obwieszczenie o czasie pracy pracownika

sprawdź też:

pracownik

PAP

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

Rząd kończy prace nad projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Resort sprawiedliwości w ostatniej chwili wprowadził do niego zmiany korzystne dla podatników. Przepisy mają pomóc w ratowaniu firm w kłopotach finansowych.

Ministerstwo chce zmienić kodeks pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce zmienić część przepisów z kodeksu i przenieść do kodeksu pracy część przepisów zapisanych w rozporządzeniach do kodeksu

Mniej formalności dla małego pracodawcy

Stan zatrudnienia jest jednym z wyznaczników zakresu obowiązków pracodawcy. Niektóre z nich zależą od tego, jak liczna jest załoga pracownicza w danym zakładzie. Liczba pracowników przekraczająca określony w przepisach próg "dokłada" pracodawcy obowiązków. Małe zakłady pracy znajdują się więc w trochę lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o formalne wymogi, co nie oznacza, że są z nich całkowicie zwolnione.

Coraz więcej skarg na pracodawców [RAPORT PIP]

Coraz więcej skarg na pracodawców [RAPORT PIP]

chodzi o przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz wypłacie należnych pracownikom wynagrodzeń. W 2012 r. inspektorzy pracy skontrolowali czas pracy u 1596 pracodawców zatrudniających łącznie ponad 167 tys. pracowników. Skala nieprawidłowości była podobna jak w latach ubiegłych. Podobnie jak w latach

Upadł Henpol, 350 osób bez pracy. Starczyło na pałacyk

Upadł Henpol, 350 osób bez pracy. Starczyło na pałacyk

Henpol. Gdybym wiedział dwa miesiące wcześniej, to może sam bym się zwolnił i poszukał jakiejś innej pracy, bo teraz w zimie będzie o to ciężko - mówił murarz zatrudniony w Henpolu.Pracownicy spółki 10 grudnia mieli otrzymać wypłaty za listopad, ale tak się nie stało. Obawiali się rozmów z dziennikarzami

Indywidualny grafik w ramach Kodeksu

Rozkład "antykryzysowy" do końca rokuUstawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwana ustawą antykryzysową, obowiązuje tylko do końca bieżącego roku. Z tą datą kończy się możliwość stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy na

Obowiązki małego pracodawcy

umów o pracę. Jednak w zamian tego sporządzana przez tych pracodawców informacja dodatkowa musi obejmować większą ilość informacji. Poza tymi, które znajdują się w każdej informacji dodatkowej, mały pracodawca musi dodatkowo poinformować pracowników o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty

Czas pracy w regulaminach zakładowych

systemu, którego wdrożenie następuje na podstawie umowy o pracę (m.in. system tzw. skróconego tygodnia pracy i weekendowy), nie wystarczy zgodna wola pracodawcy i pracownika. Aby zastosować konkretny system lub rozkład czasu pracy oraz okres rozliczeniowy, trzeba najpierw wprowadzić go do przepisów

Dom Maklerski IDMSA się zwija. Zwolni 83 proc. pracowników, sprzeda TFI

Dom Maklerski IDMSA się zwija. Zwolni 83 proc. pracowników, sprzeda TFI

maklerskie. Pod koniec kwietnia rozwód z klientami detalicznymi obwieściło biuro KBC Securities. W lipcu o zakończeniu działalności poinformował Dom Maklerski AmerBrokers należący do niemieckiego DZ Banku. Pierwszy broker miał aż 10 tys. rachunków drobnych inwestorów, drugi jedynie 3,5 tys. Milionowe kary od

Projekt. Zamiast upadać, firmy w kłopotach mają się restrukturyzować

, utrzymanie jego wartości ekonomicznej, miejsc pracy i potencjału gospodarczego. Ma to przynieść korzyść nie tylko ratowanym przedsiębiorstwom i ich pracownikom, ale całej gospodarce. Co więcej, jak twierdzą pomysłodawcy projektu, również dla wierzycieli często znacznie korzystniejsze jest uratowanie

Strajk o emerytury zatrzymał Wielką Brytanię

Strajk o emerytury zatrzymał Wielką Brytanię

posunięcie ma przynieść rozpisane na lata oszczędności rzędu 60 mld funtów. Problem w tym, że zmiany w emeryturach idą w parze zamrożeniem na dwa lata podwyżek w sektorze publicznym. W dodatku rząd właśnie obwieścił, że z powodu kryzysu i oszczędności do 2017 r. pracę może stracić nawet 300 tys. pracowników

Ruchoma dniówka w uzgodnieniu z pracodawcą

czasu pracy, którym pracownik jest objęty. W praktyce polega on na ustaleniu innych, niż ogólnie przewidziane, godzin rozpoczęcia pracy lub też uelastycznieniu dnia roboczego poprzez wprowadzenie tzw. ruchomej dniówki. W tym drugim przypadku pracownik samodzielnie decyduje o porze rozpoczęcia pracy w

Inwestycje polskie w rozkroku

Inwestycje polskie w rozkroku

W tym tygodniu Sejm zaczął prace nad rządowym projektem nowelizacji tegorocznego budżetu, który przewiduje zmniejszenie wydatków z kasy państwa o ok. 7,7 mld zł. Jedne z największych cięć dotkną inwestycji w transporcie. Na przyszły rok mają być przełożone prace za 111 mln zł związane z budową

Korekta odpisu na ZFŚS

niepełnoetatowych na pełne etaty dokonuje się według liczby godzin pracy ustalonych w umowie o pracę w stosunku do obowiązującej normy.Ustalając przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników należy zaliczyć zarówno osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, jak i powołania

Nie chce gazociągu na swojej działce. Zaminował teren

Nie chce gazociągu na swojej działce. Zaminował teren

Trzeszczkowski jest właścicielem ponadhektarowej działki w Górkach Noteckich, oddalonych o 15 km od Gorzowa. Chciał w leśnej głuszy otworzyć mały hotelik, postawić stajnię, kupić kilka koni dla turystów. Ale dwa lata temu urzędnicy wojewody obwieścili, że przez działkę pobiegnie gazociąg, łączący

Większa ochrona przed potrąceniami i wyższe odprawy w 2010 r.

z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.), obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.07.2009 r. w sprawie wysokości

Sąd ogłosił upadłość ZNTK Łapy SA

Sąd ogłosił upadłość ZNTK Łapy SA

Jednocześnie sąd wezwał wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności wyznaczonemu sędziemu komisarzowi, w ciągu trzech miesięcy od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wskutek ogłoszenia upadłości zakładu, jego pracownicy będą mogli otrzymać wynagrodzenia z Funduszu

Leki za pięć dwunasta

Trzęsienie ziemi na rynku leków nastąpiło o godz. 17 w piątek przed Wigilią. Akurat wtedy, gdy pracownicy firm farmaceutycznych wyszli do domu lepić pierogi. Ukazało się obwieszczenie ministra zdrowia z nową listą leków refundowanych obowiązującą od 1 stycznia. Teraz aptekarze i informatycy będą

Kryzys dręczy Brytyjczyków

Kryzys dręczy Brytyjczyków

wiadomościami o gospodarce, kłopotach banków, likwidowanych miejscach pracy. Czytają wiadomości, od których dostaje się gęsiej skórki, jak choćby w poniedziałkowym "The Sun" - o rekordowej w ostatnim półwieczu liczbie bankructw na Wyspach. W rozdrapywaniu kryzysu widać czasami wyspiarski masochizm

Haider - cesarz długów

Haider - cesarz długów

audiencję w jego biurze. Przyjmował też zaproszenia z najmniejszych karynckich wsi. Potrafił obsłużyć nawet kilka lokalnych imprez dziennie. Krok za nim szedł sekretarz i spisywał prośby mieszkańców: o nową drogę, o remont szkoły, o pracę dla siostrzeńca. Haider o nikim nie zapominał. Rozdawał też pieniądze

Czy leci z nami pilot?

Czy leci z nami pilot?

uchwalono zupełnie bez związku z kryzysem. Tak jest np. z ustawą o rynku pracy, która daje bezrobotnym większe możliwości skorzystania ze szkoleń i stypendiów na dokształcanie.Pakt antykryzysowy pracodawców i związkowców Pracodawcy i związkowcy przygotowali własny pakiet antykryzysowy i przedstawili go

Apteki bankrutują i zwalniają. "Tak źle nie było od lat"

Apteki bankrutują i zwalniają. "Tak źle nie było od lat"

takie pieniądze i na takich zasadach, jak mówi o tym Ustawa refundacyjna i obwieszczenia ministra zdrowia - informuje Beata Szczepanek, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ-etu.

Nasze portfele w 2010: co zdrożeje, co stanieje

Nasze portfele w 2010: co zdrożeje, co stanieje

zmieniać nawet nie do końca potwierdzone informacje o urodzaju lub nie.Mleko i produkty mleczneW ostatnich miesiącach 2009 roku wzrosły ceny mleka, masła, serów, mleka w proszku i być może - jak sądzą specjaliści - ta tendencja jeszcze przez niedługi czas się utrzyma. Ale jest to spowodowane przede

Mała rewolucja w PIT-owaniu

, jak dotychczas, informację o jego dochodach, kosztach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na tej podstawie pracownik będzie mógł samodzielnie (albo z małżonkiem czy dzieckiem) wypełnić swój PIT.- Ta zmiana prawa ułatwi życie milionom podatników - mówił w czasie wtorkowej konferencji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Adaptacja pracownika

Adaptacja pracownika - element w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, która następuje po etapie selekcji (doboru). Jest to etap wprowadzania do zakładu pracy nowo zatrudnionej osoby, poprzez zapoznanie jej z organizacją i wdrożeniem do zadań zakładu, jak również z osobami, które w danej firmie

Efekt zniechęconego pracownika

do podjęcia pracy) zniechęcają się i rezygnują z jej poszukiwania, a skoro nie są już zarejestrowane jako poszukujące pracy to nie włącza się ich już w zasoby siły roboczej (nie są postrzegani już jako bezrobotni). Z kolei w czasie dobrej koniunktury, gdy zwiększają się szanse znalezienia odpowiedniej pracy

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 (Art. 51.4.) - Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.. Nowa ustawa z 2004 roku (z późn. zm.) podtrzymała zapis o święcie (Art. 121.4

Stosunek pracy

Stosunek pracy - pojęcie z zakresu prawa pracy oznaczające więź prawną łączącą pracownika i pracodawcę. Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem, a pracodawca

Stres w pracy

zalicza się m.in.: przeciążenie ilościowe pracą – na pracowniku spoczywa obowiązek wykonania dużej liczby zadań w krótkim czasie a warunki pracy uniemożliwiają koncentrację, przeciążenie jakościowe pracą, powodowane m.in. przez: zadania trudne lub skomplikowane umysłowo wymagające ciągłego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.