ochrony przyrody

sprawdź też:

ochrona

PAP

5 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony przyrody

5 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony przyrody

Minister środowiska Maciej Grabowski ogłosił w piątek nowy program wsparcia inicjatyw obywatelskich dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. Na pomoc w lokalnych działaniach na rzecz ochrony przyrody NFOŚiGW przeznaczył 5 mln złotych.

5 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony przyrody

# szczegóły programu, wypowiedzi ministra Grabowskiego #

Pomniki przyrody - przyrodnicze i kulturalne dziedzictwo Polski

Pomniki przyrody to naturalne i kulturalne dziedzictwo kraju o wartości historycznej i edukacyjnej - mówi PAP Piotr Dobrzyński, szef Departamentu Informacji o Środowisku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W Polsce jest ponad 36 tys. takich obiektów.

Biebrzański PN chce działać na rzecz przyrody i bezpieczeństwa przy carskiej drodze

Biegnąca przez Biebrzański Park Narodowy i ostoje objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 tak zwana carska droga przyciąga turystów. Służy też ruchowi lokalnemu. Badania naukowe pokazują jednak, że droga ta pokrywa się z terytoriami zwierząt, np. łosi. Trasa przebiega również przez siedliska

MŚ: Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Nowy wiceminister środowiska będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem. Otawski obejmie wakat po odejściu z resortu Janusza Zaleskiego, którego dymisję na początku kwietnia przyjął premier Tusk. "Niezwykle cieszę się na tę współpracę. Dzięki

ENERGA pomaga chronić przyrodę

"Fundusz dla Przyrody" to pierwsza w Polsce inicjatywa, powstała we współpracy organizacji społecznej oraz dużej firmy energetycznej. Ma charakter konkursu grantowego, a jej celem jest działalność na rzecz ochrony przyrody i zasobów naturalnych poprzez wspieranie organizacji i

Ekwador: prezydent zgadza się na wydobycie ropy naftowej w rezerwacie amazońskiej puszczy

Ekwador: prezydent zgadza się na wydobycie ropy naftowej w rezerwacie amazońskiej puszczy

bogate kraje. Jego niespodziewana decyzja wzburzyła Indian i ekologów, którzy tłumnie stawili się pod pałacem prezydenckim w Quito, protestując przeciw naruszeniu integralności rezerwatu uznanego przez ONZ za jeden z najwspanialszych skarbów przyrody na świecie. Stowarzyszenie Indian CONAIE, naukowcy i

Kolejka na Kasprowy przewiezie mniej turystów

Kolejka na Kasprowy przewiezie mniej turystów

W sezonie zimowym, czyli od połowy grudnia do końca kwietnia, kolej linowa na Kasprowy Wierch przewoziła na godzinę 360 osób. Począwszy od przedłużonego majowego weekendu do połowy grudnia, kolejka w ciągu godziny przewiezie na szczyt 180 turystów. - Wprowadzając ograniczenie liczby osób przewożonyc

Kłopotliwa Natura 2000

przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i eksperci z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Na mapach zostały zaznaczone korytarze ekologiczne zwierząt, siedliska przyrodnicze. Przyrodnicy z PAN kolorami zaznaczyli najcenniejsze tereny. Białym - najmniej cenne, czerwonym najcenniejsze. - Jeśli moja

Gawłowski: w 2008 r. tyle środków na Life+, co przez 11 lat

Do 15 września można składać wnioski na 2009 r. Komisja Europejska ma zdecydować o przyznaniu środków w połowie przyszłego roku. Decyzje o przyznaniu środków w ramach programu Life+ zapadają w Brukseli. To dodatkowa pula unijnych pieniędzy, która może zostać wydana na ochronę polskiej przyrody

O ochronie pamiętamy, gdy woda wlewa się do domów

. zdarzają się co rok. Było więc wiele okazji do wyciągnięcia wniosków. Tymczasem za każdym razem władze przypominają sobie o ochronie przeciwpowodziowej, kiedy jest już za późno, kiedy woda wlewa się do domów.Przede wszystkim często tych domów nie powinno być w tym miejscu.- To prawda. W przypadku terenów

Muszyna forsuje narciarską megainwestycję

Muszyna forsuje narciarską megainwestycję

wycinka 36 hektarów litego starodrzewia, gdzie są siedliska chronionych zwierząt, nie spowoduje poważnych strat w przyrodzie. Dopuszczenie do czegoś takiego skończyłoby się dla nas gorzej niż Rospuda - wyjaśnia Wertz.

Narciarski biznes chce armatek w parku

Narciarski biznes chce armatek w parku

otworzyć ośrodek narciarski. Armatki na Kasprowym? Mniej rygorystyczne mają być wymagania dotyczące ochrony przyrody. Dzięki temu możliwe byłoby m.in. zainstalowanie armatek śnieżnych w Tatrzańskim Parku Narodowym, na stokach Kasprowego Wierchu. Minister sportu Andrzej Biernat już przed rokiem zgłaszał

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

50 proc. terenów tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Fundusz zapowiedział m.in. wsparcie projektów dotyczących wodociągów, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody czy

Potrzeba więcej funduszy unijnych na ochronę środowiska w regionach

Potrzeba więcej funduszy unijnych na ochronę środowiska w regionach

dofinansowanie. Polska Zielona Sieć wskazała szereg błędów w programowaniu funduszy unijnych na projekty energetyczne, zabezpieczenia przed powodzią i suszą oraz ochrony przyrody w regionach. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, części z nich można jeszcze uniknąć na ostatnim etapie planowania. Polska Zielona

50 susłów zamieszkało na Dolnym Śląsku

Według dra Andrzeja Kepela z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", przywiezione do Jemielna susły jeszcze jakiś czas będą miały ograniczoną swobodę. "Niezwłocznie po dotarciu na nowe miejsca zaczęły kopać tunele prowadzące na wolność. Przewiduje się, że ostatecznie

Poznań. Ministrowie debatowali o potrzebie ochrony środowiska

społeczeństwie. Ochrona środowiska łączona jest z konserwatorską ochroną przyrody, a jest to potężny dział gospodarki" - zwrócił uwagę prof. Nowicki. Dodał, że inwestycje w szeroko pojętą ekologię stanowią 7-8 proc. wszystkich inwestycji w kraju, a w tej gałęzi gospodarki pracuje kilkaset tysięcy osób

68,1 mln euro z UE na projekty dot. ochrony środowiska w Polsce

68,1 mln euro z UE na projekty dot. ochrony środowiska w Polsce

W unijnym programie Life+ finansowane są działania dotyczące ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz kampanie informacyjne ws. ochrony środowiska. Komisja otrzymała w ubiegłym roku 1078 wniosków z 27 państw członkowskich UE o dofinansowanie programów

Warmińsko-mazurskie. Powstała sieć oczek wodnych dla płazów

, w którym występowałyby one tak licznie" - powiedział dyrektor. Jak wynika z inwentaryzacji przeprowadzonej przed sześciu laty przez służby ochrony przyrody, traszki grzebieniaste zasiedlają 80 proc. zbiorników w Puszczy Rominckiej, co jest najwyższym wskaźnikiem występowania tego gatunku w

Podlaskie. Sianokosy na bagiennych łąkach nad Biebrzą

Bagnie Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jak podkreśla dyrekcja parku, celem imprezy jest "ocalenie liczącej setki lat tradycji koszenia podmokłych łąk oraz popularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody terenów bagiennych". Kosiarze - m.in. nadbiebrzańscy rolnicy -, ale też amatorzy, będą

Lubuskie jedną z najważniejszych ostoi rzadkiego rybołowa

. Ponadto w regionie jest prowadzony stały monitoring występowania rybołowa. Polega on m.in. na przekazywaniu informacji o obserwacjach tych ptaków przez  ornitologów, miłośników przyrody czy wędkarzy. Karty obserwacji są dostępne na stronie internetowej http://gorzow.rdos.gov.pl/ochrona-rybolowa

PKL chce zwiększyć przepustowość kolejki linowej na Kasprowy

Z uwagi na ochronę przyrody w sezonie letnim kolejka przewozi 180 osób na godzinę; zimą dwa razy więcej. W sezonie letnim podczas słonecznych dni przed stacją PKL w Kuźnicach tworzą się długie kolejki chętnych na wyjazd na szczyt - czasami trzeba odstać nawet kilka godzin. "Chcemy zwiększyć

IKEA chce wprowadzić wegetariańskie wersje swoich kultowych klopsów. Żeby chronić środowisko

IKEA chce wprowadzić wegetariańskie wersje swoich kultowych klopsów. Żeby chronić środowisko

Joanna Yarrow, odpowiadająca w firmie za ochronę środowiska, przekonuje, że przemysłowa produkcja mięsa zużywa duże ilości energii, co wiąże się z wydzielaniem ogromnej ilości dwutlenku węgla. A popularne mięsne kulki złożone są głównie z mięsa wołowego i wieprzowego. Yarrow przyznała, że tak

Warmińsko-mazurskie. Ponad 3 mln zł za szkody wyrządzone przez bobry

. Zwiększył się zakres strat zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości. Ma to związek z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że artykuł ustawy o ochronie przyrody, ograniczający odpowiedzialność Skarbu Państwa wyłącznie do szkód wyrządzonych przez bobry w gospodarstwie rolnym

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

powietrza. Na kształtowanie bioróżnorodności zapisano 730 mln zł. Chodzi o ochronę i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Za te pieniądze będą m.in. opracowywane plany ochrony dla rezerwatów przyrody, w tym parków narodowych i krajobrazowych. Środki przeznaczane będą również na leśnictwo

Podlaskie. Mistrzostwa w koszeniu podmokłych łąk nad Biebrzą

woleli kosić mechanicznie łąki na suchych i bardziej dostępnych gruntach. "Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu procesowi, z uwagi na potrzebę ochrony przyrody, w 2014 r. na gruntach Biebrzańskiego Parku Narodowego do koszenia wyznaczono ok. 2,5 tysiąca ha, a najcenniejsze mechowiska mają być

MIR: program "Infrastruktura i Środowisko" - największe źródło funduszy UE

. Resort środowiska w osobnym komunikacie poinformował w czwartek, że będzie odpowiadał za inwestycje w obszarze adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody oraz poprawy środowiska miejskiego. Przypomniał, że zagadnienia związane z ochroną środowiska są

Największy program na lata 2014-20 przyjęty przez Komisję Europejską

środowiska w osobnym komunikacie poinformował, że będzie odpowiadał za inwestycje w obszarze adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody oraz poprawy środowiska miejskiego. Przypomniał, że zagadnienia związane z ochroną środowiska są jednym z filarów PO IŚ

Ministerstwo Myślistwa i Przemysłu Drzewnego

Zapewne brakuje mu (jak i innym) w zbiorach zwierzęcych szczątków wywieszanych w salonie, łosich łopat. Teraz może je zacząć kolekcjonować tak jak jego starsi koledzy, którzy w latach 90. przetrzebili te piękne zwierzęta niemal do cna. A wszystko w imię troski o ochronę polskiej przyrody oraz

"Gazeta Polska Codziennie": Puszczy Białowieskiej grozi degradacja

Hajnówki Mieczysław Gmiter. Jak mówi, przyroda jest też zagrożona, bo mieszkańcy nie mogą pozyskiwać z lasu drewna na opał, które gnije i muszą opalać węglem. Jesteśmy terroryzowani przez pseudoekologów, którzy z walki zrobili sobie sposób na życie - podkreśla. "Obecnie stosowana ochrona bierna

MIR: we wrześniu druga tura negocjacji z KE ws. programów operacyjnych

, kolej, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę przyrody, zdrowia i kultury - negocjacje w sprawie programu "Polska Cyfrowa" mogły przebiegać szybciej. Polska negocjuje z KE sześć krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych. Krajowe to: "Infrastruktura i Środowisko" z budżetem

Podlaskie. Gmina Supraśl szuka dzierżawcy złóż borowiny

powierzchni, jego miąższość to ok. 2-2,5 m głębokości. Miejsce, gdzie znajdują się złoża znajduje się w całości na obszarze objętym ochroną w ramach sieci Natura 2000 na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Sąsiaduje dodatkowo z rezerwatem przyrody. Procedura dotycząca wydobycia borowiny trwała

4 tys. paneli słonecznych. Taka elektrownia powstanie w Kielcach?

. - Nawet nie wiemy, czy konieczne będzie sporządzanie tzw. raportu wpływu na środowisko. Na pewno poprosimy inwestora, by uzupełnił wniosek o informację dotyczącą sposobu ochrony środowiska. To szczególnie ważne, bo ta nieruchomość, głównie łąki, jest objęta różnymi formami ochrony przyrody - mówi Bruzda

Sejm.Komisja przeciw poprawce PiS do projektu zmiany konstytucji ws. lasów

celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej określa ustawa. Zdaniem Szyszki taki zapis stwarza "możliwości interpretacyjne". "Ustawą można zrobić, co się chce" - dodał. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Piotr

Chcą zabudować góry wyciągami i trasami

ośrodka w Beskid Mały przyjeżdżałyby tysiące narciarzy, powstałoby także wiele miejsc pracy. Nic dziwnego, że zwolenników pomysłu nie brakuje. Przekonują, że to dla regionu ogromna szansa i że inwestycja nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Jak się okazało, budowa to nie odległe plany, bo inwestor już

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie wspierał rozwój "zielonych gmin"

Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany w latach 2015-2020. Pomoc finansowa będzie przysługiwała gminom, których połowę powierzchni zajmują parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego

Warmińsko-mazurskie. Nowa atrakcja turystyczna w Puszczy Rominckiej

zarastające park i wyeksponowano cenny starodrzew, w tym dwa pomniki przyrody - dębową aleję i dąb szypułkowy "Dworzanin" o średnicy pnia ponad 4 m. Drzewa poddano specjalistycznym zabiegom pielęgnacyjnym, posadzono ponad 3,6 tys. roślin charakterystycznych dla XIX-wiecznych parków. Odtworzono osie

Elbląg. Przez pięć lat będą odstrzały bobrów na Żuławach

o ochronie przyrody z 2012 roku. Na tej podstawie zezwolenia są wydawane przez szefów Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w drodze aktu prawa miejscowego dla wybranej części województwa na okres nie dłuższy niż pięć. Przed wydaniem zarządzenia pracownicy RDOŚ przeprowadzili

Prezydent: troska o dziedzictwo naturalne jest nowoczesnym patriotyzmem

"Przyroda na równi z gospodarką, kulturą, historią określa narodową tożsamość, dlatego ogromnie się cieszę, że tegoroczne obchody 25-lecia wolności stały się okazją do przypomnienia, że za nasze dziedzictwo narodowe i naszą przyszłość jesteśmy wszyscy odpowiedzialni" - podkreślił

Ministerstwo w sprawie Grodna: Przetarg był zgodny z prawem

dokumentów przetargowych. Po dokonaniu analizy dokumentacji stwierdzono, że ogłoszony przetarg nie naruszył przepisów ustawy o ochronie przyrody, jak również rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe, stąd podjęta została

Warmińsko-Mazurskie. Gospodarstwa rybackie mogą odstrzelić 1200 kormoranów

Jak poinformowała PAP Maja Jakubiuk z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, tegoroczna redukcja kormoranów na Warmii i Mazurach będzie nieco niższa niż w ubiegłych latach. Po raz pierwszy liczebność tych ptaków w regionie - jak wynika z szacunków opublikowanych przez Instytut

Lasy Państwowe zainteresowane kupnem Polskich Kolei Linowych

- Naszym głównym celem jest ochrona przyrody, jednak zajmujemy się też turystyką. Dlatego uważamy, że moglibyśmy w odpowiedni sposób zadbać o zrównoważony rozwój PKL z korzyścią dla przyrody, jak i dla narciarzy - powiedziała rzeczniczka Lasów Państwowych. Memorandum informacyjne dla potencjalnych

Będzie więcej roszczeń o odszkodowania za szkody wyrządzane np. przez wilki

gospodarskich. Chodziło też o wypłatę odszkodowań za szkody, jakie niedźwiedzie wyrządzały w pasiekach i uprawach rolnych. Przepisy te pozbawiały właścicieli nieruchomości bądź osoby posiadające inne mienie niż określone w ustawie o ochronie przyrody, możliwości otrzymania odszkodowań od Skarbu Państwa

Amerykański Kongres za przyspieszeniem eksportu skroplonego gazu

ochrony środowiska. Przez pięć i pół roku rządów prezydenta USA Baracka Obamy FERC wydało tylko dwa zezwolenia na budowę w USA terminali do eksportu skroplonego gazu: pierwsze w 2012 r., a drugie - w ostatnich dniach. Departament Energii przyznał zaś dotąd tylko jedno zezwolenie na eksport gazu do państw

Rząd przyjął projekt ustawy znoszącej Program dla Odry - 2006

Choć Program dla Odry - 2006 od przyszłego roku zostanie zniesiony, to - dzięki przepisom przejściowym - zapewniona będzie ciągłość realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową i kontynuowanie niezakończonych zadań Programu do końca 2015 r. - podano w przesłanym PAP komunikacie po

Lubuskie. Bociany odleciały z Kłopotu, podrostków więcej niż rok temu

tych ptaków" - podkreślił Gajda. Kłopot nazywany jest bocianią wioską, gdyż w samej wsi znajduje się 35 bocianich gniazd. To sprzyja badaniom zwyczajów i życia tych ptaków. Właśnie z tego powodu w 2003 r. z inicjatywy Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze powstało tam Muzeum

Kary za wycinkę własnego drzewa za surowe? Oceni Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny bada kilka skarg konstytucyjnych na przepisy ustawy o ochronie przyrody, przewidujące obligatoryjne wymierzanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej dla właściciela nieruchomości za usunięcie z niej drzew lub krzewów bez wymaganego

Hahn: wkrótce możliwe porozumienie z Polską ws. programów operacyjnych

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jak zaznaczył - w odróżnieniu od innych, bardziej złożonych programów, np. "Infrastruktura i Środowisko", z którego pieniądze będą przeznaczone na inwestycje m.in. w drogi, kolej, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę przyrody, zdrowia i kultury, negocjacje w

Polemika o lasach: Deski i próchno

storpedowało gospodarkę leśną. Wysoki urzędnik Ministerstwa Ochrony Środowiska na spotkaniu z leśnikami powiedział zaś o tej decyzji tak: "To była sprawa polityczna. I nie miała nic wspólnego z ochroną przyrody". Wajrak postuluje, aby Lasy w większym stopniu zajęły się ochroną przyrody: "

NIK: to inwestorzy, nie plany zagospodarowania, decydują o krajobrazie

Województwo podlaskie to region, gdzie obszarów cennych przyrodniczo - objętych dziesięcioma istniejącymi formami ochrony - jest wyjątkowo dużo. Istnieją tu m.in. cztery parki narodowe (Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski), trzy krajobrazowe (Suwalski, Łomżyński Doliny Górnej Narwi

Chevron chwali prołupkowe rozporządzenie rządu

obszarami objętymi różnymi formami ochrony przyrody. Z 1 tys. m do 5 tys. m zwiększono też głębokość odwiertów poszukiwawczych, które można prowadzić bez decyzji środowiskowej.W środę decyzję rządu z zadowoleniem skomentował amerykański koncern paliwowy Chevron. "Zmiana ta potwierdza, że wiercenia

Sejm za większością poprawek Senatu ws. Programu dla Odry-2006

zniesiony w związku z nałożonym przez Komisję Europejską obowiązkiem przyjęcia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową. KE zaleciła, by zrezygnować z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej. Wśród senackich poprawek była m.in. taka, że Dolnośląski Urząd

Nad warmińsko-mazurskim przelatują ostatnie klucze gęsi

Jak poinformował PAP szef Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) w Olsztynie Sebastian Menderski nad Warmią i Mazurami można teraz obserwować masowe gatunki przelotu dwóch gatunków gęsi: gęsi zbożowej (Anser fabalis) i gęsi białoczelnej (Anser albifrons). "Oba gatunki lecą znad obszarów

Wajrak odpowiada Wostkowi. Lasy są państwa, nie Lasów Państwowych

Puszczy Białowieskiej apelowały takie merytoryczne ciała, jak: prezydium Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Biologicznych PAN, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego, Państwowa Rada Ochrony Przyrody i wydziały nauk biologicznych kilku wyższych uczelni. Tę decyzję pochwaliło też Society for

Europa broni pszczół. Stracą na tym koncerny Bayer i Syngenty

trzeciej naszych upraw nie zdołalibyśmy bez nich utrzymać.Neonikotynoidy znalazły się także na cenzurowanym w USA, gdzie od kilku lat pasieki pustoszy tzw. masowe ginięcie pszczół (CCD - colony collapse disorder). Pszczelarze i obrońcy przyrody skarżą do sądu federalną Agencję Ochrony Środowiska, która nie

PSEW: większa ochrona ptaków nie ograniczy inwestycji w energetyce wiatrowej

projekt Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Stowarzyszenie uważa, że te akty prawne nie mają żadnego bezpośredniego związku z rozwojem infrastruktury, w tym także wiatrowej. Według PSEW przepisami, które regulują oceny oddziaływań wszystkich inwestycji (również turbin wiatrowych), na środowisko

Kontrakt Terytorialny dla Opolskiego: 60 projektów za ok. 1,7 mld euro

. 92,4 mln zł) przewidziano też na tzw. ochronę bioróżnorodności, czyli parki krajobrazowe i ochronę przyrody, a na działania z obszaru kultury - 17 mln euro (ok. 71,4 mln zł). 21 mln euro (88,2 mln zł) zapisano też na duży projekt zatytułowany "Wielokulturowy Śląsk", w ramach którego

Sejm przyjął informację nt. polityki ekologicznej państwa

W raporcie z realizacji Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 2009-2012, przyjętym przez Sejm, ocenia się efekty realizacji PEP w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, ochronie powietrza czy ochronie przyrody. Wskazano w nim także, jaki wpływ na realizację Polityki Ekologicznej

ANR sprzedaje ziemię pod inwestycje portowe w Elblągu

różnych form ochrony przyrody - poinformował Szymocha. "Przetarg na sprzedaż zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Pierwszy raz w historii olsztyńskiego oddziału ANR zdarza się, że oferujemy ziemię pod działalność portową" - zaznaczył Szymocha. 10-hektarowy teren biegły wycenił na 741 tys. zł

Naukowcy: żubry ocalone i w miarę bezpieczne jako gatunek

. nosorożców czarnych, które są uznawane za rzadki gatunek" - powiedział PAP dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży dr hab. Rafał Kowalczyk. Dodał, że według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), żubr nie jest gatunkiem zagrożonym, ale rzadkim. Jego zdaniem największym zagrożeniem

Sejmowa komisja o zakazie prywatyzacji Lasów Państwowych

dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. "Konstytucjonaliści zwracali uwagę, że w ustawie zasadniczej dobro wspólne - to termin zarezerwowany dla Rzeczpospolitej Polskiej" - powiedział. Zgodnie z nową wersją tego zapisu - według Żelichowskiego - szczególnej ochronie podlegałyby lasy

I Rospuda uratowana, i droga zbudowana

bagna stała się naprawdę realna. Wtedy po stronie obrońców doliny opowiedziała się "Wyborcza". Zebraliśmy 150 tys. podpisów pod petycją do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na szczęście dla przyrody po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej bagna Rospudy znalazły się na terenach objętych ochroną

Ekolodzy apelują do premier o poparcie nowej polityki klimatycznej UE

wchodzące w skład Koalicji Klimatycznej, wśród nich Greenpeace Polska, WWF Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja czy Liga Ochrony Przyrody, a także firmy, samorządy i zrzeszenia przedsiębiorców, w tym Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Saint-Gobain Polska, Polska

HKStrategies: Terminal LNG to ekologiczna i bezpieczna inwestycja

jak najmniejszej ingerencji człowieka w te tereny, tak aby wypełniać statutowe zadania ochrony środowiska. Mimo wspomnianych wyzwań, terminal został zaprojektowany tak, by harmonijnie współistnieć z przyrodą" - zaznaczył Hill+Knowlton Strategies. Według analityków, niektóre elementy

NIK: Miasta nie wykorzystują możliwości zarobku na drewnie

takie jest niezgodne z duchem ustawy o ochronie przyrody, gdyż oznacza rozstrzyganie we własnych sprawach" - zaznaczono. W związku z tym NIK zwróciła uwagę na konieczność wyłączania się prezydentów z uczestniczenia w takim postępowaniu ze względu na przypadki nadmiernej przychylności wobec własnych

Ochrona morświna może wymusić zmianę tras statków

W tym tygodniu w Warszawie zakończyło się 20. posiedzenie Komitetu Doradczego Porozumienia ASCOBANS. Jest to Porozumienie o Ochronie Małych Waleni Morza Bałtyckiego, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego, którego Polska jest stroną. Lesz z departamentu leśnictwa i ochrony

Pomysł nowego ministra sportu: Zróbmy staw na Kasprowym

są oderwane od obiektywnych warunków przyrodniczych. Mówię obiektywnych, bo one nie są wymyślone przez dyrektora parku czy ideologów ochrony przyrody. W polskiej części Tatr takie ośrodki nie mogą powstać, bo nasze góry są na to zbyt małe. Uważam rozbudowę stacji narciarskich w słowackiej części Tatr

Bronią gór przed gigantycznym ośrodkiem narciarskim

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów", umożliwiającego realizację inwestycji. Krakowska RDOŚ odmówiła, uznając, że budowa ośrodka naruszy równowagę przyrodniczą w Beskidzkie Małym. Przeciwnicy budowy

PKP SA: Ponad dwudziestu chętnych na PKL

. Ponadto prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające, czy przy działaniach związanych z prywatyzacją Polskich Kolei Linowych mogło dojść do przestępstwa. Negatywne stanowisko w sprawie prywatyzacji PKL zajęły m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Tatrzański Park Narodowy. Sprzedaży kolejek linowych na

Halliburton przyznał się do zniszczenia dowodów w sprawie wycieku ropy

dobrowolnie przekazał 55 mln dol. na rzecz narodowej fundacji ochrony przyrody NFWF (National Fish and Wildlife Foundation). Halliburton potwierdził, że przyznał się do zniszczenia dowodów w śledztwie; potwierdził także warunki porozumienia.Według rządu Halliburton zalecił koncernowi BP, by odwiert Macondo

Tania prywatyzacja w parku narodowym. Willa nad morzem za 10 tys.

;. Wymienione we wniosku nieruchomości zostały uznane za "zbędne lokale przeznaczone do wyzbycia". Willa za grosze Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody nieruchomości można sprzedać emerytowanym pracownikom WPN za 5 proc. ich wartości. Z dokumentów resortu środowiska wynika, że wartość księgowa willi

Ekologia z "Małym Księciem" w Dąbrowie Górniczej

pozycja? Jak tłumaczą organizatorzy, "Mały Książę" symbolizuje ochronę planety, porusza kwestie wartości ludzkich i wartości przyrody. Książka Saint-Exupéry'ego stanowi literacki wstęp do zagadnień związanych ze środowiskiem. Wychowawcy klas czwartych, a także nauczyciele przyrody, którzy

Szczyrk dzięki 120 mln zł ma być polską stroną Alp

- powiedział Hlavaty. Szczegółów nie chciał na razie zdradzać, ponieważ Słowacy muszą najpierw załatwić formalności związane m.in. z ochroną przyrody i planem zagospodarowania przestrzennego. Dlatego nowe kolejki pojawią się najwcześniej za dwa lata. Dodał jednak, że to, co będzie możliwe - jak poprawa systemu

Niższe kary za wycinkę drzew? Skorzystają deweloperzy

fizyczne zezwoleń na wycinkę - zgłoszeniami. Wszystkie zmiany mają się znaleźć w przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Teraz za uzyskanie zgody np. na ścięcie dębu o średnicy 200 cm występująca o nią firma musi zapłacić 100 tys. zł. Po wejściu w życie zmian zapłaci tylko 40 tys. Gdy ta

Precedens w parku pod Skocznią. Apartamenty do rozbiórki

jednorodzinnych. Urzędy i kolejne instancje sądów nie uznawały ich jednak za stronę w sporze, bo wille wystawiła ta sama spółdzielnia, która budowała bloki. Dr Magdalena Staniszkis w lipcu 2003 r. po wizji lokalnej mówiła, że "nowe budynki powstają w strefie ochrony przyrody". Inwestor nie przyjmował

Obama: Władze Kuby wciąż uciskają swój naród. Ale mamy teraz szansę wywierać wpływ

konsumpcyjnym i indywidualistycznym". Kuba to wyspa kontrastów - kontynuuje Associated Press. W takich dziedzinach, jak edukacja, ochrona zdrowia, długowieczność i niska śmiertelność niemowląt, rzuca ona wyzwanie najbardziej rozwiniętym społeczeństwom. Ma też jeden z najniższych poziomów przestępczości na

Będzie narodowa zbiórka na wykupienie kolejki na Kasprowy?

apelu do prezydenta zorganizują taką akcję, to Bronisław Komorowski rozważy objęcie jej patronatem - powiedział szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Prywatyzacja PKL budzi wiele kontrowersji. Zaniepokojenie sprzedażą PKL wyraziły Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Tatrzański

Ogłoszono sprzedaż akcji Polskich Kolei Linowych

niezły. ABW, prokuratura, Rada Ochrony Przyrody Prywatyzacja PKL budzie wiele kontrowersji. Badaniem zgodności z prawem prywatyzacji PKL zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto zakopiańska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające, czy przy działaniach związanych z prywatyzacją

Rekordowy wzrost wydobycia gazu w Stanach Zjednoczonych

ochrony przyrody w Utah, że dla zmniejszenia wpływu prac na środowisko, zrezygnuje z odwiertów nad brzegami rzeki White River, ostatniej dużej, nieuregulowanej rzeki na płaskowyżu Kolorado. Ponadto koncern odkupi od prywatnych właścicieli 260 ha gruntów nad brzegami tej rzeki, by stworzyć obszary

Gdańsk walczy z reklamami. "Na efekty musimy zaczekać. Przecież przestrzeń publiczną psuliśmy przez 25 lat"

- maksymalnie trzy nośniki o powierzchni 3 m kw. każdy, pod warunkiem że nie będą zasłaniać nadjeżdżających pojazdów i nazwy przystanku. Poza tym w kartach terenu w "Zasadach ochrony i kształtowania ładu przestrzennego" znajdzie się - w odniesieniu do najbardziej reprezentacyjnych lub atrakcyjnych

Nord Stream kupił niemieckich ekologów za 10 mln euro

Pod koniec zeszłego tygodnia w Niemczech powstała Fundacja Ochrony Przyrody Niemieckiego Bałtyku. Założyły ją władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego, niemieckie organizacje ekologiczne WWF Deutschland, BUND ("Przyjaciele Ziemi") i NABU (Związek na rzecz Ochrony Przyrody i Bioróżnorodności

Inwestycje narciarskie. Jakie na Słowacji, jakie u nas

międzynarodowe może mieć zastrzeżenia co do spełniania wymogów parku narodowego. Słowacy mogą stracić status parku w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody - dodaje Krzan.Takie inwestycje narciarskie na Słowacji są możliwe, gdyż obszar Natura 2000 nie objął terenów, na których istniała infrastruktura narciarska

Ślimak wielki na 3 mm blokuje budowę obwodnicy. Paranoja?

Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - A skoro jest, to trzeba starać się pogodzić ochronę przyrody z rozwojem infrastruktury. Inna sprawa, że czasem tego typu przypadki nie mają nic wspólnego z rzeczywistym interesem przyrody, a jedynie stają się orężem różnych

Lubuskie wolne od GMO. Naukowcy i ekolodzy krytyczni wobec zmian w ustawie

żywności genetycznie modyfikowanej. Z kolei Liga Ochrony Przyrody ocenia projekt jako zbyt ogólny, jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności wnioskodawców i jednostek samorządowych w przypadku awarii (np. niekontrolowanej ucieczki organizmu GMO do środowiska). LOP postuluje też przywrócenie 5-letniego

W pięciu regionach będą pracowali nad questami turystycznymi

. Questing ma na celu rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą czy dziedzictwem kulturowym. Efektem questu ma być wyedukowanie społeczności lokalnej i turystów na temat regionu, a w dalszej kolejności zainspirowanie ludzi do

Budowa najsłynniejszej obwodnicy w Polsce prawie na półmetku

. Raczki.Przypomnijmy, że budowę obwodnicy Augustowa zaplanowano ponad 20 lat temu. Pierwotnie miała przecinać torfowiska Doliny Rospudy, od momentu wejścia Polski do Unii stanowiące obszar ochrony przyrody Natura 2000. Taki przebieg oprotestowali ekolodzy, za sprzeczny ze wspólnotowym prawem uznała go też Komisja

NIK: Puszcza Białowieska chroniona niewystarczająco

ponadstuletnich i ponad połowa lasów na terenach podmokłych Puszczy Białowieskiej, nie ma zagwarantowanej należytej ochrony. Plan bowiem w ich wypadku nie reguluje precyzyjnie zasad prowadzenia zabiegów gospodarczych i wycinek. Leśno-ministerialny bałagan Przyczyn takiego stanu rzeczy Izba upatruje w urzędowym

Prezydent krytycznie o udziale Lasów Państwowych w prywatyzacji PKL

tym roku PKP SA muszą spłacić ok. 1 mld zł długu. Prywatyzacja PKL budzi wiele kontrowersji. Zaniepokojenie sprzedażą PKL wyraziła Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Tatrzański Park Narodowy. Sprzedaży PKL sprzeciwiają się m.in. niektórzy parlamentarzyści oraz Związek Podhalan.

Fundacja ClientEarth: Budzanowski nas szykanuje

Mostostalu i Rafako. Szczególnie dla pierwszej z nich to bardzo dobra wiadomość, bo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i kontrakty w energetyce są dla niej szansą wyjścia na prostą. W liście do ministra Budzanowskiego ClientEarth stwierdził, że kieruje się w swojej działalności ochroną interesu

Niemieccy ekolodzy przepuścili Gazociąg Północny

Niemiecki Związek na rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody (BUND) oraz niemiecka filia organizacji ekologicznej WWF wycofały złożony w lutym pozew przeciw decyzji zezwalającej na budowę gazociągu. Ekolodzy zrobili to po zawarciu ugody z budującym rurę konsorcjum Nord Stream. Wydobywany w czasie

Nowy właściciel tatrzańskich kolejek obiecuje inwestycje

pobierać duże ilości wody, a to zagroziłoby ochronie przyrody w Tatrach. - Poza tym jak naśnieżać przy silnym wietrze o prędkości powyżej 15 m/s. A takie wiatry występują na Kasprowym przez prawie jedną trzecią roku. Będzie się naśnieżać trasę narciarską, a ten śnieg zwieje pół kilometra dalej. Na

Bytom: konkurs na najlepsze ujęcie lasu miechowickiego

".Stąd też proponowane przez organizatorów tematy wiodące: przyroda Lasu Bytomskiego oraz Park Ludowy (pod kątem planowanej rewitalizacji). Przypomnijmy. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy na terenie Lasu Bytomskiego objąć ma część lasu o powierzchni ok. 305,60 ha, położony w północno- zachodniej

Kasprowy dla górali, ale nic się nie zmieni

to zagroziłoby ochronie przyrody w Tatrach. Poza tym, jak naśnieżać przy silnym wietrze o prędkości powyżej 15 m/s. A takie wiatry występują na Kasprowym Wierchu przez prawie jedną trzecią roku. Będzie się naśnieżać trasę narciarską, a ten śnieg zwieje pół kilometra dalej. Na zaśnieżenie trasy o

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

wiceprezydent Koterba. Czujemy, że to już ostatnia prosta Przed kilkoma tygodniami Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Towarzystwa Na Rzecz Ochrony Przyrody, które od lat robi wszystko, aby powstrzymać rozbudowę konstrukcji przy rondzie Mogilskim. Wówczas radość inwestorów tłumił jeszcze

Polska liderem wierceń w łupkach w Europie

gazu ze złóż niekonwencjonalnych, jak również szczegółowych wytycznych do wykonywania raportów i przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Badania swoim zakresem obejmą m.in.: zasoby wód gruntowych i powierzchniowych, krajobraz, formy ochrony przyrody, glebę, hałas oraz emisje do powietrza. Od

Owca to nie kosiarka, czyli jak górale walczą o hale

pisać odwołania. - Musimy walczyć, bo tylko wtedy ARiMR będzie inaczej podchodziło do górskich hal. A to bardzo ważne nie tylko dla ochrony przyrody. Wypas na halach zaczął przyciągać coraz więcej turystów i szkoda byłoby ich stracić - mówi pani Wiktoria.

Towary po rzekach nie płyną. W Polsce prawie nie ma dróg wodnych

rozwój żeglugi śródlądowej), na który w latach 2002-16 przeznaczono ponad 9 mld zł. W tej kwocie zawarte jest nie tylko udrożnienie rzeki, ale również m.in. ochrona przyrody, zagospodarowanie przestrzenne czy monitoring przeciwpowodziowy. Jak jednak podkreślają autorzy raportu NIK, do dziś wykorzystano

Minister przekonuje do atomu: Najnowsze i najbezpieczniejsze technologie

Wystąpienie poważnych awarii w polskich elektrowniach będzie praktycznie wykluczone dzięki opracowanym przez rząd nowym przepisom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej tego typu obiektów, zastosowaniu najbardziej zaawansowanych technologii oraz odpowiednim warunkom lokalizacyjnym

MŚ i MRiRW zapowiadają zwiększenie odstrzału dzików na Podlasiu

; - podkreślił. Wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski poinformował, że Polski Związek Łowiecki wypłacił do końca września 750 tys. zł, a wartość szkód, które zostały zgłoszone do Związku wynosi ponad 1 mln zł. Według szacunków dokonanych przez marszałka województwa szkody w

Bałtycki gazociąg Nord Stream wygrał z ekologami w Finlandii

W lutym fińska administracja zgodziła się, aby kontrolowane przez Gazprom konsorcjum Nord Stream ułożyło podmorski gazociąg. Decyzję tę wraz z trzema organizacjami ekologicznymi z Estonii zaskarżyło Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody (SLL), największa organizacja ekologiczna w Finlandii, od

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

LUDOWY KLUB TURYSTYCZNY W TUCHOLI - KRS: 0000092084 - informacje podstawowe - Ludzie i firmy w krs -

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: LUDOWY KLUB TURYSTYCZNY W TUCHOLI Forma prawna: STOWARZYSZENIE REGON: 092510867 NIP: 5611387947 Główna działalność (PKD): Dostępne po zalogowaniu Adres WWW: b/d Adres ALEJA LIGI OCHRONY PRZYRODY 5 89-501 TUCHOLA /div> Duża mapa > Województwo: KUJAWSKO

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

. PRZYJACIÓŁ CHÓRU "COLLEGIUM CANTORUM" W CHEŁMNIE stow. PRZYJACIÓŁ GMINY LISEWO stow. ROZWOJU GMINY CHEŁMNO stow. ROZWOJU GMINY PAPOWO BISKUPIE stow. ROZWOJU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ stow. "STRAŻY OCHRONY PRZYRODY" stow. STRZELCÓW CZARNOPROCHOWYCH ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ "stow. TWIERDZA CHEŁMNO" stow. UNISŁAW TEAM stow

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PIERWOTNEJ PRZYRODY POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW PORADNIA LEKARSKA PEDIATRYCZNO INTERNISTYCZNA W. BIEREZOWICZ I E. I. BORONA sp.p. PPH ?KARMEL" IMPORT EXPORT K. BOŁTRYK SZ. ANDREJUK sp.j. PPH ?NITERWA" J. SZMUKSTA WŁ. WASILUK J.E. ZALEWSKI sp.j. PPHU ?GURIS" Sp. z o

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

.o. PHU ?WCJ" NIEWODOWSKI CZESŁAW I PISANKO JÓZEF sp.j. PODLASKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KNYSZYNIE POLSKIE TOWARZYSTWO SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY PP ?BLOCZEK" A. HRYNIEWSKI, J. HRYNIEWSKA sp.j. W LIKWIDACJI PPH L. CYBULKO I WSPÓLNICY sp.j. W LIKWIDACJI PPH ?REVMOD" Sp. z o.o. PPHU ?PLON" Sp. z o.o. PPHU SPŁAW W

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

KULTURALNYCH ?NAD CZARNĄ HAŃCZĄ" stow. INICJATYW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH "BEZ GRANIC" stow. INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "ALTERNATYWA" W SUWAŁKACH stow. "KLUB ZŁOTEGO WIEKU" stow. KONFERENCJA SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY ZIELONYCH PŁUC POLSKI stow. KULTURALNE TEATR EFEMERYCZNY stow. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Jest organizacją pożytku publicznego (nr KRS: 0000113431) działającą na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz własnego statutuhttp://www.lop.org.pl

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie.Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Henryk Okarma. HistoriaW 1953 roku został powołany Zakład Ochrony Przyrody PAN, wyspecjalizowana, samodzielna placówka naukowa działająca na rzecz ochrony

Straż Ochrony Przyrody

Straż Ochrony Przyrody - organizacja społeczna, której celem była ochrona przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego. W roku 2001 została przekształcona w Stowarzyszenie "Straż Ochrony Przyrody", obecnie działa na podstawie przepisów i ustawy o stowarzyszeniach. Zadania statutoweCelem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.