ochrony przyrody

sprawdź też:

ochrona

PAP

Warmińsko-Mazurskie. Nowy rezerwat przyrody "Czarnówko"

Warmińsko-Mazurskie. Nowy rezerwat przyrody "Czarnówko"

Rezerwat przyrody "Czarnówko" utworzono w Puszczy Rominckiej na Mazurach - podała w środę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Na objętym ochroną obszarze występuje wiele rzadkich gatunków roślin, np. jedyne w Polsce stanowisko manny litewskiej.

Warmińsko-Mazurskie. Ornitolodzy poszukują dziupli sów włochatych

Ornitolodzy rozpoczynają inwentaryzację dziupli sów włochatych w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Dotychczas służbom ochrony przyrody znana była lokalizacja tylko jednego miejsca lęgowego tego cennego gatunku sowy na Warmii i Mazurach.

Lubuskie. Przyrodnicy tworzy bazę danych o populacji rybołowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. tworzy bazę danych o populacji rybołowa i liczy na pomoc miłośników przyrody, leśników i wędkarzy. W Lubuskiem ten rzadki ptak występuje na 5-7 stanowiskach, w północnej i środkowej części regionu.

W Sątopach wykoszono wyspy, by ułatwić ptakom zakładanie gniazd

"Teren zamarzł, więc dotarcie do wysp nie było problemem. Mamy nadzieję, że nasza praca zaowocuje już wiosną, że na skoszonych wyspach założą gniazda najpierw śmieszki, a chwilę później rybitwy" - powiedział PAP Menderski. Dodał, że w poprzednich, jesiennych koszeniach udało się ściąć trzc

Ekwador: prezydent zgadza się na wydobycie ropy naftowej w rezerwacie amazońskiej puszczy

Ekwador: prezydent zgadza się na wydobycie ropy naftowej w rezerwacie amazońskiej puszczy

bogate kraje.Jego niespodziewana decyzja wzburzyła Indian i ekologów, którzy tłumnie stawili się pod pałacem prezydenckim w Quito, protestując przeciw naruszeniu integralności rezerwatu uznanego przez ONZ za jeden z najwspanialszych skarbów przyrody na świecie. Stowarzyszenie Indian CONAIE, naukowcy i

ENERGA pomaga chronić przyrodę

"Fundusz dla Przyrody" to pierwsza w Polsce inicjatywa, powstała we współpracy organizacji społecznej oraz dużej firmy energetycznej. Ma charakter konkursu grantowego, a jej celem jest działalność na rzecz ochrony przyrody i zasobów naturalnych poprzez wspieranie organizacji i

Kłopotliwa Natura 2000

przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i eksperci z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Na mapach zostały zaznaczone korytarze ekologiczne zwierząt, siedliska przyrodnicze. Przyrodnicy z PAN kolorami zaznaczyli najcenniejsze tereny. Białym - najmniej cenne, czerwonym najcenniejsze. - Jeśli moja

Gawłowski: w 2008 r. tyle środków na Life+, co przez 11 lat

Do 15 września można składać wnioski na 2009 r. Komisja Europejska ma zdecydować o przyznaniu środków w połowie przyszłego roku. Decyzje o przyznaniu środków w ramach programu Life+ zapadają w Brukseli. To dodatkowa pula unijnych pieniędzy, która może zostać wydana na ochronę polskiej przyrody

O ochronie pamiętamy, gdy woda wlewa się do domów

. zdarzają się co rok. Było więc wiele okazji do wyciągnięcia wniosków. Tymczasem za każdym razem władze przypominają sobie o ochronie przeciwpowodziowej, kiedy jest już za późno, kiedy woda wlewa się do domów.Przede wszystkim często tych domów nie powinno być w tym miejscu.- To prawda. W przypadku terenów

Przyznano medale za działalność na rzecz przyrody im. Wiktora Godlewskiego

charakterze popularno-naukowym, wydawanego przez Ligę Ochrony Przyrody - za popularyzację wiedzy przyrodniczej i edukację ekologiczną młodzieży. Zbigniew Kaszuba był w przeszłości m.in. wojewódzkim konserwatorem przyrody w Siedlcach, a przed przejściem na emeryturę pracował w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Przyrodnicy oznakowali warmińsko-mazurskie rezerwaty i obszary chronione

83 tablice informujące o formie ochrony przyrody - to inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Olsztynie. Oznaczenia ustawiono przy granicach pięciu obszarów Natura 2000. Chodzi o Ostoję Napiwodzko-Ramucką, Puszczę Napiwodzko-Ramucką, Warmińskie Buczyny, Murawy na Pojezierzu Ełckim i

Premier przyjął dymisję Głównego Konserwatora Przyrody

generalnego Lasów Państwowych. W latach 2006-2007 był dyrektorem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Muszyna forsuje narciarską megainwestycję

Muszyna forsuje narciarską megainwestycję

wycinka 36 hektarów litego starodrzewia, gdzie są siedliska chronionych zwierząt, nie spowoduje poważnych strat w przyrodzie. Dopuszczenie do czegoś takiego skończyłoby się dla nas gorzej niż Rospuda - wyjaśnia Wertz.

68,1 mln euro z UE na projekty dot. ochrony środowiska w Polsce

68,1 mln euro z UE na projekty dot. ochrony środowiska w Polsce

W unijnym programie Life+ finansowane są działania dotyczące ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz kampanie informacyjne ws. ochrony środowiska.Komisja otrzymała w ubiegłym roku 1078 wniosków z 27 państw członkowskich UE o dofinansowanie programów

Małopolskie. Dyrektor TPN Paweł Skawiński odchodzi na emeryturę

postrzeganiu TPN jako instytucji oraz zmiany w społecznym nastawieniu do kwestii ochrony przyrody parku narodowego. "Największe osiągnięcie to zmiana wizerunku parku. TPN jest teraz postrzegany jako instytucja nowoczesna i jako instytucja, która przesunęła ciężar swojego działania z li tylko aspektów

Warmińsko-Mazurskie. W tym roku nie będzie zbioru ślimaków winniczków

służby ochrony przyrody. Przed jej podjęciem analizowano sprawozdania składane przez firmy skupujące winniczki i zasięgnięto opinii specjalistów z Katedry Zoologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Sprawozdania z ostatnich dwóch lat potwierdziły

Małopolskie. Dyrektor TPN Paweł Skawiński odchodzi na emeryturę

ochrony przyrody parku narodowego. Skawiński podkreślił, że w końcu pracownicy parku zaczęli być pozytywnie odbierani. "Kiedyś pracownik TPN był postrzegany, jak żandarm, który ściga turystów. Teraz człowiek w parkowym mundurze to przyrodnik, który potrafi ciekawie opowiedzieć o Tatrach i wyjaśnić

IKEA chce wprowadzić wegetariańskie wersje swoich kultowych klopsów. Żeby chronić środowisko

IKEA chce wprowadzić wegetariańskie wersje swoich kultowych klopsów. Żeby chronić środowisko

Joanna Yarrow, odpowiadająca w firmie za ochronę środowiska, przekonuje, że przemysłowa produkcja mięsa zużywa duże ilości energii, co wiąże się z wydzielaniem ogromnej ilości dwutlenku węgla. A popularne mięsne kulki złożone są głównie z mięsa wołowego i wieprzowego. Yarrow przyznała, że tak

Ministerstwo Środowiska: będzie krajowe liczenie bobrów

Organizacje rolników, leśnicy czy związki łowieckie od lat apelują o rozwiązania. Będących pod ochroną bobrów przybywa, z roku na rok rosną też odszkodowania, które są wypłacane za np. zniszczone przez bobry groble przy stawach rybnych, zalane pola, podtopione lasy. Nie pomaga już przesiedlanie

Małopolskie.Prokuratura: nie będzie śledztwa ws. strefy ochrony puchacza

Zawiadomienie do prokuratury złożył w tej sprawie burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda; jego zdaniem strefa ta zablokuje rozwój miasta. Według burmistrza przy wyznaczaniu strefy ochrony ścisłej w często odwiedzanym przez turystów wąwozie Homole mogło dojść do złamania prawa przez Regionalną

Osuszanie - największym zagrożeniem dla biebrzańskich mokradeł

lokalną społecznością ochrona będzie trudna, a park nie chce być bezdusznym obrońcą przyrody, tylko łączyć ochronę przyrody z dobrem człowieka" - zaznaczył Skąpski. "Nigdy wcześniej ochrona obszarów mokradłowych nie była aż tak ważna jak obecnie (...) W przeszłości obszary bagienne traktowane

KE: Blisko 19 mln euro dla Polski na projekty związane z ochroną środowiska

We wtorek Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie nowych projektów w ramach programu ochrony środowiska LIFE+. Z 750 wniosków, które napłynęły z całej UE, wybrano 183 projekty w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu, czystej technologii, polityki ochrony środowiska, a także akcji

Wielkopolskie. U bocianów z Przygodzic już po godach

wielokrotnie skonsumowała swój związek" - poinformował PAP ornitolog Paweł Dolata z Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dolata dodał, że w ubiegłym roku osamotniona samica, której partner był na gnieździe tylko kilka dni, wyrzuciła wszystkie zniesione jaja - 6 lub 7

Olsztyn. Zakończono zimowe liczenie nietoperzy

ochrony przyrody. "To cenne przyrodniczo miejsce, ale utworzenie rezerwatu w mieście byłoby trudne. Dlatego szukamy sposobu, który pozwoli pogodzić ochronę nietoperzy z możliwością zarządzania tym terenem" - powiedziała PAP Kostrzewska. Strefowa ochrona nietoperzy w tym miejscu jest potrzebna

"Gazeta Polska Codziennie": Puszczy Białowieskiej grozi degradacja

Hajnówki Mieczysław Gmiter. Jak mówi, przyroda jest też zagrożona, bo mieszkańcy nie mogą pozyskiwać z lasu drewna na opał, które gnije i muszą opalać węglem. Jesteśmy terroryzowani przez pseudoekologów, którzy z walki zrobili sobie sposób na życie - podkreśla. "Obecnie stosowana ochrona bierna

Kontrowersje wokół drzew rosnących przy warmińsko-mazurskich drogach

sesji radny Wiesław Pietrzak (SLD), który analizował stan bezpieczeństwa w województwie. Marszałek Jacek Protas komentując to wystąpienie, zapewnił, że "osobiście jest wielkim miłośnikiem przyrody, ale zgadza się, że "żadna pachnica dębowa nie jest ważniejsza od ludzkiego życia". Za te

Rząd: sieć Natura 2000 poszerzona o niektóre tereny wojskowe

, wskazane w unijnych dyrektywach: siedliskowej i ptasiej. Natura 2000 jest ekologiczną siecią obszarów chronionych we Wspólnocie, wyznaczonych na mocy dwóch dyrektyw: ptasiej i siedliskowej. Ochrona przyrody w ramach tej sieci, polega na umiejętnym łączeniu działań chroniących istnienie cennych gatunków i

Lubuskie. Będzie można zebrać 150 ton ślimaków winniczków

Zezwolenia wydawane są przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Stanisław Bąkowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. poinformował PAP, że ze względów organizacyjnych wskazane jest, by zainteresowani zbieraniem ślimaków w woj. lubuskim złożyli wnioski do 2 kwietnia

Podlaskie. Izba rolnicza chce odstrzału dzików w związku z ASF

zasięgnięciu opinii m.in. regionalnej rady ochrony przyrody oraz Polskiego Związku Łowieckiego i określa miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy sejmik zajmie się tą sprawą. Przewodniczący sejmiku Bogdan Dyjuk powiedział PAP, że nie zna jeszcze stanowiska

W płockim zoo powstanie wybieg dla panter i tygrysów

Ogrodu Zoologicznego w Płocku oraz Liga Ochrony Przyrody Okręg w Płocku. Oprócz budowy wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich w płockim zoo zostanie m.in. zagospodarowany niewykorzystany do tej pory teren nadwiślańskiej skarpy, gdzie powstaną nowe aleje spacerowe.(PAP)

Podkarpackie. Mieszkańcy Sanoka dostali 40 tys. sadzonek drzew

latach sadzonki można było otrzymać po oddaniu surowców wtórnych. Z kolei w przedszkolach i szkołach dzieci po zasadzeniu drzewka opiekują się nim. Organizatorami przedsięwzięcia są: miejscowa Liga Ochrony Przyrody i władze miasta.(PAP)

Ministerstwo w sprawie Grodna: Przetarg był zgodny z prawem

dokumentów przetargowych. Po dokonaniu analizy dokumentacji stwierdzono, że ogłoszony przetarg nie naruszył przepisów ustawy o ochronie przyrody, jak również rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe, stąd podjęta została

Rzeszowscy harcerze posprzątają rezerwat przyrody w sercu miasta

przyrody w celu "zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych starodrzewu dębowego z licznymi sędziwy okazami". Powierzchnia rezerwatu przekracza osiem hektarów. Jest to pozostałość Puszczy Sandomierskiej, stąd liczne skupisko (największe w całym województwie na tak niewielkiej powierzchni

Tatry. Halny powalił 125 tys. metrów sześciennych drzew

Jak powiedział PAP Szymon Ziobrowski z TPN, w strefie ochrony ścisłej, czyli tam, gdzie leśnicy nie ingerują w przyrodę, halny przewrócił 20 tys. m sześciennych drzew. Natomiast na terenach objętych czynną ochroną, gdzie przyrodnicy mogą np. wycinać drzewa, uszkodzeniu uległo 60 tys. m sześciennych

Śląskie. Nowe konkursy na ochronę krajobrazu poprzez tradycyjną hodowlę

efekty to większe zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie tradycji i zwyczajów i silniejsze zainteresowanie turystów pasterstwem i czynną ochroną przyrody. W 2010 r. samorząd woj. śląskiego zdecydował o kontynuowaniu programu do 2014 r.(PAP)

W Białymstoku rozstawiono blisko 40 karmników dla ptaków

Jak powiedział PAP dyrektor departamentu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku Andrzej Karolski, miasto już od jakiegoś czasu prowadzi działania, które mają poprawić warunki bytowe zwierząt oraz ptaków na terenie Białegostoku. Mówił, że od kilku lat montowane

Warmińsko-Mazurskie. Ekolodzy sprowadzą sześć rysi z Estonii

Rzecznik WWF Paweł Średziński powiedział PAP, że służby ochrony przyrody zezwoliły na wypuszczenie w ciągu najbliższych dwóch lat na Mazurach sześciu rysi. Pierwszy osobnik ma zostać odłowiony i sprowadzony z Estonii do końca marca. Jak przypomniał, od 2012 roku w Puszczy Piskiej osiedlono już

Małopolskie. Od marca droższe bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego

sprzedaży biletów trafia ponad 5,5 mln zł. Pieniądze te są przeznaczane m.in. na remonty szlaków, cele związane z ochroną przyrody czy edukacją. 15 proc. tego dochodu jest przeznaczane na działalność Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tatrzański Park Narodowy utworzony został w 1954 roku i

Lasy Państwowe zainteresowane kupnem Polskich Kolei Linowych

- Naszym głównym celem jest ochrona przyrody, jednak zajmujemy się też turystyką. Dlatego uważamy, że moglibyśmy w odpowiedni sposób zadbać o zrównoważony rozwój PKL z korzyścią dla przyrody, jak i dla narciarzy - powiedziała rzeczniczka Lasów Państwowych.Memorandum informacyjne dla potencjalnych

Elektrownia Turów zainwestuje ponad 0,5 mld zł w odsiarczanie spalin

dotyczącej emisji przemysłowych, która mówi o tym, że musi ona zredukować ilość dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu do 1 stycznia 2016 r. Według Waldemara Kulaszki, dolnośląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, powiat zgorzelecki, na terenie którego funkcjonuje Elektrownia Turów, jest

Polemika o lasach: Deski i próchno

storpedowało gospodarkę leśną. Wysoki urzędnik Ministerstwa Ochrony Środowiska na spotkaniu z leśnikami powiedział zaś o tej decyzji tak: "To była sprawa polityczna. I nie miała nic wspólnego z ochroną przyrody". Wajrak postuluje, aby Lasy w większym stopniu zajęły się ochroną przyrody: "

Wajrak odpowiada Wostkowi. Lasy są państwa, nie Lasów Państwowych

Puszczy Białowieskiej apelowały takie merytoryczne ciała, jak: prezydium Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Biologicznych PAN, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego, Państwowa Rada Ochrony Przyrody i wydziały nauk biologicznych kilku wyższych uczelni. Tę decyzję pochwaliło też Society for

Szesnaście polskich drzew powalczy o tytuł Drzewa Roku 2014

zostaną wręczone 10 października podczas inauguracji Święta Drzewa w Warszawie. Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią projektu Święto Drzewa Klubu Gaja. Promuje postawy poszanowania przyrody i konieczność ochrony jej obiektów oraz pokazuje przykłady silnych związków pomiędzy kulturą i historią

Podlaskie. Izba rolnicza chce odstrzału dzików w związku z ASF

sejmiku o odstrzał, Izba powołuje się na zapisy ustawy o ochronie zwierząt, w których jest mowa o tym, że redukcja jest możliwa, gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym także gospodarki łowieckiej. W stanowisku skierowanym do sejmiku i przesłanym

Chevron chwali prołupkowe rozporządzenie rządu

obszarami objętymi różnymi formami ochrony przyrody. Z 1 tys. m do 5 tys. m zwiększono też głębokość odwiertów poszukiwawczych, które można prowadzić bez decyzji środowiskowej.W środę decyzję rządu z zadowoleniem skomentował amerykański koncern paliwowy Chevron. "Zmiana ta potwierdza, że wiercenia

Żeglarze chcą sprzątać zaśmiecone mazurskie wyspy, ale są problemy

Na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest kilkadziesiąt wysp. Niektóre z nich (głównie te leżące na północ od Giżycka) są rezerwatami przyrody i nie wolno na nie wchodzić, ani przy nich cumować, o czym informują specjalne tablice. Mimo to nie odstraszają one turystów i zarówno wyspy-rezerwaty jak i

Europa broni pszczół. Stracą na tym koncerny Bayer i Syngenty

trzeciej naszych upraw nie zdołalibyśmy bez nich utrzymać.Neonikotynoidy znalazły się także na cenzurowanym w USA, gdzie od kilku lat pasieki pustoszy tzw. masowe ginięcie pszczół (CCD - colony collapse disorder). Pszczelarze i obrońcy przyrody skarżą do sądu federalną Agencję Ochrony Środowiska, która nie

W płockim zoo mieszka ponad 3 tys. zwierząt z 307 gatunków

musieliśmy podpisać wstępną umowę z Ministerstwem Ochrony Przyrody Brazylii, gdzie występują one na wolności" - powiedział PAP Niweliński. Tamaryny dwubarwne - głowa czarna, szara sierść - żyją w małych grupach w lasach tropikalnych Ameryki Płd. Żywią się owocami, owadami i jajami ptaków. Długość

Śląskie. Nowy plan ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

niepożądanych gatunków roślin. Odpowiedzią mają być m.in. działania związane np. z czynną ochroną takich terenów (wycinka, odkrzaczanie) oraz promocja określonego typu rolnictwa, np. hodowli owiec i kóz. Poważnym zagrożeniem dla walorów krajobrazowych tego terenu jest nielegalne wydobycie surowców naturalnych

Chcą zabudować góry wyciągami i trasami

zaczął załatwiać formalności. Wtedy okazało się, że pomysł ma także przeciwników. Zdaniem mieszkańców ucierpi nie tylko przyroda, lecz także ludzie. Park Krajobrazowy Beskidu Małego ze względu na piękne krajobrazy, ciszę i spokój sprzyja tworzeniu ośrodków rozwoju duchowego, samotni czy po prostu miejsc

PSEW: większa ochrona ptaków nie ograniczy inwestycji w energetyce wiatrowej

projekt Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Stowarzyszenie uważa, że te akty prawne nie mają żadnego bezpośredniego związku z rozwojem infrastruktury, w tym także wiatrowej. Według PSEW przepisami, które regulują oceny oddziaływań wszystkich inwestycji (również turbin wiatrowych), na środowisko

Bronią gór przed gigantycznym ośrodkiem narciarskim

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów", umożliwiającego realizację inwestycji. Krakowska RDOŚ odmówiła, uznając, że budowa ośrodka naruszy równowagę przyrodniczą w Beskidzkie Małym. Przeciwnicy budowy

Pomysł nowego ministra sportu: Zróbmy staw na Kasprowym

warunków przyrodniczych. Mówię obiektywnych, bo one nie są wymyślone przez dyrektora parku czy ideologów ochrony przyrody. W polskiej części Tatr takie ośrodki nie mogą powstać, bo nasze góry są na to zbyt małe. Uważam rozbudowę stacji narciarskich w słowackiej części Tatr za zjawisko negatywne. Można

Podpisano umowę na budowę farmy fotowoltaicznej pod Olsztynem

W czwartek w olsztyńskim starostwie podpisano umowę na dofinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Łączny koszt budowy farmy ma wynieść ponad 8 mln zł, a środki z UE pokryją 42 proc. wydatków kwalifikowanych. "Cieszę się, że to samorząd będzie

NIK: Miasta nie wykorzystują możliwości zarobku na drewnie

takie jest niezgodne z duchem ustawy o ochronie przyrody, gdyż oznacza rozstrzyganie we własnych sprawach" - zaznaczono. W związku z tym NIK zwróciła uwagę na konieczność wyłączania się prezydentów z uczestniczenia w takim postępowaniu ze względu na przypadki nadmiernej przychylności wobec własnych

Ochrona morświna może wymusić zmianę tras statków

W tym tygodniu w Warszawie zakończyło się 20. posiedzenie Komitetu Doradczego Porozumienia ASCOBANS. Jest to Porozumienie o Ochronie Małych Waleni Morza Bałtyckiego, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego, którego Polska jest stroną. Lesz z departamentu leśnictwa i ochrony

W dużych miastach powstaną hotele dla dziko żyjących owadów

Pierwszy domek dla owadów powstał na Polu Mokotowskim w Warszawie, wkrótce w całym kraju ma być 100, pierwsze z nich staną już w marcu. Pieniądze na budowę stu domków zebrano we wrześniu 2013 r. w ramach akcji "Adoptuj Pszczołę". Była to kolejna edycja kampanii, której celem jest ochrona

Halliburton przyznał się do zniszczenia dowodów w sprawie wycieku ropy

dobrowolnie przekazał 55 mln dol. na rzecz narodowej fundacji ochrony przyrody NFWF (National Fish and Wildlife Foundation). Halliburton potwierdził, że przyznał się do zniszczenia dowodów w śledztwie; potwierdził także warunki porozumienia.Według rządu Halliburton zalecił koncernowi BP, by odwiert Macondo

Lubuskie.Wycieczki przyrodnicze - w Światowym Dniu Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł przypada 2 lutego. Ustanowiono go na pamiątkę przyjęcia w 1971 r. konwencji dot. ochrony terenów wodno-błotnych - poinformował PAP Łukasz Cieślik z PN "Ujście Warty". Dla biorących udział w zorganizowanej w Parku imprezie przygotowano wycieczkę z przewodnikiem po

PKP SA: Ponad dwudziestu chętnych na PKL

. Ponadto prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające, czy przy działaniach związanych z prywatyzacją Polskich Kolei Linowych mogło dojść do przestępstwa.Negatywne stanowisko w sprawie prywatyzacji PKL zajęły m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Tatrzański Park Narodowy.Sprzedaży kolejek linowych na

Szczyrk dzięki 120 mln zł ma być polską stroną Alp

- powiedział Hlavaty. Szczegółów nie chciał na razie zdradzać, ponieważ Słowacy muszą najpierw załatwić formalności związane m.in. z ochroną przyrody i planem zagospodarowania przestrzennego. Dlatego nowe kolejki pojawią się najwcześniej za dwa lata. Dodał jednak, że to, co będzie możliwe - jak poprawa systemu

Niższe kary za wycinkę drzew? Skorzystają deweloperzy

fizyczne zezwoleń na wycinkę - zgłoszeniami. Wszystkie zmiany mają się znaleźć w przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Teraz za uzyskanie zgody np. na ścięcie dębu o średnicy 200 cm występująca o nią firma musi zapłacić 100 tys. zł. Po wejściu w życie zmian zapłaci tylko 40 tys. Gdy ta

Ekologia z "Małym Księciem" w Dąbrowie Górniczej

pozycja? Jak tłumaczą organizatorzy, "Mały Książę" symbolizuje ochronę planety, porusza kwestie wartości ludzkich i wartości przyrody. Książka Saint-Exupéry'ego stanowi literacki wstęp do zagadnień związanych ze środowiskiem. Wychowawcy klas czwartych, a także nauczyciele przyrody, którzy

Będzie narodowa zbiórka na wykupienie kolejki na Kasprowy?

apelu do prezydenta zorganizują taką akcję, to Bronisław Komorowski rozważy objęcie jej patronatem - powiedział szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek.Prywatyzacja PKL budzi wiele kontrowersji. Zaniepokojenie sprzedażą PKL wyraziły Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Tatrzański

Inwestycje narciarskie. Jakie na Słowacji, jakie u nas

międzynarodowe może mieć zastrzeżenia co do spełniania wymogów parku narodowego. Słowacy mogą stracić status parku w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody - dodaje Krzan.Takie inwestycje narciarskie na Słowacji są możliwe, gdyż obszar Natura 2000 nie objął terenów, na których istniała infrastruktura narciarska

Podlaskie. Otwarta trasa narciarska w Puszczy Białowieskiej

narciarzy. Trasa powstała po to, by uatrakcyjniać puszczę dla turystów także zimą. Wójt dodał, że jeżeli się sprawdzi, niewykluczone, że będą powstawały nowe trasy. Zaznaczył jednak, że w planach zawsze jest brana pod uwagę ochrona przyrody i nie chodzi w Puszczy Białowieskiej o to, by nagle, np. pojawiły

Warmińsko-Mazurskie. Gmina Pieniężno szuka inwestora na kościelną wieżę

-mieszkalną. Wieża jest wpisana do rejestru zabytków i znajduje się w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej. Dlatego prace budowlane muszą ograniczać się do odbudowy, konserwacji i rewitalizacji budowli. Stojąca samotnie na miejskim rynku wieża ma pięć kondygnacji i 28 m wysokości. Należała do

Budowa najsłynniejszej obwodnicy w Polsce prawie na półmetku

. Raczki.Przypomnijmy, że budowę obwodnicy Augustowa zaplanowano ponad 20 lat temu. Pierwotnie miała przecinać torfowiska Doliny Rospudy, od momentu wejścia Polski do Unii stanowiące obszar ochrony przyrody Natura 2000. Taki przebieg oprotestowali ekolodzy, za sprzeczny ze wspólnotowym prawem uznała go też Komisja

Ślimak wielki na 3 mm blokuje budowę obwodnicy. Paranoja?

Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - A skoro jest, to trzeba starać się pogodzić ochronę przyrody z rozwojem infrastruktury. Inna sprawa, że czasem tego typu przypadki nie mają nic wspólnego z rzeczywistym interesem przyrody, a jedynie stają się orężem różnych

Rekordowy wzrost wydobycia gazu w Stanach Zjednoczonych

ochrony przyrody w Utah, że dla zmniejszenia wpływu prac na środowisko, zrezygnuje z odwiertów nad brzegami rzeki White River, ostatniej dużej, nieuregulowanej rzeki na płaskowyżu Kolorado. Ponadto koncern odkupi od prywatnych właścicieli 260 ha gruntów nad brzegami tej rzeki, by stworzyć obszary

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 21

Tworzyw Sztucznych, Biuro Nasiennictwa Leśnego oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN. "Edukacja poprzez zabawę z elementami współzawodnictwa to świetny sposób budowania zachowań proekologicznych wśród najmłodszych. Dzięki akcji +Drzewko za butelkę+ staramy się przekazać dzieciom takie wartości, jak

Nord Stream kupił niemieckich ekologów za 10 mln euro

Pod koniec zeszłego tygodnia w Niemczech powstała Fundacja Ochrony Przyrody Niemieckiego Bałtyku. Założyły ją władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego, niemieckie organizacje ekologiczne WWF Deutschland, BUND ("Przyjaciele Ziemi") i NABU (Związek na rzecz Ochrony Przyrody i Bioróżnorodności

Prezydent krytycznie o udziale Lasów Państwowych w prywatyzacji PKL

tym roku PKP SA muszą spłacić ok. 1 mld zł długu. Prywatyzacja PKL budzi wiele kontrowersji. Zaniepokojenie sprzedażą PKL wyraziła Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Tatrzański Park Narodowy. Sprzedaży PKL sprzeciwiają się m.in. niektórzy parlamentarzyści oraz Związek Podhalan.

Fundacja ClientEarth: Budzanowski nas szykanuje

Mostostalu i Rafako. Szczególnie dla pierwszej z nich to bardzo dobra wiadomość, bo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i kontrakty w energetyce są dla niej szansą wyjścia na prostą.W liście do ministra Budzanowskiego ClientEarth stwierdził, że kieruje się w swojej działalności ochroną interesu

Ekolodzy zablokują budowę największej elektrowni w Europie?

Pięć organizacji ekologicznych złożyło w poniedziałek wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym domaga się unieważnienia wydanej w 2010 roku decyzji środowiskowej dla Elektrowni Północ w miejscowości Rajkowy koło Pelplina (woj. pomorskie). Są wśród nich ClientEarth Polska

Minister środowiska spotkał się ze związkowcami ws. ustawy o lasach

Grażyna Zagrobelna z Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" powiedziała PAP po spotkaniu, że zapłacenie 1,6 mld zł przez LP, jest skokiem na pieniądze tego przedsiębiorstwa i może doprowadzić do zachwiania jego płynności finansowej

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

wiceprezydent Koterba. Czujemy, że to już ostatnia prosta Przed kilkoma tygodniami Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Towarzystwa Na Rzecz Ochrony Przyrody, które od lat robi wszystko, aby powstrzymać rozbudowę konstrukcji przy rondzie Mogilskim. Wówczas radość inwestorów tłumił jeszcze

Małopolskie. Samorządy chcą utworzenia strefy uzdrowiskowo-turystycznej

Żegiestowa i Piwnicznej chcą utworzenia u siebie Międzynarodowego Centrum Turystyki Rowerowej i Biegowej oraz Popradzkiego Regionalnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Włodarze gmin uzdrowiskowych podkreślają, że ich miejscowości zostały ograniczone w rozwoju poprzez stworzenie różnego rodzaju form ochrony

Nowy właściciel tatrzańskich kolejek obiecuje inwestycje

pobierać duże ilości wody, a to zagroziłoby ochronie przyrody w Tatrach. - Poza tym jak naśnieżać przy silnym wietrze o prędkości powyżej 15 m/s. A takie wiatry występują na Kasprowym przez prawie jedną trzecią roku. Będzie się naśnieżać trasę narciarską, a ten śnieg zwieje pół kilometra dalej. Na

Towary po rzekach nie płyną. W Polsce prawie nie ma dróg wodnych

rozwój żeglugi śródlądowej), na który w latach 2002-16 przeznaczono ponad 9 mld zł. W tej kwocie zawarte jest nie tylko udrożnienie rzeki, ale również m.in. ochrona przyrody, zagospodarowanie przestrzenne czy monitoring przeciwpowodziowy. Jak jednak podkreślają autorzy raportu NIK, do dziś wykorzystano

Kasprowy dla górali, ale nic się nie zmieni

zagroziłoby ochronie przyrody w Tatrach. Poza tym, jak naśnieżać przy silnym wietrze o prędkości powyżej 15 m/s. A takie wiatry występują na Kasprowym Wierchu przez prawie jedną trzecią roku. Będzie się naśnieżać trasę narciarską, a ten śnieg zwieje pół kilometra dalej. Na zaśnieżenie trasy o gładkim podłożu

Niemieccy ekolodzy przepuścili Gazociąg Północny

Niemiecki Związek na rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody (BUND) oraz niemiecka filia organizacji ekologicznej WWF wycofały złożony w lutym pozew przeciw decyzji zezwalającej na budowę gazociągu. Ekolodzy zrobili to po zawarciu ugody z budującym rurę konsorcjum Nord Stream. Wydobywany w czasie

Zlikwidować Ministerstwo Środowiska?

przyrody, kiedy to "ochrona kwiatków, ptaszków i żabek" jest ważniejsza od dobra człowieka. Poza infantylnością takiego podejścia, rażącego nieznajomością procesów przyrodniczych, dzięki którym człowiek może w ogóle egzystować, wskazuje ono na kompletną niewiedzę o tym, jaki jest zakres zadań

Bytom: konkurs na najlepsze ujęcie lasu miechowickiego

".Stąd też proponowane przez organizatorów tematy wiodące: przyroda Lasu Bytomskiego oraz Park Ludowy (pod kątem planowanej rewitalizacji). Przypomnijmy. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy na terenie Lasu Bytomskiego objąć ma część lasu o powierzchni ok. 305,60 ha, położony w północno- zachodniej

Polska liderem wierceń w łupkach w Europie

gazu ze złóż niekonwencjonalnych, jak również szczegółowych wytycznych do wykonywania raportów i przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Badania swoim zakresem obejmą m.in.: zasoby wód gruntowych i powierzchniowych, krajobraz, formy ochrony przyrody, glebę, hałas oraz emisje do powietrza. Od

Owca to nie kosiarka, czyli jak górale walczą o hale

pisać odwołania. - Musimy walczyć, bo tylko wtedy ARiMR będzie inaczej podchodziło do górskich hal. A to bardzo ważne nie tylko dla ochrony przyrody. Wypas na halach zaczął przyciągać coraz więcej turystów i szkoda byłoby ich stracić - mówi pani Wiktoria.

Minister przekonuje do atomu: Najnowsze i najbezpieczniejsze technologie

Wystąpienie poważnych awarii w polskich elektrowniach będzie praktycznie wykluczone dzięki opracowanym przez rząd nowym przepisom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej tego typu obiektów, zastosowaniu najbardziej zaawansowanych technologii oraz odpowiednim warunkom lokalizacyjnym

Ogłoszono sprzedaż akcji Polskich Kolei Linowych

Kolei Linowych mogło dojść do przestępstwa. Negatywne stanowisko w sprawie prywatyzacji PKL zajęła m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Sprzedaży kolejek linowych na Kasprowy Wierch prywatnemu inwestorowi sprzeciwiło się też Ministerstwo Środowiska. Zdaniem resortu sprzedaż kolejek linowych na

W Sejmie o wpłacie 1,6 mld zł do budżetu przez Lasy Państwowe

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o lasach. Wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski na posiedzeniu połączonych komisji finansów i środowiska wyjaśnił posłom, że zgodnie z propozycją, Lasy Państwowe (LP) w latach 2014-2015

Ministerstwo z klimatem

połączyć energetykę i ochronę środowiska w jednym resorcie, z pozoru wydaje się sensowny. Odkąd znaleźliśmy się w UE, nasza energetyka nierozerwalnie związana jest z polityką klimatyczną Unii. Strategiczny cel - obniżenie emisji CO2 do 2020 r. o 20 proc., a w perspektywie 2050 r. aż o 80 proc. - wymusi na

Włosi też mają swoją Rospudę. Demonstracje przeciwników szybkiej kolei Turyn - Lyon

przeciwnicy kolei manifestowali w rejonie Val di Susa w Piemoncie, gdzie pociąg będzie przejeżdżać. Tak jak w ubiegłych dniach zablokowali przebiegający w tej okolicy odcinek autostrady. Włoski minister ochrony środowiska Corrado Clini wyraził opinię, że "u źródeł protestów nie leżą argumenty ekologiczne

Zwycięstwo Amazonii

puszczy tropikalnej aż 60 proc. leży w granicach Brazylii i to od tego kraju w największym stopniu zależy jej ochrona. Brazylia chce na ten cel zebrać na świecie do 2020 r. 20 mld dolarów.Świadomość, jakim skarbem dla przyrody i ludzkości jest puszcza, rośnie w ostatnich latach. Wcześniej budowa potęgi

Bałtycki gazociąg Nord Stream wygrał z ekologami w Finlandii

W lutym fińska administracja zgodziła się, aby kontrolowane przez Gazprom konsorcjum Nord Stream ułożyło podmorski gazociąg. Decyzję tę wraz z trzema organizacjami ekologicznymi z Estonii zaskarżyło Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody (SLL), największa organizacja ekologiczna w Finlandii, od

Rolnego przełomu nie ma

wszystko projekt przynosi kilka naprawdę dobrych propozycji: Rośnie wsparcie dla młodych rolników - przez pierwsze pięć lat gospodarowania mogą dostać dopłaty większe nawet o 25 proc. Może odmłodzi to rolniczą kadrę. Zwiększenie nacisku na ochronę wiejskiego krajobrazu i przyrody. Za utrzymanie polnych

Szkoda Nowickiego

tej drogi w innym miejscu jest zarówno lepsze dla przyrody, jak i tańsze oraz mniej kosztowne społecznie.Nowicki niemal zakończył spór o Naturę 2000, wyznaczając większość wymaganych obszarów. Pozwoli to nie tylko chronić przyrodę, ale również inwestować. Komisja Europejska nie zgadzała się na

Szymański: Komisja Europejska ogłosiła nowy dokument o łupkach

rozszczelniania oraz zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w obszarach chronionych.Oprócz legislacji ściśle odnoszącej się do ochrony przyrody (NATURA2000, Habitat, dyrektywy ptasie), Komisja Europejska zwraca uwagę na 7 innych aktów prawnych, które są kluczowe dla inwestycji w gaz łupkowy w UE. Chodzi o Ramową

"Nasz Dziennik": Skok na pół miliarda

przedstawicieli Lasów Państwowych, ekspertów ochrony przyrody oraz części posłów, zwłaszcza z Prawa i Sprawiedliwości, pozbawienie spółki takiej kwoty naraziłoby ją na utracenie płynności finansowej, a w efekcie ułatwiłoby w przyszłości prywatyzację Lasów Państwowych.Spółka ta zarządza 7,5 mln hektarów lasów, to

Bezpieczniejsze sieci w lasach

ochronie przyrody (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 2572 ze zm.), która weszła w życie w marcu br. wprowadziła podstawę prawną do odpłatnego ustanawiania przez nadleśniczych służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, na nieruchomościach Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych

Rosja zakazała importu produktów z wieprzowiny z Polski i Litwy

ryzyka dotycząca bezpieczeństwa dostaw produktów zawierających wieprzowinę oraz "zbadana strefa surowcowa firm przetwórczych". Rossielchoznadzor dodaje w komunikacie, że o swojej decyzji poinformował unijną Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) i służby weterynaryjne

660 milionów za obwodnicę Augustowa

Rospudy, od momentu wejścia Polski do Unii stanowiące obszar ochrony przyrody Natura 2000. Taki przebieg oprotestowali ekolodzy, za sprzeczny ze wspólnotowym prawem uznała go też Komisja Europejska, która w tej sprawie pozwała Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Do procesu ostatecznie jednak

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

LUDOWY KLUB TURYSTYCZNY W TUCHOLI - KRS: 0000092084 - informacje podstawowe - Ludzie i firmy w krs -

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: LUDOWY KLUB TURYSTYCZNY W TUCHOLI Forma prawna: STOWARZYSZENIE REGON: 092510867 NIP: 5611387947 Główna działalność (PKD): Dostępne po zalogowaniu Adres WWW: b/d Adres ALEJA LIGI OCHRONY PRZYRODY 5 89-501 TUCHOLA /div> Duża mapa > Województwo: KUJAWSKO

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

. PRZYJACIÓŁ CHÓRU "COLLEGIUM CANTORUM" W CHEŁMNIE stow. PRZYJACIÓŁ GMINY LISEWO stow. ROZWOJU GMINY CHEŁMNO stow. ROZWOJU GMINY PAPOWO BISKUPIE stow. ROZWOJU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ stow. "STRAŻY OCHRONY PRZYRODY" stow. STRZELCÓW CZARNOPROCHOWYCH ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ "stow. TWIERDZA CHEŁMNO" stow. UNISŁAW TEAM stow

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PIERWOTNEJ PRZYRODY POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW PORADNIA LEKARSKA PEDIATRYCZNO INTERNISTYCZNA W. BIEREZOWICZ I E. I. BORONA sp.p. PPH ?KARMEL" IMPORT EXPORT K. BOŁTRYK SZ. ANDREJUK sp.j. PPH ?NITERWA" J. SZMUKSTA WŁ. WASILUK J.E. ZALEWSKI sp.j. PPHU ?GURIS" Sp. z o

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

.o. PHU ?WCJ" NIEWODOWSKI CZESŁAW I PISANKO JÓZEF sp.j. PODLASKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KNYSZYNIE POLSKIE TOWARZYSTWO SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY PP ?BLOCZEK" A. HRYNIEWSKI, J. HRYNIEWSKA sp.j. W LIKWIDACJI PPH L. CYBULKO I WSPÓLNICY sp.j. W LIKWIDACJI PPH ?REVMOD" Sp. z o.o. PPHU ?PLON" Sp. z o.o. PPHU SPŁAW W

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

KULTURALNYCH ?NAD CZARNĄ HAŃCZĄ" stow. INICJATYW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH "BEZ GRANIC" stow. INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "ALTERNATYWA" W SUWAŁKACH stow. "KLUB ZŁOTEGO WIEKU" stow. KONFERENCJA SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY ZIELONYCH PŁUC POLSKI stow. KULTURALNE TEATR EFEMERYCZNY stow. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Jest organizacją pożytku publicznego (nr KRS: 0000113431) działającą na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz własnego statutuhttp://www.lop.org.pl

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie.Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Henryk Okarma. HistoriaW 1953 roku został powołany Zakład Ochrony Przyrody PAN, wyspecjalizowana, samodzielna placówka naukowa działająca na rzecz ochrony

Straż Ochrony Przyrody

Straż Ochrony Przyrody - organizacja społeczna, której celem była ochrona przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego. W roku 2001 została przekształcona w Stowarzyszenie "Straż Ochrony Przyrody", obecnie działa na podstawie przepisów i ustawy o stowarzyszeniach. Zadania statutoweCelem

Strefa ochrony ścisłej

Strefa ochrony ścisłej w Parku Narodowym polega na: pozostawieniu biocenoz i ekosystemów wyłącznie swobodnemu oddziaływaniu sił przyrody, niezakłócaniu naturalnych procesów rozwojowych, wykluczeniu lub przynajmniej ograniczeniu nienaturalnych oddziaływań zewnętrznych na park (np. zmiana stosunków

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.