ochronie informacji

sprawdź też:

ochrona

PAP

Sejm przyjął informację MIR: w 2015 r. 34 mln zł na ochronę brzegów morskich

Sejm przyjął informację MIR: w 2015 r. 34 mln zł na ochronę brzegów morskich

W 2015 roku na ochronę brzegów morskich zostało przeznaczonych 34 mln zł; w minionym roku wydano ponad 90 proc. środków przewidzianych na ten cel - wynika ze sprawozdania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które w piątek przyjęli posłowie.

Śląskie. Biskupi czterech diecezji ws. zanieczyszczenia powietrza

# dochodzą informacje z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach #

Ogłoszono nabór na prezesa oraz wiceprezesów NFOŚiGW

Ogłoszono nabór na stanowisko prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz trzech jego zastępców - wynika z ogłoszenia rady nadzorczej Funduszu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kopacz: Możemy ogłosić górnikom, że ten niespokojny czas się skończył

Kopacz: Możemy ogłosić górnikom, że ten niespokojny czas się skończył

UOKiK: Reklama pożyczki w Vivusie wprowadzała w błąd

UOKiK: Reklama pożyczki w Vivusie wprowadzała w błąd

udzielenie pożyczki. "Reklama zawierająca takiego rodzaju zapewnienia powinna precyzyjnie wskazywać, od jakiego momentu pożyczkodawca deklaruje dostarczenie pieniędzy na konto konsumenta. Poprzez pominięcie istotnej informacji o ofercie reklama spółki Vivus Finance wprowadzała konsumentów w błąd i mogła

UOKiK po tekście "Wyborczej": Zajmujemy się "aferą Volkswagena"

UOKiK po tekście "Wyborczej": Zajmujemy się "aferą Volkswagena"

"Wyborczej" "znalazły się nieprawdziwe informacje". - W rzeczywistości już od pierwszych doniesień prasowych tą kwestią zajmuje się w UOKiK specjalnie powołany zespół. Ponieważ sprawa leży również w kompetencjach organów państwowych odpowiedzialnych za transport i ochronę środowiska

Art. 267 KK

Art. 267.  § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie

Art. 266 KK

Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia

Art. 265 KK

Art. 265. § 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę państwową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu

Art. 269 KK

uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przesyłaniu informacji. Art. 269. § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego

Art. 268 KK

Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Sejm zdecydował o zmianach ważnych dla leśników

W środę za nowelą ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko głosowało w Sejmie 266 posłów, przeciw było 157, a 16 wstrzymało się od głosu. Nowela wydłuża vacatio legis (do 1 stycznia 2017 r

MIR: w 2014 r. wydano ponad 90 proc. środków na ochronę brzegów morskich

W piątek posłowie wysłuchali informacji MIR dotyczącej realizacji w 2014 r. zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" oraz harmonogramu prac na rok 2015. Kluby PSL i PO opowiedziały się za przyjęciem informacji. Klub PiS

UOKiK uruchomił bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych

Według Urzędu nowa baza, dostępna na jego stronie internetowej, zawierać będzie informacje o wszystkich wyrokach sądowych, w których powodem był Prezes UOKiK, a dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o

Fiskus mógłby już identyfikować nas po głosie, ale... GIODO ma uwagi

Fiskus mógłby już identyfikować nas po głosie, ale... GIODO ma uwagi

stanowi, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i uzyskiwać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym (...). Zgodnie zaś z artykułem 49 konstytucji zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się" - napisano w piśmie do MF. GIODO wskazał

W Warszawie trwa konferencja poświęcona informacji o środowisku

Uczestnicy dyskutują m.in. o problemach dotyczących zdobywania, zarządzania, przechowywania, ochrony i przekazywania informacji o środowisku zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i unijnym. Poruszają kwestie wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak geoportale, aplikacje na telefony

Jak bronić się przed podsłuchami?

Jak bronić się przed podsłuchami?

informacjami, zwłaszcza jeśli nie łamie prawa, stąd coraz większą popularność zdobywają narzędzia do szyfrowania wiadomości. Dla wielu są one odpowiednikiem wkładania listu do koperty. Najprostszą metodą ochrony przed podsłuchem rozmów w sieci jest... nieprowadzenie rozmów w sieci. Wtedy nie trzeba się martwić

Jak zniknąć z baz danych osobowych?

informacje o klientach przedsiębiorstw lub użytkownikach platform i portali internetowych, by zaoferować je potencjalnym kupcom.Sedno problemu tkwi jednak w tym, że najczęściej mimo wszystko udostępniamy własne dane osobowe całkowicie dobrowolnie, nie zagłębiając się zbytnio gdzie one trafiają, w jakich

Raport ISP: Sygnalista to nie donosiciel. A bardzo się naraża

Raport ISP: Sygnalista to nie donosiciel. A bardzo się naraża

odrębnym akcie prawnym. Pozwoliłoby to na zapewnienie pracownikom sektora publicznego i prywatnego dostępu do wiarygodnych sposobów informowania o nadużyciach, a także odpowiednie wykorzystanie pozyskanych w ten sposób informacji. Sygnalistom należy się prawna ochrona przed działaniami odwetowymi. Rada

Bomba ekologiczna w Bydgoszczy. Odpady z Zachemu trują wody podziemne

Bomba ekologiczna w Bydgoszczy. Odpady z Zachemu trują wody podziemne

produkują odpadów zmieszanych w ciągu pięciu lat. Ostatnie informacje na temat składowisk Infrastruktura Kapuściska przekazała do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w lutym, jeszcze przed ogłoszeniem przez sąd postanowienia o upadłości. Wynika z nich, że obecnie w rejonie ul. Zielonej

Ponad 33 mln zł na ochronę brzegów morskich w tym roku

Inwestycje przewidują m.in. umacnianie brzegów w Jastrzębiej Górze i Karwi czy na odtwarzanie plaż w Łebie czy Darłówku. Zgodnie z informacją przedstawioną w Sejmie, z kwoty ponad 33,4 mln zł - 3 mln zł ma kosztować umocnienie brzegu w Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. Podobne prace oraz

Pomniki przyrody - przyrodnicze i kulturalne dziedzictwo Polski

Dobrzyński zauważył, że warto zainteresować tą formą ochrony przyrody samorządy, gdyż to one podejmują decyzje o ustanowieniu nowych pomników przyrody. Według Dobrzyńskiego, drzewa w Polsce "mają duże znaczenie, nie tylko historyczne i kulturowe, ale i sentymentalne". Przypomniał, że w

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

informacji o wiarygodności płatniczej i mają dwa cele: wzmocnić bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego poprzez zwiększenie roli informacji gospodarczej w badaniu wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów oraz zwiększyć ochronę słusznych praw dłużnika" - powiedział PAP wiceminister

Facebook straszy europejskich regulatorów. Poradzi sobie bez Europy?

Facebook straszy europejskich regulatorów. Poradzi sobie bez Europy?

Richard Allan, szef polityki społecznej Facebooka w rozmowie z "Financial Times" narzekał na działania europejskich regulatorów ochrony danych osobowych. Do tej pory wszelkie problemy dotyczące prywatności użytkowników z Europy były regulowane poprzez dogadywanie się z irlandzkim

UOKiK sprawdza dystrybutorów węgla, interesują go przede wszystkim ceny

transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. Wszystko też świadczyło o zorganizowanym charakterze działalności przestępczej. Do rozbicia grupy doszło dzięki wspólnym działaniom m.in. policjantów CBŚ i prokuratury, a także Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz

PAA: ochrona ukraińskich elektrowni jądrowych od dawna jest wzmocniona

Jak podkreśliła Agencja - pełniąca w Polsce funkcję dozoru jądrowego - ukraiński Urząd Dozoru Jądrowego (SNRC) poinformował ją, że ochrona fizyczna obiektów jądrowych była wzmacniana od listopada, w miarę nasilania się konfliktu w kraju i obecnie jest stale utrzymywana na podwyższonym poziomie

Ważne zmiany dla leśników - z podpisem prezydenta

Nowe prawo wydłuża vacatio legis (do 1 stycznia 2017 r.) niektórych przepisów Prawa ochrony środowiska, które miały wejść w życie 24 grudnia br. Ustawa ma wejść w życie 23 grudnia. Chodzi o przepisy, które likwidowały naruszenia polskiego prawa w stosunku do unijnych dyrektyw siedliskowej i

"Dziennik Gazeta Prawna": Skuteczniejszy sposób na naciągaczy

Rząd, w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, proponuje wyposażenie prezesa UOKiK w nowe uprawnienia względem przedsiębiorstw stosujących niedozwolone postanowienia w umowach zawieranych z konsumentami. I tak, na nieuczciwego przedsiębiorcę prezes UOKiK będzie miał

Majman: Arktyka szansą dla polskich przedsiębiorców

przedsiębiorcy mają szansę. Są to ochrona środowiska naturalnego, wyposażenie - sprzęt górniczy, poszukiwania geologiczne, budownictwo, infrastruktura, przemysł spożywczy, czy rozwój turystyki" - wymienił. Poinformował, że dniach 7-10 grudnia odbyła się misja polskiego biznesu (8 firm) do Dani i na

Kto ma wiedzieć, co komu dolega

, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nie podoba się panu ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia? Wojciech Wiewiórowski: Nie podobają mi się niektóre przepisy tej ustawy (artykuły 19 i 20), które moim zdaniem są niezgodne z Konstytucją RP. Sam pomysł ustawy, która reguluje przepływ

Będą zmiany w przepisach dotyczących wymiany informacji gospodarczych

Rządowy projekt zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw, umożliwia specjalne oznaczanie zobowiązań, które dłużnik kwestionuje, powołując się na zarzut przedawnienia. Dłużnik będzie miał możliwość nieodpłatnego

Gminy bezprawnie zbierają w deklaracjach śmieciowych dane o mieszkańcach

Jak dodał w poniedziałek, ma wątpliwości co do legalizmu, adekwatności i celowości działań niektórych gmin w Polsce przy zbieraniu informacji od obywateli w deklaracjach śmieciowych. - Nie jest dopuszczalne, aby w takich deklaracjach był przymus przekazywania danych, które nie są wprost określone w

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych powstaje we Wrocławiu

Młynarska, kierownik projektu P1 w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. - Jeśli pacjent się na to zgodzi, lekarz będzie miał wgląd w jego historię leczenia w innych placówkach, nawet sprzed kilku lat, będzie również widział, jakie leki mu przepisano i czy zrealizował wystawione recepty. Do

Firma pożyczkowa Prominent zapłaci 40 tys. zł kary. Za ukrywanie opłat

Urząd ustalił, że w umowach pożyczki przedsiębiorca zamieszczał nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje m.in. o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitym koszcie pożyczki. Spółka pobierała również zbyt wysoką łączną kwotę wszystkich opłat, prowizji oraz kosztów

Czy poznamy tajemnice dużych sieci handlowych? Sklepy skarżą się na UOKiK, bo chce poznać ich sekrety

Przygotowując cykliczne badania na temat rynku handlowego w Polsce UOKiK zbiera od sieci handlowych dane często stanowiące tajemnicę handlową. Dotyczą one m.in. polityki cenowej czy planów rozwoju sieci. Są to też np. badania marketingowe, w których pojawiają się informacje dotyczące preferencji

Czy adresy IP to dane osobowe?

. Zainteresowanie prawników numerami IP bierze się głównie stąd, że często stanowią one główny ślad pozostawiony w internecie przez anonimowych użytkowników, np. prezentujących wypowiedzi naruszające dobra osobiste innych osób. W takich sytuacjach podjęcie działań prawnych w celu ochrony dóbr osobistych wymaga

Ile wiedzą o tobie aplikacje, które masz w smartfonie?

35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności w Warszawie przyjęła wczoraj tzw. deklarację warszawską - dokument, który wskazuje zagrożenia dla prywatności związane z powszechnym i rosnącym zainteresowaniem aplikacjami mobilnymi. Organizatorem imprezy jest biuro naszego

UOKiK: Reklamy SKOK-ów wprowadzały w błąd. Kara: 300 tys. zł.

-ów przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I dziś uznał, że jedna z nich wprowadzała klientów w błąd. Chodzi o reklamę z 2008 roku, w której pojawiła się informacja, że "Kasy nie inwestują wolnych środków w jakiekolwiek ryzykowne instrumenty finansowe". Zdaniem UOKiK

UOKiK: Banki ukarane za niedozwolone praktyki. Kary: 6,5 mln zł

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łącznie 6,5 mln zł kar na trzy banki - PKO BP, Pekao i Raiffeisena - za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. PKO BP Postępowanie przeciwko bankowi zostało wszczęte w styczniu 2012 roku. Zastrzeżenia UOKiK wzbudziła m.in. kampania reklamowa pt

O prywatność w sieci dbaj sam

Czy w takich okolicznościach, w dynamicznie rozwijającej się elektronicznej gospodarce, musimy się obawiać manipulacji? Oczywiście, że tak, ale pamiętajmy, że to gra stara jak świat. Musimy się jej uczyć we własnym interesie całe życie. Podejście do ochrony danych osobowych wciąż ewoluuje, i to nie

UOKiK sprawdził jaja: zawyżona waga, nieprawdziwe informacje

151 partii jaj. W 51 przypadkach chodziło o jaja sprzedawane w opakowaniach - brakowało między innymi kodu producenta, zakładu pakowania jaj, wagi czy daty przydatności do spożycia. Zdarzyły się też po prostu kłamliwe opakowania. - Brakowało różnych informacji. Jedną z takich jest ukrywanie metody

Kary za brak współpracy z UOKiK

Obowiązek przekazania informacji i dokumentów Przedsiębiorcy są obowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa Urzędu. Wynika to z art. 50 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z tego prawa UOKiK często korzysta. Po informacje i dokumenty zwraca

Zaciągający kredyty mieszkaniowe pod ochroną. Możliwość wycofania, przewalutowania

pośredników do udzielania odpowiednich informacji przed zawarciem umowy kredytowej. Powstanie europejski ujednolicony i przejrzysty formularz informacyjny przedstawiający warunki kredytu mieszkaniowego, wyszczególniający m.in. oprocentowanie, dodatkowe koszty i inne warunki, np. wcześniejszej spłaty. Ponadto

UE. Lepsza ochrona klientów przy zaciąganiu kredytów mieszkaniowych

pośredników do udzielania odpowiednich informacji przed zawarciem umowy kredytowej. Powstanie europejski ujednolicony i przejrzysty formularz informacyjny, przedstawiający warunki kredytu mieszkaniowego, wyszczególniający m.in. oprocentowanie, dodatkowe koszty i inne warunki, np. wcześniejszej spłaty

UOKiK nakłada karę na właściciela Cyfry+

;, zostali poinformowani o zmianie specjalnym pismem, które Cyfra+ rozesłała do nich pocztą. Właściciele droższych pakietów otrzymali tę informację w magazynie "Plus+" rozsyłanym do abonentów platformy od 2005 r. Oficjalnego pisma o podwyżkach nie dostali i zaczęli skarżyć się do Urzędu Ochrony

Bezpieczna zabawka, czyli jaka?

Koń na biegunach, kolorowe klocki a może nowa lalka? Przed świętami wielu rodziców zadaje sobie pytanie jaki prezent kupić swojemu dziecku. Przede wszystkim jednak warto zadbać o to, żeby zabawka była bezpieczna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa przypominają na co

RWE Polska dostanie 1,9 mln kary za umowy in blanco - decyzja sądu

"RWE Polska zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej. Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka wprowadzała konsumentów w błąd, nie podając im informacji o warunkach dostawy energii przed zwarciem umowy. Zgodnie z procedurą stosowaną przez RWE Polska konsumenci podpisywali umowy z pustymi

Internet zapomni o tobie szybciej. Ale tylko wtedy, gdy zapłacisz

jednak sposób na to, by zwiększyć szanse na usunięcie niechcianych linków z wyników wyszukiwania Google'a. To złożenie wniosku za pośrednictwem profesjonalnej firmy zajmującej się ochroną reputacji w internecie. Jak czytamy w "The New York Times", coraz więcej europejskich firm tego rodzaju

"Dziennik Gazeta Prawna": Jednolity patent nie dla Polski

oficjalnie nie ma mowy o zmianie kursu, m.in. ze względu na negocjacje dotyczące unijnego budżetu na lata 2014-2020. Przed finałem negocjacji rząd nie chciałby podejmować decyzji stawiających nas w niekorzystnym świetle na forum UE, twierdzi "DGP". Projekt jednolitej ochrony patentowej wywołał

GIODO zwizytuje Naszą-klasę

pokazuje tylko koleżankom z klasy. Za makabryczny żart - pavulonem mordowano pacjentów w łódzkim pogotowiu - skarcił ją przypadkowy internauta. Choć rzeczniczka GIODO Małgorzata Kałużyńska-Jasak nie potwierdza informacji o kontroli, jej urząd powiadomił już o niej firmę Nasza Klasa Sp. z o.o. z Wrocławia

Mark Zuckerberg: Popełniliśmy szereg błędów

prostszego narzędzia do kontrolowania własnych informacji. Mówiąc najprościej, wielu z was uznało, że opcje kontroli są zbyt rozbudowane. Naszą intencją było dać wam dużo drobnych możliwości zmiany ustawień (...). To był chybiony pomysł" - pisał szef Facebooka. Faktycznie system ochrony prywatności mógł

Komisja Europejska odsyła ACTA do Trybunału Sprawiedliwości UE

. Najliczniejsi w PE chadecy, skłaniający się wcześniej ku poparciu ACTA i podzieleni od czasu protestów, zapewnili, że poważnie traktują społeczne obawy wobec ACTA. Z drugiej strony zauważają, jak bardzo europejski przemysł jest zależny od ochrony własności intelektualnej. - Dlatego doceniamy każde działanie na

Złoty rośnie za szybko

Umocnienie związane jest z ogólną poprawą nastrojów na rynkach. Dobrymi wskaźnikami PMI, lepszymi od oczekiwań danymi makro z USA. Wzrosty w ostatnich dniach wsparł też Fed, który zapewnił, że nie podwyższy stóp procentowych do 2014 roku. Umocnienie złotego jest za szybkie. W ciągu kilku tygodni zje

Za 2 zł długu na czarnej liście i bez kredytu

na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzanie danych osobowych po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane, umieszczanie danych w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina, że do BIK może być wpisany każdy, kto zaciągnął

UOKiK: Kara dla RWE Polska za umowy "in blanco"

. Informacje o grupie taryfowej, mocy umownej, okresie rozliczeniowym, czasie obowiązywania umowy uzupełniała spółka. Klient o tym, ile ostatecznie będzie płacił za prąd, dowiadywał się po podpisaniu kontraktu - tymczasem to przed jego zawarciem powinien mieć rzetelne informacje o usłudze. Prezes UOKiK

UOKiK: ponad 1,2 mln zł kary dla PKF Skarbiec za nieuczciwe praktyki

Jak podał w środę UOKiK, postępowanie wobec PKF Skarbiec wszczęto po licznych skargach konsumentów. Zarzucali oni spółce, że informacje o warunkach udzielenia pożyczki już na wstępnym etapie - przed zawarciem umowy - były nieprawdziwe i wprowadzały w błąd. Dla wielu z nich było to podstawą

Wyrok w sprawie A4. Remontujesz autostradę? Musisz obniżyć ceny

. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że SAM naruszył prawo, bo narzucał konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem A4. Jednocześnie sąd uznał, że w przypadku gdy autostrada jest remontowana, to opłata powinna być proporcjonalnie obniżona. - To sygnał dla zarządcy autostrady

Masz toyotę? Masz problem

autach zgłosił też Citroën Polska - tym razem w modelach Citroën C1 wyposażonych w skrzynię biegów MAP. Jednak w tym przypadku skala problemu jest mniejsza - według informacji dystrybutora w Polsce jest tylko sto samochodów z taką usterką.

Rosja wznowi import warzyw z Polski

. Wcześniej Jarosław Wojtowicz, wiceminister rolnictwa mówił, że już podpisał dokumenty, o które prosiła Moskwa oraz że zostały one wysłane do Komisji Europejskiej oraz do Rosji. Chodziło o pisemną informację o tym, jak jest zorganizowana sieć polskich laboratoriów, a także o oświadczenie, że polskie władze

Zanim wyrzucisz zepsuty komputer...

innymi odpadkami (oznacza to także zakaz wyrzucania na śmietnik, nie mówiąc o pozostawianiu go w innych miejscach, np. w lesie).Więcej informacji: Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLudwik Krakowiak

Czechy chcą odebrać Polsce prawo do kabanosów i myśliwskiej

Czeski dziennik "Lidove Noviny" zarzucił Polsce kłamstwo, dowodząc, że kabanosy i kiełbasa myśliwska nie są produktami typowymi tylko dla Polski, ale także dla obszaru dawnej Czechosłowacji.- Oficjalny sprzeciw nie trafił jeszcze do Komisji Europejskiej, ale mamy informacje, że jest to

Google: IP to nie dane osobowe

zdefiniowania IP jako danych osobistych.Po raz pierwszy pomysł uznania IP za tego typu informacje przedstawiono podczas posiedzenia Komitetu Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Pomysł ten zyskał też poparcie niemieckiego Federalnego Komisarza Ochrony Danych, Petera Schaara. Przedstawiciele

Facebook stawia się polskiemu urzędowi. "Nie możecie nas pozwać"

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski w wywiadzie dla PAP wyraził wątpliwości co do działalności portalu społecznościowego Facebook. Zdaniem GIODO Facebook nie informuje poprawnie - tak jak tego wymagają przepisy europejskie - o zagrożeniach, które wynikają z jego

KNF i UOKiK będą badać sprawę przejęcia BZ WBK przez Santandera

Marta Chmielewska-Racławska z Urzędu KNF powiedziała, że z racji tego, iż BZ WBK jest spółką giełdową, Komisja Nadzoru Finansowego będzie standardowo badała, czy w toku negocjacji nie doszło do ujawnienia potencjalnym kupcom informacji poufnych. "Jeżeli okazałoby się, że miało to miejsce, to

"Rz": Pracodawca będzie miał więcej informacji o swoim pracowniku

Na skutek proponowanych w kodeksie pracy zmian, pracodawca będzie mógł teraz m.in. żądać informacji o przynależności związkowej, referencji z poprzednich miejsc pracy, a nawet przeprowadzić test psychologiczny określający portret osobowościowy kandydata. W niektórych branżach np. bankowości

WIOŚ potwierdził, że woda z Tomisławic nie zagraża jezioru Gopło

dniu co próbki pobrane przez WIOŚ, potwierdziły znaczne przekroczenia zawartości żelaza i manganu w wodach kopalnianych (40 do 900 razy powyżej normy dla żelaza). W związku z tymi rozbieżnościami Greenpeace złoży wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o przejęcie sprawy i wykonanie

MSZ: są braki w budżecie resortu na 2010 r.

tłumaczył, że dodatkowo około 12 mln zł brakuje na realizacją projektu zwiększenia ochrony przez BOR na tzw. niebezpiecznych placówkach i przejęciu przez MSZ ochrony na tych placówkach, z których jednocześnie BOR się wycofuje.Dyrektor generalny służby zagranicznej Rafał Wiśniewski dodał, że MSZ chciałby

Bieganie to dochodowy biznes. Ile można w Polsce zarobić?

Kosmiczne buty - polskie marzenie - Buty kosztują 300-600 zł. Jeśli ktoś zaczyna biegać, to sięga po produkty ze środkowej półki, czyli wydaje jakieś 450 zł. Mam na myśli klienta z dużego miasta - precyzuje Jan Kaseja, współwłaściciel Centrum Biegowego ''Ergo''. I przekonuje: - Po

Prezydent podpisał nowelę, wydłużającą ważność decyzji środowiskowych

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma wdrożyć do polskich przepisów regulacje UE i ułatwić proces inwestycyjny. Mimo iż termin wdrożenia przepisów UE mija dopiero w 2017

Kurs Agtes wzrósł w debiucie na NewConnect o 17,33 proc.

Do obrotu na NewConnect trafiło 2.500.000 akcji serii A, 2.500.000 akcji serii B oraz 1.350.000 akcji serii C spółki. Agtes zajmuje się m.in. realizacją analiz i projektów audytorskich w zakresie bezpieczeństwa instytucjonalnego, ochrony informacji niejawnych i biznesowych oraz projektowaniem i

Sejm za poprawkami Senatu do noweli o ważności decyzji środowiskowych

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma wdrożyć do polskich przepisów regulacje UE i ułatwić proces inwestycyjny. Jedna z

Senat. Nowela dot. dłuższych ważności decyzji środowiskowych - z poprawkami

przedsięwzięcia na środowisko. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw ma wdrożyć do polskich przepisów prawo UE i ułatwić proces inwestycyjny. Mimo iż termin wdrożenia

Sejm zmienił ustawę dot. dłuższych ważności decyzji środowiskowych

Za uchwaleniem ustawy głosowało 246 posłów, ośmiu było przeciw, a 128 wstrzymało się od głosów. Teraz ustawa trafi do wyższej izby parlamentu. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

MIB nie chce, by prywatne firmy ochraniały lotniska

Rzeczniczka ministerstwa Elżbieta Kisil wyjaśniła w rozmowie z PAP, że takie kontrole prowadzone są m.in. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ministerstwo otrzymało informacje, że ostatni grudniowy audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości w systemach bezpieczeństwa Lotniska Chopina, a "pewne

Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych

wykonywanie zadań związanych z ochroną danych osobowych. Przepisy nie precyzowały przy tym szczegółowych kryteriów, które powinien spełniać administrator bezpieczeństwa informacji, pozostawiając dużą swobodę wyboru administratorom danych osobowych. Kryteria dla ABI Wraz z nowelizacją ustawy pozycja

Kraków ma sześć stacji monitorowania powietrza

sfinansowało miasto" - powiedział PAP Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko. Urządzenia będzie obsługiwał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a pieniądze na ich utrzymanie, konserwację i ewentualne naprawy zapewnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Eksperci: wciąż istnieje problem z wymianą informacji o cyberzagrożeniach

W Polsce występuje zauważalny problem z chęcią dzielenia się przez różne instytucje informacjami z zakresu cyberbezpieczeństwa - zauważa Piotr Kijewski z CERT Polska, zespołu do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. "W Europie ok. 20-30 proc. respondentów byłoby

Prezydent zawetował nowelizację ustawy o lasach

zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami. Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe mogą wprowadzać możliwość zbywania lasów państwowych, co nie gwarantuje pełnej ochrony lasów przed zmianą ich statusu" - czytamy w informacji na temat

Firmy nie dzielą się informacjami o cyberzagrożeniach

- W Europie ok. 20-30 proc. respondentów byłoby skłonnych dzielić się z rządem informacjami o swoich problemach i dostrzeganych zagrożeniach. W Polsce ten wskaźnik wynosi ok. zera, co wygląda bardzo słabo - mówił Kijewski na konferencji Advanced Threat Summit, poświęconej tematyce najważniejszych i

500 tys. euro kary dla TripAdvisora. Za podawanie nieprawdziwych informacji

"autentyczne i prawdziwe", oraz nie podjął żadnych działań, żeby uniknąć zamieszczania nieprawdziwych informacji. Włoski urząd ochrony konkurencji postanowił nałożyć karę na serwis w wysokości 500 tys. euro oraz nakazał zaprzestania publikacji błędnych informacji - informujeBBC

Organizacje pozarządowe: wprowadzić ochronę prawną sygnalistów

"Whistleblowing" to działanie polegające na ujawnianiu nieprawidłowości, np. w instytucji w której się pracuje, ze względu na ochronę interesu publicznego (od angielskiego terminu "to blow the whistle" - zagwizdać, wszcząć alarm). Osoby zajmujące się tym procederem nazywane są

Prezydent podpisał ustawę ws. utworzenia elektronicznej bazy statków

inspekcji. Doprecyzowano też zasady przekazywania organom państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym informacji z bazy danych zawierających dane osobowe. W tym zakresie ustawa odwołuje się - po pierwsze - do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie określone są szczegółowo zasady

KE żąda od Polski informacji w sprawie decyzji podatkowych

dotyczących stosowanych krajowych praktyk w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego. Ochrona tajemnicy podatkowej i zasada proporcjonalności Według KE Estonia i Polska powołały się na ochronę tajemnicy podatkowej i zasadę proporcjonalności. Dostarczyły jedynie ogólne informacje, odmawiając

Kapica: identyfikacja podatników po głosie na razie nie będzie aktywowana

Kapica wskazał na zastrzeżenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do innowacji. "Na razie ta usługa nie zostanie aktywowana. Będziemy analizowali, czy do jej uruchomienia potrzebne będą zmiany w prawie, będziemy obserwowali, jak to rozwiązanie się sprawdza na rynku. Zmiany takie

Kapica: identyfikacja podatników po głosie na razie nie będzie aktywowana

Kapica wskazał na zastrzeżenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do innowacji. "Na razie ta usługa nie zostanie aktywowana. Będziemy analizowali, czy do jej uruchomienia potrzebne będą zmiany w prawie, będziemy obserwowali, jak to rozwiązanie się sprawdza na rynku. Zmiany takie

Fundusz MCI złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Mobiltek

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek, podał urząd. Wniosek złożono 15 stycznia, sprawa jest w toku

Juncker: KE nie ma problemu z Polską, ale jedynie z niektórymi inicjatywami rządu

- oświadczył Juncker. Podkreślił też, że rozpoczynając z Polską dialog w ramach mechanizmu ochrony praworządności, KE działa w ramach traktatów UE. Polacy nie odwrócą się od UE Przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział w piątek, że nie sądzi, iż Polacy odwrócą się od UE w związku z rozpoczęciem wobec ich

NFOŚiGW wypłaci na finansowanie ochrony środowiska niemal 4,6 mld zł w 2016

zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, zaś ok. 550 mln zł na projekty międzywydziałowe oraz ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, wymieniono w informacji. W 2016 r. dzięki działalności NFOŚiGW emisja dwutlenku węgla ulegnie zmniejszeniu o ok. 303 tys.  Mg/rok, masa odpadów

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma pobudzić innowacyjność gospodarki

ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Wprowadzono jednocześnie ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ze względu m.in. na ochronę informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także prywatność osoby fizycznej i tajemnicę

PwC: Liczba wykrytych cyberataków na firmy w Polsce wzrosła o 46% r/r w 2015 r.

Warszawa, 12.01.2016 (ISBnews) - Liczba wykrytych incydentów naruszających bezpieczeństwo informacji w firmach (cyberataków), wzrosła na świecie w porównaniu z poprzednim rokiem o 38%, a w Polsce aż o 46%, wynika z raportu firmy doradczej PwC "W obronie cyfrowych granic" opartego na

Jourova: konieczność wypracowania porozumienia z USA ws. ochrony danych

technologicznymi w 2016 roku jest opracowanie nowej wersji porozumienia Safe Harbor, które uwzględni równowagę między ochroną informacji a publicznym bezpieczeństwem i ochroną państw. Przypomniał, że rozmowy odbywają się w cieniu ostatnich ataków terrorystycznych, do których doszło m.in. we Francji i w USA

UOKiK nałożył na PKP Cargo karę w wysokości 14,22 mln zł

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził nadużywanie przez PKP Cargo pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych w okresie 2006-2007 i nałożył na spółkę karę w wysokości 14,22 mln zł, podało PKP Cargo. Spółka

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o środkach ochrony roślin

wstrzymuje procedury rejestracji. Zaznaczono, że etykiety, które informują rolników m.in. o sposobie użycia środka, będą po polsku. Dokumentacja techniczna stanowiąca załączniki do wniosków o zatwierdzenie środka ochrony roślin składa się z ok. 30-50 tys. stron informacji technicznej. Tłumaczenie takiego

Antalis złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie TPMS Polska

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Antalis International SAS z Francji złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie kontroli nad TPMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kopance, działającą w branży opakowań, podał Urząd. "Kupujący jest kontrolowany w

Jest w końcu postępowanie w sprawie afery Volkswagena. UOKiK sprawdzi, czy klienci byli wprowadzani w błąd

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie Volkswagen Group Polska. Wezwał firmę do przekazania informacji, które pozwolą ustalić, czy są podstawy do postawienia jej zarzutu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Volkswagen Group Polska potwierdził wprowadzenie na polski rynek około

Ochrona środowiska: Systemy podatkowe powinny uwzględniać oddziaływanie na środowisko

Europejski komisarz ds. środowiska, Janez Potoenik, stwierdził: "W sprawozdaniu podkreślono pilną konieczność przejścia na efektywnie wykorzystującą zasoby gospodarkę. Oznacza to przeogromny wysiłek, który ma jednak zasadnicze znaczenie dla dobrobytu i jakości życia w przyszłości. Jeśli rzeczyw

Sejm za utworzeniem elektronicznej bazy o statkach

dostępowi do informacji o statkach. "Wymiana informacji o statkach przyczyni się do usprawnienia czynności inspekcyjnych prowadzonych przez organy administracji żeglugi śródlądowej, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa żeglugi" - napisano w ocenie skutków regulacji. W

Bez poprawek Senatu do ustawy ws. elektronicznej bazy statków śródlądowych

patent ten uprawnia do kierowania statkiem, który podlega inspekcji. Doprecyzowano też zasady przekazywania organom państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym informacji z bazy danych zawierających dane osobowe. W tym zakresie ustawa odwołuje się - po pierwsze - do przepisów ustawy o ochronie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- Prezes Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski złożył dymisję z zajmowanego stanowiska z dniem 31 grudnia 2015 r. W wyjaśnieniu swej decyzji wskazał m.in. na brak możliwości pozyskania inwestorów dla tzw. Nowej Kompanii Węglowej. - Prywatny sektor ochrony zdrowia rośnie w 2015 r. o ok. 10 proc

UOKiK: Doradcy i banki powinny ostrzegać przed ryzykiem. Są kary dla Tax care i Getinu

finansowych. Praktykę tę zakwestionował UOKiK - m.in. w decyzji dotyczącej Getin Noble Banku wydanej w 2013 roku. Rozstrzygnięcie Urzędu podtrzymał niedawno Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oddalając odwołanie banku (sygnatura sprawy XVII AmA 83/14). Wyrok nie jest prawomocny. Zdaniem UOKiK klienci

Xella Polska wycofała z UOKiK wniosek ws. zamiaru przejęcia Grupy Silikaty

obszarem o promieniu do 200 km od siedmiu zakładów wytwórczych Grupy Silikaty" - czytamy w komunikacie. Dlatego UOKiK wystosował do spółki zastrzeżenia wobec transakcji, zaznaczono w informacji. "Zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach, w których istnieje

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - ochronie informacji

Bestsellery