od jakiej kwoty vat

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Spółka cywilna, którą rozliczam (KPiR, czynny podatnik VAT) kupiła 10-letni samochód osobowy Toyota Camry za kwotę netto 18.500 zł, podatek VAT - 4.070 zł. VAT spółka odliczy w kwocie 2.442 zł (4.070 x 60%). W której rubryce deklaracji VAT-7 wykazać kwoty 18.500 zł oraz 2.442 zł? Czy ustalając wartość początkową samochodu jako środka trwałego do kwoty 18.500 zł należy dodać 1.628 zł? Jaką zastosować stawkę amortyzacji - 20% czy 40%?

Nie wszystkie faktury uprawniają do odliczenia VAT

W myśl podstawowej zasady w VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których odliczenie podatku nie jest możliwe, pomimo iż zostało udokumentowane fakturą VAT.

PIT: W jaki sposób dokumentować i księgować przychody ze szkolenia?

Pytanie: Planuję kursy oświatowe przeznaczone dla osób fizycznych (zwolnione z VAT). Kursanci będą mogli zapłacić całą kwotę z góry lub w ratach - do końca trwania kursu (4 miesiące). Czy mogę przychód z tego tytułu księgować, sporządzając dzienne zestawienia przychodów i jako dowód dołączyć wyciąg z banku? W jaki sposób dokumentować i księgować przychody ze szkolenia, gdy uczestnik nie wpłacił całości lub części należności? Czy podpis na fakturze ma znaczenie dowodowe w wypadku postępowania sądowego związanego z brakiem spłaty należności?

"Studio Wyborczej. Sprawdzam": Deklaracje podatkowe partii - skąd wziąć na nie pieniądze? Prof. Witolda Orłowskiego pyta Tomasz Prusek

"Studio Wyborczej. Sprawdzam": Deklaracje podatkowe partii - skąd wziąć na nie pieniądze? Prof. Witolda Orłowskiego pyta Tomasz Prusek

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

przejściowo prawo zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 euro rocznie. Niestety, przepisy ustawy nowelizującej, dotyczące wysokości jednorazowej amortyzacji, przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2010 r. i - jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni - jej limit zmniejszy

Kiedy wynajem lokali będzie, zgodnie z nowymi zasadami, zwolniony z obowiązku ewidencjonowania?

zarejestrować jako podatnik VAT czynny i nie może wystawiać faktur. Oznaczałoby to, że nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od kas. Należy jednak zauważyć, że jeśli obroty z wynajmu danego podatnika nie przekraczają 40.000 zł rocznie, to wówczas może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Pytanie: Czy w przypadku zamówień krajowych, gdzie oferty składają polscy wykonawcy i w cenie ofertowej zawierają obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, należy w treści formularza ofertowego wpisywać dodatkowe dane i oświadczenia wykonawcy (jakiej treści) dotycząca

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

sytuacja stanowi kolosalne wyzwanie dla polskich gmin. Będą one musiały znaleźć skuteczną metodę na uniknięcie zwrotu kwoty wsparcia unijnego, w tej części, jaka odpowiadała dofinansowaniu podatku VAT. W innym przypadku gminy mogą zostać zobligowane do zwrotu dofinansowania, jakie uzyskały na podatek VAT i

Będzie nowelizacja budżetu 2015. Deficyt w górę!

Będzie nowelizacja budżetu 2015. Deficyt w górę!

stronie internetowej. Z tego powodu zamierza pilnie zmieniać tegoroczny budżet. Rząd zajmie się projektem jego nowelizacji 1 grudnia. "Od kilku lat zauważalny jest narastający problem poboru VAT. Problem z VAT ma charakter systemowy. Dlatego odbudowa VAT jako źródła dochodów to najważniejsze wyzwanie

Droga kiełbasa wyborcza

Droga kiełbasa wyborcza

, poprzez które zrekompensuje najuboższym i rodzinom wielodzietnym koszty likwidacji niższych stawek VAT na żywność, leki czy książki. Konta to dodatkowe niemal 3,5 mld zł. Paweł Kukiz proponuje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 10 tys. zł rocznie. Do tego likwidację PIT i zerowy VAT na artykuły

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

sytuacja stanowi kolosalne wyzwanie dla polskich gmin. Będą one musiały znaleźć skuteczną metodę na uniknięcie zwrotu kwoty wsparcia unijnego, w tej części, jaka odpowiadała dofinansowaniu podatku VAT. W innym przypadku gminy mogą zostać zobligowane do zwrotu dofinansowania, jakie uzyskały na podatek VAT i

Taaaka dziura w VAT. Czy i jak da się ją zasypać?

Taaaka dziura w VAT. Czy i jak da się ją zasypać?

też włoska mafia, bo jesteśmy dużym krajem z wielkimi obrotami towarowymi, a więc i kwotami VAT. Ten podatek to zdecydowanie największe źródło dochodów budżetu. - Przestępstwa VAT mają podobną lub większą rentowność niż związane z narkotykami. A ryzyko i zagrożenie karami są tu nieporównanie mniejsze

Piekarz: zapowiedzi premier odpowiadają wyzwaniom systemu podatkowego

Jego zdaniem wyzwaniem dla systemu podatkowego jest zwłaszcza ograniczenie luki w VAT (PwC szacuje, że w tym roku wyniesie ona ok. 53 mld zł). "Problem z oszustwami VAT jest bardzo duży, z tym trzeba coś zrobić. To nie tylko moja opinia, walkę z wyłudzeniami VAT zaleca Komisja Europejska, ale

Szałamacha o noweli budżetu '15: to efekt luki w VAT; będziemy z nią walczyć

limit deficytu będzie podwyższony o kwotę 3,9 mld zł, tj. będzie wynosił niemalże 50 mld zł" - zapowiedział. Zastrzegł, że całościowy deficyt całego sektora finansów publicznych za rok 2015 może "incydentalnie" przekroczyć 3 proc. PKB. "Sytuacja z VAT-em jest realna, nasila się od

TS UE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT

sytuacja stanowi kolosalne wyzwanie dla polskich gmin. Będą one musiały znaleźć skuteczną metodę na uniknięcie zwrotu kwoty wsparcia unijnego, w tej części, jaka odpowiadała dofinansowaniu podatku VAT. W innym przypadku gminy mogą zostać zobligowane do zwrotu dofinansowania, jakie uzyskały na podatek VAT i

MF: Nowela budżetu 2015 na rządzie we wtorek, deficyt większy o 3-4 mld zł w br.

. 3-4 mld zł, przy czym kwota ta zostanie doprecyzowana w oparciu o szczegółowe dane z resortów" - czytamy w komunikacie. "Dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów

MF będzie samo szacowało wielkość luki w VAT

. Zdaniem specjalistów z PwC lukę w VAT można by ograniczyć o ok. 31,5 mld zł, czyli kwotę odpowiadającą w przybliżeniu rocznemu budżetowi MON. Całkowita likwidacja luki podatkowej w VAT nie jest jednak możliwa. Według ekspertów z PwC na ubytek ten wpływają przede wszystkim oszustwa podatkowe oraz szara

Chaos, na którym tracimy miliardy

Chaos, na którym tracimy miliardy

tak mnóstwo - KJ pisze o minimum 10 mld zł strat. Także ogromna kwota. Budżet polskiej armii na ten rok to 38 mld zł. Przy niepłaconych podatkach trudno o uogólnienia, sytuacje są bardzo różne. Straty z VAT to w dużej części pieniądze wprost rozkradzione przez spółki-widma i nieuczciwych

Szałamacha: 500 zł na dziecko, możliwe zwiększenie deficytu

Szałamacha zaznaczył, że 500 zł na dziecko to "sztandarowe zobowiązanie wobec wyborców". Odniósł się do kosztów jego wprowadzenia. "Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego oceniał, że ogólna kwota tego programu będzie wynosiła ok. 15,5 mld zł rocznie. My uważamy, że można

MF: rekordowe dochody z VAT - 53 mld zł w ciągu pięciu miesięcy 2014 r.

Instytut Studiów Podatkowych (ISP) ocenił w swoim niedawnym raporcie podsumowującym funkcjonowanie VAT i akcyzy w ostatniej dekadzie, że rok 2014 zapowiada się jako najgorszy w historii, jeśli chodzi o dochody z VAT i akcyzy. ISP wskazał m.in. na szybko rosnącą kwotę zwrotu VAT. Ministerstwo

GALT: Podatek od handlu oznacza nowe obowiązki w sprawozdawczości

; ostatnim ogniwie w ciągu dostaw. Tym samym podatki w Polsce zatoczyłyby koło historii. Taki podatek jest niezgodny jednakże z Dyrektywą VAT i jako taki zabroniony w Unii Europejskiej" - podsumował partner w GALT. (ISBnews)  

Michalik: centralna baza faktur i odwrócony VAT - receptami na lukę podatkową

przedsiębiorca, który koncentruje się na dokonaniu transakcji. PAP: Na ile baza faktur sprawdziła się w Portugalii jako narzędzie ograniczenia luki VAT? T.M.: Dzięki tej bazie Portugalczycy zmniejszyli o kilka procent lukę podatkową, ale pozostaje pytanie, czy jest to skutek tego, że skutecznie są w stanie

Kowalczyk: 12 zł za godzinę być może już od kwietnia

Kowalczyk: 12 zł za godzinę być może już od kwietnia

VAT i o akcyzie były przedstawiane przez rząd jako jedne z najważniejszych projektów, bo miały zwiększyć wpływy budżetowe. Prace nad tymi projektami jeszcze trwają i chyba w 100 dni nie wyjdą z rządu. Resort finansów pracuje nad projektem nowej ustawy o VAT intensywnie i trwają uzgodnienia. Pojawiły

MF zarekomenduje urzędom skarbowym, by zwracały VAT bez zwłoki

"Urzędy skarbowe w całym kraju otrzymają rekomendację Ministerstwa Finansów do zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przyjęcia praktyki przedłużania zwrotu tylko kwoty budzącej wątpliwości" - zapowiedział Kapica. Wyjaśnił, że obecnie urzędy skarbowe dokonując koniecznej weryfikacji zasadności

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

mld zł, kiedy planujemy na ten rok 135 (tyle wynosiła prognoza budżetowa), to różnica nie jest tak duża" - zastrzegł ekspert. Jak dodał, różnica jest natomiast duża, jeśli porówna się kwotę 140 mld zł z faktycznym wykonaniem dochodów z VAT, które "jest fatalne w tym roku" i wyniesie w

MF: będzie nowelizacja tegorocznego budżetu

mld zł". "Od kilku lat zauważalny jest narastający problem poboru VAT. Problem z VAT ma charakter systemowy. Dlatego odbudowa VAT jako źródła dochodów to najważniejsze wyzwanie stojące przez nowym kierownictwem MF" - podkreślono. Według komunikatu "będą temu służyły zmiany

Ile zyskasz na wyborczych obietnicach? Jeśli wierzysz, że wejdą w życie...

stawek VAT na żywność, leki czy książki. Konta to dodatkowe niemal 3,5 mld zł. W sumie niemal 10 mld zł. Partia Razem i jej 12 tys. zł kwoty wolnej, 5 stawek PIT, więcej zasiłków mieszkaniowych i rodzinnych to już przy tym drobiazg - 15,7 mld zł. PiS - dodatek rodzinny 500 zł na dziecko, 8 tys. zł

Politycy PiS w mediach o gospodarce. "Chcemy być doskonali"

kwota wolna od podatku oraz że rząd będzie się starał jak najszybciej wprowadzić program 500 zł na dziecko. Stwierdził, że uda się być może pozyskać z podatku VAT dodatkowe 10 mld zł obecnie znikające w luce VAT. Skrytykował jednak pomysł centralnego rejestru faktur. Jego zdaniem sposobem na wyłudzenia

Szałamacha o noweli budżetu '15: to efekt luki w VAT; będziemy z nią walczyć

gospodarce, nie tych, którzy "swój biznes definiują jako zdolność do produkowania pustych faktur i kręcenia VAT-owską karuzelą". Zapowiedział, że MF podejmie działania wobec tych ostatnich, by im taką działalność utrudnić lub uniemożliwić. Z kolei wiceminister finansów Hanna Majszczyk

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

opłaty na rzecz komornika nie dotyczą tylko konkretnej egzekucji, ale też służą pokryciu wszystkich kosztów działalności komornika, w tym finansowaniu egzekucji bezskutecznych. W takiej sytuacji trudno ocenić - zdaniem komorników - od jakiej kwoty naliczać VAT. - Poruszenie w środowisku jest ogromne, ale

Uwaga na maile o zaległej fakturze do zapłacenia. To wirus

lub natychmiastowe postępowanie sądowe i egzekucja komornicza należności. Niniejszym prosimy o dobrowolne uregulowanie należności w kwocie 1,200 zł w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od momentu otrzymania niniejszej wiadomości. W załączniku przesyłam zaległą fakturę VAT. Faktura jest zabezpieczona

E-booki i muzyka w sieci zdrożeją. Z powodu unijnych zmian w VAT

Do końca 2014 roku przy zakupie w sieci elektronicznych nośników kultury i sztuki trzeba było zapłacić stawkę VAT zgodną z tą, jaka obowiązuje w kraju ich dostawcy. Nowe unijne przepisy zmieniają tę zasadę. Od 1 stycznia, nabywca e-booków czy plików muzycznych płaci za nie VAT zgodny ze stawką

"Przestępcy w Polsce czują się bezpieczniej w podatkach niż w narkotykach"

informacjami o kwotach zobowiązania i potencjalnych zaległościach. W resorcie finansów rozważana jest też zmiana zasad rejestracji VAT-UE. Oszust, który nabywa towary w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE. Najczęściej w imieniu firmy występuje tzw. słup. Zmiana

Podstawy unieważnienia przetargu

, które zastosowały 8 lub 23% dla całości zadania należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp ? Czy unieważnić przetarg z uwagi na to, że wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania i przygotować nowe postępowanie z załączonym formularzem cenowym

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

wstrzymania zwrotu podatku z uwagi na kolejną uruchomioną procedurę. Zdaniem Sądu, z postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno jednoznacznie wynikać, w jakim trybie weryfikacji zostało ono wydane, a jeżeli w postanowieniu nie wskazano wprost terminu przedłużenia poprzez podanie daty

Trudniej o oszustwa podatkowe przy handlu elektroniką. Nowe przepisy

Dryńńńńń! Zapłaćcie wreszcie VAT od tych telefonów Sejm uchwalił przepisy o odwróconym VAT na telefony komórkowe, laptopy, tablety, konsole do gier... Cel: ukrócenie oszustw podatkowych. Czy jednak nowe przepisy nie otworzą furtki dla nowych nadużyć? Przy odwróconym VAT to kupujący, a nie

Nie daj się zrobić w słupa. Nowa akcja fiskusa

fakturowanych transakcji, by w efekcie końcowym doprowadzić do wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT, który na wcześniejszym etapie nie został wpłacony. Kwoty wyłudzonego podatku są olbrzymie. Idą łącznie w miliardy złotych. I nie jest to tylko problem Polski. Boryka się z nim cała Europa. Często podatek VAT

Samochód w firmie - jak odpisać VAT? Nowe przepisy

kupionych jako nowe odpisy amortyzacyjne sięgają 20 proc. rocznie, dla kupionych jako używane - do 40 proc. Przedsiębiorca może odpisać również VAT od ceny zakupu w wysokości, na którą pozwalają mu przepisy podatkowe, i w zależności od kategorii samochodu. Posiadanie samochodu w majątku firmy ma też istotne

Samochód w firmie - VAT, odliczenia, przepisy

kupionych jako nowe odpisy amortyzacyjne sięgają 20 proc. rocznie, dla kupionych jako używane - do 40 proc. Przedsiębiorca może odpisać również VAT od ceny zakupu w wysokości, na którą pozwalają mu przepisy podatkowe, i w zależności od kategorii samochodu. Posiadanie samochodu w majątku firmy ma też istotne

Rząd idzie na wojnę z samorządami? O podatki

z samorządowcami na konsultacjach w sprawie tego, jak zrekompensować budżetom lokalnym ubytki wywołane podwyżką kwoty wolnej. Na spotkanie przyszli przedstawiciele 13 organizacji samorządowych. Od lat domagają się jako rekompensaty za zmniejszenie swoich dochodów wywołane zmianami w podatkach

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

nie są budujące. O słabej skuteczności fiskusa w zwalczaniu oszustw świadczą zdaniem NIK: - rosnące kwoty uszczupleń w VAT i jednocześnie niski poziom odzyskiwanych przez skarb państwa kwot z wydanych decyzji pokontrolnych, - narastająca skala oszustw podatkowych, - gwałtowny wzrost zaległości

ETS rozstrzygnie, czy polscy komornicy mają płacić VAT

. Urząd skarbowy uznał jednak, że komornik powinien nie tylko wystawić fakturę VAT, ale też - jako płatnik - obliczyć, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek należny od tej sprzedaży. Z tego powodu urząd wydał decyzję, w której orzekł o odpowiedzialności komornika za niepobrany VAT. Komornik

ISP: efektywność VAT i akcyzy spada, rosną zaległości i wyłudzenia

chodzi o dochody z VAT i akcyzy. Rosną tylko rokrocznie kwoty wyłudzanych zwrotów tych podatków, kwoty zaległości podatkowych oraz na nieznaną w przeszłości skalę przestępczość podatkowa, w istotnej części o charakterze zorganizowanym - czytamy w raporcie. ISP wskazuje, że pełna swoboda przemieszczania

Sejm znowelizował budżet na 2015 r.

zł, do poziomu 49 mld 980 mln zł. Rząd tłumaczy to niższymi dochodami o 10,5 mld zł (o 3,5 proc.) względem planowanych na ten rok w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. Jako główny powód obniżenia

Podatek VAT pozostanie na niezmienionym poziomie do 2016

wprowadzenie warunkowych podwyżek stawek podatku VAT w sytuacji, gdyby doszło do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.

Sejm znowelizował budżet na 2015 r.

. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu

W Sejmie debata nad nowelizacją budżetu na 2015 rok

, tj. o 3,5 proc. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Mościcka z Kancelarii Skarbiec Biz. Projekt zawiera także propozycję skrócenia z 25 dni do 15 terminu zwrotu VAT m.in. w wypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone. Zwrot różnicy podatku

Ponad 190 mld euro mniej wpływów z podatku VAT w dochodach UE

(0,2 proc.) i Malta (0,3 proc.). - Kwota przychodów z VAT, które wymykają się z systemu podatkowego, jest nie do przyjęcia, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo te sumy mogły poprawić kondycję finansów publicznych - oświadczył komisarz UE ds. podatków Algirdas Szemeta. Dodał, że podjęte w

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

przez Invest Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o ogłoszenie upadłości emitenta z opcją likwidacji majątku" – czytamy w komunikacie. Awbud planuje skierować do sądu wniosek o oddalenie wniosku Invest Team jako w całości bezzasadnego. Zdaniem zarządu spółki, Invest

Dar-Inwest złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu

ogłoszenie upadłości emitenta działa w złej wierze. Wniosek został złożony wyłącznie w celu wymuszenia na emitencie wycofania roszczeń o zapłatę kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę 487 708,92 zł, które emitent zgłosił wobec Dariusza Wiśniewskiego jako podwykonawcy w sytuacji nienależytego wykonania

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

czasie debaty ostrożny w ocenach. Pomysł skrócenia terminu zwrotu VAT jako "słuszny" określali także posłowie koalicji. Jednak poranek przyniósł jednoznaczne rozstrzygnięcia. Żaden z posłów PO i PSL nie poparł dalszych prac nad projektem. Ustawa trafiła do kosza. To drugie podejście do zmian w

Ekonomiści zdziwieni propozycją PiS w sprawie nowelizacji budżetu

. Problem z VAT ma charakter systemowy. Dlatego odbudowa VAT jako źródła dochodów to najważniejsze wyzwanie stojące przez nowym kierownictwem MF - podkreślono. Deficyt większy o 3-4 mld zł Według komunikatu "będą temu służyły zmiany ustawowe (w tym wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego

Eksperci: dane nie wskazują na konieczność nowelizacji budżetu

zauważalny jest narastający problem poboru VAT. Problem z VAT ma charakter systemowy. Dlatego odbudowa VAT jako źródła dochodów to najważniejsze wyzwanie stojące przez nowym kierownictwem MF" - podkreślono. Według komunikatu "będą temu służyły zmiany ustawowe (w tym wprowadzenie klauzuli obejścia

"Nie daj się zrobić w słupa". Rusza nowa kampania społeczna

Tylko w latach 2012-13 kontrola skarbowa wykryła prawie 310 tys. fikcyjnych faktur wyłudzających podatek VAT. W 2013 r. kwota nieprawidłowości ujawnionych przez kontrolę skarbową sięgnęła 6,5 mld zł. Prawie 71 proc. tej sumy stanowiły wyłudzenia właśnie tego podatku. Jak zostałem słupem - Na

Firma krok po kroku: Straszne słowo VAT

(to jakby "zarobek" fiskusa). VAT to rodzaj daniny, jaką urząd skarbowy ściąga od konsumentów, ale nie od przedsiębiorców, chociaż to oni odprowadzają tą kwotę do urzędu. O co chodzi z odliczaniem Ale przedsiębiorca jest też klientem. Przecież sam musi kupić materiał albo towar, żeby potem

Hulaj auta bez VAT, czyli wielki powrót podatkowych odliczeń

przedsiębiorcami, którzy zgodnie z prawem europejskim domagają się możliwości odliczania pełnego podatku VAT od samochodów osobowych. Takie pełne odliczenia dotyczą ciężarówek, ale w przypadku samochodów osobowych od dziesięciu lat przedsiębiorca może odliczyć tylko 60 proc. VAT i jednocześnie kwota odliczenia

Polskie partie mało przejmują się skutkami obietnic. "To niepoważne"

społeczne, i stosując określone rekompensaty - konkludował Borowski. Zobacz: "Studio Wyborczej. Sprawdzam": Zmniejszenie luki w podatku VAT? "Jest możliwe, ale wymaga powiedzenia, jakimi narzędziami będzie się to robiło"

Rząd Orbana wzoruje się na Polsce! W czym? W budownictwie mieszkaniowym

gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia. Jak chce to osiągnąć? Niższy VAT i likwidacja pozwoleń Portal portfolio.hu informuje, że od przyszłego roku na cztery lata obniżony zostanie VAT w budownictwie mieszkaniowym z 27 do 5 proc. Przy czym ta preferencyjna stawka ma dotyczyć mieszkań do 150 m kw. i domów

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

zmniejszenie do 50 proc. kwoty VAT, jaką przedsiębiorcy mogą odliczyć od ceny samochodu. Za to limit odliczenia wzrósłby do 8 tys. zł. Jednocześnie Grabowski proponował odliczanie 50 proc. VAT od ceny paliwa, zmniejszając jednocześnie do 50 proc. odliczenie tego podatku od rachunków z warsztatu. Komisja

CenEA: najtańsze dla budżetu propozycje PSL, najdroższe komitetu KORWiN

w najbliższym czasie. W pewnym sensie część z nich trudno traktować, jako wiarygodny program, który jest możliwy do wprowadzenia w obecnej sytuacji budżetowej i obecnej sytuacji gospodarczej Polski" - powiedział we wtorek dziennikarzom dyrektor CenEA dr Michał Myck. Zgodnie z obliczeniami

Gospodarczy zalew pomysłów. W tym mało realnych

pieniędzy w budżecie. Trzeba uszanować wolę obywateli i rozpisać w tej kwestii referendum - kluczył Paweł Kukiz. Przypomnijmy: pomysły gospodarcze Kukiza to m.in. podniesienie kwoty wolnej do 10 tys. zł rocznie, likwidacja PIT i zerowy VAT na artykuły pierwszej potrzeby. Według raportu CenEA zmiany te

Podniesienie kwoty wolnej od podatku, czyli bomba PiS pod samorządy

zasadzie w ogóle nie będą płacili podatku - mówił w sierpniu prezydent Andrzej Duda w rozmowie z PAP. Podniesienie kwoty wolnej jako jeden z priorytetów PiS przedstawiła też na lipcowej konwencji wyborczej Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Mówiła zjazdowiczom: - Przy kwocie

Sprawdzamy gospodarcze postulaty Andrzeja Dudy. Fakty czy mity?

potrzeby stawka VAT spadła jednak z 7 do 5 proc. Rząd uznał, że podwyżka jest niezbędna, bo z powodu potężnego światowego kryzysu gospodarczego także nasza gospodarka spowolniła (ale jako jedna z nielicznych uniknęła recesji), co przełożyło się na spadek dochodów budżetu państwa z podatków. Ponadto Komisja

Ostatnie dni na auto z ulgą ćwierć miliona złotych w VAT

wpadł tylko na pomysł lekkiej modyfikacji przepisów. Ministerstwo Finansów chciało zmienić kwotę odliczenia VAT od ceny samochodów (osobowych i osobowo-ciężarowych) - do 50 proc. podatku i maksymalnie 8 tys. zł. Pod koniec 2012 r. tę propozycję resortu finansów rząd premiera Donalda Tuska przesłał do

Eksperci: nie trzy razy rozwój, ale bardziej trzy razy wydatki [PO EXPOSÉ]

Starczewska-Krzysztoszek: Celem rządu jest wydawanie Zapowiedzi 500 zł na dzieci, zwiększenia kwoty wolnej od podatku czy cofnięcia reformy wieku emerytalnego oznaczają wzrost wydatków budżetowych, a niekoniecznie rozwój - tak główna ekonomistka Lewiatana Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oceniła

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

pełnego odpisu ulgi. Na tym jednak nie koniec. W związku z kampanią prezydencką i wyborami parlamentarnymi politycy sypią obietnicami obniżek podatków. Możliwe, że w dół pójdą stawki VAT. W górę prawdopodobnie ruszy też wreszcie kwota wolna od podatku. Ma być nowa ulga na innowacje. Być może będą też

Senat zgodził się na podniesienie deficytu w tym roku o 3,9 mld zł

zł (o 3,5 proc.) względem planowanych na ten rok w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku

Jak zmieścić w budżecie wyborcze obietnice?

Przypomnijmy, że w kampanii prezydent obiecywał 500 zł na dziecko do 18. roku życia, obniżenie wieku emerytalnego i podniesienie do 8000 zł kwoty wolnej od podatku, ale także: przewalutowanie kredytów frankowych po kursie z dnia zawarcia umowy i zwolnienie emerytów z podatku dochodowego. Ten

Przedsiębiorcy ostrzegają przed karuzelami. Miliony wyłudzonego VAT

podatku VAT. Jak stwierdził w zeznaniach A.K., kwoty podatku naliczonego "wymyślał". "Z mojej strony nie był to żaden mechanizm rynkowy, a produkcja faktur, które nie odzwierciedlały żadnych gospodarczych zdarzeń" - przyznał A. K. Przedstawiony powyżej schemat działania spowodował

Podniesienie kwoty wolnej od podatku mocno uderzy w budżet. Podatki wzrosną?

tak duży ubytek w budżecie, że za to wszystko będziemy musieli zapłacić w inny sposób. Z pewnością poprzez podniesienie podatków, choćby VAT - dodał ekspert. Także zdaniem Łukasza Kozłowskiego, eksperta ekonomicznego Pracodawców RP, znalezienie pieniędzy na podwyżkę kwoty wolnej może być trudne. - Z

Budżetowe trzęsienie ziemi! Tegoroczny deficyt wzrośnie o 5-10 mld zł

Według ministra Kowalczyka ubytki VAT w tegorocznym budżecie sięgają 13 mld zł, a wydatki będą niższe od planu o kilka miliardów złotych. - Na pokrycie tej różnicy potrzebna będzie kwota z przedziału 5-10 mld zł - powiedział Henryk Kowalczyk. - Źle zostały zaplanowane i źle zrealizowane dochody

Minister finansów: od płacenia podatków zależy jakość państwa (wywiad)

nowym kształcie. Te ulgi są wysokie: rodzina, w której każdy z małżonków zarabia niemal 3 tys. zł miesięcznie i która ma troje dzieci, nie zapłaci podatku PIT. Uważam więc za wielce niefortunne wskazywanie kwoty wolnej jako osi dyskusji o systemie podatkowym w Polsce. Na marginesie dodam, że często

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

Stan faktyczny sprawyW dniu 24 marca 2014 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za luty 2014 r. ze wykazaną nadwyżką podatku naliczonego nad należnym w kwocie 795.949 zł do zwrotu w terminie 25 dni.Organ podatkowy pierwszej instancji 28 marca 2014 r. wezwał Spółkę do okazania oryginałów

Szałamacha zapowiada strategię odbudowy dochodów podatkowych państwa

mogą być przydatne, jako inspiracja. Jest tam kilka rozwiązań, o których można dyskutować. Chodzi o kwestię odwróconego VAT, solidarnej odpowiedzialności, indywidualnych interpretacji podatkowych. Naszym celem jest lepszy pobór podatków - zmiany prawne są środkiem, a nie celem. Zrezygnujecie z

Eksperci: propozycje Nowoczesnej dobre, ale trzeba przyjrzeć się szczegółom

konferencji prasowej. "3 razy 16 akurat dobrze brzmi, ale powiem jako ekonomista, że nie ma żadnego sensu żeby stawka VAT była taka sama, jak stawka podatku dochodowego. Był taki epizod w dziejach Platformy, że też proponowaliśmy 3x15, ale w istocie nie stoi za tym żadna ekonomiczna analiza. Tak jak w

Eksplozja długu publicznego? Gdyby obietnice wyborcze weszły w życie...

. Przeważają zapowiedzi uszczelnienia systemu podatkowego, VAT, CIT... Tymczasem tych kwot nie da się zapisać w budżecie, bo po prostu nie wiadomo, czy uszczelnienia się powiodą. PiS proponuje nowe podatki - od banków i wielkich sklepów, ale to da w sumie niecałe 40 mld zł w cztery lata. Lewica zapowiada

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

VAT, czy powinniśmy odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych? Gdybyśmy zdecydowali się na poprawę stawki VAT w ofertach, wartość najkorzystniejszej cenowo oferty wzrosłaby o kwotę 0,16 zł. Odpowiedź W takiej sytuacji oferty powinny być odrzucone na podstawie

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

wystąpienia nieprawidłowości" - napisano w dokumencie. Wskazano w nim, że od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 roku 83,7 proc. uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych dotyczących VAT, 10,5 proc. stanowiły te dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7 proc. to uszczuplenia ujawnione

Sejm znowelizował budżet na 2015 r.

mln zł. Rząd tłumaczy to niższymi dochodami o 10,5 mld zł (o 3,5 proc.) względem planowanych na ten rok w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano

Andrzej Duda: "Kwota wolna od podatku przynajmniej 8 tys. zł"

Kandydat wskazał podwyższenie kwoty wolnej jako wsparcie dla rodzin, zwłaszcza rodzin, które mają najtrudniejszą sytuację, najmniejsze dochody. "Dzisiaj mamy zupełnie żenującą sytuację. Kwota wolna od podatku to jest 3091 zł, a minimum egzystencji, minimum biologiczne, poniżej którego zaczyna

Duda: Podnieść kwotę wolną od podatku - na początek do 8 tys. zł

Kandydat wskazał podwyższenie kwoty wolnej jako wsparcie dla rodzin, zwłaszcza tych, które mają najtrudniejszą sytuację i najmniejsze dochody. Poniżej minimum egzystencji - Dzisiaj mamy zupełnie żenującą sytuację. Kwota wolna od podatku to jest 3091 zł, a minimum egzystencji, minimum biologiczne

Sejm znowelizował budżet na 2015 r.

planowanych na ten rok w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym

Porównanie obietnic wyborczych. Kto zyska, kto straci i ile to będzie kosztować?

mld zł rocznie. - PiS. Gwoździem programu jest tu chyba dodatek rodzinny - 500 zł na dziecko. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem dodatek dostałyby tylko te najuboższe. Do tego dochodzi kwota wolna od podatku w wysokości 8 tys. zł i zerowy VAT na ubranka dziecięce. W sumie 44,9 mld zł. PiS planuje

Ulga w podatkach i opłatach dla spółek górniczych może pogrążyć gminy

wdrożony jako element wsparcia programu restrukturyzacji górnictwa. - Jednakże wpływ tych obniżek nie będzie na tyle duży, aby samodzielnie zapewnić rentowność i konkurencyjność kopalń oraz umożliwić ich rozwój. Niższy VAT? Według Dominika Kolorza przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności"

Beata Szydło chce opodatkować banki

PiS w Katowicach, Beata Szydło przedstawiła kluczowe pomysły, z którymi będzie walczyła o wygraną partii w jesiennych wyborach parlamentarnych. Kandydatka na premiera proponuje m.in. obniżenie podatku VAT do 22 proc., podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3091 zł do 8000 zł

Luka w CIT straszy. Jak z nią walczyć?

;. - 46 mld zł? A jak to policzono? To znacznie zawyżone dane. Może wkradł się w to jakiś błąd? - usłyszeliśmy od członka kierownictwa Ministerstwa Finansów. Nieoficjalnie. Oficjalnego komentarza nie udało nam się uzyskać. - Zastanawiamy się, jak to zostało policzone. Jaką metodologię przyjęto - mówi z

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

prowadzenia działalności gospodarczej, otoczenia, infrastruktury. Pensja, jakość życia są bardzo ważne, ale to, w jakim otoczeniu żyjemy czy prowadzimy działalność gospodarczą, również jest istotne. Ludzie chcieliby, żeby podatki były niższe, bo wtedy zarabialiby więcej. Chcieliby wyższej kwoty wolnej od

Czy warto być podatnikiem VAT?

podatnik VAT nie ma bowiem prawa odliczać podatku naliczonego zawartego w tego rodzaju zakupach.Trzeba jednak zwrócić uwagę, że podatnicy zwolnieni podmiotowo nie muszą:- składać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT, co wiąże się z opłatą skarbową w kwocie 170 zł - składać

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

publicznego) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego. Biorąc jednak pod uwagę wymogi określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT oraz zasad wystawiania faktur VAT, wykonawca powinien przedstawić jednostkowe ceny materiałów eksploatacyjnych w jakiej dokonuje ich sprzedaży

MF: nowelizacja budżetu nie wpłynie na ceny w barach mlecznych

budżetowego o 3,9 mld zł do poziomu 49 mld 980 mln zł. Rząd tłumaczy to niższymi dochodami o 10,5 mld zł (o 3,5 proc.) względem planowanych na ten rok w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. Jako główny powód

Patriotyczny podatek Szałamachy

rozwiązań podatkowych, które w jawny sposób byłyby nieprzyjazne dla określonej grupy inwestorów. Dlatego minister finansów Paweł Szałamacha zaproponował progresywny podatek obrotowy. Kwota wolna od podatku ma wynieść 1,5 mln zł miesięcznie, od wyższego obrotu podatek wynosiłby 0,7 proc., przy obrotach ponad

Na wyłudzeniach VAT budżet traci do 50 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów: "Nie daj się zrobić w słupa"

- Wyłudzenia podatku VAT stanowią rocznie niebagatelne kwoty, które znacząco uszczuplają budżet państwa. To są setki milionów złotych miesięcznie, rocznie ok. 30-50 mld zł. Na tym traci cała gospodarka, bo można to przeliczyć na różnego rodzaju programy pomocowe czy na liczbę wybudowanych autostrad

Wybory 2015: Beata Szydło obiecuje niższy CiT i 500 zł na dziecko

. Koszty tych wszystkich operacji Szydło wycenia na 15 mld zł rocznie. Według niej nie są to wielkie pieniądze - dla porównania, luka w VAT stanowi dwukrotność tej kwoty. Luka w VAT to różnica między tym, co budżet uzyskuje z VAT, a hipotetycznymi wpływami możliwymi do osiągnięcia, gdyby cała konsumpcja

Wyłudzali VAT na fikcyjnym obrocie stalą. Milionowe straty budżetu

; - napisano w komunikacie. Dzięki temu przestępcy wyłudzali podatek VAT. W sumie organy skarbowe wykryły niemal 5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę w sumie około 800 mln zł. Działalność na dużą skalę Wykryta przez inspektorów zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie województw: opolskiego

Senat pichci budżet '2016. O. Rydzyk czeka

o 20 mln zł, przy czym połowa tej kwoty miała być odebrana teatrom. Państwowe pieniądze miały zasilić uczelnię ojca Tadeusza Rydzyka. Po fali krytyki poprawka została wycofana. Jeszcze przed ostatecznymi głosowaniami w Sejmie. Niech Gowin poszuka pieniędzy dla Rydzyka Ale politycy PiS nie odpuścili

ARR przyjmuje już wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

okres 90, 120 lub 150 dni. Minimalna ilość wieprzowiny, jaka może zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi 10 ton dla produktów bez kości, 15 ton dla pozostałych produktów. O dopłaty mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę w UE, są płatnikami VAT, zapewniają

A kto daje (obiecuje) i zabiera, czyli duży problem PiS

- Nie obiecywaliśmy aż tak strasznie dużo. Tak naprawdę istotne i kosztowne są nasze dwie obietnice. To dodatek 500 zł na dzieci. I druga rzecz - podwyżka kwoty wolnej od podatku - bagatelizował w zeszłotygodniowym wywiadzie dla "Wyborczej" Henryk Kowalczyk, który będzie ministrem w

Dzień wolności podatkowej. Od soboty pracujemy dla siebie

książki. Towary te musiałyby podrożeć, a to uderzyłoby w biedniejszą część społeczeństwa. Z drugiej strony bardzo uprościłoby jednak rozliczenia VAT i ukróciło wiele możliwości oszukiwania fiskusa. - Te zmiany można wprowadzić z roku na rok, niemal od ręki. Do budżetu wpłynęłaby ta sama łączna kwota danin

PiS chce redukcji danin od górnictwa. Ma rację? [SPRAWDZAMY]

górnictwa ma Prawo i Sprawiedliwość. Według Beaty Szydło po wygranych wyborach PiS zawiesi część podatków, jakie muszą odprowadzać kopalnie. Szydło nie określiła jednak, na jaki czas spółki miałyby dostać dyspensę podatkową oraz jakich obciążeń ma ona dotyczyć. Co więcej, nie zaprezentowała też żadnych

Szczurek nie wyklucza obniżenia stawki VAT w 2016 r.

zorganizowanej przez PAP Biznes debacie o głównych wyzwaniach gospodarczych, przed jakimi stanie rząd w latach 2014-2015, próbie pogodzenia konsolidacji fiskalnej ze wspieraniem ożywienia gospodarczego oraz planach polityki podatkowej. Minister powiedział, że dochody z VAT są bardzo zmienne. Oznacza to, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery