ocena ryzyka zawodowego pracownik gospodarczy

sprawdź też:

pracownik

Agnieszka Drabikowska

Były prezes sądu pisze do ZUS i skarbówki. "Potraktowali mnie jak intruza"

Były prezes sądu pisze do ZUS i skarbówki. "Potraktowali mnie jak intruza"

Podczas rozprawy dowiedział się, że szef firmy budowlanej zatrudnia na czarno pracowników. Powiadomił ZUS i urząd skarbowy. Efektów nie widać. - Okazało się, że mamy państwo na niby - komentuje sędzia Mirosław Gajek.

Segregacja umów śmieciowych

Znamy już pierwsze propozycje rządu zmierzające do zakończenia, jak nazwał to premier, "niechlubnej ery śmieciówek". Zamiast rewolucyjnych zmian mamy jednak kilka ostrożnych korekt. Czy rzeczywiście materia jest tak skomplikowana, że nie dało się postąpić inaczej?

Rzecznik praw przedsiębiorcy? Ciekawy projekt

Projektodawcy dobrze uzasadnili konieczność powołania odrębnego rzecznika praw przedsiębiorców - nikłe zainteresowanie ich sprawami ze strony RPO; znacząca rola przedsiębiorców w zapewnianiu rozwoju gospodarczego - pisze prof. Bogumił Szmulik o projekcie powołania rzecznika praw przedsiębiorcy. Głosowanie nad projektem - w najbliższy piątek.

Kryzys budżetowy w USA. Historia osądzi kto miał rację

Kryzys budżetowy w USA. Historia osądzi kto miał rację

ponownego spowolnienia gospodarczego w USA. Jak te polityczne spory mogą wpłynąć na gospodarkę amerykańską? - Obrazki widoczne w amerykańskich kanałach telewizyjnych pokazują urzędników i pracowników państwowych, którzy zostali wysłani na bezpłatne urlopy. Szacuje się, że ich liczba sięga 800 tys. Zamknięte

Rachunek za obietnice Orbána

Rachunek za obietnice Orbána

Obiektywne dane wskazują na to, że sytuacja gospodarcza Węgier jest o wiele bardziej poważna niż w 2008 r., gdy w kraj uderzyła pierwsza fala kryzysu. Kurs forinta, poziom długu publicznego, ocena ryzyka kraju, rentowność obligacji są najgorsze od 20 lat. Rząd ma przed sobą prosty wybór - albo

Wojna z Arcelor Mittal ośmieszyła francuski rząd? Kraj-bomba?

Wojna z Arcelor Mittal ośmieszyła francuski rząd? Kraj-bomba?

próby uzdrawiania przedsiębiorstw - pisze AFP.Źle to rokuje zabiegom socjalistycznego rządu, który stara się przyciągnąć inwestorów i otworzyć rynki dla francuskiego przemysłu. Związki zawodowe pokazały swą siłę. Szef Arcelora Lakshmi Mittal napisał w piątek liście otwartym do pracowników koncernu, że

Bank dla profesjonalisty. Wolny zawód to szansa na tańszy kredyt?

pewno zauważył ogromną różnicę w podejściu do klienta. Kiedyś pracownik banku skrupulatnie analizował zaświadczenie o zarobkach, dzwonił do zakładu pracy, żeby sprawdzić, czy nie oszukujemy. Dzisiaj wystarczy przyjść z dowodem osobistym, ale za to wypytują nas o masę szczegółów: wiek, płeć

Szejnfeld: zmiany w prawie to za mało. Zmieniajmy mentalność urzędników

Szejnfeld: zmiany w prawie to za mało. Zmieniajmy mentalność urzędników

tak często można spotkać opinię, iż niewiele się w Polsce zmieniło. Dlaczego? Bo zmienialiśmy przepisy, a nie zmienialiśmy ludzi. Mówiąc bardziej precyzyjnie, przez cztery lata konsekwentnie poprawialiśmy prawo, ale w tym samym czasie nie zmieniała się natura pracowników administracji publicznej

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

przeliczenie (3 etaty = 1 umowa cywilna) dawałoby ponad 5 mln osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. Ale takie liczenie obarczone jest ogromnym ryzykiem błędu.- Dane PIP nie pokazują, ile procent Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, ale jedynie to, jaki odsetek pracowników z tego typu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

decydują się na pracę w oparciu o kontrakt. „To świetna forma dla osób które lubią dynamikę w projektach, różnorodność technologiczną lub też które lubią podróżować i w elastyczny sposób zarządzać swoim życiem zawodowym. Najchętniej decydują się na nią doświadczeni specjaliści IT, osoby

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

zawodowej, szczególnie kobiet i osób powyżej 50. roku życia, szarej strefie nielegalnej i nierejestrowanej działalności gospodarczej oraz w zmianach demograficznych. Zjawiska te były niejednokrotnie przedstawiane w dokumentach rządowych, w których proponowano mniej lub bardziej radykalne i wszechstronne

Pożyczka od kuchni, czyli co powinieneś wiedzieć, zanim pożyczysz pieniądze

Pożyczka od kuchni, czyli co powinieneś wiedzieć, zanim pożyczysz pieniądze

pytań odpowiedziałeś źle, na inne dobrze, ale liczy się ostateczna ocena. Tę końcową ocenę systemu scoringowego można przedstawić np. w ten sposób: A (grupa klientów, w których przypadku ryzyko niespłacenia pożyczki jest znikome), B (część klientów, która może kredytu nie spłacić), C (duże ryzyko

Prezes ARP o restrukturyzacji przedsiębiorstw i sprzedaży stoczni

. z o.o. Należy pamiętać, że ustawa zawierała również ustalenia z pisemnego porozumienia rządu i związków zawodowych. To związki zawodowe uzgodniły z rządem, w jaki sposób zabezpieczyć interesy zwolnionych z pracy stoczniowców. Pracownicy stoczni w Gdyni i w Szczecinie otrzymali ze strony rządu pomoc

Piątka na kryzys: Koniunktura na świecie się ochłodzi

Dlaczego Polska jest jedynym krajem w Europie, który w roku 2009 osiągnął wzrost, i jakie zjawiska w gospodarce w ostatnim roku najbardziej panów zaskoczyły?Witold Orłowski: Wzrost gospodarczy Polski w tym roku wynika z gigantycznego szczęścia, jakie mieliśmy. Na naszą korzyść zadziałały: ¨

Niepewność 2009 - o swoich planach mówią prezesi największych polskich firm

pracowników to w naszej ocenie ostateczność, koncentrujemy się na ograniczaniu wydatków narosłych w czasach szybkiego wzrostu i mniejszej kontroli kosztów. Mówiąc obrazowo: odchudzając się, możemy usuwać tłuszczyk, którym obrośliśmy przez lata hossy, ale nie chcemy uszkodzić mięśni, które decydują o kondycji

Jak się ma kryzys - mówią: Orłowski, Rybiński, Morawiecki, Petru, Kawalec

świadomość pracowników i związków zawodowych w zakładach pracy. W wielu przedsiębiorstwach, które doświadczyły znacznego spadku zamówień, zamiast redukcji zatrudnienia wprowadzano rożne formy ograniczenia czasu pracy i wynagrodzeń pracowników. Mimo spowolnienia gospodarczego wzrost bezrobocia jest stosunkowo

Prezydent Polski solidarnej. Gospodarczy bilans Lecha Kaczyńskiego

Prezydent Polski solidarnej. Gospodarczy bilans Lecha Kaczyńskiego

prezydent z dnia na dzień stał się głównym obrońcą gospodarczego programu tej partii. - Wtedy zajął wyraźne stanowisko: nie ukrywał, że jest przeciwnikiem linii liberalnej w gospodarce, rzecznikiem interesu środowisk pracowniczych. I że bardziej przekonuje go głos związków zawodowych niż pracodawców

Małe to małe, a średnie to średnie...

osiągających z niego korzyści finansowe.Obie definicje nie zaliczają do RJR pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ponadto krajowa definicja ustawowa dodaje, że w przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

tworzenia. W celu utworzenia konsorcjum wystarczy zawarcie umowy pomiędzy partnerami. Przepisy prawa nie wymagają przy tym dochowania wymogów rejestracyjnych - konsorcjum bowiem nie podlega wpisowi do rejestru sądowego, ani do ewidencji działalności gospodarczej. Przez zawarcie umowy konsorcjum nie powstaje

Sprawdź potencjał innowacyjny swojej firmy

korzyści. Odpowiedzialny biznes zakłada długofalową budowę trwałego zaufania i dobrych stosunków z bezpośrednim otoczeniem firmy, czyli pracownikami, dostawcami, partnerami biznesowymi, sąsiadami, klientami, kontrahentami - słowem ze wszystkimi, którzy wchodzą w jakiekolwiek relacje z przedsiębiorstwem

Scenariusz, wielkie marzenia i znikające prywatne fundusze

dla gwiazdy pokroju Jake'a Gyllenhaala. Wyższa poprzeczkaJednak tak wiele funduszy hedgingowych i osób prywatnych inwestujących w akcje zwykłe chciało utopić pieniądze w tym projekcie, że Sanghoee, sam będąc pracownikiem jednego z nowojorskich funduszy hedgingowych, przesunął poprzeczkę wyżej. Wkrótce

Stenogram z 7. posiedzenia Komisji Śledczej 25 lutego 2005 r.

doprowadzą ją do bankructwa.W takich warunkach, 14 listopada 1994 r. zostałem powołany na członka zarządu PZU Życie z zadaniem rozwijania nowoczesnego systemu oceny ryzyka medycznego. W firmach ubezpieczeń na życie system ten, powszechnie nazywany underwritingiem, jest podstawą ustalania taryf składek i

Stenogram z 5. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 11 lutego 2005 r.

miejsce przed trzema laty, zliberalizowała ocenę byłego monopolisty przez wspomniany wyżej urząd. Stwierdzono to podczas bezpośrednich kontaktów z pracownikami tego urzędu, przeprowadzającymi w 1993 r. analizę działalności PZU.Po trzecie, dla podziału PZU brak jest uzasadnienia ekonomicznego, zwłaszcza że

Stenogram z 9. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU 17 marca 2005 r.

taką postawą się zgodzić, bo ona jest niestosowna. Pan Jansen jest przedstawicielem organów gospodarczych i w stosunku do organów państwa, do których między innymi my się zaliczamy, ten sposób rozmowy i dialogu jest absolutnie niedopuszczalny. My się nie znajdujemy w jakimś kraju postkolonialnym, nie

Stenogram z 11. posiedzenia Komisji Śledczej 19 marca 2005 r.

właścicielskiego, aż do czasu podjęcia decyzji o prywatyzacji. Wówczas kolejno znów zmieniała podległość i przechodziła do departamentu prywatyzacji.Ja z poprzedniego okresu pracy i kontaktu z ministerstwem skarbu miałem złe doświadczenia, zwłaszcza z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, gdyż pracownicy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Metody analizy ryzyka zawodowego

Analiza i ocena ryzyka zawodowego – porównanie ryzyka zawodowego wyznaczonego w wyniku analizy z poziomem uznanym za akceptowalny. Składniki analizy ryzyka opis stanowiska, obiektu lub procesu i ustalenie zakresu analizy; identyfikacja zagrożeń – najistotniejszy etap analizy ryzyka

Ryzyko zawodowe

, które nie powodują zagrożeń) Ocena ryzyka zawodowegoOcena ryzyka zawodowego jest to: "porównanie poziomu ryzyka, które zostało określone w wyniku dokonania oceny z poziomem, który jest uznawany za akceptowalny". Ocena ta jest ujęta w normie PN-N18002, jako procedura oceny ryzyka zawodowego: zebranie informacji

Risk score

Risk score – jakościowa metoda oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy opracowana w USA, pierwotnie na potrzebę Marynarki Wojennej.Metoda jest czteroetapowa: Pierwszy etap polega na określeniu i opisaniu obszaru występowania zagrożenia, dla którego przeprowadzona zostanie ocena. Drugim

System zarządzania BHP

Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Komunikacja wewnętrzna Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego Nadzór nad podwykonawcami Działania korygujące i zapobiegawcze Monitorowanie aktywne i proaktywne BHP

Teoria agencji

oraz kredytodawców.W latach 60. i 70. XX wieku ekonomiści tacy jak Kenneth Arrow czy Wilson starali się opisać problem dzielenia ryzyka, który powstaje, gdy partnerzy mają inne podejście do ryzyka. Teoria agencji rozwinęła temat dzielenia ryzyka, włączają tzw. „problem agencji”, występujący

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.