obrót bezgotówkowy

bed

Płatności powyżej 1 tys. euro tylko w formie bezgotówkowej

Płatności powyżej 1 tys. euro tylko w formie bezgotówkowej

Taką propozycję zgłosiła Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Pomysł ma ukrócić szarą strefę i rozpowszechnić płatności bezgotówkowe.

Opłaty od kart: samoregulacja wystarczy czy konieczna ustawa?

Potrzebna jest ustawa, która wprowadzi maksymalne prowizje za akceptowanie kart płatniczych. To pobudzi rozwój obrotu bezgotówkowego i jest zgodne z konstytucją - przekonuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Jest kolejny pomysł na ustawowe obniżenie opłat kartowych

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego chce, aby prowizje płacone przez punkty handlowo-usługowe nie przekraczały 0,5 proc. Ta stawka byłaby jeszcze powiększona o marżę agenta rozliczeniowego.

Koszty przyjmowania kart płatniczych niższe 2,5-krotnie [Newseria]

Koszty przyjmowania kart płatniczych niższe 2,5-krotnie [Newseria]

Dobra obniżka opłat interchange

Dobra obniżka opłat interchange

W efekcie od 1 lipca 2014 r. stawki opłat interchange, czyli prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi, spadną do 0,5 proc. wartości transakcji. Obecnie prowizja ta wynosi 1,2-1,3 proc.Przyjęta ustawa przyczyni się niewątpliwie do rozwoju rynku obrotu bezgotówkowego

Nie chcą kompromisu w sprawie interchange, będzie ustawa

Nie chcą kompromisu w sprawie interchange, będzie ustawa

rynku obrotu bezgotówkowego, ale również to, że jego decyzje są niezbędne do unormowania patologicznej dziś sytuacji godzącej w akceptantów - dodaje Łaniewski. Do rozwiązania ustawowego przychyla się też Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która zrzesza większe podmioty. Celem POHiD jest obniżka

Interchange? Chcemy ustawy

Interchange? Chcemy ustawy

potrzeba realnych działań i liczymy, że ten postulat znajdzie poparcie decydentów, co w konsekwencji pozwoli wykorzystać potencjał obrotu bezgotówkowego, któremu służy właśnie obniżka interchange.

NBP: na koniec ub.r. ok. 40 tys. placówek oferowało usługę cash back

Usługa cash back polega na wypłacie gotówki w kasie punktu handlowo-usługowego przy okazji bezgotówkowej transakcji zakupu z użyciem karty płatniczej. NBP wskazał w raporcie na temat usługi cash back na polskim rynku, że analizuje różne czynniki, które mogą mieć wpływ na stosunkowo niski stopień

Niech Senat przekona do obniżek

Niech Senat przekona do obniżek

przekonany, że Senat przekona poszczególnych uczestników rynku obrotu bezgotówkowego oraz decydentów do koniecznych zmian. Procedura legislacyjna w tym zakresie jest podobna do tej rządowej czy poselskiej, lecz na pewno dużym ułatwieniem będzie fakt, że jedna z Izb (ta wyższa) jest już przekonana do

Łaniewski: MasterCard może rozbić kartowy kompromis

Łaniewski: MasterCard może rozbić kartowy kompromis

usługowo-handlowe bankom od każdej transakcji - z 1,6 do średnio 1,1 proc. Dlaczego? Robert Łaniewski: Walczymy o to, by rosła sieć akceptantów kart płatniczych, bo będzie to służyć rozwojowi obrotu bezgotówkowego w Polsce. Aby jednak tak się stało, opłata interchange fee musi być konsekwentnie obniżana. W

Opłaty za płatności kartą osiem razy wyższe niż na Węgrzech i w Finlandii!

Jeśli banki nie obniżą opłat narzucanych handlowcom za obsługę kart płatniczych, obrót bezgotówkowy w Polsce może przestać się rozwijać, ale ścięcie opłat oznaczać będzie spadek przychodów banków nawet o miliard złotych rocznie - to wnioski z raportu o tzw. opłatach interchange opublikowanego przez

Rozliczenia pieniężne między przedsiębiorcami

;nie do miesięcznych obrotów z kontrahentem.Ponieważ naruszenie obowiązku rozliczeń bezgotówkowych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest ani przestępstwem, ani wykroczeniem skarbowym i nie przewidziano sankcji karnych za jego nieprzestrzeganie, więc niektórym

Eksperci: Polska ma duży potencjał do rozwoju płatności bezgotówkowych

Starszy menedżer z EY Piotr Frankowski mówił m.in. o potencjale rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowej. Obecnie około 80 proc. obrotu w Polsce to obrót gotówkowy. "Wzrost rynku usług płatniczych jest nierozerwalnie związany z telefonami komórkowymi" - ocenił. Zwrócił uwagę na

Liczba transakcji bezgotówkowych na świecie wzrosła o 9,4% do 366 mld w 2013 r.

). Wzrost ten generują rynki rozwijające się oraz zwiększające się wykorzystanie kart kredytowych oraz debetowych. Dla dalszego wzrostu obrotu bezgotówkowego w dalszym ciągu kluczowe pozostają rynki rozwijające się. "Ponad 50% światowego wzrostu płatności bezgotówkowych generowana jest przez

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

Odpowiedź: Faktura wystawiona na spółkę stanowi podstawę do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od sposobu sfinansowania tego wydatku. Faktura taka uprawnia również do odliczenia VAT, przepisy o podatku od towarów i usług nie uzależniają bowiem tego prawa od sposobu sfinan

Wartość płatności polskimi kartami Visa wzrosła o 17% r/r, a liczba o 26,5% r/r

przyśpieszające budowę skali obrotu bezgotówkowego, zarówno w sklepach 'fizycznych', jak i w internecie, takie jak rozwój sieci akceptacji, w tym wygodnych płatności zbliżeniowych, promocję używania kart w ich funkcji płatniczej i dostarczanie innowacyjnych produktów płatniczych dla klientów banków" &ndash

"PB": Polska dojrzala do kart

"PB": Polska dojrzala do kart

w zbliżonym tempie - 15 procent. "Puls Biznesu" dodaje, że polskie osiągi to efekt dobrej sytuacji gospodarki i działań wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego. Przyczynił się do tego również spadek liczby osób nieposiadających rachunku bankowego - z 34 procent w 2009 roku do 30 procent

Belka: emisja nowych banknotów nie finansuje deficytu budżetowego

sytuacji, gdy stopy procentowe są na niskim poziomie, a obrót bezgotówkowy jest słabo rozwinięty - mimo obniżki kosztów obrotu bezgotówkowego. "Emisja nowych banknotów nie ma więc nic wspólnego z finansowaniem deficytu budżetowego. Narodowy Bank Polski wprowadza do obrotu nowe banknoty wyłącznie w

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. bankowości internetowej wzrosła o 6% r/r

prawie 72% transakcji to transakcji bezgotówkowe. Mimo to transakcje gotówkowe stanowią ok. 66% wartości wszystkich transakcji. Długoterminowe trendy wskazują jednak na rosnące znaczenie obrotu bezgotówkowego" – czytamy także. W III kw. 2014 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększyła się o

Szkodliwa ustawa o interchange

Szkodliwa ustawa o interchange

Mimo że uważamy, iż nowa regulacja negatywnie wpłynie na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, to zamierzamy ściśle przestrzegać przepisów ustawy.Niestety, obawiamy się, że cały ciężar nowej regulacji spocznie na użytkownikach kart płatniczych. Prezentowane przez nas przykłady, pochodzące z innych

"DP": Polska bez gotówki

"DP": Polska bez gotówki

Gotówka szkodzi Polsce i Polakom - twierdzą szefowie resortu finansów Narodowego Banku Polskiego, banków komercyjnych oraz innych podmiotów tworzących koalicję na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego. Chcą skłonić opornych Polaków do zakładania kont, używania kart i elektronicznych płatności

"Dziennik Polski": Polska bez gotówki

Gotówka szkodzi Polsce i Polakom - twierdzą szefowie resortu finansów Narodowego Banku Polskiego, banków komercyjnych oraz innych podmiotów tworzących koalicję na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego. Chcą skłonić opornych Polaków do zakładania kont, używania kart i elektronicznych płatności

NBP: Wartość transakcji cash back wzrosła o 24% r/r do 379,8 mln zł w 2013 r.

się o 26% r/r do 3,3 mln, podał też bank centralny. "Dalszy rozwój powyższej usługi w Polsce mógłby mieć pozytywny wpływ na wzrost sieci dostępu do gotówki, a tym samym na ograniczenie jednej z możliwych barier rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce" - czytamy w raporcie. Usługa cash

Niższy interchange. Ale czy ceny też spadną?

Niższy interchange. Ale czy ceny też spadną?

odczuwalne dla konsumentów obniżki cen - będą wykazywać większą skłonność do akceptacji płatności kartowych, co wpłynie korzystnie na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Transakcje kartą będą tańsze? Ministerstwo Finansów: "Jeśli sklepy i punkty usługowe zadbają o wybór korzystnej oferty agenta rozliczeniowego"

Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 79 proc. przedsiębiorców nigdy nie zmieniło agenta rozliczeniowego, a 15 proc. zrobiło to tylko raz. Tylko nieco ponad połowa badanych przedsiębiorców słyszała teraz o ustawie ograniczającej opłatę interchange do 0,5 proc. Płacą konsumenci? Opłata interchange to główny koszt

"Gazeta Wyborcza": Bankier zastąpi listonosza?

Ministerstwo Finansów wspólnie ze Związkiem Banków Polskich opracowało program rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2010-13. Pomysł jest jeszcze w trakcie uzgodnień międzyresortowych, ale zakład ubezpieczeń przystąpił już do działania. Cel - obniżenie kosztów obsługi "emerytur na nogach"

Płacenie kartą. Ile to kosztuje? Zmiany od 1 lipca

wyliczeń Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) wynika, że przed 1 lipca całkowita prowizja wynosiła średnio 1,6 proc. Po uwzględnieniu spadku interchange powinna oscylować wokół 1 proc. kwoty transakcji. Czyli za każde 100 zł zapłacone kartą sklep będzie musiał oddać złotówkę. Interchang

Liczba transakcji bezgotówkowych kartami Visa wzrosła o 19,7% do 547 mln w 2010

; zakończonych we wrześniu 2010 r. prawie dwukrotnie szybciej niż liczba i wartość transakcji ogółem, jak podkreśla Visa. Wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart Visa w placówkach handlowo-usługowych wzrosła w skali rocznej o 14,4%. Pod względem udziału obrotów bezgotówkowych w obrotach

MasterCard i Visa podnoszą prowizje. Opłaty wzrosną, aby spaść?

ustalany przez komitet decyzyjny i który służy rozwojowi inicjatyw przyśpieszających rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce - napisała Visa w oświadczeniu wysłanym DGP. Z funduszu, o którym mowa, finansowane są np. kampanie promujące płatności zbliżeniowe. To nie koniec podwyżek? Eksperci są przekonani, że

MF spodziewa się niższych kosztów transakcji kartami płatniczymi

dotychczas nie oferowały takiej możliwości klientom. "Jednocześnie dla tych punktów, które taką opcję już oferują, spadną koszty obsługi transakcji bezgotówkowych" - oceniło ministerstwo. Z informacji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego wynika, że 79 proc. przedsiębiorców nigdy nie zmieniło

Sklepy wcale nie płacą niższych opłat interchange

ofertami agentów rozliczeniowych (na polskim rynku działa ich kilkunastu) i wybrali najlepszą. Wdrażaniem nowych stawek interchange na rynku obrotu bezgotówkowego ma zająć się w najbliższy wtorek senacka komisja budżetu i finansów publicznych. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli sieci handlowych

MF chce, by firmy rozliczały się w gotówce do kwoty 3 tys. euro

Postulat obniżenia z 15 tys. do 3 tys. euro progu dla obowiązkowego rozliczania się bezgotówkowego przez przedsiębiorców znalazła się w opinii Ministerstwa Finansów do projektu założeń ustawy Prawo działalności gospodarczej. Resort finansów zaproponował, by włączyć taki przepis do Pdg lub do

Co dalej z kartami? Polacy przestaną ich używać, jeśli wzrosną opłaty

Obrót bezgotówkowy od wielu lat systematycznie rośnie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Wzrasta liczba kart płatniczych oraz transakcji dokonywanych za ich pomocą, przybywa bankomatów i terminali, rośnie liczba podmiotów obsługujących

W Biedronce zapłacisz kartą? "Bardzo nieodległa przyszłość." Pada ostatni bastion płacenia gotówką

jest obiecujący - mówi. Nie ma wątpliwości, że wdrożenie systemu płatności kartą jest niemałym ułatwieniem dla klientów. Może jednak również wpłynąć na zyski samych handlowców. - Wprowadzenie transakcji bezgotówkowych może przełożyć się na nawet kilkuprocentowy wzrost obrotów firmy. Ludzie, którzy

Szykuje się batalia między przedsiębiorcami i rozliczającymi karty

- zaledwie cztery firmy kontrolują 80 proc. rynku. Z informacji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego wynika, że 79 proc. przedsiębiorców nigdy nie zmieniło agenta rozliczeniowego, a 15 proc. zrobiło to tylko 1 raz. Nieco ponad połowa badanych przedsiębiorców (57 proc.) słyszało w ogóle o ustawie

UOKiK: zgoda dla banków na wspólny system płatności mobilnych

swoich klientów. Dyrektor departamentu kontroli koncentracji UOKiK Robert Kamiński ocenił, że mobilne transakcje, jakie będą proponowały banki, będą mogły stać się alternatywą dla płatności kartami, co wpłynie na obniżenie kosztów zakupów realizowanych przy użyciu płatności bezgotówkowych. W praktyce

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

ORLEN PKN Orlen w ramach prowadzonego programu kart Flota wprowadza bezgotówkowe rozliczenie usług dotyczących serwisu samochodowego w 500 punktach obsługi na terenie Polski. Jest to pierwszy tego typu program w kraju "łączący obsługę wszystkich rodzajów pojazdów poruszających się po drogach"

Akceptujesz karty? Walcz o niższe prowizje!

Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. - Jeśli w najbliższych kilku miesiącach agent sam nie zaproponuje obniżenia prowizji, trzeba się o to upomnieć, a jeśli to nie poskutkuje, warto rozwiązać umowę i poszukać firmy, która zaoferuje lepsze warunki rozumiane nie tylko jako niższe koszty akceptacji kart, ale

Czego boi się MasterCard

Europejskiej.W jednym z wywiadów Michał Skowronek, szef MasterCarda w Polsce, mówi, że właściwy dla danego rynku poziom opłaty interchange powinien podlegać konkurencji i prawom wolnego rynku oraz przyczyniać się do rozwoju obrotu bezgotówkowego. MasterCard zdaje się więc popierać postulaty wszystkich

Obniżenie interchange to dobry ruch

Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Obecnie mamy jedną z najwyższych stawek interchange w Europie, więc jej obniżenie jest niezwykle istotną potrzebą. Środowiska handlu liczą, iż okresy przejściowe nie będą nadmiernie długie, ponieważ sprawa uregulowania

Gotówka ze sklepu i stacji benzynowej. Wypłacaj za darmo

limit wyniesie np. 500 zł, w tym 250 zł dla transakcji bezgotówkowych (płacenie kartą w sklepach tradycyjnych lub internetowych) i tyle samo dla operacji gotówkowych (wypłaty z bankomatów lub "cash back"). Jeśli rano wypłacisz z bankomatu 200 zł, to wieczorem w ramach "cash back"

NBP: Maciej Głogowski najlepszym dziennikarzem ekonomicznym 2014 r.

; zwyciężył Adam Grzeszak z Polityki za artykuł pt. "Szelest znikających papierków". Zdaniem Kapituły opisał on w intrygujący, lekki, a jednocześnie rzetelny sposób istotne zagadnienia dotyczące obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w Polsce i na świecie. W kategorii "Finanse osobiste i edukacja

Wartość gospodarki internetowej podwoiła się w ostatnich sześciu latach

płatnościach bezgotówkowych. "Od początku obniżono maksymalną wysokość tych opłat i może się to stać czynnikiem stymulującym rozwój transakcji bezgotówkowych, zarówno w handlu tradycyjnym jak i w sprzedaży internetowej" - podkreślił Bogdan. Z kolei wśród największych zagrożeń dla e-handlu wymienił

Życie bez gotówki

). Wśród argumentów za obrotem bezgotówkowym Szwedzi wymieniają także wyeliminowanie ryzyka szarej strefy i korupcji, ponieważ nie da się wówczas ukryć żadnej operacji finansowej. Świat całkowicie pozbawiony gotówki to jednak na razie przyszłość. Kraje znajdujące się na tak wysokim etapie rozwoju jak np

Chiński e-rynek towarów luksusowych rośnie w szybkim tempie

Analitycy Centrum uważają, że do końca 2012 r. e-biznes w zakresie dóbr luksusowych powinien osiągnąć obroty 23,76 mld juanów. Określają oni chiński rynek internetowy jako stosunkowo młody, z ogromnymi perspektywami. Przewidują, że w najbliższym czasie znacznie rozszerzona zostanie oferta marek i

mBank nie lubi e-kantorów? Klienci wściekli za prowizje

pozyskiwaniu walut obcych na inne cele, np. wakacyjne wyjazdy. Zdarzają się też klienci, którzy zarabiają w "twardej walucie" i chcą bezgotówkowo oraz bez zbędnego spreadu wymienić ją na polskie złote. Bez prowizji i z zyskiem Modele działania kantorów są różne, ale najpopularniejszy jest ten oparty

Co z interchange? NBP spotyka się z przedstawicielem MasterCard

się nawet apele wzywające tę organizację do zaakceptowania planu. Czy udało się to wczoraj bankowi centralnemu? NBP milczy. - Przedstawiciele MasterCard przedstawili swoją wizję rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce - tylko tyle usłyszeliśmy wczoraj w NBP. Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju

Będą pierwsze wpłatomaty na kołach! Zamówisz je przez internet

przyjmuje płatności kartą (kwestia kosztów i uwiązania umowami zobowiązującymi do generowania określonych obrotów kartami). Im mniej obrotu bezgotówkowego, tym więcej gotówki z utargu i tym większy problem z jej bezpiecznym przerzuceniem do banku. Stąd pomysł na bankowozy, które o wskazanej godzinie podjadą

Bitcoiny w bankomacie? Już niedługo w USA

więc "pieniądz" rozumiany jako znak pieniężny czy pieniądz bezgotówkowy. Może jednak znaleźć się grupa ludzi, która zdecyduje się na zastosowanie tego typu instrumentu w obrocie. Można też wyobrazić sobie, że osoby te umówią się, że będą go wymieniać za pomocą różnego typu automatów - dodaje

Akceptujesz karty płatnicze? Walcz o niższe prowizje!

strukturze opłat. - Państwo, nowelizując ustawę, dało narzędzie. Kolejny krok należy do przedsiębiorców. Powinni się oni upomnieć u swoich agentów o obniżkę płaconych prowizji - apeluje Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Jeśli agent zaproponuje podpisanie aneksu do umowy, przed

MasterCard chce samoregulacji w sprawie interchange

bankom możliwość dostosowania się do zmian, a akceptantom obniżanie kosztów akceptacji kart. Niezwykle istotnym elementem programu ZBP jest powiązanie obniżania stawek interchange z warunkami. Ten element ma na celu zapewnienie dalszego rozwoju obrotu bezgotówkowego, a w szczególności zbadanie

NBP: Program obniżki opłaty interchange zaakceptowany

, hipermarkety czy stacje benzynowe, od dawna alarmują, że tak wysoka opłata interchange zjada sporą część ich przychodów i hamuje rozwój obrotu bezgotówkowego. To dlatego - przekonują - w Polsce tylko 15 proc. punktów usługowo-handlowych ma terminal do przyjmowania kart. Banki i organizacje płatnicze tłumaczą z

Niższe opłaty za korzystanie z kart coraz bliżej

" - napisała Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego: - Działanie MasterCard należy odczytywać jako kolejną próbę zatrzymania przez tę organizację pozytywnych zmian na rynku płatności bezgotówkowych w Polsce. Nie ma żadnych podstaw do

Będzie polski odpowiednik bitcoina! Dwa banki już testują

inflacją. Ilość bitcoina na rynku reguluje algorytm oparty na sile obliczeniowej komputerów. Bitcoin jest anonimowy (nikt poza kolejnymi właścicielami pieniądza nie rejestruje transakcji) oraz tani w obrocie - nie ma pośredników, transakcja przechodzi bezpośrednio z jednego wirtualnego portfela na

Prezent za każdy zakup kartą. Visa i Carrefour na wojnie z... MasterCardem?

Podobno jest to największe w historii Visa Europe przedsięwzięcie promujące obrót bezgotówkowy. Visa nigdy nie była w awangardzie tego typu akcji, przecież to MasterCard od kilku lat ma program lojalnościowy World MasterCard, w którym posiadaczy najlepszych kart nagradza punktami, a potem nagrodami

"Rz": Sklepy nie będą uznawać wszystkich kart płatniczych?

Fundacji Obrotu Bezgotówkowego uważa, że obawy są przesadzone. - Decyzja o rezygnacji z przyjmowania płatności niektórymi kartami płatniczymi będzie prawem, a nie obowiązkiem. Nie można więc twierdzić, że będzie to rozwiązanie powszechne - tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą". O proponowanych

Obniżka opłaty interchange? Zarobią hipermarkety

sklepy, które finansują system obrotu bezgotówkowego, bo płacą prowizje od każdej transakcji. Po drugiej - organizacje płatnicze (ustalają stawki) i banki, do których płynie lwia część prowizji płaconych przez sklepy. Polscy handlowcy się buntują, bo płacą najwięcej w Europie. Z kolei MasterCard

Interchange? Potrzebna interwencja Ministerstwa Finansów

- lekceważąc uczestników prac - przekazała swoje negatywne stanowisko dwa dni po terminie ustalonym przez wspomnianą instytucję. Wierząc, że obniżenie opłat kartowych mogłoby przynieść szereg korzyści dla wszystkich uczestników rynku, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego postanowiła kontynuować batalię o

Zakaz płacenia gotówką w strefie kibica nielegalny?

nie jest to pierwszy przypadek okresowego zawieszenia obrotu gotówkowego - strefy bezgotówkowe były też na trójmiejskim festiwalu Open'er. Bankowcy są zachwyceni. I intensywnie promują przy okazji Euro 2012 najprostsze karty typu pre-paid, czyli takie, których można użyć dopiero po naładowaniu gotówką

ZBP: Liczba aktywnych klientów e-bankingu sięgnie ok. 16 mln w 2015 r.

"przyjaznym dla obrotu bezgotówkowego", tj. tańszym i bezpieczniejszym. "Rocznie z tytułu skali obrotu bezgotówkowego tracimy 1% PKB, czyli jakieś kilkanaście miliardów złotych rocznie. Do 2018-2019 roku realnie w skali roku powinniśmy zaoszczędzić 4-5 mld zł przy obecnych wielkościach

Niemiecki biznes chce do Rosji

Wintershall i Gazpromem. Niemiecka spółka należąca do chemicznego giganta BASF jest głównym partnerem rosyjskiego koncernu w Niemczech. Ta bezgotówkowa wymiana da Rosji większy dostęp do obrotu i magazynowania gazu w Niemczech. W zamian Wintershall otrzyma więcej udziałów w syberyjskich złożach gazu. Do

"DGP": Najdroższe karty w Europie

, że rocznie cały sektor detaliczny na obsługę obrotu bezgotówkowego i interchange wydaje blisko 2 mld zł.Handlowcy bronią się jak mogą.Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

ZBP: już ponad 23 mln osób z dostępem do bankowości internetowej

transakcji zwiększyła się o 50 mld zł. "Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła 15,9 mld zł, a średnia dzienna liczba rozliczonych komunikatów osiągnęła 6,4 mln" - napisano w raporcie NetB@nk. Wskazano w nim również, że bardzo wysoką dynamikę wzrostu odnotował też system przelewów

Bank dla bogaczy startuje z nową marką. Cel: klasa średnia

- oprocentowania pieniędzy w wysokości 4 proc. w skali roku, pod warunkiem że kupi się fundusz inwestycyjny lub "strukturę" za 25 tys. zł albo program regularnego oszczędzania ze składką 200 zł miesięcznie oraz systematycznie płaci kartą w sklepach (trzeba wykręcić 500 zł w obrotach bezgotówkowych

Agent weźmie wszystko? Kto zyska na obniżce opłat za płatności kartami

obniżanie prowizji zadała też kilkuset firmom z całej Polski Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Z wypełnionych ankiet (cały czas spływają nowe odpowiedzi) wynika, że agenci nie wprowadzają zmian w umowach ze sklepami. Niektóre firmy przyznały, że upomniały się o niższe stawki, ale odprawiono je

Na Euro bez gotówki

Bankowcy chcieliby zwiększyć skalę obrotu bezgotówkowego przez akcje edukacyjne i promocyjne, w czym ma ich wspierać Narodowy Bank Polski. W te działania wpisuje się zawiązanie koalicji na rzecz Polecenia Zapłaty, Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu

Stolarz, elektryk, fryzjer idą do banku

posiadaniem terminalu do obrotu bezgotówkowego. Dziś te stawki zostały znacznie obniżone. Dzięki takiemu urządzeniu firma może liczyć na wyższe obroty, np. dzięki większym zakupom w przypadku sklepów. Również coraz więcej przedsiębiorców korzysta z firmowych kart płatniczych (płacąc za służbowe wydatki

MasterCard przeciwny kompromisowi, ale interchange obniży. Częściowo

- Z bankiem centralnym zgadzamy się w jednym - zależy nam na tym, by rynek obrotu bezgotówkowego się rozwijał. Różnimy się jednak, jeśli chodzi o sposoby osiągnięcia tego celu - oznajmił Michał Skowronek, szef polskiego oddziału MasterCard. Tym samym powiedział "nie" dla budowanego przez

Moskwa kończy wojnę z operatorami płatności kartami?

O jakie zabezpieczenia chodzi? Visa i MasterCard miały zdeponować równowartość dwudniowych obrotów w Banku Rosji po to, by nie powtórzyły się problemy z obsługą płatności, które miały miejsce w marcu tego roku. Dla operatorów podpisana w maju ustawa oznaczałaby (według analityków Morgan Stanley

Banki walczą z gotówką. Dorzucają za darmo terminal

85 proc. wszystkich kosztów, które ponosi np. sklep za klienta płacącego kartą. W Polsce wynosi ona średnio 1,6 proc., w Unii - 0,7-0,8 proc. Firmy przekonują, że tak wysoka opłata to podstawowy hamulec dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. - To nam się nie opłaca - alarmują. Sklepy lobbują

Coraz bliżej mocnych obniżek opłat za transakcje kartowe

branża finansowa ma z prowizji za pośrednictwo w obrocie bezgotówkowym 1,5 mld zł. Bunt handlowców i brak samoregulacji na oczekiwanym przez polityków poziomie sprawił, że postanowili oni wprowadzić odgórne ograniczenia interchange. Nie będzie ona mogła przekroczyć 0,5 proc. wartości transakcji kartą

Visa i MasterCard miękną, bo boją się ustawy. Będą obniżki opłat interchange

(pod tym względem też jesteśmy na szarym europejskim końcu). Ich zdaniem na obniżkach banki wcale nie stracą, bo zadziała efekt skali - więcej transakcji zrekompensuje bankom niższe wpływy z interchange. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB walczy w imieniu sklepów o niższy interchange) zleciła

Szczurek: dostęp Polski do finansowania nie pogorszył się

Publiczno-Prywatnego; wsparciem na rzecz obrotu bezgotówkowego i gospodarki elektronicznej.

IBnGR: w środę symboliczny dzień wyjścia z szarej strefy

systemowe korzenie szarej strefy i często stosują represje administracyjne bądź fiskalne, które jednak dają mizerne efekty" - oceniono. Według ekonomistów z IBnGR bardziej skuteczne są działania systemowe nastawione na deregulacje i na ograniczanie obrotu gotówkowego. Płatności w ramach szarej strefy

IBnGR: w środę symboliczny dzień wyjścia z szarej strefy

. Według ekonomistów z IBnGR bardziej skuteczne są działania systemowe nastawione na deregulacje i na ograniczanie obrotu gotówkowego. Płatności w ramach szarej strefy, dla zatarcia śladów działalności, realizowane są bowiem wyłącznie za pośrednictwem gotówki. IBnGR zaapelował o ograniczenie kosztów pracy

Niższe opłaty za płatności kartami i spór o okres przejściowy

to 0,5 proc. Na dostosowanie się do nowych przepisów dano jednak pół roku. Ale każda strona sporu inaczej interpretuje okres przejściowy. Ta rozbieżność zdań zdominowała konferencję zorganizowaną wczoraj przez Business Centre Club i Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Jak interpretować

Polityczna licytacja o opłaty kartowe, czyli kto da mniej

jednak nie wyszło, bo MasterCard uznał, że może być uznane za zmowę cenową. W pracach w ogóle nie brał udziału. Ale plan firmowany przez NBP zakładał, że jeżeli kompromisu nie będzie, wysokość opłat kartowych powinna regulować ustawa. Jako pierwsza taki projekt zgłosiła Fundacja Rozwoju Obrotu

Płatne korzystanie z bankomatów [wasze opinie]

wróżą koniec obrotu bezgotówkowego: partyzant82 na blogu Maćka Samcika "Subiektywnie o finansach" pisze: "Skończy się tym, że ukręci się łeb obrotowi bezgotówkowemu. Jeśli nagle będę musiał płacić ekstra za kredytówkę i debetówkę najzwyczajniej w świecie zamknę konta i polikwiduję karty

PKP Energetyka stawia na stacje paliw dla lokomotyw

. Dystrybutor umożliwia wlewanie 220 litrów paliwa na minutę. Zatankowanie lokomotywy zabiera około 10 minut. Po tankowaniu maszynista dostaje paragon. Odpowiedni kwitek z parametrami transakcji przesyłany jest do centrali przewoźnika. Stacje czynne są przez całą dobę.System jest całkowicie bezgotówkowy i nie

Bankowóz dla każdego - nowy sposób na odliczenie VAT przy zakupie auta

przypadku kratek dało się to stosunkowo łatwo wykazać. W przypadku bankowozów może być to nieco trudniejsze. - Pewne możliwości uzasadnienia tego związku istnieją i w dużej mierze będzie to zależało od profilu działalności przedsiębiorcy. Jeśli będziemy mieli do czynienia z małą firmą o niskich obrotach, to

Karty będą tańsze, ale dla sklepów

pół roku na dostosowanie się do nowych stawek. Dzisiaj interchange wynosi średnio 1,3 proc., choć sklepy z mniejszymi obrotami mogą płacić nawet ponad 3 proc. Stawki tej opłaty w Polsce przez ostatnie lata były najwyższe w Europie. Z danych NBP wynika, że w 2011 r. interchange dla kart debetowych

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

nowych urządzeń do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych oraz ich obsługę i rozliczanie, złożone zostały dwie oferty. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena. Urządzenia, zgodnie z wymogami zawartymi w zamówieniu, zaczną pracę w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca usługę

ZBP: W 2010 r. 1,8 mln nowych klientów e-bankowości

wręcz odwrócenie trendu - liczba kart nie tylko przestała rosnąć, ale wyraźnie spadła na przestrzeni czterech kwartałów 2010 r. o ponad 13 proc. - Bankowość internetowa oraz obrót bezgotówkowy są zdecydowanie tańsze i pozwalają oszczędzić mnóstwo czasu. Trzymanie pieniędzy w banku będzie też

"Parkiet": ZBP chce, żeby każdy miał konto w banku

. - Propozycje dotyczące obrotu bezgotówkowego wypracowaliśmy wspólnie z NBP - podkreśla mecenas Tadeusz Białek z ZBP. Obie instytucje należą do "Koalicji na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego i mikropłatności".ZBP proponuje wprowadzenie do Kodeksu Pracy zasady wypłaty wynagrodzeń na rachunek bankowy

Komisja Europejska tnie opłaty za akceptowanie kart

pozwoli polskim bankom przygotować się do wejścia w życie regulacji unijnej. Łatwiej zejść z 0,5 proc. na 0,2 proc. niż ze stawki dwa razy wyższej. Polska regulacja powinna być więc traktowana jako swoisty okres przejściowy - mówi Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

NBP: Prowizja od transakcji kartą w Polsce ponaddwukrotnie wyższa niż w UE

1,26 mld zł w 2010 r. do prawie 1,02 mld zł w 2016 r. Bank centralny deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do zahamowania rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce; jeśli uzna, że za wysoka opłata interchange zagraża dalszemu rozwojowi rynku kart płatniczych, nie będzie powstrzymywał

ZUS zachęca emerytów do kont bankowych i "rezygnację z listonosza"

wiedzę na temat obrotu bezgotówkowego i korzyści dla emerytów. Konkurs właśnie został rozstrzygnięty. Zwyciężyły projekty zgłoszone przez dwa podmioty: Bank Pekao SA oraz konsorcjum Banku Pocztowego SA i Poczty Polskiej. Akcja edukacyjno-marketingowa będzie miała zasięg ogólnopolski i rozpocznie się za

Jak zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na rachunku za paliwo?

opłaty zwalnia 12 tys. zł obrotu bezgotówkowego rocznie 20 zł miesięcznie mogą odzyskać posiadacze kart kredytowych Meritum Banku. Ta instytucja zwraca 2 proc. kwot wydanych na stacjach benzynowych (5 proc. przez pierwsze trzy miesiące). Niski limit kwotowy zmniejsza atrakcyjność tej oferty, jej plusem

Przegląd prasy

86,0 pkt we wrześniu --Wskaźnik Chicago PMI spadł do 60,5 pkt we wrześniu --Liczba transakcji bezgotówkowych na świecie wzrosła o 9,4% do 366 mld w 2013 r. --Dragados ma umowę na drugą jezdnię obwodnicy Gorzowa w ciągu S3 za 289 mln zł --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 6,7% w

Kto zapłaci prowizję za płacenie kartami? "Rz": Klienci. MF: Zaprzeczamy

Obrotu Bezgotówkowego, która w sporze o interchange reprezentuje małe i średnie sklepy. Dwa tygodnie temu wysłała do Ministerstwa Finansów propozycje zmian do nowelizowanej ustawy o usługach płatniczych. FROB zaproponował, by maksymalne opłaty kartowe ustalał w drodze rozporządzenia minister finansów w

ZBP: Liczba aktywnych klientów e-bankingu wzrośnie o maks. 1 mln w 2011 r.

" - powiedział Kaszubski. Dodał, że jednocześnie w szybkim tempie rośnie obrót bezgotówkowy i wykorzystanie kart płatniczych oraz spadek wartości pojedynczej transakcji, co ma związek ze wzrostem popularności kart zbliżeniowych.  Wartość transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych

Dwa banki mówią: Kochamy duże rodziny. Ale ich oferta jest symboliczna

rodzin wielodzietnych rezygnuje jedynie z dwóch warunków "darmowości" tego ROR-u: wpływów w wysokości co najmniej 1500 zł oraz obrotów bezgotówkowych na karcie debetowej w wysokości 250 zł miesięcznie. Kto tych dwóch warunków nie spełni, płaci w PKO BP za ROR i kartę 9,8 zł miesięcznie. To

Visa: Jest szansa na niższe prowizje od kart. Ale ten zły MasterCard...

okienkach kasowych, zakupy w sklepie. Z danych Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego wynika, że na każdych 10 transakcji płatniczych w Polsce tylko jedna to transakcja bez użycia gotówki (w 2007 r. z użyciem kart była zawierana tylko co dwudziesta transakcja). Bankowcy i organizacje płatnicze Visa oraz

Senat decyduje o interchange. Banki ostrzegają: chcecie mody na gotówkę?

: proponowana regulacja uprzywilejowuje jednych przedsiębiorców - wielkie sieci handlowe - nad drugimi - wydawcami kart i małymi przedsiębiorcami". Związek Banków Polskich zarzuca senackiemu projektowi, że "proponowana regulacja spowoduje zatrzymanie rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju"

Mniej gotówki w obiegu to mniejsza szara strefa

autorów działania podejmowane przez różne państwa, mające na celu zwiększenie wpływów do budżetu (np. podwyżki podatków), również w 2011 r. będą sprzyjały powiększaniu się szarej strefy. Autorzy raportu sprawdzili m.in. wpływ obrotu gotówkowego na powiększanie się szarej strefy (Visa Europe, zleceniodawcę

Przyjmujesz karty z logo PKO BP? Dostaniesz 50 zł premii

miesiącu sklep musiałby zrobić obroty takimi kartami na kwotę 167 zł dziennie. - Nasze rozwiązanie kierujemy do tych przedsiębiorców, którzy już oferują albo rozważają udostępnienie płatności bezgotówkowych swoim klientom. Podstawową korzyścią instalacji terminala płatniczego jest wzrost obrotów firmy

MasterCard: Za obniżkę opłat kartowych zapłacą konsumenci

bezpośrednio do banków) jest najwyższa w Europie. Wynosi średnio 1,6 proc., w Unii średnia to 0,7 proc. Akceptanci przekonują, że właśnie wysokość prowizji to główny powód niechęci właścicieli sklepów do kart. Mówią: obniżcie opłaty, więcej sklepów zainstaluje terminale, a większa skala obrotu bezgotówkowego

Akceptowanie gotówki tańsze niż kart płatniczych

pokazujących, ile sprzedawcę kosztuje przyjmowanie gotówki, a ile kart. Do wczoraj. Takie badanie na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (reprezentuje punkty handlowo-usługowe) przeprowadził dr Jakub Górka z Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem badania był Narodowy Bank Polski, a wykonawcą

Bank zmienił regulamin, który zaczął działać wstecz

poprzez odpowiednie naliczenie klientowi wysokości obrotów oraz zwrot opłaty za kartę. Chciałabym jednak podkreślić, iż w każdym przypadku, kiedy klient ma wątpliwości związane z zasadami rozliczania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych na karcie kredytowej lub debetowej, zwalniających go z opłaty za

Droższa wypłata gotówki. Zapłacimy za bankomaty?

Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Sam pomysł jednak chwali. - Dzisiejszy nierynkowy system nie pozwala w sposób dogodny dla klientów rozwijać sieci bankomatów. Istnieje wiele miejsc gdzie bankomaty są niezbędne, np. Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach, ale ze

PSL chce ściąć opłaty od transakcji kartami o połowę

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (przedstawiciel mniejszych punktów handlowo-usługowych) złożyła w Ministerstwie Finansów projekt zmian do nowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, w którym proponuje, by maksymalne opłaty interchange ustalał minister finansów w drodze rozporządzenia. Jednak

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Pieniądz bezgotówkowy

. H.Żukowska, M.Żukowski, Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2013, s. 51 [dostęp: 2014-06-28]J. Górniak, My i nasze pieniądze: studium postaw wobec pieniądza. Wydawnictwo AUREUS, Kraków 2000, s. 298-301..

Obrót płatniczy

obrót płatniczy gotówkowy i bezgotówkowy, a ze względu na sposób przeprowadzania rozliczeń – clearingowych i wolnodewizowy. Obrót płatniczy jest objęty w bilansie płatniczym.

Pieniądz

wymiany, maleje. Transakcje gotówkowe występują w obrocie gospodarczym coraz rzadziej, gdyż są zastępowane powszechnie przez obrót bezgotówkowy. Funkcja tezauryzacyjnaFunkcję „środka przechowywania wartości (tezauryzacji)” pieniądz spełnia wtedy, gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - obrót bezgotówkowy