obrót bezgotówkowy

bed

Płatności powyżej 1 tys. euro tylko w formie bezgotówkowej

Płatności powyżej 1 tys. euro tylko w formie bezgotówkowej

Taką propozycję zgłosiła Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Pomysł ma ukrócić szarą strefę i rozpowszechnić płatności bezgotówkowe.

Opłaty od kart: samoregulacja wystarczy czy konieczna ustawa?

Potrzebna jest ustawa, która wprowadzi maksymalne prowizje za akceptowanie kart płatniczych. To pobudzi rozwój obrotu bezgotówkowego i jest zgodne z konstytucją - przekonuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Jest kolejny pomysł na ustawowe obniżenie opłat kartowych

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego chce, aby prowizje płacone przez punkty handlowo-usługowe nie przekraczały 0,5 proc. Ta stawka byłaby jeszcze powiększona o marżę agenta rozliczeniowego.

PE pracuje nad obniżeniem opłat za transakcje kartą poniżej 0,5 proc. [Newseria]

PE pracuje nad obniżeniem opłat za transakcje kartą poniżej 0,5 proc. [Newseria]

Dobra obniżka opłat interchange

Dobra obniżka opłat interchange

W efekcie od 1 lipca 2014 r. stawki opłat interchange, czyli prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi, spadną do 0,5 proc. wartości transakcji. Obecnie prowizja ta wynosi 1,2-1,3 proc.Przyjęta ustawa przyczyni się niewątpliwie do rozwoju rynku obrotu bezgotówkowego

Nie chcą kompromisu w sprawie interchange, będzie ustawa

Nie chcą kompromisu w sprawie interchange, będzie ustawa

rynku obrotu bezgotówkowego, ale również to, że jego decyzje są niezbędne do unormowania patologicznej dziś sytuacji godzącej w akceptantów - dodaje Łaniewski.Do rozwiązania ustawowego przychyla się też Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która zrzesza większe podmioty. Celem POHiD jest obniżka

Interchange? Chcemy ustawy

Interchange? Chcemy ustawy

potrzeba realnych działań i liczymy, że ten postulat znajdzie poparcie decydentów, co w konsekwencji pozwoli wykorzystać potencjał obrotu bezgotówkowego, któremu służy właśnie obniżka interchange.

Niech Senat przekona do obniżek

Niech Senat przekona do obniżek

przekonany, że Senat przekona poszczególnych uczestników rynku obrotu bezgotówkowego oraz decydentów do koniecznych zmian. Procedura legislacyjna w tym zakresie jest podobna do tej rządowej czy poselskiej, lecz na pewno dużym ułatwieniem będzie fakt, że jedna z Izb (ta wyższa) jest już przekonana do

Łaniewski: MasterCard może rozbić kartowy kompromis

Łaniewski: MasterCard może rozbić kartowy kompromis

usługowo-handlowe bankom od każdej transakcji - z 1,6 do średnio 1,1 proc. Dlaczego? Robert Łaniewski: Walczymy o to, by rosła sieć akceptantów kart płatniczych, bo będzie to służyć rozwojowi obrotu bezgotówkowego w Polsce. Aby jednak tak się stało, opłata interchange fee musi być konsekwentnie obniżana. W

Opłaty za płatności kartą osiem razy wyższe niż na Węgrzech i w Finlandii!

Jeśli banki nie obniżą opłat narzucanych handlowcom za obsługę kart płatniczych, obrót bezgotówkowy w Polsce może przestać się rozwijać, ale ścięcie opłat oznaczać będzie spadek przychodów banków nawet o miliard złotych rocznie - to wnioski z raportu o tzw. opłatach interchange opublikowanego przez

Rozliczenia pieniężne między przedsiębiorcami

;nie do miesięcznych obrotów z kontrahentem.Ponieważ naruszenie obowiązku rozliczeń bezgotówkowych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest ani przestępstwem, ani wykroczeniem skarbowym i nie przewidziano sankcji karnych za jego nieprzestrzeganie, więc niektórym

Tradycyjna gotówka w płatnościach wciąż degraduje plastikową kartę

Jako naród uważamy się za ludzi postępowych, chętnie korzystających z nowoczesnych rozwiązań, chociażby tych dotyczących płatności. Dynamicznie rośnie liczba i wartość transakcji bezgotówkowych wykonywanych przez Polaków - czy to za pomocą kart, czy smartfonów. Jednak obrót bezgotówkowy koncentruje

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

Odpowiedź: Faktura wystawiona na spółkę stanowi podstawę do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od sposobu sfinansowania tego wydatku. Faktura taka uprawnia również do odliczenia VAT, przepisy o podatku od towarów i usług nie uzależniają bowiem tego prawa od sposobu sfinan

"PB": Polska dojrzala do kart

"PB": Polska dojrzala do kart

w zbliżonym tempie - 15 procent. "Puls Biznesu" dodaje, że polskie osiągi to efekt dobrej sytuacji gospodarki i działań wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego. Przyczynił się do tego również spadek liczby osób nieposiadających rachunku bankowego - z 34 procent w 2009 roku do 30 procent

Szkodliwa ustawa o interchange

Szkodliwa ustawa o interchange

Mimo że uważamy, iż nowa regulacja negatywnie wpłynie na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, to zamierzamy ściśle przestrzegać przepisów ustawy.Niestety, obawiamy się, że cały ciężar nowej regulacji spocznie na użytkownikach kart płatniczych. Prezentowane przez nas przykłady, pochodzące z innych

"DP": Polska bez gotówki

"DP": Polska bez gotówki

Gotówka szkodzi Polsce i Polakom - twierdzą szefowie resortu finansów Narodowego Banku Polskiego, banków komercyjnych oraz innych podmiotów tworzących koalicję na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego. Chcą skłonić opornych Polaków do zakładania kont, używania kart i elektronicznych płatności

"Dziennik Polski": Polska bez gotówki

Gotówka szkodzi Polsce i Polakom - twierdzą szefowie resortu finansów Narodowego Banku Polskiego, banków komercyjnych oraz innych podmiotów tworzących koalicję na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego. Chcą skłonić opornych Polaków do zakładania kont, używania kart i elektronicznych płatności

Niższy interchange. Ale czy ceny też spadną?

Niższy interchange. Ale czy ceny też spadną?

odczuwalne dla konsumentów obniżki cen - będą wykazywać większą skłonność do akceptacji płatności kartowych, co wpłynie korzystnie na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce.

NBP: Ok. 77% Polaków ma ROR, co daje Polsce jedno w ostatnich miejsc w UE

uwagę, że choć dynamicznie rośnie liczba i wartość transakcji bezgotówkowych, "w dalszym ciągu większość codziennych transakcji przeprowadzana jest przez Polaków za pomocą gotówki, a obrót bezgotówkowy koncentruje się wśród najbardziej aktywnej części polskiego społeczeństwa". "Z

Smartphone będzie służył do wpłacania czeków na konto

Zaletą będzie skrócenie czasu clearingu do dwóch roboczych dni z pięciu, lub nawet sześciu. Ministerstwo finansów chce, by w przyszłości czeki odgrywały ważną rolę w obrocie bezgotówkowym, ale sądzi, że ich clearning powinien być krótszy. Wcześniejsze zapowiedzi resortu, że obrót czekami zostanie

ZBP: Liczba kart płatniczych wzrosła o 5,3% r/r, transakcji - o 12,4% w II kw.

je do płatności gotówkowych (np. wypłata gotówki w bankomacie) - już niemal 64% procent transakcji to transakcji bezgotówkowe. Mimo to transakcje gotówkowe stanowią prawie 70% wartości wszystkich transakcji. Długoterminowe trendy wskazują jednak na rosnące znaczenie obrotu bezgotówkowego. Liczba

W Biedronce zapłacisz kartą? "Bardzo nieodległa przyszłość." Pada ostatni bastion płacenia gotówką

W Biedronce zapłacisz kartą? "Bardzo nieodległa przyszłość." Pada ostatni bastion płacenia gotówką

jest obiecujący - mówi. Nie ma wątpliwości, że wdrożenie systemu płatności kartą jest niemałym ułatwieniem dla klientów. Może jednak również wpłynąć na zyski samych handlowców. - Wprowadzenie transakcji bezgotówkowych może przełożyć się na nawet kilkuprocentowy wzrost obrotów firmy. Ludzie, którzy

"Gazeta Wyborcza": Bankier zastąpi listonosza?

Ministerstwo Finansów wspólnie ze Związkiem Banków Polskich opracowało program rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2010-13. Pomysł jest jeszcze w trakcie uzgodnień międzyresortowych, ale zakład ubezpieczeń przystąpił już do działania. Cel - obniżenie kosztów obsługi "emerytur na nogach"

Visa Europe: Polska nr 1 w Europie pod względem liczby transakcji zbliżeniowych

wyraźny wzrost dynamiki przyrostu liczby płatności kartami Visa, który w przypadku kart debetowych dla klientów indywidualnych sięga 18,7%. Przyśpieszenie to jest efektem wielorakich działań, realizowanych wspólnie z bankami i agentami rozliczeniowymi, a nastawionych na promocję obrotu bezgotówkowego

Liczba transakcji bezgotówkowych kartami Visa wzrosła o 19,7% do 547 mln w 2010

; zakończonych we wrześniu 2010 r. prawie dwukrotnie szybciej niż liczba i wartość transakcji ogółem, jak podkreśla Visa. Wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart Visa w placówkach handlowo-usługowych wzrosła w skali rocznej o 14,4%. Pod względem udziału obrotów bezgotówkowych w obrotach

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o usługach płatniczych

nałożyła również nowe obowiązki informacyjne zarówno na organizacje kartowe, jak i na wydawców kart płatniczych oraz na agentów rozliczeniowych.  W ocenie organizacji płatniczej MasterCard nowa regulacja negatywnie wpłynie na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce. „Niestety, obawiamy się

Co dalej z kartami? Polacy przestaną ich używać, jeśli wzrosną opłaty

Obrót bezgotówkowy od wielu lat systematycznie rośnie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Wzrasta liczba kart płatniczych oraz transakcji dokonywanych za ich pomocą, przybywa bankomatów i terminali, rośnie liczba podmiotów obsługujących

Wartość gospodarki internetowej podwoiła się w ostatnich sześciu latach

płatnościach bezgotówkowych. "Od początku obniżono maksymalną wysokość tych opłat i może się to stać czynnikiem stymulującym rozwój transakcji bezgotówkowych, zarówno w handlu tradycyjnym jak i w sprzedaży internetowej" - podkreślił Bogdan. Z kolei wśród największych zagrożeń dla e-handlu wymienił

KIR rozliczyła 1,53 mld przelewów krajowych na kwotę ponad 3,8 bln zł w 2013 r.

miesięczna wartość obrotów od uruchomienia systemu w czerwcu 2012 r.  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. jest kluczową instytucją infrastrukturalną polskiego sektora bankowego, odpowiedzialną za prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami. Za pośrednictwem systemów rozliczeniowych Elixir, EuroElixir

MasterCard i Visa podnoszą prowizje. Opłaty wzrosną, aby spaść?

przez komitet decyzyjny i który służy rozwojowi inicjatyw przyśpieszających rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce - napisała Visa w oświadczeniu wysłanym DGP. Z funduszu, o którym mowa, finansowane są np. kampanie promujące płatności zbliżeniowe.To nie koniec podwyżek?Eksperci są przekonani, że to nie

Obniżenie interchange to dobry ruch

Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Obecnie mamy jedną z najwyższych stawek interchange w Europie, więc jej obniżenie jest niezwykle istotną potrzebą. Środowiska handlu liczą, iż okresy przejściowe nie będą nadmiernie długie, ponieważ sprawa uregulowania

Kleina: Senat może wrócić do prac nad obniżką opłat bankowych

wprowadziliśmy najbardziej radykalnych propozycji, które były proponowane przez niektóre ugrupowania w Sejmie" - dodał. Podpisana w październiku przez prezydenta nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma - poprzez wzmocnienie konkurencyjności na rynku kartowym - służyć rozwojowi obrotu bezgotówkowego i

Czego boi się MasterCard

Europejskiej.W jednym z wywiadów Michał Skowronek, szef MasterCarda w Polsce, mówi, że właściwy dla danego rynku poziom opłaty interchange powinien podlegać konkurencji i prawom wolnego rynku oraz przyczyniać się do rozwoju obrotu bezgotówkowego. MasterCard zdaje się więc popierać postulaty wszystkich

Prezent za każdy zakup kartą. Visa i Carrefour na wojnie z... MasterCardem?

Podobno jest to największe w historii Visa Europe przedsięwzięcie promujące obrót bezgotówkowy. Visa nigdy nie była w awangardzie tego typu akcji, przecież to MasterCard od kilku lat ma program lojalnościowy World MasterCard, w którym posiadaczy najlepszych kart nagradza punktami, a potem nagrodami

Co z interchange? NBP spotyka się z przedstawicielem MasterCard

apele wzywające tę organizację do zaakceptowania planu. Czy udało się to wczoraj bankowi centralnemu? NBP milczy. - Przedstawiciele MasterCard przedstawili swoją wizję rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce - tylko tyle usłyszeliśmy wczoraj w NBP.Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu

Bitcoiny w bankomacie? Już niedługo w USA

więc "pieniądz" rozumiany jako znak pieniężny czy pieniądz bezgotówkowy. Może jednak znaleźć się grupa ludzi, która zdecyduje się na zastosowanie tego typu instrumentu w obrocie. Można też wyobrazić sobie, że osoby te umówią się, że będą go wymieniać za pomocą różnego typu automatów - dodaje

Życie bez gotówki

). Wśród argumentów za obrotem bezgotówkowym Szwedzi wymieniają także wyeliminowanie ryzyka szarej strefy i korupcji, ponieważ nie da się wówczas ukryć żadnej operacji finansowej. Świat całkowicie pozbawiony gotówki to jednak na razie przyszłość. Kraje znajdujące się na tak wysokim etapie rozwoju jak np

Chiński e-rynek towarów luksusowych rośnie w szybkim tempie

Analitycy Centrum uważają, że do końca 2012 r. e-biznes w zakresie dóbr luksusowych powinien osiągnąć obroty 23,76 mld juanów. Określają oni chiński rynek internetowy jako stosunkowo młody, z ogromnymi perspektywami. Przewidują, że w najbliższym czasie znacznie rozszerzona zostanie oferta marek i

Będzie polski odpowiednik bitcoina! Dwa banki już testują

inflacją. Ilość bitcoina na rynku reguluje algorytm oparty na sile obliczeniowej komputerów. Bitcoin jest anonimowy (nikt poza kolejnymi właścicielami pieniądza nie rejestruje transakcji) oraz tani w obrocie - nie ma pośredników, transakcja przechodzi bezpośrednio z jednego wirtualnego portfela na

MasterCard chce samoregulacji w sprawie interchange

bankom możliwość dostosowania się do zmian, a akceptantom obniżanie kosztów akceptacji kart. Niezwykle istotnym elementem programu ZBP jest powiązanie obniżania stawek interchange z warunkami. Ten element ma na celu zapewnienie dalszego rozwoju obrotu bezgotówkowego, a w szczególności zbadanie

Niższe opłaty za korzystanie z kart coraz bliżej

; - napisała Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego: - Działanie MasterCard należy odczytywać jako kolejną próbę zatrzymania przez tę organizację pozytywnych zmian na rynku płatności bezgotówkowych w Polsce. Nie ma żadnych podstaw do tego, by

"Rz": Sklepy nie będą uznawać wszystkich kart płatniczych?

Fundacji Obrotu Bezgotówkowego uważa, że obawy są przesadzone. - Decyzja o rezygnacji z przyjmowania płatności niektórymi kartami płatniczymi będzie prawem, a nie obowiązkiem. Nie można więc twierdzić, że będzie to rozwiązanie powszechne - tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą".O proponowanych

NBP: Program obniżki opłaty interchange zaakceptowany

, hipermarkety czy stacje benzynowe, od dawna alarmują, że tak wysoka opłata interchange zjada sporą część ich przychodów i hamuje rozwój obrotu bezgotówkowego. To dlatego - przekonują - w Polsce tylko 15 proc. punktów usługowo-handlowych ma terminal do przyjmowania kart. Banki i organizacje płatnicze tłumaczą z

Obniżka opłaty interchange? Zarobią hipermarkety

sklepy, które finansują system obrotu bezgotówkowego, bo płacą prowizje od każdej transakcji. Po drugiej - organizacje płatnicze (ustalają stawki) i banki, do których płynie lwia część prowizji płaconych przez sklepy.Polscy handlowcy się buntują, bo płacą najwięcej w Europie. Z kolei MasterCard

Coraz bliżej mocnych obniżek opłat za transakcje kartowe

branża finansowa ma z prowizji za pośrednictwo w obrocie bezgotówkowym 1,5 mld zł. Bunt handlowców i brak samoregulacji na oczekiwanym przez polityków poziomie sprawił, że postanowili oni wprowadzić odgórne ograniczenia interchange. Nie będzie ona mogła przekroczyć 0,5 proc. wartości transakcji

Interchange? Potrzebna interwencja Ministerstwa Finansów

- lekceważąc uczestników prac - przekazała swoje negatywne stanowisko dwa dni po terminie ustalonym przez wspomnianą instytucję. Wierząc, że obniżenie opłat kartowych mogłoby przynieść szereg korzyści dla wszystkich uczestników rynku, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego postanowiła kontynuować batalię o

BZ WBK poprawił marżę odsetkową do 3,6% w III kw.

& płatności"(+4,5% kw/kw), co jest konsekwencją rozbudowy bazy kart debetowych Banku Zachodniego WBK S.A. za sprawą kart OMNI wydawanych do Konta Godnego Polecenia, zwiększył się również portfel kart kredytowych stymulując wzrost obrotów gotówkowych i bezgotówkowych. Wynik na sprzedaży pozostałych

Zakaz płacenia gotówką w strefie kibica nielegalny?

nie jest to pierwszy przypadek okresowego zawieszenia obrotu gotówkowego - strefy bezgotówkowe były też na trójmiejskim festiwalu Open'er.Bankowcy są zachwyceni. I intensywnie promują przy okazji Euro 2012 najprostsze karty typu pre-paid, czyli takie, których można użyć dopiero po naładowaniu gotówką

ZBP: Liczba aktywnych klientów e-bankingu sięgnie ok. 16 mln w 2015 r.

"przyjaznym dla obrotu bezgotówkowego", tj. tańszym i bezpieczniejszym. "Rocznie z tytułu skali obrotu bezgotówkowego tracimy 1% PKB, czyli jakieś kilkanaście miliardów złotych rocznie. Do 2018-2019 roku realnie w skali roku powinniśmy zaoszczędzić 4-5 mld zł przy obecnych wielkościach

"DGP": Najdroższe karty w Europie

, że rocznie cały sektor detaliczny na obsługę obrotu bezgotówkowego i interchange wydaje blisko 2 mld zł.Handlowcy bronią się jak mogą.Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Bioton wyemituje akcje dla Troqueera za 6 mln zł, nie dopłaci 107 mln za Biolek

Warszawa, 16.08.2013 (ISBnews) - Bioton zawarł z Troqueera Enterprises Limited porozumienie dotyczące nabytych udziałów w spółce Biolek, na mocy którego Troqueera, jako znaczący akcjonariusz Biotonu, zrezygnował z należnych Troqueera płatności z tytułu dopuszczenia do obrotu oraz pierwszej

Ponad 11% wzrost liczby płatności kartami Visa w Polsce

płatności kartami Visa, który w przypadku kart debetowych dla klientów indywidualnych sięga 18,7%. Przyśpieszenie to jest efektem wielorakich działań, realizowanych wspólnie z bankami i agentami rozliczeniowymi, a nastawionych na promocję obrotu bezgotówkowego, płatności zbliżeniowych oraz rozwój sieci

Szczurek: dostęp Polski do finansowania nie pogorszył się

Publiczno-Prywatnego; wsparciem na rzecz obrotu bezgotówkowego i gospodarki elektronicznej.

IBnGR: w środę symboliczny dzień wyjścia z szarej strefy

systemowe korzenie szarej strefy i często stosują represje administracyjne bądź fiskalne, które jednak dają mizerne efekty" - oceniono. Według ekonomistów z IBnGR bardziej skuteczne są działania systemowe nastawione na deregulacje i na ograniczanie obrotu gotówkowego. Płatności w ramach szarej strefy

IBnGR: w środę symboliczny dzień wyjścia z szarej strefy

. Według ekonomistów z IBnGR bardziej skuteczne są działania systemowe nastawione na deregulacje i na ograniczanie obrotu gotówkowego. Płatności w ramach szarej strefy, dla zatarcia śladów działalności, realizowane są bowiem wyłącznie za pośrednictwem gotówki. IBnGR zaapelował o ograniczenie kosztów pracy

Niższe opłaty za płatności kartami i spór o okres przejściowy

to 0,5 proc. Na dostosowanie się do nowych przepisów dano jednak pół roku. Ale każda strona sporu inaczej interpretuje okres przejściowy. Ta rozbieżność zdań zdominowała konferencję zorganizowaną wczoraj przez Business Centre Club i Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Jak interpretować

Komisja Europejska tnie opłaty za akceptowanie kart

pozwoli polskim bankom przygotować się do wejścia w życie regulacji unijnej. Łatwiej zejść z 0,5 proc. na 0,2 proc. niż ze stawki dwa razy wyższej. Polska regulacja powinna być więc traktowana jako swoisty okres przejściowy - mówi Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

MasterCard przeciwny kompromisowi, ale interchange obniży. Częściowo

- Z bankiem centralnym zgadzamy się w jednym - zależy nam na tym, by rynek obrotu bezgotówkowego się rozwijał. Różnimy się jednak, jeśli chodzi o sposoby osiągnięcia tego celu - oznajmił Michał Skowronek, szef polskiego oddziału MasterCard.Tym samym powiedział "nie" dla budowanego przez

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

nowych urządzeń do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych oraz ich obsługę i rozliczanie, złożone zostały dwie oferty. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena. Urządzenia, zgodnie z wymogami zawartymi w zamówieniu, zaczną pracę w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca usługę

Visa i MasterCard miękną, bo boją się ustawy. Będą obniżki opłat interchange

(pod tym względem też jesteśmy na szarym europejskim końcu). Ich zdaniem na obniżkach banki wcale nie stracą, bo zadziała efekt skali - więcej transakcji zrekompensuje bankom niższe wpływy z interchange. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB walczy w imieniu sklepów o niższy interchange) zleciła

Banki walczą z gotówką. Dorzucają za darmo terminal

proc. wszystkich kosztów, które ponosi np. sklep za klienta płacącego kartą.W Polsce wynosi ona średnio 1,6 proc., w Unii - 0,7-0,8 proc. Firmy przekonują, że tak wysoka opłata to podstawowy hamulec dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. - To nam się nie opłaca - alarmują.Sklepy lobbują więc za

Wstępna zgoda sklepów i banków na obniżenie "opłaty kartowej"

więcej niż w krajach Unii Europejskiej. Akceptanci, czyli np. małe osiedlowe sklepy, hipermarkety czy stacje benzynowe, od dawna alarmują, że tak wysoka opłata interchange pożera sporą część ich przychodów i hamuje rozwój obrotu bezgotówkowego. W Polsce tylko 15 proc. punktów usługowo-handlowych ma

PKP Energetyka stawia na stacje paliw dla lokomotyw

. Dystrybutor umożliwia wlewanie 220 litrów paliwa na minutę. Zatankowanie lokomotywy zabiera około 10 minut. Po tankowaniu maszynista dostaje paragon. Odpowiedni kwitek z parametrami transakcji przesyłany jest do centrali przewoźnika. Stacje czynne są przez całą dobę.System jest całkowicie bezgotówkowy i nie

Na Euro bez gotówki

Bankowcy chcieliby zwiększyć skalę obrotu bezgotówkowego przez akcje edukacyjne i promocyjne, w czym ma ich wspierać Narodowy Bank Polski. W te działania wpisuje się zawiązanie koalicji na rzecz Polecenia Zapłaty, Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu

Polityczna licytacja o opłaty kartowe, czyli kto da mniej

jednak nie wyszło, bo MasterCard uznał, że może być uznane za zmowę cenową. W pracach w ogóle nie brał udziału.Ale plan firmowany przez NBP zakładał, że jeżeli kompromisu nie będzie, wysokość opłat kartowych powinna regulować ustawa.Jako pierwsza taki projekt zgłosiła Fundacja Rozwoju Obrotu

WPROST BIZNES - koniec pieniądza

będą gwarantowały spłaty - podkreśla. WPROST BIZNES dotarł do planów NBP dotyczących obrotu bezgotówkowego w Polsce. Do końca dekady co trzecia, a nie jak do tej pory co piąta transakcja ma być wykonywana bez użycia gotówki. W portfelach Polaków jest 116 mld zł w monetach i papierowych banknotach

Senat decyduje o interchange. Banki ostrzegają: chcecie mody na gotówkę?

: proponowana regulacja uprzywilejowuje jednych przedsiębiorców - wielkie sieci handlowe - nad drugimi - wydawcami kart i małymi przedsiębiorcami".Związek Banków Polskich zarzuca senackiemu projektowi, że "proponowana regulacja spowoduje zatrzymanie rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju"

Bankowóz dla każdego - nowy sposób na odliczenie VAT przy zakupie auta

przypadku kratek dało się to stosunkowo łatwo wykazać. W przypadku bankowozów może być to nieco trudniejsze. - Pewne możliwości uzasadnienia tego związku istnieją i w dużej mierze będzie to zależało od profilu działalności przedsiębiorcy. Jeśli będziemy mieli do czynienia z małą firmą o niskich obrotach, to

ZBP: W 2010 r. 1,8 mln nowych klientów e-bankowości

wręcz odwrócenie trendu - liczba kart nie tylko przestała rosnąć, ale wyraźnie spadła na przestrzeni czterech kwartałów 2010 r. o ponad 13 proc. - Bankowość internetowa oraz obrót bezgotówkowy są zdecydowanie tańsze i pozwalają oszczędzić mnóstwo czasu. Trzymanie pieniędzy w banku będzie też

Tochmański z NBP: Wysokość opłaty interchange jest nieuzasadniona

zarabiały na wysokim interchange, a po drugie, spadek przychodów banków może wystąpić głównie w pierwszym okresie. W dłuższym horyzoncie banki zyskają wraz z wyższym tempem wzrostu sieci akceptacji i rozwoju obrotu bezgotówkowego. NBP proponuje na początek obniżkę o 0,5 pkt proc. do średnio 1,1 proc. A

Jak zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na rachunku za paliwo?

. zł obrotu bezgotówkowego rocznie20 zł miesięcznie mogą odzyskać posiadacze kart kredytowych Meritum Banku. Ta instytucja zwraca 2 proc. kwot wydanych na stacjach benzynowych (5 proc. przez pierwsze trzy miesiące). Niski limit kwotowy zmniejsza atrakcyjność tej oferty, jej plusem są natomiast

ZUS zachęca emerytów do kont bankowych i "rezygnację z listonosza"

wiedzę na temat obrotu bezgotówkowego i korzyści dla emerytów. Konkurs właśnie został rozstrzygnięty. Zwyciężyły projekty zgłoszone przez dwa podmioty: Bank Pekao SA oraz konsorcjum Banku Pocztowego SA i Poczty Polskiej. Akcja edukacyjno-marketingowa będzie miała zasięg ogólnopolski i rozpocznie się za

NBP: Prowizja od transakcji kartą w Polsce ponaddwukrotnie wyższa niż w UE

. do prawie 1,02 mld zł w 2016 r.Bank centralny deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do zahamowania rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce; jeśli uzna, że za wysoka opłata interchange zagraża dalszemu rozwojowi rynku kart płatniczych, nie będzie powstrzymywał inicjatyw o charakterze

NBP planuje duże oszczędności na groszach

będą powstawały i trafiały do obrotu nowe tzw. "pennies". Kanadyjski minister finansów zaapelował przy tym do rodaków, by ci poszukali jednocentówek w swoich szufladach i przekazali je na cele charytatywne - warto zaznaczyć, że od 1908 r. wybito w Kanadzie około 38 miliarda takich monet

Kto zapłaci prowizję za płacenie kartami? "Rz": Klienci. MF: Zaprzeczamy

lat. Ale MasterCard na taki plan się nie zgodził. Zapowiedział obniżki, ale w innej wersji.Uczestnicy prac przy NBP deklarowali, że jeśli nie dojdzie do kompromisu, nie ustąpią - będą dążyć do obniżenia interchange poprzez odgórną regulację.Jako pierwsza postanowiła działać Fundacja Rozwoju Obrotu

"Parkiet": ZBP chce, żeby każdy miał konto w banku

. - Propozycje dotyczące obrotu bezgotówkowego wypracowaliśmy wspólnie z NBP - podkreśla mecenas Tadeusz Białek z ZBP. Obie instytucje należą do "Koalicji na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego i mikropłatności".ZBP proponuje wprowadzenie do Kodeksu Pracy zasady wypłaty wynagrodzeń na rachunek bankowy

Visa: Jest szansa na niższe prowizje od kart. Ale ten zły MasterCard...

kasowych, zakupy w sklepie. Z danych Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego wynika, że na każdych 10 transakcji płatniczych w Polsce tylko jedna to transakcja bez użycia gotówki (w 2007 r. z użyciem kart była zawierana tylko co dwudziesta transakcja). Bankowcy i organizacje płatnicze Visa oraz MasterCard

ZBP: Liczba aktywnych klientów e-bankingu wzrośnie o maks. 1 mln w 2011 r.

" - powiedział Kaszubski. Dodał, że jednocześnie w szybkim tempie rośnie obrót bezgotówkowy i wykorzystanie kart płatniczych oraz spadek wartości pojedynczej transakcji, co ma związek ze wzrostem popularności kart zbliżeniowych.  Wartość transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych

Płatne korzystanie z bankomatów [wasze opinie]

koniec obrotu bezgotówkowego:partyzant82 na blogu Maćka Samcika "Subiektywnie o finansach" pisze:"Skończy się tym, że ukręci się łeb obrotowi bezgotówkowemu. Jeśli nagle będę musiał płacić ekstra za kredytówkę i debetówkę najzwyczajniej w świecie zamknę konta i polikwiduję karty.,Podobnie

MasterCard: Za obniżkę opłat kartowych zapłacą konsumenci

bezpośrednio do banków) jest najwyższa w Europie. Wynosi średnio 1,6 proc., w Unii średnia to 0,7 proc. Akceptanci przekonują, że właśnie wysokość prowizji to główny powód niechęci właścicieli sklepów do kart. Mówią: obniżcie opłaty, więcej sklepów zainstaluje terminale, a większa skala obrotu bezgotówkowego

Akceptowanie gotówki tańsze niż kart płatniczych

pokazujących, ile sprzedawcę kosztuje przyjmowanie gotówki, a ile kart. Do wczoraj.Takie badanie na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (reprezentuje punkty handlowo-usługowe) przeprowadził dr Jakub Górka z Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem badania był Narodowy Bank Polski, a wykonawcą instytut

Przyjmujesz karty z logo PKO BP? Dostaniesz 50 zł premii

miesiącu sklep musiałby zrobić obroty takimi kartami na kwotę 167 zł dziennie.- Nasze rozwiązanie kierujemy do tych przedsiębiorców, którzy już oferują albo rozważają udostępnienie płatności bezgotówkowych swoim klientom. Podstawową korzyścią instalacji terminala płatniczego jest wzrost obrotów firmy

PSL chce ściąć opłaty od transakcji kartami o połowę

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (przedstawiciel mniejszych punktów handlowo-usługowych) złożyła w Ministerstwie Finansów projekt zmian do nowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, w którym proponuje, by maksymalne opłaty interchange ustalał minister finansów w drodze rozporządzenia.Jednak projekt

Mniej gotówki w obiegu to mniejsza szara strefa

autorów działania podejmowane przez różne państwa, mające na celu zwiększenie wpływów do budżetu (np. podwyżki podatków), również w 2011 r. będą sprzyjały powiększaniu się szarej strefy.Autorzy raportu sprawdzili m.in. wpływ obrotu gotówkowego na powiększanie się szarej strefy (Visa Europe, zleceniodawcę

Zapłacimy dodatkową prowizję za wypłaty z bankomatu?

wariant. - Banki bez własnych bankomatów mogą np. wynegocjować z Euronetem, że ten rezygnuje z surcharge w zamian za podniesienie dzisiaj płaconych stawek. W każdym razie surcharge pogłębi chaos wokół obrotu kartowego i niesie duże ryzyko, że w rozwoju płatności bezgotówkowych będziemy się cofać

Bank zmienił regulamin, który zaczął działać wstecz

poprzez odpowiednie naliczenie klientowi wysokości obrotów oraz zwrot opłaty za kartę. Chciałabym jednak podkreślić, iż w każdym przypadku, kiedy klient ma wątpliwości związane z zasadami rozliczania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych na karcie kredytowej lub debetowej, zwalniających go z opłaty za

Jak będziemy płacić. To koniec monopolu organizacji kartowych?

eliminują udział organizacji płatniczej. Niedawno PKO BP przedstawił projekt IKO - wystarczy smartfon z aplikacją i odpowiedni terminal w sklepie. - Gratuluję bankowi pomysłowości. Wszystko, co służy rozwojowi obrotu bezgotówkowego - bo to nadrzędny cel - warto chwalić. Nie zapominajmy jednak, że stworzenie

Bank omal nie utopił klienta. Nie pozwoliliśmy na to [INTERWENCJA]

jako płatność kartą. Czy więc poczta stosuje obrót bezgotówkowy, czy tylko dokonuje wypłat gotówkowych przy każdej płatności kartą w okienku?". W sprawie księgowania zakupów kartą w okienkach pocztowych od kilku lat interweniuję na blogu samcik.blox.pl. Droga Poczto, kiedy zauważysz, że jest XXI

Zetną prowizje za karty płatnicze? Banki i handlowcy siadają do negocjacji

bardzo tanio, a odbijają to sobie m.in. w przychodach z obrotu bezgotówkowego. Jeśli ten przychód będzie niższy, powinno nastąpić urealnienie taryf, jeśli chodzi o obsługę gotówki dostarczanej przez punkty handlowe do banków. Koszty obrotu gotówkowego wzrosną, a bezgotówkowego - spadną. Bankowcy straszą

MasterCard: To klient zapłaci za niższe prowizje od kart

obrotu bezgotówkowego. Interchange jest przychodem banku, który jest potem reinwestowany w konsumenta, np. w postaci braku opłat za karty czy darmowych usług dodawanych do kart. W krajach takich jak Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria czy Ukraina, gdzie interchange jest niższy niż w Polsce, konsumenci za te

Visa: Od nowego roku niższe prowizje kartowe

- mówi Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB), która reprezentuje małe i średnie sklepy.FROB i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji uznały, że decyzje podjęte w maju przez MasterCard i teraz przez Visę to zdecydowanie za mało. Dlatego chcą, by wysokość opłat kartowych

Likwidacja jednogroszówek. Jak i po co NBP chce ją przeprowadzić?

wystąpił w Szwecji lider Abby, Bjorn Ulvaeus. - Nie widzę przeszkód w likwidacji płatności gotówką. Nawet osoby starsze powinny się do tego przyzwyczaić, jeśli w zamian będą czuły się bezpieczniej - mówiłKampanię poparł bank centralny. Bo obroty bezgotówkowe obniżają koszty prowadzenia biznesu

NBP jeszcze liczy na kompromis w sprawie interchange

nowe deklaracje czeka do 15 lipca. Jeśli nie uda się wcielić w życie kompromisu w wersji alternatywnej, kolejnym krokiem do obniżki interchange ma być regulacja prawna.Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (przedstawiciel mniejszych punktów handlowo-usługowych) już złożyła do Ministerstwa Finansów

Gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia firm z fiskusem

uznaniem rachunku bankowego urzędu skarbowego kwotą wskazaną w poleceniu przelewu. W obrocie bezgotówkowym za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku podatnika w banku lub w SKOK-u na podstawie polecenia przelewu. Jest to więc dzień, w którym zmniejszy

Droższa wypłata gotówki. Zapłacimy za bankomaty?

- podobnie jak na rynku transakcji bezgotówkowych - ustalają organizacje płatnicze, czyli w Polsce Visa i MasterCard. Jeszcze trzy lata temu operator inkasował od każdej transakcji blisko 3 zł, ale organizacje płatnicze obcięły wynagrodzenie o połowę. Resort finansów tłumaczy, że nie może być tak, że

Spór o opłaty za akceptowanie kart płatniczych. Finał blisko

. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy w grę wchodzi ważny interes publiczny. - Nie mam wątpliwości, że rozwój obrotu bezgotówkowego, bezpieczeństwo płatności, ograniczanie szarej strefy są ważnym interesem publicznym - mówi Jan Byrski. Jego zdaniem przeciwnicy ustawy mogą kwestionować detale, np. czy

Czy zapłacimy więcej za używanie kart?

się Ministerstwo Finansów oraz politycy różnych partii.Plastikowa licytacja politykówProjekty ustaw (a ściślej: nowelizacji już istniejących przepisów) napisali politycy PSL, PiS, Solidarnej Polski i Ruchu Palikota. Swój projekt mają też NBP oraz Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB

Najpóźniej od maja kasy w gabinetach lekarskich i kancelariach

usług rozliczanych w systemie płatności bezgotówkowych, za pośrednictwem poczty lub rachunku bankowego.Poza tym, kasy nie będą musieli mieć podatnicy, których roczne obroty nie przekroczą 40 tys. zł. Zachowane również zostaną dotychczasowe kryteria stosowania zwolnień dla podatników rozpoczynających

Zasady obliczania terminów wobec kontrahentów

pracy.Ponadto na potrzeby prawa podatkowego inaczej określono moment zapłaty w obrocie bezgotówkowym. Za termin dokonania zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na

Gdzie po najtańszą walutę. Bank, kantor, a może internet?

około 30 e-kantorów i społecznościowych platform wymiany walut. Z racji tego, że jest to obrót wirtualny, handlujący za pośrednictwem takich kantorów muszą brać pod uwagę nie tylko kursy, ale też ewentualne dodatkowe koszty, np. opłaty za przelewy walutowe oraz za prowadzenie konta walutowego. No i

Pieniądze na wakacjach: Lepiej z plastikiem w kieszeni czy walutą w portfelu?

platformy wymiany walut powstały co prawda głównie po to, by można było spłacać bezpośrednio w walucie obcej kredyty hipoteczne, ale dziś obroty na rynku wymiany walut online zbliżyły się do 10 mld zł rocznie. Jak działa wymiana walut w internecie? Najpierw trzeba założyć konto walutowe. Najlepiej w tym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Pieniądz

wymiany, maleje. Transakcje gotówkowe występują w obrocie gospodarczym coraz rzadziej, gdyż są zastępowane powszechnie przez obrót bezgotówkowy. Funkcja tezauryzacyjnaFunkcję „środka przechowywania wartości (tezauryzacji)” pieniądz spełnia wtedy, gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży

Kreacja pieniądza

się od zadłużenia.. Proces kreacji pieniądza – obrót bezgotówkowyWarunki początkowe: Brak rezerw obowiązkowych Brak gotówki (pieniądza banku centralnego); Brak wykreowanego pieniądza bezgotówkowego; Suma bilansowa banku jest równa 0 (zero); Brak kredytów udzielonych przez banki (wynika z punktu 2); Zdolność

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - obrót bezgotówkowy