugi od sumy, za jaką odkupuje pojazd od firmy leasingowej. Jest to możliwe

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

1,2 mln euro. Kwotę tą przelicza się po wskazanym przez NBP średnim kursie wspólnotowej waluty, jaki ogłaszany jest w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo, przeliczona kwota jest zaokrąglana do 1 tys. zł. W 2012 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu

Klauzuli nie będzie, problem zostaje

;irlandzko-luksemburską". Jak widać, do unikania podatków nie trzeba rajów podatkowych, wystarczy wykorzystanie przepisów w krajach Unii Europejskiej. To nie koniec kłopotów. W ostatnich latach budżety państw Unii tracą ogromne kwoty na skutek "karuzelowych" wyłudzeń podatku VAT. Ciąg

Podatkowe last minute: jak odzyskać VAT za materiały budowlane

proc. zapłaconej kwoty VAT (czyli nieco ponad 12 proc. ceny brutto towarów objętych ulgą), ale nie więcej niż 14191 zł, gdy inwestycja nie wymagała pozwolenia na budowę, lub nie więcej niż 33113 zł, jeżeli pozwolenie na budowę było niezbędne. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony dopiero w I kwartale 2014

Multimedia Polska zmieniała oferty klientom bez ich wiedzy. Kara - 630 tys. zł

nowej prędkości internetu, musiał od widocznej na fakturze opłaty odjąć kwotę za nową usługę. Dla utrudnienia na fakturze podano kwotę netto wraz z obowiązującą stawką VAT. Klienci musieli więc we własnym zakresie obliczyć cenę brutto niechcianej usługi - a wynosiła ona 4,99 zł. - Multimedia Polska nie

VAT dobije szpitale?

, bo budżet państwa będzie im mógł "oddać" to, co dostał z racji podwyżki VAT-u. Jak państwo może zwrócić pieniądze szpitalom? - Na przykład zwiększając kwotę, jaką NFZ dostaje z budżetu na leczenie bezrobotnych - podpowiada Marek Balicki, były minister zdrowia i szef szpitala wolskiego w

Młodzi bez PIT? Kopacz: "W plotce jest ziarenko prawdy"

. - Łącznie koszty zerowego PIT (8 mld zł), waloryzacji kwoty wolnej od podatku (2,0 mld zł) i mniejszego CIT (1-2 mld zł) wynoszą zatem ok. 11-12 mld zł. Niestety, jak dotąd nie wiemy, w jaki sposób PO planuje pokryć ten ubytek dochodów - mówi Wiktor Wojciechowski. Wyższe pensje młodych? O naszym tekście

Koniec koszmaru przedsiębiorców. Jest bat na urzędy w sprawie VAT

termin zwrotu podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny jako podstawę prawną do wniesienia skargi wskazał art. 3 § 2 pkt 4 u.p.p.s.a. i powołał się w tym zakresie na stanowisko doktryny, iż przepis ten ma na celu umożliwienie sądowej kontroli również takich działań administracji publicznej. Takie

Zakup roweru można wpisać w koszty

prowadzący działalność gospodarczą. Zajmuje się projektowaniem specjalistycznym, jest płatnikiem VAT, ale jego obroty nie przekroczyły i nie przekroczą poziomu 1,2 mln euro, a więc limitu, powyżej którego przedsiębiorca przestaje być - w myśl przepisów - małym podatnikiem. Przedsiębiorca poinformował Izbę

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia

pasywach bilansu jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, odpowiednio w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. d).W styczniu 2011 r. jednostka ujmie fakturę VAT zapisami:a) łączna kwota zobowiązania- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami

Szczurek: jedna trzecia obywateli nie płaci "grosza podatku dochodowego"

francuskiej jakości służby zdrowia" - podkreślił. Polska Agencja Prasowa zapytała Szczurka o konsekwencje planowanego na czerwiec zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu, co ostatnio zarekomendowała KE. "VAT samoistnie wróci do poziomu 22 proc. w 2017 r., a czy myślicie o podniesieniu kwoty

Coraz więcej rolników stara się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa

rolnik mógł dostać częściowy zwrot pieniędzy za zakupione paliwo, musi dostarczyć do gminy faktury VAT. Takie dokumenty są przyjmowane dwa razy w roku. W 2014 r. producenci rolni złożyli ponad milion wniosków na łączną kwotę ok. 776,3 mln zł - poinformował resort rolnictwa powołując się na informacje

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - o 6526 zł oraz z tytułu ulgi na dzieci - 2224,08 zł.Po odjęciu tych kwot można przyjąć, że miesięcznie na PIT i ZUS rodzina płaci 1285 zł, czyli 15 420 zł rocznie.VAT, akcyza"Konstrukcja VAT-u oparta jest na mechanizmie naliczania i odliczania. W efekcie

Plan Szydło się nie spina

Szydło ma parę pomysłów. Na dzieci pójdą pieniądze europejskie (ciekawe, co na to UE). - Zwiększenie kwoty wolnej od podatku sprawi, że ludzie będą mieli do wydania więcej pieniędzy, co też zwiększy wpływy budżetowe - mówi być może przyszła premier. Sięga też po 30 mld zł z wyłudzeń VAT. Jej zdaniem

Fiskus wesprze drogie auta z importu, uderzy w auta krajowej produkcji

. zł, teraz może sobie od tej ceny odliczyć 5,52 tys. zł VAT. A jeśli propozycje fiskusa wejdą w życie kwota odliczenia stopnieje do 4,6 tys. zł. "Na tej zmianie skorzystają zmianie jedynie te firmy, które zainteresowane są autami droższymi, w cenie powyżej 85,5 tys. złotych. Powstające w Polsce

Sprawdź skutki w VAT obciążania pracowników kosztami używania samochodów służbowych na cele prywatne

należnym obliczonym według stawki 22%). O tym, od jakiej kwoty naliczany powinien być podatek VAT, zadecyduje treść regulaminu. Może ona określać, że stawka za kilometr przebiegu (zakładam, że kwoty obciążające pracowników są ustalane na podstawie ilości kilometrów przebiegu) jest kwotą netto lub brutto

Sprawdź skutki w VAT obciążania pracowników kosztami używania samochodów służbowych na cele prywatne

należnym obliczonym według stawki 22%). O tym, od jakiej kwoty naliczany powinien być podatek VAT, zadecyduje treść regulaminu. Może ona określać, że stawka za kilometr przebiegu (zakładam, że kwoty obciążające pracowników są ustalane na podstawie ilości kilometrów przebiegu) jest kwotą netto lub brutto

Ekspert: schizofreniczna sytuacja - Grecy proponują to, co wcześniej odrzucili

, który został odrzucony w referendum. "To sprawia, że sytuacja jest trochę schizofreniczna" - ocenił. Jednak, jak zauważa, są trzy zasadnicze zmiany: wydłużenie planu z dwóch na trzy lata, kwota (w tej chwili Grecy aplikują o 53,5 mld euro) i pomysł "Planu Marshalla" dla Grecji, czyli

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT

przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji - napisano w komunikacie. Pozostałe propozycje zmian korzystne dla przedsiębiorców dotyczą fakturowania. Chodzi m.in. o: przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy

ARiMR zawarła umowy z firmami utylizacyjnymi na 2014 r.

jak np. przemysłowe tuczarnie świń. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Kwota, jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego

Dilerzy aut skarżą się Brukseli na polski rząd

limitu kwoty odliczeń. Mogłyby też odliczyć połowę VAT od ceny paliwa i serwisu. W tym ostatnim przypadku to zmiana na gorsze, bo dziś firmy mogą odliczyć pełny VAT od serwisu. Zdaniem ZDS wszyscy przedsiębiorcy, a zwłaszcza mikrofirmy, powinni mieć możliwość odliczenia pełnego VAT od ceny samochodu

Wybór zwolnienia podmiotowego po odliczeniu podatku naliczonego przy zakupie samochodu

Odpowiedź: Tak, korekta taka będzie konieczna.Przepisy VAT przewidują w niektórych przypadkach obowiązek korygowania podatku odliczonego. Dotyczy to, między innymi, sytuacji, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez

Zatrzymano 10 osób z kierownictwa dużej spółki węglowej. Poważne zarzuty

uszczegółowić, w jakim stopniu uszczuplono majątek skarbu państwa. Już teraz śledczy szacują, że podejrzani mogli wyłudzili zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł, dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln zł i wyprali ponad 22 mln zł pochodzących z przestępstw. Śledztwo jest prowadzone

Kolejne zmiany w VAT

przekroczy 98% tylko do przypadku, gdy kwota podatku niepodlegająca odliczeniu w skali roku była mniejsza niż 500 zł, nakłada na podatnika uciążliwe obowiązki, w zamian dając znikomą ulgę. Obecnie, zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy o VAT, korekty rocznej nie dokonuje się, jeżeli różnica pomiędzy

Skutki przerobienia samochodu ciężarowego na osobowy

odliczenia VAT.Obecnie zakup takiego samochodu zasadniczo uprawnia do odliczenia jedynie 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Przy czym podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do jego napędu.Jeden z naszych Czytelników zamierza samochód z tzw

Budowa domu krok po kroku. Co się zmieni w 2015 roku? [PORADNIK]

ze zwrotu VAT. Można też zyskać kolejne 30-50 tys. zł, jeśli dom spełni kryteria energooszczędności w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Tę niższą kwotę dopłaca on do domów zużywających nie więcej niż 40 kWh energii na metr kwadratowy rocznie (NF40). Na

Kopacz: Nie wydajemy ani złotówki na ratowanie Grecji

spłaciła zaległe należności wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego i bieżące raty wobec Europejskiego Banku Centralnego. Nowy program pomocowy dla Grecji ma opiewać na 82-86 mld euro. Kopacz przypomniała ponadto, że Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zadeklarowała kwotę ok. 200 mln euro

Kopacz: nie wydajemy ani złotówki na ratowanie Grecji

zaległe należności wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego i bieżące raty wobec Europejskiego Banku Centralnego. Nowy program pomocowy dla Grecji ma opiewać na 82-86 mld euro. Kopacz przypomniała ponadto, że Polska przystępując do Unii Europejskiej zadeklarowała kwotę ok. 200 mln euro (składki do

Będzie łatwiej walczyć z oszustwami podatkowymi 

podatku VAT. Co do zasady przywilej ten utracą podmioty które, w jednym miesiącu dokonają dostawy towarów wrażliwych na kwotę przekraczającą 50 000 zł. Prawa do kwartalnego rozliczenia nie utracą natomiast te podmioty, u których sprzedaż towarów wrażliwych nie przekroczy 1% wartości całości ich sprzedaży

1 mln 90 tys. zł odszkodowania za błędne decyzje ws. Optimusa

skarbowej, wszczęła śledztwo w sprawie rzekomych uszczupleń podatkowych dokonanych przez zarząd Optimus SA na kwotę co najmniej 8,5 mln zł, na szkodę skarbu państwa. Uszczuplenia te miały dotyczyć podatku VAT od sprzętu komputerowego. W 2002 r. Kluska został zatrzymany na 48 godzin jako podejrzany. W

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

VAT straszy - Problem nie dotyczy tylko VAT, ale również podatku dochodowego - zauważa Piotr Witkowski, szef szkoły językowej English For You. Firmy z tej branży są zwolnione z VAT. Podatku tego nie płacą również mikrofirmy z obrotem do 150 tys. zł rocznie niezależnie od branży, w jakiej działają

Kowalczyk: Przeniesienie kopalń do SRK uratuje kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy

. Odpowiadając na pytania dotyczące możliwości obniżenia obciążeń fiskalnych dla kopalń, przypomniał, że zgodnie z unijnymi przepisami nie można stosować obniżonej stawki VAT. Podatek akcyzowy jest na najniższym możliwym przepisami unijnymi poziomie, a każde zwolnienie podatkowe traktowane jest jako

Pięć lat, czyli koszmar podatkowy

jakich kwotach mowa? Terminal kontenerowy DCT z Gdańska, pokazywany jako wzór inwestycji zagranicznej w naszym kraju, został obciążony podatkiem w wysokości... 65 mln zł. Spółki portowe poszły do sądów i w zasadzie wygrały swoje sprawy. "W zasadzie", bo sąd administracyjny uznał, że nie są

Jak pożyjemy bez deficytu? Nadmiernego deficytu

Mało kto lubi oszczędzać. Zwłaszcza jeśli jest do tego po prostu przymuszony kiepskim stanem swojego portfela. Na końcu jednak, gdy osiągnie założony cel, satysfakcja jest ogromna. Przez lata cierpieliśmy z powodu zamrożenia kwoty wolnej i innych limitów w podatku od dochodów osobistych (PIT

Czas fałszywych faktur i wirtualnych biur. "Pralnie" kwitną

podatku VAT naliczonego od kwoty wykazanej na takiej fikcyjnej fakturze lub zalicza wykazany na niej wydatek do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób dokonuje się wyłudzenia podatku VAT oraz podatku dochodowego. Jaka jest skala tego zjawiska? Ogromna. Według danych resortu finansów w 2012 r. ujawniono

Mieszkanie i dom dla młodych

fakturę. Uwaga! Zwrot VAT w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" obejmie wyłącznie tych, którzy spełnią wszystkie jego warunki. Jakie? Np. nieukończony 36. rok życia. Ponadto w dniu złożenia wniosku o zwrot VAT inwestor nie mógłby być właścicielem innego domu lub mieszkania. Oczywiście

Kopacz: Budżet opozycji rozjeżdża się z rzeczywistością

, to tam idź się leczyć". My chcemy dać większe pieniądze tam, gdzie chcą się leczyć pacjenci - mówiła premier. Podczas konwencji PiS Beata Szydło wśród propozycji, jakie jej partia zamierza zrealizować pod dojściu do władzy, wymieniła: 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, podniesienie kwoty

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery