ochrony przyrody

sprawdź też:

ochrona

PAP

5 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony przyrody

5 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony przyrody

Minister środowiska Maciej Grabowski ogłosił w piątek nowy program wsparcia inicjatyw obywatelskich dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. Na pomoc w lokalnych działaniach na rzecz ochrony przyrody NFOŚiGW przeznaczył 5 mln złotych.

5 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony przyrody

# szczegóły programu, wypowiedzi ministra Grabowskiego #

Pomniki przyrody - przyrodnicze i kulturalne dziedzictwo Polski

Pomniki przyrody to naturalne i kulturalne dziedzictwo kraju o wartości historycznej i edukacyjnej - mówi PAP Piotr Dobrzyński, szef Departamentu Informacji o Środowisku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W Polsce jest ponad 36 tys. takich obiektów.

Projekt. Parki krajobrazowe i rezerwaty - na obszarze kilku województw

ich funkcjonowanie - głosi uzasadnienie założeń projektu. Projektowane przepisy będą również wzmacniały ochronę przyrody w otulinie parków narodowych. Otulinę wyznacza się na terenach graniczących z parkami. Na jej obszarze można np. utworzyć strefę ochronną zwierząt łownych ze względu na potrzebę

MŚ: Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Nowy wiceminister środowiska będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem. Otawski obejmie wakat po odejściu z resortu Janusza Zaleskiego, którego dymisję na początku kwietnia przyjął premier Tusk. "Niezwykle cieszę się na tę współpracę. Dzięki

Biebrzański PN chce działać na rzecz przyrody i bezpieczeństwa przy carskiej drodze

Biegnąca przez Biebrzański Park Narodowy i ostoje objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 tak zwana carska droga przyciąga turystów. Służy też ruchowi lokalnemu. Badania naukowe pokazują jednak, że droga ta pokrywa się z terytoriami zwierząt, np. łosi. Trasa przebiega również przez siedliska

Naukowcy zbadali dietę wydr; występuje w niej rzadki głowacz białopłetwy

przyrody Joanna Sanocka-Bielatko. Na uwagę zasługuje obecność w menu wydr głowacza, który jest rzadkim gatunkiem objętym częściową ochroną oraz ujętym w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Fakt, że wydrom udaje się upolować głowacze, świadczy o tym, iż w Drawie i jej dopływach ta ryba jest dość

Warmińsko-Mazurskie. Nowy rezerwat przyrody "Czarnówko"

Zarządzenie o uznaniu ponad 32 ha gruntów w Nadleśnictwie Gołdap za leśny rezerwat przyrody wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ). Ma to na celu zachowanie borealnej świerczyny bagiennej, boru sosnowego bagiennego i torfowiska wysokiego. Jak poinformowała PAP rzeczniczka

Warmińsko-Mazurskie. Ornitolodzy poszukują dziupli sów włochatych

, szacowanych w literaturze fachowej na 40-60 par. Jednak służby ochrony przyrody nie wiedzą o żadnej dziupli włochatek w tym kompleksie leśnym. "Jedyne znane nam miejsce lęgowe tego gatunku w woj. warmińsko-mazurskim znajduje się w Puszczy Rominckiej w okolicach Gołdapi. Dlatego taka inwentaryzacja jest

Warmińsko-Mazurskie. Ornitolodzy zinwentaryzowali dziuple sów włochatych

Jak poinformował PAP Michał Zygmunt z Komitetu Ochrony Orłów, zakończona w połowie czerwca inwentaryzacja ornitologiczna w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej miała określić liczbę i lokalizację dziupli. Akcja była podzielona na dwa etapy. Od marca do końca kwietnia ornitolodzy odnaleźli 12 leśnych

Lubuskie. Przyrodnicy tworzy bazę danych o populacji rybołowa

Rybołów jest jednym z najbardziej narażonych na wyginiecie gatunków ptaków szponiastych w Polsce. "Zachęcamy do udziały w tym przedsięwzięciu, gdyż uzyskane w ten sposób dane pomogą na wzmocnienie efektywności ochrony tego okazałego drapieżnika w naszym regionie. Rybołowy najczęściej bytują w

W Sątopach wykoszono wyspy, by ułatwić ptakom zakładanie gniazd

"Teren zamarzł, więc dotarcie do wysp nie było problemem. Mamy nadzieję, że nasza praca zaowocuje już wiosną, że na skoszonych wyspach założą gniazda najpierw śmieszki, a chwilę później rybitwy" - powiedział PAP Menderski. Dodał, że w poprzednich, jesiennych koszeniach udało się ściąć trzc

ENERGA pomaga chronić przyrodę

"Fundusz dla Przyrody" to pierwsza w Polsce inicjatywa, powstała we współpracy organizacji społecznej oraz dużej firmy energetycznej. Ma charakter konkursu grantowego, a jej celem jest działalność na rzecz ochrony przyrody i zasobów naturalnych poprzez wspieranie organizacji i

Ekwador: prezydent zgadza się na wydobycie ropy naftowej w rezerwacie amazońskiej puszczy

Ekwador: prezydent zgadza się na wydobycie ropy naftowej w rezerwacie amazońskiej puszczy

bogate kraje. Jego niespodziewana decyzja wzburzyła Indian i ekologów, którzy tłumnie stawili się pod pałacem prezydenckim w Quito, protestując przeciw naruszeniu integralności rezerwatu uznanego przez ONZ za jeden z najwspanialszych skarbów przyrody na świecie. Stowarzyszenie Indian CONAIE, naukowcy i

Kolejka na Kasprowy przewiezie mniej turystów - skorzysta przyroda

monitorowali ruch turystyczny na szczycie i obserwowali zachowanie turystów. "W ten sposób chcemy dowiedzieć się, na ile turyści szkodzą przyrodzie w rejonie szczytu i jak lepiej chronić roślinność" - mówił Ziobrowski. Regulację liczby pasażerów na Kasprowy wprowadzono po modernizacji słynnej

Kolejka na Kasprowy przewiezie mniej turystów

Kolejka na Kasprowy przewiezie mniej turystów

W sezonie zimowym, czyli od połowy grudnia do końca kwietnia, kolej linowa na Kasprowy Wierch przewoziła na godzinę 360 osób. Począwszy od przedłużonego majowego weekendu do połowy grudnia, kolejka w ciągu godziny przewiezie na szczyt 180 turystów. - Wprowadzając ograniczenie liczby osób przewożonyc

Kłopotliwa Natura 2000

przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i eksperci z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Na mapach zostały zaznaczone korytarze ekologiczne zwierząt, siedliska przyrodnicze. Przyrodnicy z PAN kolorami zaznaczyli najcenniejsze tereny. Białym - najmniej cenne, czerwonym najcenniejsze. - Jeśli moja

Gawłowski: w 2008 r. tyle środków na Life+, co przez 11 lat

Do 15 września można składać wnioski na 2009 r. Komisja Europejska ma zdecydować o przyznaniu środków w połowie przyszłego roku. Decyzje o przyznaniu środków w ramach programu Life+ zapadają w Brukseli. To dodatkowa pula unijnych pieniędzy, która może zostać wydana na ochronę polskiej przyrody

O ochronie pamiętamy, gdy woda wlewa się do domów

. zdarzają się co rok. Było więc wiele okazji do wyciągnięcia wniosków. Tymczasem za każdym razem władze przypominają sobie o ochronie przeciwpowodziowej, kiedy jest już za późno, kiedy woda wlewa się do domów.Przede wszystkim często tych domów nie powinno być w tym miejscu.- To prawda. W przypadku terenów

Przyznano medale za działalność na rzecz przyrody im. Wiktora Godlewskiego

charakterze popularno-naukowym, wydawanego przez Ligę Ochrony Przyrody - za popularyzację wiedzy przyrodniczej i edukację ekologiczną młodzieży. Zbigniew Kaszuba był w przeszłości m.in. wojewódzkim konserwatorem przyrody w Siedlcach, a przed przejściem na emeryturę pracował w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Przyrodnicy oznakowali warmińsko-mazurskie rezerwaty i obszary chronione

83 tablice informujące o formie ochrony przyrody - to inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Olsztynie. Oznaczenia ustawiono przy granicach pięciu obszarów Natura 2000. Chodzi o Ostoję Napiwodzko-Ramucką, Puszczę Napiwodzko-Ramucką, Warmińskie Buczyny, Murawy na Pojezierzu Ełckim i

Jerzy Kuliński nowym Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

ochronie środowiska, monitorowanie korzystania z zasobów przyrody, badanie stanu środowiska, organizowanie działań na rzecz zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków, czy uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i

Muszyna forsuje narciarską megainwestycję

Muszyna forsuje narciarską megainwestycję

wycinka 36 hektarów litego starodrzewia, gdzie są siedliska chronionych zwierząt, nie spowoduje poważnych strat w przyrodzie. Dopuszczenie do czegoś takiego skończyłoby się dla nas gorzej niż Rospuda - wyjaśnia Wertz.

Premier przyjął dymisję Głównego Konserwatora Przyrody

generalnego Lasów Państwowych. W latach 2006-2007 był dyrektorem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Narciarski biznes chce armatek w parku

otworzyć ośrodek narciarski. Armatki na Kasprowym? Mniej rygorystyczne mają być wymagania dotyczące ochrony przyrody. Dzięki temu możliwe byłoby m.in. zainstalowanie armatek śnieżnych w Tatrzańskim Parku Narodowym, na stokach Kasprowego Wierchu. Minister sportu Andrzej Biernat już przed rokiem zgłaszał

Warmińsko-mazurskie. Rezerwat przyrody Borki większy o ponad 200 ha

Istniejący od 1958 r. w powiecie giżyckim na Mazurach rezerwat przyrody Borki został powiększony o ponad 200 ha; jego całkowita powierzchnia wynosi teraz 440,22 ha. Zarządzenie w sprawie nowych granic rezerwatu będzie obowiązywać od 23 lutego. Wydał je Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

Szlaki w słowackich Tatrach znowu otwarte

Słowacy zamykają szlaki turystyczne w Tatrach biegnące powyżej górskich schronisk każdego roku na czas zimowy, czyli od 1 listopada do 15 czerwca. Tamtejsze szlaki są wówczas niedostępne ze względu na ochronę przyrody i bezpieczeństwo turystów. Takie obostrzenia u naszych południowych sąsiadów

Podkarpackie. Rezerwat skalny Prządki wraca do dawnego wyglądu

"W ramach zaplanowanych prac wycięte zostaną drzewa i krzewy zasłaniające skały, a pozyskane drewno zostanie pozostawione do naturalnego rozkładu" - powiedziała w czwartek rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Magdalena Grabowska. Przypomniała, że skały piaskowca

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

50 proc. terenów tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Fundusz zapowiedział m.in. wsparcie projektów dotyczących wodociągów, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody czy

Masowe zatrucie ryb i skażenie wód w Jeziorze Drużno

soboty ponad 1,5 tony śniętych ryb. PZW wydał już zakaz połowów w tym rejonie, powiadomił służby ochrony przyrody i policję. "Wszelkie poszlaki wskazują, że nastąpił dopływ jakichś toksycznych nieczystości. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak poważnego skażenia wód na naszym terenie" - ocenił

Potrzeba więcej funduszy unijnych na ochronę środowiska w regionach

dofinansowanie. Polska Zielona Sieć wskazała szereg błędów w programowaniu funduszy unijnych na projekty energetyczne, zabezpieczenia przed powodzią i suszą oraz ochrony przyrody w regionach. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, części z nich można jeszcze uniknąć na ostatnim etapie planowania. Polska Zielona

50 susłów zamieszkało na Dolnym Śląsku

Według dra Andrzeja Kepela z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", przywiezione do Jemielna susły jeszcze jakiś czas będą miały ograniczoną swobodę. "Niezwłocznie po dotarciu na nowe miejsca zaczęły kopać tunele prowadzące na wolność. Przewiduje się, że ostatecznie

MŚ i NFOŚiGW zawarły umowę ws. realizacji PO "Infrastruktura i Środowisko"

zadań dotyczących ochrony przyrody NFOŚiGW będzie dzielił z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Ministerstwo Środowiska w obszarze wdrażania POIiŚ na lata 2014-2020 pełni rolę instytucji pośredniczącej. Odpowiada za prawidłową realizację części środowiskowej programu, m.in. poprzez

Poznań. Ministrowie debatowali o potrzebie ochrony środowiska

społeczeństwie. Ochrona środowiska łączona jest z konserwatorską ochroną przyrody, a jest to potężny dział gospodarki" - zwrócił uwagę prof. Nowicki. Dodał, że inwestycje w szeroko pojętą ekologię stanowią 7-8 proc. wszystkich inwestycji w kraju, a w tej gałęzi gospodarki pracuje kilkaset tysięcy osób

68,1 mln euro z UE na projekty dot. ochrony środowiska w Polsce

W unijnym programie Life+ finansowane są działania dotyczące ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz kampanie informacyjne ws. ochrony środowiska. Komisja otrzymała w ubiegłym roku 1078 wniosków z 27 państw członkowskich UE o dofinansowanie programów

Warmińsko-mazurskie. Powstała sieć oczek wodnych dla płazów

, w którym występowałyby one tak licznie" - powiedział dyrektor. Jak wynika z inwentaryzacji przeprowadzonej przed sześciu laty przez służby ochrony przyrody, traszki grzebieniaste zasiedlają 80 proc. zbiorników w Puszczy Rominckiej, co jest najwyższym wskaźnikiem występowania tego gatunku w

Rok po wielkim halnym; pozostały ogołocone lasy w Tatrach

oszacowano na 55 tys. metrów kubicznych. Największe spustoszenie żywioł poczynił w trzech najdalej wysuniętych na zachód Dolinach polskich Tatr: Kościeliskiej, Lejowej i Chochołowskiej. Przyrodnicy oceniają, ze niszczycielski wiatr jest naturalnym procesem przyrodniczym, a przyroda potrafi sama się

Podlaskie. Sianokosy na bagiennych łąkach nad Biebrzą

Bagnie Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jak podkreśla dyrekcja parku, celem imprezy jest "ocalenie liczącej setki lat tradycji koszenia podmokłych łąk oraz popularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody terenów bagiennych". Kosiarze - m.in. nadbiebrzańscy rolnicy -, ale też amatorzy, będą

MŚ: ws. szkód wyrządzanych przez zwierzęta kluczowa jest prewencja

Rząd opracowuje obecnie stanowisko wobec senackiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Obecnie projektem zajmuje się sejmowa podkomisja. Zaproponowane przez senatorów przepisy przewidują odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i

Lubuskie jedną z najważniejszych ostoi rzadkiego rybołowa

. Ponadto w regionie jest prowadzony stały monitoring występowania rybołowa. Polega on m.in. na przekazywaniu informacji o obserwacjach tych ptaków przez  ornitologów, miłośników przyrody czy wędkarzy. Karty obserwacji są dostępne na stronie internetowej http://gorzow.rdos.gov.pl/ochrona-rybolowa

Dolnośląskie. Ekodukt i "żabie ścieżki" powstaną na modernizowanej linii kolejowej

Jak powiedział PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, ponieważ po modernizacji pociągi na tej linii będą jeździły z prędkością do 160 km na godzinę, konieczne było wprowadzenie wyższego poziomu zabezpieczeń. "Troska o ochronę przyrody przy tej inwestycji nie wiąże się tylko z budowaniem

Beskidy z nowymi wyciągami

Sprawę opisaliśmy w ostatni wtorek. Sejmowa komisja sportu i turystyki opracowuje zmiany w prawie dotyczące budowy ośrodków narciarskich. Mniej rygorystyczne mają być wymagania dotyczące ochrony przyrody. Poseł Ireneusz Raś, PO, szef komisji, chciałby m.in., żeby można było zamontować armatki

UE dofinansuje 225 projektów ochrony środowiska, w tym 11 polskich

Wybrane projekty dotyczą działań w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu, polityki ochrony środowiska, a także popularyzowania zagadnień związanych ze środowiskiem. "W istotny sposób przyczynią się one do ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego Europy, a także do osiągnięcia

TK o zniszczeniach przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

uprawach rolnych wyrządzają niedźwiedzie. Przedstawiciel Prokuratury Generalnej podczas rozprawy wskazywał, że część przepisów ustawy o ochronie przyrody pozbawia właścicieli nieruchomości innych niż wymienione w tych przepisach, jak również osoby posiadające inne mienie niż określone w ustawie

Dom owinięty wokół drzewa - nowy apartamentowiec na Woli

objęty ochroną jako pomnik przyrody, to jeszcze strefę ochronną wokół niego wytycza uchwalony niedawno plan zagospodarowania rejonu ul. Towarowej. Jak można zbudować dom na działce, na środku której rośnie potężne drzewo? Inwestor, firma Syrena, zlecił to zadanie architektom z pracowni Szaroszyk&Rycerski

Tatrzański Park Narodowy na 12. miejscu w rankingu CNN

rzecz ochrony przyrody" - powiedział PAP dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Tatrzański Park Narodowy utworzono w 1954 roku. Powierzchnia TPN wynosi ponad 21 tys. hektarów. Około 70 proc. powierzchni TPN zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny, a pozostałe 30 proc. to murawy wysokogórskie, skały i wody

Małopolskie. Dyrektor TPN Paweł Skawiński odchodzi na emeryturę

postrzeganiu TPN jako instytucji oraz zmiany w społecznym nastawieniu do kwestii ochrony przyrody parku narodowego. "Największe osiągnięcie to zmiana wizerunku parku. TPN jest teraz postrzegany jako instytucja nowoczesna i jako instytucja, która przesunęła ciężar swojego działania z li tylko aspektów

PKL chce zwiększyć przepustowość kolejki linowej na Kasprowy

Z uwagi na ochronę przyrody w sezonie letnim kolejka przewozi 180 osób na godzinę; zimą dwa razy więcej. W sezonie letnim podczas słonecznych dni przed stacją PKL w Kuźnicach tworzą się długie kolejki chętnych na wyjazd na szczyt - czasami trzeba odstać nawet kilka godzin. "Chcemy zwiększyć

Warmińsko-mazurskie. W tym roku nie będzie zbioru ślimaków winniczków

pozyskiwać, ale nie będzie co zbierać" - wyjaśniła. Zdaniem Jakubiuk o wstrzymaniu zbiorów zdecydowano po uzyskaniu opinii prezydium Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Jak mówiła, decyzja była trudna, bo brano pod uwagę nie tylko uwarunkowania przyrodnicze, ale i społeczne. Zbiory winniczków i

Warmińsko-Mazurskie. W tym roku nie będzie zbioru ślimaków winniczków

służby ochrony przyrody. Przed jej podjęciem analizowano sprawozdania składane przez firmy skupujące winniczki i zasięgnięto opinii specjalistów z Katedry Zoologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Sprawozdania z ostatnich dwóch lat potwierdziły

Małopolskie. Dyrektor TPN Paweł Skawiński odchodzi na emeryturę

ochrony przyrody parku narodowego. Skawiński podkreślił, że w końcu pracownicy parku zaczęli być pozytywnie odbierani. "Kiedyś pracownik TPN był postrzegany, jak żandarm, który ściga turystów. Teraz człowiek w parkowym mundurze to przyrodnik, który potrafi ciekawie opowiedzieć o Tatrach i wyjaśnić

Biolodzy: ślimaki winniczki na Warmii i Mazurach są coraz mniejsze

dostawcą winniczków. Dopuszczalne limity skupu sięgały tutaj 600 ton rocznie. Jednak w 2014 r. dyrektor RDOŚ w Olsztynie wstrzymał możliwość legalnego zbioru, co miało przyczynić się do wzmocnienia ich populacji. Służby ochrony przyrody przyznawały, że decyzja o wstrzymaniu zbiorów była trudna, bo

IKEA chce wprowadzić wegetariańskie wersje swoich kultowych klopsów. Żeby chronić środowisko

Joanna Yarrow, odpowiadająca w firmie za ochronę środowiska, przekonuje, że przemysłowa produkcja mięsa zużywa duże ilości energii, co wiąże się z wydzielaniem ogromnej ilości dwutlenku węgla. A popularne mięsne kulki złożone są głównie z mięsa wołowego i wieprzowego. Yarrow przyznała, że tak

Ministerstwo Środowiska: będzie krajowe liczenie bobrów

Organizacje rolników, leśnicy czy związki łowieckie od lat apelują o rozwiązania. Będących pod ochroną bobrów przybywa, z roku na rok rosną też odszkodowania, które są wypłacane za np. zniszczone przez bobry groble przy stawach rybnych, zalane pola, podtopione lasy. Nie pomaga już przesiedlanie

Małopolskie.Prokuratura: nie będzie śledztwa ws. strefy ochrony puchacza

Zawiadomienie do prokuratury złożył w tej sprawie burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda; jego zdaniem strefa ta zablokuje rozwój miasta. Według burmistrza przy wyznaczaniu strefy ochrony ścisłej w często odwiedzanym przez turystów wąwozie Homole mogło dojść do złamania prawa przez Regionalną

Nad Biebrzą wodniczka i orlik grubodzioby najbardziej zyskały na UE

Między innymi o efektach dla unikalnej biebrzańskiej przyrody, jakie udało się osiągnąć dzięki funduszom europejskim mówiono w sobotę podczas XX Targów Wytwórczości i Sztuki Ludowej "Sto pomysłów dla Biebrzy", które odbyły się w Osowcu-Twierdzy (Podlaskie). Na targach pokazywano m.in

Warmińsko-mazurskie. Ponad 3 mln zł za szkody wyrządzone przez bobry

. Zwiększył się zakres strat zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości. Ma to związek z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że artykuł ustawy o ochronie przyrody, ograniczający odpowiedzialność Skarbu Państwa wyłącznie do szkód wyrządzonych przez bobry w gospodarstwie rolnym

Bociany omijają Warmię i Mazury przez suszę i... Unię

Latem 2014 r. wolontariusze uczestniczyli w organizowanym co 10 lat spisie bocianów. Na Warmii i Mazurach koordynuje tę akcję Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Uzbrojeni w lornetki ochotnicy wypatrywali ptaki w gniazdach i liczyli je. Pełne wyniki nie są jeszcze znane. Wciąż brakuje danych z

Zachodniopomorskie. Rzeka Drawa będzie lepiej chroniona

polskich, które w br. uzyskały dofinansowanie w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Obok niego w ramach komponentu "LIFE+. Przyroda" dofinansowanych zostanie siedem polskich projektów o łącznej wartości 21,6 mln euro, w tym m.in. projekt mający doprowadzić do zwiększenia populacji

Osuszanie - największym zagrożeniem dla biebrzańskich mokradeł

lokalną społecznością ochrona będzie trudna, a park nie chce być bezdusznym obrońcą przyrody, tylko łączyć ochronę przyrody z dobrem człowieka" - zaznaczył Skąpski. "Nigdy wcześniej ochrona obszarów mokradłowych nie była aż tak ważna jak obecnie (...) W przeszłości obszary bagienne traktowane

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

powietrza. Na kształtowanie bioróżnorodności zapisano 730 mln zł. Chodzi o ochronę i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Za te pieniądze będą m.in. opracowywane plany ochrony dla rezerwatów przyrody, w tym parków narodowych i krajobrazowych. Środki przeznaczane będą również na leśnictwo

Podlaskie. Mistrzostwa w koszeniu podmokłych łąk nad Biebrzą

woleli kosić mechanicznie łąki na suchych i bardziej dostępnych gruntach. "Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu procesowi, z uwagi na potrzebę ochrony przyrody, w 2014 r. na gruntach Biebrzańskiego Parku Narodowego do koszenia wyznaczono ok. 2,5 tysiąca ha, a najcenniejsze mechowiska mają być

MIR: program "Infrastruktura i Środowisko" - największe źródło funduszy UE

. Resort środowiska w osobnym komunikacie poinformował w czwartek, że będzie odpowiadał za inwestycje w obszarze adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody oraz poprawy środowiska miejskiego. Przypomniał, że zagadnienia związane z ochroną środowiska są

Największy program na lata 2014-20 przyjęty przez Komisję Europejską

środowiska w osobnym komunikacie poinformował, że będzie odpowiadał za inwestycje w obszarze adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody oraz poprawy środowiska miejskiego. Przypomniał, że zagadnienia związane z ochroną środowiska są jednym z filarów PO IŚ

Ministerstwo Myślistwa i Przemysłu Drzewnego

Zapewne brakuje mu (jak i innym) w zbiorach zwierzęcych szczątków wywieszanych w salonie, łosich łopat. Teraz może je zacząć kolekcjonować tak jak jego starsi koledzy, którzy w latach 90. przetrzebili te piękne zwierzęta niemal do cna. A wszystko w imię troski o ochronę polskiej przyrody oraz

Elbląg. Inspekcja środowiska wszczęła postępowanie wobec ICC Pasłęk

Jak poinformował w piątek PAP warmińsko-mazurski inspektor ochrony środowiska Bogdan Meina, powodem wszczęcia postępowania administracyjnego były wyniki badań wody rzeki Wąskiej i jej dopływu - strugi Brzezinki, do której odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni, należącej do zakładów

TK: Prawo łowieckie niedostatecznie broni praw właścicieli nieruchomości

gruncie myśliwych" - powiedział. Ocenił, że może to być szczególnie uciążliwe dla właścicieli nieruchomości w przypadku zbiorowych polowań. Prokurator ocenił, że obecne przepisy nieproporcjonalnie ograniczają wartość konstytucyjną jaką jest ochrona własności - drugą czyli ochroną przyrody. "

"Gazeta Polska Codziennie": Puszczy Białowieskiej grozi degradacja

Hajnówki Mieczysław Gmiter. Jak mówi, przyroda jest też zagrożona, bo mieszkańcy nie mogą pozyskiwać z lasu drewna na opał, które gnije i muszą opalać węglem. Jesteśmy terroryzowani przez pseudoekologów, którzy z walki zrobili sobie sposób na życie - podkreśla. "Obecnie stosowana ochrona bierna

Wielkopolskie. U bocianów z Przygodzic już po godach

wielokrotnie skonsumowała swój związek" - poinformował PAP ornitolog Paweł Dolata z Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dolata dodał, że w ubiegłym roku osamotniona samica, której partner był na gnieździe tylko kilka dni, wyrzuciła wszystkie zniesione jaja - 6 lub 7

MSW: Jest zgoda na przeniesienie majątku PKL do PKG

dyrektorzy obu parków stwierdzili, że ewentualne inwestycje będą podlegały wszelkim restrykcjom, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przyrody. Zastrzeżenia co do przejęcia nieruchomości przez obcy kapitał wyrażały lokalne władze. Przeciwni temu są m.in. starosta nowotarski i tatrzański oraz włodarze

Olsztyn. Zakończono zimowe liczenie nietoperzy

ochrony przyrody. "To cenne przyrodniczo miejsce, ale utworzenie rezerwatu w mieście byłoby trudne. Dlatego szukamy sposobu, który pozwoli pogodzić ochronę nietoperzy z możliwością zarządzania tym terenem" - powiedziała PAP Kostrzewska. Strefowa ochrona nietoperzy w tym miejscu jest potrzebna

Warmińsko-mazurskie. Blisko 3,9 mln zł za szkody wyrządzone przez bobry i wilki

artykuł ustawy o ochronie przyrody, ograniczający odpowiedzialność Skarbu Państwa wyłącznie do szkód wyrządzonych przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest niezgodny z konstytucją. Do olsztyńskiej RDOŚ wpłynęło w tym roku tylko dziewięć spraw związanych z rozszerzeniem

MIR: we wrześniu druga tura negocjacji z KE ws. programów operacyjnych

, kolej, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę przyrody, zdrowia i kultury - negocjacje w sprawie programu "Polska Cyfrowa" mogły przebiegać szybciej. Polska negocjuje z KE sześć krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych. Krajowe to: "Infrastruktura i Środowisko" z budżetem

Podlaskie. Gmina Supraśl szuka dzierżawcy złóż borowiny

powierzchni, jego miąższość to ok. 2-2,5 m głębokości. Miejsce, gdzie znajdują się złoża znajduje się w całości na obszarze objętym ochroną w ramach sieci Natura 2000 na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Sąsiaduje dodatkowo z rezerwatem przyrody. Procedura dotycząca wydobycia borowiny trwała

Lubuskie. W tym roku będzie można zebrać 150 ton ślimaków winniczków

Jak poinformował Stanisław Bąkowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., w ub.r. takie zezwolenia uzyskało pięć firm, które swoje zapotrzebowanie określiły łącznie na 290 ton. Mogły jednak w sumie pozyskać 136,5 tony. Z danych RDOŚ wynika, że tego limitu nie wykorzystano

Państwo szatniarzy

siedzibą w Luksemburgu. Od samego początku procesu prywatyzacji kolejki protestowały przeciw temu dziesiątki osób kompetentnych: list napisało kilkudziesięciu profesorów oraz Rada Ochrony Przyrody i Rada Ochrony Środowiska, protestowały i protestują rady powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Na

Rząd: sieć Natura 2000 poszerzona o niektóre tereny wojskowe

, wskazane w unijnych dyrektywach: siedliskowej i ptasiej. Natura 2000 jest ekologiczną siecią obszarów chronionych we Wspólnocie, wyznaczonych na mocy dwóch dyrektyw: ptasiej i siedliskowej. Ochrona przyrody w ramach tej sieci, polega na umiejętnym łączeniu działań chroniących istnienie cennych gatunków i

Kontrowersje wokół drzew rosnących przy warmińsko-mazurskich drogach

sesji radny Wiesław Pietrzak (SLD), który analizował stan bezpieczeństwa w województwie. Marszałek Jacek Protas komentując to wystąpienie, zapewnił, że "osobiście jest wielkim miłośnikiem przyrody, ale zgadza się, że "żadna pachnica dębowa nie jest ważniejsza od ludzkiego życia". Za te

Tatrzański Park Narodowy wśród 30 polecanych parków świata

dosłownym znaczeniu tego słowa. Zdjęcia jej i innych fotoreporterów, współpracujących z CNN, tworzą galerię parków, usytuowanych poza USA, a godnych odwiedzenia. "To dla nas ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, że doceniono walory Tatr, a także działania pracowników parku na rzecz ochrony przyrody"

Chcą zabudować góry wyciągami i trasami

ośrodka w Beskid Mały przyjeżdżałyby tysiące narciarzy, powstałoby także wiele miejsc pracy. Nic dziwnego, że zwolenników pomysłu nie brakuje. Przekonują, że to dla regionu ogromna szansa i że inwestycja nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Jak się okazało, budowa to nie odległe plany, bo inwestor już

4 tys. paneli słonecznych. Taka elektrownia powstanie w Kielcach?

. - Nawet nie wiemy, czy konieczne będzie sporządzanie tzw. raportu wpływu na środowisko. Na pewno poprosimy inwestora, by uzupełnił wniosek o informację dotyczącą sposobu ochrony środowiska. To szczególnie ważne, bo ta nieruchomość, głównie łąki, jest objęta różnymi formami ochrony przyrody - mówi Bruzda

Lubuskie. Będzie można zebrać 150 ton ślimaków winniczków

Zezwolenia wydawane są przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Stanisław Bąkowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. poinformował PAP, że ze względów organizacyjnych wskazane jest, by zainteresowani zbieraniem ślimaków w woj. lubuskim złożyli wnioski do 2 kwietnia

Cała Puszcza Białowieska Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO

w Dausze 38 posiedzenia Komitetu Konwencji ws. Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Polska jest stroną Konwencji od roku 1976, a od 2013 jednym z 21 członków Komitetu. Na liście Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się ponad tysiąc obiektów w tym blisko 200

Sejm.Komisja przeciw poprawce PiS do projektu zmiany konstytucji ws. lasów

celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej określa ustawa. Zdaniem Szyszki taki zapis stwarza "możliwości interpretacyjne". "Ustawą można zrobić, co się chce" - dodał. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Piotr

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie wspierał rozwój "zielonych gmin"

Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany w latach 2015-2020. Pomoc finansowa będzie przysługiwała gminom, których połowę powierzchni zajmują parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego

Ministerstwo w sprawie Grodna: Przetarg był zgodny z prawem

dokumentów przetargowych. Po dokonaniu analizy dokumentacji stwierdzono, że ogłoszony przetarg nie naruszył przepisów ustawy o ochronie przyrody, jak również rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe, stąd podjęta została

Warmińsko-mazurskie. Nowa atrakcja turystyczna w Puszczy Rominckiej

zarastające park i wyeksponowano cenny starodrzew, w tym dwa pomniki przyrody - dębową aleję i dąb szypułkowy "Dworzanin" o średnicy pnia ponad 4 m. Drzewa poddano specjalistycznym zabiegom pielęgnacyjnym, posadzono ponad 3,6 tys. roślin charakterystycznych dla XIX-wiecznych parków. Odtworzono osie

Podlaskie. Izba rolnicza chce odstrzału dzików w związku z ASF

zasięgnięciu opinii m.in. regionalnej rady ochrony przyrody oraz Polskiego Związku Łowieckiego i określa miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy sejmik zajmie się tą sprawą. Przewodniczący sejmiku Bogdan Dyjuk powiedział PAP, że nie zna jeszcze stanowiska

Elbląg. Przez pięć lat będą odstrzały bobrów na Żuławach

o ochronie przyrody z 2012 roku. Na tej podstawie zezwolenia są wydawane przez szefów Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w drodze aktu prawa miejscowego dla wybranej części województwa na okres nie dłuższy niż pięć. Przed wydaniem zarządzenia pracownicy RDOŚ przeprowadzili

Polska wojna o wodę i góry

budowy. Co oznaczają "faktyczne działania" i jak określić terytorium? Nie wiadomo. Jedno jest pewne: wszystkie działania na rzecz ochrony przyrody, słuszne czy niesłuszne, nazywane są w prawnej ekspertyzie "działaniami pseudoekologów". Ekspertyza narciarska doczekała się już kontry

Lasy Państwowe zainteresowane kupnem Polskich Kolei Linowych

- Naszym głównym celem jest ochrona przyrody, jednak zajmujemy się też turystyką. Dlatego uważamy, że moglibyśmy w odpowiedni sposób zadbać o zrównoważony rozwój PKL z korzyścią dla przyrody, jak i dla narciarzy - powiedziała rzeczniczka Lasów Państwowych. Memorandum informacyjne dla potencjalnych

Prezydent: troska o dziedzictwo naturalne jest nowoczesnym patriotyzmem

"Przyroda na równi z gospodarką, kulturą, historią określa narodową tożsamość, dlatego ogromnie się cieszę, że tegoroczne obchody 25-lecia wolności stały się okazją do przypomnienia, że za nasze dziedzictwo narodowe i naszą przyszłość jesteśmy wszyscy odpowiedzialni" - podkreślił

Organizacje pozarządowe wezmą udział w liczeniu łosi

. konsultowanie dalszych metod liczenia łosia oraz udział wolontariuszy z organizacji pozarządowych w liczeniu zwierząt. "Jest to bardzo duża szansa na to, że rzeczywiście interes ochrony przyrody jest brany pod uwagę i że nie będzie się to znowu odbywało poza stronami zainteresowanymi liczeniem populacji

Warmińsko-Mazurskie. Gospodarstwa rybackie mogą odstrzelić 1200 kormoranów

Jak poinformowała PAP Maja Jakubiuk z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, tegoroczna redukcja kormoranów na Warmii i Mazurach będzie nieco niższa niż w ubiegłych latach. Po raz pierwszy liczebność tych ptaków w regionie - jak wynika z szacunków opublikowanych przez Instytut

Tatry. Halny powalił 125 tys. metrów sześciennych drzew

Jak powiedział PAP Szymon Ziobrowski z TPN, w strefie ochrony ścisłej, czyli tam, gdzie leśnicy nie ingerują w przyrodę, halny przewrócił 20 tys. m sześciennych drzew. Natomiast na terenach objętych czynną ochroną, gdzie przyrodnicy mogą np. wycinać drzewa, uszkodzeniu uległo 60 tys. m sześciennych

Podkarpackie. Mieszkańcy Sanoka dostali 40 tys. sadzonek drzew

latach sadzonki można było otrzymać po oddaniu surowców wtórnych. Z kolei w przedszkolach i szkołach dzieci po zasadzeniu drzewka opiekują się nim. Organizatorami przedsięwzięcia są: miejscowa Liga Ochrony Przyrody i władze miasta.(PAP)

Śląskie. Nowe konkursy na ochronę krajobrazu poprzez tradycyjną hodowlę

efekty to większe zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie tradycji i zwyczajów i silniejsze zainteresowanie turystów pasterstwem i czynną ochroną przyrody. W 2010 r. samorząd woj. śląskiego zdecydował o kontynuowaniu programu do 2014 r.(PAP)

Amerykański Kongres za przyspieszeniem eksportu skroplonego gazu

ochrony środowiska. Przez pięć i pół roku rządów prezydenta USA Baracka Obamy FERC wydało tylko dwa zezwolenia na budowę w USA terminali do eksportu skroplonego gazu: pierwsze w 2012 r., a drugie - w ostatnich dniach. Departament Energii przyznał zaś dotąd tylko jedno zezwolenie na eksport gazu do państw

Rzeszowscy harcerze posprzątają rezerwat przyrody w sercu miasta

przyrody w celu "zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych starodrzewu dębowego z licznymi sędziwy okazami". Powierzchnia rezerwatu przekracza osiem hektarów. Jest to pozostałość Puszczy Sandomierskiej, stąd liczne skupisko (największe w całym województwie na tak niewielkiej powierzchni

Będzie więcej roszczeń o odszkodowania za szkody wyrządzane np. przez wilki

gospodarskich. Chodziło też o wypłatę odszkodowań za szkody, jakie niedźwiedzie wyrządzały w pasiekach i uprawach rolnych. Przepisy te pozbawiały właścicieli nieruchomości bądź osoby posiadające inne mienie niż określone w ustawie o ochronie przyrody, możliwości otrzymania odszkodowań od Skarbu Państwa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

LUDOWY KLUB TURYSTYCZNY W TUCHOLI - KRS: 0000092084 - informacje podstawowe - Ludzie i firmy w krs -

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: LUDOWY KLUB TURYSTYCZNY W TUCHOLI Forma prawna: STOWARZYSZENIE REGON: 092510867 NIP: 5611387947 Główna działalność (PKD): Dostępne po zalogowaniu Adres WWW: b/d Adres ALEJA LIGI OCHRONY PRZYRODY 5 89-501 TUCHOLA /div> Duża mapa > Województwo: KUJAWSKO

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

. PRZYJACIÓŁ CHÓRU "COLLEGIUM CANTORUM" W CHEŁMNIE stow. PRZYJACIÓŁ GMINY LISEWO stow. ROZWOJU GMINY CHEŁMNO stow. ROZWOJU GMINY PAPOWO BISKUPIE stow. ROZWOJU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ stow. "STRAŻY OCHRONY PRZYRODY" stow. STRZELCÓW CZARNOPROCHOWYCH ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ "stow. TWIERDZA CHEŁMNO" stow. UNISŁAW TEAM stow

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PIERWOTNEJ PRZYRODY POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW PORADNIA LEKARSKA PEDIATRYCZNO INTERNISTYCZNA W. BIEREZOWICZ I E. I. BORONA sp.p. PPH ?KARMEL" IMPORT EXPORT K. BOŁTRYK SZ. ANDREJUK sp.j. PPH ?NITERWA" J. SZMUKSTA WŁ. WASILUK J.E. ZALEWSKI sp.j. PPHU ?GURIS" Sp. z o

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

.o. PHU ?WCJ" NIEWODOWSKI CZESŁAW I PISANKO JÓZEF sp.j. PODLASKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KNYSZYNIE POLSKIE TOWARZYSTWO SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY PP ?BLOCZEK" A. HRYNIEWSKI, J. HRYNIEWSKA sp.j. W LIKWIDACJI PPH L. CYBULKO I WSPÓLNICY sp.j. W LIKWIDACJI PPH ?REVMOD" Sp. z o.o. PPHU ?PLON" Sp. z o.o. PPHU SPŁAW W

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

KULTURALNYCH ?NAD CZARNĄ HAŃCZĄ" stow. INICJATYW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH "BEZ GRANIC" stow. INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "ALTERNATYWA" W SUWAŁKACH stow. "KLUB ZŁOTEGO WIEKU" stow. KONFERENCJA SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY ZIELONYCH PŁUC POLSKI stow. KULTURALNE TEATR EFEMERYCZNY stow. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Jest organizacją pożytku publicznego (nr KRS: 0000113431) działającą na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz własnego statutuhttp://www.lop.org.pl

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie.Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Henryk Okarma. HistoriaW 1953 roku został powołany Zakład Ochrony Przyrody PAN, wyspecjalizowana, samodzielna placówka naukowa działająca na rzecz ochrony

Straż Ochrony Przyrody

Straż Ochrony Przyrody - organizacja społeczna, której celem była ochrona przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego. W roku 2001 została przekształcona w Stowarzyszenie "Straż Ochrony Przyrody", obecnie działa na podstawie przepisów i ustawy o stowarzyszeniach. Zadania statutoweCelem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.