ochrony przyrody

sprawdź też:

ochrona

PAP

Warmińsko-mazurskie. 3,9 mln zł wypłacono w br. za szkody zwierząt chronionych

Warmińsko-mazurskie. 3,9 mln zł wypłacono w br. za szkody zwierząt chronionych

3,9 mln zł wypłaciła w tym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie za szkody wyrządzone przez bobry, wilki i żubry. Część wniosków o wypłaty rekompensat jest jeszcze rozpatrywana - podała PAP Regionalny Konserwator Przyrody Maria Mellin.

Projekt. Parki krajobrazowe i rezerwaty - na obszarze kilku województw

Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody będą mogły obejmować więcej niż jedno województwo; w parkach narodowych nie będzie można przebywać bez ważnego biletu lub dokumentu zwalniającego z opłaty - przewiduje projekt założeń noweli ustawy o ochronie przyrody.

Pomniki przyrody - przyrodnicze i kulturalne dziedzictwo Polski

Pomniki przyrody to naturalne i kulturalne dziedzictwo kraju o wartości historycznej i edukacyjnej - mówi PAP Piotr Dobrzyński, szef Departamentu Informacji o Środowisku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W Polsce jest ponad 36 tys. takich obiektów.

MŚ: Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Nowy wiceminister środowiska będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem. Otawski obejmie wakat po odejściu z resortu Janusza Zaleskiego, którego dymisję na początku kwietnia przyjął premier Tusk. "Niezwykle cieszę się na tę współpracę. Dzięki

Warmińsko-Mazurskie. Nowy rezerwat przyrody "Czarnówko"

Zarządzenie o uznaniu ponad 32 ha gruntów w Nadleśnictwie Gołdap za leśny rezerwat przyrody wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ). Ma to na celu zachowanie borealnej świerczyny bagiennej, boru sosnowego bagiennego i torfowiska wysokiego. Jak poinformowała PAP rzeczniczka

Biebrzański PN chce działać na rzecz przyrody i bezpieczeństwa przy carskiej drodze

Biegnąca przez Biebrzański Park Narodowy i ostoje objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 tak zwana carska droga przyciąga turystów. Służy też ruchowi lokalnemu. Badania naukowe pokazują jednak, że droga ta pokrywa się z terytoriami zwierząt, np. łosi. Trasa przebiega również przez siedliska

Warmińsko-Mazurskie. Ornitolodzy poszukują dziupli sów włochatych

, szacowanych w literaturze fachowej na 40-60 par. Jednak służby ochrony przyrody nie wiedzą o żadnej dziupli włochatek w tym kompleksie leśnym. "Jedyne znane nam miejsce lęgowe tego gatunku w woj. warmińsko-mazurskim znajduje się w Puszczy Rominckiej w okolicach Gołdapi. Dlatego taka inwentaryzacja jest

Warmińsko-Mazurskie. Ornitolodzy zinwentaryzowali dziuple sów włochatych

Jak poinformował PAP Michał Zygmunt z Komitetu Ochrony Orłów, zakończona w połowie czerwca inwentaryzacja ornitologiczna w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej miała określić liczbę i lokalizację dziupli. Akcja była podzielona na dwa etapy. Od marca do końca kwietnia ornitolodzy odnaleźli 12 leśnych

ENERGA pomaga chronić przyrodę

"Fundusz dla Przyrody" to pierwsza w Polsce inicjatywa, powstała we współpracy organizacji społecznej oraz dużej firmy energetycznej. Ma charakter konkursu grantowego, a jej celem jest działalność na rzecz ochrony przyrody i zasobów naturalnych poprzez wspieranie organizacji i

Lubuskie. Przyrodnicy tworzy bazę danych o populacji rybołowa

Rybołów jest jednym z najbardziej narażonych na wyginiecie gatunków ptaków szponiastych w Polsce. "Zachęcamy do udziały w tym przedsięwzięciu, gdyż uzyskane w ten sposób dane pomogą na wzmocnienie efektywności ochrony tego okazałego drapieżnika w naszym regionie. Rybołowy najczęściej bytują w

W Sątopach wykoszono wyspy, by ułatwić ptakom zakładanie gniazd

"Teren zamarzł, więc dotarcie do wysp nie było problemem. Mamy nadzieję, że nasza praca zaowocuje już wiosną, że na skoszonych wyspach założą gniazda najpierw śmieszki, a chwilę później rybitwy" - powiedział PAP Menderski. Dodał, że w poprzednich, jesiennych koszeniach udało się ściąć trzc

Ekwador: prezydent zgadza się na wydobycie ropy naftowej w rezerwacie amazońskiej puszczy

Ekwador: prezydent zgadza się na wydobycie ropy naftowej w rezerwacie amazońskiej puszczy

bogate kraje. Jego niespodziewana decyzja wzburzyła Indian i ekologów, którzy tłumnie stawili się pod pałacem prezydenckim w Quito, protestując przeciw naruszeniu integralności rezerwatu uznanego przez ONZ za jeden z najwspanialszych skarbów przyrody na świecie. Stowarzyszenie Indian CONAIE, naukowcy i

Kolejka na Kasprowy przewiezie mniej turystów - skorzysta przyroda

monitorowali ruch turystyczny na szczycie i obserwowali zachowanie turystów. "W ten sposób chcemy dowiedzieć się, na ile turyści szkodzą przyrodzie w rejonie szczytu i jak lepiej chronić roślinność" - mówił Ziobrowski. Regulację liczby pasażerów na Kasprowy wprowadzono po modernizacji słynnej

Kolejka na Kasprowy przewiezie mniej turystów

Kolejka na Kasprowy przewiezie mniej turystów

W sezonie zimowym, czyli od połowy grudnia do końca kwietnia, kolej linowa na Kasprowy Wierch przewoziła na godzinę 360 osób. Począwszy od przedłużonego majowego weekendu do połowy grudnia, kolejka w ciągu godziny przewiezie na szczyt 180 turystów. - Wprowadzając ograniczenie liczby osób przewożonyc

Kłopotliwa Natura 2000

przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i eksperci z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Na mapach zostały zaznaczone korytarze ekologiczne zwierząt, siedliska przyrodnicze. Przyrodnicy z PAN kolorami zaznaczyli najcenniejsze tereny. Białym - najmniej cenne, czerwonym najcenniejsze. - Jeśli moja

Gawłowski: w 2008 r. tyle środków na Life+, co przez 11 lat

Do 15 września można składać wnioski na 2009 r. Komisja Europejska ma zdecydować o przyznaniu środków w połowie przyszłego roku. Decyzje o przyznaniu środków w ramach programu Life+ zapadają w Brukseli. To dodatkowa pula unijnych pieniędzy, która może zostać wydana na ochronę polskiej przyrody

O ochronie pamiętamy, gdy woda wlewa się do domów

. zdarzają się co rok. Było więc wiele okazji do wyciągnięcia wniosków. Tymczasem za każdym razem władze przypominają sobie o ochronie przeciwpowodziowej, kiedy jest już za późno, kiedy woda wlewa się do domów. Przede wszystkim często tych domów nie powinno być w tym miejscu. - To prawda. W przypadku terenów

Muszyna forsuje narciarską megainwestycję

Muszyna forsuje narciarską megainwestycję

wycinka 36 hektarów litego starodrzewia, gdzie są siedliska chronionych zwierząt, nie spowoduje poważnych strat w przyrodzie. Dopuszczenie do czegoś takiego skończyłoby się dla nas gorzej niż Rospuda - wyjaśnia Wertz.

Przyznano medale za działalność na rzecz przyrody im. Wiktora Godlewskiego

charakterze popularno-naukowym, wydawanego przez Ligę Ochrony Przyrody - za popularyzację wiedzy przyrodniczej i edukację ekologiczną młodzieży. Zbigniew Kaszuba był w przeszłości m.in. wojewódzkim konserwatorem przyrody w Siedlcach, a przed przejściem na emeryturę pracował w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Przyrodnicy oznakowali warmińsko-mazurskie rezerwaty i obszary chronione

83 tablice informujące o formie ochrony przyrody - to inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Olsztynie. Oznaczenia ustawiono przy granicach pięciu obszarów Natura 2000. Chodzi o Ostoję Napiwodzko-Ramucką, Puszczę Napiwodzko-Ramucką, Warmińskie Buczyny, Murawy na Pojezierzu Ełckim i

MŚ i GDOŚ zatwierdziły krajowy program ochrony orlika grubodziobego

Środowiska Monika Jakubiak-Rososzczuk. Zaznaczyła, że wytyczne zawarte w takim programie mogą być też pomocne w planowaniu badań naukowych czy w pisaniu projektów związanych z ochroną przyrody. Rzeczniczka przypomniała jednocześnie, że krajowy program ochrony to - zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie

Jerzy Kuliński nowym Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

ochronie środowiska, monitorowanie korzystania z zasobów przyrody, badanie stanu środowiska, organizowanie działań na rzecz zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków, czy uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i

Premier przyjął dymisję Głównego Konserwatora Przyrody

generalnego Lasów Państwowych. W latach 2006-2007 był dyrektorem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

"Rzeczpospolita": Park narodowy pod ostrzałem

na terenie parku i aby przygotować nartostradę na Śnieżkę inwestor musi występować do ministerstwa o zgodę na wycinanie trawy. To absurd" - mówi Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza. Burmistrz wskazuje konkurencyjne gminy, które nie muszą się aż tak martwić o ochronę przyrody i biją rekordy

Morświn w Bałtyku ma być lepiej chroniony - GDOŚ zatwierdził program

łowienie lub zabijanie. Zwierzęta te były traktowane jak szkodniki, które niszczą sieci i przetrzebiają stada ryb. W Polsce morświny są chronione od 1984 r., aktualnie m.in. na mocy ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Wpisane są też do załącznika pierwszego rozporządzenia ministra środowiska ws. gatunków

Ważne zmiany dla leśników - z podpisem prezydenta

gospodarki leśnej. Dodano, że jeszcze obowiązujące przepisy mogłyby spowodować "ryzyko sparaliżowania racjonalnej gospodarki leśnej i ochrony przyrody w lasach, czego skutkiem mogłoby być zaprzestanie zaopatrzenia w surowiec drzewny przedsiębiorców drzewnych oraz poważne ograniczenie zatrudnienia

Narciarski biznes chce armatek w parku

otworzyć ośrodek narciarski. Armatki na Kasprowym? Mniej rygorystyczne mają być wymagania dotyczące ochrony przyrody. Dzięki temu możliwe byłoby m.in. zainstalowanie armatek śnieżnych w Tatrzańskim Parku Narodowym, na stokach Kasprowego Wierchu. Minister sportu Andrzej Biernat już przed rokiem zgłaszał

Podlaskie. Nowe ścieżki biegowe w Biebrzańskim Parku Narodowym

największych i najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce. Nazywany jest ostoją łosia, enklawą przyrodniczą. Był powołany 90 lat temu z myślą o ochronie łosia. Czerwone Bagno znajduje się w strefie ochrony ścisłej Biebrzańskiego Parku Narodowego. "Odwiedzając ścieżki biegowe można przy okazji poczuć

Sześciu nowych wiceministrów środowiska

odpadami, fundusze ekologiczne i edukację ekologiczną, a Szweda-Lewandowski został Głównym Konserwatorem Przyrody. Mariusz Orion Jędrysek to wykładowca akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor nauk o ziemi. W parlamencie zasiada po raz drugi, w minionej kadencji był wiceszefem sejmowej komisji ds

Warmińsko-mazurskie. Rezerwat przyrody Borki większy o ponad 200 ha

Istniejący od 1958 r. w powiecie giżyckim na Mazurach rezerwat przyrody Borki został powiększony o ponad 200 ha; jego całkowita powierzchnia wynosi teraz 440,22 ha. Zarządzenie w sprawie nowych granic rezerwatu będzie obowiązywać od 23 lutego. Wydał je Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

Świętokrzyskie. W gminie Kluczewsko zaobserwowano wilki

rezerwaty przyrody "Bukowa Góra" oraz "Murawy Dobromierskie", a także tereny objęte ochroną "Natura 2000".

Warmińsko-mazurskie. Ponad 3 mln zł za szkody wyrządzone przez bobry

związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., który uznał, że artykuł ustawy o ochronie przyrody, ograniczający odpowiedzialność Skarbu Państwa wyłącznie do szkód wyrządzonych przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest niezgodny z konstytucją. Według danych olsztyńskiej

Biebrzański PN. Aura sprzyja zwózkom siana z zamarzniętych bagien

"Koszenie bagiennych łąk oraz wywóz pozyskanej biomasy są niezbędne dla ochrony przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego" - podkreśla park. Chodzi o utrzymanie otwartych terenów torfowiskowych, by nie zarastały. Zarastanie nie sprzyja np. rzadkim gatunkom ptaków wodno-błotnych, które

Szlaki w słowackich Tatrach znowu otwarte

Słowacy zamykają szlaki turystyczne w Tatrach biegnące powyżej górskich schronisk każdego roku na czas zimowy, czyli od 1 listopada do 15 czerwca. Tamtejsze szlaki są wówczas niedostępne ze względu na ochronę przyrody i bezpieczeństwo turystów. Takie obostrzenia u naszych południowych sąsiadów

68,1 mln euro z UE na projekty dot. ochrony środowiska w Polsce

W unijnym programie Life+ finansowane są działania dotyczące ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz kampanie informacyjne ws. ochrony środowiska. Komisja otrzymała w ubiegłym roku 1078 wniosków z 27 państw członkowskich UE o dofinansowanie programów

Puszcza Białowieska. Ekolodzy zbierają podpisy pod petycją do premier Szydło

Ochrony Przyrody, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego oraz Komitet Ochrony Przyrody PAN. Ekolodzy pisali również w tej sprawie do ministra środowiska, podkreślają, że odpowiedzi nie otrzymali, dlatego przygotowują petycję do premier Beaty Szydło. Petycję można podpisywać na stronie

PKL uruchomiły wspólny skipass na swoje kolejki

; - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na Kasprowym Wierchu Patryk Białokozowicz członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu PKL. Choć zima w Tatrach jest w pełni, to na Kasprowym Wierchu nie można jeszcze jeździć na nartach z powodu zbyt małej pokrywy naturalnego śniegu. Z uwagi na ochronę

Masowe zatrucie ryb i skażenie wód w Jeziorze Drużno

soboty ponad 1,5 tony śniętych ryb. PZW wydał już zakaz połowów w tym rejonie, powiadomił służby ochrony przyrody i policję. "Wszelkie poszlaki wskazują, że nastąpił dopływ jakichś toksycznych nieczystości. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak poważnego skażenia wód na naszym terenie" - ocenił

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

50 proc. terenów tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Fundusz zapowiedział m.in. wsparcie projektów dotyczących wodociągów, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody czy

Leonardo DiCaprio wyprodukuje film o aferze Volkswagena

ona do międzynarodowego skandalu i odejścia ze stanowiska prezesa koncernu Martina Winterkorna. 18 mld dolarów kary? Afera wybuchła 18 września, kiedy amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) poinformowała, że Volkswagen montował w silnikach Diesla oprogramowanie ograniczające podczas testów

Podkarpackie. Rezerwat skalny Prządki wraca do dawnego wyglądu

"W ramach zaplanowanych prac wycięte zostaną drzewa i krzewy zasłaniające skały, a pozyskane drewno zostanie pozostawione do naturalnego rozkładu" - powiedziała w czwartek rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Magdalena Grabowska. Przypomniała, że skały piaskowca

50 susłów zamieszkało na Dolnym Śląsku

Według dra Andrzeja Kepela z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", przywiezione do Jemielna susły jeszcze jakiś czas będą miały ograniczoną swobodę. "Niezwłocznie po dotarciu na nowe miejsca zaczęły kopać tunele prowadzące na wolność. Przewiduje się, że ostatecznie

Potrzeba więcej funduszy unijnych na ochronę środowiska w regionach

dofinansowanie. Polska Zielona Sieć wskazała szereg błędów w programowaniu funduszy unijnych na projekty energetyczne, zabezpieczenia przed powodzią i suszą oraz ochrony przyrody w regionach. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, części z nich można jeszcze uniknąć na ostatnim etapie planowania. Polska Zielona

Eksperci: koncepcja miast-ogrodów przeżywa renesans na świecie

, którzy uważają idee miast-ogrodów za "otwarcie procesów na budowę miasta, które współżyje z przyrodą". Według niego miasta-ogrody są doskonałym przykładem na to, jak "organizacja działań człowieka potrafi odbudowywać procesy działania przyrody". "Taka jest idea i konieczność w

Tereny wokół Jeziora Goczałkowickiego będą dostępne dla rowerzystów

budowy trasy rowerowej; być może nastąpi to już w lutym. Za kluczowe uznał pogodzenie właściwej ochrony zbiornika jako rezerwuaru wodny pitnej, odpowiedniej ochrony przyrody na tym terenie (częściowo jest to obszar Natura 2000) z potrzebami infrastruktury turystycznej - jak punkty widokowe, miejsca do

Trzy podmioty zainteresowane stworzeniem bufostrady

Poinformowała o tym PAP Marta Kuprian z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. To ta instytucja w konkursie szuka innowacyjnego rozwiązania, które ma połączyć ochronę przydrożnych drzew oraz ludzi, którzy prowadząc auta, czy motory na te drzewa najeżdżają. Nazwa "bufostrada" pochodzi od

MŚ i NFOŚiGW zawarły umowę ws. realizacji PO "Infrastruktura i Środowisko"

zadań dotyczących ochrony przyrody NFOŚiGW będzie dzielił z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Ministerstwo Środowiska w obszarze wdrażania POIiŚ na lata 2014-2020 pełni rolę instytucji pośredniczącej. Odpowiada za prawidłową realizację części środowiskowej programu, m.in. poprzez

Podlaskie. Sianokosy na bagiennych łąkach nad Biebrzą

Bagnie Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jak podkreśla dyrekcja parku, celem imprezy jest "ocalenie liczącej setki lat tradycji koszenia podmokłych łąk oraz popularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody terenów bagiennych". Kosiarze - m.in. nadbiebrzańscy rolnicy -, ale też amatorzy, będą

Minister środowiska odwołał dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

sprawie finansowania parku. W kwestii ochrony przyrody, a szczególnie hamowania zapędów lokalnych samorządów na jej ograniczanie w parku i jego bezpośrednim sąsiedztwie Władysław Szkiruć działał dość zdecydowanie. Podobnie jak wcześniej, w latach 2007-09 jego poprzedniczka Małgorzata Karaś, która mocno

Warmińsko-mazurskie. Powstała sieć oczek wodnych dla płazów

, w którym występowałyby one tak licznie" - powiedział dyrektor. Jak wynika z inwentaryzacji przeprowadzonej przed sześciu laty przez służby ochrony przyrody, traszki grzebieniaste zasiedlają 80 proc. zbiorników w Puszczy Rominckiej, co jest najwyższym wskaźnikiem występowania tego gatunku w

Rok po wielkim halnym; pozostały ogołocone lasy w Tatrach

oszacowano na 55 tys. metrów kubicznych. Największe spustoszenie żywioł poczynił w trzech najdalej wysuniętych na zachód Dolinach polskich Tatr: Kościeliskiej, Lejowej i Chochołowskiej. Przyrodnicy oceniają, ze niszczycielski wiatr jest naturalnym procesem przyrodniczym, a przyroda potrafi sama się

Podlaskie. Sokolnictwo to wciąż elitarna pasja

odstraszać, płoszyć inne ptaki, które słysząc drapieżniki opuszczają te miejsca. "Sokolnictwo jest taką dziedziną życia człowieka, która jest ściśle związana z przyrodą, z naturą. Łączy się też z historią człowieka, jest znana od tysięcy lat" - podkreśla Gaweł. O sokolnictwie rozmawiano w

Rok 2016 Rokiem Mokradeł w Biebrzańskim Parku Narodowym

Bagna Biebrzańskie należą do najbardziej znanych w Europie i na świecie. Biebrzański Park Narodowy jest największym polskim parkiem narodowym. Park w 1995 r. został wpisany na tzw. listę międzynarodowej Konwencji Ramsar o ochronie obszarów wodno-błotnych. Co roku, w rocznicę tej konwencji, 2 lutego

UE dofinansuje 225 projektów ochrony środowiska, w tym 11 polskich

Wybrane projekty dotyczą działań w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu, polityki ochrony środowiska, a także popularyzowania zagadnień związanych ze środowiskiem. "W istotny sposób przyczynią się one do ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego Europy, a także do osiągnięcia

Gminy chcą kasy, nie drzew

ochrony środowiska. To one decydują o wycince drzew i ewentualnych tzw. nasadzeniach zastępczych lub opłatach. - W tej kwestii panuje absolutna uznaniowość - wyjaśnia Płochocki. Jednak winę za taki stan rzeczy zrzuca nie na urzędników, ale na ustawę o ochronie przyrody. Sęk w tym, że urzędnicy, kiedy

Małopolskie. Dyrektor TPN Paweł Skawiński odchodzi na emeryturę

postrzeganiu TPN jako instytucji oraz zmiany w społecznym nastawieniu do kwestii ochrony przyrody parku narodowego. "Największe osiągnięcie to zmiana wizerunku parku. TPN jest teraz postrzegany jako instytucja nowoczesna i jako instytucja, która przesunęła ciężar swojego działania z li tylko aspektów

MŚ: ws. szkód wyrządzanych przez zwierzęta kluczowa jest prewencja

Rząd opracowuje obecnie stanowisko wobec senackiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Obecnie projektem zajmuje się sejmowa podkomisja. Zaproponowane przez senatorów przepisy przewidują odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i

Jacek Bożek: Włocławek się rozsypie? Słyszę to od 25 lat

planowano budowę kanału centralnego, którzy przerzucałby wodę ze zbiornika we Włocławku przez Łódź z powrotem na ubogi w wodę Śląsk. Nie liczono się z przyrodą. Od tamtej pory dużo się zmieniło, dowiedzieliśmy się - za sprawą doświadczeń innych krajów - jak na przyrodę wpływa regulowanie rzek, jak zachowuje

Komisarz UE: Będziemy monitorować sytuację w Puszczy Białowieskiej

protestowali też naukowcy z Państwowej Akademii Nauk i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W liście otwartym zwrócili uwagę na to, że wycinki nie powstrzymają gradacji kornika, która jest naturalnym zjawiskiem, zaszkodzą natomiast unikalnemu ekosystemowi Puszczy Białowieskiej. Konflikt między ekologami i

TK o zniszczeniach przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

uprawach rolnych wyrządzają niedźwiedzie. Przedstawiciel Prokuratury Generalnej podczas rozprawy wskazywał, że część przepisów ustawy o ochronie przyrody pozbawia właścicieli nieruchomości innych niż wymienione w tych przepisach, jak również osoby posiadające inne mienie niż określone w ustawie

Tatrzański Park Narodowy na 12. miejscu w rankingu CNN

rzecz ochrony przyrody" - powiedział PAP dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Tatrzański Park Narodowy utworzono w 1954 roku. Powierzchnia TPN wynosi ponad 21 tys. hektarów. Około 70 proc. powierzchni TPN zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny, a pozostałe 30 proc. to murawy wysokogórskie, skały i wody

Lubuskie jedną z najważniejszych ostoi rzadkiego rybołowa

. Ponadto w regionie jest prowadzony stały monitoring występowania rybołowa. Polega on m.in. na przekazywaniu informacji o obserwacjach tych ptaków przez  ornitologów, miłośników przyrody czy wędkarzy. Karty obserwacji są dostępne na stronie internetowej http://gorzow.rdos.gov.pl/ochrona-rybolowa

Dolnośląskie. Ekodukt i "żabie ścieżki" powstaną na modernizowanej linii kolejowej

Jak powiedział PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, ponieważ po modernizacji pociągi na tej linii będą jeździły z prędkością do 160 km na godzinę, konieczne było wprowadzenie wyższego poziomu zabezpieczeń. "Troska o ochronę przyrody przy tej inwestycji nie wiąże się tylko z budowaniem

Beskidy z nowymi wyciągami

Sprawę opisaliśmy w ostatni wtorek. Sejmowa komisja sportu i turystyki opracowuje zmiany w prawie dotyczące budowy ośrodków narciarskich. Mniej rygorystyczne mają być wymagania dotyczące ochrony przyrody. Poseł Ireneusz Raś, PO, szef komisji, chciałby m.in., żeby można było zamontować armatki

Puszcza Białowieska. Ekolodzy zbierają podpisy pod petycją do premier Szydło

pozyskania" - podkreśla dyrektor Greenpeace Polska Robert Cyglicki w przesłanym PAP komunikacie. Już wcześniej organizacje ekologiczne prezentowały swoje stanowisko w tej sprawie, negatywnie o planach zwiększenia pozyskania drewna w puszczy wypowiedziała się również Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Dom owinięty wokół drzewa - nowy apartamentowiec na Woli

objęty ochroną jako pomnik przyrody, to jeszcze strefę ochronną wokół niego wytycza uchwalony niedawno plan zagospodarowania rejonu ul. Towarowej. Jak można zbudować dom na działce, na środku której rośnie potężne drzewo? Inwestor, firma Syrena, zlecił to zadanie architektom z pracowni Szaroszyk&Rycerski

Drukarki 3D uratują nosorożce? "To potworny pomysł"

Sztuczne rogi miałyby wesprzeć organizacje ochrony przyrody w walce z kłusownikami i nielegalnym handlem, a w efekcie ograniczyć liczbę zabijanych zwierząt. Tyle że konserwatorzy przyrody wcale nie chcą takiej pomocy. Boją się, że plany firmy Pembient zniweczą ich wieloletnie starania. Ich

Małopolskie. Dyrektor TPN Paweł Skawiński odchodzi na emeryturę

ochrony przyrody parku narodowego. Skawiński podkreślił, że w końcu pracownicy parku zaczęli być pozytywnie odbierani. "Kiedyś pracownik TPN był postrzegany, jak żandarm, który ściga turystów. Teraz człowiek w parkowym mundurze to przyrodnik, który potrafi ciekawie opowiedzieć o Tatrach i wyjaśnić

Warmińsko-Mazurskie. W tym roku nie będzie zbioru ślimaków winniczków

służby ochrony przyrody. Przed jej podjęciem analizowano sprawozdania składane przez firmy skupujące winniczki i zasięgnięto opinii specjalistów z Katedry Zoologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Sprawozdania z ostatnich dwóch lat potwierdziły

Jan Szyszko ma zostać ministrem środowiska

podwarszawskiej gminy Wesoła. Od początku lat 90-tych był też działaczem Porozumienia Centrum, a od 1996 r. wiceprezesem zarządu głównego tego ugrupowania. Od końca 1997 r. do połowy października 1999 r. kierował ministerstwem ochrony środowiska w rządzie Jerzego Buzka. Był też pełnomocnikiem rządu ds. Konwencji

Puszcza Białowieska. Leśnicy chcą wycinać świerki, ekolodzy: to koniec ochrony

ekolodzy. Wcześniej w konsultacjach społecznych, o planach leśników negatywnie wypowiedziała się m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Leśnicy tłumaczą tymczasem, że ich obowiązkiem jest "zachowanie trwałości i ciągłości użytkowania lasów tak, aby lasy pozostawione przyszłym pokoleniom były w

PKL chce zwiększyć przepustowość kolejki linowej na Kasprowy

Z uwagi na ochronę przyrody w sezonie letnim kolejka przewozi 180 osób na godzinę; zimą dwa razy więcej. W sezonie letnim podczas słonecznych dni przed stacją PKL w Kuźnicach tworzą się długie kolejki chętnych na wyjazd na szczyt - czasami trzeba odstać nawet kilka godzin. "Chcemy zwiększyć

IKEA chce wprowadzić wegetariańskie wersje swoich kultowych klopsów. Żeby chronić środowisko

Joanna Yarrow, odpowiadająca w firmie za ochronę środowiska, przekonuje, że przemysłowa produkcja mięsa zużywa duże ilości energii, co wiąże się z wydzielaniem ogromnej ilości dwutlenku węgla. A popularne mięsne kulki złożone są głównie z mięsa wołowego i wieprzowego. Yarrow przyznała, że tak

Ministerstwo Środowiska: będzie krajowe liczenie bobrów

Organizacje rolników, leśnicy czy związki łowieckie od lat apelują o rozwiązania. Będących pod ochroną bobrów przybywa, z roku na rok rosną też odszkodowania, które są wypłacane za np. zniszczone przez bobry groble przy stawach rybnych, zalane pola, podtopione lasy. Nie pomaga już przesiedlanie

Poprawa jakości powietrza jednym z głównych wyzwań nowego ministra środowiska

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obwodnicy przecinającej Dolinę Rospudy, czym, naraził się na krytykę środowisk ekologicznych i obrońców przyrody. "Od tego czasu w Polsce zaszło wiele zmian, a kwestie ochrony środowiska zyskały na wadze. Oczekujemy, że teraz w swoich działaniach minister Szyszko

Puszcza Białowieska. Leśnicy chcą wycinać świerki, ekolodzy: to koniec ochrony

ugody z Komisją Europejską, na podstawie której KE zamknęła postepowanie przeciwko naszemu państwu o nieskuteczną ochronę obszaru Natura 2000" - podkreślają ekolodzy. Wcześniej w konsultacjach społecznych, o planach leśników negatywnie wypowiedziała się m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Małopolskie.Prokuratura: nie będzie śledztwa ws. strefy ochrony puchacza

Zawiadomienie do prokuratury złożył w tej sprawie burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda; jego zdaniem strefa ta zablokuje rozwój miasta. Według burmistrza przy wyznaczaniu strefy ochrony ścisłej w często odwiedzanym przez turystów wąwozie Homole mogło dojść do złamania prawa przez Regionalną

Droga S7. Powstaje najdłuższe przęsło mostu w Europie

zaprojektowano z ogromnym poszanowaniem przyrody. Najdłuższe przęsło nie tylko na drodze S7 Przykładów na budowie długo nie musieliśmy szukać. By nie zniekształcić okolicy, w której znajduje się piękna, głęboka polodowcowa rynna, którą płynie Ornowska Struga, na obwodnicy Ostródy powstanie liczący aż 677 metrów

Prokuratura bada inwestycję w Dolinie Radości

, kiedy natrafiliśmy na duże ilości zwalonego piasku - opowiadał "Wyborczej" Michał Kochańczyk, trójmiejski miłośnik przyrody, alpinista i żeglarz. - Poważnie nas to zaniepokoiło, to przecież trwała zmiana krajobrazu. Powiadomiliśmy więc Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, władze miasta

Zakaz polowań na wilki wzdłuż polsko-słowackiej granicy; obawy hodowców

Owczarskiego Tadeusz Lotczyk. W 2014 r. tylko w Małopolsce wilki zagryzły ponad 700 owiec i 27 krów. Za poniesione straty Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wypłaciła rolnikom blisko 250 tys. zł. Do listopada bieżącego roku w Małopolsce wilki zagryzły już ponad 450 owiec - straty oszacowano na

Nad Biebrzą wodniczka i orlik grubodzioby najbardziej zyskały na UE

Między innymi o efektach dla unikalnej biebrzańskiej przyrody, jakie udało się osiągnąć dzięki funduszom europejskim mówiono w sobotę podczas XX Targów Wytwórczości i Sztuki Ludowej "Sto pomysłów dla Biebrzy", które odbyły się w Osowcu-Twierdzy (Podlaskie). Na targach pokazywano m.in

Warmińsko-mazurskie. W tym roku nie będzie zbioru ślimaków winniczków

pozyskiwać, ale nie będzie co zbierać" - wyjaśniła. Zdaniem Jakubiuk o wstrzymaniu zbiorów zdecydowano po uzyskaniu opinii prezydium Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Jak mówiła, decyzja była trudna, bo brano pod uwagę nie tylko uwarunkowania przyrodnicze, ale i społeczne. Zbiory winniczków i

Miliony dolarów za pamiątki po The Beatles. Były członek zespołu wystawił na aukcję ponad 1,3 tys. przedmiotów

małżonką Barbarą Bach, The Lotus Foundation, która zajmuje się m.in. pomocą chorym na raka, osobom dotkniętych przemocą domową czy ochroną przyrody. Beatlemania The Beatles to najpopularniejszy zespół w historii - jego płyty rozeszły się w ponad 265 mln kopii, a pamiątki po zespole osiągają zawrotne sumy

Biolodzy: ślimaki winniczki na Warmii i Mazurach są coraz mniejsze

dostawcą winniczków. Dopuszczalne limity skupu sięgały tutaj 600 ton rocznie. Jednak w 2014 r. dyrektor RDOŚ w Olsztynie wstrzymał możliwość legalnego zbioru, co miało przyczynić się do wzmocnienia ich populacji. Służby ochrony przyrody przyznawały, że decyzja o wstrzymaniu zbiorów była trudna, bo

Osuszanie - największym zagrożeniem dla biebrzańskich mokradeł

lokalną społecznością ochrona będzie trudna, a park nie chce być bezdusznym obrońcą przyrody, tylko łączyć ochronę przyrody z dobrem człowieka" - zaznaczył Skąpski. "Nigdy wcześniej ochrona obszarów mokradłowych nie była aż tak ważna jak obecnie (...) W przeszłości obszary bagienne traktowane

Zachodniopomorskie. Rzeka Drawa będzie lepiej chroniona

polskich, które w br. uzyskały dofinansowanie w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Obok niego w ramach komponentu "LIFE+. Przyroda" dofinansowanych zostanie siedem polskich projektów o łącznej wartości 21,6 mln euro, w tym m.in. projekt mający doprowadzić do zwiększenia populacji

Wielki niemiecki deficyt mieszkań

uchodźców. W wyniku otwarcia granic ta liczba może być dużo większa. Tydzień temu szacunki BBSR skorygowało ministerstwo środowiska. - Rocznie będziemy potrzebować do 350 tys. nowych mieszkań - przyznaje Barbara Hendricks, szefowa resortu odpowiedzialnego za budownictwo, środowisko i ochronę przyrody

Warmińsko-mazurskie. Ponad 3 mln zł za szkody wyrządzone przez bobry

. Zwiększył się zakres strat zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości. Ma to związek z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że artykuł ustawy o ochronie przyrody, ograniczający odpowiedzialność Skarbu Państwa wyłącznie do szkód wyrządzonych przez bobry w gospodarstwie rolnym

Świętokrzyskie. Turyści skorzystają z tras wokół obszarów Natura 2000

Narodowy i ok. 60 samorządów w regionie. Jak podkreślał dyrektor RDLP Tomasz SOT, celem projektu jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego woj. świętokrzyskiego, w sposób który zapewni ochronę przyrody, ale również poprawi turystom warunki korzystania z jej walorów. Przedstawicielka

Bociany omijają Warmię i Mazury przez suszę i... Unię

Latem 2014 r. wolontariusze uczestniczyli w organizowanym co 10 lat spisie bocianów. Na Warmii i Mazurach koordynuje tę akcję Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Uzbrojeni w lornetki ochotnicy wypatrywali ptaki w gniazdach i liczyli je. Pełne wyniki nie są jeszcze znane. Wciąż brakuje danych z

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

powietrza. Na kształtowanie bioróżnorodności zapisano 730 mln zł. Chodzi o ochronę i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Za te pieniądze będą m.in. opracowywane plany ochrony dla rezerwatów przyrody, w tym parków narodowych i krajobrazowych. Środki przeznaczane będą również na leśnictwo

Podlaskie. Mistrzostwa w koszeniu podmokłych łąk nad Biebrzą

woleli kosić mechanicznie łąki na suchych i bardziej dostępnych gruntach. "Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu procesowi, z uwagi na potrzebę ochrony przyrody, w 2014 r. na gruntach Biebrzańskiego Parku Narodowego do koszenia wyznaczono ok. 2,5 tysiąca ha, a najcenniejsze mechowiska mają być

"Gazeta Polska Codziennie": Puszczy Białowieskiej grozi degradacja

Hajnówki Mieczysław Gmiter. Jak mówi, przyroda jest też zagrożona, bo mieszkańcy nie mogą pozyskiwać z lasu drewna na opał, które gnije i muszą opalać węglem. Jesteśmy terroryzowani przez pseudoekologów, którzy z walki zrobili sobie sposób na życie - podkreśla. "Obecnie stosowana ochrona bierna

Inwestor zapory na Wiśle koło Nieszawy musi uzupełnić dokumentację

. Jak poinformował PAP rzecznik RDOŚ Dariusz Górski, po weryfikacji liczącej ponad 3 tys. stron dokumentacji (3 tomy raportu i 33 załączniki), inwestor został wezwany do jej uzupełnienia. W ocenie RDOŚ uzupełnienia wymaga dokumentacja dotycząca głównie ochrony przyrody, powietrza atmosferycznego

Ministerstwo Myślistwa i Przemysłu Drzewnego

Zapewne brakuje mu (jak i innym) w zbiorach zwierzęcych szczątków wywieszanych w salonie, łosich łopat. Teraz może je zacząć kolekcjonować tak jak jego starsi koledzy, którzy w latach 90. przetrzebili te piękne zwierzęta niemal do cna. A wszystko w imię troski o ochronę polskiej przyrody oraz

Polska łagodzi swoje stanowisko przed szczytem w Paryżu

W poniedziałek w Paryżu rozpoczyna się 21. konferencja klimatyczna, na której ma zostać podpisane globalne porozumienie ws. powstrzymania ocieplania się klimatu. Człowiek przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych - głównie CO2 - co powoduje wzrost temperatury na świecie i zmiany w przyrodzie

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury szuka sokolnika

stosowanych certyfikatów wydanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Obecnie trwa ta procedura. Oprócz tych wymogów lotnisko musi zatrudnić sokolnika, który zapewni "ochronę biologiczną" lotniska. Jak poinformował PAP dyrektor operacyjny lotniska Tomasz Kądziołka, właśnie otwarto oferty na

Elbląg. Inspekcja środowiska wszczęła postępowanie wobec ICC Pasłęk

Jak poinformował w piątek PAP warmińsko-mazurski inspektor ochrony środowiska Bogdan Meina, powodem wszczęcia postępowania administracyjnego były wyniki badań wody rzeki Wąskiej i jej dopływu - strugi Brzezinki, do której odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni, należącej do zakładów

MIR: program "Infrastruktura i Środowisko" - największe źródło funduszy UE

. Resort środowiska w osobnym komunikacie poinformował w czwartek, że będzie odpowiadał za inwestycje w obszarze adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody oraz poprawy środowiska miejskiego. Przypomniał, że zagadnienia związane z ochroną środowiska są

W Warszawie "marsz entów" w obronie Puszczy Białowieskiej

logice zysku i wyrąbać". "Strasznie nas dziwi, że rząd, który twierdził, iż jest wyczulony na kwestie takie, jak związane z ochroną narodowego dziedzictwa dziś podejmuje decyzje, które temu narodowemu dziedzictwu grożą. Dlatego Razem jest na tej demonstracji" - powiedział. Dodał, że ma

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery