od jakiej kwoty vat

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Spółka cywilna, którą rozliczam (KPiR, czynny podatnik VAT) kupiła 10-letni samochód osobowy Toyota Camry za kwotę netto 18.500 zł, podatek VAT - 4.070 zł. VAT spółka odliczy w kwocie 2.442 zł (4.070 x 60%). W której rubryce deklaracji VAT-7 wykazać kwoty 18.500 zł oraz 2.442 zł? Czy ustalając wartość początkową samochodu jako środka trwałego do kwoty 18.500 zł należy dodać 1.628 zł? Jaką zastosować stawkę amortyzacji - 20% czy 40%?

Nie wszystkie faktury uprawniają do odliczenia VAT

W myśl podstawowej zasady w VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których odliczenie podatku nie jest możliwe, pomimo iż zostało udokumentowane fakturą VAT.

PIT: W jaki sposób dokumentować i księgować przychody ze szkolenia?

Pytanie: Planuję kursy oświatowe przeznaczone dla osób fizycznych (zwolnione z VAT). Kursanci będą mogli zapłacić całą kwotę z góry lub w ratach - do końca trwania kursu (4 miesiące). Czy mogę przychód z tego tytułu księgować, sporządzając dzienne zestawienia przychodów i jako dowód dołączyć wyciąg z banku? W jaki sposób dokumentować i księgować przychody ze szkolenia, gdy uczestnik nie wpłacił całości lub części należności? Czy podpis na fakturze ma znaczenie dowodowe w wypadku postępowania sądowego związanego z brakiem spłaty należności?

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

przejściowo prawo zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 euro rocznie.Niestety, przepisy ustawy nowelizującej, dotyczące wysokości jednorazowej amortyzacji, przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2010 r. i - jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni - jej limit zmniejszy

Kiedy wynajem lokali będzie, zgodnie z nowymi zasadami, zwolniony z obowiązku ewidencjonowania?

zarejestrować jako podatnik VAT czynny i nie może wystawiać faktur. Oznaczałoby to, że nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od kas.Należy jednak zauważyć, że jeśli obroty z wynajmu danego podatnika nie przekraczają 40.000 zł rocznie, to wówczas może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od

MF będzie samo szacowało wielkość luki w VAT

. Zdaniem specjalistów z PwC lukę w VAT można by ograniczyć o ok. 31,5 mld zł, czyli kwotę odpowiadającą w przybliżeniu rocznemu budżetowi MON. Całkowita likwidacja luki podatkowej w VAT nie jest jednak możliwa. Według ekspertów z PwC na ubytek ten wpływają przede wszystkim oszustwa podatkowe oraz szara

MF: rekordowe dochody z VAT - 53 mld zł w ciągu pięciu miesięcy 2014 r.

Instytut Studiów Podatkowych (ISP) ocenił w swoim niedawnym raporcie podsumowującym funkcjonowanie VAT i akcyzy w ostatniej dekadzie, że rok 2014 zapowiada się jako najgorszy w historii, jeśli chodzi o dochody z VAT i akcyzy. ISP wskazał m.in. na szybko rosnącą kwotę zwrotu VAT. Ministerstwo

MF zarekomenduje urzędom skarbowym, by zwracały VAT bez zwłoki

"Urzędy skarbowe w całym kraju otrzymają rekomendację Ministerstwa Finansów do zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przyjęcia praktyki przedłużania zwrotu tylko kwoty budzącej wątpliwości" - zapowiedział Kapica. Wyjaśnił, że obecnie urzędy skarbowe dokonując koniecznej weryfikacji zasadności

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone.Zwrot różnicy podatku, którego urząd skarbowy nie zrealizował w terminie, ma podlegać oprocentowaniu jako nadpłata.Wskazane wyżej propozycje dotyczące skrócenia terminów zwrotu VAT mają mieć także zastosowanie wobec podatników, w przypadku

E-booki i muzyka w sieci zdrożeją. Z powodu unijnych zmian w VAT

E-booki i muzyka w sieci zdrożeją. Z powodu unijnych zmian w VAT

Do końca 2014 roku przy zakupie w sieci elektronicznych nośników kultury i sztuki trzeba było zapłacić stawkę VAT zgodną z tą, jaka obowiązuje w kraju ich dostawcy. Nowe unijne przepisy zmieniają tę zasadę. Od 1 stycznia, nabywca e-booków czy plików muzycznych płaci za nie VAT zgodny ze stawką

Trudniej o oszustwa podatkowe przy handlu elektroniką. Nowe przepisy

Trudniej o oszustwa podatkowe przy handlu elektroniką. Nowe przepisy

Dryńńńńń! Zapłaćcie wreszcie VAT od tych telefonów Sejm uchwalił przepisy o odwróconym VAT na telefony komórkowe, laptopy, tablety, konsole do gier... Cel: ukrócenie oszustw podatkowych. Czy jednak nowe przepisy nie otworzą furtki dla nowych nadużyć? Przy odwróconym VAT to kupujący, a nie

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

; pieniędzmi, w kwocie, którą uiszczamy, na pewno będzie podatek VAT. Jak jest w przypadku zapłaty bitcoinami? Kolejna sprawa - bitcoin jako środek inwestycyjny. Kupujemy i sprzedajemy bitcoiny na giełdzie - czy te transakcje podlegają VAT? Aby przeprowadzić analizę, należy rozpocząć od przeglądu opodatkowania

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

nie są budujące. O słabej skuteczności fiskusa w zwalczaniu oszustw świadczą zdaniem NIK: - rosnące kwoty uszczupleń w VAT i jednocześnie niski poziom odzyskiwanych przez skarb państwa kwot z wydanych decyzji pokontrolnych, - narastająca skala oszustw podatkowych, - gwałtowny wzrost zaległości

ISP: efektywność VAT i akcyzy spada, rosną zaległości i wyłudzenia

chodzi o dochody z VAT i akcyzy. Rosną tylko rokrocznie kwoty wyłudzanych zwrotów tych podatków, kwoty zaległości podatkowych oraz na nieznaną w przeszłości skalę przestępczość podatkowa, w istotnej części o charakterze zorganizowanym - czytamy w raporcie. ISP wskazuje, że pełna swoboda przemieszczania

"Nie daj się zrobić w słupa". Rusza nowa kampania społeczna

"Nie daj się zrobić w słupa". Rusza nowa kampania społeczna

Tylko w latach 2012-13 kontrola skarbowa wykryła prawie 310 tys. fikcyjnych faktur wyłudzających podatek VAT. W 2013 r. kwota nieprawidłowości ujawnionych przez kontrolę skarbową sięgnęła 6,5 mld zł. Prawie 71 proc. tej sumy stanowiły wyłudzenia właśnie tego podatku. Jak zostałem słupem - Na

ETS rozstrzygnie, czy polscy komornicy mają płacić VAT

ETS rozstrzygnie, czy polscy komornicy mają płacić VAT

. Urząd skarbowy uznał jednak, że komornik powinien nie tylko wystawić fakturę VAT, ale też - jako płatnik - obliczyć, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek należny od tej sprzedaży. Z tego powodu urząd wydał decyzję, w której orzekł o odpowiedzialności komornika za niepobrany VAT. Komornik

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Mościcka z Kancelarii Skarbiec Biz. Projekt zawiera także propozycję skrócenia z 25 dni do 15 terminu zwrotu VAT m.in. w wypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone. Zwrot różnicy podatku

Podatek VAT pozostanie na niezmienionym poziomie do 2016

Podatek VAT pozostanie na niezmienionym poziomie do 2016

wprowadzenie warunkowych podwyżek stawek podatku VAT w sytuacji, gdyby doszło do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

czasie debaty ostrożny w ocenach. Pomysł skrócenia terminu zwrotu VAT jako "słuszny" określali także posłowie koalicji. Jednak poranek przyniósł jednoznaczne rozstrzygnięcia. Żaden z posłów PO i PSL nie poparł dalszych prac nad projektem. Ustawa trafiła do kosza. To drugie podejście do zmian w

Przedsiębiorcy ostrzegają przed karuzelami. Miliony wyłudzonego VAT

Przedsiębiorcy ostrzegają przed karuzelami. Miliony wyłudzonego VAT

podatku VAT. Jak stwierdził w zeznaniach A.K., kwoty podatku naliczonego "wymyślał". "Z mojej strony nie był to żaden mechanizm rynkowy, a produkcja faktur, które nie odzwierciedlały żadnych gospodarczych zdarzeń" - przyznał A. K. Przedstawiony powyżej schemat działania spowodował

Polskie LNG wystąpi o interpretację ws. podatku od nieruchomości

z tytułu podatku od nieruchomości, a także 32 mln zł tytułem opłaty za wycinkę drzew na terenie budowy. Podatku nie zapłaci natomiast konsorcjum realizujące terminal. "Miliard złotych - mniej więcej taką kwotę z tytułu VAT musiałoby zapłacić konsorcjum firm budujących terminal gazowy w

Hulaj auta bez VAT, czyli wielki powrót podatkowych odliczeń

Hulaj auta bez VAT, czyli wielki powrót podatkowych odliczeń

przedsiębiorcami, którzy zgodnie z prawem europejskim domagają się możliwości odliczania pełnego podatku VAT od samochodów osobowych. Takie pełne odliczenia dotyczą ciężarówek, ale w przypadku samochodów osobowych od dziesięciu lat przedsiębiorca może odliczyć tylko 60 proc. VAT i jednocześnie kwota odliczenia

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

zmniejszenie do 50 proc. kwoty VAT, jaką przedsiębiorcy mogą odliczyć od ceny samochodu. Za to limit odliczenia wzrósłby do 8 tys. zł. Jednocześnie Grabowski proponował odliczanie 50 proc. VAT od ceny paliwa, zmniejszając jednocześnie do 50 proc. odliczenie tego podatku od rachunków z warsztatu. Komisja

Ostatnie dni na auto z ulgą ćwierć miliona złotych w VAT

wpadł tylko na pomysł lekkiej modyfikacji przepisów. Ministerstwo Finansów chciało zmienić kwotę odliczenia VAT od ceny samochodów (osobowych i osobowo-ciężarowych) - do 50 proc. podatku i maksymalnie 8 tys. zł. Pod koniec 2012 r. tę propozycję resortu finansów rząd premiera Donalda Tuska przesłał do

Ponad 190 mld euro mniej wpływów z podatku VAT w dochodach UE

(0,2 proc.) i Malta (0,3 proc.).- Kwota przychodów z VAT, które wymykają się z systemu podatkowego, jest nie do przyjęcia, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo te sumy mogły poprawić kondycję finansów publicznych - oświadczył komisarz UE ds. podatków Algirdas Szemeta. Dodał, że podjęte w

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

wystąpienia nieprawidłowości" - napisano w dokumencie. Wskazano w nim, że od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 roku 83,7 proc. uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych dotyczących VAT, 10,5 proc. stanowiły te dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7 proc. to uszczuplenia ujawnione

Na wyłudzeniach VAT budżet traci do 50 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów: "Nie daj się zrobić w słupa"

- Wyłudzenia podatku VAT stanowią rocznie niebagatelne kwoty, które znacząco uszczuplają budżet państwa. To są setki milionów złotych miesięcznie, rocznie ok. 30-50 mld zł. Na tym traci cała gospodarka, bo można to przeliczyć na różnego rodzaju programy pomocowe czy na liczbę wybudowanych autostrad

Wyłudzali VAT na fikcyjnym obrocie stalą. Milionowe straty budżetu

; - napisano w komunikacie. Dzięki temu przestępcy wyłudzali podatek VAT. W sumie organy skarbowe wykryły niemal 5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę w sumie około 800 mln zł. Działalność na dużą skalę Wykryta przez inspektorów zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie województw: opolskiego

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

VAT, czy powinniśmy odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych? Gdybyśmy zdecydowali się na poprawę stawki VAT w ofertach, wartość najkorzystniejszej cenowo oferty wzrosłaby o kwotę 0,16 zł. Odpowiedź W takiej sytuacji oferty powinny być odrzucone na podstawie

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

publicznego) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego. Biorąc jednak pod uwagę wymogi określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT oraz zasad wystawiania faktur VAT, wykonawca powinien przedstawić jednostkowe ceny materiałów eksploatacyjnych w jakiej dokonuje ich sprzedaży

Dzień wolności podatkowej. Od soboty pracujemy dla siebie

książki. Towary te musiałyby podrożeć, a to uderzyłoby w biedniejszą część społeczeństwa. Z drugiej strony bardzo uprościłoby jednak rozliczenia VAT i ukróciło wiele możliwości oszukiwania fiskusa. - Te zmiany można wprowadzić z roku na rok, niemal od ręki. Do budżetu wpłynęłaby ta sama łączna kwota danin

NSA: kaucja gwarancyjna to nie zaliczka opodatkowana VAT

rodzącą obowiązek podatkowy w VAT już w momencie otrzymania tej kwoty, a przed wystawieniem faktury przez polską spółkę. Spółka odwołała się do izby skarbowej, która podtrzymała decyzję pierwszej instancji. Izba przypomniała, że zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi

Spółka PEP ma 2 kredyty na 263 mln zł z BOŚ Banku na farmę wiatrową Skurpie

Warszawa, 30.07.2014 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska zawarł ze spółką Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4 umowę na 238 mln zł kredytu inwestycyjnego na finansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej Skurpie o mocy 36,8 MW oraz umowę kredytu VAT na kwotę 25 mln zł, podał bank. Kredyt inwestycyjny

Szczurek nie wyklucza obniżenia stawki VAT w 2016 r.

zorganizowanej przez PAP Biznes debacie o głównych wyzwaniach gospodarczych, przed jakimi stanie rząd w latach 2014-2015, próbie pogodzenia konsolidacji fiskalnej ze wspieraniem ożywienia gospodarczego oraz planach polityki podatkowej. Minister powiedział, że dochody z VAT są bardzo zmienne. Oznacza to, że

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

budżetu państwa. Dodatkowo, rolnictwo i zdrowie były wspierane przez preferencje w podatkach lokalnych (w sumie kwotą przeszło 3 mld zł). Ministerstwo Finansów analizuje zasadność stosowania niektórych preferencji, m.in. preferencyjnej, 5-proc. stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. - Od 2009

Czy warto być podatnikiem VAT?

podatnik VAT nie ma bowiem prawa odliczać podatku naliczonego zawartego w tego rodzaju zakupach.Trzeba jednak zwrócić uwagę, że podatnicy zwolnieni podmiotowo nie muszą:- składać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT, co wiąże się z opłatą skarbową w kwocie 170 zł - składać

Jaki VAT na samochody w 2014 r.?

najlepsze, najbardziej przejrzyste i najprostsze. Kompletnie nietrafiona jest obawa, że przedsiębiorcy będą odliczać duże kwoty VAT od samochodów bardzo drogich, ponieważ sprzedaż tego typu aut stanowi zaledwie 1,5 proc. wszystkich samochodów osobowych sprzedawanych w Polsce. Pozostałe 98,5 proc. aut to

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

dokonywanych zmian, co oznacza, iż dopuszczalny jest wpływ dokonanej korekty na cenę oferty. Jako przykład takiej omyłki należy wskazać sytuację, kiedy pomimo zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wyliczona kwota podatku VAT, stanowiąca wynik

Kiedy firma otrzymuje status "małego podatnika"?

, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą, która świadczy usługi o podobnym charakterze z pominięciem komisu, jeżeli kwota prowizji lub innej formy wynagrodzenia za dane usługi brutto nie przekroczy w 2011 roku kwoty 200.000 zł (45.000 euro).   Przywileje podatkowe z jakich mogą korzystać mali

Auto w leasingu - odlicz VAT dwukrotnie

osobowego, zachowując oczywiście określony ustawą limit odpisu. Wynosi on obecnie 60 proc. podatku VAT, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. Po raz pierwszy leasingobiorca odpisuje VAT od wpłaty inicjalnej i rat leasingowych. Po raz drugi od sumy, za jaką odkupuje pojazd od firmy leasingowej. Jest to możliwe

Coraz więcej rolników stara się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa

rolnik mógł dostać częściowy zwrot pieniędzy za zakupione paliwo, musi dostarczyć do gminy faktury VAT. Takie dokumenty są przyjmowane dwa razy w roku. W 2014 r. producenci rolni złożyli ponad milion wniosków na łączną kwotę ok. 776,3 mln zł - poinformował resort rolnictwa powołując się na informacje

Podatkowe last minute: jak odzyskać VAT za materiały budowlane

proc. zapłaconej kwoty VAT (czyli nieco ponad 12 proc. ceny brutto towarów objętych ulgą), ale nie więcej niż 14191 zł, gdy inwestycja nie wymagała pozwolenia na budowę, lub nie więcej niż 33113 zł, jeżeli pozwolenie na budowę było niezbędne. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony dopiero w I kwartale 2014

Multimedia Polska zmieniała oferty klientom bez ich wiedzy. Kara - 630 tys. zł

nowej prędkości internetu, musiał od widocznej na fakturze opłaty odjąć kwotę za nową usługę. Dla utrudnienia na fakturze podano kwotę netto wraz z obowiązującą stawką VAT. Klienci musieli więc we własnym zakresie obliczyć cenę brutto niechcianej usługi - a wynosiła ona 4,99 zł. - Multimedia Polska nie

Koniec koszmaru przedsiębiorców. Jest bat na urzędy w sprawie VAT

termin zwrotu podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny jako podstawę prawną do wniesienia skargi wskazał art. 3 § 2 pkt 4 u.p.p.s.a. i powołał się w tym zakresie na stanowisko doktryny, iż przepis ten ma na celu umożliwienie sądowej kontroli również takich działań administracji publicznej. Takie

VAT dobije szpitale?

, bo budżet państwa będzie im mógł "oddać" to, co dostał z racji podwyżki VAT-u. Jak państwo może zwrócić pieniądze szpitalom? - Na przykład zwiększając kwotę, jaką NFZ dostaje z budżetu na leczenie bezrobotnych - podpowiada Marek Balicki, były minister zdrowia i szef szpitala wolskiego w

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

1,2 mln euro. Kwotę tą przelicza się po wskazanym przez NBP średnim kursie wspólnotowej waluty, jaki ogłaszany jest w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo, przeliczona kwota jest zaokrąglana do 1 tys. zł. W 2012 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia

pasywach bilansu jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, odpowiednio w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. d).W styczniu 2011 r. jednostka ujmie fakturę VAT zapisami:a) łączna kwota zobowiązania- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - o 6526 zł oraz z tytułu ulgi na dzieci - 2224,08 zł.Po odjęciu tych kwot można przyjąć, że miesięcznie na PIT i ZUS rodzina płaci 1285 zł, czyli 15 420 zł rocznie.VAT, akcyza"Konstrukcja VAT-u oparta jest na mechanizmie naliczania i odliczania. W efekcie

Fiskus wesprze drogie auta z importu, uderzy w auta krajowej produkcji

. zł, teraz może sobie od tej ceny odliczyć 5,52 tys. zł VAT. A jeśli propozycje fiskusa wejdą w życie kwota odliczenia stopnieje do 4,6 tys. zł. "Na tej zmianie skorzystają zmianie jedynie te firmy, które zainteresowane są autami droższymi, w cenie powyżej 85,5 tys. złotych. Powstające w Polsce

ARiMR zawarła umowy z firmami utylizacyjnymi na 2014 r.

jak np. przemysłowe tuczarnie świń. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Kwota, jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego

Zatrzymano 10 osób z kierownictwa dużej spółki węglowej. Poważne zarzuty

uszczegółowić, w jakim stopniu uszczuplono majątek skarbu państwa. Już teraz śledczy szacują, że podejrzani mogli wyłudzili zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł, dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln zł i wyprali ponad 22 mln zł pochodzących z przestępstw. Śledztwo jest prowadzone

Budowa domu krok po kroku. Co się zmieni w 2015 roku? [PORADNIK]

ze zwrotu VAT. Można też zyskać kolejne 30-50 tys. zł, jeśli dom spełni kryteria energooszczędności w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Tę niższą kwotę dopłaca on do domów zużywających nie więcej niż 40 kWh energii na metr kwadratowy rocznie (NF40). Na

Sprawdź skutki w VAT obciążania pracowników kosztami używania samochodów służbowych na cele prywatne

należnym obliczonym według stawki 22%). O tym, od jakiej kwoty naliczany powinien być podatek VAT, zadecyduje treść regulaminu. Może ona określać, że stawka za kilometr przebiegu (zakładam, że kwoty obciążające pracowników są ustalane na podstawie ilości kilometrów przebiegu) jest kwotą netto lub brutto

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT

przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji - napisano w komunikacie. Pozostałe propozycje zmian korzystne dla przedsiębiorców dotyczą fakturowania. Chodzi m.in. o: przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy

Sprawdź skutki w VAT obciążania pracowników kosztami używania samochodów służbowych na cele prywatne

należnym obliczonym według stawki 22%). O tym, od jakiej kwoty naliczany powinien być podatek VAT, zadecyduje treść regulaminu. Może ona określać, że stawka za kilometr przebiegu (zakładam, że kwoty obciążające pracowników są ustalane na podstawie ilości kilometrów przebiegu) jest kwotą netto lub brutto

PGP krytykuje monopolistyczną pozycję Poczty Polskiej

starczy polskiemu podatnikowi, który dotuje Pocztę Polską bezpośrednio kwotą ponad 700 mln zł w postaci zwolnień w podatku VAT. Natomiast pośrednie koszty pocztowego monopolu sięgają kwoty ponad 2 mld zł rocznie. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że na kolejnych pocztowych strategiach to firmy doradcze

Kowalczyk: Przeniesienie kopalń do SRK uratuje kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy

. Odpowiadając na pytania dotyczące możliwości obniżenia obciążeń fiskalnych dla kopalń, przypomniał, że zgodnie z unijnymi przepisami nie można stosować obniżonej stawki VAT. Podatek akcyzowy jest na najniższym możliwym przepisami unijnymi poziomie, a każde zwolnienie podatkowe traktowane jest jako

Dilerzy aut skarżą się Brukseli na polski rząd

kwoty odliczeń. Mogłyby też odliczyć połowę VAT od ceny paliwa i serwisu. W tym ostatnim przypadku to zmiana na gorsze, bo dziś firmy mogą odliczyć pełny VAT od serwisu. Zdaniem ZDS wszyscy przedsiębiorcy, a zwłaszcza mikrofirmy, powinni mieć możliwość odliczenia pełnego VAT od ceny samochodu. Natomiast

Wybór zwolnienia podmiotowego po odliczeniu podatku naliczonego przy zakupie samochodu

Odpowiedź: Tak, korekta taka będzie konieczna.Przepisy VAT przewidują w niektórych przypadkach obowiązek korygowania podatku odliczonego. Dotyczy to, między innymi, sytuacji, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez

1 mln 90 tys. zł odszkodowania za błędne decyzje ws. Optimusa

skarbowej, wszczęła śledztwo w sprawie rzekomych uszczupleń podatkowych dokonanych przez zarząd Optimus SA na kwotę co najmniej 8,5 mln zł, na szkodę skarbu państwa. Uszczuplenia te miały dotyczyć podatku VAT od sprzętu komputerowego. W 2002 r. Kluska został zatrzymany na 48 godzin jako podejrzany. W

Skutki przerobienia samochodu ciężarowego na osobowy

odliczenia VAT.Obecnie zakup takiego samochodu zasadniczo uprawnia do odliczenia jedynie 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Przy czym podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do jego napędu.Jeden z naszych Czytelników zamierza samochód z tzw

Kolejne zmiany w VAT

przekroczy 98% tylko do przypadku, gdy kwota podatku niepodlegająca odliczeniu w skali roku była mniejsza niż 500 zł, nakłada na podatnika uciążliwe obowiązki, w zamian dając znikomą ulgę. Obecnie, zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy o VAT, korekty rocznej nie dokonuje się, jeżeli różnica pomiędzy

Będzie łatwiej walczyć z oszustwami podatkowymi 

podatku VAT. Co do zasady przywilej ten utracą podmioty które, w jednym miesiącu dokonają dostawy towarów wrażliwych na kwotę przekraczającą 50 000 zł. Prawa do kwartalnego rozliczenia nie utracą natomiast te podmioty, u których sprzedaż towarów wrażliwych nie przekroczy 1% wartości całości ich sprzedaży

Syndyk Teresa Kalisz odsunięta od sprawy Fagora, 30 tys. zł kary

zapłacić za fabrykę 30 mln euro (ok. 120 mln zł), z gwarancją zatrudnienia 300-500 osób. Oferta tylko na pierwszy rzut oka jest atrakcyjniejsza od tej złożonej przez BSH. Po pierwsze, kwota proponowana przez Włochów jest kwotą całkowitą, a więc zawiera już podatek VAT, po drugie, Włosi chcą za tę kwotę

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

sfinansowanie jest więc w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopuszczalne. Możliwości zamawiającego Kolejne pojawiające się w ustawie pojecie związane z wartością zamówienia to "kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia", czyli wartość wynikająca z planu finansowego danej

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

VAT straszy - Problem nie dotyczy tylko VAT, ale również podatku dochodowego - zauważa Piotr Witkowski, szef szkoły językowej English For You. Firmy z tej branży są zwolnione z VAT. Podatku tego nie płacą również mikrofirmy z obrotem do 150 tys. zł rocznie niezależnie od branży, w jakiej działają

Czas fałszywych faktur i wirtualnych biur. "Pralnie" kwitną

podatku VAT naliczonego od kwoty wykazanej na takiej fikcyjnej fakturze lub zalicza wykazany na niej wydatek do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób dokonuje się wyłudzenia podatku VAT oraz podatku dochodowego. Jaka jest skala tego zjawiska? Ogromna. Według danych resortu finansów w 2012 r. ujawniono

Mieszkanie i dom dla młodych

fakturę. Uwaga! Zwrot VAT w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" obejmie wyłącznie tych, którzy spełnią wszystkie jego warunki. Jakie? Np. nieukończony 36. rok życia. Ponadto w dniu złożenia wniosku o zwrot VAT inwestor nie mógłby być właścicielem innego domu lub mieszkania. Oczywiście

Getin Holding kupi VB Leasing Polska i VB Leasing Romania za ok. 163 mln zł

postępowań VAT wówczas Getin spowoduje, że VBL PL przekaże na rzecz VBLI, tytułem podwyższenia ceny za akcje VBL PL, 80% kwot uzyskanych przez VBL PL w toku każdego z postępowań VAT, w których wydano decyzję po dniu zamknięcia, pomniejszonej o koszty związanej z prowadzeniem tych postępowań przez VBL PL

15 mld brudnych złotych prane w Polsce. Raport o patologii 

. - Mamy świadomość, że realna wartość szarej strefy czy wyłudzeń VAT jest znacznie większa. Jednak te 15,2 mld to najniższa "twarda" kwota, którą udaje się w tym zjawisku uchwycić - tłumaczy "Wyborczej" Łukasz Chmielniak, współautor raportu, autor bloga Białe Kołnierzyki poświęconego

Idą bardzo ważne zmiany w VAT. Zmiany już 1 stycznia

zamiarze dokonania korekty. Dla eksporterów i importerów ważną zmianą będzie możliwość przeliczania kwot w walutach obcych według kursu Europejskiego Banku Centralnego - jako alternatywa do stosowania kursu średniego NBP. Zmiany w VAT będą zresztą rozłożone w czasie. Od 1 kwietnia wejdą w życie ważne

Szara strefa w Polsce warta 400 mld zł? Bukmacherka, budowlanka, przemyt

- o ironio - jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi drugiego obiegu gospodarczego - wyliczają przedstawiciele Izby. Jako przykład złej polityki wskazują przykład podwyżki akcyzy. Podniesienie o 15 proc. akcyzy na mocne trunki - zamiast zasilić państwową kasę kwotą rzędu 746 mln zł - pobudzi tylko szarą

Przełomowe zmiany w VAT - kalendarz zmian ważny dla milionów firm

fakturowania, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Kiedy, jakie przepisy wchodzą w życie? Przedstawiamy skrócony kalendarz zmian. 1 stycznia 2013 r. Najważniejsze zmiany w VAT, które wejdą tego dnia w życie dotyczą m.in.: a. fakturowania, w tym: - wprowadzone zostaną faktury uproszczone

O wadach i zaletach samozatrudnienia

niższych niż na umowie o pracę lub zleceniu obciążeń publicznoprawnych przychodów uzyskanych z tytułu wystawionej faktury na byłego pracodawcę występującego w roli kontrahenta samozatrudnionego. Co do zasady wartość różnicy zależy przede wszystkim od kwoty, jaką otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy

Doradcy podatkowi wybrali hity i buble 2011

podatkowy - z początkiem zeszłego roku wzrosła kwota limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od VAT. Limit ten podskoczył ze 100 tys. zł do 150 tys. zł. Oznacza to, że zwolnienie objęło znacznie większą liczbę firm. Nie mają one obowiązku rejestrowania się dla potrzeb VAT i składania

Zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika a VAT

Pytanie: Czy zwrot kosztów za okulary dla pracownika jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku, gdy firma odlicza podatek naliczony z faktury zakupu na okulary?Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji - zakładając, że firma pokrywa cały koszt zakupu okularów

Rozliczenie zakupu od francuskiego kontrahenta towaru, który w momencie nabycia znajdował się w Polsce

sprzedaż tego towaru. W informacji podsumowującej VAT-UE, za jaki miesiąc powinnam wykazać to nabycie towarów: czy za wrzesień, kiedy towar trafił na nasz magazyn do Polski (mimo, że formalnie nie był nasz), czy za listopad, kiedy otrzymaliśmy fakturę z listopadową datą wystawienia. Podejrzewam, że

Co się zmieni w rozliczaniu VAT w 2011 r.?

, na podstawie których obliczana jest kwota zwrotu. Zmiana tych wskaźników spowoduje utrzymanie na obecnym poziomie kwoty, jaką może otrzymać osoba ubiegająca się o zwrot części podatku VAT na materiały budowlane.Gazeta Podatkowa Nr 702 z dnia 2010-09-30Optymalizacja rozliczeń VAT. Wszystko na ten

Auta służbowe bez ryczałtu za prywatne korzystanie

kratką. To samochody osobowe, które po niewielkich przeróbkach są traktowane jako ciężarówki - a od ceny ciężarówki prawo pozwala odliczyć pełny VAT. Rząd uznał jednak, że w czasie kryzysu nie stać budżetu na ulgi dla aut z kratką, i za zgodą Komisji Europejskiej od 2011 r. ograniczył ulgi podatkowe dla

Niepewne "Mieszkanie dla młodych". Sięgną po nie także kupujący używane?

przeznaczyłby na nie 600 mln zł. W kolejnych czterech latach kwota byłaby stopniowo podnoszona aż do 762 mln zł w 2018 r. (w projekcie rządowym były zapisane 662 mln zł). Zarządzający nowym programem Bank Gospodarstwa Krajowego przerwałby wypłatę dofinansowania, gdy w kasie byłoby widać dno.Zwrot VAT do

PiS kręci bat na podatników. Mają się bać

pieniędzy, funkcjonowała bardziej jako straszak. W 1998 r. sankcję zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Tłumaczył, że nie można podatnika karać za ten sam czyn dwukrotnie - sankcją i grzywną. Kilka lat później uchwalono nową ustawę o VAT, a przepisy o sankcji ze starej ustawy niemal żywcem przeklejono. W

KE: Polska pobiera na granicach niezgodny z prawem VAT od autobusów

podróżującej osoby, jako iloczyn stawki 7 proc. i kwoty 285 zł). Ponadto, wbrew unijnej dyrektywie, przedsiębiorstwo przewozowe nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT zapłaconego w Polsce. Polski system odbiega od przepisów wspólnotowych, gdyż zgodnie z dyrektywą w sprawie VAT, należny od operatora

Są chętni na elewator Ewa - z Danii, Litwy i Stanów Zjednoczonych

Duńska firma rodzinna CM Holding A/S zaoferowała, że w ciągu 30 lat będzie płacić do kasy Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście 174,3 tys. zł (plus VAT) miesięcznie i rocznie przeładuje minimum 375 tys. ton zbóż lub pasz. Litewska spółka AB Linas Agro Group gotowa jest płacić 170 tys. zł i

Ratusz targuje się o VAT za młyny. Idzie o 6 mln złotych

o 5 mln zł wyższa od poprzedniej. - Łączna kwota wraz z dopłatą gotówkową oraz podatkiem VAT związanym z zamianą wyniosłaby około 25 mln zł. Na najbliższą sesję rady miasta prezydent skieruje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę młynów Rothera na inne nieruchomości wraz z dopłatą

Nowe prawo 2011. Odliczenie VAT od zakupu samochodów oraz paliwa

uregulowania, zmniejszające ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego, które zostały wprowadzone od 1 maja 2004 r. Tak więc zachowano ograniczenie w zakresie prawa do odliczenia 60% kwoty VAT określonej na fakturze, nie więcej niż 6.000 zł, w odniesieniu do samochodów osobowych oraz innych pojazdów

Budimex zatrudnia i mówi o najlepszym roku w historii firmy

Chodzi zarówno o podatek CIT, jak i o PIT od wynagrodzeń pracowników oraz VAT (niecały firmie udaje się odliczyć). - Oczywiście staramy się optymalizować podatki, ale nie uciekamy z zyskami za granicę - zapewniał Blocher na spotkaniu z dziennikarzami. I dodał, że firma działa w Polsce i płacenie tu

Francja: wyższy VAT, ulgi dla firm

. Już od 2013 roku firmy mają skorzystać z pierwszej transzy ulgi w łącznej kwocie 10 mld euro. Jak zaznaczył premier, lukę w budżecie państwa spowodowaną obniżeniem obciążeń fiskalnych firm zrekompensuje 10 mld euro dodatkowych cięć w wydatkach państwa oraz "restrukturyzacja" podatku VAT od

BCC: Solidarny VAT? Lepiej zróbcie jawny rejestr aktywnych płatników

wypaczyły pierwotny projekt. Obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w podatkach PIT i CIT, o kwoty wynikające z niezapłaconych dokumentów po upływie 30 dni od daty terminu płatności, bądź 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60

Podatkiem w BlaBlaCar? Poseł PiS o utraconych dochodach budżetu

podatkowe - zmienia zdanie: - To bez nazwiska poproszę. Miesięcznie oszczędzam ze 150 zł, a kłopoty będę teraz miał latami. Fiskus ostrożny, ale podatek musi być Czy kierowcy z BlaBlaCar muszą wystawiać fakturę VAT? Resort nie odpowiedział jednoznacznie na to pytanie. "Ocena czy i na jakich zasadach w

Zwrot nadwyżki VAT w przyspieszonym terminie

dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, zostały wykazane jako kwoty podatku należnego od tych transakcji w tej samej deklaracji.Podatnik może zatem ubiegać się o zwrot podatku w terminie przyspieszonym, jeżeli dokonał zapłaty wszystkich faktur dokumentujących zakupy wykazane w deklaracji

Odliczenie VAT przy zakupie paliwa do samochodów nabytych do końca 2010 r.

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Wątpliwości dotyczą kwestii czy przepis ten (a w konsekwencji zakaz odliczania VAT od paliwa) ma zastosowanie do samochodów nabytych przed 1 stycznia

MF: w połowie marca ruszy usługa wstępnego wypełniania PIT-ów

wpłynęło 1,7 mln takich dokumentów elektronicznych od pracodawców jako płatników podatku dochodowego (...) Przygotowujemy to rozwiązanie na szczyt oczekiwań klientów" - poinformował. Zaznaczył, że w tej chwili system przechodzi testy. "System musi przejść testy wydajnościowe, żebyśmy nie mieli

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

. Istotne jest, jakie koszty faktycznie ponosisz Reasumując, w przypadku kryterium oceny ofert jakim jest cena, dla porównania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, powinieneś brać pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych. A zatem kwotę, którą będziesz musiał zapłacić

Złoto Amber Gold na sprzedaż. Kto kupi sztabki za 300 tys. zł?

, którzy stracili swoje pieniądze. Jak dowiedzieliśmy się w biurze syndyka, do tej pory z procedury likwidacyjnej Amber Gold udało się uzyskać kwotę 32,5 mln zł. Złoto bez VAT Wystawione na sprzedaż złoto nie jest objęte podatkiem VAT. To dlatego, że kruszec jest w formie sztabek, czyli jest tzw. złotem

Czy zwolnienie od VAT jest korzystne dla rozpoczynających działalność?

zm.). Zgodnie z tym przepisem podmiot rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT podlega zwolnieniu od podatku VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 50.000 zł. Oznacza to, że

Spółka zależna Grupy Lotos wyemituje obligacje za 210 mln USD oraz 333 mln zł

płatności podatku VAT do kwoty 50 mln zł oraz na finansowanie bieżącej działalności po rozpoczęciu produkcji do kwoty 30 mln zł. Natomiast w Umowie programu emisji obligacji podporządkowanych przewidziano możliwość emitowania przez spółkę celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek od obligacji

Zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika a VAT

Numer pytania: 34852Pytanie: Czy zwrot kosztów za okulary dla pracownika jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku, gdy firma odlicza podatek naliczony z faktury zakupu na okulary?Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji - zakładając, że firma pokrywa cały

Koniec z prognozami za prąd czy wodę? Nowe przepisy VAT mogą namieszać

Nowe zasady rozliczania podatku VAT, które zaczną obowiązywać od stycznia 2014 r., eksperci nazywają rewolucyjnymi, bo tak daleko idącej reformy VAT jeszcze nie było w całej jego historii w Polsce (czyli od 1993 roku). Jak pisaliśmy w Wyborcza.biz, zmiany obejmą m.in. wprowadzenie faktur zbiorczych

VAT-owanie unijnych budżetów. Nie tylko Polska podnosi stawkę

Wielkiej Brytanii - z 17,5 do 20 proc. I bez przyszłorocznej podwyżki stawki naszego VAT kiepsko wyglądają na tle stawek stosowanych w innych krajach Unii. Maksymalna stawka tego podatku, jaką mogą stosować członkowie UE to 25 proc. Taką stawkę mają tylko Szwecja, Dania i Węgry. 24-proc. VAT stosuje

Borowski: Opodatkowanie czarnej strefy miałoby znikomy wpływ na budżet

porównywalna jak w innych krajach europejskich. Znacznie większe znaczenie dla państwa ma szara strefa, która stanowi ok. 20 proc. PKB. Ta akurat ma realny wpływ na dochody podatkowe państwa. Należy też pamiętać, że samo dopisanie szacunkowej kwoty wartości czarnej strefy nie zmienia znacząco wskaźników

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podatek od towarów i usług

wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Przykład obliczania podatku VATPodatek VAT czyli podatek od wartości dodanej – jest płacony przez każdego przedsiębiorcę w łańcuchu dostaw od różnicy pomiędzy kosztami zakupu a ceną dalszej sprzedaży. Do ceny zakupu wlicza

Wzór Lisaka

Wzór Lisaka – sposób na obliczanie powierzchni użytkowej samochodu ciężarowego dla celów podatku od towarów i usług (VAT). Wzór był jednym z działań mających na celu ograniczenie odliczania pełnego podatku VAT od samochodów osobowych, w szczególności aut typu kombi. Przepis ustawy zawierający

Skonto

należność w terminie np. 15 dni, to suma należności jest obniżana np. o 4%.Z punktu widzenia podatku od towarów i usług (VAT) podstawą opodatkowania jest obrót, czyli „kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku”. Obrót ten zmniejsza się jednak „o kwoty

Mały podatnik

Mały podatnik – w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest podatnikiem, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (od stycznia 2009).W przypadku podatnika

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – pojęcie zdefiniowane w punkcie 23 art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzone do ustawy o VAT wraz z akcesją Polski do UE reguły rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy (czyli obrotu pomiędzy podatnikami

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.